Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland"

Transcriptie

1 Module Budgetten Twinfield v6.3 Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

2 Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit cursusboek met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Twinfield geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit cursusboek. De beschrijvingen in deze publicatie alsmede de functies zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht. Niets in deze uitgave mag worden hergebruikt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twinfield. contactgegevens Twinfield International N.V. De Beek MS Hoevelaken Tel Fax inlogadres Publicatie informatie Auteursrecht Twinfield International N.V. Versie 6.1 Dit cursusmateriaal is ontwikkeld, geschreven en samengesteld door Twinfield opleidingen. Eventuele opmerkingen kunt u sturen naar Gedrukt in Nederland op gerecycleerd papier of digitaal gepubliceerd in Portable Document Format (PDF). Module Budgetten Page 2 of 22

3 module budgetten In Twinfield kunt u budgetten invoeren en over de realisatie versus het budget rapporteren. resultaten u kunt de verschillende mogelijkheden van de budgetfunctie aan anderen uitleggen u kunt een gegeven budget invoeren (handmatig en importeren) u kunt periodeverdelingen en seizoenspatronen aanbrengen u kunt bestaande budgetten kopiëren en eventueel verhogen met een vast percentage u kunt budgetten opschonen u kunt overzichten en rapporten genereren waarbij de realisatie wordt vergeleken met het budget u kunt budgetten exporteren. voorkennis u bent in bezit van het Twinfield certificaat Basic u beschikt over basisvaardigheden met Microsoft Excel. u beschikt over basiskennis boekhouden Module Budgetten Page 4 of 22

4 1. Instellingen Standaard is de budgetcode 001 Budget beschikbaar. De budgetinstellingen bieden de mogelijkheid om meerdere budgetten aan te maken. Tip: u kunt meerdere budgetten aanmaken, bijvoorbeeld budget en bijgesteld budget. Zo kunt u de realisatie vergelijken met het oorspronkelijke en het bijgestelde budget. 1.1 Standaard budget Voor het bekijken van de instellingen van het standaard budget, gaat u naar het tabblad boekhouding > Budgetten > Beheer. Om het budget te bekijken of om de instellingen aan te passen selecteert u uit de keuzelijst de code 001 budget door te dubbelklikken of u voert de code 001 in. Klik op volgende. In het scherm dat opent, ziet u de code, naam en verkorte naam van het budget. U kunt de naam wijzigen of het budget verwijderen. 1.2 Meerdere budgetten Voor het bekijken aanmaken van een nieuw budget, gaat u naar het tabblad boekhouding > Budgetten > Beheer. Hier voert u een nieuwe code in en klikt u op volgende. Module Budgetten Page 5 of 22

5 Voer de naam en de verkorte naam in en sla deze op. Per aangemaakte budgetcode kunt u nu een budget invoeren. 1.3 Aanmaken van een periodeverdeling Voordat u jaarbudgetten door het systeem kunt laten verdelen over perioden, moeten de periodeverdelingen worden aangemaakt. De periodeverdeling werkt met wegingsfactoren per periode. Hier kunt u bijvoorbeeld vaste verdelingen van jaarbudgetten over perioden en seizoenspatronen vastleggen. Ga naar het tabblad Algemeen > Administratie > Periodeverdelingen. Het volgende scherm opent. Voer een code in en klik op volgende. Het scherm voor de periodeverdeling wordt geopend. Voer de naam en de verkorte naam van de periodeverdeling in, bijvoorbeeld Seizoen. Klik vervolgens op de button lijst om de wegingsfactoren behorende bij de code in te vullen. Module Budgetten Page 6 of 22

6 De lijst zou er alsvolgt uit kunnen zien: Klik op opslaan, waarna de periodeverdeling als standaard instelling beschikbaar is bij het invoeren van budgetten. Module Budgetten Page 7 of 22

7 2. Invoeren van een nieuw budget (handmatig) Wanneer de budgetten per grootboekrekening en periode zijn bepaald, kunt u deze vastleggen in Twinfield. Ga naarhet tabblad boekhouding > budgetten > invoer. Per budget, aangemaakt bij instellingen, kunt u de verschillende gebudgetteerde bedragen per grootboekrekening invoeren. U hebt bij de invoer de keuze tussen een normaal en een periode verdelend budget. Bij een normaal budget voert u het budget per grootboekrekening, per periode in. Bij periode verdelend kunt u de invoer beperken tot een totaal budget per jaar per grootboekrekening en kunt u op basis van voorgedefinieerde wegingsfactoren tussen de perioden, het totaalbedrag automatisch verdelen over de verschillende perioden. 2.1 Normaal budget Kies bij invoeren budgetten voor normaal. Het volgende scherm opent. Hier voert u per grootboekrekening de budgetgegevens in. Let op: het invoeren van kostenplaats en project is optioneel. Het invoeren van een grootboekrekening en periode is verplicht. Tip: Wanneer u bedragen wilt budgetteren waarvan het jaarbudget is uit te drukken in wegingsfactoren of verhoudingsgetallen per periode, maak dan gebruik van periode verdelend. Module Budgetten Page 8 of 22

8 Wanneer u meer dan 10 invoerregels heeft, dient de invoer tussentijds te worden opgeslagen. U kunt nu de volgende 10 regels invoeren. Herhaal deze werkwijze totdat u alle regels hebt ingevoerd. Sla vervolgens de invoer op voordat u het invoerscherm verlaat. 2.2 Periode verdelend Voor het invoeren van een periode verdeeld budget ga naar tabblad Boekhouding > Budgetten > Invoer kies voor periodeverdeling. Het volgende scherm opent. Module Budgetten Page 9 of 22

9 Selecteer de code van de periodeverdeling die u wilt toepassen op het in te voeren budget. Voer de grootboekrekening en het jaarbedrag in. Kostenplaats en project zijn optioneel. Klik op de button Verdelen om dit jaarbedrag over de perioden binnen het jaar te verdelen. Een voorbeeld: De totale jaarhuur van het kantoor bedraagt , per maand Voer het jaarbudget van in en kies Normaal als periodeverdeling. Vervolgens voert u de grootboekrekening en het jaarbudget in, eventueel de kostenplaats en het project. Klik op Verdeling. Na het klikken op de button Verdelen verschijnt het volgende verdeling van het totale jaarbudget over de perioden conform de eerder gedefinieerde verhoudingen. Klik op opslaan om de invoer te bewaren. Module Budgetten Page 10 of 22

10 3. Invoeren nieuw budget (importeren) Binnen Twinfield kunt u naast het handmatig muteren van het budget, ook budgetten importeren. De gegevens kunnen met behulp van een Excel bestand worden ingelezen. Het exportbestand vanuit budgetten naar Excel dient als basis (dataformaat) voor het maken van het importbestand. Hieronder ziet een voorbeeld van het XLS budget. Let op: bij het importeren worden nieuwe gegevens toegevoegd of bestaande gegevens worden overschreven. Reeds bestaande gegevens blijven, ook indien deze niet of als leeg veld vermeld staan in de importsheets, ongewijzigd staan. Het importeren van gegevens verloopt in hoofdlijnen als volgt: a. Exporteren van dataformaat Excel spreadsheet vanuit budgetten b. Vullen van het Excel spreadsheet en opslaan op desktop of netwerk c. Verzenden naar Twinfield (bestandsbeheer) d. Importeren van data e. Controleren van het resultaat. a. Exporteren van dataformaat Excel spreadsheet vanuit budgetten Om data te kunnen inlezen is een standaard formaat en opbouw vereist. Het exportbestand vanuit budgetten kunt u gebruiken als voorbeeld (sjabloon) voor het genereren van een importbestand. Let op: Breng geen wijzigingen aan in de kopregel van het Excelbestand. Hiermee wordt de relatie gelegd tussen de data in Twinfield en de data in uw Excel spreadsheet. Ga voor het generen van het sjabloon voor het importbestand budgetten naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Invoer. Kies een budget en klik op exporteren. Voer de criteria voor het ophalen van het budget in en klik vervolgens op de button Exporteren. Module Budgetten Page 11 of 22

11 Het bestand verschijnt automatisch in het bestandsbeheer zodra het is gegenereerd. Vanuit bestandsbeheer kunt u het Excel bestand openen of opslaan op uw PC of netwerk. b. Vullen van de Excel spreadsheet en opslaan op PC of netwerk Hieronder wordt aan de hand van de invoerschermen de inhoud van het Excel spreadsheet en de in te vullen data beschreven. Open het Excel bestand dat u bij de voorgaande stap heeft opgeslagen op uw PC of netwerk. In het bestand dat opent ziet u een kopregel en vervolgens budgetregels. De kopregel laat u altijd ongewijzigd staan. Vanaf de tweede rij vult u de te importeren data in. Hierna volgt een uitleg van de kolommen aan de hand van de invoerschermen in Twinfield. Met het importeren vult u als het ware op een snelle manier de invoerschermen in. Voor het invoeren van een budget gaat u naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Invoer. U kiest onder het budget dat u wilt invoeren voor normaal. Grbrekening: in de eerste kolom van het spreadsheet vult u de code van de grootboekrekening in. Let op: Ook bij het importeren van budgetten moet de code voldoen aan het masker dat ingesteld is voor een grootboekrekening. Bij de vooraf ingerichte administratie moet de code van de balansrekening voldoen aan '[0-3][0-9][0-9][0-9]'. Uitleg:[0-3] = karakter tussen '0' en '3'. [0-9] = karakter tussen '0' en '9'. Voorbeelden: '0216', '3251'. Bij de vooraf ingerichte administratie moet de code van de winst- en Module Budgetten Page 12 of 22

12 verliesdimensie voldoen aan '[4-9][0-9][0-9][0-9]'. Uitleg:[4-9] = karakter tussen '4' en '9'. [0-9] = karakter tussen '0' en '9'. Voorbeelden: '4957', '5730'. Let op: Excel herkent de code als numerieke waarde en haalt hierdoor de nullen aan het begin van de grootboekrekening weg. Dit kan worden voorkomen door bij het invoeren van de excel grootboekrekeningnummer een Apostrof voor het nummer te plaatsen. Kostenplaats (optioneel): in deze kolom wordt de code van de kostenplaats ingevuld. Project (optioneel): in deze kolom wordt de code van het project ingevuld. Jaar: in deze kolom wordt het jaar waarop het budget betrekking heeft ingevoerd. Periode: in deze kolom wordt de periode waarop het budget betrekking heeft ingevoerd. Let op: Het jaar heeft het volgende formaat YYYY, bijvoorbeeld Voor de periode heeft u de keuze afhankelijk van uw periode-instellingen uit 0 tot en met 53. Debet en Credit: in deze kolommen voert u voor de betreffende grootboekrekening het budget in. Sla vervolgens het Excel bestand op, op uw PC of netwerk. c. Uploaden naar Twinfield (bestandsbeheer) De importspreadsheets staan opgeslagen op uw PC of op het netwerk. Verzend het te importeren bestand van uw desktop of netwerk naar Twinfield bestandsbeheer. Het bestand verschijnt onder mijn bestanden in bestandsbeheer. Voor nadere informatie over het uploaden van bestanden kunt u de module Standaard Importfuncties raadplegen. d. Importeren van data Het bestand staat nu in het Twinfield systeem. Ga naar het bestandsbeheer en klik op het actiemenu voor het te importeren bestand. Kies voor importeren. Het volgende scherm verschijnt waarin het systeem het bestand herkent als Excelbestand. Module Budgetten Page 13 of 22

13 Selecteer de budgetten budgetten. Geef vervolgens aan voor welk budget deze import is gemaakt. Klik nu op verwerken. Het bestand wordt geïmporteerd en u komt weer in het bestandsbeheer terug. Wanneer de import gereed is verschijnt achter het bestand een groen bolletje. e. Controleren van het resultaat Behalve dat er een groen bolletje achter het bestand is toegevoegd ter bevestiging dat het bestand is verwerkt is er een logbestand aangemaakt. In het logbestand is een beschrijving van het resultaat en eventuele problemen bij de import opgenomen. Dubbelklik op het logbestand om deze te openen of ga naar het actiemenu voor het bestand en kies voor de actie: log bekijken. Module Budgetten Page 14 of 22

14 4. Bewerken van budgetten U kunt eerder ingevoerde budgetten ophalen en de bedragen aanpassen. Voor het aanpassen van budgetten (normaal en periodeverdelend), gaat u naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Invoer Normaal. Er verschijnt een leeg scherm. Klik onderin dit scherm op de button ophalen. Let op: wanneer u klikt op ophalen gaan ingevulde, nog niet opgeslagen regels verloren. In het scherm dat nu verschijnt kunt u de criteria opgeven voor het op te halen budget. U kunt specifieke gegevens van een budget of alle gegevens ophalen. Voer de criteria voor de op te halen budgetten op. Tip: Met * en? geeft u aan dat alle gegevens van het criterium wilt opvragen. Klik op de button ophalen. Een scherm opent met een overzicht van de budgetgegevens: U kunt nu de bedragen aanpassen. Sla de wijzigingen op alvorens het scherm te verlaten. Module Budgetten Page 15 of 22

15 5. Verwijderen van budgetten Voor het verwijderen van een geheel budget inclusief alle budgetregels, gaat u naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Beheer. Selecteer in het scherm dat opent, het budget dat u wilt verwijderen en klik op volgende. De budgetinstellingen van het specifieke budget worden nu geopend. Klik op de button verwijderen om het gehele budget inclusief alle reeds ingevoerde budgetregels te verwijderen. Vervolgens krijgt u de bevestiging dat het budget is verwijderd. Module Budgetten Page 16 of 22

16 6. Opschonen van budgetten Deze optie is bedoeld om vastleggingen binnen budgetten met een waarde nul te verwijderen. Ga naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Opschonen. Het volgende scherm opent: Deze omvat een lijst met de budgetten. Plaats voor de budgetten die u wilt opschonen een vink en klik op volgende. De vastleggingen binnen het betreffende budget met een waarde nul zijn nu verwijderd. Module Budgetten Page 17 of 22

17 7. Exporteren van budgetten Deze optie is bedoeld om budgetten vanuit Twinfield naar Excel te exporteren. Ga naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Invoer. Per budget heeft u de mogelijkheid de gegevens te exporteren. Klik op exporteren onder het betreffende budget. Voer nu de gewenste selectiecriteria in, of een * indien u alle gegevens wilt exporteren. Haal de bedragen weg of voer hier de specifieke bedragen in, die u wilt exporteren. Klik op de button exporteren. Het bestand is beschikbaar in bestandsbeheer. Ga naar bestandsbeheer. Dubbelklik op de bestandsnaam om het bestand op uw desktop of netwerk op te slaan. Module Budgetten Page 18 of 22

18 8. Kopiëren van budgetten Deze optie is bedoeld om bestaande budgetten in Twinfield te kopiëren naar volgende perioden of naar een andere administratie. Indien het budget van een volgende periode gelijk of vergelijkbaar is met het budget van de vorige periode bespaart u hiermee invoerwerk. U kunt door het aangeven van een factor, het budget voor de volgende periode ophogen, danwel verlagen. Ga naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Invoeren - Budgetten kopiëren of naar het tabblad Boekhouding > Budgetten > Kopiëren. Het volgende scherm opent: In dit eerste scherm vindt u de bron van het budget. Administratie: de huidige administratie Budget: het budget dat gekopieerd moet worden. Grootboekrekening: selectie van een grootboekrekening uit de keuzelijst waarvan u het budget wilt kopiëren of een * voor alle grootboekrekeningen. Jaar: selectie van het jaar waarvan u het budget wilt kopiëren Periode: selectie van de periode waarvan u een kopie wilt maken. Klik op volgende. In het scherm dat volgt geeft u het doel aan waarnaar het budget gekopieerd moet worden. Module Budgetten Page 19 of 22

19 Dit scherm bestaat uit twee secties: Kopieer budgetten Doel en Instellingen. Sectie kopieer budgetten doel Administratie: maak hier een keuze uit de beschikbare administraties. Dit zijn de administraties waartoe de gebruiker toegang heeft. Budgetcode: selecteer uit de keuzelijst de budgetcode waarvan u een kopie wilt maken of type de code in. Jaar en periode: selecteer het boekjaar en de periode waar naar toe u het budget wilt kopiëren. Sectie instellingen Factor: voer hier de factor in waarmee u het bronbudget wilt verhogen of verlagen. Bij factor 1 wordt het budget onveranderd overgenomen. Bij factor 1.03 is het doelbudget 3% hoger dan de bron etc. overschrijf het huidige budget: wanneer u het huidige budget op de betreffende grootboekrekening en periode in de doeladministratie wilt overschrijven, plaatst u hier een vink. Wanneer u alleen nieuwe grootboekrekeningen of perioden wilt toevoegen aan de bestaande budgetten en het huidige budget niet wilt overschrijven, laat u de box leeg. LET OP: gebruik bij de factor uitsluitend het puntteken! Module Budgetten Page 20 of 22

20 9. Rapporteren werkelijkheid versus budget Bij deze functie kunt de werkelijkheid versus budget vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Stappen bij het genereren van rapporten: a. Selecteren gewenste rapport b. Invullen zoekcriteria en het rapport bekijken a. selecteren gewenste rapport Informatie over de werkelijkheid versus budget is opgenomen in het gelijknamige rapport. Ga naar het tabblad Boekhouding > Overzichten > Rapporten Grootboek. Klik hierop. Ga naar het rapport werkelijkheid versus budget. b. invullen zoekcriteria en het rapport bekijken Nadat u hebt geklikt op het rapport verschijnt een scherm waarin de zoekcriteria opgegeven worden. In dit scherm voert u de criteria voor de samenstelling van het rapport in. Rapportagestructuur: Hiermee wordt bepaald in welke rubrieken uw rapport wordt getoond. Zie voor meer informatie over de rapportagestructuren de module Rapportagestructuren. Administratie: geef hier de administratie in waarvan u een rapport wilt opvragen. Standaard komt hier de administratie waarin u aan het werken bent. Jaar en periode: jaar en periode(n) waarover u informatie wilt opvragen Budget: selecteer het budget waarmee u de werkelijkheid wilt vergelijken Grootboekrekening: geef hier de grootboekrekeningen in waarover u een rapport wilt opvragen. Status: hierbij heeft u de keuze tussen concept, definitief of beide. Afronding: Hier wordt bepaald hoe de bedragen worden getoond in uw rapport. Weergeven: Zie voor nadere informatie de module Rapportagestructuren. Module Budgetten Page 21 of 22

21 Wanneer de criteria onjuist zijn ingevuld of wanneer geen data beschikbaar is, geeft het systeem foutmelding en kunnen alsnog criteria worden ingevuld. Als alle gegevens gevuld zijn, klikt u op volgende. Module Budgetten Page 22 of 22

Train de Trainer - ANBO

Train de Trainer - ANBO Train de Trainer - ANBO Twinfield v6.0 April 2011 Twinfield International NV De Wel 20-b 3871 MV Hoevelaken Nederland belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield en btw Twinfield v6.9 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Rekeningoverzicht debiteuren Behorend bij changelist

Rekeningoverzicht debiteuren Behorend bij changelist Rekeningoverzicht debiteuren Behorend bij changelist 6.30.0 Eerste beschikbaarheid: 11 december 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze

Nadere informatie

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Valuta herwaardering Onderdeel van changelist v6.36.0 Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Rabobank - Automatisch inlezen banktransacties - Automatisch importeren betaal- en incassobestanden behorend bij changelist v6.2.7

Rabobank - Automatisch inlezen banktransacties - Automatisch importeren betaal- en incassobestanden behorend bij changelist v6.2.7 Rabobank - Automatisch inlezen banktransacties - Automatisch importeren betaal- en incassobestanden behorend bij changelist v6.2.7 Eerste beschikbaarheid: 3 oktober 2011 Twinfield International NV De Beek

Nadere informatie

Betalingskorting onderdeel van changelist v6.35.0

Betalingskorting onderdeel van changelist v6.35.0 Betalingskorting onderdeel van changelist v6.35.0 Beschikbaar vanaf: 19 Mei, 2014 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken The Netherlands Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Introductie en Instructie ANBO

Introductie en Instructie ANBO Introductie en Instructie ANBO Twinfield v6.0 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0

SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0 SEPA Betalingen behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Module Jaarafsluiting

Module Jaarafsluiting Module Jaarafsluiting Penningmeesters OnLine (POL) Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Periodeafsluiting... 2 1.1 Open en sluiten van perioden... 3 2 Jaarafsluiting... 4 2.1 Concept jaarafsluiting... 5 2.2 Definitieve

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel 1 Gebruik van Excel In de GS1 Data Source webinterface kunt u eenvoudig met Excel gegevens van meerdere artikelen tegelijk vastleggen, toevoegen

Nadere informatie

Alure - stappenplan Importeren relaties

Alure - stappenplan Importeren relaties Alure - stappenplan Importeren relaties Versie 1.0 06-10-2014 Inhoudsopgave Stap 1. Definiëren lijst... 2 Stap 2. Selecteren velden... 2 Stap 3. Excel bestand... 3 Stap 4. Instellingen - Dossiernummer...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3 HANDLEIDING Conversie met PCM converter versie 1.3 Na het downloaden van de Pharmacom/Medicom bestanden kunt u de geëxporteerde bestanden gaan converteren middels de PCM-converter. U start via de inlogmogelijkheid

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Aanmaken. Transportfile. EasyNBF

Aanmaken. Transportfile. EasyNBF Aanmaken Transportfile EasyNBF 1 0 Inhoudsopgave 0 INHOUDSOPGAVE 2 1 EASYTRANSPORT 3 1.1 Het formaat waarin scores worden verwerkt 4 1.2 Een score transportbestand aanmaken 5 1.2.1 Handmatig invoeren van

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool

Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Gebruikshandleiding Devoteam PGB XML tool Versie 1.0 2 november 2015 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Invoeren beschikkingsgegevens 3 2.1 Een toekenningsbericht maken 3 2.1.1 Voorbeeld van een complete

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Overzichten Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Mei 2016 Versie 2.0 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 3 2.1. Startpagina...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield Gebruikershandleiding Betaaladvieslijst maken in Twinfield Betaaladvieslijst maken in Twinfield Inhoud Crediteuren aanmaken... 3 Aanmaken betaalvoorstel... 4 Aanpassen betaalvoorstel... 6 De betaaladvieslijst...

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Handleiding Pincode en Chauffeur Beheer BP PLUS Tankpas

Handleiding Pincode en Chauffeur Beheer BP PLUS Tankpas Handleiding Pincode en Chauffeur beheer v1.0 Handleiding Pincode en Chauffeur Beheer BP PLUS Tankpas Veiligheid staat bij BP zeer hoog in het vaandel. Niet alleen waar dat de veiligheid van onze klanten

Nadere informatie

Zelf problemen oplossen in NETQ PRO

Zelf problemen oplossen in NETQ PRO Onderdeel Fout bij Panel importeren... 2 Fout bij E-mailberichten... 2 Fout wanneer respondent aanvangt met vragenlijst... 3 Fout bij Testen of Publiceren... 4 Fout in Rapportages... 4 Fout bij Exporteren

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 6

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Massabalans Autodemontagebedrijven

Massabalans Autodemontagebedrijven Massabalans Autodemontagebedrijven Een handleiding voor het importeren van de meldgegevens uit AMICE, het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Versie 1.4 Februari 2016 Inleiding Dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie