Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland"

Transcriptie

1 Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland

2

3 Introductie Veel organisaties zijn de gevolgen van de economische crisis volop aan het verwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van kostenbesparingen en operational excellence. Tegelijkertijd streven ze naar topresultaten en continuïteit op de lange termijn. Welke uitdagingen levert dit op voor HR-executives? En hoe kunnen zij daarmee het beste omgaan? In de zomer en herfst van 2009 deed Deloitte een HR Executive Survey in Nederland, met als doel de huidige thema s en trends op het gebied van HR in kaart te brengen. Achterin dit rapport zijn de deelnemende organisaties vermeld en is de onderzoeksopzet opgenomen. Korte en lange termijn Uit ons onderzoek blijkt, dat HR-executives zich volop bewust zijn van de tegenstrijdige korte- en lange termijn uitdagingen. Ze beseffen dat ze uit concurrentieoverwegingen nog steeds de beste talenten moeten aantrekken, ontwikkelen en behouden. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met kostenbesparingen. In het vervolg van dit rapport worden de resultaten van het onderzoek verder uitgewerkt. Eerst komen de strategische vraagstukken van de organisatie en de aansluiting van HR daarop aan bod. De genoemde trends en thema s komen daarin terug. In het tweede deel wordt beschreven hoe HR binnen de organisatie is ingericht en de ontwikkelingen die zich binnen de HR-kolom voordoen. Dit blijkt uit de thema s en trends die zij onderscheiden: Van de deelnemers ziet 79 procent kostenreductie als het belangrijkste strategische vraagstuk op dit moment. Na de crisis gaan demografische ontwikkelingen en tekort aan talent een belangrijke rol spelen in de strategische besluitvorming. De perceptie van HR binnen de organisatie. Volgens geen van de ondervraagden wordt HR momenteel als strategisch waardetoevoegend instrument erkend door de organisatie. Dit moet de komende drie tot vijf jaar veranderen. Strategische workforce planning. Volgens 90 procent is dit een van de meest waardetoevoegende initiatieven voor de komende twee jaar. Maar dan wel met de juiste tools. Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 3

4 4

5 Deel I: Human capital alignment De HR-organisatie moet aansluiting behouden met de business en de HRstrategie afstemmen op actuele strategische issues binnen de organisatie. Om welke strategische vraagstukken gaat het (zie figuur 1) en hoe speelt HR daarop in? Kostenreductie Het belangrijkste vraagstuk op dit moment is kostenreductie. Sommige kostenreductie-initiatieven waren al voor de crisis ingezet. Denk aan operational excellence en reorganisaties. Door de economische tegenslag zijn deze trajecten versneld. Innovatie Meegaan in de (technologische) marktontwikkelingen blijft een hoge prioriteit. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de business en draagt bij aan het behouden en versterken van de concurrentiepositie. Innovatie is daarom een belangrijke strategische issue op de huidige managementagenda. Regels en voorschriften Vooral de financiële sector geeft aan dat er een toenemende druk is op het gebied van regels en voorschriften. De daling op de financiële markten en de effecten daarvan op de reële economie maken de rol van bijvoorbeeld overheidsinstellingen en toezichthouders binnen de financiële instellingen groter. Dit leidt tot meer regels en voorschriften. De deelnemers verwachten dat de rol van human capital in de strategische besluitvorming van de organisatie de komende drie tot vijf jaar zal toenemen (zie figuur 2). Hoewel het belang van human capital binnen organisaties wordt onderkend, is er nu nog ruimte voor verbetering. De strijd met de harde business metrics blijft bestaan. Ook verwachten de deelnemers dat het belang van vraagstukken op het gebied van human capital (zoals tekort aan talent en training van medewerkers) zal groeien (zie figuur 3). Figuur 1: Welke strategische issues vragen de meeste aandacht van uw management? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kostenreductie 79% Technologische ontwikkelingen/innovatie 36% Toenemende druk door regelgeving 29% Demografische veranderingen (onder meer ouder wordende bevolking, lage geboortecijfers) 29% Meer fusies en overnames 21% Opkomende markten 21% Toenemende concurrentie 21% Vraag van klanten naar verbeterde producten en diensten 21% Toenemende globalisering en deregulering 14% Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 5

6 Figuur 2: Hoe significant is de rol van HR-issues momenteel in de strategische besluitvorming van uw organisatie? Hoe significant is deze over drie tot vijf jaar? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 = Zeer significant Nu = Niet significant Over drie tot vijf jaar Figuur 3: In welke zin verandert de rol van HR-issues (zoals tekort aan talent, training) in de komende drie tot vijf jaar? Zal belangrijker worden 76% Zal even belangrijk blijven 33% Zal minder belangrijk worden 0% 6

7 Economische ontwikkelingen en HR Welke trends hebben gevolgen voor de ontwikkeling van HR? Ten eerste de conjunctuur. In een profitomgeving ligt de nadruk vooral op financiële resultaten. Economische ontwikkelingen hebben een grote impact op HR en de rol van HR in de organisatie. Als er druk staat op de financiële prestaties, staat ook de positie van HR op de managementagenda onder druk. Dus moet HR haar toegevoegde waarde, ook in deze tijden, bewijzen. Medewerkers of FTE s De uitdaging is om HR op de managementagenda te houden. Medewerkers worden FTE s. Deze discussie is nooit eendimensionaal. Zowel medewerkers als FTE s zijn altijd relevant, maar er vindt wel een verschuiving plaats in de balans. Adviezen Hoe blijft HR in tijden van tegenslag op de agenda en hoe kan HR haar rol pakken? De deelnemers aan het onderzoek geven de volgende adviezen: Dit is het moment voor HR om te laten zien dat zij de business begrijpt. Toon begrip voor kostenmanagement en laat zien dat HR hieraan iets kan toevoegen. HR moet de zorg van de organisatie kunnen verwoorden. Spreek de taal van de business en lever concrete oplossingen aan. Doe voorstellen die het management direct helpen. Geef HR een rol in de begrotingscyclus, bijvoorbeeld door goed formatiemanagement. Zo wordt HR een begrotingscomponent en dus minder soft. Terug naar de basis In de periode voor de economische teruggang was alles mogelijk binnen de HR-discipline. Als iets niet werkte, kon er iets nieuws worden bedacht. Ook ontstond de trend om HR te ingewikkeld te maken. Nu komt het erop aan en moet ook HR terug naar de basis. De focus komt te liggen op beheersing, minder nice-to-haves en vooral ook op een kwalitatief sterke HR-functie. Om de business te kunnen blijven ondersteunen, moet HR terug van complexe kwantiteit naar simpele kwaliteit. Balans bewaken Dit moet wel zorgvuldig gebeuren. Het is funest om in deze tijden goede initiatieven te schrappen. HR moet een delicate balans bewaken bij het prioriteren van activiteiten. HR richt zich immers op de ziel van de organisatie: het menselijk kapitaal. Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 7

8 Succesfactoren voor de organisatie Welke people management onderwerpen zijn het meest kritisch voor het succes van de organisatie? Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn dat leiderschapsontwikkeling en talent management. Ook inspelen op critical business events blijft belangrijk. Primaire, secundaire en tertiaire beloningsvormen scoren opvallend laag. Goede medewerkers hebben, ook in tijden van recessie, goede alternatieven op het gebied van werk en banen. De toenemende druk op salarissen en bonussen, in combinatie met toenemende regelgeving, zorgen ervoor dat goede medewerkers op een andere manier moeten worden vastgehouden. Primaire, secundaire en tertiaire beloningsvormen zijn belangrijk, maar de invloed hiervan is beperkt en wordt steeds beperkter. Daarom zoekt HR naar andere interventies en wordt beloning laag gewaardeerd door de deelnemers aan het onderzoek. Alternatieven Er is een belangrijk verband tussen talent en incentives. Als er beperkingen worden opgelegd aan financiële incentives moeten alternatieven, zoals leiderschapsontwikkeling en talent management, worden ingezet. Ook inspelen op critical business events blijft belangrijk. De organisatie is onderdeel van de omgeving en in veel gevallen ook van die omgeving afhankelijk. Daarom moet de organisatie flexibel omgaan met deze gebeurtenissen. Figuur 4: Welke van de volgende people management issues zijn het belangrijkst voor het succes van uw organisatie? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leiderschapsontwikkeling en pijplijn 93% Talent management 79% Prestatiegerichte cultuur creëren 71% Anticiperen en reageren op critical business events 64% Training en ontwikkeling 43% Bekwaamheid management om kosten snel te verlagen 36% Operationele efficiency van HR-processen verbeteren en technologische verbeteringen 29% Mate waarin management acquisities snel integreert 21% Interim medewerkers/uitzendkrachten 14% Voldoen aan regelgeving 7% Primaire, secundaire en tertiaire beloningsvormen 0% 8

9 Bronnen voor talent De komende jaren veranderen de bronnen waaruit organisaties putten voor het binnenhalen van talent nauwelijks. Het ontwikkelen van de huidige medewerkers en het werven op topopleidingsinstituten zijn de belangrijkste bronnen (zie figuur 5). Sommige andere bronnen zullen de komende jaren waarschijnlijk wel vaker worden ingezet, zoals de netwerken van huidige medewerkers (denk aan referralprogramma s) en (online) social networks. Krapte Het belangrijkste thema op dit gebied is de krapte op de arbeidsmarkt, die in alle hevigheid zal terugkeren. Binnen bepaalde vakgebieden - bijvoorbeeld technische en financiële - is het aanbod nu al niet toereikend. Het aantal afgestudeerden voorziet nog niet voor de helft in de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daarom staat de ontwikkeling en training van medewerkers zowel nu als over drie tot vijf jaar bovenaan de lijst bronnen voor talent. Omscholen Daarnaast wordt de ontwikkeling en training van nieuw talent steeds belangrijker. Sommige organisaties zijn gestart met programma s om studenten met een maatschappelijke of sociale studie om te scholen in techniek of finance. Zij kunnen straks de cruciale functies binnen de organisatie vervullen. Dit staat in schril contrast tot de huidige economische en arbeidsmarktsituatie, maar HR-executives bereiden zich nu al voor op de naderende krapte. Figuur 5: Wat zijn de belangrijkste bronnen voor talent voor uw organisatie? Nu 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ontwikkeling/training van huidig personeel 93% Werven op topopleidingsinstituten 79% Werven bij concurrentie 57% Werven uit andere bedrijfstakken 57% Internationaal werven 36% Fusies en overnames 36% Werven bij partners/leveranciers 29% Werven bij klanten 0% Off shoring 0% Over drie tot vijf jaar Ontwikkeling/training van huidig personeel 100% Werven op topopleidingsinstituten 83% Werven bij concurrentie 50% Werven uit andere bedrijfstakken 50% Fusies en overnames 42% Werven bij partners/leveranciers 33% Internationaal werven 33% Werven bij klanten 0% Off shoring 0% Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 9

10 Uitdagingen De grootste uitdagingen op het gebied van human capital, nu en over drie tot vijf jaar, zijn skills gaps ( gaten in de vaardigheden) en demografische ontwikkelingen. Zie ook figuur 6. De aandacht voor diversiteit verandert de komende tijd. Demografische ontwikkelingen De gevolgen van demografische ontwikkelingen mogen niet worden onderschat. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, kan HR bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelsbeleid inzetten. Sommige organisaties kiezen voor coaching en kennisdeling van en door oudere werknemers, om hen zo lang mogelijk te kunnen inzetten binnen de organisatie. Dat betekent wel een verschuiving van de focus op uren (met een sterk positief effect op financiële resultaten) naar een accent op profielen en inhoud (met een sterk positief effect op behoud, motivatie en inzet van medewerkers). Diversiteit De problematiek rondom krapte op de arbeidsmarkt plaatst ook de huidige diversiteitsdiscussie in een bijzonder licht. Waarschijnlijk zal de hype rondom diversiteit afnemen. Het werven van mensen uit specifieke doelgroepen en/of achtergronden zal omslaan naar inspelen op welke groepen zich op dat moment op de arbeidsmarkt bevinden. Organisaties kunnen het zich dan niet meer veroorloven om diversiteit centraal te stellen. Figuur 6: Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van uw workforce? Nu 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gebrek aan diversiteit 64% Skills gap, training 57% Outplacement / rightsizing 43% Gebrek aan betrokkenheid (bijvoorbeeld ontevreden/ ongemotiveerde medewerkers en managers) 36% Hoge personeelskosten 36% Veranderende demografische cijfers workforce 29% Problemen met wereldwijde werving 0% Over drie tot vijf jaar Skills gap, training 73% Veranderende demografische cijfers workforce 73% Gebrek aan diversiteit 45% Hoge personeelskosten 45% Gebrek aan betrokkenheid (bijvoorbeeld ontevreden/ongemotiveerde medewerkers en managers) 27% Outplacement / rightsizing 18% Problemen met wereldwijde werving 0% 10

11 Strategische Workforce Planning De meeste deelnemers aan het onderzoek maken geen gebruik van strategische workforce planning. Maar 90 procent geeft aan dit de komende jaren wel te willen doen (zie figuur 7). De meerderheid heeft de high potentials in beeld, maar segmenteert niet naar functie of vakgebied. De focus ligt vooral op niet-uitwisselbare segmenten met hoge professionaliteit. Men wil wel met segmentatie aan de slag of deze verfijnen maar weet nog niet precies hoe. Figuur 7: Segmenteert u uw workforce populatie (strategische wordkforce planning)? Nu Over één tot twee jaar Waarde toevoegen De deelnemers verwachten dat critical workforce segmentation de komende jaren een belangrijk onderwerp wordt. Het kan zelfs een van de meest waardetoevoegende initiatieven worden, mits het wordt uitgevoerd met de juiste tools. Als HR voor deze thematiek een hanteerbaar middel kan bieden, voegt zij veel waarde toe. Door een zorgvuldige segmentatie kan HR bepalen waar de focus moet liggen en waar eventueel kan worden gesneden. Ja 36% Nee 64% Waarschijnlijk 90% Niet waarschijnlijk 10% Valkuil De grootste valkuil van dit onderwerp is complexiteit. Het is belangrijk om gebruik te maken van het juiste model. Dat helpt bij het structureren van het proces. Als de verkeerde keuzes worden gemaakt en er op de verkeerde plaatsen wordt gereduceerd, heeft dit negatieve gevolgen voor de lange termijn. Alleen segmentatie is niet voldoende. Terugkoppeling en het opzetten van een duidelijke opvolging na de segmentatie zijn cruciaal. Zo krijgen medewerkers ook de kans om zich te ontwikkelen. Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 11

12 12

13 Deel II: HR function alignment Het eerste deel van dit rapport betrof de aansluiting van HR op de strategische ontwikkelingen van de organisatie. HR function alignment richt zich juist op de manier waarop HR binnen de organisatie is ingericht en op de ontwikkelingen binnen de HR-kolom. HR-projecten De meerderheid van de deelnemers begint het komende jaar met diverse HR-projecten (zie figuur 8). Projecten op het gebied van HR-technologie blijven wat achter. Grote technologische investeringen worden op dit moment uitgesteld. Bovendien is een investering op dit vlak vaak voor enkele jaren. Kosten besparen en vooruitkijken Er zijn twee redenen waarom meerdere projecten worden opgestart. Allereerst biedt kostenreductie kansen voor HR om op dit gebied projecten te beginnen. Ten tweede spelen HR-executives een belangrijke rol bij het vooruitkijken en anticiperen op komende ontwikkelingen. Figuur 8: Voor welke van deze gebieden staan specifieke acties of projecten gepland in uw organisatie en op welke termijn? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HR strategie HR dienstverleningsmodel HR processen HR technologie HR competenties HR beleid en procedures (incl. CAO) 1 = Niet van toepassing 2 = Binnen drie maanden 3 = Binnen drie tot twaalf maanden 4 = Binnen één tot drie jaar 5 = Lange termijn Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 13

14 Outsourcen Op dit moment geeft ongeveer 50 procent van de deelnemers aan dat zij beloningsadministratie, training en salarisadministratie (gaan) outsourcen. Zie ook figuur 9. Het outsourcen van de totale HR-functie staat niet op de planning. Dit heeft te maken met de omvang en complexiteit van de organisaties. Daardoor wordt oursourcing inefficiënt of te duur. Figuur 9: Worden belangrijke HR-activiteiten momenteel geoutsourced of is uw organisatie dit van plan? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beloningsadministratie Recruitment Training Salarisadministratie HR portal en systemen Totale HR-functie 1 = Nu 2 = Drie tot vijf jaar 3 = Geen plannen voor outsourcing 4 = Niet bekend 14

15 De ontwikkeling van HR Het ontwikkelen van de HR-functie is geen doel op zich. Het HR-denken moet meer worden verspreid binnen de organisatie. Hier ligt voor HR een belangrijke taak. Die begint al bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Verwachtingen managen Het managen van de verwachtingen ten aanzien van de HR-dienstverlening beïnvloedt de wijze waarop de organisatie de bijdrage van HR beoordeelt. Managers moeten weten wat zij kunnen verwachten van HR. Het samenspel tussen HR en de business is belangrijk. Dit leidt ook direct tot een dilemma: What the business wants, is not always what it needs. HR in de lijn moet eenvoudig zijn. HR schept de voorwaarden en zorgt voor monitoring. Tooling en middelen moeten goed zijn, maar de manager moet de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Dan kan de organisatie zich ontwikkelen tot HR-focused management. Figuur 10: In welke mate waardeert het seniormanagement de bijdrage van HR aan uw organisatie? 1 = Hoge waardering 0% 2 = Significante waardering 85% 3 = Voldoende waardering 15% 4 = Matige waardering 0% 5 = Geen waardering 0% Vertaalslag HR heeft de verantwoordelijkheid om de vertaalslag te maken tussen HR en de business. Alleen functioneel expert zijn op het gebied van HR óf alleen de taal van de business spreken, is niet voldoende. De combinatie van die twee is de sleutel tot succes. Seniormanagement De deelnemers geven aan dat 85 procent van het seniormanagement op dit moment de bijdrage van HR significant vindt. Zie ook figuur 10. Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 15

16 Waarde toevoegen HR wordt nog niet gezien als functie die strategische waarde toevoegt. De komende jaren verandert dit waarschijnlijk (zie figuur 11). Bij de meeste participanten is of wordt de koers naar het ontwikkelen van HR tot business partners al ingezet. HR-denken Dit kan worden bereikt door het begrip van HR voor kostenreductie te vergroten en door concrete oplossingen hiervoor te bieden. Daarnaast is het doel van HR niet alleen om uitmuntend te presteren binnen de eigen functie, maar om het HR-denken bij het senior- en middenmanagement te vergroten. HR moet de business voorzien van eenvoudige, gebruiksvriendelijke middelen om managers te overtuigen van de principes van het HR-perspectief in hun functie. Figuur 11: In hoeverre ziet de organisatie HR als een strategische, waardetoevoegende functie of juist als kostenpost? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 = Voegt strategische waarde toe Nu Over drie tot vijf jaar = Kostenpost Conclusie HR moet voortdurend inspelen op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De kunst is om het spanningsveld te managen tussen behoeften en verantwoordelijkheden op het gebied van human capital enerzijds en het bewaken van de aansluiting op de organisatie anderzijds. Dit rapport beschrijft de huidige ontwikkelingen op het gebied van human capital vanuit het perspectief van Nederlandse HR-executives. Ook wordt ingegaan op de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben op de HR-functie in brede zin. De verschuiving van complexe kwantiteit naar simpele kwaliteit is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Dat klinkt eenvoudig, maar de uitdaging schuilt in het maken van de juiste keuzes. Dan worden alle belangen, zowel die van de business als die van de medewerkers, optimaal behartigd. Dit kan door het HR-denken binnen alle managementlagen te vergroten, elkaars doelstellingen te doorgronden en een samenspel te creëren om de doelstellingen van zowel de organisatie als HR te behalen. 16

17 Verantwoording De afgelopen maanden voerde Deloitte een HR Executive Survey uit in Nederland. Tussen mei en augustus 2009 hebben wij 20 HR-executives van toonaangevende bedrijven in Nederland geïnterviewd. Vooraf vulden de deelnemers een vragenlijst in. Tot de deelnemende organisaties behoorden onder meer ASML, CRH Europe Distribution, Rabobank, Philips Electronics Nederland, Achmea, Eureko Europe, De Nederlandsche Bank, Fortis, Océ Technologies B.V., KLM, KPN, NIBC Bank N.V., Ziggo. Doel: de huidige thema s en trends op het gebied in kaart brengen onder het motto managing talent in an economic downturn. In september werden de resultaten verder aangescherpt tijdens een rondetafelgesprek. Meer informatie Voor meer informatie over de HR Executive Survey kunt u contact opnemen met de onderzoekers van Deloitte Human Capital Advisory Services: Kees Flink, director Talent Management & Leadership Deelnemers van de Ronde Tafel Bijeenkomst, 23 september 2009 Figuur 12: De verdeling naar branche van de deelnemers was als volgt: Hans Groothuis, director HR Transformation Katrijn Knaapen, consultant Talent Management & Leadership Technologie, Media en Telecommunicatie 14% Financiële dienstverlening 43% Luchtvaart en Transport 7% Maakindustrie 29% Zakelijke dienstverlening 7% Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland 17

18 18

19

20 Deloitte verwijst naar Deloitte Touche Tohmatsu, een Swiss Verein, en haar netwerk van memberfirms. Elke memberfirm is een zelfstandige juridische eenheid. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de juridische structuur van Deloitte Touche Tohmatsu en haar memberfirms. Deloitte is met ongeveer medewerkers en kantoren in heel Nederland de grootste organisatie op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy en financiële advisering. Deloitte Nederland is een onafhankelijke memberfirm van Deloitte Touche Tohmatsu, met meer dan medewerkers en vestigingen in meer dan 140 landen. De medewerkers van Deloitte zijn verbonden in een samenwerkingscultuur waarin integriteit, uitmuntende waarde voor markten en cliënten, betrokkenheid bij elkaar en kracht door culturele diversiteit worden aangemoedigd. Hierin staan permanente educatie, uitdagende ervaringen en verrijkende carrièremogelijkheden centraal. De medewerkers van Deloitte zetten zich met volle overtuiging in om maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken, publiek vertrouwen op te bouwen en hun gemeenschappen positief te beïnvloeden Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Designed and produced by MCBD at Deloitte, Rotterdam

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning SEGMENT P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning Barneveld, 28 mei 2015 Patrick ten Broeke 1 Agenda 1. Opening 2. Nut en noodzaak (WHY?) 3. Proces (HOW?) 4. Verander het spel (WHAT?) 5. Afsluiting

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Deloitte privacy team Privacy dienstverlening. www.prepareforprivacy.nl

Deloitte privacy team Privacy dienstverlening. www.prepareforprivacy.nl Deloitte privacy team Privacy dienstverlening www.prepareforprivacy.nl Voorwoord Privacy staat al enige tijd in de schijnwerpers en zal in de nabije toekomst alleen maar belangrijker worden. Niet alleen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam. Mijn presentatie is opgebouwd

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg Hans van der Spek Hans van der Spek Bedrijfseconomie Informatica Management Consulting Informatiemanager HRM - ISS Facility

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts Intro Crowe Horwath Peak 7 maart 2017 Geert-Jan Krol en Xander Wamelink 2016 Crowe 2017 Crowe Horwath Horwath Peak Peak Wie is Crowe Horwath Peak Ondersteunt

Nadere informatie

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen RISK & COMPLIANCE Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen 16 februari 2010 ADVISORY Onderwerp: Onderzoek Soft controls binnen interne accountantsdiensten Geachte

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat?

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Leiderschapsontwikkeling: 11 Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde NVP leiderschapscongres 31 oktober, 2013 Welkom! 2 3 vragen staan

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin Strategisch Talentmanagement Boudewijn Overduin Even voorstellen Boudewijn Overduin Oprichter en voormalig CEO van Vergouwen Overduin Passie voor strategisch HR met als centrale thema s: Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren. van een analyse van een interne organisatie

7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren. van een analyse van een interne organisatie 7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren van een analyse van een interne organisatie 1 7S model McKinsey Het McKinsey 7S model is een managementmodel om een interne analyse te maken. McKinsey

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie