EIM pijler onder strategische beslissingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EIM pijler onder strategische beslissingen"

Transcriptie

1 Tekst: Teun Putter Beeld: Giuseppe Toppers, Danto EIM pijler onder strategische beslissingen Het EIM Zomerevent op 25 juni jl. in het Kurhaus te Scheveningen was een groot succes. De vernieuwde opzet van het event leverde een record aantal bezoekers op. Vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven toonden eens te meer aan dat het vakgebied enterprise information management dynamisch is en blijft. Dat bleek vooral uit de bijdrage van Erik Elgersma van FrieslandCampina. Hoe informatie over het weer in Nieuw-Zeeland van invloed kan zijn op de strategie van een zuivelcoöperatie in Amersfoort. Enterprise information management, social business, data analytics, governance, compliance, zaakgericht werken, capture, digitale postkamer. Prachtig natuurlijk. Een congres in een locatie als het Kurhaus in Scheveningen; en het is nog mooi weer ook. Hoewel velen tussen de presentaties door even afleiding zochten op het strand of op het terras, bleven de zalen goed bezocht. Dat is een compliment voor de sprekers en de organisatie die een stevig programma had neergezet. En een compliment aan alle vak- en brancheverenigingen die hun actieve bijdrage hadden om hun leden naar het Kurhaus te bewegen. De opening door Farid Tabarki, tijdgeestonderzoeker, zette de toon direct door aan te geven dat niets blijft zoals het is. Bedrijfsmodellen, de inrichting van de maatschappij, de manier waarop we met informatie omgaan; het gaat allemaal op de schop. Kern van zijn betoog is dat 12 VIP l nummer 5 l 2015

2 Fardi Tabarki: Een waarde kan radicaal veranderen we gewend zijn te leven in een gestructureerde omgeving. Maar mede door de voortschrijdende technologie verandert de structuur voortdurend en veranderen de waarden waar we zo bekend mee waren. Een waarde kan radicaal veranderen, stelt Tabarki. Neem bijvoorbeeld bezit. Bij wie staan er nog lp s of cd s in de kast? Heel veel mensen gebruiken nu een app om naar streaming muziek te luisteren. We luisteren dus nog altijd naar muziek, maar we willen er liever toegang toe hebben dan de muziekdragers bezitten. Strategische rol Informatieprofessionals en -managers zitten op een gouden berg van toenemende data, aldus Tabarki. Maar we moeten wel gaan bedenken wat de relevantie van die data is: wat wil ik van een klant, een burger weten om betere producten, betere dienstverlening of hechtere samenwerkingsvormen te bewerkstelligen. In dit nieuwe tijdperk moeten die doelen van zowel organisaties als de overheid weer hoog op de agenda staan. Het gaat er steeds meer om holistisch, dus vanuit het totaalplaatje, boven die grote hoeveelheid data te gaan hangen en vanuit die helikopterview de juiste verbanden tussen de data te zien. We kunnen dan wel steeds grotere hoeveelheden data ter verwerking aan machines overlaten, maar iemand moet toch een aantal variabelen ingeven die belangrijk zijn voor de uitkomst van die stapel data. Dáár moet een informatiemanager over gaan nadenken: met welke doelen stellen we ons deze vraag of zetten we een proces in gang. wde informatiemanager krijgt daarmee een steeds strategischer rol in een organisatie; hij zal vaker ondersteuning gaan bieden bij strategische vraagstukken. En met die conclusie moet de hele zaal het toch eens zijn. VIP publiceerde al eerder een interview met Tabarki, lees hier verder >> BCT lanceerde tijdens het EIM Zomerevent zijn nieuwe propositie voor egovernment. De robot zorgde ervoor dat deze boodschap op de gehele beursvloer bekend werd. Winkeun Man (r.) en Paulina Florax ondersteunden de rollende robot waar mogelijk. >> Er werd druk gebruik gemaakt van de Event App. VIP l nummer 5 l

3 << Bas Eenhoorn, Digicommissaris: We zijn met z n allen behoorlijk digitaal ingesteld en toch gaat het met de digitale dienstverlening door de overheid niet zoals we het zouden willen. Veilig en efficiënt De informatisering en digitalisering van de samenleving ontwikkelen zich dus razendsnel. De uitdaging voor de overheid is om al die informatie nuttig, veilig en efficiënt in te zetten. Daarvoor is een generieke infrastructuur nodig, zijn middelen nodig en zijn katalysators nodig. Digicommissaris Bas Eenhoorn is een belangrijke aanjager in dit proces. Hij waarschuwt voor stagnatie van de digitale overheid en spoort alle betrokken partijen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. Bas Eenhoorn, sinds augustus 2014 in functie als Digicommissaris, de logische afkorting van Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kan zich maar moeilijk neerleggen bij het feit dat een land als Estland beter scoort in elektronische dienstverlening door de overheid. We zijn een hoogontwikkeld land met vele gerenommeerde onderwijsinstituten. We zijn met z n allen behoorlijk digitaal ingesteld met een van de hoogste penetraties van breedband internet en we gebruiken relatief veel onze smartphone met mobiele data. En toch gaat het met de digitale dienstverlening door de overheid, aan burgers en bedrijven, niet zoals we het zouden willen. De urgentie om in actie te komen is dan ook zeer hoog! Een van de doelstellingen van het kabinet in deze kabinetsperiode is dat binnen afzienbare tijd iedereen volledig digitaal moet kunnen communiceren met de overheid. Er ligt immers een harde deadline van 1 januari Politiek klimaat Eenhoorn ziet ook wel waar een deel van de mogelijke oorzaken in schuilt. In landen zoals Estland, waar digitale dienstverlening door de overheid goed wordt beoordeeld, is er sprake van een ander politiek klimaat en zie je dat men kiest voor één politiek verantwoordelijke. Met één departement of agentschap, een budget en met doelstellingen. Iedereen luistert naar en volgt de lijn die is uitgestippeld. In Nederland is het zo dat het verbeteren van het digitale contact met burgers en bedrijven - en in het verlengde daarvan de dienstverlening - verschillend belegd is. Verschillende departementen kijken er op hun eigen manier tegen aan en ook gemeenten hanteren een andere aanpak. Het gevolg is dat niemand zich verantwoordelijk voelt en wanneer ontwikkelingen eens tegenzitten of vooruitgang achterblijft bij de verwachtingen. Het is niet duidelijk wie de koers bepaalt en welke stappen gezet moeten worden. Er ontstaat een spel waarin iedereen elkaar verwijten maakt, en daar schieten we natuurlijk niks mee op. Uitbouwen Eén van de opdrachten van de Digicommissaris is om het vraagstuk inzake bovengenoemde rollen en verantwoordelijkheden op te pakken. Andere opdrachten zoals het rationaliseren van vraagstukken, het stimuleren van maatregelen, het regisseren van partijen en processen en uiteindelijk het maximaliseren van resultaten. En resultaten zijn er nu ook wel degelijk. Digipoort, waarmee overheden belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen kunnen automatiseren, is ontzettend belangrijk. Dat moeten we uitbouwen, stelt Eenhoorn. De Berichtenbox, Mijnoverheid.nl, het draait en het moet groeien. Daarbij is het van groot belang, dat we ICT als een enabler zien, niet als een probleem. Natuurlijk, we maken een grote ommezwaai mee in de manier waarop we met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Ontwikkelingen gaan snel, maar juist dan is het noodzakelijk dat wij gezamenlijk optrekken, realiseren en kennis delen, want ook op dat vlak kunnen we nog vooruitgang boeken. Er gebeurt al heel veel om de digitale overheid verder vorm en inhoud te geven. Denk bijvoorbeeld aan een club als Logius, die actief is met Digipoort en MijnOverheid of DICTU voor wat betreft bijvoorbeeld het Ondernemersplein en het Ondernemersdossier. Voor een deel komen innovaties bij deze organisaties vandaan. Punt van zorg is de financiering, constateert Eenhoorn. De oplossingen leveren besparingen op voor het bedrijfsleven, mede-overheden en uitvoeringsorganisaties om maar wat te noemen maar vragen ook om investeringen. De kosten gaan voor de baten uit. We moeten iets bedenken waardoor een deel van die besparingen terugvloeien zodat er meer geïnvesteerd kan worden in innovatie en ontwikkeling. Nuanceren Bas Eenhoorn oogstte lof voor zijn openhartige bijdrage. We staan er gewoon niet zo goed op, was toch wel de teneur. Maar tegelijkertijd geeft hij aan dat er via verschillende invalhoeken hard wordt gewerkt aan een inhaalslag. Bijvoorbeeld door Logius, de drijvende kracht achter de e-overheid. De dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor de (door)ontwikkeling van diensten als DigiD en MijnOverheid. Logius had twee vertegenwoordigers afgevaardigd naar het EIM Zomerevent Bertjan Marree en Wouter Welling voerden een mooi tweespel op, waarbij Marree de baas was die een ietwat rooskleurig beeld gaf van de digitale overheid in het algemeen en van de dienst MijnOverheid in het bijzonder. Wouter Welling was in het spel de wat sceptische medewerker, die de wijsneus uithing, maar 14 VIP l nummer 5 l 2015

4 << Bertjan Marree, Logius: De overheid verstuurt 200 miljoen berichten. Die willen we allemaal hebben. >> Wouter Welling, Logius: Binnen de overheid zijn er vele verschillende koninkrijkjes, die allemaal hun eigen IT-innovaties aan het uitvinden zijn. die toch ook de vinger op de zere plek legde. Zo was Marree bijvoorbeeld al heel blij met de 1,6 miljoen actieve accounts terwijl Welling aangaf dat dit aantal nog slechts een klein deel is van alle burgers met een relatie met de overheid. Op die manier zorgden de heren voor enige nuance in hun presentatie. Marree verkondigde namelijk dat Logius de burger centraal stelt. We brengen alle informatie bij elkaar en maken die beschikbaar. Mooie doelstelling, stipt Welling fijntjes aan, maar één overheid bestaat niet. Binnen de overheid zijn er vele verschillende koninkrijkjes, die allemaal hun eigen IT-innovaties aan het uitvinden zijn. En als we eens goed kijken naar al die IT-innovaties, dan gaat er wel eens wat mis. Het vertrouwen in ICT-projecten bij de overheid is dus niet bijster groot. Desalniettemin doet Logius er alles aan om het vertrouwen in en gebruik van MijnOverheid te versterken. De site is responsive gemaakt, waardoor we via ieder device en via ieder besturingssysteem de afgeschermde omgeving kunnen benaderen. Daarnaast is de performance en stabiliteit verbeterd; 24x7 beschikbaarheid staat hoog in het vaandel. Een grote boost voor MijnOverheid is het aanhaken van de Belastingdienst. Dat moet voor een grote toestroom van accounts zorgen. Investeren En ook als je kijkt naar het aantal berichten dat verstuurd wordt naar de Berichtenbox van MijnOverheid wil Logius een slag maken. Marree: In 2014 kwamen er 27 miljoen berichten in die omgeving terecht. In totaal, dus ook met de fysiek verstuurde berichten, gaat het om 200 miljoen uitingen. Die willen we allemaal hebben, zegt Marree, en dan gaat alleen als steeds meer overheids- organisaties de Berichtenbox gaan gebruiken. Marree noemt dus de Belastingdienst en ook de RDW stuurt berichten via MijnOverheid. Maar voor Wellink gaat dit nog niet ver genoeg. Verwachten mensen niet veel meer van MijnOverheid? Wat er nu allemaal kan; het is nog maar mondjesmaat. Kijk eens naar banken en verzekeraars, die al jaren digitaal werken. Is zo een Berichtenbox niet al achterhaald? De jongste generaties mailen niet eens meer en dan komt de overheid met een Berichtenbox. We moeten grotere ambities hebben, denk aan het bouwen van apps. En zouden we niet kunnen stemmen via MijnOverheid? Het gaat dus over ambities, over technologie en over middelen om te investeren. De mensen van Logius weten dat zij de complete overheid mee moeten krijgen om een succes te maken van MijnOverheid. >> Netwerken tijdens de lunch op het terras van het Kurhaus, je kunt het slechter treffen. VIP l nummer 5 l

5 >> Erik Elgersma, FrieslandCampina: Doel is om markt en business intelligence zo te organiseren dat het concern de beschikking krijgt over kwantitatieve en kwalitatieve data, als input voor strategische beslissingen. Volatiliteit Een ander spectrum van EIM vinden we bij de presentatie van Erik Elgersma, Corporate Market Analyst bij FrieslandCampina. Zijn presentatie luidde Volatiliteit als enige zekerheid. Het wereldwijde zuivelconcern, met ruim medewerkers, heeft te maken met een zeer versplinterde wereldmarkt. Na het loslaten van de melkquota hebben vraag en aanbod vrij spel. De prijs fluctueert hevig door verschillende ontwikkelen op wereldschaal die vraag, aanbod, de prijs en uiteindelijk de beslissingen van FrieslandCampina beïnvloeden. Zo komt het dat een zuivelcoöperatie in Amersfoort de weersverwachting in Nieuw-Zeeland in de gaten houdt. Of de inflatie in Indonesië. Of de beslissingen van de federale bank van de Verenigde Staten, aldus Elgersma. Om kostenefficiënt te produceren en te leveren heeft FrieslandCampina fors geïnvesteerd in ICT. Doel is om market en business intelligence zo te organiseren dat het concern de beschikking krijgt over kwantitatieve en kwalitatieve data, als input voor strategische beslissingen. Dat betekent: verzamelen van data. Via zeer uiteenlopende kanalen en afkomstig van verschillende bronnen verzamelt FrieslandCampina ongeveer 60 berichten per dag die iets zeggen over de ontwikkeling van de internationale zuivelmarkt. Informatie die van belang is voor FrieslandCampina. In de loop der tijd heeft men nu ruim berichten opgeslagen in het kennisportaal Dairy News Analysis, DNA. Die berichten worden automatisch, aan de hand van metadata en kenmerken die bij de berichten horen, opgeslagen. Medewerkers kunnen alerts instellen zodat zij iedere dag worden voorzien van de laatste berichten, die exact aansluiten op hun werkveld. Rondom al die verschillende datastromen is een innovatieve infrastructuur gebouwd die een belangrijke pijler is in het enterprise information management van FrieslandCampina. Voorspellingen Erik Elgersma benadrukt, naast het continu monitoren van data, het belang van het analyseren van events. Als de FED in Amerika besluit te stoppen met quantitative easing dan worden investeringen in opkomende markten teruggeschroefd; rente gaat immers omhoog. Dat heeft gevolgen voor de inflatie in Indonesië, een belangrijke markt voor FrieslandCampina. Indonesiërs kunnen minder krijgen voor hun geld en dus zal er minder besteed worden >> Tijd voor ontspanning, de crew van BMConsultants houdt een strandballetje hoog! aan zuivelproducten. Droogte in Nieuw- Zeeland betekent dat het aanbod van rauwe melkproducten afneemt en dat de prijs omhoog gaat. Dit soort ontwikkelingen beïnvloedt het gedrag van de inkopers van het zuivelconcern. Immers, wanneer kun je grondstoffen relatief goedkoop inkopen? Elgersma maakt onderscheid tussen verschillende dataobjecten. Je hebt de knowables, de feitelijke data die je verzamelt. Dan heb je de understandables waarbij de data in een model wordt gegoten zo- 16 VIP l nummer 5 l 2015

6 This time it s personal Uw communicatie: altijd persoonlijk, relevant en correct Kofax Customer Communications Manager 1 stelt organisaties in staat om op zeer persoonlijke wijze te communiceren met hun klanten. Of het nu gaat om communicatie die automatisch gegenereerd wordt of communicatie die via een interactief proces tot stand komt, alles is mogelijk. Uw klant ontvangt de communicatie vervolgens via het kanaal van zijn of haar keuze, dit kan zowel via de post, , sms, een portal of een ander kanaal. Het resultaat: verhoogde klanttevredenheid en -loyaliteit. Twitter.com/Kofax Linkedin.com/company/Kofax facebook.com/kofax.inc 1 Kofax Customer Communications Manager was voorheen bekend als Aia Software s ITP Download de CCM Buyer s Guide en ontdek: Meer informatie kofax.com/go/ccm-buyers-guide hoe u uw klantcommunicatie kunt verbeteren hoe de business zelf de klantcommunicatie kan beheren, met minimale inspanningen van IT hoe alle klantcommunicatie eenvoudig via het voorkeurskanaal van uw klant verstuurd kan worden

7 dat je voorspellingen kunt doen. Ten slotte noemt Elgersma de actionables waarbij de data vertaald worden naar acties zodat er toegevoegde waarde wordt gerealiseerd. De bijdrage van Elgersma werd in hoge mate gewaardeerd, zoals ook via de Event app kon worden vastgesteld. Urgentie EIM bij overheid en bedrijfsleven, het leeft, er is dynamiek en ambitie. En hoewel de voorbeelden bij de overheid ook wat schaduwzijden lieten zien, lijkt er in ieder geval een gevoel van urgentie te zijn dat het tij gekeerd kan worden. En gaat het allemaal wel zo slecht met de digitale overheid? Hoe kunnen we EIM bij de overheid verder verbeteren? Dit zijn enkele vragen die Jort Kelder aan zijn steeds wisselende panelleden. Het was vooral Fiona Atighi, directeur bij Doc-Direkt, archiefdienst van en voor de rijksoverheid, die eigenlijk vond dat het best wel goed gaat met de digitale overheid. Met de boodschap het komt goed stuurde zij iedereen naar de borrel. Erik de Muinck Keizer van Google Nederland werd door Kelder uitgedaagd een analyse te doen van EIM bij organisaties. De Google topman ziet op veel plaatsen nog informatiesilo s, wat het lastig maakt om een eenduidig beeld te krijgen van die informatie. Daar moet echt een einde aan komen. Als hij in de nabije toekomst kijkt, ziet De Muinck Keizer de opkomst van spraakherkenning. Binnen 3 tot 5 jaar kunnen we spreken tegen de pc of tegen welk device dan ook; spraak wordt realtime vertaald. Iets verder in de tijd kunnen we de komst van de zelfrijdende auto verwachten. De Muinck Keizer hield zich prima staande toen hij van alle kanten kritisch bejegend, niet in de laatste plaats door Jort Kelder zelf. Een zelfrijdende auto, die wel langs McDonalds wordt gestuurd omdat dat geld oplevert voor Google. 18 VIP l nummer 5 l 2015 << << Google topman Erik de Muinck Keizer, midden, moet zich verdedigen tussen links Fiona Atighi, Doc-Direkt, en rechts Michel Wesselink van de KNVI. Drie leveranciers in discussie: (vlnr) Bas Rookhuijzen, Google; Dimitri Palmen, BCT; Alexander Scheek, Green Valley. Het voert te ver om vanaf deze plaats alle gesprekken in het panel te verslaan. Kijk vooral naar de foto s om een indruk te krijgen van de goede sfeer die Jort Kelder wist op te wekken. Prikkelend, uitdagend, dynamisch, interactief. En daarmee is de eerste editie van het EIM Zomerevent 2015 eigenlijk meteen gekenmerkt. >> Jort Kelder houdt de aandacht vast bij de vele informatiemanagers in het Kurhaus

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

09.30 09.40 Jacob Pronkzaal (grote congreszaal aan de Noordzijde van het Kurhaus) WELKOM, OPENING, UITLEG EVENT-APP Marcel Aldewereld, dagvoorzitter

09.30 09.40 Jacob Pronkzaal (grote congreszaal aan de Noordzijde van het Kurhaus) WELKOM, OPENING, UITLEG EVENT-APP Marcel Aldewereld, dagvoorzitter donderdag 25 juni Kurhaus Scheveningen Innovatie door inspiratie en interactie voor senior en young professionals Wijzigingen in het programma voorbehouden INHOUD SESSIES EN WORKSHOPS 08.30 09.30 Pronk

Nadere informatie

Enterprise Information Management. donderdag 25 juni 2015 Kurhaus Scheveningen. school voor informatie. Partners: Platform voor IT-professionals

Enterprise Information Management. donderdag 25 juni 2015 Kurhaus Scheveningen. school voor informatie. Partners: Platform voor IT-professionals Een event van Uitgeverij IP Enterprise Information Management donderdag 25 juni 2015 Kurhaus Scheveningen Hoofdsponsor: Sponsors: school voor informatie Partners: Platform voor IT-professionals Cascadis

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land.

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken!

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken! Monitoring ieder bedrijf heeft te maken met IT. IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Binnen het MKB zijn de bedrijven vaak te klein om de benodigde specifieke IT kennis in

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie Intro Menzis Aanleiding & Werkwijze Resultaten (2009 2012) Document Communicatie Strategie strategie solution rendement stand van zaken Waar naar toe

Nadere informatie

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp Project e-mededelen via Berichtenbox Gebruik en ervaringen Belastingdienst 15 april 2015 Clemens Holtkamp 2 Agenda Fase 0: mededelen op papier Fase 1: de 1 e aansluiting, Pilots Fase 2: de landelijke implementatie,

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 2017-2018 Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica TROEVEN 1 2 3 EEN OPLEIDING MET TOEKOMST KIEZEN VOOR INNOVATIE EEN VEELZIJDIGE OPLEIDING Je kiest

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. Contactpersoon Hans van der Stelt hans.stelt@digicommissaris.nl

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Presentatie n.a.v. bijeenkomsten maatschappelijk dienstverleners

Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Presentatie n.a.v. bijeenkomsten maatschappelijk dienstverleners Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Presentatie n.a.v. bijeenkomsten maatschappelijk dienstverleners Waarom EBV? De Belastingdienst sluit aan bij ontwikkelingen in de samenleving. We doen onze bankzaken

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager, Document Dialog Docent, Disceru opleidingen informatielogistiek

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Succesvol communiceren met uw klanten

Succesvol communiceren met uw klanten Succesvol communiceren met uw klanten Wat zijn de voordelen? De 6 voordelen van Customer Communications Management In 2020 is customer experience voor organisaties een belangrijker onderscheidend element

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

In een modern archief past ook sociale media

In een modern archief past ook sociale media In een modern archief past ook sociale media John Jansen Het kenmerk van sociale media is de actualiteit, gekoppeld aan het feit dat de drempel om te communiceren sterk is verlaagd. Veel organisaties kiezen

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Webinar. Hoe helpt u mensen met MijnOverheid? Wouter Welling Productmanager MijnOverheid

Webinar. Hoe helpt u mensen met MijnOverheid? Wouter Welling Productmanager MijnOverheid Webinar Hoe helpt u mensen met MijnOverheid? Wouter Welling Productmanager MijnOverheid Digitale Burgerzaken in MijnOverheid Hoe helpt u mensen met MijnOverheid? Wouter Welling Productmanager MijnOverheid

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd 1 Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd gebruik maken van een nieuwe informatielaag. Dit heeft

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 ViewsCast De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 Wat houdt u s nachts wakker? Hoe loyaal zijn mij klanten? Hoe goed performen mijn kanalen? Wat levert een

Nadere informatie

03. Statistieken van Mobiele apps

03. Statistieken van Mobiele apps W H I T E PA P E R I N 5 M I N U T E N J U L I 2 0 1 2 03. Statistieken van Mobiele apps Apps zijn er in vele soorten en maten. Een app met één simpele functionaliteit, een uitgebreide service-app, een

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

Een Netwerkoverheid in een Netwerksamenleving. Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies

Een Netwerkoverheid in een Netwerksamenleving. Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Een Netwerkoverheid in een Netwerksamenleving Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Netwerkoverheid en Netwerksamenleving Een netwerksamenleving is een moderne samenleving met een infrastructuur

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Gemeente Purmerend koploper in efactureren Teammanager Financiën Harry van der Aar van de gemeente Purmerend over de laatste ontwikkelingen

Gemeente Purmerend koploper in efactureren Teammanager Financiën Harry van der Aar van de gemeente Purmerend over de laatste ontwikkelingen Gemeente Purmerend koploper in efactureren Teammanager Financiën Harry van der Aar van de gemeente Purmerend over de laatste ontwikkelingen Hoe kan de workflow van onze financiële administratie verbeterd

Nadere informatie

Programma. 15.00 15.30h : De slimste exposant ter wereld by Ivo Meertens, Brand Manager Jaarbeurs.

Programma. 15.00 15.30h : De slimste exposant ter wereld by Ivo Meertens, Brand Manager Jaarbeurs. KICK-OFF 2015 Programma 15.00 15.30h : De slimste exposant ter wereld by Ivo Meertens, Brand Manager Jaarbeurs. 15.30 16.00h : Thema 2015: The Internet of Everything als business driver, by Jan Guldentops,

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers - Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren - Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag - Ondersteunen nieuw winkelgedrag door ondernemers, in de winkel, op internet en

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Welkom bij de Partner Marketing sessie PR & Communicatie

Welkom bij de Partner Marketing sessie PR & Communicatie Welkom bij de Partner Marketing sessie PR & Communicatie 16.00-16.05 :Welkom 16.05-16.30 :Voorstelrondje 16.30-17.15 :Communicatie bij AFAS 17.15-17.45 :Fast Meal + Interactie 17.45-18.30 :PR bij AFAS

Nadere informatie

ORIËNTATIERAPPORT XXX

ORIËNTATIERAPPORT XXX ORIËNTATIERAPPORT XXX DOEL ORIËNTATIERAPPORT Doel van dit rapport is een duidelijk beeld te geven van de voornaamste persoonlijke gedragskenmerken van de betrokkene. Op basis van deze bevindingen worden

Nadere informatie