Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014"

Transcriptie

1 Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014 Ingrid Aaldijk, tot stand gekomen in samenwerking met: Klankbordgroep duurzaamheid Hans Riemens Ben Mels Hanneke Brinkman Jaap Saus John v.d. Vlugt Lex Neervoort Leo v.d. Lubben Val Klein Els van Dijk Duurzaamheid coaches Ruud van Gerven Cisca van t Hof Astrid Peroti Mirjam van Elscacker Hans Gerritse Nel Gerritse Cecilia Yajanbahadoer Kernteam duurzaamheid Gerdine van der Stok Atmane Hamdi Wilfred Gerritse Esther Langendoen 1

2 Inleiding Een van de ambities van Waterweg Wonen is onze duurzaamheid te vergroten. In 2012 is Waterweg Wonen hier concreet mee aan de slag gegaan en heeft haar beleid rond het ruime duurzaamheidsbegrip People, Planet, Profit uitwerkt in een beleidsvisie. Verduurzaming van de woningportefeuille is één van de belangrijkste uitdagingen voor Waterweg Wonen. Doelstellingen vanuit ons bedrijfsplan zijn: 1. het verlagen van de co2 uitstoot van ons woningbezit 2. onze huurders van dienst zijn bij het beperken van energiekosten en waterverbruik 3. onze huurders bewust maken van en enthousiasmeren voor duurzaamheid ad 2 en 3) Met de Huurdersraad is afgesproken dat wij huurders vroegtijdig betrekken bij duurzaamheid. Waterweg Wonen heeft daarom samen met de Huurdersraad in 2013 een bestuurlijke opdracht geformuleerd en een werkgroep duurzaamheid samengesteld. In samenwerking met de werkgroep is in mei 2013 het plan van aanpak Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid vastgesteld. In deze notitie zijn drie pilots benoemd; LED verlichting; Zonnepanelen; Duurzaamheidscoaches. Naast de drie pilots heeft de werkgroep geadviseerd om duurzame initiatieven in de wijk te omarmen en te faciliteren. Hiervoor was in 2013 een klein budget beschikbaar gesteld. In 2013 is het educatieve programma afval the game in gang gezet. Dit programma stimuleert kinderen bewuster om te gaan met afval. Vanaf 1 januari 2014 maakt duurzaamheid onderdeel uit van de leefbaarheidsplannen en verlopen de aanvragen via de afdeling Klant. Samen met de enthousiaste werkgroep duurzaamheid hebben we, samen met het kernteam duurzaamheid en de inzet van de duurzaamheidcoaches, gewerkt aan de realisatie van de pilots. Communicatie en Beleid. Met deze notitie ronden wij de pilots af. Met het afronden van de pilots wordt ook de klankbordgroep duurzaamheid opgeheven. In deze notitie worden per pilot de resultaten en aanbevelingen beschreven. De notitie wordt afgerond met een advies en een gevraagd besluit. 15 mei 2014 Kernteam duurzaamheid 2

3 1. Pilot LED verlichting Doelstelling Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen, minder gebruik van fossiele brandstoffen) en omlaag brengen van collectieve energielasten door het toepassen van LED verlichting op complexen. Verloop van de pilot In 2012 is een analyse gemaakt van complexen met een hoge collectieve energierekening. Van een hoge energierekening voor collectieve zaken is sprake als er meer dan 10 per maand per huurder aan kosten worden gemaakt. De kosten worden vooral veroorzaakt door verlichting. Een voor de hand liggende manier om de collectieve lasten te verlagen is het toepassen van LED verlichting. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de technologie en de levensduur nog te onzeker is om LED grootschalig toe te passen en het is nog niet geheel duidelijk hoe de kosten van LED kunnen worden verrekend in de servicekosten. Vanwege deze onzekerheid is deze pilot niet verder uitgewerkt. Deelname project Flat op LED Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Huurders betalen naast hun individuele stroomrekening, samen ook de collectieve stroomrekening van appartementen. De kosten voor gang-verlichting in de corporatiesector worden geschat op 20 miljoen euro per jaar. Duidelijk is dat grote besparingen mogelijk zijn. In het veld is geconstateerd dat meerdere corporaties met hetzelfde vraagstuk rond energiezuinige verlichting, bezig zijn. Zowel verhuurders als huurders hebben behoefte aan betere duurzame oplossingen (zowel technisch als in de afrekening servicekosten). Flat op led is een nieuw initiatief, waarbij veertien woningcorporaties hun krachten hebben gebundeld en het vraagstuk rond energiezuinigere verlichting in flats, wordt opgepakt. Waterweg Wonen heeft zich, samen met woningstichting Samenwerking, als één partij voor dit project aangemeld om, samen met twaalf corporaties kennis te delen en op te halen om zo te komen tot goede beleidsmatige keuzes ten aanzien van de toepassing van het op grote schaal toepassen van energiezuinigere verlichting. De uitkomsten van het project Flat op Led zullen te zijner tijd (naar verwachting voor de zomer) worden voorgelegd aan de Huurdersraad. 3

4 2. Pilot Zonnepanelen Doelstelling Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen, minder gebruik van fossiele brandstoffen) door het individueel opwekken van stroom door het toepassen van zonnepanelen in eengezinswoningen, is de doelstelling van dit project. Door middel van het aanbieden van zonnepanelen aan onze huurders kun je deels eigen energie opwekken (People) waardoor er minder fossiele energie wordt verbruikt en het milieu minder wordt belast (Planet). Omdat deze stroom verrekend wordt met het energieverbruik, wordt de energierekening lager (Profit). Huurders die duurzaamheid al belangrijk vinden, zullen wellicht graag gebruik maken van dit aanbod. Planning Na een periode van voorbereiding is in oktober 2013 het project van start gegaan. In de Vogelbuurt is een leegstaande woning als modelwoning ingericht zodat huurders daadwerkelijk konden zien wat het plaatsen van zonnepanelen voor hen betekent en wat het oplevert. Tijdens de pilot kunnen honderd eengezinswoningen voorzien worden van (zes) zonnepanelen. Verloop van de pilot Leverancier Voor de leverancier van de zonnepanelen (levering, plaatsing en service) is gekozen voor Eneco. In de onderhandelingen met Eneco is gebruik gemaakt van de diensten van Atrivé, het adviesbureau dat in onze branche bekend staat om de kennis op het gebied van zonnepanelen en het rapport Zonnig Huren in opdracht van Aedes heeft gemaakt. Waterweg Wonen had de keuze uit zelf inkopen of leasen. Zelf inkopen is in eerste instantie goedkoper dan leasen, maar door middel van een leasecontract heeft Waterweg Wonen geen technische risico s en veel minder beheerskosten. Uiteindelijk heeft een leasecontract daardoor bijna dezelfde kosten als het zelf inkopen. Bijkomend voordeel is dat met deze constructie snelle actie mogelijk was en in 2013 nog gestart kon worden met de pilot. De zonnepanelen worden geleased voor een periode van 15 jaar. Op basis hiervan wordt een huurprijs berekend voor de verwachte economische levensduur van 20 jaar. Hierdoor zijn vanaf de start de kosten voor de huurder lager dan de opbrengsten. Wij garanderen dat de huurder geen verlies heeft. Een installatie van zonnepanelen wordt verhuurd voor een bedrag van 22,50 per maand en jaarlijks met een vast percentage van 2% verhoogd. N.b. De zonnepanelen worden geleverd door Eneco. Er zijn geen afspraken gemaakt over energielevering. De huurder is vrij om zijn eigen energieleverancier te kiezen. 4

5 Opbrengsten en kosten De jaarlijkse kosten voor de lease van 100 installaties bedraagt De leaseconstructie heeft geen investering tot gevolg en een klein negatief effect op de bedrijfswaarde (verschil tussen opgelegde discontering van 5,25% en gerekende 5% plus niet ingerekende kosten van leegstand en oninbare uren.) De installatie bestaat uit zes zonnepanelen met een opbrengst -bij 850 zonuren per jaar en een ligging op het zuiden- van circa kwh. De besparing voor de klant kan dan 25 per jaar zijn. De zonnepanelen gaan technisch circa 25 jaar mee. WaWo kan panelen aanbieden tegen een huurverhoging die lager is dan de energiebesparing. De installatie en het onderhoud zijn voor Eneco. Voor de klant is Waterweg Wonen het contactadres. Een kostenbesparing op korte termijn van circa 2,50 tot 5 per maand is marginaal te noemen. Toch kan op de langere termijn, wanneer de energieprijzen stijgen, de kostenbesparing toch oplopen. De kosten voor de zonnepanelen blijven immers gelijk. De eerste zonnepanelen (op lege woningen na) zijn in oktober 2013 geplaatst. In de periode van oktober t/m februari is de opbrengst van de panelen veel lager dan de maandelijkse huur die de klant gaat betalen. Daarom is gekozen om de huurprijs pas vanaf mei 2014 in te laten gaan. Geschikte woningen Na een quick scan van de woningvoorraad bleken 300 (van de in totaal 1760) eengezinswoningen geschikt voor zonnepanelen. Geschiktheid van complexen hangt af van ligging (op het zuiden en geen schaduw) en onderhoudsstaat van het dak. Nadat de verkoopstop werd bekrachtigd zijn er nog eens 150 eengezinswoningen toegevoegd die 'omgelabeld' zijn (van verkoop naar verhuur). Deze woningen staan ook op de lijst (als bijlage). N.B. We verwachten dat, naast de 450 geschikte woningen, op termijn meer woningen geschikt zijn, bijvoorbeeld na vervangen van dakbedekking. Momenteel onderzoeken we of we op bepaalde complexen zoals Geuzelande (sedum dak) panelen kunnen plaatsen. Communicatie In september 2013 ging het project van start in de Vogelbuurt. Een leegstaande woning werd als modelwoning gebruikt. Hier werd samen met Eneco een inloop georganiseerd op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober Een communicatiebureau zorgde voor een slagzin, beeldmerk, onderscheidend projectbord en leaflets. Facebook Leaflet 5

6 Twitter Huurders Eind september 2013 werden 300 huurders, met een woning welke geschikt bleek voor zonnepanelen, aangeschreven. Zij zijn uitgenodigd om de modelwoning te bezoeken aan de Kraanvogellaan 106 op 10 oktober, dag van de duurzaamheid. Twintig huurders hebben de modelwoning bezocht, tien daarvan gaf direct toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen. In december heeft er een grote nabel-actie plaatsgevonden. Alle huurders die in september aangeschreven zijn maar van wie nog geen reactie (wel/niet of al panelen geplaatst) ontvangen was, is gevraagd of zij alsnog belangstelling hadden. In januari 2014 zijn nog eens 150 huurders aangeschreven van wie de woning niet meer gelabeld was als koop maar als door te exploiteren huur. Binnenkort (april 2014) komt hiervoor ook een nabelactie. Dit levert doorgaans meer respons (aanmeldingen) op dan bij schriftelijke communicatie. Helaas hebben we nagelaten de bewonerscommissies te informeren. Hierdoor ontstonden veel vragen. De bewonerscommissies zijn via de leden van de klankbordgroep nader geïnformeerd over de pilot. Het informeren van bewonerscommissies blijft een aandachtpunt. Resultaten tot nu toe In totaal zijn er 450 huurders aangeschreven, waarvan er, in de periode 1 oktober 2013 tot 1 april 2014 in totaal 51 sets (van de honderd) zijn geplaatst; vijftig bij eengezinswoningen en eentje op de Servicedienst van Waterweg Wonen. Wanneer er een woning leeg komt (bij mutatie) worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. Deze woningen worden mét zonnepanelen geadverteerd en verhuurd. Op dit moment zijn er 7 woningen mét zonnepanelen geadverteerd en verhuurd. Enquête In de eerste week van april is een korte digitale enquête uitgezet onder de huurders met zonnepanelen. Er zijn 34 huurders (digitaal) aangeschreven. Twintig hebben de enquête ingevuld. Eerste resultaten laten zien dat de informatie vanuit WaWo als voldoende wordt beschouwd, de meeste respondenten zijn tevreden over de informatieverstrekking. Ook het traject van aanvraag tot plaatsing en de informatie hierover vanuit Eneco wordt beoordeeld als voldoende. Wel geven een aantal huurders aan dat zij niet of onvoldoende geïnformeerd zijn over (het gebruik van) Sunny Web, het programma wat de opbrengst van de panelen uitleest. De meeste (75%) respondenten geven aan voor panelen gekozen te hebben vanwege het duurzaamheidsaspect (ik vind het milieu belangrijk). Als opmerking wordt een aantal maal ingevuld dat de twee procent huurverhoging voor de panelen per 1 juli (ieder jaar) vooraf niet helder was, maar pas op het moment van het ondertekenen van de akkoordverklaring. 6

7 Conclusies Aan de hand van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: People + huurders kiezen voor zonnepanelen vanwege het duurzaamheidsaspect (ik vind het milieu belangrijk) + huurders zelf invloed hebben op de het energieverbruik en de energiekosten Planet + een bijdrage levert aan de ambitie van Waterweg Wonen, namelijk het verlagen van de CO2 uitstoot en verminderen gebruik van fossiele brandstoffen. (++) Profit + Een kostenbesparing op korte termijn van circa 2,50 tot 5 per maand oplevert. Toch kan op de langere termijn, wanneer de energieprijzen stijgen, de kostenbesparing toch oplopen, de kosten voor de zonnepanelen blijven immers gelijk (++) Aandachtspunten Communicatie t.a.v. huurprijs per maand en jaarlijkse verhoging verbeteren - Informeren bewonerscommissies, ook als een complex niet geschikt is. - Nazorg bij plaatsing 7

8 Pilot Duurzaamheidscoaches Doelstelling Bij renovatie wordt steeds meer rekening gehouden met milieu en duurzaamheid. Woningen worden daarbij vaak voorzien van duurzame technieken en installaties. Bewoners zijn echter vaak niet op de hoogte van het hoe en waarom en het juiste gebruik hiervan. Het creëren van bewustwording bij onze levert milieubesparing op met als effect vermindering van de energielasten (inzicht in gebruik en opbrengst). Verloop van de pilot/uitvoering SME Advies Voor het opleiden en begeleiden van de coaches is gekozen voor SME Advies. Dit bureau heeft in juni een presentatie gegeven voor de klankbordgroep duurzaamheid. Na een informatiebijeenkomst is in oktober gestart met de opleiding van de coaches. Dit gebeurde in drie bijeenkomsten. Werving en motivatie van de coaches Het is erg lastig gebleken om gemotiveerde en geschikte vrijwilligers te vinden die als duurzaamheidscoach aan de slag willen en zich voor langere tijd willen binden. Niet alle bewoners zijn geschikt om duurzaamheidcoach te worden. Coaches moeten in staat zijn na de training zelfstandig duurzaamheidadviezen te geven. Dat vraagt enige basis competenties waar niet alle bewoners over beschikken. Ook is motivatie van belang. De werving van de duurzaamheidscoaches heeft veel tijd gekost. Werving via internet en social media hebben in eerste instantie geen succes gehad. De persoonlijke benadering op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2013 in de modelwoning in de Vogelbuurt en via bekende bewoners in de wijk heeft uiteindelijk geleid tot twaalf coaches. De vergoeding die de coaches krijgen (tien euro per huisbezoek/advies) is niet meer dan een lokkertje om enthousiaste bewoners te vinden die bereid zijn om als duurzaamheidscoach aan de slag te gaan. De vergoeding weegt in de praktijk niet op tegen de tijd die bewoners investeren aan de bezoeken. De duurzaamheidscoaches hebben aangegeven al snel anderhalf tot twee uur over een bezoek te doen. Er zit een groot verschil tussen de coaches. Drie van de coaches hebben een gezin met jonge kinderen en een baan en doen het coach schap erbij. Het spreekt voor zich dat zij minder tijd hebben dan de wat oudere coaches. Training Er zijn twaalf deelnemers gestart met de training duurzaamheidcoach. Tien deelnemers hebben de training in november 2013 met een certificaat afgerond. Vier coaches zijn uiteindelijk voortijdig gestopt door persoonlijke omstandigheden en het verkeerd inschatten van de tijdsinvestering. Naast theoretische en praktische kennis hebben de coaches tijdens de training ook geleerd hoe ze om moeten gaan met de klant. Tijdens de training hebben ze hier handvatten voor gekregen. De deelnemers zijn in staat om huis-aan-huisadviezen te geven op het gebied van duurzaamheid. Ze begrijpen wat ze adviseren en zijn goed in staat bewoners goed in te lichten over hun gedrag en de consequenties hiervan voor het milieu en hun portemonnee. De duurzaamheidscoaches hebben na de training kennis van: Energie, water, afval (achtergrondkennis); Energiebesparende tips ( om mensen te bewegen tot gedragsverandering); 8

9 Energierekening: opbouw energietarief, dag- en nachtstroom, groene stroom, en verschillende energieleveranciers; Sluipstroom en grootverbruikers; Afvalscheiding en drinkwater in Vlaardingen; Gespreksvaardigheden (voor de huis-aan-huisadviezen). De duurzaamheidscoach gaat op pad met een zorgvuldig samengestelde informatiemap over de thema s energie, afval, water en groen en een duurzaamheidsdoos. In de doos zitten verschillende spaar- en ledlampen en allerlei duurzaamheidsmaterialen die het verhaal van de coach ondersteunen. Pilotcomplexen Om het pilotgebied af te bakenen zijn er in overleg met de klankbordgroep duurzaamheid pilotcomplexen aangewezen. De geselecteerde complexen voor de pilot zijn complexen waar Waterweg Wonen recentelijk groot onderhoud heeft gepleegd. De duurzaamheidscoaches zijn werkzaam geweest in de volgende pilotcomplexen: 1104: Madridweg (150) 1106: Londenweg (150) 1109: Wenenweg (107 woningen) 1111: Bonnweg (91 woningen) 1115: Renessehoeve (52 woningen senioco) 1125: Huurflat Albertine Agneslaan (60 woningen) 1128 :Vogelbuurt (188 woningen) 1129: Fazantlaan (176 woningen) 2106: Rotterdamseweg blauwe flat (42 woningen) 4101: Indische buurt (41 woningen) 4102: Indische buurt (146 woningen) Eén van de medewerkers van de afdeling Vastgoed heeft, als aanvulling op de training, informatie gegeven over de energiebesparende maatregelen en (gebruik van) installaties in de pilotcomplexen. Hierdoor waren de coaches goed in staat eenvoudige vragen te beantwoorden. Complexe technische vragen, verwezen zij door naar Waterweg Wonen. Aanvraag voor een duurzaamheidadvies Het streven was, gedurende de pilot 250 duurzaamheidsadviezen af te geven. Alle bewoners in de pilotcomplexen zijn op 19 november schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Bewoners konden zich zowel schriftelijk, per als telefonisch aanmelden. De eerste maand liep het storm met de aanmeldingen en zijn er bijna honderd aanmeldingen binnengekomen. Na de eerste maand stagneerde de aanmeldingen. Een tweede schriftelijke oproep heeft niet geleid tot meer aanmeldingen. In maart hebben we in samenwerking met de coaches een actie gehouden voor de supermarkt de Lidl in de Holiërhoek. Er is een informatiestand geplaatst en duurzaamheidscoaches hebben geflyerd en voorbijgangers enthousiast gemaakt voor een advies. Dit heeft geleid tot acht nieuwe adviezen. In totaal zijn er 107 aanmeldingen voor een advies ontvangen en inmiddels zijn alle bewoners bezocht door een coach. Contact met de coaches Tijdens de pilot zijn de coaches begeleid door een medewerker van Waterweg Wonen. Een actief betrokken, klantgerichte, dienstbare corporatiemedewerker is cruciaal voor het slagen van de pilot 9

10 gebleken. Deze medewerker was contactpersoon bij vragen en problemen en heeft een belangrijke rol gespeeld in het onderling contact tussen de coaches. Op 21 januari 2014 is er een terugkombijeenkomst georganiseerd met de duurzaamheidscoaches. Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaringen uitgewisseld. Opbrengsten en kosten Voor de pilot is een bedrag van uit het budget duurzaamheid (2013) geïnvesteerd. Gemiddelde besparing per huurder is ongeveer 10%. Communicatie Werving van duurzaamheidscoaches Door het plaatsen van een wervende vacature -tekst op ons internet, Facebook en Twitter, hebben we ruchtbaarheid gegeven aan de twaalf vacatures. Ook zochten we contact met de afdeling sociale zaken van de gemeente zodat zij ook konden werven. Als beeldmerk gebruikten we het huisje uit het bedrijfsplan. De pay-off/slogan is: Duurzaamheid loont! Communicatiemiddelen - Wervende vacature -tekst met werkzaamheden, wat levert het op en wat vragen wij - Internet - Facebook, Twitter - Contact sociale zaken (sociaal beheer) - Advertentie in Groot Vlaardingen - Flyer in mededelingenkastjes in betreffende complexen - Persbericht 10 oktober, nationale dag van de duurzaamheid - Werving op in de modelwoning Dag van de Duurzaamheid Facebook Advertentie Groot Vlaardingen Leaflet 10

11 Twitter De start van het project heeft veel media-aandacht gekregen, vooral de unieke aanpak (huurders die huurders advies geven) sprak aan. Resultaten Deelnemers Tijdens de pilot zijn verschillende doelgroepen bezocht. De bewoners die zich aanmelden voor een advies zijn veelal mensen die zelf al duurzaam leven of ouderen. Tijdens de huisbezoeken waren er ook ouderen die niet zozeer behoefte hebben aan een duurzaamheidadvies maar vooral aan sociaal contact ik ben blij dat ik iemand gesproken heb. Ongeveer 90 % van de deelnemers was tussen de 55 en 80 jaar, 10% waren gezinnen. Het advies De duurzaamheidscoaches deelden allen de conclusie dat de meerderheid van de bezochte bewoners ouder was en al erg zuinig of duurzaam bezig was. De huisbezoeken zijn intensief duurt al gauw twee uur. In woningen waar geen dak-, vloer- of andersoortige isolatie aanwezig is, vinden de coaches het lastig om bewoners echt te overtuigen. Woningen in de Renessehoeve, Vogelbuurt, Rotterdamseweg en Indische buurt worden genoemd. Energie De tot nu toe ingeleverde schaduwformulieren wijzen op gemiddelde besparing uit van 100 per jaar, per huishouden. Het gemiddelde is gebaseerd op besparingen die uiteen lopen van minimaal 6 euro tot maximaal 600 euro per jaar dat bezochte huishoudens kunnen besparen. Het is lastig om na te gaan in welke mate de afgegeven adviezen/ bezoeken effect hebben op het gedrag van bewoners. Een meterstandenwedstrijd is opgezet om te trachten hier een conclusie aan te verbinden. Twintig mensen hebben zich voor de energiewedstrijd aangemeld. Eind mei zijn de resultaten van de energiewedstrijd bekend. Water Tijdens het duurzaamheidadvies is naast energie ook aandacht besteed aan water. Het advies over water was gericht op bewustwording. In een aantal complexen kwam naar voren dat het erg lang duurt voordat het water warm wordt. Sommige huurders vangen het (nog koude) water op en gebruiken het bijvoorbeeld voor het toilet of plantjes waardoor ze bewust omgaan met water. Deze tip hebben de coaches weer gebruikt bij de volgende adviezen. Afval Uit de duurzaamheidadviezen kwam naar voren dat mensen best afval willen scheiden maar dat de bakken om afval te scheiden relatief ver van het complex af liggen. Men lijkt meer afval te willen scheiden als deze bakken dichterbij gelegen zijn. De stortkoker in hoogbouw nodigt niet uit om afval te scheiden. 11

12 Conclusies Geconcludeerd kan worden dat het duurzaamheidadvies de volgende resultaten heeft opgeleverd: People + + Huurders meer bewust zijn van eigen mogelijkheden om bewuster duurzaam te leven en te Wonen. _ De doelgroepen die het meeste baat hebben een advies, bv door een hoge energierekening of betaalbaarheidsproblemen, worden niet of onvoldoende bereikt ++ Doordat de coaches zelf huurder zijn van Waterweg Wonen wordt het advies positief ervaren door huurders. Huurders ervaren het als zeer positief dat huurders bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor andere huurders. Ze hebben op een informele wijze, contact met de klant van Waterweg Wonen ++ Coaches voelen zich zeer betrokken en voelen en presenteren zich als het visite kaartje van Waterweg Wonen. Ze dragen bij aan een positief imago van Waterweg Wonen. ++ De opgeleide duurzaamheidcoaches vervullen een bredere taak dan alleen duurzaamheidcoach. Het sociale, persoonlijke contact wordt door met name oudere huurders, zeer op prijs gesteld. ++ Door het opleiden van duurzaamheidcoaches kan geconcludeerd worden dat het maatschappelijk effect van de pilot, groter is als verwacht. Door deze pilot zijn andere huurders bereikt dan gebruikelijk. Door deze nieuwe manier van samenwerken, het contact met Waterweg Wonen en de inzet en nauwe betrokkenheid vanuit de afdeling Klant (voorheen accountbeheerder Sociaal Beheer) heeft er toe geleid dat een zeer hechte groep is ontstaan die bereid zijn om zich (gezamenlijk) belangeloos in te zetten voor (huurders van) Waterweg Wonen. De coaches helpen elkaar, informeren elkaar en werken samen met als doel andere huurders te helpen. Een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Planet ++ Het duurzaamheid advies leidt tot bewustwording levert indirect een bijdrage levert aan het verlagen van de CO2 uitstoot en verminderen gebruik van fossiele brandstoffen + Hoewel niet echt aantoonbaar, lijken mensen meer afval te scheiden waardoor afval wordt recyclet. Profit + Door het aanbieden van een duurzaamheid advies, leveren we indirect een bijdrage aan het in de hand houden van de woonlasten _ De financiële- en tijdsinvestering (begeleiding) zijn hoog ten opzichte van het rendement; 107 adviezen, acht overgebleven duurzaamheidscoaches en veel uren voor het begeleiden van de coaches + Vanuit de adviezen is ligt de gemiddelde besparing tussen de 6 en 500 per huishouden. ++ De duurzaamheidcoach is in staat huurders te wijzen op het gebruik van energiebesparende maatregelen zoals mechanische ventilatie, gebruik van verwarmingsketel e.d. waardoor meer rendement van de investeringen kan worden behaald. De huidige groep coaches is zo betrokken en enthousiast dat ze alle zeven hebben aangegeven (ook zonder vergoeding) door te willen gaan als duurzaamheidscoach. 12

13 3. Gevraagd besluit Aan de directeur bestuurder wordt gevraagd akkoord te gaan met: Pilot zonnepanelen - Het voortzetten van de pilot zonnepanelen tot alle 100 zonnepanelen zijn geplaatst op daarvoor geschikte complexen (eengezinswoningen). De zonnepanelen worden bij mutatie en op verzoek van de huurder geplaatst. Pilot duurzaamheidcoaches - De pilot duurzaamheidcoaches te verlengen (tot eind 2015) om een groter rendement te behalen. - De pilot te verbreden waarbij alle huurders de mogelijkheid krijgen zich aan te melden voor een duurzaamheidadvies. - Zoveel mogelijk aan te sluiten bij wijkactiviteiten zoals voorjaarsmarkt, kerstborrel, activiteiten op scholen etc. Op deze manier worden ook (kwetsbare) huishoudens met kinderen, op natuurlijke momenten, bereikt. - De duurzaamheidcoach te betrekken bij voorlichting na renovatie of planmatig onderhoud, bij complexen waar gedrag en gebruik van installaties invloed heeft op energiebesparing zoals de uitleg van een (duurzame) CV ketel of (mechanische) ventilatie. - Maatschappelijke organisaties te wijzen op de mogelijkheid van een duurzaamheidadvies zodat zij klanten met betalingsproblemen kunnen adviseren gebruik te maken van een duurzaamheidadvies (alle beetjes helpen). - De duurzaamheidcoach in te zetten bij huishoudens met een proportioneel hoge energierekening, bijvoorbeeld door hen te wijzen op de mogelijkheid van een duurzaamheidsadvies bij afrekening van de stookkosten. - Beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit (ca. 8 uur per maand tot eind 2015) en budget (ca ten behoeve van vergoedingen ( max. 250 per coach x 7) terugkombijeenkomsten, bijscholing etc.) voor vrij te maken. Afvalscheiding - Het starten met een pilot afvalscheiding in de hoogbouw. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product en is daarmee een waardevol product. Gemeente en Irado willen graag met ons samenwerken en zijn bereid proeven (pilots) te doen met gescheiden afval bij hoogbouw. - Beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit van ca. 30 uur voor het opstellen van een plan van aanpak en het begeleiden van de pilot. 4. Vervolg 13

14 Pilot zonnepanelen - Na afronding van de pilot (als alle 100 panelen zijn geplaatst) zal door de afdeling Vastgoed een beleidsnotitie zonnepanelen worden opgesteld. Vervolgens zal deze notitie voor een gekwalificeerd advies worden voorgelegd aan de huurderraad. - Naast plaatsing op eengezinswoningen onderzoeken we de mogelijkheden om zonnepanelen op collectieve daken nader uit te werken. Appartementen zijn in principe uitgesloten voor het plaatsen van zonnepanelen omdat officieel energiebelasting moet worden betaald over het opgewekte op een dak van een appartement. Als de stroom wordt geleverd aan een individuele woning (bijvoorbeeld op de bovenste woonlaag van een complex) zijn er inmiddels wel mogelijkheden. Complexen zoals Toekomst Zuid, Nagelkruid, Renessehoeve kunnen dan voorzien worden van zonnepanelen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de hiervoor genoemde beleidsnotitie. Pilot duurzaamheidcoaches - De pilot duurzaamheidcoach behoudt de pilot status waarbij we ons in het bijzonder richten op het bereiken van onbereikbare doelgroepen en zoveel mogelijk aansluiten bij natuurlijke momenten. De pilot wordt voortgezet onder leiding van de afdeling Klant. Toepassing van LED verlichting - De uitkomsten van het project Flat op LED zullen worden te zijner tijd worden voorgelegd aan de Huurdersraad middels een GA traject. Pilot afvalscheiding - Voor de pilot afvalscheiding zal een plan van aanpak worden opgesteld. 14

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014 Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014 M. Hage 17 december 2014 Naam opsteller M. Hage Datum vaststelling 13 januari 2015 Afdeling Beleids- en Vastgesteld door College Projectontwikkeling Team Ruimtelijk

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Dr. Arlette Hesselink Sibren Huijsmans Dr. Marloes Martens Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners

Nadere informatie

70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West

70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West 70% CO 2 -reductie voor Amsterdam Nieuw-West De Ecostiler dialoog over maatregelen bij woningrenovatie Frans van der Woerd Matthijs Hisschemöller Emmy Bergsma Corinne Cornelisse Met bijdragen van Hans

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie