Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014"

Transcriptie

1 Evaluatie Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid 15 Mei 2014/ aangepast na MT 20 mei 2014 Ingrid Aaldijk, tot stand gekomen in samenwerking met: Klankbordgroep duurzaamheid Hans Riemens Ben Mels Hanneke Brinkman Jaap Saus John v.d. Vlugt Lex Neervoort Leo v.d. Lubben Val Klein Els van Dijk Duurzaamheid coaches Ruud van Gerven Cisca van t Hof Astrid Peroti Mirjam van Elscacker Hans Gerritse Nel Gerritse Cecilia Yajanbahadoer Kernteam duurzaamheid Gerdine van der Stok Atmane Hamdi Wilfred Gerritse Esther Langendoen 1

2 Inleiding Een van de ambities van Waterweg Wonen is onze duurzaamheid te vergroten. In 2012 is Waterweg Wonen hier concreet mee aan de slag gegaan en heeft haar beleid rond het ruime duurzaamheidsbegrip People, Planet, Profit uitwerkt in een beleidsvisie. Verduurzaming van de woningportefeuille is één van de belangrijkste uitdagingen voor Waterweg Wonen. Doelstellingen vanuit ons bedrijfsplan zijn: 1. het verlagen van de co2 uitstoot van ons woningbezit 2. onze huurders van dienst zijn bij het beperken van energiekosten en waterverbruik 3. onze huurders bewust maken van en enthousiasmeren voor duurzaamheid ad 2 en 3) Met de Huurdersraad is afgesproken dat wij huurders vroegtijdig betrekken bij duurzaamheid. Waterweg Wonen heeft daarom samen met de Huurdersraad in 2013 een bestuurlijke opdracht geformuleerd en een werkgroep duurzaamheid samengesteld. In samenwerking met de werkgroep is in mei 2013 het plan van aanpak Duurzaam wonen en huurdersbetrokkenheid vastgesteld. In deze notitie zijn drie pilots benoemd; LED verlichting; Zonnepanelen; Duurzaamheidscoaches. Naast de drie pilots heeft de werkgroep geadviseerd om duurzame initiatieven in de wijk te omarmen en te faciliteren. Hiervoor was in 2013 een klein budget beschikbaar gesteld. In 2013 is het educatieve programma afval the game in gang gezet. Dit programma stimuleert kinderen bewuster om te gaan met afval. Vanaf 1 januari 2014 maakt duurzaamheid onderdeel uit van de leefbaarheidsplannen en verlopen de aanvragen via de afdeling Klant. Samen met de enthousiaste werkgroep duurzaamheid hebben we, samen met het kernteam duurzaamheid en de inzet van de duurzaamheidcoaches, gewerkt aan de realisatie van de pilots. Communicatie en Beleid. Met deze notitie ronden wij de pilots af. Met het afronden van de pilots wordt ook de klankbordgroep duurzaamheid opgeheven. In deze notitie worden per pilot de resultaten en aanbevelingen beschreven. De notitie wordt afgerond met een advies en een gevraagd besluit. 15 mei 2014 Kernteam duurzaamheid 2

3 1. Pilot LED verlichting Doelstelling Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen, minder gebruik van fossiele brandstoffen) en omlaag brengen van collectieve energielasten door het toepassen van LED verlichting op complexen. Verloop van de pilot In 2012 is een analyse gemaakt van complexen met een hoge collectieve energierekening. Van een hoge energierekening voor collectieve zaken is sprake als er meer dan 10 per maand per huurder aan kosten worden gemaakt. De kosten worden vooral veroorzaakt door verlichting. Een voor de hand liggende manier om de collectieve lasten te verlagen is het toepassen van LED verlichting. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de technologie en de levensduur nog te onzeker is om LED grootschalig toe te passen en het is nog niet geheel duidelijk hoe de kosten van LED kunnen worden verrekend in de servicekosten. Vanwege deze onzekerheid is deze pilot niet verder uitgewerkt. Deelname project Flat op LED Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Huurders betalen naast hun individuele stroomrekening, samen ook de collectieve stroomrekening van appartementen. De kosten voor gang-verlichting in de corporatiesector worden geschat op 20 miljoen euro per jaar. Duidelijk is dat grote besparingen mogelijk zijn. In het veld is geconstateerd dat meerdere corporaties met hetzelfde vraagstuk rond energiezuinige verlichting, bezig zijn. Zowel verhuurders als huurders hebben behoefte aan betere duurzame oplossingen (zowel technisch als in de afrekening servicekosten). Flat op led is een nieuw initiatief, waarbij veertien woningcorporaties hun krachten hebben gebundeld en het vraagstuk rond energiezuinigere verlichting in flats, wordt opgepakt. Waterweg Wonen heeft zich, samen met woningstichting Samenwerking, als één partij voor dit project aangemeld om, samen met twaalf corporaties kennis te delen en op te halen om zo te komen tot goede beleidsmatige keuzes ten aanzien van de toepassing van het op grote schaal toepassen van energiezuinigere verlichting. De uitkomsten van het project Flat op Led zullen te zijner tijd (naar verwachting voor de zomer) worden voorgelegd aan de Huurdersraad. 3

4 2. Pilot Zonnepanelen Doelstelling Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen, minder gebruik van fossiele brandstoffen) door het individueel opwekken van stroom door het toepassen van zonnepanelen in eengezinswoningen, is de doelstelling van dit project. Door middel van het aanbieden van zonnepanelen aan onze huurders kun je deels eigen energie opwekken (People) waardoor er minder fossiele energie wordt verbruikt en het milieu minder wordt belast (Planet). Omdat deze stroom verrekend wordt met het energieverbruik, wordt de energierekening lager (Profit). Huurders die duurzaamheid al belangrijk vinden, zullen wellicht graag gebruik maken van dit aanbod. Planning Na een periode van voorbereiding is in oktober 2013 het project van start gegaan. In de Vogelbuurt is een leegstaande woning als modelwoning ingericht zodat huurders daadwerkelijk konden zien wat het plaatsen van zonnepanelen voor hen betekent en wat het oplevert. Tijdens de pilot kunnen honderd eengezinswoningen voorzien worden van (zes) zonnepanelen. Verloop van de pilot Leverancier Voor de leverancier van de zonnepanelen (levering, plaatsing en service) is gekozen voor Eneco. In de onderhandelingen met Eneco is gebruik gemaakt van de diensten van Atrivé, het adviesbureau dat in onze branche bekend staat om de kennis op het gebied van zonnepanelen en het rapport Zonnig Huren in opdracht van Aedes heeft gemaakt. Waterweg Wonen had de keuze uit zelf inkopen of leasen. Zelf inkopen is in eerste instantie goedkoper dan leasen, maar door middel van een leasecontract heeft Waterweg Wonen geen technische risico s en veel minder beheerskosten. Uiteindelijk heeft een leasecontract daardoor bijna dezelfde kosten als het zelf inkopen. Bijkomend voordeel is dat met deze constructie snelle actie mogelijk was en in 2013 nog gestart kon worden met de pilot. De zonnepanelen worden geleased voor een periode van 15 jaar. Op basis hiervan wordt een huurprijs berekend voor de verwachte economische levensduur van 20 jaar. Hierdoor zijn vanaf de start de kosten voor de huurder lager dan de opbrengsten. Wij garanderen dat de huurder geen verlies heeft. Een installatie van zonnepanelen wordt verhuurd voor een bedrag van 22,50 per maand en jaarlijks met een vast percentage van 2% verhoogd. N.b. De zonnepanelen worden geleverd door Eneco. Er zijn geen afspraken gemaakt over energielevering. De huurder is vrij om zijn eigen energieleverancier te kiezen. 4

5 Opbrengsten en kosten De jaarlijkse kosten voor de lease van 100 installaties bedraagt De leaseconstructie heeft geen investering tot gevolg en een klein negatief effect op de bedrijfswaarde (verschil tussen opgelegde discontering van 5,25% en gerekende 5% plus niet ingerekende kosten van leegstand en oninbare uren.) De installatie bestaat uit zes zonnepanelen met een opbrengst -bij 850 zonuren per jaar en een ligging op het zuiden- van circa kwh. De besparing voor de klant kan dan 25 per jaar zijn. De zonnepanelen gaan technisch circa 25 jaar mee. WaWo kan panelen aanbieden tegen een huurverhoging die lager is dan de energiebesparing. De installatie en het onderhoud zijn voor Eneco. Voor de klant is Waterweg Wonen het contactadres. Een kostenbesparing op korte termijn van circa 2,50 tot 5 per maand is marginaal te noemen. Toch kan op de langere termijn, wanneer de energieprijzen stijgen, de kostenbesparing toch oplopen. De kosten voor de zonnepanelen blijven immers gelijk. De eerste zonnepanelen (op lege woningen na) zijn in oktober 2013 geplaatst. In de periode van oktober t/m februari is de opbrengst van de panelen veel lager dan de maandelijkse huur die de klant gaat betalen. Daarom is gekozen om de huurprijs pas vanaf mei 2014 in te laten gaan. Geschikte woningen Na een quick scan van de woningvoorraad bleken 300 (van de in totaal 1760) eengezinswoningen geschikt voor zonnepanelen. Geschiktheid van complexen hangt af van ligging (op het zuiden en geen schaduw) en onderhoudsstaat van het dak. Nadat de verkoopstop werd bekrachtigd zijn er nog eens 150 eengezinswoningen toegevoegd die 'omgelabeld' zijn (van verkoop naar verhuur). Deze woningen staan ook op de lijst (als bijlage). N.B. We verwachten dat, naast de 450 geschikte woningen, op termijn meer woningen geschikt zijn, bijvoorbeeld na vervangen van dakbedekking. Momenteel onderzoeken we of we op bepaalde complexen zoals Geuzelande (sedum dak) panelen kunnen plaatsen. Communicatie In september 2013 ging het project van start in de Vogelbuurt. Een leegstaande woning werd als modelwoning gebruikt. Hier werd samen met Eneco een inloop georganiseerd op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober Een communicatiebureau zorgde voor een slagzin, beeldmerk, onderscheidend projectbord en leaflets. Facebook Leaflet 5

6 Twitter Huurders Eind september 2013 werden 300 huurders, met een woning welke geschikt bleek voor zonnepanelen, aangeschreven. Zij zijn uitgenodigd om de modelwoning te bezoeken aan de Kraanvogellaan 106 op 10 oktober, dag van de duurzaamheid. Twintig huurders hebben de modelwoning bezocht, tien daarvan gaf direct toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen. In december heeft er een grote nabel-actie plaatsgevonden. Alle huurders die in september aangeschreven zijn maar van wie nog geen reactie (wel/niet of al panelen geplaatst) ontvangen was, is gevraagd of zij alsnog belangstelling hadden. In januari 2014 zijn nog eens 150 huurders aangeschreven van wie de woning niet meer gelabeld was als koop maar als door te exploiteren huur. Binnenkort (april 2014) komt hiervoor ook een nabelactie. Dit levert doorgaans meer respons (aanmeldingen) op dan bij schriftelijke communicatie. Helaas hebben we nagelaten de bewonerscommissies te informeren. Hierdoor ontstonden veel vragen. De bewonerscommissies zijn via de leden van de klankbordgroep nader geïnformeerd over de pilot. Het informeren van bewonerscommissies blijft een aandachtpunt. Resultaten tot nu toe In totaal zijn er 450 huurders aangeschreven, waarvan er, in de periode 1 oktober 2013 tot 1 april 2014 in totaal 51 sets (van de honderd) zijn geplaatst; vijftig bij eengezinswoningen en eentje op de Servicedienst van Waterweg Wonen. Wanneer er een woning leeg komt (bij mutatie) worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. Deze woningen worden mét zonnepanelen geadverteerd en verhuurd. Op dit moment zijn er 7 woningen mét zonnepanelen geadverteerd en verhuurd. Enquête In de eerste week van april is een korte digitale enquête uitgezet onder de huurders met zonnepanelen. Er zijn 34 huurders (digitaal) aangeschreven. Twintig hebben de enquête ingevuld. Eerste resultaten laten zien dat de informatie vanuit WaWo als voldoende wordt beschouwd, de meeste respondenten zijn tevreden over de informatieverstrekking. Ook het traject van aanvraag tot plaatsing en de informatie hierover vanuit Eneco wordt beoordeeld als voldoende. Wel geven een aantal huurders aan dat zij niet of onvoldoende geïnformeerd zijn over (het gebruik van) Sunny Web, het programma wat de opbrengst van de panelen uitleest. De meeste (75%) respondenten geven aan voor panelen gekozen te hebben vanwege het duurzaamheidsaspect (ik vind het milieu belangrijk). Als opmerking wordt een aantal maal ingevuld dat de twee procent huurverhoging voor de panelen per 1 juli (ieder jaar) vooraf niet helder was, maar pas op het moment van het ondertekenen van de akkoordverklaring. 6

7 Conclusies Aan de hand van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: People + huurders kiezen voor zonnepanelen vanwege het duurzaamheidsaspect (ik vind het milieu belangrijk) + huurders zelf invloed hebben op de het energieverbruik en de energiekosten Planet + een bijdrage levert aan de ambitie van Waterweg Wonen, namelijk het verlagen van de CO2 uitstoot en verminderen gebruik van fossiele brandstoffen. (++) Profit + Een kostenbesparing op korte termijn van circa 2,50 tot 5 per maand oplevert. Toch kan op de langere termijn, wanneer de energieprijzen stijgen, de kostenbesparing toch oplopen, de kosten voor de zonnepanelen blijven immers gelijk (++) Aandachtspunten Communicatie t.a.v. huurprijs per maand en jaarlijkse verhoging verbeteren - Informeren bewonerscommissies, ook als een complex niet geschikt is. - Nazorg bij plaatsing 7

8 Pilot Duurzaamheidscoaches Doelstelling Bij renovatie wordt steeds meer rekening gehouden met milieu en duurzaamheid. Woningen worden daarbij vaak voorzien van duurzame technieken en installaties. Bewoners zijn echter vaak niet op de hoogte van het hoe en waarom en het juiste gebruik hiervan. Het creëren van bewustwording bij onze levert milieubesparing op met als effect vermindering van de energielasten (inzicht in gebruik en opbrengst). Verloop van de pilot/uitvoering SME Advies Voor het opleiden en begeleiden van de coaches is gekozen voor SME Advies. Dit bureau heeft in juni een presentatie gegeven voor de klankbordgroep duurzaamheid. Na een informatiebijeenkomst is in oktober gestart met de opleiding van de coaches. Dit gebeurde in drie bijeenkomsten. Werving en motivatie van de coaches Het is erg lastig gebleken om gemotiveerde en geschikte vrijwilligers te vinden die als duurzaamheidscoach aan de slag willen en zich voor langere tijd willen binden. Niet alle bewoners zijn geschikt om duurzaamheidcoach te worden. Coaches moeten in staat zijn na de training zelfstandig duurzaamheidadviezen te geven. Dat vraagt enige basis competenties waar niet alle bewoners over beschikken. Ook is motivatie van belang. De werving van de duurzaamheidscoaches heeft veel tijd gekost. Werving via internet en social media hebben in eerste instantie geen succes gehad. De persoonlijke benadering op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2013 in de modelwoning in de Vogelbuurt en via bekende bewoners in de wijk heeft uiteindelijk geleid tot twaalf coaches. De vergoeding die de coaches krijgen (tien euro per huisbezoek/advies) is niet meer dan een lokkertje om enthousiaste bewoners te vinden die bereid zijn om als duurzaamheidscoach aan de slag te gaan. De vergoeding weegt in de praktijk niet op tegen de tijd die bewoners investeren aan de bezoeken. De duurzaamheidscoaches hebben aangegeven al snel anderhalf tot twee uur over een bezoek te doen. Er zit een groot verschil tussen de coaches. Drie van de coaches hebben een gezin met jonge kinderen en een baan en doen het coach schap erbij. Het spreekt voor zich dat zij minder tijd hebben dan de wat oudere coaches. Training Er zijn twaalf deelnemers gestart met de training duurzaamheidcoach. Tien deelnemers hebben de training in november 2013 met een certificaat afgerond. Vier coaches zijn uiteindelijk voortijdig gestopt door persoonlijke omstandigheden en het verkeerd inschatten van de tijdsinvestering. Naast theoretische en praktische kennis hebben de coaches tijdens de training ook geleerd hoe ze om moeten gaan met de klant. Tijdens de training hebben ze hier handvatten voor gekregen. De deelnemers zijn in staat om huis-aan-huisadviezen te geven op het gebied van duurzaamheid. Ze begrijpen wat ze adviseren en zijn goed in staat bewoners goed in te lichten over hun gedrag en de consequenties hiervan voor het milieu en hun portemonnee. De duurzaamheidscoaches hebben na de training kennis van: Energie, water, afval (achtergrondkennis); Energiebesparende tips ( om mensen te bewegen tot gedragsverandering); 8

9 Energierekening: opbouw energietarief, dag- en nachtstroom, groene stroom, en verschillende energieleveranciers; Sluipstroom en grootverbruikers; Afvalscheiding en drinkwater in Vlaardingen; Gespreksvaardigheden (voor de huis-aan-huisadviezen). De duurzaamheidscoach gaat op pad met een zorgvuldig samengestelde informatiemap over de thema s energie, afval, water en groen en een duurzaamheidsdoos. In de doos zitten verschillende spaar- en ledlampen en allerlei duurzaamheidsmaterialen die het verhaal van de coach ondersteunen. Pilotcomplexen Om het pilotgebied af te bakenen zijn er in overleg met de klankbordgroep duurzaamheid pilotcomplexen aangewezen. De geselecteerde complexen voor de pilot zijn complexen waar Waterweg Wonen recentelijk groot onderhoud heeft gepleegd. De duurzaamheidscoaches zijn werkzaam geweest in de volgende pilotcomplexen: 1104: Madridweg (150) 1106: Londenweg (150) 1109: Wenenweg (107 woningen) 1111: Bonnweg (91 woningen) 1115: Renessehoeve (52 woningen senioco) 1125: Huurflat Albertine Agneslaan (60 woningen) 1128 :Vogelbuurt (188 woningen) 1129: Fazantlaan (176 woningen) 2106: Rotterdamseweg blauwe flat (42 woningen) 4101: Indische buurt (41 woningen) 4102: Indische buurt (146 woningen) Eén van de medewerkers van de afdeling Vastgoed heeft, als aanvulling op de training, informatie gegeven over de energiebesparende maatregelen en (gebruik van) installaties in de pilotcomplexen. Hierdoor waren de coaches goed in staat eenvoudige vragen te beantwoorden. Complexe technische vragen, verwezen zij door naar Waterweg Wonen. Aanvraag voor een duurzaamheidadvies Het streven was, gedurende de pilot 250 duurzaamheidsadviezen af te geven. Alle bewoners in de pilotcomplexen zijn op 19 november schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Bewoners konden zich zowel schriftelijk, per als telefonisch aanmelden. De eerste maand liep het storm met de aanmeldingen en zijn er bijna honderd aanmeldingen binnengekomen. Na de eerste maand stagneerde de aanmeldingen. Een tweede schriftelijke oproep heeft niet geleid tot meer aanmeldingen. In maart hebben we in samenwerking met de coaches een actie gehouden voor de supermarkt de Lidl in de Holiërhoek. Er is een informatiestand geplaatst en duurzaamheidscoaches hebben geflyerd en voorbijgangers enthousiast gemaakt voor een advies. Dit heeft geleid tot acht nieuwe adviezen. In totaal zijn er 107 aanmeldingen voor een advies ontvangen en inmiddels zijn alle bewoners bezocht door een coach. Contact met de coaches Tijdens de pilot zijn de coaches begeleid door een medewerker van Waterweg Wonen. Een actief betrokken, klantgerichte, dienstbare corporatiemedewerker is cruciaal voor het slagen van de pilot 9

10 gebleken. Deze medewerker was contactpersoon bij vragen en problemen en heeft een belangrijke rol gespeeld in het onderling contact tussen de coaches. Op 21 januari 2014 is er een terugkombijeenkomst georganiseerd met de duurzaamheidscoaches. Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaringen uitgewisseld. Opbrengsten en kosten Voor de pilot is een bedrag van uit het budget duurzaamheid (2013) geïnvesteerd. Gemiddelde besparing per huurder is ongeveer 10%. Communicatie Werving van duurzaamheidscoaches Door het plaatsen van een wervende vacature -tekst op ons internet, Facebook en Twitter, hebben we ruchtbaarheid gegeven aan de twaalf vacatures. Ook zochten we contact met de afdeling sociale zaken van de gemeente zodat zij ook konden werven. Als beeldmerk gebruikten we het huisje uit het bedrijfsplan. De pay-off/slogan is: Duurzaamheid loont! Communicatiemiddelen - Wervende vacature -tekst met werkzaamheden, wat levert het op en wat vragen wij - Internet - Facebook, Twitter - Contact sociale zaken (sociaal beheer) - Advertentie in Groot Vlaardingen - Flyer in mededelingenkastjes in betreffende complexen - Persbericht 10 oktober, nationale dag van de duurzaamheid - Werving op in de modelwoning Dag van de Duurzaamheid Facebook Advertentie Groot Vlaardingen Leaflet 10

11 Twitter De start van het project heeft veel media-aandacht gekregen, vooral de unieke aanpak (huurders die huurders advies geven) sprak aan. Resultaten Deelnemers Tijdens de pilot zijn verschillende doelgroepen bezocht. De bewoners die zich aanmelden voor een advies zijn veelal mensen die zelf al duurzaam leven of ouderen. Tijdens de huisbezoeken waren er ook ouderen die niet zozeer behoefte hebben aan een duurzaamheidadvies maar vooral aan sociaal contact ik ben blij dat ik iemand gesproken heb. Ongeveer 90 % van de deelnemers was tussen de 55 en 80 jaar, 10% waren gezinnen. Het advies De duurzaamheidscoaches deelden allen de conclusie dat de meerderheid van de bezochte bewoners ouder was en al erg zuinig of duurzaam bezig was. De huisbezoeken zijn intensief duurt al gauw twee uur. In woningen waar geen dak-, vloer- of andersoortige isolatie aanwezig is, vinden de coaches het lastig om bewoners echt te overtuigen. Woningen in de Renessehoeve, Vogelbuurt, Rotterdamseweg en Indische buurt worden genoemd. Energie De tot nu toe ingeleverde schaduwformulieren wijzen op gemiddelde besparing uit van 100 per jaar, per huishouden. Het gemiddelde is gebaseerd op besparingen die uiteen lopen van minimaal 6 euro tot maximaal 600 euro per jaar dat bezochte huishoudens kunnen besparen. Het is lastig om na te gaan in welke mate de afgegeven adviezen/ bezoeken effect hebben op het gedrag van bewoners. Een meterstandenwedstrijd is opgezet om te trachten hier een conclusie aan te verbinden. Twintig mensen hebben zich voor de energiewedstrijd aangemeld. Eind mei zijn de resultaten van de energiewedstrijd bekend. Water Tijdens het duurzaamheidadvies is naast energie ook aandacht besteed aan water. Het advies over water was gericht op bewustwording. In een aantal complexen kwam naar voren dat het erg lang duurt voordat het water warm wordt. Sommige huurders vangen het (nog koude) water op en gebruiken het bijvoorbeeld voor het toilet of plantjes waardoor ze bewust omgaan met water. Deze tip hebben de coaches weer gebruikt bij de volgende adviezen. Afval Uit de duurzaamheidadviezen kwam naar voren dat mensen best afval willen scheiden maar dat de bakken om afval te scheiden relatief ver van het complex af liggen. Men lijkt meer afval te willen scheiden als deze bakken dichterbij gelegen zijn. De stortkoker in hoogbouw nodigt niet uit om afval te scheiden. 11

12 Conclusies Geconcludeerd kan worden dat het duurzaamheidadvies de volgende resultaten heeft opgeleverd: People + + Huurders meer bewust zijn van eigen mogelijkheden om bewuster duurzaam te leven en te Wonen. _ De doelgroepen die het meeste baat hebben een advies, bv door een hoge energierekening of betaalbaarheidsproblemen, worden niet of onvoldoende bereikt ++ Doordat de coaches zelf huurder zijn van Waterweg Wonen wordt het advies positief ervaren door huurders. Huurders ervaren het als zeer positief dat huurders bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor andere huurders. Ze hebben op een informele wijze, contact met de klant van Waterweg Wonen ++ Coaches voelen zich zeer betrokken en voelen en presenteren zich als het visite kaartje van Waterweg Wonen. Ze dragen bij aan een positief imago van Waterweg Wonen. ++ De opgeleide duurzaamheidcoaches vervullen een bredere taak dan alleen duurzaamheidcoach. Het sociale, persoonlijke contact wordt door met name oudere huurders, zeer op prijs gesteld. ++ Door het opleiden van duurzaamheidcoaches kan geconcludeerd worden dat het maatschappelijk effect van de pilot, groter is als verwacht. Door deze pilot zijn andere huurders bereikt dan gebruikelijk. Door deze nieuwe manier van samenwerken, het contact met Waterweg Wonen en de inzet en nauwe betrokkenheid vanuit de afdeling Klant (voorheen accountbeheerder Sociaal Beheer) heeft er toe geleid dat een zeer hechte groep is ontstaan die bereid zijn om zich (gezamenlijk) belangeloos in te zetten voor (huurders van) Waterweg Wonen. De coaches helpen elkaar, informeren elkaar en werken samen met als doel andere huurders te helpen. Een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Planet ++ Het duurzaamheid advies leidt tot bewustwording levert indirect een bijdrage levert aan het verlagen van de CO2 uitstoot en verminderen gebruik van fossiele brandstoffen + Hoewel niet echt aantoonbaar, lijken mensen meer afval te scheiden waardoor afval wordt recyclet. Profit + Door het aanbieden van een duurzaamheid advies, leveren we indirect een bijdrage aan het in de hand houden van de woonlasten _ De financiële- en tijdsinvestering (begeleiding) zijn hoog ten opzichte van het rendement; 107 adviezen, acht overgebleven duurzaamheidscoaches en veel uren voor het begeleiden van de coaches + Vanuit de adviezen is ligt de gemiddelde besparing tussen de 6 en 500 per huishouden. ++ De duurzaamheidcoach is in staat huurders te wijzen op het gebruik van energiebesparende maatregelen zoals mechanische ventilatie, gebruik van verwarmingsketel e.d. waardoor meer rendement van de investeringen kan worden behaald. De huidige groep coaches is zo betrokken en enthousiast dat ze alle zeven hebben aangegeven (ook zonder vergoeding) door te willen gaan als duurzaamheidscoach. 12

13 3. Gevraagd besluit Aan de directeur bestuurder wordt gevraagd akkoord te gaan met: Pilot zonnepanelen - Het voortzetten van de pilot zonnepanelen tot alle 100 zonnepanelen zijn geplaatst op daarvoor geschikte complexen (eengezinswoningen). De zonnepanelen worden bij mutatie en op verzoek van de huurder geplaatst. Pilot duurzaamheidcoaches - De pilot duurzaamheidcoaches te verlengen (tot eind 2015) om een groter rendement te behalen. - De pilot te verbreden waarbij alle huurders de mogelijkheid krijgen zich aan te melden voor een duurzaamheidadvies. - Zoveel mogelijk aan te sluiten bij wijkactiviteiten zoals voorjaarsmarkt, kerstborrel, activiteiten op scholen etc. Op deze manier worden ook (kwetsbare) huishoudens met kinderen, op natuurlijke momenten, bereikt. - De duurzaamheidcoach te betrekken bij voorlichting na renovatie of planmatig onderhoud, bij complexen waar gedrag en gebruik van installaties invloed heeft op energiebesparing zoals de uitleg van een (duurzame) CV ketel of (mechanische) ventilatie. - Maatschappelijke organisaties te wijzen op de mogelijkheid van een duurzaamheidadvies zodat zij klanten met betalingsproblemen kunnen adviseren gebruik te maken van een duurzaamheidadvies (alle beetjes helpen). - De duurzaamheidcoach in te zetten bij huishoudens met een proportioneel hoge energierekening, bijvoorbeeld door hen te wijzen op de mogelijkheid van een duurzaamheidsadvies bij afrekening van de stookkosten. - Beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit (ca. 8 uur per maand tot eind 2015) en budget (ca ten behoeve van vergoedingen ( max. 250 per coach x 7) terugkombijeenkomsten, bijscholing etc.) voor vrij te maken. Afvalscheiding - Het starten met een pilot afvalscheiding in de hoogbouw. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product en is daarmee een waardevol product. Gemeente en Irado willen graag met ons samenwerken en zijn bereid proeven (pilots) te doen met gescheiden afval bij hoogbouw. - Beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit van ca. 30 uur voor het opstellen van een plan van aanpak en het begeleiden van de pilot. 4. Vervolg 13

14 Pilot zonnepanelen - Na afronding van de pilot (als alle 100 panelen zijn geplaatst) zal door de afdeling Vastgoed een beleidsnotitie zonnepanelen worden opgesteld. Vervolgens zal deze notitie voor een gekwalificeerd advies worden voorgelegd aan de huurderraad. - Naast plaatsing op eengezinswoningen onderzoeken we de mogelijkheden om zonnepanelen op collectieve daken nader uit te werken. Appartementen zijn in principe uitgesloten voor het plaatsen van zonnepanelen omdat officieel energiebelasting moet worden betaald over het opgewekte op een dak van een appartement. Als de stroom wordt geleverd aan een individuele woning (bijvoorbeeld op de bovenste woonlaag van een complex) zijn er inmiddels wel mogelijkheden. Complexen zoals Toekomst Zuid, Nagelkruid, Renessehoeve kunnen dan voorzien worden van zonnepanelen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de hiervoor genoemde beleidsnotitie. Pilot duurzaamheidcoaches - De pilot duurzaamheidcoach behoudt de pilot status waarbij we ons in het bijzonder richten op het bereiken van onbereikbare doelgroepen en zoveel mogelijk aansluiten bij natuurlijke momenten. De pilot wordt voortgezet onder leiding van de afdeling Klant. Toepassing van LED verlichting - De uitkomsten van het project Flat op LED zullen worden te zijner tijd worden voorgelegd aan de Huurdersraad middels een GA traject. Pilot afvalscheiding - Voor de pilot afvalscheiding zal een plan van aanpak worden opgesteld. 14

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Plan van Aanpak Huurderskoepels Het grote voordeel van collectieve opwek door huurders is dat het laagdrempelig, schaalbaar, betaalbaar en snel uit te voeren is. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Wie heeft u voor u? Iris Uittien manager Wonen UWOON. Raymond Bouman bedrijfsleider Van der Sluis. Marco van der Meiden algemeen manager Sunforce

Wie heeft u voor u? Iris Uittien manager Wonen UWOON. Raymond Bouman bedrijfsleider Van der Sluis. Marco van der Meiden algemeen manager Sunforce Aanbod zonnepanelen Wie heeft u voor u? Iris Uittien manager Wonen UWOON Raymond Bouman bedrijfsleider Van der Sluis Marco van der Meiden algemeen manager Sunforce Wat bespreken we? Waarom zonnepanelen?

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 32 woningen Kerkrade

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 32 woningen Kerkrade Bewonersinformatieboekje Energiesprong 32 woningen Kerkrade Inhoud 1. Inleiding 2. Contactpersonen 3. Toelichting op de woningverbetering en planning 4. Uitleg van de werkzaamheden 5. Besparing op uw woonlasten

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Profiteer nu van de voordelen van zonnepanelen op uw huurwoning ZONNEPANELEN

Profiteer nu van de voordelen van zonnepanelen op uw huurwoning ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN Profiteer nu van de voordelen van zonnepanelen op uw huurwoning Wilt u goedkoper wonen en bijdragen aan een beter milieu? Maak gebruik van de zon! Intermaris biedt u de mogelijkheid om te

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Duurzaamheid. Complex Duinstate

Duurzaamheid. Complex Duinstate Duurzaamheid Complex Duinstate Kaatsheuvel Maart 2010 Leerling Hans van Ierland Casade Woondiensten 09-03-2010 Docent Ellen Venhuizen Wijkwerk niveau 3 fase 3 helicon opleidingen 1 Inhoud Bladzijde: Inleiding

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Pure magie. Zon op uw huis. U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging. Wat betekent dit voor u

Pure magie. Zon op uw huis. U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging. Wat betekent dit voor u Pure magie Zon op uw huis U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging Wat betekent dit voor u Prijs huurwoning het belangrijkst Wij willen dat u niet te veel huur hoeft te betalen. Een lage huurprijs kan

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

Zon-PV bij warmtelevering businesscases met win-win voor iedereen. Maarten Corpeleijn

Zon-PV bij warmtelevering businesscases met win-win voor iedereen. Maarten Corpeleijn Zon-PV bij warmtelevering businesscases met win-win voor iedereen Maarten Corpeleijn maarten@huurenergie.nl 24-11-2016 1 Maarten Corpeleijn Wie ben ik? I m a big believer in global warming (mag dat nog?)

Nadere informatie

De energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding De energieprestatievergoeding Radewijkbrink 9-15, Enschede Striepebrink 10-16, Enschede Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom energie opwekkende woningen? 3 Wat is gebouw- en gebruik gebonden gebruik? 4 Wat

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 Advies zonnepanelen Inleiding p 3 september 2013 is de eerste Huurders Advies Groep (HAG) van Acantus in Winschoten van start

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG Hoeveel houden we deze maand over?

HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG Hoeveel houden we deze maand over? HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG 2015 Hoeveel houden we deze maand over? Alle huurders van Waterweg Wonen zijn automatisch lid van de Huurdersraad 1 van de 7 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter.

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Stap voor stap gaan we er doorheen. 1 We beginnen bij de woonlasten.

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013

Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013 Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013 Programma > 20.00 U. Welkom namens de dorpsraad door Joost Brunink > 20.10 U. Welkom namens de gemeente door Rienk van der Werff, en toelichting op duurzaamheidsbeleid

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Bewoners informatie Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Hoe werkt het U krijgt zonnepanelen op het dak van uw woning. U betaalt niet voor de zonnepanelen, maar voor de zonnestroom.

Nadere informatie

Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel

Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel U bespaart samen al energie! 4000 3500 3520 3614 3604 3420 3316 Bijna 10% besparing

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013

Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013 Hartelijk Welkom! Gemeentehuis Capelle aan den IJssel 26 november 2013 Agenda 20.00 uur Opening door wethouder (introductie zonatlas) Jouke van Winden 20.20 uur Introductie Energie Collectief Capelle (ECC)

Nadere informatie

Enquête Bijeenkomsten Achterhoek Maakt Meters

Enquête Bijeenkomsten Achterhoek Maakt Meters Amsterdam Enquête Bijeenkomsten Achterhoek Maakt Meters Doetinchem, Hengelo en Terborg 2016 Benutting van het slimme meter aanbod voor energiebesparing Rapportage door Gerard Jager, Jurriën Schuurman en

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over:

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: 1. Opbrengst zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Teruglevering 4. Techniek 5. Plaatsing 6. Gebruik 7. De slimme meter 1. Opbrengst zonnepanelen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Energie besparen met uw huurders

Energie besparen met uw huurders Energie besparen met uw huurders Mijn e-loket helpt u: uw energiebeleid te communiceren energielabels inzichtelijk te maken CO2 uitstoot met uw huurder te verminderen Mijn e-loket helpt uw huurders: bewust

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING

KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN SAMENVATTING KLANTPEILING: ENERGIEZUINIG WONEN Datum klantpeiling 10 november tot 23 november 2015 Onderwerp Energiezuinig wonen Aantal leden 103 Respons 60 SAMENVATTING In november 2015 gaven 60 huurders hun mening

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 1 BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid Portaal Utrecht 1 mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 4 april jongstleden is een groep van veertien huurders van Portaal

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid informatie RIVIERENLAAN APRIL 2017 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2017 wil Intermaris bij 64 huurwoningen aan de Rivierenlaan in Purmerend de vloer

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen

Veel gestelde vragen over zonnepanelen Veel gestelde vragen over zonnepanelen Hieronder treft u de antwoorden aan op veel gestelde vragen over zonnepanelen 1. Opbrengsten zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Terug levering 4. Techniek

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie

Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie Energie besparen doen we samen! 18 november 2014 Ilse Hoenderdos Brabantse Milieufederatie Brabantse Milieufederatie Stichting, non-profit maatschappelijke belangenorganisatie Natuur, milieu, landschap

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies?

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Nul op de meter Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Waarom zou je dat willen? omdat de buitenschil lek en tochtig

Nadere informatie

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed AT OSBORNE www.atosborne.nl Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed 19 september 2012 AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.7.90 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning bronnen aedes.nl, Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Nadere informatie