Schade door wateroverlast Voorkomen, afkopen of vergoeden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schade door wateroverlast Voorkomen, afkopen of vergoeden?"

Transcriptie

1 Schade door wateroverlast Voorkomen, afkopen of vergoeden? Amersfoort, 14 november 2013 Wat is doelmatig omgaan met de schadevraag? Robert van Cleef Copyright 2007 by Sterk Consulting. Private for the client. This report or any part of it, may not be copied, circulated, quoted without prior written approval from SterkConsulting or the client

2 Inhoud 1. Een praktijkopwarmertjej Wat zou u doen? 2. NBW normen en doelmatigheid 3. Alternatieven omgaan met schade a.g.v. wateroverlast 4. Ervaring en beoordeling schaderegeling 5. Discussie Schilder: Jan Sluijters, Landschap met korenschoven

3 Illustratie, herkent u dit? Ø 99% gebied voldoet aan de wateroverlastnormen ü NBW Actueel: in 2015 waterbeheer op orde ü BAW: doelmatiger werken / besparen Ø Voor 1% gebied wanverhouding tussen kosten maatregelen en de te voorkómen schade Ø Overlast voorkómen betekent fysieke ingrepen in 40% van het beheergebied Vraag over wateroverlast en NBW normen Waar kiest u voor: toch mitigeren of? En waarom?

4 NBW normen: ruimte voor doelmatigheidsafweging Ø Inspanningplicht (Provinciale waterhuishoudingsplan Friesland en Verordening Water Noord Brabant), geeft mogelijkheden voor doelmatigheidsafweging Ø Naast technische compensatie ook schaderegeling denkbaar, zorgvuldige belangenafweging vereist Ø Ondoelmatig is om potentiële schade als gevolg van wateroverlast met onevenredig hoge kosten te voorkomen Ø Onevenredigheid opheffen door het treffen van een schaderegeling Doelmatigheidstoets kan met KBW en andere instrumenten worden uitgevoerd

5 Alternatieven omgaan met schade i.r.t. wateroverlast 1. Normaanpassing 2. Schade voorkomen / technisch mitigeren 3. Schade vooraf regelen ü Uitkopen perceelseigenaar ü Contractuele schadevergoeding 4. Niks (extra s) doen en schade achteraf vergoeden Keuze ( score ) bepaald door: - Specificaties gebied en (wettelijke) opgave - Toepassing abbb s, inclusief de doelmatigheidstoets - Koppelmogelijkheden met andere opgaven - Bestuurscultuur

6 Opties: omgaan met de schadevraag Omgaan met schade Technische compensatie (schade voorkomen) Financiële compensatie (schade accepteren) Doelmatig Doen Ondoelmatig Niet doen Vooraf regelen Achteraf vergoeden (Wtw) Schilder: Paul Permeke Ofwel: maak concreet werk van de doelmatigheidsopgave uit het BAW J

7 Het spoor van financiële compensatie, via schaderegeling Ø Bij het hanteren van schaderegelingen is het van belang om beleidsmatig aan te geven hoe met deze mogelijke wateroverlastsituaties wordt omgegaan. Ø Inzet doelmatigheidstoets KBW

8 Ervaringen schaderegelingen (6 waterschappen) Ø Geen aparte regelingen voor schade als gevolg van niet gestuurde wateroverlast. Ø Schade veelal afgehandeld via nadeelcompensatieregeling Ø Beperkt aantal waterschappen heeft schadevergoedingsregeling voor schade als gevolg van wateroverlast in waterbergingsgebieden (regeling vooraf, weinig toegepast) Ø Vooraf vergoeden geeft wanverhouding tussen systeemkosten (erg hoog) en de kosten van de uiteindelijke schade-uitkeringen (nihil/erg laag). Ø Het afhandelen van schadeclaims voor relatief eenvoudige en niet te hoge gevallen kost ca. 500 euro (bv vergoedingsnormentabel) Ø Afwikkelen schadeclaims via schadeadviescommissie is kostbaar, vanaf ca euro per zaak.

9 Element Reikwijdte Regeling vooraf of achteraf Omvang schade- vergoeding Bepaling schade Seizoens- afhankelijk Afhandeling schade Schadeadvies- commissie Praktijkervaring met regeling Afhandeling regio De drie Brabantse waterschappen Ziet op inundatieschade in aangewezen bergingsgebieden à la Waterwet. Principe: overeenkomst vooraf, maar dit hoeft niet. In de praktijk blijken agrariërs niet te tekenen! Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Ziet enkel op inundatie- schade op commercieel gebruikt grasland. Vrijwillige medewerking leidt tot overeenkomst vooraf. Wetterskip Fryslan Ziet op inundatieschade in aangewezen bergings- gebieden à la Waterwet. Regeling achteraf via de (procedurele) nadeel- compensatieverordening en (inhoudelijk) de Schade- vergoedingsregeling waterbergingsgebieden Volledige vergoeding. Volledige vergoeding. Volledige vergoeding. Normbedragen voor bepaalde gewassen 1 + maatwerk / taxatie voor overige schadesoorten. Eigen bepalingsmethode voor opbrengstderving grasland. Ja Ja Ja Zelf of door adviescommissie. Gezamenlijk ingesteld. 1 keer toegepast (door Aa en Maas) n.a.v. wateroverlast in november Zelf of door adviescommissie. Geen vaste commissie, schadeafhandeling vindt ad hoc plaats. Nauwelijks, regeling wordt weer ingetrokken. Er komt een nieuwe nadeel- compensatieregeling. Initiatief na overlast bij Regeling zelf niet of waterschap. Arbeidsintensief, nauwelijks gebruikt. In de maar naar tevredenheid regio. praktijk worden indivi- Vrijwel alle eigenaren claimden duele overeenkomsten schade. Gis- kaarten waren gesloten. Aan de hand van de zgn. Gasunie- LTO- tabel. 2 Zelf of door adviescommissie. Vaste commissie. Relatief hoge systeemkosten. Geen. Eén keer een geval (schade < euro), maar afgehandeld via de nadeel- compensatieverordening en de Schadevergoedingsregeling waterbergingsgebieden. Meestal door het wetterskip zelf afgehandeld.

10 Conclusies schaderegelingen Ø Vooraf regelen algemeen: ü Een afzonderlijke schadevergoedingsregeling voor schade als gevolg van niet gestuurde wateroverlast niet doelmatig: de systeemkosten relatief hoog; aantal en omvang van claims beperkt; kan claims uitlokken. Ø Vooraf regelen specifiek: ü Uitkopen: systeemkosten en uitkoopkosten disproportioneel hoog ü Vergoeden: aangaan van individuele overeenkomsten vooraf af te raden. Wanverhouding tussen systeemkosten (erg hoog) en de kosten van de uiteindelijke schade-uitkeringen (nihil/erg laag). Risico van niet tekenen en claimen achteraf.

11 Conclusies schaderegelingen Ø Achteraf regelen: ü Meest doelmatig is een regeling achteraf op basis van te ontvangen schadeclaims (Waterwet) Ø Organisatie: ü zelf doen: afhandelen van schadeclaims is, waar het de relatief eenvoudige en niet te hoge gevallen van schade betreft, veel doelmatiger (sneller en goedkoper: ca 500 euro) wanneer dit door het waterschap zelf wordt gedaan (bv vergoedingsnormentabel) ü via schadeadviescommissie: kostbaar (>10 K euro per zaak), maar wenselijk bij de (juridisch) complexere schadeclaims op ad hoc basis en mogelijk in samenwerking met andere waterschappen

12 KBW = Kosten Baten Waterbeheer een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen op basis van een analyse van financiën en (maatschappelijke) effecten.

13 Producten KBW: stapelbare modules Module 0: Beargumenteerd niets doen; Module 1: Een financiële analyse; Module 2: Een financiële analyse aangevuld met een kwalitatief beeld van maatschappelijke effecten; Module 3: Een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). Module 3 E Complexiteit methode Module 2 Module 1 Module 0 E E Frequentie toepassing E

Verslag NBW-themabijeenkomst Verleden, heden en toekomst

Verslag NBW-themabijeenkomst Verleden, heden en toekomst Betreft: Datum overleg: 14 november 2013 Locatie Aanwezig Verslag NBW-themabijeenkomst Verleden, heden en toekomst De Observant, Amersfoort Verschillende leden van de themagroep NBW, adviseurs van NBWproducten,

Nadere informatie

Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging)

Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: bestuur: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân; verzoek:

Nadere informatie

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast

Advies Normering Regionale Wateroverlast. Adviesgroep Normering Wateroverlast Advies Normering Regionale Wateroverlast Adviesgroep Normering Wateroverlast Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Voorgeschiedenis 3 1.2 Opdracht aan de Adviesgroep normering wateroverlast 3 2 Doel en reikwijdte van

Nadere informatie

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

KlimaatAdaptieve Drainage

KlimaatAdaptieve Drainage KlimaatAdaptieve Drainage Een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen Samenvatting resultaten Fase 2 Onderzoek en Ontwikkeling Referentienummer SBIR113008 Februari 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen

Doelmatig beheer waterketen euro/jaar Doelmatig beheer waterketen -eindrapport commissie feitenonderzoek- Drinkwaterprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009) 200 Inrichting

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB 20 oktober 2011 075757228:0.3 Definitief B02034.000224.0200 075757228:0.3 ARCADIS 2 Inhoud Voorwoord 7 1 Handreiking

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Aanwezigen. Inleiding. Aftrap. Juni 23, 2015

Aanwezigen. Inleiding. Aftrap. Juni 23, 2015 1 Klankbordgroep Windpark Korendijk Juni 23, 2015 Definitief verslag Aanwezigen Onafhankelijk voorzitter, Fon ten Thij Filopopers/Nieuw-Beijerland, Mark Speldenbrink Gemeente Nissewaard, Heidi Rensen Dorpsbelang

Nadere informatie

SV-113 KISsessie gebiedsgericht bodembeheer

SV-113 KISsessie gebiedsgericht bodembeheer SV-113 KISsessie gebiedsgericht bodembeheer mr. ing. G.J. Kremers (TAUW bv) mr. L.A.E. van Dijk (TAUW bv) oktober 2003 Gouda, SKB Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem Auteursrechten Alle

Nadere informatie

Besluitvorming en communicatie bij overstromingsdreiging

Besluitvorming en communicatie bij overstromingsdreiging Opdrachtgever: Gemeente Kampen Besluitvorming en communicatie bij overstromingsdreiging Een effectieve evacuatiestrategie voor Kampen Eindrapport PR2024 februari 2012 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

Inventarisatie van de verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval en wateroverlast

Inventarisatie van de verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval en wateroverlast abcdefgh Inventarisatie van de verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval en wateroverlast Bij particulieren: inboedel en opstal (woonhuis) Bij bedrijven: inventaris/goederen en opstal/gebouwen

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein Zorgvuldig en bewust Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 De Maatschappelijke opgave voor gemeenten en

Nadere informatie

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse

Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse 2014 31 Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Proeftuin maat schappelijke kosten- en batenanalyse Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer Voorwoord In de

Nadere informatie