Is Europa duurzaam? Is Aluminium duurzaam?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is Europa duurzaam? Is Aluminium duurzaam?"

Transcriptie

1 Is Europa duurzaam? Is Aluminium duurzaam? Taco van den Broek Normalisatie consultant Materialen en bouwproducten duurzaam aluminium 1

2 introduction duurzaam aluminium 2

3 Inhoud Korte intro over NEN Normen en Normalisatie (aluminium) Europa (CPR, CE,..) CEN/TC 350 Bouwbesluit Tot slot.. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden duurzaam aluminium 3

4 overheid wetenschap industrie NNI Opgericht in 1916 Eigen entiteit consultancy 163 leden 33 leden Platform Onpartijdig Onafhankelijk ACM (vh NMa) Transparant Faciliterend duurzaam aluminium 4

5 Normalisatie: wat is een norm? Een norm is: een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces Normalisatie is: het proces om tot een norm te komen (all-parties concerned, open en vrijwillig, gelijkwaardig, consensus) Normalisatie is veel meer dan alleen het proces en document duurzaam aluminium 5

6 Waarom normen? duurzaam aluminium 6

7 Waarover een afspraak? Wat wil ik hebben? Hoe wil ik het hebben? Wat moet ik leveren? Hoe moet ik het maken? Wat moet ik (nog) afspreken? Hoe kan ik het toetsen? Wat moeten we doen als..? Weet wat je wilt!. duurzaam aluminium 7

8 Waarom normalisatie? Normalisatie stroomlijnt processen, Draagt bij tot efficiëntie Zelfde taal/definities Level playing field Gevolg: Tijds- en kostenbesparing Vergroting afzetgebied duurzaam aluminium 8

9 Spreken we dezelfde taal? Hebben we het wel over het zelfde? Definities? Harmonisatie duurzaam aluminium 9

10 Wat is interessant voor u? Wat is uw markt? Waar ligt uw aandachtsgebied? Waar ligt uw toepassingsgebied? Heeft uw een probleem? Zo ja, welke? duurzaam aluminium 10

11 Heeft dit uw aandacht? EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures (herziening start 2015 met of zonder NL) EN 1090 Execution of steel structures and aluminium structures deel 1 Requirements for conformity assessment of structural components (CE-markering), deel 3 Technical requirements deel 5 Technical requirements for thin-gauge, cold-formed aluminium elements and structures EN Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works - Technical conditions for inspection and delivery (CE-markering) EN Greenhouses: Design and Construction (herziening) duurzaam aluminium 11

12 Europa staat niet vóór de deur maar al met één voet over de drempel LET OP UW DEUR! Je moet er ook uit kunnen duurzaam aluminium 12

13 Duurzaamheid is hot in Europa maar met weinig samenhang en coördinatie Green-It EcoDesign for buildings DG ENVIRONMENT CPR BWR#7 DG ENTERPRISE DG ENERGY

14 Europees beleid, richtlijnen en regelgeving Milieu informatie Policies Energy roadmap 2050 Flagship initiative Resource Efficiency Directives (Richtlijn zelf omzetten naar nationale regelgeving) Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Energy Efficiency directive (EED) EcoDesign Directive 2009/125/EC Waste Framework Directive Regulations (Moet verplicht en letterlijk worden overgenomen) Bouwprodukten Verordening - CPR: BWR3 en BWR7 Ecolabel: Regulation no. 66/2010 van 25 November 2009 Initiatieven / programma s Ecolabel for Buildings Green Public Procurement (June 2010) REACH duurzaam aluminium 14

15 CE-markering en DoP Eigenverklaring Van fabrikant of importeur CE = Conformité Européene Overeenkomstig de desbetreffende richtlijn Voor 33 landen EU (28) EFTA (3) Zwitserland & Turkije duurzaam aluminium 15

16 Construction Product Regulations, CPR Verhandelbaar Toepasbaar Vergelijkbaarheid Transparantie markt (ook data en testen) (Enig) wettig bewijs Handelsbelemmeringen wegnemen duurzaam aluminium 16

17 Fundamentele eisen voor bouwwerken Basic Works Requirements 1.Mechanical resistance and stability 2.Safety in case of fire 3.Hygiene, health and the environment (life cycle) 4.Safety in use 5.Protection against noise 6.Energy economy and heat retention (ook bouw en sloop) 7.Sustainable use of natural resources duurzaam aluminium 17

18 BWR7: Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen, uitgevoerd en gesloopt dat duurzaam gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en het volgende wordt gewaarborgd: 1. de recycleerbaarheid van het bouwwerk en de materialen en delen ervan na de sloop; 2. de duurzaamheid van het bouwwerk;? 3. het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen in het bouwwerk. duurzaam aluminium 18

19 CPR verwijst naar EPD s (55) De fundamentele eis voor bouwwerken inzake duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient met name rekening te houden met de recycleerbaarheid van bouwwerken en van de materialen en delen ervan na de sloop, de duurzaamheid van bouwwerken en het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen in het bouwwerk. (56) Voor de evaluatie van het duurzaam gebruik van hulpbronnen en voor de milieueffectbeoordeling van bouwwerken moeten, indien voorhanden, milieuproductverklaringen worden gebruikt. duurzaam aluminium 19

20 Duurzaamheid van bouwwerken Korte intro over NEN Normen en Normalisatie (aluminium) Europa (CPR, CE,..) CEN/TC 350 Bouwbesluit Tot slot.. Kennis is macht duurzaam aluminium 20

21 Sustainability of construction works: 3 pijlers ENV sustainability SOC ECON milieu sociaal economisch Technical design Functional design duurzaam aluminium 21

22 Europese normen komen in Nederlandse documenten Framework Building assessment EN generic EN milieu EN social EN economic EN GWW environmental EN15978 SBK Bepalingsmethode 2.0 social EN16309 (deels in instrumenten) economic FprEN (deels in instrumenten) Environmental Product Declarations TR alg. data EN15804 EPD EN15942 comm.b2b SBK milieudatabase (NMD) NEN 8006 / MRPI MRPI format

23 Methodiek vlgs EN Bepaling, doel beoogd gebruik Specificatie te onderzoeken bouwwerk Scenarios van levenscyclus bouwwerk (fases) Kwantitatieve data van het gebouw en haar levenscyclus Selectie EPD en overige informatie (PCR s, EN 15804) Berekening milieu-indicatoren Rapportage en communicatie Verificatie duurzaam aluminium 23

24 Modules/fases A1-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4 productiefase bouwfase gebruiksfase eindfase D the day after (hergebruik/recycling) duurzaam aluminium 24

25 A1 Raw material supply A2 Transport A3 Manufacturing A4 Transport A5 On site processes C1 Deconstruction C2 Transport C3 Recycling / re-use C4 Disposal Sustainability of construction works Meetmethode milieuprestatie BEFORE USE USE AFTER USE Product stage Construction Process stage Use stage End of Life stage B1 Use; installed product B2 Maintenance B3 Repair B4 Replacement B5 Refurbishment B6 Operational Energy Use B6.1 Operational Energy Use - heating B6.2 Operational Energy Use - cooling B6.3 Operational Energy Use - ventilation EPBD B6.4 Operational Energy Use - hot water B6.5 Operational Energy Use - lighting Loads and benefits of recycling B6.6 Operational Energy Use - building automation and control B7 Operational Water Use CPD CPR ECODESIGN for products ECOLABEL for buildings

26 EN EPD Geeft: Een basis PCR (Type III environmental declarations). Een geharmoniseerde structuur voor het declareren, verifieren en presenteren van EPD s. Een EPD zorgt voor een eenduidige communicatie = 24 indicatoren: Milieu-effecten uit de LCA (7) Resourse use (8) Waste (3) Output flows (4) duurzaam aluminium 26

27 6 nieuwe indicatoren? Ter uitwerking voorgedragen: Human toxicity (cancer and non-cancer effects) Ecotoxicity (terrestrial, freshwater and marine) Particulate matter formation (or respiratory inorganics) Ionising radiation (human health and ecosystem health) Land use (occupation and transformation) Water scarcity Nu nut en noodzaak aantonen! duurzaam aluminium 27

28 Sustainablity of construction works werkterrein van CEN/TC 350 en NEN/NC Gebouw/bouwwerk EN CEN/TC 350 NEN/NC EPD EN duurzaam aluminium 28

29 Sustainablity of construction works werkterrein van CEN/TC 350 en NEN/NC CEN Product TC s Gebouw/bouwwerk EN indicatoren uit EPD & door de markt CEN/TC 350 NEN/NC EPD EN duurzaam aluminium 29

30 Situatie in Nederland Bepalings-methode (NEN 8006) Labels Kunnen een rol spelen bij communicatie NMD (7+3) indicatoren Bouwbesluit 2012 Art. 5.9

31 Nationaal en Europees? Labels Bepalingsmethode NMD (7+3) indicatoren NEN 8006 oud CEN Product TC s Gebouw/bouwwerk EN indicatoren uit EPD & door de markt CEN/TC 350 NEN/NC Communication on Resource efficiency opportunities in the building sector Product-TC s: hen met milieuindicatoren op basis van EN EPD EN DG-ENTR. CPR met BWR 7 DG-ENV. PEF Alle producten Mandaat 2-5 indicatoren in DoP Bouwbesluit 2012 duurzaam aluminium 31

32 Bouwbesluit 2012 Milieuparagraaf Artikel 5.9: Van de samenstelling van constructie-onderdelen van een woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWWwerken, 1 juli Ook voor kantoren > 100 m 2

33 Eis? Geen prestatie-eis Welke prestatie zouden te eisen zijn? Welke wegingsfactoren aan indicatoren? Eis is alleen aanleveren berekening Alternatief? Europees (EN en EN 15978) gelijkwaardig? duurzaam aluminium 33

34 Bepaling Milieuprestatie gebouwen in Europa LEED NEPD BREEAM / Green Guide DGNB / IBU HQE/FDES EPD MRPI / Nat.dbase / GPR-Greencalc-Dubocalc-BREEAM-NL

35 Voordelen van participatie Alleen actieve deelname in Europa en internationaal leidt tot aanpassing van normen Of vertrouwt u dat anderen toe? (uw belang vertegenwoordigen) Afwegingen: Prioriteiten Afbreukrisico Kansen duurzaam aluminium 35

36 Tot slot. Diverse losse milieu-initiatieven (ecodesign, ecolabels, GPP) slecht onderling afgestemd en nauwelijks in lijn risico op dubbel werk De CPR ( Bouwbesluit) gaat een rol spelen in de duurzaamheidsagenda Europese normering draagt bij aan duurzaam omgaan met bouwwerken, bouwdelen en materialen Afval, grondstoffen en recycling worden steeds belangrijker. duurzaam aluminium 36

37 Tot slot.. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Scandinavië en België bepalen de agenda voor milieuprestatie voor bouwwerken (gebouwen en GWW) Nederland is met afvalbeleid (recycling) bezig. Nederlandse instrumenten zijn weinig/niet Europees georiënteerd. Nederlandse beleid sluit beperkt aan bij EU regelgeving en policies LET OP UW DEUR! als Nederlandse industrie moet u er ook uit kunnen! duurzaam aluminium 37

38 Tot slot Duurzaamheidsberekeningen gebouwen worden net zo gewoon als andere gebouwberekeningen zoals EPC. Levenscyclus gebouw wordt leidend Grondstoffen en recycling krijgen meer aandacht Een bron van grondstoffen Echte duurzaamheid gaan we bereiken in de praktijk: integraal denken en doen! duurzaam aluminium 38

39 Duurzaamheid begint bij jezelf duurzaam aluminium 39

40 Normalisatie is een teamsport! Voor en door de markt tel.: duurzaam aluminium 40

41 duurzaam aluminium 41

42 EN calculation method Is based on Life Cycle Assessment (LCA) Assess the environmental performance of a building, Gives the means for the reporting and communication The approach to the assessment covers all stages of the building life cycle Based on data obtained from Environmental Product Declarations (EPD), their "information modules", (EN 15804) The assessment includes all building-related construction products, processes and services, used over the life cycle of the building. Duurzaamheid volgens

43 EN EPD provides core product category rules for Type III environmental declarations of any construction products and services. provides a structure to ensure that all Environmental product declarations EPD of construction products, construction services and construction processes are derived, verified and presented in a harmonised way. An EPD communicates verifiable, accurate, non-misleading environmental information for products and their applications, thereby supporting scientifically based, fair choices and stimulating the potential for market driven continuous environmental improvement. duurzaam aluminium 43

44 22+2 milieu indicatoren (EN 15804) voor elke fase v.d. levenscyclus Milieueffecten uit de LCA Resource use Waste Broeikaseffect (GWP) Ozonlaagaantasting (ODP) Verzuring 7 (AP) Vermesting (NP) Zomersmog (POCP) Uitputting grondstoffen niet fossiel (ADP) fossiel (MJ) Renewable primary energy (MJ) Renewable primary energy resources as raw material (MJ) Total renewable (MJ) Non renewable primary energy (MJ) 8 Non renewable primary energy resources as raw material (MJ) Total non renewable (MJ) Secondary material (kg) Renewable secondary fuels (MJ) Non renewable secondary fuels (MJ) Net fresh water (m3) Hazardous waste (kg) 3 Non hazardous waste (kg) Radioactive waste (kg) Output flows Components for re-use (kg) 4 Materials for recycling (kg) Materials for energy recovery (kg) Exported energy (MJ) duurzaam aluminium 44

45 Wat wordt bedoeld? Milieueffectcategorie Uitputting abiotische grondstoffen (exclusief fossiele energiedragers) - ADP Uitputting fossiele energiedragers - ADP Klimaatsverandering Aantasting ozonlaag Fotochemische oxidantvorming Verzuring Vermesting Humane toxiciteit Zoetwater aquatische ecotoxiciteit Mariene aquatische ecotoxiciteit Terrestrische ecotoxiciteit Milieuprestatiekengetallen Grondstoffen Emissies Eengetalsaanduiding 1-puntsscore (schaduwprijs) Wegingsfactoren? duurzaam aluminium 45

46 Naast Europa ook mondiaal (ISO) O.a. (en nog veel meer): Life cycle assessment (LCA) ISO Principles and framework Environmental labels and declarations ISO Type III environmental declarations Social Responsibility (MVO) ISO Guidance on social responsibility Buildings and constructed assets (LCC) ISO Part 5: Life-cycle costing Sustainability in building construction (EPD) ISO Environmental declaration of building products duurzaam aluminium 46

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope

Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope Handreiking bij stap één in LCA: Doel & Scope 1 Introductie Duurzaamheid is tegenwoordig voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. In steeds meer bedrijven vormt het

Nadere informatie

SBK Nationale Milieudatabase

SBK Nationale Milieudatabase SBK Nationale Milieudatabase Betreft : SBK-TOETSINGSPROTOCOL OPNAME DATA IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 1 juli 2011 Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Visseringlaan

Nadere informatie

Naar een beter milieu. binnen en buiten

Naar een beter milieu. binnen en buiten Naar een beter milieu binnen en buiten Fotograaf: Åke E:son Lindman Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste akoestische panelen van glaswol in Zweden geproduceerd werden ter verbetering van de werkomgeving.

Nadere informatie

Life Cycle Sustainability Assessment (ofte duurzaamheid-lca) als instrument voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen

Life Cycle Sustainability Assessment (ofte duurzaamheid-lca) als instrument voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen Life Cycle Sustainability Assessment (ofte duurzaamheid-lca) als instrument voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen Bernard MAZIJN Syntra Opleiding Milieumanagement (Sint-Niklaas, 4 februari 2013)

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Vlaamse industrie

Duurzaamheid in de Vlaamse industrie Academiejaar 2012 2013 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Duurzaamheid in de Vlaamse industrie Een onderzoek naar de implementatie in productiebedrijven en uitwerking van NX-applicatie Scriptie voorgedragen

Nadere informatie

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw.

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw. Aquatische toxiciteit Autarkisch gebouw B&U Bestek odiversiteit Bouw- en Sloopafval (BSA) BREEAM BRL CCS Circulaire Economie en/of Kringloopeconomie CO2O2-neutraal (gebouw) CO2-Prestatieladder CO2-reductie

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Advies over een Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Dr. Walter J.V. Vermeulen Ir. Sjors Witjes Denise Reike MSc 5 september 2014 In opdracht van: Economic Board Utrecht (EBU) In samenwerking

Nadere informatie

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 2 NUMMER 3 ApRil 2013 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 2 NUMBER 3 ApRil 2013 DUURzAAmhEID EN DE methode ECOCOSTS/VALUE RATIO BUSINESSCASE DUURzAmE

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

Duurzaam bouwen met kunststoffen

Duurzaam bouwen met kunststoffen Duurzaam bouwen met kunststoffen NATUURLIJK inhoudstafel 3 0. WAT IS DUURZAAMHEID? 6 0. Wat is duurzaam bouwen? 8 0.2 Hoe wordt duurzaamheid in de bouw gemeten? 6 02. Duurzaam bouwen met kunststoffen.

Nadere informatie

FME. Handboek duurzaamheid high tech systems

FME. Handboek duurzaamheid high tech systems FME Duurzaamheidskompas Handboek duurzaamheid high tech systems FME Duurzaamheidskompas Handboek duurzaamheid high tech systems Joost Krebbekx Wouter de Wolf April 2011 FME Duurzaamheidskompas 5 Inhoud

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Functionele Specificatie DuboCalc. Maart 2010

Functionele Specificatie DuboCalc. Maart 2010 Functionele Specificatie DuboCalc Maart 2010 DOCUMENT NUMMER : NWP0800100-FS VERSIE : 13.01 STATUS : Definitief DOCUMENT DATUM : Maart 2010 Deze Functionele Specificatie is het product van een projectteam,

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Sustainable purchasing & supply chain management

Sustainable purchasing & supply chain management Sustainable purchasing & supply chain management ( Praktijkgids 1 inhoud Inleiding...3 Deel I - Waarom...4 Duurzaam beheer van de waardeketen, aankoopbeleid en MVO...4 Waarom is een duurzaam aankoopbeleid

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009 Bob Alisic ActinQ consulting, training & auditing in Quality ISO 9004:2000 versus ISO 9004:2009 Hoe zijn de beide normen

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0 G ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GI Version 3.0 ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving G Inhoudsopgave Voorwoord Duurzame ontwikkeling en de verplichting tot transparantie Overzicht

Nadere informatie

ibuild IWCS Energie- en comfortadvies aan toekomstige bewoners van zelfontworpen woningen Een koppeling tussen ibuild en de IWCS

ibuild IWCS Energie- en comfortadvies aan toekomstige bewoners van zelfontworpen woningen Een koppeling tussen ibuild en de IWCS ibuild Energie- en comfortadvies aan toekomstige bewoners van zelfontworpen woningen Een koppeling tussen ibuild en de IWCS Auteur: R.C.P. Vreenegoor Afstudeercommissie: prof. dr. ir. J.L.M. Hensen prof.

Nadere informatie

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? 1 Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Inhoudsopgave 1. Introductie 3 Afwegingen bij certificatie 4 1. Wat

Nadere informatie

Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s

Samen Werken. aan duurzaamheid. met onder meer: Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s Duurzaamheidsverslag 2010 SITA in Nederland Samen Werken aan duurzaamheid met onder meer: Jp Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Jo Sempels, algemeen directeur McDonald s Nederland Gerard

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Richtlijn voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau

Richtlijn voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Algemene verspreiding (001383) Richtlijn voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau Eindrapport Roger Dijkmans en Peter Vercaemst Studie uitgevoerd door het Vlaams Kenniscentrum

Nadere informatie

Grondstoffen tracering

Grondstoffen tracering Factsheet VKP EU2014 Werkgroep Grondstoffen Grondstoffen tracering Standpunten voor / van D66 D66 ziet grondstoffentracering als een middel dat kan bijdrage aan het doel, een circulair systeem voor grondstoffen,

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids

Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids P Brigitte Hudlot Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility P Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids P Brigitte Hudlot Met de steun van de Programmatorische

Nadere informatie