15 Toepassingsmogelijkheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 Toepassingsmogelijkheden www.mijnkernkwaliteiten.nl"

Transcriptie

1 15 Toepassingsmogelijkheden De webapplicatie mijnkernkwaliteiten.nl is een breed inzetbaar hulpmiddel dat talloze toepassingsmogelijkheden biedt bij: 1 Instroom (Werving & Selectie) De applicatie kan bij instroom op meerdere manieren een bijdrage leveren: 1. De kandidaat krijgt voor het selectiegesprek toegang tot de applicatie en wordt gevraagd zich te presenteren m.b.v. een aantal kernkwadranten. Hij/zij kan dit doen door zelfonderzoek of d.m.v. feedback of met relationele (dubbel)kwadranten. Op deze wijze kan men de kandidaat testen op zelfkennis, het vermogen zich kwetsbaar op te stellen en zijn of haar affiniteit met persoonlijke ontwikkeling. 2. Als de kandidaat wordt afgewezen blijft deze nog een aantal maanden toegang houden tot de applicatie. Op deze wijze profileert de wervende organisatie zich als organisatie die persoonlijke ontwikkeling serieus neemt en wil investeren in het ontwikkelen van haar medewerkers. Dit imago kan van grote waarde zijn voor de Universiteit. 3. Het is ook mogelijk om de kandidaat via persoonlijke feedback middels de applicatie te laten weten hoe deze ervaren is en welke indruk hij of zij heeft achtergelaten. Dit kan door aan het eind van het kennismakingsgesprek de kandidaat te vragen om de selecteur een feedbackverzoek te sturen. 4. De kwadranten waarmee de kandidaat zich presenteert kunnen aan de persoonlijke file van de medewerker/student worden toegevoegd om later tijdens functioneringsgesprekken of voortgangsgesprekken nog eens op terug te komen. 2 Functioneringsgesprekken De applicatie kan als voorbereiding van een functioneringsgesprek worden ingezet. Dit kan door de medewerker/student te vragen zelfonderzoek te doen en in te brengen in het functioneringsgesprek. Daarnaast kan de medewerker ook gevraagd worden om 360 feedback te vragen en organiseren en Lindelaan 14, 1405 AK, Bussum, Netherlands, Phone: Fax: Rabobank: IBAN number: NL80 RABO BTW nummer: NL B.01 KvK: Website:

2 3 dit mee in te brengen. Een baas zou zelfs een medewerker kunnen vragen om hem een 1op1 feedback-verzoek te sturen, dit in te vullen en in het functioneringsgesprek door te nemen en toe te lichten. Daarnaast kan de baas ook zelf feedback vragen na afloop van het functioneringsgesprek over het verloop van het gesprek en hoe dit ervaren is. Competentie management De applicatie kan uitstekend als ondersteunend hulpmiddel gebruikt worden bij competentieontwikkeling. Het door de organisatie gewenste gedrag dat in de uitwerking van de competentieprofielen is beschreven wordt ingekleurd door iemands kernkwaliteiten. Welke kwaliteiten/ kwadranten heeft de persoon beschikbaar (als resource) die verdere verbetering van de gewenste competenties zou kunnen ondersteunen. Met deze vraag kan de persoon hetzij zelfonderzoek doen of een feedbackverzoek uitsturen (360 of 1op1). 4 Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP s) De applicatie is ontworpen om een bijdrage te leveren aan persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Na zelfonderzoek, relationeel onderzoek en 1op1 of 360 graden feedback kan de gebruiker zelf zijn eigen conclusies trekken ten aanzien van waar hij of zij zich de komende tijd op wil richten qua persoonlijke ontwikkeling. In de POP-module die standaard is ingebouwd kan een ontwikkelingsplan worden geschreven en opgeslagen. Deze beveiligde gegevens zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker en kunnen ten allen tijde worden opgeroepen en aangepast. 5 Coaching De applicatie is een ideaal hulpmiddel bij coachingsgesprekken. Het onderzoeken van de eigen kwaliteiten en eigen kracht en hoe deze nog vruchtbaarder kunnen worden ingezet kan een prima ingang zijn om coachingsgesprekken richting te geven en inspirerend te laten zijn. De focus op ontwikkeling van kwaliteiten i.p.v. bestrijden van valkuilen werkt doorgaans snel en effectief.

3 6 Outplacement De applicatie is bij outplacementgesprekken een nuttig hulpmiddel om de persoon te laten nadenken over welke kwaliteiten men al beschikt en hoe deze in een toekomstige baan vruchtbaar zouden kunnen worden ingezet. Bovendien zal de zelfkennis die hieruit verkregen wordt naar alle waarschijnlijkheid een bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen van de betrokkene en hem of haar beter in staat stellen zich goed te presenteren in sollicitatiegesprekken. Inzicht in eigen kwaliteiten en kwadranten kunnen ook leiden tot een positieve wending in de loopbaan Feedback De applicatie is een ideaal hulpmiddel om mensen de eigen verantwoordelijkheid te geven om hun 360 feedback zelf te regelen. Middels de applicatie kan men zijn verzoek om feedback toelichten en daarmee richten op een specifiek gebied of feedback in specifieke situaties (bijvoorbeeld gedrag in een vergadering of bij klanten). Men kan zelf meerdere groepen samenstellen van waaruit men feedback wil, bijvoorbeeld ondergeschikten, collega s op zelfde niveau, hogeren niveaus, familieleden, kennissen. De beelden die men uit de verschillende groepen terugkrijgt kunnen overlappen of tegenstrijdig zijn. Dit onderzoek en het feit dat men er zelf sturing aan geeft en verantwoordelijk voor is, maakt de kans groter dat men er ook daadwerkelijk wat mee doet. 8 Retraites & Reflectiemomenten De applicatie is een hulpmiddel dat uitnodigt tot reflectie. Het is geen voorgeprogrammeerde invuloefening of multiple-choice vragenlijst. De zelfonderzoek module moedigt de gebruiker aan te reflecteren en eigen woorden te vinden voor kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. Geen zogenaamd wetenschappelijk verantwoord lijstje met kwaliteiten, maar een palet van opties met de mogelijkheid deze aan te vullen en daarvan af te wijken. De begrippen in het kernkwadrant hebben vaak een lading en een interpretatie die per persoon verschilt. Middels reflectie en feedback bouwt de gebruiker een beeld van zichzelf, waarin hij of zij zich volledig in herkent.

4 9 Stress hantering De applicatie kan zowel individueel als in teams snel inzicht verschaffen hoe stress zich bij eenieder kan uiten in de vorm van valkuilgedrag (alarmfase 1) of allergiegedrag (alarmfase 2). De gevolgen hiervan in de interactie tussen mensen kan onderzocht worden met behulp van het relationeel onderzoek (3 soorten dubbelkwadranten). Het herkennen van individuele stresspatronen zal mensen helpen de signalen eerder op te vangen en er iets mee te doen. 10 Conflicthantering/Mediation De applicatie heeft een speciale module waarin men kan onderzoeken wat het eigen aandeel is in relationele conflicten. Inhoudelijke conflicten worden een gemakkelijker hanteerbaar als op relationeel gebied en geen ruis op de lijn zit. Zicht hebben op het eigen aandeel kan een vijandig klimaat om doen slaan in meer openheid en bereidheid om gezamenlijk te zoeken naar wederzijds aanvaardbare oplossingen. 11 Assessments De applicatie kan bij assessments op meerdere manieren worden ingezet: 1. De kandidaat wordt gevraagd middels een zelfonderzoek zijn of haar sterke en zwakke kanten te onderzoeken en presenteren. 2. De uitdagingen uit de kwadranten kunnen gesprekstof zijn om met de kandidaat te bespreken in termen van wat hij of zij op welke manier zou kunnen ontwikkelen. 3. De ontwikkelbereidheid van een kandidaat kan in een gesprek over kernkwadranten worden getoetst 4. De kernkwaliteiten kunnen naast de door de organisatie geformuleerde competenties (voor een functie) worden gelegd om te onderzoeken in hoeverre deze elkaar versterken. 12 Reïntegratietrajecten De applicatie kan prima worden ingezet om mensen die gaan reïntegreren voor te bereiden op de nieuwe fase die ze ingaan. Middels zelfonderzoek en/of feedback kan de betrokkene zich

5 beter wapenen tegen potentiële spanningen die zich mogelijkerwijs in de toekomst kunnen gaan herhalen of kunnen gaan voordoen. Zelfkennis en mensenkennis zijn in elke fase van de loopbaan onontbeerlijk. Reïntegratietrajecten zijn unieke gelegenheden om meer zelfkennis op te doen waarvan men in de toekomst de vruchten kan plukken. 13 Fusie-/Integratietrajecten De applicatie kan fusie- en integratietrajecten vruchtbaarder maken. Net zoals individuen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën hebben, hebben organisaties, afdelingen of teams die ook. Middels kennis van het kernkwadrant kan hier snel inzicht in verkregen worden. En net zoals relationele problemen tussen mensen in het dubbelkwadrant onderzocht kunnen worden, kan men dit ook met samenwerkingsproblemen tussen grotere gehelen zoals nationaliteiten, bedrijven, divisies, afdelingen en groepen. 14 Project management/teamwork De applicatie is in projecteams een prima hulpmiddel om bij project-start-ups een risico-analyse te maken op relationeel niveau. Starks als de deadline dichterbij komt zal de spanning toenemen en daarmee de kans dat elk teamlid in zijn valkuil (of zelfs eigen allergie) schiet. Dit met elkaar in kaart brengen en uitwisselen, kan het team ervoor behoeden dat op het moment dat we elkaar straks het hardst nodig hebben, we elkaar ook begrijpen en kunnen ondersteunen i.p.v. door onderlinge allergieën elkaar tegen te werken. In teamevaluaties en time-out kan middels de applicatie gereflecteerd worden op de kwaliteiten van de interacties in het team. 15 Educatieve programma s op scholen en Universiteiten De applicatie wordt al geruime tijd toegepast op de Universiteit Utrecht. Menige middelbare school of hoge school past kernkwadranten al toe in diverse curricula. Overal waar zelfkennis een onderdeel is van het curriculum en tijdens de opleiding wordt aangemoedigd, kan de applicatie een moderne internettoepassing worden waarin studenten en leerlingen in verschillende modules kennis

6 kunnen maken met interactie-thema s, samenwerkingsproblematieken en zelfkennis. Met deze 15 toepassingsmogelijkheden van de internetapplicatie zijn alle mogelijkheden nog niet uitgeput. De veelheid van opties wordt steeds groter naarmate de meer dan 1000 opgeleide en geautoriseerde trainers meer ervaring opdoen met het kernkwadrant. Elk jaar wordt duidelijker hoe het kernkwadrant een parel is uit de Nederlandse managementlitteratuur. Dat de applicatie nu ook in het Engels, Duits en Italiaans toegankelijk is, waardoor men in de eigen taal feedback kan geven en in een andere kan ontvangen, is niet toevallig. Enkele voorbeelden van wat er buiten Nederland over geschreven is: Gareth Morgan (Canada) schreef over Core Qualities, Gateway to Human Resources: "This book makes a fabulous contribution to our understanding of the links between personal qualities and leadership. The quadrant methodology offered by Daniel Ofman shows with great clarity how strengths and pitfalls characterize every leadership style, bringing positive challenges to be overcome, and allergies that can often produce a negative enviroment. The book provides all leaders with a valuable conceptual scheme for helping them understand themselves and the choices that can be made to improve effectiveness. Gareth Morgan, author of Images of Organisations and chairman of New Mindsets Inc Steen Hildebrandt (Hoogleraar in Denemarken) schreef: Die neue niederländische Ausgabe ist ein bemerkenswertes Buch. Es hat Tiefgang, ist mutig, wichtig, sachlich und engagiert. Es balanciert auf eine gute Art und Weise zwischen dem Komplexen und dem Paradoxen. Das Buch ist sowohl praktisch als auch theoretisch. Es ist konkret und reflektierend. Es ist gleichzeitig psychologisch als auch organisatorisch orientiert. Das Buch sieht eine Organisation als etwas Sinnvolles. Ja, eine Organisation hat ein Ziel und ist inspiriert. Eine Organisation hat eine Aufgabe zu erfüllen, hat eine Mission und muss deswegen geleitet werden und sich entwickeln. Wie kreiert ein Manager eine Organisation, in der die Menschen, die er führt, Verantwortung für ihr eigenes Leben und ihre Arbeit übernehmen, sich als Teil eines großen Ganzen verhalten, von ihren eigenen Kernqualitäten aus handeln und ihr Bestes leisten? Dies sind Fragen, die sich alle leitenden Mitarbeiter stellen müssen und es sind exakt die Fragen, die der Autor in diesem Buch stellt und versucht zu beantworten.

7 Es ist ein Buch über Management. In diesem Buch stehen keine Checklisten und auch keine einfachen Lösungen. Es stehen wohl viele Fragen dadrin; es gibt viele Einladungen an den Leser selbst zu reflektieren, selber weiter zu gehen, selber Verantwortung zu übernehmen, das erfordert jedoch den Einsatz des Lesers. Und der verständige Leser weiß, dass dies auch der einzige, begehbare Weg zu einem besseren Management und zu einer besseren Organisation ist. Es ist ein ausgezeichnetes Buch. Es ist eine Perle in der großen Auswahl der Bücher, die über das Management geschrieben worden sind. Steen Hildebrandt, Professor, Ph.D, Institute for Organisation & Management, Århus, Dänemark..

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

LDT Gebruikershandleiding Je persoonlijke leiderschapsontwikkelingsproces

LDT Gebruikershandleiding Je persoonlijke leiderschapsontwikkelingsproces LDT Gebruikershandleiding Je persoonlijke leiderschapsontwikkelingsproces 1 De LD-Toolbox Raamwerk voor zelfontwikkeling 1.1 Een raamwerk voor zelfontwikkeling 1.2 Doelstellingen bij het ontwerp 1.3 Jouw

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Masterclass Oplossingsgericht Werken

Masterclass Oplossingsgericht Werken Masterclass Oplossingsgericht Werken Trainers: Aaltsje Wester Harma van Zon Communicatie,training en coaching www.aaltsjewester.nl aaltsjewester@quicknet.nl 1 Korte Geschiedenis: 1. De beginjaren van de

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur m.a.v.koesveld@tue.nl

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Peter den Hartog Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het onderzoek 5 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag 7 2.2

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Zet talent in beweging: organisatiesucces behalen met talentmobiliteit Samenvatting Het verslag van de enquête die door het Human Capital Institute (HCI) en Lee

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005

Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy 2005 Master thesis Roeland Tameling THE PERFECT MATCH Hoe organisatieadviseurs gebruik kunnen maken van Rol-leren Begeleidend docent: Piet Hogervorst Erasmus Universiteit Rotterdam Master of Management Consultancy

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Een evaluatie naar het effect van het Senior Executive Program op de ontwikkeling van een transformationele leiderschapsstijl 28 juni 2013 Florine

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie