KPMG is sterkste Top Employer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPMG is sterkste Top Employer 2014"

Transcriptie

1 ZATERDAG 22 T/M VRIJDAG 28 februari Voor de job van je leven Top Employers Institute certificeert 53 bedrijven in België. KPMG is sterkste Top Employer werkgevers mogen zich in ons land een jaar lang Top Employer noemen nadat het Top Employers Institute hun hr-beleid grondig onder de loep nam. Consultant KPMG kwam als sterkste werkgever uit dit onderzoek. Top Employers Institute onderzoekt als sinds 1991 wat van een goede werkgever een Top Employer maakt. Dat doet het aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement. Werkgevers die het Top Employer-keurmerk willen behalen, doorlopen een pittige procedure. Een eerste selectie gebeurt na het invullen van een online onderzoek met 65 vragen over het hr-beleid. Die resultaten worden door twee partijen gevalideerd en gecontroleerd: Top Employers Institute en Grant Thornton, een externe auditor. Die laatste gaat na of alle berekeningen die tot het behalen van het Top Employers-keurmerk wel kloppen. Geen lijstje Daarmee is de kous nog niet af. Top Employers Institute voert na deze controle nog een telefonische check uit én gaat op bezoek bij enkele bedrijven. Tijdens die visite wordt de bedrijven gevraagd hun antwoorden en resultaten nogmaals te bewijzen aan de hand van cijfers en documenten. KPMG kwam daar het sterkst uit. Het consultancybedrijf behaalt de hoogste score op opleiding en carrièreontwikkeling (zie interview op volgende blad- David Plink, ceo Top Employers Institute Het opleiden en ontwikkelen van werknemers staat wereldwijd hoog op de agenda. zijde). De top-5 wordt verder aangevuld met Capgemini, CSC, uza en TATA. Alle andere bedrijven die zich Top Employer mogen noemen, haalden minstens 60 procent van de best scorende werkgever. Top Employers Institute stelt daar bewust geen lijstjes van op. Waar het om gaat, is dat elke Top Employer bovengemiddelde inspanningen levert om een goede werkgever te zijn. Koerswijziging Inge Moons Top Employers Institute certificeert niet alleen in ons land Top Employers. Het doet dat wereldwijd, in 65 landen, verspreid over alle continenten. Die internationale aanpak laat toe om na te gaan hoe onze werkgevers en hun hr-beleid zich verhouden ten opzichte van hun buitenlandse collega s. Onze resultaten leren dat het opleiden en ontwikkelen van werknemers zo goed als overal hoog op de agenda staat, zegt David Plink, ceo van Top Employers Institute. Ik zie dat als een signaal van de strategische koerswijziging die hr de voorbije jaren gemaakt heeft. Vroeger was de rol van hr erg administratief. Nu wil het steeds vaker een echte partner voor de business zijn. Wat de belgische Top Employers betreft, blijkt uit het onderzoek onder andere dat ze het voorbije jaar een gemiddeld personeelsverloop (vrijwillig en gedwongen) kenden van 9,6 procent. De werkgevers in de belgische top-5 wisten hun personeel iets beter te behouden. bij hen bedroeg het gemiddeld verloop 8,4 procent. Wereldwijd verdween 11,6 procent van de werknemers het voorbije jaar uit beeld bij zijn werkgever. 42 procent vrouwen De top-5 belgische Top Employers heeft relatief veel vrouwen in dienst; het gaat om ongeveer 42 procent van de werknemers. bij de andere Top Employers, zowel in belgië als internationaal schommelt dit rond de 38 procent. Het streefdoel van de belgische top-5 is om binnen drie jaar 46 procent vrouwelijke werknemers te tellen. Op het directieniveau is bij Top Employers wereldwijd ongeveer een op de vijf medewerkers een vrouw. In belgië is dit iets meer (23,7%). De grote prioriteiten voor Top Employers wereldwijd zijn talentmanagement en het ontwikkelen van leiderschap. Ook medewerkersbetrokkenheid scoort goed. Minder aandacht is er, net als vorig jaar, voor diversiteit en de vergrijzing. Dat laatste blijft een vreemde vaststelling nu heel wat bedrijven geconfronteerd worden met de gevolgen van de nakende pensioengolf die voor een grote uitstroom van kennis zal zorgen. 17 Europese Top Employers in België bij de Vlaamse Top Employers Institute gaat wereldwijd op zoek naar Top Employers. Werkgevers die in minstens vijf Europese landen het certificaat van Top Employer behaalden, krijgen het keurmerk Top Employer Europe. In 2014 slaagden onder andere Mobistar, Samsung en ING daarin. In totaal telt ons land zeventien Europees gecertificeerde Top Employers. De helft van die Europese Top Employers verwacht de komende jaren een lichte toename van de werkgelegenheid in hun vestigingen. Een kwart houdt het op een status quo van het personeelsbestand. Een op de vijf voorziet een daling van het personeelsbestand. Meer info: jobs op Jobat.be

2 2 KPMG is sterkste Top Employer 2014 Wij verstoppen ons niet achter cijfertjes Top Employers Institute certificeert 53 bedrijven als Top Employer 2014 in ons land. KPMG kwam als sterkste uit de bus. De zakelijke dienstverlener scoort over de hele lijn, maar doet het extra goed voor opleiding en ontwikkeling. Daar willen we echt op afgerekend worden, zegt hr-directeur Wouter Van Linden. Loon en voordelen? Daar moet je gewoon correct in zijn. Punt aan de lijn, meent Wouter Van Linden. Zijn onze lonen goed? Uiteraard. Hoe minder er over onze lonen en voordelen gesproken wordt, hoe beter. En op dat vlak is het relatief kalm. Maar het echte verschil maken we daar niet mee. Dat zit in het perspectief dat we onze werknemers bieden. Wie dat wil, kan hier een carrière maken. Als werkgever engageert KPMG zich om daar volop in te investeren. Hoewel consultancybedrijven erg gekend zijn voor de prestatiecultuur die er doorgaans heerst, is dat niet het eerste waar KPMG op focust, of toch niet rechtstreeks. Uiteraard moeten er resultaten gehaald worden, maar bij ons past dat in een breder kader, dat van de persoonlijke ontwikkeling, legt Wouter Van Linden uit. Twee jaar geleden maakte KPMG om die reden komaf met performance management, een vaak gebruikte hrtool aan de hand waarvan bedrijven de prestaties van werknemers - meestal jaarlijks - evalueren. We vinden dat zo n evaluatie geen eindpunt mag zijn op basis waarvan je wel of niet meer loon krijgt. Wij hanteren nu een systeem van performance development. Dat betekent niet dat we prestaties niet langer belangrijk vinden, maar wel dat we prestaties onmiddellijk koppelen aan verdere groei. Mekaar vinden Aan de hand van een resem tools, van 360 feedback over een psychologisch contract en een eigen ontwikkelde virtual coach, tot development centres en allerlei vormen van training (zogenaamd blended learning ), houdt KPMG zijn medewerkers regelmatig een spiegel voor op verschillende momenten tijdens hun carrière. Daar vloeien gesprekken met hr en leidinggevenden uit voort op basis waarvan we ontwikkelingsdoelen bespreken en opleiding voorzien. De focus ligt tijdens die gesprekken op eerlijke feedback, benadrukt Wouter Van Linden. En op de rol die iemand kan vervullen bij KPMG. Ik vraag aan al mijn collega s om zich zo min mogelijk bezig te houden met scores en zich vooral niet achter de cijfertjes te verstoppen. Wouter Van Linden, hr-directeur KPMG We verwachten van onze werknemers dat ze zichzelf uitdagen, dat ze zich afvragen hoe ze beter kunnen presteren. Een Uitpakk en respe als die b worden de werkv goede vo Het brengt veel meer op om de dingen te zeggen zoals ze zijn en om zo te proberen van bov ontdekken in welke rol iemand goed is en wat dat kan betekenen voor deze or-zegganisatie. KPMG heeft een visie en een Jord strategie op bedrijfsniveau, net zoals elke van com werknemer die heeft, zowel op professioneel als op privévlak. Het komt erop aan BBC. mekaar te vinden op het punt waar de voldoening voor beide partijen zo groot mogelijk is. Heel concreet betekent dit dat werkne-werkgevermers zeer zeker financiële doelstellingen mensen te vi krijgen. Wij zijn inderdaad gekend voor eigen schuld onze performance-cultuur, maar daar didaten verw stopt het hoegenaamd niet. Minstens moeilijk. V zo belangrijk is de persoonlijke groei die een ingenieu onze werknemers meemaken. communicati Die groei zit zo hard in de bedrijfscultuur nen denken e bij KPMG dat het eigenlijk zelfs geen meespelen, optie is. Beter worden in wat je doet, Als managin doe je niet door te blijven stilstaan. We bureau dat b verwachten van onze werknemers dat ze seert over hu zichzelf uitdagen, dat ze zich afvragen Jordan heel w hoe ze beter kunnen presteren. We eva-campagnelueren onze werknemers daar ook op, talent aan te g aldus Wouter Van Linden. Goede commun Geen schoteltje Klopt dat? Absoluut. D De grote aandacht die KPMG besteedt voorbeeld ge aan de ontwikkeling van zijn werknemers betekent niet dat het bedrijf carrièrekansen op een schoteltje aanbiedt. De werknemer zit in de driver s seat, klinkt het. We verwachten van onze werknemers een zekere lef en durf als het aankomt op hun persoonlijke groei. Ze Hoewel zullen hun comfortzone moeten verlaten. Wie hier start, weet dat ook. Wacht Consult niet af, maar neem zelf het initiatief om te groeien en toon waar je interesses liggen, is de boodschap die we onze star- tot de w ters meegeven. adviesse Elk jaar rekruteert KPMG zo n tweehonderd starters, waaronder meer dan het bedr honderd pas afgestudeerden. Met deze jongeren sluit KPMG een psychologisch contract af. Daarin staat wat beide niet zo b partijen van elkaar mogen verwachten. land. M Jongeren geven vaak zelf aan dat ze willen leren en ontwikkelen. Wij bieden Employ hen die mogelijkheid aan, in combinatie met een grote vrijheid. Mensen kunnen daar ver van thuis uit werken, we hebben geen prikklok, we voorzien kinderopvang, er brengen kan hier gesport worden, enzovoort. In ruil daarvoor vragen we dat werknemers progressie maken. Een gevolg van die aanpak is dat er als Tata Consul eens een fout mag gemaakt worden. net als vori Dit is een intensief parcours dat niet Top Emplo onfeilbaar kan worden afgelegd, weet Europese l Wouter Van Linden. Maar zoals het Daarom kr cliché het wil, kan je daar alleen maar uit label van To leren. In ons land Tata

3 3 Een sterk merk start bij de ceo de dingen te te proberen and goed is or deze orvisie en een et zoals elke p professiomt erop aan nt waar de jen zo groot dat werkne-werkgeverelstellingen mensen te vinden. Dat is voor een stuk zeggen moeilijk de juiste gekend voor eigen schuld. Wie kant-en-klare kandidaten verwacht, maakt het zichzelf maar daar t. Minstens moeilijk. Vroeger was een ingenieur jke groei die een ingenieur, nu moet die ook supercommunicatief zijn, out of the box kun-. rijfscultuur nen denken en op directieniveau kunnen zelfs geen meespelen, zegt Jordan Audenaert. wat je doet, Als managing partner van BBC, een tilstaan. We bureau dat bedrijven onder meer adviseert over hun merk als werkgever, ziet mers dat ze ch afvragen Jordan heel wat organisaties naar imago- grijpen om het tij te keren en en. We eva-campagnear ook op, talent aan te trekken. Goede communicatie start bij de ceo. Klopt dat? Absoluut. Die moet het goede G besteedt voorbeeld geven. Komt die man of ijn werknedrijf carrièanbiedt. De seat, klinkt onze werkurf als het ke groei. Ze Hoewel Tata oeten verlaook. Wacht Consultancy Services nitiatief om teresses lige onze starzo n tweer meer dan. Met deze psycholoat wat beide verwachten. aan dat ze Wij bieden combinatie sen kunnen ebben geen ropvang, er zovoort. In werknemers Uitpakken met waarden en respect is nutteloos als die beloften niet worden waargemaakt op de werkvloer. En het goede voorbeeld moet van bovenaf komen, zegt Jordan Audenaert van communicatiebureau BBC. tot de wereldtop van de adviessector behoort, is het bedrijf als werkgever niet zo bekend in ons land. Met het Top Employer-label wil het daar verandering in brengen. is dat er als Tata Consultancy Services (TCS) pronkt, kt worden. net als vorig jaar, ook in 2014 met het urs dat niet Top Employer-label en dat in zeven legd, weet Europese landen, waaronder België. r zoals het Daarom krijgt het ook het Europese een maar uit label van Top Employer. In ons land is TCS, onderdeel van de vrouw wel eens op de werkvloer of leeft die in een ivoren toren? De vroegere ceo van Arval was erg inspirerend. Hij stond er op elke nieuwe werknemer vijf minuten te spreken, nét voor het contract werd getekend. Waarom? Dan heb ik die persoon gezien, een hand kunnen geven en kennen we mekaar. Welke communicatiefouten maken werkgevers vandaag zoal? Een klassieker is het idee om iets te doen met sociale media. Waarom een bedrijf dat zou doen, wat de strategie is, of er een einddoel achter zit Daar is dikwijls niet over nagedacht. Maar wat de ceo - vaak luttele LinkedIncontacten rijk - beslist, moet gebeuren. Zijn organisatie moet zich dan in sneltempo omvormen tot een open netwerkomgeving die sociale media in het hart draagt. Dat werkt niet. Een eerste hindernis is meestal het eigen veiligheidsprotocol en de policy dat niet alles mag gezegd worden op sociale media. En dan vragen we ons nog niet af of de werkcultuur er echt wel zo sociaal en open is. Wat is de betere aanpak? Een van onze klanten, Solidariteit voor het Gezin, stelt onder andere poetshulpen tewerk via dienstencheques. Iedereen weet dat het vinden van een goede poetshulp niet eenvoudig is. Wat doet Solidariteit voor het Gezin? Ze laten hun klanten geen negen euro betalen voor een dienstencheque, maar vragen ongeveer anderhalve euro meer. Dat bedrag wordt grotendeels gebruikt om poetshulpen beter te betalen en te omkaderen. Het resultaat is dat ze Indiase Tata Group, misschien nog niet zo bekend, maar wereldwijd is TCS één van de Big Four IT-dienstverleners. Of er plannen met België zijn? Zeker, zegt DP Nambiar, hr-directeur Europa. In de toekomst willen ons meer richten op het rekruteren van pas afgestudeerden. Momenteel werven we nog vooral ervaren talent aan. Naamsbekendheid Om die pas afgestudeerden aan boord te krijgen, wil TCS werken aan de naamsbekendheid in ons land. Het klopt dat we in andere regio s sterker staan als merk. Daarom vinden we het belangrijk dat we ons ook in België als Top Employer kunnen tonen. Top Employers is voor ons een manier om ons te profileren op de arbeidsmarkt. Maar het spreekt voor zich dat we ook in België gezien willen worden als een aantrekkelijke en een goede werkgever, zegt DP Nambiar. In Europa is TCS actief in vijftien verschillende landen. Door deel te nemen aan Top Employer wil het bedrijf ook te weten komen hoe het zich verhoudt tot Wendy Marijnissen langer blijven, zowel bij hun werkgever als bij de klanten. Die krijgen niet langer om de paar maanden een nieuwe poetshulp in huis. In dit verhaal is het loon doorslaggevend. Uit veel onderzoeken blijkt dat vooral bedrijfscultuur, leiderschap en jobinhoud mensen van hun job doen houden. Umicore is een goed voorbeeld. Werknemers worden daar erg gerespecteerd. Als hr een nieuwe collega zoekt, wordt er eerst gepraat met de ploeg waarin de nieuwe werknemer zal terechtkomen. Hr heeft een belangrijke andere werkgevers die op zoek zijn naar dezelfde talenten. Met salaris en arbeidsvoorwaarden maken we het verschil niet. Dat moet in orde zijn, zonder meer. Waar we echt op inzetten, is de ambitie van onze werknemers. We willen dat ze zich zoveel mogelijk kunnen ontplooien, wat ook ten goede komt aan die andere belangrijke partij, onze klanten. Jordan Audenaert, managing partner BBC De vorige ceo van Arval stond er op elke nieuwe werknemer vijf minuten te spreken, nét voor het tekenen van het contract. positie bij Umicore. Dat merk je echt. Veel bedrijven hebben de mond vol van respect en waarden. Dat betekent niets als die beloften niet worden waargemaakt op individueel niveau, op de werkvloer, tussen werknemer en werkgever. Het recept lijkt simpel: praat met je mensen en betrek ze bij het bedrijf. Ja, en toch is het dat niet. Want wie praat met wie? Wordt er daardoor op zere tenen getrapt? Voor je het weet, zit je in een wespennest. Dat heeft veel te maken met bedrijfscultuur en hiërarchie. Goede communicatie wordt nochtans erg geapprecieerd. Wie inbreng heeft en zijn zeg kan doen, is veel loyaler aan zijn werkgever. Tata Consultancy Services maakt werk van zijn merk DP Nambiar, hr-directeur Europa Tata Consultancy Services In de toekomst willen we ons meer richten op het rekruteren van pas afgestudeerden.

4

5 Lo ve Play Work Mobistar

6 Agentschap voor Facilitair Management Het Agentschap voor Facilitair Management ondersteunt de agentschappen binnen de Vlaamse overheid bij hun huisvesting, schoonmaak, catering, drukwerk, transport en facilitaire contracten. Momenteel zijn we op zoek naar: ingenieur energiebeheer (statutair) (m/v) Je functie: als ingenieur energiebeheer en technieken sta je in voor het opstarten, opmaken en opvolgen van de energieboekhouding en projecten die daaruit voortvloeien. Hierdoor kom je in verschillende contexten terecht: van kantoren en werkplaatsen tot onderzoekscentra en musea. Je staat eveneens in voor het opzetten van verbeteringsprojecten die voortvloeien uit metingen en tendensen, en je volgt de resultaten op samen met de gebruikers van de gebouwen. Daarnaast word je betrokken bij de opmaak en toepassing van raamcontracten die een ruimere nood willen afdekken, wat is uitgegroeid tot een specialisatie van het team. Hierdoor zal je vaak speciale projecten mogen bedienen of realiseren (bv. computerzaal van het Verkeerscentrum, legionellabestrijding ). Je profiel: je hebt een masterdiploma industriële wetenschappen (industrieel ingenieur). Indien je afstudeerde in de richting bouwkunde, elektromechanica of elektrotechniek geldt er geen ervaringsvereiste. Indien je een andere afstudeerrichting koos, dien je over twee jaar ervaring binnen energetische performantie en veiligheid of gebouwtechnische aangelegenheden te beschikken. 2 gebouwbeheerders (contractueel) (m/v) Je functie: je zorgt voor het correctief en preventief onderhoud in onze gebouwen. Het gebouwenarsenaal van de Vlaamse overheid vertoont een grote verscheidenheid (kantoorgebouwen, jeugdinstellingen, culturele infrastructuur, milieucentra, ). Je garandeert dat er snel en oplossingsgericht wordt opgetreden bij technische mankementen en defecten. Hiervoor verzamel je de geschikte personen en firma s. Je volgt herstellingen op en waakt over de kwaliteit, snelheid en veiligheid. Daarnaast ben je ook een technisch aanspreekpunt voor klanten en architecten bij aanpassing of herinrichting van de gebouwen. Je profiel: je behaalde minimaal een masterdiploma, bij voorkeur in de richting industrieel ingenieur. Je hebt inzicht in bouwtechnische aangelegenheden en veiligheid. Je kan bouwkundige plannen lezen en interpreteren. Je hebt theoretische en praktische kennis van technische installaties binnen gebouwen met betrekking tot één of meer van volgende domeinen: bouwkunde, elektriciteit, HVAC, sanitair, enz. siteverantwoordelijke Ferraris, Arenberg en Martelarenplein (contractueel) (m/v) Je functie: je organiseert de dagelijkse uitbating van de gebouwen die onder jouw bevoegdheid vallen en je stuurt de personeelsleden aan die de operationele uitbating uitvoeren (voornamelijk catering en schoonmaak). Je neemt een leidinggevende en operationele rol op en fungeert als tussenpersoon bij eventuele (technische) problemen en verbouwingen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt in verband met de veiligheid van het gebouw. Je profiel: je behaalde een masterdiploma. Je hebt een diploma van preventieadviseur niveau 3 en een getuigschrift EHBO of bent bereid deze te behalen na je indiensttreding. Je hebt interesse in gebouwtechnische aspecten. Naast deze technische competenties, hechten wij vooral heel veel belang aan jouw leidinggevende capaciteiten en jouw interesse in schoonmaak & catering. adjunct siteverantwoordelijke Phoenix Conscience (contractueel) (m/v) Je functie: je wordt een belangrijk aanspreekpunt voor het dagelijks beheer en onderhoud van het Phoenix- en Consciencegebouw in Brussel. Je ondersteunt de siteverantwoordelijke bij de aansturing van de medewerkers uit de catering, schoonmaak, verzending en het onthaal. Indien nodig treed je snel en oplossingsgericht op bij technische mankementen en kleine defecten in het gebouw of aan de aanwezige apparatuur. Je brengt de problemen in kaart en lost ze efficiënt op. Dit doe je zelf of met behulp van gespecialiseerde firma s. Je houdt je klanten, de Vlaamse ambtenaar, steeds op de hoogte. Je profiel: je behaalde een bachelordiploma. Je hebt interesse in schoonmaak en catering en zin om leiding te geven. Je hebt kennis van toegangs- en brandbeveiliging en EHBO of bent bereid je hierin in te werken. Aanbod: een marktconform salaris, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering. 35 dagen verlof, bovendien verlof tussen Kerst en Nieuwjaar. Reële groei- en opleidingsmogelijkheden in je loopbaan. Gezinsvriendelijk met glijdende werktijden. Gelijke kansen mentaliteit. Meer informatie over het aanbod vind je ook op Interesse? Voor meer informatie over deze functies, surf naar Hoe solliciteren? Voor de statutaire procedure stuur je uiterlijk op zondag 2 maart 2014 je standaard-cv door naar Voor de contractuele functies stuur je uiterlijk op zondag 9 maart 2014 je standaard-cv door naar Je kan de standaard-cv s downloaden op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

7 Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Stad Brugge organiseert momenteel twee selectieprocedures met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een (m/v) Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. Architect (m/v) bij Patrimoniumbeheer/Dienst Gebouwen cel Ontwerp J O U W F U N C T I E Je draagt bij tot het onderhoud, de verbouwing en de restauratie van het omvangrijke gebouwenpatrimonium van Stad Brugge én helpt mee bij de realisatie van diverse nieuwbouwprojecten. Je begeleidt, adviseert of ontwerpt mee aan de diverse bouwprojecten. Je geeft professioneel bouwkundig advies aan de stadsdiensten en het bestuur. Brutomaandsalaris op niveau A1a-A2a: 2 928,63 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je beschikt over een diploma van architect (wettelijke graad). Je hebt een goede algemene bouwkundige kennis en bent vertrouwd met de bouwtechnieken en de materialen- en sterkteleer. Je bent op de hoogte van de relevante wetgeving en reglementering. Algemene principes van duurzaam en ecologisch bouwen behoren tot je parate kennis. Bureauchef/Coördinator Europese projecten (m/v) J O U W F U N C T I E Je bouwt een Europees netwerk en diverse samenwerkingsverbanden uit om zo actief op zoek te gaan naar Europese subsidiëring voor stedelijke projecten en projecten in de Brugse regio. Je ondersteunt en begeleidt stadsdiensten en externe partners vanaf het projectidee tot aan de implementatie ervan. Brutomaandsalaris op niveau A1a-A2a met 2 jaar relevante ervaring: 3 129,68 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent in het bezit van een masterdiploma én hebt 2 jaar relevante beroepservaring in projectmanagement in de openbare en/of privésector. Je hebt voldoende kennis en inzicht om een visie te ontwikkelen over nieuwe Europese projecten. Je bent een dynamische netwerker en onderhandelaar met leidinggevende capaciteiten. Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn, neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie op het nummer: Meer informatie zoals een gedetailleerde functieomschrijving en het selectieprogramma kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge tel O N S A A N B O D Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer ). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen en soepele verlofregeling. H E B J E I N T E R E S S E? Bezorg je motivatiebrief en cv uiterlijk op 10 maart 2014 per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge tel voor Architect: mét een kopie van het gevraagde diploma voor Bureauchef/Coördinator: mét opgave van de gevraagde werkervaring en een kopie van het gevraagde diploma OPGELET: kandidaturen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van alle hierboven vermelde documenten worden niet in aanmerking genomen. AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING Het nieuwe extern verzelfstandigd agentschap Integratie & Inburgering heeft als hoofdopdracht om het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden. De integratie, inburgering en sociaal tolken- en vertaalsector bestaat momenteel nog uit 15 organisaties met verschillende werkingsgebieden die worden gekenmerkt door een verschillende sociale en demografische context. In de toekomst zal deze dienstverlening aangeboden worden door dit nieuwe agentschap. Om dit agentschap vorm te geven zijn we momenteel op zoek naar een (v/m) algemeen directeur Jouw functie: het is je ambitie om het volledige proces van Integratie en Inburgering op elkaar af te stemmen en de beschikbare middelen maximaal efficiënt in te zetten. In nauw overleg met alle belanghebbenden en binnen het decretale kader zorg je dat op korte termijn de transitie kan gebeuren van de 15 zelfstandige organisaties naar een nieuwe organisatie met een gemeenschappelijke focus. Permanente optimalisering van de werking van het agentschap op het vlak van organisatiestructuur, de werkingsprocessen, de dienstverlening en de kwaliteitsbewaking behoren uiteraard ook tot je verantwoordelijkheden. Via de regionale directeurs en directeurs van de centrale entiteiten geef je leiding aan ruim 550 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor zowel het volledige beleidsplanningsproces als voor de beleidsuitvoering. Daarnaast zorg je voor een permanente monitoring en evaluatie van het werk op het terrein met het oog op de realisatie van de beleidsdoelstellingen. In samenwerking met de directieraad en de Raad van Bestuur ontwikkel je een eigen adequaat personeelsbeleid, zodat je steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers beschikt. Bovendien werk je actief mee aan de beleidsraad en het managementcomité van het beleidsdomein Bestuurszaken om mee vorm te geven aan het beleid van de minister. Je werkt nauw samen met het beleidsvoorbereidend agentschap voor Binnenlands Bestuur. Jouw profiel: naast je masterdiploma of gelijkwaardig heb je minstens 5 jaar leidinggevende ervaring verworven in de laatste 10 jaar of heb je 10 jaar nuttige professionele ervaring opgebouwd. Je combineert een grote affiniteit met de sector inburgering en integratie met zowel inzicht in de besluitvormingsprocessen van de Vlaamse overheden. Bij voorkeur heb je ervaring met het leiden van transitieprojecten. Ons aanbod: een inhoudelijk boeiende en uitdagende functie met een grote maatschappelijke meerwaarde. Een contract van onbepaalde duur met een brutojaarsalaris dat varieert tussen euro en euro (exclusief eindejaars- en vakantietoelage, mandaattoelage van euro per jaar) en een aanvullende pensioenregeling. Hoe solliciteren? Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door op het kandidaatstellingsformulier te downloaden onder de knop vacatures op mijn maat en dit uiterlijk op 9 maart 2014 ingevuld terug te sturen naar of Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Laura Stevens, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. De uitgebreide functieomschrijving vind je ook terug op onder dezelfde knop of je kan deze opvragen bij Laura Stevens op het nummer AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht hun geslacht, afkomst of handicap.

8 IC g Suz Java Ik h nieu je je ontw KPMG sterkste Top Employer 2014 Als topwerkgever op zoek naar topprofielen: een perfecte match Bij KPMG geloven we dat er niets zo veelbelovend is als de toekomst. Nieuwe feiten ontdekken en inzichten verwerven binnen een complexe maar uiterst intrigerende bedrijfswereld. Geen enkele uitdaging uit de weg gaan en mee zijn met de laatste technologische trends. Door onze multidisciplinaire expertise smeden we duurzame relaties met onze klanten. Met onze mensen delen we elkaars passies om samen het verschil te maken in een omgeving die voortdurend in verandering is. Voel je jezelf aangesproken om deze status van topwerkgever verder uit te bouwen? Grijp dan je kans! We zijn op zoek naar onder andere volgende profielen (m/v): Accountants Dossierbeheerder Tax Accountant Accountant Public Sector Tax & Legal Advisers Beginnende en ervaren adviseurs in alle takken van de Belgische en internationale fiscaliteit Adviseurs met interesse in IT toepassingen op vlak van vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw Advisory Junior Manager Management Consulting Senior Consultant Process & Data Mining Consultant Information Security Management Vind je niet meteen wat je zoekt? Kijk op mykpmg.be en ontdek ons volledig jobaanbod KPMG Support Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ( ESV/GIE ) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België Me en Tw PA Suz geh grot vier man Ik vi Ik w en max waa Ik prog beg veel term Ik h bere bij m RH_ad_200214_NL_v4.indd 1 20/02/14 15:51

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Technisch expert energieprestatieregelgeving Contract van onbepaalde duur Ingenieur,

Nadere informatie

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA Selectie V: Wie komt er in aanmerking om deel te nemen aan het traineeprogramma? A: Alle laatstejaarsstudenten of pas afgestudeerden in de ingenieurs- of industriële

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

ADJUNCT TECHNISCH SPECIALIST (M/V) (AANLEG WERFRESERVE - CONTRACT ONBEPAALDE DUUR)

ADJUNCT TECHNISCH SPECIALIST (M/V) (AANLEG WERFRESERVE - CONTRACT ONBEPAALDE DUUR) ADJUNCT TECHNISCH SPECIALIST (M/V) (AANLEG WERFRESERVE - CONTRACT ONBEPAALDE DUUR) Heb jij kennis en/of ervaring in elektrotechniek of de opbouw van ICTnetwerken? Wij zoeken jou! Waarmee help je ons? -

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE)

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in BRUSSEL zoekt 14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Contractueel onbepaalde duur Functieomschrijving Heb je interesse

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046 SELECTIEREGLEMENT Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen Vacaturenummer 2014_046 Entiteit Afdeling Rang Graad Plaats van tewerkstelling Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

BACK-UPSECTORVERANTWOORDELIJKE

BACK-UPSECTORVERANTWOORDELIJKE BACK-UPSECTORVERANTWOORDELIJKE SCHOONMAAK (M/V) Schoonmaak jouw ding? Kenmerken van de functie De functie van back-up sectorverantwoordelijke situeert zich binnen de afdeling Regionale Dienstverlening.

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

/ vacature /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ vacature ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / vacature Het Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel dienstverband (contract van bepaalde duur tot en met 31/12/2016): Medewerker Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden Beleidsdomein Niveau

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL DESKUNDIGE GEZINSDIENST VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU B1 B3 (19/38)

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Fondsenwerver Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum. M is een platform

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Join the Innovation Makers!

Join the Innovation Makers! Join the Innovation Makers! Personal development in hard and soft skills Many career opportunities Embedded & Technical software Connected Devices 4 locations in the Netherlands and Belgium Social after-work

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

PROJECTMANAGER TUNNELS

PROJECTMANAGER TUNNELS Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): PROJECTMANAGER TUNNELS Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Antwerpen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Diensthoofd tentoonstellingen oude kunst. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Diensthoofd tentoonstellingen oude kunst. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Diensthoofd tentoonstellingen oude kunst Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x)

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) JOBINHOUD De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketten en Leefmilieu wil verder de ingeslagen weg op gaan om een flexibele en slagvaardige organisatie

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a INFORMATIEBROCHURE Bouwmaatschappij Ronse Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a Voorstelling Bouwmaatschappij Ronse Het Gemeentedecreet biedt verschillende mogelijkheden om via

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie