KPMG is sterkste Top Employer 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPMG is sterkste Top Employer 2014"

Transcriptie

1 ZATERDAG 22 T/M VRIJDAG 28 februari Voor de job van je leven Top Employers Institute certificeert 53 bedrijven in België. KPMG is sterkste Top Employer werkgevers mogen zich in ons land een jaar lang Top Employer noemen nadat het Top Employers Institute hun hr-beleid grondig onder de loep nam. Consultant KPMG kwam als sterkste werkgever uit dit onderzoek. Top Employers Institute onderzoekt als sinds 1991 wat van een goede werkgever een Top Employer maakt. Dat doet het aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement. Werkgevers die het Top Employer-keurmerk willen behalen, doorlopen een pittige procedure. Een eerste selectie gebeurt na het invullen van een online onderzoek met 65 vragen over het hr-beleid. Die resultaten worden door twee partijen gevalideerd en gecontroleerd: Top Employers Institute en Grant Thornton, een externe auditor. Die laatste gaat na of alle berekeningen die tot het behalen van het Top Employers-keurmerk wel kloppen. Geen lijstje Daarmee is de kous nog niet af. Top Employers Institute voert na deze controle nog een telefonische check uit én gaat op bezoek bij enkele bedrijven. Tijdens die visite wordt de bedrijven gevraagd hun antwoorden en resultaten nogmaals te bewijzen aan de hand van cijfers en documenten. KPMG kwam daar het sterkst uit. Het consultancybedrijf behaalt de hoogste score op opleiding en carrièreontwikkeling (zie interview op volgende blad- David Plink, ceo Top Employers Institute Het opleiden en ontwikkelen van werknemers staat wereldwijd hoog op de agenda. zijde). De top-5 wordt verder aangevuld met Capgemini, CSC, uza en TATA. Alle andere bedrijven die zich Top Employer mogen noemen, haalden minstens 60 procent van de best scorende werkgever. Top Employers Institute stelt daar bewust geen lijstjes van op. Waar het om gaat, is dat elke Top Employer bovengemiddelde inspanningen levert om een goede werkgever te zijn. Koerswijziging Inge Moons Top Employers Institute certificeert niet alleen in ons land Top Employers. Het doet dat wereldwijd, in 65 landen, verspreid over alle continenten. Die internationale aanpak laat toe om na te gaan hoe onze werkgevers en hun hr-beleid zich verhouden ten opzichte van hun buitenlandse collega s. Onze resultaten leren dat het opleiden en ontwikkelen van werknemers zo goed als overal hoog op de agenda staat, zegt David Plink, ceo van Top Employers Institute. Ik zie dat als een signaal van de strategische koerswijziging die hr de voorbije jaren gemaakt heeft. Vroeger was de rol van hr erg administratief. Nu wil het steeds vaker een echte partner voor de business zijn. Wat de belgische Top Employers betreft, blijkt uit het onderzoek onder andere dat ze het voorbije jaar een gemiddeld personeelsverloop (vrijwillig en gedwongen) kenden van 9,6 procent. De werkgevers in de belgische top-5 wisten hun personeel iets beter te behouden. bij hen bedroeg het gemiddeld verloop 8,4 procent. Wereldwijd verdween 11,6 procent van de werknemers het voorbije jaar uit beeld bij zijn werkgever. 42 procent vrouwen De top-5 belgische Top Employers heeft relatief veel vrouwen in dienst; het gaat om ongeveer 42 procent van de werknemers. bij de andere Top Employers, zowel in belgië als internationaal schommelt dit rond de 38 procent. Het streefdoel van de belgische top-5 is om binnen drie jaar 46 procent vrouwelijke werknemers te tellen. Op het directieniveau is bij Top Employers wereldwijd ongeveer een op de vijf medewerkers een vrouw. In belgië is dit iets meer (23,7%). De grote prioriteiten voor Top Employers wereldwijd zijn talentmanagement en het ontwikkelen van leiderschap. Ook medewerkersbetrokkenheid scoort goed. Minder aandacht is er, net als vorig jaar, voor diversiteit en de vergrijzing. Dat laatste blijft een vreemde vaststelling nu heel wat bedrijven geconfronteerd worden met de gevolgen van de nakende pensioengolf die voor een grote uitstroom van kennis zal zorgen. 17 Europese Top Employers in België bij de Vlaamse Top Employers Institute gaat wereldwijd op zoek naar Top Employers. Werkgevers die in minstens vijf Europese landen het certificaat van Top Employer behaalden, krijgen het keurmerk Top Employer Europe. In 2014 slaagden onder andere Mobistar, Samsung en ING daarin. In totaal telt ons land zeventien Europees gecertificeerde Top Employers. De helft van die Europese Top Employers verwacht de komende jaren een lichte toename van de werkgelegenheid in hun vestigingen. Een kwart houdt het op een status quo van het personeelsbestand. Een op de vijf voorziet een daling van het personeelsbestand. Meer info: jobs op Jobat.be

2 2 KPMG is sterkste Top Employer 2014 Wij verstoppen ons niet achter cijfertjes Top Employers Institute certificeert 53 bedrijven als Top Employer 2014 in ons land. KPMG kwam als sterkste uit de bus. De zakelijke dienstverlener scoort over de hele lijn, maar doet het extra goed voor opleiding en ontwikkeling. Daar willen we echt op afgerekend worden, zegt hr-directeur Wouter Van Linden. Loon en voordelen? Daar moet je gewoon correct in zijn. Punt aan de lijn, meent Wouter Van Linden. Zijn onze lonen goed? Uiteraard. Hoe minder er over onze lonen en voordelen gesproken wordt, hoe beter. En op dat vlak is het relatief kalm. Maar het echte verschil maken we daar niet mee. Dat zit in het perspectief dat we onze werknemers bieden. Wie dat wil, kan hier een carrière maken. Als werkgever engageert KPMG zich om daar volop in te investeren. Hoewel consultancybedrijven erg gekend zijn voor de prestatiecultuur die er doorgaans heerst, is dat niet het eerste waar KPMG op focust, of toch niet rechtstreeks. Uiteraard moeten er resultaten gehaald worden, maar bij ons past dat in een breder kader, dat van de persoonlijke ontwikkeling, legt Wouter Van Linden uit. Twee jaar geleden maakte KPMG om die reden komaf met performance management, een vaak gebruikte hrtool aan de hand waarvan bedrijven de prestaties van werknemers - meestal jaarlijks - evalueren. We vinden dat zo n evaluatie geen eindpunt mag zijn op basis waarvan je wel of niet meer loon krijgt. Wij hanteren nu een systeem van performance development. Dat betekent niet dat we prestaties niet langer belangrijk vinden, maar wel dat we prestaties onmiddellijk koppelen aan verdere groei. Mekaar vinden Aan de hand van een resem tools, van 360 feedback over een psychologisch contract en een eigen ontwikkelde virtual coach, tot development centres en allerlei vormen van training (zogenaamd blended learning ), houdt KPMG zijn medewerkers regelmatig een spiegel voor op verschillende momenten tijdens hun carrière. Daar vloeien gesprekken met hr en leidinggevenden uit voort op basis waarvan we ontwikkelingsdoelen bespreken en opleiding voorzien. De focus ligt tijdens die gesprekken op eerlijke feedback, benadrukt Wouter Van Linden. En op de rol die iemand kan vervullen bij KPMG. Ik vraag aan al mijn collega s om zich zo min mogelijk bezig te houden met scores en zich vooral niet achter de cijfertjes te verstoppen. Wouter Van Linden, hr-directeur KPMG We verwachten van onze werknemers dat ze zichzelf uitdagen, dat ze zich afvragen hoe ze beter kunnen presteren. Een Uitpakk en respe als die b worden de werkv goede vo Het brengt veel meer op om de dingen te zeggen zoals ze zijn en om zo te proberen van bov ontdekken in welke rol iemand goed is en wat dat kan betekenen voor deze or-zegganisatie. KPMG heeft een visie en een Jord strategie op bedrijfsniveau, net zoals elke van com werknemer die heeft, zowel op professioneel als op privévlak. Het komt erop aan BBC. mekaar te vinden op het punt waar de voldoening voor beide partijen zo groot mogelijk is. Heel concreet betekent dit dat werkne-werkgevermers zeer zeker financiële doelstellingen mensen te vi krijgen. Wij zijn inderdaad gekend voor eigen schuld onze performance-cultuur, maar daar didaten verw stopt het hoegenaamd niet. Minstens moeilijk. V zo belangrijk is de persoonlijke groei die een ingenieu onze werknemers meemaken. communicati Die groei zit zo hard in de bedrijfscultuur nen denken e bij KPMG dat het eigenlijk zelfs geen meespelen, optie is. Beter worden in wat je doet, Als managin doe je niet door te blijven stilstaan. We bureau dat b verwachten van onze werknemers dat ze seert over hu zichzelf uitdagen, dat ze zich afvragen Jordan heel w hoe ze beter kunnen presteren. We eva-campagnelueren onze werknemers daar ook op, talent aan te g aldus Wouter Van Linden. Goede commun Geen schoteltje Klopt dat? Absoluut. D De grote aandacht die KPMG besteedt voorbeeld ge aan de ontwikkeling van zijn werknemers betekent niet dat het bedrijf carrièrekansen op een schoteltje aanbiedt. De werknemer zit in de driver s seat, klinkt het. We verwachten van onze werknemers een zekere lef en durf als het aankomt op hun persoonlijke groei. Ze Hoewel zullen hun comfortzone moeten verlaten. Wie hier start, weet dat ook. Wacht Consult niet af, maar neem zelf het initiatief om te groeien en toon waar je interesses liggen, is de boodschap die we onze star- tot de w ters meegeven. adviesse Elk jaar rekruteert KPMG zo n tweehonderd starters, waaronder meer dan het bedr honderd pas afgestudeerden. Met deze jongeren sluit KPMG een psychologisch contract af. Daarin staat wat beide niet zo b partijen van elkaar mogen verwachten. land. M Jongeren geven vaak zelf aan dat ze willen leren en ontwikkelen. Wij bieden Employ hen die mogelijkheid aan, in combinatie met een grote vrijheid. Mensen kunnen daar ver van thuis uit werken, we hebben geen prikklok, we voorzien kinderopvang, er brengen kan hier gesport worden, enzovoort. In ruil daarvoor vragen we dat werknemers progressie maken. Een gevolg van die aanpak is dat er als Tata Consul eens een fout mag gemaakt worden. net als vori Dit is een intensief parcours dat niet Top Emplo onfeilbaar kan worden afgelegd, weet Europese l Wouter Van Linden. Maar zoals het Daarom kr cliché het wil, kan je daar alleen maar uit label van To leren. In ons land Tata

3 3 Een sterk merk start bij de ceo de dingen te te proberen and goed is or deze orvisie en een et zoals elke p professiomt erop aan nt waar de jen zo groot dat werkne-werkgeverelstellingen mensen te vinden. Dat is voor een stuk zeggen moeilijk de juiste gekend voor eigen schuld. Wie kant-en-klare kandidaten verwacht, maakt het zichzelf maar daar t. Minstens moeilijk. Vroeger was een ingenieur jke groei die een ingenieur, nu moet die ook supercommunicatief zijn, out of the box kun-. rijfscultuur nen denken en op directieniveau kunnen zelfs geen meespelen, zegt Jordan Audenaert. wat je doet, Als managing partner van BBC, een tilstaan. We bureau dat bedrijven onder meer adviseert over hun merk als werkgever, ziet mers dat ze ch afvragen Jordan heel wat organisaties naar imago- grijpen om het tij te keren en en. We eva-campagnear ook op, talent aan te trekken. Goede communicatie start bij de ceo. Klopt dat? Absoluut. Die moet het goede G besteedt voorbeeld geven. Komt die man of ijn werknedrijf carrièanbiedt. De seat, klinkt onze werkurf als het ke groei. Ze Hoewel Tata oeten verlaook. Wacht Consultancy Services nitiatief om teresses lige onze starzo n tweer meer dan. Met deze psycholoat wat beide verwachten. aan dat ze Wij bieden combinatie sen kunnen ebben geen ropvang, er zovoort. In werknemers Uitpakken met waarden en respect is nutteloos als die beloften niet worden waargemaakt op de werkvloer. En het goede voorbeeld moet van bovenaf komen, zegt Jordan Audenaert van communicatiebureau BBC. tot de wereldtop van de adviessector behoort, is het bedrijf als werkgever niet zo bekend in ons land. Met het Top Employer-label wil het daar verandering in brengen. is dat er als Tata Consultancy Services (TCS) pronkt, kt worden. net als vorig jaar, ook in 2014 met het urs dat niet Top Employer-label en dat in zeven legd, weet Europese landen, waaronder België. r zoals het Daarom krijgt het ook het Europese een maar uit label van Top Employer. In ons land is TCS, onderdeel van de vrouw wel eens op de werkvloer of leeft die in een ivoren toren? De vroegere ceo van Arval was erg inspirerend. Hij stond er op elke nieuwe werknemer vijf minuten te spreken, nét voor het contract werd getekend. Waarom? Dan heb ik die persoon gezien, een hand kunnen geven en kennen we mekaar. Welke communicatiefouten maken werkgevers vandaag zoal? Een klassieker is het idee om iets te doen met sociale media. Waarom een bedrijf dat zou doen, wat de strategie is, of er een einddoel achter zit Daar is dikwijls niet over nagedacht. Maar wat de ceo - vaak luttele LinkedIncontacten rijk - beslist, moet gebeuren. Zijn organisatie moet zich dan in sneltempo omvormen tot een open netwerkomgeving die sociale media in het hart draagt. Dat werkt niet. Een eerste hindernis is meestal het eigen veiligheidsprotocol en de policy dat niet alles mag gezegd worden op sociale media. En dan vragen we ons nog niet af of de werkcultuur er echt wel zo sociaal en open is. Wat is de betere aanpak? Een van onze klanten, Solidariteit voor het Gezin, stelt onder andere poetshulpen tewerk via dienstencheques. Iedereen weet dat het vinden van een goede poetshulp niet eenvoudig is. Wat doet Solidariteit voor het Gezin? Ze laten hun klanten geen negen euro betalen voor een dienstencheque, maar vragen ongeveer anderhalve euro meer. Dat bedrag wordt grotendeels gebruikt om poetshulpen beter te betalen en te omkaderen. Het resultaat is dat ze Indiase Tata Group, misschien nog niet zo bekend, maar wereldwijd is TCS één van de Big Four IT-dienstverleners. Of er plannen met België zijn? Zeker, zegt DP Nambiar, hr-directeur Europa. In de toekomst willen ons meer richten op het rekruteren van pas afgestudeerden. Momenteel werven we nog vooral ervaren talent aan. Naamsbekendheid Om die pas afgestudeerden aan boord te krijgen, wil TCS werken aan de naamsbekendheid in ons land. Het klopt dat we in andere regio s sterker staan als merk. Daarom vinden we het belangrijk dat we ons ook in België als Top Employer kunnen tonen. Top Employers is voor ons een manier om ons te profileren op de arbeidsmarkt. Maar het spreekt voor zich dat we ook in België gezien willen worden als een aantrekkelijke en een goede werkgever, zegt DP Nambiar. In Europa is TCS actief in vijftien verschillende landen. Door deel te nemen aan Top Employer wil het bedrijf ook te weten komen hoe het zich verhoudt tot Wendy Marijnissen langer blijven, zowel bij hun werkgever als bij de klanten. Die krijgen niet langer om de paar maanden een nieuwe poetshulp in huis. In dit verhaal is het loon doorslaggevend. Uit veel onderzoeken blijkt dat vooral bedrijfscultuur, leiderschap en jobinhoud mensen van hun job doen houden. Umicore is een goed voorbeeld. Werknemers worden daar erg gerespecteerd. Als hr een nieuwe collega zoekt, wordt er eerst gepraat met de ploeg waarin de nieuwe werknemer zal terechtkomen. Hr heeft een belangrijke andere werkgevers die op zoek zijn naar dezelfde talenten. Met salaris en arbeidsvoorwaarden maken we het verschil niet. Dat moet in orde zijn, zonder meer. Waar we echt op inzetten, is de ambitie van onze werknemers. We willen dat ze zich zoveel mogelijk kunnen ontplooien, wat ook ten goede komt aan die andere belangrijke partij, onze klanten. Jordan Audenaert, managing partner BBC De vorige ceo van Arval stond er op elke nieuwe werknemer vijf minuten te spreken, nét voor het tekenen van het contract. positie bij Umicore. Dat merk je echt. Veel bedrijven hebben de mond vol van respect en waarden. Dat betekent niets als die beloften niet worden waargemaakt op individueel niveau, op de werkvloer, tussen werknemer en werkgever. Het recept lijkt simpel: praat met je mensen en betrek ze bij het bedrijf. Ja, en toch is het dat niet. Want wie praat met wie? Wordt er daardoor op zere tenen getrapt? Voor je het weet, zit je in een wespennest. Dat heeft veel te maken met bedrijfscultuur en hiërarchie. Goede communicatie wordt nochtans erg geapprecieerd. Wie inbreng heeft en zijn zeg kan doen, is veel loyaler aan zijn werkgever. Tata Consultancy Services maakt werk van zijn merk DP Nambiar, hr-directeur Europa Tata Consultancy Services In de toekomst willen we ons meer richten op het rekruteren van pas afgestudeerden.

4

5 Lo ve Play Work Mobistar

6 Agentschap voor Facilitair Management Het Agentschap voor Facilitair Management ondersteunt de agentschappen binnen de Vlaamse overheid bij hun huisvesting, schoonmaak, catering, drukwerk, transport en facilitaire contracten. Momenteel zijn we op zoek naar: ingenieur energiebeheer (statutair) (m/v) Je functie: als ingenieur energiebeheer en technieken sta je in voor het opstarten, opmaken en opvolgen van de energieboekhouding en projecten die daaruit voortvloeien. Hierdoor kom je in verschillende contexten terecht: van kantoren en werkplaatsen tot onderzoekscentra en musea. Je staat eveneens in voor het opzetten van verbeteringsprojecten die voortvloeien uit metingen en tendensen, en je volgt de resultaten op samen met de gebruikers van de gebouwen. Daarnaast word je betrokken bij de opmaak en toepassing van raamcontracten die een ruimere nood willen afdekken, wat is uitgegroeid tot een specialisatie van het team. Hierdoor zal je vaak speciale projecten mogen bedienen of realiseren (bv. computerzaal van het Verkeerscentrum, legionellabestrijding ). Je profiel: je hebt een masterdiploma industriële wetenschappen (industrieel ingenieur). Indien je afstudeerde in de richting bouwkunde, elektromechanica of elektrotechniek geldt er geen ervaringsvereiste. Indien je een andere afstudeerrichting koos, dien je over twee jaar ervaring binnen energetische performantie en veiligheid of gebouwtechnische aangelegenheden te beschikken. 2 gebouwbeheerders (contractueel) (m/v) Je functie: je zorgt voor het correctief en preventief onderhoud in onze gebouwen. Het gebouwenarsenaal van de Vlaamse overheid vertoont een grote verscheidenheid (kantoorgebouwen, jeugdinstellingen, culturele infrastructuur, milieucentra, ). Je garandeert dat er snel en oplossingsgericht wordt opgetreden bij technische mankementen en defecten. Hiervoor verzamel je de geschikte personen en firma s. Je volgt herstellingen op en waakt over de kwaliteit, snelheid en veiligheid. Daarnaast ben je ook een technisch aanspreekpunt voor klanten en architecten bij aanpassing of herinrichting van de gebouwen. Je profiel: je behaalde minimaal een masterdiploma, bij voorkeur in de richting industrieel ingenieur. Je hebt inzicht in bouwtechnische aangelegenheden en veiligheid. Je kan bouwkundige plannen lezen en interpreteren. Je hebt theoretische en praktische kennis van technische installaties binnen gebouwen met betrekking tot één of meer van volgende domeinen: bouwkunde, elektriciteit, HVAC, sanitair, enz. siteverantwoordelijke Ferraris, Arenberg en Martelarenplein (contractueel) (m/v) Je functie: je organiseert de dagelijkse uitbating van de gebouwen die onder jouw bevoegdheid vallen en je stuurt de personeelsleden aan die de operationele uitbating uitvoeren (voornamelijk catering en schoonmaak). Je neemt een leidinggevende en operationele rol op en fungeert als tussenpersoon bij eventuele (technische) problemen en verbouwingen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt in verband met de veiligheid van het gebouw. Je profiel: je behaalde een masterdiploma. Je hebt een diploma van preventieadviseur niveau 3 en een getuigschrift EHBO of bent bereid deze te behalen na je indiensttreding. Je hebt interesse in gebouwtechnische aspecten. Naast deze technische competenties, hechten wij vooral heel veel belang aan jouw leidinggevende capaciteiten en jouw interesse in schoonmaak & catering. adjunct siteverantwoordelijke Phoenix Conscience (contractueel) (m/v) Je functie: je wordt een belangrijk aanspreekpunt voor het dagelijks beheer en onderhoud van het Phoenix- en Consciencegebouw in Brussel. Je ondersteunt de siteverantwoordelijke bij de aansturing van de medewerkers uit de catering, schoonmaak, verzending en het onthaal. Indien nodig treed je snel en oplossingsgericht op bij technische mankementen en kleine defecten in het gebouw of aan de aanwezige apparatuur. Je brengt de problemen in kaart en lost ze efficiënt op. Dit doe je zelf of met behulp van gespecialiseerde firma s. Je houdt je klanten, de Vlaamse ambtenaar, steeds op de hoogte. Je profiel: je behaalde een bachelordiploma. Je hebt interesse in schoonmaak en catering en zin om leiding te geven. Je hebt kennis van toegangs- en brandbeveiliging en EHBO of bent bereid je hierin in te werken. Aanbod: een marktconform salaris, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering. 35 dagen verlof, bovendien verlof tussen Kerst en Nieuwjaar. Reële groei- en opleidingsmogelijkheden in je loopbaan. Gezinsvriendelijk met glijdende werktijden. Gelijke kansen mentaliteit. Meer informatie over het aanbod vind je ook op Interesse? Voor meer informatie over deze functies, surf naar Hoe solliciteren? Voor de statutaire procedure stuur je uiterlijk op zondag 2 maart 2014 je standaard-cv door naar Voor de contractuele functies stuur je uiterlijk op zondag 9 maart 2014 je standaard-cv door naar Je kan de standaard-cv s downloaden op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

7 Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Stad Brugge organiseert momenteel twee selectieprocedures met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor een (m/v) Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. Architect (m/v) bij Patrimoniumbeheer/Dienst Gebouwen cel Ontwerp J O U W F U N C T I E Je draagt bij tot het onderhoud, de verbouwing en de restauratie van het omvangrijke gebouwenpatrimonium van Stad Brugge én helpt mee bij de realisatie van diverse nieuwbouwprojecten. Je begeleidt, adviseert of ontwerpt mee aan de diverse bouwprojecten. Je geeft professioneel bouwkundig advies aan de stadsdiensten en het bestuur. Brutomaandsalaris op niveau A1a-A2a: 2 928,63 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je beschikt over een diploma van architect (wettelijke graad). Je hebt een goede algemene bouwkundige kennis en bent vertrouwd met de bouwtechnieken en de materialen- en sterkteleer. Je bent op de hoogte van de relevante wetgeving en reglementering. Algemene principes van duurzaam en ecologisch bouwen behoren tot je parate kennis. Bureauchef/Coördinator Europese projecten (m/v) J O U W F U N C T I E Je bouwt een Europees netwerk en diverse samenwerkingsverbanden uit om zo actief op zoek te gaan naar Europese subsidiëring voor stedelijke projecten en projecten in de Brugse regio. Je ondersteunt en begeleidt stadsdiensten en externe partners vanaf het projectidee tot aan de implementatie ervan. Brutomaandsalaris op niveau A1a-A2a met 2 jaar relevante ervaring: 3 129,68 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent in het bezit van een masterdiploma én hebt 2 jaar relevante beroepservaring in projectmanagement in de openbare en/of privésector. Je hebt voldoende kennis en inzicht om een visie te ontwikkelen over nieuwe Europese projecten. Je bent een dynamische netwerker en onderhandelaar met leidinggevende capaciteiten. Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn, neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie op het nummer: Meer informatie zoals een gedetailleerde functieomschrijving en het selectieprogramma kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge tel O N S A A N B O D Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer ). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen en soepele verlofregeling. H E B J E I N T E R E S S E? Bezorg je motivatiebrief en cv uiterlijk op 10 maart 2014 per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge tel voor Architect: mét een kopie van het gevraagde diploma voor Bureauchef/Coördinator: mét opgave van de gevraagde werkervaring en een kopie van het gevraagde diploma OPGELET: kandidaturen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van alle hierboven vermelde documenten worden niet in aanmerking genomen. AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING Het nieuwe extern verzelfstandigd agentschap Integratie & Inburgering heeft als hoofdopdracht om het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden. De integratie, inburgering en sociaal tolken- en vertaalsector bestaat momenteel nog uit 15 organisaties met verschillende werkingsgebieden die worden gekenmerkt door een verschillende sociale en demografische context. In de toekomst zal deze dienstverlening aangeboden worden door dit nieuwe agentschap. Om dit agentschap vorm te geven zijn we momenteel op zoek naar een (v/m) algemeen directeur Jouw functie: het is je ambitie om het volledige proces van Integratie en Inburgering op elkaar af te stemmen en de beschikbare middelen maximaal efficiënt in te zetten. In nauw overleg met alle belanghebbenden en binnen het decretale kader zorg je dat op korte termijn de transitie kan gebeuren van de 15 zelfstandige organisaties naar een nieuwe organisatie met een gemeenschappelijke focus. Permanente optimalisering van de werking van het agentschap op het vlak van organisatiestructuur, de werkingsprocessen, de dienstverlening en de kwaliteitsbewaking behoren uiteraard ook tot je verantwoordelijkheden. Via de regionale directeurs en directeurs van de centrale entiteiten geef je leiding aan ruim 550 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor zowel het volledige beleidsplanningsproces als voor de beleidsuitvoering. Daarnaast zorg je voor een permanente monitoring en evaluatie van het werk op het terrein met het oog op de realisatie van de beleidsdoelstellingen. In samenwerking met de directieraad en de Raad van Bestuur ontwikkel je een eigen adequaat personeelsbeleid, zodat je steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers beschikt. Bovendien werk je actief mee aan de beleidsraad en het managementcomité van het beleidsdomein Bestuurszaken om mee vorm te geven aan het beleid van de minister. Je werkt nauw samen met het beleidsvoorbereidend agentschap voor Binnenlands Bestuur. Jouw profiel: naast je masterdiploma of gelijkwaardig heb je minstens 5 jaar leidinggevende ervaring verworven in de laatste 10 jaar of heb je 10 jaar nuttige professionele ervaring opgebouwd. Je combineert een grote affiniteit met de sector inburgering en integratie met zowel inzicht in de besluitvormingsprocessen van de Vlaamse overheden. Bij voorkeur heb je ervaring met het leiden van transitieprojecten. Ons aanbod: een inhoudelijk boeiende en uitdagende functie met een grote maatschappelijke meerwaarde. Een contract van onbepaalde duur met een brutojaarsalaris dat varieert tussen euro en euro (exclusief eindejaars- en vakantietoelage, mandaattoelage van euro per jaar) en een aanvullende pensioenregeling. Hoe solliciteren? Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door op het kandidaatstellingsformulier te downloaden onder de knop vacatures op mijn maat en dit uiterlijk op 9 maart 2014 ingevuld terug te sturen naar of Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Laura Stevens, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. De uitgebreide functieomschrijving vind je ook terug op onder dezelfde knop of je kan deze opvragen bij Laura Stevens op het nummer AGENTSCHAP INTEGRATIE&INBURGERING De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht hun geslacht, afkomst of handicap.

8 IC g Suz Java Ik h nieu je je ontw KPMG sterkste Top Employer 2014 Als topwerkgever op zoek naar topprofielen: een perfecte match Bij KPMG geloven we dat er niets zo veelbelovend is als de toekomst. Nieuwe feiten ontdekken en inzichten verwerven binnen een complexe maar uiterst intrigerende bedrijfswereld. Geen enkele uitdaging uit de weg gaan en mee zijn met de laatste technologische trends. Door onze multidisciplinaire expertise smeden we duurzame relaties met onze klanten. Met onze mensen delen we elkaars passies om samen het verschil te maken in een omgeving die voortdurend in verandering is. Voel je jezelf aangesproken om deze status van topwerkgever verder uit te bouwen? Grijp dan je kans! We zijn op zoek naar onder andere volgende profielen (m/v): Accountants Dossierbeheerder Tax Accountant Accountant Public Sector Tax & Legal Advisers Beginnende en ervaren adviseurs in alle takken van de Belgische en internationale fiscaliteit Adviseurs met interesse in IT toepassingen op vlak van vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw Advisory Junior Manager Management Consulting Senior Consultant Process & Data Mining Consultant Information Security Management Vind je niet meteen wat je zoekt? Kijk op mykpmg.be en ontdek ons volledig jobaanbod KPMG Support Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ( ESV/GIE ) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België Me en Tw PA Suz geh grot vier man Ik vi Ik w en max waa Ik prog beg veel term Ik h bere bij m RH_ad_200214_NL_v4.indd 1 20/02/14 15:51

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Goed outplacement vraagt om heldere visie op arbeidsmarkt Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Begin 2013 stapten 89 van de

Nadere informatie

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

+5.847 jobs op jobat.be. Sales & Marketing. Marketing en social media. Jobs in Oost-Vlaanderen

+5.847 jobs op jobat.be. Sales & Marketing. Marketing en social media. Jobs in Oost-Vlaanderen ZATERDAG 1 2 T/M VRIJDAG 18 JANUARI 2013 www.jobat.be Marketing en social media Voor de job van je leven Dossier Sales & Marketing Ik ben een semibeliever Goed gebruikt, versterken sociale media je merk.

Nadere informatie

70 procent meer werknemers in controlefuncties

70 procent meer werknemers in controlefuncties ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 2 2 FEBRUARI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Meer controle bij banken mist effect op personeel niet Dossier Finance & Consulting 70 procent meer werknemers in controlefuncties

Nadere informatie

Werkzekerheid blijft een troef van de overheid

Werkzekerheid blijft een troef van de overheid ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 2 2 MAART 201 3 www.jobat.be Stad Gent verkozen tot Best Workplace Voor de job van je leven Dossier OVERHEID & ZORG Werkzekerheid blijft een troef van de overheid Steden en gemeenten

Nadere informatie

+6.994 jobs op Jobat.be. Eric Ignoul introduceerde thuiswerk in contactcenters Harvest Group geeft 200 werknemers een nieuwe toekomst

+6.994 jobs op Jobat.be. Eric Ignoul introduceerde thuiswerk in contactcenters Harvest Group geeft 200 werknemers een nieuwe toekomst Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Eric Ignoul introduceerde thuiswerk in contactcenters Harvest Group geeft 200 werknemers een nieuwe toekomst Het Antwerpse contactcenter Harvest Group neemt

Nadere informatie

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Z A T E R D A G 1 0 T / M V R I J D A G 1 6 N O V E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Passwerk leidt mensen met autisme op

Nadere informatie

Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies

Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be Roeselare Kortrijk Doornik - Sint-Niklaas Veldegem Middelkerke

Nadere informatie

2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten

2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Onderzoek bij 200 Belgische hr-managers 2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten Werknemers zijn niet langer op zoek naar

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

Algemeen directeur welzijn, gezondheid en gezin. Directeur gebouwen en patrimonium. Directeur personeel enhrm. Entiteitsverantwoordelijke gezin

Algemeen directeur welzijn, gezondheid en gezin. Directeur gebouwen en patrimonium. Directeur personeel enhrm. Entiteitsverantwoordelijke gezin De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot de Vlaamse gemeenschap

Nadere informatie

Wilt u adverteren? info@jobatmedia.be 02 467 48 00. Gemeente Destelbergen Deskundige stedenbouw SOlliciteren

Wilt u adverteren? info@jobatmedia.be 02 467 48 00. Gemeente Destelbergen Deskundige stedenbouw SOlliciteren Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden

Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden Een brand en milieuprotest tegen een geplande nieuwbouw deed Veritas na enkele omzwervingen

Nadere informatie

AZ Sint-Lucas wil werk werkbaar houden. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen?

AZ Sint-Lucas wil werk werkbaar houden. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

Zorg verlenen bij Defensie. Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant?

Zorg verlenen bij Defensie. Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit

Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Wie later start, moet ook langer werken Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit Begin jaren tachtig startte 45 procent van de jongeren de

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Samuel DeWever is Vlaams-Brabantse Jonge Ondernemer

Samuel DeWever is Vlaams-Brabantse Jonge Ondernemer Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64 Op zoek naar nog meer toffe jobs in Limburg? Surf naar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew Onze adviseurs luisteren Redactie en reporters tergraag plaatse naar uw verhaal voor het gepaste

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00 Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

Medewerkers moeten met data leren omgaan

Medewerkers moeten met data leren omgaan Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be De opkomst van de citizen data scientist Medewerkers moeten met data leren omgaan Een verkoper die een beetje data minded is en weet hoe hij de tools moet

Nadere informatie

SENIOR SALES EXECUTIVE (m/v)

SENIOR SALES EXECUTIVE (m/v) Ook tijdens de zomer helpt Jobat.be je aan de job van je leven! WINVEST Holding nv Antwerpse vastgoedinvesteerder zoekt: U bent ondernemend, leergierig en gepassioneerd in vastgoed... dan is deze job voor

Nadere informatie

Elke verkoop begint met een neen

Elke verkoop begint met een neen ZATERDAG 27 APRIL T/M VRIJDAG 3 MEI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Succesvolle verkopers gedragen zich als ondernemers Elke verkoop begint met een neen Dossier SALES & MARKETING Verkopen is

Nadere informatie

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 D E C E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 De eindejaarspremie:

Nadere informatie

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 D E C E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 De eindejaarspremie:

Nadere informatie