IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015"

Transcriptie

1 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

2 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke uitdaging, andere krijgen het al een beetje benauwd bij het idee. Bedrijven doen er alles aan om deze gewilde werknemers binnen te halen, maar slagen daar niet altijd in omdat de vraag in veel functies het aanbod ver overstijgt. Vooral waar het gaat om de hoogopgeleide werknemers zoals specialisten, developers en consultants. Vaak hoeven deze werknemers niet eens zelf naar een vacature op zoek te gaan omdat ze de banen wekelijks of soms dagelijks aangeboden krijgen door de talloze recruiters die op zoek zijn naar de beste kandidaten. De vraag is wat deze aandacht doet met IT ers. Worden ze extra kieskeurig en zorgen ze zo dat ze de banen krijgen die het allerbeste aansluiten bij hun wensen? Of worden ze er juist gemakzuchtig van, omdat ze niet actief op zoek hoeven te gaan? Met als gevolg dat ze juist niet het maximale uit hun carrière halen, omdat ze genoegen nemen met de banen die ze aangeboden krijgen? Zonder zelf te kijken naar wat ze écht willen. En hoe vinden ze het eigenlijk om steeds benaderd te worden? Wordt dit als hinderlijk ervaren of streelt het toch ook hun ego? Vinden ze het handig om op die manier een baan te vinden, of gaan ze toch liever zelf op zoek? En als ze zelf op zoek gaan, hoe doen ze dat dan het liefst? Maken ze gebruik van vacaturesites, social media, hun eigen netwerk of een combinatie hiervan? Het zijn vragen die wij als Monsterboard interessant vinden omdat het inzicht geeft in de manier waarop IT ers met hun carrière bezig zijn. Hoe ambitieus zijn ze, wat vinden ze belangrijk in een baan en proberen ze het maximale eruit te halen? Het helpt bedrijven vervolgens bij hun zoektocht naar IT ers. Heeft het zin om IT ers direct te benaderen en hoe doe je dat het beste? En wat zet je in een vacaturetekst om hun interesse te wekken? Om achter deze antwoorden te komen, ondervroegen we ruim 500 IT ers in een kwantitatief onderzoek en hadden daarnaast nog een inhoudelijk gesprek met vijf gewilde ontwikkelaars en consultants. In dit rapport vindt u de belangrijkste uitkomsten hiervan. We hopen dat het u helpt om eveneens meer inzicht te krijgen in deze schaarse doelgroep en dat het aanknopingspunten biedt om uw zoektocht en wervingsinspanningen succesvoller te maken. Wat vinden IT ers er zelf van? 4 Inhoudsopgave 5 Mismatch op IT-markt belemmert groei 6 Binnen een maand nieuwe baan 15 IT er nieuwsgierig naar aanbieding 21 Tips voor recruiters 28 Gianvittorio Zandonà Managing Director Monsterboard Column Sander de Bruijn 8 Carrière-mogelijkheden onduidelijk voor sommige IT ers 9 De Chinese handelsmissie van Floor Nobels 13 Interviews: carrièreplanning IT ers 29 Scoor met een gepersonaliseerd aanbod 34 Toelichting op gebruikte bronnen

3 MARKTONTWIKKELING IN DE IT INHOUDSOPGAVE MARKTONTWIKKELING IN DE IT MISMATCH OP IT- MARKT BELEMMERT GROEI IT speelt een grote rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. Niet alleen zorgt het voor circa 300 duizend banen, ook levert IT een belangrijke bijdrage aan de economische groei. Een belemmering hierbij is wel de mismatch op de arbeidsmarkt en het grote aantal openstaande IT-vacatures. Nederland in de top van IT-landen de internationale concurrentiepositie van Nederlandse Nederland hoort bij de toplanden waarbij IT van invloed bedrijven. is op economische groei, innovatie en werkgelegenheid. Dat blijkt uit recente cijfers van de Global Information CBS bevestigt: IT heeft positief effect op economie zelfstandigen. Dat aantal ligt nu ruim twee keer zo hoog Vertrouwen economie door IT-bedrijven Technology Report 2015 van het World Economic Forum. Ook het CBS ziet een verband tussen IT en de groei van als aan het begin van de eeuw, terwijl het totaal aantal Volgens Nederland ICT was het vertrouwen in de groei van Vooral waar het gaat om de mate waarin IT bijdraagt de economie. In een onderzoek dat in juni 2015 werd IT-banen ongeveer gelijk is. de Nederlandse economie onder IT-bedrijven eind 2014 aan het internationale concurrentievermogen behoort gepresenteerd, keek het naar de invloed die IT had op de gedaald en werd het gewaardeerd met het rapportcijfer Nederland wereldwijd tot de top. Op deze Networked Nederlandse economie in de periode van 2000 tot Vacatures stabiel rond de 30 duizend per jaar 5,8. Het vertrouwen in de eigen sector daalde licht naar Readiness Index staat Nederland van de 143 landen Het CBS zag dat in bedrijfstakken waar IT intensief wordt In 2014 ontstonden er vacatures in de IT. Ook dat 6,4. Wel zijn IT-bedrijven positiever over de economische voor het derde jaar op rij op de 4 e plaats. Achter gebruikt, bedrijven productiever werden. Ook nam in die aantal is de afgelopen vijf jaar ongeveer stabiel gebleven, perspectieven dan andere bedrijven in de zakelijke Singapore, Finland en Zweden, maar vóór economische periode het aantal werknemers bij bedrijven met een hoge maar een stuk lager dan in de jaren voor de economische dienstverlening. Waar volgens het CBS het vertrouwen grootmachten als Duitsland en de Verenigde Staten. arbeidsproductiviteitsgroei toe. Bij bedrijven die een lagere crisis. In 2006 en 2007 ontstonden er in een jaar tijd gemiddeld op -1 lag, was dit bij IT-bedrijven met +39 een arbeidsproductiviteit hadden, werd het personeelsbestand IT-gerelateerde vacatures, 50% meer dan nu. Wel stuk hoger. Volgens professor Henk Volberda van de Erasmus juist kleiner. Door dit positieve verschuivingseffect van ligt het aantal nu hoger dan in het eerste volledige jaar Universiteit, die de Nederlandse cijfers onderzocht, is werknemers naar bedrijven met een hoge productiviteit, van de crisis in 2009 toen er slechts IT-vacatures Mismatch belemmert groei dit een indicatie dat IT concurrentievoordeel oplevert. werd de productiviteitsgroei van een hele branche ontstonden. Het aantal ontstane IT-vacatures was in IT-bedrijven zien vooral de mismatch op de arbeidsmarkt Nederland onderscheidt zich in het bijzonder op de bevorderd , van het totaal aantal nieuwe vacatures in als een groeibelemmeraar, aldus Nederland ICT. Ook impact van IT op de economie en de samenleving. Het Nederland. toenemende regulering en administratieve lastendruk onderscheidende vermogen draagt er volgens Volberda Het zijn onder meer de kapitaalgoederenindustrie spelen hierbij overigens een rol. ook toe bij dat grote IT-bedrijven als Google zich hier (machinebouw) en de zakelijke dienstverlening waarin Volgens branche-organisatie Nederland ICT verwachten willen vestigen. veel gebruik wordt gemaakt van IT. Bedrijfstakken waar de IT-bedrijven wel groei van de werkgelegenheid. Dat blijkt Dat IT-vacatures nog altijd moeilijk in te vullen zijn, is IT-intensiteit veel lager is, zijn bijvoorbeeld de persoonlijke uit hun rapportage van november De behoefte aan ook te zien aan het aantal openstaande vacatures. Dat Ook op de impact die IT heeft op nieuwe producten en dienstverlening, de horeca en de bouw. personeel lijkt hierbij het grootst bij ondernemingen van was met in 2014 aan de hoge kant, blijkt uit cijfers diensten neemt Nederland een belangrijke plaats in. 100 tot 750 werknemers. van het CBS. Vooral in relatieve zin. Want terwijl het Volgens Volberda vormt IT een drijfveer voor nieuwe Circa 300 duizend IT-banen in 2015 aantal ontstane IT-vacatures 4, van het totaal aantal bedrijfsmogelijkheden. Als voorbeeld noemt hij het De IT-branche levert ongeveer banen in De vraagverwachtingen zijn volgens Nederland vacatures uitmaakte, nam het aantal openstaande ontstaan van webwinkels en de gevestigde bedrijven die Nederland. Daarvan gaat het om banen voor ICT wisselend per segment. Zo verwachten bij de vacatures 7,7% van het geheel in beslag. nu ook via internet gaan verkopen. IT brengt diverse werknemers en voor zelfstandigen. Dat blijkt uit dienstverleners en telecombedrijven vooral de grote voordelen met zich mee op het gebied van kosten en de cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van organisaties een lichte stijging, terwijl het kleine en Deze verhouding is deze eeuw nog niet eerder zo groot snelheid van handelen wat een belangrijk kenmerk is in Het aantal IT-banen is de afgelopen jaren redelijk stabiel middensegment negatief is. De verwachtingen van geweest. Want hoewel het aantal openstaande ITvacatures de dynamische markten van vandaag de dag, zegt hij. gebleven, op 2011 na toen er slechts banen waren. de clouddienstverlening is positief net als het brede in bijvoorbeeld 2007 met een stuk hoger Bedrijven kunnen met IT efficiënter opereren en meer Ook in de periode na de internetbubbel van 2001 kende de softwaresegment. De hardware en kantoortechnologie lag, bedroeg dat destijds slechts 5,4% van het totaal maatoplossingen aan klanten bieden. De toegenomen branche nog een flinke terugval, met als dieptepunt 2004 verwachtten een lichte krimp. aantal openstaande vacatures in Nederland. Oftewel: transparantie stimuleert of dwingt bedrijven om te toen slechts IT-banen beschikbaar waren. terwijl het totaal aantal openstaande vacatures in innoveren om zo hun concurrentiepositie te handhaven Nederland de afgelopen jaren gedaald is, blijven ITvacatures of te verbeteren. IT versterkt daarmee op den duur ook Opvallend is de groei van het aantal banen voor moeilijk in te vullen. 6 7

4 INHOUDSOPGAVE IT ERS EN HUN CARRIÈREPERSPECTIEF MONSTERBOARD STERK IN IT Samen met onze klanten zijn we continu op zoek naar de beste manieren om de beste kandidaten te bereiken. Sinds de internetbubbel begin deze eeuw is er een constante groei geweest in de vraag naar IT ers; IT wordt ook steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Als de techniek verandert, veranderen de gevraagde specialisaties mee, maar de uitdaging om goede specialisten te vinden blijft onverminderd. CARRIÈRE- MOGELIJKHEDEN ONDUIDELIJK VOOR SOMMIGE IT ERS Niet alleen de vraag naar IT ers is voortdurend gestegen, we zien op Monsterboard ook het aantal kandidaten dat zoekt naar ITfuncties structureel toenemen. Per maand worden er gemiddeld zoekopdrachten gedaan naar IT-vacatures. Dit zijn zo n 255 zoekopdrachten per vacature! Woorden waar veel op gezocht wordt zijn onder andere ICT, IT en systeembeheerder. Ook het aantal IT ers in onze CV Database groeide afgelopen half jaar met gemiddeld meer dan 1300 nieuwe IT cv s per maand. Meest gebruikte IT zoekwoorden op Monsterboard.nl 1. ict 2. IT 3. systeembeheerder 4. java 5. php 7. linux 6..net 9. c# 8. applicatiebeheer 10. systeembeheer 12. c functioneel beheerder 13. embedded 15. informatie analist 14. functioneel beheer IT ers zijn gewilde werknemers en lijken de banen voor het uitkiezen te hebben. Betekent dat ook dat ze de baan hebben die ze willen? Hoe kijken IT ers naar hun eigen carrière? Zijn ze tevreden over hun baan, hebben ze het gevoel dat ze er alles uitgehaald hebben of zijn ze niet zo ambitieus? Stelling: ik ben tevreden over mijn huidige baan 6% 1% 16% 1% 1% 10% 1 16% IT ers weten Monsterboard te vinden omdat we veel vacatures voor hen hebben: in de eerste helft van dit jaar werden er gemiddeld ruim 2900 nieuwe IT vacatures geplaatst. Met behulp van onze geavanceerde targeting technologie Social Job Ads en een continue aandacht voor SEO en SEA creëren we talloze mogelijkheden om de IT vacatures op Monsterboard onder de aandacht te brengen van de juiste kandidaten, passief en actief, waar ze zich op dat moment ook maar bevinden en ongeacht welk device ze gebruiken. 5 ITspecialisten 54% 50% Hoewel veel IT ers open staan voor een baan, is de vraag naar specialistische functies tot nu toe altijd hoger geweest dan het aanbod. Inmiddels kunnen we met TalentBin by Monster ook lastig vindbaar IT-talent gemakkelijk vinden door openbare informatie van het wereld wijde web slim te combineren tot overzichtelijke profielen. Vinden is stap één, stap twee is om op een succesvolle manier in contact te komen en te blijven met deze kandidaten. Maar wat is de beste manier? Hoe willen IT ers benaderd worden? Wij dachten dat IT ers daar het beste zelf antwoord op konden geven, daarom hebben we dit onderzoek laten doen. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de beste manier om IT ers te benaderen en onze bevindingen delen we graag met u. In tegenstelling tot wat ik in eerste instantie dacht, viel mij op dat veel IT ers toch open staan voor de benadering door recruiters, dit geldt voor verschillende vakgebieden: van support medewerkers tot software developers. Het gaat uiteindelijk vooral om de persoonlijke benadering en oprechte interesse. Eigenlijk heel logisch, IT ers zijn immers ook maar mensen. Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Ruim twee derde tevreden over baan IT ers zijn tevreden werknemers. Ruim twee derde van de ondervraagden uit het het onderzoek Carrièregedrag en -orientatie van IT ers geeft dat aan. De tevredenheid is het grootst onder de support-medewerkers: 71%. Onder is dit 70% en onder developers 66%. Van de developers is ontevreden, gevolgd door de supportmedewerkers (7%) en (6%). Gematigd tevreden over salaris Over het salaris is niet iedereen even enthousiast. Net iets meer dan de helft van de ondervraagde IT ers is tevreden over het huidige salaris (5). De tevredenheid is het grootst onder (61%) en het laagst bij de support-medewerkers (48%). Van de developers is 5 tevreden. Gemiddeld is ongeveer een op de zeven ondervraagden ontevreden over het huidige salaris. Stelling: ik ben tevreden over mijn salaris 4% 8% 10% 1% 8% 14% 1% 8% 13% Sander de Bruijn Marketing Manager bij Monsterboard ITspecialisten 40% 53% 46% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens 8 9

5 IT ERS EN HUN CARRIÈREPERSPECTIEF INHOUDSOPGAVE IT ERS EN HUN CARRIÈREPERSPECTIEF Deze tevredenheid houdt gelijke tred met de eigen opvatting of men marktconform verdient. Bij ITspecialisten, die het meest tevreden zijn over het salaris, zeggen ook de meeste ondervraagden marktconform te verdienen (60%). die juist het minst tevreden zijn, vinden ook dat hun salaris minder goed aansluit bij de norm (43%). Bij de developers is dit 51%, vergelijkbaar met het aantal dat tevreden is over het salaris. meest ambitieus Van de IT ers met een carrièredoel is de meerderheid ook daadwerkelijk van plan om dit doel te bereiken en handelt er dan ook naar. zijn wat dit betreft het meest ambitieus: van hen geeft 8 aan een doel te hebben en daar naartoe te werken. Bij de supportmedewerkers is dit aandeel 79% en onder de developers 76%. Slechts een zeer kleine minderheid handelt niet naar het carrièredoel dat zij voor ogen hebben. Niet kijken naar alternatieven Dat IT ers niet altijd doelgericht te werk gaan, blijkt ook uit het feit dat twee op de vijf wel eens een baan hebben aangenomen zonder na te denken over andere mogelijkheden. Dat geldt met name voor. Bijna de helft (46%) heeft wel eens op die manier een baan geaccepteerd. Onder de developers is dit aantal een stuk lager: 36%. Daar zegt 40% juist wel naar alternatieven gekeken te hebben. De supportmedewerkers zijn wat dit betreft het meest in balans: 38% heeft het besluit wel eens ondoordacht genomen, tegenover 37% die de alternatieven altijd heeft afgewogen. Stelling: mijn huidige werk geeft mij veel uitdaging Stellling: in het verleden heb ik wel eens een baan aangenomen zonder verder te kijken naar de mogelijkheden 7% 1% 1 8% 19% 16% 9% 9% 12% ITspecialisten 26% 17% ITspecialisten 28% 47% 51% 48% 33% 37% 31% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Voldoende uitdaging Ongeveer twee derde van de ondervraagde IT ers zegt voldoende uitdaging te vinden in het huidige werk. Vooral zien dit: 70%. Circa twee op de drie developers geven aan voldoende uitdaging in de huidige functie te hebben (64%). Dit geldt voor ongeveer drie op de vijf support-medewerkers (62%). Circa een op de tien ziet momenteel niet voldoende uitdaging in de huidige functie. Dit aandeel is het grootst onder developers (). Niet altijd helder carrièredoel Op de vraag of men een duidelijk carrièredoel voor ogen heeft, antwoordt niet iedereen positief. Ongeveer de helft heeft hier een helder beeld bij. Onder is dit aandeel het hoogst (61%) en onder support-medewerkers het geringst (47%). Van de developers heeft 53% een duidelijk carrièredoel voor ogen. Als IT ers hun carrièredoel zouden moeten omschrijven, gaat dat meestal om zaken als bijleren, doorontwikkelen en hogerop komen. Voor sommigen draait het carrièredoel om een beter salaris of een afwisselendere functie. Ook is er een enkeling die een eigen bedrijf als doel voor ogen heeft. Een vijfde kent de mogelijkheden niet Van degenen die geen carrièredoel voor ogen hebben, geeft een meerderheid aan het niet belangrijk te vinden om naar een dergelijk doel toe te werken. Dit geldt vooral voor de support-medewerkers (66%) en in iets mindere mate voor de developers (63%) en (59%). Ongeveer een op de vijf weet niet zo goed welke carrièremogelijkheden er voor hem of haar zijn. Dit betreft vooral (24%). Onder de supportmedewerkers is dit aandeel 19% en onder de developers 16%. Circa een op de tien van degenen die werken in de IT of software-development weet niet goed hoe hij of zij zichzelf een doel kan stellen. Dit aandeel is opvallend hoog onder de developers (16%). Stelling: ik weet niet goed welke carrièremogelijkheden er voor mij zijn 19% 24% 16% Helft van IT ers: alles uit carrière gehaald Lang niet alle IT ers hebben het gevoel dat ze tot nu toe alles uit hun carrière hebben gehaald. Ongeveer de helft van de ondervraagden is het eens met deze stelling. De doelgroepen verschillen daarin onderling niet veel: onder support-medewerkers en developers is dit aandeel 54%, en onder 53%. Ongeveer een op de zeven is daadwerkelijk ontevreden over hun prestaties op dit vlak. Stelling: ik heb de afgelopen jaren alles uit mezelf gehaald wat betreft werk en carrière IT er graag in control over zijn carrière Hoewel ongeveer de helft van de doelgroep geen duidelijk carrièredoel voor ogen heeft, geeft een zeer ruime meerderheid aan het belangrijk te vinden om controle te hebben over de eigen carrière. Onder de developers en is dit aandeel respectievelijk 78% en 7; onder de support-medewerkers 66%. Slechts 2% vindt het niet belangrijk om die controle te hebben. Dit aandeel is in alle doelgroepen min of meer hetzelfde % 2% ITspecialisten Zeer mee oneens Mee eens 10% 44% Mee oneens Zeer mee eens 1% 1% 14% 14% 12% 1 39% 40%

6 IT ERS EN HUN CARRIÈREPERSPECTIEF IT ERS NAAR NEDERLAND HALEN DE CHINESE HANDELSMISSIE VAN FLOOR NOBELS: IT ERS NAAR NEDERLAND HALEN De handelsmissie van Nederland in China die in maart van dit jaar plaatsvond, liet zien dat de economische banden tussen de twee landen nog altijd groot zijn. Dat biedt ook mogelijkheden voor de krappe IT-markt in Nederland, dacht Recruitment Specialist Floor Nobels die sinds een half jaar in China woont. Zij wil Nederlandse bedrijven helpen met het aantrekken van Chinese IT ers die de stap naar Europa graag willen maken. Floor Nobels is te volgen op Twitter en natuurlijk het Chinese WeChat (floornobels) Conclusie IT ers zeggen redelijk tevreden te zijn over hun baan. Het salaris is niet voor iedereen voldoende, maar men ziet wel voldoende uitdaging in de huidige werkzaamheden. De vraag is wel of men goed alle mogelijkheden heeft onderzocht. Een behoorlijk groot deel (bijna de helft) geeft immers aan wel eens een baan te accepteren zonder naar de alternatieven te kijken. De IT er zegt wel graag controle te hebben over de eigen carrière, maar lang niet iedereen heeft daarbij een duidelijk carrièredoel voor ogen. Dat geldt maar ongeveer voor de helft van de ondervraagden. Dat is min of meer hetzelfde aantal dat zegt alles uit zijn carrière gehaald te hebben. Wellicht dat het gemak van het vinden van een baan enigszins gemakzuchtig maakt in vinden van de allerbeste baan. Hoe ze zich daar op oriënteren, wordt besproken in het volgende hoofdstuk. Waarom willen Chinese IT ers zo graag naar Europa? Aan de ene kant is er de innerlijke drive om zich te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren, zoals de Engelse taal en onze manieren van projectmanagement. Aan de andere kant willen ze naar Europa omdat ze van mening zijn dat het leven in het Westen gezonder is. In de grote steden van China is veel luchtvervuiling en daarnaast zijn er in het verleden voedselschandalen geweest, onder meer met babymelk. Vooral op het gebied van games en mobile payment liggen Chinese IT ers ver op ons voor. Want het is het niet zo dat ze daar geen werk hebben, neem ik aan? Voor de jonge IT ers is het nog best een ingewikkelde markt. Er is natuurlijk wel veel economische groei, maar er studeren ook veel IT ers af, waardoor er veel concurrentie is. Het is een heel erg competitieve high-performancemarkt. Kunnen Chinezen makkelijk vanuit China hierheen komen? Dat is geen enkel probleem. Uit China kunnen ze gewoon reizen en in Nederland zijn ze als kennismigrant van harte welkom. Wel moeten ze dan aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals een bepaald opleidingsniveau en een zeker salaris. Maar daar voldoe je als IT er al snel aan. Wat is het voordeel van werken met Chinese IT ers? In eerste instantie is het gewoon een goede manier om aan een ervaren developer te komen, want in Nederland zijn die gewoon nog erg schaars. Daarnaast is het extra interessant voor Nederlandse bedrijven die ook echt zaken doen met China of te maken hebben met Chinese toeristen zoals de reisbranche. Dan kun je meteen goed leren hoe men in China denkt en werkt. Dat kan al iets simpels zijn als het plaatsen van een kalender op je site, omdat die in China heel anders is dan bij ons. De userexperience van jouw site voor Chinezen kun je op die manier beter realiseren

7 IT ERS NAAR NEDERLAND HALEN ORIËNTATIE OP EEN NIEUWE BAAN Waar liggen verder hun kwaliteiten? Vooral op games, mobile en mobile payment hebben ze heel veel ervaring en liggen ze echt ver op ons voor. En daarnaast zijn het enorm harde werkers. Dat is echt ongelooflijk om te zien. Heel ambitieus en gedreven. Is taal nog een barrière? Want zo goed Engels spreken ze in China toch niet? IT-taal is natuurlijk een stuk universeler, maar het is waar dat gewone taal op zich een issue is. Daarbij geldt wel dat Chinezen zich schriftelijk vaak veel beter kunnen verwoorden dan mondeling. Dus in development kun je gewoon met elkaar chatten of mailen en kan je zo toch heel goed dingen helder krijgen. Bovendien kan een hoogopgeleid iemand natuurlijk in korte termijn wel de taal van een land eigen maken. In een half jaar kun je veel stappen maken. Chinezen zijn wel gewend om ver te reizen voor een baan. Hebben ze enig idee wat hen hier te wachten staat? Zijn ze niet bang voor grote cultuurverschillen? Het is altijd moeilijk om een echt goede voorstelling te maken van een ander land en een andere cultuur. Dus je moet wel op zoek gaan naar de IT ers die echt graag willen en avontuurlijk ingesteld zijn. Mensen bijvoorbeeld die al in een andere stad hebben gestudeerd, al langer van huis weg zijn geweest of al eens zijn verhuisd naar een totaal andere plek. Daarbij moet je niet vergeten dat China zo groot is, dat ze hier wel vaker een paar duizend kilometer reizen voor een andere baan of studie. Ze zijn dus wel wat gewend. Waar moet je als bedrijf rekening mee houden als je IT ers uit Azië haalt? Je moet wel zorgen dat diegene in een team komt waar hij opgevangen wordt. Dus hem niet meteen aan zijn lot over laten. Wat dat betreft is het wel handig als je een middelgroot bedrijf bent met meerdere IT ers, anders wordt het wel een lastig verhaal. Verder helpt het om de mobiliteit goed te regelen en de huisvesting. Dat iemand zich snel thuis voelt en dat ook de eventuele partner zich thuis voelt, want dat is misschien wel het belangrijkst. Heb je al Chinezen naar Nederland gehaald? Ik ben momenteel bezig met de contractonderhandeling van de eerste IT er voor een bekend bedrijf in Nederland. Daarnaast heb ik een pijplijn opgebouwd van 20 senior developers die in zijn voor een Nederlands avontuur. Hoe zit het eigenlijk met de salariswensen? Zijn Chinezen goedkoper dan Nederlandse IT ers? In China verdienen ze duidelijk minder, maar je hebt in Nederland wel te maken met een minimumsalaris dat je aan een kennismigrant moet betalen, dus spotgoedkoop wordt het nooit. Zeker niet als je kijkt wat er nog allemaal bij komt kijken. Maar het alternatief is al snel dat je een vacature een jaar open hebt staan omdat je in Nederland helemaal geen Java-developer of.net-specialist kunt vinden. En als je uitrekent wat dat kost, ben je sowieso veel duurder uit. BINNEN EEN MAAND NIEUWE BAAN Voor gewilde IT ers zou het niet al te moeilijk moeten zijn om een baan te vinden. Maar is dat ook zo? Hoe zelfverzekerd zijn ze bij hun zoektocht naar een nieuwe baan en staan ze eigenlijk wel open voor iets nieuws? En gaan ze daarbij dan zelf actief op zoek of laten ze zich liever vinden door recruiters? Stelling: het is voor mij gemakkelijk om een nieuwe baan te vinden 6% 8% 9% 6% 13% 1 16% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens 31% 3 34% Makkelijk aan een nieuwe baan IT ers denken inderdaad makkelijk een baan te vinden. Bijna de helft van de ondervraagden geeft dit aan. Vooral de developers zijn overtuigd van het gemak waarmee zij een andere baan kunnen vinden: 47%. Onder ITspecialisten is dit aandeel 44% en onder de supportmedewerkers 39%. Grote kans op gesprek Als een IT er op een leuke functie solliciteert, acht hij de kans groot dat hij ook wordt uitgenodigd voor een gesprek. Bijna twee op de vijf ondervraagde IT ers geeft aan dat dit gebeurt. Dit geldt vooral voor (42%) en in iets mindere mate voor developers (38%) en support-medewerkers (3). Slechts een op de zeven geeft aan niet altijd te worden uitgenodigd bij een sollicitatie op een leuke functie

8 ORIËNTATIE OP EEN NIEUWE BAAN ORIËNTATIE OP EEN NIEUWE BAAN Geen motivatiebrief nodig Motivatiebrieven lijken voor IT ers minder noodzakelijk dan voor werknemers in andere sectoren. Want ongeveer een op de drie ondervraagde IT ers geeft aan nog nooit een motivatiebrief te hebben geschreven om aan een baan te komen. Dit geldt vooral voor de developers (39%) en in mindere mate voor de support-medewerkers (32%) en ITspecialisten (31%). denken snelst een baan te vinden Ook over de snelheid waarmee ze een baan kunnen vinden, zijn de ondervraagde IT ers vrij optimistisch. Ongeacht of ze zich op dit moment actief oriënteren. Vooral developers Hoe snel denkt u op dit moment een betere baan te vinden als dat nodig is? 17% 20% 2% 1 2 zijn er redelijk zeker van binnen een maand ergens anders aan de slag te kunnen (19%). Maar support-medewerkers (17%) en (16%) wijken daar niet veel vanaf. Van de developers denkt zelfs binnen een week ergens anders aan de slag te kunnen. Ongeveer een op de zes verwacht langer dan een jaar nodig te hebben om ergens anders aan de slag te kunnen. zijn wat dit betreft het meest pessimistisch: 20% verwacht minstens een jaar nodig te hebben. Dit aandeel is onder developers en 1. binnen een week binnen een maand binnen 3 maanden binnen een half jaar binnen een jaar langer dan een jaar Op zoek naar een nieuwe baan omdat: Beter salaris Zoek meer uitdaging Meerderheid open voor nieuwe baan Een meerderheid van de ondervraagde IT ers staat op dit moment open voor een andere baan. staan het meest open. Twee op de drie geven aan open te staan voor een nieuwe uitdaging (6). Onder de developers is dit aandeel 61% en onder de support-medewerkers 57%. Van degenen die momenteel open staan voor een andere baan oriënteert een minderheid zich momenteel actief. Van de projectmanagers & die op dit moment open staan voor een andere functie oriënteert de helft zich (50%). Van de support-medewerkers is dit 43% en van de developers is dit 41%. Uit de cijfers blijkt dat van de momenteel een op de drie zich actief oriënteert op een andere functie (33%). Dit aandeel is onder developers en support-medewerkers in beide gevallen 2. 52% 49% 48% 30% 51% 44% 22% 1 14% Betere balans privé - werk 12% 20% 27% 1% 12% 2 29% binnen een week binnen een maand binnen 3 maanden binnen een half jaar binnen een jaar langer dan een jaar Betere doorgroeimogelijkheden Kortere reistijd woonwerkverkeer 9% 12% 14% 18% 18% binnen een week Salaris en uitdaging grootste pullfactoren De reden dat de ondervraagde IT ers open staan voor een Salaris en uitdaging zijn ook belangrijke pullfactoren voor de ondervraagde IT ers die aangeven (nog) niet open te binnen een maand andere baan is vooral omdat ze een beter salaris willen staan voor een andere baan. 13% binnen 3 maanden binnen een half jaar of meer uitdaging. Vooral binnen de groep van supportmedewerkers is de wens groot voor een hoger salaris. Degenen die momenteel niet actief op zoek zijn, 33% binnen een jaar De wens voor meer uitdaging leeft het meest onder de zeggen dat niet te doen omdat ze juist tevreden zijn 23% langer dan een jaar. Andere redenen zijn onder meer: betere privé-werkbalans, betere doorgroeimogelijkheden en een over hun uitdaging en hun salaris. Ook werksfeer is een veelgenoemde reden. Een klein deel zegt liever te wachten kortere reistijd. op een aanbod

9 ORIËNTATIE OP EEN NIEUWE BAAN ORIËNTATIE OP EEN NIEUWE BAAN Stelling: het is voor mij gemakkelijk om een nieuwe baan te vinden 3% 6% 4% 4% 27% 29% 33% Hoe vaak kijkt u naar vacatures? ITspecialisten Van degenen die zich momenteel actief oriënteren op een andere functie bekijkt ongeveer een op de vijf dagelijks Dagelijks 21% 2 18% 18% 23% 24% vacatures. Dit geldt vooral voor de (2) en in iets mindere mate voor de support-medewerkers en developers (achtereenvolgens 21% en 18%). 2 of 3 keer per week 20% 27% 28% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Uiteindelijk is uitdaging in het werk net iets belangrijker dan salaris. Ongeveer een kwart van de doelgroep is het ermee kijken gemiddeld zo n elf dagen per maand naar vacatures. Ditzelfde geldt voor support-medewerkers. kijken gemiddeld tien dagen per maand naar Eens per week 33% 3 eens dat salaris belangrijker is dan de uitdaging in het werk. Maar circa een op de drie verkiest uitdaging boven salaris. Het zijn vooral de developers die uitdaging belangrijker vinden dan een hoge vergoeding. vacatures. Zelf zoeken en benaderd worden Meerdere keren per maand 12% 14% 12% 38% Vacaturesites populair onder IT ers Bij het oriënteren op een nieuwe baan hebben vacaturesites als middel de absolute voorkeur. Twee van op een nieuwe baan. Het zijn vooral de supportmedewerkers en developers die een beroep zouden doen Dit alles sluit aan bij hoe men tot op heden zijn baan of banen heeft gevonden. Iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat men meestal zelf actief Eens per maand 6% 6% 4% de drie ondervraagde IT ers noemen de sites, ongeacht of op een vacaturesite (beide 68%). Dit geldt in iets mindere op zoek is geweest. Onder support-medewerkers is men zich nu wel of niet actief oriënteert mate voor de (62%). dit aandeel 57%, onder developers 54% en onder ITspecialisten 46%. Toch vonden de IT ers ook nog opvallend vaak hun baan via een externe partij. Het zij doordat ze Favoriete oriëntatiekanalen van IT ers benaderd werden, het zij via hun netwerk. Vacaturesite 62% 68% 68% Netwerk 38% 43% 42% Kijkend naar hoe ik mijn vorige functie(s) heb gekregen... Bedrijfswebsite 21% 2 27% 12% 21% 17% Social media 23% 26% 57% 46% 54% 24% Algemene IT websites 18% 2 3 Cv Database 16% 1 23% 31% 33% 29% ICT blogs 9% 13% 17% Carrière gerichte websites 13%... dan ben ik meestal zelf actief op geweest... dan ben ik meestal benaderd... dan is dit meestal via mijn netwerk gegaan Vakbeurzen 7% 7% 18 19

10 ORIËNTATIE OP EEN NIEUWE BAAN BENADEREN VAN IT ERS Ook op de vraag hoe men het liefst benaderd wordt, verschillen de antwoorden niet veel. Het grootste deel gaat liever zelf op zoek, maar dat aantal ligt niet veel hoger dan het aantal IT ers dat liever benaderd wordt. Vooral onder support-medewerkers ontlopen de twee verschillende antwoorden elkaar niet zoveel. hebben wel een iets uitgesprokener voorkeur voor het zelf actief zoeken, licht gevolgd door de developers. IT ER NIEUWSGIERIG NAAR AANBIEDING In het vorige hoofdstuk gaven IT ers al aan dat ze best benaderd willen worden voor een functie. Betekent dit dat ze er alles aan doen om online goed vindbaar te zijn? En hoe willen ze dan het liefst benaderd worden? Wat zijn do s en wat zijn absolute don ts wanneer je als recruiter een IT er wilt benaderen? IT ers worden vaak benaderd Ongeveer twee derde van de IT ers wordt wel eens benaderd door andere bedrijven met het aanbod voor een baan. worden het meest benaderd. 73% van de ondervraagden heeft dat wel eens meegemaakt. Voor developers ligt dat op 68% en bij supportmedewerkers op 66%. Van de ondervraagde wordt 12% minimaal een keer per week benaderd en 3% zelfs dagelijks. Frequentie benadering door recruiters/wervingsbureaus Conclusie IT ers zijn zelfverzekerde werkzoekenden. Ze weten dat ze vrij gemakkelijk aan een nieuwe baan kunnen komen als ze die zouden willen zoeken. Ze worden meestal wel uitgenodigd voor een gesprek en een motivatiebrief is dan zelfs niet eens nodig. Een groot deel staat ook open voor een nieuwe baan, met name vanwege de wens voor een hoger salaris of een betere uitdaging. Wat echter opvalt is dat ze daarbij niet volledig het heft in eigen handen nemen. Hoewel de meesten hun huidige baan zelf gevonden hebben, laat een vrij groot deel zich liever vinden als het om een volgende baan gaat. Het aantal IT ers dat wacht tot ze benaderd worden is zelfs bijna even groot als het aantal dat zelf actief zoekt. Dat sluit niet direct aan bij de wens om in controle te zijn over de eigen carrière, zoals bleek uit het vorige hoofdstuk. Hoe de IT ers vervolgens het liefst benaderd worden en of dat aansluit bij de huidige praktijk, zal blijken uit het volgende hoofdstuk. Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Meerdere keren per maand Eens per maand Enkele keren per jaar 2% 3% 1% 6% 4% 7% 9% 14% 13% 12% 21% 26% 30% 33% Ik word nooit benaderd 34% 27% 31% 20 21

11 BENADEREN VAN IT ERS BENADEREN VAN IT ERS Online goed vindbaar IT ers zijn dan ook online goed vindbaar. Dit geldt vooral voor developers (67%) en (6). Voor de support-medewerkers geldt dit in iets mindere mate maar nog steeds meer dan de helft (5). Degenen die online vindbaar zijn voor recruiters, zijn dat vooral via LinkedIn. Een ruime meerderheid van deze doelgroep geeft aan gebruik te maken van dit medium. Ook via een cv in een database van een vacaturesite is een groot deel goed vindbaar. Dat geldt voor bijna de helft van de mensen die vindbaar zijn. Met name voor de (44%) en in mindere mate voor supportmedewerkers (39%). De online vindbaarheid uit zich verder vooral via activiteiten op social media, zoals Twitter, Facebook en Snapchat. Ongeveer drie op de tien maken hiervan gebruik om gevonden te worden door recruiters. In de drie doelgroepen is dit aandeel nagenoeg gelijk. Ook aanwezig op IT-platforms IT ers zijn ook aanwezig op IT-gerelateerde blogs en social media, zoals Github, Stack Overflow, Quora en Dribble. Ruim een derde zegt op een tot vijf van dit soort IT-gerelateerde media actief te zijn. Nog eens 10% is dat op meer dan vijf van deze platforms. zijn het meest zichtbaar op deze openbare plekken, gevolgd door de developers. Het minst zichtbaar zijn de supportmedewerkers. Online zichtbaar om gevonden te worden De belangrijkste reden om online zichtbaar te zijn, is omdat men wil dat recruiters of bedrijven contact kunnen opnemen. Dit argument wordt door ongeveer de helft van degenen die online vindbaar zijn genoemd. Dit geldt vooral voor (5) en in iets mindere mate voor de developers (47%) en support-medewerkers (44%). Ongeveer een op de drie geeft aan graag online te netwerken en een ongeveer even grote groep geeft aan dat zijn of haar portfolio online staat. Online netwerken wordt vooral gedaan door developers (36%), terwijl het online tonen van het eigen portfolio vooral wordt gedaan door (43%). Dit laatste wordt aanzienlijk minder vaak gedaan door developers (24%). Degenen die niet online vindbaar zijn (ongeveer een kwart van het totaal) geven daarvoor als belangrijkste reden dat zij in hun vrije tijd niet bezig zijn met werk. Dit geldt vooral voor (50%) en in mindere mate voor support-medewerkers (43%) en developers (3). Een iets kleinere groep wil in verband met privacy niet online gevonden kunnen worden. Dit zijn vooral de supportmedewerkers en developers (respectievelijk 40% en 39%) en in mindere mate de (28%). Vindbaarder dan men denkt Van degenen die niet weten of ze online vindbaar zijn voor recruiters (ongeveer een op de acht ondervraagde IT ers) heeft ongeveer de helft wel een profiel op LinkedIn. Circa twee op de vijf zijn actief op social media en een ongeveer even grote groep heeft zijn of haar cv ooit geüpload op een vacaturesite. Ze blijken dus vindbaarder dan ze zelf beseffen. Nieuwsgierig naar aanbieding Van degenen die wel eens benaderd worden door een recruiter of wervingsbureau geeft ongeveer de helft aan altijd nieuwsgierig te zijn naar de aanbieding die men doet. Een iets kleinere groep geeft aan het prima te vinden om benaderd te worden, mits de vacature relevant is. Bijna twee op de vijf voelen zich gevleid als zij benaderd worden, terwijl ongeveer een op de drie het altijd leuk vindt om benaderd te worden. Vooral vinden het prettig om benaderd Waarom bent u online vindbaar? Ik wil dat recruiters contact met mij op kunnen nemen Ik netwerk graag online 26% 3 36% 44% 47% 5 Ik ben altijd nieuwsgierig naar een aanbieding 48% te worden. Zij geven vaker dan support-medewerkers en developers aan altijd nieuwsgierig te zijn (50%), zich gevleid te voelen (41%) en het leuk te vinden (40%). daarentegen geven vaker dan supportmedewerkers en aan het prima te vinden om te worden benaderd, mits met een relevante aanbieding. Mijn portfolio staat online Ik laat graag (online) zien wat ik kan Ik deel graag mijn kennis met andere mensen Ik werk mee aan open source software 1% 10% 14% 24% 22% 23% 33% 30% 28% 34% 43% 48% 50% Vaak benaderen schrikt niet af Van de mensen die dagelijks benaderd worden, zegt zelfs 80% het altijd leuk te vinden om benaderd te worden. Terwijl dat percentage onder alle mensen die wel eens benaderd worden maar 3 is. Daarnaast zegt niemand van de mensen die dagelijks benaderd wordt, dit vervelend te vinden. De helft zegt altijd nieuwsgierig te zijn. Iets wat onder de mensen die meerdere malen per week benaderd worden met 64% nog hoger ligt. Ook dit is meer dan het gemiddelde. Het lijkt er dus op dat frequent benaderen eerder een positieve invloed heeft dan een negatieve. Het schrikt de meesten in elk geval niet af. Aanbod moet passend zijn Als het aanbod passend is, vinden de meeste IT ers het wel interessant om benaderd te worden. Circa 70% van de ondervraagden geeft dat aan. Vooral de zijn hierover enthousiast (7). Een kleine minderheid wordt er niet warm of koud van als zij benaderd worden door een externe partij met een passende baan

12 BENADEREN VAN IT ERS BENADEREN VAN IT ERS Stelling: ik vind het leuk als bedrijven mij benaderen met een baan die bij me past 1% 3% 2% 6% 8% Wat zou een afknapper kunnen zijn als een recruiter u benadert voor een functie? 23% 18% 18% ITspecialisten Als hij mij benadert voor een functie die niet bij mij past 46% 4 53% 23% 31% 28% Als blijkt dat hij mijn profiel niet kent 41% 47% 47% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Zo reageert men ook positief op de stelling Ik zou het leuk vinden als bedrijven mij benaderen met een baan die echt bij me past. Twee op de drie ondervraagde IT ers zouden het leuk vinden als bedrijven hen benaderen met een baan die echt bij hen past. Dit geldt vooral voor de (69%). Onder de developers is dit aandeel 66% en onder de support-medewerkers 62%. Opvallend: Dit blijkt ook als gevraagd wordt hoe een recruiter het beste aandacht kan trekken. Een passende functie werkt hierbij het best. In het verlengde hiervan noemt men het ook belangrijk dat de recruiter zich in het profiel van de kandidaat heeft verdiept. Het helpt eveneens als direct duidelijk is wat de vacature inhoudt. Over het salaris beginnen wordt veel minder als wenselijk beschouwd. gemiddeld vindt slecht het níet leuk om benaderd te worden. Als hij een algemeen bericht stuurt Als hij mij op mijn werk stoort Als hij meteen over het salars begint 14% 13% 20% 21% 2 41% 42% 44% Als een recruiter u benadert, hoe kan hij dan uw aandacht trekken voor een functie? Als hij mij benadert voor een functie die ook echt bij mij past Door direct de vacature te beschrijven Als hij laat zien dat hij mijn profiel kent 34% 33% 33% 29% 27% 3 69% 72% 71% Geen passende functie = geen reactie Recruiters die geen passende baan sturen, hoeven er niet op te rekenen dat de desbetreffende IT er reageert. Ongeveer de helft van de ondervraagde IT ers weigert dat te doen. Hoe schaarser het talent, hoe groter de groep die aangeeft niet te reageren. Iets minder dan een kwart neemt naar eigen zeggen wel de moeite om te reageren, ook als de functie niet bij hem of haar past. reageren onder deze condities het vaakst: 26%. Voor een deel van de IT ers is de maat wel zo n beetje vol: zij willen helemaal niet meer benaderd worden omdat het aanbod toch niet aansluit. Dat gevoel is vooral sterk aanwezig onder de developers (27%) en bij (26%). Onder de support-medewerkers leeft dat gevoel iets minder (20%). Als hij een persoonlijk bericht verstuurd Direct over het salaris beginnen 9% 9% 17% 27% 33% Afknapper: niet verdiepen in kandidaat Als een recruiter zich niet in het profiel van de IT er verdiept en een baan aanbiedt die niet goed aansluit, wordt dat als een echte afknapper gezien. Andere afknappers zijn: een algemeen bericht sturen, op het werk storen (bellen) of meteen over salaris beginnen. IT ers vinden het ook vervelend als recruiters niet begrijpen wat hun werk inhoudt. Vooral storen zich aan het (vermeende) gebrek aan kennis bij de recruiters. Van de geeft 49% aan het vervelend te vinden dat recruiters wat dit betreft een gebrek aan kennis hebben. Onder developers is dit aandeel 4 en onder support-medewerkers 40%

13 BENADEREN VAN IT ERS BENADEREN VAN IT ERS Liefst benaderen via Wie een IT er wil benaderen met een passende functie, kan dat het beste via doen. Ruim 70% van de ondervraagdeit ers zegt hier de voorkeur aan te geven. De praktijk wijst echter anders uit. In de meeste gevallen wordt contact gezocht via LinkedIn, terwijl IT ers daar iets minder enthousiast over zijn. Toch heeft dat nog altijd de voorkeur boven gebeld worden of een bericht via andere social media. Op welke wijze wordt u het liefst benadert door recruiters/wervingbureaus? 70% 71% 72% Een bericht via LinkedIn 38% 43% 47% Bellen op mijn privé telefoon 16% 20% 21% Een berichtje via privé social media Bellen op mijn zakelijke telefoon 8% Stelling: recruiters mogen mij wel vaker benaderen 16% 6% ITspecialisten 7% 1% 9% 6% 10% 28% 34% 33% 17% Conclusie IT ers staan er wel degelijk voor open om benaderd te worden door een recruiter en zijn daarom vaak ook online goed vindbaar. Zowel op algemene social media en netwerksites als in cv-databanken en op specialistische IT-platforms. Maar het benaderen moet wel op de juiste manier gebeuren. Dat betekent bij voorkeur per voorzien van een persoonlijke touch en vooral met een baan die passend is. Recruiters die zich niet verdiepen in het profiel van de kandidaat en met hagel schieten op een algemene groep IT ers worden niet gewaardeerd. Dat geldt verreweg als de grootste afknapper en is voor een grote groep een reden om maar helemaal niet meer benaderd te willen worden. Met de juiste aanpak en vooral het juiste aanbod kan er nog een hoop gewonnen worden. Dan willen IT ers zelfs wel nog vaker benaderd worden. Matching en persoonlijke aandacht zijn hierbij de sleutelwoorden. Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Goed aanbod helpt Maar wie met een goed aanbod aan komt zetten, kan altijd wel een potje breken. Dan maakt het voor de meeste IT ers niet eens zoveel uit op welke manier contact wordt gezocht. Dit geldt vooral voor de developers en (beide 50%) en in mindere mate voor de support-medewerkers (43%). Sommige IT ers willen dan ook best vaker benaderd worden door recruiters. Vooral hebben hier geen moeite mee: van hen geeft 43% aan dat zij vaker benaderd mogen worden. Dit aandeel is onder de developers 38% en onder support-medewerkers 3. Ongeveer een op de vijf wil niet vaker benaderd worden door recruiters. Dit aandeel is onder de developers het hoogst (23%) en bij het laagst ()

14 TIPS VOOR RECRUITERS CARRIÈREPLANNING IT ERS De ondervraagde IT ers hadden ook nog advies voor recruiters; we hebben hun belangrijkste tips op een rijtje gezet. Wie IT ers op een succesvolle manier wil benaderen, kan het beste rekening houden met deze zes aandachtspunten: Kom met iets relevants Maak het persoonlijk Zorg dat het aanbod past bij het profiel. Verdiep je in de persoon die je spreekt en stuur geen algemeen bericht. CARRIÈREPLANNING IT ERS ALS JE STIL BLIJFT STAAN, BEN JE STRAKS HELEMAAL NIET MEER ZO GEWILD Wees specifiek en concreet Leg duidelijk uit wat de functie inhoudt met een goede omschrijving. Kom met reëel aanbod Maak er een realistisch verhaal van en geen plaatje dat te mooi is om waar te zijn. Wat doet het met IT ers dat ze zo gewild zijn? Worden ze gemakzuchtig? Denken ze: ik hoef niet mijn best te doen, want ik krijg toch wel een baan? Of blijven ze ambitieus en proberen ze het maximale uit je carrière halen? We vroegen het vijf gewilde IT ers. Software engineers, (front-end) developers en een SharePoint consultant. Zelfverzekerd maar niet gemakzuchtig door dan andere werknemers, maar het geeft ze wel IT ers weten dat ze gewild zijn. Dat blijkt uit de een zeker gevoel. Ik merk dat het makkelijk is om een antwoorden van alle vijf IT ers. Vooral doordat ze vaak baan te vinden, dus als ik mijn werk niet leuk vind, kan benaderd worden, voelen ze dat ze in een schaarse ik zo op zoek naar iets anders, zegt Jaroslaw, die twee functie werken en weten ze dat bedrijven erg in hen jaar geleden vanuit Polen naar Nederland kwam om bij Ga niet pushen Meedenken wordt gewaardeerd Laat zien dat je niet alleen voor een bedrijf werkt, geïnteresseerd zijn. Best een plezierig gevoel in deze tijd, erkent front-end developer Robin. Ook developer en salesforce concultant Lucas ziet dat zo: Het is positieve Sanoma als software engineer te werken. Het geeft me veel vertrouwen dat ik wel iets vind, aldus Cyril, SharePoint consultant die op zoek is naar een nieuwe IT ers snappen dat recruiters geld willen verdienen, maar ook het belang van de kandidaat voor ogen aandacht en dat is leuk. Ze voelen zich er niet specialer uitdaging. maar doordrammen heeft geen zin. hebt

15 CARRIÈREPLANNING IT ERS CARRIÈREPLANNING IT ERS Maar maakt het ze ook gemakzuchtig? Integendeel, vindt Jaroslaw. Het feit dat ik makkelijk een baan kan vinden, betekent niet dat ik onverschillig word, zegt hij. Ik hou me wel degelijk met mijn carrière bezig en met mijn toekomst. Ik heb bepaalde ideeën over waar ik heen wil in de IT-markt en hoe ik me wil ontwikkelen. Dan is het natuurlijk wel fijn dat ik in de situatie zit dat ik kan kiezen waar ik wil werken. Lucas denkt er net zo over: Ik probeer mezelf steeds te verbeteren, dus een onverschillige houding heb ik niet, maar het geeft wel een goed gevoel dat ik weet dat er veel opties zijn. Ook Robin ziet dat zo: Ik ben wel degelijk bezig met waar ik wil werken en doe mijn werk ook zo goed mogelijk. En als ik het gevoel heb dat ik blijf steken qua niveau, dan maak ik de volgende stap. Dan is het prettig om te weten dat ik vrijwel zeker iets kan vinden. Roy, net als Robin front-end developer bij Ganda, leunt ook niet achterover: Ik heb liever zelf een plan dan dat iemand dat voor mij gaat uitstippelen. Ik kijk dus gericht naar wat mij verder brengt in mijn carrière en hoe ik mij daarin kan verbeteren. Want als je stil blijft staan, kan het zijn dat je straks helemaal niet meer gewild bent. Ik weet wat ik kan, maar mijn marktwaarde vind ik lastiger in te schatten. Goed inzicht in carrièrekansen, minder in marktwaarde Weten ze ook waar hun mogelijkheden liggen en wat hun marktwaarde is? Lucas denkt van wel. Mede door de aanbiedingen die ik krijg, heb ik daar wel een goed beeld over. Ook Cyril is zich er wel bewust van haar carrièrekansen. Over je mogelijkheden is genoeg te vinden op internet en je hoort het ook vanuit de branche. Robin ziet vooral mogelijkheden door de groei van het vakgebied. Binnen front-end development worden zoveel nieuwe ontwikkelingen gedaan, zodat je daarin weer verder kunt groeien. Jaroslow ziet die ontwikkeling ook, maar ook dat je ze zelf in de gaten moet houden. De markt verandert zo snel, zeker binnen de IT, dat er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Nieuwe technologieën, nieuwe bedrijven, nieuwe start-ups die dingen doen die niemand eerder ooit deed. Je moet steeds uitkijken naar nieuwe mogelijkheden. Het valt volgens Jaroslaw niet mee om alle ontwikkelingen in de gaten te houden. Hij legt zijn oor daarom zoveel mogelijk te luister bij zijn collega s. Je kunt natuurlijk zelf alles wel gaan lezen online, want er verschijnt genoeg op dat gebied. Maar dat kost tijd en die tijd heb ik bijna niet, omdat ik zo druk ben met mijn huidige werk. Dus mensen om mij heen zijn mijn beste bron hiervoor. Over hun marktwaarde zijn de IT ers minder overtuigd. Je weet wat je zelf kunt, maar wat je marktwaarde is, is lastiger in te schatten, vindt Roy. Je bent een spil in het hele proces, waarbij je aan de belangrijke kant zit. Maar de echte marktwaarde daarvan vind ik moeilijk te bepalen. Ook Cyril weet niet zo goed wat ze waard is op de arbeidsmarkt: Wat voor een vergelijkingsmateriaal heb je? Je collega s of wat informatie op internet als benchmark. Eerlijk gezegd heb ik er weinig idee bij. Zelf controle houden over carrière Op de vraag of ze liever benaderd worden of zelf op zoek gaan, zijn ze eensgezind: zelf op zoek. De reden is dat zelf de controle willen houden. Ik stippel liever zelf mijn carrière uit, dan heb ik zelf alles in de hand, zegt Roy. Ook voor Jaroslaw geldt dat: Ik weet immers zelf het beste wanneer ik toe ben aan een volgende stap. Als het zover is, ga ik me oriënteren. Robin gaat zelfs nog een stap verder, door te zorgen dat hij niet bijna niet te vinden is op internet. Dat doe ik heel erg bewust, omdat ik wil doen wat ik wil en niet wil dat mensen dat voor mij gaan beslissen. Lucas geeft aan dat hij het leuk vindt om aanbiedingen te krijgen, maar dat hij toch ook liever zelf op zoek gaat. Als je zelf zoekt, denk ik dat je er meer uit kunt halen. En dan bedoel ik dat vooral qua functie. Dan kun je echt op zoek gaan naar iets wat je zelf wilt doen. Je hebt meer controle en zo een grotere kans dat je krijgt wat je zoekt, Cyril zoekt ook zelf actief, maar vindt het ook prima als een recruiter met aanbiedingen komt. Het biedt een extra kanaal bij mijn zoektocht naar een nieuwe baan. Ik toets het vervolgens wel op dezelfde manier als dat ik een vacature zou toetsen. Opvallend is dat de IT ers hun huidige baan wel allemaal via een recruitmentbureau of netwerk gevonden hebben. Lucas kwam een recruiter tegen op een beurs toen hij nog studeerde in zijn derde jaar. Een jaar later werd hij gebeld om eens te praten en zo kon hij terecht bij zijn huidige baan. Jaroslaw zag een vacature op een vacaturesite staan toen hij nog in Polen zat en kwam zo in contact met een recruitmentbureau dat uiteindelijk een andere functie voor hem regelde bij Sanoma. Ik krijg regelmatig aanbiedingen waarbij ik me echt afvraag of ze überhaupt naar mijn cv hebben gekeken. Benaderd worden streelt het ego mits het persoonlijk gebeurt De IT ers staan dan ook zeker niet negatief tegen het benaderd worden door recruiters, mits het op de juiste manier gebeurt. Het streelt toch je ego, zegt Cyril. Als je het hebt over gewild voelen op de arbeidsmarkt, dan helpt dit wel. Aan de andere kant zit er ook veel kaf tussen het koren. Ik heb regelmatig aanbiedingen waarbij ik me echt afvraag of ze überhaupt naar mijn cv hebben gekeken. Dus in die zin vind ik het soms vervelend. Roy herkent dat: Aan de ene kant voel je je gevleid, aan de andere kan kijken ze vaak niet goed naar je profiel. Ze zien je dan echt als een product dat ze zo snel mogelijk willen koppelen aan een bedrijf. Dus als ze twee overeenkomsten zien, gaan ze je al benaderen. Roy heeft liever dat een recruiter meedenkt met het vinden van een geschikte baan. Ik vind het veel interessanter als hij samen met mij op zoek gaat naar de ultieme baan of het ultieme bedrijf. Dat lijkt me een veel betere manier. Als een soort loopbaanbegeleider. Cyril vindt dat ook: Ik denk dat ze er goed aan doen om een persoonlijke relatie op te bouwen met de mensen in hun bestand. En dat ze dan kijken welke functie bij jouw kwaliteiten zou passen. Meer vanuit een persoonlijke relatie op zoek gaan naar de juiste match. Lucas maakte dat mee bij het vinden van zijn huidige baan. De recruiter benaderde me telefonisch met de vraag of ik een keer langs wilde komen voor een gesprek. Gewoon als kennismaking, terwijl ze nog helemaal geen concrete functie hadden. Daarna zijn ze voor mij op zoek gegaan. Dat persoonlijke sprak mij erg aan. Ergernissen over recruiters Cyril ergert zich vooral ook aan de soms agressieve benadering van recruiters. Dan bluffen ze dat ze iemand kennen uit jouw netwerk om binnen te komen, maar dat blijkt bij beetje doorvragen helemaal niet zo te zijn. Ook 30 31

16 CARRIÈREPLANNING IT ERS SLOTWOORD voelt ze zich soms onder druk gezet als ze ook maar enige interesse laat blijken. Dan laten ze je niet meer los en blijven ze je benaderen tot je echt ja zegt. Roy vindt het hinderlijk als een recruiter hem via Facebook benadert als hij hem net via LinkedIn heeft geaccepteerd. Dat zijn twee gescheiden werelden en dat wil ik dan graag zo houden. Ook bulkmail is voor hem een doorn in het oog. Dat ze alleen de aanhef aanpassen, heel onpersoonlijk. Een mail is in elk geval wel weer prettiger dan een telefoontje vindt Jaroslaw. Bellen is echt het vervelendste wat ze kunnen doen, want dan stoor je tijdens het werk. Als ze hem willen benaderen, dan per mail en graag meteen met genoeg informatie over de baan. Geef me zo veel mogelijk details, maar hou het wel kort en krachtig. En vraag bijvoorbeeld wanneer ze contact kunnen opnemen. Dan hoef ik alleen maar te antwoorden: bel me morgenavond op dat tijdstip. Vacatures geven vaak te weinig informatie over de echt belangrijke zaken. Voor Lucas is informatie over een salarisindicatie juist een afknapper. Vaak is die namelijk niet in lijn met de werkelijkheid. Dan wordt een mooi beeld geschetst wat dan achteraf niet waar blijkt te zijn. Salarisindicaties hoeven van Robin ook niet zo. Je kunt hem er in elk geval niet mee verleiden. Tijdens mijn stageperiode had ik een betaalde en een onbetaalde stage. Maar tijdens die onbetaalde stage heb ik verreweg de meeste kennis opgedaan, waar ik nog steeds profijt van heb. Sindsdien weet ik dat geld niet het belangrijkste is. Zorg gewoon dat je je kennis blijft uitbreiden. Maximale uit carrière? Halen de IT ers wel het maximale uit hun carrière? Daarvoor is het goed om eerst te weten te komen wat ze belangrijk vinden in een baan. Stuk voor stuk geven ze aan plezier en de werkomgeving het belangrijkste te vinden. Het moet vooral geen sleur worden, aldus Robin. Dat is echt de doodsteek voor mij. Het moet creatief en fris blijven. Ook Roy benadrukt de sfeer: Salaris maakt niet uit, als je maar als team goed kunt samenwerken. Andere zaken die ze daarna belangrijk vinden, zijn volgens deze IT ers: de functie zelf, afwisseling in het werk, flexibiliteit, goede bereikbaarheid, ambitie, doorgroeimogelijkheden en toch ook nog wel het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Lucas heeft het gevoel dat hij zijn voorkeuren collega s, functie-inhoud en afwisseling - ook terugziet in zijn huidige baan. Het was voor hem dan ook een belangrijk punt bij het sollicitatiegesprek. En dan vooral de laatste twee aspecten. Dat je leuke collega s hebt of krijgt, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen, dat kun je niet echt als eis hebben, maar het was wel een wens van mij om diversiteit in werkzaamheden te hebben en dat ik bepaalde werkzaamheden kon doen. Ook Robin vindt dat hij werk heeft dat goed aansluit bij zijn wensen van een goede werksfeer in een creatief bedrijf. Daar heeft hij ook zelf voor gezorgd door te kijken op websites waar awards op vermeld staan. Ik zoek altijd naar een baan met ambitie, dus kijk ik op die sites welk bedrijf inzendingen heeft gedaan en dan ga ik ze een voor een af om te kijken welke het beste bij me past. Cyril heeft deels het gevoel dat ze alles uit haar carrière heeft gehaald. Bij Microsoft vond ze wel de flexibiliteit die ze graag ambieert, maar in de baan daarna matchte het minder, waardoor ze er ook een punt achter heeft gezet. Het is volgens haar ook vaak lastig om uit een vacature te halen of al die aspecten er wel in zitten. Soms bel ik daarom eerst even op om te vragen hoe het met bijvoorbeeld de bedrijfscultuur zit. Ook Roy is aardig tevreden over zijn carrière tot nu toe. Hij is blij met zijn werkomgeving, maar zou nog wel verder willen doorgroeien. Mocht hij ooit naar een andere baan zoeken, dan zou hij die aspecten zeker meenemen in zijn beslissing. Dat geldt ook voor Jaroslaw. Hij vindt ook dat vacatures vaak te weinig informatie geven over de aspecten die hij belangrijk vindt collega s en de structuur van het bedrijf. Vandaar dat hij er altijd naar vraagt. Sterker: het is altijd de eerste vraag die ik stel. Ik hou van kleine organisaties met een platte structuur. Ik check altijd van tevoren of dit het geval is en hoe de teams verder zijn opgebouwd. Heeft hij het gevoel dat hij het maximale uit zijn carrière heeft gehaald? Interessante vraag. Misschien is dat wel niet mogelijk, omdat het altijd beter kan. Hoewel ik goed op mijn plek zit, wil je natuurlijk altijd meer. Dat ik nog meer betrokken word, met nog betere technologieën kan werken. Of meer vrije dagen. Er valt eigenlijk altijd wel wat te wensen. SCOOR MET EEN GEPERSONALISEERD AANBOD IT ers zijn zich zeer bewust van hun gewilde positie op de arbeidsmarkt. Dat blijkt zowel uit de resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek als uit de persoonlijke gesprekken die we hadden met enkele developers en consultants. Ze voelen zich er niet direct specialer door dan andere werknemers, maar het maakt ze wel zelfverzekerd, omdat ze weten dat er altijd wel een baan op hen wacht. Een geruststellende gedachte. De wetenschap dat ze zo gewild zijn, komt met name doordat ze regelmatig benaderd worden door recruiters die een baan in de aanbieding hebben. Ze staan wat dat betreft erg dubbel kunnen prima direct tegenover deze benadering. Aan de ene kant streelt het hun ego en geeft het ze zoals gezegd een zekerder gevoel, aan benaderd worden. de andere kant vinden ze het erg vervelend als recruiters hen benaderen met een baan die totaal niet aansluit bij hun profiel, waaruit blijkt dat de recruiter zich totaal niet heeft verdiept in de persoon die ze benaderen. Dan wordt zo n telefoontje of mailtje juist eerder als hinderlijk ervaren. De IT er zegt graag controle te hebben over zijn carrière, maar lang niet iedereen heeft daarbij een duidelijk carrièredoel voor ogen. Ze houden wel hun vakkennis op peil en willen zich graag blijven ontwikkelen, maar slechts de helft zegt dat ze tot nu toe alles uit hun carrière hebben gehaald. Dat is opmerkelijk, want je zou verwachten dat deze gewilde doelgroep de beste banen voor het uitkiezen heeft. Even opvallend is dat de helft liever benaderd wordt voor een baan dan dat ze zelf op zoek gaan. Hoewel je natuurlijk nog steeds controle hebt of je ja of nee zegt tegen zo n aanbod, beperkt het wel je scope en zul je met minder banen in aanraking komen dan wanneer je zelf gaat zoeken. Zeker als blijkt dat een groot deel van de recruiters ook nog met banen aan komt zetten die niet blijken te matchen. IT ers zijn ambitieuze carrièremensen, maar hebben niet altijd zin om naar een baan te zoeken. Ook passieve kandidaten Wat kunnen we leren van deze uitkomsten? Allereerst dat IT ers ambitieuze carrièremensen zijn. Ze willen wel degelijk de beste baan hebben en spannen zich daar voor een groot deel voor in. Maar blijkbaar heeft ook niet iedereen zin om actief naar banen te gaan zoeken en als ze het doen, vinden ze niet altijd direct wat ze zoeken. Recruiters die hun aandacht weten te pakken, kunnen dus nog een hoop winnen. Maar dan wel op inhoud. Door te zorgen voor een juist match, een heldere functie-omschrijving én een persoonlijke benadering. Passsieve kandidaten kunnen dus prima direct benaderd worden, eventueel ook via de social media waar ze zich voor een groot deel bevinden, met name de IT-gerelateerde, zoals Github en StackOverflow. Actievere werkzoekenden kijken vooral op vacaturesites, maar missen daar nog wel eens de juiste inhoudelijke informatie over een baan. Zeker als het gaat om belangrijke zaken als inhoud van de functie, werkcultuur en sfeer. Meer aandacht aan de inhoud van een vacature kan deze IT ers ook over de streep helpen. Oftewel: de IT er is wel degelijk op zoek naar de allerbeste baan, maar kan daarbij wel een zetje in de rug gebruiken. Bedrijven die daar op de juiste manier mee om weten te gaan, zullen een goede slag slaan in deze war for talent

17 BRONNEN TOELICHTING OP GEBRUIKTE BRONNEN Carrièregedrag en oriëntatie van IT ers Het onderzoek Carrièregedrag en oriëntatie van IT ers is uitgevoerd in opdracht van Monsterboard door onderzoeksbureau TeamVier en werk gehouden onder ruim 500 werkzame en werkzoekende IT ers in Nederland. De interviews zijn online afgenomen (CAWI methode: Computer Aided Web Interviewing). Omdat de sector IT veel verschillende beroepen beslaat wordt er in dit rapport, gesproken over drie groepen. De respondenten zijn als volgt verdeeld: Support medewerkers: netwerk- en serverbeheer, kantoorautomatisering en support, telecom engineer (PBX), desktop installatie, Maintenance. Project managers & IT specialisten: database ontwikkeling en administratie, analyse/testing, computer- en netwerkbeveiliging en IT project management : applicatiebeheer, Web- en UX design, Systeem- en netwerkarchitectuur, IT consultant, software- en webdevelopment, software implementatie en consulting en usability/information architecture. Centraal Bureau voor de Statistiek Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Het Global Information Technology Report 2015 van het World Economic Forum (WEF) Dit rapport besteedt aandacht aan de effecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op economische groei, innovatie, werkgelegenheid en welzijn. Onderdeel van dit rapport is de Networked Readiness Index (afgekort NRI): een index waarmee tot uitdrukking komt hoe landen scoren op de mate waarin (ontwikkeling en benutting van) ICT en gerelateerde networked readiness bijdraagt aan het internationale concurrentievermogen van in totaal 143 landen ter wereld. Nederland ICT Nederland ICT is de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland. Met een achterban van meer dan medewerkers is Nederland ICT dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT-sector. MONSTERBOARD.NL Website Telefoonnummer Faxnummer Bezoekadres John. M. Keynesplein EP Amsterdam Postadres Postbus BE Amsterdam Dit is een uitgave van Monsterboard. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Monsterboard. VOOR WERKZOEKENDEN Facebook Twitter Twitter IT Twitter Techniek VOOR WERKGEVERS Twitter Blog hiring.monsterboard.nl Ontwerp: Wijzijnwolf.nl 34 35

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO.

Nieuwe Tijden. Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011. de arbeidsmoraal. MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO. Nieuwe Tijden MKB Marktmonitor 2011/2012 van Unique en TNO Omzet van meer dan helft MKB ers groeit in 2011 Baas wordt aantrekkelijker door flexibel werken Social media veranderen de arbeidsmoraal Inhoud

Nadere informatie

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUISZORG, THUISZORG EN KRAAMZORG DIT IS EEN PUBLICATIE VAN Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Jongeren & de care 6 Hoe denken jongeren over de care? 6 3 Het Care Segmentatiemodel

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

reorganisatie-bestendig?

reorganisatie-bestendig? Jamie Naughton Goede customer service is de beste marketing Hans Molenaar Nederland, de marketingpoort naar Europa. Egbert Jan van Bel Marketeers tussen wal en schip...? pag 2 pag 2 pag 3 Carrièrekrant

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie