Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Rapportnr. Versie Status Datum Project Opdrachtgever Auteur Afdeling BSW/NIW-R Definitief juni 1998 CAD-project CAD-projei H. van Baarle BSI/DI en WB BDHATCH BDGEOTAB - DIMENSION III release Structuur en werkwijze rond projecten Invulinstructies - Wijzigingsformulier Samengesteld met gedeeltelijke overname ui - 2D CAD Cursus Management CAD Cursus C9713

2

3 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT nr.. C c p B B^>U. BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht Update CAD 1998 Rapportnr. Versie Status Datum Project Opdrachtgever Auteur Afdeling Bijlagen BSW/NIW-R Definitief juni 1998 : CAD-project : CAD-projectgroep : H. van Baarle : BSI/DI en WB : - BDHATCH -BDGEOTAB - DIMENSION III release Structuur en werkwijze rond projecten - Invulinstructies - Wijzigingsformulier Samengesteld met gedeeltelijke overname uit: - 2D CAD Cursus - Management CAD Cursus

4 Inhoudsopgave 1 TREECM TreeCM STARTEN VAN EEN PROJECT UNIX-login TREECM-LOGIN Veranderen TreeCM-password Selecteren van ander project Selecteren van modellen en opstarten van Dimension III Selecteren van een Bouwdienst startmodel Filters Explode Hierarchy Last Revision Only Active User en Active Group Label Specify Env CVDIM3/SNAPSHOT Type Drawing/Model en PK/DXF CVDIM3 -ACTION MENU Acties met betrekking op het CURRENT MODEL STORE UPDATE REPLACE RESET COPY FREEZE Acties met betrekking tot de CURRENT DRAWING REQUEST REVIEW REQUEST REVIEW WITH DXF INFO Acties met betrekking tot het ophalen van een New Model GET en READ Submodel Close Plotten van drawings en tekeningen Plotten van drawings in hetdynamisch gedeelte Plotten (printen) van snapshots in het statisch gedeelte Tree Configuration Manager Document attributen Vaste gegevens voor aanvang van een project Overige attributen Enkele andere, optionele, attributen zijn: Het beheer van modellen Beheer van modellen onder TreeCM File Model Beheer van modellen onder de Project Login File Model Retrieve Model New Model Selectief omgaan met gegevens van modellen Model Verify Maatvoering, Teksten en arceringen DIMENSION III RELEASE Viewfile DACDISK Reference modellen Assenkruis in het model DAL Debugger 43 Update CAD 1998 i 9 juni 1998

5 2.6 Nieuwe DAL functies 43 3 BIBLIOTHEKEN Bibliotheken bij de Bouwdienst SGB (Standaard Geometrie Bibliotheek) Normdelenbibliotheek (Fast) Inleiding Het catalogus selectiescherm van FAST Wijzigen van FAST normdelen Aanwezige normdelen SSB (Standaard Symbolen Bibliotheek) Afdelings- en projectbibliotheken Algemeen SATO-Bibliotheek Userinterface 57 4 UITWISSELING ELECTRONISCHE DATA Uniforme communicatie Afspraken tussen verzender en ontvanger Bestekstekst voor digitale overdracht CAD-files (handreiking) Dat is DXF en wat kan een CAD-pakket ermee Uitwisselingsmethode mogelijkheden / besprekingen Lagen- en lijnenafspraak van de Bouwdienst Wat kan misgaan bij overdracht binnen hetzelfde CAD-systeem Uitwisseling CAD files via een FTP-site (File Tranfer Protocol) Gebruikers Hoe werkt het Diversen 64 5 BDDET, BDDECOMP EN BDMDLCOPY BDDET Start programma Verwerking programma BDDECOMP Algemeen Start programma Verwerking programma Opmerkingen BDMDLCOPY Algemeen Start programma Verwerking programma Opmerkingen Vergelijking gebruik van BDDET, BDDECOMP en BDMDLCOPY 76 Verklarende woordenlijst 79 Update CAD juni 1998

6 1 TreeCM 1.1 TreeCM. Voor het documentbeheer bij de Bouwdienst wordt er gebruik gemaakt van een applicatie TreeCM. TreeCM biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze binnen een (deel)project de Dimension III modellen en de hieruit afgeleide tekeningen te beheren. Onder een tekening wordt een papieren document verstaan, dat vanuit elk stadium in het project kan worden gegenereerd. De tekening zal in het vervolg van deze cursus ook SNAPSHOT genoemd worden. De relaties tussen (sub-)modellen, drawings en tekeningen (snapshots) worden vastgelegd en over deze relaties wordt eenvoudig gerapporteerd. Hierdoor is het mogelijk dat gebruikers binnen een project goed samen kunnen werken. Documenten van het type SNAPSHOT (in feite dus de papieren tekening) gaan het goedkeuringstraject in. Hierbij wordt aan deze documenten een bepaalde status toegekend. Markeringen zullen op de tekeningen worden aangebracht die eenduidig deze status aangeven. Een werkwijze is ontwikkeld ten aanzien van de workflow, vrijgave en autorisatie van CAD-documenten. Deze werkwijze voldoet aan de eisen gesteld in Elementair van de Bouwdienst. Binnen deze workflow worden een dynamisch en een statisch gedeelte onderscheiden. Het dynamisch gedeelte bestaat alleen uit documenten van het type MODEL en DRAWING, in het statische gedeelte worden de documenten van het type PAPIER nooit veranderd, maar gaan het goedkeuringstraject in. In deze cursus zullen we alleen te maken krijgen met de dynamische kant. Er zal diverse malen verwezen worden naar bijlagen, waarin met behulp van flowcharts de gang van zaken met de door de gebruiker te ondernemen acties zijn weergegeven. Deze bijlagen zijn te vinden achter in dit cursusboek. 1.2 STARTEN VAN EEN PROJECT Bij de aanvang van een nieuw project, dat met TreeCM beheerd zal gaan worden, dient dit project door de projectgroep aangemeld te worden bij FM door middel van een standaard formulier. Op dit formulier staan de gegevens (attributen genoemd) die Optegra nodig heeft om de bij dit project behorende documenten goed te kunnen beheren, zoals (deel-) projectcode en faseringen, omschrijvingen, gebruikers enz. Voor deze cursus is een project gedefinieerd, waarop men zal gaan werken (project 3279E5). De documenten binnen dit project zullen met TreeCM/Optegra worden beheerd. Ook na de cursus is dit project beschikbaar om te oefenen. Update CAD 1998 blad 7 van 82 9 juni 1998

7 Het starten van een project gaat als volgt in zijn werk. 1.3 UNIX-login. Allereerst zal een gebruiker moeten inloggen op het UNIX-werkstation. Dit is altijd het geval, of projecten nu wel of niet met TreeCM worden beheerd. Dit inloggen doet men door middel van het intikken van de username en password. Logt een gebruiker voor het eerst op een UNIX-werkstation in, dan wordt er gevraagd om een password te kiezen. Men moet 'kennismaken' met het systeem. Achtereenvolgens vraagt het systeem: Enter OLD password: hier geeft men een RETURN Enter NEW password: hier toetst men een password in volgens de reeds bekende password-conventies Enter NEW password: hier toetst men het net ingegeven password opnieuw in ter verificatie door het systeem. Zie de flow-chart van de TREECM cursus. Men is nu ingelogd en men ziet de zgn. HP-VUE (Visual User Environment). Daarna start men de TreeCM-LOGIN door op de button TreeCM te klikken, die zich midden in het onderste deel van de HP-VUE bevindt. Figuur 1 Het HP VUE dialoogvenster,/\ «Dec 18 Six 1.4 TREECM-LOGIN Men ziet op de achtergrond het "TreeCM" window verschijnen. TreeCM staat voor Tree Configuration Manager. Op de voorgrond verschijnt het "Optegra SignOn" window. Hier zal men zich aan Optegra, het beheersysteem, moeten bekendmaken door middel van Username en Password. De Username verschijnt automatisch in de bovenste balk; daarna zal men het Password in moeten toetsen. Zet hiertoe de muis in het vak of spring hier naar toe middels de Tabtoets. De eerste keer dat men het Password intikt zal dit Password gelijk zijn aan rws001 en zal men dit zelf moeten veranderen. Men mag hiervoor hetzelfde Password gebruiken als het Unix-Password. Update CAD 1998 blad 8 van 82 9 juni 1998

8 Figuur 2 Optegra Sign On scherm TreeCM Tree Configuration Manager File Ssica yisw Optegra *v: t Display t Na het klikken op 'OK' verschijnen in het "Select Project" window de (deel-) projecten waartoe de betreffende gebruiker is geautoriseerd. Figuur 3 Het Select Project dialoogvenster Door middel van een dubbelklik op een project wordt een window met meer informatie over dit project geactiveerd. Bij het definieren van een project zijn ook de eventuele deelprojecten en alle daarbij behorende faseringen opgegeven. Update CAD 1998 blad 9 van 82 9 juni 1998

9 Het "Select Project" window is opgesplitst in drie gedeelten, te weten: Project SubProject Phase PBMS code Deelproject Fasering Hieronder vindt men drie buttons met de filters, "All" "Own" en "User" Own All User Alle projecten waartoe de ingelogde gebruiker (user) is geautoriseerd. Alle projecten waartoe de users behorende bij de afdeling (group) van de ingelogde gebruiker zijn geautoriseerd. Alle projecten waartoe een op te geven user is geautoriseerd. Default ziet de user in de linkerlijst alle projecten, waartoe hij/zij is geautoriseerd, verschijnen. In deze scroll-list selecteert men het project waar men aan wil gaan werken. Zijn er deelprojecten gedefinieerd, dan worden deze zichtbaar in de middelste lijst. Men kan dan het gewenste deelproject selecteren, waarna men in de rechter lijst de gewenste fasering selecteert. Alle geselecteerde items worden "gehighlight" weergegeven. Hierna drukt men op de button "OK" waarmee het inloggen voltooid is. 1.5 Veranderen TreeCM-password Selecteer in het "TreeCM" window in de bovenbalk onder "Optegra" de optie "Password" waarna het volgende scherm verschijnt: Figuur 4 Password wijzigen TreeCM - Tree Configuration Manager File Mode Select Vie* Optegra Stan Display Help 9999A1 - TREECM / Deelproject / Definitie RWSADMIN January 07, :56 Document Optegra Password Old Password New Password Re-type New Password j OK ReiSt Cancel Assist Statu' s i g r ' o n t 0 E D M s e, v e r R W B I J C! 1 completed successfully. You have 0 EDM message(s). Update CAD 1998 blad 10 van 82 9 juni 1998

10 Het principe is hetzelfde als bij de eerste keer inloggen in Unix. Old Password: Tik hier je username in New Password: Tik hier je nieuwe password in (volgens de reeds bekende password-conventies) Re-type New Password: Tik ter verificatie het net ingevoerde password opnieuw in. Gebruik ook hier weer de muis of de Tabtoets om in het gewenste vakje te komen. Sluit af door op de button "OK" te klikken. 1.6 Selecteren van ander project. Om een ander project te selecteren kiest men in het TreeCM window onder Select de optie Project waarna het Select Project scherm weer verschijnt. Hier kan men weer een project selecteren zoals al eerder beschreven is. 1.7 Selecteren van modellen en opstarten van Dimension III. Nadat het Select Project window is verdwenen verschijnt in het TreeCM window in het bovenste gedeelte de omschrijving van het project, het deel project en de fasering welke men geselecteerd heeft. In de grote scroll-list (links) verschijnen de hierbij behorende modellen en in de kleine scroll-list de bij deze modellen behorende Drawings, de zgn. partmembers. Ook zijn er diverse mogelijkheden om de documenten binnen het project te bekijken. Deze mogelijkheden worden door filters aan en uitgezet. Standaard ziet men deze filters niet, maar deze kunnen worden geactiveerd door in de bovenbalk onder Display de optie Filter te kiezen. Over het gebruik en het doel van de filters zie hoofdstuk 1.9 Filters. Figuur 5 Update CAD 1998 blad 11 van 82 9 juni 1998

11 TreeCM Tree Configuration Manager File Mode Select View Optegra Start Display Help IHWORK «9999ai_kjopgave1 IHWORK A 9999al_kjopgave2 DWOBK A 9999a1_rwsad_newsub_mdl IHWORK A 9999a1_iv,'sad_new_mdl IHWORK A 9999a1_test1 IN90RK A 9993a1 test dool _j L3M revision umy f" Active v U'*8f r uue J Env CVDIM3 r J Type v* Drawing * Model Assist ejajg. Sign on to EDM server RWBU01 completed successfully. You have 0 EDM message(s). In de grote scroll-list worden bij de modellen nog enkele kenmerken vermeld: S INWORK FREEZE A R SIGNED OUT 'status' van een document van type MODEL. Status van een document. 'Bevroren' status van een document van type MO DEL. Revisie van een document van type MODEL. IN REVIEW 'status' van een document van type PA PIER (Snapshot) Deze kenmerken zullen in het verloop van de cursus duidelijk worden. Er zijn nu diverse mogelijkheden denkbaar: a. Men start met een nieuw project en er zijn dus geen modellen waar men aan kan gaan werken. In dit geval zal de gebruiker dus Dimension III starten en beginnen met een Bouwdienst startmodel. b. In het huidige project staan reeds modellen waaraan de ingelogde of een van de andere gebruikers binnen het project heeft gewerkt. De gebruiker moet gaan werken aan een van deze modellen. c. In het huidige project staan reeds modellen waaraan de ingelogde of een van de andere gebruikers binnen het project heeft gewerkt. De gebruiker moet echter gaan werken aan een nieuw model. In de gevallen a. en c. start de gebruiker Dimension III op door in de bovenbalk onder Start de optie CVdim3 te kiezen. Het Start CVaec Dimension III window komt voor. Hier heeft men de keuze uit diverse opties voor het opstarten van Dimension III, te weten: MDI (default aan) Side Screen (default aan) CLI (default uit) 3D Base (default uit) Update CAD 1998 blad 12 van 82 9 juni 1998

12 Figuur 6 Het Start CVaen Dimlll venster Start CVaec Dimension III Merk hierbij op dat het systeem aangeeft dat er geen document geselecteerd is. Tevens wordt middels twee buttons de keuze gegeven om het commando GET of READ op een model te geven. Met het commando GET krijgt de gebruiker de mogelijkheid om een geselecteerd model te wijzigen, met READ om een geselecteerd model in te kijken, het alleen leesrecht. Daar het in dit geval startmodellen - die niet gewijzigd mogen worden - betreft die het systeem de gebruiker aanbiedt, is het vanzelfsprekend dat hier niet voor de optie GET gekozen kan worden. Door op OK te drukken wordt Dimension III gestart en wordt op het grafische scherm het zgn. TreeCM startmodel voorgezet. Tip. Er wordt nooit in dit startmodel gewerkt. De Bouwdienst instellingen zijn in dit model niet aanwezig. Hierna zal altijd een bestaand model of een Startmodel opgehaald moeten worden. Hierna wordt van de gebruiker een actie verwacht. Dit zal in de praktijk betekenen dat de gebruiker een Bouwdienst startmodel zal ophalen wat bij H 1.8 "Selecteren van een Bouwdienst startmodel" uitgelegd zal worden. In geval b. heeft de gebruiker een model geselecteerd. Door op dit model te dubbelklikken wordt het Start CVaec Dimension III window voorgezet. Ook hier kan de gebruiker de keuze maken uit de start opties voor Dimension III. Het systeem laat in de bovenste rand tevens het model zien dat geselecteerd is. Nu wordt we/ de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit de opties GET en READ. De optie GET staat nu default ingedrukt. Het systeem neemt aan dat de gebruiker het geselecteerde model wil wijzigen. Wil de gebruiker dit model inlezen en bijv. daarna opslaan onder een andere naam en met dit nieuwe model verder werken, dan moet de optie READ ingedrukt worden. Update CAD 1998 blad 13 van 82 9 juni 1998

13 Na een klik op de button OK wordt Dimension III gestart met het geselecteerde model, waarna de gebruiker met zijn/haar werkzaamheden kan beginnen. Er is echter nog een manier om met het geselecteerde model Dimension III te starten. Deze manier wordt later in hoofdstuk Tree Configuration Manager besproken. 1.8 Selecteren van een Bouwdienst startmodel. Het selecteren van een Bouwdienst startmodel geschiedt binnen de Dimension III sessie. Dimension III is gestart vanuit het Start CVaec Dimension III window zonder een model geselecteerd te hebben, dus met Start-CVdim3. Na het intoetsen van de username op het side-screen (TR + afd ) zal de MDI user interface opgebouwd worden en op het grafische scherm zal het TreeCM startmodel verschijnen. Hierna start men binnen Dimension III het CVDim3 Action Menu op. Dit doet men door binnen MDI op de button Applications te klikken en daarna de button TreeCM. Op de command line (CLI) hoeft men alleen TreeCM in te tikken, gevolgd door een C/C (Command Complete). Het CVDim3 Action Menu wordt nu gestart. Update CAD 1998 blad 14 van 82 9 juni 1998

14 Figuur 7 Het CVDim3 Action Menu CVDim3 Actiot Current model: Store Submodel: Read Close De enige button die we op dit moment gebruiken is de button New Model: Read Startmodel. De overige commando's worden in een later stadium behandeld. Er verschijnt nu een lijst met de in BDMOD aanwezige startmodellen. Hieruit dient de gebruiker een keuze te maken en daarna op OK te klikken. Het geselecteerde startmodel wordt voorgezet. Dit startmodel mag niet gewijzigd worden; daarom dient men dit model een nieuwe naam te geven. Aan het beheersysteem moet bekend gemaakt worden dat men het betreffende model en de daaruit afgeleide documenten wil gaan beheren met TreeCM. Hierna slaat men het model op in TreeCM met het Store commando dat bij STORE, uitgelegd zal worden. Update CAD 1998 blad 15 van 82 9 juni 1998

15 Het project is nu eigenaar van de modellen. Alle binnen het project geautoriseerde gebruikers mogen aan de binnen het project aanwezige modellen werken. Het systeem houdt bij wie een model gei'nitieerd dan wel gewijzigd heeft (hierdoor is het gebruik van initialen in de naamgeving niet meer noodzakelijk maar wel toegestaan). Daarbij heeft iedere afdeling ook nog zijn eigen regels. Er is reeds gesproken over document attributen. Bij aanvang van een project dienen bepaalde attributen aan het systeem opgegeven te worden. Ondermeer bij het commando Store heeft men de mogelijkheid om enkele andere attributen tot te voegen. Hierover later meer. In het vakje waar de cursor staat tikt men het overige gedeelte van de naam van het model in en klikt op de button OK. Hierna kan men in het model gewoon beginnen met het maken van geometrie etc. 1.9 Filters. De gebruiker heeft bij het inloggen in TreeCM/Optegra de keuze uit diverse filters om documenten te bekijken en te selecteren. Deze filters worden zichtbaar door in de bovenbalk van het Tree Configuration Manager window de optie Filter onder Display te selecteren. Default zijn er enkele filterbuttons ingedrukt. Figuur 8 TreeCM Tree Configuration Manager ; t3tu» s "- r ' o n 1 0 E t ' M s e r v e ' RV'BUOi completed successfully Vou have 0 EDM message^. In dit hoofdstuk zullen we de werking van enkele filters bespreken: 1.10 Explode Hierarchy Deze staat default op uit. Met dit filter kunnen alle documenten zichtbaar gemaakt worden binnen het betreffende hoofdproject (PBMS-code), dus van alle deelprojecten en deelproject-faseringen. De betreffende deelprojecten en fa- Update CAD 1998 blad 16 van 82 9 juni 1998

16 seringen dienen echter wel geladen, dus door de gebruiker geselecteerd te zijn. Worden bij het indrukken van deze button geen documenten zichtbaar, dan is het denkbaar dat de ingelogde gebruiker, nog geen documenten binnen een van de projecten heeft gemaakt of gewijzigd en dient tevens het filter Active uitgezet te worden Last Revision Only. Deze staat default op aan. Met dit filter worden binnen de document-scrollist de laatste versies van de documenten van het type model getoond. Binnen projecten zijn de meeste modellen altijd inwork, dus met versie A. Echter het kan voorkomen dat binnen het project projectbasismodellen zijn gemaakt die een hogere versie hebben dan A Active User en Active Group. Active User staat default op aan en Group op uit. Dit filter wordt voornamelijk gebruikt bij het opzoeken van documenten van andere users (gebruikers) binnen het geselecteerde project. Als men binnen Optegra het commando Store doet op een model, wordt de zgn. gt-code aan het document gekoppeld. Deze code is een combinatie van de USER en de GROUP, waartoe deze user behoort (bijv. diz, niw, nis, etc.). Omdat de buttons Active en User aan staan ziet de gebruiker alle documenten waarop de gt-code van de ingelogde gebruiker (de zgn. active user) van toepassing is. Doet men de button Group aan, de button User gaat dan automatisch uit, dan ziet de gebruiker alle documenten van de overige gebruikers, die tot dezelfde group (de zgn. Active Group) behoren, behorende bij het geselecteerde project. Zet men de button Active uit, dan ziet men in feite alle documenten behorende bij het geselecteerde project, dus van alle users en alle groups die toegang tot het project hebben Label Specify. Deze button staat default op uit en wordt in die projecten gebruikt waar hij ook gedefinieerd is. Met deze optie kan men op verschillende onderdelen in een project een apart filter toepassen. Update CAD 1998 blad 17 van 82 9 juni 1998

17 Figuur 9 Filter Label r Toerit NoorcJ V Toerit Zuid r Tunnelelement 1 V Tunnelelement 2 r Tunnelelement 3 r Tunnelelement 4 V Tunnelelement 5 F Tunnelelement 6 r r F F r F r Dienstengebouw Noord Dienstengebouw Zuid Kabelkoker Noord Kabelkoker Zuid Damwanden Project Submodellen Overige 1.14 Env CVDIM3/SNAPSHOT Deze button staat default aan. Met dit filter kan men een keuze maken tussen typen documenten in het geselecteerde project. Door op CVDIM3 (default) te klikken ziet men de documenten aan de dynamische kant (Models en Drawings). Door op 'SNAPSHOT' te klikken ziet men de documenten aan de statische kant (Snapshots). Het filter Environment heeft relatie met het Type filter welke eronder staat. Afhankelijk van welke documenten men wil zien ziet men bij het CVDIM3 filter: Update CAD 1998 blad 18 van 82 9 juni 1998

18 Figuur 10 J Env j CVDIM3 r~ J Type v A Drawing Model Figuur 11 Indien gekozen voor SNAPSHOT ziet men bij het laatste filter: Env SNAPSHOT Type v- PK 1.15 Type Drawing/Model en PK/DXF Drawing herkenbaar aan.drawingnaam Model herkenbaar aan.m2 Pk herkenbaar aan.pk DXF herkenbaar aan.dxf Update CAD 1998 blad 19 van 82 9 juni 1998

19 1.16 CVDIM3 - ACTION MENU. Figuur 12 CVDim3 Actior Current model: De communicatie tussen Dimension III en het beheersysteem (Optegra) wordt binnen Dimension III geregeld via TreeCM. Deze communicatie wordt verzorgd door het zgn. CVDim3 Action Menu. In dit CVDim3 Action Menu bevinden zich alle, voor deze communicatie noodzakelijke, commando's. Binnen het Action Menu wordt een onderverdeling gemaakt in acties op het huidige model, de huidige drawing, het ophalen van modellen en het ophalen van submodellen. Een voor een zullen deze commando's behandeld worden. Update CAD 1998 blad 20 van 82 9 juni 1998

20 1.17 Acties met betrekking op het CURRENT MODEL. Figuur 13 Dialoogvenster Current Model Current model: STORE. Dit commando geeft men indien men aan Optegra kenbaar wil maken dat men het huidige model in Optegra wil laten beheren, dus als men een Bouwdienst-startmodel heeft opgehaald en dit onder een nieuwe naam opslaat. Als we op de button Store drukken wordt de zgn. "Store-dialog" gestart. Hierin wordt om de naam van het model gevraagd. De eerste karakters van de modelnaam worden automatisch door Optegra gegenereerd, volgens het volgende formaat: PBMS code 4 karakters (in het voorbeeld 9999) Deelproject 1 karakter (in het voorbeeld A) Fase 1 karakter (in het voorbeeld 1) Vast teken 1 karakter (underscore "_") (altijd J Figuur 14 Store Target; 9999A1_!RWSAD_N EWJMDL v sign out OK Edit Attributes Cancel In het vakje waar de cursor staat is de gebruiker vrij in de verdere naamgeving (karakters 8 t/m 28). Vroeger gebruikte men bij modelnamen de initialen van de gebruiker als herkenning voor de eigenaar van de modellen, etc. Optegra houdt o.a. bij wie een model, wanneer, gei'nitieerd dan wel gewijzigd heeft. Hierdoor is het gebruik van initialen in de naamgeving niet meer noodzakelijk maar wel toegestaan. 1 Update CAD 1998 blad 21 van 82 9 juni 1998

21 Binnen het projectteam worden over het vrij in te vullen gedeelte afspraken gemaakt in het CAD-plan. Nadat we op de button OK geklikt hebben kunnen we in het model beginnen met het maken van geometrie etc. De status van dit model is nu signed-out aan de betreffende gebruiker, hetgeen wil zeggen dat het model door Optegra aan deze gebruiker is toegewezen en deze gebruiker het wijzigingsrecht heeft op dit model. Door andere gebruikers kan op dit moment de laatste versie van het model alleen bekeken (READ) worden en kunnen er door hen geen wijzigingen aangebracht worden. Deze status wordt in het TreeCM window aangegeven door het voorvoegsel S van signed out bij het betreffende model. Deze status geldt voor elk model dat binnen een project is geselecteerd en waarin een gebruiker binnen Dimension III wijzigingen wil aanbrengen. Een gebruiker kan slechts een model signed out hebben. Ook is het mogelijk om Store op een model te doen, waarbij het model op de niet projectgebonden (prive) directory van de gebruiker wordt opgeslagen. Indien de "Store-dialog" is gestart en het model dient niet projectgebonden opgeslagen te worden, dient de volgende werkwijze hanteerd te worden: Selecteer in de bovenbalk van de Tree Configuration Manager onder de optie Mode de optie Private. Door het systeem zal nu de prive-directory van de gebruiker als doeldirectory gebruikt worden. De gebruiker dient ook nu weer in het vakje waar de cursor staat de naam van het model in te toetsen. Update CAD 1998 blad 22 van 82 9 juni 1998

22 UPDATE Figuur 15 Binnen een sessie met Dimension III met een door Optegra beheerd model is het te alien tijde mogelijk om tussendoor het huidige model op te slaan (het commando FLE van Dimension III), teneinde de tussentijdse wijzigingen te bewaren (dit gebeurd in de tijdelijke locale directory doc/). Het is ook mogelijk om tussentijdse wijzigingen binnen Optegra op te slaan. Men geeft dan het commando Update in het CVDim3 Action Menu, waarna het Update window wordt voorgezet. Men heeft nu de keuze uit OK, Edit Attributes en Cancel. De eerste en laatste optie spreken voor zich. Met de middelste kan men de diverse attributen wijzigen, die aan het model hangen. De wijzigingen worden in de Optegra database opgeslagen en hierna blijft men aan het huidige model doorwerken. Het model blijft dus signed out aan de betreffende user. Voordat een zgn. Request Review, het maken van een snapshot, op een current drawing gedaan kan worden moet er eerst een Update gedaan worden. De Update dialog wordt in dat geval automatisch gestart zonder dat de gebruiker dat hoeft te doen REPLACE Dit commando geeft de gebruiker indien men gereed is met het werken aan een model (bijvoorbeeld aan het einde van een werkdag of als men aan een ander model dan wel project wil gaan werken). Door het geven van het commando Replace geeft men het door Optegra toegewezen model terug aan de database. Alle wijzigingen worden opgeslagen, de status signed out wordt opgeheven; het voorvoegsel in het TreeCM window is niet meer zichtbaar. Ook nu zijn attributen te wijzigen. Update CAD 1998 blad 23 van 82 9 juni 1998

23 Op het grafische scherm is het gevolg van het geven van dit commando duidelijk zichtbaar, doordat het model waarmee de gebruiker bezig was wordt vervangen door een tijdelijk model, het zgn. TreeCM startmodel. Na het verschijnen van dit model, waarmee men overigens niet als een gewoon startmodel mag omgaan, dient de gebruiker een keuze te maken uit: a. het ophalen van een Bouwdienst-startmodel. b. het ophalen van een ander projectmodel. c. het beeindigen van de Dimension III sessie RESET Ook met dit commando geeft men het toegewezen model terug aan de Optegra database. Het belangrijke verschil met het commando Replace is dat de eventuele aangebrachte wijzigingen niet opgeslagen worden. Het is dus feitelijk het opheffen van de signed out status. Nadat het commando door Optegra is afgehandeld wordt ook nu het model waarmee de gebruiker bezig was vervangen door een tijdelijk model, het zgn. TreeCM startmodel. Ook nu dient de gebruiker een keuze te maken uit: a. het ophalen van een Bouwdienst-startmodel. b. het ophalen van een ander projectmodel. c. het beeindigen van de Dimension III sessie COPY Met dit commando kan men een geselecteerd model kopieren naar een ander Optegra project (default) dan wel niet projectgebonden met de volgende voorwaarden: 1. In de naam worden de karakterposities 5 en/of 6 automatisch gewijzigd. 2. Het Copy commando gebeurt per model en heeft alleen betrekking op modellen en niet op snapshots, immers deze worden weer gegenereerd vanuit het nieuwe model. Update CAD 1998 blad 24 van 82 9 juni 1998

24 Figuur 16 Het Copy dialoogvenster File Mode Select View Optegia Start Dlsplaw TreeCM Tree Configuration Manager Help 9999A1 - TREECM / Deelproject / Definitie Source : Copy 9999A1 JWSADJJEWJvlDL (rev.) RWSADMIN January 08, :19 jlocle Hierarchy ;t Revision Only Classification v Project (9999A1 * Pnvale ^ Public Target. 9999AV!RWSAD_HEVLHDL live v User Group ^ j CVDIM3 )e v' Drawing OK Applv j Cancel ^ Model As-:ist Status In de Copy dialog ziet men de modelnaam en de bron, de Classification waar het te kopieren model vandaan komt. Wat de gebruiker opgeeft is het doel, de "Target" waarnaar het model wordt gekopieerd. De gebruiker typt in het vakje achter Project achter elkaar de PBMS-code in, de deelprojectletter en het cijfer voor de fasering, bijv. 2744A5 Hierna wordt een ENTER gegeven. In het vakje achter Target geeft de gebruiker nu de gewenste modelnaam op. Het te kopieren model kan met een GET of READ binnengehaald zijn. De gekopieerde modellen worden INWORK en NIET signed out geplaatst. De gebruiker moet een member zijn van het doelproject FREEZE Met dit commando kan men een geselecteerd model zgn. bevriezen. Dit FREEZE mechanisme gebeurt onder de volgende voorwaarden: 1. De modellen mogen GEEN submodellen bevatten. 2. Doorgaan met dit model gebeurt onder een nieuwe naam, dus met een READ en STORE onder een andere naam. 3. De snapshots staan hier volledig los van. 4. Een bevroren model kan niet opnieuw actief worden gemaakt, dus niet INWORK. 5. Er bestaan dus GEEN revisies van modellen. 6. Bevroren modellen kunnen NIET worden weggegooid (delete) 7. Het FREEZE mechanisme is niet van toepassing voor projectbasismodellen. 8. Bevroren modellen kunnen wel worden gelezen. 9. Bevroren modellen kunnen GEEN snapshots genereren. 10. Bevroren modellen kunnen NIET worden aangepast. Update CAD 1998 blad 25 van 82 9 juni 1998

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

DEEL II DIAS ALGEMEEN

DEEL II DIAS ALGEMEEN Handleiding Inhoudsopgave DEEL I INLEIDING 5 DEEL II DIAS ALGEMEEN 8 WERKOMGEVING 9 Menubalk 9 Werkbalken 9 Velden 10 Aanpassen kolombreedtes 10 OPENINGSMENU 11 STARTMENU 12 DOCUMENTENBEHEER 14 Algemeen

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Handleiding AutoVue Versie 3.0

Handleiding AutoVue Versie 3.0 Handleiding AutoVue Versie 3.0 Inhoud Welkom bij AutoVue voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en AutoVue... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Opbouw handleiding... 7 Scenario's...

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie 2.0.1. juni 2010. RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands

PDS2000. Applicatie Boraciet Opera. Versie 2.0.1. juni 2010. RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands Applicatie Boraciet Opera PDS2000 Versie 2.0.1 juni 2010 RESON B.V. Stuttgartstraat 42-44 3047 AS Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)10 245 15 00 www.reson.nl Modificatie Registratieblad Rev. Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT Datum 9 maart 2010 Versie 2.0 Document Gebruikershandleiding Meldsysteem Bodemkwaliteit Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... II 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

doc4doc versie 4.0 stap voor stap

doc4doc versie 4.0 stap voor stap B.V. De Dompelaar 1-D 3454XZ De Meern Registered in the Dutch Trade Register of the Amsterdam Chamber of Commerce, under number 34325519 doc4doc versie 4.0 stap voor stap Stap voor stap door doc4doc voor

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding voor content managers. Versie 1.0

Handleiding voor content managers. Versie 1.0 Handleiding voor content managers Versie 1.0 Versiebeheer Versienummer Fast2web D7 Versie Auteur Datum 1.0 v1.2 Thibault Dujardin 19/11/2013 Fast2webD7_User manual_content manager_nl_1.0.docx 2/32 Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1 Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 KSU Kantoor Amsterdam, juni 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Opbouw handleiding 5 1.2 Woorden en begrippen, vaste

Nadere informatie