Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december 2009"

Transcriptie

1 Kortemark, 21 december 2009 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Zarren: Elien Ronse JH De Meeuwe: Mieke Depuydt JH De Zunne: Kristof Vanderhaeghe (S) JH De Zunne: Karel Dewaele Scouts Kortemark: Brecht Sabbe (S) Onafhankelijk: Wouter Crombez (S) Wouter Verscheure (ondervoorzitter) (S) Waarnemend: Jeugdconsulent: Yves Vierstraete (secretaris) Schepen van jeugd: Marc Vanderhaeghe Afwezig met kennisgeving: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck (S) Chiro Spartok: Nele Depuydt (S) Chiro Zarren: Emmy Vandebussche Chiro Zarren: Louise Jonckheere KAJ Zarren-Werken: Kelly De Belder (S) Onafhankelijk: Sofie Declerck (S) Open Kamp Houtland: Karel-Lodewijk Decleir (S) Afwezig: JH De Kanapee: Nick Dewanckele (S) JH De Meeuwe: Elien Hoornaert (S) KLJ Kortemark: Charlotte Vergote (S) KLJ Kortemark: Joke Verduyn Troubadours: Pieter Maertens (S) Onafhankelijk: Kevin Vanhoutte (S) Onafhankelijk: Lies Coudron (S) Spelenderwijs Werken: Annie Debergh (S) 2. WELKOM Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het jaar feestelijk af en klinken op het voorbij geslaagde jeugdige jaar. Onze eerstvolgende afspraak is op vrijdag 22 januari 2010 om 19u30 in Restaurant Nele voor ons Nieuwjaarsetentje. De Troubadours laten weten dat Björn niet langer als afgevaardigde in de jeugdraad zal zetelen. Pieter Maertens volgt hem op. 3. GOEDKEURING VORIG VERSLAG Geen opmerkingen. Verslag jeugdraad 20 december

2 4. KASVERSLAG Het financieel verslag werd voorgelegd tijdens deze vergadering aan de aanwezige leden van de Kortemarkse jeugdraad. 5. BERICHTEN UIT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Uit het college van 16 november 2009: - Geen agendapunten Uit het college van 23 november 2009: - Het verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van 15 november 2009 werd ter kennisgeving meegedeeld aan het college. - De subsidies jeugdwerkinitiatieven 2009 werden goedgekeurd. - De subsidies kadervorming 2009 werden goedgekeurd. - De subsidies projectsubsidies 2009 werden goedgekeurd. - De subsidies kampvervoer 2009 werden goedgekeurd. - De evaluatie kopieservice jeugddienst 2009 werd ter kennisgeving meegedeeld. - De vraag van Chiro Zarren voor het organiseren van Aspicafé in hun lokaal werd goedgekeurd. - De jeugdwerkinitiatieven van het jeugddorp mogen gratis gebruik maken van het derde voetbalveld mits het volgen van de normale gang van zaken. Aanvragen aan de sportdienst. - De vragen van jeugdhuis De Meeuwe werden besproken in het college. Uit het college van 30 november 2009: - Geen agendapunten Uit het college van 7 december 2009: - Het rapport controle jeugdlokalen werd ter kennisgeving meegedeeld aan het college. Uit het college van 14 december 2009: - Brief van Leader Westhoek ivm Renovatie Jeugdhuis De Zunne met de melding dat het dossier afgesloten wordt op 1 juni BERICHTEN VAN DE JEUGDDIENST - Agenda vergaderingen Kortemarkse jeugdraad 2010: o 24 januari 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 7 maart 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 4 april 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 16 mei 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 13 juni 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 19 september 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 17 oktober 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 14 november 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 12 december 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de - Agenda vergaderingen stuurgroep jeugdbeleidsplan : o 21 februari 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep jeugdbeleidsplan Verslag jeugdraad 20 december

3 o 18 april 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep jeugdbeleidsplan o 30 mei 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep jeugdbeleidsplan Agenda vergaderingen stuurgroep speelplein en jongerenwerking: o 21 februari 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP o 18 april 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP o 30 mei 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP o 3 oktober 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP Agenda vergaderingen stuurgroep speelbos: o 18 januari 2010 startvergadering om 19u00 in de bar van OC De Kouter - Gemachtigd opzichter gaat door op 23 december 2009 in de bar van OC De Kouter. Inschrijvingen liepen tot zaterdag 19 december Er zijn 5 personen ingeschreven via de - Op zaterdag 5 december 2009 was er een onaangekondigde controle ivm rookverbod in de jeugdhuizen en ze waren allemaal in orde! Proficiat Kortemark! In januari komt er een nieuwe wet op het rookverbod (als alles goed gaat tenminste). We hebben er al van gehoord, een rookverbod op alle plaatsen waar ook maar iets van eten geserveerd wordt, maar wat er ook veranderd is dat vanaf 1 januari overal een rookkamer toegestaan zal zijn, dus ook in jeugdhuizen! Voor jeugdhuizen die problemen ondervinden met het rookverbod kan dit dus de oplossing zijn. De voorwaarden: o de rookkamer mag maximum ¼ van de totale oppervlakte zijn o de rookkamer moet volledig afgesloten zijn (ALTIJD, deur mag niet open blijven staan) o het mag geen doorgangszone zijn o er moet een rookafzuigsysteem in geplaatst worden o o er mag niets geserveerd worden in de rookkamer er mag niets in geplaatst worden dat niet in de rookvrije ruimte staat (bijvoorbeeld: er mag enkel een biljart in als er in de rookvrije ruimte ook een biljart staat). - Speelstraat Deluxe: de datum wordt vastgezet op zaterdag 8 mei De Kortemarkse jeugdraad stelt voor om de speelstraat te laten doorgaan rondom het ontmoetingscentrum Hemelsdale te werken daar we dan ook gebruik kunnen maken van het skatepark, speelplein en natuurlijk het ontmoetingscentrum en dit voor sanitair en elektriciteit. Eveneens zullen wij de Vladslostraat afzetten voor het plaatsen van springkastelen. De jeugddienst doet het nodige om alles te regelen. 7. BERICHTEN VAN ANDERE ADVIESRADEN/DIENSTEN Beheerraad bibliotheek/bibliotheek: geen berichten. Beheerraad ontmoetingscentra: geen berichten. Cultuurraad/Cultuurdienst: geen berichten. Financiële dienst: geen berichten. Lokaal Drugoverleg Kortemark: geen berichten. Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang: geen berichten. Milieuraad/Milieudienst: geen berichten. Provinciale jeugdraad: Verslag vergadering Provinciale jeugdraad Vast Bureau dd. 28 oktober gewijzigde en gecoördineerde versie bij de beslissing van de Provincieraad van 24 september 2009 ivm provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het eerstelijnsjeugdwerk en de jeugddienstverlening + gewijzigde en gecoördineerde versie bij de beslissing van de Provincieraad van 24 september 2009 ivm Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren + Verslag Av²: samenwerking tussen de Provinciale en de Vlaamse jeugdraad + uitslag Traplokaal 14 november Sportraad/Sportdienst: Op 26 december wordt er een netbal- en volleybaltornooi georganiseerd in de sporthal De Kouter met als doelgroep de jeugd. Je kan nog inschrijven tot maandag 21 december Verslag jeugdraad 20 december

4 Stuurgroep JBP : verslag vergadering stuurgroep JBP , dd. 13 december De stuurgroep is van start gegaan en heeft gekozen voor de twee prioriteiten brandveilige jeugdlokalen en cultuur en jongeren. Daarnaast willen ze energiezuinige jeugdlokalen en inbraakbeveiliging toevoegen. Een eerste stap die gevraagd wordt is dat alle jeugdverenigingen wekelijks de tellerstanden bijhouden van gas, elektriciteit en water. Een tweede voorstel is ook dat het subsidiereglement dient herwerkt te worden en meer percentage toe te voegen aan de subsidie huur en energie. We merken dat er maar vier verenigingen van de negen hun eigen energiefacturen betalen. Vanaf 2011 wensen wij daar verandering in en zullen alle verenigingen die gebruik maken van een gemeentelijk lokaal hun energiefacturen zelf moeten betalen. Zoals je weet wordt dit via het subsidiereglement integraal terugbetaald indien er genoeg centjes zijn. Anders wordt het procentueel terugbetaald. In 2009 konden we 4.876,58 euro terugbetalen via de subsidie huur en energie. Stuurgroep speelpleinwerking: Verslag vergadering stuurgroep dd. 29 november Vlaamse jeugdraad: word jij het nieuwe AV-Lid? Er is een zitje voor een individueel lid vrij! Wie geïnteresseerd is kan zijn kandidatuur stellen tot 20 januari VERSLAG BEZOEK JEUGDLOKALEN Op zaterdag 28 november 2009 werd een controle uitgevoerd in alle jeugdlokalen van de gemeente Kortemark dit vooral naar brandveiligheid. Ter gelijkertijd werden ook alle mankementen bekeken. Eveneens werden de sloten nagekeken om een nieuw sleutelplan op te stellen. Op alle toegangsdeuren moet er een klever of pictogram bevestigd worden met een rookverbodsteken: - Het verbodsteken heeft een diameter van minstens 9 centimeter. - De achtergrondkleur moet wit zijn. - De rand en de dwarsbalk moeten rood zijn. De jeugddienst zal nog een 20-tal verbodstekens aankopen en verdelen op de volgende vergadering van de Kortemarkse jeugdraad. 9u00 Uur Locatie Jeugddorp Kortemark Scouts - De noodverlichting is nog niet hersteld, maar staat wel al op de agenda van de technische dienst om eerstdaags uit te voeren in De preventieadviseur stelt voor om deze boven de deuren te hangen en niet meer aan de metalen kabelgoot voor de deur. - De schrikverlichting buiten werkt nog niet naar behoren, maar wordt dit jaar ook nog onder handen genomen. - Het jeugddorp is niet bereikbaar zonder dat je door een modderpoel moet ploeteren. Wanneer het enkele dagen droog weer is zal er dolomiet aangevoerd worden. - Het regent binnen in het leidinglokaal aan de dubbele groene deur (om naar het hoeklokaal te gaan) gelieve dit te melden aan architect en aannemer! - Vroeger werd de ruit in het leidinglokaal al hersteld door de technische dienst, maar dat raam kan nog altijd niet goed sluiten. Om inbraak te vermijden werd er een toren met bakken bier voorgeplaatst. - We zien terug gasflessen staan in de lokalen! Heel gevaarlijk en mogen normaal gezien niet in het lokaal volgens de preventieadviseur! - Aan te raden om een blusdeken te voorzien bij alle kookfornuizen. - Er staan veel toestellen die energie vreten! Zoals frigo s, microgolven, kookplaten, een aandachtspunt naar volgende jaren toe in het JBP energiezuinige lokalen! - Het reclamebord in het leidinglokaal AKILA is niet veilig, dient hersteld of verwijderd te worden. - De tussendeur tussen de twee jeugdlokalen (benedenverdieping gebouw) sleept op de grond. Verslag jeugdraad 20 december

5 - Opmerking: gelieve ramen en deuren gesloten te houden wanneer niemand aanwezig in het gebouw! Inbraakpreventie! - Er komt water binnen in de lokalen op de benedenverdieping, dit bij de gootstenen in het lokaal. In het ene lokaal komt het water vermoedelijk binnen langs de afvoerbuis van het bovenliggende terras gelieve dit te melden aan architect en aannemer! - Toiletten: - Warmlucht blazer verwijderen is defect (niet vervangen). - Douchekranen zijn defect, dienen vervangen te worden, maar liefst met degelijke stevige metalen kranen en geen kunststof. - Afvoer dient nagekeken te worden, buizen waarschijnlijk verstopt. Wanneer een toilet wordt doorgespoeld, pruttelen de urinoirs en de geur die dan vrijkomt is niet aangenaam - De afvoer van de douches is verstopt - Kan er een deur voorzien worden aan de douches privacy. 9u30 Jeugddorp Kortemark KLJ - Brandblusser in lokaal verhangen naar een meer zichtbare plaats KLJ zal daar zelf voor kijken. 9u45 Jeugddorp Kortemark Troubadours - De kraan in de keuken van het leidinglokaal staat los, dient vastgemaakt te worden. - De ingangsdeur staat schuin van het leidinglokaal nakijken. 10u00 JH De Kanapee Kortemark - De gasradiator recht tegenover de bar aan de graffiti muur moet nog geplaatst worden, in de loop van de maand december wordt de kleine gasradiator geplaatst in de toiletten. - Nu wordt er maandelijks de tellers van water, gas en elektriciteit bijgehouden. Dit om te weten te komen hoe het komt wanneer er een groot energieverbruik is. - De voordeur dient volledig vervangen te worden daar de houten omkadering beschadigd is aan het slot. - In de bergruimte is het gat in de muur boven de frigo s nog altijd niet gedicht. - Er is geen brandblusser aanwezig op de tweede verdieping! De jeugddienst heeft nog een twee tal poederblussers liggen, deze kunnen gebruikt worden op de bovenverdieping ook pictogrammen voorzien. - Het pictogram nooduitgang boven het venster op het tweede verdiep om naar de brandladder te gaan dient verhangen te worden boven de deur naar het lokaal waar het venster bevind om naar het platform te gaan. - Aan te raden: dakisolatie voorzien! - Er hangt ook geen pictogram boven de brandblusser naar de toiletten van het jeugdhuis. - De rommel buiten achteraan het jeugdhuis dient dringend naar het containerpark gebracht te worden - Er is een stopcontact defect in de toiletten (nieuwe plaatsen). 10u30 JH De Meeuwe Handzame - Boven de vensters op de benedenverdieping zijn verluchtingsroosters. Deze kunnen niet afgesloten worden (veel verlies van warmte). Is het mogelijk deze bvb. met aluminiumplaten binnenin het lokaal dicht te maken? - De gasradiator in het jeugdhuis dient nagekeken te worden. Hij werkt nog maar het is op waakvlam of volle vermogen. De standen tussenin werken niet meer. - De vloer achter de toog in het jeugdhuis is bijna helemaal vernield. Kan er hier geen nieuwe vloer gelegd worden? - De zwarte plinten rondom het lokaal zijn kapot, kunnen er hier nieuwe zwarte plinten voorzien worden? - Het raam in de bergruimte is volledig vernield, nu is het dichtgemaakt met Verslag jeugdraad 20 december

6 houtenplanken. Kan er hier een raam voorzien worden? - De afvoer van de keuken komt gewoon buiten op zo n 50 cm hoogte uit de muur, maar is verder nergens aan verbonden. Kan dit nagekeken worden? - Het grote venster die dichtgemaakt werd met houten latten en die uitheeft op de tuin van het jeugdhuis is de onderste lat gerot. Kan hier een nieuwe lat gemonteerd worden? - In de opbergruimte van het jeugdhuis liggen nog een drie tal urinoirs die eigendom zijn van de gemeente, die mogen afgehaald worden en gestockeerd in het magazijn. 10u45 - Niemand aanwezig. - Geen opmerkingen. Chiro Handzame 11u15 Chiro Zarren / KAJ Zarren - Chiro Zarren eveneens niemand aanwezig. De ketting aan de voordeur van het onderste lokaal dient terug bevestigd te worden aan de deur. Zodat deze niet opslaat tegen de houten paal. Dit kan anders de scharnieren van de deur ontwrichten. - KAJ Zarren; Gasradiatoren dienen nagekeken te worden, deze aan de voordeur en achteraan het lokaal. Gelieve de ramen op een andere manier te verduisteren. Het lokaal dient niet als garage voor persoonlijke voertuigen. Gelieve de motor te verwijderen. 11u30 JH De Zunne - Er moet nog altijd een stuk van de dakgoten geschilderd worden. - Het terras moet nog aangepakt worden. - De zolder moet nog geïsoleerd worden. - De opslagruimte moet nog geïsoleerd worden. - Op de benedenverdieping lekt de grote radiator. - Op de bovenverdieping regent het binnen langs de meeste van de houten vensters. Zelfs enkele vensters zijn rot. - De CV/warmwater installatie moet nog afgewerkt worden. 12u00 Einde Dit verslag werd ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen en doorg d naar de technische dienst om de werken uit te voeren en op te volgen. 9. ONDERHOUD SANITAIR GEDEELTE JEUGDDORP De bankrekening bij de KBC met nummer werd geopend de eerste startbedragen werden gestort door de drie betrokken jeugdverenigingen. We zijn van start gegaan. Er komt nu wekelijks een PWA-poetsbeambte op vrijdag het sanitairblok kuisen. Let wel de komende twee weken wordt er niet gepoetst! De eerste keer dat het lokaal terug gepoetst wordt is op vrijdag 8 januari AANKOPEN UITLEENDIENST 2010 Het oude lichtorgel begint zijn tanden te tonen het werkt nog, maar niet meer naar behoren. Voorstel om een gelijkaardig goedkoop orgel aan te kopen, zodat de oude lampen en baren kunnen blijven gebruikt worden. Er werd prijs gevraagd aan onze gekende leveranciers voor klank en licht. De goedkoopste was Deltavox Brugge. Zij stelden het lichtorgel JB Systems LM 440 voor ten bedrage van 200,61 euro inclusief btw. Dit lichtorgel zal besteld worden in de maand januari van het jaar Verslag jeugdraad 20 december

7 Ons porselein en bestek wordt veelvuldig verhuurd, we mogen zelfs zeggen wekelijks! Daar het veel wordt verhuurd wordt er wel eens wat gebroken. We wensen ons keukenmateriaal terug aan te vullen met: - 50 tassen - 50 ondertassen - 50 koffielepels - 2 karretjes Voor volgend jaar wordt voorgesteld om een tweetal expo party tenten bedrukt met het logo van de Kortemarkse jeugdraad aan te kopen. 11. VARIA Geen varia punten 12. POST - DzJem, jongerenmagazine nr 30, 70 jaar muzische muziek - Centrum Informatieve spelen vzw, Vind uit! Schrijf op, probeer, speel pas aan, neem deel, en win de gouden dobbelsteen. - Jeugdig Europa, info en discussiedag over Europese jongerenthema s - Centrum voor Informatieve spelen, catalogus Steunpunt jeugd nodigt jou uit op JET jong & energiek toekomstcongres - West-Vlaanderen jongt, nieuwsbrief van de provinciale - JC Weetje, jeugd, cultuur en wetenschap driemaandelijkse uitgave nr.4 Volgende vergadering: Zondag 24 januari 2009 om 10 u Jeugddienst Kortemark, Ichtegemstraat 2a te 8610 Kortemark Verslag jeugdraad 20 december

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 25 januari 2009

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 25 januari 2009 Kortemark, 27 januari 2009 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 25 januari 2009 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro Spartok:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 2 mei 2010

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 2 mei 2010 Kortemark, 5 mei 2010 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 2 mei 2010 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Spartok: Nele Depuydt (S) Chiro Zarren: Emmy Vandebussche

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 21 september 2008

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 21 september 2008 Kortemark, 23 september 2008 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 21 september 2008 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 23 januari 2011

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 23 januari 2011 Kortemark, 25 januari 2011 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 23 januari 2011 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Jelle Vercoutere (S) Chiro

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 30 november 2008

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 30 november 2008 Kortemark, 2 december 2008 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 30 november 2008 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 maart 2011

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 maart 2011 Kortemark, 22 maart 2011 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 maart 2011 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Jelle Vercoutere (S) Chiro Spartok:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 3 mei 2009

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 3 mei 2009 Kortemark, 5 mei 2009 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 3 mei 2009 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck (S) Chiro Zarren:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van zondag 17 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van zondag 17 mei 2015 Kortemark, 19 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van zondag 17 mei 2015 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Scouts Kortemark: Mathias Pauwelyn (S) Jeugdhuis De

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 19 maart 2006

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 19 maart 2006 Kortemark, 20 maart 2006 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 19 maart 2006 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Spartok: Vicky Coussens Het Werkt Werken:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 18 juni 2006

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 18 juni 2006 Kortemark, 20 juni 2006 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 18 juni 2006 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Spartok: Vicky Coussens Chiro Zarren: Jessie

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk-

Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Verslag Jeugdraad 20 Mei 2008 - Domein van Perk- Aanwezig: Verontschuldigd: 1. Goedkeuring + overloop vorig verslag: 2.Evaluatie Jeugdnamiddag: 3.Brandveiligheid vorming: Jurgen Bal (JC Blizzard) Robby

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD 7 SEPTEMBER 2012 KSA-LOKAAL KEMMEL

VERSLAG JEUGDRAAD 7 SEPTEMBER 2012 KSA-LOKAAL KEMMEL VERSLAG JEUGDRAAD 7 SEPTEMBER 2012 KSA-LOKAAL KEMMEL Aanwezig: - Schepen: Geert Vandewynckel - Voorzitter: Thijs Platteau - Consulent jeugddienst: Saskia Candry en Lies Werbrouck - Chiro Wij(t)schateren:

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen

Jeugdraad 28 november Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Jeugdraad 28 november 2013 1. Verslag vorige vergadering 2. Rekening van de jeugdraad stand van zaken + laatste betalingen Zichtrekening 1243,22 euro Spaarrekening 19122,62 euro 3. Beurtrol plakzuilen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard )

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Hiernavolgend vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende herstellingswerken lastens Eigen Haard. Bij vragen hieromtrent

Nadere informatie

Jeugdraad 2 december 2013

Jeugdraad 2 december 2013 Jeugdraad 2 december 2013 Aanwezig: Stijn De Winter Plectrum Nele D hondt Chiro Windeke Frode Lefevre Plectrum Wouter Waeytens Pallieter Sara De Clercq Margot Van Melkebeke Maxim Defrance Jasper Begyn

Nadere informatie

Jeugdraad 17 MEI 2011

Jeugdraad 17 MEI 2011 Jeugdraad 17 MEI 2011 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (Open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Sam De Waele (Open Jeugdwerk), Jo Vermeersch (KSA Zulte), Stefaan Vermeersch

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur GR20130424 punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur Het amendement van schepen L Meert (Sp.a-Groen) om de tekst (per jaar of op jaarbasis) te uniformiseren om de overeenkomst te laten ingaan

Nadere informatie

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd.

Het verslag van vorige vergadering ( ) werd overlopen en goedgekeurd. Jeugdraadvergadering 19 november 2009 Aanwezig: Else De Wachter (schepen jeugd) Loes Troch (jeugdconsulent) Stijn Espagnet (voorzitter jeugdraad) Kim Vanden Brande (ondervoorzitter jeugdraad) Tom Lamberts

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDVERENIGINGEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015.

Nadere informatie

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst.

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Een defect melden aan de technische dienst 2 Inhoud Bel naar de technische dienst Wat moet u doen? p. 4 Wat zegt u? p. 4 Kent

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 8 september 2015 19.30u Scoutslokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: KSA: Jeroen, Kristof & Ann-Sophie SCOUTS: Anke KLJ: Kim, Tom & Elissa Speelplein: / aanwezige waarnemers:

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel-

Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel- Verslag Jeugdraad 18 november 2008 - Scouts Perk Steenokkerzeel- Aanwezig: Verontschuldigd: 1.Goedkeuring vorig verslag: 2.Evaluatie Brandveiligheid: 3.Infrastructuursubs idie: Robby Van Eycken (JH Echo)

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013

VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 VERSLAG JEUGDRAAD VRIJDAG 6 DECEMBER 2013 Aanwezig: Chirojongens Groot-Vorst (Dieter Heus, Dries Peeters), Chiromeisjes Groot-Vorst (Britt Mondelaers), Chiromeisjes Veerle (Lise Vermeulen, Lotte Gielis),

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze datum

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014

VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014 VERSLAG JEUGDRAAD 20/08/2014 Aanwezigheden Aanwezig: Bruno (voorzitter), Aaron (ondervoorzitter), Wouter (secretaris), den Joe, Sint-Lieven, Haegepoorters, Den draai, Chiro D, JRK, Kadullen (te laat),

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift. Website. BRUGSE KAJAK KLUB vzw

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift. Website. BRUGSE KAJAK KLUB vzw 1 1 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tanghe Paul Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Tulpenstraat 3 Klaprozenlaan 18

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Jeugdraad 8 februari 2016

Jeugdraad 8 februari 2016 Jeugdraad 8 februari 2016 Aanwezig: Chiro (Justine, Phaedra, Yasmine), Jeugdhuis t Kasseiken(Nick en Hannes), SPW (Nick) Sanne en Frauke Alexander, Geoffrey Dehaen (jeugddienst) en Evie Wuytack (Schepen

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE

STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE Vilvoorde, 4 maart 2010 STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE Secretariaat dienst Jeugd Leuvensestraat 117 1800 Vilvoorde Tel: 02 255 46 59 Fax: 02 255 47 50 Verslag vergadering JEUGDRAAD donderdag 25 februari

Nadere informatie

GEDEELDE JEUGDLOKALEN: SOCIALE COHESIE & LEVEN IN JE JEUGDLOKAAL

GEDEELDE JEUGDLOKALEN: SOCIALE COHESIE & LEVEN IN JE JEUGDLOKAAL GEDEELDE JEUGDLOKALEN: SOCIALE COHESIE & LEVEN IN JE JEUGDLOKAAL Vroeger was onze speelplaats een privéparking voor de leerkrachten. Dat leidde tot heel wat overlast, sluikstorten en vandalisme. Een jaar

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) SUBSIDIEFORMULIEREN 2015 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 1/01/14 31/12/14) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 16 maart 2015. Na deze

Nadere informatie

Gemeentebestuur Sint-Amands

Gemeentebestuur Sint-Amands Gemeentebestuur Sint-Amands Kaderreglement voor de subsidiëring van de Sint-Amandse jeugd en het jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningen van jeugdwerkinitiatieven gebeuren door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Jeugdraad 10 DECEMBER 2013

Jeugdraad 10 DECEMBER 2013 Jeugdraad 10 DECEMBER 2013 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Maarten Vermeersch (KSA Zulte), Sven Baert (KSA Zulte), Tomas Derycke (KSA Zulte), Simon Derycke (KSA Zulte), Cindy Lippens (deskundige),

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 25 agustus 2015 @ Gemeentehuis Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulent Chiro Lange Jo Chiro Lange Jo Chiro Ixagodo Chiro Ixagodo De Flodder De Flodder Chiro-KSA-Poelkapelle

Nadere informatie

Chiro Erps-Kwerps Kampinschrijvingen met frietjes eten: in orde Taartenverkoop: in orde Weekend Guiters: in orde

Chiro Erps-Kwerps Kampinschrijvingen met frietjes eten: in orde Taartenverkoop: in orde Weekend Guiters: in orde Verslag Jeugdraad 7 juni 2016: Aanwezig: Erik (Voorzitter/Penningmeester), Tom, Wouter, Ruben (Chiro Erps-Kwerps), Nils (Chiro Everberg), Jens (JH Den Aap), Tom, Jana ( Scouts Kortenberg), Mit (jeugdconsulent),

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

Jeugdraad 16 DECEMBER 2015

Jeugdraad 16 DECEMBER 2015 Jeugdraad 16 DECEMBER 2015 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING Aanwezig: Jonas De Vos (voorzitter jeugdraad), Simon Bourdeaux (Jong N-VA), Sven Baert (KSA Zulte), Michelle Groenweghe (Chiro Zulte) Simon Derycke

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 9 november 2013 @ De Flodder + andere lokalen Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulente Chiro Lange Jo De Flodder Chiro-KSA Poelkapelle Moeder Baekelandt KLJ Langemark KSA

Nadere informatie

Aanvraagdossier subsidies voor een jeugdhuis

Aanvraagdossier subsidies voor een jeugdhuis Koldamstraat 11 1560 Hoeilaart tel. 02 657 98 38 fax. 02 894 54 24 jeugddienst@hoeilaart.be www.hoeilaart.be Aanvraagdossier subsidies voor een jeugdhuis In te vullen door de dienst: Dossiernummer: Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17)

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) - Ondergetekende,, voorzitter/ secretaris/ groepsleider* van eerdergenoemde

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 22 maart 2014 @ Moeder Baekelandt Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulente Chiro Lange Jo Chiro Ixagodo De Flodder Chiro-KSA Poelkapelle Moeder Baekelandt KLJ Langemark KSA

Nadere informatie

Druk jouw op het gemeentelijk. jeugdbeleid

Druk jouw op het gemeentelijk. jeugdbeleid Druk jouw op het gemeentelijk jeugdbeleid Druk jouw (jeugdhuis)stempel op het gemeentelijk jeugdbeleid 2010 is hét jaar bij uitstek om het jeugdbeleid in jouw gemeente mee vorm te geven. In 2010 schrijven

Nadere informatie

Jeugdraad 11 MEI 2016

Jeugdraad 11 MEI 2016 Jeugdraad 11 MEI 2016 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig Arne Snauwaert (Open jeugdwerk), Michaël Vandemeulebroecke (schepen voor jeugd), Jonas De Vos (voorzitter jeugdraad), Irene Govaert (Open Jeugdwerk),

Nadere informatie

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering

gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering gemeentelijke jeugdraad bestuursvergadering Kopie aan: WIE VOOR WAT OK/NOK BESTUURSVERGADERING JEUGDRAAD Vergadering van 19/12/2013 in de Chiro-lokalen Leden Bert Verstraete Hans

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Jeugdraad 13 MAART 2013

Jeugdraad 13 MAART 2013 Jeugdraad 13 MAART 2013 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Jonas De Vos (voorzitter jeugdraad), Tomas Derycke (KSA Zulte), Sven Baert (KSA Zulte), Camille Dekie (Chiro Olsene), Fran Van Looveren (Chiro

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lichtervelde

Gemeentebestuur Lichtervelde Gemeentebestuur Lichtervelde Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Inhoud HOOFDSTUK 1: JEUGDWERKBELEID...4 1.1 Ondersteuning particuliere jeugdwerk...4 1.1.1 Proces en analyse...4 1.1.2 Doelstellingen...7 1.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel-

Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel- Verslag Jeugdraad 4 maart 2009 - JH Echo te Steenokkerzeel- Aanwezig: Robby Van Eycken (JH Echo) Arriane Vanhellemont (Chiro Perk) Simon Mattelé (Voorzitter) Ruben Buelens (Scouts Steenokkerzeel) Ben Buelens

Nadere informatie

Sara Gers. Geert van de Lisdonk. Davy Bollansée. Mathias Eyckens

Sara Gers. Geert van de Lisdonk. Davy Bollansée. Mathias Eyckens Verslag algemene vergadering Jeugdraad Beerse-Vlimmeren Vrijdag 5 april 2013 Aanwezig: Dagelijks bestuur: Jeugdconsulente: Scouts en gidsen: Wiedes: JH Korridor: KLJ Vlimmeren: Don Bosco: VKSJ Beerse:

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015:

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Ruben, Tom, Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Dave (JH t Excuus), Mathias, Hans (Scouts Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH

Nadere informatie

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

0. Vorig verslag Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Algemene vergadering 3 maart 2016 19u30 Chiro Heikant Aanwezig: Chiro Heikant: Daan Cuypers, Erin Maris Jeugdhuis: Jonathan Labiche Speelplein Kriebels: Tom Linden KLJ jongens en meisjes: Heylen Ricky,

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011 Aanwezig: Robbe Bleuzé (DB), Annelies Neirinck (DB), Tom Depypere (Chiro St.- Michiel-DB), Evi Duyvejonck (Jeugddienst), Pieter Defoor (KSJ-DB), Brecht Desmet

Nadere informatie

HUISBROCHURE. Contactgegevens. Adres jeugdlokaal Chiro Zonderschot Blokstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg

HUISBROCHURE. Contactgegevens. Adres jeugdlokaal Chiro Zonderschot Blokstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg HUISBROCHURE Contactgegevens Adres jeugdlokaal Chiro Zonderschot Blokstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Verantwoordelijke VZW Bochizon Heremans Rikke Heibloemstraat 10 2220 Heist-op-den-Berg 0496/25 88 39

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE 1 GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE Outrijveplein Z.N. 8582 Outrijve (Max. 184 personen) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Jeugdraad 29 JANUARI 2011 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 29 JANUARI 2011 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 29 JANUARI 2011 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter jeugdraad), Jonas De Vos (SPW Olsene) Axelle De Keyster (SPW Olsene), Simon Ameye (KAJ Machelen), Liesa Vermaerke

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 30 maart 2010 om 20u Locatie: JH Paljas Grote Markt - Zoutleeuw

Verslag Jeugdraad 30 maart 2010 om 20u Locatie: JH Paljas Grote Markt - Zoutleeuw Z o u t l e e u w Verslag Jeugdraad 30 maart 2010 om 20u Locatie: JH Paljas Grote Markt - Zoutleeuw Aanwezig: Sean Reniers (Chiro Budingen), voorzitter Kristof Appeltants en Leen Timmermans(JH Paljas),

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE

STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE Vilvoorde, 30 november 2010 STEDELIJKE JEUGDRAAD VILVOORDE Secretariaat dienst Jeugd Leuvensestraat 117 1800 Vilvoorde Tel: 02 255 46 59 Fax: 02 255 47 50 Verslag vergadering JEUGDRAAD donderdag 25 november

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

Jeugdraad 9 februari 2015

Jeugdraad 9 februari 2015 Jeugdraad 9 februari 2015 Aanwezig: Frauke, Ines, Nick, Karel, Kato, Jasmine, Leen, Fedra, Niels, Tibo Van Geijn, Lenja Verontschuldigd: Evie Wuytack, Michiel, Sanne, Ruben DC Afwezig 1. Goedkeuring vorig

Nadere informatie

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Aanwezig : G. Janssen, voorzitter, R. Witters, P. Vandersanden,, J. Wilms, L. Swinnen, C. Grzesiak, L. Royackers, A. Loos, C. Rabijns,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle Jeugdraad 4 oktober 2014 @ Jeugdhuis De Flodder Voorzitter Jeugdschepen Jeugdconsulente Chiro Lange Jo Chiro Ixagodo De Flodder Chiro-KSA Poelkapelle Moeder Baekelandt KLJ Langemark

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. LIGGING... 2. 3. OMGEVING... 2 3.1. Spelmogelijkheden... 2 3.2. Winkelmogelijkheden... 3 3.3. Bereikbaarheid...

1. INLEIDING... 2 2. LIGGING... 2. 3. OMGEVING... 2 3.1. Spelmogelijkheden... 2 3.2. Winkelmogelijkheden... 3 3.3. Bereikbaarheid... INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 2 2. LIGGING... 2 3. OMGEVING... 2 3.1. Spelmogelijkheden... 2 3.2. Winkelmogelijkheden... 3 3.3. Bereikbaarheid... 3 4. VOORZIENINGEN... 3 4.1. De Keuken... 3 4.2. De Refter...

Nadere informatie

Dagelijks Bestuur Jeugdraad Verslag

Dagelijks Bestuur Jeugdraad Verslag Dagelijks Bestuur Jeugdraad Verslag Wanneer: Maandag 16 januari 2012 om 19u00 Waar: Joc Kortrijk - Den Allee Wat: De agendapunten: 1. Welkom 2. Overleg met Sofie Strobbe van de jeugddienst. - Openbaarheid

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie