Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december 2009"

Transcriptie

1 Kortemark, 21 december 2009 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van zondag 20 december AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Chiro Zarren: Elien Ronse JH De Meeuwe: Mieke Depuydt JH De Zunne: Kristof Vanderhaeghe (S) JH De Zunne: Karel Dewaele Scouts Kortemark: Brecht Sabbe (S) Onafhankelijk: Wouter Crombez (S) Wouter Verscheure (ondervoorzitter) (S) Waarnemend: Jeugdconsulent: Yves Vierstraete (secretaris) Schepen van jeugd: Marc Vanderhaeghe Afwezig met kennisgeving: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck (S) Chiro Spartok: Nele Depuydt (S) Chiro Zarren: Emmy Vandebussche Chiro Zarren: Louise Jonckheere KAJ Zarren-Werken: Kelly De Belder (S) Onafhankelijk: Sofie Declerck (S) Open Kamp Houtland: Karel-Lodewijk Decleir (S) Afwezig: JH De Kanapee: Nick Dewanckele (S) JH De Meeuwe: Elien Hoornaert (S) KLJ Kortemark: Charlotte Vergote (S) KLJ Kortemark: Joke Verduyn Troubadours: Pieter Maertens (S) Onafhankelijk: Kevin Vanhoutte (S) Onafhankelijk: Lies Coudron (S) Spelenderwijs Werken: Annie Debergh (S) 2. WELKOM Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het jaar feestelijk af en klinken op het voorbij geslaagde jeugdige jaar. Onze eerstvolgende afspraak is op vrijdag 22 januari 2010 om 19u30 in Restaurant Nele voor ons Nieuwjaarsetentje. De Troubadours laten weten dat Björn niet langer als afgevaardigde in de jeugdraad zal zetelen. Pieter Maertens volgt hem op. 3. GOEDKEURING VORIG VERSLAG Geen opmerkingen. Verslag jeugdraad 20 december

2 4. KASVERSLAG Het financieel verslag werd voorgelegd tijdens deze vergadering aan de aanwezige leden van de Kortemarkse jeugdraad. 5. BERICHTEN UIT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Uit het college van 16 november 2009: - Geen agendapunten Uit het college van 23 november 2009: - Het verslag van de vergadering van de Kortemarkse jeugdraad van 15 november 2009 werd ter kennisgeving meegedeeld aan het college. - De subsidies jeugdwerkinitiatieven 2009 werden goedgekeurd. - De subsidies kadervorming 2009 werden goedgekeurd. - De subsidies projectsubsidies 2009 werden goedgekeurd. - De subsidies kampvervoer 2009 werden goedgekeurd. - De evaluatie kopieservice jeugddienst 2009 werd ter kennisgeving meegedeeld. - De vraag van Chiro Zarren voor het organiseren van Aspicafé in hun lokaal werd goedgekeurd. - De jeugdwerkinitiatieven van het jeugddorp mogen gratis gebruik maken van het derde voetbalveld mits het volgen van de normale gang van zaken. Aanvragen aan de sportdienst. - De vragen van jeugdhuis De Meeuwe werden besproken in het college. Uit het college van 30 november 2009: - Geen agendapunten Uit het college van 7 december 2009: - Het rapport controle jeugdlokalen werd ter kennisgeving meegedeeld aan het college. Uit het college van 14 december 2009: - Brief van Leader Westhoek ivm Renovatie Jeugdhuis De Zunne met de melding dat het dossier afgesloten wordt op 1 juni BERICHTEN VAN DE JEUGDDIENST - Agenda vergaderingen Kortemarkse jeugdraad 2010: o 24 januari 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 7 maart 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 4 april 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 16 mei 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 13 juni 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 19 september 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 17 oktober 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 14 november 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de o 12 december 2010 om 10u00 vergadering Kortemarkse jeugdraad op de - Agenda vergaderingen stuurgroep jeugdbeleidsplan : o 21 februari 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep jeugdbeleidsplan Verslag jeugdraad 20 december

3 o 18 april 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep jeugdbeleidsplan o 30 mei 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep jeugdbeleidsplan Agenda vergaderingen stuurgroep speelplein en jongerenwerking: o 21 februari 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP o 18 april 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP o 30 mei 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP o 3 oktober 2010 om 10u00 vergadering stuurgroep JBP Agenda vergaderingen stuurgroep speelbos: o 18 januari 2010 startvergadering om 19u00 in de bar van OC De Kouter - Gemachtigd opzichter gaat door op 23 december 2009 in de bar van OC De Kouter. Inschrijvingen liepen tot zaterdag 19 december Er zijn 5 personen ingeschreven via de - Op zaterdag 5 december 2009 was er een onaangekondigde controle ivm rookverbod in de jeugdhuizen en ze waren allemaal in orde! Proficiat Kortemark! In januari komt er een nieuwe wet op het rookverbod (als alles goed gaat tenminste). We hebben er al van gehoord, een rookverbod op alle plaatsen waar ook maar iets van eten geserveerd wordt, maar wat er ook veranderd is dat vanaf 1 januari overal een rookkamer toegestaan zal zijn, dus ook in jeugdhuizen! Voor jeugdhuizen die problemen ondervinden met het rookverbod kan dit dus de oplossing zijn. De voorwaarden: o de rookkamer mag maximum ¼ van de totale oppervlakte zijn o de rookkamer moet volledig afgesloten zijn (ALTIJD, deur mag niet open blijven staan) o het mag geen doorgangszone zijn o er moet een rookafzuigsysteem in geplaatst worden o o er mag niets geserveerd worden in de rookkamer er mag niets in geplaatst worden dat niet in de rookvrije ruimte staat (bijvoorbeeld: er mag enkel een biljart in als er in de rookvrije ruimte ook een biljart staat). - Speelstraat Deluxe: de datum wordt vastgezet op zaterdag 8 mei De Kortemarkse jeugdraad stelt voor om de speelstraat te laten doorgaan rondom het ontmoetingscentrum Hemelsdale te werken daar we dan ook gebruik kunnen maken van het skatepark, speelplein en natuurlijk het ontmoetingscentrum en dit voor sanitair en elektriciteit. Eveneens zullen wij de Vladslostraat afzetten voor het plaatsen van springkastelen. De jeugddienst doet het nodige om alles te regelen. 7. BERICHTEN VAN ANDERE ADVIESRADEN/DIENSTEN Beheerraad bibliotheek/bibliotheek: geen berichten. Beheerraad ontmoetingscentra: geen berichten. Cultuurraad/Cultuurdienst: geen berichten. Financiële dienst: geen berichten. Lokaal Drugoverleg Kortemark: geen berichten. Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang: geen berichten. Milieuraad/Milieudienst: geen berichten. Provinciale jeugdraad: Verslag vergadering Provinciale jeugdraad Vast Bureau dd. 28 oktober gewijzigde en gecoördineerde versie bij de beslissing van de Provincieraad van 24 september 2009 ivm provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het eerstelijnsjeugdwerk en de jeugddienstverlening + gewijzigde en gecoördineerde versie bij de beslissing van de Provincieraad van 24 september 2009 ivm Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren + Verslag Av²: samenwerking tussen de Provinciale en de Vlaamse jeugdraad + uitslag Traplokaal 14 november Sportraad/Sportdienst: Op 26 december wordt er een netbal- en volleybaltornooi georganiseerd in de sporthal De Kouter met als doelgroep de jeugd. Je kan nog inschrijven tot maandag 21 december Verslag jeugdraad 20 december

4 Stuurgroep JBP : verslag vergadering stuurgroep JBP , dd. 13 december De stuurgroep is van start gegaan en heeft gekozen voor de twee prioriteiten brandveilige jeugdlokalen en cultuur en jongeren. Daarnaast willen ze energiezuinige jeugdlokalen en inbraakbeveiliging toevoegen. Een eerste stap die gevraagd wordt is dat alle jeugdverenigingen wekelijks de tellerstanden bijhouden van gas, elektriciteit en water. Een tweede voorstel is ook dat het subsidiereglement dient herwerkt te worden en meer percentage toe te voegen aan de subsidie huur en energie. We merken dat er maar vier verenigingen van de negen hun eigen energiefacturen betalen. Vanaf 2011 wensen wij daar verandering in en zullen alle verenigingen die gebruik maken van een gemeentelijk lokaal hun energiefacturen zelf moeten betalen. Zoals je weet wordt dit via het subsidiereglement integraal terugbetaald indien er genoeg centjes zijn. Anders wordt het procentueel terugbetaald. In 2009 konden we 4.876,58 euro terugbetalen via de subsidie huur en energie. Stuurgroep speelpleinwerking: Verslag vergadering stuurgroep dd. 29 november Vlaamse jeugdraad: word jij het nieuwe AV-Lid? Er is een zitje voor een individueel lid vrij! Wie geïnteresseerd is kan zijn kandidatuur stellen tot 20 januari VERSLAG BEZOEK JEUGDLOKALEN Op zaterdag 28 november 2009 werd een controle uitgevoerd in alle jeugdlokalen van de gemeente Kortemark dit vooral naar brandveiligheid. Ter gelijkertijd werden ook alle mankementen bekeken. Eveneens werden de sloten nagekeken om een nieuw sleutelplan op te stellen. Op alle toegangsdeuren moet er een klever of pictogram bevestigd worden met een rookverbodsteken: - Het verbodsteken heeft een diameter van minstens 9 centimeter. - De achtergrondkleur moet wit zijn. - De rand en de dwarsbalk moeten rood zijn. De jeugddienst zal nog een 20-tal verbodstekens aankopen en verdelen op de volgende vergadering van de Kortemarkse jeugdraad. 9u00 Uur Locatie Jeugddorp Kortemark Scouts - De noodverlichting is nog niet hersteld, maar staat wel al op de agenda van de technische dienst om eerstdaags uit te voeren in De preventieadviseur stelt voor om deze boven de deuren te hangen en niet meer aan de metalen kabelgoot voor de deur. - De schrikverlichting buiten werkt nog niet naar behoren, maar wordt dit jaar ook nog onder handen genomen. - Het jeugddorp is niet bereikbaar zonder dat je door een modderpoel moet ploeteren. Wanneer het enkele dagen droog weer is zal er dolomiet aangevoerd worden. - Het regent binnen in het leidinglokaal aan de dubbele groene deur (om naar het hoeklokaal te gaan) gelieve dit te melden aan architect en aannemer! - Vroeger werd de ruit in het leidinglokaal al hersteld door de technische dienst, maar dat raam kan nog altijd niet goed sluiten. Om inbraak te vermijden werd er een toren met bakken bier voorgeplaatst. - We zien terug gasflessen staan in de lokalen! Heel gevaarlijk en mogen normaal gezien niet in het lokaal volgens de preventieadviseur! - Aan te raden om een blusdeken te voorzien bij alle kookfornuizen. - Er staan veel toestellen die energie vreten! Zoals frigo s, microgolven, kookplaten, een aandachtspunt naar volgende jaren toe in het JBP energiezuinige lokalen! - Het reclamebord in het leidinglokaal AKILA is niet veilig, dient hersteld of verwijderd te worden. - De tussendeur tussen de twee jeugdlokalen (benedenverdieping gebouw) sleept op de grond. Verslag jeugdraad 20 december

5 - Opmerking: gelieve ramen en deuren gesloten te houden wanneer niemand aanwezig in het gebouw! Inbraakpreventie! - Er komt water binnen in de lokalen op de benedenverdieping, dit bij de gootstenen in het lokaal. In het ene lokaal komt het water vermoedelijk binnen langs de afvoerbuis van het bovenliggende terras gelieve dit te melden aan architect en aannemer! - Toiletten: - Warmlucht blazer verwijderen is defect (niet vervangen). - Douchekranen zijn defect, dienen vervangen te worden, maar liefst met degelijke stevige metalen kranen en geen kunststof. - Afvoer dient nagekeken te worden, buizen waarschijnlijk verstopt. Wanneer een toilet wordt doorgespoeld, pruttelen de urinoirs en de geur die dan vrijkomt is niet aangenaam - De afvoer van de douches is verstopt - Kan er een deur voorzien worden aan de douches privacy. 9u30 Jeugddorp Kortemark KLJ - Brandblusser in lokaal verhangen naar een meer zichtbare plaats KLJ zal daar zelf voor kijken. 9u45 Jeugddorp Kortemark Troubadours - De kraan in de keuken van het leidinglokaal staat los, dient vastgemaakt te worden. - De ingangsdeur staat schuin van het leidinglokaal nakijken. 10u00 JH De Kanapee Kortemark - De gasradiator recht tegenover de bar aan de graffiti muur moet nog geplaatst worden, in de loop van de maand december wordt de kleine gasradiator geplaatst in de toiletten. - Nu wordt er maandelijks de tellers van water, gas en elektriciteit bijgehouden. Dit om te weten te komen hoe het komt wanneer er een groot energieverbruik is. - De voordeur dient volledig vervangen te worden daar de houten omkadering beschadigd is aan het slot. - In de bergruimte is het gat in de muur boven de frigo s nog altijd niet gedicht. - Er is geen brandblusser aanwezig op de tweede verdieping! De jeugddienst heeft nog een twee tal poederblussers liggen, deze kunnen gebruikt worden op de bovenverdieping ook pictogrammen voorzien. - Het pictogram nooduitgang boven het venster op het tweede verdiep om naar de brandladder te gaan dient verhangen te worden boven de deur naar het lokaal waar het venster bevind om naar het platform te gaan. - Aan te raden: dakisolatie voorzien! - Er hangt ook geen pictogram boven de brandblusser naar de toiletten van het jeugdhuis. - De rommel buiten achteraan het jeugdhuis dient dringend naar het containerpark gebracht te worden - Er is een stopcontact defect in de toiletten (nieuwe plaatsen). 10u30 JH De Meeuwe Handzame - Boven de vensters op de benedenverdieping zijn verluchtingsroosters. Deze kunnen niet afgesloten worden (veel verlies van warmte). Is het mogelijk deze bvb. met aluminiumplaten binnenin het lokaal dicht te maken? - De gasradiator in het jeugdhuis dient nagekeken te worden. Hij werkt nog maar het is op waakvlam of volle vermogen. De standen tussenin werken niet meer. - De vloer achter de toog in het jeugdhuis is bijna helemaal vernield. Kan er hier geen nieuwe vloer gelegd worden? - De zwarte plinten rondom het lokaal zijn kapot, kunnen er hier nieuwe zwarte plinten voorzien worden? - Het raam in de bergruimte is volledig vernield, nu is het dichtgemaakt met Verslag jeugdraad 20 december

6 houtenplanken. Kan er hier een raam voorzien worden? - De afvoer van de keuken komt gewoon buiten op zo n 50 cm hoogte uit de muur, maar is verder nergens aan verbonden. Kan dit nagekeken worden? - Het grote venster die dichtgemaakt werd met houten latten en die uitheeft op de tuin van het jeugdhuis is de onderste lat gerot. Kan hier een nieuwe lat gemonteerd worden? - In de opbergruimte van het jeugdhuis liggen nog een drie tal urinoirs die eigendom zijn van de gemeente, die mogen afgehaald worden en gestockeerd in het magazijn. 10u45 - Niemand aanwezig. - Geen opmerkingen. Chiro Handzame 11u15 Chiro Zarren / KAJ Zarren - Chiro Zarren eveneens niemand aanwezig. De ketting aan de voordeur van het onderste lokaal dient terug bevestigd te worden aan de deur. Zodat deze niet opslaat tegen de houten paal. Dit kan anders de scharnieren van de deur ontwrichten. - KAJ Zarren; Gasradiatoren dienen nagekeken te worden, deze aan de voordeur en achteraan het lokaal. Gelieve de ramen op een andere manier te verduisteren. Het lokaal dient niet als garage voor persoonlijke voertuigen. Gelieve de motor te verwijderen. 11u30 JH De Zunne - Er moet nog altijd een stuk van de dakgoten geschilderd worden. - Het terras moet nog aangepakt worden. - De zolder moet nog geïsoleerd worden. - De opslagruimte moet nog geïsoleerd worden. - Op de benedenverdieping lekt de grote radiator. - Op de bovenverdieping regent het binnen langs de meeste van de houten vensters. Zelfs enkele vensters zijn rot. - De CV/warmwater installatie moet nog afgewerkt worden. 12u00 Einde Dit verslag werd ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen en doorg d naar de technische dienst om de werken uit te voeren en op te volgen. 9. ONDERHOUD SANITAIR GEDEELTE JEUGDDORP De bankrekening bij de KBC met nummer werd geopend de eerste startbedragen werden gestort door de drie betrokken jeugdverenigingen. We zijn van start gegaan. Er komt nu wekelijks een PWA-poetsbeambte op vrijdag het sanitairblok kuisen. Let wel de komende twee weken wordt er niet gepoetst! De eerste keer dat het lokaal terug gepoetst wordt is op vrijdag 8 januari AANKOPEN UITLEENDIENST 2010 Het oude lichtorgel begint zijn tanden te tonen het werkt nog, maar niet meer naar behoren. Voorstel om een gelijkaardig goedkoop orgel aan te kopen, zodat de oude lampen en baren kunnen blijven gebruikt worden. Er werd prijs gevraagd aan onze gekende leveranciers voor klank en licht. De goedkoopste was Deltavox Brugge. Zij stelden het lichtorgel JB Systems LM 440 voor ten bedrage van 200,61 euro inclusief btw. Dit lichtorgel zal besteld worden in de maand januari van het jaar Verslag jeugdraad 20 december

7 Ons porselein en bestek wordt veelvuldig verhuurd, we mogen zelfs zeggen wekelijks! Daar het veel wordt verhuurd wordt er wel eens wat gebroken. We wensen ons keukenmateriaal terug aan te vullen met: - 50 tassen - 50 ondertassen - 50 koffielepels - 2 karretjes Voor volgend jaar wordt voorgesteld om een tweetal expo party tenten bedrukt met het logo van de Kortemarkse jeugdraad aan te kopen. 11. VARIA Geen varia punten 12. POST - DzJem, jongerenmagazine nr 30, 70 jaar muzische muziek - Centrum Informatieve spelen vzw, Vind uit! Schrijf op, probeer, speel pas aan, neem deel, en win de gouden dobbelsteen. - Jeugdig Europa, info en discussiedag over Europese jongerenthema s - Centrum voor Informatieve spelen, catalogus Steunpunt jeugd nodigt jou uit op JET jong & energiek toekomstcongres - West-Vlaanderen jongt, nieuwsbrief van de provinciale - JC Weetje, jeugd, cultuur en wetenschap driemaandelijkse uitgave nr.4 Volgende vergadering: Zondag 24 januari 2009 om 10 u Jeugddienst Kortemark, Ichtegemstraat 2a te 8610 Kortemark Verslag jeugdraad 20 december

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.25 Website: www.jeugdinzele.be J e u g d b e l e i d s p l a n 2 0 1 1-2013

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

INHOUD 6. KAMPONTWIKKELING

INHOUD 6. KAMPONTWIKKELING KAMPHANDBOEK Dit kamphandboek is samengesteld om kampeerders en gebruikers van de kampfaciliteiten te voorzien van alle nuttige inlichtingen in verband met de oprichting, de bedoeling en het gebruik van

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012. Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011.

Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012. Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011. Raad van Mede-eigenaars van de Residentie Zonnehoek p/a Leopoldlaan 118/0901 8430 Middelkerke ondernemingsnummer 0829.738.186 e-mail: zonnehoek@telenet.be Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012 Dit verslag

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE OPENINGSUREN KANTOOR Maandag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u Dinsdag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u 1ste en 3de van de maand 13.00 u - 18.30 u

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Handig boekje voor huurders Mijn raam is kapot, de muren hebben dringend een

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen Inhoudsopgave Artikel 1: Plaatsbeschrijving verhuizing inrichting veranderingen 1. Plaatsbeschrijving en sleutels 2. Verhuizing 3. Inrichting Veranderingen

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

BESAFE BULLETIN. VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid

BESAFE BULLETIN. VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid MEI - JUNI 2009 Afgiftekantoor Kortrijk, mail _ p708831 BESAFE BULLETIN VOOR BURGEMEESTERS voor een lokaal preventie- en veiligheidsbeleid 2 e jaargang nr. 9 verschijnt tweemaandelijks behalve in juli

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 17 juni 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2011 Aanwezig: Robbe Bleuzé (DB), Annelies Neirinck (DB), Tom Depypere (Chiro St.- Michiel-DB), Evi Duyvejonck (Jeugddienst), Pieter Defoor (KSJ-DB), Brecht Desmet

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS?

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR WWW.JEUGDLOKALEN.BE TE HUUR COLOFON Redactie Anne Mariën

Nadere informatie