Hoe zit het met de aanvraag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zit het met de aanvraag?"

Transcriptie

1 Hoe zit het met de aanvraag?

2 Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk

3 Recht op bijstand Heb ik recht op bijstand? Als u onvoldoende geld hebt om van te leven en het lukt u niet om zelf voor voldoende inkomsten te zorgen, dan hebt u in principe recht op bijstand. Het maakt niet uit welke nationaliteit u hebt. Maar als de nationaliteit hebt van een ander EU-land of EER-land, dan moet u in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. U hebt recht op bijstand als u op geen enkele andere manier voldoende inkomsten kunt krijgen. Dat wil zeggen dat u geen betaald werk kunt vinden waarmee u genoeg verdient om van te leven. U mag ook niet te veel eigen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld, hebben. U kunt ook geen rechten doen gelden op andere uitkeringen. De bijstand is dus echt een laatste mogelijkheid voor u. U hebt géén recht op een bijstandsuitkering als u zelf voldoende inkomsten hebt of als u: jonger bent dan 18 jaar; jonger bent dan 21 jaar en in een instelling verblijft (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand); een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering of een andere tegemoetkoming ontvangt; met onbetaald verlof bent of uw partner met onbetaald verlof is (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand); zonder inkomen zit omdat u deelneemt aan een staking; langer dan toegestaan met vakantie bent of in het buitenland verblijft; gedetineerd bent. Als u met proefverlof bent of deelneemt aan een penitentiair programma en daarom buiten de gevangenis verblijft, hebt u wel recht op bijstand; gedwongen bent opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand). U hebt pas recht op bijstand vanaf het moment van uw aanvraag. U kunt in principe geen bijstand met terugwerkende kracht ontvangen. Komt u uit een land van de Europese unie of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland, en hebt u een geldig identiteitsbewijs uit dat land? Dan mag u drie maanden vrij in Nederland verblijven. Wilt u langer dan drie maanden blijven, dan moet u zich inschrijven bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De eerste drie maanden van uw verblijf in Nederland hebt u géén recht op een bijstandsuitkering. Na drie maanden kunt u recht hebben als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u au-pair of student of met een ander tijdelijk doel in Nederland? Ook dan hebt u geen recht op bijstand, ook niet na drie maanden. 3

4 Wat zijn inkomsten? Met inkomsten wordt in de Wet werk en bijstand niet alleen loon uit werk bedoeld, maar ook bijvoorbeeld: een WW-, WAO- of WIA-uitkering; alimentatie voor u en uw kinderen; een verzekeringsuitkering; sommige heffingskortingen van de Belastingdienst; teruggave of voorlopige teruggave van de Belastingdienst; (lijf)rente; studiefinanciering. Deze inkomsten zijn van invloed op uw recht op bijstand en op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer inkomsten u hebt, hoe lager de uitkering zal zijn. Dat komt omdat de bijstand altijd een aanvulling is. De bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het voor u geldende bijstandsniveau. Hebt u zelf meer inkomsten dan het bijstandsniveau, dan hebt u geen recht op een uitkering. Welke inkomsten mag ik houden? Sommige inkomsten zijn niét van invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Deze inkomsten mag u dus houden. Dit zijn bijvoorbeeld: huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget; kinderbijslag; de jonggehandicaptenkorting indien u ouder bent dan 27 jaar een eigenwoningbijdrage voor mensen met een eigen woning; een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Er zijn momenteel twee soorten vrijlating: doet u vrijwilligerswerk waarmee u volgens de Gemeente Krimpen aan den IJssel 4 werkervaring opdoet en uw kansen op een betaalde baan vergroot, dan mag u een vergoeding tot 150 per maand houden, tot een maximum van per jaar. Voor overig vrijwilligerswerk wordt een vergoeding van maximaal 95 per maand met een maximum van 764 per jaar niet op uw uitkering ingehouden; een kwart van de inkomsten uit een (deeltijd)baan, tot maximaal 194,- per maand. Dit bedrag wordt hoogstens zes maanden lang niet verrekend met uw bijstandsuitkering, daarna wel. Wat zijn heffingskortingen? Behalve de plicht om belasting te betalen heeft iedereen ook recht op heffingskortingen van de Belastingdienst, ook mensen met een bijstandsuitkering. Korting in de naam heffingskorting wil zeggen: korting op de belasting die u moet betalen. De bedoeling van de heffingskortingen is dat u minder belasting betaalt en dus meer geld overhoudt om te besteden. Er zijn verschillende soorten heffingskorting. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u nog voor andere kortingen in aanmerking komt. Op welke heffingskortingen heb ik recht? Wie een (aanvullende) bijstanduitkering ontvangt, kan recht hebben op verschillende heffingskortingen. U hebt altijd recht op de algemene heffingskorting. Deze korting geldt voor

5 iedereen die belasting betaalt of een partner heeft die belasting betaalt. Daarnaast kunt u recht hebben op de volgende heffingskortingen: Bent u alleenstaande ouder en hebt u inkomsten uit werk? Dan hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting. Als u inkomsten uit werk hebt (of een partner hebt met inkomsten uit werk) of een ander inkomen hebt naast de bijstandsuitkering, dan krijgt u arbeidskorting; Als u inkomsten uit werk hebt van tenminste 4814,-en een kind jonger dan 12 jaar verzorgt, hebt u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting; Als u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering, hebt u recht op jonggehandicaptenkorting; U kunt bij de Belastingdienst informeren of u recht hebt op een of meer van bovenstaande heffingskortingen. Het nummer van de Belastingtelefoon Particulieren is: Of kijk op de site van de Belastingdienst. Hoe kom ik aan de heffingskortingen? Een aantal van de heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, worden door de gemeente of uw werkgever verrekend met uw uitkering of salaris. Dit gebeurt automatisch. Andere heffingskortingen zoals de alleenstaande ouderkorting of inkomensafhankelijke combinatiekorting moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan op twee manieren: U kunt zelf met een verzoek om voorlopige teruggaaf vragen om een maandelijkse uitbetaling van de heffingskortingen; U kunt ook na afloop van het jaar - als u uw belastingaangifte doet - verzoeken om teruggave van de heffingskortingen. Ontvangt u al heffingskortingen van de Belastingdienst? Dan ontvangt u van de Belastingdienst automatisch bericht over de hoogte van de heffingskortingen voor het jaar hierna. Dit is de beschikking. Die moet u kopiëren en naar de Gemeente Krimpen aan den IJssel sturen. U ontvangt de heffingskortingen rechtstreeks van de Belastingdienst. Het geld wordt rond de 15e van iedere maand op uw rekening gestort. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Mag ik de heffingskortingen houden? Sommige heffingskortingen mag u houden, andere tellen als inkomsten mee en worden in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering. Zie verder onder Welke inkomsten mag ik houden? U kunt voor meer dan één heffingskorting in aanmerking komen. Maar het totale bedrag van de kortingen is nooit hoger dan het bedrag dat u (en uw partner) aan belasting moet(en) betalen. 5

6 Wat is eigen vermogen en wat mag ik houden? Als u te veel eigen vermogen hebt, kunt u geen bijstandsuitkering krijgen. Bij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kijkt de gemeente daarom naar wat u bezit. Onder vermogen valt spaargeld, maar ook bezittingen als een auto, boot of caravan, en een eigen huis. De waarde van het spaargeld en die bezittingen samen mag voor gezinnen en alleenstaande ouders in 2014 niet meer zijn dan ,- en voor alleenstaanden niet meer dan 5.850,-. Bezittingen die algemeen noodzakelijk zijn, zoals de meubels in uw huis of de wasmachine, worden niet meegeteld bij uw vermogen. Ook bezittingen die voor u noodzakelijk zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, worden vaak helemaal niet of soms voor een deel als vermogen gezien. Hebt u meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben, dan zult u dit extra vermogen eerst op een verantwoorde manier moeten opmaken. Dat wil zeggen dat u per maand een bedrag van maximaal 1½ keer de voor u geldende bijstandsnorm plus de premiekosten van een zorgverzekering mag uitgeven. Als u schulden hebt, worden die van uw vermogen afgetrokken. Studieschulden en andere (niet direct opeisbare) schulden tellen hierbij niet mee. Een studieschuld wordt dus niet van uw vermogen afgetrokken! Krijgt u nieuw vermogen, bijvoorbeeld een erfenis of een geldprijs, dan moet u dit altijd melden aan de gemeente. 6 Kan ik met een eigen huis bijstand krijgen? Ook met een koophuis, een eigen woonboot of woonwagen kunt u bijstand krijgen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente onderzoekt of u recht hebt op bijstand. En als dat zo is, of u de uitkering dan als lening krijgt of als een geldbedrag dat u niet hoeft terug te betalen. Het is mogelijk dat u een deel van vermogen moet gebruiken om van te leven. Maar u hoeft uw huis nooit helemaal op te eten. Een belangrijke voorwaarde bij de aanvraag van een bijstandsuitkering is dat u zelf in uw huis woont. Verhuurt u het huis, de boot of de woonwagen, dan hebt u sowieso geen recht op een bijstandsuitkering. U moet het huis dan eerst verkopen en van de opbrengst leven. Soms kan de gemeente beslissen dat u leenbijstand ontvangt, maar onder de voorwaarde dat u uw huis verkoopt. Dat kan als het huis niet geschikt is voor u. Bijvoorbeeld als u als alleenstaande in een woning met vijf kamers woont. Mag ik mijn auto houden? Een auto kan tot uw vermogen worden gerekend, maar dat hoeft niet. Soms mag u uw auto dus houden wanneer u een bijstandsuitkering aanvraagt, soms niet. Als u in het dagelijks leven afhankelijk bent van uw auto en uw auto heeft een beperkte waarde, dan wordt deze als algemeen gebruikelijk bezit beschouwd en niet meegeteld. U mag de auto dan houden. Maar een nieuwe auto

7 of een auto van een jaar of vier oud bijvoorbeeld, zal vanwege de hogere waarde als vermogen worden meegeteld. U kunt een indicatie krijgen van de waarde van uw auto door in de ANWB/BOVAG-koerslijst te kijken. Hebt u een aangepaste (en dure) auto omdat u een lichamelijke beperking hebt? Dan kan uw auto soms gedeeltelijk als vermogen worden beschouwd. Ook dat hangt van de waarde van uw auto af. Waar de grens ligt tussen gebruikelijk bezit en vermogen zal dus ook van uw persoonlijke situatie afhangen. Uw klantmanager kan u hierover meer vertellen. Wat moet ik betalen van de bijstandsuitkering? De bijstandsuitkering is bedoeld om de zogenoemde noodzakelijke kosten van het bestaan mee te kunnen betalen. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven, zoals: boodschappen huur, gas, licht en water premies van (zorg)verzekeringen kleding en schoenen. Hebt u door bijzondere omstandigheden andere, noodzakelijke kosten die u moeilijk zelf kunt betalen en die u nergens anders vergoed kunt krijgen? Dan kunt u hiervoor bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Het gaat dan om bijzondere noodzakelijke kosten. Zie ook de brochure: Hoe zit het met de regelingen voor mensen met een minimum inkomen. In de Wet werk en bijstand staat waarvoor een bijstandsuitkering níet is bedoeld. Het is niet de bedoeling dat u een bijstanduitkering of bijzondere bijstand aanvraagt om: alimentatie te betalen; een boete te betalen; schade die u aan uzelf hebt of die u een ander hebt toegebracht te betalen; een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of het buitenland te betalen, die niet via de verzekering of via de AWBZ wordt vergoed. Aanvraag bijstand Waar en hoe moet ik bijstand aanvragen? Bijstand kunt u aanvragen bij het Werkplein IJsselgemeenten, Fluiterlaan 431, 2903 HN Capelle aan den IJssel (tel: ). De aanvraag voor een uitkering valt in een aantal stappen uiteen: De uitkeringsintake: Bij de intake worden alle nieuwe gegevens doorgenomen en de bewijsstukken gecontroleerd. Als u alle gevraagde informatie hebt geleverd wordt de aanvraag in behandeling genomen. Behandeling van de aanvraag: Wanneer de complete aanvraag bij de gemeente binnen is, wordt deze in behandeling genomen. Het is mogelijk dat u nog voor een vervolggesprek wordt uitgenodigd of dat een medewerker van onze gemeente bij u op huisbezoek komt. Binnen acht weken na de aanvraag 7

8 wordt een beslissing genomen en krijgt u bericht of aan u een bijstandsuitkering wordt toegekend. De aanvragen voor personen verblijvend in een inrichting en de aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen rechtstreeks bij de Afdeling Samenleving worden gedaan. Wanneer bijstand aanvragen? U moet altijd zo snel mogelijk een uitkering aanvragen, omdat er enige tijd overheen gaat voordat de gemeente kan besluiten of u de uitkering krijgt. Er moeten allerlei gegevens worden gecontroleerd. Daarna gaat er ook enige tijd overheen voordat u uw eerste geld krijgt. Bovendien gaat een uitkering in principe niet eerder in dan op de dag dat u uw aanvraag heeft ingediend. Zoekperiode voor jongeren Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet je eerst zelf vier weken actief naar werk of een (vervolg)opleiding zoeken. In die periode mag je nog geen bijstandsuitkering aanvragen. De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat je, je meldt het Werkplein. Lukt het niet om werk te vinden en kun je geen opleiding volgen? En heb je hiervan bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven en afwijzingen daarop of een verklaring van de opleiding? Dan mag je na deze vier weken een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. Krijg je die toegekend? Dan gaat de uitkering in vanaf de eerste dag van de zoekperiode. 8 Welke gegevens moet ik laten zien als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb? Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u toch in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. U moet kunnen aantonen dat u voor langere tijd in Nederland mag blijven, bijvoorbeeld door middel van een geldige verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarbij moet u een van de onderstaande identiteitsbewijzen bezitten: een paspoort of identiteitskaart uit een ander EU-land of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland; of een vluchtelingenpaspoort; of een vreemdelingenpaspoort; of een buitenlands paspoort waarin door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend. Welke gegevens moet ik laten zien als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb? Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u toch in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. U moet kunnen aantonen dat u voor langere tijd in Nederland mag blijven, bijvoorbeeld door middel van een geldige verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarbij moet u een van de onderstaande identiteitsbewijzen bezitten: een paspoort of identiteitskaart uit een ander EU-land of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland; of een vluchtelingenpaspoort; of een vreemdelingenpaspoort; of een buitenlands paspoort

9 waarin door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend. Wat gebeurt er als ik de gevraagde gegevens niet heb? Als er bewijsstukken worden gevraagd die u buiten uw schuld niet kunt laten zien, laat dit dan direct bij de uitkeringsintake weten. U moet precies kunnen aangeven waarom u die gegevens niet kunt laten zien. Hebt u een goede reden, dan kan de aanvraag misschien al wel in behandeling worden genomen. Meestal zult u moeten proberen om tóch aan de benodigde bewijsstukken te komen. U krijgt dan de tijd om die gegevens te zoeken of aan te vragen. Het is úw verantwoordelijkheid de benodigde gegevens te verkrijgen. De tijd die u hiervoor nodig hebt wordt bij de aanvraagtermijn van acht weken opgeteld. Houd er dus rekening mee dat u langer zonder geld zit. U kunt misschien een voorschot krijgen. Als achteraf blijkt dat u de gegevens wél had en dat u onterecht bijstand hebt ontvangen, dan wordt de uitkering teruggevorderd. Kan ik een voorschot krijgen? Wanneer u een bijstandsuitkering hebt aangevraagd, duurt het nog enkele weken voordat u uw eerste uitkering krijgt. De gemeente heeft acht weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. In die weken hebt u waarschijnlijk al wel kosten. U moet uw huur betalen, uw verzekeringen en u moet de boodschappen betalen. U kunt daarom een voorschot op uw uitkering krijgen. De voorwaarden voor dit voorschot zijn dat uw aanvraag voor bijstand volledig moet zijn en dat het bijna zeker moet zijn dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Als de gemeente hierover grote twijfels heeft, krijgt u geen voor-schot. Voldoet u bijvoorbeeld niet aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering, maar hebt u toch een aanvraag ingediend, dan krijgt u het voorschot niet. Een voorschot moet altijd worden terugbetaald. Meestal wordt het voorschot in één keer op de eerste bijstandsuitkering ingehouden. Als u hierdoor te weinig geld overhoudt om van rond te komen, kan de gemeente hiervoor een regeling treffen. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing? De gemeente kan (tijdelijk of gedeeltelijk) weigeren u bijstand te verlenen. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet volledig zijn of niet kloppen, als u volgens onze gemeente in aanmerking komt voor een andere uitkering (bijvoorbeeld WW), of als iemand anders met u de kosten kan delen of financieel voor u kan zorgen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. Wanneer u door de weigering van de gemeente om u bijstand te geven in geldnood (in broodnood) zit, kunt u bij de rechtbank met een spoedprocedure om een voorlopige voorziening verzoeken. 9

10 U kunt voor hulp of advies naar: Stichting Rechtshulpwinkel Krimpen aan den IJssel Nachtegaalstraat VL Krimpen aan den IJssel (0180) Bereikbaar: donderdag uur Wanneer krijg ik mijn eerste bijstandsuitkering? Het duurt maximaal acht weken voordat u schriftelijk bericht krijgt of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering en hoe hoog die zal zijn. Deze officiële brief heet de toekenningsbeschikking. Als de gemeente u een bijstandsuitkering toekent, wordt het geld zo snel mogelijk gestort. De periode van acht weken kan langer worden als u niet op tijd alle gevraagde informatie geeft. Wanneer gegevens bij de aanvraag ontbreken, zal de gemeente u dat per brief laten weten. Die gegevens kunt u dan voor een bepaalde datum inleveren. De tijd die de gemeente op uw gegevens moet wachten, wordt opgeteld bij de acht weken. Hoe eerder u de gegevens geeft, hoe sneller de aanvraag kan worden behandeld. Krijg ik de bijstand iedere maand vanzelf? De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt maandelijks door de gemeente berekend. De maanduitkering wordt bijgeschreven omstreeks de 28e van elke maand. In de maand december wordt een uitzondering gemaakt en wordt de uitkering twee dagen voor de kerstdagen bijgeschreven. Enkele dagen voordat de 10 uitkering is bijgeschreven, wordt een specificatie gezonden. Bijstand en werk Moet ik werk zoeken? Ja, betaald werk zoeken en vinden is het belangrijkste doel in de Wet werk en bijstand. Voordat u een uitkering aanvraagt moet u geprobeerd hebben werk te vinden. Wanneer u naar het Werkplein gaat om bijstand aan te vragen, zal daarom eerst worden gekeken of er een baan is voor u. U moet aangeboden algemeen geaccepteerd werk aannemen. Is er (nog) geen werk voor u, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Daarmee kunt u uw noodzakelijke kosten betalen. En ook als u al een bijstandsuitkering ontvangt, is nog steeds het belangrijkste doel werk vinden en uw eigen inkomen verdienen. U moet daarom: actief solliciteren; als werkzoekende staan ingeschreven bij het Werkplein en uw inschrijving tijdig verlengen; meewerken aan onderzoek naar uw mogelijkheden om te werken; deelnemen aan een re-integratietraject als dat nodig is om uw kansen op werk te vergroten; aangeboden werk aannemen. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan gelden deze verplichtingen ook voor uw partner! Moet ik elke baan accepteren? U hebt verplichtingen als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen of al ontvangt. Eén daarvan is dat u actief werk moet zoeken (dus moet solliciteren). Ook moet u werk, dat u wordt

11 aangeboden door de gemeente, aannemen. Als er geen banen zijn die aan uw wensen voldoen, moet u ander werk zoeken en ander aangeboden werk accepteren. Al het werk dat u in staat bent om te doen is geschikt werk en valt onder het begrip algemeen geaccepteerd werk. Dit is ook: werk dat beneden uw opleidingsniveau ligt (dus met een mbo-diploma moet u ook lbo-werk accepteren); werk waarmee u minder verdient dan met uw vorige baan; werk buiten uw woonplaats of regio; tijdelijk werk (óók als het maar voor enkele dagen of enkele weken is), uitzendwerk of deeltijdwerk. Alleen als het u vanwege lichamelijke of andere beperkingen niet lukt het werk uit te voeren, hoeft u de baan niet aan te nemen. Werk dat niet algemeen geaccepteerd is hoeft u niet aan te nemen. Dit is bijvoorbeeld werk in de prostitutie of werk waarbij uw gezondheid in gevaar komt. Als u werk wordt aangeboden waartegen u gewetensbezwaar hebt, dan kunt u dit bespreken met uw klantmanager. Wanneer hoef ik niet te solliciteren? Iedereen met een bijstandsuitkering is in principe verplicht om te solliciteren. Maar er kan een uitzondering worden gemaakt als u om medische of sociale redenen (tijdelijk) niet kunt werken. Bijvoorbeeld: als u langdurig ziek bent; als u alleenstaande ouder bent en één of meer kinderen jonger dan 12 jaar verzorgt en kunt aantonen dat werken niet met de zorg voor uw kind te combineren is. Als er een plek voor uw kind is op een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dan kan de gemeente u toch verplichten te solliciteren; als u ouder bent dan 57,5 jaar en het u echt niet lukt om werk te vinden. De gemeente zal dan bekijken wat uw kansen op werk zijn. Zijn deze klein, dan kan eventueel worden besloten dat u niet meer behoeft te solliciteren. Daarvoor in de plaats dient u zich beschikbaar te stellen voor sociale activering. Een voorbeeld hiervan is vrijwilligerswerk; als u iemand, die niet zonder hulp kan, intensief verzorgt (mantelzorg) en er niemand anders is om die persoon te verzorgen. Als u vindt dat u niet kunt solliciteren en geen werk kunt aannemen, dan moet u dit bij uw klantmanager melden. Er wordt dan bekeken of u echt een geldige reden hebt. Moet ik werk aannemen dat ik niet leuk vind? Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om actief naar werk te zoeken en aangeboden werk aan te nemen. Of u de baan die u wordt aangeboden leuk vindt, is voor het begrip algemeen geaccepteerd werk niet van belang. U moet het werk aannemen, anders krijgt u tijdelijk een lagere uitkering. 11

12 Misschien vindt u het werk na enige tijd toch leuk en hebt u het op uw werkplek naar uw zin. Maar als u na een aantal weken nog niet tevreden bent met het werk, bent u natuurlijk vrij om op zoek te gaan naar een andere (leuke) baan. U moet echter wel aan het werk blijven totdat u een nieuwe baan hebt gevonden. Zegt u uw baan op terwijl u nog geen nieuw werk hebt en moet u weer een bijstandsuitkering aanvragen? Dan krijgt u de eerste maand(en) een lagere uitkering. Als u met het openbaar vervoer of met de auto moet reizen om op uw werkplek te komen, dan kunt u uw werkgever om een reiskostenvergoeding vragen. Moet u ver reizen en wilt u liever dichter bij uw werkplek wonen? Dan mag u natuurlijk verhuizen. Re-integratie Voor meer informatie over reïntegratie wordt u verwezen naar de folder Hoe zit het met de reintegratie. Moet ik verhuizen voor een nieuwe baan? Een baan buiten uw woonplaats of regio kan algemeen geaccepteerd werk zijn. Dat betekent dat u de baan dan aan moet nemen. Het hangt van uw persoonlijke situatie af wat voor u een acceptabele reistijd is en of u kunt verhuizen als de afstand lang is. De klantmanager kan samen met u bekijken wat uw mogelijkheden hierbij zijn en wat er van u verwacht mag worden. Afdeling Samenleving Raadhuisplein 117 Krimpen aan den IJssel Correspondentieadres: Postbus AE Krimpen aan den IJssel T: E: I: Verschijning juli 2014

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar)

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar) INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Dit formulier

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? Ik wil niet werken of naar school, maar wel een uitkering. Kan dat? Wat gebeurt er als ik een uitkering aan wil vragen? Wat is een werkleeraanbod? Hoe gaat

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Hoe zit het met de Re-integratie?

Hoe zit het met de Re-integratie? Hoe zit het met de Re-integratie? Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Bijstands uitkering. rechten en plichten

Bijstands uitkering. rechten en plichten Bijstands uitkering rechten en plichten 2012 INHOUDSOPGAVE BIJSTAND EN NU?...5 Bijstandsuitkeringen...5 Beschikking...5 Betaaldatum...5 Wijzigingen...6 Inleverschema inkomstenformulier 2012...6 Verblijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8)

Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8) Aanvraagformulier Bijdrage 2011 voor Chronisch zieken en gehandicapten cliëntnr: wp: (E8) Naam Adres : : Postcode-Woonplaats: Krimpen aan den IJssel Geachte mevouw/mijnheer, Leest u voor het invullen van

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens Aanvraagformulier deelname collectieve ziektekostenverzekering, (categoriale) bijzondere bijstand, premie collectieve ziektekostenverzekering en Maatschappelijk Actief Bonus (MAB) Voorwaarden en verklaring

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Datum afgifte formulier Datum aanvraag Naam medewerker liëntnummer Regionaal formulier van de gemeenten: TOELIHTING AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Voor u ligt

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk

De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk Bijlage bij notitie armoedebeleid provincie Groningen De nieuwe Wet werk en bijstand - Zo snel mogelijk weer aan het werk (Bron: website ministerie sociale zaken en werkgelegenheid) Vanaf 1 januari 2004

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Landelijke regelgeving. De Wet werk en bijstand

Landelijke regelgeving. De Wet werk en bijstand Inleiding Een uitkering heeft niemand voor z n plezier. Het is een van de sociale zekerheden die we in Nederland hebben om u van voldoende inkomen te voorzien als u zelf niet kunt rondkomen. Maar als het

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Krimpen aan den IJssel Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van afvalstoffenheffing en/of onroerende zaakbelastingen en/of rioolheffing

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten noodzakelijk zijn en er moeten bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk

Weer aan het werk. Gefeliciteerd, een baan! Eerst: meld uw werk Weer aan het werk Weer aan het werk U krijgt van ons een uitkering omdat u (tijdelijk) geen eigen of onvoldoende inkomen heeft. Het is de bedoeling dat u snel (weer) werk vindt waarmee u in uw levensonderhoud

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Lees dit eerst U gaat bijzondere bijstand aanvragen. Daarom hebben wij een groot aantal gegevens nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke zaken. Toch moeten wij die

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie