Hoe zit het met de aanvraag?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zit het met de aanvraag?"

Transcriptie

1 Hoe zit het met de aanvraag?

2 Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk

3 Recht op bijstand Heb ik recht op bijstand? Als u onvoldoende geld hebt om van te leven en het lukt u niet om zelf voor voldoende inkomsten te zorgen, dan hebt u in principe recht op bijstand. Het maakt niet uit welke nationaliteit u hebt. Maar als de nationaliteit hebt van een ander EU-land of EER-land, dan moet u in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. U hebt recht op bijstand als u op geen enkele andere manier voldoende inkomsten kunt krijgen. Dat wil zeggen dat u geen betaald werk kunt vinden waarmee u genoeg verdient om van te leven. U mag ook niet te veel eigen vermogen, bijvoorbeeld spaargeld, hebben. U kunt ook geen rechten doen gelden op andere uitkeringen. De bijstand is dus echt een laatste mogelijkheid voor u. U hebt géén recht op een bijstandsuitkering als u zelf voldoende inkomsten hebt of als u: jonger bent dan 18 jaar; jonger bent dan 21 jaar en in een instelling verblijft (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand); een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering of een andere tegemoetkoming ontvangt; met onbetaald verlof bent of uw partner met onbetaald verlof is (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand); zonder inkomen zit omdat u deelneemt aan een staking; langer dan toegestaan met vakantie bent of in het buitenland verblijft; gedetineerd bent. Als u met proefverlof bent of deelneemt aan een penitentiair programma en daarom buiten de gevangenis verblijft, hebt u wel recht op bijstand; gedwongen bent opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (u kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand). U hebt pas recht op bijstand vanaf het moment van uw aanvraag. U kunt in principe geen bijstand met terugwerkende kracht ontvangen. Komt u uit een land van de Europese unie of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland, en hebt u een geldig identiteitsbewijs uit dat land? Dan mag u drie maanden vrij in Nederland verblijven. Wilt u langer dan drie maanden blijven, dan moet u zich inschrijven bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De eerste drie maanden van uw verblijf in Nederland hebt u géén recht op een bijstandsuitkering. Na drie maanden kunt u recht hebben als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u au-pair of student of met een ander tijdelijk doel in Nederland? Ook dan hebt u geen recht op bijstand, ook niet na drie maanden. 3

4 Wat zijn inkomsten? Met inkomsten wordt in de Wet werk en bijstand niet alleen loon uit werk bedoeld, maar ook bijvoorbeeld: een WW-, WAO- of WIA-uitkering; alimentatie voor u en uw kinderen; een verzekeringsuitkering; sommige heffingskortingen van de Belastingdienst; teruggave of voorlopige teruggave van de Belastingdienst; (lijf)rente; studiefinanciering. Deze inkomsten zijn van invloed op uw recht op bijstand en op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer inkomsten u hebt, hoe lager de uitkering zal zijn. Dat komt omdat de bijstand altijd een aanvulling is. De bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het voor u geldende bijstandsniveau. Hebt u zelf meer inkomsten dan het bijstandsniveau, dan hebt u geen recht op een uitkering. Welke inkomsten mag ik houden? Sommige inkomsten zijn niét van invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Deze inkomsten mag u dus houden. Dit zijn bijvoorbeeld: huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget; kinderbijslag; de jonggehandicaptenkorting indien u ouder bent dan 27 jaar een eigenwoningbijdrage voor mensen met een eigen woning; een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Er zijn momenteel twee soorten vrijlating: doet u vrijwilligerswerk waarmee u volgens de Gemeente Krimpen aan den IJssel 4 werkervaring opdoet en uw kansen op een betaalde baan vergroot, dan mag u een vergoeding tot 150 per maand houden, tot een maximum van per jaar. Voor overig vrijwilligerswerk wordt een vergoeding van maximaal 95 per maand met een maximum van 764 per jaar niet op uw uitkering ingehouden; een kwart van de inkomsten uit een (deeltijd)baan, tot maximaal 194,- per maand. Dit bedrag wordt hoogstens zes maanden lang niet verrekend met uw bijstandsuitkering, daarna wel. Wat zijn heffingskortingen? Behalve de plicht om belasting te betalen heeft iedereen ook recht op heffingskortingen van de Belastingdienst, ook mensen met een bijstandsuitkering. Korting in de naam heffingskorting wil zeggen: korting op de belasting die u moet betalen. De bedoeling van de heffingskortingen is dat u minder belasting betaalt en dus meer geld overhoudt om te besteden. Er zijn verschillende soorten heffingskorting. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u nog voor andere kortingen in aanmerking komt. Op welke heffingskortingen heb ik recht? Wie een (aanvullende) bijstanduitkering ontvangt, kan recht hebben op verschillende heffingskortingen. U hebt altijd recht op de algemene heffingskorting. Deze korting geldt voor

5 iedereen die belasting betaalt of een partner heeft die belasting betaalt. Daarnaast kunt u recht hebben op de volgende heffingskortingen: Bent u alleenstaande ouder en hebt u inkomsten uit werk? Dan hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting. Als u inkomsten uit werk hebt (of een partner hebt met inkomsten uit werk) of een ander inkomen hebt naast de bijstandsuitkering, dan krijgt u arbeidskorting; Als u inkomsten uit werk hebt van tenminste 4814,-en een kind jonger dan 12 jaar verzorgt, hebt u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting; Als u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering, hebt u recht op jonggehandicaptenkorting; U kunt bij de Belastingdienst informeren of u recht hebt op een of meer van bovenstaande heffingskortingen. Het nummer van de Belastingtelefoon Particulieren is: Of kijk op de site van de Belastingdienst. Hoe kom ik aan de heffingskortingen? Een aantal van de heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, worden door de gemeente of uw werkgever verrekend met uw uitkering of salaris. Dit gebeurt automatisch. Andere heffingskortingen zoals de alleenstaande ouderkorting of inkomensafhankelijke combinatiekorting moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan op twee manieren: U kunt zelf met een verzoek om voorlopige teruggaaf vragen om een maandelijkse uitbetaling van de heffingskortingen; U kunt ook na afloop van het jaar - als u uw belastingaangifte doet - verzoeken om teruggave van de heffingskortingen. Ontvangt u al heffingskortingen van de Belastingdienst? Dan ontvangt u van de Belastingdienst automatisch bericht over de hoogte van de heffingskortingen voor het jaar hierna. Dit is de beschikking. Die moet u kopiëren en naar de Gemeente Krimpen aan den IJssel sturen. U ontvangt de heffingskortingen rechtstreeks van de Belastingdienst. Het geld wordt rond de 15e van iedere maand op uw rekening gestort. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Mag ik de heffingskortingen houden? Sommige heffingskortingen mag u houden, andere tellen als inkomsten mee en worden in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering. Zie verder onder Welke inkomsten mag ik houden? U kunt voor meer dan één heffingskorting in aanmerking komen. Maar het totale bedrag van de kortingen is nooit hoger dan het bedrag dat u (en uw partner) aan belasting moet(en) betalen. 5

6 Wat is eigen vermogen en wat mag ik houden? Als u te veel eigen vermogen hebt, kunt u geen bijstandsuitkering krijgen. Bij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kijkt de gemeente daarom naar wat u bezit. Onder vermogen valt spaargeld, maar ook bezittingen als een auto, boot of caravan, en een eigen huis. De waarde van het spaargeld en die bezittingen samen mag voor gezinnen en alleenstaande ouders in 2014 niet meer zijn dan ,- en voor alleenstaanden niet meer dan 5.850,-. Bezittingen die algemeen noodzakelijk zijn, zoals de meubels in uw huis of de wasmachine, worden niet meegeteld bij uw vermogen. Ook bezittingen die voor u noodzakelijk zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, worden vaak helemaal niet of soms voor een deel als vermogen gezien. Hebt u meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben, dan zult u dit extra vermogen eerst op een verantwoorde manier moeten opmaken. Dat wil zeggen dat u per maand een bedrag van maximaal 1½ keer de voor u geldende bijstandsnorm plus de premiekosten van een zorgverzekering mag uitgeven. Als u schulden hebt, worden die van uw vermogen afgetrokken. Studieschulden en andere (niet direct opeisbare) schulden tellen hierbij niet mee. Een studieschuld wordt dus niet van uw vermogen afgetrokken! Krijgt u nieuw vermogen, bijvoorbeeld een erfenis of een geldprijs, dan moet u dit altijd melden aan de gemeente. 6 Kan ik met een eigen huis bijstand krijgen? Ook met een koophuis, een eigen woonboot of woonwagen kunt u bijstand krijgen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente onderzoekt of u recht hebt op bijstand. En als dat zo is, of u de uitkering dan als lening krijgt of als een geldbedrag dat u niet hoeft terug te betalen. Het is mogelijk dat u een deel van vermogen moet gebruiken om van te leven. Maar u hoeft uw huis nooit helemaal op te eten. Een belangrijke voorwaarde bij de aanvraag van een bijstandsuitkering is dat u zelf in uw huis woont. Verhuurt u het huis, de boot of de woonwagen, dan hebt u sowieso geen recht op een bijstandsuitkering. U moet het huis dan eerst verkopen en van de opbrengst leven. Soms kan de gemeente beslissen dat u leenbijstand ontvangt, maar onder de voorwaarde dat u uw huis verkoopt. Dat kan als het huis niet geschikt is voor u. Bijvoorbeeld als u als alleenstaande in een woning met vijf kamers woont. Mag ik mijn auto houden? Een auto kan tot uw vermogen worden gerekend, maar dat hoeft niet. Soms mag u uw auto dus houden wanneer u een bijstandsuitkering aanvraagt, soms niet. Als u in het dagelijks leven afhankelijk bent van uw auto en uw auto heeft een beperkte waarde, dan wordt deze als algemeen gebruikelijk bezit beschouwd en niet meegeteld. U mag de auto dan houden. Maar een nieuwe auto

7 of een auto van een jaar of vier oud bijvoorbeeld, zal vanwege de hogere waarde als vermogen worden meegeteld. U kunt een indicatie krijgen van de waarde van uw auto door in de ANWB/BOVAG-koerslijst te kijken. Hebt u een aangepaste (en dure) auto omdat u een lichamelijke beperking hebt? Dan kan uw auto soms gedeeltelijk als vermogen worden beschouwd. Ook dat hangt van de waarde van uw auto af. Waar de grens ligt tussen gebruikelijk bezit en vermogen zal dus ook van uw persoonlijke situatie afhangen. Uw klantmanager kan u hierover meer vertellen. Wat moet ik betalen van de bijstandsuitkering? De bijstandsuitkering is bedoeld om de zogenoemde noodzakelijke kosten van het bestaan mee te kunnen betalen. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven, zoals: boodschappen huur, gas, licht en water premies van (zorg)verzekeringen kleding en schoenen. Hebt u door bijzondere omstandigheden andere, noodzakelijke kosten die u moeilijk zelf kunt betalen en die u nergens anders vergoed kunt krijgen? Dan kunt u hiervoor bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Het gaat dan om bijzondere noodzakelijke kosten. Zie ook de brochure: Hoe zit het met de regelingen voor mensen met een minimum inkomen. In de Wet werk en bijstand staat waarvoor een bijstandsuitkering níet is bedoeld. Het is niet de bedoeling dat u een bijstanduitkering of bijzondere bijstand aanvraagt om: alimentatie te betalen; een boete te betalen; schade die u aan uzelf hebt of die u een ander hebt toegebracht te betalen; een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of het buitenland te betalen, die niet via de verzekering of via de AWBZ wordt vergoed. Aanvraag bijstand Waar en hoe moet ik bijstand aanvragen? Bijstand kunt u aanvragen bij het Werkplein IJsselgemeenten, Fluiterlaan 431, 2903 HN Capelle aan den IJssel (tel: ). De aanvraag voor een uitkering valt in een aantal stappen uiteen: De uitkeringsintake: Bij de intake worden alle nieuwe gegevens doorgenomen en de bewijsstukken gecontroleerd. Als u alle gevraagde informatie hebt geleverd wordt de aanvraag in behandeling genomen. Behandeling van de aanvraag: Wanneer de complete aanvraag bij de gemeente binnen is, wordt deze in behandeling genomen. Het is mogelijk dat u nog voor een vervolggesprek wordt uitgenodigd of dat een medewerker van onze gemeente bij u op huisbezoek komt. Binnen acht weken na de aanvraag 7

8 wordt een beslissing genomen en krijgt u bericht of aan u een bijstandsuitkering wordt toegekend. De aanvragen voor personen verblijvend in een inrichting en de aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen rechtstreeks bij de Afdeling Samenleving worden gedaan. Wanneer bijstand aanvragen? U moet altijd zo snel mogelijk een uitkering aanvragen, omdat er enige tijd overheen gaat voordat de gemeente kan besluiten of u de uitkering krijgt. Er moeten allerlei gegevens worden gecontroleerd. Daarna gaat er ook enige tijd overheen voordat u uw eerste geld krijgt. Bovendien gaat een uitkering in principe niet eerder in dan op de dag dat u uw aanvraag heeft ingediend. Zoekperiode voor jongeren Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet je eerst zelf vier weken actief naar werk of een (vervolg)opleiding zoeken. In die periode mag je nog geen bijstandsuitkering aanvragen. De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat je, je meldt het Werkplein. Lukt het niet om werk te vinden en kun je geen opleiding volgen? En heb je hiervan bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven en afwijzingen daarop of een verklaring van de opleiding? Dan mag je na deze vier weken een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. Krijg je die toegekend? Dan gaat de uitkering in vanaf de eerste dag van de zoekperiode. 8 Welke gegevens moet ik laten zien als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb? Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u toch in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. U moet kunnen aantonen dat u voor langere tijd in Nederland mag blijven, bijvoorbeeld door middel van een geldige verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarbij moet u een van de onderstaande identiteitsbewijzen bezitten: een paspoort of identiteitskaart uit een ander EU-land of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland; of een vluchtelingenpaspoort; of een vreemdelingenpaspoort; of een buitenlands paspoort waarin door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend. Welke gegevens moet ik laten zien als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb? Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u toch in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. U moet kunnen aantonen dat u voor langere tijd in Nederland mag blijven, bijvoorbeeld door middel van een geldige verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarbij moet u een van de onderstaande identiteitsbewijzen bezitten: een paspoort of identiteitskaart uit een ander EU-land of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland; of een vluchtelingenpaspoort; of een vreemdelingenpaspoort; of een buitenlands paspoort

9 waarin door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend. Wat gebeurt er als ik de gevraagde gegevens niet heb? Als er bewijsstukken worden gevraagd die u buiten uw schuld niet kunt laten zien, laat dit dan direct bij de uitkeringsintake weten. U moet precies kunnen aangeven waarom u die gegevens niet kunt laten zien. Hebt u een goede reden, dan kan de aanvraag misschien al wel in behandeling worden genomen. Meestal zult u moeten proberen om tóch aan de benodigde bewijsstukken te komen. U krijgt dan de tijd om die gegevens te zoeken of aan te vragen. Het is úw verantwoordelijkheid de benodigde gegevens te verkrijgen. De tijd die u hiervoor nodig hebt wordt bij de aanvraagtermijn van acht weken opgeteld. Houd er dus rekening mee dat u langer zonder geld zit. U kunt misschien een voorschot krijgen. Als achteraf blijkt dat u de gegevens wél had en dat u onterecht bijstand hebt ontvangen, dan wordt de uitkering teruggevorderd. Kan ik een voorschot krijgen? Wanneer u een bijstandsuitkering hebt aangevraagd, duurt het nog enkele weken voordat u uw eerste uitkering krijgt. De gemeente heeft acht weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. In die weken hebt u waarschijnlijk al wel kosten. U moet uw huur betalen, uw verzekeringen en u moet de boodschappen betalen. U kunt daarom een voorschot op uw uitkering krijgen. De voorwaarden voor dit voorschot zijn dat uw aanvraag voor bijstand volledig moet zijn en dat het bijna zeker moet zijn dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Als de gemeente hierover grote twijfels heeft, krijgt u geen voor-schot. Voldoet u bijvoorbeeld niet aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering, maar hebt u toch een aanvraag ingediend, dan krijgt u het voorschot niet. Een voorschot moet altijd worden terugbetaald. Meestal wordt het voorschot in één keer op de eerste bijstandsuitkering ingehouden. Als u hierdoor te weinig geld overhoudt om van rond te komen, kan de gemeente hiervoor een regeling treffen. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing? De gemeente kan (tijdelijk of gedeeltelijk) weigeren u bijstand te verlenen. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet volledig zijn of niet kloppen, als u volgens onze gemeente in aanmerking komt voor een andere uitkering (bijvoorbeeld WW), of als iemand anders met u de kosten kan delen of financieel voor u kan zorgen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. Wanneer u door de weigering van de gemeente om u bijstand te geven in geldnood (in broodnood) zit, kunt u bij de rechtbank met een spoedprocedure om een voorlopige voorziening verzoeken. 9

10 U kunt voor hulp of advies naar: Stichting Rechtshulpwinkel Krimpen aan den IJssel Nachtegaalstraat VL Krimpen aan den IJssel (0180) Bereikbaar: donderdag uur Wanneer krijg ik mijn eerste bijstandsuitkering? Het duurt maximaal acht weken voordat u schriftelijk bericht krijgt of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering en hoe hoog die zal zijn. Deze officiële brief heet de toekenningsbeschikking. Als de gemeente u een bijstandsuitkering toekent, wordt het geld zo snel mogelijk gestort. De periode van acht weken kan langer worden als u niet op tijd alle gevraagde informatie geeft. Wanneer gegevens bij de aanvraag ontbreken, zal de gemeente u dat per brief laten weten. Die gegevens kunt u dan voor een bepaalde datum inleveren. De tijd die de gemeente op uw gegevens moet wachten, wordt opgeteld bij de acht weken. Hoe eerder u de gegevens geeft, hoe sneller de aanvraag kan worden behandeld. Krijg ik de bijstand iedere maand vanzelf? De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt maandelijks door de gemeente berekend. De maanduitkering wordt bijgeschreven omstreeks de 28e van elke maand. In de maand december wordt een uitzondering gemaakt en wordt de uitkering twee dagen voor de kerstdagen bijgeschreven. Enkele dagen voordat de 10 uitkering is bijgeschreven, wordt een specificatie gezonden. Bijstand en werk Moet ik werk zoeken? Ja, betaald werk zoeken en vinden is het belangrijkste doel in de Wet werk en bijstand. Voordat u een uitkering aanvraagt moet u geprobeerd hebben werk te vinden. Wanneer u naar het Werkplein gaat om bijstand aan te vragen, zal daarom eerst worden gekeken of er een baan is voor u. U moet aangeboden algemeen geaccepteerd werk aannemen. Is er (nog) geen werk voor u, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Daarmee kunt u uw noodzakelijke kosten betalen. En ook als u al een bijstandsuitkering ontvangt, is nog steeds het belangrijkste doel werk vinden en uw eigen inkomen verdienen. U moet daarom: actief solliciteren; als werkzoekende staan ingeschreven bij het Werkplein en uw inschrijving tijdig verlengen; meewerken aan onderzoek naar uw mogelijkheden om te werken; deelnemen aan een re-integratietraject als dat nodig is om uw kansen op werk te vergroten; aangeboden werk aannemen. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan gelden deze verplichtingen ook voor uw partner! Moet ik elke baan accepteren? U hebt verplichtingen als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen of al ontvangt. Eén daarvan is dat u actief werk moet zoeken (dus moet solliciteren). Ook moet u werk, dat u wordt

11 aangeboden door de gemeente, aannemen. Als er geen banen zijn die aan uw wensen voldoen, moet u ander werk zoeken en ander aangeboden werk accepteren. Al het werk dat u in staat bent om te doen is geschikt werk en valt onder het begrip algemeen geaccepteerd werk. Dit is ook: werk dat beneden uw opleidingsniveau ligt (dus met een mbo-diploma moet u ook lbo-werk accepteren); werk waarmee u minder verdient dan met uw vorige baan; werk buiten uw woonplaats of regio; tijdelijk werk (óók als het maar voor enkele dagen of enkele weken is), uitzendwerk of deeltijdwerk. Alleen als het u vanwege lichamelijke of andere beperkingen niet lukt het werk uit te voeren, hoeft u de baan niet aan te nemen. Werk dat niet algemeen geaccepteerd is hoeft u niet aan te nemen. Dit is bijvoorbeeld werk in de prostitutie of werk waarbij uw gezondheid in gevaar komt. Als u werk wordt aangeboden waartegen u gewetensbezwaar hebt, dan kunt u dit bespreken met uw klantmanager. Wanneer hoef ik niet te solliciteren? Iedereen met een bijstandsuitkering is in principe verplicht om te solliciteren. Maar er kan een uitzondering worden gemaakt als u om medische of sociale redenen (tijdelijk) niet kunt werken. Bijvoorbeeld: als u langdurig ziek bent; als u alleenstaande ouder bent en één of meer kinderen jonger dan 12 jaar verzorgt en kunt aantonen dat werken niet met de zorg voor uw kind te combineren is. Als er een plek voor uw kind is op een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dan kan de gemeente u toch verplichten te solliciteren; als u ouder bent dan 57,5 jaar en het u echt niet lukt om werk te vinden. De gemeente zal dan bekijken wat uw kansen op werk zijn. Zijn deze klein, dan kan eventueel worden besloten dat u niet meer behoeft te solliciteren. Daarvoor in de plaats dient u zich beschikbaar te stellen voor sociale activering. Een voorbeeld hiervan is vrijwilligerswerk; als u iemand, die niet zonder hulp kan, intensief verzorgt (mantelzorg) en er niemand anders is om die persoon te verzorgen. Als u vindt dat u niet kunt solliciteren en geen werk kunt aannemen, dan moet u dit bij uw klantmanager melden. Er wordt dan bekeken of u echt een geldige reden hebt. Moet ik werk aannemen dat ik niet leuk vind? Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om actief naar werk te zoeken en aangeboden werk aan te nemen. Of u de baan die u wordt aangeboden leuk vindt, is voor het begrip algemeen geaccepteerd werk niet van belang. U moet het werk aannemen, anders krijgt u tijdelijk een lagere uitkering. 11

12 Misschien vindt u het werk na enige tijd toch leuk en hebt u het op uw werkplek naar uw zin. Maar als u na een aantal weken nog niet tevreden bent met het werk, bent u natuurlijk vrij om op zoek te gaan naar een andere (leuke) baan. U moet echter wel aan het werk blijven totdat u een nieuwe baan hebt gevonden. Zegt u uw baan op terwijl u nog geen nieuw werk hebt en moet u weer een bijstandsuitkering aanvragen? Dan krijgt u de eerste maand(en) een lagere uitkering. Als u met het openbaar vervoer of met de auto moet reizen om op uw werkplek te komen, dan kunt u uw werkgever om een reiskostenvergoeding vragen. Moet u ver reizen en wilt u liever dichter bij uw werkplek wonen? Dan mag u natuurlijk verhuizen. Re-integratie Voor meer informatie over reïntegratie wordt u verwezen naar de folder Hoe zit het met de reintegratie. Moet ik verhuizen voor een nieuwe baan? Een baan buiten uw woonplaats of regio kan algemeen geaccepteerd werk zijn. Dat betekent dat u de baan dan aan moet nemen. Het hangt van uw persoonlijke situatie af wat voor u een acceptabele reistijd is en of u kunt verhuizen als de afstand lang is. De klantmanager kan samen met u bekijken wat uw mogelijkheden hierbij zijn en wat er van u verwacht mag worden. Afdeling Samenleving Raadhuisplein 117 Krimpen aan den IJssel Correspondentieadres: Postbus AE Krimpen aan den IJssel T: E: I: Verschijning juli 2014

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Hoe zit het met de Re-integratie?

Hoe zit het met de Re-integratie? Hoe zit het met de Re-integratie? Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie