Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel:"

Transcriptie

1 IN fo nr. 34 Jaargang december 2008 De woonlastenstijging nader bekeken Een groot deel van ons besteedbare inkomen gaat elke maand op aan woonlasten. Geen wonder dat de stijging van die woonlasten ieder jaar veel aandacht trekt. Zeker in deze tijd van financiële crisis. Maar hoeveel zijn de gemiddelde woonlasten de afgelopen tien jaar nou daadwerkelijk gestegen? En hoe veel of weinig is dat in vergelijking met andere goederen en diensten? In deze INfo zetten wij de belangrijkste cijfers voor u op een rijtje. Het grootste deel van de maandelijkse woonlasten bestaat uit hypotheek- of huurkosten. Daarnaast zijn er ook nog een aantal bijkomende kosten, waarvan de belangrijkste ook aan bod zullen komen. Dit zijn de energielasten, bestaande uit gas, water en elektriciteit en de gemeentelijke belastingen, bestaande uit onroerendezaakbelasting (OZB), rioolrechten en reinigingsrechten / afvalstoffenheffing. Om een goed beeld te krijgen van hoeveel de verschillende woonlasten nu in de afgelopen tien jaar precies zijn gestegen, hebben we deze in een grafiek gezet. Voor het jaar 1999 hebben we in dit voorbeeld alle lasten op 100 gezet. Betaalde u bijvoorbeeld in aan huur, dan betaalt u in 2008 bij Woningstichting Meerssen 121,86 voor diezelfde woning. Hoe dat er voor de overige woonlasten uitziet, kunt u zien in onderstaande tabel: Huur WSM ,86 Huur NL ,98 Inflatie ,93 Gas ,88 Water ,61 Elektriciteit ,75 OZB Rioolrechten ,36 Reinigingsrechten ,88 Huurlasten Zoals u al eerder in dit artikel heeft kunnen lezen, bestaat het grootste deel van de woonlasten uit de huur. Of voor huiseigenaren uit hypotheeklasten. In Grafiek 1 hebben we de gemiddelde huurverhoging van onze woningen over de laatste tien jaar afgezet tegen de gemiddelde landelijke huurstijging en de inflatie. De grafiek laat duidelijk zien dat de jaarlijkse huurverhoging bij Woningstichting Meerssen bijna altijd onder het landelijke gemiddelde ligt. In 2001 was onze huurverhoging gelijk aan de landelijke huurstijging en in 2008 zijn onze huurprijzen voor het eerst in meer dan tien jaar gemiddeld iets meer gestegen dan het landelijke gemiddelde. En dan nog maar met 0,06%. Grafiek 2 laat zien wat dit concreet betekent. In deze grafiek hebben we 1999 als basisjaar genomen. Stel dat u in ,- aan huur betaalde. Door de jaarlijkse huurverhoging bij Woningstichting Meerssen betaalt u dan anno ,86. Landelijk is de gemiddelde huurstijging 122,98. De inflatie zegt iets over het prijsniveau van bijvoorbeeld uw dagelijkse boodschappen. Betaalde u bijvoorbeeld in voor een volle kar met In dit nummer Actualiteiten 2 Honderden euro s verschil in gemeentelijke belastingen 6 Woningstichting Meerssen opende deuren voor collega s tijdens Kijk bij Elkaar -dag 6 Even voorstellen 7 Column 7 Geschillencommissie 8

2 2 IN fo Woningstichting Meerssen boodschappen, in 2008 kosten diezelfde boodschappen u 123,93. Zo bekeken valt het dus allemaal wel mee met de huurverhoging in de afgelopen tien jaar. Wanneer we kijken naar de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen en de hypotheekrente, zien we dat deze jaarlijks veel harder stijgen dan de huren. Tussen 1999 en 2008 is de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen met 75,5% gestegen. Dit betekent echter niet persé dat iemand die in 1999 voor een woning kocht, deze in 2008 voor kan verkopen. De gemiddelde huizenprijs weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een bepaald jaar. Doordat elk jaar andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Wanneer er in een jaar voornamelijk grote villa s met een hoop grond eromheen worden verkocht, terwijl het jaar erop voornamelijk tweekamerflatjes van eigenaar wisselen, dan zal de gemiddelde huizenprijs in het eerste jaar hoger liggen. Het algemene beeld is echter dat de huizenprijzen alsmaar stijgen. Ook de hypotheekrente is dit jaar flink gestegen. Bekijken we de hypotheekrente over de afgelopen tien jaar dan zien we dat deze tussen 1999 en 2001 is gestegen van 5,1% naar 5,9% om te gaan dalen tot 3,8% in 2005 en Actualiteiten Deze info staat in het teken van woonlasten. Woonlasten maken een steeds groter deel uit van de uitgaven van huishoudens. Over de hoogte van de huurprijs en huurprijsstijging is veel te doen. Dit is ook terecht, maar andere posten zoals (gemeentelijke) heffingen en energie mogen meer aandacht krijgen. In deze INfo wordt ook een vergelijk gemaakt van de stijging van de verschillende kosten die met het wonen samen hangen. Dan blijkt dat de huren de afgelopen jaren zeer beperkt zijn gestegen. Dit kan niet gezegd worden van andere kosten. Helaas is hier minder aandacht voor. Mogelijk heeft dit ook te maken met het feit dat de hoogte van de energieprijs direct samenhangt met de staatsinkomsten. Een van de grootste inkomstenposten van het Rijk zijn de aardgasbaten. Hier wil men in Den Haag voorzichtig mee omgaan. Negatieve Publiciteit is dan ook niet gewenst. Een andere grote uitgavenpost is de hypotheekrenteaftrek. Wederom wil ook dit kabinet zich de vingers niet branden aan dit onderwerp. Jammer, want de woningmarkt zit op slot. Een feit is dat de afgelopen maanden het onderwerp Wonen zeer beperkt in het nieuws is geweest. Toch is er veel gebeurd. Zo hebben wij als Woningstichting Meerssen een bedrag van bijna ,- moeten overmaken als heffingsbijdrage aan de 40 wijken. Deze bijdrage wordt ook wel de Vogelaarheffing genoemd. Dit geld kan dus niet meer in Meerssen worden geïnvesteerd en dat is jammer. Het geld verdwijnt naar de 40 wijken. Woningstichting Meerssen heeft bezwaar gemaakt tegen de heffing, maar waarschijnlijk is het geld verdwenen richting Den Haag. Ik zeg met nadruk richting Den Haag, want

3 Woningstichting Meerssen IN fo 3 Colofon Bezoekadres: Bunderstraat EL MEERSSEN Postadres: Postbus AC MEERSSEN vervolgens weer gaan stijgen tot 5,9% op dit moment. Energielasten Naast huur- of hypotheeklasten, vormen de energielasten het grootste deel van de bijkomende woonlasten. Deze energielasten bestaan uit gas, water en elektriciteit. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ruim kwh elektriciteit en ruim m 3 gas. Op basis van de huidige tarieven kost dit jaarlijks zo n 1869 euro. Dit is 155,75 per maand. Hierin zijn zowel de leverings- als de netwerkkosten meegenomen. Grafiek 3 toont dat wanneer we de gemiddelde huurstijging afzetten tegen de stijging van de prijzen van met name gas, deze eerste daarbij in het niet valt. De kosten voor water zijn in 1999 flink gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, maar de laatste jaren redelijk constant gebleven en de afgelopen twee jaar zelfs iets gedaald. We zien verder dat de prijzen voor elektriciteit het afgelopen jaar flink gedaald zijn. Op onze energierekening merken we hier echter niets van, omdat de prijzen van gas het afgelopen jaar even hard gestegen zijn. Vergelijken we de huidige energieprijzen met die van tien jaar geleden, dan zien we in Grafiek 4 dat de prijs die we voor water Telefoon: Telefax: Reparatie-verzoeken: het is onduidelijk welk bedrag nu daadwerkelijk bij de 40 wijken terecht komt. Overigens heeft het Rijk bepaald dat deze heffing 10 jaar geheven wordt. U kunt zich voorstellen dat als wij dit bedrag jaarlijks in de gemeente Meerssen in konden zetten, de leefbaarheid in meerdere buurten in Meerssen ook verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er door het Rijk vennootschapsbelasting (VPB) geheven. De verwachting is dat Woningstichting Meerssen komend jaar hiervoor ook ruim ,- moet afdragen aan de belastingsdienst. Hierbij geldt dat de woningcorporaties aan de voorzijde als maatschappelijk ondernemer worden gezien, oftewel zij moeten zorg dragen voor betaalbare woonruimte en een goede, schone en veilige woonomgeving, maar aan de achterzijde als commerciële ondernemer worden behandeld. Dit kan mogelijk 1 of 2 jaar duren, maar daarna zal Woningstichting Meerssen interen op haar vermogen, investeringen in bouwprojecten moeten uitstellen of zelfs afstellen en minder in de leefbaarheid kunnen investeren. Ik betreur dat zeer. Alle nadruk ligt op een zeer klein gedeelte van het land, namelijk de 40 wijken. De woningcorporaties die daar actief zijn kunnen nota bene de investeringen grotendeels zelf ophoesten, maar zij geven wel aan dat als andere het willen betalen, zij hier niet tegen protesteren. Maar genoeg gepraat over de landelijke politiek. Zoals ik in de vorige INfo al aangaf bestaat Woningstichting Meerssen 90 jaar. Na het succes van het project In Meerssen staat een huis in het voorjaar hebben we besloten om het project te continueren. De lessen worden inmiddels weer met veel enthousiasme door de kinderen gevolgd (zie ook onze site Ook hebben wij eind november 2008 een lezing en netwerkborrel georganiseerd voor onze belanghebbenden en relaties. Tijdens deze middag is er een lezing door trendwatcher Herman Konings verzorgd. Met meer dan 150 deelnemers was deze netwerkmiddag een groot succes. Al met al was 2008 een bewogen jaar. In het komende jaar hopen wij te starten met een aantal bouwprojecten en in de volgende Info zal ik hier op ingaan. Rest mij u en de uwen een voorspoedig en vooral gezond 2009 toe te wensen. Luc Van den Bergh Directeur-bestuurder

4 4 IN fo Woningstichting Meerssen gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen tien jaar gemiddeld veel minder fors gestegen dan bijvoorbeeld de energieprijzen. Toch krijgt de stijging van de gemeentelijke belastingen ieder jaar veel aandacht in de media. betalen met zo n vijf tot tien procent gestegen is. Dat is zelfs minder dan de inflatie. De elektriciteitsprijzen zijn tussen 1999 en 2007 met ongeveer 75 procent gestegen. Het afgelopen jaar zijn de elektriciteitsprijzen echter flink gedaald, waardoor we anno 2008 ongeveer anderhalf keer zoveel betalen als tien jaar geleden. De gasprijzen zijn de afgelopen tien jaar met maar liefst 250% gestegen. Het zal niemand ontgaan zijn dat de gasprijzen dit jaar sterk gestegen zijn, in oktober lagen de prijzen bijna 15% hoger dan een jaar eerder. Het is echter niet voor het eerst dat de gasprijzen in een jaar tijd zo veel hoger uitvielen. Ook in 2001 en 2005 stegen de gasprijzen met meer dan 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De prijzen voor aardgas en elektriciteit worden doorgaans in januari en juli aangepast. De prijzen worden mede bepaald door de ontwikkeling van de olieprijs in de voorgaande maanden. Dit overigens in tegenstelling tot autobrandstoffen, waarbij veranderingen in de olieprijs vrijwel direct tot prijswijzigingen leiden. Dat de olieprijs de laatste maanden gedaald is, is dus wel al te merken bij de benzinepomp, maar helaas nog niet op uw energierekening. En of u er in januari iets van zal merken, is ook nog maar de vraag, want slechts de helft van uw energierekening bestaat uit de leveringskosten die u betaalt voor de hoeveelheid geleverd gas of elektriciteit. Ongeveer een derde van uw energierekening bestaat uit belasting en btw en de rest van de rekening uit transportkosten. Gemeentelijke belastingen De gemeentelijke belastingen bestaan uit onroerendezaakbelasting (OZB), rioolrecht en reinigingsrechten / afvalstoffenheffing. Volgens het centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), een onafhankelijk onderzoeksbureau van de Rijksuniversiteit Groningen zijn voor het gemiddelde meerpersoonshuishouden de gemeentelijke woonlasten dit jaar met zo n 15 euro (2,4%) gestegen, dat is nauwelijks meer dan de inflatie. De In Grafiek 5 en 6 is de stijging van de OZB maar tot en met 2005 opgenomen, omdat deze tot die tijd uit twee verschillende belastingen bestond: de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel echter komen te vervallen, waardoor huurders geen OZB meer hoeven te betalen. Het COELO geeft aan dat ondanks dat de huizenprijzen tussen 2005 en 2008 flink zijn gestegen, dit niet direct is terug te zien in de hoogte van de OZB. De gemeentes verlagen doorgaans ter compensatie van de stijgende huizenprijzen hun OZB-tarieven. Uit Grafiek 5 blijkt dat van de gemeentebelastingen het rioolrecht de laatste jaren doorgaans het sterkst stijgt. De reinigingsrechten / afvalstoffenheffing zijn na 2004 jaarlijks nog maar nauwelijks gestegen. Bekijken we Grafiek 6, dan zien we dat de OZB tussen 1999 en 2005 met bijna 40% gestegen is, ondanks het feit dat gemeentes doorgaans ter compensatie van de stijgende huizenprijzen hun tarieven verlagen. Het rioolrecht is de afgelopen tien jaar zelfs met ruim 60% gestegen. Dit komt onder andere

5 Woningstichting Meerssen IN fo 5 doordat gemeentes steeds meer taken op het gebied van waterbeheer krijgen. De reinigingsrechten / afvalstoffenheffing is tussen 1999 en 2004 met bijna 30% gestegen, terwijl hier in de periode tussen 2004 en 2008 nog geen 10% bovenop gekomen is. In sommigen gemeentes zijn de tarieven hiervoor zelfs gedaald, omdat deze gemeentes minder kosten maken. Wat wij doen om uw lasten te verlagen Wanneer we alle componenten van de woonlasten bekijken, kunnen we eigenlijk alleen maar concluderen dat wonen in de afgelopen jaren duurder geworden is. Net als het leven in het algemeen. De flink gestegen gasprijzen zijn voor het grootste deel verantwoordelijk voor de stijging van de woonlasten in de afgelopen tien jaar. Wij als woningstichting kunnen helaas de gastarieven niet verlagen, maar wij investeren wel veel in energiebesparende maatregelen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het aanbrengen van dakisolatie, spouwisolatie en dubbele beglazing en het installeren van individuele HR-ketels en WtW-installaties. Dat is niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. In de jaren zestig en zeventig werden veel appartementencomplexen gebouwd die collectief werden verwarmd en voorzien van warm tapwater. Het appartementencomplex aan de Past. D. Hexstraat en de appartementenblokken aan de Past. A. Somyasingel zijn hier goede voorbeelden van. In 2009 zal het laatste deel van deze appartementen worden voorzien van individuele cv-ketels. Hiermee wordt jaarlijks circa m 3 gas per jaar bespaard. Sinds in 1997 de HR-ketel op de markt kwam, heeft Woningstichting Meerssen alleen nog maar HR-ketels geplaatst, waardoor 60% van de verwarmingsketels in onze woningen HR-ketels zijn. Met een HRketel met het hoogste rendement kunt u tot wel 337 m 3 gas per jaar besparen, vergeleken met een conventionele cv-ketel. Op basis van de huidige tarieven van Essent, betekent dit een besparing van bijna 220 euro per jaar. Bij diverse nieuwbouwprojecten, waaronder de Klinkenberg, Bunderstraat 26, Beekstraat 1 t/m 18, Hexstraat 12 en zorgcentrum Ave Maria zijn balansventilatiesystemen met warmte-terugwin-installaties (WtW s) geïnstalleerd. Een WtW gebruikt warmte uit afgevoerde lucht om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen voordat deze in de woning verspreid wordt. Een HR-ventilatiesysteem met WtW-unit kan op deze manier jaarlijks 250 m 3 gas besparen. Op basis van de huidige tarieven van Essent kan de besparing oplopen tot ruim 160 euro per jaar. Daarnaast zijn of worden op korte termijn bij verschillende van onze complexen zonnepanelen geïnstalleerd voor het opwekken van elektriciteit, bijvoorbeeld aan de Charles Eijckstraat / Creusenplantsoen en het Gasthuispad. Ook bij het voormalige politiebureau aan de Past. N. Creftenstraat 19 wordt gebruik gemaakt van zonneenergie. Hier wordt de zon echter gebruikt voor het verwarmen van verwarmings- en tapwater. In een woning aan de Heiligenbergstraat loopt momenteel een proef met een warmtepomp voor warm tapwater en in vier nieuw te bouwen woningen nabij zorgcentrum Ave Maria in Geulle zal een warmtepomp worden geïnstalleerd voor vloerverwarming. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van een mini warmtekrachtkoppeling en volgen onze projectleiders verdere ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing op de voet. Wat u zelf kunt doen Uit berekeningen van Nuon en Milieu Centraal blijkt dat huishoudens in Nederland jaarlijks gemiddeld zo n 585 euro aan energie verspillen. Dit is ongeveer een derde van de energierekening. Met een kleine inspanning kunt u echter veel energie (en dus geld) besparen. Bijvoorbeeld door alleen de kamers in huis te verwarmen waar iemand is en het licht niet onnodig te laten branden. Ook komt het vaak voor dat warmte tegengehouden wordt door radiatorbekleding of gordijnen. Daardoor zal de kamerthermostaat de cv-ketel langer aansturen en wordt er fors meer gas verbruikt. Ook het niet uitschakelen van de standby-knop op elektrische apparaten en het gebruik van gloeilampen in plaats van spaarlampen zorgt dat de energierekening hoger uitvalt dan nodig is.

6 6 IN fo Woningstichting Meerssen Honderden euro s verschil in gemeentelijke belastingen In het voorpagina-artikel hebben we laten zien dat onze woonlasten voor een deel bestaan uit de gemeentelijke belastingen. Deze gemeentelijke belastingen bestaan weer uit onroerendezaakbelasting (OZB), rioolrecht en reinigingsrechten / afvalstoffenheffing. Hoewel voor een veel kleiner deel dan bijvoorbeeld huur of hypotheek en energie, wordt er in de media ieder jaar opnieuw veel aandacht besteed aan de stijging van de gemeentelijke belastingen. Dit zit hem vooral in het feit dat de bedragen die we betalen per gemeente flink kunnen verschillen. De gemeentelijke belastingen zijn dit jaar landelijk gezien het meest gedaald in de gemeente Dinkelland (Overijssel). Daar daalden de gemeentelijke belastingen met 13%, terwijl in Borger-Odoorn (Drenthe) de gemeentelijke belastingen met 16% stegen. De gemiddelde gemeentelijke woonlasten liggen op 629 euro. Huishoudens in Terneuzen betalen met 445 euro gemiddeld het minst en huishoudens in Blaricum met euro het meest. Hoe scoren de Limburgse gemeenten? In Roermond ( 543), Beesel ( 558) en Maasgouw ( 560), is men het voordeligst uit. Inwoners van Weert ( 750), Sevenum ( 736) en Valkenburg ( 731) betalen gemiddeld het meest. Ook Meerssen scoort met gemiddeld 728 euro aan gemeentelijke woonlasten per huishouden vrij hoog. Hoe kan het nu dat de gemeentelijke woonlasten per gemeente zo kunnen verschillen? Onderzoeksbureau COELO verklaart de prijsverschillen tussen gemeenten als volgt: bij de berekening van de gemeentelijke woonlasten is ook de gemiddelde WOZwaarde van belang. De OZB wordt namelijk berekend aan de hand van de WOZ-waarde van een woning. Staan er in een gemeente veel huizen met een hoge WOZ-waarde, dan is de OZB die huizenbezitters in die gemeente moeten betalen dus ook hoog. U als huurder heeft hier echter geen last van, aangezien sinds 2006 het gebruikerstarief van de OZB is komen te vervallen. Gemeenten gebruiken de opbrengst van de OZB om hun werkzaamheden te financieren. Die kunnen variëren van onderhoud aan wegen tot straatverlichting en van groenvoorziening tot sociaal beleid. Niet alle gemeenten bieden echter dezelfde voorzieningen. Het is logisch dat naarmate een gemeente meer voorzieningen en of een betere service biedt, inwoners hiervoor ook een hogere prijs moeten betalen in de vorm van gemeentelijke belastingen. Helaas is het moeilijk te meten hoe de prijs/kwaliteitverhouding van de geboden diensten er precies uitziet. Woningstichting Meerssen opende deuren voor collega s tijdens Kijk bij Elkaar -dag Sinds 2002 organiseert MKW, het platform voor de midden- en kleine woningcorporatie jaarlijks de Kijk bij Elkaar -dag. Een aantal corporaties nodigt op deze dag een aantal collega s uit voor een kijkje in hun keuken. Dit jaar was Woningstichting Meerssen één van corporaties die haar deuren opende voor collega s. Op woensdag 24 september kwam een tiental directeur-bestuurders, bestuursleden, directeuren en MT-leden van woningcorporaties uit het hele land naar Meerssen om te zien waar we bij Woningstichting Meerssen mee bezig zijn. Na een presentatie door Woningstichting Meerssen was er tijd om ervaringen uit te wisselen. De bezoekende corporaties spraken hun bewondering uit over de vooruitstrevendheid van Woningstichting Meerssen op het gebied van bijvoorbeeld het aanbieden van cursussen aan corporaties in de regio. In de middag werden er enkele projecten bezocht. Aan het eind van de middag was er voldoende ruimte ingebouwd om aandacht te besteden aan zaken die de bezoekende woningcorporaties zelf hadden ingebracht, omdat ze daarmee bezig zijn of omdat ze daarbij tegen een bepaald probleem aanlopen. Het doel van de Kijk bij Elkaar -dag was om midden- en kleine woningcorporaties elkaar te laten informeren over de wijze waarop zij actuele thema s oppakken, welke problemen zij daarbij tegenkomen en welke oplossingen zij hebben toegepast, om zodoende elkaar te stimuleren en ideeën aan de hand te doen. Dat is zeker gelukt. Daarnaast hebben we laten zien dat ook midden- en kleine woningcorporaties als Woningstichting Meerssen over de benodigde professionaliteit beschikken om nieuwe ontwikkelingen snel en goed op te pakken.

7 Woningstichting Meerssen IN fo 7 Even voorstellen... Na een stage van 20 weken is Jeroen van Haren per 1 juli van dit jaar in vaste dienst gekomen bij Woningstichting Meerssen. Deze stage vormde de afsluiting van zijn MBO-opleiding Bouwkunde niveau 4 aan de Leeuwenborgh Opleidingen in Maastricht. Jeroen is 20 jaar oud, woont in Hulsberg en erg sportief. Naast hardlopen in het team van Woningstichting Meerssen, volleybalt hij zo n drie à vier keer per week bij volleybalvereniging Vludoc 98 in Nuth, waarvan hij al meer dan tien jaar lid is. Sinds 1 juli is Jeroen daarnaast uw aanspreekpunt bij klachten en storingen. Samen met zijn collega s van de afdeling woondiensten zet hij zich in om alle klachten en storingen met betrekking tot uw woning zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Raad van Commissarissen, directie en medewerkers wensen u prettige feestdagen en een gelukkig Geld Je kunt de krant niet meer openslaan of er rolt een bericht over tafel over de kredietcrisis. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik van dat soort dingen totáál geen verstand heb. Bij mij thuis verzorgt mijn sjattepoemel de geldzaken. Was dat niet het geval dan had ik, geloof ik, al lang bij de Sociale Dienst of het Leger des Heils op de stoep gezeten. Mijn schat zegt het altijd heel lief: Bij ons heeft ieder zijn taak en de financiën laat ze liever aan mij over. In werkelijkheid bedoelt hij Dat mens van mij heeft een gat in d r hand waarin je met gemak een paard mét wagen kunt stallen, dus laat d r in godsnaam niet aan m n portemonnee zitten. Maar zo is ie niet. Nee, ik ben best tevreden met m. Doorgaans. Maar hoe dan ook, ik krijg natuurlijk wél wat van die kredietcrisis mee. Je kunt de televisie niet aanzetten of er komt wel weer een nieuwe rampmededeling. Die wordt dan twee dagen daarna prompt gevolgd door Wouter Bos die komt vertellen dat t weliswaar een ramp is, maar dat hij de ontbrekende centjes bijpast uit de staatskas. Wat dát betreft is Bos dan net mijn schat. Die zorgt ook altijd dat mijn eventueel optredende kleine financiële vergissingen uiteindelijk gladgestreken worden. Maar ja, dan gaat het wél even over andere bedragen. Die hoge heren bij de bank hebben opeens een paar honderd miljoen kwijt gemaakt, bellen naar de minister en die zegt Gats, dat tikt door. Weet je wat? Ik neem de bank over en we lullen nergens meer over. En opeens is alles weer goed. De Fortisbank heet opeens de Bosbank en klaar is Kees. Ik moet zeggen dat ik er thuis toch af en toe minder makkelijk vanaf kom. En dan gaat het niet over miljoenen. In dit geval kunnen de hoge heren van verzekeringsbanken ook niet gaan roepen gelukkig heb ik meer verstand van verzekeringen want die verzekeringen kelderen al nét zo snel en ook die hoeven Bos maar even te bellen. Mijn sjattepoemel kan daar helemaal depri van worden. Die voorspelt dat straks het land failliet is en dat de huizenmarkt instort. Dat eerste kan ik nog volgen als je overal al die banken overneemt, maar waarom dan de prijzen van de huizen opeens ineenstorten, ontgaat me. Maar ja, dat geloof ik dan wel. Ik zit veilig, ik zit gehuurd roep ik dan. Dat blijkt dan óók weer dom te zijn. De woonlasten rijzen de pan uit! roept mijn schat. Waarop ie meteen hele verhalen begint te vertellen, hoe het één op het ander invloed heeft. t Enige waar t dan géén invloed op heeft, ben ik, bedenk ik dan, want eerlijk gezegd weet ik niet eens hoe hoog onze huur is, of onze gas- licht- en waterrekening. Leg dat maar een ander keertje uit zeg ik dan poeslief. Als ie t toch wil gaan uitleggen, begin ik op z n rug te kroelen. Dan kan ie zich niet meer zo concentreren op z n moeilijke verhaal. In een mum van tijd is ie dan de draad kwijt, zwijgt en zegt alleen nog Ah, ja, iets hoger, lekker, ja, nóg ietsje ja, já JAAAH. En ik heb wéér een kredietcrisis bezworen. Françoise column

8 8 IN fo Woningstichting Meerssen Geschillencommissie Als Woningstichting Meerssen hebben wij graag een goede relatie met onze huurders. Toch kunnen er situaties ontstaan, waarin u en wij het niet met elkaar eens zijn of kunnen worden. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft over overlast van buren of over uw woonomgeving en vindt dat wij hier niet goed mee omgaan. Of als u vindt dat uw klachten over onderhoud in en om uw woning of over medewerkers van Woningstichting Meerssen (of medewerkers van bedrijven die in opdracht van Woningstichting Meerssen werken) niet goed worden opgelost. Komt u er met onze medewerkers niet meer uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Wat is een klacht? Voor u naar de geschillencommissie stapt, is het belangrijk goed te weten wat er precies met een klacht wordt bedoeld. De geschillencommissie heeft een klacht als volgt geformuleerd: Een klacht moet gaan over het handelen of nalaten van Woningstichting Meerssen, een medewerker van Woningstichting Meerssen of een medewerker die in opdracht van Woningstichting Meerssen werkzaam is. Technische onderhoudsklachten of klachten over uw buren vallen dus niet onder deze procedure. Deze kunt u melden bij de afdeling Woondiensten of via internet. Als u vervolgens vindt dat Woningstichting Meerssen niet goed omgaat met deze klachten, dan kan dit uiteraard wel een reden zijn om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Ook bezwaren tegen een eventuele huurverhoging worden niet door de geschillencommissie als klacht behandeld. Deze kunnen worden ingediend bij de Huurcommissie. Wat doet u met een klacht? Als u een klacht heeft, dan dient u deze altijd eerst voor te leggen aan Woningstichting Meerssen. Eén van onze medewerkers zal uw klacht dan behandelen. Indien nodig zal de klacht worden doorgespeeld naar het verantwoordelijke afdelingshoofd. Wij proberen uw klacht in eerste instantie intern op te lossen. Lukt dit niet, dan adviseren wij u om de geschillencommissie in te schakelen. Dit kan uitsluitend schriftelijk, door uw klacht te vermelden op een klachtenformulier. Uw ingevulde klachtenformulier kunt u opsturen naar: Woningstichting Meerssen t.a.v. geschillencommissie, Beekstraat 12, 6231 LG Meerssen. U kunt het formulier telefonisch aanvragen of downloaden via Werkwijze geschillencommissie Woningstichting Meerssen Nadat u uw klacht hebt ingediend, ontvangt u binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat ook informatie over hoe en wanneer de klacht verder wordt behandeld. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw klacht persoonlijk voor de geschillencommissie toe te lichten. Hierbij mag u zich laten bijstaan, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon, adviseur of advocaat. Nadat de geschillencommissie uw klacht gehoord heeft, brengt zij een advies uit aan de directeur-bestuurder van Woningstichting Meerssen. Deze neemt, met inachtneming van het advies van de geschillencommissie, een gemotiveerd besluit dat aan u wordt meegedeeld. Hiermee eindigt de klachtenprocedure. De geschillencommissie is onafhankelijk. Dit houdt in dat de leden van de commissie geen werkrelatie met Woningstichting Meerssen hebben. De geschillencommissie wordt administratief ondersteund door mevrouw S. Vanlier. Zij is werkzaam bij Woningstichting Meerssen. Zij is geen lid van de commissie, maar zorgt slechts voor de administratieve ondersteuning tijdens de procedure. Vragen? Hebt u nog vragen over de procedure of over het reglement? Neemt u dan telefonisch contact op met mevrouw S. Vanlier op telefoonnummer Zij staat u graag te woord. Samenstelling van de geschillencommissie Naam Functie Jaar van aantreden Jaar van aftreden Dhr. J. Tielen voorzitter, onafhankelijk lid Dhr. S. van der Coelen lid namens Huurdersvereniging Meerssen Dhr. J.M.J. Mommers lid

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Heeft u een klacht De stappen

Heeft u een klacht De stappen Heeft u een klacht De stappen Klachtenafhandeling bij De medewerkers van doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Klachten? Samen lossen we het op!

Klachten? Samen lossen we het op! Klachten Klachten? Samen lossen we het op! Bij Stek zijn we pas tevreden als u tevreden bent. Helaas kan dat niet altijd. En dus kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Over een reparatie of over

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Energiekosten van een huishouden in Nederland

Energiekosten van een huishouden in Nederland Energiekosten van een huishouden in Nederland Veel consumenten hebben problemen om te bepalen hoe hoog hun energiekosten werkelijk zijn en hoe deze te controleren. De nota van het energiebedrijf is niet

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Wonen doe je met plezier

Wonen doe je met plezier Wonen doe je met plezier Geschillenprocedure Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland Bij prettig wonen komt heel wat kijken. Goede service en dienstverlening door de woningcorporatie horen daarbij.

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Naam huurder: Adres: Huurcontractnummer: Ingangsdatum huur: U heeft een overeenkomst met Portaal voor

Nadere informatie

Energiezuinige Nieuwbouw woonlasten voor huurder en koper. Symposium 22 april 2010

Energiezuinige Nieuwbouw woonlasten voor huurder en koper. Symposium 22 april 2010 woonlasten voor huurder en koper Symposium 22 april 2010 Harm van Papenrecht Adviseur & Interim Manager Focus op Woonlasten Duurzaamheid Energie Werkzaam voor: Woningcorporaties Gemeenten Instellingen

Nadere informatie

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014 >Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Een klacht indienen. Opnieuw tevreden worden over uw thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Een klacht indienen. Opnieuw tevreden worden over uw thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Een klacht indienen Opnieuw tevreden worden over uw thuis Thuis is een huis van Servatius servatius.nl Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Wilt u meer weten? We helpen u graag! Stel uw vragen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 1 Nog niet zo lang geleden had je als boer te maken met een melkquotum. Een melkquotum betekent dat je een maximale hoeveelheid

Nadere informatie

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand.

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand. Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis

Stap voor stap naar je eigen huis Stap voor stap naar je eigen huis Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? In 9 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Belangstelling? Kopen bij Rochdale U woont in een huurwoning

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. De heilige koe Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van de informatiebronnen 1 en 2. Nederlanders

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te koop staan

Nadere informatie

Les De kosten van energie

Les De kosten van energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les De kosten van energie Werkblad Les De kosten van energie Werkblad Elke dag gebruiken we heel wat energie om het huis warm te houden en te verlichten, televisie te kijken,

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

uw energie, ons aanbod

uw energie, ons aanbod uw energie, ons aanbod Prijzen voor ondernemers Per 1 juli 2008 www.delta.nl Uw energie, ons aanbod Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes, het functioneren

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Alle medewerkers van ProWonen doen dagelijks hun best om ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Meestal lukt dat prima, maar helaas gaat er

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Les De kosten van energie

Les De kosten van energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les De kosten van energie Werkblad Les De kosten van energie Werkblad Elke dag gebruiken we heel wat energie om het huis warm te houden en te verlichten, televisie te kijken,

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie

NIET TEVREDEN? KLACHTENPROCEDURE PATRIMONIUM BARENDRECHT

NIET TEVREDEN? KLACHTENPROCEDURE PATRIMONIUM BARENDRECHT NIET TEVREDEN? KLACHTENPROCEDURE PATRIMONIUM BARENDRECHT Niet tevreden? Patrimonium Barendrecht heeft goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. De medewerkers proberen u altijd correct te woord

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door zo klachten Wij zijn ontevreden als u dat bent, want klanttevredenheid en servicegerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor ZOwonen. Toch kan het, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te koop staan

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Geschillen adviescommissie. Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen

Geschillen adviescommissie. Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen Geschillen adviescommissie Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen Een goede woning bieden in een prettige buurt. Dat is waarvoor uw woningcorporatie

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter.

Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Even voorstellen. Net al kennis gemaakt met mij en mijn collega Doris bij de ervaringenronde. Nu een introductie uitleg nul op de meter. Stap voor stap gaan we er doorheen. 1 We beginnen bij de woonlasten.

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

FREE ENERGY NEWSLETTER

FREE ENERGY NEWSLETTER FREE ENERGY NEWSLETTER DE ENERGIEBRONNEN VAN DE 21 STE EEUW Nr. 20, 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Het Experiment deel 2... 4 Nieuwe rubriek: Gebruikers Vertellen... 8 Green Ebox MINI... 11 Speciale

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Prijsontwikkeling koopwoningen

Prijsontwikkeling koopwoningen Prijsontwikkeling koopwoningen 1. Doelen De doelen van deze les zijn: Leerlingen leren het belang van definities en hoe verschillende definities kunnen leiden tot verschillende uitkomsten en conclusies;

Nadere informatie

Energie voor ondernemers

Energie voor ondernemers Energie voor ondernemers Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik Per 1 januari 2009 www.delta.nl Energie? DELTA! Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes,

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week.

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Aanvullende dialogen Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario:

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Energie voor ondernemers

Energie voor ondernemers Energie voor ondernemers Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 juli 2009 www.delta.nl Energie? DELTA! Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes, het

Nadere informatie

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden)

(evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) (evt. te vervallen vragen 5, 7, 8, 9 en kader, scheelt 310 woorden, nu totaal 1200 woorden) [chapeau] Tien prangende vragen over de grootste aankoop van je leven [kop] Een eigen huis, een plek onder de

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie