1. Financieel verslag + overstap naar Argenta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Financieel verslag + overstap naar Argenta"

Transcriptie

1 Aanwezig: Inge, Marijke, juf Greet, Dir. Veronique, meester Frederic, Peggy, Carine, Brita, Christian, Els, Katrien, Marie Paule, Dierderik, Isabel, An, Ghislaine, Marina, juf Sandra en Fabienne. Verontschuldigd: Ingrid en Mieke 1. Financieel verslag + overstap naar Argenta Doordat het oudercomité een feitelijke vereniging is, kan er wel aangesloten worden bij Argenta. Even was daar twijfel over. De rekeningen van SFB (oudercomité) waren bij Fortis foutief gekoppeld aan de rekeningen van SFI. De reden daarvoor is niet gekend. Door over te stappen naar Argenta, worden die rekeningen nu losgekoppeld. Verschil tussen Fortis en Argenta : Vaste kosten => Fortis : 31 /jaar => Argenta : gratis Basisrente => Fortis : 0,6% => Argenta : 1,05% Getrouwheidsrente => Fortis : 0,3% => Argenta : 0,75% Advies van de groep => de aanwezigen gaan akkoord met de overstap naar Argenta. Ghislaine en Diederik hebben volmacht over de rekeningen. Er werden twee bankkaarten (geen bijkomende kosten) aangevraagd. 1 bankkaart blijft bij Ghislaine, de andere is voor de persoon dat inkopen doet. Homebanking wordt mogelijk. Ghislaine zet de nodige stappen om de Fortis rekening af te sluiten. Financieel verslag : We hebben momenteel een totaal van 8869 (235 kas, 594 zichtrekening, 8041 spaarrekening). We vragen aan alle aanwezigen wat we met een deel van dat geld kunnen doen. We houden een marge voor de kosten gepaard gaand met opendeurdag en eventuele ander onvoorziene kosten. Enkele suggesties school: - Circusfietsjes (300 tot 400 per stuk); - ropeskippingtouwen: die kunnen we dan ook gebruiken op de opendeurdag; - boekenkast op wielen: kinderen vragen soms om over de middag (tijdens de speeltijd) in een boek te lezen. - installatie pomp voor de kleutertoiletten: Probleem: onvoldoende watertoevoer op piekmomenten: droog lopen. Dit probleem werd eerder uitvoerig behandeld en ondertussen door de directeur en Christian verder bekeken. Conclusie: de pomp die er staat zou moeten voldoen bij normaal gebruik. Het probleem is echter, dat als er meerdere kinderen tegelijk doorspoelen zoals tijdens de speeltijd, de pomp dit niet tijdig kan verwerken. Dan moet er op de resetknop geduwd worden om te reactiveren. Oplossing: er kan een buffer/expansievat (ong incl installatie) achter de bestaande pomp geplaatst worden om de piekmomenten te bufferen. Een volledig nieuwe pomp plaatsen kost ongeveer werken (open leggen speelplaats...). Bijkomend probleem : Momenteel loopt er nog een geschil omtrent de bestaande pomp met de aannemer. De kans is zeer klein dat de aannemer erin tussenkomt. Echter, indien de school op eigen houtje een nieuw of bijkomend vat plaatst, valt dit geschil weg en moeten we alles zelf bekostigen. Ook kunnen we geen beroep doen op een premie, wat misschien wel mogelijk is met de nieuwe

2 verbouwingen. Dit alles is momenteel in handen van het schoolbestuur. We beslissen dan ook het vervolg af te wachten en dit volgend schooljaar opnieuw te bespreken. - speelplaats in een kleurrijk tintje steken : Er is weinig groen en kleur op de speelplaats. We denken o.a. aan een student om dit als eindproject te gebruiken. Peggy neemt hiervoor contact op met iemand die in Sint Lucas les geeft. Ghislaine spreekt ook Els (mama van Victor en Saro) aan om te zien of zij dit haalbaar ziet om dit samen met de leerlingen (bv leerlingenraad) te ontwerpen. Isabel vraagt bij kennis studio 100 naar goedkoop tweedehands materiaal dat gebruikt wordt bij aanleg pretparken. - tussenkomst in zwemmen voor 3 kleuter : Indien de juffen van de 3 kleuterklas graag nog eens gaan zwemmen, wilt het oudercomité dit opnieuw financieren. - aankoop van speelgoed voor de kleuterklassen : juf Greet (in samenspraak met de andere kleuterjuffen) haalt aan dat men soms beperkt zit in budget om nieuw speelgoed en knutselmateriaal aan te kopen. Speelgoed dat kapot of versleten is zou eens moeten vernieuwd worden. Het oudercomité zou om die reden 700 aan de kleuterklassen ter beschikking stellen, d.i. 100 /klas, eventueel samen te leggen tot groter bedrag. Er wordt dan wel aan alle kleuterjuffen gevraagd om foto's te nemen van hun aankopen zodat ook de ouders zien in wat het oudercomité bijgedragen heeft. Weerhouden projecten: 1. Ropeskipping touwen (budget door te geven door meester Geert) kleuterklassen (Ghislaine zorgt voor finaciële deel) 3. Zwemmen 3 de kleuter indien nodig Opfleuren speelplaats: ontwerp klaar eind van dit schooljaar? Uitvoering volgend schooljaar. 2. Evaluatie nieuwjaarsreceptie voor ouders en kinderen Opmerking van de ouders : de receptie was vroeg gedaan. Sommige ouders kunnen zo vroeg niet stoppen met werken en hebben de kans niet om van deze receptie te genieten. Te weinig chocomelk (incl. de 3l. dat verloren ging). De kindjes van de opvang konden geen chocomelk drinken => Peggy heeft dan de vrijdag erop 5L chocomelk naar de opvang gebracht. De kindjes werden door de ouders in de turnzaal opgehaald => veiliger en vlotter Veel kindjes hebben meerdere bekers chocomelk gedronken waardoor niet iedereen de kans had om chocomelk te drinken. Isabel stelt voor om volgend jaar met bonnetjes te werken => vraagt veel werk Tips voor volgend jaar : - tafels opsplitsen => 1 tafel voor gluhwein, 1 tafel voor chocomelk en 1 tafel voor frisdrank - werken met bonnetjes? - bekers doorschuiven naar andere tafel => veiliger - receptie verlengen tot 17 uur door grotere aankoop - te weinig chocomelk, gluhwein was ok, veel cola over 3. Evaluatie nieuwjaarsreceptie oudercomité Er waren 27 personen aanwezig. Vlot verlopen en leuke sfeer. Tips voor volgend jaar : - vorkjes, lepeltjes en potjes voorzien - geen kriek meer kopen Bedankt aan alle aanwezigen om jullie steentje bij te dragen in het voorzien van een hapje. 4. Eerste Communie Dit jaar gaat de eerste communie door op 9 Mei om 14 uur in de kerk op Melle Vogelhoek. Klein (voor 36 communicanten) maar gezellig. De turnzaal wordt versierd op woensdag 11u45. Graag vele helpers om de zaal te versieren.

3 Een warme oproep om zoveel mogelijk helpers voor donderdag opdat alles vlot zou kunnen verlopen!!!! Helpers : Isabel, An, Inge, Marijke en dochter Bronwen, Marie-Paule: nog extra nodig! Drank wordt voorzien door drankencentrale Goossens. Hapjes worden voorzien door 't Keyserken. De werkgroep volgt dit verder op. 5. Voorbereiding eetfestijn 26 Mei 2013 De werkgroep heeft 2 weken geleden vergaderd. Een overzicht van een onvergetelijke namiddag: Om 11u30 start de barbecue. We hebben 2 offertes vergeleken. Stadius: aanvankelijk duur, maar wel 3à4 stukken vlees, kwaliteitsvol en voor het vegetarisch menu scoren ze heel goed. Danny en Inge : Goede prijs, kwaliteitsvol, maar kunnen ze een grote massa mensen aan? Uiteindelijk werd voor Stadius gekozen. Reden: ze hebben nog wat van de prijs afgedaan & garanderen een vlot verloop. De prijzen=idem vorig jaar Volw. = 15 Kids > 6 jaar = 9 kids w< 6 jaar = 6 De uitnodigingsbrief => 6 Mei Herinneringsbrief => 13 Mei Deadline => 20 Mei Peggy vraagt aan Nicole of zij tijd heeft om een affiche voor het eetfestijn en workshop grafisch uit te werken. Dit graag tegen 29 april. Op de uitnodigingsbrief wordt ook opnieuw de vraag om taarten te bakken vermeld! Tombola: Inge stelt terug een lijst op via google docs voor de winkels en bezorgt in bijlage bij het verslag de brief. Wij hameren erop dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk prijzen te verzamelen. De tombola blijft een grote bron van inkomst!! We hopen dan ook dat iedereen zijn steentje bijdraagt!! Schrijf dus meteen jullie naam bij de winkels die jullie wensen te bezoeken. Later kan je in ditzelfde document aanduiden indien OK. De directeur neemt de leveranciers van school en zelfstandigen ouders van de schoolkinderen voor haar rekening waarvoor dank. Na de BBQ krijgen de mensen de kans om met hun kinderen een aantal activiteiten op school te doen. Enkel de namiddag kan ook. Een inschrijvingskaartje (notenbalk/ballonnenwedstrijdformulier) zal worden verkocht tegen een democratische prijs. De bedoeling is om het kaartje met muzieknoten in verschillende kleuren vol te krijgen. Elke workshop heeft een muzieknoot/kleur. Bij aankoop van een kaartje mag het kind zijn/haar hand op een groot doek stempelen. Dit doek wordt nadien gebruikt bij allerhande activiteiten van het OC. Er worden workshops georganiseerd tussen 14-16u. 1. Dans : wordt voorzien door een externe dansjuf (via Inge geregeld). De bedoeling is dat de kindjes een dansje aanleren. Om 16u gebeurt er door alle kinderen een flashmob op de grote speelplaats. Locatie: grote turnzaal middelbaar (Directeur bespreekt met middelbaar of dit mogelijk is). 2. Muziek : Christian neemt contact op met de man van Nancy en Lode. Doel: voortbrengen van geluid. Locatie: onder het afdak van de kleine speelplaats.

4 3. Cupcakes versieren: Cupcakes worden voordien gebakken (oproep aan allen om een aantal cupcakes te bakken!). Locatie: kleine refter 4. Origamie: eenvoudige vormen maken van papier. Locatie: kleine turnzaal 5. Macramé: maken van vriendschapsbandjes of sleutelhangerpopjes. Marina neemt dit voor haar rekening. Locatie: kleine turnzaal. 6. Stempelen : er wordt op notenbalkjes gestempeld aan de hand van kurk of aardappelen. Locatie : kleine refter 7. Rope skipping : dit wordt k door een externe lesgever. Locatie : grote turnzaal middelbaar 8. Hindernissenparcours : Marie Paule en Koen begeleiden deze workshop. Locatie : grote turnzaal lager 9. Beatboxen : Paco zou deze workshop begeleiden, maar vraagt 50 om 2 uur les te geven. De groep beslist dat dit bedrag ok is. De noten die verzameld kunnen worden zijn: DO : cupcakes of beatboxen RE : Muziek of stempelen of macramé MI : hindernissenparcours of dans FA : Origami of rope skipping Om 16u gaat de flashmob op de grote speelplaats door! Aansluitend worden ballonnen losgelaten met hun wedstrijd-(inschrijvings-)kaartje eraan. Balonnen worden in het studielokaal bewaard. Wat we niet mogen vergeten is om dit hele festijn te filmen en/of fotograferen als leuke herinnering. Om dit alles vlot en goed te laten verlopen doen we een oproep naar VELE HELPENDE HANDEN voor de barbecue en cafetaria + de workshops!!!! De takenlijst zal Inge eerst aan de leerkrachten bezorgen rond 15 april en daarna aan OC. 6. Debriefing schoolraad Het resultaat van de inschrijvingen voor volgend schooljaar : 19 kleuters meer dan vorig jaar => 21 extra lestijden 20 kinderen lagere school meer dan vorig jaar => 31 lestijden Men blijft rekening houden met max.aantal kleuters (200) en max. aantal leerlingen lagere school (500). Dat komt op een max. van 25 kinderen per klas. Soms kan daarvan afgeweken worden door bv. kinderen die dubbelen. Op 1 maart werd de schoolraad ontbonden en staan er nieuwe verkiezingen voor de deur. Ouders, personeel en mensen van de lokale gemeenschap kunnen zich kandidaat stellen. Op 25 maart gaan de verkiezingen door. In de schoolraad worden geen beslissingen genomen, maar enkel advies verleend. 7. Varia Koekjesdozen : Onlangs hebben de ouders een brief ontvangen omtrent het fruit en de koeken. De bedoeling is om afval en verlies van de doosjes te verminderen. Aantal opmerkingen: fruit wordt niet meer opgegeten in de klas en de kinderen hebben weinig tijd om te genieten van hun tussendoortje. Voorstel: eerst de kinderen hun fruit laten eten en in de namiddag pas hun koek.

5 Factuur sintoptreden: Was dit nodig op de dag dat de sint al op school vertoeft? De sint heeft geen tijd gehad om langs de vierdes, vijfdes en zesdes te passeren door het optreden. Het optreden was wel heel leuk. Directeur zei dat dit een extra was dat bij het jaarthema van dit schooljaar hoorde. Dit bedrag wordt in de maximumfactuur verrekend. Franse les: Isabel haalt aan dat het belangrijk is voor de kinderen om zo vroeg mogelijk een andere taal (frans) te leren. Kan dit in de lestijden gebracht worden? Vrijwilligers om tijdens de speeltijd franse lessen te geven? Financiële ondersteuning vanuit het oudercomité? Directeur meldt dat het lesprogramma al vol zit met verplichte vakken. Zorgkinderen worden in de steek gelaten als het betalend wordt. College Melle is ervan afgestapt wegens max. factuur en ongelijkheid. De vraag was of iemand zich over dit thema wou ontfermen en verder uitwerken => geen kandidaten => wordt misschien later nog eens besproken. De noodzaak of interesse in dergelijke les zal bevraagd worden in een enquêtering later. Codes ivm schoolrapport: Er wordt aangehaald dat de codes niet echt duidelijk zijn. F => faalangst?? flink?? De directeur bekijkt dit samen met haar leerkrachten en past dit aan tegen volgend schooljaar. Dactylo : Firma Dewaele organiseert dactylolessen. In september krijgen de kinderen een brief mee naar huis. Indien voldoende inschrijvingen, gaan de lessen door. De lessen worden in het Gildenhuis gegeven. Zwemmen : Peggy heeft contact opgenomen met de gemeente ivm vervoer. Tot nu toe nog altijd geen antwoord gekregen. Directeur is sindsdien al 2x naar de Lijn geweest om het contract te kunnen verlengen. Tot nu toe is het contract tot eind dit schooljaar verlengd. Eind mei heeft de Directeur terug een afspraak met de Lijn ivm volgend schooljaar. An heeft dit voorgelegd bij VCOV. Zij beamen gelijkheid van discriminatie. Het ministerie van onderwijs is van dit probleem op de hoogte en werkt eraan. Hun voorstelis dit voorlopig op te lossen adhv activiteiten van oudercomité om geld in te zamelen. Laatste schooldag: Vele ouders nemen verlof om hun kinderen van school te halen. Men vraagt zich af of er dan ook iets kan georganiseerd worden op school om het schooljaar in geuren en kleuren af te sluiten bv. rommelmarkt, koffie en taart,... Directeur zegt dat dit een drukke dag is. Zij vind ook dat het schooljaar een mooi einde heeft met de slotdans. We moeten dan ook weer veel helpende handen vragen om dit allemaal vlot te kunnen laten verlopen. Er wordt beslist geen extra activiteit te organiseren. Volgende vergaderingen gaan door op maandag 29 april en dinsdag 18 juni om 19u45 in de mediatheek! Tot dan!

Verslag maandag 16december 2013

Verslag maandag 16december 2013 Verslag maandag 16december 2013 Verontschuldigd: Marina, Carine, Isabel, Christian, Diederik, juf Greet, juf Sandra, meester Frederick, lieselot. Aanwezig : Directeur Veronique, Evelyn, Stephanie, Fabienne,

Nadere informatie

1 Goedkeuring verslag 16 oktober. Het verslag van 16 oktober wordt aanvaard. 2 Evaluatie spokentocht

1 Goedkeuring verslag 16 oktober. Het verslag van 16 oktober wordt aanvaard. 2 Evaluatie spokentocht VERSLAG OUDERCOMITE MAANDAG 17 DECEMBER 2012 Aanwezig : An, Directeur Veronique, Marina, Ghislaine, Brita, Els, juf Greet, Peggy, Arvid, Isabelle, Fabienne, Marijke, Marie-Paule, Christian, Diederik en

Nadere informatie

Verslag oudercomité maandag 10 september 2012 in de mediatheek

Verslag oudercomité maandag 10 september 2012 in de mediatheek Verslag oudercomité maandag 10 september 2012 in de mediatheek Aanwezig : Inge, Directeur Veronique, juf Sandra, juf Greet, Mieke, Marijke, Els, Christian, Katrien, Marina, Ghislaine, An, Carine, meester

Nadere informatie

Aanwezig : Peggy, Ghislaine, Ann, Inge, Marina, Dir. Veronique, juf Sandra, Fabienne, Diederik en Carine

Aanwezig : Peggy, Ghislaine, Ann, Inge, Marina, Dir. Veronique, juf Sandra, Fabienne, Diederik en Carine VERSLAG OUDERCOMITE DINSDAG 16 OKTOBER Aanwezig : Peggy, Ghislaine, Ann, Inge, Marina, Dir. Veronique, juf Sandra, Fabienne, Diederik en Carine Verontschuldigd :Arvid, Katrien, Els, Marie Paule, Isabel,

Nadere informatie

Vergadering oudercomité SFB Melle

Vergadering oudercomité SFB Melle Vergadering oudercomité SFB Melle Datum 24 maart 2016 Voorzitter Diederik Watté Verslag Marina De Bruyne Aanwezig Diederik Watté, Kim Croes, Marina De Bruyne, Mevrouw de directeur Sara, meester Frederic,

Nadere informatie

Vergadering oudercomité SFB Melle

Vergadering oudercomité SFB Melle Vergadering oudercomité SFB Melle Datum 3 mei 2016 Voorzitter Diederik Watté Verslag Marina De Bruyne Aanwezig Diederik Watté, Marina De Bruyne, Marie-Paule Bouche, Stephanie Van Lancker, Mevrouw de directeur

Nadere informatie

[VERGADERING OUDERCOMITÉ]

[VERGADERING OUDERCOMITÉ] Verontschuldigd : Brita, Diederik, Stephanie, Els, Directeur, Arvid Aanwezig : Inge, Ghislaine, An, meester Frederic, juf Sandra, juf Greet, Marina, Katrien, Line, Isabel, Carine, Christiaen, Peggy, Mieke,

Nadere informatie

Verslag oudercomité maandag 17 oktober 2011 in de mediatheek

Verslag oudercomité maandag 17 oktober 2011 in de mediatheek Verslag oudercomité maandag 17 oktober 2011 in de mediatheek Aanwezig: An, Inge, Katrien, Marina, dir. Véronique, Juf Sandra, Els, Carine, Ghislaine, Marijke, Juf Greet, Diederik, Meester Frederik en Peggy

Nadere informatie

VERSLAG OUDERCOMITE dinsdag 18 juni 2013

VERSLAG OUDERCOMITE dinsdag 18 juni 2013 VERSLAG OUDERCOMITE dinsdag 18 juni 2013 Aanwezig : Inge, Dir. Veronique, Arvid, An, Ghislaine, Marina, juf Greet, Mieke, Katrien, Marijke, Marie Paule en Peggy Verontschuldigd : meester Frederik, Christian,

Nadere informatie

Vergadering oudercomité SFB Melle

Vergadering oudercomité SFB Melle Vergadering oudercomité SFB Melle Datum 2 april 2015 Voorzitter Diederik Watté Verslag Marina De Bruyne Aanwezig Diederik Watté, Marina De Bruyne, An Bonte, meester Frederic, juf Greet, Carine Coene, Christian

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij heten alle kinderen en ouders van harte welkom. Wij zijn blij dat u voor VBS St-Lambertus Nossegem hebt gekozen. Ook dit schooljaar

Nadere informatie

Vergadering oudercomité SFB Melle 1 februari /10

Vergadering oudercomité SFB Melle 1 februari /10 Datum 1 februari 2017 Voorzitter Diederik Watté Verslag Marina De Bruyne Aanwezig Diederik Watté, Kim Croes, Marina De Bruyne, Stephanie Van Lancker, meester Frederic, juf Greet, juf Sandra, Carine Coene,

Nadere informatie

Verslag vergadering OR 25 februari 2016

Verslag vergadering OR 25 februari 2016 Aanwezig : Annelies K, Irmine V, Hanne DC, Nicky, Hannelore S, An P, Karen, Marjan, Tim G, Valerie, Leen DR,Toon, Kristoff, Carole, Tine B Leerkrachten : Kim DR Directie : Didier, Suzy Verontschuldigd:

Nadere informatie

Hoe ziet een klasdag bij de kleuters eruit?

Hoe ziet een klasdag bij de kleuters eruit? INFOBOEKJE KLEUTERS Beste ouders, Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar geven we jullie graag enkele mededelingen mee via dit boekje. Het boekje komt ook in het mapje van je kleuter vast te zitten

Nadere informatie

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele Vergadering van woensdag 10 december 2014 Oudercomité AW AW AW Bart De Ketelaere A Jan Naessens V Conny De Pestel Els Tijtgat A Maaike De Porre V Steven De Clerck

Nadere informatie

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad.

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. 1. Schoolraad: Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. Wat is de schoolraad? De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap inspraak te geven bij het

Nadere informatie

t Fonteintje Vrije Basisschool Passendale Jaargang 11 1

t Fonteintje Vrije Basisschool Passendale Jaargang 11 1 t Fonteintje Vrije Basisschool Passendale Jaargang 11 1 Schooljaar 2014-2015 Om te beginnen De eerste schooldag van dit schooljaar ligt al een tijdje achter ons en we hopen dat alle kinderen goed gestart

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Verslag ouderraad met team van 2 juni 2014. De directie opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Het verloop van de avond wordt geschetst.

Verslag ouderraad met team van 2 juni 2014. De directie opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Het verloop van de avond wordt geschetst. Vrije Basisschool Hunnegem Verslag ouderraad met team van 2 juni 2014 De directie opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Het verloop van de avond wordt geschetst. 1. Hoe is de werking van

Nadere informatie

2. Stand van zaken puntjes vorige vergadering

2. Stand van zaken puntjes vorige vergadering VERSLAG OUDERCOMITE 25 oktober 2016 Aanwezig voor het Oudercomité: Sylvie, Ine V., Miranda, Eva, Liselotte, Jo, Kelly, Ann-Sofie Aanwezig voor de school: Juf Yvonne, Juf Stien, Dir. Veronique Verontschuldigd:

Nadere informatie

WERKGROEP KLEUTERSCHOOL

WERKGROEP KLEUTERSCHOOL WERKGROEP KLEUTERSCHOOL Informatie brochure... werkgroepen en helpende handen op de school FAMILIA kleuterschool Pieter Van Maldereplein 8 2650 EDEGEM www.familiaks.be WERKGROEP KLEUTERSCHOOL Beste ouders

Nadere informatie

Vergadering oudercomité SFB Melle

Vergadering oudercomité SFB Melle Vergadering oudercomité SFB Melle Datum 16 juni 2016 Voorzitter Diederik Watté Verslag Marina De Bruyne Aanwezig Arvid Claassen, Diederik Watté, Kim Croes, Marina De Bruyne, Marie-Paule Bouche, Mevrouw

Nadere informatie

VERSLAG OUDERRAAD 16/10/ Nakijken ouderraad ledenlijst 2. Goedkeuring verslag vergadering 16/09/2013

VERSLAG OUDERRAAD 16/10/ Nakijken ouderraad ledenlijst 2. Goedkeuring verslag vergadering 16/09/2013 16/10/2013 Aanwezig Verontsch. Aanwezig Verontsch. Aanwezig Verontsch. x Greet X Pieter X gie X Griet V X X X X X x Sofie L X nick verslag Isabelle X Srivaidehirui Bart X X X Chris X X Tineke X Els DT

Nadere informatie

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR !

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR ! Vrije Basisschool K.La.P.Roos Molenheide 12 2242 Pulderbos 03/ 464 10 54 directie@klaproos-school.be http://www.klaproos-school.be LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR 2016 2017!

Nadere informatie

1. Opmaak briefjes inschrijvingen en situering Wim 29/9 2. Inschrijvingen opnemen en doorgeven aan VCOV

1. Opmaak briefjes inschrijvingen en situering Wim 29/9 2. Inschrijvingen opnemen en doorgeven aan VCOV OUDERRAAD 28/09/2015 Voorzitter: Ann Verslaggever:Wim Aanwezig: Leerkracht: Isabel en Anneleen Ann Van Trappen Wim Reynaert Chris Dumont Kris Vanden Eynde Bernadette Wambacq An Tavernier Jelle Vanhoorebeeck

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2016

Nieuwsbrief. Januari 2016 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Januari 2016 Inhoud: P2: Zwemregeling P2: Openklasdag en meespeeldag kleuters P3:

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR Maandbrief mei 2016 schooljaar 2015-2016 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be De vakantiedagen voor onze school in mei Woensdag 4 mei, donderdag

Nadere informatie

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel. 2008 Zegersblaadje: januari 2008 KALENDER maandag 31 december 2007 dinsdag 01 januari 2008 woensdag 02 januari 2008 donderdag 03 januari 2008 vrijdag 04 januari 2008 zaterdag 05 januari 2008 zondag 06

Nadere informatie

Verslag Vergadering Ouderraad 13 januari 2014

Verslag Vergadering Ouderraad 13 januari 2014 Verslag Vergadering Ouderraad 13 januari 2014 Aanwezigen: Ilse Van Rompaey, Steven Bollion, Kurt Demets, Veerle Audenaert, Stefaan Motte, Barbara Manderyck, Sigrid Vandevelde, Nele Smets (verslag), Kim

Nadere informatie

Verslag vergadering 18-11-2010

Verslag vergadering 18-11-2010 Verslag vergadering 18-11-2010 LOCATIE: refter 't Haegje TIJDSTIP: 20h30 AANWEZIGEN: Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), An Sevenants (AS), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Annie Van Avondt (juf.

Nadere informatie

Verslag OR 12/09/2016

Verslag OR 12/09/2016 Verslag OR 12/09/2016 Aanwezig: Els U Meester Pascal Els VL Els M Elke Jurgen - Ellen Kim Sylvia - Robin - Meester Bart - Juf Lara Verontschuldigd: Igor Verslag: Elke Agendapunten: 1) Goedkeuring vorig

Nadere informatie

BABBELBOX. Van BS Kameleon

BABBELBOX. Van BS Kameleon BABBELBOX Van BS Kameleon Vrijdag 11 oktober 2013 Kleur het bos van je dromen! Vorige week vrijdag beleefden we met de hele school een SUPER dag! Onze Muse- startdag. s Morgens werden onze kinderen verrast

Nadere informatie

Aanwezig onderwijzend personeel : Lilly Briers, Katty Matterne, Koen Mombaerts, Anja Reniers, Katleen Nassen, An Roosen

Aanwezig onderwijzend personeel : Lilly Briers, Katty Matterne, Koen Mombaerts, Anja Reniers, Katleen Nassen, An Roosen VERGADERING OUDERCOMITE donderdag 22/11/2012 Aanwezig : Liesbeth Vandervelpen, Katleen Nassen, David Lodewyckx, Wendy Henot, Vercammen Christel, Anja Fruyt, Ilse Bollen, Sophie Homans, Kim Soetaers, Peter

Nadere informatie

OUDERRAAD 29/08/2013. Mededelingen School Guido licht een aantal nieuwe of gewijzigde zaken toe mbt het nieuwe schooljaar

OUDERRAAD 29/08/2013. Mededelingen School Guido licht een aantal nieuwe of gewijzigde zaken toe mbt het nieuwe schooljaar OUDERRAAD 29/08/2013 Voorzitter: Ann Verslaggever:Wim Aanwezig: Leerkracht: Guido en Leen Ann Van Trappen Wim Reynaert Veerle Vanden Eynde Hendrik Perreman Chris Dumont Sofie Titeca Start:20:00 Einde:21:30

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 DECEMBER 2006 MEDEDELINGEN Vrije dagen in mei (even herhalen) woensdag 4 mei Pedagogische studiedag voor de leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen) donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1.

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1. 1. Maandplanning FEBRUARI 2016 FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u speeltijd Voorstelling Door dik en dun Voorstelling Door dik en dun redactieraad Bernarduske

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

Beste ouders, De paasvakantie staat voor de deur! Hier volgen onze afspraken en mededelingen voor de maand april. ONZE AGENDA :

Beste ouders, De paasvakantie staat voor de deur! Hier volgen onze afspraken en mededelingen voor de maand april. ONZE AGENDA : Beste ouders, De paasvakantie staat voor de deur! Hier volgen onze afspraken en mededelingen voor de maand april. ONZE AGENDA : 1 april fruitdag (school zorgt zelf voor fruit!) kangoeroeklas met juf Elke

Nadere informatie

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele Vergadering van dinsdag 5 februari 2013 Aanwezig : Bart De Ketelaere, Els Tijtgat, Andy De Ketelaere, Jan Naessens, Els De Clercq, Maaike De Porre, Bart Onderbeke,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Infoboekje september 2016

Infoboekje september 2016 Infoboekje september 2016 Even stilstaan Jij bent een noot in onze muziek een stem in ons koor een instrument in ons orkest een woord in ons verhaal een letter in ons woord een foto in ons album een parel

Nadere informatie

WELKOM op onze school.

WELKOM op onze school. 16 de jaargang nr. 1 maandag, 5 september 2016 Groot worden verstandig(er) worden kennis opdoen ervaring verwerven dit alles gaat niet vanzelf. daarom WELKOM op onze school. We gaan er samen tegenaan!

Nadere informatie

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Aanwezig: Luc Vanspauwen, Sandra Brands, Mia Olefs, Miriam Vandecaetsbeek, Didier Renwa, Guy Van Aken, Davina Hamal, Greet Knaepen, Jan Cuypers, Leen Neven,,

Nadere informatie

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele Vergadering van dinsdag 11 december 2012 Aanwezig : Bart De Ketelaere, Els Tijtgat, Andy De Ketelaere, Vanessa De Wulf, Wim Verstraete, Ludo Vereecken, Els De

Nadere informatie

Verslag vergadering OR 11 december 2014

Verslag vergadering OR 11 december 2014 Verontschuldigd: Bob Leysen, Saar Meganck, Irmine Vermander, Katrien Billiet Notulist : Tine Beke 1.Schoolraad De leden van de schoolraad willen de mening van de OR horen over de organisatie van een schooldag

Nadere informatie

De Stip Binkom Verslag oudervereniging 21 april 2016

De Stip Binkom Verslag oudervereniging 21 april 2016 De Stip Binkom Verslag oudervereniging 21 april 2016 Aanwezigheden Aanwezige ouders Tom Lamproye Sofie Reynders Aanwezige leerkrachten / directie Verontschuldigd Afwezig Juf An Juf Tine Juf Els Veerle

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool Berlaar Afdeling Centrum Verslag Oudervereniging. Petrie en Marten Van Tilburg - Rossier

Gemeentelijke basisschool Berlaar Afdeling Centrum Verslag Oudervereniging. Petrie en Marten Van Tilburg - Rossier Datum Plaats 19/09/2013 Leraarskamer Centrum Deelnemers Brigitte Veronique Natasha Van Erum Anneleen vercammen Els Dierckx Vickie Diels Sonja Vanhoefs Verontschuldigt Ann Dyckmans Joke Louage Koen Teunkens

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Verslag vergadering 16-09-2010

Verslag vergadering 16-09-2010 Verslag vergadering 16-09-2010 LOCATIE: refter 't Haegje TIJDSTIP: 20h30 AANWEZIGEN: Sven De Mey (voorzitter; SDM), Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Daniël De Jaeger

Nadere informatie

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR !

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR ! Vrije Basisschool K.La.P.Roos Molenheide 12 2242 Pulderbos 03/ 464 10 54 03/ 484 41 97 directie@klaproos-school.be http://www.klaproos-school.be LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR

Nadere informatie

Vergadering van oudervereniging Begijnendijk

Vergadering van oudervereniging Begijnendijk Vergadering van oudervereniging Begijnendijk Zijn aanwezig OVB: Karen, Sofie, Rosita, Danny, Dorien en Sandra Zijn aanwezig school: Kathleen 1. Kalender De kalenders (+/- 250) zijn besteld en zullen volgende

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school.

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school. BELBRIEF september 2015 ZWEMMEN: 4 september : L1 en L6 11 september : L2 en L5 18 september : L3 en L4 25 september : L1 en L6 PRAKTISCHE WEETJES We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 199 leerlingen.

Nadere informatie

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Aanwezig/ juf Leen, Peter, Debbie, Linda, Leentje, Kathleen,Kristien, Veerle, Dirk, Patrick meester Maarten, Kristel Afwezig en verontschuldigt/ Lode, Els,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS In de loop van het schooljaar geven we vorm aan ons nieuwe jaarthema met de

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS In de loop van het schooljaar geven we vorm aan ons nieuwe jaarthema met de NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016 Beste ouders, beste Springplankertjes, Hopelijk konden jullie genieten van een héérlijke vakantie en zijn jullie batterijtjes helemaal opgeladen om er stevig tegen aan te gaan

Nadere informatie

12-12-2014 Extra Editie 7a

12-12-2014 Extra Editie 7a 12-12-2014 Extra Editie 7a Inhoud: Kerst 2014 Continurooster Kerstmis 2014 Beste ouders / verzorgers, Ook dit jaar organiseert de ouderraad in samenwerking met het team een kerstviering voor alle kinderen

Nadere informatie

Familienieuws Deelneming voor: Karel Verheyden, opa van Raoul Willaert uit 3B

Familienieuws Deelneming voor: Karel Verheyden, opa van Raoul Willaert uit 3B Beste ouders Hier zijn we weer met onze 4 de minischakel dit schooljaar! Regelmatig verneem je via Gimme wat er zich in onze school allemaal afspeelt. Ook op de website vind je heel wat fotomateriaal van

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Tel: 09/282.49.46 Fax: 09/281.29.17

Tel: 09/282.49.46 Fax: 09/281.29.17 Oudercomité Gemeentelijke Basisschool Latem Deurle Afdeling Latem Twee Dreven Burgemeesterstraat,7 9830-Sint-Martens-Latem Tel: 09/282.49.46 Fax: 09/281.29.17 VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 09/10/2014

Nadere informatie

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u VERSLAG Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u Laatste verslag 1. brandpreventie : eerste brandoefening dit schooljaar al achter de rug, verliep vlot en binnen de tijd. Volgende brandoefening

Nadere informatie

Wat doen de kleuters deze week?

Wat doen de kleuters deze week? maandag 26 juni tot vrijdag 30 juni 2017 Wat doen de kleuters deze week? Bij juf Nathalie in de instap- 1 e kleuterklas : Het is zover, ons laatste weekje voor de vakantie. Het zal niet alleen de laatste

Nadere informatie

Verslag vergadering Twincoté Uitnodiging vergadering

Verslag vergadering Twincoté Uitnodiging vergadering Verslag vergadering Twincoté Uitnodiging vergadering 17 oudercomité. november 2016 Aanwezig: Karolien Willems, Koen Goedons, Kirsten Van Broekhoven, Annemie Geubbelmans, Leen Peeters, Werner Meeuwissen,

Nadere informatie

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele Vergadering van donderdag 11 september 2014 Oudercomité AW AW AW Bart De Ketelaere A Jan Naessens A Conny De Pestel Els Tijtgat A Maaike De Porre A Steven De Clerck

Nadere informatie

Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie!

Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie! Van 16 december tot 20 december 2013 Aan iedereen prettige eindejaarsfeesten en een heel erg gelukkig 2014! Geniet van een welverdiende vakantie! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas:

Nadere informatie

8 april 2014 Nr. 15. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag. Paasontbijt Opendag 10.00 12.00

8 april 2014 Nr. 15. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag. Paasontbijt Opendag 10.00 12.00 8 april 2014 Nr. 15 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag week 15 7/4-13/4 week 16 14/4-20/4 week 17 21/4-27/4 week 18 28/4-4/5 Tweede Paasdag sportweek Paasontbijt Opendag 10.00 12.00 studiedag

Nadere informatie

En toen kwam er een varken met een lange snuit en

En toen kwam er een varken met een lange snuit en Beste ouders, En toen kwam er een varken met een lange snuit en Zo eindigen heel wat verhalen en ook dat van het schooljaar 2014-2015. Een heel jaar hebben we hard gewerkt en vooral veel gelezen. Het zou

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 7 jaargang 14 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl Directiepraatje Beste ouders, Sinterklaas: Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas

Nadere informatie

Verslag oudervergadering 29/09/2016

Verslag oudervergadering 29/09/2016 Verslag oudervergadering 29/09/2016 Aanwezigen Evelien Tonnet, Griet Vandewynckel, Evy Dumoulin, Veerle Henckens, Lien Van Echelpoel, Jan Willems, Pascale Ackermans, Luk Geldof, Jérémie Cambier, juf Veronique,

Nadere informatie

Inlichtingenblaadje januari 2016

Inlichtingenblaadje januari 2016 Inlichtingenblaadje januari 2016 Uitgegeven op: 16 december 2015 00:00 Stedelijke Basisschool Staakte Beste ouders, grootouders, December is een maand van festiviteiten waar we met onze kinderen vol enthousiasme

Nadere informatie

VTS Oudercomité. Verslag vergadering 13 januari Aanwezigen. Verontschuldigd:

VTS Oudercomité. Verslag vergadering 13 januari Aanwezigen. Verontschuldigd: VTS Oudercomité Verslag vergadering 13 januari 2015 voorzitter Nadia Van Hemelrijck Mail: hprnad@hotmail.com secretaris Marleen Vael Gsm : 0496/03.81.13 Mail: marleen.vael@niko.be Aanwezigen Ouders: Eric

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

VERSLAG LAATSTE VERGADERING OUDERCOMITÉ SCHOOLJAAR

VERSLAG LAATSTE VERGADERING OUDERCOMITÉ SCHOOLJAAR VERSLAG LAATSTE VERGADERING OUDERCOMITÉ SCHOOLJAAR 2010-2011 OUDERCOMITÉ Met een voor uw kind 1. Aanwezigen Dominique RYNGAERT, Hilde BEERNAERT, Johan LOGGHE, Joris ROOSE, Daisy HUBRECHTS, Mieke DEROUS,

Nadere informatie

Deze data kan u alvast noteren. Recycleren voor het schoolfeest. Sam de verkeerslang

Deze data kan u alvast noteren. Recycleren voor het schoolfeest. Sam de verkeerslang Deze data kan u alvast noteren. -31 mei (forum) -22juni (schoolfeest) -27 juni (schoolreis) -28 juni (slotforum) Recycleren voor het schoolfeest We willen jullie allemaal bedanken om allerlei materialen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE Beste ouders, Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar geven we jullie graag enkele mededelingen mee via dit boekje. Het boekje komt ook in het mapje van je kleuter

Nadere informatie

Herfsteditie. Hulp. Data om te onthouden: donderdag 13/11/2014 grootouderfeest Groenendijk in MEC Staf Versluys.

Herfsteditie. Hulp. Data om te onthouden: donderdag 13/11/2014 grootouderfeest Groenendijk in MEC Staf Versluys. Beste ouders, Rekening houdend met de resultaten van de enquête die vorig schooljaar afgenomen werd, behouden wij vijf nieuwsbrieven per schooljaar en dit telkens voor of na een vakantie. In iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING 1 bij de kleuters van basisschool De Letterboom. Wij, het team van De Letterboom, willen jullie graag laten kennismaken met onze kleuterafdeling. Wie zijn wij? is een

Nadere informatie

Verslag vergadering 15/10/2012

Verslag vergadering 15/10/2012 1. Aanwezig Bert, Raf, Geert, juf Birgit, juf Ine, mevr. Directeur Els, Hilde, Peggy, Pascale, Lieve, Ilse, Nancy, Nathalie, Wim, Cindy, Sara, Roel, Jorn, Sandra 2. Verontschuldigd Elise, Danielle, Veronique,

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD Januari 2015

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD Januari 2015 NIEUWS VAN DE OUDERRAAD Januari 2015 http://godsheide.kt-scholengroep.be BESTE WENSEN Tot eind januari mag je blijkbaar nog Gelukkig Nieuwjaar wensen. Dat willen wij, de ouderraad, via deze weg ook dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief april 2014 INHOUD Paasvakantie P 1 Fietsparcours, loopfietsen P 2 Oudercomité P

Nadere informatie

Beste ouders, beste kinderen,

Beste ouders, beste kinderen, Beste ouders, beste kinderen, Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Dit is de 1 e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Elke maand krijg je een nieuwsbrief met daarin o.a. algemene informatie van de

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM OPVANGBOEKJE Schooljaar 2015-2016 GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM Elk kind in t zonnetje! Gemeentelijke basisschool Kleuter en lager onderwijs A.E. Verbiststraat 6, 3060 Bertem Tel: 016 48

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SINTE-MARIASCHOOL September 2016

NIEUWSBRIEF SINTE-MARIASCHOOL September 2016 NIEUWSBRIEF SINTE-MARIASCHOOL September 2016 BELANGRIJKE DATA 1 september: start nieuwe schooljaar 5 september: schoolfotograaf 6 september: turnen 1A en 1B 6 september: info-avond lagere school om 19.30u

Nadere informatie

Verslag vergadering oudercomité 22 september 2015

Verslag vergadering oudercomité 22 september 2015 Verslag vergadering oudercomité 22 september 2015 Aanwezig: Kelly De Jaeger, Dimitri Vandenbossche, Tine Vandecaeveye, Kristof Faes, Kathleen De Coninck, Ilse Umans, Tineke De Vriendt, Liesbet Welslau,

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Marleen moet ook bedankt worden, omdat er vanaf volgend jaar geen zedenleer meer wordt gegeven verlaat zij ook de school. VK zorgt voor bloemen.

Marleen moet ook bedankt worden, omdat er vanaf volgend jaar geen zedenleer meer wordt gegeven verlaat zij ook de school. VK zorgt voor bloemen. Geheim Verslag V.K. 16/06/2005 Pagina 1 van 5 V.Z.W. VRIENDENKRING v.d. St.-Paulusschool Minister vanden Pereboomlaan 88 8500 Kortrijk Geheime bestuursvergadering van 16 JUNI 2005 Aanwezig : Luc Koen Jan

Nadere informatie

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele

G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele G.B.S.N. Gemeentelijke Basisschool Nevele Vergadering van woensdag 16 september 2015 Oudercomité AW AW AW Filip Maus A Jan Naessens A Conny De Pestel Els Tijtgat A Maaike De Porre A Steven De Clerck V

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE

INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE INFOBOEKJE KLEUTERS LENTEWEELDE Beste ouders, Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar geven we jullie graag enkele mededelingen mee via dit boekje. Bewaar dit boekje. Ook krijgt u af en toe het

Nadere informatie

Welkom in de Windroos

Welkom in de Windroos Welkom in de Windroos Bij juf Nathalie in de bijtjesklas 2 Inhoudstafel : 1 Schooluren P. 4 2 Wat zit er in onze boekentas P.6 3 Klasjes p. 8 4 bewegingsopvoeding p. 8 5 Verjaardag p. 9 6 Nuttige weetjes

Nadere informatie

Aanwezig: Iliana, Mevr.Bossu, Mevr.Glorieux, Fauve, Shana, Veronique, Jolien

Aanwezig: Iliana, Mevr.Bossu, Mevr.Glorieux, Fauve, Shana, Veronique, Jolien Naam vakwerkgroep: leerlingenraad 3 de graad Datum: 21/11/2013 Aanwezig: Iliana, Mevr.Bossu, Mevr.Glorieux, Fauve, Shana, Veronique, Jolien Verontschuldigd: 5OH (stage) Verslag opgemaakt door Mevr.Glorieux

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool De Sprong. Burg. Philipslaan Maaseik. Voor kleuters van 5 tot 6 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool De Sprong. Burg. Philipslaan Maaseik. Voor kleuters van 5 tot 6 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool De Sprong Voor kleuters van 5 tot 6 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Jaarthema pedagogische begeleiding

Jaarthema pedagogische begeleiding WELKOM in "Kinderen zijn een kostbaar geschenk, hen te mogen begeleiden, met hen te mogen samenwerken, ervaren wij als een fijne en waardevolle opdracht!" Jaarthema pedagogische begeleiding Deel 1: Onze

Nadere informatie