1. Financieel verslag + overstap naar Argenta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Financieel verslag + overstap naar Argenta"

Transcriptie

1 Aanwezig: Inge, Marijke, juf Greet, Dir. Veronique, meester Frederic, Peggy, Carine, Brita, Christian, Els, Katrien, Marie Paule, Dierderik, Isabel, An, Ghislaine, Marina, juf Sandra en Fabienne. Verontschuldigd: Ingrid en Mieke 1. Financieel verslag + overstap naar Argenta Doordat het oudercomité een feitelijke vereniging is, kan er wel aangesloten worden bij Argenta. Even was daar twijfel over. De rekeningen van SFB (oudercomité) waren bij Fortis foutief gekoppeld aan de rekeningen van SFI. De reden daarvoor is niet gekend. Door over te stappen naar Argenta, worden die rekeningen nu losgekoppeld. Verschil tussen Fortis en Argenta : Vaste kosten => Fortis : 31 /jaar => Argenta : gratis Basisrente => Fortis : 0,6% => Argenta : 1,05% Getrouwheidsrente => Fortis : 0,3% => Argenta : 0,75% Advies van de groep => de aanwezigen gaan akkoord met de overstap naar Argenta. Ghislaine en Diederik hebben volmacht over de rekeningen. Er werden twee bankkaarten (geen bijkomende kosten) aangevraagd. 1 bankkaart blijft bij Ghislaine, de andere is voor de persoon dat inkopen doet. Homebanking wordt mogelijk. Ghislaine zet de nodige stappen om de Fortis rekening af te sluiten. Financieel verslag : We hebben momenteel een totaal van 8869 (235 kas, 594 zichtrekening, 8041 spaarrekening). We vragen aan alle aanwezigen wat we met een deel van dat geld kunnen doen. We houden een marge voor de kosten gepaard gaand met opendeurdag en eventuele ander onvoorziene kosten. Enkele suggesties school: - Circusfietsjes (300 tot 400 per stuk); - ropeskippingtouwen: die kunnen we dan ook gebruiken op de opendeurdag; - boekenkast op wielen: kinderen vragen soms om over de middag (tijdens de speeltijd) in een boek te lezen. - installatie pomp voor de kleutertoiletten: Probleem: onvoldoende watertoevoer op piekmomenten: droog lopen. Dit probleem werd eerder uitvoerig behandeld en ondertussen door de directeur en Christian verder bekeken. Conclusie: de pomp die er staat zou moeten voldoen bij normaal gebruik. Het probleem is echter, dat als er meerdere kinderen tegelijk doorspoelen zoals tijdens de speeltijd, de pomp dit niet tijdig kan verwerken. Dan moet er op de resetknop geduwd worden om te reactiveren. Oplossing: er kan een buffer/expansievat (ong incl installatie) achter de bestaande pomp geplaatst worden om de piekmomenten te bufferen. Een volledig nieuwe pomp plaatsen kost ongeveer werken (open leggen speelplaats...). Bijkomend probleem : Momenteel loopt er nog een geschil omtrent de bestaande pomp met de aannemer. De kans is zeer klein dat de aannemer erin tussenkomt. Echter, indien de school op eigen houtje een nieuw of bijkomend vat plaatst, valt dit geschil weg en moeten we alles zelf bekostigen. Ook kunnen we geen beroep doen op een premie, wat misschien wel mogelijk is met de nieuwe

2 verbouwingen. Dit alles is momenteel in handen van het schoolbestuur. We beslissen dan ook het vervolg af te wachten en dit volgend schooljaar opnieuw te bespreken. - speelplaats in een kleurrijk tintje steken : Er is weinig groen en kleur op de speelplaats. We denken o.a. aan een student om dit als eindproject te gebruiken. Peggy neemt hiervoor contact op met iemand die in Sint Lucas les geeft. Ghislaine spreekt ook Els (mama van Victor en Saro) aan om te zien of zij dit haalbaar ziet om dit samen met de leerlingen (bv leerlingenraad) te ontwerpen. Isabel vraagt bij kennis studio 100 naar goedkoop tweedehands materiaal dat gebruikt wordt bij aanleg pretparken. - tussenkomst in zwemmen voor 3 kleuter : Indien de juffen van de 3 kleuterklas graag nog eens gaan zwemmen, wilt het oudercomité dit opnieuw financieren. - aankoop van speelgoed voor de kleuterklassen : juf Greet (in samenspraak met de andere kleuterjuffen) haalt aan dat men soms beperkt zit in budget om nieuw speelgoed en knutselmateriaal aan te kopen. Speelgoed dat kapot of versleten is zou eens moeten vernieuwd worden. Het oudercomité zou om die reden 700 aan de kleuterklassen ter beschikking stellen, d.i. 100 /klas, eventueel samen te leggen tot groter bedrag. Er wordt dan wel aan alle kleuterjuffen gevraagd om foto's te nemen van hun aankopen zodat ook de ouders zien in wat het oudercomité bijgedragen heeft. Weerhouden projecten: 1. Ropeskipping touwen (budget door te geven door meester Geert) kleuterklassen (Ghislaine zorgt voor finaciële deel) 3. Zwemmen 3 de kleuter indien nodig Opfleuren speelplaats: ontwerp klaar eind van dit schooljaar? Uitvoering volgend schooljaar. 2. Evaluatie nieuwjaarsreceptie voor ouders en kinderen Opmerking van de ouders : de receptie was vroeg gedaan. Sommige ouders kunnen zo vroeg niet stoppen met werken en hebben de kans niet om van deze receptie te genieten. Te weinig chocomelk (incl. de 3l. dat verloren ging). De kindjes van de opvang konden geen chocomelk drinken => Peggy heeft dan de vrijdag erop 5L chocomelk naar de opvang gebracht. De kindjes werden door de ouders in de turnzaal opgehaald => veiliger en vlotter Veel kindjes hebben meerdere bekers chocomelk gedronken waardoor niet iedereen de kans had om chocomelk te drinken. Isabel stelt voor om volgend jaar met bonnetjes te werken => vraagt veel werk Tips voor volgend jaar : - tafels opsplitsen => 1 tafel voor gluhwein, 1 tafel voor chocomelk en 1 tafel voor frisdrank - werken met bonnetjes? - bekers doorschuiven naar andere tafel => veiliger - receptie verlengen tot 17 uur door grotere aankoop - te weinig chocomelk, gluhwein was ok, veel cola over 3. Evaluatie nieuwjaarsreceptie oudercomité Er waren 27 personen aanwezig. Vlot verlopen en leuke sfeer. Tips voor volgend jaar : - vorkjes, lepeltjes en potjes voorzien - geen kriek meer kopen Bedankt aan alle aanwezigen om jullie steentje bij te dragen in het voorzien van een hapje. 4. Eerste Communie Dit jaar gaat de eerste communie door op 9 Mei om 14 uur in de kerk op Melle Vogelhoek. Klein (voor 36 communicanten) maar gezellig. De turnzaal wordt versierd op woensdag 11u45. Graag vele helpers om de zaal te versieren.

3 Een warme oproep om zoveel mogelijk helpers voor donderdag opdat alles vlot zou kunnen verlopen!!!! Helpers : Isabel, An, Inge, Marijke en dochter Bronwen, Marie-Paule: nog extra nodig! Drank wordt voorzien door drankencentrale Goossens. Hapjes worden voorzien door 't Keyserken. De werkgroep volgt dit verder op. 5. Voorbereiding eetfestijn 26 Mei 2013 De werkgroep heeft 2 weken geleden vergaderd. Een overzicht van een onvergetelijke namiddag: Om 11u30 start de barbecue. We hebben 2 offertes vergeleken. Stadius: aanvankelijk duur, maar wel 3à4 stukken vlees, kwaliteitsvol en voor het vegetarisch menu scoren ze heel goed. Danny en Inge : Goede prijs, kwaliteitsvol, maar kunnen ze een grote massa mensen aan? Uiteindelijk werd voor Stadius gekozen. Reden: ze hebben nog wat van de prijs afgedaan & garanderen een vlot verloop. De prijzen=idem vorig jaar Volw. = 15 Kids > 6 jaar = 9 kids w< 6 jaar = 6 De uitnodigingsbrief => 6 Mei Herinneringsbrief => 13 Mei Deadline => 20 Mei Peggy vraagt aan Nicole of zij tijd heeft om een affiche voor het eetfestijn en workshop grafisch uit te werken. Dit graag tegen 29 april. Op de uitnodigingsbrief wordt ook opnieuw de vraag om taarten te bakken vermeld! Tombola: Inge stelt terug een lijst op via google docs voor de winkels en bezorgt in bijlage bij het verslag de brief. Wij hameren erop dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk prijzen te verzamelen. De tombola blijft een grote bron van inkomst!! We hopen dan ook dat iedereen zijn steentje bijdraagt!! Schrijf dus meteen jullie naam bij de winkels die jullie wensen te bezoeken. Later kan je in ditzelfde document aanduiden indien OK. De directeur neemt de leveranciers van school en zelfstandigen ouders van de schoolkinderen voor haar rekening waarvoor dank. Na de BBQ krijgen de mensen de kans om met hun kinderen een aantal activiteiten op school te doen. Enkel de namiddag kan ook. Een inschrijvingskaartje (notenbalk/ballonnenwedstrijdformulier) zal worden verkocht tegen een democratische prijs. De bedoeling is om het kaartje met muzieknoten in verschillende kleuren vol te krijgen. Elke workshop heeft een muzieknoot/kleur. Bij aankoop van een kaartje mag het kind zijn/haar hand op een groot doek stempelen. Dit doek wordt nadien gebruikt bij allerhande activiteiten van het OC. Er worden workshops georganiseerd tussen 14-16u. 1. Dans : wordt voorzien door een externe dansjuf (via Inge geregeld). De bedoeling is dat de kindjes een dansje aanleren. Om 16u gebeurt er door alle kinderen een flashmob op de grote speelplaats. Locatie: grote turnzaal middelbaar (Directeur bespreekt met middelbaar of dit mogelijk is). 2. Muziek : Christian neemt contact op met de man van Nancy en Lode. Doel: voortbrengen van geluid. Locatie: onder het afdak van de kleine speelplaats.

4 3. Cupcakes versieren: Cupcakes worden voordien gebakken (oproep aan allen om een aantal cupcakes te bakken!). Locatie: kleine refter 4. Origamie: eenvoudige vormen maken van papier. Locatie: kleine turnzaal 5. Macramé: maken van vriendschapsbandjes of sleutelhangerpopjes. Marina neemt dit voor haar rekening. Locatie: kleine turnzaal. 6. Stempelen : er wordt op notenbalkjes gestempeld aan de hand van kurk of aardappelen. Locatie : kleine refter 7. Rope skipping : dit wordt k door een externe lesgever. Locatie : grote turnzaal middelbaar 8. Hindernissenparcours : Marie Paule en Koen begeleiden deze workshop. Locatie : grote turnzaal lager 9. Beatboxen : Paco zou deze workshop begeleiden, maar vraagt 50 om 2 uur les te geven. De groep beslist dat dit bedrag ok is. De noten die verzameld kunnen worden zijn: DO : cupcakes of beatboxen RE : Muziek of stempelen of macramé MI : hindernissenparcours of dans FA : Origami of rope skipping Om 16u gaat de flashmob op de grote speelplaats door! Aansluitend worden ballonnen losgelaten met hun wedstrijd-(inschrijvings-)kaartje eraan. Balonnen worden in het studielokaal bewaard. Wat we niet mogen vergeten is om dit hele festijn te filmen en/of fotograferen als leuke herinnering. Om dit alles vlot en goed te laten verlopen doen we een oproep naar VELE HELPENDE HANDEN voor de barbecue en cafetaria + de workshops!!!! De takenlijst zal Inge eerst aan de leerkrachten bezorgen rond 15 april en daarna aan OC. 6. Debriefing schoolraad Het resultaat van de inschrijvingen voor volgend schooljaar : 19 kleuters meer dan vorig jaar => 21 extra lestijden 20 kinderen lagere school meer dan vorig jaar => 31 lestijden Men blijft rekening houden met max.aantal kleuters (200) en max. aantal leerlingen lagere school (500). Dat komt op een max. van 25 kinderen per klas. Soms kan daarvan afgeweken worden door bv. kinderen die dubbelen. Op 1 maart werd de schoolraad ontbonden en staan er nieuwe verkiezingen voor de deur. Ouders, personeel en mensen van de lokale gemeenschap kunnen zich kandidaat stellen. Op 25 maart gaan de verkiezingen door. In de schoolraad worden geen beslissingen genomen, maar enkel advies verleend. 7. Varia Koekjesdozen : Onlangs hebben de ouders een brief ontvangen omtrent het fruit en de koeken. De bedoeling is om afval en verlies van de doosjes te verminderen. Aantal opmerkingen: fruit wordt niet meer opgegeten in de klas en de kinderen hebben weinig tijd om te genieten van hun tussendoortje. Voorstel: eerst de kinderen hun fruit laten eten en in de namiddag pas hun koek.

5 Factuur sintoptreden: Was dit nodig op de dag dat de sint al op school vertoeft? De sint heeft geen tijd gehad om langs de vierdes, vijfdes en zesdes te passeren door het optreden. Het optreden was wel heel leuk. Directeur zei dat dit een extra was dat bij het jaarthema van dit schooljaar hoorde. Dit bedrag wordt in de maximumfactuur verrekend. Franse les: Isabel haalt aan dat het belangrijk is voor de kinderen om zo vroeg mogelijk een andere taal (frans) te leren. Kan dit in de lestijden gebracht worden? Vrijwilligers om tijdens de speeltijd franse lessen te geven? Financiële ondersteuning vanuit het oudercomité? Directeur meldt dat het lesprogramma al vol zit met verplichte vakken. Zorgkinderen worden in de steek gelaten als het betalend wordt. College Melle is ervan afgestapt wegens max. factuur en ongelijkheid. De vraag was of iemand zich over dit thema wou ontfermen en verder uitwerken => geen kandidaten => wordt misschien later nog eens besproken. De noodzaak of interesse in dergelijke les zal bevraagd worden in een enquêtering later. Codes ivm schoolrapport: Er wordt aangehaald dat de codes niet echt duidelijk zijn. F => faalangst?? flink?? De directeur bekijkt dit samen met haar leerkrachten en past dit aan tegen volgend schooljaar. Dactylo : Firma Dewaele organiseert dactylolessen. In september krijgen de kinderen een brief mee naar huis. Indien voldoende inschrijvingen, gaan de lessen door. De lessen worden in het Gildenhuis gegeven. Zwemmen : Peggy heeft contact opgenomen met de gemeente ivm vervoer. Tot nu toe nog altijd geen antwoord gekregen. Directeur is sindsdien al 2x naar de Lijn geweest om het contract te kunnen verlengen. Tot nu toe is het contract tot eind dit schooljaar verlengd. Eind mei heeft de Directeur terug een afspraak met de Lijn ivm volgend schooljaar. An heeft dit voorgelegd bij VCOV. Zij beamen gelijkheid van discriminatie. Het ministerie van onderwijs is van dit probleem op de hoogte en werkt eraan. Hun voorstelis dit voorlopig op te lossen adhv activiteiten van oudercomité om geld in te zamelen. Laatste schooldag: Vele ouders nemen verlof om hun kinderen van school te halen. Men vraagt zich af of er dan ook iets kan georganiseerd worden op school om het schooljaar in geuren en kleuren af te sluiten bv. rommelmarkt, koffie en taart,... Directeur zegt dat dit een drukke dag is. Zij vind ook dat het schooljaar een mooi einde heeft met de slotdans. We moeten dan ook weer veel helpende handen vragen om dit allemaal vlot te kunnen laten verlopen. Er wordt beslist geen extra activiteit te organiseren. Volgende vergaderingen gaan door op maandag 29 april en dinsdag 18 juni om 19u45 in de mediatheek! Tot dan!

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 OUDERRAAD GBS DWORP Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 Aanwezig Ouders: Ann DEK, Sofie, Hélène, Marleen, Iris, Ingrid, Pim leerkrachten: juf Veerle To Do vorige vergadering Gesloten

Nadere informatie

Klasvergadering Sterren donderdag 18 september 2014

Klasvergadering Sterren donderdag 18 september 2014 Klasvergadering Sterren donderdag 18 september 2014 Hopelijk heeft iedereen meegenoten van de voorstelling van de werkgroepen en zich ergens voor geëngageerd. Uiteindelijk blijft u op die manier erg betrokken

Nadere informatie

OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41

OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41 OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41 Secretariaat ANNEMIE BONROY E-mail annemie.bonroy@gmail.com Argenta 979-6408145-39 Website www.dierenschool.be

Nadere informatie

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Aanwezig: Nathalie, Stefanie, Lucinda, meester Johan, juf Suzanne, meester Wilfried, Patrick, Ann, Bieke, Valerie, Sam, Bernard, Luc, Glenn, Bart, Filip, Eva,

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

Weekbrief. 12 19 juni 2015

Weekbrief. 12 19 juni 2015 Aanwezigheid Ruud Seuren (interim/ invaldirecteur) Juni Weeknummer 25 maandag donderdag Entreetoets De leerlingen van groep 7 hebben dit jaar weer de Entreetoets gemaakt. Er zijn verschillende ouders die

Nadere informatie

OUDERVERENIGING OPEN DEUR ALGEMENE VERGADERING

OUDERVERENIGING OPEN DEUR ALGEMENE VERGADERING OUDERVERENIGING OPEN DEUR ALGEMENE VERGADERING Verslag van vergadering 1 18 september 2014 Aanwezig: Aanwezig (school): Verontschuldigd: Verslaggever: Davina Arys, Annemie Meuris, Peije Van Klooster, Annick

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

De klapper. Contact. HERDENKINGSMOMENT LAURA Donderdag 3 december om 9 uur wordt er een herdenkingsmoment

De klapper. Contact. HERDENKINGSMOMENT LAURA Donderdag 3 december om 9 uur wordt er een herdenkingsmoment De klapper Nieuwsbrief voor Klaproosouders en -leerkrachten Jg. 8 nr. 162 01 december 2008 Steunbetuigingen aan de vzw Vrienden van Freinet zijn altijd welkom op 523-048140-84 KALENDER vr 4/12 bezoek Sint

Nadere informatie

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 1 Vanuit de directie: 1. Personeel Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 Directie: Zoals in de kerstvakantie aan u is bericht zal directeur Sandra Peters niet meer terugkeren op de Willibrord.

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Monitorenboekje 2014 1

Monitorenboekje 2014 1 Monitorenboekje 2014 1 Inhoudstafel: Voorwoord. 3 Inleiding. 4 Waarom Speelplein Maboe?.. 4 Verschillende soorten animatoren 4 Een dagje op het speelplein.. 7 Taken. 10 Activiteiten voorbereiden 10 Activiteiten

Nadere informatie

De schoolgids kunt u vinden op onze website www.lindenlommer.nl.

De schoolgids kunt u vinden op onze website www.lindenlommer.nl. Voorwoord Augustus 2015 Geachte ouders, lezers, U heeft nu de Lindenlommer-schoolkalender in handen. Dit is een complete huis- en keukenkalender, waarin het hele schooljaar 2015-2016 staat. In deze schoolkalender

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Tel: 09/282.49.46 Fax: 09/281.29.17

Tel: 09/282.49.46 Fax: 09/281.29.17 Oudercomité Gemeentelijke Basisschool Latem Deurle Afdeling Latem Twee Dreven Burgemeesterstraat,7 9830-Sint-Martens-Latem Tel: 09/282.49.46 Fax: 09/281.29.17 VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 05/02/2015

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2 NIEUWSBRIEF 31 MAART 2011 VOOR ALLE TE NOEMEN DATA GELDT; D.V. BELANGRIJK!!!!! We hopen echt dat u dit allen nog leest voor morgen!! We beginnen deze nieuwsbrief namelijk met een belangrijke mededeling.

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie