Jaarverslag Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn fotomateriaal: Ellis van Minnen

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 6! Ten geleide... 8! Samenvatting... 9! 1. Inleiding... 11! 1.1. Algemene gegevens... 11! 1.2. Over de SDSP... 11! 1.3. Evaluatie 2014 en risicoanalyse... 17! 1.4. Speerpunten ! 1.5. Beleid 2014, en nu op naar 2015, kortom... 20! 2. De SDSP in cijfers... 22! 2.1. Aantal projecten... 22! 2.2. Fondsenwerving... 23! 2.3. Vergaderingen... 24! 2.4. Klachten... 24! 2.5. Vrijwilligers... 25! 2.6. Stage en onderzoek... 25! 2.7. SDSP in het land... 26! 2.8. Procesmodel, plannen en beleidsstukken... 28! 2.9. Overige hulpmiddelen... 30! 3. Communicatie... 32! 3.1. Bezoekers op het SDSP-kantoor... 32! 3.2. Communicatiemiddelen... 32! 3.3. Nieuwsbrief... 34! 3.4. Jaarverslag... 34! 3.5. Media aandacht... 36! 3.6. Internet... 37! 3.7. Producten om te verkopen... 39! 3.8. Publicaties... 40! 3.9. DVD over de SDSP... 40! Donateurs / belanghebbenden... 41! Communicatie SDSP in een notendop... 42! Evaluatie Communicatiemiddelen... 42! Evaluatie Contacten met stakeholders... 43! SDSP en communicatie, kortom... 44! 4. Resultaten... 45! 4.1. Kunst en Cultuur... 46! Projecten... 46! Evaluatie van aanpak cultuur... 49! SDSP en cultuur, kortom ! 4.2. Educatie... 50! Projecten... 50! Evaluatie van aanpak educatie... 52! SDSP en educatie, kortom ! 4.3. Gezondheid en gemeenschap... 53! Projecten... 53! Evaluatie van aanpak gezondheid en gemeenschap... 58! SDSP en gezondheidszorg en gemeenschapsopbouw, kortom ! 4.4. Natuur... 59! 6

3 Projecten... 59! Evaluatie van aanpak natuur... 62! SDSP en natuur, kortom ! 4.5. Intern / bedrijfsvoering... 64! Interne projecten... 64! Evaluatie van aanpak interne projecten... 68! Interne projecten SDSP, kortom... 68! 5. Personeel en organisatie... 69! 5.1. Organogram... 69! 5.2. Vrijwilligers... 69! 5.3. Personele bezetting... 70! 5.4. Bedrijfsvoering en control (Governance, een kijkje in de keuken)... 73! 5.6. Evaluatie van aanpak Personeel & Organisatie... 77! 5.7. Personeel en organisatie SDSP, kortom ! 6. Financiële verantwoording... 78! 6.1. thema s en projecten... 78! 6.2. Meerjarenbegroting SDSP ( )... 79! 6.3. Financieel beleid SDSP, nu en in de toekomst... 82! 6.4. Code Wijffels, Gedragscode Fondsenwerving en de SDSP... 84! 7. Jaarrekening over ! 7

4 Ten geleide 20 jaar Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat. Een mijlpaal voor al die vrijwilligers die zo hard werken aan een betere samenleving. We zijn een hele platte organisatie. Vrijwilligers die een tijdje meedraaien met de stichting kunnen al snel ook vanuit het gedachtegoed van de SDSP handelen. De groep vrijwilligers is groot en op een aantal dossiers zijn we gezegend met actieve trekkers van werkgroepen. De wisdom of the crowd werkt dan goed mee: via mails is er veel contact onderling en managen we deze vrijwilligersorganisatie. Na 20 jaar komt de stichting langzaam maar zeker in het tijdperk van de Digitale Transformatie: we bouwen een community op Facebook, een deel van onze documenten staat in de cloud en vrijwilligers van buiten Nederland solliciteren bij ons om vervolgens enkele weken naar Papoea te gaan om daar aan de slag te gaan. Deze nieuwe organisatievormen hebben we hard nodig, want de wereld verandert, en wij veranderen mee. Hoe schril is het contrast dan nog met het gebied waar wij hulp geven aan de oorspronkelijke bewoners van West Papoea. Het abonnement van de satelliettelefoon is nog beschikbaar en moderne middelen om te communiceren met het binnenland zijn nog niet aanwezig. Wat wel aanwezig is, zijn mijnbouwbedrijven die maar al te graag stukken van heuvels en bergen afgraven op zoek naar goud. En oliemaatschappijen die graag hun boringen willen starten in de koraalrijke baaien van Papoea met hun grote biologische rijkdommen. En commerciële vissers die de riffen willen leegvissen. En houtbedrijven die vooral komen halen in 40 miljoen hectare ongerept regenwoud, en niets komen brengen. Je zou bijna denken dat het al te laat is voor het land, de natuur en de cultuur. Gelukkig kunnen we als kleine organisatie nog veel betekenen. Onlangs hebben we in de Tweede Kamer na laten vragen waarom er geen bilateraal ontwikkelingsgeld vanuit Nederland via de Nederlandse ambassade in Jakarta naar West Papoea gaat. Want steun zou zeer welkom zijn. Wij weten na al die jaren van ervaring dat onze aanpak werkt: samen met de lokale bevolking toewerken naar integrale ontwikkelingen voor een heel gebied. Investeren op zowel schoon water, gezondheidszorg als landbouw. Het interesseren van maatschappelijk verantwoorde ondernemers die samen met de lokale bevolking aan de slag gaan. Want, zoals gezegd, de multinationals hebben West Papoea al in het vizier. Wij kunnen gelukkig nog steeds het verschil maken. Door samen met de lokale bevolking maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen, met internationale steun en aandacht. Dat motiveert mij, en ik hoop alle betrokkenen die met de SDSP meewerken aan een duurzame samenleving voor West Papoea. Wouter Bronsgeest (voorzitter SDSP) 8

5 Samenvatting We presenteren graag de samenvatting aan de hand van de resultaten 2014: Resultaten beleid Meer contacten opgezet met bedrijfsleven Kunstverkoop gestart, deels via internet, deels via bezoek aan het kantoor Uitvoering Social Media strategie Resultaten Communicatie Kantoor is vaker bezocht op afspraak, met name voor kunstverkoop Deelname aan een pasar is gelukt via deelname aan evenementen in provincie Groningen Pers is bereikt met een bericht over burgerinitiatief. Tevens aandacht voor de SDSP en de problematiek van bilateraal geld in Tweede Kamer. SDSP heeft op de volgende evenementen gestaan: o Pacific House te Utrecht op 29 mei 2014 o Amsterdam Roots Festival op 6 juli 2014 o Stroomhuis in Neerijnen (expositie) op 21 november 2014 o Stichting Het Goede Doel concert in Apeldoorn op 22 november 2014 o Omniversum Den Haag op 26 november 2014 o Stroomhuis in Neerijnen (veiling) op 29 november 2014 o Stichting Het Goede Doel spint oa voor Papua op 9 december

6 Resultaten Cultuur Vertaling van het boek gereed, eind 2014 meegegaan met een vrijwilliger. Publicatie volgt in Kunstkalender: Opmaak gereed. Uitgave wordt gedaan in 2015 ter gelegenheid van 20 jarig bestaan. Film: Script geschreven, besproken met de filmmaker. Uitvoering in Uitleen van artefacten aan collega-organisatie (Manusia Papua). Resultaten Educatie Kantoor functioneert prima, met name voor bijeenkomsten en bezoeken van de galerie. Educatie komt nog minder vaak voor. Evenementen: Uitleen van kunst gebeurt. Boekje 88 vissen veel gebruikt in voorlichtingen in provincie Groningen bij voorlichting over afvalproblematiek. Resultaten gezondheidszorg en gemeenschapsopbouw Jurgen Nagel is gestart in Papoea met de diverse onderzoeken. Onderzoeksresultaten Talia Tuni over plastic. Eerste deelproject gefinancierd in Papoea in kader van plasticproject. Universiteit Wageningen start project in Manokwari door intermediairschap SDSP Fondsenwerving gestart voor plasticproject. Resultaten natuur Gestart met overleg inzake grondpapieren. Helaas is kadaster niet in staat te ondersteunen. Travel-site: Start gemaakt, in 2015 verder op te pakken. Fondsenwerving voor kleinere trajecten loopt, voor Arfak Center is het plan in de maak. Resultaten interne bedrijfsvoering en organisatie Vrijwilligers nadrukkelijker betrokken. Organisatie twee vrijwilligersdagen in Veel PR rondom SOWP geweest. SDSP heeft extra bijeenkomsten georganiseerd. Bilateraal geld: aandacht in de politiek. Resultaten personeel en organisatie Nieuwe penningmeester ingewerkt. Nieuwe vrijwilligers geworven. Jaarverslag aangepast, continuïteit gewaarborgd. Tussen de bestuursvergaderingen in, hebben de vrijwilligers van de SDSP regelmatig(er) contact met elkaar. Donateursonderzoek: Doorgeschoven naar Twee vrijwilligersdagen met succes georganiseerd. This "underdeveloped" country is not inappropriate in any way. It has different desires and different standards, and it is not lesser than -- it is just different. We did not all come to do it the same way. We did not all come to be alike. We came as a diverse bunch of Non-Physical Energies wanting different experiences. --- Abraham Excerpted from the workshop in North Los Angeles, CA on Monday, August 13th,

7 1. Inleiding 1.1. Algemene gegevens Naam : Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Adres : Boswijklaan 7 Postcode : 3941 ZM Plaats : Doorn Telefoon : +31(0) Fax : +31(0) Internet : Opgericht : 08 september 1995 KvK : (KvK Utrecht) Bankrek. : Postbank : Over de SDSP Doelstelling De SDSP heeft ten doel: De structurele hulpverlening voor langere termijn, gericht op de bevordering van een duurzame samenleving in Papua Barat en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (statuten, art. 2, lid 1) De SDSP tracht haar doel als volgt te bereiken: Specifiek aandacht vragen voor de voormalige kolonie Nieuw Guinea; Vooral belangstelling te wekken bij de overheid, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers en bedrijven; Het op gang brengen van een geconcentreerde geldstroom naar West Papoea; Het (laten) doen van universitaire onderzoeken en studies; Het (mede-)organiseren van werk- en beleidsconferenties; Het zoeken van publiciteit voor West Papoea via diverse media; Het werven van fondsen. (uit; statuten, art. 2, lid 2) Missie De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) stelt zich ten doel om in de binnenlanden van West Papoea een duurzame samenleving op te bouwen in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de verantwoordelijke overheden en betrouwbare partners. Hierbij staat optimaal behoud van eigen identiteit en cultuur centraal, binnen de grote verscheidenheid van culturen in Indonesië. De zorg voor gezondheid, onderwijs, huisvesting, landbouw, bosbouw en natuurbescherming worden hierbij op efficiënte en effectieve wijze georganiseerd. Er is daarbij aandacht voor balans tussen ontwikkelingen in de micro sfeer en de ontwikkelingen op macro economisch niveau in Indonesië. 11

8 Visie De Indonesische regering, een aantal landen en NGO s verlenen ontwikkelingshulp aan West Papoea. Onze ervaring leert dat het geld vervolgens vaak buiten Papoea wordt besteedt. Hulp aan West Papoea komt tevens vrijwel uitsluitend ten goede aan de bevolking die woonachtig is in de steden en de makkelijk toegankelijke gebieden die grenzen aan zee. Daarnaast is in Papoea sprake van beperkende randvoorwaarden die de voortgang stagneren, zoals hoge werkloosheid, slechte scholing, rivaliserende stammen en sociale achterstand. Al ruim 19 jaar probeert de SDSP met haar beperkte mogelijkheden deze lacune te dichten door haar activiteiten te richten op de bewoners in de binnenlanden van West Papoea. In deze gebieden zijn de problemen nog niet geëscaleerd. Op basis van deze 18 jarige ervaring hebben wij eind 2009 onze activiteiten aan een evaluatie onderworpen. Deze evaluatie heeft geresulteerd in deze missie, visie en strategie. Eind 2011 hebben we vervolgens een aantal sessies gehad met het bestuur om onze Alert uit te werken: Samen met een externe adviseur hebben we ons beraden op onze hoofdboodschap, en die geformuleerd in de vorm van een A4. De binnenlanden van West Papoea vormen met ca 40 miljoen hectare regenwoud een van de laatste groene longen van onze planeet. Het eiland is zeer rijk aan natuurlijke grondstoffen, zoals gas, olie, koper, en goud. Het gebied staat dan ook onder zware druk van de wereldeconomie. De oorspronkelijke bewoners worden plotseling geconfronteerd met commerciële exploratieactiviteiten. Zij ontvangen er relatief weinig voor terug. Weinig economisch perspectief, beperkte gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt (mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving. 12

9 De millenniumdoelen worden in de binnenlanden van West Papoea bij lange na niet gehaald. De kindersterfte is de hoogste van de wereld: 28% van de kinderen haalt de vijf jaar niet; 35 % sterft voor het 18 e levensjaar. De missie van de SDSP moet in deze context worden gelezen. Het lange termijn perspectief dat wij bij onze activiteiten voor ogen hebben is een duurzame samenleving, waarin de oorspronkelijke bewoners zelfstandig in staat zijn te zorgen voor een stabiele economische groei in een veilige omgeving, en zelf kunnen voorzien in de basale levensbehoeften op medisch, educatief en ecologisch terrein. Duurzaamheid en samenwerking zijn kernbegrippen in de missie van de SDSP. Wij streven dit onder meer na door de volgende uitgangspunten te hanteren: wij stellen de mens en het welzijn van de oorspronkelijke bevolking in het binnenland centraal; het initiatief voor onze acties dient te komen vanuit de lokale bevolking. Daarbij spannen wij ons in om door middel van signalering, voorlichting, etc. een optimale bewustwording van problemen en risico s te realiseren; wij starten uitsluitend projecten op als daar een positief effect van uitgaat op samenleving en/of natuur; wij kiezen voor een integrale aanpak, waarin alle relevante aspecten (zoals medische, educatieve, ecologische en economische) worden meegenomen; wij richten ons vooral op de toekomstige generatie. In de praktijk betekent dit dat vrouwen en jongeren een belangrijke rol wordt toebedeeld in onze projecten. 13

10 Strategie Voor het realiseren van onze missie en visie kiest SDSP voor de volgende aanpak en ambitie: Focus. Onze focus voor het in beeld brengen van de totaalproblematiek is het binnenland van geheel Papoea. In de uitvoering richten wij ons voorlopig in het bijzonder op de Vogelkop. Integraal programma. Om de integrale aanpak te realiseren werken wij op basis van een programma, waarin als resultaat van een gedegen analyse en met medewegen van alle duurzaamheidaspecten, een totaalplan voor een regio, streek of gemeenschap wordt opgesteld. Een programma bevat altijd een onderdeel over de wijze waarop met de publiciteit wordt omgegaan. De al bestaande programma s zullen in het licht van deze nieuwe missie en visie worden beoordeeld en zo nodig worden gewijzigd, aangevuld en uitgebreid. Vervolgens zullen de bestaande projecten tegen deze programma s worden aangehouden en eventueel worden aangepast. Projecten die niet passen in een programma worden mede afhankelijk van de fase waarin zij zich bevinden zo snel mogelijk afgemaakt of afgestoten. Nieuwe projecten moeten passen in het van toepassing zijnde programma. 14

11 Werkwijze. Om met een kleine organisatie doelmatig en effectief te zijn, streven wij ernaar om zoveel mogelijk te acteren als inspirerende gangmaker en intermediair. Ter realisatie van een programma of project brengen wij betrouwbare (markt-)partijen (vraag en aanbod) bij elkaar. Wij initiëren, faciliteren, adviseren over de aanpak en monitoren de voortgang. Slechts bij uitzondering en als daar goede redenen voor zijn, pakken wij zelf een project op. Zo zal het vaak nodig zijn om de basis van een project neer te zetten alvorens partijen gevonden kunnen worden om de realisatie over te nemen. Deze eerste aanzet nemen wij indien er geen andere partij voor te vinden is en binnen onze mogelijkheden, voor onze rekening. Doel blijft daarbij om zo snel mogelijk capabele en geïnteresseerde partijen te vinden die het werk over kunnen en willen nemen. Zelfredzaamheid. Aangezien wij ons ten doel stellen dat de oorspronkelijke bewoners uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen zorgen voor het realiseren en in stand houden van een duurzame samenleving, vormt optimale capaciteitsbuilding de rode draad door al onze activiteiten in Papoea. Wij zoeken constant naar counterparts die mee kunnen werken met de vrijwilligers die voor SDSP werkzaam zijn. Het doel hierbij is dat als de SDSP zich terugtrekt uit een project, het werk kan worden gecontinueerd door lokale krachten. Op basis van onze ervaringen richten wij ons hierbij voornamelijk op jongeren en vrouwen. 15

12 Momenteel steunen wij nog voor veel van onze activiteiten op de van oudsher aanwezige kerken en haar netwerken. Omdat te verwachten valt dat deze bron van steun steeds meer weg zal vallen en dit netwerk te klein is voor grote trajecten, zoeken wij actief naar andere lokale netwerken die wij voor toekomstige projecten in kunnen zetten. Tevens trachten wij lokale studenten te selecteren die na hun studie bereid zijn terug te keren naar de binnenlanden om daar ingezet te kunnen worden voor de realisatie van projecten en een verdere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van hun samenleving. Samenwerking commerciële counterparts Wij zoeken samen met de lokale counterparts samenwerking met commerciële partijen die duurzame initiatieven willen ontwikkelen in de binnenlanden. Dit doen we vooral op het gebied van duurzame bosbouw en landbouw. De revenuen hiervan komen bij de lokale bevolking terecht, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de integrale ontwikkeling van het betreffende gebied. Samen met de counterparts wordt bij overheid en bedrijfsleven gevraagd om voorinvesteringen in sociale programma s en initiatieven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Organisatie. Wij houden de organisatie en daarmee de overheadkosten bewust klein. In Nederland hebben wij geen vaste betaalde krachten. Bestuurders, experts, projectleiders, administratieve en ondersteunende krachten werken allemaal op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen een minimale onkostenvergoeding. Reizen naar Papoea geschiedt voor eigen rekening. 16

13 In Papoea werken wij met een beperkt aantal vaste medewerkers. De gewenste ontwikkeling op dit terrein is reeds vermeld onder de noemer zelfredzaamheid. Wij verrichten onze werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk. In onze communicatie en samenwerking zullen wij de ontwikkelingen op het terrein van het nieuwe werken (cloud computing etc.) zoveel mogelijk implementeren. Voor de diverse soorten werkzaamheden van vrijwilligers zullen selectieprofielen worden opgesteld. Selectie van vrijwilligers zal professioneel op basis van deze profielen en langs een vastgestelde procedure geschieden. Speciaal punt van aandacht vormt daarbij ook de leeftijdsopbouw binnen alle geledingen van de SDSP zodat de continuïteit van onze activiteiten ook langs die weg verzekerd is Evaluatie 2014 en risicoanalyse Sinds 2011 evalueert het bestuur jaarlijks haar functioneren en de doelstellingen. In de verschillende hoofdstukken hierna is aangegeven op welke wijze deze punten zijn verwerkt. Nieuw in 2014 is de risicoanalyse van de SDSP. In een strategiesessie is naar voren gekomen dat er twee risico s zijn waaraan het bestuur aan moet werken: 1. Aanwas vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers van de SDSP zijn allemaal jongere mensen. Zij ambiëren geen bestuursfunctie, maar willen vooral een leuke klus doen, een bijdrage leveren in West Papoea of projectmatig werken. Vanuit de stichting hebben we dit meegenomen in de strategie en een aanpassing in ons vrijwilligersbeleid. Kortweg: we gaan deze nieuwe interesses faciliteren. 17

14 2. Communicatie en communicatiekosten: We zien een toename in het aantal online activiteiten. In 2015 gaan we extra inzet richten op online aanwezigheid, met name met meer berichtgeving. Daarmee hopen we de kosten van drukwerk te verminderen Speerpunten 2014 De speerpunten beschrijven de doelstelling voor Het bestuur heeft begin 2014 de volgende speerpunten vastgesteld voor de stichting (looptijd 1 jaar, daarna aan te passen voor het volgende kalenderjaar). De speerpunten geven ook enkele concreet meetbare resultaten en acties weer voor De speerpunten SMART gemaakt wordt gedaan in de toelichtingen aan het einde van ieder hoofdstuk. Daarin zijn de doelen voor 2014 aangegeven, de resultaten benoemd en wordt een vooruitblik gegeven voor SMART: Specifiek; Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Aanvaardbaar; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? Realistisch; Is het doel haalbaar? Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Projecten 1. Gezondheid en gemeenschap: a. Eerste uitvoerende activiteiten doen voor Midden Vogelkop project. b. Inventarisatie recycling plasticafval. c. Deelprojecten uitwerken voor vrouwengroep, agrarische initiatieven en waterprojecten. d. Fondsenwerving starten voor tuinbouw en plastic project e. Waterprojecten extra aandacht geven 2. Economische initiatieven a. Diverse agrarische en veeteelt initiatieven, gerelateerd aan gemeenschapsopbouw Midden Vogelkop 3. Natuur a. Eco toerisme : YAT logement verzelfstandigen en overdracht aan lokale organisatie. Daarnaast reizen naar binnenland verzelfstandigen met hulp van lokale gidsen. Starten met: Grondpapieren in orde maken. b. Website papua-travel vernieuwen c. Fondsenwerving starten voor deelprojecten. 4. Kunst a. Professionaliseren aanbod kunst uit West Papoea op Nederlandse markt b. Relateren lokale initiatieven op gebied van kunst en nijverheid aan lopende projecten.financieren van project vrouwengroep in Manokwari 18

15 c. Kinderboek publiceren in Bahasa Indonesia en inzetten voor projecten in West Papoea d. Kunstkalender maken voor 2014 of daarna 5. Educatie a. Uitbreiden van de functie van het kantoor / annex galerie b. Organisatie event op een of meer scholen en/of kerken Samenwerking 1. Netwerkorganisatie (SOWP) faciliteren en zoeken naar aansluiting van andere organisaties 2. Internationale en nationale aandacht voor mensenrechten- en medische problematiek in West Papoea via presentaties Communicatie 1. Aanwezigheid SDSP op enkele nationale evenementen 2. Publicatie over de SDSP in landelijk blad 3. Proberen regelmatig mensen op kantoor te zetten en zorgen voor aanloop van bezoekers Bedrijfsvoering Vrijwilligersbeleid: Zorgen voor nog meer binding met vrijwilligers en donateurs Extra PR rondom burgerinitiatief Publicaties maken rondom bestedingen van bilateraal geld. Bestuurslid en andere personen aantrekken Donateursonderzoek uitvoeren 19

16 1.5. Beleid 2014, en nu op naar 2015, kortom Doel 2014 Kunstverkoop via website verbeteren Zorgen voor bezetting kantoor t.b.v. bezichtigingen Input op mogelijke missies van Nederlandse bedrijven in West Papoea. Social media strategie opgesteld en gestart met uitvoeren Resultaten 2014 Meer contacten opgezet met bedrijfsleven Kunstverkoop gestart, deels via internet, deels via bezoek aan het kantoor Uitvoering Social Media strategie Vooruitblik 2015 Viering 20 jarig bestaan Uit de blog van vrijwilliger Rufus Timmermans, vrijwilliger SDSP (deel 1) Met het geluid van kettingzagen op de achtergrond lopen we over een spoor van houten planken. Ik ben in de Warsumsum vallei, een gebied ten oosten van Sorong. Hier willen Nico en een aantal lokale vrienden een trektocht van een aantal dagen uitzetten. Ze hopen toeristen te interesseren die toch al in Sorong zijn vanwege Raja Ampat. Een mooi plan dat ook de lokale bevolking kan helpen. Aan mij de eer om fotomateriaal te verzamelen, de mogelijkheden te bekijken en achteraf de tour te becommentariëren. 20

17 In een flinke pick-up vertrekken we rond zonsopgang vanuit Sorong. Langs de kant van de weg zien we kinderen in hun uniformen onderweg naar school. Bij het dorpje Malaumkarta maakt het asfalt plaats voor het parcours waar ons vervoersmiddel voor gemaakt is. Hier en daar wordt het spannend of we het halen, maar uiteindelijk glibbert onze Mitsubishi ons veilig naar ons vertrekpunt van deze jungletocht. Om het gebied in te mogen, hebben we de toestemming van het dorpshoofd van Malagubtuk nodig. Een kleine, grijze vrouw komt blij op me af en vertelt dat ze de laatste Nederlander hier ongeveer vijftig jaar geleden heeft gezien. Na een kleine bijeenkomst vertrekken we met een (te) grote groep te voet de jungle in. Er blijkt een spoor van planken te liggen. Fijn voor goede grip en droge voeten, maar de werkelijke reden waarom het spoor er ligt, is minder fijn. Het is namelijk aangelegd voor de motoren die het gekapte hout uit de jungle moeten afvoeren. Ik kan me niet voorstellen hoe ze met zware motoren over een plankbreedte van tien tot vijftien centimeter kunnen rijden. Aan de gekapte bomen is deze tocht niet te ontkomen. De grootste liggen om en hebben in hun val kleinere omstanders meegenomen. Met een kettingzaag worden de enorme stammen ter plaatse in balken en planken gezaagd. De omstanders liggen er voor niks bij. Nu zie ik dus met eigen ogen wat de vraag naar mooi hout aanricht in een regenwoud. Per maand mag er volgens het dorpshoofd in zijn district dertig kubieke meter hout worden gekapt. In werkelijkheid is dit veel meer. Via Surabaya wordt voornamelijk merbau en meranti verkocht naar China en Maleisië. De lokale bevolking ontvangt geen compensatie net als de vogels die hun leefgebied zien slinken. 21

18 2. De SDSP in cijfers 2.1. Aantal projecten In het jaar 2014 heeft de SDSP een aantal projecten in uitvoering gehad: In totaal heeft de SDSP, over de verschillende aandachtsgebieden heen, 18 verschillende projecten onderhanden. Er is 1 project afgerond in het jaar 2014 Er zijn geen projecten opgestart in 2014: 18 projecten lopen in 2015 door Daarvan zijn er 8 benoemd tot reguliere projecten. Voorbeeld: Het financieren van het SDSP kantoor en de nieuwsbrief wordt projectmatig opgepakt. Beleid van de SDSP is meer focus te leggen op een beperkt aantal projecten, vandaar de teruglopende aantallen. We kijken daarnaast meer naar de integrale aanpak van projecten in een gebied. Dit rekenen van dan tot één project. Verloop projecten SDSP Pijplijn Lopende projecten Afgeronde projecten Afgewezen projecten Aantal projecten per december van ieder jaar. 22

19 2.2. Fondsenwerving De fondsenwerving van de SDSP splitst zich in twee grote aandachtsgebieden: Kleine (deel-)acties bij vooral scholen, kerken en jongerengroepen. Grote fondsenwerving bij de NGO s, bedrijven en particulieren, vooralsnog voornamelijk binnen Nederland. o Een deel hiervan wordt door de SDSP zelf gedaan o Een ander deel hiervan wordt uitgevoerd door onze partner: Bureau Internationale Samenwerking (BIS) Sinds 2009 werkt de SDSP samen met BIS voor het verwerven van financiële fondsen. Het bestuur heeft expliciet gekozen voor het partnerschap, waardoor de samenwerking ook voor andere projecten vorm wordt gegeven. Wat betreft de kleine (deel-)acties gaat het meestal om een geheel van acties om een specifiek project te ondersteunen. In het jaar 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwe projecten die in 2015 opgestart worden, en is het project Moeder- en kindzorg wat betreft de werving van fondsen afgerond. Activiteiten t.b.v. de fondsenwerving zijn: Gebruik van facebook Gebruik van nieuwsbrief, foldermateriaal en internet Aanschrijven van NGO s en bedrijven Aanschrijven (vermogens)fondsen Deelname aan evenementen en presentatie van de SDSP. De relatie tussen de giften/donaties, de projecten en de doelstellingen, volgt in het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag. 23

20 2.3. Vergaderingen De SDSP maakt, als vrijwilligersorganisatie, gebruik van diverse moderne media om onderlinge contacten te onderhouden tussen bestuursleden, werkgroepleden en counterparts in Nederland en West Papoea. Bestuursvergaderingen en vergaderingen van de werkgroep zijn dan ook vooral bedoeld voor afstemming en besluitvorming. Veel contacten lopen via afzonderlijke bestuursleden met particulieren en met vertegenwoordigers van andere organisaties. Aantal vergaderingen in 2014: Bestuursvergaderingen: 8 maal, waarvan 1 strategiesessie. De werkgroep Gezondheidszorg is 2 keer bij elkaar geweest, waarvan 1 maal virtueel dus via een online bijeenkomst. De werkgroep communicatie is 5 maal bij elkaar geweest Klachten De SDSP heeft in 2014 geen klachten ontvangen, het 10 e jaar achtereen dat er geen klacht is ingediend. De klachtenprocedure is beschikbaar op aanvraag en via de website van de SDSP. Klachten kunnen telefonisch en schriftelijk worden doorgegeven. Het bestuur van de SDSP is zeer tevreden met deze cijfers, die onderbouwen dat de SDSP op een juiste wijze met de omgeving omgaat. 24

21 2.5. Vrijwilligers In 2014 is de SDSP gegroeid. In de loop van het jaar zijn 4 mensen actief geworden bij de SDSP en zijn 2 een personen weer gestopt. Zie hoofdstuk 5, Personeel en Organisatie. De SDSP heeft in de regel geen mensen in dienst. Al het werk wordt gedaan op basis van de inzet van onbezoldigde vrijwilligers Stage en onderzoek Voor stagiaires is de SDSP een prima plek om ervaring op te doen. De theorie en de praktijk komen dicht bij elkaar, vooral ook omdat het werk van stagiaires direct gebruikt wordt en gepubliceerd wordt. Uiteraard is daarvoor altijd een begeleider uit het bestuur van de SDSP aangewezen die een en ander in goede banen leidt. Uit deze stages komen vaak ook publicaties voort. Hiervoor is speciaal ruimte gemaakt op de internetsite van de SDSP. In 2014 heeft de SDSP geen stagiaires ingezet. Daarnaast maakt de SDSP gebruik van de stagebank (www.stagebank.nl). In 2014 heeft met name het gebruik van OneWorld geleidt tot een aantal nieuwe vrijwilligers en mensen die interesse hebben getoond in de SDSP. 25

22 2.7. SDSP in het land De SDSP heeft in 2014 veel gedaan aan externe communicatie en publiciteit. De vrijwilligers waren in staat een aantal evenementen te bezoeken, kunst uit West Papoea te exposeren en voor de projecten van de SDSP fondsen en leden te werven. We waren dit jaar op de volgende landelijke en regionale evenementen aanwezig (zie ook de SDSP-website): Basisschool 't Schaddeveld in Dieren op 20 februari en 11 maart 2014 Pacific House te Utrecht op 29 mei 2014 Amsterdam Roots Festival op 6 juli 2014 Stroomhuis in Neerijnen (expositie) op 21 november 2014 Stichting Het Goede Doel concert in Apeldoorn op 22 november 2014 Omniversum Den Haag op 26 november 2014 Stroomhuis in Neerijnen (veiling) op 29 november 2014 Stichting Het Goede Doel spint oa voor Papua op 9 december

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie