Altijd raak Sneller en beter beslissen met Big Data. Whitepaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Altijd raak Sneller en beter beslissen met Big Data. Whitepaper"

Transcriptie

1 Altijd raak Sneller en beter beslissen met Big Data Whitepaper

2 Inhoudsopgave Big Data: van onderbuikgevoel naar harde feiten Definitie Context: 4 grote kansen Mogelijkheden en onmogelijkheden Impact op de organisatie Dit levert het op KPN Consulting en Big Data De essentie

3 Big Data: van onderbuikgevoel naar harde feiten Iedere dag zijn er talloze nieuwe beslissingen om te nemen. Klein en groot. Over nieuwe markten, die wel of niet bestormd worden. Over processen, die wel of niet simpeler kunnen. Over andere manieren van klantcommunicatie, die wel of niet bijdragen aan succes. Tweederde van die beslissingen, ook die met veel impact, wordt nog altijd op basis van intuïtie of onderbuikgevoel genomen. En dat terwijl de harde feiten verpakt in diverse data vaak wel aanwezig zijn, binnen of buiten organisaties. Big Data helpt om goed geïnformeerd de juiste beslissing te nemen. De hoeveelheid informatie die beschikbaar is wordt dagelijks groter. Steeds meer gegevens, feiten en cijfers, worden openbaar gemaakt en door een groeiend aantal organisaties toegepast. En zo verrijkt tot nieuwe inzichten, nieuwe kennis. Hoe slim en geïnformeerd ondernemers en managers ook zijn, het is voor een enkel mens of team vrijwel onmogelijk om al die inzichten te overzien en te combineren. Individuele kennis en intuïtie voldoet eenvoudigweg niet meer om goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Big Data kan helpen. Door verbanden aan te tonen, door samenhang te laten zien en zo nieuwe inzichten te creëren. In deze whitepaper laten we zien wat de meerwaarde van Big Data is, hoe u Big Data op de juiste manier kunt inzetten, wat datagedreven werken inhoudt en hoe Big Data u helpt om sneller en beter te beslissen. En zo nieuwe ruimte geeft om te ondernemen. Ruimte om te innoveren en te ondernemen Goed toegepast, biedt Big Data nieuw inzicht in de kansen en mogelijkheden die er voor een onderneming zijn. Met de actionable insights, inzichten op basis waarvan actie ondernomen kan worden, geeft Big Data nieuwe ruimte. Ruimte om te innoveren en te ondernemen. Om de eigen kennis en ervaring te verrijken met een zorgvuldig of breed opgebouwde schat aan informatie. 3

4 Definitie Big Data is de aanduiding voor een benadering, aanpak of proces, waarin verschillende data gegevens bijeen worden gebracht om nieuwe inzichten te geven in organisatievraagstukken. Deze data komt vanuit verschillende bronnen, binnen en buiten de organisatie, en creëert bij elkaar nieuwe informatie. En inderdaad, we schrijven data in enkelvoud dit is omdat het van origine een ICT-term is die slaat op een set data. Een Big Data-traject dat werkelijk waarde toevoegt begint altijd vanuit een organisatievraagstuk, of dat nou een operationeel, strategisch, juridisch of een marketingvraagstuk is. Van het vinden van nieuwe klantgroepen tot fraudedetectie. En daarmee is het starten van een Big Data-traject niet puur een ICT-aangelegenheid, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. Wel zou het een hechte samenwerking moeten zijn, aangezien ICT hier wel een belangrijke brugfunctie kan vervullen en de organisatie kan wijzen op bijvoorbeeld nieuwe technologie of analysemethodes. Of andersom: om inzichten van data-analyse te vertalen naar concrete organisatieoplossingen. Kwestie van betekenis? Big Data gaat niet (alleen) over groot in de zin van grote hoeveelheden, het gaat vooral over de potentie van data. Over de impact die data kán hebben. Omdat de term big mensen vaak op het verkeerde been zet het gaat altijd over gigantische hoeveelheden data wordt ook steeds vaker gesproken over data-analytics. Toch dekt dat de lading niet: Big Data gaat namelijk over veel meer dan analyse. Het gaat over, ten eerste, verbanden zoeken tussen verschillende ontwikkelingen, en, ten tweede, als er dan een verband is, dat nieuwe inzicht toepassen in de praktijk. Big Data als een traject of een manier van werken geeft dus altijd perspectief op concrete acties. Wat betekent... Hypothese: de stelling of vraag die je los laat op Big data. Correlatie: samenhang of verband tussen 2 of meerdere uitkomsten van Big Data (kan ook toeval zijn). Causaliteit: een mogelijke oorzaak-gevolg-relatie, wanneer er correlatie is vastgesteld. Data scientists: de mensen die thuis zijn in statistiek, analysemethodes, organisatievraagstukken, ICT en mathematica. Zij begrijpen de organisatievraag en sturen de data engineers aan. Data analisten: degene die de vertaling naar hypothese en analyse maakt hij of zij heeft doorgaans een achtergrond in statistiek of sociale economie. Data engineers: dit zijn de mensen die zorgen voor het juiste gereedschap voor het datamanagement denk aan ICT-systemen en toepassingen en voorbewerking van de data. 4

5 met betekenis met betekenis wordt wordt met context met context wordt wordt met doel met doel wordt wordt met inzicht met inzicht wordt wordt Beslissing Beslissing Beslissing verandering, verandering, Beslissing verandering, beweging beweging met doel met wordt doel wordt Wijsheid Wijsheid bruikbaar, bruikbaar, actionable, actionable, bruikbaar, actionable, ondernemend ondernemend bruikbaar, ondernemend actionable, met inzicht ondernemend met wordt inzicht wordt Kennis Kennis contextueel, contextueel, samengesteld, samengesteld, contextueel, samengesteld, lerend lerendcontextueel, lerend samengesteld, met betekenis lerend met betekenis wordt wordt Informatie Informatie Informatie Informatie bruikbaar, bruikbaar, georganiseerd, georganiseerd, bruikbaar, gestructureerd gestructureerd georganiseerd, gestructureerd met context bruikbaar, georganiseerd, gestructureerd met wordt context wordt Data Data verandering, beweging beweging signalen, signalen, nietszeggend nietszeggend signalen, nietszeggend signalen, nietszeggend Welke Welke actie? actie? Welke actie? onthult onthult Welke actie? onthult Toekomst Verleden richting richting Wat is Wat het is beste? het beste? Wat is het beste? Wijsheid onthult Wat onthult is het beste? onthult Wijsheid Kennis Kennis Data Data principes principes Waarom? Waarom? onthult onthult patronen patronen Wat? Wat? onthult onthult relaties relaties Toekomst Verleden onthult richting richting principes onthult principes Waarom? Waarom? onthult patronen onthult patronen Wat? Wat? onthult onthult relaties relaties De stadia van een Big Data-traject Data = signalen, losse set gegevens (leeftijden of locaties bijvoorbeeld) Informatie = data die gecombineerd wordt tot iets bruikbaars (geeft antwoord op vragen als wie, wat of waar ) Kennis = informatie met context of betekenis (geeft antwoord op hoe -vragen) Wijsheid = begrip en kennis gecombineerd tot nieuwe inzichten Beslissing = wijsheid met een doel of doelstelling 5

6 Context: 4 grote kansen Data is een waardevol middel. Het is dé grondstof voor een heel nieuwe generatie ondernemingen met nieuwe verdienmodellen. Maar ook bestaande organisaties biedt het kansen, voor procesverbetering of gerichte klantbenadering bijvoorbeeld. Niet gebruiken en weggooien is dus zonde. Maar wat dan? Big Data is de techniek om data te ontginnen. Experts op dit terrein zijn in staat om de potentie van ruwe data te zien. Net als een ruwe diamant die een leek ook niet kan onderscheiden van een kiezelsteen vraagt dit wel om een geoefend oog. Wij onderscheiden 4 kansen of 4 manieren waarop organisaties Big Data kunnen inzetten om er beter van te worden. Om beter te functioneren, beter te ondernemen, betere service te verlenen, beter dan de concurrent te zijn, bijvoorbeeld. 1. Operational Excellence: tot in de puntjes geregeld Natuurlijk, een goed ondernemer of manager voelt doorgaans wel aan waar het in de keten spaak loopt. Waar een vertraging in de productie bijvoorbeeld vandaan komt. Toch blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld van psycholoog en econoom Daniel Kahneman ( Ons feilbare denken ) dat de ondernemer of manager die zich puur op gevoel baseert, tegenwoordig toch echt kwalitatief slechtere beslissingen neemt. Even snel een handvol papieren en formulieren doorbladeren om het gevoel bevestigd te zien, is er dan ook niet meer bij. Het is te veel. En te verspreid: over Excelsheets, verschillende rapportages of in diverse modules van ERP-systemen. Dan voldoet intuïtie eenvoudigweg niet meer. Maar het combineren van die twee harde feiten, inclusief verbanden en inzichten (Big Data), plus intuïtie levert wel veel op. Namelijk: wijsheid (zie vorige pagina). Operational excellence gaat over soepel lopende processen, ketens die naadloos op elkaar inhaken en een maximaal of optimaal gebruik van alle bedrijfsmiddelen. Big Data kan daar veel waarde aan toevoegen. Van het identificeren van bottlenecks in de ketens of processen tot het nog slimmer inplannen van alle bedrijfsmiddelen. En zelfs voorspellen waar in de toekomst bottlenecks gaan ontstaan. 2. Productleadership: op de grondvesten doen schudden De productleadership-kans is wellicht de meest veelbelovende en tegelijk de meest gevreesde kans. Want in een aantal sectoren zoals retail of het hotelwezen is de disruptieve, de nietsontziende, alles op z n kop zettende, impact al voelbaar geworden. Nu hoeft niet elke organisatie de nieuwe Airbnb te worden, wel is het van belang rekening te houden met de komst van dergelijke verdienmodellen. En de eigen organisatie daarop aan te passen. Want anders verwordt het productleadership van anderen tot een groot risico voor u: weet uw concurrent wel de organisatie tijdig bij te sturen, dan staat u direct op achterstand. Niets doen is eenvoudigweg geen optie meer. Tegelijkertijd is er de nieuwe deeleconomie. Door uw data te delen met anderen en te verrijken met elkaars inzichten, ontstaat nieuwe kennis. En nieuwe inzichten, die u wellicht vooruit helpen. Dat betekent dat u, om uw markt op de grondvesten te doen schudden, ook afhankelijk bent van anderen. Big Data helpt u de juiste bondgenoten te vinden. 6

7 3. Customer intimacy: op schoot bij de klant De kans om meer te weten over de klanten is wellicht de bekendste kans die Big Data biedt. Social media, bezoersinfo via cookies, eigen omzetcijfers, open data, commerciële databases: de hoeveelheid potentiële kennisbronnen was nog nooit zo groot. Het stelt bedrijven in staat aanbiedingen op maat te ontwikkelen. Maar ook publieke organisaties biedt het veel mogelijkheden: zij kunnen hun dienstverlening aanscherpen en bijvoorbeeld wachttijden verkorten. Tegelijk stelt Big Data in deze zin u voor een aantal dilemma s. Allereerst de privacyvragen: wat mag u verzamelen? Wat mag u combineren? Dan de praktische dilemma s: wat wilt u eigenlijk precies weten? Uit welke bronnen? Een kansrijk Big Data-traject op het gebied van customer intimacy begint daarom met gezond verstand en kennis van zaken: een slimme en realistische doel- en vraagstelling. 4. Risk & Fraud: alles onder controle Wat speelt er in uw organisatie? Waar wijken reguliere processen en cijfers plotseling af? Waar worden patronen doorbroken? Voor de verbetering van fraudeen risicobeheersing biedt Big Data veel kansen. Gaat het om voldoen aan compliancemaatregelen, dan kunnen organisaties vooral publieke en financiële organisaties er feitelijk niet meer omheen. Het aantal toezichthouders en wet- en regelgeving is namelijk enorm toegenomen. Zodanig, dat eigenlijk alleen Big Data een antwoord biedt om aan de vereisten te voldoen. Met dank aan Big Data zijn audits bovendien veel beter en verfijnder uit te voeren, wat veel tijd en overbodig vinkwerk scheelt. Big Data helpt risicomanagement te verbeteren en biedt meer zicht op mogelijke frauduleuze praktijken binnen en buiten een organisatie. 7

8 Mogelijkheden en onmogelijkheden Door de potentieel disruptieve de ondermijnende, alles op zijn kop zettende kracht van Big Data is het duidelijk dat dit een thema is voor de organisatie als geheel. Niet alleen van bijvoorbeeld marketing of ICT. Wanneer er een organisatievraagstuk ligt, in wat voor een vorm dan ook, is de kans groot dat dit met Big Data opgelost kan worden. Of dat er in elk geval nieuw zicht op het vraagstuk ontstaat. Stappenplan Wanneer u aan de slag wilt met Big data, adviseren we u onderstaand stappenplan te volgen. 1. Detecteer de ondernemingskansen en/of vraagstukken. Waar ziet u hobbels in de keten? Welke vragen spelen in uw organisatie? Of in uw markt? Ziet u wellicht nieuwe kansen, waarvan u zich afvraagt of ze ook op u van toepassing zouden zijn? Bijvoorbeeld: Ik heb als zorgverzekeraar nog te weinig zicht op de risicoprofielen van mijn klanten uit generatie X. Ik wil deze risicoprofielen graag verfijnen. 2. Formuleer vervolgens een realistische en relevante doel- en vraagstelling. Wilt u echt alles uit Big Data halen, dan kunt u ook alvast potentiële scenario s creëren. Inzichten en verbanden die u uit Big Data haalt kunt u daardoor straks direct toepassen. Bijvoorbeeld: Als een lid van generatie X opgroeit in een omgeving met dichte bebouwing, heeft deze generatie dan meer kans op risicovol gedrag? En zo ja, welke consequenties en scenario s koppel ik daar dan als verzekeraar aan? 3. Bepaal waar de databronnen zich bevinden. Dat kan bij een medewerker, afdeling of business unit binnen de organisatie zijn. Het kan ook bij een partner of leverancier zijn. Of nog verder buiten de organisatie: uit een open data-project van de overheid of van social media. Bijvoorbeeld: Social media om bestaande klantprofielen (leeftijd, postcode) te verrijken met hun uitlatingen op social media, plus: hun connecties en de uitlatingen van deze connecties. Daarnaast: opendata-bronnen van de overheid over gedrag, gekoppeld aan bepaalde dichtheid van bebouwing. 4. Controleer welke data gebruikt kan en mag worden. Niet alle bronnen zijn zomaar toegankelijk zo kan het zijn dat bestandsformaten niet goed uitwisselbaar of vergelijkbaar zijn. Doordat ze in excelbestanden op lokale computers staan, bijvoorbeeld. Een andere uitdaging kan wet- en regelgeving vormen, met name de privacyregelgeving. Dit is vooral van toepassing op persoonsgegevens. Daarnaast is er veel branchespecifieke regelgeving, zoals de Archiefwet voor overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld: De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gaat behoorlijk ver: het is zelfs van toepassing op gegevens die je tijdelijk binnenhaalt, bijvoorbeeld als verwerker. Let daarop bij het koppelen van eigen data aan opendata. 5. Vervolgens laten de (door u ingehuurde) analisten of datascientists hun analyses los op de verzamelde data. Zo komt u tot actionable insights. De verschillende uitkomsten verbanden en inzichten legt u naast elkaar en naast de eerder ontwikkelde scenario s. Als het goed is heeft u nu antwoorden op uw vragen en concreet perspectief op actie. Bijvoorbeeld: Er is een aantoonbaar verband tussen leeftijd, woonomgeving en vergroot risico. Daarom zet u nu het scenario aanscherping risicoprofiel in werking. 6. De nieuwe inzichten helpen bij de bedrijfsvoering dat heeft u nu aan den lijve ondervonden. De volgende stap is daarom de verankering van datagedreven werken in de organisatie en borging van een continue Big Data-analysecyclus. Bijvoorbeeld: Door klantprofielen waar u vragen over heeft, te blijven monitoren via Big Data-trajecten, ziet u snel of er afwijkingen zijn of opvallende verschillen. Hierop kunt u dan direct polissen of beleid aanpassen. 8

9 Grenzen aan Big Data Naast alle genoemde mogelijkheden, zijn er ook grenzen aan wat Big Data kan. We zetten ze hier op een rij om goed voorbereid en met de juiste verwachtingen Big Data volop te kunnen benutten. 1. Wanneer meerdere Big Data-trajecten naast elkaar lopen, kan het zijn dat analyses elkaar gaan beïnvloeden. Waardoor de uitkomsten van de ene analyse de andere gaan sturen. Ook kan een uitkomst een hoge correlatie laten zien, terwijl dat toch toeval blijkt te zijn. Het is belangrijk altijd kritisch te blijven en uw gezond verstand in te zetten. 2. De uitkomsten kunnen nog zo veel inzicht geven, de menselijke factor kan bepalen of het uw organisatie werkelijk iets oplevert. Wanneer de uitkomsten bijvoorbeeld de belangen van bepaalde groepen mensen schaden of iets impopulairs naar boven brengen, dan zal het weerstand oproepen. Wellicht worden de uitkomsten met wantrouwen bekeken en zelfs terzijde geschoven. 4. De kwaliteit van het resultaat van een Big Data-traject of manier van werken is afhankelijk van de beschikbaarheid van data. En de kwaliteit van die data. Dat betekent dat wanneer organisaties open data gaan toepassen maar hun uitkomsten bij zich houden, data niet worden verrijkt. Op termijn komt daarmee de kwaliteit van Big Data-trajecten in gevaar. 5. En tenslotte zijn er ethische grenzen aan Big Datatrajecten. Want wat doe je met de uitkomsten wanneer het bepaalde groepen mensen stigmatiseert? Wanneer een onverwacht dwarsverband laat zien dat een bepaalde groep consumenten een risico lijkt op te leveren? Dat creëert ethische dilemma s waartegen organisaties zich kunnen wapenen door bijvoorbeeld een eigen gedragscode te ontwikkelen. In dergelijke interne regelgeving is het het beste uit te gaan van het ergste: wat als de gegevens in handen zouden vallen van terroristen of echte kwaadwillenden? Of stel jezelf de vraag: Wat als het morgen op de voorpagina van de krant staat. Staat u er dan nog steeds achter? 3. Hoewel met Big Data heel veel vragen kunnen worden beantwoord, is het van belang om bepaalde cruciale kennis toch op persoonsniveau te behouden. Het kan namelijk een ondernemersrisico opleveren wanneer specifieke kennis niet meer bij mensen aanwezig is (zie punt 1: de afweging of een hoge correlatie een verband aantoont of puur toeval is, kan alleen door mensen gebeuren). 9

10 Impact op de organisatie De impact van Big Data op organisaties kan groot zijn. Zo groot, dat een organisatie op een heel andere manier gaat werken. Datagedreven werken, wordt dit ook wel genoemd. Data als strategische asset Big Data kan aan organisaties laten zien wat er staat te gebeuren. Want waar traditionele data-analyse laat zien dát er iets veranderd is wat veel organisaties al opgemerkt hadden, denk aan veranderend klantgedrag geeft Big Data een blik vooruit. Daarmee wordt data een strategische asset, met potentieel enorm veel waarde. Gebaseerd op een veelvoud aan databronnen, vanuit allerlei invalshoeken, worden inzichten steeds fijnmaziger. Van uitlatingen op social media tot criminaliteitscijfers, van eigen data over koopgedrag tot temperatuurschommelingen: hoe rijker de data, hoe scherper het inzicht. Blijkt dat op een warme dag de behoefte aan zorg minder is? Dan kunnen werkroosters daarop aangepast worden. Dat is datagedreven werken. De gevolgen van datagedreven werken De nieuwe patrouilleermethode was niet bedoeld om de professionaliteit van de individuele politieman of -vrouw ter discussie te stellen. Toch kan zo n verandering, een gestandaardiseerd patrouilleringsschema, wel zo voelen. In veel organisaties betekent Big Data dus een cultuurverandering. Zo zijn veel managers gewend op basis van intuïtie hun beslissingen te nemen. De introductie van Big Data-trajecten kan dan overkomen als een motie van wantrouwen in hun capaciteiten. Het is daarom van groot belang deze mensen mee te nemen in de besluitvorming óver de inzet van Big Data. Er is kortom veel te winnen: kostenbesparingen, productiviteitverbetering, omzetverhoging noem maar op. Maar er is ook wat voor nodig. Een ander voorbeeld van de toegevoegde waarde van datagedreven werken komt van de politie. Zij besloten van het kris-kras patrouilleren over te gaan op gericht patrouilleren. Met Big Data hadden ze ontdekt dat kris-kras patrouilleren onvoldoende werkt. Een nieuwe manier van patrouilleren zorgde daarentegen voor een aanzienlijke daling van een bepaalde vorm van criminaliteit. 10

11 Houdt hier rekening mee in uw organisatie Laat Big Data ergens in het productieproces van een organisatie of in de markten een plotselinge afwijking of kans zien? Dan moet een organisatie daarop kunnen acteren. En snel het beleid willen en kunnen aanpassen. Zowel bij het bewaken van de privacy als het inrichten van beleid en het nadenken over de governance, is begrip van de strategische waarde van Big Data van belang. Big Data als strategische asset, dus. En niet als een aparte afdeling. Randvoorwaarden in een organisatie zijn verder: Flexibilisering van beleidsvoering: teamleiders en beleidsontwikkelaars moeten bereid zijn koerswijzigingen door te voeren als gevolg van uitkomsten van Big Data-trajecten. Openheid ten opzichte van uitkomsten uit Big Data: Big Data kan alleen succesvol zijn, wanneer mensen begrijpen wat de meerwaarde is. Houdt ze betrokken, laat ze meedenken. Steun of mandaat vanuit de top: openheid en flexibilisering is alleen mogelijk met steun vanuit de top. Liefst zelfs met een mandaat voor degene die het Big Data-traject initieert. Houdt hier rekening mee in uw ICT-organisatie Hoewel Big niet altijd voor grote hoeveelheden hoeft te staan, is enige omvang van de hoeveelheid data wel van belang voor een goede uitkomst van een Big Data-traject. Voor ICT betekent dat een soms forse uitbreiding van de opslagcapaciteit. En wellicht kijken naar opslagmogelijkheden in de cloud, waardoor opslagcapaciteit flexibel mee kan groeien met de vraag vanuit de organisatie. In vrijwel alle Big Data-trajecten gaat het om vergelijkingen tussen ongelijksoortige bestanden. Videobestanden, excelsheets of tekstbestanden: er is nog een slag nodig om de data ook werkelijk te kunnen gebruiken. Met de explosieve groei van het gebruik van sensoren, slimme apparaten en samenwerkingsplatforms, groeit de variatie aan formaten alleen maar. Organisaties zoeken en vinden steeds nieuwe oplossingen daarvoor. Bij sommige Big Data-trajecten gaat het om data die in een hoog tempo ververst of aangepast wordt. Denk aan het monitoren van realtime informatie zoals het aantal bezoekers op een event. De ICT-infrastructuur moet voorbereid zijn op dergelijke pieken. Ook hier kunnen clouddiensten tegenwoordig een oplossing bieden, met zogenaamde IaaS-diensten (Infrastructure as a Service). Hee, de auto heeft een goed idee! Procesverbetering dankzij Internet of Things Steeds meer apparaten wisselen data uit. Niet alleen de smartphones, servers of desktops, maar ook leasewagens of koelunits wisselen data uit. Voor onderhoud bijvoorbeeld, over het brandstofpeil of over de houdbaarheid van de producten die in het desbetreffende apparaat zijn opgeslagen. Deze stroom aan data is niet alleen nuttig voor de directe aansturing van de apparaten, maar levert ook waardevolle procesinformatie. Waarom hebben auto s van een bepaald type met een berijder in een bepaalde functie altijd extra tijd nodig als ze in een bepaalde regio zijn? Om die data bij elkaar te kunnen brengen, zullen Facilitaire zaken en HR bijvoorbeeld samen op moeten trekken. 11

12 Dit levert het op De structurele inzet van Big Data als onderdeel van uw reguliere besluitvormingsprocessen levert u, kort gezegd, een slimmer opererende organisatie. En dat datagedreven werken kan veel opleveren. Wat precies, dat is helemaal afhankelijk van het type organisatie, de omvang of de branche. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. Meer rendement Doordat u continu goed zicht heeft op eventuele bottlenecks in uw processen, kunt u uw machinepark of productielijn veel efficiënter inzetten. Machines die nodeloos stil staan behoren tot het verleden, en dat betekent: meer rendement. Dat geldt overigens ook voor dienstverlenings- of kennisorganisaties: op basis van Big Data ziet u snel welke teams bovengemiddeld presteren. Of welke teams achterblijven. Met bijvoorbeeld gerichte trainingen kunt u de prestaties weer omhoog brengen. En zo uw hele procesketen verbeteren. Nieuwe verdienmodellen Met Big Data heeft u beter zicht op de behoeftes van uw klanten. U weet wat er in hun wereld speelt en hoe u ze wellicht nog beter van dienst kunt zijn. Met nieuwe bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld. Ook hier helpt Big Data u: door data van anderen te delen en te verrijken met uw eigen data, laat u (potentiële) klanten een nieuwe wereld aan mogelijkheden zien. Dat klinkt wellicht wat abstract. Maar met Airbnb als voorbeeld wordt dit een stuk concreter. Deze dienst doet niets anders dan het continu bijeenbrengen en verrijken van data van miljoenen klanten en geïnteresseerden. Van onderkomens tot reviews: reizigers én aanbieders weten precies waar ze aan toe zijn. Minder fraude Fraude op kleine schaal schaadt, wanneer het structureel gebeurt, het bedrijfsleven enorm. Denk aan het illegaal gebruik van algemene middelen. Of nog concreter: het illegaal aftappen van elektriciteit. Met Big Data ziet én lokaliseert u dat onmiddellijk dankzij de continue monitoring en combinatie van de verschillende datastromen in uw organisatie. Deelt u dat met anderen in uw branche of daarbuiten, dan ziet u misschien ook in welk gebied of in welke periodes dit vaker voorkomt. Zodat u heel gericht protectiemaatregelen of ontmoedigingsbeleid kunt instellen. 12

13 KPN Consulting en Big Data Onze klanten kunnen erop rekenen dat privacy en veiligheid onze hoogste prioriteit heeft. Het bewaken van de vertrouwelijkheid van communicatie is al meer dan een eeuw het fundament van onze onderneming. Bij dilemma s gaan we in gesprek met onze klanten. Wij zijn altijd helder over wat we met de gegevens van onze klanten doen. Net als veel andere grote kennisorganisaties verwerkt ook KPN voor de bedrijfsvoering veel gegevens. Voor het gebruik van specifieke telecomgegevens (zoals verkeersgegevens) gelden duidelijke wettelijke regels, die bedoeld zijn om de privacy van klanten te waarborgen. Die regels leven wij nauwgezet na. Privacystatement Bij de kansen die wij zien voor het toepassen van Big Data, trekken we duidelijke grenzen als het gaat om de vraag wat we wel en niet doen. Privacy, wet- en regelgeving en grondige ethische analyses zijn doorslaggevend. Voor het toepassen van Big Data geldt: de desbetreffende informatie is volledig geanonimiseerd, zodat deze nooit meer herleidbaar is naar individuele klanten, of als volledige anonimisering niet mogelijk is we vragen klanten eerst expliciet om toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Dit zijn daarbij onze uitgangspunten: Alle initiatieven van KPN zijn in lijn met onze privacymissie en -statement (zie kpn.com/privacy) Alle Big Data-initiatieven worden getoetst en moeten voldoen aan de strenge interne regels van KPN: Verwerking van klantgegevens, ook versleuteld, kan gevolgen hebben voor de privacy van de consument Gegevens voortkomend uit het gebruik van onze dienstverlening (niet de inhoud), kunnen alleen gebruikt worden met expliciete toestemming van de klant De toestemming is alleen geldig als deze door de klant expliciet en vooraf gegeven is, op grond van duidelijke informatie vanuit het bedrijf over wat er met de klantdata gebeurt De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de klant, eenvoudig en kosteloos Onze oplossingen Wij helpen organisaties bij het inzetten van Big Data. Onderscheidend in onze aanpak zijn onze aandacht voor de kwaliteit van uw data, voor de best passende techniek en voor de structuur van uw organisatie, inclusief uw specifieke security- en compliance-vraagstukken. Steeds toetsen we of de businesscase nog overeind staat. Onze ideeën sluiten daarom goed aan op uw bedrijfsprocessen. Ondersteuning vanuit de cloud Voor ICT-afdelingen hebben wij diverse cloudoplossingen om de eigen infrastructuur te ontlasten. En om naar behoefte extra capaciteit in te kopen. Ook voor overheids- en zorgorganisaties hebben wij volledig compliant cloudoplossingen, waarbij de data gegarandeerd onder Nederlands recht valt. KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN. Als gids in de nieuwe wereld verbinden wij de mogelijkheden van ICT met de mensen, doelen en drijfveren van organisaties. Zodat zij vandaag én morgen succesvol zijn. Wij helpen bedrijven, instellingen en overheden het maximale uit ICT te halen. Zo functioneren zij soepel, veilig en zeker en kunnen ze blijven vernieuwen. ICT gaat niet alleen over bits en bytes, maar vooral om mensen. Onze ruim 1000 professionals weten dat. Soms een tikje eigenwijs, met de nieuwste inzichten en altijd mensgericht. Wij zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie Sjoerd Hulzinga Lead Consultant Big Data

14 De essentie Nieuwe antwoorden op uw organisatievragen Big Data geeft u ruimte om te ondernemen. Goed ingezet, combineert het diverse gegevens en informatie tot nieuwe inzichten in bestaande vraagstukken. Of het nu gaat om strategische of operationele vragen. Van procesverbeteringen tot slimmere klantbenadering. Om Big Data goed in te zetten is het van belang te starten vanuit een heldere hypothese en vraag. Op 4 gebieden kan Big Data waarde toevoegen: Operational excellence: procesverbetering en efficiënter gebruik van middelen en capaciteit Productleadership: ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen Customer intimacy: meer weten over uw klanten, zonder privacy te schenden Risk & fraud: inzicht in afwijkingen in processen of patronen De impact van Big Data op organisaties kan groot zijn. Zo groot, dat een organisatie op een andere manier gaat werken. Datagedreven werken noemen we dat een manier van werken, waarin werkprocessen continu aangepast kunnen worden aan veranderende inzichten. Uiteindelijk moet dat organisatievoordelen opleveren als: meer rendement, nieuwe verdienmodellen en minder risico s. Voor het goed inzetten van Big Data hebben wij een stappenplan ontwikkeld van de detectie van ondernemingskansen tot het omzetten van de nieuwe inzichten naar werkelijk verbeterde processen. Dit stappenplan vindt u in deze whitepaper. Ook leest u welke grenzen wij zien: Big Data geeft immers niet zomaar en overal een antwoord op. 14

15 kpnconsulting.nl

Benut de waarde van data Neem een voorsprong met datamanagement. Whitepaper voor managers en beslissers

Benut de waarde van data Neem een voorsprong met datamanagement. Whitepaper voor managers en beslissers Benut de waarde van data Neem een voorsprong met datamanagement Whitepaper voor managers en beslissers Dit is datamanagement Datamanagement omvat alle activiteiten en processen binnen een organisatie die

Nadere informatie

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

DEFINITIE BIG DATA VAN GARTNER OVER PUUR DATA

DEFINITIE BIG DATA VAN GARTNER OVER PUUR DATA 2 OVER PUUR DATA Puur Data is specialist op het gebied van next generation Big Data Analytics solutions. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een strategie omtrent big data: wat wilt u bereiken en

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten.

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. CASE STUDY FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder

Nadere informatie

We make your Data work smarter

We make your Data work smarter We make your Data work smarter Groei: het belang van stuurinformatie Kennismaking Waarom zou ik inzetten op stuurinformatie voor groei? Hoe doe ik dat zo slim mogelijk? Wie wij zijn Wij laten uw data slimmer

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: UWV divisie Klant & Service Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Henk de Ruiter e-mail adres: Henk.deRuiter-02@uwv.nl mobiele telefoon: 0611366409 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Actionable Social CRM & Big Data

Actionable Social CRM & Big Data Actionable Social CRM & Big Data Geef uw klanten een gezicht en stem! Underlined 1 Underlined Co-Creatie Creatie 2013 Samen innoveren! Doel: Leer met elkaar nieuwe technieken om big data analyses te doen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 DATA-AQUILAE Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 Ad Steenbakkers a.steenbakkers@data-aquilae.nl Begrippenkader Open, Big, Linked Data Wereld van

Nadere informatie

Brochure Een igene Paspoort: iets voor mij? Leer meer over jouw eigen genen

Brochure Een igene Paspoort: iets voor mij? Leer meer over jouw eigen genen Brochure Een igene Paspoort: iets voor mij? Leer meer over jouw eigen genen Een igene Paspoort: iets voor mij? De belangrijkste overwegingen en achtergronden op een rijtje Bij igene zijn we gefascineerd

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Mobile2Morrow BV, gevestigd aan de kruisbes 37 te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Mobile2Morrow BV, gevestigd aan de kruisbes 37 te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Privacy verklaring Mobile2Morrow neemt jouw privacy heel serieus. We doen er alles aan om je privacy en gegevens te beschermen. We verzamelen informatie voor allerlei doeleinden, onder meer omdat we dit

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Het Internet of Things

Het Internet of Things Het Internet of Things De afgelopen jaren wordt de term Internet of Things (IoT) vaak gebruikt als dé nieuwe ontwikkeling die in bijna elk aspect van ons leven een grote rol gaat spelen. Waar mensen vaak

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP

kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP De kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP Op weg naar een grote gids Wetten, circulaires, protocollen. Het valt niet mee om alles te weten én toe te passen als je

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Wat is IoT? To T egankelijk uitlegd!

Wat is IoT? To T egankelijk uitlegd! Wat is IoT? Toegankelijk uitlegd! Een Hype, daar lijkt het inmiddels wel op. Er wordt veel over geschreven en verteld. Journalisten en commentatoren van populaire TV programma's raken er niet over uitgepraat,

Nadere informatie

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things

LoRa van KPN. Connectiviteit voor Internet of Things LoRa van KPN Connectiviteit voor Internet of Things Energie-efficiënt verbindingen maken Internet of Things is steeds meer een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Alles en iedereen kan tegenwoordig met

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020 Met het oog op morgen Strategisch plan DWA 2020 Met oog op morgen DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Hierbij leggen we de lat hoog

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Open de schatkamer. Kennisdag Meer doen met data. Subtitel van het document. Peter Kleuver en Sander Bijvank

Open de schatkamer. Kennisdag Meer doen met data. Subtitel van het document. Peter Kleuver en Sander Bijvank Open de schatkamer Meer doen met data Peter Kleuver en Sander Bijvank Kennisdag 2017 Subtitel van het document Programma Waar gaan we het over hebben? Introductie Peter Kleuver en Arjan van der Berg SAS

Nadere informatie