Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE"

Transcriptie

1 Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE

2 Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP)

3 Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Executive Master of Tactical Policing (EMTP), ook wel de Tactisch Leidinggevende Leergang (TLL) genoemd. De EMTP is een door de NVAO geaccrediteerde hbomaster leergang en dus vergelijkbaar met hbo-masters in het reguliere onderwijs. Het onderwijs van de EMTP sluit volledig aan op landelijke kaders zoals de Visie op Politieleiderschap. Een van de uitgangspunten van de leergang is dat u als student zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen leertraject. Middels opdrachten werkt u aan de vorming van uw leiderschapscompetenties binnen uw eigen context (de politieorganisatie) en benut hiervoor uw eigen werkomgeving (duaal) als (beginnend) leidinggevende. Dit concept is beproefd en menig bedrijf is jaloers op de positieve resultaten die de student met dit leertraject kan behalen. Het is handig om deze studiewijzer door te lezen voor u van start gaat met de opleiding, maar u kunt hem ook als naslagwerk gebruiken. De studiewijzer beschrijft hoe het onderwijs in elkaar zit, welke kernopgaven u moet volgen, over welke competenties u straks moet beschikken en hoe we die toetsen. U vindt ook informatie over studiebelastingsuren en locaties waar u les krijgt. Kortom: deze studiewijzer maakt u wegwijs binnen de leergang én het opleidingsinstituut. Veel succes en ook plezier gewenst met uw opleiding. 3

4 Inleiding De Executive Master of Tactical Policing Leidinggeven binnen de politieorganisatie is een vak dat u leert door opgeleid te worden en daarnaast ervaring op te doen. De School voor Politie Leiderschap (SPL) biedt de Executive Master of Tactical Policing (EMTP) aan voor politiemensen die zich willen bekwamen in het leidinggeven op tactisch niveau binnen de politie. De EMTP is gebaseerd op het beroepsprofiel voor de tactisch leidinggevende en tot stand gekomen in samenwerking met de politiepraktijk. De EMTP wordt ook wel TLL genoemd (Tactisch Leidinggevende Leergang). De leergang is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), waardoor u na afronding van de leergang de titel EMTP mag dragen. In de leergang worden state of the art leiderschapsontwikkelingen gecombineerd met leren in de context van de politiepraktijk. Relevante ontwikkelingen in de samenleving en binnen de politie, zoals Politie in Ontwikkeling, de Visie op Politieleiderschap, de Werkgeversvisie en de Normaalste zaak van de wereld, krijgen een herkenbare plek in het onderwijs. De zeven meest relevante thema s voor politieleiders, beschreven in de Visie op Politieleiderschap, zijn belangrijke pijlers voor de EMTP. Deze thema s zijn: 1. bij jezelf beginnen 2. gericht zijn op goed politiewerk 3. gewenst leiderschap verbinden met de externe opgave 4. verbinding hebben met (de mensen in) het primaire proces 5. aanwezig zijn 6. oog hebben voor systeemwerking 7. gericht zijn op groei, ontwikkeling en diversiteit U zult merken dat het onderwijs in de EMTP u leert om keuzes te maken. Het stimuleert uw omgevingsbewustzijn, nodigt uit tot nieuwsgierigheid, biedt de gelegenheid om inzicht in uzelf te krijgen, laat u herkennen hoe en wanneer u inspirerend stuurt en wat daadwerkelijk goed vakmanschap is dat gericht is op het politiewerk. Leeswijzer Deze studiewijzer bevat informatie over de School voor Politie Leiderschap en over de opbouw van de leergang, inclusief de studielast en de toetsing. Er is een hoofdstuk opgenomen over de manier waarop de begeleiding georganiseerd is en de taken die de verschillende begeleiders hebben. Ook is een korte beschrijving van de inhoud van de verschillende kernopgaven in deze studiewijzer opgenomen. Tot slot wordt aandacht besteed aan praktische informatie. 4

5 Inhoudsopgave 1. School voor Politie Leiderschap 6 2. Opbouw van de EMTP Beroepsprofiel Kernopgaven Studieduur, studieritme en studielast Randvoorwaarden Toetsing en examinering Erkenning Verworven Competenties (EVC) ICT-gebruik in het onderwijs 8 3. Begeleiding Leerprocesbegeleider Lijnchef en/of coach Docent Inhoud van de kernopgaven Effectief Leidinggeven ( ) Visie en beleid ( ) Organisatieontwikkeling en procesmanagement ( ) Verandermanagement ( ) Leidinggeven aan intake en service ( ) Leidinggeven aan de politietaak binnen de gemeenschappelijke veiligheidszorg ( ) Leidinggeven in conflict- en crisissituaties ( ) Leidinggeven aan het opsporingsproces ( ) Praktijkonderzoek ( ) Praktische informatie Diplomering Informatiebronnen Studenten Informatiepunt (STIP) Adressen 18 Bijlage 1: beroepsprofiel tactisch leidinggevende 20 5

6 1. School voor Politie Leiderschap De School voor Politie Leiderschap (SPL) is een van de zes scholen binnen de Politieacademie. De SPL is hét instituut voor leiderschap bij de politie. De SPL ondersteunt politieleiders op operationeel, tactisch en strategisch niveau bij een leven-lang-leren en bij het realiseren en onderhouden van hun mentale, intellectuele en sociaal-emotionele fitheid. De SPL levert ook een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis over politieleiderschap. De SPL biedt de Nederlandse politie en haar ketenpartners in veiligheid, naast diverse leergangen voor politieleiderschap, ook collectieve, individuele en internationale maatwerkprogramma s aan in het kader van management development. De leiderschapsleergangen van de Politieacademie waar de SPL verantwoordelijk voor is, zijn: de Operationeel Leidinggevende Leergang de Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche de Executive Master of Tactical Policing de Executive Master of Tactical Policing major in Criminal Investigation de Executive Master of Police Management / Strategisch Leidinggevende Leergang Het is de ambitie van de SPL om de ontmoetingsplek te zijn waar politieleiders zich (blijvend) ontwikkelen in hun vak. In haar wens om mensen te faciliteren in hun ontwikkeling als politieleider, besteedt de school aandacht aan de brede maatschappelijke context, de ontwikkeling van het vak en het interventierepertoire. Daarbij staat de leider als mens steeds centraal. Voor meer informatie over de SPL kunt u terecht op de website van de SPL: 6

7 2. Opbouw van de EMTP 2.1. Beroepsprofiel De EMTP is gebaseerd op het beroepsprofiel voor tactisch leidinggevende (zie bijlage 1) en is tot stand gekomen in samenwerking met de politiepraktijk. In het beroepsprofiel staan de competenties beschreven die nodig zijn om de werkzaamheden van een leidinggevende op tactisch niveau in de beroepspraktijk uit te voeren. Deze competenties staan centraal in het onderwijs Kernopgaven De competenties uit het beroepsprofiel zijn verder uitgewerkt in kernopgaven; centrale opgaven en problemen die kenmerkend zijn voor het beroep en die aangepakt moeten worden binnen een specifiek organisatorisch verband. We verwachten van u dat u na analyse komt met een oplossing en een aanpak. De leergang omvat negen kernopgaven: Effectief leidinggeven Visie en beleid Organisatieontwikkeling en procesmanagement Verandermanagement Leidinggeven aan intake en service Leidinggeven aan de politietaak binnen de gemeenschappelijke veiligheidszorg Leidinggeven in conflict- en crisissituaties Leidinggeven aan het opsporingsproces Praktijkonderzoek Hoofdstuk 4 beschrijft de inhoud van elke kernopgave. Op de website van de Politieacademie (www.politieacademie.nl) is bij Onderwijsaanbod meer gedetailleerde informatie per kernopgave te vinden Studieduur, studieritme en studielast De EMTP duurt twee jaar en is gebaseerd op het INK-model, alsmede op de hoofdprocessen binnen de politie. Het eerste jaar van de leergang bestaat uit vier kernopgaven die afgeleid zijn van het INK-model. Ze zijn gewijd aan de meer algemeen politiële leiderschaps- en managementcompetenties, te weten: Effectief leidinggeven Visie en beleid Organisatieontwikkeling en procesmanagement Verandermanagement Het tweede jaar van de leergang is afgeleid van de vier hoofdprocessen van de Nederlandse politie en zoomt dus in op het leidinggeven in de verschillende politiële werkgebieden Intake en service Gemeenschappelijke veiligheidszorg Grootschalig optreden Opsporing De opleiding heeft een studielast van 1680 uur over de twee jaar. Gemiddeld zijn dit 20 uren per week. In principe krijgt u per twee weken twee dagen contactonderwijs en zult u twee dagen werkend leren in de politiepraktijk. De overige uren zijn bedoeld voor zelfstudie. 7

8 2.4. Randvoorwaarden Om de EMTP te kunnen volgen, is het noodzakelijk dat u een leerwerkplek heeft waar u uw praktijkopdrachten en proeven van bekwaamheid kunt uitvoeren. Verder wordt van u verwacht dat u een lijnchef heeft die verantwoordelijk is voor de begeleiding tijdens het werkend leren Toetsing en examinering Op vaste momenten tijdens de opleiding wordt gemeten of u in staat bent om als tactisch leidinggevende in de beroepspraktijk adequaat te handelen. Oftewel: heeft u de competenties verworven die bij een bepaalde kernopgave horen? Tot voor kort werd elke kernopgave van de EMTP afgesloten met een proeve van bekwaamheid, maar nu wordt gewerkt met een portfolio dat u samenstelt aan de hand van één of meer opdrachten per kernopgave. Daarnaast wordt de leergang afgesloten met een integrale proeve van bekwaamheid (praktijkonderzoek en simulatie). De examinering van de EMTP bestaat dus uit de volgende onderdelen: 1. één of meerdere portfolio-opdrachten per kernopgave die door het docententeam en/of begeleiders in het korps worden getoetst; het met een voldoende afsluiten van alle portfolioopdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de simulatie en het eindgesprek voor het afstudeeronderzoek. 2. een afsluitende simulatie, die door onafhankelijke externe examinatoren wordt getoetst. 3. een afstudeeropdracht in de vorm van een praktijkonderzoek, dat door een onafhankelijke externe examinator samen met een docent wordt beoordeeld. Meer informatie over deze examenopdrachten is te vinden op de digitale leeromgeving Blackboard (http://ecampus.politieacademie.nl). Onderwijs- en Examenregeling (OER) Alle regels die betrekking hebben op de inrichting, taakverdeling en verantwoordelijkheden met betrekking tot onderwijs en examinering, vindt u in de Onderwijs Examen Regeling (OER). De OER staat op de website van de Politieacademie (www.politieacademie.nl), bij het onderdeel Publicaties Erkenning Verworven Competenties (EVC) Een EVC-procedure is een methode voor herkenning, waardering en erkenning van (eerder opgedane) bekwaamheden. Een EVC-procedure kan bijvoorbeeld leiden tot een verkorting/versnelling van de opleiding. Tijdens de procedure worden de elders en/of eerder behaalde competenties vergeleken met de kwalificatiecriteria van het politieonderwijs. Als u denkt dat u op basis van een eerdere studie of werkervaring al over competenties beschikt die overeenkomen met een of meerdere portfolio-opdrachten, neem dan contact op met uw leerprocesbegeleider. U kunt geen vrijstelling aanvragen voor de portfolio-opdracht van de kernopgave Effectief leidinggeven, alsmede voor de integrale proeven (praktijkonderzoek en simulatie). Tevens kunt u voor niet meer dan 50% van de leergang vrijstelling aanvragen (OER artikel 33, lid 3) ICT-gebruik in het onderwijs In het onderwijs wordt regelmatig gebruik gemaakt van ICT. Via internet heeft u bijvoorbeeld toegang tot de digitale leeromgeving Blackboard. Op Blackboard worden informatie en opdrachten aangeboden en kan communicatie plaatsvinden tussen u en uw medestudenten en begeleiders. Op de locaties van de Politieacademie kunt u werken op de computers in het open leercentrum (OLC) en op elke locatie is draadloos internet voor u beschikbaar. Het korps is verantwoordelijk voor de inrichting van werkplekken die geschikt zijn om de praktijkopdrachten of proeven van bekwaamheid uit te voeren. Op deze werkplek wordt eveneens de mogelijkheid geboden om te communiceren via intranet en internet. 8

9 3. Begeleiding Als student bent u tijdens de gehele opleiding zelf verantwoordelijk voor uw leerproces. U bent verantwoordelijk voor het verwerven van competenties, voor de studievoortgang (inhoud en proces), de kwaliteit van uw werk en de weerslag daarvan in het portfolio. Tijdens uw opleiding wordt u door een aantal mensen begeleid: de leerprocesbegeleider, de lijnchef/coach en de docenten. Naast deze mensen die u individueel structureel begeleiden is uw klas gekoppeld aan een tactisch of strategisch leidinggevende uit de politiepraktijk die regelmatig aanschuift bij het onderwijs om een vertaling van de lesstof naar zijn/haar politiepraktijk te maken Leerprocesbegeleider Leerprocesbegeleiding is gericht op integrale politieleiderschapsontwikkeling. Uw leerdoelen, de studievoortgang en de ontwikkeling van het zelfsturend leren zijn daarbij de rode draden. De leerprocesbegeleider legt dwarsverbanden tussen de verschillende kernopgaven, maar is ook tussenpersoon tussen theorie en praktijk. De leerprocesbegeleider bewaakt uw algehele voortgang tijdens het leren op de Politieacademie en, gezamenlijk met de lijnchef, tijdens uw periode van werkend leren in de politiepraktijk. De leerprocesbegeleider is verantwoordelijk voor het volgen van uw studievorderingen en is uw aanspreekpunt bij problemen. De docenten van de kernopgave Effectief leidinggeven zijn tevens de leerprocesbegeleiders van de groep. Leerprocesbegeleiders zijn, vanaf het eerste moment dat de opleiding start, duidelijk zichtbaar voor u en uw lijnchef. De leerprocesbegeleider is de eerste contactpersoon en heeft een nadrukkelijke rol bij de intake, voortgang en afsluiting van de leergang. Leerprocesbegeleiding is geen vrijblijvend aanbod. De activiteiten waarmee de leerprocesbegeleiding vorm wordt gegeven, zoals leerprocesgesprekken en leerprocesverslagen, hebben een verplicht karakter. Er vinden gedurende de leergang vijf vaste leerprocesgesprekken plaats: drie in het eerste jaar en twee in het tweede jaar. Uw lijnchef/coach is bij drie van de vijf gesprekken aanwezig. Naast deze structurele gesprekken vindt regelmatig informeel overleg plaats tussen u en de leerprocesbegeleider Lijnchef en/of coach Uw lijnchef is verantwoordelijk voor de organisatie van uw werkomstandigheden en loopbaanbeleid. Hij is daarom tevens uw begeleider in de werkomgeving. Uw lijnchef bewaakt de voortgang van het werkend leren gedurende de hele opleiding en is aanspreekpunt bij problemen. Hij draagt er zorg voor dat u leerzaam werk kunt doen, dat alles goed georganiseerd is en dat de randvoorwaarden voor effectief leren aanwezig zijn. Tevens onderhoudt hij contacten met de Politieacademie. In voorkomende gevallen kan een lijnchef een deel van de coaching, waar het gaat om het verwerven van specifieke competenties, delegeren aan een materiedeskundige collega. Uw lijnchef heeft een rol bij de begeleiding en beoordeling van uw leeropdrachten en examenopdrachten. 9

10 3.3. Docent De docent kan verschillende rollen vervullen: als docent/trainer begeleidt hij u inhoudelijk bij het verwerven van kennis en ontwikkelen van competenties. als ontwerper/ontwikkelaar ontwerpt hij leeromgevingen, leeractiviteiten, leermiddelen en materialen die uw leren uitlokken en faciliteren. als coach biedt hij u ondersteuning bij het leerproces: hij helpt u bij het op gang brengen van het leerproces en het in goede banen leiden daarvan. Hij schept voorzieningen en randvoorwaarden om te leren en zorgt voor feedback. als examinator beoordeelt hij uw leerresultaten. 10

11 4. Inhoud van de kernopgaven 4.1. Effectief Leidinggeven ( ) Op basis van een intake en onderzoek naar de eigen competenties bekijken we waar uw aandachts- en verbeterpunten liggen op het vlak van tactisch leidinggeven. Het is belangrijk dat u zichzelf meteen bij de aanvang van de leergang bewust bent van waar uw kracht, talent, bekwaamheid en potentie liggen, en dat geldt zeker ook voor uw minder ontwikkelde kanten. Tijdens de EMTP zullen we dat wat goed is en dat wat beter kan onder een vergrootglas leggen. In de kernopgave Effectief leidinggeven staat het vergroten van zelfinzicht centraal, alsmede de bewustwording van de eigen stijl van leidinggeven in een tactische context. U zult leren hoe u dieper liggende kwaliteiten kunt aanboren en deze tot uiting kunt laten komen in het handelen. We zullen theorieën over management en leiderschap aanreiken waarmee u flexibiliteit in aanpak en gedrag kunt ontwikkelen. Vanuit het perspectief van concurrerende waarden wordt ook de vaardigheid ontwikkeld om verschillende, soms tegenstrijdige, rollen en vaardigheden effectief in te zetten. De ontwikkeling van gevoeligheid voor de belangen, overwegingen en motieven van burgers, medewerkers en partners is een opstap om de invloed van de tactisch leidinggevende binnen het grotere geheel (de organisatie, maar ook de maatschappij) te duiden en te richten. Studielast en credits Studiebelasting : 252 uur, waaronder 18 contactdagen verspreid over een jaar Credits : 9 Intervisie Tijdens de eerste lesdagen worden er intervisiegroepen gevormd. Deze groepen zullen elkaar ontmoeten op de avond tussen de twee lesdagen in. In het begin worden de intervisieavonden begeleid door de leerprocesbegeleiders, maar gaandeweg nemen ze meer afstand en kunnen de groepen zelfstandig aan de slag met het intervisieproces. Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Samenstellen examendossier en evaluatie U stelt in zowel het eerste als tweede leerjaar een examendossier samen en voert daarover examengesprekken met uw lijnchef en de leerprocesbegeleider. U laat hen met behulp van het dossier en het gesprek zien welke persoonlijke en beroepsvaardige ontwikkeling u tijdens het betreffende leerjaar hebt doorgemaakt als leidinggevende op tactisch niveau Visie en beleid ( ) Binnen deze kernopgave doorloopt u het totale proces van analyse en beleidsontwerp, via agendavorming, besluitvorming en uitvoering van de sturing tot de evaluatie van het beleid. Op tactisch niveau is analyse belangrijk omdat verticale opdrachten, horizontale overlegvormen en van-onderop-ervaringen erin samen komen. In de praktijk is de analyse echter vaak van onvoldoende niveau en zoekt men te snel naar doelen en oplossingen. Bij besluitvorming is de 11

12 onderlinge relatie tussen inhoud en proces van belang. Het komt er op aan dat u een visie heeft en hieraan vast kunt blijven houden (leiding geven met lef), dat u politiek-bestuurlijk kunt opereren en weet hebt van prudentie. Als tactisch leidinggevende kunt u vorm geven aan de uitvoering van beleid, en weet u hoe u moet monitoren en sturen. Monitoren vereist inzicht in de effecten van beleid, maar ook in de succesfactoren die tot resultaten leiden. En tot slot: in een omgeving die voortdurend in beweging is, moet beleid geëvalueerd en getoetst worden. Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 11 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Uitvoeren beleidsanalyse U selecteert een beleidsonderwerp en schrijft hiervoor een beleidsadvies. U analyseert het beleidsonderwerp aan de hand van één of meerdere theoretische modellen en voert een netwerk- en krachtenveldanalyse uit. Op basis van de analyseresultaten formuleert u ten minste twee oplossingsrichtingen die u op hoofdlijnen uitwerkt en beoordeelt op inhoud en proces. Op basis van deze beoordeling kiest u één van de oplossingsrichtingen en bereidt de implementatie voor. U kiest positie om deze oplossingsrichting geëffectueerd te krijgen en in een logboek beschrijft u op welke manier u het beleidsproces aangestuurd hebt. U verwerkt uw beleidsadvies en het logboek tot een verslag. In het afsluitende examengesprek bespreekt u het beleidsadvies met de docent. U licht het beleidsproces toe, beantwoordt vragen en verantwoordt de keuzes die u heeft gemaakt Organisatieontwikkeling en procesmanagement ( ) In deze kernopgave staat de samenhang tussen de verschillende elementen en niveaus in de bedrijfsvoering centraal. We leggen het accent op uw rol als tactisch leidinggevende. Vanuit de fasen Inrichten, Managen en Verbeteren van werkprocessen op onderdeeloverstijgend niveau zullen we die elementen structureren, concretiseren en relateren aan de context. De doelstelling van deze kernopgave is dat de tactisch leidinggevende de resultaatgerichtheid van relevante bedrijfsprocessen, en de samenhang daartussen, leert optimaliseren en daarover op strategisch niveau kan adviseren. Met betrekking tot de thema s die tijdens deze kernopgave aan de orde komen denk aan kwaliteitsmanagement en procesmanagement zullen we relevante en verdiepende theorieën en veelgebruikte modellen aanbieden: INK, BSC, EFQM, 7-S, BPR en OMP. De nadruk ligt op praktische toepasbaarheid; ze leveren een directe bijdrage aan het bereiken van de doelstelling van de kernopgave. Daarmee wordt een belangrijk onderdeel van de kernopgave dus het daadwerkelijk uitvoering geven aan de doelstelling in de praktijkopdracht. Deze kernopgave sluit overigens nauw aan bij de kernopgave Visie en beleid en draagt ook bij aan de algemene voorbereiding op de kernopgaven die hierna volgen. Ook wordt verbinding gelegd met kerncompetenties die beschreven zijn in de kernopgave Effectief leidinggeven. 12

13 Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 10 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Uitbrengen advies bedrijfsvoering U selecteert een inrichtingsvraagstuk en bedenkt een aanpak om het vraagstuk te optimaliseren. U verwerkt uw aanpak in een presentatie en schrijft hier een toelichting op. Op de vastgestelde examendag presenteert u de door u geadviseerde aanpak tijdens een gesimuleerde vergadering van het korpsmanagementteam. Dit team bestaat uit medestudenten en twee docenten van de Politieacademie. U wordt door een docent beoordeeld op uw presentatie en het beantwoorden van de gestelde vragen Verandermanagement ( ) In deze kernopgave ligt het accent op de hoe-vraag van het veranderproces. De inzichten en vaardigheden die u heeft opgedaan in eerdere kernopgaven kunt u binnen de context van deze kernopgave en de bijbehorende proeve toepassen. Centraal in de kernopgave staat u als leidinggevende in de rol van veranderaar. De basis van het onderwijs is het koppelen van kennis over veranderkunde aan zelfkennis en organisatiekennis. Dit vormt ook de basis voor de proeve. Onderwerpen die de kernopgave goed typeren zijn: bewust kiezen, consistente veranderstrategieën, meerdere perspectieven hanteren, omgaan met weerstand, out of the box denken, creatieve aanvliegroutes en werkwijzen, vergroten van innoverend vermogen en inspireren en motiveren. Het programma en de trainers bieden buiten vaste elementen ook ruimte voor persoonlijke wensen en interesses. Het doel van deze kernopgave is het vergroten van de persoonlijke uitrusting op het vlak van verandermanagement, en daarmee het vergroten van de kans op een effectieve implementatie van de gewenste veranderingen. Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 8 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Aansturen veranderproces In het kader van deze portfolio-opdracht selecteert u een onderwerp dat volgens u om verandering vraagt of reeds veranderd wordt. Vervolgens stuurt u gedurende twintig aaneengesloten weken het veranderproces aan, en stelt u een veranderdossier samen. Het veranderdossier bevat documenten en materialen die op de volgende aspecten betrekking hebben: visie, probleemanalyse, doelstelling, feitelijk veranderproces, evaluatie lijnchef, toekomstplannen en literatuur. U sluit de opdracht af met een examengesprek waarin u de docent laat zien dat u de competenties verworven heeft op het gebied van voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een verandering. 13

14 4.5. Leidinggeven aan intake en service ( ) De kernopgave Intake en Service richt zich op het proces Intake en Service, een proces ten behoeve van externe klanten (burgers). In overleg met de docent kunt u tijdens deze kernopgave ook een onderwerp of traject kiezen op het gebied van dienstverlening waarin interne klanten centraal staan. Ervaringen uit de eigen politiepraktijk en de landelijke en regionale visie op Intake en Service vormen, samen met de visies van andere overheidssectoren, een platform waar houding, kennis en vaardigheden op het gebied van dienstverlening aangescherpt kunnen worden. We staan ook uitdrukkelijk stil bij ervaringen en inzichten van het bedrijfsleven. Ontwikkelingen zoals Customer Relationship Management (CRM) en Customer Experience Management (CEM) beïnvloeden immers het denken over dienstverlening. We maken een analyse van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit een communicatief, cultureel en juridisch perspectief. Verder zoeken we naar manieren om de relatie met het publiek c.q. de burgers te onderhouden en te verbeteren, om zo het vertrouwen in de politie te vergroten. In het onderwijs staan we buiten vakinhoudelijke kennis - nadrukkelijk stil bij de manier waarop u als tactisch leidinggevende verbeteringen in het proces Intake en Service en innovaties op het gebied van dienstverlening in de lijn effectief kunt vormgeven. Ook besteden we aandacht aan uw leidinggevende rol als toezichthouder op het geheel; we maken inzichtelijk hoe het proces Intake en Service is verbonden met de overige processen en wat de samenhang is tussen de verschillende onderdelen van het serviceconcept. Studielast en credits Studiebelasting : 84 uur, waaronder 4 contactdagen Credits : 3 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Kwaliteit van dienstverlening Voor deze portfolio-opdracht kiest u in uw eigen praktijk een onderwerp op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. Hiervan maakt u een analyse en stelt u de gewenste verbeteringen vast. Daarmee gaat u aan de slag. Ter afronding van de kernopgave verzorgt u een presentatie van uw businesscase aan uw medestudenten en een docent Intake en Service Leidinggeven aan de politietaak binnen de gemeenschappelijke veiligheidszorg ( ) In deze kernopgave staat een aantal hoofdvragen centraal. In de eerste plaats vragen naar de inhoud en achtergronden van het concept GVZ en de betekenis daarvan voor de organisatie en de gerichtheid van het politiewerk. Hierbij betrekken we onder andere het referentiekader Gebiedsgebonden Politiezorg. Gevraagd wordt waaruit een probleemgerichte oriëntatie in uw eigen werk of werkomgeving bestaat en hoe uw netwerk eruit ziet of eruit zou moeten zien. Een tweede vraag waarbij we stil zullen staan, is die naar de aanpak van concrete problematiek en de sturing daarop, of daarbinnen. Hier komt de regievraag aan de orde, de (praktijk van de) politiek-bestuurlijke aansturing van de politie en de in- en externe sturingsmogelijkheden van jou als tactisch leidinggevende. Verder besteden we aandacht aan de koppeling van de eigen praktijk aan bestaande visies op het gebied van veiligheidszorg en politiewerk (bijvoorbeeld Politie in Ontwikkeling ). Het resultaat is dat u een heldere visie kunt formuleren op de rol van de politie binnen de veiligheidszorg. En, niet onbelangrijk, vanuit die visie leert u de aard en inhoud van politiezorg 14

15 concreet vormgeven in de praktijk. Zo draagt u al signalerend en sturend zorg voor een effectieve aanpak van een breed scala aan veiligheidsproblematiek. Belangrijk thema is verder het in de praktijk vorm en inhoud geven aan het bepalen van uw eigen positie. Uw leiderschap in de praktijk brengen dus. Het accent in de kernopgave verschuift van kennis, inzicht en visie naar strategieën, technieken, tactieken en vaardigheden die nodig zijn voor het in- en extern kunnen sturen op, en binnen, de GVZ-processen. Van wat en waarom, naar de praktische consequenties en het hoe. Studielast en credits Studiebelasting : 168 uur, waaronder 8 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Politie en veiligheidsaanpak In deze portfolio-opdracht gaat u met uw medestudenten aan de slag met visieontwikkeling in relatie tot veiligheidszorg en de positionering van de politie. U werkt uw visie uit voor één werkveld en onderzoekt of - en in hoeverre - gewerkt wordt volgens de principes van de veiligheidszorg. U formuleert oplossingsrichtingen voor knelpunten die u signaleert en maakt een plan voor de implementatie van de door u voorgestelde verbeteringen. U presenteert deze visie, uw analyse van het werkveld en uw ideeën over de implementatie van mogelijke oplossingen aan uw docent. Ook schrijft u een notitie waarin u uw analyse onderbouwt en ingaat op de implicaties van uw visie voor het korps en voor uw positie als tactisch leidinggevende. De presentatie en de notitie worden beoordeeld door een docent van de School voor Politie Leiderschap Leidinggeven in conflict- en crisissituaties ( ) In deze kernopgave staat uw leidinggeven op tactisch niveau centraal in de voorbereiding, uitvoering en nazorg van grootschalige (onvoorziene) incidenten en publieksgebeurtenissen. Gebeurtenissen op lokaal, districtelijk of regionaal niveau waarbij potentiële conflict- en crisissituaties kunnen ontstaan en die gekenmerkt kunnen worden door grotere (politieke) afbreukrisico s en maatschappelijke onrust. De competenties die u heeft opgedaan in eerdere kernopgaven kunt u hier gebruiken om de gewenste leiderschaps- en managementvaardigheden verder uit te diepen en te relateren aan de werkcontext. U leert door middel van methodische principes hoe potentiële conflict- en crisissituaties zijn te voorspellen en maakt hierbij gebruik van complexe scenario s. Op basis daarvan bent u als tactisch leidinggevende in staat het bevoegd gezag en de ketenpartners verantwoord te adviseren en tot ketensamenwerking te komen. U leert tactische concepten te ontwikkelen op basis waarvan u uw operationeel leidinggevende verantwoord kunt aansturen. Begrippen die we zullen hanteren zijn public order management, crowd management, crowd control en riot control. In casuïstieksimulaties en groepsbesluitvormingsprocessen leert u verder om onder druk goede en verantwoordelijke crisisbesluitvorming te plegen. Essenties daarbij zijn scenariodenken, belangenafwegingen, advisering, afstemming en onderbouwing van besluiten. 15

16 Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 10 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht 1: evalueren van een evenement of voorzien optreden U voert deze portfolio-opdracht in principe uit in een groep van maximaal drie personen. Samen evalueert u het verloop van een evenement of voorzien optreden. Ieder groepslid is verantwoordelijk voor de evaluatie van één van de politiële processen en de rol van de tactisch leidinggevende binnen dit proces. Per proces besteedt u aandacht aan de fasen preparatie, respons en nazorg. De uitkomsten van de evaluatie worden gepresenteerd aan de districts- of divisiechef van het opdrachtgevende korps. De evaluatie wordt beoordeeld in een examengesprek met een docent van de School voor Politie Leiderschap. Portfolio-opdracht 2: deelnemen aan crisisbesluitvorming Deze portfolio-opdracht betreft een simulatie waarin u optreedt als tactisch leidinggevende in een SGBO rond een onvoorziene situatie. U vervult de functie van chef voor één van de politiële processen. U wordt beoordeeld door docenten van de School voor Politie Leiderschap op uw (basis)kennis van de verschillende processen, het functioneren onder druk, de effectiviteit van uw acties en uw adviesvaardigheden Leidinggeven aan het opsporingsproces ( ) In deze kernopgave staan de inrichting en aansturing van het hoofdproces Opsporing centraal. We benaderen dit deel van de brede politietaak vanuit actueel en relevant beleid. In het onderwijs besteden we specifiek aandacht aan de gezags- en ketenrelaties in de opsporing, aan sturing en controle van het proces, de inbedding in de integrale politietaak en aan de ondersteunende processen. Doel is inzicht verwerven in de complexiteit van de opsporing, om zo het proces doelmatig aan te kunnen sturen en verbetervoorstellen te kunnen formuleren die aansluiten op actueel beleid. Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 8 contactdagen en een studiereis. Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Inrichten en verbeteren van de opsporing Deze portfolio-opdracht is een simulatie. U selecteert een inrichtingsvraagstuk dat relevant is voor het bereiken van resultaten binnen het hoofdproces Opsporing. Vervolgens bedenkt u een doelstelling met betrekking tot de aanpak en stelt u vast hoe u het proces wilt gaan inrichten. Die aanpak verwerkt u in een presentatie en daarop schrijft u een toelichting. Dit geheel presenteert u tijdens een gesimuleerde vergadering van het korpsmanagementteam. Dit korpsmanagementteam bestaat uit medestudenten en twee docenten van de School voor Politie Leiderschap. Naar aanleiding van uw presentatie zullen zij vragen stellen. U wordt beoordeeld op de presentatie en de beantwoording van de vragen. 16

17 4.9. Praktijkonderzoek ( ) Het praktijkonderzoek is gericht op een vraagstuk naar keuze. Het doel van de opdracht is dat u laat zien dat u (wetenschappelijke) kennis, onderzoek en literatuur kunt toepassen in de praktijk. Op die manier draagt u bij aan de kennisontwikkeling en overdracht (in brede zin), van, voor en door de politie. De probleemstelling, de opzet en de manier waarop u te werk bent gegaan, verwerkt u met uw bevindingen in een onderzoeksrapport. Als het onderzoeksrapport is goedgekeurd, volgt een eindgesprek met de examinatoren. Studielast en credits Studiebelasting : 224 uur, waaronder twee contactdagen over methoden van onderzoek, aangevuld met individuele begeleiding bij het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van een onderzoeksrapport. Credits : 8 Manier van toetsing De examenopdracht bestaat uit twee delen: Deel 1 Praktijkgericht onderzoek Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van een praktijkonderzoek over het onderwerp dat u hebt gekozen. Het doel van dit onderzoek is het beschrijven, verklaren/begrijpen en mogelijkerwijs verbeteren van de beroepspraktijk. U formuleert een probleemomschrijving met een probleemstelling en doelstelling en laat zien dat u complexe problemen kunt analyseren en doorgronden vanuit door u gekozen theorie(ën). U betrekt de (politie)praktijk bij uw analyse en benadert zaken interdisciplinair. U genereert alternatieve oplossingen. Het onderzoeksvoorstel, uw analyse en uw bevindingen verwerkt u in een onderzoeksrapport. Hierin zijn in ieder geval de volgende onderdelen verwerkt: bestaande theorieën en/of inzichten met betrekking tot uw gekozen thema een beschrijving van de praktijk waarin het thema aan de orde komt het juridisch kader (indien van toepassing) de implicaties voor (politie)leiderschap conclusies en aanbevelingen voor de praktijk Deel 2 Eindgesprek Als het onderzoeksrapport is goedgekeurd, volgt een eindgesprek met de examinatoren. Dit gesprek start met een korte presentatie die u zelf hebt voorbereid over de highlights van het onderzoeksrapport en het vervolg daarop. U verantwoordt uzelf in datzelfde gesprek over de inhoudelijke keuzes die u heeft gemaakt. U geeft uw visie op de toekomst en geeft aan wat de implicaties en consequenties zijn van uw onderzoek voor het politiewerk en voor uw korps in algemene zin. Daarbij reflecteert u op uw eigen positie en uw rol als tactisch leidinggevende en laat zien dat u daarin de spanningsvelden opzoekt. 17

18 5. Praktische informatie 5.1. Diplomering Als u alle examenopdrachten voldoende afgesloten heeft, kunt u uw diploma aanvragen bij de studentenadministratie. Hiervoor moet u alle examenresultaten overleggen die u gedurende de leergang in uw portfolio heeft verzameld. Vier keer per jaar wordt een diploma-uitreiking georganiseerd. Als u niet naar de diploma-uitreiking gaat, wordt uw diploma na afloop naar uw huisadres verzonden Informatiebronnen Naast deze studiewijzer zijn er nog andere informatiebronnen die u kunt gebruiken om meer informatie over uw studie, de SPL of de Politieacademie te vinden: Website School voor Politie Leiderschap: Op deze website vindt u algemene informatie over de SPL, maar ook een selectie van actuele nieuwsberichten over (politie)leiderschap en een overzicht van de geplande activiteiten voor de komende periode. Website Politieacademie: Op de website van de Politieacademie vindt u meer informatie over de Politieacademie, zoals adresgegevens. Ook kunt u via deze website meer informatie vinden over de SPL en de andere scholen van de Politieacademie en het onderwijs dat verzorgd wordt. Blackboard: Op Blackboard vindt u gedetailleerde informatie over de inhoud van de kernopgaven, de proeven en allerlei andere zaken omtrent uw opleiding. Ook de literatuurlijst vindt u hier. Blackboard is een onderdeel van de digitale onderwijsportal E-campus. PolitieKennisNet: PolitieKennisNet (PKN) is het landelijke digitale kennis- en informatieportaal met onder andere de politiekundige kennisbank en virtuele kantoren. Deze diensten zijn beschikbaar voor het politieonderwijs, de politiepraktijk en partners in de publieke veiligheid. Mediatheek: Elke vestiging van de Politieacademie beschikt over een eigen mediatheek. Dit is een (gratis) mediatheek voor de hele Nederlandse politie. In de mediatheek kunt u alle informatie vinden over politiekunde en politiegerelateerde onderwerpen. Zwaartepunten in de collectie liggen bij recherche, verkeer, milieu, gevaarbeheersing en leiderschap. De collectie bestaat uit boeken, rapporten, tijdschriften, beeldmateriaal, dag- en weekbladen en digitale bronnen. De catalogus van de mediatheek is online beschikbaar Studenten Informatiepunt (STIP) Voor alle vragen, opmerkingen, ervaringen, klachten en ideeën over het politieonderwijs kunt u terecht bij het Studenten Informatiepunt van de Politieacademie. Het STIP is bereikbaar via telefoonnummer en het adres Het STIP probeert de vragen en signalen direct op te pakken en op te lossen. Lukt dat niet, dan speelt het de vragen door en volgt het antwoord in een later stadium. Het Informatiepunt is gehuisvest op de concernlocatie in Apeldoorn Adressen Het onderwijs van de EMTP wordt voornamelijk verzorgd in Warnsveld en Apeldoorn. Het is mogelijk dat ook gebruik wordt gemaakt van andere vestigingen van de Politieacademie of externe locaties. 18

19 Concernlocatie Apeldoorn Arnhemseweg AC Apeldoorn Telefoon (055) Fax (055) Locatie Warnsveld Rijksstraatweg AD Warnsveld Telefoon (0575) Fax (0575) Postadres Politieacademie Postbus BB Apeldoorn De Politieacademie maakt gebruik van één postadres voor alle locaties. Geef bij het versturen van post duidelijk aan voor welke locatie en persoon de post bedoeld is. 19

20 Bijlage 1: beroepsprofiel tactisch leidinggevende Als tactisch leidinggevende geeft u integraal leiding aan een middelgrote groep medewerkers en hun operationeel leidinggevenden. U stuurt meerdere primaire hoofdprocessen tegelijkertijd aan bijvoorbeeld binnen een geografische eenheid of leidt één primair hoofdproces in een taakgebied. Dat doet u in de context van veiligheidsarrangementen met partners, en in dit kader heeft u als tactisch leidinggevende ook een actieve rol in het formuleren van gemeenschappelijk veiligheidszorg en het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe partners. U beheerst het competentieniveau van een politiekundige op bachelorniveau. Vakmatig en methodische competenties Leidinggeven algemeen: past diverse leiderschapsstijlen procesgebonden toe delegeert werkzaamheden aan operationeel leidinggevenden geeft leiding aan grotere projecten geeft leiding in crisissituaties Coachend leidinggeven: coacht operationeel leidinggevenden in het aansturen van medewerkers signaleert talenten van medewerkers en stimuleert hen deze te ontwikkelen vertaalt dit in concreet loopbaanbeleid past personeelsinstrumenten toe inspireert en stimuleert medewerkers om verantwoordelijkheden op zich te nemen houdt actief het kennis- en competentieniveau van zijn onderdeel op peil Resultaatgerichtheid: stelt heldere doelen en spreekt anderen aan op gemaakte afspraken stelt heldere prioriteiten in het werk evalueert resultaten, legt verantwoording af en is daarin transparant Bedrijfsvoering draagt zorg voor de bedrijfsvoering van zijn onderdeel m.b.t. financieel en personeelbeheer, administratieve organisatie en informatiehuishouding bewaakt systematisch de kwaliteit van het werk zorgt voor samenspel en integratie van de activiteiten plant efficiënt mensen en middelen (capaciteitsmanagement) Vakmanschap geeft leiding aan politieoptreden in groter verband geeft leiding aan complexe opsporingsonderzoeken geeft leiding aan de uitvoering van gemeenschappelijke veiligheidszorg kiest voor een proactieve aanpak 20

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Politieacademie. Executive Master of Tactical Policing. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Politieacademie. Executive Master of Tactical Policing. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Politieacademie Executive Master of Tactical Policing Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) juni 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-opleiding Executive Master of Tactical Policing

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie