Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE"

Transcriptie

1 Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE

2 Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP)

3 Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Executive Master of Tactical Policing (EMTP), ook wel de Tactisch Leidinggevende Leergang (TLL) genoemd. De EMTP is een door de NVAO geaccrediteerde hbomaster leergang en dus vergelijkbaar met hbo-masters in het reguliere onderwijs. Het onderwijs van de EMTP sluit volledig aan op landelijke kaders zoals de Visie op Politieleiderschap. Een van de uitgangspunten van de leergang is dat u als student zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen leertraject. Middels opdrachten werkt u aan de vorming van uw leiderschapscompetenties binnen uw eigen context (de politieorganisatie) en benut hiervoor uw eigen werkomgeving (duaal) als (beginnend) leidinggevende. Dit concept is beproefd en menig bedrijf is jaloers op de positieve resultaten die de student met dit leertraject kan behalen. Het is handig om deze studiewijzer door te lezen voor u van start gaat met de opleiding, maar u kunt hem ook als naslagwerk gebruiken. De studiewijzer beschrijft hoe het onderwijs in elkaar zit, welke kernopgaven u moet volgen, over welke competenties u straks moet beschikken en hoe we die toetsen. U vindt ook informatie over studiebelastingsuren en locaties waar u les krijgt. Kortom: deze studiewijzer maakt u wegwijs binnen de leergang én het opleidingsinstituut. Veel succes en ook plezier gewenst met uw opleiding. 3

4 Inleiding De Executive Master of Tactical Policing Leidinggeven binnen de politieorganisatie is een vak dat u leert door opgeleid te worden en daarnaast ervaring op te doen. De School voor Politie Leiderschap (SPL) biedt de Executive Master of Tactical Policing (EMTP) aan voor politiemensen die zich willen bekwamen in het leidinggeven op tactisch niveau binnen de politie. De EMTP is gebaseerd op het beroepsprofiel voor de tactisch leidinggevende en tot stand gekomen in samenwerking met de politiepraktijk. De EMTP wordt ook wel TLL genoemd (Tactisch Leidinggevende Leergang). De leergang is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), waardoor u na afronding van de leergang de titel EMTP mag dragen. In de leergang worden state of the art leiderschapsontwikkelingen gecombineerd met leren in de context van de politiepraktijk. Relevante ontwikkelingen in de samenleving en binnen de politie, zoals Politie in Ontwikkeling, de Visie op Politieleiderschap, de Werkgeversvisie en de Normaalste zaak van de wereld, krijgen een herkenbare plek in het onderwijs. De zeven meest relevante thema s voor politieleiders, beschreven in de Visie op Politieleiderschap, zijn belangrijke pijlers voor de EMTP. Deze thema s zijn: 1. bij jezelf beginnen 2. gericht zijn op goed politiewerk 3. gewenst leiderschap verbinden met de externe opgave 4. verbinding hebben met (de mensen in) het primaire proces 5. aanwezig zijn 6. oog hebben voor systeemwerking 7. gericht zijn op groei, ontwikkeling en diversiteit U zult merken dat het onderwijs in de EMTP u leert om keuzes te maken. Het stimuleert uw omgevingsbewustzijn, nodigt uit tot nieuwsgierigheid, biedt de gelegenheid om inzicht in uzelf te krijgen, laat u herkennen hoe en wanneer u inspirerend stuurt en wat daadwerkelijk goed vakmanschap is dat gericht is op het politiewerk. Leeswijzer Deze studiewijzer bevat informatie over de School voor Politie Leiderschap en over de opbouw van de leergang, inclusief de studielast en de toetsing. Er is een hoofdstuk opgenomen over de manier waarop de begeleiding georganiseerd is en de taken die de verschillende begeleiders hebben. Ook is een korte beschrijving van de inhoud van de verschillende kernopgaven in deze studiewijzer opgenomen. Tot slot wordt aandacht besteed aan praktische informatie. 4

5 Inhoudsopgave 1. School voor Politie Leiderschap 6 2. Opbouw van de EMTP Beroepsprofiel Kernopgaven Studieduur, studieritme en studielast Randvoorwaarden Toetsing en examinering Erkenning Verworven Competenties (EVC) ICT-gebruik in het onderwijs 8 3. Begeleiding Leerprocesbegeleider Lijnchef en/of coach Docent Inhoud van de kernopgaven Effectief Leidinggeven ( ) Visie en beleid ( ) Organisatieontwikkeling en procesmanagement ( ) Verandermanagement ( ) Leidinggeven aan intake en service ( ) Leidinggeven aan de politietaak binnen de gemeenschappelijke veiligheidszorg ( ) Leidinggeven in conflict- en crisissituaties ( ) Leidinggeven aan het opsporingsproces ( ) Praktijkonderzoek ( ) Praktische informatie Diplomering Informatiebronnen Studenten Informatiepunt (STIP) Adressen 18 Bijlage 1: beroepsprofiel tactisch leidinggevende 20 5

6 1. School voor Politie Leiderschap De School voor Politie Leiderschap (SPL) is een van de zes scholen binnen de Politieacademie. De SPL is hét instituut voor leiderschap bij de politie. De SPL ondersteunt politieleiders op operationeel, tactisch en strategisch niveau bij een leven-lang-leren en bij het realiseren en onderhouden van hun mentale, intellectuele en sociaal-emotionele fitheid. De SPL levert ook een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis over politieleiderschap. De SPL biedt de Nederlandse politie en haar ketenpartners in veiligheid, naast diverse leergangen voor politieleiderschap, ook collectieve, individuele en internationale maatwerkprogramma s aan in het kader van management development. De leiderschapsleergangen van de Politieacademie waar de SPL verantwoordelijk voor is, zijn: de Operationeel Leidinggevende Leergang de Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche de Executive Master of Tactical Policing de Executive Master of Tactical Policing major in Criminal Investigation de Executive Master of Police Management / Strategisch Leidinggevende Leergang Het is de ambitie van de SPL om de ontmoetingsplek te zijn waar politieleiders zich (blijvend) ontwikkelen in hun vak. In haar wens om mensen te faciliteren in hun ontwikkeling als politieleider, besteedt de school aandacht aan de brede maatschappelijke context, de ontwikkeling van het vak en het interventierepertoire. Daarbij staat de leider als mens steeds centraal. Voor meer informatie over de SPL kunt u terecht op de website van de SPL: 6

7 2. Opbouw van de EMTP 2.1. Beroepsprofiel De EMTP is gebaseerd op het beroepsprofiel voor tactisch leidinggevende (zie bijlage 1) en is tot stand gekomen in samenwerking met de politiepraktijk. In het beroepsprofiel staan de competenties beschreven die nodig zijn om de werkzaamheden van een leidinggevende op tactisch niveau in de beroepspraktijk uit te voeren. Deze competenties staan centraal in het onderwijs Kernopgaven De competenties uit het beroepsprofiel zijn verder uitgewerkt in kernopgaven; centrale opgaven en problemen die kenmerkend zijn voor het beroep en die aangepakt moeten worden binnen een specifiek organisatorisch verband. We verwachten van u dat u na analyse komt met een oplossing en een aanpak. De leergang omvat negen kernopgaven: Effectief leidinggeven Visie en beleid Organisatieontwikkeling en procesmanagement Verandermanagement Leidinggeven aan intake en service Leidinggeven aan de politietaak binnen de gemeenschappelijke veiligheidszorg Leidinggeven in conflict- en crisissituaties Leidinggeven aan het opsporingsproces Praktijkonderzoek Hoofdstuk 4 beschrijft de inhoud van elke kernopgave. Op de website van de Politieacademie (www.politieacademie.nl) is bij Onderwijsaanbod meer gedetailleerde informatie per kernopgave te vinden Studieduur, studieritme en studielast De EMTP duurt twee jaar en is gebaseerd op het INK-model, alsmede op de hoofdprocessen binnen de politie. Het eerste jaar van de leergang bestaat uit vier kernopgaven die afgeleid zijn van het INK-model. Ze zijn gewijd aan de meer algemeen politiële leiderschaps- en managementcompetenties, te weten: Effectief leidinggeven Visie en beleid Organisatieontwikkeling en procesmanagement Verandermanagement Het tweede jaar van de leergang is afgeleid van de vier hoofdprocessen van de Nederlandse politie en zoomt dus in op het leidinggeven in de verschillende politiële werkgebieden Intake en service Gemeenschappelijke veiligheidszorg Grootschalig optreden Opsporing De opleiding heeft een studielast van 1680 uur over de twee jaar. Gemiddeld zijn dit 20 uren per week. In principe krijgt u per twee weken twee dagen contactonderwijs en zult u twee dagen werkend leren in de politiepraktijk. De overige uren zijn bedoeld voor zelfstudie. 7

8 2.4. Randvoorwaarden Om de EMTP te kunnen volgen, is het noodzakelijk dat u een leerwerkplek heeft waar u uw praktijkopdrachten en proeven van bekwaamheid kunt uitvoeren. Verder wordt van u verwacht dat u een lijnchef heeft die verantwoordelijk is voor de begeleiding tijdens het werkend leren Toetsing en examinering Op vaste momenten tijdens de opleiding wordt gemeten of u in staat bent om als tactisch leidinggevende in de beroepspraktijk adequaat te handelen. Oftewel: heeft u de competenties verworven die bij een bepaalde kernopgave horen? Tot voor kort werd elke kernopgave van de EMTP afgesloten met een proeve van bekwaamheid, maar nu wordt gewerkt met een portfolio dat u samenstelt aan de hand van één of meer opdrachten per kernopgave. Daarnaast wordt de leergang afgesloten met een integrale proeve van bekwaamheid (praktijkonderzoek en simulatie). De examinering van de EMTP bestaat dus uit de volgende onderdelen: 1. één of meerdere portfolio-opdrachten per kernopgave die door het docententeam en/of begeleiders in het korps worden getoetst; het met een voldoende afsluiten van alle portfolioopdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de simulatie en het eindgesprek voor het afstudeeronderzoek. 2. een afsluitende simulatie, die door onafhankelijke externe examinatoren wordt getoetst. 3. een afstudeeropdracht in de vorm van een praktijkonderzoek, dat door een onafhankelijke externe examinator samen met een docent wordt beoordeeld. Meer informatie over deze examenopdrachten is te vinden op de digitale leeromgeving Blackboard (http://ecampus.politieacademie.nl). Onderwijs- en Examenregeling (OER) Alle regels die betrekking hebben op de inrichting, taakverdeling en verantwoordelijkheden met betrekking tot onderwijs en examinering, vindt u in de Onderwijs Examen Regeling (OER). De OER staat op de website van de Politieacademie (www.politieacademie.nl), bij het onderdeel Publicaties Erkenning Verworven Competenties (EVC) Een EVC-procedure is een methode voor herkenning, waardering en erkenning van (eerder opgedane) bekwaamheden. Een EVC-procedure kan bijvoorbeeld leiden tot een verkorting/versnelling van de opleiding. Tijdens de procedure worden de elders en/of eerder behaalde competenties vergeleken met de kwalificatiecriteria van het politieonderwijs. Als u denkt dat u op basis van een eerdere studie of werkervaring al over competenties beschikt die overeenkomen met een of meerdere portfolio-opdrachten, neem dan contact op met uw leerprocesbegeleider. U kunt geen vrijstelling aanvragen voor de portfolio-opdracht van de kernopgave Effectief leidinggeven, alsmede voor de integrale proeven (praktijkonderzoek en simulatie). Tevens kunt u voor niet meer dan 50% van de leergang vrijstelling aanvragen (OER artikel 33, lid 3) ICT-gebruik in het onderwijs In het onderwijs wordt regelmatig gebruik gemaakt van ICT. Via internet heeft u bijvoorbeeld toegang tot de digitale leeromgeving Blackboard. Op Blackboard worden informatie en opdrachten aangeboden en kan communicatie plaatsvinden tussen u en uw medestudenten en begeleiders. Op de locaties van de Politieacademie kunt u werken op de computers in het open leercentrum (OLC) en op elke locatie is draadloos internet voor u beschikbaar. Het korps is verantwoordelijk voor de inrichting van werkplekken die geschikt zijn om de praktijkopdrachten of proeven van bekwaamheid uit te voeren. Op deze werkplek wordt eveneens de mogelijkheid geboden om te communiceren via intranet en internet. 8

9 3. Begeleiding Als student bent u tijdens de gehele opleiding zelf verantwoordelijk voor uw leerproces. U bent verantwoordelijk voor het verwerven van competenties, voor de studievoortgang (inhoud en proces), de kwaliteit van uw werk en de weerslag daarvan in het portfolio. Tijdens uw opleiding wordt u door een aantal mensen begeleid: de leerprocesbegeleider, de lijnchef/coach en de docenten. Naast deze mensen die u individueel structureel begeleiden is uw klas gekoppeld aan een tactisch of strategisch leidinggevende uit de politiepraktijk die regelmatig aanschuift bij het onderwijs om een vertaling van de lesstof naar zijn/haar politiepraktijk te maken Leerprocesbegeleider Leerprocesbegeleiding is gericht op integrale politieleiderschapsontwikkeling. Uw leerdoelen, de studievoortgang en de ontwikkeling van het zelfsturend leren zijn daarbij de rode draden. De leerprocesbegeleider legt dwarsverbanden tussen de verschillende kernopgaven, maar is ook tussenpersoon tussen theorie en praktijk. De leerprocesbegeleider bewaakt uw algehele voortgang tijdens het leren op de Politieacademie en, gezamenlijk met de lijnchef, tijdens uw periode van werkend leren in de politiepraktijk. De leerprocesbegeleider is verantwoordelijk voor het volgen van uw studievorderingen en is uw aanspreekpunt bij problemen. De docenten van de kernopgave Effectief leidinggeven zijn tevens de leerprocesbegeleiders van de groep. Leerprocesbegeleiders zijn, vanaf het eerste moment dat de opleiding start, duidelijk zichtbaar voor u en uw lijnchef. De leerprocesbegeleider is de eerste contactpersoon en heeft een nadrukkelijke rol bij de intake, voortgang en afsluiting van de leergang. Leerprocesbegeleiding is geen vrijblijvend aanbod. De activiteiten waarmee de leerprocesbegeleiding vorm wordt gegeven, zoals leerprocesgesprekken en leerprocesverslagen, hebben een verplicht karakter. Er vinden gedurende de leergang vijf vaste leerprocesgesprekken plaats: drie in het eerste jaar en twee in het tweede jaar. Uw lijnchef/coach is bij drie van de vijf gesprekken aanwezig. Naast deze structurele gesprekken vindt regelmatig informeel overleg plaats tussen u en de leerprocesbegeleider Lijnchef en/of coach Uw lijnchef is verantwoordelijk voor de organisatie van uw werkomstandigheden en loopbaanbeleid. Hij is daarom tevens uw begeleider in de werkomgeving. Uw lijnchef bewaakt de voortgang van het werkend leren gedurende de hele opleiding en is aanspreekpunt bij problemen. Hij draagt er zorg voor dat u leerzaam werk kunt doen, dat alles goed georganiseerd is en dat de randvoorwaarden voor effectief leren aanwezig zijn. Tevens onderhoudt hij contacten met de Politieacademie. In voorkomende gevallen kan een lijnchef een deel van de coaching, waar het gaat om het verwerven van specifieke competenties, delegeren aan een materiedeskundige collega. Uw lijnchef heeft een rol bij de begeleiding en beoordeling van uw leeropdrachten en examenopdrachten. 9

10 3.3. Docent De docent kan verschillende rollen vervullen: als docent/trainer begeleidt hij u inhoudelijk bij het verwerven van kennis en ontwikkelen van competenties. als ontwerper/ontwikkelaar ontwerpt hij leeromgevingen, leeractiviteiten, leermiddelen en materialen die uw leren uitlokken en faciliteren. als coach biedt hij u ondersteuning bij het leerproces: hij helpt u bij het op gang brengen van het leerproces en het in goede banen leiden daarvan. Hij schept voorzieningen en randvoorwaarden om te leren en zorgt voor feedback. als examinator beoordeelt hij uw leerresultaten. 10

11 4. Inhoud van de kernopgaven 4.1. Effectief Leidinggeven ( ) Op basis van een intake en onderzoek naar de eigen competenties bekijken we waar uw aandachts- en verbeterpunten liggen op het vlak van tactisch leidinggeven. Het is belangrijk dat u zichzelf meteen bij de aanvang van de leergang bewust bent van waar uw kracht, talent, bekwaamheid en potentie liggen, en dat geldt zeker ook voor uw minder ontwikkelde kanten. Tijdens de EMTP zullen we dat wat goed is en dat wat beter kan onder een vergrootglas leggen. In de kernopgave Effectief leidinggeven staat het vergroten van zelfinzicht centraal, alsmede de bewustwording van de eigen stijl van leidinggeven in een tactische context. U zult leren hoe u dieper liggende kwaliteiten kunt aanboren en deze tot uiting kunt laten komen in het handelen. We zullen theorieën over management en leiderschap aanreiken waarmee u flexibiliteit in aanpak en gedrag kunt ontwikkelen. Vanuit het perspectief van concurrerende waarden wordt ook de vaardigheid ontwikkeld om verschillende, soms tegenstrijdige, rollen en vaardigheden effectief in te zetten. De ontwikkeling van gevoeligheid voor de belangen, overwegingen en motieven van burgers, medewerkers en partners is een opstap om de invloed van de tactisch leidinggevende binnen het grotere geheel (de organisatie, maar ook de maatschappij) te duiden en te richten. Studielast en credits Studiebelasting : 252 uur, waaronder 18 contactdagen verspreid over een jaar Credits : 9 Intervisie Tijdens de eerste lesdagen worden er intervisiegroepen gevormd. Deze groepen zullen elkaar ontmoeten op de avond tussen de twee lesdagen in. In het begin worden de intervisieavonden begeleid door de leerprocesbegeleiders, maar gaandeweg nemen ze meer afstand en kunnen de groepen zelfstandig aan de slag met het intervisieproces. Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Samenstellen examendossier en evaluatie U stelt in zowel het eerste als tweede leerjaar een examendossier samen en voert daarover examengesprekken met uw lijnchef en de leerprocesbegeleider. U laat hen met behulp van het dossier en het gesprek zien welke persoonlijke en beroepsvaardige ontwikkeling u tijdens het betreffende leerjaar hebt doorgemaakt als leidinggevende op tactisch niveau Visie en beleid ( ) Binnen deze kernopgave doorloopt u het totale proces van analyse en beleidsontwerp, via agendavorming, besluitvorming en uitvoering van de sturing tot de evaluatie van het beleid. Op tactisch niveau is analyse belangrijk omdat verticale opdrachten, horizontale overlegvormen en van-onderop-ervaringen erin samen komen. In de praktijk is de analyse echter vaak van onvoldoende niveau en zoekt men te snel naar doelen en oplossingen. Bij besluitvorming is de 11

12 onderlinge relatie tussen inhoud en proces van belang. Het komt er op aan dat u een visie heeft en hieraan vast kunt blijven houden (leiding geven met lef), dat u politiek-bestuurlijk kunt opereren en weet hebt van prudentie. Als tactisch leidinggevende kunt u vorm geven aan de uitvoering van beleid, en weet u hoe u moet monitoren en sturen. Monitoren vereist inzicht in de effecten van beleid, maar ook in de succesfactoren die tot resultaten leiden. En tot slot: in een omgeving die voortdurend in beweging is, moet beleid geëvalueerd en getoetst worden. Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 11 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Uitvoeren beleidsanalyse U selecteert een beleidsonderwerp en schrijft hiervoor een beleidsadvies. U analyseert het beleidsonderwerp aan de hand van één of meerdere theoretische modellen en voert een netwerk- en krachtenveldanalyse uit. Op basis van de analyseresultaten formuleert u ten minste twee oplossingsrichtingen die u op hoofdlijnen uitwerkt en beoordeelt op inhoud en proces. Op basis van deze beoordeling kiest u één van de oplossingsrichtingen en bereidt de implementatie voor. U kiest positie om deze oplossingsrichting geëffectueerd te krijgen en in een logboek beschrijft u op welke manier u het beleidsproces aangestuurd hebt. U verwerkt uw beleidsadvies en het logboek tot een verslag. In het afsluitende examengesprek bespreekt u het beleidsadvies met de docent. U licht het beleidsproces toe, beantwoordt vragen en verantwoordt de keuzes die u heeft gemaakt Organisatieontwikkeling en procesmanagement ( ) In deze kernopgave staat de samenhang tussen de verschillende elementen en niveaus in de bedrijfsvoering centraal. We leggen het accent op uw rol als tactisch leidinggevende. Vanuit de fasen Inrichten, Managen en Verbeteren van werkprocessen op onderdeeloverstijgend niveau zullen we die elementen structureren, concretiseren en relateren aan de context. De doelstelling van deze kernopgave is dat de tactisch leidinggevende de resultaatgerichtheid van relevante bedrijfsprocessen, en de samenhang daartussen, leert optimaliseren en daarover op strategisch niveau kan adviseren. Met betrekking tot de thema s die tijdens deze kernopgave aan de orde komen denk aan kwaliteitsmanagement en procesmanagement zullen we relevante en verdiepende theorieën en veelgebruikte modellen aanbieden: INK, BSC, EFQM, 7-S, BPR en OMP. De nadruk ligt op praktische toepasbaarheid; ze leveren een directe bijdrage aan het bereiken van de doelstelling van de kernopgave. Daarmee wordt een belangrijk onderdeel van de kernopgave dus het daadwerkelijk uitvoering geven aan de doelstelling in de praktijkopdracht. Deze kernopgave sluit overigens nauw aan bij de kernopgave Visie en beleid en draagt ook bij aan de algemene voorbereiding op de kernopgaven die hierna volgen. Ook wordt verbinding gelegd met kerncompetenties die beschreven zijn in de kernopgave Effectief leidinggeven. 12

13 Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 10 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Uitbrengen advies bedrijfsvoering U selecteert een inrichtingsvraagstuk en bedenkt een aanpak om het vraagstuk te optimaliseren. U verwerkt uw aanpak in een presentatie en schrijft hier een toelichting op. Op de vastgestelde examendag presenteert u de door u geadviseerde aanpak tijdens een gesimuleerde vergadering van het korpsmanagementteam. Dit team bestaat uit medestudenten en twee docenten van de Politieacademie. U wordt door een docent beoordeeld op uw presentatie en het beantwoorden van de gestelde vragen Verandermanagement ( ) In deze kernopgave ligt het accent op de hoe-vraag van het veranderproces. De inzichten en vaardigheden die u heeft opgedaan in eerdere kernopgaven kunt u binnen de context van deze kernopgave en de bijbehorende proeve toepassen. Centraal in de kernopgave staat u als leidinggevende in de rol van veranderaar. De basis van het onderwijs is het koppelen van kennis over veranderkunde aan zelfkennis en organisatiekennis. Dit vormt ook de basis voor de proeve. Onderwerpen die de kernopgave goed typeren zijn: bewust kiezen, consistente veranderstrategieën, meerdere perspectieven hanteren, omgaan met weerstand, out of the box denken, creatieve aanvliegroutes en werkwijzen, vergroten van innoverend vermogen en inspireren en motiveren. Het programma en de trainers bieden buiten vaste elementen ook ruimte voor persoonlijke wensen en interesses. Het doel van deze kernopgave is het vergroten van de persoonlijke uitrusting op het vlak van verandermanagement, en daarmee het vergroten van de kans op een effectieve implementatie van de gewenste veranderingen. Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 8 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Aansturen veranderproces In het kader van deze portfolio-opdracht selecteert u een onderwerp dat volgens u om verandering vraagt of reeds veranderd wordt. Vervolgens stuurt u gedurende twintig aaneengesloten weken het veranderproces aan, en stelt u een veranderdossier samen. Het veranderdossier bevat documenten en materialen die op de volgende aspecten betrekking hebben: visie, probleemanalyse, doelstelling, feitelijk veranderproces, evaluatie lijnchef, toekomstplannen en literatuur. U sluit de opdracht af met een examengesprek waarin u de docent laat zien dat u de competenties verworven heeft op het gebied van voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een verandering. 13

14 4.5. Leidinggeven aan intake en service ( ) De kernopgave Intake en Service richt zich op het proces Intake en Service, een proces ten behoeve van externe klanten (burgers). In overleg met de docent kunt u tijdens deze kernopgave ook een onderwerp of traject kiezen op het gebied van dienstverlening waarin interne klanten centraal staan. Ervaringen uit de eigen politiepraktijk en de landelijke en regionale visie op Intake en Service vormen, samen met de visies van andere overheidssectoren, een platform waar houding, kennis en vaardigheden op het gebied van dienstverlening aangescherpt kunnen worden. We staan ook uitdrukkelijk stil bij ervaringen en inzichten van het bedrijfsleven. Ontwikkelingen zoals Customer Relationship Management (CRM) en Customer Experience Management (CEM) beïnvloeden immers het denken over dienstverlening. We maken een analyse van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit een communicatief, cultureel en juridisch perspectief. Verder zoeken we naar manieren om de relatie met het publiek c.q. de burgers te onderhouden en te verbeteren, om zo het vertrouwen in de politie te vergroten. In het onderwijs staan we buiten vakinhoudelijke kennis - nadrukkelijk stil bij de manier waarop u als tactisch leidinggevende verbeteringen in het proces Intake en Service en innovaties op het gebied van dienstverlening in de lijn effectief kunt vormgeven. Ook besteden we aandacht aan uw leidinggevende rol als toezichthouder op het geheel; we maken inzichtelijk hoe het proces Intake en Service is verbonden met de overige processen en wat de samenhang is tussen de verschillende onderdelen van het serviceconcept. Studielast en credits Studiebelasting : 84 uur, waaronder 4 contactdagen Credits : 3 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Kwaliteit van dienstverlening Voor deze portfolio-opdracht kiest u in uw eigen praktijk een onderwerp op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. Hiervan maakt u een analyse en stelt u de gewenste verbeteringen vast. Daarmee gaat u aan de slag. Ter afronding van de kernopgave verzorgt u een presentatie van uw businesscase aan uw medestudenten en een docent Intake en Service Leidinggeven aan de politietaak binnen de gemeenschappelijke veiligheidszorg ( ) In deze kernopgave staat een aantal hoofdvragen centraal. In de eerste plaats vragen naar de inhoud en achtergronden van het concept GVZ en de betekenis daarvan voor de organisatie en de gerichtheid van het politiewerk. Hierbij betrekken we onder andere het referentiekader Gebiedsgebonden Politiezorg. Gevraagd wordt waaruit een probleemgerichte oriëntatie in uw eigen werk of werkomgeving bestaat en hoe uw netwerk eruit ziet of eruit zou moeten zien. Een tweede vraag waarbij we stil zullen staan, is die naar de aanpak van concrete problematiek en de sturing daarop, of daarbinnen. Hier komt de regievraag aan de orde, de (praktijk van de) politiek-bestuurlijke aansturing van de politie en de in- en externe sturingsmogelijkheden van jou als tactisch leidinggevende. Verder besteden we aandacht aan de koppeling van de eigen praktijk aan bestaande visies op het gebied van veiligheidszorg en politiewerk (bijvoorbeeld Politie in Ontwikkeling ). Het resultaat is dat u een heldere visie kunt formuleren op de rol van de politie binnen de veiligheidszorg. En, niet onbelangrijk, vanuit die visie leert u de aard en inhoud van politiezorg 14

15 concreet vormgeven in de praktijk. Zo draagt u al signalerend en sturend zorg voor een effectieve aanpak van een breed scala aan veiligheidsproblematiek. Belangrijk thema is verder het in de praktijk vorm en inhoud geven aan het bepalen van uw eigen positie. Uw leiderschap in de praktijk brengen dus. Het accent in de kernopgave verschuift van kennis, inzicht en visie naar strategieën, technieken, tactieken en vaardigheden die nodig zijn voor het in- en extern kunnen sturen op, en binnen, de GVZ-processen. Van wat en waarom, naar de praktische consequenties en het hoe. Studielast en credits Studiebelasting : 168 uur, waaronder 8 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Politie en veiligheidsaanpak In deze portfolio-opdracht gaat u met uw medestudenten aan de slag met visieontwikkeling in relatie tot veiligheidszorg en de positionering van de politie. U werkt uw visie uit voor één werkveld en onderzoekt of - en in hoeverre - gewerkt wordt volgens de principes van de veiligheidszorg. U formuleert oplossingsrichtingen voor knelpunten die u signaleert en maakt een plan voor de implementatie van de door u voorgestelde verbeteringen. U presenteert deze visie, uw analyse van het werkveld en uw ideeën over de implementatie van mogelijke oplossingen aan uw docent. Ook schrijft u een notitie waarin u uw analyse onderbouwt en ingaat op de implicaties van uw visie voor het korps en voor uw positie als tactisch leidinggevende. De presentatie en de notitie worden beoordeeld door een docent van de School voor Politie Leiderschap Leidinggeven in conflict- en crisissituaties ( ) In deze kernopgave staat uw leidinggeven op tactisch niveau centraal in de voorbereiding, uitvoering en nazorg van grootschalige (onvoorziene) incidenten en publieksgebeurtenissen. Gebeurtenissen op lokaal, districtelijk of regionaal niveau waarbij potentiële conflict- en crisissituaties kunnen ontstaan en die gekenmerkt kunnen worden door grotere (politieke) afbreukrisico s en maatschappelijke onrust. De competenties die u heeft opgedaan in eerdere kernopgaven kunt u hier gebruiken om de gewenste leiderschaps- en managementvaardigheden verder uit te diepen en te relateren aan de werkcontext. U leert door middel van methodische principes hoe potentiële conflict- en crisissituaties zijn te voorspellen en maakt hierbij gebruik van complexe scenario s. Op basis daarvan bent u als tactisch leidinggevende in staat het bevoegd gezag en de ketenpartners verantwoord te adviseren en tot ketensamenwerking te komen. U leert tactische concepten te ontwikkelen op basis waarvan u uw operationeel leidinggevende verantwoord kunt aansturen. Begrippen die we zullen hanteren zijn public order management, crowd management, crowd control en riot control. In casuïstieksimulaties en groepsbesluitvormingsprocessen leert u verder om onder druk goede en verantwoordelijke crisisbesluitvorming te plegen. Essenties daarbij zijn scenariodenken, belangenafwegingen, advisering, afstemming en onderbouwing van besluiten. 15

16 Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 10 contactdagen Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht 1: evalueren van een evenement of voorzien optreden U voert deze portfolio-opdracht in principe uit in een groep van maximaal drie personen. Samen evalueert u het verloop van een evenement of voorzien optreden. Ieder groepslid is verantwoordelijk voor de evaluatie van één van de politiële processen en de rol van de tactisch leidinggevende binnen dit proces. Per proces besteedt u aandacht aan de fasen preparatie, respons en nazorg. De uitkomsten van de evaluatie worden gepresenteerd aan de districts- of divisiechef van het opdrachtgevende korps. De evaluatie wordt beoordeeld in een examengesprek met een docent van de School voor Politie Leiderschap. Portfolio-opdracht 2: deelnemen aan crisisbesluitvorming Deze portfolio-opdracht betreft een simulatie waarin u optreedt als tactisch leidinggevende in een SGBO rond een onvoorziene situatie. U vervult de functie van chef voor één van de politiële processen. U wordt beoordeeld door docenten van de School voor Politie Leiderschap op uw (basis)kennis van de verschillende processen, het functioneren onder druk, de effectiviteit van uw acties en uw adviesvaardigheden Leidinggeven aan het opsporingsproces ( ) In deze kernopgave staan de inrichting en aansturing van het hoofdproces Opsporing centraal. We benaderen dit deel van de brede politietaak vanuit actueel en relevant beleid. In het onderwijs besteden we specifiek aandacht aan de gezags- en ketenrelaties in de opsporing, aan sturing en controle van het proces, de inbedding in de integrale politietaak en aan de ondersteunende processen. Doel is inzicht verwerven in de complexiteit van de opsporing, om zo het proces doelmatig aan te kunnen sturen en verbetervoorstellen te kunnen formuleren die aansluiten op actueel beleid. Studielast en credits Studiebelasting : 196 uur, waaronder 8 contactdagen en een studiereis. Credits : 7 Manier van toetsing Portfolio-opdracht: Inrichten en verbeteren van de opsporing Deze portfolio-opdracht is een simulatie. U selecteert een inrichtingsvraagstuk dat relevant is voor het bereiken van resultaten binnen het hoofdproces Opsporing. Vervolgens bedenkt u een doelstelling met betrekking tot de aanpak en stelt u vast hoe u het proces wilt gaan inrichten. Die aanpak verwerkt u in een presentatie en daarop schrijft u een toelichting. Dit geheel presenteert u tijdens een gesimuleerde vergadering van het korpsmanagementteam. Dit korpsmanagementteam bestaat uit medestudenten en twee docenten van de School voor Politie Leiderschap. Naar aanleiding van uw presentatie zullen zij vragen stellen. U wordt beoordeeld op de presentatie en de beantwoording van de vragen. 16

17 4.9. Praktijkonderzoek ( ) Het praktijkonderzoek is gericht op een vraagstuk naar keuze. Het doel van de opdracht is dat u laat zien dat u (wetenschappelijke) kennis, onderzoek en literatuur kunt toepassen in de praktijk. Op die manier draagt u bij aan de kennisontwikkeling en overdracht (in brede zin), van, voor en door de politie. De probleemstelling, de opzet en de manier waarop u te werk bent gegaan, verwerkt u met uw bevindingen in een onderzoeksrapport. Als het onderzoeksrapport is goedgekeurd, volgt een eindgesprek met de examinatoren. Studielast en credits Studiebelasting : 224 uur, waaronder twee contactdagen over methoden van onderzoek, aangevuld met individuele begeleiding bij het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van een onderzoeksrapport. Credits : 8 Manier van toetsing De examenopdracht bestaat uit twee delen: Deel 1 Praktijkgericht onderzoek Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van een praktijkonderzoek over het onderwerp dat u hebt gekozen. Het doel van dit onderzoek is het beschrijven, verklaren/begrijpen en mogelijkerwijs verbeteren van de beroepspraktijk. U formuleert een probleemomschrijving met een probleemstelling en doelstelling en laat zien dat u complexe problemen kunt analyseren en doorgronden vanuit door u gekozen theorie(ën). U betrekt de (politie)praktijk bij uw analyse en benadert zaken interdisciplinair. U genereert alternatieve oplossingen. Het onderzoeksvoorstel, uw analyse en uw bevindingen verwerkt u in een onderzoeksrapport. Hierin zijn in ieder geval de volgende onderdelen verwerkt: bestaande theorieën en/of inzichten met betrekking tot uw gekozen thema een beschrijving van de praktijk waarin het thema aan de orde komt het juridisch kader (indien van toepassing) de implicaties voor (politie)leiderschap conclusies en aanbevelingen voor de praktijk Deel 2 Eindgesprek Als het onderzoeksrapport is goedgekeurd, volgt een eindgesprek met de examinatoren. Dit gesprek start met een korte presentatie die u zelf hebt voorbereid over de highlights van het onderzoeksrapport en het vervolg daarop. U verantwoordt uzelf in datzelfde gesprek over de inhoudelijke keuzes die u heeft gemaakt. U geeft uw visie op de toekomst en geeft aan wat de implicaties en consequenties zijn van uw onderzoek voor het politiewerk en voor uw korps in algemene zin. Daarbij reflecteert u op uw eigen positie en uw rol als tactisch leidinggevende en laat zien dat u daarin de spanningsvelden opzoekt. 17

18 5. Praktische informatie 5.1. Diplomering Als u alle examenopdrachten voldoende afgesloten heeft, kunt u uw diploma aanvragen bij de studentenadministratie. Hiervoor moet u alle examenresultaten overleggen die u gedurende de leergang in uw portfolio heeft verzameld. Vier keer per jaar wordt een diploma-uitreiking georganiseerd. Als u niet naar de diploma-uitreiking gaat, wordt uw diploma na afloop naar uw huisadres verzonden Informatiebronnen Naast deze studiewijzer zijn er nog andere informatiebronnen die u kunt gebruiken om meer informatie over uw studie, de SPL of de Politieacademie te vinden: Website School voor Politie Leiderschap: Op deze website vindt u algemene informatie over de SPL, maar ook een selectie van actuele nieuwsberichten over (politie)leiderschap en een overzicht van de geplande activiteiten voor de komende periode. Website Politieacademie: Op de website van de Politieacademie vindt u meer informatie over de Politieacademie, zoals adresgegevens. Ook kunt u via deze website meer informatie vinden over de SPL en de andere scholen van de Politieacademie en het onderwijs dat verzorgd wordt. Blackboard: Op Blackboard vindt u gedetailleerde informatie over de inhoud van de kernopgaven, de proeven en allerlei andere zaken omtrent uw opleiding. Ook de literatuurlijst vindt u hier. Blackboard is een onderdeel van de digitale onderwijsportal E-campus. PolitieKennisNet: PolitieKennisNet (PKN) is het landelijke digitale kennis- en informatieportaal met onder andere de politiekundige kennisbank en virtuele kantoren. Deze diensten zijn beschikbaar voor het politieonderwijs, de politiepraktijk en partners in de publieke veiligheid. Mediatheek: Elke vestiging van de Politieacademie beschikt over een eigen mediatheek. Dit is een (gratis) mediatheek voor de hele Nederlandse politie. In de mediatheek kunt u alle informatie vinden over politiekunde en politiegerelateerde onderwerpen. Zwaartepunten in de collectie liggen bij recherche, verkeer, milieu, gevaarbeheersing en leiderschap. De collectie bestaat uit boeken, rapporten, tijdschriften, beeldmateriaal, dag- en weekbladen en digitale bronnen. De catalogus van de mediatheek is online beschikbaar Studenten Informatiepunt (STIP) Voor alle vragen, opmerkingen, ervaringen, klachten en ideeën over het politieonderwijs kunt u terecht bij het Studenten Informatiepunt van de Politieacademie. Het STIP is bereikbaar via telefoonnummer en het adres Het STIP probeert de vragen en signalen direct op te pakken en op te lossen. Lukt dat niet, dan speelt het de vragen door en volgt het antwoord in een later stadium. Het Informatiepunt is gehuisvest op de concernlocatie in Apeldoorn Adressen Het onderwijs van de EMTP wordt voornamelijk verzorgd in Warnsveld en Apeldoorn. Het is mogelijk dat ook gebruik wordt gemaakt van andere vestigingen van de Politieacademie of externe locaties. 18

19 Concernlocatie Apeldoorn Arnhemseweg AC Apeldoorn Telefoon (055) Fax (055) Locatie Warnsveld Rijksstraatweg AD Warnsveld Telefoon (0575) Fax (0575) Postadres Politieacademie Postbus BB Apeldoorn De Politieacademie maakt gebruik van één postadres voor alle locaties. Geef bij het versturen van post duidelijk aan voor welke locatie en persoon de post bedoeld is. 19

20 Bijlage 1: beroepsprofiel tactisch leidinggevende Als tactisch leidinggevende geeft u integraal leiding aan een middelgrote groep medewerkers en hun operationeel leidinggevenden. U stuurt meerdere primaire hoofdprocessen tegelijkertijd aan bijvoorbeeld binnen een geografische eenheid of leidt één primair hoofdproces in een taakgebied. Dat doet u in de context van veiligheidsarrangementen met partners, en in dit kader heeft u als tactisch leidinggevende ook een actieve rol in het formuleren van gemeenschappelijk veiligheidszorg en het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe partners. U beheerst het competentieniveau van een politiekundige op bachelorniveau. Vakmatig en methodische competenties Leidinggeven algemeen: past diverse leiderschapsstijlen procesgebonden toe delegeert werkzaamheden aan operationeel leidinggevenden geeft leiding aan grotere projecten geeft leiding in crisissituaties Coachend leidinggeven: coacht operationeel leidinggevenden in het aansturen van medewerkers signaleert talenten van medewerkers en stimuleert hen deze te ontwikkelen vertaalt dit in concreet loopbaanbeleid past personeelsinstrumenten toe inspireert en stimuleert medewerkers om verantwoordelijkheden op zich te nemen houdt actief het kennis- en competentieniveau van zijn onderdeel op peil Resultaatgerichtheid: stelt heldere doelen en spreekt anderen aan op gemaakte afspraken stelt heldere prioriteiten in het werk evalueert resultaten, legt verantwoording af en is daarin transparant Bedrijfsvoering draagt zorg voor de bedrijfsvoering van zijn onderdeel m.b.t. financieel en personeelbeheer, administratieve organisatie en informatiehuishouding bewaakt systematisch de kwaliteit van het werk zorgt voor samenspel en integratie van de activiteiten plant efficiënt mensen en middelen (capaciteitsmanagement) Vakmanschap geeft leiding aan politieoptreden in groter verband geeft leiding aan complexe opsporingsonderzoeken geeft leiding aan de uitvoering van gemeenschappelijke veiligheidszorg kiest voor een proactieve aanpak 20

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing major in Criminal investigation

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing major in Criminal investigation POLITIEACADEMIE Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing major in Criminal investigation Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing major in Criminal investigation Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Het bestuur van de St. School met de Bijbel draagt de verantwoordelijkheid voor twee Haagse scholen en twee peuterspeelzalen/voorscholen: sinds 1883

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

Opleiding Docent Gevaarbeheersing

Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid, het vakmanschap

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Programma LOOWI 1 november 2013

Programma LOOWI 1 november 2013 Programma LOOWI 1 november 2013 13:30 Inloop en welkom 13:35 Schets start project Informatievaardigheden - Sonja Harmsen (manager Mediatheek Politieacademie) 13:45 Literatuurvaardigheden bij de School

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie