Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie. www.dtz.nl www.dtz.com"

Transcriptie

1 Capability Statement Onze diensten, aanpak, visie en organisatie

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Onze diensten 4 Agency 4 Corporate Services 5 Investments 5 Property Management 5 Retail Services 6 Valuation Advisory Services 6 Research 6 Onze aanpak 7 Logistics 7 Healthcare 7 Hospitality 7 Onze visie 8 Samenwerking 8 State of the art-ondersteuning 8 Innovatie 8 Duurzaamheid 9 Onze organisatie 10 Onze wereldwijde organisatie 10 Over DTZ Zadelhoff 11 Missie 11 Ethiek en Code of Conduct 11 Onze opdrachtgevers 11 Capability Statement Pagina 2

3 Introductie Wij stellen het bijzonder op prijs dat wij de organisatie van DTZ Zadelhoff, onze diensten en aanpak, kort bij u mogen introduceren. In de meer dan 40 jaar dat wij toonaangevend zijn als adviseur in commercieel onroerend goed, is een breed palet aan activiteiten ontstaan. Het kan gaan om een taxatie, een huisvestings- of strategisch advies, een verhuur, een verkoop of een of meer beleggingstransacties in Nederland of daarbuiten. Het kan gaan om kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkels, maar ook om zorgvastgoed of woningportefeuilles. Wij kunnen het beschrijven maar in vervolg daarop lichten wij graag onze aanpak zelf toe, want het zijn onze mensen die het moeten doen. Zij moeten uw vertrouwen waarmaken of nog liever, uw verwachtingen overtreffen. De eerste stap is gezet. Wij staan tot uw beschikking. Cuno van Steenhoven Voorzitter Dagelijks Bestuur Capability Statement Pagina 3

4 Onze diensten In onze dienstverlening staat de klant centraal. Het gezegde 'de klant is koning' brengen wij dagelijks in de praktijk. En omdat iedere klant uniek is, ontwikkelen wij telkens een gerichte aanpak om vraagstukken op te lossen. We weten wat er in de vastgoedmarkt speelt en waar de kansen liggen. Daar kunt u van profiteren, want we bieden u veel meer dan alleen een uitzonderlijk breed pakket aan diensten. Wij laten u in het kort kennis maken met onze dienstverlening: Agency Corporate Services Corporate Services Investments Agency Property Management Klant Investments Valuation Advisory Services Property Management Retail Services Retail Services Valuation Advisory Services Agency Onze makelaars zijn in geheel Nederland actief. Vanuit onze 12 regiokantoren zijn wij in staat om zowel landelijk als lokaal te werken. Door onze bekendheid in en met de lokale markt, is vastgoedinformatie vaak al bij ons bekend voordat het in de markt bekend wordt. Onze makelaars hebben zich gespecialiseerd op het gebied van commercieel onroerend goed: kantoren, bedrijfsruimten en winkels. Maar inmiddels zijn we ook actief in andere sectoren, zoals onderwijs, hospitality, leisure en zorg. Veel voorkomende werkzaamheden van onze makelaars zijn onder andere: Marketing van objecten namens eigenaren en verhuurders. Ontwikkelen van marktvisies. Aanhuren en aankopen van vastgoed namens eigenaren, beleggers of gebruikers. Verhuren en verkopen van vastgoed namens eigenaren, beleggers en verhuurders. Onderhandelen namens onze opdrachtgevers. Opstellen, coördineren, controleren en ondertekeninggereed maken van de huur- of koopcontracten. Corporate Services De huisvesting van organisaties is aan verandering onderhevig. Groei en krimp, fusies en overnames of andere inzichten in de wijze van werken bepalen de behoefte aan huisvesting. De mate waarin de huisvesting een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat is een telkens terugkerende vraag. Daarnaast maken wij bij de uitvoering van onze diensten veelvuldig gebruik van onze afdeling Research. Het vinden van het juiste evenwicht tussen de vraag van organisaties en het aanbod van gebouwen en werkplekken, bezien vanuit het Capability Statement Pagina 4

5 perspectief van de beheersing van kosten en risico s, is een uitdagende problematiek. Dit geldt vooral voor grotere organisaties met meerdere vestigingen en met gebouwen van verschillende kwaliteit, grootte en exploitatieniveau. Deze organisaties zoeken vaak bewust of onbewust het optimum tussen de korte en de lange termijn, tussen kosten en opbrengsten, tussen verwerven en afstoten of vernieuwen en handhaven. De adviseurs van Corporate Services richten zich op de vastgoedbehoeften van de gebruiker, vanuit het bewustzijn dat vastgoed een strategische bijdrage moet leveren aan de bedrijfsvoering. Zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse bedrijven en instellingen die zich geconfronteerd zien met huisvestingsvraagstukken. Door middel van het formuleren van eenduidige vastgoedstrategieën en het leveren van huisvestingsoplossingen op maat adviseren zij een breed palet aan (inter-) nationale bedrijven, overheden en instellingen. Veel voorkomende werkzaamheden van onze adviseurs zijn de volgende: Analyse van en advies over bestaande huisvestingssituatie. Ontwikkelen van een huisvestingsstrategie. Onderzoek van en advies over kantoorinnovatie. Uitvoeren van locatieonderzoek. Begeleiding van herhuisvestingsprocessen. Projectmanagement van nieuwbouw namens de gebruiker. Uitvoeren van herontwikkelingstudie van het eigendomsvastgoed van de gebruiker. Due diligence onderzoeken. Analyse van vastgoedportefeuilles. Uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Property Management Bij het beheer van commercieel onroerend goed staan zowel de belangen van de eigenaren als die van de huurders centraal. De rendementsdoelstellingen van de eigenaar voor de exploitatie vormen, samen met inzicht in de wensen van huurders, de basis voor gedegen vastgoedmanagement. En zijn onlosmakelijk verbonden. Onze core business zien wij dan ook als 'Vastgoedmanagement met de kwaliteit van asset management voor commercieel vastgoed.' Vanuit een goede en degelijke financiële registratie en rapportage wordt periodiek verantwoording afgelegd over de werkzaamheden en activiteiten. Vanzelfsprekend adviseren wij onze opdrachtgevers vervolgens welke acties te ondernemen en signaleren wij mogelijke kansen voor rendementsverbetering. Door huurcontractverlengingen en kostenverlagingen bijvoorbeeld. Voor wat betreft de inkoop van faciliteiten en onderhoudsdiensten hanteren wij het uitgangspunt: maximale kwaliteit tegen minimale kosten. Onze technisch facilitaire specialisten staan hiervoor garant. Belangrijke randvoorwaarden hierbij vormen natuurlijk de eisen en wensen van huurder en eigenaar/opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid. Investments Iedere vastgoedbelegger heeft natuurlijk zijn eigen specifieke wensen, maar beleggers in vastgoed hebben één ding gemeen: allemaal zijn zij op zoek naar de beste kansen in de markt en het juiste momentum. Die kansen bieden wij deze beleggers, dankzij een breed vertakt landelijk en internationaal netwerk van vastgoedexperts. Door middel van continu marktonderzoek voorspellen wij trends in de markt, waarbij we ons baseren op de commerciële werkelijkheid. Toch zijn acquisitie en transactiestructurering nog maar het begin. De meerwaarde van een object of portefeuille ligt in actief management. Door samen te werken in multidisciplinaire teams, kunnen we onze vak- en marktkennis inzetten. Met betrouwbare vastgoedoplossingen als resultaat. Ons doel is het rendement op vastgoed te verhogen en de risico s te minimaliseren. Het centrale aanspreekpunt voor vragen en klachten van huurders is de Service Desk, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Het in goed overleg met huurders en leveranciers oplossen van deze meldingen behoort tot onze dagelijks werkzaamheden, goede communicatie staat hierbij centraal. Veel voorkomende werkzaamheden van onze adviseurs zijn onder andere: Het opstellen van businessplannen t.b.v. object(en) of portefeuille(s). Het uitvoeren van contractmanagement en debiteurenbeheer. Het opstellen en managen van meerjarige onderhoudsplanningen. De inkoop van onderhoud en facilitaire diensten. Adviseren over servicekostenpakketten. Het verzorgen van administratief en financieel beheer. Bouwbegeleiding bij renovatie en afbouw. Exploitatieadviezen voor herontwikkelings- en nieuwbouwprojecten. Veel voorkomende werkzaamheden van onze beleggingsadviseurs zijn onder andere: Aan- en verkopen van beleggingen, individueel of in portefeuille, namens onze opdrachtgevers. Ontwikkeling van koop- en verkoopstrategieën. Coördinatie van en onderzoek doen naar financiering. Capability Statement Pagina 5

6 Onze diensten Retail Services In de pap van de vastgoedeconomie kunnen retail en leisure de krenten zijn... Het zijn namelijk twee van de snelst veranderende sectoren. Wie in deze markt actief wil zijn, moet de weg kennen. Onze dienstverlening omvat elk aspect van strategie tot implementatie. Wij bieden u deskundigheid in onder meer winkelcentra, perifere detailhandel, winkelstraten, recreatieprojecten, hotels, factory outlets en projectontwikkeling. Typische werkzaamheden van onze makelaars en adviseurs zijn onder andere: Projectmatige verhuur. Advisering retailketens. 303-huurherziening. Aan- en verkoop namens beleggers. Aan- en verhuur namens eigenaren. Het voeren van onderhandelingen namens onze opdrachtgevers. Contractvorming. Valuation Advisory Services Banken en grote ondernemingen, maar ook particulieren, kiezen steeds vaker voor taxatie- en due diligence diensten van DTZ Zadelhoff. Onze lokale aanwezigheid heeft een grote toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Naast grote kennis van lokale markten, beschikken we ook over de capaciteit voor het uitvoeren van grotere opdrachten. Binnen de deadlines die u stelt. Dit vraagt uiteraard om een hechte relatie met u als klant. Alleen op die manier krijgen we optimaal inzicht in uw eisen en behoeften. Naast traditionele taxaties biedt DTZ Zadelhoff diensten specifiek voor accountants en investment bankers. Deze zijn niet statisch, maar kennen een continue, innovatieve verandering. De methodes die we daarbij ontwikkelen staan hoog aangeschreven onder klanten én brancheanalisten. Ze bieden verfrissende inzichten in waardes van vastgoed. Research Op het vlak van research heeft DTZ Zadelhoff ook haar sporen verdiend. Jarenlang onderzoek ligt aan de basis van onze uitgebreide vastgoedkennis. Onze researchers bieden een breed scala aan onderzoeksdiensten voor onder meer vastgoedondernemingen, beleggers, gebruikers en overheden. Door de combinatie van economische en vastgoedexpertise zijn onze onderzoeksvaardigheden stevig ingebed in de commerciële realiteit. Daardoor kunnen we anticiperen op trends in de markt en tijdig de effecten bepalen van economische, sociale en politieke veranderingen. Via heeft u gratis toegang tot een online database van onderzoeksrapporten met voorspellingen en economische analyses, nationaal en internationaal. Onder Kenniscentrum op deze site vindt u de rapporten en informatie over de Nederlandse markt. We houden u graag via onze nieuwsservice op de hoogte. Op vindt u rapporten en informatie van DTZ Research wereldwijd. Ook hier kunt u alerts instellen. Veel voorkomende werkzaamheden van de adviseurs van onze afdeling Research zijn onder meer: Visievorming op economische ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de vastgoedmarkten. Opstellen van marktrapporten (regionaal en landelijk) omtrent: - Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt. - Trends en ontwikkelingen op de beleggingsmarkt voor kantoren, bedrijfsruimten, retail en woningen. - Trends en ontwikkelingen op het gebied van logistiek vastgoed. - Trends en ontwikkelingen op de beleggingsmarkt voor woningen en de markt voor woningcorporaties. - Beleggers- en financiersvertrouwen. Ook zijn wij in staat om op een gefundeerde wijze prognoses te doen van de ontwikkeling van huurprijzen en het rendement. Het risico van individuele vastgoedbeleggingen en -portefeuilles brengen we in kaart. Veel voorkomende werkzaamheden van onze taxateurs zijn onder andere: Uitvoeren van vastgoedportefeuillescans. Uitvoeren van due diligence onderzoeken. Het uitvoeren van taxaties. - WOZ-taxaties. - Balanstaxaties. - Herbouwwaarde. - Huurwaardetaxatie. - Special projects (zoals taxaties t.b.v. onteigening, kerken, benzinestations, incourant vastgoed). Capability Statement Pagina 6

7 Onze aanpak Onze klantengroep is divers van beleggers in vastgoed (institutioneel of particulier), eigenaren en verhuurders, tot gebruikers van huisvesting en vastgoed. Hierbij kan het gaan om kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkels, maar ook om zorgvastgoed of woningportefeuilles. En omdat iedere klant en object uniek is, ontwikkelen wij telkens een gerichte aanpak om vraagstukken op te lossen. Onze benadering is er op gericht om onze diensten integraal aan te bieden; op díe manier die onze klant wenst. Een 'one stop shopping' gedachte, waarbij wij ons inleven in en vertrouwd zijn met de branche of het speelveld waarin onze klanten acteren. Wij kunnen hen bedienen met multidisciplinaire teams bestaande uit specialisten uit verschillende disciplines of juist met professionals uit één specifieke discipline. Deze benadering geeft DTZ Zadelhoff vorm door de inzet van cliënt managers. Deze cliënt managers fungeren als 'single point of contact' bij de advisering van de grotere (multi)nationals, financiële instellingen, vastgoedbedrijven (ontwikkelaars, beleggers), banken en (semi) overheden. Ons doel is daarbij het investeren in lange termijnrelaties, waarbij wij onze dienstverlening op meerdere locaties en op meerdere gebieden geïntegreerd uit kunnen voeren. We adviseren niet alleen (internationale) bedrijven in de zakelijke dienstverlening, non-profit, onderwijs of overheid, maar hebben ook specialisten in huis die thuis zijn in de volgende sectoren: Logistics. Healthcare. Hospitality. Logistics De Europese markt voor industrie en logistiek is dynamischer dan ooit. Vervoerders zoeken continu naar de beste, snelste en efficiëntste transportmogelijkheden. Efficiënt beheer van onroerend goed is al even onmisbaar. De beslissingen die bedrijven in deze branche nemen, zijn een rechtstreeks gevolg van diezelfde dynamiek. Transport- en infrastructuurnetwerken hebben knooppunten nodig. De locatiekeuze is steeds vaker gekoppeld aan arbeidskosten. En technologie maakt het steeds eenvoudiger om vestigingen aan elkaar te koppelen. Daarom helpt DTZ Zadelhoff onder meer producenten, distributeurs, financiële instellingen en projectontwikkelaars met maatoplossingen die de actuele realiteit in het oog houden en tegelijkertijd tastbaar rendement bieden. Ongeacht of het gaat om een logistieke vestiging, een regionaal magazijn of een hoofdkantoor. Healthcare Zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, zorghotels, ziekenhuizen, gezondheidsparken en 55+ appartementen, hebben een grote verantwoordelijkheid. De ontwikkelingen in de zorgsector dwingen instellingen tot een goed doordachte vastgoedstrategie. Het huisvestingsbeleid is immers in toenemende mate onderhevig aan flexibele toepassingswensen, wisselende ruimtebehoeften en veranderende eigendomstructuren. Zorginstellingen van de 21e eeuw worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van huisvesting en vastgoed. DTZ Zadelhoff biedt specialistische kennis in de zorgvastgoedsector. Hospitality In een groeiende mondiale markt biedt de Hospitality-tak van DTZ Zadelhoff een uitgebreid pakket aan adviserende en transactiegerelateerde diensten op het gebied van o.a. hotels: Expertise met betrekking tot acquisitie en vervreemding van alle soorten hotel assets, in samenwerking met onze financiële experts. Adviezen met betrekking tot ontwikkelingen en haalbaarheidsstudies voor projecten. Assetmanagement en taxatie-ervaring. Capability Statement Pagina 7

8 Onze visie Als marktleider van Nederland in vastgoedadvies, zijn we ons ervan bewust wat er van ons wordt verwacht. Ons team van ervaren specialisten staat middenin de markt en is continu bezig om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en bestaande te verbeteren. Samen met onze opdrachtgevers. Om in iedere situatie de beste oplossing en resultaat te kunnen bieden. Samenwerken zoals u wilt DTZ Zadelhoff heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Niet alleen intern - door het vormen van multidisciplinaire teams om de vraagstukken van onze klanten optimaal te kunnen oplossen - maar ook extern. Alleen samen met onze opdrachtgevers bereiken we de gestelde doelen. Innovatie. Vanzelfsprekend. Omdat veel oplossingen maatwerk zijn, komt het regelmatig voor dat wij nieuwe aanpakken bedenken, ontwikkelen en implementeren. Door innovatie heeft DTZ Zadelhoff onder andere de volgende tools en producten ontwikkeld of hieraan een substantiële bijdrage geleverd: Stichting Real Next: het onafhankelijke informatieplatform voor bedrijfsonroerend goed. NEN 2748: rubricering en definities facilitaire kosten en de oprichting van de Coöperatie Netherlands Facility Cost Index (NFC Index). REN (Real Estate Norm): een methode om de kwaliteit van locaties en gebouwen gestructureerd en nauwkeurig te kunnen beoordelen. Vanuit onze integrale aanpak, geven wij bij het samenwerken met onze klanten de voorkeur aan het principe van single point of contact. Onze opdrachtgevers kunnen zo van alle disciplines van DTZ Zadelhoff gebruikmaken, terwijl één dedicated cliënt manager als aanspreekpunt fungeert. Dit samenwerkingsmodel is geen standaardmodel, maar wordt telkens afgestemd op de specifieke wens van onze klant. Daarnaast stond DTZ Zadelhoff aan de wieg van verschillende beroepsverenigingen, zoals CREME, de belangenorganisatie voor corporate real estate managers en Vastgoedmanagement Nederland. Bovendien heeft DTZ Zadelhoff DQ Section opgericht, een joint venture met Qua Associates. Hiermee komen wij tegemoet aan de toenemende vraag van opdrachtgevers om een vertaling van hun huisvestingsplannen en dromen naar unieke huisvesting: de locatie, het gebouw én het inrichtingsconcept. State of the art-ondersteuning via het web De cliënt manager van DTZ Zadelhoff fungeert bij de projecten als 'spin in het web' in de interne en externe (project)communicatie. Aangezien DTZ Zadelhoff een transparant proces en optimale informatievoorziening nastreeft, bieden wij de mogelijkheid om in te loggen op een digitale dataroom. Binnen deze afgeschermde, web based omgeving, kan de opdrachtgever de voortgang per project online volgen. Capability Statement Pagina 8

9 Duurzaamheid Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen alle onderdelen van DTZ Zadelhoff ingebed in de manier waarop wij zaken doen. We streven naar een hoge standaard van dienstverlening en willen excelleren in de omgang met onze medewerkers, leveranciers en klanten. Bovendien participeren we in samenwerkingsverbanden zoals de Dutch Green Building Council (DGBC) en Mobiliteit.NU. Binnen de DGBC werken we als founding father actief aan onder andere de BREEAM-NL voor bestaande kantoorgebouwen en wordt een aantal medewerkers van DTZ Zadelhoff opgeleid tot BREEAM expert en assessor. Binnen Mobiliteit.NU een samenwerkingsverband met Montefeltro, ontwikkelden wij ondermeer het EuroMobility rekenmodel: een model waarmee integraal maatregelen op gebied van kantoorinnovatie, mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid kunnen worden doorgerekend. DTZ Holdings plc is daarnaast lid van de FTSE4Good Index. Door dit lidmaatschap bewijst DTZ dat zij voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria op het gebied van milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, transparantie en het tegengaan van malversaties. Het duurzaam gerenoveerde gebouw van het Wereld Natuur Fonds in Zeist. Capability Statement Pagina 9

10 Onze organisatie Onze wereldwijde organisatie Overal ter wereld adviseert en bemiddelt DTZ op het gebied van commercieel onroerend goed (kantoren, bedrijfsruimte, logistieke objecten, winkels, leisure, et cetera) en zijn we gedreven het beste resultaat voor onze opdrachtgevers te behalen. Omdat we ons sterk betrokken voelen bij uw succes. Wereldwijd heeft DTZ meer dan medewerkers die werkzaam zijn in 43 landen. Capability Statement Pagina 10

11 Over DTZ Zadelhoff In Nederland is DTZ Zadelhoff marktleider in bedrijfsmatig onroerend goed. U herkent DTZ Zadelhoff meteen. Aan de inzet van onze mensen. Aan de grondige aanpak van een opdracht. En aan onze kennis van de markt. Onze dienstverlening dekt de gehele vastgoedcyclus: van strategisch advies tot beheer en herontwikkeling. In welke schakel in de vastgoedcyclus u ook actief bent, DTZ Zadelhoff staat u met raad en daad bij. Hiertoe onderscheiden wij de volgende diensten: Agency. Corporate Services. Investments. Retail Services. Property Management. Valuation Advisory Services. Met twaalf lokale vestigingen in Nederland is DTZ Zadelhoff aanwezig in alle economische centra van Nederland. Met ruim 425 professionals beschikken wij hiermee over een omvangrijk intern kenniscentrum op het totale gebied van bedrijfsmatig vastgoed. DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen middels besloten vennootschappen. Eén van de partners is DTZ Holdings plc, sinds 1987 geregistreerd aan de London Stock Exchange. Missie DTZ Zadelhoff wil: als de toonaangevende vastgoedadviseur; met gedrevenheid en teamplay; binnen duurzame klantrelaties; vanuit een innovatief geïntegreerd dienstenpakket....de beste resultaten voor haar klanten bereiken! Agency Corporate Services Investments Property Management Retail Services Valuation Advisory Services Stafafdeling Ethiek en Code of Conduct DTZ Zadelhoff heeft ethiek, transparantie en integriteit volledig in haar werkwijze geïntegreerd. Op verzoek sturen wij u onze Code of Conduct toe, waarin de grondbeginselen van onze wijze van zakendoen zijn vastgelegd. Onze opdrachtgevers Wij zijn trots dat wij de volgende bedrijven en instellingen tot onze klanten mogen rekenen: Loyens & Loeff, UPC, ABN-Amro, Essent, AXA, Altera, Vitens, Nuon, Bouwfonds, ASR, Siemens, KLM, Uni-invest, Connexxion, SPF Beheer bv, CBS, Deka, Ernst & Young, Tui, Martinair, Amvest, SVB, WNF, SNS Reaal, Unibail-Rodamco, Shell, TNO, Rabobank, Randstad, Manpower, Broekman, KPN, DHL, Leger des Heils, ING, TNT, Agis zorgverzekeringen, Deloitte, VastNed, Ahold en Kadaster. Capability Statement Pagina 11

12 DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ, dat met ruim medewerkers wereldwijd actief is in 43 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen kantoren in 12 grote steden. De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff geen enkele kans onbenut laat. DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen. Eén van de partners is DTZ Holdings plc, sinds 1987 geregistreerd aan de London Stock Exchange NL

Kansen voor zorgvastgoed

Kansen voor zorgvastgoed Kansen voor zorgvastgoed Omgaan met vastgoed in de zorg www.dtz.nl www.dtz.com Proactiviteit werpt zijn vruchten af Zorginstellingen die slim omgaan met hun vastgoed doen hier hun voordeel mee Kansen voor

Nadere informatie

Besparen op huisvestingskosten

Besparen op huisvestingskosten Besparen op huisvestingskosten 10 strategieën www.dtz.nl www.dtz.com Het is een turbulente tijd. Recente economische ontwikkelingen zoals de fluctuerende inflatie, de dalende koersen op verschillende (internationale)

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Gemeenten en vastgoed

Gemeenten en vastgoed Gemeenten en vastgoed Gebiedsregisseur & vastgoedgebruiker www.dtz.nl www.dtz.com Transparant en efficiënt omgaan met vastgoed Vooruitstrevende gemeenten grijpen kansen Een gemeente is naast eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

De zekerheid van supermarkten

De zekerheid van supermarkten De zekerheid van supermarkten Onderzoek naar de kenmerken van supermarktbeleggingen www.dtz.nl www.dtz.com Supermarktbeleggingen: een veilige haven Schaarse locaties Zeker in tijden van economische onzekerheid

Nadere informatie

Specialisten die alles op waarde weten te schatten

Specialisten die alles op waarde weten te schatten Specialisten die alles op waarde weten te schatten www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inzicht in de waarde van vastgoed Het taxeren van onroerend goed is het zo goed mogelijk rationaliseren van een marktgevoel.

Nadere informatie

Te Huur. Naritaweg 70, Amsterdam. Grote vloervelden Ideaal geschikt als call center Fexibel in te delen per verdiepingsvloer

Te Huur. Naritaweg 70, Amsterdam. Grote vloervelden Ideaal geschikt als call center Fexibel in te delen per verdiepingsvloer Naritaweg 70, Amsterdam Grote vloervelden Ideaal geschikt als call center Fexibel in te delen per verdiepingsvloer Contact drs. Bas Wilberts en/of Jeffrey H. Fuhler T 020 6 644 644 E bwilberts@dtz.nl en/of

Nadere informatie

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ.

Te koop. Koningsweg 6, Vriezenveen. Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ. Koningsweg 6, Vriezenveen Solitair kantoorpand Parkeergelegenheid op eigen terrein Tegenover supermarkt EM-TÉ www.dtz.nl Het betreft een modern en solitair kantoorpand met een oppervlakte van circa 505

Nadere informatie

Te Huur. Tramsingel 27B, Breda. Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid

Te Huur. Tramsingel 27B, Breda. Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie. Tramsingel 27B, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Contact Agency T 076 5 209 209 E breda@dtz.nl

Nadere informatie

Te Huur. Gyroscoopweg 6-8, Amsterdam. Logistiek complex Gelegen op businesspark Sloterdijk Uitstekend bereikbaar.

Te Huur. Gyroscoopweg 6-8, Amsterdam. Logistiek complex Gelegen op businesspark Sloterdijk Uitstekend bereikbaar. Gyroscoopweg 6-8, Amsterdam Logistiek complex Gelegen op businesspark Sloterdijk Uitstekend bereikbaar Het betreft een logistiek complex van circa 21.000 m² bedrijfsruimte en met circa 1.550 m² kantoorruimte.

Nadere informatie

Te koop. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek. Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte.

Te koop. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek. Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte. Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek Ruime bestemming Gelegen in dorpshart Circa 583 m² vloeroppervlakte Voormalig bankkantoor in het dorpshart van Eerbeek gelegen. Het object heeft een oppervlakte van circa

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Karakteristiek winkel/woonobject Onderdeel van wijkwinkelcentrum Interessant beleggingsobject www.dtz.nl In de populaire Burgemeesterswijk gelegen karakteristiek

Nadere informatie

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam Te huur Representatief kantoorgebouw Weena 70, Rotterdam Uitstekende locatie in RCD in Rotterdam Representatief kantoorgebouw Circa 3.800 m ² kantoorruimte www.dtz.nl Het indrukwekkende gebouw gelegen

Nadere informatie

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein. Te Koop Dorpsstraat 25, Heerde Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein Te Koop Heerde, Dorpsstraat 25 Het betreft een kantoorgebouw gelegen aan de Dorpsstraat 25 te Heerde. Het onderhavige object

Nadere informatie

Te Koop. Julianastraat 31, Dedemsvaart. Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid.

Te Koop. Julianastraat 31, Dedemsvaart. Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid. Julianastraat 31, Dedemsvaart Modern kantoorgebouw Ruime parkeergelegenheid Dedemsvaart, Julianastraat 31 Het betreft hier een solitair object van 2 bouwlagen. Het geheel maakt een moderne en verzorgde

Nadere informatie

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Oak Building Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Huren in FizzionLAB vanaf 20 m² Full service kantoorruimte FizzionParc biedt hoog serviceniveau Direct bij de ingang van het FizzionParc aan de Oude Apeldoornseweg

Nadere informatie

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Veldoven 11, Arnhem Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Contact Michiel J.H. Smits T 026 4 452 445 E msmits@dtz.nl Meander 601 6825 ME Arnhem www.dtz.nl Het betreft een

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Te Huur Moderne winkelruimte in stadshart

Te Huur Moderne winkelruimte in stadshart Moderne winkelruimte in stadshart Markt 33-39, Roosendaal Frontbreedte 15 meter Goede zichtwaarde Ruime parkeergelegenheid nabij Winkelruimte, gelegen op de begane grond, in het gezellige centrum van Roosendaal.

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

Te Koop. Callunaplein 2, Dieren. Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum.

Te Koop. Callunaplein 2, Dieren. Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum. Callunaplein 2, Dieren Vrijstaand kantoorgebouw Aan de entree van het winkelcentrum Het betreft een vrijstaand object gelegen aan de entree van het wijkwinkelcentrum aan het Callunaplein. Het object beschikt

Nadere informatie

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject Multifunctioneel kantoorobject Wylpstrjitte 5, Stiens Centrumlocatie Multifunctioneel object Volledig gerenoveerd Stiens, Wylpstrjitte 5 Het object omvat een semi vrijstaand kantoorgebouw in het centrum

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Te Huur. Dolderseweg 2, Huis ter Heide. ca m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid

Te Huur. Dolderseweg 2, Huis ter Heide. ca m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid Dolderseweg 2, Huis ter Heide ca. 1.215 m² kantoorruimte v.a. 215 m² voldoende parkeergelegenheid uistekende bereikbaarheid Contact Joost C. Eggink T 030 2 320 044 E jeggink@dtz.nl Oorsprongpark 12 3581

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Te Huur Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal

Te Huur Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal Markt 33-39, Roosendaal Gemoderniseerde kantoorruimte Kantoorruimte vanaf circa 30 m² Centrum van Roosendaal Recent gemoderniseerde kantoorruimte verdeeld

Nadere informatie

Te Huur. Geerstraat 121, Heerlen. Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar.

Te Huur. Geerstraat 121, Heerlen. Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar. Te Huur Geerstraat 121, Heerlen Solitair kantoorgebouw Deelverhuur mogelijk Uitstekend bereikbaar www.dtz.nl Te Huur Heerlen, Geerstraat 121 Het betreft een in het oog springend kantoorgebouw gelegen tegenover

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Online verkoop 15 november 2011

Online verkoop 15 november 2011 Online verkoop 15 november 2011 Canadaweg 42, Halsteren Representatief pand Gunstige locatie nabij afrit A4 Hoogwaardig opleveringsniveau Contact Agency T 076 5 209 209 E breda@dtz.nl Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Tramsingel 27, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Het hoogwaardige kantoorpand 'Nassau

Nadere informatie

Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar

Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar Johan Huizingalaan 400, Amsterdam Zichtlocatie aan ring A10/A4 Efficiënte & hoogwaardige kantoorvloeren Uitstekend bereikbaar Het zeer representatieve kantoorgebouw is gelegen aan de verlengde Zuidas op

Nadere informatie

De Schans 1802, Lelystad

De Schans 1802, Lelystad Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 13 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl DTZ Zadelhoff v.o.f. 2 Omschrijving Het object betreft een vrijstaand multi-tenant kantoorgebouw uit 1981 met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Berlagepad 10-12, Rotterdam

Berlagepad 10-12, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Berlagepad 10-12, Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 1.518 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Voormalig schoolgebouw van

Nadere informatie

Wiekenweg 33, Amersfoort

Wiekenweg 33, Amersfoort Te huur Wiekenweg 33, Amersfoort circa 450 m² turn key kantoorruimte energielabel A ruim parkeren op eigen terrein www.dtz.nl Te huur Op het zeer gunstig gelegen en jonge bedrijvenpark "De Wieken" komt

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Verkoopinformatie Object

Verkoopinformatie Object Vrijwillige Online Verkoop 29 November 2012 De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Amsterdam De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Verkoopinformatie Object Den Haag Rotterdam Eindhoven Objectomschrijving Het betreft

Nadere informatie

Executieverkoop 7 mei 2012

Executieverkoop 7 mei 2012 7 mei 2012 Industrieweg 19-21, Duivendrecht Verhuurde bedrijfsruimte in gebruik als garage met 3 bruggen Langjarig verhuurd onbemand tankstation Een bedrijfswoning met tuin Contact drs. Kim Sebastian van

Nadere informatie

Seinedreef 5-7, Utrecht

Seinedreef 5-7, Utrecht Seinedreef 5-7, Utrecht zichtlocatie aan de Einsteindreef flexibele huurtermijn riante parkeerfaciliteiten www.dtz.nl Het betreft een zelfstandig kantoorpand gelegen in de directe omgeving van het overdekte

Nadere informatie

Executieveiling. Stationsstraat 88 te Deurne. Verhuurd beleggingsobject Winkelruimte op zichtlocatie Vuurwerkbunker op achterterrein

Executieveiling. Stationsstraat 88 te Deurne. Verhuurd beleggingsobject Winkelruimte op zichtlocatie Vuurwerkbunker op achterterrein Stationsstraat 88 te Deurne Verhuurd beleggingsobject Winkelruimte op zichtlocatie Vuurwerkbunker op achterterrein Contact drs. Kim Sebastian van Sluijs T 020 8 407 219 E ksluijs@dtz.nl Apollolaan 150

Nadere informatie

Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo. Deldenerstraat 26, Hengelo

Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo. Deldenerstraat 26, Hengelo Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo Deldenerstraat 26, Hengelo Modern kantoorgebouw Gelegen in het centrum van Hengelo Uitstekende zichtlocatie www.dtz.nl T e huur / Te koop M odern

Nadere informatie

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden Bargelaan 180, Leiden Ontworpen door Meyer en Van Schooten Circa 477 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.dtz.nl Naast het Centraal Station

Nadere informatie

Te Huur. Breguetlaan 2, Oude Meer. Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost.

Te Huur. Breguetlaan 2, Oude Meer. Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost. Te Huur Breguetlaan 2, Oude Meer Verzorgde kantoorruimte Gelegen op een zichtlocatie Nabij Schiphol-Oost Te Huur Oude Meer, Breguetlaan 2 Dit bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Sky Park te Oude

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca. 1.129 m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Hoofddorp, Capellalaan 21-37 Het kantoorgebouw 'Lighthouse', bestaande

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Frankeneng 53-55, Ede. Multifunctioneel bedrijfsgebouw Goed bereikbaar Deelverhuur bespreekbaar

Te Huur / Te Koop. Frankeneng 53-55, Ede. Multifunctioneel bedrijfsgebouw Goed bereikbaar Deelverhuur bespreekbaar Frankeneng 53-55, Ede Multifunctioneel bedrijfsgebouw Goed bereikbaar Deelverhuur bespreekbaar Contact Martijn T.J. Veen MSc T 026 4 452 445 E maveen@dtz.nl Meander 601 6825 ME Arnhem www.dtz.nl Dit functionele

Nadere informatie

Te koop. Zuiderzeestraatweg 620, Wezep. Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden

Te koop. Zuiderzeestraatweg 620, Wezep. Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden Zuiderzeestraatweg 620, Wezep Karakteristiek kazernecomplex ca. 9.370 m² b.v.o., ca. 2,4 ha. terrein (Her)ontwikkelingsmogelijkheden www.dtz.nl Het object betreft een voormalig kazernecomplex bestaande

Nadere informatie

Te huur. Kroonpark 18, Arnhem

Te huur. Kroonpark 18, Arnhem Te huur Kroonpark 18, Arnhem full-service bedrijfs verzamelgebouw Gelegen op Kroonpark, aan de A325 Kantoorruimte op maat, vanaf 20 m² www.dtz.nl T e huur Arnhem Kroonpark, de locatie van The Office Operators,

Nadere informatie

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Te huur Port City IV Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Hoogwaardige nieuwbouw Prominente zichtlocatie in W aalhaven Circa 8.000 m ², vanaf 3.500 m² www.dtz.nl Het betreft het vierde kantoorgebouw in de succesvolle

Nadere informatie

Te koop. Laan van Zevenhuizen 337, Apeldoorn

Te koop. Laan van Zevenhuizen 337, Apeldoorn Te koop Laan van Zevenhuizen 337, Apeldoorn Breed winkelfront Zichtlocatie aan de ringweg Grenzend aan Stadsdeelhart Anklaar www.dtz.nl Aan de doorgaande ringweg gelegen winkelruimte op zichtlocatie met

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Vughtstraat 30, Roosendaal. Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop. Vughtstraat 30, Roosendaal. Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Contact Robert G.J. van der Sommen T 076 5 209 209 E rsommen@dtz.nl

Nadere informatie

Te huur. Meeuwenlaan 8, Zwolle

Te huur. Meeuwenlaan 8, Zwolle Te huur Meeuwenlaan 8, Zwolle Representatief kantoorgebouw Twee units beschikbaar Gunstig gelegen nabij de A28 www.dtz.nl T e huur Direct langs de A28 gelegen representatief kantoorgebouw. In dit gebouw,

Nadere informatie

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Solitair kantoorgebouw Representatieve uitstraling Gemeenschappelijke fac iliteiten www.dtz.nl Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Te huur Business Center Noord West. Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam

Te huur Business Center Noord West. Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam Te huur Business Center Noord West Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam Functionele kantoorruim ten Gelegen in bedrijfs verzamelcomplex Vanaf circa 400 m ² www.dtz.nl Functionele kantoorruimten gelegen in

Nadere informatie

Te koop Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden. Smedenstraat 48, Deventer

Te koop Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden. Smedenstraat 48, Deventer Te koop Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden Smedenstraat 48, Deventer Binnenstad Deventer Direct rendement Transformatiemogelijkheden www.dtz.nl Beleggingsobject met transformatiemogelijkheden

Nadere informatie

1e Hogeweg , Zeist

1e Hogeweg , Zeist 1e Hogeweg 188-200, Zeist per kamer te huur gelegen in het hart van Zeist turn-key oplevering www.dtz.nl Het kantoorgebouw '' is gelegen op een prominente hoeklocatie in het hart van Zeist direct naast

Nadere informatie

Te Koop. Bornhout 5, Amsterdam. Gelegen in het Westelijk Havengebied Logistiek complex van m² Uitstekend bereikbaar.

Te Koop. Bornhout 5, Amsterdam. Gelegen in het Westelijk Havengebied Logistiek complex van m² Uitstekend bereikbaar. Bornhout 5, Amsterdam Gelegen in het Westelijk Havengebied Logistiek complex van 10.923 m² Uitstekend bereikbaar Het complex is gebouwd in 1995 als cross-dock sorteercentrum en bestaat uit 2 bouwlagen,

Nadere informatie

Activiteiten Resco Partners

Activiteiten Resco Partners Activiteiten Resco Partners 2011 Wie zijn wij: Resco Partners is een onafhankelijk team van vastgoeddeskundigen met jarenlange ervaring en een veelzijdige kennis van zaken. Resco Partners adviseert over

Nadere informatie

Te Huur. Lage Mosten 1-11, Breda. Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg.

Te Huur. Lage Mosten 1-11, Breda. Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg. Lage Mosten 1-11, Breda Mogelijkheid receptie-/baliefunctie Hoogwaardige afwerking Zichtlocatie snelweg Aan de entree van het kantorenpark 'Westerhage', direct aan de afrit van rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen)

Nadere informatie

Stationsstraat 79, Amersfoort

Stationsstraat 79, Amersfoort Stationsstraat 79, Amersfoort circa 670 m² hoogwaardige kantoorruimte gelegen naast het Centraal Station uitstekend voorzieningenniveau www.dtz.nl Hoogwaardige en representatieve kantoorruimte met een

Nadere informatie

Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk

Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk Circa 7.482 m ² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Gelegen in kantorenpark 'Hoornwijck ' www.dtz.nl T e huur k antoorgebouw 'W

Nadere informatie

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Te huur 'Belair' gebouw Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Direct beschikbaar Kleinschalig indeelbaar Direct tegenover de terminal www.dtz.nl Op Rotterdam The Hague Airport is recent gestart met het

Nadere informatie

Bergrand 230, Roosendaal Te koop: modern vrijstaand kantoorpand Online verkoop 27 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl

Bergrand 230, Roosendaal Te koop: modern vrijstaand kantoorpand Online verkoop 27 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl Te koop: modern vrijstaand kantoorpand Online verkoop 27 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl Omschrijving Het betreft een modern, vrijstaand kantoorobject gelegen op een prominente zichtlocatie aan de Bergrand.

Nadere informatie

Kroostweg-Noord 149, Zeist

Kroostweg-Noord 149, Zeist Kroostweg-Noord 149, Zeist te huur vanaf 1.000 m² goede bereikbaarheid gelegen in lommerrijke omgeving www.dtz.nl In 2012 heeft PGGM aan de westzijde een spectaculaire uitbreiding gerealiseerd. Een groot

Nadere informatie

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl Ravenswade 160-162, Nieuwegein zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond www.dtz.nl Zeer representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroomruimte op circa 5.000 m² grond. In 2006 compleet gerenoveerd.

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Brink 1, Den Ham

Te huur / Te koop. Brink 1, Den Ham Te huur / Te koop Brink 1, Den Ham Karakteristiek pand Mooie ligging Compleet opleveringsniveau www.dtz.nl Een modern en karakteristiek kantoorpand, gelegen in het centrum van Den Ham is voor de verhuur

Nadere informatie

Weena-zuid 106-178, Rotterdam

Weena-zuid 106-178, Rotterdam Te huur 'Gebouw Weena' Weena-zuid 106-178, Rotterdam Gelegen in het Central Business District Grote vloervelden met gunstige huurprijs Circa 5.688 m ² www.dtz.nl Onderhavig gebouw is gelegen in het meest

Nadere informatie

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo.

Te Huur Columbus. Folkstoneweg 2-100, Schiphol. Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo. Columbus Folkstoneweg 2-100, Schiphol Diverse flexkantoren Strakke architectuur Brasserie Flamingo Het kantoorgebouw Columbus is gelegen in het hart van een modern en ruim opgezet bedrijventerrein 'Cargo

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede Te huur / Te koop Nijverheidstraat 5, Enschede Uitgesproken zichtlocatie Circa 754 kantoorruimte Prima bereikbaar www.dtz.nl T e huur / Te koop Op deze uitgesproken zichtlocatie komt deze nette kantoorruimte

Nadere informatie

Te huur Business Center Noord West. Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam

Te huur Business Center Noord West. Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam Te huur Business Center Noord West Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam Functionele bedrijfsruim te Bedrijventerrein 'Rotterdam Noord -W est Gelegen in bedrijfs verzamelcomplex www.dtz.nl Functionele bedrijfsruimte

Nadere informatie

Te Huur. Tupolevlaan 22-24, Schiphol-Rijk. Representatief kantoorgebouw Ca. 499 m² beschikbaar Goede bereikbaarheid. Point of View Offices

Te Huur. Tupolevlaan 22-24, Schiphol-Rijk. Representatief kantoorgebouw Ca. 499 m² beschikbaar Goede bereikbaarheid. Point of View Offices Point of View Offices Tupolevlaan 22-24, Schiphol-Rijk Representatief kantoorgebouw Ca. 499 m² beschikbaar Goede bereikbaarheid Contact drs. Charlotte M. Roxs en/of mr. Bart van Eerd T 023 5 685 685 E

Nadere informatie

Gebouw Pandora is een representatief kantoorgebouw gelegen aan de Randstad in Almere. Het gebied Randstad is zowel met eigen vervoer als met openbaar

Gebouw Pandora is een representatief kantoorgebouw gelegen aan de Randstad in Almere. Het gebied Randstad is zowel met eigen vervoer als met openbaar Randstad 2003, Almere Representatief Gerenoveerde centrale hal Zeer goed bereikbaar Contact drs. Mees Besselaar en/of Mr. David J. Oyens T 020 6 644 644 E mbesselaar@dtz.nl en/of doyens@dtz.nl Apollolaan

Nadere informatie

Mijlweg 7, Vianen. Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 10 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl

Mijlweg 7, Vianen. Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 10 juni 2013. Onlineverkoop.dtz.nl Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 10 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl Omschrijving Het object betreft een vrijstaand kantoor-/bedrijfsgebouw uit 1980. Het totale verhuurbaar vloeroppervlakte

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam Te huur Coolse Poort Coolsingel 139, Rotterdam Markant kantoorgebouw In het hart van Rotterdam 3 verdiepingen van elk c irca 1.420 m² www.dtz.nl Coolse Poort is een markant kantoorgebouw, midden in het

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek gebouw,

Nadere informatie

Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam

Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 869 m² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Voormalig schoolgebouw

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Te huur Bedrijfsruimte met kantoor Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Bedrijfspand van ca. 925 m² Mogelijke uitbreiding met 275 m² Modern opleveringsniveau www.dtz.nl Op het Bedrijvenpark Twente is dit bedrijfspand

Nadere informatie

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Te huur Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Geheel of gedeeltelijk te huur Uitstekend bereikbaar Voldoende parkeergelegenheid www.dtz.nl Dit uniek gelegen kantoorgebouw is eind jaren negentig gerealiseerd

Nadere informatie

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen Te huur Hogelandseweg 40, Nijmegen Vrije hoogte circa 7 meter 3 Laadkuilen met dockshelters www.dtz.nl Representatief bedrijfsgebouw gelegen op bedrijventerrein Westkanaaldijk. Het gebouw beschikt over

Nadere informatie

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam Te huur straat 1-41, Rotterdam Representatieve kantoorruimte Goede parkeernorm Vanaf circa 100 m ² www.dtz.nl Representatieve kantoorruimte gelegen in het kantoorgebouw ''. Onderhavig kantoorgebouw is

Nadere informatie

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es Josink Hofweg ong., Enschede ca 9.261 m² bedrijfsgrond op toplocatie in kavels vanaf ca 1.900 m² aannemer en architect vrij www.dtz.nl Op één

Nadere informatie

Lage Naarderweg 45-47, Hilversum

Lage Naarderweg 45-47, Hilversum Lage Naarderweg 45-47, Hilversum Karakteristiek kantoorgebouw Parkeernorm 1:70 m² Zichtlocatie aan doorgaande weg www.dtz.nl Tegen het centrum van Hilversum gelegen komt een zeer karakteristiek kantoorgebouw

Nadere informatie

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Modern gebouw Hoogwaardige uitstraling Units verkrijgbaar vanaf ca. 294 m² www.dtz.nl Het betreft hier een realisatie van een compleet nieuw bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Te Koop. BusinessPark 7-Poort, Zevenaar. Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12.

Te Koop. BusinessPark 7-Poort, Zevenaar. Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12. Te Koop BusinessPark 7-Poort, Zevenaar Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12 Te Koop Zevenaar, BusinessPark 7-Poort BusinessPark 7Poort in Zevenaar is een hoogwaardig

Nadere informatie

Te huur Representatieve bedrijfs - & kantoorunit. Osakastraat 17, Rotterdam

Te huur Representatieve bedrijfs - & kantoorunit. Osakastraat 17, Rotterdam Te huur Representatieve bedrijfs - & kantoorunit Osakastraat 17, Rotterdam Representatieve bedrijfs - & kantoorunit Circa 3.000 kg/m ² vloerbelasting Vrije hoogte van circa 9 m1 www.dtz.nl Deze laatste

Nadere informatie

Te huur. Velperweg 76, Arnhem

Te huur. Velperweg 76, Arnhem Te huur Velperweg 76, Arnhem Veel gezamenlijke voorzieningen Royaal parkeren op eigen terrein Grote kantoorvloeren van ca. 1.500 m² www.dtz.nl Het betreft kantoorruimte in het markante voormalige hoofdkantoor

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Hoofdweg 204, Rotterdam

Te huur / Te koop. Hoofdweg 204, Rotterdam Te huur / Te koop Hoofdweg 204, Rotterdam Zelfstandig kantoorgebouw ca. 2.562 m ² In units vanaf ca. 425 m² Nabij snelwegen & Intercitystation www.dtz.nl T e huur / Te koop Dit vrijstaande kantoorgebouw

Nadere informatie

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

Te koop Veelzijdig pand. Marktstraat 97, Musselkanaal

Te koop Veelzijdig pand. Marktstraat 97, Musselkanaal Te koop Veelzijdig pand Marktstraat 97, Musselkanaal Centrumlocatie Multifunctioneel object Goede staat van onderhoud www.dtz.nl Het object omvat een kantoorgebouw gelegen in het centrum van Musselkanaal.

Nadere informatie

Te Huur Polaris I. Polarisavenue 140, Hoofddorp. Ca m² beschikbaar overdekte parkeergarage, norm 1:50 bedrijfsrestaurant en centrale receptie

Te Huur Polaris I. Polarisavenue 140, Hoofddorp. Ca m² beschikbaar overdekte parkeergarage, norm 1:50 bedrijfsrestaurant en centrale receptie Polaris I Polarisavenue 140, Hoofddorp Ca. 1.561 m² beschikbaar overdekte parkeergarage, norm 1:50 bedrijfsrestaurant en centrale receptie Hoofddorp, Polarisavenue 140 Het totale project bestaat uit twee

Nadere informatie

Te koop Transformatieproject in centrum van Apeldoorn. Hofstraat , Apeldoorn

Te koop Transformatieproject in centrum van Apeldoorn. Hofstraat , Apeldoorn Te koop Transformatieproject in centrum van Apeldoorn Hofstraat 131-161, Apeldoorn Herontwikkelingspotentieel Centrum Apeldoorn Transformatieproject 2 appartementen www.dtz.nl T e koop T r ansf ormatie

Nadere informatie

Te huur Upgraded kantoorruimte. Takkebijsters 3, Breda

Te huur Upgraded kantoorruimte. Takkebijsters 3, Breda Te huur Upgraded kantoorruimte Takkebijsters 3, Breda Complete renovatie Uitstekende bereikbaarheid Representatieve uitstraling www.dtz.nl Op zeer korte afstand van de snelweg A27 gelegen kleinschalig

Nadere informatie

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede Bennekomseweg 41, Ede Loopafstand naar Intercitystation Unieke bosrijke omgeving Energielabel A www.dtz.nl In dit unieke vrijstaande kantoorgebouw,

Nadere informatie

Te koop Beleggingsobject. Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer

Te koop Beleggingsobject. Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer Te koop Beleggingsobject Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer Combinatie van bedrijfs -/kantoorruimte Goed onderhouden gebouw Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Het bedrijfscomplex bestaat uit

Nadere informatie

Te huur Te huur nette kantoorruimte op zichtlocatie. Zuiderzeelaan 15-25, Zwolle

Te huur Te huur nette kantoorruimte op zichtlocatie. Zuiderzeelaan 15-25, Zwolle Te huur Te huur nette kantoorruimte op zichtlocatie Zuiderzeelaan 15-25, Zwolle Zichtlocatie Zowel kleine als grote units Uitstekend bereikbaar www.dtz.nl "La Balance" is een net afgewerkt kantoorgebouw

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Uitstekende bereikbaarheid Circa 2.468 m ² beschikbaar Gelegen op de 2e verdieping www.dtz.nl De kantoorruimte is gelegen op de 2e etage van

Nadere informatie

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Te koop Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Multifunctionele ruimte Hoogwaardig afwerkings niveau Markante uitstraling www.dtz.nl T e koop Het object betreft een multi-functioneel kantoorgebouw

Nadere informatie

SNS PROFIEL 2010 PROPE RTYFI NA NCE

SNS PROFIEL 2010 PROPE RTYFI NA NCE SNS PROPE RTYFI NA NCE 1 GEWOR TELDIN NEDER LAND SVAST GOED DE FEITEN SPREKEN VOOR ZICH. De Nederlandse vastgoedbranche heeft de afgelopen tijd een moeilijke periode doorgemaakt. De ergste economische

Nadere informatie