Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie. www.dtz.nl www.dtz.com"

Transcriptie

1 Capability Statement Onze diensten, aanpak, visie en organisatie

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Onze diensten 4 Agency 4 Corporate Services 5 Investments 5 Property Management 5 Retail Services 6 Valuation Advisory Services 6 Research 6 Onze aanpak 7 Logistics 7 Healthcare 7 Hospitality 7 Onze visie 8 Samenwerking 8 State of the art-ondersteuning 8 Innovatie 8 Duurzaamheid 9 Onze organisatie 10 Onze wereldwijde organisatie 10 Over DTZ Zadelhoff 11 Missie 11 Ethiek en Code of Conduct 11 Onze opdrachtgevers 11 Capability Statement Pagina 2

3 Introductie Wij stellen het bijzonder op prijs dat wij de organisatie van DTZ Zadelhoff, onze diensten en aanpak, kort bij u mogen introduceren. In de meer dan 40 jaar dat wij toonaangevend zijn als adviseur in commercieel onroerend goed, is een breed palet aan activiteiten ontstaan. Het kan gaan om een taxatie, een huisvestings- of strategisch advies, een verhuur, een verkoop of een of meer beleggingstransacties in Nederland of daarbuiten. Het kan gaan om kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkels, maar ook om zorgvastgoed of woningportefeuilles. Wij kunnen het beschrijven maar in vervolg daarop lichten wij graag onze aanpak zelf toe, want het zijn onze mensen die het moeten doen. Zij moeten uw vertrouwen waarmaken of nog liever, uw verwachtingen overtreffen. De eerste stap is gezet. Wij staan tot uw beschikking. Cuno van Steenhoven Voorzitter Dagelijks Bestuur Capability Statement Pagina 3

4 Onze diensten In onze dienstverlening staat de klant centraal. Het gezegde 'de klant is koning' brengen wij dagelijks in de praktijk. En omdat iedere klant uniek is, ontwikkelen wij telkens een gerichte aanpak om vraagstukken op te lossen. We weten wat er in de vastgoedmarkt speelt en waar de kansen liggen. Daar kunt u van profiteren, want we bieden u veel meer dan alleen een uitzonderlijk breed pakket aan diensten. Wij laten u in het kort kennis maken met onze dienstverlening: Agency Corporate Services Corporate Services Investments Agency Property Management Klant Investments Valuation Advisory Services Property Management Retail Services Retail Services Valuation Advisory Services Agency Onze makelaars zijn in geheel Nederland actief. Vanuit onze 12 regiokantoren zijn wij in staat om zowel landelijk als lokaal te werken. Door onze bekendheid in en met de lokale markt, is vastgoedinformatie vaak al bij ons bekend voordat het in de markt bekend wordt. Onze makelaars hebben zich gespecialiseerd op het gebied van commercieel onroerend goed: kantoren, bedrijfsruimten en winkels. Maar inmiddels zijn we ook actief in andere sectoren, zoals onderwijs, hospitality, leisure en zorg. Veel voorkomende werkzaamheden van onze makelaars zijn onder andere: Marketing van objecten namens eigenaren en verhuurders. Ontwikkelen van marktvisies. Aanhuren en aankopen van vastgoed namens eigenaren, beleggers of gebruikers. Verhuren en verkopen van vastgoed namens eigenaren, beleggers en verhuurders. Onderhandelen namens onze opdrachtgevers. Opstellen, coördineren, controleren en ondertekeninggereed maken van de huur- of koopcontracten. Corporate Services De huisvesting van organisaties is aan verandering onderhevig. Groei en krimp, fusies en overnames of andere inzichten in de wijze van werken bepalen de behoefte aan huisvesting. De mate waarin de huisvesting een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat is een telkens terugkerende vraag. Daarnaast maken wij bij de uitvoering van onze diensten veelvuldig gebruik van onze afdeling Research. Het vinden van het juiste evenwicht tussen de vraag van organisaties en het aanbod van gebouwen en werkplekken, bezien vanuit het Capability Statement Pagina 4

5 perspectief van de beheersing van kosten en risico s, is een uitdagende problematiek. Dit geldt vooral voor grotere organisaties met meerdere vestigingen en met gebouwen van verschillende kwaliteit, grootte en exploitatieniveau. Deze organisaties zoeken vaak bewust of onbewust het optimum tussen de korte en de lange termijn, tussen kosten en opbrengsten, tussen verwerven en afstoten of vernieuwen en handhaven. De adviseurs van Corporate Services richten zich op de vastgoedbehoeften van de gebruiker, vanuit het bewustzijn dat vastgoed een strategische bijdrage moet leveren aan de bedrijfsvoering. Zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse bedrijven en instellingen die zich geconfronteerd zien met huisvestingsvraagstukken. Door middel van het formuleren van eenduidige vastgoedstrategieën en het leveren van huisvestingsoplossingen op maat adviseren zij een breed palet aan (inter-) nationale bedrijven, overheden en instellingen. Veel voorkomende werkzaamheden van onze adviseurs zijn de volgende: Analyse van en advies over bestaande huisvestingssituatie. Ontwikkelen van een huisvestingsstrategie. Onderzoek van en advies over kantoorinnovatie. Uitvoeren van locatieonderzoek. Begeleiding van herhuisvestingsprocessen. Projectmanagement van nieuwbouw namens de gebruiker. Uitvoeren van herontwikkelingstudie van het eigendomsvastgoed van de gebruiker. Due diligence onderzoeken. Analyse van vastgoedportefeuilles. Uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Property Management Bij het beheer van commercieel onroerend goed staan zowel de belangen van de eigenaren als die van de huurders centraal. De rendementsdoelstellingen van de eigenaar voor de exploitatie vormen, samen met inzicht in de wensen van huurders, de basis voor gedegen vastgoedmanagement. En zijn onlosmakelijk verbonden. Onze core business zien wij dan ook als 'Vastgoedmanagement met de kwaliteit van asset management voor commercieel vastgoed.' Vanuit een goede en degelijke financiële registratie en rapportage wordt periodiek verantwoording afgelegd over de werkzaamheden en activiteiten. Vanzelfsprekend adviseren wij onze opdrachtgevers vervolgens welke acties te ondernemen en signaleren wij mogelijke kansen voor rendementsverbetering. Door huurcontractverlengingen en kostenverlagingen bijvoorbeeld. Voor wat betreft de inkoop van faciliteiten en onderhoudsdiensten hanteren wij het uitgangspunt: maximale kwaliteit tegen minimale kosten. Onze technisch facilitaire specialisten staan hiervoor garant. Belangrijke randvoorwaarden hierbij vormen natuurlijk de eisen en wensen van huurder en eigenaar/opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid. Investments Iedere vastgoedbelegger heeft natuurlijk zijn eigen specifieke wensen, maar beleggers in vastgoed hebben één ding gemeen: allemaal zijn zij op zoek naar de beste kansen in de markt en het juiste momentum. Die kansen bieden wij deze beleggers, dankzij een breed vertakt landelijk en internationaal netwerk van vastgoedexperts. Door middel van continu marktonderzoek voorspellen wij trends in de markt, waarbij we ons baseren op de commerciële werkelijkheid. Toch zijn acquisitie en transactiestructurering nog maar het begin. De meerwaarde van een object of portefeuille ligt in actief management. Door samen te werken in multidisciplinaire teams, kunnen we onze vak- en marktkennis inzetten. Met betrouwbare vastgoedoplossingen als resultaat. Ons doel is het rendement op vastgoed te verhogen en de risico s te minimaliseren. Het centrale aanspreekpunt voor vragen en klachten van huurders is de Service Desk, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Het in goed overleg met huurders en leveranciers oplossen van deze meldingen behoort tot onze dagelijks werkzaamheden, goede communicatie staat hierbij centraal. Veel voorkomende werkzaamheden van onze adviseurs zijn onder andere: Het opstellen van businessplannen t.b.v. object(en) of portefeuille(s). Het uitvoeren van contractmanagement en debiteurenbeheer. Het opstellen en managen van meerjarige onderhoudsplanningen. De inkoop van onderhoud en facilitaire diensten. Adviseren over servicekostenpakketten. Het verzorgen van administratief en financieel beheer. Bouwbegeleiding bij renovatie en afbouw. Exploitatieadviezen voor herontwikkelings- en nieuwbouwprojecten. Veel voorkomende werkzaamheden van onze beleggingsadviseurs zijn onder andere: Aan- en verkopen van beleggingen, individueel of in portefeuille, namens onze opdrachtgevers. Ontwikkeling van koop- en verkoopstrategieën. Coördinatie van en onderzoek doen naar financiering. Capability Statement Pagina 5

6 Onze diensten Retail Services In de pap van de vastgoedeconomie kunnen retail en leisure de krenten zijn... Het zijn namelijk twee van de snelst veranderende sectoren. Wie in deze markt actief wil zijn, moet de weg kennen. Onze dienstverlening omvat elk aspect van strategie tot implementatie. Wij bieden u deskundigheid in onder meer winkelcentra, perifere detailhandel, winkelstraten, recreatieprojecten, hotels, factory outlets en projectontwikkeling. Typische werkzaamheden van onze makelaars en adviseurs zijn onder andere: Projectmatige verhuur. Advisering retailketens. 303-huurherziening. Aan- en verkoop namens beleggers. Aan- en verhuur namens eigenaren. Het voeren van onderhandelingen namens onze opdrachtgevers. Contractvorming. Valuation Advisory Services Banken en grote ondernemingen, maar ook particulieren, kiezen steeds vaker voor taxatie- en due diligence diensten van DTZ Zadelhoff. Onze lokale aanwezigheid heeft een grote toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Naast grote kennis van lokale markten, beschikken we ook over de capaciteit voor het uitvoeren van grotere opdrachten. Binnen de deadlines die u stelt. Dit vraagt uiteraard om een hechte relatie met u als klant. Alleen op die manier krijgen we optimaal inzicht in uw eisen en behoeften. Naast traditionele taxaties biedt DTZ Zadelhoff diensten specifiek voor accountants en investment bankers. Deze zijn niet statisch, maar kennen een continue, innovatieve verandering. De methodes die we daarbij ontwikkelen staan hoog aangeschreven onder klanten én brancheanalisten. Ze bieden verfrissende inzichten in waardes van vastgoed. Research Op het vlak van research heeft DTZ Zadelhoff ook haar sporen verdiend. Jarenlang onderzoek ligt aan de basis van onze uitgebreide vastgoedkennis. Onze researchers bieden een breed scala aan onderzoeksdiensten voor onder meer vastgoedondernemingen, beleggers, gebruikers en overheden. Door de combinatie van economische en vastgoedexpertise zijn onze onderzoeksvaardigheden stevig ingebed in de commerciële realiteit. Daardoor kunnen we anticiperen op trends in de markt en tijdig de effecten bepalen van economische, sociale en politieke veranderingen. Via heeft u gratis toegang tot een online database van onderzoeksrapporten met voorspellingen en economische analyses, nationaal en internationaal. Onder Kenniscentrum op deze site vindt u de rapporten en informatie over de Nederlandse markt. We houden u graag via onze nieuwsservice op de hoogte. Op vindt u rapporten en informatie van DTZ Research wereldwijd. Ook hier kunt u alerts instellen. Veel voorkomende werkzaamheden van de adviseurs van onze afdeling Research zijn onder meer: Visievorming op economische ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de vastgoedmarkten. Opstellen van marktrapporten (regionaal en landelijk) omtrent: - Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt. - Trends en ontwikkelingen op de beleggingsmarkt voor kantoren, bedrijfsruimten, retail en woningen. - Trends en ontwikkelingen op het gebied van logistiek vastgoed. - Trends en ontwikkelingen op de beleggingsmarkt voor woningen en de markt voor woningcorporaties. - Beleggers- en financiersvertrouwen. Ook zijn wij in staat om op een gefundeerde wijze prognoses te doen van de ontwikkeling van huurprijzen en het rendement. Het risico van individuele vastgoedbeleggingen en -portefeuilles brengen we in kaart. Veel voorkomende werkzaamheden van onze taxateurs zijn onder andere: Uitvoeren van vastgoedportefeuillescans. Uitvoeren van due diligence onderzoeken. Het uitvoeren van taxaties. - WOZ-taxaties. - Balanstaxaties. - Herbouwwaarde. - Huurwaardetaxatie. - Special projects (zoals taxaties t.b.v. onteigening, kerken, benzinestations, incourant vastgoed). Capability Statement Pagina 6

7 Onze aanpak Onze klantengroep is divers van beleggers in vastgoed (institutioneel of particulier), eigenaren en verhuurders, tot gebruikers van huisvesting en vastgoed. Hierbij kan het gaan om kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkels, maar ook om zorgvastgoed of woningportefeuilles. En omdat iedere klant en object uniek is, ontwikkelen wij telkens een gerichte aanpak om vraagstukken op te lossen. Onze benadering is er op gericht om onze diensten integraal aan te bieden; op díe manier die onze klant wenst. Een 'one stop shopping' gedachte, waarbij wij ons inleven in en vertrouwd zijn met de branche of het speelveld waarin onze klanten acteren. Wij kunnen hen bedienen met multidisciplinaire teams bestaande uit specialisten uit verschillende disciplines of juist met professionals uit één specifieke discipline. Deze benadering geeft DTZ Zadelhoff vorm door de inzet van cliënt managers. Deze cliënt managers fungeren als 'single point of contact' bij de advisering van de grotere (multi)nationals, financiële instellingen, vastgoedbedrijven (ontwikkelaars, beleggers), banken en (semi) overheden. Ons doel is daarbij het investeren in lange termijnrelaties, waarbij wij onze dienstverlening op meerdere locaties en op meerdere gebieden geïntegreerd uit kunnen voeren. We adviseren niet alleen (internationale) bedrijven in de zakelijke dienstverlening, non-profit, onderwijs of overheid, maar hebben ook specialisten in huis die thuis zijn in de volgende sectoren: Logistics. Healthcare. Hospitality. Logistics De Europese markt voor industrie en logistiek is dynamischer dan ooit. Vervoerders zoeken continu naar de beste, snelste en efficiëntste transportmogelijkheden. Efficiënt beheer van onroerend goed is al even onmisbaar. De beslissingen die bedrijven in deze branche nemen, zijn een rechtstreeks gevolg van diezelfde dynamiek. Transport- en infrastructuurnetwerken hebben knooppunten nodig. De locatiekeuze is steeds vaker gekoppeld aan arbeidskosten. En technologie maakt het steeds eenvoudiger om vestigingen aan elkaar te koppelen. Daarom helpt DTZ Zadelhoff onder meer producenten, distributeurs, financiële instellingen en projectontwikkelaars met maatoplossingen die de actuele realiteit in het oog houden en tegelijkertijd tastbaar rendement bieden. Ongeacht of het gaat om een logistieke vestiging, een regionaal magazijn of een hoofdkantoor. Healthcare Zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, zorghotels, ziekenhuizen, gezondheidsparken en 55+ appartementen, hebben een grote verantwoordelijkheid. De ontwikkelingen in de zorgsector dwingen instellingen tot een goed doordachte vastgoedstrategie. Het huisvestingsbeleid is immers in toenemende mate onderhevig aan flexibele toepassingswensen, wisselende ruimtebehoeften en veranderende eigendomstructuren. Zorginstellingen van de 21e eeuw worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van huisvesting en vastgoed. DTZ Zadelhoff biedt specialistische kennis in de zorgvastgoedsector. Hospitality In een groeiende mondiale markt biedt de Hospitality-tak van DTZ Zadelhoff een uitgebreid pakket aan adviserende en transactiegerelateerde diensten op het gebied van o.a. hotels: Expertise met betrekking tot acquisitie en vervreemding van alle soorten hotel assets, in samenwerking met onze financiële experts. Adviezen met betrekking tot ontwikkelingen en haalbaarheidsstudies voor projecten. Assetmanagement en taxatie-ervaring. Capability Statement Pagina 7

8 Onze visie Als marktleider van Nederland in vastgoedadvies, zijn we ons ervan bewust wat er van ons wordt verwacht. Ons team van ervaren specialisten staat middenin de markt en is continu bezig om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en bestaande te verbeteren. Samen met onze opdrachtgevers. Om in iedere situatie de beste oplossing en resultaat te kunnen bieden. Samenwerken zoals u wilt DTZ Zadelhoff heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Niet alleen intern - door het vormen van multidisciplinaire teams om de vraagstukken van onze klanten optimaal te kunnen oplossen - maar ook extern. Alleen samen met onze opdrachtgevers bereiken we de gestelde doelen. Innovatie. Vanzelfsprekend. Omdat veel oplossingen maatwerk zijn, komt het regelmatig voor dat wij nieuwe aanpakken bedenken, ontwikkelen en implementeren. Door innovatie heeft DTZ Zadelhoff onder andere de volgende tools en producten ontwikkeld of hieraan een substantiële bijdrage geleverd: Stichting Real Next: het onafhankelijke informatieplatform voor bedrijfsonroerend goed. NEN 2748: rubricering en definities facilitaire kosten en de oprichting van de Coöperatie Netherlands Facility Cost Index (NFC Index). REN (Real Estate Norm): een methode om de kwaliteit van locaties en gebouwen gestructureerd en nauwkeurig te kunnen beoordelen. Vanuit onze integrale aanpak, geven wij bij het samenwerken met onze klanten de voorkeur aan het principe van single point of contact. Onze opdrachtgevers kunnen zo van alle disciplines van DTZ Zadelhoff gebruikmaken, terwijl één dedicated cliënt manager als aanspreekpunt fungeert. Dit samenwerkingsmodel is geen standaardmodel, maar wordt telkens afgestemd op de specifieke wens van onze klant. Daarnaast stond DTZ Zadelhoff aan de wieg van verschillende beroepsverenigingen, zoals CREME, de belangenorganisatie voor corporate real estate managers en Vastgoedmanagement Nederland. Bovendien heeft DTZ Zadelhoff DQ Section opgericht, een joint venture met Qua Associates. Hiermee komen wij tegemoet aan de toenemende vraag van opdrachtgevers om een vertaling van hun huisvestingsplannen en dromen naar unieke huisvesting: de locatie, het gebouw én het inrichtingsconcept. State of the art-ondersteuning via het web De cliënt manager van DTZ Zadelhoff fungeert bij de projecten als 'spin in het web' in de interne en externe (project)communicatie. Aangezien DTZ Zadelhoff een transparant proces en optimale informatievoorziening nastreeft, bieden wij de mogelijkheid om in te loggen op een digitale dataroom. Binnen deze afgeschermde, web based omgeving, kan de opdrachtgever de voortgang per project online volgen. Capability Statement Pagina 8

9 Duurzaamheid Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen alle onderdelen van DTZ Zadelhoff ingebed in de manier waarop wij zaken doen. We streven naar een hoge standaard van dienstverlening en willen excelleren in de omgang met onze medewerkers, leveranciers en klanten. Bovendien participeren we in samenwerkingsverbanden zoals de Dutch Green Building Council (DGBC) en Mobiliteit.NU. Binnen de DGBC werken we als founding father actief aan onder andere de BREEAM-NL voor bestaande kantoorgebouwen en wordt een aantal medewerkers van DTZ Zadelhoff opgeleid tot BREEAM expert en assessor. Binnen Mobiliteit.NU een samenwerkingsverband met Montefeltro, ontwikkelden wij ondermeer het EuroMobility rekenmodel: een model waarmee integraal maatregelen op gebied van kantoorinnovatie, mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid kunnen worden doorgerekend. DTZ Holdings plc is daarnaast lid van de FTSE4Good Index. Door dit lidmaatschap bewijst DTZ dat zij voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria op het gebied van milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, transparantie en het tegengaan van malversaties. Het duurzaam gerenoveerde gebouw van het Wereld Natuur Fonds in Zeist. Capability Statement Pagina 9

10 Onze organisatie Onze wereldwijde organisatie Overal ter wereld adviseert en bemiddelt DTZ op het gebied van commercieel onroerend goed (kantoren, bedrijfsruimte, logistieke objecten, winkels, leisure, et cetera) en zijn we gedreven het beste resultaat voor onze opdrachtgevers te behalen. Omdat we ons sterk betrokken voelen bij uw succes. Wereldwijd heeft DTZ meer dan medewerkers die werkzaam zijn in 43 landen. Capability Statement Pagina 10

11 Over DTZ Zadelhoff In Nederland is DTZ Zadelhoff marktleider in bedrijfsmatig onroerend goed. U herkent DTZ Zadelhoff meteen. Aan de inzet van onze mensen. Aan de grondige aanpak van een opdracht. En aan onze kennis van de markt. Onze dienstverlening dekt de gehele vastgoedcyclus: van strategisch advies tot beheer en herontwikkeling. In welke schakel in de vastgoedcyclus u ook actief bent, DTZ Zadelhoff staat u met raad en daad bij. Hiertoe onderscheiden wij de volgende diensten: Agency. Corporate Services. Investments. Retail Services. Property Management. Valuation Advisory Services. Met twaalf lokale vestigingen in Nederland is DTZ Zadelhoff aanwezig in alle economische centra van Nederland. Met ruim 425 professionals beschikken wij hiermee over een omvangrijk intern kenniscentrum op het totale gebied van bedrijfsmatig vastgoed. DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen middels besloten vennootschappen. Eén van de partners is DTZ Holdings plc, sinds 1987 geregistreerd aan de London Stock Exchange. Missie DTZ Zadelhoff wil: als de toonaangevende vastgoedadviseur; met gedrevenheid en teamplay; binnen duurzame klantrelaties; vanuit een innovatief geïntegreerd dienstenpakket....de beste resultaten voor haar klanten bereiken! Agency Corporate Services Investments Property Management Retail Services Valuation Advisory Services Stafafdeling Ethiek en Code of Conduct DTZ Zadelhoff heeft ethiek, transparantie en integriteit volledig in haar werkwijze geïntegreerd. Op verzoek sturen wij u onze Code of Conduct toe, waarin de grondbeginselen van onze wijze van zakendoen zijn vastgelegd. Onze opdrachtgevers Wij zijn trots dat wij de volgende bedrijven en instellingen tot onze klanten mogen rekenen: Loyens & Loeff, UPC, ABN-Amro, Essent, AXA, Altera, Vitens, Nuon, Bouwfonds, ASR, Siemens, KLM, Uni-invest, Connexxion, SPF Beheer bv, CBS, Deka, Ernst & Young, Tui, Martinair, Amvest, SVB, WNF, SNS Reaal, Unibail-Rodamco, Shell, TNO, Rabobank, Randstad, Manpower, Broekman, KPN, DHL, Leger des Heils, ING, TNT, Agis zorgverzekeringen, Deloitte, VastNed, Ahold en Kadaster. Capability Statement Pagina 11

12 DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ, dat met ruim medewerkers wereldwijd actief is in 43 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen kantoren in 12 grote steden. De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff geen enkele kans onbenut laat. DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen. Eén van de partners is DTZ Holdings plc, sinds 1987 geregistreerd aan de London Stock Exchange NL

Fris Groep: Visie op Vastgoed

Fris Groep: Visie op Vastgoed Visie op Vastgoed Fris Woningmakelaars - Fris Vastgoed Management - Fris Research & Marketing - Fris Investment Care - Fris Bedrijfsmakelaars - Fris Assurantiën Makelaardij én beheer Woningen én bedrijfsmatig

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

Röellstraat 1-6814 JC Arnhem - Telefoon: +31 (0)26 35 57 555 - Fax: +31 (0)26 44 62 200 - E-mail: post@fortrus.nl - www.fortrus.nl

Röellstraat 1-6814 JC Arnhem - Telefoon: +31 (0)26 35 57 555 - Fax: +31 (0)26 44 62 200 - E-mail: post@fortrus.nl - www.fortrus.nl Röellstraat 1-6814 JC Arnhem - Telefoon: +31 (0)26 35 57 555 - Fax: +31 (0)26 44 62 200 - E-mail: post@fortrus.nl - www.fortrus.nl The Building Care Company Fortrus, the Building Care Company biedt vastgoedbeleggers,

Nadere informatie

Missie 2,7 1,6 0,6 0,5 0,2

Missie 2,7 1,6 0,6 0,5 0,2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2012 Missie Wij voorzien in een solide rendement op vastgoedinvesteringen, op een verantwoorde manier, voor institutionele investeerders en hun deelnemers.

Nadere informatie

Maatwerk in facility management

Maatwerk in facility management Maatwerk in facility management De juiste mensen op de juiste plek Facilicom. De juiste me nsen op de juiste plek Facilicom Facility Solutions: een introductie Facilicom Facility Solutions is gespecialiseerd

Nadere informatie

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com Duurzaam vastgoed Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDsrapport 2011 www.ingreim.com ING Real Estate Investment Management Een toonaangevende speler, gericht op de

Nadere informatie

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDSRAPPORT. www.ingreim.com

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDSRAPPORT. www.ingreim.com Duurzaam vastgoed Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2010 2011 www.ingreim.com ING REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT Een toonaangevende speler, gericht

Nadere informatie

04/15. Geef uw vermogen een horizon

04/15. Geef uw vermogen een horizon 04/15 Geef uw vermogen een horizon Alles van waarde... Bij Van Lanschot gaat het om uw welzijn. Daar willen wij u in elke fase van uw leven in bijstaan. Daarom willen we het graag zo lang mogelijk niet

Nadere informatie

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart a Vebego company ask Yask biedt echte oplossingen in Facility Management. We hebben niet alleen een helder verhaal, maar ook een heldere visie. Facility Management als kern van de zaak: Facility Management

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Sterk door service. Woningmakelaardij Bedrijfsmakelaardij Research & Marketing Hypotheken - Assurantiën

Sterk door service. Woningmakelaardij Bedrijfsmakelaardij Research & Marketing Hypotheken - Assurantiën Sterk door service Woningmakelaardij Bedrijfsmakelaardij Research & Marketing Hypotheken - Assurantiën Kin ERA Makelaars Kin ERA makelaars: uw partner bij het nemen van al uw beslissingen op de woningmarkt,

Nadere informatie

Start je eigen Ergosun vestiging. als franchisenemer

Start je eigen Ergosun vestiging. als franchisenemer Start je eigen Ergosun vestiging als franchisenemer Je hebt een droom: je eigen zaak opstarten en uitbouwen tot een succesverhaal in je eigen buurt. Waarom dan geen zonnebankcenter? Een zonnebankcenter

Nadere informatie

ALTERAINFO. Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed

ALTERAINFO. Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed ALTERAINFO N R. 14 A P R I L 2 0 1 0 E E N U I T G A V E V A N A LT E R A V A S T G O E D N V Ronde tafel gesprek over tien jaar Altera Vastgoed Jaap Gillis over duurzaamheid Tien jaar in feiten en cijfers

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Smart support: productievere medewerkers

Smart support: productievere medewerkers Smart support: productievere medewerkers Support maakt ICT effectief Van werkplekken in de cloud tot enterprise social media: ICT stelt organisaties in staat om makkelijker mee te kunnen bewegen met de

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com Duurzame Huisvesting Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011 www.ingreim.com ING Dutch Office Fund Een ervaren vastgoed beleggingsfonds, dat investeert in de Nederlandse

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

INHOUD. Huren in WTC The Hague 4 De wereld binnen handbereik. De faciliteiten 6 The best of all worlds. De ligging 8 In ieder opzicht centraal

INHOUD. Huren in WTC The Hague 4 De wereld binnen handbereik. De faciliteiten 6 The best of all worlds. De ligging 8 In ieder opzicht centraal INHOUD Huren in WTC The Hague 4 De wereld binnen handbereik De faciliteiten 6 The best of all worlds De ligging 8 In ieder opzicht centraal Flexibiliteit is vanzelfsprekend 10 Opleveringsniveau 12 Hoogwaardig

Nadere informatie

De kanshebbers in de markt

De kanshebbers in de markt De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2012 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

CtaC Jaarverslag 2012

CtaC Jaarverslag 2012 Ctac Jaarverslag 2012 CTAC COLLEGA s Met trots stellen wij onze medewerkers aan u voor. Deze prachtige collage werd ons aangeboden tijdens het feest van het 20-jarig jubileum van Ctac. Wij danken alle

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Jaarverslag 2007 Rabo Bouwfonds Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Rabo Bouwfonds Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2007 Voorwoord Rabo Bouwfonds in 2007 Kerngegevens Bestuur

Nadere informatie