Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie. www.dtz.nl www.dtz.com"

Transcriptie

1 Capability Statement Onze diensten, aanpak, visie en organisatie

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Onze diensten 4 Agency 4 Corporate Services 5 Investments 5 Property Management 5 Retail Services 6 Valuation Advisory Services 6 Research 6 Onze aanpak 7 Logistics 7 Healthcare 7 Hospitality 7 Onze visie 8 Samenwerking 8 State of the art-ondersteuning 8 Innovatie 8 Duurzaamheid 9 Onze organisatie 10 Onze wereldwijde organisatie 10 Over DTZ Zadelhoff 11 Missie 11 Ethiek en Code of Conduct 11 Onze opdrachtgevers 11 Capability Statement Pagina 2

3 Introductie Wij stellen het bijzonder op prijs dat wij de organisatie van DTZ Zadelhoff, onze diensten en aanpak, kort bij u mogen introduceren. In de meer dan 40 jaar dat wij toonaangevend zijn als adviseur in commercieel onroerend goed, is een breed palet aan activiteiten ontstaan. Het kan gaan om een taxatie, een huisvestings- of strategisch advies, een verhuur, een verkoop of een of meer beleggingstransacties in Nederland of daarbuiten. Het kan gaan om kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkels, maar ook om zorgvastgoed of woningportefeuilles. Wij kunnen het beschrijven maar in vervolg daarop lichten wij graag onze aanpak zelf toe, want het zijn onze mensen die het moeten doen. Zij moeten uw vertrouwen waarmaken of nog liever, uw verwachtingen overtreffen. De eerste stap is gezet. Wij staan tot uw beschikking. Cuno van Steenhoven Voorzitter Dagelijks Bestuur Capability Statement Pagina 3

4 Onze diensten In onze dienstverlening staat de klant centraal. Het gezegde 'de klant is koning' brengen wij dagelijks in de praktijk. En omdat iedere klant uniek is, ontwikkelen wij telkens een gerichte aanpak om vraagstukken op te lossen. We weten wat er in de vastgoedmarkt speelt en waar de kansen liggen. Daar kunt u van profiteren, want we bieden u veel meer dan alleen een uitzonderlijk breed pakket aan diensten. Wij laten u in het kort kennis maken met onze dienstverlening: Agency Corporate Services Corporate Services Investments Agency Property Management Klant Investments Valuation Advisory Services Property Management Retail Services Retail Services Valuation Advisory Services Agency Onze makelaars zijn in geheel Nederland actief. Vanuit onze 12 regiokantoren zijn wij in staat om zowel landelijk als lokaal te werken. Door onze bekendheid in en met de lokale markt, is vastgoedinformatie vaak al bij ons bekend voordat het in de markt bekend wordt. Onze makelaars hebben zich gespecialiseerd op het gebied van commercieel onroerend goed: kantoren, bedrijfsruimten en winkels. Maar inmiddels zijn we ook actief in andere sectoren, zoals onderwijs, hospitality, leisure en zorg. Veel voorkomende werkzaamheden van onze makelaars zijn onder andere: Marketing van objecten namens eigenaren en verhuurders. Ontwikkelen van marktvisies. Aanhuren en aankopen van vastgoed namens eigenaren, beleggers of gebruikers. Verhuren en verkopen van vastgoed namens eigenaren, beleggers en verhuurders. Onderhandelen namens onze opdrachtgevers. Opstellen, coördineren, controleren en ondertekeninggereed maken van de huur- of koopcontracten. Corporate Services De huisvesting van organisaties is aan verandering onderhevig. Groei en krimp, fusies en overnames of andere inzichten in de wijze van werken bepalen de behoefte aan huisvesting. De mate waarin de huisvesting een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat is een telkens terugkerende vraag. Daarnaast maken wij bij de uitvoering van onze diensten veelvuldig gebruik van onze afdeling Research. Het vinden van het juiste evenwicht tussen de vraag van organisaties en het aanbod van gebouwen en werkplekken, bezien vanuit het Capability Statement Pagina 4

5 perspectief van de beheersing van kosten en risico s, is een uitdagende problematiek. Dit geldt vooral voor grotere organisaties met meerdere vestigingen en met gebouwen van verschillende kwaliteit, grootte en exploitatieniveau. Deze organisaties zoeken vaak bewust of onbewust het optimum tussen de korte en de lange termijn, tussen kosten en opbrengsten, tussen verwerven en afstoten of vernieuwen en handhaven. De adviseurs van Corporate Services richten zich op de vastgoedbehoeften van de gebruiker, vanuit het bewustzijn dat vastgoed een strategische bijdrage moet leveren aan de bedrijfsvoering. Zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse bedrijven en instellingen die zich geconfronteerd zien met huisvestingsvraagstukken. Door middel van het formuleren van eenduidige vastgoedstrategieën en het leveren van huisvestingsoplossingen op maat adviseren zij een breed palet aan (inter-) nationale bedrijven, overheden en instellingen. Veel voorkomende werkzaamheden van onze adviseurs zijn de volgende: Analyse van en advies over bestaande huisvestingssituatie. Ontwikkelen van een huisvestingsstrategie. Onderzoek van en advies over kantoorinnovatie. Uitvoeren van locatieonderzoek. Begeleiding van herhuisvestingsprocessen. Projectmanagement van nieuwbouw namens de gebruiker. Uitvoeren van herontwikkelingstudie van het eigendomsvastgoed van de gebruiker. Due diligence onderzoeken. Analyse van vastgoedportefeuilles. Uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Property Management Bij het beheer van commercieel onroerend goed staan zowel de belangen van de eigenaren als die van de huurders centraal. De rendementsdoelstellingen van de eigenaar voor de exploitatie vormen, samen met inzicht in de wensen van huurders, de basis voor gedegen vastgoedmanagement. En zijn onlosmakelijk verbonden. Onze core business zien wij dan ook als 'Vastgoedmanagement met de kwaliteit van asset management voor commercieel vastgoed.' Vanuit een goede en degelijke financiële registratie en rapportage wordt periodiek verantwoording afgelegd over de werkzaamheden en activiteiten. Vanzelfsprekend adviseren wij onze opdrachtgevers vervolgens welke acties te ondernemen en signaleren wij mogelijke kansen voor rendementsverbetering. Door huurcontractverlengingen en kostenverlagingen bijvoorbeeld. Voor wat betreft de inkoop van faciliteiten en onderhoudsdiensten hanteren wij het uitgangspunt: maximale kwaliteit tegen minimale kosten. Onze technisch facilitaire specialisten staan hiervoor garant. Belangrijke randvoorwaarden hierbij vormen natuurlijk de eisen en wensen van huurder en eigenaar/opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid. Investments Iedere vastgoedbelegger heeft natuurlijk zijn eigen specifieke wensen, maar beleggers in vastgoed hebben één ding gemeen: allemaal zijn zij op zoek naar de beste kansen in de markt en het juiste momentum. Die kansen bieden wij deze beleggers, dankzij een breed vertakt landelijk en internationaal netwerk van vastgoedexperts. Door middel van continu marktonderzoek voorspellen wij trends in de markt, waarbij we ons baseren op de commerciële werkelijkheid. Toch zijn acquisitie en transactiestructurering nog maar het begin. De meerwaarde van een object of portefeuille ligt in actief management. Door samen te werken in multidisciplinaire teams, kunnen we onze vak- en marktkennis inzetten. Met betrouwbare vastgoedoplossingen als resultaat. Ons doel is het rendement op vastgoed te verhogen en de risico s te minimaliseren. Het centrale aanspreekpunt voor vragen en klachten van huurders is de Service Desk, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Het in goed overleg met huurders en leveranciers oplossen van deze meldingen behoort tot onze dagelijks werkzaamheden, goede communicatie staat hierbij centraal. Veel voorkomende werkzaamheden van onze adviseurs zijn onder andere: Het opstellen van businessplannen t.b.v. object(en) of portefeuille(s). Het uitvoeren van contractmanagement en debiteurenbeheer. Het opstellen en managen van meerjarige onderhoudsplanningen. De inkoop van onderhoud en facilitaire diensten. Adviseren over servicekostenpakketten. Het verzorgen van administratief en financieel beheer. Bouwbegeleiding bij renovatie en afbouw. Exploitatieadviezen voor herontwikkelings- en nieuwbouwprojecten. Veel voorkomende werkzaamheden van onze beleggingsadviseurs zijn onder andere: Aan- en verkopen van beleggingen, individueel of in portefeuille, namens onze opdrachtgevers. Ontwikkeling van koop- en verkoopstrategieën. Coördinatie van en onderzoek doen naar financiering. Capability Statement Pagina 5

6 Onze diensten Retail Services In de pap van de vastgoedeconomie kunnen retail en leisure de krenten zijn... Het zijn namelijk twee van de snelst veranderende sectoren. Wie in deze markt actief wil zijn, moet de weg kennen. Onze dienstverlening omvat elk aspect van strategie tot implementatie. Wij bieden u deskundigheid in onder meer winkelcentra, perifere detailhandel, winkelstraten, recreatieprojecten, hotels, factory outlets en projectontwikkeling. Typische werkzaamheden van onze makelaars en adviseurs zijn onder andere: Projectmatige verhuur. Advisering retailketens. 303-huurherziening. Aan- en verkoop namens beleggers. Aan- en verhuur namens eigenaren. Het voeren van onderhandelingen namens onze opdrachtgevers. Contractvorming. Valuation Advisory Services Banken en grote ondernemingen, maar ook particulieren, kiezen steeds vaker voor taxatie- en due diligence diensten van DTZ Zadelhoff. Onze lokale aanwezigheid heeft een grote toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Naast grote kennis van lokale markten, beschikken we ook over de capaciteit voor het uitvoeren van grotere opdrachten. Binnen de deadlines die u stelt. Dit vraagt uiteraard om een hechte relatie met u als klant. Alleen op die manier krijgen we optimaal inzicht in uw eisen en behoeften. Naast traditionele taxaties biedt DTZ Zadelhoff diensten specifiek voor accountants en investment bankers. Deze zijn niet statisch, maar kennen een continue, innovatieve verandering. De methodes die we daarbij ontwikkelen staan hoog aangeschreven onder klanten én brancheanalisten. Ze bieden verfrissende inzichten in waardes van vastgoed. Research Op het vlak van research heeft DTZ Zadelhoff ook haar sporen verdiend. Jarenlang onderzoek ligt aan de basis van onze uitgebreide vastgoedkennis. Onze researchers bieden een breed scala aan onderzoeksdiensten voor onder meer vastgoedondernemingen, beleggers, gebruikers en overheden. Door de combinatie van economische en vastgoedexpertise zijn onze onderzoeksvaardigheden stevig ingebed in de commerciële realiteit. Daardoor kunnen we anticiperen op trends in de markt en tijdig de effecten bepalen van economische, sociale en politieke veranderingen. Via heeft u gratis toegang tot een online database van onderzoeksrapporten met voorspellingen en economische analyses, nationaal en internationaal. Onder Kenniscentrum op deze site vindt u de rapporten en informatie over de Nederlandse markt. We houden u graag via onze nieuwsservice op de hoogte. Op vindt u rapporten en informatie van DTZ Research wereldwijd. Ook hier kunt u alerts instellen. Veel voorkomende werkzaamheden van de adviseurs van onze afdeling Research zijn onder meer: Visievorming op economische ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de vastgoedmarkten. Opstellen van marktrapporten (regionaal en landelijk) omtrent: - Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt. - Trends en ontwikkelingen op de beleggingsmarkt voor kantoren, bedrijfsruimten, retail en woningen. - Trends en ontwikkelingen op het gebied van logistiek vastgoed. - Trends en ontwikkelingen op de beleggingsmarkt voor woningen en de markt voor woningcorporaties. - Beleggers- en financiersvertrouwen. Ook zijn wij in staat om op een gefundeerde wijze prognoses te doen van de ontwikkeling van huurprijzen en het rendement. Het risico van individuele vastgoedbeleggingen en -portefeuilles brengen we in kaart. Veel voorkomende werkzaamheden van onze taxateurs zijn onder andere: Uitvoeren van vastgoedportefeuillescans. Uitvoeren van due diligence onderzoeken. Het uitvoeren van taxaties. - WOZ-taxaties. - Balanstaxaties. - Herbouwwaarde. - Huurwaardetaxatie. - Special projects (zoals taxaties t.b.v. onteigening, kerken, benzinestations, incourant vastgoed). Capability Statement Pagina 6

7 Onze aanpak Onze klantengroep is divers van beleggers in vastgoed (institutioneel of particulier), eigenaren en verhuurders, tot gebruikers van huisvesting en vastgoed. Hierbij kan het gaan om kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkels, maar ook om zorgvastgoed of woningportefeuilles. En omdat iedere klant en object uniek is, ontwikkelen wij telkens een gerichte aanpak om vraagstukken op te lossen. Onze benadering is er op gericht om onze diensten integraal aan te bieden; op díe manier die onze klant wenst. Een 'one stop shopping' gedachte, waarbij wij ons inleven in en vertrouwd zijn met de branche of het speelveld waarin onze klanten acteren. Wij kunnen hen bedienen met multidisciplinaire teams bestaande uit specialisten uit verschillende disciplines of juist met professionals uit één specifieke discipline. Deze benadering geeft DTZ Zadelhoff vorm door de inzet van cliënt managers. Deze cliënt managers fungeren als 'single point of contact' bij de advisering van de grotere (multi)nationals, financiële instellingen, vastgoedbedrijven (ontwikkelaars, beleggers), banken en (semi) overheden. Ons doel is daarbij het investeren in lange termijnrelaties, waarbij wij onze dienstverlening op meerdere locaties en op meerdere gebieden geïntegreerd uit kunnen voeren. We adviseren niet alleen (internationale) bedrijven in de zakelijke dienstverlening, non-profit, onderwijs of overheid, maar hebben ook specialisten in huis die thuis zijn in de volgende sectoren: Logistics. Healthcare. Hospitality. Logistics De Europese markt voor industrie en logistiek is dynamischer dan ooit. Vervoerders zoeken continu naar de beste, snelste en efficiëntste transportmogelijkheden. Efficiënt beheer van onroerend goed is al even onmisbaar. De beslissingen die bedrijven in deze branche nemen, zijn een rechtstreeks gevolg van diezelfde dynamiek. Transport- en infrastructuurnetwerken hebben knooppunten nodig. De locatiekeuze is steeds vaker gekoppeld aan arbeidskosten. En technologie maakt het steeds eenvoudiger om vestigingen aan elkaar te koppelen. Daarom helpt DTZ Zadelhoff onder meer producenten, distributeurs, financiële instellingen en projectontwikkelaars met maatoplossingen die de actuele realiteit in het oog houden en tegelijkertijd tastbaar rendement bieden. Ongeacht of het gaat om een logistieke vestiging, een regionaal magazijn of een hoofdkantoor. Healthcare Zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, zorghotels, ziekenhuizen, gezondheidsparken en 55+ appartementen, hebben een grote verantwoordelijkheid. De ontwikkelingen in de zorgsector dwingen instellingen tot een goed doordachte vastgoedstrategie. Het huisvestingsbeleid is immers in toenemende mate onderhevig aan flexibele toepassingswensen, wisselende ruimtebehoeften en veranderende eigendomstructuren. Zorginstellingen van de 21e eeuw worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van huisvesting en vastgoed. DTZ Zadelhoff biedt specialistische kennis in de zorgvastgoedsector. Hospitality In een groeiende mondiale markt biedt de Hospitality-tak van DTZ Zadelhoff een uitgebreid pakket aan adviserende en transactiegerelateerde diensten op het gebied van o.a. hotels: Expertise met betrekking tot acquisitie en vervreemding van alle soorten hotel assets, in samenwerking met onze financiële experts. Adviezen met betrekking tot ontwikkelingen en haalbaarheidsstudies voor projecten. Assetmanagement en taxatie-ervaring. Capability Statement Pagina 7

8 Onze visie Als marktleider van Nederland in vastgoedadvies, zijn we ons ervan bewust wat er van ons wordt verwacht. Ons team van ervaren specialisten staat middenin de markt en is continu bezig om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en bestaande te verbeteren. Samen met onze opdrachtgevers. Om in iedere situatie de beste oplossing en resultaat te kunnen bieden. Samenwerken zoals u wilt DTZ Zadelhoff heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Niet alleen intern - door het vormen van multidisciplinaire teams om de vraagstukken van onze klanten optimaal te kunnen oplossen - maar ook extern. Alleen samen met onze opdrachtgevers bereiken we de gestelde doelen. Innovatie. Vanzelfsprekend. Omdat veel oplossingen maatwerk zijn, komt het regelmatig voor dat wij nieuwe aanpakken bedenken, ontwikkelen en implementeren. Door innovatie heeft DTZ Zadelhoff onder andere de volgende tools en producten ontwikkeld of hieraan een substantiële bijdrage geleverd: Stichting Real Next: het onafhankelijke informatieplatform voor bedrijfsonroerend goed. NEN 2748: rubricering en definities facilitaire kosten en de oprichting van de Coöperatie Netherlands Facility Cost Index (NFC Index). REN (Real Estate Norm): een methode om de kwaliteit van locaties en gebouwen gestructureerd en nauwkeurig te kunnen beoordelen. Vanuit onze integrale aanpak, geven wij bij het samenwerken met onze klanten de voorkeur aan het principe van single point of contact. Onze opdrachtgevers kunnen zo van alle disciplines van DTZ Zadelhoff gebruikmaken, terwijl één dedicated cliënt manager als aanspreekpunt fungeert. Dit samenwerkingsmodel is geen standaardmodel, maar wordt telkens afgestemd op de specifieke wens van onze klant. Daarnaast stond DTZ Zadelhoff aan de wieg van verschillende beroepsverenigingen, zoals CREME, de belangenorganisatie voor corporate real estate managers en Vastgoedmanagement Nederland. Bovendien heeft DTZ Zadelhoff DQ Section opgericht, een joint venture met Qua Associates. Hiermee komen wij tegemoet aan de toenemende vraag van opdrachtgevers om een vertaling van hun huisvestingsplannen en dromen naar unieke huisvesting: de locatie, het gebouw én het inrichtingsconcept. State of the art-ondersteuning via het web De cliënt manager van DTZ Zadelhoff fungeert bij de projecten als 'spin in het web' in de interne en externe (project)communicatie. Aangezien DTZ Zadelhoff een transparant proces en optimale informatievoorziening nastreeft, bieden wij de mogelijkheid om in te loggen op een digitale dataroom. Binnen deze afgeschermde, web based omgeving, kan de opdrachtgever de voortgang per project online volgen. Capability Statement Pagina 8

9 Duurzaamheid Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen alle onderdelen van DTZ Zadelhoff ingebed in de manier waarop wij zaken doen. We streven naar een hoge standaard van dienstverlening en willen excelleren in de omgang met onze medewerkers, leveranciers en klanten. Bovendien participeren we in samenwerkingsverbanden zoals de Dutch Green Building Council (DGBC) en Mobiliteit.NU. Binnen de DGBC werken we als founding father actief aan onder andere de BREEAM-NL voor bestaande kantoorgebouwen en wordt een aantal medewerkers van DTZ Zadelhoff opgeleid tot BREEAM expert en assessor. Binnen Mobiliteit.NU een samenwerkingsverband met Montefeltro, ontwikkelden wij ondermeer het EuroMobility rekenmodel: een model waarmee integraal maatregelen op gebied van kantoorinnovatie, mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid kunnen worden doorgerekend. DTZ Holdings plc is daarnaast lid van de FTSE4Good Index. Door dit lidmaatschap bewijst DTZ dat zij voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria op het gebied van milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, transparantie en het tegengaan van malversaties. Het duurzaam gerenoveerde gebouw van het Wereld Natuur Fonds in Zeist. Capability Statement Pagina 9

10 Onze organisatie Onze wereldwijde organisatie Overal ter wereld adviseert en bemiddelt DTZ op het gebied van commercieel onroerend goed (kantoren, bedrijfsruimte, logistieke objecten, winkels, leisure, et cetera) en zijn we gedreven het beste resultaat voor onze opdrachtgevers te behalen. Omdat we ons sterk betrokken voelen bij uw succes. Wereldwijd heeft DTZ meer dan medewerkers die werkzaam zijn in 43 landen. Capability Statement Pagina 10

11 Over DTZ Zadelhoff In Nederland is DTZ Zadelhoff marktleider in bedrijfsmatig onroerend goed. U herkent DTZ Zadelhoff meteen. Aan de inzet van onze mensen. Aan de grondige aanpak van een opdracht. En aan onze kennis van de markt. Onze dienstverlening dekt de gehele vastgoedcyclus: van strategisch advies tot beheer en herontwikkeling. In welke schakel in de vastgoedcyclus u ook actief bent, DTZ Zadelhoff staat u met raad en daad bij. Hiertoe onderscheiden wij de volgende diensten: Agency. Corporate Services. Investments. Retail Services. Property Management. Valuation Advisory Services. Met twaalf lokale vestigingen in Nederland is DTZ Zadelhoff aanwezig in alle economische centra van Nederland. Met ruim 425 professionals beschikken wij hiermee over een omvangrijk intern kenniscentrum op het totale gebied van bedrijfsmatig vastgoed. DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen middels besloten vennootschappen. Eén van de partners is DTZ Holdings plc, sinds 1987 geregistreerd aan de London Stock Exchange. Missie DTZ Zadelhoff wil: als de toonaangevende vastgoedadviseur; met gedrevenheid en teamplay; binnen duurzame klantrelaties; vanuit een innovatief geïntegreerd dienstenpakket....de beste resultaten voor haar klanten bereiken! Agency Corporate Services Investments Property Management Retail Services Valuation Advisory Services Stafafdeling Ethiek en Code of Conduct DTZ Zadelhoff heeft ethiek, transparantie en integriteit volledig in haar werkwijze geïntegreerd. Op verzoek sturen wij u onze Code of Conduct toe, waarin de grondbeginselen van onze wijze van zakendoen zijn vastgelegd. Onze opdrachtgevers Wij zijn trots dat wij de volgende bedrijven en instellingen tot onze klanten mogen rekenen: Loyens & Loeff, UPC, ABN-Amro, Essent, AXA, Altera, Vitens, Nuon, Bouwfonds, ASR, Siemens, KLM, Uni-invest, Connexxion, SPF Beheer bv, CBS, Deka, Ernst & Young, Tui, Martinair, Amvest, SVB, WNF, SNS Reaal, Unibail-Rodamco, Shell, TNO, Rabobank, Randstad, Manpower, Broekman, KPN, DHL, Leger des Heils, ING, TNT, Agis zorgverzekeringen, Deloitte, VastNed, Ahold en Kadaster. Capability Statement Pagina 11

12 DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ, dat met ruim medewerkers wereldwijd actief is in 43 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen kantoren in 12 grote steden. De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff geen enkele kans onbenut laat. DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen. Eén van de partners is DTZ Holdings plc, sinds 1987 geregistreerd aan de London Stock Exchange NL

Kansen voor zorgvastgoed

Kansen voor zorgvastgoed Kansen voor zorgvastgoed Omgaan met vastgoed in de zorg www.dtz.nl www.dtz.com Proactiviteit werpt zijn vruchten af Zorginstellingen die slim omgaan met hun vastgoed doen hier hun voordeel mee Kansen voor

Nadere informatie

Besparen op huisvestingskosten

Besparen op huisvestingskosten Besparen op huisvestingskosten 10 strategieën www.dtz.nl www.dtz.com Het is een turbulente tijd. Recente economische ontwikkelingen zoals de fluctuerende inflatie, de dalende koersen op verschillende (internationale)

Nadere informatie

Gemeenten en vastgoed

Gemeenten en vastgoed Gemeenten en vastgoed Gebiedsregisseur & vastgoedgebruiker www.dtz.nl www.dtz.com Transparant en efficiënt omgaan met vastgoed Vooruitstrevende gemeenten grijpen kansen Een gemeente is naast eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Specialisten die alles op waarde weten te schatten

Specialisten die alles op waarde weten te schatten Specialisten die alles op waarde weten te schatten www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inzicht in de waarde van vastgoed Het taxeren van onroerend goed is het zo goed mogelijk rationaliseren van een marktgevoel.

Nadere informatie

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming

Online verkoop. Veldoven 11, Arnhem. Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Veldoven 11, Arnhem Showroom met bedrijfsruimte Ruime parkeergelegenheid Ruime bestemming Contact Michiel J.H. Smits T 026 4 452 445 E msmits@dtz.nl Meander 601 6825 ME Arnhem www.dtz.nl Het betreft een

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Karakteristiek winkel/woonobject Onderdeel van wijkwinkelcentrum Interessant beleggingsobject www.dtz.nl In de populaire Burgemeesterswijk gelegen karakteristiek

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Tramsingel 27, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Het hoogwaardige kantoorpand 'Nassau

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject Multifunctioneel kantoorobject Wylpstrjitte 5, Stiens Centrumlocatie Multifunctioneel object Volledig gerenoveerd Stiens, Wylpstrjitte 5 Het object omvat een semi vrijstaand kantoorgebouw in het centrum

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

De Schans 1802, Lelystad

De Schans 1802, Lelystad Te koop: Kantoor met bedrijfsruimte Online verkoop 13 juni 2013 Onlineverkoop.dtz.nl DTZ Zadelhoff v.o.f. 2 Omschrijving Het object betreft een vrijstaand multi-tenant kantoorgebouw uit 1981 met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Executieverkoop 7 mei 2012

Executieverkoop 7 mei 2012 7 mei 2012 Industrieweg 19-21, Duivendrecht Verhuurde bedrijfsruimte in gebruik als garage met 3 bruggen Langjarig verhuurd onbemand tankstation Een bedrijfswoning met tuin Contact drs. Kim Sebastian van

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Verkoopinformatie Object

Verkoopinformatie Object Vrijwillige Online Verkoop 29 November 2012 De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Amsterdam De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Verkoopinformatie Object Den Haag Rotterdam Eindhoven Objectomschrijving Het betreft

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

Weena-zuid 106-178, Rotterdam

Weena-zuid 106-178, Rotterdam Te huur 'Gebouw Weena' Weena-zuid 106-178, Rotterdam Gelegen in het Central Business District Grote vloervelden met gunstige huurprijs Circa 5.688 m ² www.dtz.nl Onderhavig gebouw is gelegen in het meest

Nadere informatie

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl Ravenswade 160-162, Nieuwegein zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond www.dtz.nl Zeer representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroomruimte op circa 5.000 m² grond. In 2006 compleet gerenoveerd.

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek gebouw,

Nadere informatie

Online Koop. Kabelweg 86, Amsterdam. Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding

Online Koop. Kabelweg 86, Amsterdam. Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding Kabelweg 86, Amsterdam Zeer representatief bedrijfsgebouw Snelwegzichtlocatie Veel daglichttoetreding Contact drs. Kim Sebastian van Sluijs T 020 8 407 219 E ksluijs@dtz.nl Apollolaan 150 1077 BG Amsterdam

Nadere informatie

Activiteiten Resco Partners

Activiteiten Resco Partners Activiteiten Resco Partners 2011 Wie zijn wij: Resco Partners is een onafhankelijk team van vastgoeddeskundigen met jarenlange ervaring en een veelzijdige kennis van zaken. Resco Partners adviseert over

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

Online Executieveiling

Online Executieveiling Online Executieveiling The Hilt - Amsterdam, Minervahavenweg 3-5 Contact DTZ Zadelhoff v.o.f. Apollolaan 150 1077 BG Amsterdam T +31 (0)20 6 644 644 Robert Kat T +31 (0)20 8 407 249 rkat@dtz.nl Fons van

Nadere informatie

SNS PROFIEL 2010 PROPE RTYFI NA NCE

SNS PROFIEL 2010 PROPE RTYFI NA NCE SNS PROPE RTYFI NA NCE 1 GEWOR TELDIN NEDER LAND SVAST GOED DE FEITEN SPREKEN VOOR ZICH. De Nederlandse vastgoedbranche heeft de afgelopen tijd een moeilijke periode doorgemaakt. De ergste economische

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Te huur Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m ² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek

Nadere informatie

Onze manier van zaken doen Code of Conduct

Onze manier van zaken doen Code of Conduct Onze manier van zaken doen Code of Conduct www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inhoudsopgave Voorwoord 4 Code of conduct 6 Missie en code 7 Opdrachtgevers 8 Dienstverlening 8 Informatie 8 Reputatie opdrachtgevers

Nadere informatie

woningmakelaars Kernkwaliteiten:

woningmakelaars Kernkwaliteiten: VISIe OP VASTGOED VISIE OP VASTGOED Vastgoedbeslissingen hebben vaak ingrijpende gevolgen, op korte maar zeker ook op lange termijn. Het bijzondere aan de Fris Groep is dat zij door haar multidisciplinaire

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz.

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan de rand van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland. TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl

Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland. TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl Restaurant / Grand Pub De Torpedoloods Stationsweg 43 - Hoek van Holland TE KOOP/TE HUUR onlineverkoop.dtz.nl Torpedoloods Hoek van Holland Verkoopinformatie Omschrijving Volledig ingericht horecabedrijf

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Te Huur. Nevelgaarde 36-60, Nieuwegein. uitstekende zichtlocatie aan de A2 parkeernorm van 1:30 deelverhuur is bespreekbaar.

Te Huur. Nevelgaarde 36-60, Nieuwegein. uitstekende zichtlocatie aan de A2 parkeernorm van 1:30 deelverhuur is bespreekbaar. 'KCN Tower' Nevelgaarde 36-60, Nieuwegein uitstekende zichtlocatie aan de A2 parkeernorm van 1:30 deelverhuur is bespreekbaar Contact Patrick W. Hooft Graafland en/of mr. Merel A.M.L. van Oudvorst T 030

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Betonstraat 8, Lelystad. zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar. www.dtz.

Te Huur / Te Koop. Betonstraat 8, Lelystad. zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar. www.dtz. Betonstraat 8, Lelystad zware milieucategorie (cat. 6) vloerbelasting max. 10.000 kg/m² kadefunctie realiseerbaar Zeer hoogwaardig bedrijfscomplex centraal gelegen op bedrijventerrein Oostervaart te Lelystad.

Nadere informatie

Logistics. Inzicht in logistiek vastgoed. www.dtz.nl www.dtz.com

Logistics. Inzicht in logistiek vastgoed. www.dtz.nl www.dtz.com Logistics Inzicht in logistiek vastgoed www.dtz.nl www.dtz.com De wereldgoederenstromen veranderen in hoog tempo Kansen voor logistieke dienstverleners met visie Logistics Jaarlijks komt gemiddeld een

Nadere informatie

Te Koop. Zwolle Van Nahuysplein 1-3. Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle. www.dtz.nl www.dtz.com

Te Koop. Zwolle Van Nahuysplein 1-3. Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle. www.dtz.nl www.dtz.com Contact E. Santing RT T +31 (0)38-4258800 esanting@dtz.nl Burgemeester van Royensingel 6 8011 CS Zwolle www.dtz.nl www.dtz.com Object Statige kantoorvilla gelegen aan de rand van de binnenstad van Zwolle.

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY 2 RESEARCH & CONSULTANCY MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de gehele of gedeeltelijke regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen.

Nadere informatie

Strandgaperweg 30, Biddinghuizen

Strandgaperweg 30, Biddinghuizen Strandgaperweg 30, Biddinghuizen ca. 53 hectare perceeloppervlak hoofdgebouw met o.a. restaurant en kleedruimte grootschalig verhard parkeerterrein Contact Ralph de Munnik T 020 6 644 644 E rmunnik@dtz.nl

Nadere informatie

Online Verkoop 16 juni 2011

Online Verkoop 16 juni 2011 16 juni 2011 Van Riemsdijkweg 76-78 en Albert Plesmanweg 117, Rotterdam Goede parkeergelegenheid Zichtlocatie Contact Agency - Office T 010 4 333 555 E rotterdam@dtz.nl K.P. van der Mandelelaan 110 3062

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

Onafhankelijk advies. Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies. Onafhankelijk advies Onafhankelijk advies Onafhankelijk advies Welke verandering uw organisatie ook doormaakt of welke uitdaging u ook te wachten staat, Cresco is uw volledig onafhankelijke consultant op het gebied van bedrijfshuisvesting.

Nadere informatie

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz.

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz. Graaf Engelbertlaan 75, Breda Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden www.dtz.nl Een uiterst markant en representatief pand gelegen op een zeer prominente

Nadere informatie

Te Koop. Nieuwkoop Dorpsstraat 50. Parkstraat 83 2514 JG Den Haag. www.dtz.nl www.dtz.com

Te Koop. Nieuwkoop Dorpsstraat 50. Parkstraat 83 2514 JG Den Haag. www.dtz.nl www.dtz.com Contact M.A. Leeflang of G.H.C. Westgeest +31 (0)70 3 550 550 mleeflang@dtz.nl wwestgeest@dtz.nl Parkstraat 83 2514 JG Den Haag www.dtz.nl www.dtz.com Object Locatie Parkeren Het onderhavig object betreft

Nadere informatie

MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U

MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U VOORWOORD 2 VOORWOORD WE HEBBEN ÉÉN BELANGRIJKE OVEREENKOMST: ÚW VASTGOED Met plezier stel ik u ons bedrijf voor. MVGM ontzorgt

Nadere informatie

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein www.dtz.nl Een zeer fraaie kantoorvilla met vele

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

WATERLAND AMSTERDAM. Welkom thuis

WATERLAND AMSTERDAM. Welkom thuis WATERLAND AMSTERDAM Kocken Makelaardij is een makelaarskantoor dat actief is op zowel de particuliere als zakelijke markt. Als hedendaagse makelaar beseffen we ons dat wij door onze diversiteit en brede

Nadere informatie

Boek & Offermans Makelaars

Boek & Offermans Makelaars Bedrijfsmakelaardij Beleggingsmakelaardij Woningmakelaardij Taxaties & Consultancy copyright: SCHUNCK* Boek & Offermans Makelaars adviseert helder, direct en duidelijk Organisatie De professionele medewerkers

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Online verkoop onlineverkoop.dtz.nl

Online verkoop onlineverkoop.dtz.nl onlineverkoop.dtz.nl Noorderhaven 32 / 32a, Harlingen Monumentaal pand in de haven van Harlingen Voormalig hotel met flexibele bestemming Contact drs. Robert Kat MSRE MRICS RT T: 020 6 644 644 E:rkat@dtz.nl

Nadere informatie

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013. Stationsweg 43/69c - Hoek van Holland

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013. Stationsweg 43/69c - Hoek van Holland Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 6 juni 2013 Stationsweg 43/69c - Omschrijving EXECUTIEVEILING(ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 6 juni 2013 zal vanaf 9:00 uur online via https://bog-auctions.com/

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Een eerste kennismaking met uw vastgoedpartner 123Wonen D u m la v Ne l n! Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen

Nadere informatie

Te Huur Logistiek object op Maasvlakte

Te Huur Logistiek object op Maasvlakte Logistiek object op Maasvlakte Makassarstraat 1, Maasvlakte Rotterdam Multifunctioneel distributiecentrum Gelegen tussen terminals Maasvlakte 1&2 Totaal circa 60.004 m² Dit moderne distributiecentrum kent

Nadere informatie

the best impression is the first impression

the best impression is the first impression 1 firstrotterdam.nl the best impression is the first impression Algemeen Recht tegenover het nieuwe Rotterdam CS, op de meest prominente locatie van het Rotterdam Central District, markeert FIRST Rotterdam

Nadere informatie

Bergen op Zoom Stationsstraat 14-14A Wassenaarstraat 1-1A, 3

Bergen op Zoom Stationsstraat 14-14A Wassenaarstraat 1-1A, 3 Bergen op Zoom Stationsstraat 14-14A Wassenaarstraat 1-1A, 3 Contact L.A.H. de Lobel RT / P.M.A.F. Miltenburg T +31 (0)76-5209209 llobel@dtz.nl / pmiltenburg@dtz.nl Claudius Prinsenlaan 148 4818 CP Breda

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Ervaring en expertise scheelt u heel 123Vastgoedmanagement wat zorgen zorgeloze ver Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG INTRODUCTIE INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed portefeuille?

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Molenstraat 40, Kessel. TE KOOP onlineverkoop.dtz.nl

Molenstraat 40, Kessel. TE KOOP onlineverkoop.dtz.nl Molenstraat 40, TE KOOP onlineverkoop.dtz.nl Molenstraat 40 Verkoopinformatie Omschrijving Vrijstaand bedrijfsgebouw met kantoorruimte, diverse magazijnen en werkplaatsen. Gelegen nabij de doorgaande provinciale

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 14 februari 2013. Hengelo Broek Noord

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 14 februari 2013. Hengelo Broek Noord Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW 14 februari 2013 Hengelo Broek Noord Omschrijving EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 14 februari 2013 zal online via https://onlineverkoop.dtz.nl/

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

ADRIAAN VAN DEN HEUVEL MAKELAARS EN ADVISEURS WÉRKT VOOR U WWW.HEUVEL.NL. Hoofdstraat 155 5706 AL Helmond T 0492 661 884 www.heuvel.nl info@heuvel.

ADRIAAN VAN DEN HEUVEL MAKELAARS EN ADVISEURS WÉRKT VOOR U WWW.HEUVEL.NL. Hoofdstraat 155 5706 AL Helmond T 0492 661 884 www.heuvel.nl info@heuvel. WÉRKT VOOR U WWW.HEUVEL.NL Hoofdstraat 155 5706 AL Helmond T 0492 661 884 www.heuvel.nl info@heuvel.nl AAN- EN VERKOOP SPECIALIST Adriaan van den Heuvel vestigde zich in 1993 als zelfstandig makelaar.

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best. Bedrijventerrein Breeven

Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best. Bedrijventerrein Breeven Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best Bedrijventerrein Breeven Locatie Dit complex op bedrijventerrein Breeven is geheel gerenoveerd en hergebouwd en beschikbaar voor verhuur. In de directe

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Markt voor distributiecentra

Markt voor distributiecentra Markt voor distributiecentra Update juni 2012 www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Markt voor distributiecentra nadert tweesprong De performance van de Nederlandse markt voor distributiecentra was in 2011 geenszins

Nadere informatie

Koningspage 97 en 99, Hoogeveen

Koningspage 97 en 99, Hoogeveen Executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 27 maart 2014 Onlineverkoop.dtz.nl EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 27 maart 2014 zal online via https://onlineverkoop.dtz.nl/ en

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed

Nadere informatie

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden NEVI Contract Management-dag De kracht van organiseren Best practice bij Nationale-Nederlanden 1 Programma Nationale-Nederlanden in vogelvlucht Mission statement Sourcing Organisatie Sourcing incl. contractmanagement

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP UNIEK GESITUEERD BEDRIJFSPAND MET KANTOREN NIJENDAL 26, 3972 KC DRIEBERGEN

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP UNIEK GESITUEERD BEDRIJFSPAND MET KANTOREN NIJENDAL 26, 3972 KC DRIEBERGEN VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP UNIEK GESITUEERD BEDRIJFSPAND MET KANTOREN NIJENDAL 26, 3972 KC DRIEBERGEN VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP UNIEK GESITUEERD BEDRIJFSPAND MET KANTOREN NIJENDAL

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Wie zitten in het netwerk van Refill?

Wie zitten in het netwerk van Refill? Wat is Refill? Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland Factsheet Nieuwbouw kantoorruimte Nederland 2013 1 Nieuwbouw kantoren neemt verder af De bouw van nieuwe kantoren in Nederland is in 2013 sterk afgenomen. De matige economische ontwikkeling en vooruitzichten,

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Te Huur. Nevelgaarde 36-60, Nieuwegein. uitstekende zichtlocatie aan de A2 parkeernorm van 1:30 energielabel A. 'KCN Tower'

Te Huur. Nevelgaarde 36-60, Nieuwegein. uitstekende zichtlocatie aan de A2 parkeernorm van 1:30 energielabel A. 'KCN Tower' 'KCN Tower' Nevelgaarde 36-60, Nieuwegein uitstekende zichtlocatie aan de A2 parkeernorm van 1:30 energielabel A Contact Patrick W. Hooft Graafland en/of mr. Merel A.M.L. van Oudvorst T 030 2 320 036 E

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

Te koop tankstation gelegen aan de Middelburgsestraat 53. te Koudekerke

Te koop tankstation gelegen aan de Middelburgsestraat 53. te Koudekerke Te koop tankstation gelegen aan de Middelburgsestraat 53 te Koudekerke Locatie Het tankstation ligt aan de kruising van de Middelburgsestraat en de Prinses Beatrixlaan in Koudekerke. Deze wegen vormen

Nadere informatie