Risico s en beleggingen Mergers and Acquisitions Correlaties en Solvency II Solvency II voor niet-actuarissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s en beleggingen Mergers and Acquisitions Correlaties en Solvency II Solvency II voor niet-actuarissen"

Transcriptie

1 PERMANENTE EDUCATIE START VERVOLGDATA LOCATIE TITEL september oktober november december 7 februari 28/9 + 5/ 24 28/ + 4/11 11 Maarssen Amersfoort Maarssen Amsterdam AG Summerschool 20 (reeds volgeboekt) Overtuigen Regressietechnieken voor het schade-actuariaat Leiderschap, Coaching & Talentontwikkeling Wft en solvabiliteit Pre-applicatietest intern model Solvency II Risico s en beleggingen Mergers and Acquisitions Correlaties en Solvency II Solvency II voor niet-actuarissen Astin-borrel: thema Zorg & Schade Borrel Commissie Verzekeringen: IFRS ORSA: een praktische guide PCNA Jaarcongres Pensioenactualiteiten Governance voor Solvency II ALM derivaten Europese pensioenen Consultancy skills AG Winterschool 2011 SPECIFIEK VOOR CERTIFICEERDERS september oktober 12 november 18 december 8 Amsterdam Overtuigen Kostentoerekening voor certificeerders Actuariële verklaringen voor certificeerders Natura voor certificeerders PE certificeerders (voorafgaand aan ALV) 9 NIEUWE ACTUARISSEN Op vrijdag 7 mei jl. ontvingen 9 kandidaten het diploma Actuaris van het Actuarieel Instituut. Bestuurslid drs. Anton den Hartogh AAG reikte tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Johan de Witt huis in de diploma's uit aan (vlnr): Cansu Sevincer, David Schelhaas, Suradj Gajadharsing, Julia Ernsting, Erica Dokter, Corné van Iersel, Michel van Heijzen, Ilse Stinenbosch en Marc Visser. 46

2 OPROEP NIEUWE REDACTIELEDEN Wie wil de redactie van De Actuaris komen versterken? Je werkt met de andere redactieleden aan de themanummers, je bereidt interviews en bijdragen van derden voor (soms kun je ook bij de interviews aanwezig zijn), en je breidt je netwerk uit. Het kost per maand één keer een vergadering in van twee uur, en verder gemiddeld een uur of twee per week. En het levert je een geweldige ervaring op! Informatie bij de bladmanager Frank Thooft ( ) of de hoofdredacteur Jos Berkemeijer ( ). OPROEP NIEUWE HOOFDREDACTEUR Onze eindredacteur, Jos Berkemeijer, gaat ons na drie jaar verlaten. We zoeken een enthousiaste vervanger / vervangster voor hem, voor in ieder geval de periode van één jaar (zes nummers). We zoeken iemand die kan netwerken op niveau, iemand die het (actuariële) overzicht heeft om elk themanummer evenwichtig samen te laten stellen door de redactie, en iemand die de redactievergaderingen stimulerend kan leiden. Informatie bij Jos Berkemeijer ( ). De redactie roept op tot bijdragen of ideeën voor onderwerpen of thema's voor het volgende nummer. In september wordt het thema langlevenrisico / longevity behandeld. In november is het thema Communicatie. MUTATIES Onderstaande actuarissen, leden van de KAA en geaffilieerden zijn in de afgelopen periode van werkgever veranderd: Naam Van Naar Dhr. C.M. de Jong Forsyth Financial Support Burdock Finance & Legal Mw. drs. M.F. van Eekelen Hewitt Associates Dhr. drs. T. Hulshoff TowersWatson Shell Asset Management oproep 47

3 OVERLIJDENSBERICHT SEINE WEESSIES Na een ziekbed van ruim een jaar is Seine Weessies AAG maandag 31 mei jl. overleden. Het Actuarieel Genootschap verliest hiermee een zeer vakkundig, ervaren en betrokken lid. Seine was actief in verschillende werkgroepen en als spreker bij bijeenkomsten binnen de vereniging (o.a. Natura Uitvaart). Wij zullen zijn professionele bijdrage aan het AG&AI in de toekomst gaan missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn nabestaanden. Mocht u op persoonlijke wijze uw medeleven willen betuigen: Seine heeft aangegeven een donatie aan het KiKa Fonds (giro 8118), in plaats van bloemen, zeer op prijs te stellen. Namens Bestuur, directie en medewerkers AG&AI Anno Bousema TEKST: RON HERSMIS CERA, DE STAND VAN ZAKEN Op 7 mei 20 is CGA opgericht, de CERA Global Association gevestigd in Zürich. Deze vereniging wordt de wereldwijde beheerder van het CERA-label. Op dit moment is CGA druk bezig om de CERA-titel als merknaam in verschillende landen van de wereld gedeponeerd te krijgen. Dat is nodig zodat actuarissen met een CERA-titel in deze landen ook als zodanig worden erkend. Het is daarom ook belangrijk dat de opleidingseisen in de verschillende op elkaar zijn afgestemd. Van een Nederlandse en een Amerikaanse CERA mag dan ook hetzelfde verwacht worden. CGA is niet alleen eigenaar van een hoop merken, maar ook de beheerder van de standaarden, waar leden van CGA aan moeten voldoen. Waarvoor staat CERA? CERA was oorspronkelijk een Amerikaanse titel. Het moet een internationaal erkende titel gaan worden, waarbij de deelnemende beroepsvereniging zelf de ondertitel mag kiezen. Logo en de daaraan gerelateerde uitingsvormen mogen echter niet worden gekozen. In Nederland hanteren we Certified Enterprise Risk Actuary, als omschrijving van CERA. Wat gebeurt er op dit moment bij het bureau AG&AI? Het bestuur van het AG heeft een aanvraag ingediend om de status van Award Signatory te krijgen. Deze aanvraag wordt namens CGA door een review panel beoordeeld. Een belangrijk onderdeel van deze beoordeling is het reviewen van de opleiding voor CERA. In principe moet aan een drietal vereisten worden voldaan: Het AG moet bevestigen dat aan alle vereisten van de Treaty wordt voldaan Het AG moet lid zijn van de IAA. Het AG moet zijn administratieve proces zo hebben ingericht dat de Treaty ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Aan het eerste vereiste wordt al voldaan. In november 2009 heeft het AG immers al de Treaty ondertekend. Het AG is ook lid van de IAA, dus aan het tweede vereiste wordt daarmee ook voldaan. Het derde vereiste heeft wat meer voeten in de aarde. De opleiding voor CERA wordt op dit moment samengesteld. Een stuurgroep onder leiding van Marco Vet inventariseert wat er beschikbaar is aan lesmaterialen en dergelijke. Deze inventarisatie zal moeten worden aangevuld met nieuw te ontwikkelen lesstof. Het geheel zal dan de CERA-opleiding worden die door het AI wordt aangeboden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van het CERA-diploma is onder meer het behalen van het examen. Bij de inventarisatie is al gebleken dat de FARM-opleiding een aantal aspecten van de CERA-opleiding behandelt, maar niet volledig aan de internationale eisen voldoet. Het is dus niet zo dat actuarissen die in het verleden FARM hebben afgerond daarmee automatisch aanspraak op de CERA-titel kunnen maken. Hoe de nieuwe opleiding er precies uit komt te zien, moet nog worden vastgesteld. Nog even geduld, wat dat betreft. Wanneer wordt het eerste Nederlandse CERA-certificaat uitgereikt? Zodra het AG aan alle vereisten voldoet en de eerste cursisten het examen succesvol hebben afgelegd. De verwachting is dat voor de zomervakanties de Review zal worden gestart. Wanneer begonnen kan worden met de opleiding zal afhangen van de snelheid waarmee de nieuwe CERA-opleiding kan worden ontwikkeld. Naar verwachting zullen de eerste cursisten nog in 20 een start kunnen maken. 48

4 In memoriam: Seine Weessies AAG Afgelopen 31 mei is veel te vroeg op 56-jarige leeftijd een zeer bijzonder iemand overleden, Seine Weessies. Seine was voor mij, maar niet alleen voor mij, maar ik denk dat ik namens vele anderen schrijf, een voorbeeld, een kennisbron, een thuishaven. Wanneer ik denk of praat over actuarissen dan is het vrijwel altijd zo dat een actuaris een bepaald gebied als expertise of interesse heeft. Bij Seine was dat niet zo, Seine had kennis van en interesse in alle gebieden van het actuariaat; van leven naar schade, van zorg naar uitvaart, van herverzekering tot M&A en hij sprak daar altijd vol overgave over. Ik leerde Seine kennen op 1 augustus 1993, bijna 17 jaar geleden, de dag dat ik als junior mocht beginnen bij actuarieel adviesbureau Dr. W.G.J. ten Pas in Amsterdam. Het viel meteen op dat Seine de persoon was bij wie je kon en moest aankloppen wanneer je bepaalde zaken nog niet helemaal had doorgrond. De rust, de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee Seine vervolgens dit soort vraagstellingen oppakte, was ongekend en kenmerkend voor Seine. Seine was direct, zonder poespas, een Groninger. De mening van Seine was altijd duidelijk en helder, zonder hiaten. Er is een zeer bijzonder iemand heengegaan; iemand waarvan velen zeer veel hebben geleerd en waarvoor een ieder Seine zeer dankbaar is. Zelf heb ik Seine 17 jaar lang als naaste collega mogen hebben, hetgeen ik zeer heb gewaardeerd. Helaas werd Seine ziek, maar ondanks dat bleef hij realist, ook op het moment toen hij hoorde dat er niets meer aan te doen was. Afsluitend de laatste regels van het gedicht wat stond weergegeven op de overlijdenskaart van Seine: t Is niet anders ik ben gegaan dag vrouw, dag huis en dag baan ik ben weg, mijn lach gaat mee samen naar een nieuwe zee Wij wensen Mieke, Elise en Mirko veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. Jeroen Breen 49

5 managing financial risks Treed in de voetsporen van Johan de Witt actuariële opleidingen met toekomst Het Actuarieel Instituut (AI) biedt vier verschillende parttime opleidingen aan: Techniek Levensverzekering Actuarieel Rekenaar Actuarieel Analist Actuaris AG (het Schakelprogramma en de Executive Master of Actuarial Science) Het unieke aan de opleidingen van het AI is dat werken en studeren gecombineerd worden. Veel studenten ervaren dat zij zich tijdens hun opleiding ontwikkelen, doordat de theorie vrijwel direct in praktijk toegepast kan worden. Voor meer informatie over de opleidingen van het AI kunt u terecht op of neem contact op met Mieke Habraken, manager Service Leden & Studenten, op telefoonnummer of per Studeren aan het AI betekent: > studeren centraal in Nederland () > uitstekende opleidingsfaciliteiten > studeren in deeltijd > een goede mix van theorie en praktijk > docenten en experts uit het beroepsveld Actuarieel Instituut colofon - JAARGANG 17 - NUMMER 6 - MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP ISSN REDACTIECOMITÉ Jos Berkemeijer, voorzitter Fedja Terzic Jeroen Dalhuisen René Brinksma Peter van Meel Jeroen Terheggen Dominique de Baar Frank Thooft EINDREDACTIE Frank Thooft REDACTIE-ADRES AG&AI Postbus GK E T GRAFISCHE VORMGEVING Stahl Ontwerp DRUK Scheffer Drukkerij, Dordrecht ADVERTENTIES Informatieblad (inclusief tarieven) downloaden van de website (www.ag-ai.nl) of op aanvraag verkrijgbaar bij Nicole Kurpershoek. Voor vragen over aanleveren advertentiemateriaal: Nicole Kurpershoek E T Deadline reservering advertentieruimte voor het volgende nummer (september 20) uiterlijk 16 augustus 20. De Actuaris kent de mogelijkheid om in het kader van advertorials artikelen te plaatsen. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met Nicole Kurpershoek. KOPIJ Voor het volgende nummer (september 20) dient de kopij uiterlijk 3 augustus 20 digitaal ingeleverd te worden bij de redactie: Auteursinstructies staan op > De Actuaris > Algemene informatie De Actuaris De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren. ABONNEMENTEN Voor personen die het periodiek niet via betrokkenheid bij het Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut ontvangen, kost een jaarabonnement 75,-. Annulering van het abonnement schriftelijk twee maanden voor aanvang nieuwe abonnementsperiode. Voor aanmelding: Pascale Mandjes-Heese E T ACHTERGROND De Actuaris verschijnt tweemaandelijks met interviews, nieuws, informatie en opinievormende artikelen die van belang kunnen zijn voor de actuariële beroepsgroep en degenen die door opleiding en of interesse het actuariaat na staan. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen met bronvermelding is toegestaan na toestemming van de redactie. CARTOONS Pennestreek, Arnhem LOSSE NUMMERS Prijs 17,75 50 Hoewel aan de totstandkoming van 'De Actuaris' de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) (Redactiecommissie) en het Bestuur AG, alsmede de uitgever(s), geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan. 'De Actuaris' wordt uitgegeven in opdracht van het Bestuur AG. De in het tijdschrift voorkomende meningsuitingen mogen echter niet worden gezien als de officiële zienswijzen van de Redactiecommissie en/of het Bestuur AG, tenzij zulks uitdrukkelijk is vermeld.

Onderstaande actuarissen, leden van de KAA en geaffilieerden zijn in de afgelopen periode van werkgever veranderd:

Onderstaande actuarissen, leden van de KAA en geaffilieerden zijn in de afgelopen periode van werkgever veranderd: MUTATIES Onderstaande actuarissen, leden van de KAA en geaffilieerden zijn in de afgelopen periode van werkgever veranderd: Naam Van Naar Mw. S.E. Timmers AAG MBA DBV Verzekeringen SNS Reaal Dhr. drs.

Nadere informatie

oproep PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht verenigingsnieuws

oproep PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht verenigingsnieuws PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht AG DNB Congres De actuariële functie onder Solvency II 29 september 2009 12.30 16.30 Woudschoten, Zeist Aangevraagd voor 3 PE-punten U bent van harte

Nadere informatie

Dagvoorzitter Sprekers Programma

Dagvoorzitter Sprekers Programma Donderdag 22 mei a.s. organiseert het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) het AG Jaarcongres 2014 met als thema Betaalbare toekomst. Naast een gevarieerd programma biedt deze dag u volop ruimte om bij

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv Page 1 of 8 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 26 maart 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR ALV verplaatst naar 28 mei De ALV

Nadere informatie

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren?

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren? JAARGANG 18 - NUMMER 4 - MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter column 1984 de kwestie Moeten AFM en DNB fuseren? extra Victor Rod, EIOPA: Organisatie

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor JAARGANG 17 NUMMER 4 MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan column XFactor de kwestie Waar werk jij als actuaris het liefst en waarom?

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012 M A G A Z I N E Gongslag Anders denken over pensioen Weinig verandering Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél IFK PE-trainingen FFP 2012 Adviseur Zilveren Golf

Nadere informatie

keuzes bij pensioneren stem voor nieuwe bestuursleden

keuzes bij pensioneren stem voor nieuwe bestuursleden grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.5 september 2011 3 Kandidaat-bestuursleden stellen zich voor 7 keuzes bij pensioneren stem voor nieuwe bestuursleden 9 het nieuwe pensioenakkoord

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER

Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER Maart 2008 Jaargang 12, Nummer 1 TESTNET NIEUWS Vereniging TestNet, p/a Fuut 11, 3626 CR Kockengen www.testnet.org secretaris@testnet.org Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Voor u ziet

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema:

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema: AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2011 thema: Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008 Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 mei 2008 t h e m a : Integrated auditing Integrated auditing in de praktijk: bestaat dat eigenlijk wel? Naar integrated auditing: drie etappes, tien

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

magazine Public auditing to the point

magazine Public auditing to the point AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 3 september 2011 thema: Public auditing to the point Op weg naar één auditdienst voor het Rijk Samenwerking auditors noordelijke organisaties

Nadere informatie

WERK& OPLEIDING 09/2014 #9. Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden. HR-event op 4 november Wet werk en zekerheid

WERK& OPLEIDING 09/2014 #9. Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden. HR-event op 4 november Wet werk en zekerheid WERK& OPLEIDING 09/2014 #9 Speciale uitgave van Ziekenhuis Gelderse Vallei Van MBO naar HBO NCOI_1415_WO_September-2.indd 1 Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden HR-event op 4 november

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland. kunnen bijhouden. Maar per saldo is het. het nakomen van de verplichtingen ten Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Nr 19. mei 2012 Nr 7. November 2008 Nieuwsbrief Pensioen Financiële positie pensioenfonds positie onder per druk 31 maart 2012 De Pen berichtgeving sioen fonds

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

TESTNET NIEUWS. Van de Voorzitter. Wat een feest!!! IN DIT NUMMER

TESTNET NIEUWS. Van de Voorzitter. Wat een feest!!! IN DIT NUMMER TESTNET NIEUWS Juni 2007 Jaargang 11, Nummer 2 1 10 Vereniging TestNet, p/a Fuut 11, 3626 CR Kockengen www.testnet.org secretaris@testnet.org Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Testen

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie