FAQ bij de PE-verplichting en PE-online periode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ bij de PE-verplichting en PE-online periode 2013 2015"

Transcriptie

1 FAQ bij de PE-verplichting en PE-online periode Dit document is een working document. Als uw vraag er niet bij staat, neemt u dan contact op met Inge Duenk ( , of Nicole Kurpershoek ( , of uw vraag naar Het document kan op die manier steeds up-to-date worden gehouden. De FAQ is ingedeeld in de volgende categorieën. A Algemeen B PE-verplichting C PE-online D PE-activiteiten E PE-activiteiten: puntentelling F PE buitenland G Opleiders Bijgewerkt Deel A Algemeen 1. Waar kan ik terecht met vragen over de PE-verplichting en/of PE-online? U kunt uw vraag en naar of neem contact op met: Inge Duenk, T , E. of Nicole Kurpershoek, T , E. Ook kunt u het PE-reglement en de Toelichting daarbij raadplegen. Beide zijn te vinden op educatie en PE-online. 2. Wat doe ik als ik mijn inlogcode en/of wachtwoord kwijt ben? Klik op 'wachtwoord vergeten' in de linkerkolom op de homepage van de website. Als u uw inlogcode niet meer weet, neem dan contact op met Gonnie Winters van de ledenadministratie van het AG (E. T ). 3. Ik heb mijn wachtwoord en inlogcode en kan toch niet inloggen in PE-online. Als u bent ingelogd op de website klikt u op het plaatje Permanente Educatie en PEonline, en vervolgens op de link Ga naar uw dossier PE-online. Lukt het niet, probeert u het s.v.p. dan later nogmaals. Soms gebeurt het dat er tijdelijk een storing is in het systeem. Mocht het later nog niet lukken, neemt u dan contact op via bovenstaande telefoonnummers of via Zijn er kosten verbonden aan de accreditatie-aanvraag? Leden betalen geen kosten voor individuele aanvragen. Aanbieders van opleidingen met een gesloten inschrijving (in company) betalen geen kosten. Aanbieders van opleidingen met een open inschrijving betalen per geaccrediteerd punt 50,=, met een maximum van 500,=. Hiervoor ontvangt de aanbieder een factuur van het bureau Actuarieel Genootschap na accreditatie van de cursus. Als de cursus niet wordt geaccrediteerd worden geen kosten in rekening gebracht. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 1

2 Deel B - PE-verplichting 1. Waar kan ik het PE-reglement vinden? Het PE-reglement is te vinden op de website van het AG (www.ag-ai.nl), via Home - Permanente Educatie en PE-online - PE-reglement. Let op: er is ook een Toelichting bij het PE-reglement. 2. Hoe vindt controle op juiste invoering van activiteiten plaats? Zie hiervoor de Toelichting bij het PE-reglement artikel Ik ben opgenomen in het Register van certificerende actuarissen. Krijg ik dispensatie voor de jaarlijkse 5 punten als ik ziek ben of om andere reden tijdelijk niet werk? Nee, leden die in het Register van certificerende actuarissen staan ingeschreven moeten elk jaar minimaal 5 punten halen via daartoe aangewezen cursussen. Zij kunnen daarvoor geen dispensatie krijgen. 4. Ik ben niet als actuaris/actuarieel analist werkzaam. Krijg ik vrijstelling van de PE-verplichting? De PE-verplichting is van toepassing op ieder lid AG dat zich in het maatschappelijk verkeer beroept op haar of zijn deskundigheid als Actuaris AG of Actuarieel Analist AG (PE-reglement, art. 3.1). Indien u niet (meer) werkzaam bent in het actuariële domein of aan het actuariële werkveld gelieerde werkzaamheden, dan kunt u vrijstelling van de PE-verplichting vragen op grond van het feit dat u niet meer werkzaam bent als actuaris of actuarieel analist. Daaraan is wel een voorwaarde verbonden: u mag de titel Actuaris AG dan wel Actuarieel Analist AG niet voeren. Zie ook de Toelichting bij het PE-reglement art Verder is het zo dat wanneer u weer als actuaris of actuarieel analist gaat werken, u bent gehouden aan de instapeis die geldt voor voormalige leden. Zie Art. 3.4 van het PEreglement. U dient per jaar een verklaring aan het AG te sturen waarin u aangeeft dat u niet meer als actuaris dan wel actuarieel analist werkzaam bent en daarom vrijstelling vraagt. 5. Krijg ik dispensatie vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof? Nee, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof zijn geen reden voor dispensatie. 6. Krijg ik dispensatie voor ouderschapsverlof? Nee, u kunt geen dispensatie aanvragen wegens ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is een regeling tussen werkgever en werknemer en heeft niets met de PE-verplichting te maken. De PE-verplichting strekt zich uit over een periode van 3 jaren, waardoor het niet tot een onevenredig zware belasting leidt tijdens het ouderschapsverlof. Daarnaast is ouderschapsverlof zodanig ingeburgerd dat geen sprake is van een bijzondere omstandigheid. 7. Ik werk parttime. Krijg ik dispensatie voor een pro rata deel van de punten? Nee, de kwaliteitseisen voor het beroep en de uitoefening ervan zijn hetzelfde als voor fulltimers en dus geldt ook voor parttimers de volledige verplichting. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 2

3 Deel C - PE-online 1. Waar vind ik de handleiding PE-online voor leden? De handleiding is te vinden op de website van het AG (www.ag-ai.nl), via Home - Permanente Educatie en PE-online - Handleiding PE-online leden. 2. Hoe vraag ik punten aan voor de verplichte bijscholing? U kunt individuele activiteiten alleen achteraf registreren via het PE-online systeem. Zie de handleiding. Heeft u deelgenomen aan een vooraf geaccrediteerde cursus dan moet u een presentielijst tekenen. Deze wordt door de opleider naar het AG verzonden. De activiteite wordt daarna door het bureau AG in uw dossier bijgeschreven. 3. Waaraan moet een aanvraag voor PE-punten voldoen? Het aanvraagformulier in PE-online moet volledig en juist worden ingevuld. U moet aangeven in welke categorie uw aanvraag valt. De aanvraag moet voorzien zijn van goed gemotiveerde en uitgebreide informatie over de inhoud van de activiteit met verwijzing naar de kerntaken uit het beroepsprofiel. Om beoordeling mogelijk te maken stuurt u presentaties, programma en bewijs van deelname mee. Alleen de feitelijk gemaakte uren tellen. Pauzes, voorbereiding, huiswerk, reistijd e.d. tellen niet mee. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 3

4 Deel D - PE-activiteiten 1. Waar kan ik cursussen / bijscholing volgen? U kunt de cursussen volgen van het Actuarieel Instituut, maar ook van elke andere aanbieder van onderwijs op het gebied van actuariaat en actuarieel gerelateerde onderwerpen. Zowel in Nederland als in het buitenland. 2. Kan ik alle cursussen invoeren voor PE? U kunt alleen cursussen invoeren als deze zijn gerelateerd aan het actuariële werkveld en/of voldoen aan de eisen gesteld in het geldende PE-reglement. Als een cursus slechts voor een deel van de activiteiten voldoet aan de eisen gesteld in het PE-reglement, dan kunt u voor dit deel PE-punten invoeren met een onderbouwing van het aantal aangevraagde PE-punten. 3. Welke categorieën van activiteiten bestaan er? Er zijn 5 categorieën waaruit u kunt kiezen: - Vakinhoudelijk extern - Vakinhoudelijk in company - Niet-vakinhoudelijk extern - Niet-vakinhoudelijk in company Voor vakinhoudelijke activiteiten dient u in totaal minimaal 40 punten te halen. Voor niet-vakinhoudelijke (soft skill) activiteiten (de generieke kerntaken uit het beroepsprofiel) kunt u maximaal 10 punten opvoeren. - Overig: hiervoor kunt u maximaal 10 punten opvoeren. Zie ook de Toelichting Reglement Permanente Educatie artikel 5.4 Let op: een activiteit kan slechts tot één categorie behoren. Dat betekent dat u voor een activiteit waarbij zowel soft skill als vakinhoud voorkomt, u voor deze activiteit twee aparte aanvragen moet indienen. Voor certificeerders is er nog de mogelijkheid om een speciale cursus certificeerder (minimaal 5 punten per jaar!) te volgen. Deze cursussen zijn aangewezen door het AG als speciale cursus voor certificeerder. 4. Welke activiteiten vallen onder de categorie Overig? Het schrijven van artikelen (publicaties), activiteiten voor (AG-)werkgroepen (na afronding) en docentschap voor bijeenkomsten die PE-punten voor deelnemers opleveren moeten in de categorie Overig worden aangevraagd. Zie tevens de Toelichting bij het PEreglement art NB. U kunt slechts éénmalig punten opvoeren voor een presentatie of docentschap, d.w.z. dat wanneer u een presentatie of les herhaaldelijk geeft, u alleen voor de eerste keer hiervoor punten kunt opvoeren. U kunt alleen punten opvoeren voor de duur van de presentatie of les. Voorbereidingstijd telt niet mee. NB. Het begeleiden van studenten bij het schrijven van een scriptie wordt niet gezien als doceren en komt dus ook niet in aanmerking voor PE-punten. 5. Welke activiteiten vallen in het PE reglement voor de actuaris onder vakinhoudelijke activiteiten? Alle activiteiten die passen in het beroeps- en competentieprofiel (kerntaken 1 t/m 5) kunnen worden opgevoerd voor accreditatie, mits zij ook voldoen aan het vereiste niveau. Het vereiste niveau moet minimaal aansluiten bij de eindtermen voor de huidige opleiding tot actuaris. De eindtermen kunt u vinden op de website van het AG&AI bij Opleidingen. 6. Welke activiteiten vallen in het PE-reglement voor de actuarieel analist onder vakinhoudelijke activiteiten? Alle activiteiten die passen in het beroepsprofiel voor de actuarieel analist (kerntaken 1 t/m 4) kunnen worden opgevoerd voor accreditatie mits zij ook voldoen aan het vereiste FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 4

5 niveau. Het vereiste niveau moet minimaal aansluiten bij de eindtermen van de huidige opleiding tot actuarieel analist. De eindtermen kunt u vinden op de website van het AG&AI bij Opleidingen. 7. Mogen webcursussen/e-learning en webinars worden opgevoerd als vakinhoudelijke activiteit? Ja, mits zij voldoen aan de geldende eisen. Bij de accreditatieaanvraag moet een bewijs van deelname en/of examen worden toegevoegd plus documentatie waaruit inhoud en niveau blijken. U dient er zelf voor te zorgen dat u deze documenten in uw bezit krijgt. Mocht u geen presentaties van de organisatie kunnen verkrijgen, dan kunt u screen shots van het webinar uploaden bij de accreditatieaanvraag. 8. Geldt docentschap als PE-activiteit? Zie vraag 4 over de categorie Overig hierboven. 9. Gelden modules AG van de opleiding van het Actuarieel Instituut als PEactiviteit? Voor de actuaris: - Modules uit de EMAS en AEMAS tellen mee voor PE-punten. - Modules uit het schakeltraject tellen niet mee omdat het schakeltraject een vooropleiding is. Mocht een module lesstof bevatten die niet in het oude programma is onderwezen en er dus een lacune is in uw kennis, dan wordt in individuele gevallen bekeken of ze als PE kunnen gelden. Hierover kunt u het best informatie vragen bij Nicole Kurpershoek of Inge Duenk voordat u een activiteit invoert. Zie vraag 1 onder Algemeen Voor de actuarieel analist: Modules uit de opleiding EMAS en AEMAS tellen mee voor PEpunten. Uit het schakeltraject tellen de modules die afkomstig zijn uit het Rekenaarstraject of verplichte analistentraject niet mee (SC 3, 5, 6, 7, 8, 13 en 14) voor PE-punten. 10. Gelden modules AN van de opleiding tot actuarieel analist als PE-activiteit? Voor actuarieel analisten (oude stijl) geldt dat modules uit de AN opleiding die aanvullende stof bieden meetellen voor PE-punten in het kader van verbreding van kennis. Het gaat in dit geval om de modules van de specialisatievakken AN19, AN20, AN21, AN22, AN24, AN25, AN26, AN27, AN28, AN30. NB: Voor de praktijkvakken AN21, AN24, AN27 en AN30 geldt met ingang van studiejaar de eis dat een scriptie moet worden geschreven voor deze vakken. Om voor toekenning van punten in aanmerking te komen dient het vak in zijn geheel gevolgd te worden zoals het is bedoeld, dus inclusief het schrijven van de scriptie. Indien geen scriptie wordt geschreven worden geen PE-punten toegekend, ook niet voor gevolgde lessen. 11. Gelden universitaire opleidingen als PE-activiteit? Universitaire modules kunnen, net als AG modules, in aanmerking komen voor PE punten en wel op basis van feitelijke onderwijs-/contacturen, mits zij zijn te relateren aan de kerntaken van de actuaris dan wel actuarieel analist. 12A. Gelden langdurige cursussen en zelfstudiecursussen als PEactiviteit? Langdurige zelfstudiecursussen worden geaccrediteerd voor maximaal 1/3 van de door de opleiding aangegeven studietijd/studielast. Meer punten zijn niet toegestaan. Als het om veel punten gaat kunt u via Inge Duenk / Nicole Kurpershoek de Commissie Accreditatie Permanente Educatie vooraf raadplegen wat te doen. Aanvragen kunt u alleen na afloop van de cursus in uw dossier invoeren, vergezeld van een verklaring van de desbetreffende instelling waarin studietijd en diplomering van aanvrager worden bevestigd. De aanvraag moet voorzien zijn van goed gemotiveerde en FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 5

6 uitgebreide informatie over de inhoud van de activiteit met verwijzing naar de kerntaken uit het beroepsprofiel. Om beoordeling mogelijk te maken stuurt u presentaties, programma en bewijs van deelname mee. N.B. een link naar een website geldt niet als documentatie. U dient zelf documenten ter onderbouwing te downloaden van die website en toe te voegen aan uw aanvraag. Dit o.a. omdat informatie op websites na bepaalde tijd niet meer beschikbaar is en dus niet meer te controleren. 12B Welke langdurige/grote cursussen zijn al geaccrediteerd? Voor de volgende cursussen kunt u het daarachter vermelde aantal punten vragen. In dat geval hoeft u bij de aanvraag geen verdere documentatie toe te voegen dan alleen een bewijs van deelname of kopie diploma. Mocht de cursus die u wilt volgen er niet bij staan dan wordt u verzocht deze aan de Commissie Accreditatie Permanente Educatie voor te leggen ter toetsing. Op deze wijze kan onderstaande lijst steeds aangevuld worden. Cursus Wft Alleen de module Pensioenverzekeringen telt mee als PEactiviteit CFA DSI Beleggingsadviseur 50 Aantal punten Actuarissen: 12 punten vakinhoudelijk 3 punten soft skill Actuarieel analisten: 18 punten vakinhoudelijk 5 punten soft skill Let op: u dient hiervoor dus in twee aparte categorieën uw punten aan te vragen. 13. Gelden soft skills als PE-activiteit? Vaardigheden, mits ze voldoen aan de eisen in het beroepsprofiel, en mits de aanvraag is voorzien van goed gemotiveerde en uitgebreide informatie over de inhoud van de activiteit, kunnen ter accreditatie worden aangevraagd. U kunt aan de hand van onderstaand advies aan opleiders bekijken of de door u gevolgde cursus voldoet. U kunt hiervoor maximaal 10 punten aanvragen in de periode van 3 jaar. Indien u niet de hele periode PE-plichtig bent geldt een maximum aantal punten naar rato. Opleiders moeten bij een accreditatie-aanvraag voor soft skills onderstaande 3 criteria aangeven. 1. methode en technieken die worden gebruikt om de stof over te dragen. Concreet: het hoe en waarom van de cursus uitgebreid toelichten. 2. Een uitgebreide onderbouwing geven waarom deze cursus valt onder een van de generieke kerntaken van de actuaris. 3. Er moet voldoende materiaal worden meegezonden ter onderbouwing van het niveau van hetgeen in de bijeenkomst(en) is behandeld. 14. Gelden taalcursussen als PE-activiteit soft skills? Nee. Taalcursussen tellen niet mee voor PE-punten omdat ze niet onder een kerntaak vallen tenzij ze specifiek gericht zijn op de financiële sector. Dan kunnen ze in aanmerking komen als PE-activiteit. 15. Kan ik Wft modules als PE-activiteit opvoeren? Zie vraag en antwoord 12B. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 6

7 16. Kan ik punten aanvragen als ik in een AG-werkgroep heb deelgenomen? Nee. Alleen de voorzitter van een AG-werkgroep kan accreditatie aanvragen voor de activiteiten van de werkgroep. De voorzitter dient daartoe een verzoek voor accreditatie in bij het bureau AG. Bij de aanvraag, die door het bureau AG wordt ingediend bij CAPE, moet onderstaande informatie worden meegeleverd: - Opdrachtformulering werkgroep - Tijdspad (startdatum, data en agenda bijeenkomsten, einddatum) - Aansluiting met kerntaak/kerntaken - Opgeleverde materialen van de werkgroep (rapport, richtlijn, presentatie bijeenkomst etc.) - Bijdragen per deelnemer (deelname aan bijeenkomsten en aan opgeleverde materialen Accreditatie van activiteiten van een werkgroep vallen altijd in de categorie Overig. Eventuele punten worden toegekend op basis van de bestede tijd aan bijeenkomsten of op basis van het opgeleverde materiaal. Individuele aanvragen worden standaard afgekeurd voor PE. 17. Kan ik punten aanvragen voor software cursussen? Cursussen waarin een softwarepakket wordt aangeleerd komen niet in aanmerking voor PE-punten. Het aanleren van een softwarepakket wordt geacht tot de basisvaardigheden te behoren en is onderdeel van het reguliere werk. Cursussen waarbij de nadruk wordt gelegd op actuariële vaardigheden, in samenhang met het softwarepakket, kunnen al dan niet deels, wel in aanmerking komen voor PE-punten. U dient bij de aanvraag een agenda en materiaal op te voeren waarin de actuariële component wordt aangetoond. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 7

8 Deel E - PE-activiteiten: puntentelling 1. Indien je het examen van een cursus niet haalt, telt dan de tijd voor het bijwonen van de cursus wel? - Ja, het gaat om aanwezigheid/contacturen. Als kan worden aangetoond dat de lessen zijn bijgewoond kunt u punten vragen. U kunt alleen punten aanvragen voor de bijgewoonde lessen. - Worden niet alle lessen gevolgd maar het examen wel behaald, dan wordt het maximaal aantal punten toegekend. - Bij het niet behalen van het examen, dient u een ander bewijs van deelname bij uw aanvraag te voegen, bijvoorbeeld deelnamelijsten of een andere afgetekende aanwezigheidsregistratie. 2. Hoe en wanneer worden mijn punten bijgeschreven in mijn dossier? Bij een individuele aanvraag kunt u zelf achteraf de punten toekennen dus wanneer de activiteit is afgerond. Als u heeft deelgenomen aan een vooraf geaccrediteerde cursus dan worden punten automatisch in uw dossier bijgeschreven door het bureau AG nadat deze de presentielijst van de aanbieder heeft ontvangen. Dat is in de meeste gevallen binnen 15 werkdagen na accreditatie van de cursus. 3. Hoe kom ik er achter hoeveel punten een opleiding oplevert? Als een cursus vooraf is geaccrediteerd dan is het aantal punten bekend bij de inschrijving. Als de cursus niet vooraf is geaccrediteerd dan kunt u zelf aan de hand van het PEreglement berekenen hoeveel punten kunnen worden toegekend. In principe geldt: 1 uur bijscholing is 1 punt. Pauzes, voorbereiding, huiswerk, reistijd e.d. tellen niet mee. N.B. Voor het aantal uren wordt vastgehouden aan het programma, dus ongeacht of het programma langer duurde of eerder was geëindigd. 4. Hoe tellen punten mee als een cursus/activiteit in PE-periode begint en eindigt in de volgende PE-periode? Punten tellen mee bij de periode waarin dat deel van de cursus is uitgevoerd. Het kan dus zijn dat u aan het eind van een periode een aantal punten haalt en in het begin van de volgende periode de rest van het aantal punten voor die cursus/activiteit. 5. Kun je 'overpunten' meenemen naar de volgende PE-periode? Aan het eind van de PE-periode kunnen maximaal 10 overpunten (in totaal, dus niet per categorie) worden meegenomen naar periode Zie PE-reglement artikel Ik ben in de loop van het kalenderjaar actuaris AG/actuarieel analist AG geworden en ben per 1 januari van het volgende jaar PE-plichtig. Tellen activiteiten die ik voor de ingangsdatum uitvoer mee voor punten? Nee, die activiteiten tellen niet mee voor punten. Wel is het mogelijk om de ingangsdatum van uw PE-verplichting te vervroegen, maar dan gaat ook pro rata de PEverplichting omhoog. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 8

9 Deel F - PE buitenland 1. Wat is een mutual agreement? Dat is een overeenkomst tussen het AG en andere actuariële verenigingen voor wederzijdse erkenning van het diploma en daarmee de uitoefening van het beroep in het andere land. 2. Kan ik de punten die ik in het buitenland heb gehaald ook laten accrediteren in Nederland? - Actuarissen AG die lid zijn van een vereniging waarmee het AG een overeenkomst van wederzijdse erkenning (Mutual Agreement) heeft gesloten en die een schriftelijke verklaring van die vereniging kunnen overleggen waaruit blijkt dat aan de PE-verplichting van die vereniging is voldaan, hebben hiermee ook voldaan aan de bepalingen van het PE-reglement van het AG (PE-reglement, art. 3.6 en Toelichting 3.6). - Als u PE-activiteiten in het buitenland heeft gevolgd, dan kunt u die activiteiten opvoeren als PE mits ze voldoen aan de AG-eisen die gelden voor PE. 3. Is er een speciale regeling voor Actuarissen AG of Actuarieel Analisten AG die werkzaam zijn in het buitenland? Nee. Er is geen speciale regeling voor deze leden. 4. Er is in mijn (buiten)land geen mogelijkheid om een cursus of seminar bij te wonen. Krijg ik dispensatie? Nee. Een verblijf in het buitenland is geen reden voor dispensatie. De PE-eisen die het AG stelt blijven van kracht. 5. Welke mogelijkheden heb ik om aan mijn PE-verplichting te voldoen als in het land waarin ik werk weinig PE-bijeenkomsten worden gehouden? In bijna elk land is een vereniging die bijeenkomsten organiseert of bedrijven die voor hun personeel kennisbijeenkomsten organiseren. Als u geen cursussen kunt bijwonen kunt u ook aan schriftelijke cursussen of webinars deelnemen. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 9

10 Deel G Opleiders 1. Hoe word ik aanbieder van PE-onderwijs voor het AG? U dient eerst een autorisatie als aanbieder aan te vragen bij het Actuarieel Genootschap om inloggegevens te krijgen voor het systeem PE-online, dat het AG gebruikt voor de registratie van verplichte PE. Autorisatie verkrijgt u door via de URL https://www.pe-online.org/edu/index.aspx een account voor uw organisatie aan te vragen. Daarna moet u elke cursus apart voor accreditatie aanvragen. 2. Waar kan ik informatie vinden voor aanbieden van PE-onderwijs? U kunt de handleiding voor aanbieders van onderwijs downloaden van de AG website (www.ag-ai.nl), via Home - Permanente Educatie en PE-online - Handleiding PE-online aanbieder onderwijs. 3. Hoe vraag ik als aanbieder van onderwijs PE-punten aan voor mijn cursus? U kunt uw opleiding aanbieden via het systeem PE-online. Zie hiervoor de handleiding voor aanbieders via - Home - Permanente Educatie en PE-online - Handleiding PE-online aanbieder onderwijs. FAQ PE-verplichting en PE-online periode , pagina 10

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc Dit document is een working document. Als uw vraag er niet bij staat neemt u dan contact op met Inge Duenk (030-686 61 93) of Nicole Kurpershoek (030-686 61 92) of mail uw vraag naar accreditatie@ag-ai.nl.

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS PE-ONLINE INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Algemene informatie Activeren account en Inloggen U krijgt toegang tot PE-online door uw account te activeren via de volgende stappen: 1. Ga naar

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs

Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Voor wie is deze handleiding? 2 1.2 Over PE-online 2 2 Als u voor het eerst gaat werken met PE-online 3 2.1 Toegang

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5 Handleiding PE Online voor opleidingen en procedure aanvragen accreditatie Versie februari 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA.

Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA. Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA. Medio 2014 gaat het IIA over op een portaalfaciliteit voor het ontwikkelen, beoordelen en presenteren van de educatie-activiteiten van de IIA Academy.

Nadere informatie

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011 PE-online Handleiding voor aanbieders van onderwijs Versie 3.0 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 1.3 Verantwoordelijkheden van aanbieders

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Reglement 2015. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Reglement 2015. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting . Reglement 2015 Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen..... 4 Hoofdstuk 2 Inschrijving... 5 Hoofdstuk 3 PE punten.... 7 Hoofdstuk 4 Permanente Educatie....

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Na- en bijscholing

Algemene Voorwaarden Na- en bijscholing Algemene Voorwaarden Na- en bijscholing 1-1-2014 Informatie voor aanbieders Herziende regelgeving met betrekking tot accreditatieverzoeken ingediend door externe aanbieders ten behoeve van doelgroep Master

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom accreditatie nascholing Instructeurs Eerste Hulp

Veel gestelde vragen rondom accreditatie nascholing Instructeurs Eerste Hulp Veel gestelde vragen rondom accreditatie nascholing Instructeurs Eerste Hulp ALGEMEEN... 3 Kan ik nog op de oude manier mijn diploma verlengen?... 3 Is er een helpdesk als ik vragen heb over de accreditatie?...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders versie 14 oktober 2015 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

het aantal en het niveau van de seminars georganiseerd door het NIVRE de toekenning van PE-punten het behalen / de controle van PE-punten (reglement)

het aantal en het niveau van de seminars georganiseerd door het NIVRE de toekenning van PE-punten het behalen / de controle van PE-punten (reglement) Nederlands Instituut van Register Experts Naam bedrijf Nederlands Instituut van Register Experts UITLEG NIEUW SYSTEEM PERMANENTE EDUCATIE per 1 september 2014 Waarom een nieuw PE-systeem? Het NIVRE is

Nadere informatie

Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp. bestemd voor aanbieders van nascholingen

Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp. bestemd voor aanbieders van nascholingen Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp bestemd voor aanbieders van nascholingen 1 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Schema stappenplan... 4 Over het

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Juni 2008 Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kwaliteitsinstrument... 4 Kwaliteitskring,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Accreditatie intercollegiaal overleg Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Utrecht,mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen 3 Kwaliteitsinstrument 3 Kwaliteitskring, Intercollegiaal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur.

Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur. SCAS976 Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur. De aanvraag van de hercertificering verloopt via de SCAS-website: www.scascertificering.nl Hieronder wordt

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

ROMG. Handleiding digitaal dossier

ROMG. Handleiding digitaal dossier ROMG Handleiding digitaal dossier ROMG 18-11-2014 Voorwoord Op de Algemene Leden Vergadering van de NVOMG d.d. 18 juni 2014 zijn de aangepaste herregistratie-eisen vastgesteld die per 1 juli 2014 van kracht

Nadere informatie

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie. Geachte lezer, Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.nl Dit e-book gaat over de Permanente Educatie

Nadere informatie

Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA

Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA Procedure opleidingsaanbod Open Inschrijvingen 2014 IIA 1. Inleiding Het Instituut van Internal Auditors (IIA) stelt zich als doel haar leden te faciliteren bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2303 2 februari 2015 Nadere regels Besluit PE Gelet op: artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv; stelt

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering Handleiding PE-online Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Voor wie is deze handleiding?... 1 1.2 Over PE-online... 1 2. Functionaliteit in PE-online...

Nadere informatie

2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij .

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>. 1. Ga naar www.stoof-opleidingsportal.nl druk op . 2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij . 3. Kies voor . 4. Klik

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 presentie invoeren... 4 AANBIEDER 4 presentie uitbreiden (extra deelnemers toevoegen)...

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem

Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem Beste collega, de accreditatiecommissie stelt een nieuw online accreditatie-systeem in werking. Het is de bedoeling dat het voor iedereen, maar vooral

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Deelnamelijsten Scholingsfonds (SFO)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:

ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien: Verordening advocatuur Artikel 4.4 Opleidingspunten http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten 1 Een advocaat behaalt elk kalenderjaar ten minste twintig opleidingspunten,

Nadere informatie

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten Vastgesteld door het bestuur van de NOBTRA, op 8 januari 2014. STRUCTUUR De toetsingscommissie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Na- en bijscholing 2015

Algemene Voorwaarden Na- en bijscholing 2015 Algemene Voorwaarden Na- en bijscholing 2015 1-1-2015 Informatie voor aanbieders Herziende regelgeving met betrekking tot accreditatieverzoeken ingediend door externe aanbieders ten behoeve van doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012)

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012) (PE-periode 2011-2012) Consis Academie B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Werkgever

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Werkgever Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Werkgever Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. SFO... 6 3.1 Raadplegen voor de werkgever... 6 3.2 Status aangehouden...

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut

Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. SFO... 6 3.1 Opvoeren deelnamelijsten... 6 3.1.1 Toevoegen

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 1 Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 Vraag 1: Gevraagd wordt naar de achternaam die u bij de geboorte hebt gekregen en waarmee u staat geregistreerd in het geboorteregister. Indien

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

HOBÉON SKO CERTIFICATIE MANAGER

HOBÉON SKO CERTIFICATIE MANAGER Handleiding voor de HOBÉON SKO CERTIFICATIE MANAGER Inleiding Regelmatig kreeg Hobéon SKO te horen dat de arbeidsdeskundige 'papier-moe' werd van het aanleveren van alle benodigde documentatie ten gunste

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Reglement bevordering vakbekwaamheid 2012 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional:

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional: Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, In oktober 2005 is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen geopend. Inschrijving

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Informatiebrochure voor scholingsaanbieders. Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten

Informatiebrochure voor scholingsaanbieders. Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten Informatiebrochure voor scholingsaanbieders Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten Inhoud 1. Zes stappen voor het indienen van een accreditatieaanvraag 3 2. Inleiding 4

Nadere informatie

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl Handleiding www.vervangerspool.nl 1 Inhoudsopgave: 1. Login... 3 1.1 Wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 3 1.2 Nog geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 4 2 Overzicht gebruikers:... 4

Nadere informatie

KWALITEITSNORMEN OPLEIDING EN REGISTRATIE REIZIGERSGENEESKUNDIGE EN REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS

KWALITEITSNORMEN OPLEIDING EN REGISTRATIE REIZIGERSGENEESKUNDIGE EN REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS KWALITEITSNORMEN OPLEIDING EN REGISTRATIE REIZIGERSGENEESKUNDIGE EN REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS 2014 INHOUD Pagina 1.Inleiding 1-2 1.1 Doelgroep 1.2 Uitgangspunten 2.Opleidingstraject 3-4 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23957 30 december 2011 Besluit permanente educatie Wbtv 22 december 2011 Gelet op artikel 8 van de Wet beëdigde tolken

Nadere informatie

REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE

REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE Begripsomschrijving Artikel 1 NRO: Nederlands Register voor Osteopathie Stichting: Stichting Het Nederlands Register voor Osteopathie

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE 2 ARTIKEL 1 DEFINITIES 2 ARTIKEL 2 REIKWIJDTE 2 ARTIKEL 3 SCHOLING 2 ARTIKEL 4 SCHOLINGSPUNTEN 3 ARTIKEL 5 TIJDVAK 3

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

secretariaat FOLO: Postbus 19924, 2500 CX Den Haag, tel. 070-3533942

secretariaat FOLO: Postbus 19924, 2500 CX Den Haag, tel. 070-3533942 ( mr.r.f.a.geldof) versiedatum: 9 oktober 2009 http://www.gemeentebelastingen.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1. Doel handleiding... 3 1.2. FOLO -ME... 3 1.3. Gebruikers FOLO -ME... 3 2. Direct aan

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015

Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015 Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Accreditatie nascholingsactiviteiten 3 3. Invulinstructie diverse beroepsregisters 5 4. Beoordelingscriteria voor

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie Algemene Handleiding KNGF handleiding aanvragen accreditatie versie 1.1 25-9-2015 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Voordat u kunt inloggen... 3 1.2 Navigeren op de site voor scholingsaanbieders...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist Dit formulier wordt gebruikt om te beoordelen of een postdoctorale beroepsopleiding geaccrediteerd kan worden

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Directie Financiële Markten Ministeriële regeling Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 20 april FM -00687 M Onderwerp Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Gelet op artikel 171, derde lid, van

Nadere informatie

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011

Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1. Datum: 10 januari 2011 Help-document gebruikersgedeelte www.kieskleurindeklas.nl Versie 1 Datum: 10 januari 2011 1 Inhoudsopgave 1. Registreren 2. Project aanmelden 3. Documenten uploaden 4. Project evalueren 5. Declaratieformulier

Nadere informatie