Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem Beste collega, de accreditatiecommissie stelt een nieuw online accreditatie-systeem in werking. Het is de bedoeling dat het voor iedereen, maar vooral voor u, een stuk makkelijker en overzichtelijker wordt. Lees deze handleiding aandachtig door en ga regelmatig eens kijken in het systeem. Let op: als overgangsmaatregel dient u uw cursussen, gevolgd tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2011 zelf in het systeem te brengen. Zie daarvoor Stap 6. Deze mogelijkheid is aanwezig tot 31/12/2011! Inhoud: 1. aanvragen gebruikersnaam en paswoord 2. inloggen en hoofdscherm 3. mijn gegevens 4. mijn dossier 5. opleidingen 6. inbrengen van de cursussen die u volgde tussen 1/9/2009 en 31/8/ Het doen van een individuele aanvraag.

2 1. Aanvragen van uw gebruikersnaam en paswoord - Ga naar: - U komt op onderstaande pagina terecht en klikt op: Als u uw logingegevens bent kwijt geraakt, klik dan hier om deze op te vragen - U komt op onderstaand scherm terecht. Hier vult u uw adres in waarmee u bekend bent bij uw beroepsvereniging. klik op opvragen - U ontvangt uw gebruikersnaam en wachtwoord per !! Uw gebruikersnaam bestaat uit ACPVO met daarna een cijfercode. DEZE CIJFERCODE IS UW REGISTRATIENUMMER. ALS U IN EEN GEACCREDITEERDE CURSUS INSCHRIJFT DAN KAN DE ORGANISATOR U NAAR DIT NUMMER VRAGEN TER CONTROLE VAN UW LIDMAATSCHAP. Dit nummer kan u terugvinden op het register https://www.pe-online.org/register/?pid=192

3 2. Inloggen en hoofdscherm - Ga terug naar: - U vult uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op login - U komt op het hoofdscherm terecht. Hier vindt u wat praktische uitleg omtrent de accreditatie, kan u het reglement consulteren en kan u doorklikken via de navigatiekolom aan de linker zijde. Deze bevat 5 rubrieken: Hoofdscherm: daar bevindt u zich nu Mijn gegevens: uw persoonlijke gegevens Mijn dossier: uw accreditatie gegevens Opleidingen: de geaccrediteerde opleidingen Uiloggen: hiermee verlaat u het systeem.

4 3. Mijn gegevens. - Op het hoofdscherm klikt u in de linker kolom op Mijn gegevens. - U komt terecht op onderstaand scherm. Daarin kan u uw persoonsgegevens bekijken en bepaalde zaken veranderen. - U vindt er uw accountgegevens, meldingen en persoonsgegevens - Accountgegevens: - Naast u naam en adres vindt u hier de mogelijkheid om aan te klikken of u telkens er een cursus in de lijst wordt geplaatst, een wenst te ontvangen. - U kan hier ook uw wachtwoord wijzigen - Meldingen: er kunnen meldingen verschijnen op uw hoofdscherm. Selecteer hier of u per op de hoogte wil gesteld worden als er berichten zijn. - Persoonsgegevens: controleer of de gegevens kloppen. Bepaalde velden kan u zelf aanpassen. Indien er onjuiste informatie staat die u niet kan aanpassen, klikt u onderaan op de voorziene link.

5 4. Mijn dossier. - Op het hoofdscherm klikt u in de linker kolom op Mijn dossier. - U komt op onderstaande pagina terecht: Statusoverzicht. Hier kan u 2 kolommen vinden. Links staat PE-overzicht en rechts Overzicht PEactiviteiten. - Overzicht PE-activiteiten (de rechter kolom) toont uw activiteiten over de verschillende accreditatieperiodes heen. Hier kan u een overzicht vinden van al uw gevolgde cursussen (sinds het starten van dit online systeem) - PE-overzicht (de linker kolom die standaard staat aangegeven) toont de verschillende accreditatieperiodes apart. - Klik hier op Permanente vorming ROB en GNRPOvzw - U komt terecht op uw persoonlijke accreditatie-pagina: Details-status berekening

6 - Hier ziet u uw eigen status wat accreditatie betreft. Er wordt, zoals dit steeds het geval was, ingedeeld in Categorie I en Categorie II. - Categorie I zijn de cursussen die u kan volgen, de bij- en nascholingen. Er is een lijst van geaccrediteerde cursussen (zie punt 5: Opleidingen). Indien u een cursus uit deze lijst gevolgd hebt, wordt uw aanwezigheid door de organisator in het systeem aangegeven. Uw punten verschijnen dus automatisch op uw status. U hoeft dus zelf niets meer te doen! Indien u een cursus volgde die niet op de lijst der geaccrediteerde cursussen staat, kan u een individuele aanvraag indienen. - Let wel: een individuele aanvraag - kan enkel voor een vorming die reeds voorbij is. (probeer in het andere geval de organisator te overtuigen bij ons accreditatie aan te vragen) - kan enkel voor een vorming in het buitenland - kost u 15, - Hoe een individuele aanvraag indienen? - klik op individuele aanvraag: niet geaccrediteerde buitenlandse aanvraag onderaan Categorie I. U komt in een wizard terecht die u stap voor stap door het systeem leidt. - Pas op: eenzelfde individuele aanvraag breng je 2x in: éénmaal met de uren zonder PSDD (Pathologie, Semiologie en Differentiaal Diagnostiek), éénmaal met de uren PSDD. U kan in alle verplichte vakken idem invullen de tweede keer maar moet wel verplicht 2 keer uw aanwezigheidsceritficaat uploaden. Er is een aparte handleiding voor een individuele aanvraag voorzien. (zie ook punt 7) - Categorie II: overige activiteiten zijn als het ware de uitzonderingen waarvoor ook accreditatie-eenheden worden verleend. Lees het reglement na voor meer details. Indien u één van de activiteiten wilt inbrengen bij categorie II kan u dat door op Toevoegen te klikken. U volgt de wizard en kan de gevraagde documenten uploaden. Let wel! De aanwezigheid op de algemene vergadering behoort tot categorie II maar wordt door uw beroepsvereniging ingegeven. Deze kan u dus hier niet invoegen.

7 5. Opleidingen - Op het hoofdscherm klikt u in de linker kolom op Opleidingen. - Hier kan u de verschillende cursussen bekijken. U ziet de cursussen waarvoor accreditatie is verleend en deze die nog in aanvraag zijn. Op dit scherm kan u bepaalde selectiecriteria aangeven om cursussen te zoeken.

8 6. Inbrengen van de cursussen die u volgde tussen 1/9/2009 en 31/8/2011. Een accreditatieperiode loopt steeds over 3 jaar. Uw huidige periode loopt van 1 september 2009 tot 31 augustus Tot op heden werd de controle van uw accreditatie telkens gedaan op het einde van zoʼn periode. U stuurde uw aanwezigheidsattesten op naar uw beroepsvereniging in het voorziene kaftje. Vanaf nu zal dit niet meer nodig zijn. De organisator van de geaccrediteerde cursus brengt de aanwezigheden in via dit nieuwe online systeem. Voor de periode is er echter een overgangsmaatregel. Ons nieuwe online accreditatiesysteem treedt in werking voor alle cursussen vanaf 1 september Dit betekent dat deze accreditatieperiode in 2 wordt gedeeld: - de cursussen die u zal volgen tussen 1/9/2011 en 31/8/2012: - deze cursussen verlopen zonder uitzondering via het nieuwe online accreditatiesysteem. - de cursussen die u volgde tussen 1/9/2009 en 31/8/ Om geen kaftjes meer te moeten gebruiken en opsturen kan u uw gevolgde cursussen zelf inbrengen via het nieuwe systeem. - Pas op! - U bent er zelf voor verantwoordelijk - Deze mogelijkheid bestaat enkel tot 31/12/2011!! Daarna verdwijnt deze toepassing. - Hoe? - Op het hoofdscherm klikt u op mijn dossier - U klikt onder PE-overzicht op Permanente vorming ROB en GNRPOvzw - U komt op uw Detail Status-berekening terecht - Onder Categorie I is een knop beschikbaar (tot 31/12/2011) PVO tussen 1/9/2009 en 31/8/2011 Bij het klikken op deze knop komt u in de wizard Presentie terecht.

9 - In het vakje Cursus brengt u het referentienummer in van de cursus die u volgde. (De referentienummers zijn te vinden op en op my-rob) Het zijn de referentienummers die gebruikt werden bij een cursus tussen 1/9/2009 en 1/9/2011 (het oude systeem). - klik op volgende - U geeft op het volgende scherm de datum in waarop de cursus eindigde. - Klik op volgende - In het volgende scherm kan u uw certificaat uploaden (dit is verplicht) door een bijlage te selecteren van uw computer. Klik op Bijlage(n). - In het volgende scherm klikt u op Bladeren en selecteert u het ingescande certificaat van uw aanwezigheid. - Als dit gebeurd is klikt u op terug naar formulier - U komt op onderstaand scherm en klikt op ok - U komt weer op de wizard Presentie en klikt op volgende - Klik op gereed en de cursus wordt aan uw dossier bijgevoegd # #

10 7. Een individuele aanvraag doen. Ook met dit nieuwe online accreditatie-systeem kan u nog steeds een individuele aanvraag doen. Dit is voorzien voor de cursussen in het buitenland waarvoor de organisator bij ons geen accreditatie-aanvraag indiende. Een individuele aanvraag kan enkel: Voor cursussen in het buitenland. Voor Belgische cursussen dient u de organisator te overtuigen bij ons accreditatie aan te vragen. (www.osteo-rob.be) Voor cursussen die reeds voorbij zijn. Ook hier geldt: als de cursus nog moet plaatsvinden dan probeert u de organisator te overtuigen om een accreditatie-aanvraag in te dienen. (www.osteo-rob.be) Hoe een individuele aanvraag inbrengen? Pas goed op want u dient uw aanvraag 2x in te brengen (éénmaal voor de eenheden zonder PSDD en éénmaal voor de eenheden in PSDD) Via het hoofdscherm klikt u op Mijn Dossier. In de geldende periode klikt u op Permanente vorming ROB en GNRPOvzw U komt op uw eigen Detail status-berekening terecht. Hier klikt u op individuele aanvraag: niet geaccrediteerde buitenlandse bij- en nascholing ( 15) onder Categorie I. Vanaf hier begint het stappenplan voor uw individuele aanvraag: 1. U komt op het volgende scherm:

11 2. Hier vult u de datum in van de laatste dag van uw nascholing. (Enkel data in het verleden zijn hier mogelijk). Klik op volgende. 3. U komt op het volgende scherm Categorie toevoegen terecht. Hier kan u bij Categorie kiezen tussen Scholing buitenland (niet PSDD) en Scholing buitenland (PSDD). PSDD staat voor Pathologie, Semiologie en Differentiaal Diagnostiek. Lees goed het reglement om het belang ervan te kennen. Opgepast! Indien uw cursus zowel eenheden bevat in PSDD als buiten PSDD voert u de aanvraag 2x in, één keer voor elk van deze categorieën. U selecteert hier bvb eerst de categorie Scholing buitenland (niet PSDD) en klikt op volgende.

12 4. U komt terecht op het volgende scherm: Bij PE-punten geeft u het aantal uren in die pasten bij de categorie die u zonet selecteerde (hier niet PSDD ). Vb: Indien uw cursus bestond uit 16 uur les en waarvan 4 uur over Pathologie, Semiologie en Differentiaal Diagnostiek dan vult u in dit scherm bij PEpunten 12 in bij de categorie niet PSDD. De tekstvakken aangegeven met een * zijn verplicht in te vullen Het programma en het bewijs van deelname zijn verplicht te uploaden U verklaart akkoord te zijn 15 over te schrijven op rekeningnr op naam van ACPVO onder vermelding van uw naam en individuele aanvraag (het overschrijven zelf hoeft u geen 2x te doen). klik op volgende 5. U komt op het scherm Activiteit toevoegen en klikt op gereed 6. Op het volgende scherm klikt u op afsluiten en komt weer terecht bij uw Detail Status-berekening 7. Zeer belangrijk: hier herhaalt u stap 1-6 voor de andere categorie! In ons voorbeeld zou dat de categorie Scholing buitenland PSDD zijn. U vult weer alle verplichte vakken in (u kan ook idem invullen) en u upload nogmaals het programma en het bewijs van deelname. 8. u Stort 15 op rekeningnr op naam van ACPVO onder vermelding van uw naam en individuele aanvraag. Zodra het bedrag is ontvangen wordt uw individuele aanvraag behandeld.

13 Veel plezier, De accreditatiecommissie ACPVO

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011 PE-online Handleiding voor aanbieders van onderwijs Versie 3.0 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 1.3 Verantwoordelijkheden van aanbieders

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Invoeren van presentie in PE-online

Invoeren van presentie in PE-online Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering Handleiding PE-online Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Voor wie is deze handleiding?... 1 1.2 Over PE-online... 1 2. Functionaliteit in PE-online...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE [Te gebruiken door leerkrachten en directies van scholen] IN DEZE GIDS VIND JE INFORMATIE OVER : A. Aanmaken van een account B. Aanmaken van een

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Juni 2011 Versie 0.15 Inhoudsopgave 1.1 Voor wie is deze handleiding? 4 1.2 Over GAIA 4 1.3 Twee fasenproject 4 1.4 Voordat u begint 5 1.5 ABAN

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding voor vrijwilligers

Handleiding voor vrijwilligers Handleiding voor vrijwilligers Behorende bij vrijwilligersagenda.nl versie 1.0 Harald Tijink September 2014 Tijink IT Consultancy www.tijink.com 1. Introductie Vrijwilligersorganisaties organiseren vele

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van de website. Inhoud: Afsluiten van een verzekering

Nadere informatie

1. De website www.energiejacht.be

1. De website www.energiejacht.be 1. De website www.energiejacht.be Op de site krijg je als energiemeester een overzicht van alle gegevens van jouw deelnemers: meterstanden, besparingscijfers, algemene data. Energiemeesters hebben de eindverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie