Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1 januari 2012 loopt een registratiejaar van 1 januari tot en met 31 december. Een registratie bij Registerplein is een zakelijke overeenkomst. Een registratie is uitsluitend voor professionals. 1.2 De professional wordt alleen geregistreerd in het register als deze voldoet aan de gestelde registratiecriteria. Bij de verlenging van de registratie wordt getoetst of de professional voldoet aan de dan geldende criteria. De actuele criteria per register staan op de website van Registerplein. 1.3 De professional is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van de nodige gegevens. Registerplein is niet aansprakelijk indien een onvolledig ingevulde aanmelding of ontbreken van de vereiste upload leidt tot vertraging, indeling in een andere dan de gewenste registratie of het besluit de professional niet toe te laten tot het register. Registerplein stuurt hiervan een bevestiging via het online dossier. 1.4 Registerplein behandelt de aanvraag binnen 6 weken na binnenkomst. Mocht dit langer duren dan krijgt de professional hiervan bericht. 1.5 Pas als de registratie definitief is verwerkt, ontvangt de geregistreerde een registerpas. 1.6 Registerplein communiceert met de professionals via het online dossier. De professional is verantwoordelijk om de inhoud van de berichten van Registerplein via hun eigen online dossier tot zich te nemen.

2 2.Betalingen 2.1 De actuele tarieven voor registratie en accreditatie staan op de website van Registerplein. 2.2 Professionals dienen bij de eerste aanmelding het jaarlijkse registratietarief via ideal of per bankoverschrijving over te maken. Daarna wordt het dossier in behandeling genomen door Registerplein. Indien het dossier niet voldoet aan de criteria, wordt een behandeltarief van minimaal 50,- excl. btw ingehouden en eventueel het resterende bedrag (maximaal 30,-) gecrediteerd. 2.3 De geregistreerden ontvangen jaarlijks een factuur van Registerplein, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. De afspraken met betrekking tot facturatie staan op de website van Registerplein. Uit de registratietarieven wordt de uitvoering van de registratie en de herregistratie bekostigd. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website. 2.4 De opleiders ontvangen een factuur van Registerplein bij aanvraag voor accreditatie. Na ontvangst van betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen. 2.5 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 2.6 Nieuwe aanvragen voor registratie en accreditatie worden in behandeling genomen wanneer aan betalingsverplichting is voldaan. Bij de 2e aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht die in lijn zijn met de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien betaling ondanks herhaalde aanmaningen uitblijft, behoudt Registerplein zich het recht voor de registratie op non actief te zetten/ te beëindigen. LET OP: de betalingsplicht blijft onverkort van kracht. Als de factuur niet wordt betaald, volgt geen inschrijving dan wel

3 uitschrijving uit het register, tenzij er andere afspraken voor het betreffende register zijn gemaakt. 3.Opzeggingen 3.1 De geregistreerde kan alleen schriftelijk (per post of per ) de registratie opzeggen, uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe factuurjaar. Factuurdatum is zichtbaar in het online dossier van de professional. De registratie wordt door Registerplein beëindigd indien de geregistreerde niet voldoet aan de betaalverplichting. De registratie is maximaal 5 jaar geldig, maar de opzegging kan jaarlijks geschieden. 3.2 Openstaande betalingen dienen eerst voldaan te worden. Bij de beëindiging van de registratie door Registerplein vanwege late betaling blijft de betalingsverplichting van kracht. 3.3 De geregistreerde ontvangt per een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Mocht er binnen een maand geen bevestiging ontvangen zijn, dan is de opzegging mogelijk niet ontvangen. De geregistreerde dient in dat geval contact op te nemen met het bureau, bij voorkeur per . 4.Accreditatie van opleidingen en verlenging 4.1 Registerplein accrediteert cursussen die bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals op basis van het beroepscompetentieprofiel van het betreffende register. Dit geldt zowel voor cursussen met open inschrijving als maatwerk- en incompanycursussen. 4.2 Het cursusaanbod dient aan te sluiten bij de opleidingen van het betreffende register.

4 4.3 De opleidingen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gepubliceerd in de reglementen van het betreffende register op de website van Registerplein. 4.4 Het cursus- en trainingsaanbod wordt per training geaccrediteerd, waarbij er per cursus/ training registerpunten worden toegekend. 4.5 Cursussen, c.q. opleidingsaanbieders en trainers/docenten die gecertificeerd zijn door Stichting Post HBO, SPEN, VETRON, NRTO, Cedeo, CRKBO, NVAO of NLQF krijgen registerpunten toegekend voor het Opleidingstraject. Aan congressen, symposia en conferenties van deze aanbieders worden geen registerpunten voor het Opleidingstraject toegekend, maar voor de Vrije ruimte. 4.6 Cursussen, c.q. opleidingsaanbieders die niet door een van bovengenoemde organisaties zijn gecertificeerd, maar wel voldoen aan de daarvoor genoemde criteria krijgen registerpunten toegekend voor de Vrije ruimte. 4.7 Geaccrediteerde cursussen worden indien gewenst in de cursusagenda opgenomen, zolang de accreditatie geldt. De cursusagenda is via te raadplegen. 4.8 Cursussen worden voor een periode van één of drie jaar geaccrediteerd. Daarna komt de accreditatie automatisch te vervallen. 4.9 Voordat de accreditatietermijn van één of drie jaar verstrijkt, kan de opleider een herinnering ontvangen om, indien van toepassing, tijdig een nieuwe aanvraag in te dienen. Deze herinnering kan de opleider zelf instellen bij de gegevens van het opleidingsinstituut in het eigen beheerscherm Wanneer de inhoud of de gebruikte methodiek van een geaccrediteerde cursus wijzigt, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

5 4.11 In geval van een wijziging van de certificering van erkende instituten conform artikel 4.5 (i.c. cursusaanbod of trainer) dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist indienen van de nodige gegevens. Registerplein is niet aansprakelijk indien het ontbreken van benodigde bijlagen leidt tot vertraging, toekenning van een lager aantal registerpunten of het besluit de aanvraag niet te honoreren Het is toegestaan om het logo van Registerplein te gebruiken nadat registratie of accreditatie is verleend. Deze toestemming geldt zolang de registratie dan wel de accreditatie geldig is Per cursus moeten de versterkende competenties worden vermeld De aanvrager is verantwoordelijk voor het actueel houden van eigen gegevens in het accreditatiesysteem (PE-Online). Registerplein is niet aansprakelijk indien de gegevens onjuist zijn. Registerplein kan geen wijzigingen (zoals het veranderen van een adres) aanbrengen in de gegevens van opleiders Registerplein behoudt zich het recht voor om een opleiding of autorisatieaanvraag niet in behandeling te nemen Geaccrediteerde registerpunten worden via PE-Online kenbaar gemaakt. Alleen geaccrediteerde registerpunten mogen op het diploma/certificaat worden vermeld De opleider houdt een presentielijst bij en voert de presentie van een uitvoering van een cursus in door de registratienummers van de deelnemers in te vullen bij Presentie in het online systeem Er mogen geen rechten worden ontleend aan verlopen geaccrediteerde opleidingen met registerpunten.

6 4.20 Registerplein behandelt de aanvraag binnen 6 weken na binnenkomst. Mocht dit langer duren dan krijgt de aanvrager hiervan bericht.

7 5.Bezwaar 5.1 De geregistreerde en/of opleider kan schriftelijk bezwaar indienen bij Registerplein conform de Klachtenregeling. 5.2 Registerplein publiceert de Klachtenregeling op de website. 6.Slotbepalingen 6.1 Registerplein is bevoegd om (onderdelen van) de algemene voorwaarden te wijzigen. 6.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot uitvoer van deze algemene voorwaarden.

Reglement register ggz-agogen

Reglement register ggz-agogen Reglement register ggz-agogen REGISTRATIE REGISTER GGZ-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register ggz-agoog verklaart u: zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht

Nadere informatie

Reglement register Maatschappelijk Werk

Reglement register Maatschappelijk Werk Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die u verstrekt aan één of meerdere van de volgende ondernemingen:

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die u verstrekt aan één of meerdere van de volgende ondernemingen: ALGEMENE VOORWAARDEN SVC / DULLEMOND 1. WAARVOOR DIENEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor elke opdracht die wij uitvoeren. In deze algemene

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl

Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl Algemene voorwaarden deelname aan Ik Poets Wel.nl Definities Toepasselijkheid Totstandkoming overeenkomst Wijzigingen tarieven Informatie en gegevensverstrekking Eigendom van gegevens en informatie Overmacht

Nadere informatie

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van ALEMENE VOORWAARDEN Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verbintenis tussen Future Wonen, de eigenaar die zijn of haar woning via Future Wonen aan een derde partij verhuurt en deze derde

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER PHYSICIAN ASSISTANTS

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER PHYSICIAN ASSISTANTS REGLEMENT KWALITEITSREGISTER PHYSICIAN ASSISTANTS 1-1-2009 Kwaliteitsregister: Eerste registratie Dit reglement beschrijft de verenigingsorganen conform artikel 5 lid 2 a. en b. van de Statuten van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V.

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door Pien Support

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK PER 1 JANUARI 2015 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie: 01-01-2012 1. ALGEMEEN Artikel 1.1.: Deze algemene gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen ITHappens Hosting & Domeinen en de klant, voor zover door partijen niet

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie