Reglement Register voor Cliëntondersteuners Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Register voor Cliëntondersteuners Versie 06102015"

Transcriptie

1 Reglement Register voor Cliëntondersteuners Versie

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag Registratiecriteria pag Registratie basis pag Registratie plus pag Criteria voor overstap van basis naar plus pag Criteria voor verlenging registratie pag Uitvoeringsregels pag Minimaal 16 uur werkzaam als op HBO- niveau pag Thema naast de cliënt staan pag Leerverslag reflectie pag Intervisie pag Digitale intervisie pag Supervisie pag Werkgerichte coaching pag Urenindeling reflectie pag Eisen geaccrediteerde deskundigheidsbevordering pag Welke keurmerken van opleidingsaanbieders zijn geldig? pag Accreditatiecriteria opleidingen pag Puntenerkenning vrije ruimte pag Kosten Registratie pag. 13 Bijlage 1: Schematisch overzicht registratie-eisen pag. 14 2

3 1. Inleiding Met een beroepsregistratie laat de professional zien dat hij het beroep serieus neemt, vakbekwaam en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied. Registratie in een register betekent dat de professional voldoet aan controleerbare eisen. Hiermee kan de professional zich verantwoorden richting collega s, werkgever, opdrachtgevers en cliënten. Door u aan te melden voor registratie in het Register voor Cliëntondersteuners verklaart u: - zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan de klachtenprocedure van de beroepsvereniging van s voor mensen met een beperking (BCMB). - kennis genomen te hebben van het feit dat de uitspraken van de tuchtcolleges van de NVMW en SKJ tevens bindend zijn voor de geregistreerden in het register Cliëntondersteuners. - dat u voldoet aan het beroepsprofiel Cliëntondersteuner - dat u zich zal houden aan de beroepscode voor Cliëntondersteuners - dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen registratie en zich toetsbaar opstelt - kennis genomen te hebben van dit Reglement en van de Algemene Voorwaarden van Registerplein - alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. * Bij een andere functienaam dan, kan via een werkgeversverklaring de functienaam worden ondervangen door het benoemen van de specifieke taken van de (Ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Cliëntondersteuners kunnen ook ingezet worden bij het uitvoeren van een onderzoek (om te bepalen of een algemene of maatwerkvoorziening passend is) en bij alternatieve geschillenbemiddeling. Cliëntondersteuners kunnen de positie van de burger versterken. In het register voor Cliëntondersteuners zijn de volgende inschrijvingen mogelijk : 1. Registratie Basis 2. Registratie Plus Professionals die ook bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn geregistreerd krijgen dispensatie voor het aantal scholingspunten en overige activiteiten, omdat zij reeds in het wettelijke register zijn ingeschreven. Tevens wordt niet meer op VOG en diploma gecontroleerd. Dispensatie is geldig gedurende de registratieperiode. Professionals tonen hun registratie bij SKJ aan met hun registerpas van SKJ. Registerplein toetst aan de hand van de geldende criteria op het moment van inschrijving. Ingangsdatum van de toetsperiode is datum van aanmelding bij Registerplein. LET OP: een vooraanmelding is niet hetzelfde als een registratie! 3

4 2. Registratiecriteria 2.1 Registratie Basis 1. Registratie Basis voor professionals die niet bij SKJ zijn geregistreerd HBO-diploma van de volgende opleidingen: MWD, SPH, Social Work, SJD of Pedagogiek en alle voorlopers hiervan. Voor s met een MBO, WO diploma of een ander HBO diploma is Basis registratie niet mogelijk. Verklaring Omtrent Gedrag/VOG niet ouder dan 3 maanden. Zelfstandigen dienen een kopie van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te tonen. *** 2. Voor professionals die bij SKJ zijn geregistreerd is Basis registratie niet mogelijk. Een Registratie Basis is voor s die nog niet kunnen voldoen aan alle registratiecriteria voor Registratie Plus. Een Registratie Basis is maximaal 3 jaar geldig. Activiteiten die u gedurende uw Registratie Basis onderneemt komen niet in aanmerking voor registerpunten. Registerpunten worden niet met terugwerkende kracht toegekend als u overstapt naar een Registratie Plus. Het is dus zaak om zo snel mogelijk te gaan voldoen aan de registratiecriteria voor de Registratie Plus. 2.2 Registratie Plus Voor de Registratie Plus gelden dezelfde registratiecriteria als voor Registratie Basis. Er zijn bijkomende eisen op het gebied van werkervaring, functie, werkuren en reflectie. In de Registratie Plus wordt u ingeschreven, vanaf de datum van aanmelding Registratie Plus of vanaf de datum van overstap van Registratie Basis naar Registratie Plus. Bij de Registratie Plus gaat u punten verzamelen om te voldoen aan de Verlengde Registratie na 5 jaar. Registerpunten worden niet met terugwerkende kracht toegekend. 1. Registratie Plus voor professionals die niet bij SKJ zijn geregistreerd HBO-diploma van de volgende opleidingen: MWD, SPH, Social Work, SJD of Pedagogiek en alle voorlopers hiervan. Of een MBO, WO diploma of een ander HBO diploma*. *Cliëntondersteuners met een MBO of WO diploma of een ander HBO diploma dienen met een verklaring van de werkgever aan te tonen dat zij op HBO niveau functioneren. Verklaring Omtrent Gedrag/VOG, niet ouder dan 3 maanden. Een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men op dit moment gemiddeld16 uur per week werkzaam is als op HBO niveau. 4

5 Arbeidsovereenkomst(en) of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men tenminste 2 jaar werkervaring na diplomering heeft opgebouwd als 1 in de afgelopen 5 jaar. Zelfstandigen dienen een kopie van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een Verklaring werkuren zelfstandigen aan te tonen. *** 2. Registratie Plus voor professionals die ook bij SKJ zijn geregistreerd Een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men gemiddeld 16 uur per week werkzaam is als op HBO niveau. Arbeidsovereenkomst(en) of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men tenminste 2 jaar werkervaring na diplomering heeft opgebouwd als in de afgelopen 5 jaar. Zelfstandigen dienen een kopie van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een Verklaring werkuren zelfstandigen aan te tonen. Upload van de meest recente pas van SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Een diploma of VOG hoeft niet te worden aangetoond. Hiervoor wordt dispensatie verleend. 3. Criteria voor overstap van Basis naar Plus Registratie Basis is maximaal 3 jaar geldig. Na maximaal 3 jaar dient men te voldoen aan alle registratiecriteria van de Registratie Plus. De Registratie Plus kan men op ieder moment binnen de drie jaar aanvragen vanuit het online dossier in het Statusoverzicht. Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij Registratie Plus, behalve het diploma, dat is immers al eerder aangetoond. Verklaring Omtrent Gedrag/VOG, niet ouder dan 3 maanden. Een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men op dit moment gemiddeld 16 uur per week werkzaam is als op HBO niveau. Arbeidsovereenkomst(en) of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men tenminste 2 jaar werkervaring na diplomering heeft opgebouwd als in de afgelopen 5 jaar. Zelfstandigen dienen een kopie van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een Verklaring werkuren zelfstandigen aan te tonen. 5

6 4. Criteria voor verlenging registratie Van geregistreerde s wordt verwacht dat zij zich continu scholen en bij blijven op hun vakgebied. Op deze manier is de blijvend met zijn ontwikkeling bezig. Deskundigheidsbevordering dient in ieder geval gericht te zijn op kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking. Registratie Plus is 5 jaar geldig. Voorafgaand aan de afloop van registratieperiode ontvangt de professional via het online dossier het verzoek om registratie te verlengen. Verlengen van Registratie Plus kan men aanvragen vanuit het online dossier in het Statusoverzicht. Dat kan vanaf 3 maanden voor de aangegeven toetsdatum, mits er voldoende punten zijn behaald. 1. Verlengen Registratie Plus voor professionals die niet bij SKJ zijn geregistreerd Een Verklaring Omtrent Gedrag/VOG niet ouder dan 3 maanden. Een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat men op dit moment gemiddeld 16 uur per week werkzaam is als 1 op HBO niveau gedurende 2 jaar in de afgelopen 5 jaar. Zelfstandigen dienen tevens een recente kopie van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en een Verklaring werkuren zelfstandigen aan te tonen. Tenminste 180 registerpunten van activiteiten (zie hieronder) die men tijdens de registratieperiode heeft ondernomen. Deze zijn toe te voegen in het online dossier in het Statusoverzicht. Aanbevolen wordt per jaar een aantal punten te behalen. Het advies is om 16 registerpunten per jaar deskundigheidsbevordering en 12 punten per jaar reflectie te behalen Men dient na 5 jaar tijd tenminste 180 registerpunten te verzamelen. Er worden 2 trajecten onderscheiden: deskundigheidsbevordering en reflectie. Het aantal punten over 5 jaar is als volgt verdeeld. 1. Deskundigheidsbevordering tenminste 120 registerpunten - Waarvan geaccrediteerd tenminste 70 registerpunten - Waarvan in de vrije ruimte maximaal 50 registerpunten Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering vallen opleidingen die door Registerplein én/of door SKJ zijn geaccrediteerd. 2. Reflectie tenminste 60 registerpunten Reflectie wordt aangetoond met een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van LVSCgeregistreerde supervisie, bijgewoonde intervisie of van een coachingstraject en een leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan. Dit kan aangetoond worden d.m.v. een volledig ingevulde en door de werkgever ondertekende leerverslagverklaring te uploaden. Bij zelfstandigen dienen de coach of de supervisor de verklaring te tekenen. In het geval van intervisie zie 5.4. Leden van BCMB hebben de mogelijkheid om digitale intervisie te volgen. Dit wordt afgerond met een certificaat als aan alle criteria is voldaan. 6

7 Mocht men bij het verlengen van de registratie niet kunnen voldoen aan één van de gestelde eisen, dan kan men bij hoge uitzondering overstappen naar de Registratie Basis. Hiervoor moet men aan de criteria voor de Basis registratie kunnen voldoen (zie 2.1). Hiertoe moet een schriftelijk verzoek bij Registerplein worden ingediend met vermelding van redenen en motivatie om in de Registratie Basis te worden ingedeeld. Het verzoek wordt in de registratie- en accreditatiecommissie behandeld. *** 2. Verlengen Registratie Plus voor professionals die ook bij SKJ zijn geregistreerd Registratie bij SKJ, aan te tonen middels geldige registerpas. Tenminste 30 registerpunten (zie onder) die men tijdens de registratieperiode heeft ondernomen. Deze zijn toe te voegen in het online dossier in het Statusoverzicht. Arbeidsovereenkomst(en) of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men tenminste 2 jaar werkervaring na diplomering heeft opgebouwd als 1 in de afgelopen 5 jaar. Een VOG hoeft niet te worden aangetoond. Hiervoor wordt dispensatie verleend. Zelfstandigen dienen tevens een recente kopie van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en een Verklaring werkuren zelfstandigen aan te tonen. Clientondersteuners die bij SKJ zijn geregistreerd, krijgen dispensatie voor het aantal scholingsuren. Zij dienen zich al voldoende te scholen om in het register van SKJ geregistreerd te blijven. Men krijgt daarom voor een aantal punten dispensatie en dient aanvullende registerpunten te behalen voor de registratie als. Het gaat om aanvullende deskundigheidsbevorderende activiteiten waar in ieder geval kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking in is opgenomen. Er worden 2 trajecten onderscheiden: deskundigheidsbevordering en reflectie. Het aantal punten over 5 jaar is als volgt verdeeld. 1. Deskundigheidsbevordering tenminste 18 registerpunten - Waarvan in de vrije ruimte maximaal 6 registerpunten 2. Reflectie tenminste 12 registerpunten Reflectie wordt aangetoond met een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van LVSCgeregistreerde supervisie, bijgewoonde intervisie of van een coachingstraject en een leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan. Dit kan aangetoond worden d.m.v. een volledig ingevulde en door de werkgever ondertekende leerverslagverklaring te uploaden. Bij zelfstandigen dienen de coach of de supervisor de verklaring te tekenen. 7

8 5. Uitvoeringsregels In deze paragraaf wordt uitleg gegeven op welke wijze professionals aantonen dat zij aan de specifieke eisen voldoen. De formats van alle verklaringen staan op de website bij Links & Downloads. 5.1 Minimaal 16 uur werkzaam als op HBO-niveau Dit wordt aangetoond met een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring. Bij een andere functienaam dan, kan de werkgeversverklaring dit ondervangen door het benoemen van de specifieke taken van de (ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Cliëntondersteuners kunnen ook ingezet worden bij het uitvoeren van een onderzoek (om te bepalen of een algemene of maatwerkvoorziening passend is) en bij alternatieve geschillenbemiddeling. Format werkgeversverklaring is te vinden op de website Bij zzp ers wordt urenberekening toegepast conform de CAO. Zie hiervoor Eigen verklaring werkervaring als zelfstandig ondernemer. 5.2 Thema naast de cliënt staan Dit item volgt zo spoedig mogelijk. 5.3 Leerverslag reflectie Voor alle vormen van reflectie geldt dat er een leerverslag wordt gemaakt waarin de leeropbrengst is beschreven. Het onderwerp naast de cliënt staan is een verplicht onderdeel van de leerverslagen. Met name dit houdingsaspect is onderscheidend voor de s. Registerplein ontvangt een verklaring van de werkgever dat hieraan is voldaan. De beoordeling van het leerverslag wordt niet door Registerplein gedaan. Bij zelfstandigen dienen de coach of de supervisor de verklaring te ondertekenen. 5.4 Intervisie Bij intervisie komt een groep collega s over een langere tijdsperiode regelmatig samen om via een systematische aanpak de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen vorm te geven op basis van gelijkwaardigheid. De intervisie kan zowel begeleid als onbegeleid plaatsvinden. Aan intervisie worden de volgende eisen gesteld: Minimaal 8 bijeenkomsten gedurende een periode van 1 jaar Groep van minimaal 4 tot maximaal 8 deelnemers Intervisieverklaring Verklaring leerverslag Voor 8 intervisie bijeenkomsten staan 12 uur wat omgezet wordt in 12 registerpunten. 5.5 Digitale intervisie BCMB biedt haar leden digitale intervisie aan. Intervisie is een essentieel onderdeel voor de professionele ontwikkeling van de. Door te reflecteren leert de 8

9 om de eigen beroepshouding ter discussie te stellen en zo inzicht te krijgen in zijn/haar kwaliteiten en ontwikkelpunten. Digitale intervisie is een regelmatig en gestructureerd overleg van een kleine groep (vier tot vijf) s, dat digitaal plaatsvindt. Per sessie brengt een deelnemer een vraag in aan de hand van een concrete werkervaring. Met behulp van de digitale intervisiemethode en ondersteunende formats, worden de inbrenger en overige deelnemers volgens een vaste structuur begeleid bij het doorlopen van het intervisieproces. Door met elkaar vragen en analyses te bespreken vergroten de inbrenger en de deelnemers hun professionaliteit. De groepen kunnen op eigen verzoek worden samengesteld of er worden groepen samengesteld op basis van aanmeldingen. In de module zijn de criteria beschreven. Na het voldoen aan de criteria kan er per jaar een certificaat worden verkregen voor 12 registeruren = 12 registerpunten. 5.6 Supervisie Supervisie is een persoonlijk leerproces van de supervisant onder begeleiding van een supervisor. De supervisant wordt tijdens supervisiebijeenkomsten gestimuleerd tot reflectie op eigen leerproces en op eigen professioneel handelen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en wederzijds beïnvloeden. Aan supervisie worden de volgende eisen gesteld: Er is sprake van een LVSC geregistreerde supervisor Minimaal 6 supervisie bijeenkomsten Supervisieverklaring Verklaring leerverslag Voor 6 supervisie bijeenkomsten staan 12 uur wat omgezet wordt in 12 registerpunten. 5.7 Werkgerichte coaching Onder werkgerichte coaching wordt het volgende verstaan: een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag in zijn of haar werk door: - bewustwording en persoonlijke groei - het vergroten van zelfvertrouwen en - het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden Aan coaching worden de volgende eisen gesteld: Intakegesprek Minimaal 6 bijeenkomsten Gegeven door een gediplomeerde coach (Registerplein zal de diplomering van de coach steekproefsgewijs controleren) Coachingsverklaring Verklaring leerverslag Voor 6 werkgerichte coachingsbijeenkomsten staat 12 uur wat omgezet wordt in 12 registerpunten. 9

10 5.8 Urenindeling reflectie Binnen reflectie worden 3 trajecten onderscheiden: intervisie, supervisie en werkgerichte coaching. De urenverdeling per traject is als volgt: Intervisie 8 bijeenkomsten 12 registeruren Supervisie 6 bijeenkomsten 12 registeruren Werkgerichte coaching 6 bijeenkomsten 12 registeruren 5.9 Eisen geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Er zijn eisen aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, die opgesteld zijn door BCMB. Hierbij een overzicht wat van belang is bij de kwaliteit van deskundigheidsbevordering: - Inhoud sluit aan bij het beroepsprofiel van de - Didactisch verantwoord - Aandacht voor transfer naar de praktijk - Kwaliteit van de trainer Om deze reden is ervoor gekozen om geaccrediteerde opleidingen in de criteria op te nemen. Gecertificeerde opleiders komen in aanmerking om hun opleiding bij Registerplein ter beoordeling voor het geaccrediteerde aanbod aan te bieden. De cursussen van niet gecertificeerde aanbieders komen in aanmerking voor de vrije ruimte. Alle door Registerplein beoordeelde opleidingen zijn te vinden in de online Cursusagenda van het eigen online dossier Welke keurmerken van opleidingsaanbieders zijn geldig Registerplein accepteert verschillende keurmerken voor opleidingsaanbieders. Dit zijn Cedeo, CRKBO, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO, NLFQ en Vetron. Is een organisatie gecertificeerd dan geldt dat alle relevante opleidingen door die organisatie gegeven aan de eisen voldoen. In het geval van een SPHBO certificering geldt een keurmerk per opleiding. De opleidingen die door organisaties worden aangeboden die niet gecertificeerd zijn tellen mee voor de Vrije ruimte. De opleidingen die door SKJ zijn geaccrediteerd tellen mee onder deskundigheidsbevordering Accreditatiecriteria opleidingen Registerplein accrediteert de opleidingen die voor het profiel landelijk worden aangeboden. Dat houdt in dat Registerplein op basis van registeruren de zogenaamde registerpunten toekent aan de opleidingen op basis van de criteria van BCMB.. Bij het toekennen van de registerpunten zal er door het Registerplein het aantal registeruren worden toegekend op basis van de tijdsinvestering die nodig is voor het positief afronden van de deskundigheidsbevordering. Tevens wordt er een check gedaan op de bijdrage die de deskundigheidsbevordering heeft aan de ontwikkeling van de. Registerplein houdt een openbare cursusagenda bij met geaccrediteerde opleidingen in het opleidingstraject en in de vrije ruimte, waarbij 1 uur scholing gelijk staat aan 1 registerpunt. 10

11 Deskundigheidsbevordering dient bij te dragen aan de taken en competenties van de zoals omschreven in het beroepsprofiel van de. Verplicht is dat professionals bij elke verlenging van registratie deskundigheidsbevordering rondom de kennis van mensen met een beperking (zoals LVG, autisme, GGZ, ADHD, NAH, dementie, chronisch zieken) aan kunnen tonen. Het tweede verplichte onderdeel is deskundigheidsbevordering rondom sociale netwerkversterking. Er kunnen registerpunten worden aangevraagd voor de verschillende activiteiten. De opleiders geven zelf aan bij het indienden van hun aanvraag aan welke competenties (max. 3) wordt bijgedragen tijdens de deskundigheidsbevordering. Het gaat dan om de volgende onderwerpen: - Versterken van sociale netwerken (verplicht) - Kennis van mensen met een beperking (verplicht) - Herkennen en erkennen van beperkingen ( verplicht) - Verduidelijken ondersteuningsbehoefte van mensen met een beperking middels brede vraagverduidelijking - Ondersteunen naar eigen regie - Levensbrede en stelseloverstijgende ondersteuning - Zoeken naar balans tussen belangen van individu, netwerk en samenleving - Professionaliteit - Kennis sociale kaart - Kennis psycho-educatie - Stemt communicatie af op cliënt 5.12 Puntentoekenning vrije ruimte In de vrije ruimte (dit is onderdeel van deskundigheidsbevordering) zijn activiteiten opgenomen die bijdragen aan de professionalisering van de. De volgende activiteiten komen hiervoor in aanmerking: - Artikel schrijven - Presentaties geven - Het vak vertegenwoordigd in een bestuur/commissie - Studiedag/conferentie organiseren - Workshop verzorgen - Lesblok verzorgen - Studiedag/conferentie/congres/ vakdag bezocht - Training verzorgd - Leren op de werkplek - Niet gecertificeerde e-learning - Overige geaccrediteerde scholing aangeboden door niet gecertificeerde opleidingsaanbieders. Hieronder is het maximaal aantal registeruren per activiteit weergegeven. Het maximaal aantal uren in de vrije ruimte is 50 per registratieperiode van 5 jaar. Voor professionals die ook bij SKJ zijn geregistreerd geldt het maximum van 6 registerpunten in de vrije ruimte per registratieperiode van 5 jaar. Activiteit Artikel geschreven over of relevant voor het vakgebied en gepubliceerd in een krant/tijdschrift/orgaan. Aan te tonen door het uploaden van een kopie van het gepubliceerde artikel. Minimaal 500 woorden. Registeruren per activiteit 10 registeruren met een maximum van 25 uur per 5 jaar 11

12 Presentatie gegeven over of relevant voor het vakgebied. Aan te tonen door het uploaden van: Verslag van de inhoud van de presentatie. Een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de presentatie heeft gegeven. Het vak vertegenwoordigd in een bestuur/commissie relevant voor het vakgebied. Aan te tonen door het uploaden van: Een jaarverslag van het bestuur/de commissie o.i.d. waaruit blijkt dat u hier deel van uitmaakt en minimaal 15 uur besteedt heeft aan activiteiten Een getekende verklaring van de leidinggevende dat u deel uitmaakte van het bestuur/de commissie. Studiedag/conferentie/congres georganiseerd. Aan te tonen door het uploaden van: Een dagprogramma waaruit blijkt dat u de studiedag/conferentie/congres heeft georganiseerd. Een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de studiedag/conferentie/congres heeft georganiseerd. Workshop verzorgd Aan te tonen door het uploaden van: Verslag van de inhoud van de workshop. Een getekende verklaring van de leidinggevende dat u de workshop heeft georganiseerd. Lesblok verzorgd bij een opleiding. Aan te tonen door het uploaden van: Een bewijs hiervan, ondertekend door de instelling waar u les heeft gegeven. Als deelnemer studiedag/conferentie/congres bezocht. Aan te tonen door het uploaden van: Uw bewijs van deelname. De deelnemerslijst. Training verzorgd binnen de eigen (of collega) organisatie. Aan te tonen door: Inhoud training Handtekening leidinggevende of vertegenwoordiger waar de training is verzorgd. Niet gecertificeerde e-learning 5 registeruren met een maximum van 8 uur per 5 jaar Bestuur: 15 registeruren Commissie: 5 registeruren met een maximum van 15 uur per 5 jaar 10 registeruren met een maximum van 16 uur per 5 jaar 10 registeruren met een maximum van 15 uur per 5 jaar 10 registeruren met een maximum van 25 uur per 5 jaar 6 registeruren per dag 3 registeruren per dagdeel met een maximum van 6 uur per 5 jaar 10 registeruren met een maximum van 20 uur per 5 jaar 10 registeruren met een maximum van 20 uur per 5 jaar Overige scholing Het aantal registeruren wordt door Registerplein toegekend op basis van het werkelijk aantal scholingsuren (eventueel in overleg met de accreditatiecommissie) 12

13 6. Kosten Registratie BCMB leden die via BCMB hebben aangegeven dat zij een registratie willen of de registratie willen behouden, krijgen een korting in het volgende kalenderjaar. Indien een Clientondersteuner kan aantonen dat men ook een registratie bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) heeft wordt er een (extra) korting van 50% verleend. De tarieven kunt u vinden op 13

14 Bijlage 1: Schematisch overzicht registratie-eisen s Vooropleiding 1. HBO-diploma van de volgende opleidingen: MWD SPH Social Work SJD Pedagogiek Eisen voor Registratie Basis Diploma + Verklaring Omtrent Gedrag/VOG beroepscode van Eisen voor aanmelden Registratie Plus Diploma + Verklaring Omtrent Gedrag/VOG Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBO-niveau Ten minste 2 jaar werkervaring als Clientondersteuner 1 na diplomering in afgelopen 5 jaar beroepscode van SKJ geregistreerden hoeven geen diploma en VOG aan te leveren Eisen voor verlengde Registratie Plus na 5 jaar Verklaring Omtrent Gedrag/VOG Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBOniveau Ten minste 2 jaar werkervaring na diplomering in afgelopen 5 jaar 60 registeruren reflectie met leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan 120 registeruren deskundigheidsbevordering waarvan maximaal 50 registeruren vrije ruimte en waar in ieder geval kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking in is opgenomen beroepscode Eisen verlengde Registratie Plus voor geregistreerden bij SKJ Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBO-niveau Ten minste 2 jaar werkervaring na diplomering in afgelopen 5 jaar 12 registeruren reflectie met leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan 18 registeruren deskundigheidsbevor dering waar in ieder geval kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking in is opgenomen beroepscode 14

15 2. Ander HBO-diploma Niet mogelijk Verklaring Omtrent Gedrag/VOG Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBO-niveau Ten minste 2 jaar werkervaring na diplomering in afgelopen 5 jaar beroepscode Verklaring Omtrent Gedrag/VOG Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBOniveau Ten minste 2 jaar werkervaring na diplomering in afgelopen 5 jaar 60 registeruren reflectie met leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan 120 registeruren deskundigheidsbevordering waarvan maximaal 50 registeruren vrije ruimte en waar in ieder geval kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking in is opgenomen beroepscode Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBO-niveau Ten minste 2 jaar werkervaring na diplomering in afgelopen 5 jaar 12 registeruren reflectie met leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan 18 registeruren deskundigheidsbevor dering waar in ieder geval kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking in is opgenomen beroepscode 3. Overige (MBO en WO) Niet mogelijk Verklaring Omtrent Gedrag/VOG Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBO-niveau Verklaring Omtrent Gedrag/VOG Gemiddeld 16 uur per week werkzaam als op HBOniveau Ten minste 2 jaar Minimaal 16 uur werkzaam als op HBO-niveau Ten minste 2 jaar werkervaring na diplomering in 15

16 Ten minste 2 jaar werkervaring na diplomering in afgelopen 5 jaar Verklaring van de werkgever dat medewerker op HBO- niveau functioneert beroepscode werkervaring na diplomering in afgelopen 5 jaar 60 registeruren reflectie met leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan 120 registeruren deskundigheidsbevordering waarvan maximaal 50 registeruren vrije ruimte en waar in ieder geval kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking in is opgenomen beroepscode afgelopen 5 jaar 12 registeruren reflectie met leerverslag waarin aandacht is voor het thema naast de cliënt staan 18 registeruren deskundigheidsbevor dering waar in ieder geval kennis van doelgroepen en sociale netwerkversterking in is opgenomen beroepscode 16

Reglement Register Cliëntondersteuners Ingangsdatum: 19 oktober 2015, versie 3.0 d.d. 31 mei 2016

Reglement Register Cliëntondersteuners Ingangsdatum: 19 oktober 2015, versie 3.0 d.d. 31 mei 2016 Reglement Register Cliëntondersteuners Ingangsdatum: 19 oktober 2015, versie 3.0 d.d. 31 mei 2016 Onder het Reglement voor cliëntondersteuners vallen goedgekeurde, nieuwe inschrijvingen na 19 oktober 2015

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Reglement register ggz-agogen

Reglement register ggz-agogen Reglement register ggz-agogen REGISTRATIE REGISTER GGZ-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register ggz-agoog verklaart u: zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht

Nadere informatie

Reglement Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners 2016

Reglement Register voor Sociaal Juridisch Dienstverleners 2016 Reglemt Register voor Sociaal Juridisch Distverlers 2016 Ingangsdatum versie: 27 januari 2016 Onder het Registratiereglemt voor Sociaal Juridisch Distverlers vall goedgekeurde, nieuwe inschrijving na 27

Nadere informatie

Registratiereglement register ggz-agogen

Registratiereglement register ggz-agogen Registratiereglement register ggz-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 2 (06-01-2016) De ggz-agoog is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg en werkt zowel in de specialistische GGZ,

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Reglement register Maatschappelijk Werk

Reglement register Maatschappelijk Werk Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Waarom levert beroepsregistratie meerwarde op?

Waarom levert beroepsregistratie meerwarde op? Waarom levert beroepsregistratie meerwarde op? Middagsymposium ggz- agogen 24 mei 2016 Milena Babovic, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Wat doet Registerplein?

Nadere informatie

Vrije ruimte voor herregistratie jeugdzorgwerkers

Vrije ruimte voor herregistratie jeugdzorgwerkers Vrije ruimte voor herregistratie jeugdzorgwerkers Hoeveel punten u krijgt toegekend voor een activiteit is afhankelijk van hoe vaak u de betreffende activiteit heeft uitgevoerd en in hoeverre u dit aantoonbaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Reglement register Sociaal-agogen

Reglement register Sociaal-agogen Reglement register Sociaal-agogen REGISTRATIE REGISTER SOCIAAL-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register Sociaal-agogen verklaart u: de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker te

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Registratiereglement register ggz-agogen

Registratiereglement register ggz-agogen Registratiereglement register ggz-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 5 (24 mei 2016) De ggz-agoog is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg en werkt zowel in de specialistische GGZ,

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Reglement Register GGZ-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 8 (2 november 2016)

Reglement Register GGZ-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 8 (2 november 2016) Reglement Register GGZ-agogen Ingangsdatum en versie: 1 juli 2015, versie 8 (2 november 2016) De ggz-agoog is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg en werkt zowel in de specialistische GGZ, de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Registreren als Cliëntondersteuner

Registreren als Cliëntondersteuner Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Cliëntondersteuner bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd De procedure

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Activiteiten invoeren:

Activiteiten invoeren: Activiteiten invoeren: Inhoudsopgave: pagina 1.0 Inloggen 2 2.0 Statusoverzicht 2 3.0 Activiteit invoeren 3 3.1 Aantal registerpunten 5 3.2 Opslaan en versturen 5 4.0 Vraag / antwoord 5 5.0 Goedkeuring

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Accreditatiereglement Registerplein Ingangsdatum 1 juli 2017, versie 1.

Accreditatiereglement Registerplein Ingangsdatum 1 juli 2017, versie 1. Accreditatiereglement Registerplein Ingangsdatum 1 juli 2017, versie 1. Dit reglement bevat werkwijzen en voorwaarden voor de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Bepalingen in dit

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Jeugdhulp is geen kinderspel

Jeugdhulp is geen kinderspel Jeugdhulp is geen kinderspel Informatie voor gemeenten over de wettelijk verplichte registratie van jeugdhulpverleners Registratie jeugdhulpverleners, een sprong vooruit U heeft als gemeente de rol van

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Voorwaarden Toekennen Accreditatiepunten SUPERVISIE-traject voor REGISTER PSYCHOSOMATIEK. ledeninformatie

Voorwaarden Toekennen Accreditatiepunten SUPERVISIE-traject voor REGISTER PSYCHOSOMATIEK. ledeninformatie Voorwaarden Toekennen Accreditatiepunten SUPERVISIE-traject voor REGISTER PSYCHOSOMATIEK ledeninformatie Juli 2014 De NFP heeft voor een supervisietraject accreditatie aangevraagd voor het register psychosomatische

Nadere informatie

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW REGISTRATIE SKJ JEUGDZORGWERKER TINEKE DE WAARD SKJ opgericht Maart 2013 3 beroepsorganisaties NIP NVO BPSW SKJE ontstaan Overheid wil professionalisering in de jeugdhulp stimuleren en kwaliteit bevorderen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 1 Dit document is geschreven in het kader van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl.

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Beroepsregistratie en (her)registratie voor hbo-jeugd- en gezinsprofessionals Programma van deze workshop Inleiding : informatie over beroepsregistratie Aan de slag : met vragen en opdrachten Test je kennis

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Betreft : Offerte voor het realiseren van een profiel binnen Registerplein Offertenummer : 2015/O Verzonden : 26 maart 2015

Betreft : Offerte voor het realiseren van een profiel binnen Registerplein Offertenummer : 2015/O Verzonden : 26 maart 2015 Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) t.a.v. de heer E. Radius p/a MOgroep Maliebaan 71H 3581 CG UTRECHT Betreft : Offerte voor het realiseren van een profiel binnen Registerplein Offertenummer

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie Nascholingsreglement SEH-artsen KNMG Commissie Accreditatie & Herregistratie oktober 2017 Accreditatiepunten Eén van de wettelijke verplichtingen om aan de eisen voor herregistratie als Spoedeisende Hulp-arts

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis / Specialisatie Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Post hbo basis / specialisatie*

Nadere informatie

Inhoud TRAINEESHIP JEUGDZORGWERKER... 2 CURSUS VOOR MENTOREN... 4

Inhoud TRAINEESHIP JEUGDZORGWERKER... 2 CURSUS VOOR MENTOREN... 4 OPLEIDINGSGIDS 2015 Inhoud TRAINEESHIP JEUGDZORGWERKER... 2 CURSUS VOOR MENTOREN... 4 SCHOLINGSTRAJECT VAN PEDAGOGISCH MEDEWERKER NAAR AMBULANT WERKER OF BEGELEIDER PLEEGZORG... 6 DIGITALE INTERVISIE...

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Handleiding in kaart brengen opleidingen

Handleiding in kaart brengen opleidingen Handleiding in kaart brengen opleidingen Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl Stichting

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer Psychologen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *)

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) 1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) Enige jaren geleden heeft CLOK het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Erkenningsregeling. Deze Erkenningsregeling

Nadere informatie

NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari Licentiebeleid wellness- en sportmasseurs

NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari Licentiebeleid wellness- en sportmasseurs versie juli 2017 1 NGS LICENTIEBELEID vanaf 1 januari 2017 Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie