Onderstaande actuarissen, leden van de KAA en geaffilieerden zijn in de afgelopen periode van werkgever veranderd:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderstaande actuarissen, leden van de KAA en geaffilieerden zijn in de afgelopen periode van werkgever veranderd:"

Transcriptie

1 MUTATIES Onderstaande actuarissen, leden van de KAA en geaffilieerden zijn in de afgelopen periode van werkgever veranderd: Naam Van Naar Mw. S.E. Timmers AAG MBA DBV Verzekeringen SNS Reaal Dhr. drs. H. Palsma AAG PricewaterhouseCoopers Achmea Holding Dhr. J.K. de Wolff Cordares Pensioendiensten B.V Delta Lloyd Groep Dhr. drs. E.P. Borsje AAG SNS Reaal PricewaterhouseCoopers Dhr. drs. R. van Diepen AAG Rob van Diepen SNS Reaal Dhr. drs. M.C. Jansen AAG Martin C. Jansen Aon Consulting Dhr. drs. R. Brinksma AAG Nationale-Nederlanden Advanced Simplicity 5 NIEUWE ACTUARISSEN Vijf kandidaten ontvingen op 8 mei jl. het diploma Actuaris van het Actuarieel Instituut. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Johan de Witt huis in Utrecht reikte AI-bestuurslid Annelies Beekes AAG RBA de diploma's uit. Op de foto van links naar rechts: Ewoud Stam, Marije Kloek, Erica van der Kolk, Diana Horsmeier, Serdar Yalçin. Allen proficiat en welkom binnen het AG! 50

2 PERMANENTE EDUCATIE AG Summerschool september Aangevraagd voor 25 PE-punten Vanaf Financial & Risk Management blok II (leergang) Vanaf 18 september 8 bijeenkomsten 48 punten De leergang Financial & Risk Management bestaat uit 3 blokken en vormt een zeer gedegen aanvulling en verdieping voor elke actuaris AG. In het studiejaar worden de blokken I, II en III weer aangeboden. Tijdig inschrijven is noodzakelijk, vol is vol. In FaRM blok II worden de eigenschappen van beleggingsobjecten besproken. Er zal nader worden ingegaan op de empirische eigenschappen van aandelen en rente voor zover die van invloed zijn binnen een Asset en Liability Management context. Het modelleren van toekomstige onzekerheid en het waarderen van Assets en Liabilities die rente-afhankelijk zijn, zal in detail worden besproken. Verder zal worden ingegaan op portefeuilletheorie & -management, met name om de performance van bepaalde beleggingsstrategieën juist te kunnen evalueren. Een derde onderdeel behelst het modelleren van extreme risico's en het gebruik daarvan in een risico management studie. De cursus is zo opgezet dat in de ochtendsessie theorie wordt toegelicht en in de middagsessie de cursist deze theorie toepast in de vorm van cases en/of spreadsheetoefeningen. Na het volgen van dit blok bent u in staat om de basiseigenschappen van de belangrijkste financiële variabelen te modeleren en beschikt u over de kennis hoe deze modellen in financieel actuarieel management kunnen worden toegepast voor risicomanagementdoeleinden. Fair Value: Fair Enough? 13 oktober 2009 Den Haag Het AG&AI en het Nivra VERA organiseren samen het congres Fair Value: Fair Enough?. Keynote speakers zijn drs Hans Hoogervorst, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en prof. dr. Antoon Pelsser, Hoogleraar Actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. ASTIN-dag 5 november 2009 Artis, Amsterdam Op 5 november organiseert de Kring Astin van het Actuarieel Genootschap & Actuariel Instituut vanaf uur haar jaarlijkse themadag op een even inspirerende als uitdagende locatie, namelijk Artis te Amsterdam. U wilt alvast weten wie de keynote sprekers zijn? Een tipje van de sluier: Theo Kremer, directeur Personenschade Instituut van het Verbond van Verzekeraars Richard Gill, hoogleraar statistiek in Leiden en o.a. bekend van o.a. de Lucia de B. en probiotica-affaires. PCNA Congres Economisch waarde denken en de toekomstige waarde van actuaris en accountant 10 november 2009 Den Haag Actuaris en accountant: de laatste gildes? Het PCNA Congres 2009 staat in het teken van de samenwerking tussen beide beroepsgroepen of Gildes. Wat is de meerwaarde van samenwerken en hoe beoordeel je elkaars bevindingen? Kunnen procesdenken (accountant) en model-denken (actuaris) wel samen? Hoe waardeer je in de huidige economische situatie een verzekeringsinstelling? Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten vindt u op onze website 51

3 DE TOEKOMST VAN DE ACTUARIEEL ANALIST De hoogste verdieping van de herensociëteit aan de Mariaplaats te Utrecht was de locatie waar op 14 mei jl. de Kring van Actuarieel Analisten (KAA) een bijzondere en goed bezochte bijeenkomst organiseerde rond de positie en profilering van de actuarieel analist AG. In het eerste deel van de bijeenkomst presenteerde het bestuur van de KAA haar visie op een zelfstandige beroepsgroep met een duidelijke plaats binnen de actuariële vereniging. Kernbegrippen: profilering van het beroep actuarieel analist door middel van kwaliteitsborging, Permanente Educatie, bescherming van de titel en stemrecht. Waarbij niet voorbij gegaan wordt aan de binding met het Actuarieel Genootschap (AG) door een juiste relatie met de AG reglementen en het Reglement van Orde (RvO). Het tweede deel van de bijeenkomst was gewijd aan het project Beroepsprofiel van de actuarieel analist. Dit project is eind vorig jaar gestart met een kleine werkgroep die een concept beroepsprofiel heeft opgeleverd. Dit concept is in een klankbordgroep besproken. oproep Na een presentatie door de projectleider werd in twee sessies met drie werkgroepen reacties op een aantal stellingen gevraagd. De stellingen waren gebaseerd op vragen waarop de werkgroep antwoord van de analisten wilde krijgen. De aanwezigen hebben met veel inzet de werkgroep voorzien van een hoeveelheid input om verder te kunnen met het beroepsprofiel. Beide onderwerpen worden vervolgd. Ontwikkelingen rond het Beroepsprofiel zijn te volgen via de website (communities/kringen/kaa/project beroepsprofiel) waarop updates van het concept worden gepubliceerd. Over de positie van de actuarieel analist AG binnen het AG gaan beide besturen een strategische notitie maken die in het najaar aan de leden van de KAA ter stemming zal worden voorgelegd. De volgende bijeenkomst van de KAA is op 17 september 2009 te Utrecht (Johan de Witt huis) en heeft als onderwerp De financiële crisis. Leden KAA ontvangen nog een uitnodiging. Samenvattingen van uitzonderlijke scripties (met een cijfer boven de 8) kunnen bij de redactie worden ingeleverd om voor plaatsing in aanmerking te komen. Ook auteurs van boekbesprekingen kunnen hun pennevruchten inzenden voor publicatie. 52

4 TEKST: DYAP JONGE ACTUARISSEN OP BEZOEK BIJ DNB 28 april 2009 was het zover... Het was de dag waarop DYAP (Dutch Young Actuarial Professionals AG) en DNB gezamenlijk de deuren opstelden voor een groep van 50 jonge (toekomstige) actuarissen van het Actuarieel Genootschap. De middag begon om uur, met een openingswoord door Joanne Kellerman. Tijdens het openingswoord begon zij met het benoemen van het belang van kwantitatief economen voor DNB en ging verder met de actualiteiten rond de huidige kredietcrisis en de rol van DNB hierin. Ze benadrukte dat het samengaan van de DNB (toezicht op banken) met de PVK (toezicht op verzekeringsinstellingen) grote voordelen heeft voor de rol als toezichthouder. Dit hebben ze tijdens de crisis duidelijk ervaren. In het rapport van de Boston Consulting Group (in opdracht van de verzekeraars) wordt onder andere voorgesteld om DNB te laten toetsen waar verzekeraars wel of niet in mogen beleggen. In haar optiek past dit niet in de rol van de toezichthouder en ligt deze verantwoordelijkheid bij de verzekeraars zelf. Verder werd in het rapport geadviseerd dat verzekeraars meer kapitaal aan moeten houden en niet het kapitaal af laten vloeien naar de holdings in het buitenland. Na het openingswoord werd de middag vervolgd met een rondleiding in het DNB informatiecentrum door Dennis Sno (TVT-fico s). Tijdens de rondleiding werd stilgestaan bij het ontstaan van de Europese Unie en de Europese munteenheid, de goudstaven(!) en het laboratorium met vals geld. Op dit moment heeft Nederland nog voor ongeveer 12 miljard euro aan goudreserves verspreid over enkele landen. Een aantal jaar geleden is in de EU afgesproken om de goudreserves geleidelijk te verminderen. De middag werd voortgezet met een presentatie door Maarten Gelderman (TB-Krb) over Verzekeraars tijdens de kredietcrisis. Hij gaf een duidelijke toelichting hoe de kredietcrisis is ontstaan en hoe deze zich als een olievlek heeft uitgebreid over de gehele financiële sector. Hierbij werd de nadruk gelegd op de rol van verzekeraars en specifiek de actuaris, om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. De zaal was het unaniem met Gelderman eens dat de actuaris, die veel kennis in huis heeft om nu en in de toekomst risicovolle activiteiten van verzekeraars op tijd te kunnen signaleren, een belangrijke spil is binnen het verzekeringsbedrijf. De laatste spreker was Bert Boertje (TPB - Ralm), die een presentatie hield over Risicogebaseerd toezicht op pensioenen. Daar een significant deel van de aanwezigen als actuaris direct betrokken is geweest met de onlangs door DNB opgelegde maatregel aan veel Nederlandse pensioenfondsen, werd hij bestookt met vragen en ontstond er een interessante discussie, waar de presentatie, met een verwijzing naar FIRM(!), goed bij aansloot. De zeer geslaagde middag werd afgesloten met een lange en gezellige borrel, waarbij de jonge actuarissen hun enthousiasme over het zeer informatieve en leerzame programma veelvuldig ter sprake brachten. 53

5 De redactie roept op tot bijdragen of ideeën voor onderwerpen of thema's voor het volgende nummer. Volgende nummer: Prinsjesdag. Het thema voor september is Prinsjesdag. De tijden dat de actuaris alleen naar het verleden keek zijn voorbij. Het wordt voor het actuarieel vakgebied steeds belangrijker om een reële verwachting van de toekomst te vormen. Het kabinet doet dat onder andere via de Miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Hoe zou de Miljoenennota eruit zien als actuarissen deze geschreven zouden hebben? Wijken onze punten af van de visie van het kabinet op gebieden zoals AOW-leeftijd, pensioen en gezondheidszorg en dan vooral de financiering hiervan? Antwoorden op deze vragen in het september nummer. Deadline: 4 augustus Het thema voor het novembernummer zal Pricing en Solvency zijn. Artikelen en bijdragen daarvoor kunnen nu al aangemeld worden. oproep colofon - JAARGANG 16 - NUMMER 6 - MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP ISSN REDACTIECOMITÉ Jos Berkemeijer, voorzitter Carry Mout Fedja Terzic Jan-Huug Lobregt Jeroen Dalhuisen René Brinksma Peter van Meel Jeroen Terheggen Frank Thooft EINDREDACTIE Frank Thooft REDACTIE-ADRES AG&AI Groenewoudsedijk BK Utrecht E T CARTOONS Pennestreek, Arnhem Studio Noodweer, Nijmegen GRAFISCHE VORMGEVING Stahl Ontwerp m.m.v. Linda van den Akker DRUK Scheffer Drukkerij, Dordrecht ADVERTENTIES Informatieblad (inclusief tarieven) downloaden van de website (www.ag-ai.nl) of op aanvraag verkrijgbaar bij Nicole Kurpershoek. Voor vragen over aanleveren advertentiemateriaal: Nicole Kurpershoek E T Deadline reservering advertentieruimte voor het volgende nummer (september 2009) uiterlijk 6 augustus KOPIJ Voor het volgende nummer (september 2009) dient de kopij uiterlijk 4 augustus 2009 digitaal ingeleverd te worden bij de redactie: Auteursinstructies staan op > De Actuaris > Algemene informatie De Actuaris De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren. ABONNEMENTEN Voor personen die het periodiek niet via betrokkenheid bij het Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut ontvangen, kost een jaarabonnement 71,75. Annulering van het abonnement schriftelijk twee maanden voor aanvang nieuwe abonnementsperiode. Voor aanmelding: Pascale Heese E T LOSSE NUMMERS Prijs 12,95 ACHTERGROND De Actuaris verschijnt tweemaandelijks met interviews, nieuws, informatie en opinievormende artikelen die van belang kunnen zijn voor de actuariële beroepsgroep en degenen die door opleiding en of interesse het actuariaat na staan. De Kring van Actuarieel Analisten (KAA) van het Actuarieel Genootschap, het Actuarieel Instituut en de vakgroep Actuariaat en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam verlenen hun vaste medewerking aan het blad. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen met bronvermelding is toegestaan na toestemming van de redactie. Hoewel aan de totstandkoming van 'De Actuaris' de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) (Redactiecommissie) en het Bestuur AG, alsmede de uitgever(s), geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan. 'De Actuaris' wordt uitgegeven in opdracht van het Bestuur AG. De in het tijdschrift voorkomende meningsuitingen mogen echter niet worden gezien als de officiële zienswijzen van de Redactiecommissie en/of het Bestuur AG, tenzij zulks uitdrukkelijk is vermeld. 54

oproep PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht verenigingsnieuws

oproep PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht verenigingsnieuws PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht AG DNB Congres De actuariële functie onder Solvency II 29 september 2009 12.30 16.30 Woudschoten, Zeist Aangevraagd voor 3 PE-punten U bent van harte

Nadere informatie

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor JAARGANG 17 NUMMER 4 MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan column XFactor de kwestie Waar werk jij als actuaris het liefst en waarom?

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR vba BEROEPSVERENIGING J A A R V E R S L A G VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 07 08 Jaarverslag 2007/2008 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

SPECIAL. Kempeninsight. Countervailing Power VOORWOORD

SPECIAL. Kempeninsight. Countervailing Power VOORWOORD Kempeninsight APRIL 2010 SPECIAL SPECIAL VOORWOORD Namens Kempen Capital Management heb ik het genoegen u de Special (jaargang 4) van Kempeninsight aan te bieden. Meerdere keren per jaar kunt u langs deze

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie