CALAMITEITENPLAN. R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN. R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus 2013-2014"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus RK Daltonbasisschool St. Plechelmus, Wilbertstraat 15c, 7556 WH Hengelo ov. Tel.: , website: 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 2. Algemene gegevens van de school. 3. Leerlingen lijsten A. Het Ontruimingsplan 1. Het doel 2. De eisen 3. Hoe handelen als er in de klas iets gebeurt. 4. Hoe handelen bij het alarmsignaal. 5. Het alarmsignaal 6. Telefonische melding 7. Ontruimingstaken en instructies. 8. Plaats brandblussers/slangen 9. Algemene instructies. 10 Verzamelplaats/Plattegrond school. 11. Veel voorkomende oorzaken van een brand. 12. Algemene richtlijnen. Wat te doen bij onveilige situaties. EHBO gifwijzer. B. Het plan: Als de sirene gaat Coördinatieteam Crisiscentrum Taken C. BHV-lijst D. Onveilige Situaties Lijst Wat te doen bij onveilige situatie (tel.nr., adressen ed van instanties) EHBO- gifwijzer E. De Brandweer 1. Brand installatie. 2. Waarschuwingsadressen. 3. Vergunningen. 4. Diverse formulieren. 2

3 F. Brandmelder 1. Voorwaarden. 2. Controle brieven. 3

4 1. INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen in een school kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen kan ontstaan, is het van groot belang dat de school zo snel mogelijk verlaten kan worden. Dit calamiteitenplan bestaat uit: A. Het ontruimingsplan; te volgen als er binnen in het gebouw iets gebeurt, zoals bijv. brand B. Het plan Als de sirene gaat ; te volgen als er buiten het gebouw iets gebeurt, zoals bijv. ontsnapping van giftige stoffen, gaslek C. BHV-lijst D. * Lijst Wat te doen bij onveilige situatie (tel.nr., adressen ed van instanties) * EHBO- gifwijzer E. De brandweer; alle benodigde papieren ed. n.a.v de brandweer F. De brandmelder Daarnaast bevat het calamiteitenplan de tekening waarop onder meer de vluchtwegen zijn aangegeven die bijdragen aan een veilige ontvluchting. Dit calamiteitenplan staat altijd in de kast in de personeelskamer. Het streven is om jaarlijks minstens 2 maal een oefening te doen met leerkrachten en leerlingen. De eerste keer in de eerste maand van het nieuwe schooljaar en één in het tweede halfjaar. Daarnaast is dit plan ook aangeboden aan de TSO en ook doen wij samen met de TSO 1 keer per jaar een oefening in de middagpauze van tot u. Het ontruimingsplan wordt in het begin van een nieuw schooljaar besproken in de teamvergadering en ev. veranderingen aangepast. De leerlingenlijst wordt telkens vernieuwd indien de groepssamenstelling verandert. Bij het schrijven van het ontruimingsplan is uitgegaan van een brand als calamiteit, maar kan ook worden gebruikt voor andere calamiteiten, zoals een bommelding of een gaslek. Als er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de BHV-coördinator Carla Klootwijk, met de andere BHV ers of met de directie. Het plan is opgesteld volgens de wettelijke norm NTA Zorg ervoor dat op de vluchtroutes geen obstakels aanwezig zijn die een vlotte ontruiming kunnen belemmeren! 4

5 2. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE SCHOOL Naam: Adres: Postcode / woonplaats: RK Daltonbasisschool St. Plechelmus Wilbertstraat 15 c WH Hengelo Telefoon: Directeur: mevr. Anita Kroonen Adres: Korenmolenweg 42 Postcode / woonplaats: 7241VC Lochem Telefoon: BHV-Coördinator: Carla Klootwijk BHV-ers: (dhr. B. de Wals) / mevr. L. Kuipers / W. Nap C. Klootwijk / M. Karperien /A. Bouman / S. Kortink N.Schrooten /M. Jansink Aantal gebouwen: 2 Hoofdlocatie Wilbertstraat 15c, Dependance Wilbertstraat 15a Aantal personeel dagelijks: maximaal Aantal leerlingen dagelijks: maximaal Plaats calamiteitenplan: In de kast in de personeelskamer. In elke klas op een vaste plek naast de deur. 5

6 A. Het ontruimingsplan 1. Het doel: De veiligheid van personen in geval van brand in ons schoolgebouw vereist een reeks van voorzieningen om de uitbreidingskansen van brand en de gevolgen daarvan zo gering mogelijk te houden. De beste voorzieningen kunnen niet altijd voorkomen dat er brand uitbreekt, zodat het noodzakelijk is een duidelijk plan ten behoeve van de ontruiming van het gebouw of een gedeelte daarvan op te stellen. Het ontruimingsplan heeft ten doel de kans op slachtoffers zo gering mogelijk te maken. 2. De eisen: De veiligheid van de in het gebouw aanwezige leerlingen vereist een reeks maatregelen: een doeltreffende alarmering aan de aanwezige leerlingen en leerkrachten een snelle melding aan de plaatselijke brandweer een snelle ontruiming van het schoolgebouw of een gedeelte daarvan Probeer bij elke vorm van calamiteit PANIEK te voorkomen, blijf zelf rustig, neem een snelle weloverwogen beslissing hoe er gehandeld moet worden! 3. Hoe handelen als er in de klas iets gebeurt: (zowel in hoofdgebouw/ als dependance) laat (ev. door een leerling) de leerkrachten aan de aangrenzende lokalen waarschuwen pak het vluchtplan uit je lokaal en volg de afspraken! stel de kinderen gerust en breng ze in veiligheid waarschuw de directie Anneke Kuipers (/afwezigheid adj. dir. Marian Baake) / BHV-er(s) bel bij afwezigheid van bovenstaande personen zelf de brandweer probeer een kleine brand te blussen (afhankelijk van de grootte van de brand) 4. Hoe handelen bij het alarmsignaal: Pak het vluchtplan uit je lokaal en volg de afspraken! 5. Het alarmsignaal: Het alarmsignaal is het signaal van het ontruimingsalarm Bij falen van het alarmsignaal, wordt het signaal gegeven door de directeur / BHV-er(s) Bij direct gevaar (uitzondering dus!) zijn alle leerkrachten tot het geven van alarm gemachtigd en verplicht!!!! 6

7 6. Telefonische melding: Op elk telefoontoestel in de school staat het alarmnummer: (0) 112 Doorgegeven moet worden: Brand! Tel.: St. Plechelmusschool Wilbertstraat 15c Hengelo Ov. 7

8 7. Ontruimingstaken en instructies. De algemene taken en instructies t.a.v. brand hebben de leerkrachten in de eigen calamiteitenmap, de overblijfouders in de overblijfmap en verder hangen ze bij alle brandslangen. Taakverdeling ontruiming: Hoofdgebouw: Anneke Bouman / (Björn de Wals) /Carla Klootwijk / Willie Nap / Sarah Kortink/ Manon Karperien/ Nienke Schrooten/ Marianne Jansink. Dependance: Liesbeth Kuipers / Manon Karperien IB/RT: Marian Baake (vervanging door Ilonka Wissink/ Johnny Rijs) De aanwezige personeelsleden moeten goed op de hoogte zijn van de taakverdeling.!!!! Algemeen: Taken overig personeel Meld de calamiteit aan de directeur. Mits dependance, dan eerst veiligheid van de kinderen. Stel, indien nodig, zelf het ontruimingsalarm in werking. Sluit ramen en deuren van het eigen lokaal. Pak het vluchtplan uit je lokaal BLIJF KALM Paniek is erger dan brand. Overtuig jezelf ervan dat er niemand in de klas/school achterblijft. Controleer zo goed mogelijk of alle leerlingen er zijn, maar blijf wel bij de kinderen. stel de kinderen gerust en breng ze in veiligheid Bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de vloer blijven. Verlaat de school volgens de aangegeven route (zie tekening vluchtroute) en verzamel op de afgesproken plaats. Op dit verzamelpunt wordt aan de hand van de klassenlijst (achter het vluchtplan) gecontroleerd en geteld of alle kinderen er zijn. Geef dat direct door aan de directie of BHV er en volg verdere instructies nauwgezet op. Instructie voor de overige aanwezigen BLIJF KALM Paniek is erger dan brand. Volg de instructies op van de BHV er/leerkracht. Laat persoonlijke eigendommen achter. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een trap; loop altijd rechts achter elkaar en houdt de leuning vast. Bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de vloer blijven. Verlaat het gebouw onder toezicht van de leerkrachten via de aangegeven route naar de verzamelplaats. Blijf altijd bij elkaar!!!!!!! 8

9 De speciale taken per persoon (hoofdlocatie): Taken directeur Anita Kroonen (bij afwezigheid: Marian Baake en bij afwezigheid van beide : Marianne Jansink) Wordt gewaarschuwd door de brand/calamiteit zelf of door de ontdekker van de brand/calamiteit Stelt het ontruimingsalarm in werking. Waarschuwt de betreffende hulpverlenende instantie via 112. Neemt het ontruimingsplan mee naar vluchtplaats. Trekt voor herkenbaarheid het fluoriderend hesje aan. Ramen en deuren sluiten beneden. Taken BHV-er : Anneke Bouman, Marianne Jansink ( Bjorn de Wals), Nienke Schrooten Wordt gewaarschuwd door de directeur van de school of door het ontruimingssignaal. Stelt evt. het ontruimingsalarm zelf in werking. Waarschuwt evt. de betreffende hulpverlenende instantie via 112 Waarschuwt de lkr.van gr. 6a om ook gr. 6b in de gaten te houden Waarschuwt de lkr. van gr. 4b om ook gr. 5 in de gaten te houden Trekt voor herkenbaarheid het fluoriderend hesje aan. De leerkracht van de groep neemt het vluchtplan uit het lokaal mee. De leerkracht leidt de groep (en evt de groep van de BHV-er uit bovenstaand schema) volgens de aangegeven route (zie tekening vluchtroute) naar het verzamelpunt. Controleert toiletten en garderobes boven. Stelt de leerkrachten in de dependance op de hoogte van de brand/calamiteit en geeft door of zij mee moeten doen met het ontruimingsplan Gaat naar de plaats van de calamiteit en voert een globale verkenning uit. Draagt zorgt voor: - Het vrijhouden van de entree/hal voor hulp verlenende instanties - Constante communicatie (indien mogelijk) met de directeur Is aanspreekpunt voor de hulpverleners Begeleidt en geeft evt. instructies aan de ontruimers. Taak Carla Carla begeleidt haar kleuterklas naar de verzamelplek. Daar controleert zij of alle klassen compleet zijn en geeft dit door aan de BHV-groep. Intussen past Marjan of Friede op haar groep. Taken Conciërge (Johnny Rijs) / administratie (Stella Morbeck) Uitschakeling van de elektriciteit / aardlekschakelaar omzetten meterkast (Sleutel 20) Sluit de hoofdkraan van de gasvoorziening af. 9

10 Waarschuwt de dependance. Neemt het ontruimingsplan mee naar vluchtplaats. Probeert zo snel mogelijk hulp te bieden aan de jongste groepen onderweg. Gaat daarmee naar de verzamelplaats. Taken IB/RT/Logopedist (Marian Baake/ Ilonka Wissink/ Melanie) Brengen de leerlingen die ze in de IB/RT/logopedie-ruimte hebben bij de dichtstbijzijnde groep (beneden IB groep 1a / ICT/I.B groep bij het speellokaal/ Logopedie boven bij gr.6 a/b) Sluit zich aan bij de dichtstbijzijnde groep Gaat zo snel mogelijk met die groep naar de verzamelplaats Levert de leerling(en) die ze bij zich hadden af bij de eigen groep ter controle. De speciale taken per persoon (dependance): 1 Liesbeth Kuipers en bij afwezigheid Manon Karperien Wordt gewaarschuwd door de directeur van de school of door het ontruimingssignaal. Stelt evt. het ontruimingsalarm zelf in werking. Waarschuwt evt. de betreffende hulpverlenende instantie via 112 Waarschuwt de lkr.van de naaste groep om haar groep in de gaten te houden Trekt voor herkenbaarheid het fluoriderend hesje aan. De leerkracht van de groep neemt het vluchtplan uit het lokaal mee. De leerkracht leidt de groep (en evt de groep van de BHV-er uit bovenstaand schema) volgens de aangegeven route (zie tekening vluchtroute) naar het verzamelpunt. Controleert toiletten en garderobes boven. Stelt de leerkrachten in de dependance op de hoogte van de brand/calamiteit en geeft door of zij mee moeten doen met het ontruimingsplan Gaat naar de plaats van de calamiteit en voert een globale verkenning uit. Draagt zorgt voor: o Het vrijhouden van de entree/hal voor hulp verlenende instanties o Constante communicatie (indien mogelijk) met de directeur Is aanspreekpunt voor de hulpverleners Begeleidt en geeft evt. instructies aan de ontruimers. 10

11 Instructie voor ontruiming tijdens het overblijven Meld de calamiteit aan de directie / BHV er (deze stelt het ontruimingsalarm in werking en waarschuwt de brandweer en/of politie) of meld het aan één van de leerkrachten. BHV ers: 1 Anneke Bouman, 2 Björn de Wals, 3Willie Nap, 4Sara Kortink, 5Carla Klootwijk, 6 Nienke Schrooten en 7 Marianne Jansink (hoofdlocatie) Liesbeth Kuipers en/of Manon Karperien (dependance) De speciale taken worden overgenomen door de BHV ers / leerkrachten die daarvoor (zoals in de schoolsituatie) zijn aangewezen Eén van de overblijfouders neemt de overblijflijst mee (ter controle van de kinderen) Laat persoonlijke eigendommen achter; jassen ed. niet aan laten trekken; dat kost tijd!!!! Zijn er kinderen buiten, dan wordt er gebeld; verzamel de buitenkinderen tot een groep en loop, als het enigszins kan mèt een leerkracht, vervolgens naar de verzamelplaats, plein oude Aloïsiusschool Zijn er kinderen binnen, verzamel zo snel mogelijk alle kinderen en volg de instructies van de BHV ers. Verlaat het gebouw onder toezicht van de BHV er / leerkrachten via de aangegeven route naar de verzamelplaats, plein oude Aloïsiusschool Daar moet aan de hand van het overblijflijst de leerlingen geteld worden op hun aanwezigheid. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een trap; loop altijd rechts achter elkaar en houdt de leuning vast. Bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de vloer blijven. BLIJF KALM Paniek is erger dan brand. Blijf altijd bij elkaar!!!!!!! 11

12 8. Plaats brandblussers / slang: (zie plattegrond) Hoofdgebouw: Brandslangen: 1. Bij binnenkomst hoofdingang recht vooruit aan de muur. 2. In de hal achterin de school tegenover de logopedieruimte. 3. Op de eerste verdieping rechts bovenaan de trap bij groep Op de eerste verdieping links bovenaan de trap bij groep 6 Dependance: Brandblussers: 1. rechts naast de 1ste deur in de hal beneden 2. rechts naast de 3 de deur in de hal beneden 3. rechts naast deur lokaal gr. 7 boven 4. rechts naast deur lokaal gr. 7/8 boven Brandslangen: 1. in het midden van de hal rechts beneden 2. in het midden van de balustrade boven 12

13 9. Vluchtroutes. De vluchtroutes hebben de leerkrachten in de eigen calamiteitenmap en hangen in elke klas bij de deur en tevens bij de brandslangen. A. Hoofdgebouw: Begane grond brand: Brand in deel 1 (voor in de entree/keuken/bij kopieerapparaat)volg: Route 1 geel: Groepen 1 en 2 binnendoor naar de buitendeur bij 2a bij het kleuterplein naar buiten. Zij lopen over het kleuterplein langs de kapel, over het kerkplein via het pad naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Groepen 3 t/m 6 door de groene gang, langs de garderobe, over de trap naar de deur van de instroomgroep, via balspelenplein, over het kerkplein via het pad naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Brand in deel 2 (achter in de hal) volg: Route 2 groen: Groepen 1 en 2 bij de deur bij 1a bij het kleuterplein naar buiten. Zij lopen over het kleuterplein langs de kapel, over het kerkplein via het pad naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Groepen 3 t/m 6 via de oranje trap naar de hoofdingang, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Brand in deel 3 (in het midden/speellokaal omgeving): De leerkrachten van alle groepen kijken waar de brand is en kiezen dan de snelste en veiligste route (Route 1 geel of Route 2 groen ). Dit is dus afhankelijk aan welke kant de brand is. Via de gekozen route lopen zij over het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. De instroomgroep gaat altijd via het balspelenplein naar buiten, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Eerste verdieping brand: Brand in deel 1 (bij de trap en groep 3) volg: Route 1 geel: Alle groepen door de groene gang, via de garderobe en trap achterin naar de deur van de instroomgroep, naar het balspelenplein, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. De kleutergroepen volgen route 1 geel, begane grond. Brand in deel 2 (achter bij de garderobes) volg: Route 2 groen: Alle groepen boven via groene gang naar de oranje trap, naar de hoofdingang naar buiten en over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. De kleutergroepen volgen route 2 groen, begane grond. Brand in deel 3 (brand op de hoogte van groep 6) volg: De leerkrachten van alle groepen kijken waar de brand is en kiezen dan de snelste en veiligste route (Route 1 geel of Route 2 groen ). Dit is dus afhankelijk aan welke kant de brand is. Via de gekozen route lopen zij over het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. 13

14 Brand op de vides: Brand in deel 1 (bij de oranje trap) volg: Route 1 geel: De groepen 3 t/m 6 lopen via de vides naar de trappen van groepen 4, 4/5, 5 en 6 naar de 1 ste verdieping, door de lokalen van wissellokaal, 6a, 5/6 en 6b, via de garderobes naar de trap achterin, naar de deur van de instroomgroep, naar het balspelenplein, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Brand in deel 2 (achter bij vides van de groepen 7 en 8) volg: Route 2 groen: De groepen 3 t/m 6 gaan via de oranje trap naar de 1 ste verdieping, dan via de volgende oranje trap, naar de hoofdingang naar buiten, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Brand op de vide ergens in het midden: Leerkrachten en/of leerlingen kijken goed waar de brand is en kiezen dan de snelste en veiligste weg naar de 1 ste verdieping en volgen daar de aanwijzingen op van de BHV er en/of leerkracht voor Route 1 geel of Route 2 groen. Via de gekozen route lopen zij over het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Bij een brand elders in het hoofdgebouw bekijkt men welke nooduitgang het dichtst bij èn bereikbaar is en men verlaat de school z.s.m. door die nooduitgang en loopt naar de verzamelplek, meldt zich bij de eigen groep op het plein oude Aloïsiusschool!!! B. Dependance: Brand beneden(algemeen) volg: Route 1 geel: De eventuele groep die in het technieklokaal zit verlaat de school via de kleine trap en de hoofd- in/uitgang, loopt rechtuit en slaat rechtsaf over het pad naar de verzamelplaats, plein oude Aloïsiusschool. Route 2 groen: De groepen 7, 7/8 en 8 verlaten de school via de hoofdtrap en de zij- in/uitgang, steken schuin over het schoolplein en lopen naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Bij brand in de buurt van de toiletten boven: De eventuele groep in het technieklokaal verlaat de school, zoals bij: Route 1 geel De groepen 7 7/8 en 8 verlaten de school door aan te sluiten bij de eventuele groep in het technieklokaal en vervolgen samen: Route 1 geel Bij brand in de buurt van de kleine trap: De eventuele groep in het technieklokaal sluit aan bij groep 7, 7/8 en 8 en verlaten allemaal samen de school volgens: Route 2 groen Bij een brand elders in de dependance bekijkt men welke trap en in-uitgang bereikbaar is, men verlaat de school z.s.m en loopt naar de verzamelplek, meldt zich bij de eigen groep op het plein oude Aloïsiusschool!!! 14

15 10. Verzamelplaatsen Het punt waar alle groepen zich verzamelen is: Het schoolplein bij de oude Aloïsiusschool Noodopvang: Het kinderdagverblijf De Rakkertjes De gymzaal 15

16 Nieuwe Plattegronden 16

17 11. Veel voorkomende oorzaken van een brand Zelfs al wordt een ontruiming regelmatig geoefend, verloopt deze vlot en zonder onduidelijkheden, het beste blijft natuurlijk ervoor zorg te dragen dat een calamiteit kan worden voorkomen. Hier volgen de meest voorkomende oorzaken van een brand, waarbij kan worden nagegaan of er in uw school oorzaken kunnen worden weggenomen. Het voorhanden laten liggen van lucifers e.d. (kinderen). Het zonder toezicht verwarmen van een bakmedium, zoals frituurvet. Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen zoals: elektrische straalkachels en petroleumgestookte toestellen. Het zonder toezicht aan laten staan van elektrische apparaten, zoals: strijkijzer, wasmachine, elektrische dompelaar e.d. Centrale verwarmingsruimten gebruiken als opslagruimtes. Het ledigen van asbakken in prullenbakken. Het gebruik van spuitbussen bij open vuur, zoals kaarsen, gasgeiser, brandende sigaretten, verwarmingstoestellen e.d. Het repareren van zekeringen ( stoppen ). Het gebruik van brandbare feestartikelen, zoals: papieren slingers, lampions, kaarsen. Het vastspijkeren van elektriciteitskabels / snoeren. Het plaatsen van flessen of viskommen in de zon (brandglas). 12. Algemene richtlijnen De conciërge en alle aanwezigen dienen er continu op toe te zien dat: er geen obstakels worden geplaatst in vluchtwegen, zoals: gangen, trappenhuizen, galerijen en doorlopende balkons en de hierin voorkomende deuren nood- en transparant verlichtingsarmaturen altijd goed zichtbaar zijn nooduitgangdeuren niet afsluitbaar zijn met losse ontsluitingsmiddelen, zoals sleutels zelfsluitende deuren niet zijn geblokkeerd de blusmiddelen moeten in goede staat verkeren en goed zichtbaar zijn de vluchtschema s bij voorkeur worden geplaatst bij slanghaspels en handbrandmelders prullenbakken, vergaarbakken e.d. moeten van metaal gemaakt zijn en van een vlamdovend deksel worden voorzien in en om de ruimte van de centrale verwarmingsinstallatie mag geen opslag plaats vinden van materialen die niet tot de installatie behoren onder trappen, in trappenhuizen en in gangen mogen nooit goederen worden opgeslagen bij het verrichten van brandgevaarlijke handelingen bij reparaties of werkzaamheden dient altijd de nodige voorzorg in acht te worden genomen directie en personeel dienen op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan. 17

18 B. PLAN: ALS DE SIRENE GAAT Als bij een ramp of te verwachten ramp de bekende sirenes drie lange tonen geven, volgen we 3 hoofdregels: 1. Ga onmiddellijk naar binnen. (allen naar het hoofdgebouw als het kan) 2. Sluit ramen en deuren. 3. Zet TV-Oost, Ned. 1 of Radio 1 aan. Om alles goed te laten verlopen, hebben we het volgende afgesproken. 1. Het Coördinator Team (C.T.) komt bij elkaar : Dit bestaat uit: Lid van de directie en de BHV ers: Björn de Wals / Liesbeth Kuipers (Manon Karperien) / Anneke Bouman of Nienke Schrooten Groep 7/8 wordt opgevangen door leerkracht van gr 8b Groep 6b wordt opgevangen door leerkracht van gr.4/5 Groep 6a wordt opgevangen door leerkracht van gr 4 Groep 5 wordt opgevangen door leerkracht van gr 3 2. Het Crisiscentrum is de personeelskamer in het hoofdgebouw Aanwezig moeten zijn: - TV - Telefoon/mobiel - Radio - Hes voor verantwoordelijken 3. Wie maakt binnen de school bekend dat er een alarmsituatie is ontstaan? De directie / BHV er De directie/ BHV er richten crisiscentrum in. TV en radio staan aan. Telefoons gebruiksklaar. 4. Hoe wordt de rampsituatie bekend gemaakt? Als de kinderen buiten zijn wordt er met de buitenbel gebeld. Als de kinderen binnen zijn gaat de conciërge de klassen rond. 5. Wie zorgt ervoor dat de kinderen daadwerkelijk naar binnen gaan. Of binnen zijn? De pleinwacht en ook de overige leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen zo snel mogelijk in hun eigen lokalen komen. Groepsleerkracht controleert of iedereen aanwezig is. 18

19 Een BHV er van het crisisteam controleert of er kinderen missen en spoort hen op. 6. Wie zorgt voor het afsluiten van ramen en deuren? De conciërge zorgt ervoor dat alle deuren : Ramen in de hal, buitendeuren. 7. Wie luistert of kijkt naar radio en/of t.v.? Directie/BHV er 8. Wie heeft telefoondienst? Directie/BHV er 9. Wie geeft leiding aan evt. evacuatie? Directie /BHV er Om deze persoon herkenbaar te laten zijn voor brandweer/hulporganisatie dragen zij een fluoriderend hesje. (hangt bij de hoofdingang aan de kapstok) 10. Wie meldt dat de alarmsituatie is opgeheven? Directie/BHVer 19

20 F. Overzichtslijst BHV ers op de Plechelmusschool Personen: Groep: Aanwezig: Locatie: (Björn de Wals ) 6a di. t/m vr. Hoofdgebouw) Liesbeth Kuipers 7/8 ma. t/m do. dependance Manon Karperien 2a (en 7/8) ma. t/m di.(vr.) hoofdgebouw/dep. Anneke Bouman 6b ma.t/m woe. hoofdgebouw Willie Nap 2a wo. t/m vrij. hoofdgebouw Carla Klootwijk 1b ma. t/m vr. hoofdgebouw Sarah Kortink 2b ma. t/m wo. hoofdgebouw Nienke Schrooten(i.o.)5 ma. t/m vr. hoofdgebouw Marianne Jansink 6 b wo t/m vrij(ma) hoofdgebouw Johnny Rijs (i.o.) conciërge ma. t/m vr. hoofdgebouw 20

21 G. Overzichtslijst Experts brandmeldinstallatie op de Plechelmusschool Personen: Groep: Aanwezig: Locatie: Martijn ter Braak 7 ma. t/m vr. dependance Johnny Rijs conciërge ma. t/m vr. hoofdgebouw 21

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Calamiteitenplan

Ontruimingsplan Calamiteitenplan Schooljaar 2015-2016 Ontruimingsplan Calamiteitenplan R.K. Basisschool 'De Reiger' Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Reanimatie Bij reanimatie worden alle aanwezige BHV-ers gewaarschuwd:

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW WANNEER ONTRUIMEN? Bij een calamiteit klinkt een niet te missen akoestisch signaal. Dit akoestische signaal

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk Calamiteitenplan In dit plan staat de organisatie rond ont- en inruiming beschreven. Tevens hoe te handelen bij overige calamiteiten. Bhv ers van de school:

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Ontruimingsplan en inruimingsplan

Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Ontruimingsplan en inruimingsplan Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk Ontruimingsplan en inruimingsplan In de eerste plaats zijn de volgende zaken van belang Er mogen geen obstakels in de gangen staan,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplan Obs Mr. J.B. Kanschool

Bedrijfsnoodplan Obs Mr. J.B. Kanschool Bedrijfsnoodplan Obs Mr. J.B. Kanschool in geval van brand en ontruiming Schooljaar 2010-2011 2012-2013 BEDRIJFSNOODPLAN VOOR SCHOLEN INHOUD 2 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. De ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier. In samenwerking met D n Aord

Ontruimingsplan. Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier. In samenwerking met D n Aord Ontruimingsplan Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier In samenwerking met D n Aord Kerkstraat 37 5529 AK Casteren tel 0497-681673 info@stjancasteren.nl 2014-2015 Ontruimingsplan 1.

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maak een vluchtplan. www.brandwondenstichting.nl

Maak een vluchtplan. www.brandwondenstichting.nl Maak een vluchtplan www.brandwondenstichting.nl Maak een vluchtplan zolang het nog kan! Checklist: Vluchten bij brand! Elk jaar opnieuw sterven er tientallen mensen door brand. Maar een brand hoeft zeker

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM

ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM ONTRUIMINGSPLAN OBS DE KRAAIENBOOM 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ALGEMENE GEGEVENS:... 4 ALARMERING INTERN... 5 Taak conciërge (of directeur)... 5 Taken voor het personeel... 6 Taakverdeling in de afzonderlijke

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd.

Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar. Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd. Onderwerp : Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouw Datum : mei 2008 Bron : Kerkrentmeesterlijk beheer Auteur :- Nummer : NotSt76-011 REGELGEVING De problematiek van brandveiligheid van kerkelijke gebouwen

Nadere informatie

Arbo-Noodplannen. Ontruiming en andere noodplannen

Arbo-Noodplannen. Ontruiming en andere noodplannen Arbo-Noodplannen Ontruiming en andere noodplannen Inhoudsopgave Inhoudsopgave. De Brummelbos 1. Procedure ontruiming.. 2. Taken algemeen coördinator bij brand.. 3. Taken van de BHV-ers in geval van brand

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan onderwijsgebouw

Ontruimingsplan onderwijsgebouw 2013 Ontruimingsplan onderwijsgebouw 0 RK/PC Jenaplanschool Laan van het Kinholt 576 7823 HP Emmen Tel:0591-622657 (bovenbouw) 0591-629934 (onderbouw) info@kristalla.nu Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Calamiteitenplan Johan Frisoschool... 1. Brandpreventie... 2. Inleiding... 2. Preventieve maatregelen... 2. Afspraken bij brand in de school:...

Calamiteitenplan Johan Frisoschool... 1. Brandpreventie... 2. Inleiding... 2. Preventieve maatregelen... 2. Afspraken bij brand in de school:... Calamiteitenplan Johan Frisoschool Inhoud Calamiteitenplan Johan Frisoschool... 1 Brandpreventie... 2 Inleiding... 2 Preventieve maatregelen... 2 Afspraken bij brand in de school:... 3 Vluchtwegen... 4

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN

BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN VOOR SCHOLEN...Pagina INHOUD...1 Inleiding...3 Algemene gegevens...4 1. Voorzorgsmaatregelen...5 1.1 Externe alarmering...5 1.2 Interne alarmering...5 1.3 Blusmiddelen...5

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst Afgedrukt op: 31-3-2014 Datum voltooien inventarisatie: 31-3-2014 21:27:26 Organisatienaam: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Locatienaam: Meerlnest

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Voor de brandinstructie met ontruimingsplattegrond wordt vaak geadviseerd:

Voor de brandinstructie met ontruimingsplattegrond wordt vaak geadviseerd: Met duidelijkheid vooraf is deze vraag niet nodig. Breng Brandinstructies * aan. Niet alleen omdat het verplicht is, maar bovenal voor de veiligheid van uw medewerkers, gasten, leerlingen en/of bezoekers.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1 BHV-plan Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015 print 13-5-2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Versie beheer... 3 3 Wat doen we bij calamiteiten in de Ontmoetingskerk...

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 BHV plan Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij incidenten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer

ONTRUIMINGSPLAN. (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer ONTRUIMINGSPLAN (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer Zoetermeer, 20 april 2009 Ontruimingsplan Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer (v17.03.09) INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Calamiteitenplan sportcentrum Rozengaarde Doetinchem

Calamiteitenplan sportcentrum Rozengaarde Doetinchem Belangrijke informatie voor omnizwemvereniging Calamiteitenplan sportcentrum Rozengaarde Doetinchem Sportcentrum Rozengaarde Bezelhorstweg 115 7002 CC DOETINCHEM Tel.nr. 0314-330991 Doetinchem, 28 april

Nadere informatie

BHV ontruimingsplan. Van Elst & Veso. Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015

BHV ontruimingsplan. Van Elst & Veso. Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015 BHV ontruimingsplan Van Elst & Veso Plaats, datum: Apeldoorn, september 2015 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

2015-2016. Ontruimingsplan onderwijsgebouw. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.

2015-2016. Ontruimingsplan onderwijsgebouw. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod. 2015-2016 Ontruimingsplan onderwijsgebouw Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen 0 Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Alarmeringsprocedure 3 Ontruimingsalarm

Nadere informatie

Ontruimingsplan. PeuterSpeelzaal Jippie Jee BSO Clup Hasta la Pasta Basisschool Lambertus

Ontruimingsplan. PeuterSpeelzaal Jippie Jee BSO Clup Hasta la Pasta Basisschool Lambertus Ontruimingsplan PeuterSpeelzaal Jippie Jee BSO Clup Hasta la Pasta Basisschool Lambertus 2014-2015 Ontruimingsplan PSZ Jippie Jee/BSO Hasta la Pasta/Bs. Lambertus 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan. De Barte

Ontruimingsplan. De Barte Ontruimingsplan De Barte Gebruikers: CBS De Pream 0513-688391 OBS De Compagnonsschool 0513-688766 BSO/Peuterspeelzaal 0513-688129 Kinderdagopvang (Pino en Elmo) 06-53334325 Ouderenopvang 0513-689611 Drukkerij

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

Schoolnoodplan. Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen. telefoon 0591-313012 fax 0591-393272 directie: Nils Schutte

Schoolnoodplan. Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen. telefoon 0591-313012 fax 0591-393272 directie: Nils Schutte Schoolnoodplan Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen 1 telefoon 0591-313012 fax 0591-393272 directie: Nils Schutte Inhoud 1. Algemene gegevens:... 3 2. Telefoonlijst... 5 3. Ontruimingsorganisatie:...

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen.

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen. 1 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1. Voorzorgsmaatregelen. 6 1.1 Externe alarmering... 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen...

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie