CALAMITEITENPLAN. R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN. R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus 2013-2014"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus RK Daltonbasisschool St. Plechelmus, Wilbertstraat 15c, 7556 WH Hengelo ov. Tel.: , website: 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 2. Algemene gegevens van de school. 3. Leerlingen lijsten A. Het Ontruimingsplan 1. Het doel 2. De eisen 3. Hoe handelen als er in de klas iets gebeurt. 4. Hoe handelen bij het alarmsignaal. 5. Het alarmsignaal 6. Telefonische melding 7. Ontruimingstaken en instructies. 8. Plaats brandblussers/slangen 9. Algemene instructies. 10 Verzamelplaats/Plattegrond school. 11. Veel voorkomende oorzaken van een brand. 12. Algemene richtlijnen. Wat te doen bij onveilige situaties. EHBO gifwijzer. B. Het plan: Als de sirene gaat Coördinatieteam Crisiscentrum Taken C. BHV-lijst D. Onveilige Situaties Lijst Wat te doen bij onveilige situatie (tel.nr., adressen ed van instanties) EHBO- gifwijzer E. De Brandweer 1. Brand installatie. 2. Waarschuwingsadressen. 3. Vergunningen. 4. Diverse formulieren. 2

3 F. Brandmelder 1. Voorwaarden. 2. Controle brieven. 3

4 1. INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen in een school kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen kan ontstaan, is het van groot belang dat de school zo snel mogelijk verlaten kan worden. Dit calamiteitenplan bestaat uit: A. Het ontruimingsplan; te volgen als er binnen in het gebouw iets gebeurt, zoals bijv. brand B. Het plan Als de sirene gaat ; te volgen als er buiten het gebouw iets gebeurt, zoals bijv. ontsnapping van giftige stoffen, gaslek C. BHV-lijst D. * Lijst Wat te doen bij onveilige situatie (tel.nr., adressen ed van instanties) * EHBO- gifwijzer E. De brandweer; alle benodigde papieren ed. n.a.v de brandweer F. De brandmelder Daarnaast bevat het calamiteitenplan de tekening waarop onder meer de vluchtwegen zijn aangegeven die bijdragen aan een veilige ontvluchting. Dit calamiteitenplan staat altijd in de kast in de personeelskamer. Het streven is om jaarlijks minstens 2 maal een oefening te doen met leerkrachten en leerlingen. De eerste keer in de eerste maand van het nieuwe schooljaar en één in het tweede halfjaar. Daarnaast is dit plan ook aangeboden aan de TSO en ook doen wij samen met de TSO 1 keer per jaar een oefening in de middagpauze van tot u. Het ontruimingsplan wordt in het begin van een nieuw schooljaar besproken in de teamvergadering en ev. veranderingen aangepast. De leerlingenlijst wordt telkens vernieuwd indien de groepssamenstelling verandert. Bij het schrijven van het ontruimingsplan is uitgegaan van een brand als calamiteit, maar kan ook worden gebruikt voor andere calamiteiten, zoals een bommelding of een gaslek. Als er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de BHV-coördinator Carla Klootwijk, met de andere BHV ers of met de directie. Het plan is opgesteld volgens de wettelijke norm NTA Zorg ervoor dat op de vluchtroutes geen obstakels aanwezig zijn die een vlotte ontruiming kunnen belemmeren! 4

5 2. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE SCHOOL Naam: Adres: Postcode / woonplaats: RK Daltonbasisschool St. Plechelmus Wilbertstraat 15 c WH Hengelo Telefoon: Directeur: mevr. Anita Kroonen Adres: Korenmolenweg 42 Postcode / woonplaats: 7241VC Lochem Telefoon: BHV-Coördinator: Carla Klootwijk BHV-ers: (dhr. B. de Wals) / mevr. L. Kuipers / W. Nap C. Klootwijk / M. Karperien /A. Bouman / S. Kortink N.Schrooten /M. Jansink Aantal gebouwen: 2 Hoofdlocatie Wilbertstraat 15c, Dependance Wilbertstraat 15a Aantal personeel dagelijks: maximaal Aantal leerlingen dagelijks: maximaal Plaats calamiteitenplan: In de kast in de personeelskamer. In elke klas op een vaste plek naast de deur. 5

6 A. Het ontruimingsplan 1. Het doel: De veiligheid van personen in geval van brand in ons schoolgebouw vereist een reeks van voorzieningen om de uitbreidingskansen van brand en de gevolgen daarvan zo gering mogelijk te houden. De beste voorzieningen kunnen niet altijd voorkomen dat er brand uitbreekt, zodat het noodzakelijk is een duidelijk plan ten behoeve van de ontruiming van het gebouw of een gedeelte daarvan op te stellen. Het ontruimingsplan heeft ten doel de kans op slachtoffers zo gering mogelijk te maken. 2. De eisen: De veiligheid van de in het gebouw aanwezige leerlingen vereist een reeks maatregelen: een doeltreffende alarmering aan de aanwezige leerlingen en leerkrachten een snelle melding aan de plaatselijke brandweer een snelle ontruiming van het schoolgebouw of een gedeelte daarvan Probeer bij elke vorm van calamiteit PANIEK te voorkomen, blijf zelf rustig, neem een snelle weloverwogen beslissing hoe er gehandeld moet worden! 3. Hoe handelen als er in de klas iets gebeurt: (zowel in hoofdgebouw/ als dependance) laat (ev. door een leerling) de leerkrachten aan de aangrenzende lokalen waarschuwen pak het vluchtplan uit je lokaal en volg de afspraken! stel de kinderen gerust en breng ze in veiligheid waarschuw de directie Anneke Kuipers (/afwezigheid adj. dir. Marian Baake) / BHV-er(s) bel bij afwezigheid van bovenstaande personen zelf de brandweer probeer een kleine brand te blussen (afhankelijk van de grootte van de brand) 4. Hoe handelen bij het alarmsignaal: Pak het vluchtplan uit je lokaal en volg de afspraken! 5. Het alarmsignaal: Het alarmsignaal is het signaal van het ontruimingsalarm Bij falen van het alarmsignaal, wordt het signaal gegeven door de directeur / BHV-er(s) Bij direct gevaar (uitzondering dus!) zijn alle leerkrachten tot het geven van alarm gemachtigd en verplicht!!!! 6

7 6. Telefonische melding: Op elk telefoontoestel in de school staat het alarmnummer: (0) 112 Doorgegeven moet worden: Brand! Tel.: St. Plechelmusschool Wilbertstraat 15c Hengelo Ov. 7

8 7. Ontruimingstaken en instructies. De algemene taken en instructies t.a.v. brand hebben de leerkrachten in de eigen calamiteitenmap, de overblijfouders in de overblijfmap en verder hangen ze bij alle brandslangen. Taakverdeling ontruiming: Hoofdgebouw: Anneke Bouman / (Björn de Wals) /Carla Klootwijk / Willie Nap / Sarah Kortink/ Manon Karperien/ Nienke Schrooten/ Marianne Jansink. Dependance: Liesbeth Kuipers / Manon Karperien IB/RT: Marian Baake (vervanging door Ilonka Wissink/ Johnny Rijs) De aanwezige personeelsleden moeten goed op de hoogte zijn van de taakverdeling.!!!! Algemeen: Taken overig personeel Meld de calamiteit aan de directeur. Mits dependance, dan eerst veiligheid van de kinderen. Stel, indien nodig, zelf het ontruimingsalarm in werking. Sluit ramen en deuren van het eigen lokaal. Pak het vluchtplan uit je lokaal BLIJF KALM Paniek is erger dan brand. Overtuig jezelf ervan dat er niemand in de klas/school achterblijft. Controleer zo goed mogelijk of alle leerlingen er zijn, maar blijf wel bij de kinderen. stel de kinderen gerust en breng ze in veiligheid Bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de vloer blijven. Verlaat de school volgens de aangegeven route (zie tekening vluchtroute) en verzamel op de afgesproken plaats. Op dit verzamelpunt wordt aan de hand van de klassenlijst (achter het vluchtplan) gecontroleerd en geteld of alle kinderen er zijn. Geef dat direct door aan de directie of BHV er en volg verdere instructies nauwgezet op. Instructie voor de overige aanwezigen BLIJF KALM Paniek is erger dan brand. Volg de instructies op van de BHV er/leerkracht. Laat persoonlijke eigendommen achter. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een trap; loop altijd rechts achter elkaar en houdt de leuning vast. Bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de vloer blijven. Verlaat het gebouw onder toezicht van de leerkrachten via de aangegeven route naar de verzamelplaats. Blijf altijd bij elkaar!!!!!!! 8

9 De speciale taken per persoon (hoofdlocatie): Taken directeur Anita Kroonen (bij afwezigheid: Marian Baake en bij afwezigheid van beide : Marianne Jansink) Wordt gewaarschuwd door de brand/calamiteit zelf of door de ontdekker van de brand/calamiteit Stelt het ontruimingsalarm in werking. Waarschuwt de betreffende hulpverlenende instantie via 112. Neemt het ontruimingsplan mee naar vluchtplaats. Trekt voor herkenbaarheid het fluoriderend hesje aan. Ramen en deuren sluiten beneden. Taken BHV-er : Anneke Bouman, Marianne Jansink ( Bjorn de Wals), Nienke Schrooten Wordt gewaarschuwd door de directeur van de school of door het ontruimingssignaal. Stelt evt. het ontruimingsalarm zelf in werking. Waarschuwt evt. de betreffende hulpverlenende instantie via 112 Waarschuwt de lkr.van gr. 6a om ook gr. 6b in de gaten te houden Waarschuwt de lkr. van gr. 4b om ook gr. 5 in de gaten te houden Trekt voor herkenbaarheid het fluoriderend hesje aan. De leerkracht van de groep neemt het vluchtplan uit het lokaal mee. De leerkracht leidt de groep (en evt de groep van de BHV-er uit bovenstaand schema) volgens de aangegeven route (zie tekening vluchtroute) naar het verzamelpunt. Controleert toiletten en garderobes boven. Stelt de leerkrachten in de dependance op de hoogte van de brand/calamiteit en geeft door of zij mee moeten doen met het ontruimingsplan Gaat naar de plaats van de calamiteit en voert een globale verkenning uit. Draagt zorgt voor: - Het vrijhouden van de entree/hal voor hulp verlenende instanties - Constante communicatie (indien mogelijk) met de directeur Is aanspreekpunt voor de hulpverleners Begeleidt en geeft evt. instructies aan de ontruimers. Taak Carla Carla begeleidt haar kleuterklas naar de verzamelplek. Daar controleert zij of alle klassen compleet zijn en geeft dit door aan de BHV-groep. Intussen past Marjan of Friede op haar groep. Taken Conciërge (Johnny Rijs) / administratie (Stella Morbeck) Uitschakeling van de elektriciteit / aardlekschakelaar omzetten meterkast (Sleutel 20) Sluit de hoofdkraan van de gasvoorziening af. 9

10 Waarschuwt de dependance. Neemt het ontruimingsplan mee naar vluchtplaats. Probeert zo snel mogelijk hulp te bieden aan de jongste groepen onderweg. Gaat daarmee naar de verzamelplaats. Taken IB/RT/Logopedist (Marian Baake/ Ilonka Wissink/ Melanie) Brengen de leerlingen die ze in de IB/RT/logopedie-ruimte hebben bij de dichtstbijzijnde groep (beneden IB groep 1a / ICT/I.B groep bij het speellokaal/ Logopedie boven bij gr.6 a/b) Sluit zich aan bij de dichtstbijzijnde groep Gaat zo snel mogelijk met die groep naar de verzamelplaats Levert de leerling(en) die ze bij zich hadden af bij de eigen groep ter controle. De speciale taken per persoon (dependance): 1 Liesbeth Kuipers en bij afwezigheid Manon Karperien Wordt gewaarschuwd door de directeur van de school of door het ontruimingssignaal. Stelt evt. het ontruimingsalarm zelf in werking. Waarschuwt evt. de betreffende hulpverlenende instantie via 112 Waarschuwt de lkr.van de naaste groep om haar groep in de gaten te houden Trekt voor herkenbaarheid het fluoriderend hesje aan. De leerkracht van de groep neemt het vluchtplan uit het lokaal mee. De leerkracht leidt de groep (en evt de groep van de BHV-er uit bovenstaand schema) volgens de aangegeven route (zie tekening vluchtroute) naar het verzamelpunt. Controleert toiletten en garderobes boven. Stelt de leerkrachten in de dependance op de hoogte van de brand/calamiteit en geeft door of zij mee moeten doen met het ontruimingsplan Gaat naar de plaats van de calamiteit en voert een globale verkenning uit. Draagt zorgt voor: o Het vrijhouden van de entree/hal voor hulp verlenende instanties o Constante communicatie (indien mogelijk) met de directeur Is aanspreekpunt voor de hulpverleners Begeleidt en geeft evt. instructies aan de ontruimers. 10

11 Instructie voor ontruiming tijdens het overblijven Meld de calamiteit aan de directie / BHV er (deze stelt het ontruimingsalarm in werking en waarschuwt de brandweer en/of politie) of meld het aan één van de leerkrachten. BHV ers: 1 Anneke Bouman, 2 Björn de Wals, 3Willie Nap, 4Sara Kortink, 5Carla Klootwijk, 6 Nienke Schrooten en 7 Marianne Jansink (hoofdlocatie) Liesbeth Kuipers en/of Manon Karperien (dependance) De speciale taken worden overgenomen door de BHV ers / leerkrachten die daarvoor (zoals in de schoolsituatie) zijn aangewezen Eén van de overblijfouders neemt de overblijflijst mee (ter controle van de kinderen) Laat persoonlijke eigendommen achter; jassen ed. niet aan laten trekken; dat kost tijd!!!! Zijn er kinderen buiten, dan wordt er gebeld; verzamel de buitenkinderen tot een groep en loop, als het enigszins kan mèt een leerkracht, vervolgens naar de verzamelplaats, plein oude Aloïsiusschool Zijn er kinderen binnen, verzamel zo snel mogelijk alle kinderen en volg de instructies van de BHV ers. Verlaat het gebouw onder toezicht van de BHV er / leerkrachten via de aangegeven route naar de verzamelplaats, plein oude Aloïsiusschool Daar moet aan de hand van het overblijflijst de leerlingen geteld worden op hun aanwezigheid. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een trap; loop altijd rechts achter elkaar en houdt de leuning vast. Bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de vloer blijven. BLIJF KALM Paniek is erger dan brand. Blijf altijd bij elkaar!!!!!!! 11

12 8. Plaats brandblussers / slang: (zie plattegrond) Hoofdgebouw: Brandslangen: 1. Bij binnenkomst hoofdingang recht vooruit aan de muur. 2. In de hal achterin de school tegenover de logopedieruimte. 3. Op de eerste verdieping rechts bovenaan de trap bij groep Op de eerste verdieping links bovenaan de trap bij groep 6 Dependance: Brandblussers: 1. rechts naast de 1ste deur in de hal beneden 2. rechts naast de 3 de deur in de hal beneden 3. rechts naast deur lokaal gr. 7 boven 4. rechts naast deur lokaal gr. 7/8 boven Brandslangen: 1. in het midden van de hal rechts beneden 2. in het midden van de balustrade boven 12

13 9. Vluchtroutes. De vluchtroutes hebben de leerkrachten in de eigen calamiteitenmap en hangen in elke klas bij de deur en tevens bij de brandslangen. A. Hoofdgebouw: Begane grond brand: Brand in deel 1 (voor in de entree/keuken/bij kopieerapparaat)volg: Route 1 geel: Groepen 1 en 2 binnendoor naar de buitendeur bij 2a bij het kleuterplein naar buiten. Zij lopen over het kleuterplein langs de kapel, over het kerkplein via het pad naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Groepen 3 t/m 6 door de groene gang, langs de garderobe, over de trap naar de deur van de instroomgroep, via balspelenplein, over het kerkplein via het pad naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Brand in deel 2 (achter in de hal) volg: Route 2 groen: Groepen 1 en 2 bij de deur bij 1a bij het kleuterplein naar buiten. Zij lopen over het kleuterplein langs de kapel, over het kerkplein via het pad naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Groepen 3 t/m 6 via de oranje trap naar de hoofdingang, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Brand in deel 3 (in het midden/speellokaal omgeving): De leerkrachten van alle groepen kijken waar de brand is en kiezen dan de snelste en veiligste route (Route 1 geel of Route 2 groen ). Dit is dus afhankelijk aan welke kant de brand is. Via de gekozen route lopen zij over het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. De instroomgroep gaat altijd via het balspelenplein naar buiten, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Eerste verdieping brand: Brand in deel 1 (bij de trap en groep 3) volg: Route 1 geel: Alle groepen door de groene gang, via de garderobe en trap achterin naar de deur van de instroomgroep, naar het balspelenplein, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. De kleutergroepen volgen route 1 geel, begane grond. Brand in deel 2 (achter bij de garderobes) volg: Route 2 groen: Alle groepen boven via groene gang naar de oranje trap, naar de hoofdingang naar buiten en over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. De kleutergroepen volgen route 2 groen, begane grond. Brand in deel 3 (brand op de hoogte van groep 6) volg: De leerkrachten van alle groepen kijken waar de brand is en kiezen dan de snelste en veiligste route (Route 1 geel of Route 2 groen ). Dit is dus afhankelijk aan welke kant de brand is. Via de gekozen route lopen zij over het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. 13

14 Brand op de vides: Brand in deel 1 (bij de oranje trap) volg: Route 1 geel: De groepen 3 t/m 6 lopen via de vides naar de trappen van groepen 4, 4/5, 5 en 6 naar de 1 ste verdieping, door de lokalen van wissellokaal, 6a, 5/6 en 6b, via de garderobes naar de trap achterin, naar de deur van de instroomgroep, naar het balspelenplein, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Brand in deel 2 (achter bij vides van de groepen 7 en 8) volg: Route 2 groen: De groepen 3 t/m 6 gaan via de oranje trap naar de 1 ste verdieping, dan via de volgende oranje trap, naar de hoofdingang naar buiten, over het kerkplein en via het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Brand op de vide ergens in het midden: Leerkrachten en/of leerlingen kijken goed waar de brand is en kiezen dan de snelste en veiligste weg naar de 1 ste verdieping en volgen daar de aanwijzingen op van de BHV er en/of leerkracht voor Route 1 geel of Route 2 groen. Via de gekozen route lopen zij over het pad naar de verzamelplek; plein oude Aloïsiusschool. Bij een brand elders in het hoofdgebouw bekijkt men welke nooduitgang het dichtst bij èn bereikbaar is en men verlaat de school z.s.m. door die nooduitgang en loopt naar de verzamelplek, meldt zich bij de eigen groep op het plein oude Aloïsiusschool!!! B. Dependance: Brand beneden(algemeen) volg: Route 1 geel: De eventuele groep die in het technieklokaal zit verlaat de school via de kleine trap en de hoofd- in/uitgang, loopt rechtuit en slaat rechtsaf over het pad naar de verzamelplaats, plein oude Aloïsiusschool. Route 2 groen: De groepen 7, 7/8 en 8 verlaten de school via de hoofdtrap en de zij- in/uitgang, steken schuin over het schoolplein en lopen naar de verzamelplek, plein oude Aloïsiusschool. Bij brand in de buurt van de toiletten boven: De eventuele groep in het technieklokaal verlaat de school, zoals bij: Route 1 geel De groepen 7 7/8 en 8 verlaten de school door aan te sluiten bij de eventuele groep in het technieklokaal en vervolgen samen: Route 1 geel Bij brand in de buurt van de kleine trap: De eventuele groep in het technieklokaal sluit aan bij groep 7, 7/8 en 8 en verlaten allemaal samen de school volgens: Route 2 groen Bij een brand elders in de dependance bekijkt men welke trap en in-uitgang bereikbaar is, men verlaat de school z.s.m en loopt naar de verzamelplek, meldt zich bij de eigen groep op het plein oude Aloïsiusschool!!! 14

15 10. Verzamelplaatsen Het punt waar alle groepen zich verzamelen is: Het schoolplein bij de oude Aloïsiusschool Noodopvang: Het kinderdagverblijf De Rakkertjes De gymzaal 15

16 Nieuwe Plattegronden 16

17 11. Veel voorkomende oorzaken van een brand Zelfs al wordt een ontruiming regelmatig geoefend, verloopt deze vlot en zonder onduidelijkheden, het beste blijft natuurlijk ervoor zorg te dragen dat een calamiteit kan worden voorkomen. Hier volgen de meest voorkomende oorzaken van een brand, waarbij kan worden nagegaan of er in uw school oorzaken kunnen worden weggenomen. Het voorhanden laten liggen van lucifers e.d. (kinderen). Het zonder toezicht verwarmen van een bakmedium, zoals frituurvet. Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen zoals: elektrische straalkachels en petroleumgestookte toestellen. Het zonder toezicht aan laten staan van elektrische apparaten, zoals: strijkijzer, wasmachine, elektrische dompelaar e.d. Centrale verwarmingsruimten gebruiken als opslagruimtes. Het ledigen van asbakken in prullenbakken. Het gebruik van spuitbussen bij open vuur, zoals kaarsen, gasgeiser, brandende sigaretten, verwarmingstoestellen e.d. Het repareren van zekeringen ( stoppen ). Het gebruik van brandbare feestartikelen, zoals: papieren slingers, lampions, kaarsen. Het vastspijkeren van elektriciteitskabels / snoeren. Het plaatsen van flessen of viskommen in de zon (brandglas). 12. Algemene richtlijnen De conciërge en alle aanwezigen dienen er continu op toe te zien dat: er geen obstakels worden geplaatst in vluchtwegen, zoals: gangen, trappenhuizen, galerijen en doorlopende balkons en de hierin voorkomende deuren nood- en transparant verlichtingsarmaturen altijd goed zichtbaar zijn nooduitgangdeuren niet afsluitbaar zijn met losse ontsluitingsmiddelen, zoals sleutels zelfsluitende deuren niet zijn geblokkeerd de blusmiddelen moeten in goede staat verkeren en goed zichtbaar zijn de vluchtschema s bij voorkeur worden geplaatst bij slanghaspels en handbrandmelders prullenbakken, vergaarbakken e.d. moeten van metaal gemaakt zijn en van een vlamdovend deksel worden voorzien in en om de ruimte van de centrale verwarmingsinstallatie mag geen opslag plaats vinden van materialen die niet tot de installatie behoren onder trappen, in trappenhuizen en in gangen mogen nooit goederen worden opgeslagen bij het verrichten van brandgevaarlijke handelingen bij reparaties of werkzaamheden dient altijd de nodige voorzorg in acht te worden genomen directie en personeel dienen op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan. 17

18 B. PLAN: ALS DE SIRENE GAAT Als bij een ramp of te verwachten ramp de bekende sirenes drie lange tonen geven, volgen we 3 hoofdregels: 1. Ga onmiddellijk naar binnen. (allen naar het hoofdgebouw als het kan) 2. Sluit ramen en deuren. 3. Zet TV-Oost, Ned. 1 of Radio 1 aan. Om alles goed te laten verlopen, hebben we het volgende afgesproken. 1. Het Coördinator Team (C.T.) komt bij elkaar : Dit bestaat uit: Lid van de directie en de BHV ers: Björn de Wals / Liesbeth Kuipers (Manon Karperien) / Anneke Bouman of Nienke Schrooten Groep 7/8 wordt opgevangen door leerkracht van gr 8b Groep 6b wordt opgevangen door leerkracht van gr.4/5 Groep 6a wordt opgevangen door leerkracht van gr 4 Groep 5 wordt opgevangen door leerkracht van gr 3 2. Het Crisiscentrum is de personeelskamer in het hoofdgebouw Aanwezig moeten zijn: - TV - Telefoon/mobiel - Radio - Hes voor verantwoordelijken 3. Wie maakt binnen de school bekend dat er een alarmsituatie is ontstaan? De directie / BHV er De directie/ BHV er richten crisiscentrum in. TV en radio staan aan. Telefoons gebruiksklaar. 4. Hoe wordt de rampsituatie bekend gemaakt? Als de kinderen buiten zijn wordt er met de buitenbel gebeld. Als de kinderen binnen zijn gaat de conciërge de klassen rond. 5. Wie zorgt ervoor dat de kinderen daadwerkelijk naar binnen gaan. Of binnen zijn? De pleinwacht en ook de overige leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen zo snel mogelijk in hun eigen lokalen komen. Groepsleerkracht controleert of iedereen aanwezig is. 18

19 Een BHV er van het crisisteam controleert of er kinderen missen en spoort hen op. 6. Wie zorgt voor het afsluiten van ramen en deuren? De conciërge zorgt ervoor dat alle deuren : Ramen in de hal, buitendeuren. 7. Wie luistert of kijkt naar radio en/of t.v.? Directie/BHV er 8. Wie heeft telefoondienst? Directie/BHV er 9. Wie geeft leiding aan evt. evacuatie? Directie /BHV er Om deze persoon herkenbaar te laten zijn voor brandweer/hulporganisatie dragen zij een fluoriderend hesje. (hangt bij de hoofdingang aan de kapstok) 10. Wie meldt dat de alarmsituatie is opgeheven? Directie/BHVer 19

20 F. Overzichtslijst BHV ers op de Plechelmusschool Personen: Groep: Aanwezig: Locatie: (Björn de Wals ) 6a di. t/m vr. Hoofdgebouw) Liesbeth Kuipers 7/8 ma. t/m do. dependance Manon Karperien 2a (en 7/8) ma. t/m di.(vr.) hoofdgebouw/dep. Anneke Bouman 6b ma.t/m woe. hoofdgebouw Willie Nap 2a wo. t/m vrij. hoofdgebouw Carla Klootwijk 1b ma. t/m vr. hoofdgebouw Sarah Kortink 2b ma. t/m wo. hoofdgebouw Nienke Schrooten(i.o.)5 ma. t/m vr. hoofdgebouw Marianne Jansink 6 b wo t/m vrij(ma) hoofdgebouw Johnny Rijs (i.o.) conciërge ma. t/m vr. hoofdgebouw 20

21 G. Overzichtslijst Experts brandmeldinstallatie op de Plechelmusschool Personen: Groep: Aanwezig: Locatie: Martijn ter Braak 7 ma. t/m vr. dependance Johnny Rijs conciërge ma. t/m vr. hoofdgebouw 21

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst RI naam: RI Brandveiligheid 2014 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 16-08-2014 Afgedrukt op: 16-08-2014

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie