WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014"

Transcriptie

1 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014

2

3 2014 was voor Steunpunt Jeugdhulp een jaar met heel wat uitdagingen die onze dienstverlening scherper stelden. Het in werking treden van het decreet Integrale Jeugdhulp leidde tot de opdracht om samen met enkele partners een vormingsreeks op te zetten die in alle Vlaamse provincies werd aangeboden en in 2015 wordt verder gezet. Ook het decreet Pleegzorg trad in werking. In deze context publiceerden Min Berghmans en Annemie Van Looveren het Pleegouderboek. 101 vragen over pleegzorg, waarin ze de expertise van het Steunpunt in een handig naslagwerkje bundelden. Een andere praktijkgerichte publicatie is het boek Werken met cliëntenfeedback dat Wederik De Meersman samen met Dieter Callens schreef. Focussend op diversiteit werkten we het ESF-project Cultuurgevoelige Jeugdhulp af en ijveren voor een structurele verankering. Onze juridische helpdesk blijft een unieke dienstverlening, die met 400 vragen per jaar vaak wordt aangesproken. Het Steunpunt neemt het project informatieveiligheid op dat de bescherming van persoonsgegevens in dossiervoering en registratie opvolgt. Tegelijk werd na intense voorbereiding op 1 januari 2015 het registratiesysteem Binc versie 2.0 gelanceerd was tevens het laatste jaar van onze 5-jarenconvenant. De besparingsgolf van de nieuwe regering laat zich voelen in de middelen voor de komende jaren. Toch konden we een 3-jarenconvenant afsluiten die naast het voortzetten van de sterktes in onze dienstverlening ook ruimte laat voor het verkennen van nieuwe projecten. Tegelijk zetten we in deze context sterker in op het samenwerken en wederzijds delen van expertise met andere steunpunten. Met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Expertise Netwerken werkten we aan een nieuwe website: kennisplein.be, die in april online gaat en waar ook andere partners zich mee kunnen verbinden. Tenslotte willen we een bijzonder woord van dank richten aan Jos Corveleyn, die na 5 jaar betrokken inzet de fakkel doorgeeft als voorzitter van het Steunpunt Jeugdhulp. Met humor en wijsheid hielp hij het Steunpunt koers houden. We wensen Jos alle goeds toe! Joris Dewispelaere Voorzitter Min Berghmans Algemeen directeur 1 Steunpunt Jeugdhulp

4 Steunpunt Jeugdhulp 2

5 Voorwoord 1 Inhoud 3 Algemene inleiding 5 1. Werkdomeinen 5 2. Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 7 3. Stuurgroepen en werkoverleg 8 4. Organogram Steunpunt Jeugdhulp Samenstelling van het team Netwerken 11 Hoofdstuk I - Binc Binc Communicatie Ondersteuning Binc-HCA Stuurgroep Binc 16 Hoofdstuk II - Juridische ondersteuning Juridische helpdesk De juridische FAQ Jeugdrecht.be/ Jeugdenkinderrechten.be Vormingen en advies (betalend aanbod) Deelname aan externe stuurgroepen, werkgroepen, redactieraden en externe vormingen en publicaties Besluit 30 Hoofdstuk III - Informatie Online Het geschreven woord 33 Hoofdstuk IV - Vorming Jeugdhulp Opdracht Organisatie 35 Hoofdstuk V - Project informatieveiligheid Aanleiding project Opzet van het project Resultaten 40 Hoofdstuk VI - EIF Project Cultuurgevoelige jeugdhulp Achtergrond De overdraagbaarheid naar andere regio s onderzocht Beleidsaanbevelingen Tot slot 47 3 Steunpunt Jeugdhulp

6 Hoofdstuk VII - Aanbod op maat 48 Gezonde Gasten 48 Vorming herstelgericht werken in de leefgroep 48 Vragen van particulieren en studenten 48 Bijlage I - Activiteitenoverzicht 49 Bijlage II - Overzicht gevolgde vormingen 58 Bijlage III - Overzicht betalend aanbod 60 Steunpunt Jeugdhulp 4

7 Steunpunt Jeugdhulp was in 2014 vooral actief op volgende domeinen. Steunpunt Jeugdhulp ontwikkelde samen met het Agentschap Jongerenwelzijn Binc (2.0). Na een behoefteanalyse met de nieuwe ontwikkelaar HP Belgacom, werd een klikmodel getest door een gebruikersgroep. De nieuwe Binc bleek gebruiksvriendelijk en vraagt maar weinig tijd om in te vullen. Er werd verbinding gemaakt met de moduledatabank. Zodra Insisto stabiel is geworden, wordt ook daarmee verbonden om de jeugdhulpbeslissingen rechtsreeks in Binc te kunnen importeren. Binc (2.0) ging begin 2015 online en de voorzieningen registreren terug volop. Dit houdt voor 2015 ook een verhoging in wat betreft de helpdeskvragen en Binc-on-tour ondersteuning. Er werd ruim aandacht en energie besteed aan de communicatie met de sector, met nieuwsflashes, provinciale informatiedagen en een poll met betrekking tot de naam voor het nieuwe systeem. Binc blijft. Sommige private voorzieningen vragen om een koppeling tussen hun eigen (aangekochte) databeheersystemen en Binc. Informatievergaderingen over de theoretische mogelijkheid en technische vereisten gingen door in oktober en november In december bezorgden we een stappenplan aan de door voorzieningen gecontracteerde firma s welke voldoende know how lijken te hebben om dergelijke (beveiligde) koppeling te maken. Het registratiesysteem voor de HCA-diensten blijft onder de ontwikkelaar Smals. Ondanks een aantal technische tekorten (o.a. download van de gegevens voor rapportage is niet mogelijk), registreerden deze diensten ook in 2014 hun gegevens in Binc-HCA. Steunpunt Jeugdhulp ontwikkelde (met extern aangetrokken expertise van Kris Maes) een toepassing waarbij rapportage vanuit de ruw aan te leveren gegevens (door Smals) mogelijk werd. In 2015 zou enkele (5) dagen door de ontwikkelaar kunnen gewerkt worden aan de meest prangende van deze tekorten. Steunpunt Jeugdhulp verzorgt een juridische helpdesk voor jeugdhulpverleners, verwerkt de meest voorkomende vragen in een juridische FAQ rubriek op de website beheert de databank Jeugdrecht.be en neemt de hoofdredactie op van het praktijk e-zine van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (uitgeverij Larcier), weergegeven op De praktijkartikels die hierin verschijnen worden telkens na een jaar vrijgegeven op jeugdrecht.be. In 2014 ging in samenwerking met de rechtspraakredactie van het papieren Tijdschrift een studiedag door in verband met de bijstand van een advocaat bij politieverhoor van minderjarigen (Salduz-wetgeving). In 2014 registreerden we 422 juridische helpdeskvragen (gemiddeld 35 vragen per maand). 32 vragen kwamen van particulieren, die we doorverwezen naar Kinderrechtencommissariaat, Kinderrechtswinkel, Bureaus juridische bijstand, CAW 5 Steunpunt Jeugdhulp

8 120 vragen werden de dag zelf beantwoord, 75 vragen na 1 dag, 41 vragen binnen 2 dagen. Slechts 7 vragen konden niet binnen de voorziene termijn van 14 dagen worden beantwoord. Het betreft dan complexe en meervoudige vragen, vragen tijdens de vakantieperiodes, vragen waarvoor externe expertise nodig is, of vraagstellers uit sectoren waarvoor de convenant niet van toepassing is en we slechts tijd vrijmaken wanneer mogelijk (denk aan jeugdadvocaten, magistraten, onderwijs ). De top 3 ging over beroepsgeheim (dossier), de structuur van de jeugdhulp, en pleegzorg. Website en e-zines: Steunpunt Jeugdhulp ontsluit op informatie over de jeugdhulp voor een breed publiek. Intekenen op het Steunpunt Jeugdhulp e-zine is gratis. Het afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van de ontwikkeling van een nieuw online kennisplein. Deze nieuwe website wordt ontwikkeld samen met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Expertise Netwerken en wordt dé plek waar welzijnswerkers en hulpverleners terecht kunnen voor actuele informatie over de meest uiteenlopende thema s. Daarnaast blijven we actief op onze Facebookpagina. Op niveau van het departement WVG werd meegewerkt aan het onderzoek naar een te creëren kennisdelingsplatform. Artikels: Naast alle informatie die we online ter beschikking stellen, kruipen de stafmedewerkers ook regelmatig in de pen en schrijven we artikels of bijdragen voor verschillende tijdschriften, zo onder andere een commentaar door Min Berghmans op het nieuwe decreet Pleegzorg in de Kidscodex (Larcier), een artikel van Wederik De Meersman over Cliëntenfeedback in Agora en een artikel van Lydwine Huizinga over cultuurgevoelige jeugdhulp in datzelfde tijdschrift. De reeks Praktijkboeken Jeugdhulp zag in 2012 het licht. In samenwerking met uitgeverij Politeia ontwikkelt Steunpunt Jeugdhulp een reeks met concrete informatie op maat van de werkvloer. In 2014 verscheen het praktijkboek Bemiddeling en herstelgericht werken, met studiedag op 27 maart. Op 4 december 2014 vond een studiedag plaats over Vraagverheldering, met promotie voor het gelijknamige praktijkboek uit De samenwerking met Politeia eindigde in 2014 omdat de praktijkboeken verlieslatend zijn voor de uitgeverij. Steunpunt Jeugdhulp onderzoekt in 2015 op welke alternatieve wijze een jaarthema zelfzorg onder de aandacht gebracht kan worden. Cliëntenfeedback. Wederik De Meersman maakte samen met Dieter Callens een overzicht van methodes van feedback, aangeleverd door de werkgroep Cliëntenfeedback, samengesteld uit praktijkwerkers uit de BJB ( ). Dit vond zijn neerslag in het gelijknamige boek, dat werd voorgesteld op de studiedag van 22 mei Steunpunt Jeugdhulp organiseerde (samen met SEN en SAW) twee vormingsreeksen in het kader van het implementatietraject van het decreet Integrale Jeugdhulp, in opdracht van het departement WVG. Meer dan 3200 jeugdhulpverleners volgden deze vormingen. Een derde vormingsreeks staat op stapel in Steunpunt Jeugdhulp maakt deel uit van de stuurgroep decreet rechtspositie van de minderjarige vanuit het oogpunt van de private voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg. In 2014 waren geen middelen beschikbaar voor een aparte sectorale vorming over het decreet rechtspositie. De stuurgroep werd herbenoemd als stuurgroep gebruikersrechten in de jeugdhulp. Steunpunt Jeugdhulp 6

9 Aanleiding voor het project ICT veiligheidsbeleid voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand is de uitvoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp. Een reeks gegevensstromen worden uitgebreid, waarbij ook gegevens uit het Rijksregister. Omdat de jeugdhulpaanbieders elektronisch persoonsgegevens uitwisselen dienen ze volgens artikel 9 van het e-gov decreet (decreet 18 juli 2008) een veiligheidsconsulent aan te duiden die waakt over het veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid reflecteert hoe de voorziening omgaat met de privacy van gegevens op een veilige manier. Steunpunt Jeugdhulp verkende de noden bij 6 voorzieningen en organiseerde een reeks van 5 informatiesessies en uiteindelijk opleidingen tot veiligheidsconsulent samen met de firma CRONOS om de BJB-voorzieningen de weg te wijzen. Steunpunt Jeugdhulp coördineerde van januari 2013 tot juli 2014 het EIF-project Cultuurgevoelige jeugdhulp, met als partners Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Brusselse Welzijnsraad, CAW Antwerpen en Informant, en aangestuurd door het ESF-Agentschap met belangrijke inbreng vanuit het Beleidsondersteuningsteam WVG. De Kinderrechtencoalitie koos voor 2015 als jaarthema diversiteit. Steunpunt Jeugdhulp draagt bij aan de uitwerking. Steunpunt Jeugdhulp biedt vorming of ondersteuning bij diverse projecten. In 2014 gaat het om: Toelichting over het nieuwe decreet IJH aan OCMW Tervuren en aan Stedelijk Onderwijs Antwerpen Toelichting over het A-document aan CAW Oost-Brabant Een juridische blik op de vader-kind relatie op Trefdag Thuislozenzorg SAW Vormingen herstelgericht werken in de leefgroep tbv Informant en individueel bij Minor Ndako Werkgroep cliëntenfeedback Gezonde gasten project Vigez Participatieraden diensten Pleegzorg Project Intensieve Trajecten (SEN, jongeren met een handicap in CAW s). De Algemene Vergadering keurde op 23 mei 2014 de jaarrekening en de budgetten goed. Eén lid nam ontslag, namelijk Joz Vanden Eynden. Als nieuwe leden traden Sigrid Pollentier (pedagogisch directeur van Sint Idesbald Roeselare), Valerie Carette (coördinator SWVG) en Johan Vanderfaillie (VUB) toe. Dit bracht het ledenaantal op 37. In de Raad van Bestuur zetelden tot aan de AV Jan Bosmans (ontslag als bestuurder), Jozef Corveleyn (voorzitter), Maarten De Gendt, Joris Dewispelaere, Bart D Hooghe, Rudi Van Eeckhout en Anne Vercauteren. Jenneke Christiaens werd door de AV aangeduid als nieuwe bestuurder. Valerie Carette en Johan Vanderfaillie wonen sinds de AV de vergaderingen van de RvB bij, met het oog op toetreding tot de raad op de volgende AV. 7 Steunpunt Jeugdhulp

10 Min Berghmans nam als directeur deel aan de vergaderingen. Karolien Hetzheim, administratief verantwoordelijke, en vanaf augustus 2014 Alyakot Afennas, verzorgden samen met de directie de verslaggeving. De data van samenkomst waren: 17 januari 2014, 21 maart 2014, 23 mei 2014, 7 juli 2014, en 3 oktober 2014 Belangrijke agendapunten op de Raad van Bestuur waren: De samenwerking met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Expertisenetwerken, kostendelende vereniging op vlak van nieuwe website e.a. De verhouding met het Agentschap Jongerenwelzijn, werkoverleg en stuurgroepen; nieuwe meerjarenconvenant Het EIF project cultuurgevoelige jeugdhulp Het vormingstraject Integrale Jeugdhulp Ontslag en aanwerving personeel, besparing omwille van verminderde basissubsidie Opvolging van het algemeen beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid Keuze van een nieuwe voorzitter, zoektocht bestuurders uit de jeugdhulp 3.1 De contacten met het subsidiërende Agentschap Jongerenwelzijn worden geconcretiseerd in 2 soorten overleg. In de stuurgroep staat de opvolging van het project Ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg centraal, en dit zowel wat betreft de planning als wat betreft de opvolging. Deze stuurgroep ging door op 18 maart 2014 en op 3 november Deze vergadering was samengesteld vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn uit Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal, David Debrouwere, afdelingshoofd voorzieningenbeleid en Geert Michiels, verantwoordelijke projecten. Vanuit Steunpunt Jeugdhulp namen Jozef Corveleyn, Bart D Hooghe, Joris Dewispelaere en Rudy Van Eeckhout deel als (afgevaardigde) leden van de Raad van Bestuur, samen met de directeur. Specifiek voor de opvolging van het registratieproject Binc gaat er regelmatig een aparte stuurgroep door, onder voorzitterschap van administrateur-generaal Stefaan Van Mulders. Hierover lees je meer in hoofdstuk I in dit jaarverslag. Naast deze stuurgroepen is er ook een extra werkoverleg/verantwoording wat betreft de andere opdrachten. Dit ging door op 24 april 2014 en op 4 september Hier worden de algemene en juridische informatieopdrachten overlopen tussen Geert Michiels, verantwoordelijke voor de projecten, en Min Berghmans, directeur. 3.2 De opvolging en aansturing van het EIF project cultuurgevoelige jeugdhulp gebeurde door een stuurgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van Steunpunt Jeugdhulp (Lydwine Huizinga en Min Berghmans) en van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (Ludo Serrien en Martine Van Geyt), van het beleidsondersteuningsteam WVG (Van den Bussche Hendrik), van de CLB-ondersteuning van het Agentschap Onderwijs (Dufromont Ruth), van het kabinet Welzijn (Casteur Peter), van het Integratiecentrum Odice (Els VanderSypt), van het Agentschap Jongerenwelzijn (Van Mulders Stefaan), van het kabinet bevoegd voor Integratiebeleid (Van Oosterwyck Dave; Frederik Geudens), Steunpunt Jeugdhulp 8

11 van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Inburgering en Integratie) (Cochez Marjan) en van het dossierhoudend ESF-agentschap (Lisa Van Hecke). Soms werden ook de andere leden van het projectteam (Brusselse Welzijnsraad en CAW Antwerpen) uitgenodigd om de activiteiten in de lokale netwerken toe te lichten. 3.3 Opvolging en aansturing vorming Integrale Jeugdhulp Een vormingsprogramma werd uitgewerkt conform het Besluit tot toekenning van een (project)subsidie aan het Steunpunt Jeugdhulp voor het uitwerken en aanbieden van een vormings- en trainingsprogramma aan jeugdhulpverleners uit de sectoren Integrale Jeugdhulp van 20 december 2012, aanpassing subsidiebesluit op 15 juli 2013, concreet projectvoorstel goedgekeurd op 30 september verder Vormingstraject 1 genoemd. De aansturende overheid is het departement WVG, beleidsondersteuningsteam, en met name Martine Puttaert en Annick Deblauwe. Overleg met partners De uitwerking van het eerste vormingstraject (start eind 2013 voorjaar 2014) gebeurde in samenwerking tussen de betrokken steunpunten: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW), Steunpunt Expertisenetwerken (SEN), Steunpunt Jeugdhulp (STEUNPUNT JEUGDHULP) en de Permanente Ondersteuningscel (POC) voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). In onderling overleg tussen Integrale Jeugdhulp, Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Expertisenetwerken en de Permanente ondersteuningscel CLB werd op 5 juli 2013 beslist een intersectoraal vormings- en trainingsprogramma voor te stellen bestaande uit 2 luiken. Om de uitwerking van beide vormingstrajecten en de aankondiging ervan te ondersteunen, werd beroep gedaan op een vertegenwoordiging van de steunpunten en koepels. Het gaat om Steunpunt Algemeen Welzijnswerk; Steunpunt Expertise Netwerken; Jongerenbegeleiding-Informant; Vlaams Welzijnsverbond; Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg; Zorgnet Vlaanderen en Verbond Sociale Ondernemingen (beurtrol Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg / PPJeugdzorg). Overleg met opdrachtgevende overheid departement WVG Het definitief werkings- en financieel verslag over het eerste vormingstraject werd ingediend op 30 juni 2014 bij Integrale Jeugdhulp. In navolging van een eerste vormingstraject werd naar aanleiding van de vraag tot verderzetting van deze vorming onmiddellijk aansluitend op het eerste traject in de periode januari-juni 2014 in het besluit tot toekenning van een (project)subsidie aan het Steunpunt Jeugdhulp voor het uitwerken en aanbieden van een vormings- en trainingsprogramma aan jeugdhulpverleners uit de sectoren Integrale Jeugdhulp van 18 december 2013 aan Steunpunt Jeugdhulp een projectsubsidie toegekend om een vervolgtraject uit te bouwen (verder Vormingstraject 2 genoemd). Meer bepaald werd gevraagd een intersectoraal vormings- en trainingsprogramma aan te passen en uit te bouwen dat jeugdhulpverleners uit de sectoren Integrale Jeugdhulp en actief in de zes regio s van Integrale Jeugdhulp in staat stelt om in de toekomst hun opdrachten op te nemen in een hervormd jeugdhulplandschap. Het definitief werkings- en financieel verslag over vormingsreeks 2 werd ingediend bij Integrale Jeugdhulp op 31 augustus Steunpunt Jeugdhulp

12 Midden 2014 werd Steunpunt Jeugdhulp gevraagd om een derde vormingstraject over het nieuwe jeugdhulplandschap uit te werken. Steunpunt Jeugdhulp diende daartoe een voorstel in op 10 oktober Bij Besluit van december 2014 tot toekenning van een (project)subsidie aan het Steunpunt Jeugdhulp voor het uitwerken en aanbieden van een vormings- en trainingsprogramma aan jeugdhulpverleners uit de sectoren Integrale Jeugdhulp, kreeg Steunpunt Jeugdhulp opnieuw een opdracht om een vormingstraject uit te werken. AV RvB Directeur Projectmedewerkers subteam A (Binc) Projectmedewerkers subteam B (informatie) Ondersteuning administratie Projectmedewerkers subteam C (juridisch) Projectmedewerkers project CGJH Projectmedewerkers Vorming Jeugdhulp We geven een overzicht van het personeelsbestand. In juni 2014 namen we afscheid van Karolien Hetzheim, administratief verantwoordelijke (100%). Eind juni eindigde ook de (80%) tewerkstelling van Eveline Van Hooijdonk (EIF-project cultuurgevoelige jeugdhulp). Zij kwam even voltijds terug in oktober-november 2014 om de inhoud van onze website te verwerken met het oog op de nieuwe website die begin 2015 wordt gelanceerd. Voor analyse en herwerken van het juridische luik op de website steunpuntjeugdhulp.be en jeugdrecht.be versterkte Sophie Janssens (100%) het team in november-december Lydwine Huizinga (100%) verliet ons in januari Zij legt zich de komende jaren toe op onderzoek in dienst van Hogeschool Gent. Op 1 maart 2015 bestaat het team van het Steunpunt Jeugdhulp uit de volgende personen. Alyakot Afennas (verantwoordelijke administratie sinds %) Lieve Balcaen (BINC en herstelrecht, jeugddelinquentie - 50%) Min Berghmans (directeur - 80%) Wederik De Meersman (eindverantwoordelijke BINC, informatieveiligheid - 75%) Jessica Guilliams (verantwoordelijke informatieontsluiting - website vanaf %) Annemie Van Looveren (juridisch stafmedewerker vorming Integrale Jeugdhulp - 80%) De daling van de subsidies noodzaakte ons tot inkrimping van het aantal FTE: in 2015 werken we met een fulltime minder. Steunpunt Jeugdhulp 10

13 We voorzien tijdelijke uitbreiding van het team voor de vorming Integrale Jeugdhulp, een opdracht die we realiseren in samenwerking met SEN en SAW. Algemeen Team (tweewekelijks) Intern Overleg Ad hoc projecten Vorming Jeugdhulp Binc (maandelijks), incl. project informatieveiligheid Subteams Jeugdrecht (tweemaandelijks) Administratie (tweewekelijks) Extern overleg Ondersteuning BJB: IVA Jongerenwelzijn Netwerking Binc Jeugdenkinderrechten.be TJK-e-zine Projecten Jaarthema Stuurgroep ondersteuning Stuurgroep DRM Stuurgroep Binc TJK overkoepelende redactieraad (jaarlijks) Vorming IJH: stuurgroep steunpunten en koepels Platform herstelgericht werken Werkoverleg Overleg Steunpunten Technische stuurgroep opvolgingsverg. Redactieraad TJK e-zine (5 maal per jaar) Project Informatieveiligheid Stuurgroep Redactieraad praktijkboeken Dialooggroep BVR pleegzorg Werkgroep Stuurgroep website kennisplein.be Stuurgroep onderzoek SOP (Cera - VUB) Stuurgroep Kennisdelingsplatform WVG Cultuurgevoelige Jeugdhulp 1. projectteam CGJH 2. stuurgroep CGJH Samenwerking realiseren vraagt om overleg. We helpen en worden geholpen door organisaties wiens werking direct of indirect betrokken is op de jeugdhulpverlening. Denk aan andere praktijksteunpunten, jeugdwerk, kinderrechtenorganisaties, gebruikersorganisaties, koepels, We delen expertise en ervaring, organiseren samen activiteiten, vorming enzovoort. 11 Steunpunt Jeugdhulp

14 De Kinderrechtencoalitie, overleg met De Ambrassade, kenniskring Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek KHLim, resonantiegroep opleiding Gezinswetenschappen Odisee, de werkgroep Jeugdsanctierecht, de adviesgroep van het Kenniscentrum Kinderrechten, het herstelplatform, overleg en samenwerking met Partners in Pleegzorg, Cachet zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Steunpunt Jeugdhulp 12

15 Doelstelling 1: De initiatiefnemer werkt mee aan de ontwikkeling, de implementatie, de opvolging en de evaluatie van Binc (Begeleiding in Cijfers), het registratiesysteem voor de private voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand. In 2013 werden de eerste stappen gezet naar een nieuwe versie van Binc, die afgestemd zou zijn op de ontwikkelingen in de Integrale Jeugdhulp en het modulaire kader in de Bijzondere Jeugdzorg. Aan de hand van de conceptnota werd begin 2014 gestart met een behoefteanalyse, uitgevoerd door HP Belgacom. Stap voor stap werd de analyse verder verfijnd. Wekelijks waren er overlegmomenten met de ontwikkelaar, medewerkers van het agentschap Jongerenwelzijn en van Steunpunt Jeugdhulp. HP Belgacom ontwikkelde eerder ook DoMinO en er werd dan ook voor geopteerd om hen Binc 2.0 te laten ontwikkelen als een onderdeel van deze bestaande en stabiele toepassing. Naast onze eigen analyse was er ook een telefonische bevraging van enkele organisaties door een functioneel analist om na te gaan wie de nieuwe Binc zou invullen en op welke manier. Binc bevat een aantal nieuwe functionaliteiten (het modulair kwartaal) die eerder aansluiten bij het takenpakket van de administratief medewerkers en zal dus niet langer uitsluitend door hulpverleners worden ingevuld. Op basis van al deze analyses werden de behoeftes vastgelegd voor een eerste release, die klaar moest zijn tegen 1 januari Het eerste ontwerp werd in een klikmodel gegoten (mei 2014), dat gedemonstreerd werd aan een nieuwe gebruikersgroep 1 die samenkwam op 19 mei, 19 september en 4 november De reacties waren allemaal zeer positief. De nieuwe Binc bleek gebruiksvriendelijk en vraagt maar weinig tijd om in te vullen. Uiteraard werd de nieuwe toepassing ook uitgebreid getest, zowel door de ontwikkelaar, medewerkers van Steunpunt Jeugdhulp en het agentschap Jongerenwelzijn als door de gebruikers zelf. Het resultaat was uitstekend, al zeggen we het zelf. Vanuit Binc werd ook een verbinding gelegd met de Moduledatabank. Dit zorgt er voor dat gebruikers enkel deze modules kunnen selecteren die zijn goedgekeurd voor hun organisatie. Op termijn willen we ook een verbinding maken met Insisto om zo de jeugdhulpbeslissingen rechtsreeks in Binc te kunnen importeren. Hiervoor wachten we echter tot Insisto voldoende stabiel is geworden. Het toegangsbeheer voor Binc werd gelijkgesteld met dat voor DoMinO (M-doc) en Insisto (A-doc). Daardoor volstaat het voor de gebruikers om slechts 1 rol aan te vinken in het gebruikersbeheer van ehealth. De meeste gebruikers hadden deze rol overigens al voor het invullen van het A-doc. Ondertussen is Binc online en we slaagden er in om alle te registreren parameters van ons verlanglijstje op te nemen in deze release. Wat er in de loop van 2015 zal bijkomen is functionaliteit die verder bouwt op deze geregistreerde gegevens. Dit is belangrijk omdat de gebruikers op deze manier geen correcties of aanvullingen zullen moeten doen aan de reeds geregistreerde dossiers. 1 De gebruikersgroep bestond uit begeleiders van De Touter, Kiosk, Ter Loke, Emmaüs, Tonuso, De Wiekslag, De Wissel, Jongerenwerking Don Bosco Genk, Elegast-Potgieter, Arcade, Pieter Simenon. Met dank voor hun feedback. 13 Steunpunt Jeugdhulp

16 Vanuit de voorzieningen blijft wel de vraag bestaan om eigen ontwikkelde of aangekochte systemen te kunnen koppelen aan Binc. Dit om dubbele registratie te vermijden. Op 16 oktober 2014 was er een eerste bijeenkomst waarop alle organisaties die geïnteresseerd waren in een mogelijke koppeling werden uitgenodigd. Binc werd gedemonstreerd, er was een korte toelichting over het belang van informatieveiligheid, en de technische mogelijkheden en beperkingen van een koppeling van eigen systemen met Binc werden uiteengezet. Deze bijeenkomst voldeed echter niet aan de verwachtingen van de organisaties, die duidelijke richtlijnen hadden verwacht. Er werd dus een nieuwe bijeenkomst georganiseerd (27 november), dit maal enkel met de grote spelers waarvan we konden veronderstellen dat zij reeds het verst gevorderd waren om een koppeling tot stand te brengen. Deze bijeenkomst leidde uiteindelijk tot een gedetailleerd stappenplan dat werd verstuurd op 19 december en ook te bekijken is op onze website. Voorlopig is er één voorziening die zal trachten om tegen de zomer van 2015 een eerste verbinding te maken. Op 13 januari 2014 verstuurde het agentschap Jongerenwelzijn een eerste maal een brief naar alle private organisaties Bijzondere Jeugdzorg. Het concept en tijdspad voor de nieuwe Binc werd hierin nogmaals verduidelijkt. Op 16 juni volgde een nieuwe brief met informatie over de planning voor 2014 en de opstart op 1 januari Onder meer de feedbacksessie en het eerste overleg in verband met een koppeling van eigen systemen met Binc werd hierin aangekondigd. Op 22 december tenslotte ontvingen alle voorzieningen een uitgebreide brief met richtlijnen voor het starten met de registratie in de vernieuwde Binc. Steunpunt Jeugdhulp op haar beurt verzond tweemaal een Binc Nieuwsflash (juli en oktober) met een samenvatting van de belangrijkste informatie. Alle communicatie is na te lezen op onze website. Hier kunnen gebruikers ook steeds terecht voor achtergrondinformatie, faq, handleiding enzovoort. Om Binc 2.0 voor te stellen aan de gebruikers werden 6 Provinciale Infodagen georganiseerd van 20 november tot 16 december (één in elke provincie, plus een extra sessie in Gent voor de laatkomers). In totaal bereikten we 356 deelnemers uit ongeveer 130 organisatie (zie verder bij Ondersteuning). Uiteraard moest de nieuwe versie van Binc ook een naam hebben. Daarom organiseerden we in het voorjaar een kleine poll bij de gebruikers. De naam Binc haalde het van Binc 2.0 en JUMP (jeugdhulpuitvoering in een modulair programma). De nieuwe naam werd goedgekeurd op de stuurgroep van 3 juni Aangezien 2014 in het teken stond van de ontwikkeling van een nieuwe versie en enkel de HCA diensten verder bleven registreren, was er natuurlijk weinig werk voor de helpdesk. We ontvingen slechts een 30- tal vragen via de helpdesk. Uiteraard zal de helpdesk in 2015 weer heel wat meer vragen te verwerken krijgen. We blijven elke werkdag bereikbaar en de meest gestelde vragen over de nieuwe Binc zullen als FAQ geplaatst worden op onze website. Steunpunt Jeugdhulp 14

17 De provinciale infodagen leken ons dé manier om minstens een paar personen uit elke organisatie helemaal klaar te stomen voor het werken met de nieuwe versie van Binc. We overliepen de krachtlijnen en aandachtspunten, maar gaven vooral een uitgebreide demo met veel ruimte voor vragen en opmerkingen. Samen met de handleiding (zie verder) en de helpdesk zouden de organisaties hiermee in staat moeten zijn om vanaf 1 januari 2015 opnieuw te starten met registreren. De presentatie van deze infodagen is beschikbaar via onze website. Nieuwe Binc, nieuwe handleiding. Met veel prentjes en een stap voor stap beschrijving zouden gebruikers hiermee aan de slag moeten kunnen, zonder verdere opleiding. Wanneer nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd aan Binc zal steeds een nieuwe stuk handleiding worden toegevoegd. De handleiding is beschikbaar via de toepassing zelf en via onze website. Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe Binc zijn we in 2014 ook al eenmaal bij een voorziening ter plaatse gegaan voor meer tekst en uitleg. Natuurlijk staan er in 2015 nog meer ondersteuningssessies bij private voorzieningen op het programma. In 2014 werd beslist de vragenlijsten en diensten van BergOp niet langer gratis aan te bieden aan de gebruikers van Binc. Het beperkt aantal gebruikers/ geregistreerde cliënten noopte het agentschap Jongerenwelzijn ertoe hun contract met BergOp (Praktikon) op te zeggen. We wilden de gebruikers van BergOp echter niet met lege handen achterlaten en organiseerden een bijeenkomst met geïnteresseerde voorzieningen en Gert Kroes van Praktikon (12 september 2014). Zo kwamen we tot een nieuwe overeenkomst waarbij het agentschap Jongerenwelzijn vanaf 2015 enkel de algemene kost zou dragen, Steunpunt Jeugdhulp zou instaan voor verdere ondersteuning. De organisaties die hierop inschrijven bij BergOp staan zelf voor de kosten per cliënt/afgenomen vragenlijst. Dit model werd gecommuniceerd in een brief op 21 oktober. Twaalf organisaties tekenden in. De HCA diensten blijven verder registreren in de vorige versie van Binc en zijn dus niet overgestapt naar Binc 2.0. Deze versie kreeg ondertussen de naam Binc-HCA. In 2013 werd Kris Maes, een medewerker van de HCA-Oost-Vlaanderen gedurende één maand gedelegeerd naar Steunpunt Jeugdhulp om rapportage mogelijk te maken vanuit de ruwe gegevens uit Binc. Hierdoor konden de HCA-diensten begin 2014 voor het eerst tamelijk volledige rapporten trekken uit BINC en dit ook gebruiken voor hun jaarverslag. Omdat dit systeem nog nieuw is, maakten niet alle diensten hiervan gebruik. Ongeveer de helft van de diensten blijft gebruik maken van het eigen registratiesysteem of van het vroegere registratiesysteem van de toenmalige OSBJ. Het zwakke punt van deze registratiemogelijkheid is dat de diensten niet zelf hun geregistreerde gegevens kunnen downloaden voor de rapportage. De downloads van de gegevens moeten telkens gemaakt 15 Steunpunt Jeugdhulp

18 worden door Smals (ontwikkelaar Binc-HCA) en dan worden doorgestuurd. Om dit enigszins werkbaar te maken stuurt Smals nu elke veertien dagen de download van de gegevens door naar Steunpunt Jeugdhulp die dan verder zorgt voor de dispatching naar de diensten. In de toekomst moet het mogelijk zijn dat de diensten zelf downloads kunnen maken. In 2014 werden geen stappen meer gezet in de verdere verbetering van het registratiesysteem op zich. Daarom kwam de werkgroep registratie niet meer samen. Nochtans zijn er nog een aantal aanpassingen noodzakelijk voor een goede functionaliteit. We hopen dat de overheid hier tijd en middelen voor vindt in Hiervoor werd reeds een aanzet gegeven tijdens een overleg dat doorging op 25 november met Smals en Jongerenwelzijn. Er werd afgesproken dat Smals vijf dagen kan besteden in het voorjaar van 2015 voor de verbetering van BINC-HCA. De stuurgroep bewaakt de grote lijnen van het project en wordt voorgezeten door Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn. De stuurgroep, met vertegenwoordigers van het Agentschap Jongerenwelzijn, het kabinet Vandeurzen en Steunpunt Jeugdhulp, kwam samen op 18 maart, 3 juni, 4 september en 6 november Steunpunt Jeugdhulp 16

19 Doelstelling 2: De initiatiefnemer informeert jeugdhulpverleners uit de bijzondere jeugdbijstand en het algemeen welzijnswerk over de juridische aspecten van hun werk in relatie tot minderjarigen en hun (gezins)context. Actie 1. Organiseren van een juridische helpdesk. Actie 2. Ter beschikking stellen van de meest relevante juridische vragen uit de helpdesk met antwoord, in compacte vorm. Actie 3. Beheer van een website met praktijkgerichte juridische informatie voor jeugdhulpverleners (zie bestaande databank gratis toegankelijk voor iedereen. Actie 4. Ontsluiten van praktijkvragen over de rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulpverlening naar het middenveld in uitgewerkte artikels in e-zine en/of website. Actie 5. Publicatie van een e-zine dat dergelijke informatie aanbiedt in samenwerking met andere partners uit jeugdhulpverlening en het brede middenveld De ondersteuning die Steunpunt Jeugdhulp in het kader van deze opdracht opneemt is: informeren en leren omgaan met een juridische achtergrond van het handelen binnen de jeugdhulpverlening. Professionele hulpverlening kent en houdt rekening met de juridische achtergrond. Steunpunt Jeugdhulp vervult hierin een vertaalfunctie waarbij concrete vragen geduid worden binnen het regelgevend kader. Deze ondersteunende rol wordt ingevuld via drie pijlers (invulling van de drie bovengenoemde acties). Via de juridische helpdesk wordt de professionaliteit van jeugdhulpverleners ondersteund door het op vraag verstrekken van informatie over juridische regels en procedures waarmee jeugdhulpverleners geconfronteerd worden in hun relatie met de cliënt. Via het online helpdesk-formulier en mail ) of individuele contacten met het juridisch team bereiken vragen vanuit het werkveld het juridisch team. De Bijzondere Jeugdzorg en het Algemeen Welzijnswerk vormen de primaire doelgroep (antwoord zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 14 dagen). Andere jeugdhulpverleners, studenten, hulpverleners uit belendende sectoren, kunnen ook met hun vragen bij Steunpunt Jeugdhulp terecht (antwoord zo snel mogelijk, afhankelijk beschikbaarheid helpdesk). Particulieren worden doorverwezen naar meer gepaste kanalen. Een tweede pijler is de juridische FAQ-lijst op de website. De meest gestelde helpdeskvragen worden op een korte, toegankelijke wijze in de FAQ-lijst opgenomen. Zo vinden jeugdhulpverleners met juridische vragen een mogelijk antwoord of begin van antwoord. Een derde pijler is het ontsluiten van informatie via de websites en e-zine: en Jeugdenkinderrechten.be bestaat uit een online-databank (artikels vanaf 2011) en de verspreiding van e-zines ( 8x per jaar), enkel toegankelijk voor abonnees. Dit in samenwerking met uitgeverij Larcier. De leden van jeugdrecht.be (gesubsidieerde sectoren: AWW en BJZ) kunnen wel vrij aansluiten bij jeugdenkinderrechten.be. Het abonnementsbeheer van deze gesubsidieerde sectoren gebeurt door Steunpunt Jeugdhulp. Jeugdenkinderrechten.be bouwt verder op de databank en werkwijze van jeugdrecht.be. De onlinedatabank jeugdrecht.be bleef bestaan en werd vrij toegankelijk. Alle artikelen van jeugdenkinderrechten.be verschijnen na 12 maanden ook vrij toegankelijk op jeugdrecht.be. 17 Steunpunt Jeugdhulp

20 Tot slot, biedt het juridisch team ook vormingen aan omtrent juridische thema s binnen de jeugdhulpverlening o.a. beroepsgeheim, decreet rechtspositie minderjarige, grijze zone ouders/minderjarigen, maatschappelijke verontrusting,. Dit aanbod is gericht op alle sectoren van de jeugdhulp en betreft vormingen op maat aan te vragen tegen betaling. De helpdesk biedt een belangrijke ondersteunende functie naar het werkveld. Het werkveld heeft duidelijk een nood aan juridische toetsing van de mogelijkheden van handelen binnen een correct juridisch kader. Zowel individuele hulpverleners in concrete casussen, als leidinggevenden en teamverantwoordelijken willen hun handelswijze toetsen aan het regelgevend kader. Daarnaast zijn vragen ook gericht op het inwinnen van correcte informatie om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen verder helpen. De antwoorden zijn er op gericht het regelgevend kader aan te geven rond een bepaalde materie of handelswijze, evenals het vertalen van het regelgevend kader. Vanuit de helpdesk wordt er dan ook naar gestreefd om een voor de praktijkwerker toegankelijk antwoord te formuleren, toegepast op de concrete situatie. In 2014 registreerden we 422 juridische helpdeskvragen (gemiddeld 35 vragen per maand, t.o.v. 34 per maand in 2013). Sinds 2013 maken we een aparte registratie voor vragen die door particulieren aan Steunpunt Jeugdhulp gesteld worden. Van de 422 vragen geregistreerd op de helpdesk (ingediend via het digitaal formulier) werden er 32 ingediend door particulieren. Deze worden vanaf 2013 in een aparte registratie verwerkt samen met vragen van particulieren die Steunpunt Jeugdhulp telefonisch of via mail bereikten. Aantal vragen toegekomen bij het juridisch team Steunpunt Jeugdhulp ( via mail, telefonisch of het helpdeskformulier): Jaar Aantal Tabel 1 - aantal juridische helpdeskvragen per jaar Vanaf de start van de registratie in 2007 tot heden (13/1/2015) bereikten al 3317 vragen de helpdesk. Steunpunt Jeugdhulp 18

21 Antwoordtermijn Alle helpdeskvragen vanuit de sectoren AWW en BJB, worden in principe beantwoord binnen de vooropgestelde tijd van twee weken 14 kalenderdagen. Antwoordtermijn dagen De dag zelf % Na 1 dag 75 19% Na 2 dagen 41 10% Tussen 3 en 14 dagen % Meer dan 14 dagen 7 2% TOTAAL % Gemiddelde 3 Tabel 2 - antwoordtermijn De gemiddelde antwoordtermijn voor de helpdeskvragen (excl. vragen van particulieren) is 3 dagen. Dit gemiddelde werd berekend inclusief sluitingsperiodes, weekend- en feestdagen. 120 vragen werden de dag zelf beantwoord, 75 vragen na 1 dag, 41 vragen binnen 2 dagen. Daarbij moet benadrukt worden dat hier gerekend wordt met kalenderdagen en niet werkdagen. In 2014 werden 7 vragen niet binnen deze termijn beantwoord. Verschillende redenen kunnen hiervoor worden aangehaald: sluitingsperiode van de helpdesk gedurende 2 weken in de zomerperiode, een aantal vragen vereisten specifieke expertise en werden voorgelegd aan deskundigen - de vraagstellers werden hier wel van op de hoogte gebracht, of het ging om vragen niet gesteld vanuit AWW en BJB deze worden wel beantwoord maar met geen enkele verplichting omtrent de termijn waarin ze verwerkt worden. Van de 390 vragen werden 234 vragen gesteld door de ruime sector Bijzondere Jeugdzorg, 15 helpdeskvragen werden vanuit AWW gesteld en 73 vragen vanuit pleegzorg. Samen goed voor 82,57% van de gestelde vragen. Daarbij stellen we een duidelijke stijging vast van het aantal vragen gesteld vanuit pleegzorg (begeleidende diensten en pleegouders) namelijk van 37 vragen in 2013 naar 73 vragen in Omdat particulieren meteen doorverwezen worden, zijn deze gegevens niet opgenomen in onderstaand overzicht. Ook de vragen van studenten, tenzij student-stagiairs, werden niet in deze telling opgenomen. Anderen die Steunpunt Jeugdhulp aanspraken (in tabel: 6.67%) zijn onder andere ziekenhuizen, artsen, advocaten, verzekeringsdeskundigen, andere overheden: jeugd en justitie, gemeenten, Ngo s, justitiehuizen, OCMW s, zelfstandig therapeuten. Zij stelden vragen die betrekking hadden op jeugdhulpverlening en kregen als professionele hulpverleners ook een antwoord vanuit de helpdesk. SECTOR Aantal vragen % BJB % Pleegzorg % AWW % CLB en Onderwijs % K&G % 19 Steunpunt Jeugdhulp

22 VAPH % GGZ % Politie % Andere % Totaal % Tabel 3 - wie stelde een vraag (sectoren) BJB Pleegzorg AWW CLB en Onderwijs K&G VAPH GGZ Politie Andere Figuur 1 - wie stelde een vraag (sectoren) Eén vierde van de vragen gaat over beroepsgeheim. Dit zijn vragen over beroepsgeheim, verslaggeving, dossier, doorgeven van informatie, medisch beroepsgeheim. Veel vragen betreffen de werking van de Jeugdhulpverlening (dagelijkse werking en procedure) (17.95%). Ook vragen over pleegzorg, ouders en vertegenwoordiging, privacy en jeugddelinquentie worden veel gesteld. ONDERWERP Aantal vragen % Beroepsgeheim % Jeugdhulpverlening % Pleegzorg % Ouders en vertegenwoordiging % Privacy % Jeugddelinquentie % Leefomgeving van de jongere % Fin. Aspecten % Misdrijven en hun gevolgen % DRM % Bekwaamheid % Vreemdelingen % Psychiatrie % TOTAAL % Tabel 4 - waarover werden vragen gesteld Steunpunt Jeugdhulp 20

23 Beroepsgeheim Jeugdhulpverlening Pleegzorg Ouders en vertegenwoordiging Privacy Jeugddelinquentie Leefomgeving van de jongere Fin. Aspecten Misdrijven en hun gevolgen DRM Bekwaamheid Vreemdelingen Psychiatrie Figuur 2 - waarover werden vragen gesteld De juridische FAQ is een lijst met veel gestelde juridische vragen, te raadplegen via het menu juridische ondersteuning op de website. Via een systeem van trefwoorden vindt de gebruiker vragen over een specifiek thema terug. In de juridische FAQ worden de meest gestelde vragen opgenomen. De opgenomen vragen zijn gebaseerd op de helpdeskvragen, maar overstijgen de individuele toepassing van een helpdeskvraag. Ze zijn algemeen, kort en toegankelijk geformuleerd. De FAQ is tevens verbonden met de databank jeugdrecht.be en de databank jeugdenkinderrechten.be. Wie meer achtergrondinformatie zoekt, kan vanuit het concrete FAQ-antwoord doorklikken naar een artikel op jeugdrecht.be of jeugdenkinderrechten.be. In die zin is er naast vraag en antwoord ook meestal een link opgenomen naar een aansluitend artikel. Daarbij geldt voor jeugdenkinderrechten.be dat de toegang tot de artikels beperkt is tot geregistreerde abonnees. De artikels op jeugdrecht.be zijn vrij toegankelijk. Het doel is de jeugdhulpverleners handvaten aan te bieden om een moeilijk juridisch kader zelf toe te passen op een concrete situatie. Een goed uitgebouwde juridische FAQ daagt hen uit om zelf actief een antwoord te formuleren. De juridische FAQ telde op 31 december 2014 : 259 vragen. Alle vragen werden daarbij herwerkt rekening houdend met het nieuwe jeugdhulplandschap. Oude terminologie werd verwijderd, antwoorden werden aangepast aan nieuwe procedures en nieuwe regelgeving. 25 vragen bevatten volledig nieuwe inhoud. 21 Steunpunt Jeugdhulp

24 Er werd gezocht naar manieren om de FAQ-databank toegankelijker te maken. Dit wordt mee opgenomen in het kader van de nieuwe website die Steunpunt Jeugdhulp ontwikkelt en die in 2015 in gebruik zal worden genomen. Het aantal pageviews over de FAQ-categorieën daalde in verhouding tot vorige jaren tot 5510 ten opzichte van 8227 in 2013 en 8249 in De 10 meest bekeken vragen in 2014: 1. Wat is ontzetting uit het ouderlijk gezag? Wanneer kan het? 2. Als hulpverleners begeleiden we een gezin waarbij ouders en kind in toenemend conflict leven. Ouders willen hun kind uit huis zetten. Kan dit? 3. Wat verstaat men onder het gedeeld beroepsgeheim? 4. Kan een jongere verhoord worden zonder dat zijn ouders hiervan op de hoogte zijn? Wanneer krijgen de ouders inzage in de inhoud van het verhoor? 5. Kan een kind stelen van zijn ouders? 6. Wat is pleegvoogdij? 7. Wat is het verschil tussen pleegzorg en voogdij? Kan de voogd ook pleegouder zijn/worden? 8. Is een ouder onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn 18 jaar geworden zoon? Kan de ouder van zijn zoon eisen dat hij ergens anders gaat wonen? 9. Kan een gescheiden moeder haar kinderen laten dopen zonder toestemming vader (met wie geen contact is)? Dienen wij als voorziening de moeder te ondersteunen? 10. Moeder en vader liggen in vechtscheiding. Moeder weigert haar nieuwe adres waarop ze met haar zoon verblijft aan de vader door te geven. Vader verwacht deze informatie van mij als hulpverlener te ontvangen, ben ik hiertoe verplicht? Jeugdrecht.be is het resultaat van een samenwerking tussen Steunpunt Jeugdhulp en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Jeugdrecht.be maakt de praktijkwerker wegwijs in de rechtspositie van jongeren en jongvolwassenen in de hulpverlening. In 2012 kreeg dit initiatief een nieuwe wending door samenwerking met de uitgeverij Larcier in de vorm van het Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten (TJK). Jeugdrecht.be is een online databank met artikels over de rechtspositie van kinderen. Elk artikel vertrekt vanuit een praktijksituatie en wordt uitgediept en theoretisch en praktisch toegelicht. De website jeugdrecht.be blijft voortbestaan. De artikels vanaf januari 2011 werden ook overgezet naar in het kader van de samenwerking met uitgeverij Larcier. De databank jeugdrecht.be bleef wel bestaan en werd vrij toegankelijk. Vanaf januari 2013 werden de eerste artikelen van TJK-e-zine vrijgegeven (na 12 maanden voorbehouden te zijn voor de abonnees van jeugdenkinderrechten.be). Ze worden opgenomen op jeugdrecht.be en zijn vrij toegankelijk. Hierdoor zal ook opnieuw beweging komen op de website van jeugdrecht.be. Steunpunt Jeugdhulp 22

25 Telkens wanneer over een item een nieuw artikel verscheen in TJK-e-zine, werd dit ook vermeld op jeugdrecht.be. Dit gebeurde door bovenaan het artikel op jeugdrecht.be te melden dat een update verschenen was in TJK-e-zine met een link. Updates van artikels uit jeugdrecht.be, verschijnen ook onmiddellijk op jeugdrecht.be. Sinds januari 2012 werd ook de website actief in gebruik genomen. Het opzet, uitzicht en gebruikswijze van deze website is volledig vergelijkbaar met jeugdrecht.be maar blijft enkel toegankelijk voor abonnees (leden via uitgeverij Larcier - abonnees op TJK en leden via Steunpunt Jeugdhulp - AWW en BJZ). De website jeugdenkinderrechten.be stoelt op de samenwerking tussen de uitgeverij Larcier, Kenniscentrum Kinderrechten, de werkgroep rechtspraak-feitelijke vereniging en Steunpunt Jeugdhulp. Het TJK-project bestaande uit het tijdschrift TJK en het e-zine TJK wordt aangestuurd vanuit drie redacties: een wetenschappelijke redactie, een rechtspraakredactie en een e-zine-redactie. De hoofdredactie van TJK wordt gevormd door de drie hoofdredacteurs respectievelijk: Johan Put, Geert Decock en Min Berghmans. Steunpunt Jeugdhulp staat in voor de hoofdredactie van de artikels in het e-zine TJK en het beheer van de website De drie redacties samen vormen met de ereleden (Eugeen Verhellen, Herman Pas, Els Dumortier, Rudi Roose) de TJK-redactieraad die instaat voor het algemeen concept, strategische beslissingen en visieontwikkeling van het globale TJK-project. Het TJK-project, tijdschrift en e-zine, worden uitgegeven door uitgeverij Larcier. 8 maal per jaar verzorgt het Steunpunt Jeugdhulp in het kader van het Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten de samenstelling en verspreiding van een e-zine TJK. Dit gebeurt elke maand, behalve in juli, augustus en december. Het Steunpunt Jeugdhulp verzorgt de hoofdredactie van de artikels die in het e-zine TJK. De redactie rechtspraak voert de hoofdredactie over de rubrieken actueel en publicaties. Steunpunt Jeugdhulp zorgt voor de samenstelling en verspreiding van het e-zine onder de abonnees van Steunpunt Jeugdhulp (gesubsidieerde sectoren: AWW en BJB) en levert een e-zine aan uitgeverij Larcier voor de verspreiding onder de abonnees bij de uitgeverij. Het e-zine TJK werd aangestuurd vanuit een ruime redactieraad : Berghmans Min - Steunpunt Jeugdhulp Bosmans Jan - Vlaams Welzijnsverbond Desmet Nele - Jurist Kinderrechtswinkel Geboers Jef - Coördinator Kinderrechtencoalitie Krobea Lieve - Jurist Kind en gezin Louwagie Jole - Integrale Jeugdhulp Melkebeek Christine - ondervoorzitter Kireco Rom Marjan - Jurist Kinderrechtencommissariaat Van der Auweraert Johan - Toegangspoort Vlaams Brabant/Brussel Van Haelst Joost - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Vanhecke Itte - Stafmedewerker SAW Van Looveren Annemie - Jurist Steunpunt Jeugdhulp Verhas Christel - Jurist Gezinsbond 23 Steunpunt Jeugdhulp

26 Deze E-zine-redactie wordt geleid door Min Berghmans, directeur Steunpunt Jeugdhulp, bijgestaan door Annemie Van Looveren, jurist Steunpunt Jeugdhulp. Redactiesecretaris was tot 30 juni 2014 Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie. Vanaf 1 juli 2014 is het redactiesecretariaat overgenomen door Annemie Van Looveren. De redactie kwam in keer samen (27/2 en 18/9). Daarnaast waren er nog 2 vergaderingen tussen hoofdredacties en uitgeverij Larcier. Het e-zine TJK is een digitale nieuwsbrief met volgende rubrieken: De artikels raken vanuit een praktijkvoorbeeld telkens een actueel item aan in verband met jeugd en kinderrechten dat in een toegankelijk taal verder wordt toegelicht voor juristen en niet-juristen. Daarnaast bevatte elk e-zine 5 actueel items en 5 items publicatie. De items actueel hebben altijd betrekking op actuele juridische thema s in regelgeving en rechtspraak. In het e-zine TJK worden geen nieuwsberichten vanuit de sectoren of aankondigingen van studiedagen, e.d. opgenomen. Voor deze zaken wordt vanuit de website doorverwezen naar het e-zine / de nieuwsbrief van de kinderrechtencoalitie. De derde rubriek publicaties bevat recensies en verwijzingen naar interessante publicaties (onder andere boeken en tijdschriftartikels) en korte introducties van lopend of gepubliceerd onderzoek. Rubriek Artikels TJK-e-zine 2014: In het e-zine TJK verschenen in artikels waarvan 17 nieuwe artikels en 8 updates Minderjarigen, pers en privacy. (update) Auteur: Min Berghmans, Steunpunt Jeugdhulp Kids op de fiets. Auteur: Lies Lambert en Soraya Namavar, Mobiel 21 VZW Hé dat is van mij! Eigendom van minderjarigen. Auteur: Lydwine Huizinga, Steunpunt Jeugdhulp Voogdij voor Europese Niet begeleide minderjarigen. Auteur: Johan Van Genechten, stafmedewerker Minor Ndako De doorverwijzing van niet begeleide minderjarigen naar de Integrale Jeugdhulp. Auteur: Johan Van Genechten, stafmedewerker Minor Ndako Opvang en begeleiding van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Auteur: Johan Van Genechten, stafmedewerker Minor Ndako En als ik de rechter nu niet versta? Taalregelgeving in de Jeugdrechtbank/Familierechtbank. Auteur: An de Puydt, advocaat, met medewerking van Annemie Van Looveren en Lydwine Huizinga, Steunpunt Jeugdhulp Het horen van minderjarigen: aangepast in de wet Familierechtbank. Auteur: Eric Van der Mussele, advocaat te Antwerpen, Sectiehoofd Jeugdrecht, BJB Antwerpen en Lid OVB Commissie Jeugdrecht, ondervoorzitter Unie van Jeugdadvocaten Tienerouders en school: gelijke onderwijskansen voor iedereen. (update) Auteur: Katrien van Santvoet, Fara Het recht op spelen. Auteur: Joost Van Haelst, coördinator Kinderrechten, Vlaamse Overheid afdeling Jeugd Impact van geluidsnormen op het vrijetijdsaanbod van jongeren. Auteur: Toon Luypaert, stafmedewerker Ruimte, De Ambrassade VZW. Steunpunt Jeugdhulp 24

27 Het politieverhoor van minderjarige verdachten. Auteur: Lieve Balcaen, Steunpunt Jeugdhulp Het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen. Auteur: Nele Desmet, Juriste Kinderrechtswinkel Het verhoor van minderjarigen algemene principes. Auteur: Christine Melkebeek, vice-voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen Definitief uitgesloten op school: wat nu? Auteur: Mieke Richart, Meldpunt Onderwijs de En wat met cyberpesten? Auteur: Erika Coene, attachee Studiedienst, Directie SCW Gezinspolitiek Gezinsbond Ernstig verontrust in een kind: wat doe je met je beroepsgeheim? (update) Auteur: Annemie Van Looveren, Steunpunt Jeugdhulp Hoe geheim is beroepsgeheim op sociale netwerksites? (update) Auteur: Wederik De Meersman, Steunpunt Jeugdhulp Ongepland zwanger: beslissingsrecht en beroepsgeheim. Auteur: Nele Desmet, Juriste Kinderrechtswinkel Zwangerschap na verkrachting: de taboes doorprikt. Auteur: Silke Brants, Stafmedewerker Fara Pleegzorg: nieuwe uitgangspunten in een nieuw decreet. Auteur: Min Berghmans, Steunpunt Jeugdhulp De installatiepremie (update) Auteur: Sandrine Lippens, Stafmedewerker VZW Centrum voor Ambulante Begeleiding Gent Jong en op eigen benen: centen en BZW (update) Auteur: Sandrine Lippens, Stafmedewerker VZW Centrum voor Ambulante Begeleiding Gent Jong en op eigen benen: betaalbare woning gezocht. (update) Auteur: Sandrine Lippens, Stafmedewerker VZW Centrum voor Ambulante Begeleiding Gent De huurwaarborg (update). Auteur: Sandrine Lippens, Stafmedewerker VZW Centrum voor Ambulante Begeleiding Gent 7 artikels werden geschreven door of met actieve medewerking van medewerkers van Steunpunt Jeugdhulp. Daarnaast voerde Steunpunt Jeugdhulp de hoofdredactie over alle artikels, verzorgde steeds nalezing van de artikels (tweede nalezing door externen, bewaakte de toegankelijkheid van de aangebrachte artikels en begeleidde de auteurs in het schrijven van hun artikel voor e-zine TJK. Alle artikels zijn gedurende 12 maanden voorbehouden voor TJK-abonnees met uitzondering van de updates van artikels oorspronkelijk verschenen op jeugdrecht.be die onmiddellijk vrij toegankelijk zijn op jeugdrecht.be Op basis van een initiatief gegroeid binnen de e-zine-redactie, organiseerde uitgeverij Larcier op 28 maart 2014 een studiedag te Antwerpen over Politioneel verhoor van minderjarigen. Een leidraad voor het politioneel verhoor van minderjarigen in het kader van de Salduz-wet.. Deze studiedag werd georganiseerd in samenwerking met de Unie van Jeugdadvocaten. Enkele auteurs vanuit de e-zineredactie: Lieve Balcaen (Steunpunt Jeugdhulp), Nele Desmet (Kinderrechtswinkel), Christine Melkebeek (vice-voorzitter Kinderrechtencoalitie) en Marjan Rom (Kinderrechtencommissariaat) leverden een bijdrage in het boek dat naar aanleiding van deze studiedag verscheen en vertaalden deze naar een artikel dat verscheen in het e-zine (E-zine ). 25 Steunpunt Jeugdhulp

28 Rubriek Actueel in TJK-e-zine 2014: De inhoud voor deze rubriek werd aangereikt door Christine Melkebeek en betreft vooral een weergave van rechtspraak. Tot juni 2014 stond de rubriek onder redactie van de e-zine-redactie onder leiding van Steunpunt Jeugdhulp. Vanaf juni 2014 werd de inhoudelijke eindredactie overgenomen door de redactie rechtspraak. Steunpunt Jeugdhulp verzorgt sindsdien enkel de opname ervan in het e-zine. Voetbalwet: jeugdrechtbank kan stadionverbod niet verminderen onder het minimum van 3 maanden Wetgeving: hoorrecht van minderjarigen/rechts(on)bekwaamheid van meerder- en minderjarigen Kind in POS Geplaatst in pleeggezin contact met ouders tijdelijk stopgezet Verzoek tot welbepaald omgangsrecht met doopkind artikel 375bis BW Wrongful life vordering zwaar gehandicapt kind afgewezen België schendt artikel 8 EVRM niet in zaak van draagmoederschap KIDS-ID Onderhoudsbijdragen Vader in de gevangenis Minderjarige jonger dan 12 jaar gerechtelijke hulpverlening belang van het kind Het verbod op het dragen van religieuze eretekens in het GO! wankelt Spijbelen? Parentificatie? Het nieuwe jeugdlandschap Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende de mededelingsprocedure aangenomen te New York op 19 december 2011 Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen gedaan te s Gravenhage op 19 oktober 1996 Geen week/week regeling in het belang van het kind Uitoefening ouderlijk gezag omgangsecht transgender operatie van de moeder vorm van draagmoederschap Familienaam van de moeder gelijkheid tussen echtgenoten Uitoefening van het ouderlijk tuchtigingsrecht: vatbaar voor een te ruime interpretatie? Verblijfsregeling Naamsoverdracht aan kind en aan geadopteerde Moederschapsverlof vereist zwangerschap en bevalling Geldafhalingen van de rekening van een minderjarige door een ongemachtigde Verblijfsregeling kinderen opleggen van niet-gevorderde verblijfsregeling Bijstand van een advocaat bij het verdachtenverhoor kwetsbaarheid van de verdachte vóór de Salduz-wet Uithandengeving voorwaarden leeftijdsgrenzen Betere bescherming van kinderen tegen cyberlokkers Internationaal privaatrecht adoptie kafala toestemming Steunpunt Jeugdhulp 26

29 Verbod van foltering detentie in jeugdgevangenis van geestelijk gestoorde twaalfjarige jongen uitspraak van het EHRM Euthanasie voor minderjarigen België kiest opnieuw voor de opsluiting van gezinnen met kinderen die illegaal in het land verblijven Op reis met geld van de dochter Week-weekregeling na echtscheiding als ouders ver uit elkaar wonen Problematische opvoedingssituatie (POS) vechtscheiding Verblijf- en onderhoudsregeling van een baby kansarmoede van mama Problematische opvoedingssituatie (POS) spijbelen, fugue, drugsgebruik, MOF NBMV: geen verplichting om beroep te doen op Bijzondere Jeugdbijstand voor aanvraag OCMWondersteuning Verbetering jeugdbescherming opnieuw uitgesteld Internationale Kinderontvoering Rechtspraak Grondwettelijk Hof onder vuur? Afdwingen omgangsrecht grootmoeder dwangsom belang van het kind Wensouders baby D. in beroep vrijgesproken Rubriek Lectuur in e-zine TJK 2014: De inhoud voor deze rubriek werd aangereikt door Christine Melkebeek en betrof een weergave van wetgeving, rechtsleer en nieuw verschenen boeken of webpublicaties. Tot juni 2014 stond de rubriek onder redactie van de e-zine-redactie onder leiding van Steunpunt Jeugdhulp. Vanaf juni 2014 werd dit overgenomen door de redactie rechtspraak. Steunpunt Jeugdhulp verzorgt sindsdien enkel de technische opname ervan in het e-zine en reikt soms input aan. Algemeen Hoofddoekenverbod? Een no go! Het rechtspositiedecreet voor leerlingen. Overzicht van 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag. Levensbeschouwing en onderwijs, het juridisch kader. GAS-wetgeving Minderjarigen Europees onderzoek participatie in jeugdstrafrecht Kinderrechten in migratie: ideaal of ondergrens? Onderwijs en kinderen op de vlucht/ knelpunten en aanbeveling vanuit een kinderrechtenperspectief. De minderjarige en het gerecht. Bewind over meerderjarige onbekwamen. Handleiding voor de familiebewindvoerder. Too little too late: (g) een recht op inclusief onderwijs in Vlaanderen. Alternatieve geschillenoplossing in de nieuwe familierechtbank: een stap voorwaarts of gemiste kans? Het overgangsrecht van de wet van 30 juli Steunpunt Jeugdhulp

30 Het politieverhoor van minderjarige verdachten op maat van het kind? Waarom de KeKi databank voor stagebegeleiders een must is. Het nieuwe naamrecht: is Napoleon werkelijk dood? De nieuwe wettelijke regeling inzake het bewind en de planning van de nalatenschappen van de ouders van een mentaal gehandicapt kind. België ratificeert het Optioneel Protocol bij het IVRK Sociale Landkaart. Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen. Beroepsgeheim Dat verandert de zaak. Een bijdrage tot de articulatie van Integrale Jeugdhulp Kwetsbaren in het nieuwe recht. Toepassing van de rechten van het kind in het Vlaams basisonderwijs. Casestudy van kinderrechtenscholen Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-belgische afkomst Wet en Duiding. Kids-Codex - 5-delig.( update 2014) GAS-boetes: het kan ook anders Handleiding aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid Slachtofferbeleid. Wetgeving en reglementering Integrale jeugdhulp, een traject met hinderpalen? (visietekst van de jeugdmagistratuur) Kinderen en de crisis Spermatoerisme. De juridische en maatschappelijke gevolgen. Gezinsbijslagen worden sociaal grondrecht. Gelijkonderwijskansenbeleid in de school of expliciet kiezen voor het voeren van een armoedebeleid in de school Kinderontvoeringsverdrag niet begraven na uitspraak EHRM Kwetsbare vrije tijd? Uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid. Traditioneel pestgedrag versus cyberpesten: een verkennende analyse van zelfgerapporteerd daderen slachtofferschap De totstandkoming van de Europese richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat Nieuwe partijen bij het VN-Kinderrechtenverdrag en de klachtenprocedure Een voogd is iemand die voor je zorgt van een afstand -Europese kwaliteitsstandaarden voor voogden. Werken met patiënten Jeugdrecht.be is vrij toegankelijk geworden eind Abonneren is niet meer nodig voor deze website. De toegang tot de website en het e-zine TJK is wel afhankelijk van een abonnement. Men kan zich abonneren via Steunpunt Jeugdhulp. Dit is enkel mogelijk voor de Steunpunt Jeugdhulp 28

31 gesubsidieerde abonnementen voor hulpverleners AWW/BJB en pleegouders. Anderen kunnen zich abonneren via uitgeverij Larcier. De toegang tot de website en het ontvangen van het e-zine TJK is dan gekoppeld aan het abonnement op het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (145 Jaargang 2014: 4 papieren nummers, 8 e-zines TJK en toegang tot de database jeugdenkinderrechten.be). De abonnees via Steunpunt Jeugdhulp ontvangen dit tijdschrift niet. Jaar Leden via Steunpunt Jeugdhulp Leden via Larcier Tabel 5 leden TJK Totaal In 2014 werden door de juristen van Steunpunt Jeugdhulp verschillende externe vormingen gegeven. De vraag naar vormingen was lager dan de voorbije jaren. Dit is mogelijk te wijten aan de aandacht, tijd en financiële middelen die het werkveld momenteel besteedt aan de aanpassingen aan het vernieuwde jeugdhulplandschap en de vormingen die daarvoor nodig zijn. Steunpunt Jeugdhulp verzorgde in 2014 voor Integrale Jeugdhulp vorming over het vernieuwd jeugdhulplandschap (zie hoofdstuk 4 van dit jaarverslag). Voor een overzicht zie bijlage III van dit jaarverslag. Noodzakelijk voor een goede juridische dienstverlening is het op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen een aantal juridische thema s en het inbrengen van opgebouwde expertise over deze juridische thema s op bepaalde fora. Het up to date houden van de juridische expertise gebeurt via lectuur en onderzoek, maar ook door deelname aan externe vormingen. Het juridisch team maakt in dit kader ook deel uit van verschillende werkgroepen en bracht expertise in op verschillende fora: werkgroep Jeugdsanctierecht, de stuurgroep decreet rechtspositie minderjarige en werkgroep studiedag DRM, dialooggroep Besluit Vlaamse Regering Pleegzorg, werkgroep participatieraden pleegzorg en de stuurgroep Protocol van Moed, expertengroep kinderrechtencommissariaat over artikel 433bis SW, focusgroep en adviesraad Keki, Kinderrechtenforum en kinderrechteneducatie georganiseerd door Kinderrechtencoalitie, Jaarverslag Kinderrechten-commissariaat en het Europees Congres Het belang van het kind. Er werd ook meegewerkt aan de updating van de KIDS-Codex van uitgeverij Larcier (verschenen in 2015). 29 Steunpunt Jeugdhulp

32 Steunpunt Jeugdhulp blijft sterk inzetten op de juridische ondersteuning van de jeugdhulp. De nood aan informatie over de rechten van minderjarigen o.a. over omgaan met beroepsgeheim, jeugddelinquentie, de nieuwe verhoudingen in het nieuwe jeugdhulplandschap, blijft hoog. Die informatie moet via verschillende kanalen doorstromen naar de jeugdhulpverleners : vormingen, helpdesk, artikels, FAQ-vragen, De gehele juridische dienstverlening van Steunpunt Jeugdhulp vormt dan ook een complementair geheel. Het is ook belangrijk om deze informatie heel toegankelijk, overzichtelijk en thematisch aan te bieden zodat hulpverleners zelfstandig informatie kunnen zoeken en verwerken en de gevonden informatie gemakkelijk zelf verder kunnen verspreiden via team,.. Om die reden bereidde Steunpunt Jeugdhulp in 2014 een herwerking voor van zijn juridische ondersteuning waarbij in de loop van 2015 alle juridische ondersteuning op de website samengebracht zal worden per thema: alle artikels, FAQ-vragen, ondersteunende documenten en publicaties, De voorbije jaren was er een grote nood aan informatie over beroepsgeheim. Dit zal op een apart deel van de website meer aandacht krijgen waarbij ook ondersteunende documenten geactualiseerd en uitgewerkt werden. Ook de samenwerking met uitgeverij Larcier, Redactie Rechtspraak en Keki, wordt in het kader van verdergezet in Deze dienstverlening kwaliteitsvol blijven leveren met een zeer klein juridisch team vereist elk jaar opnieuw een bijzondere inspanning. Steunpunt Jeugdhulp 30

33 Doelstelling 3: De initiatiefnemer verwerft, verwerkt en ontsluit relevante informatie die de jeugdhulpverleners helpt bij de optimalisering van hun opdracht. Steunpunt Jeugdhulp verzamelt, vertaalt, verrijkt en verspreidt informatie voor de brede sector van de jeugdhulp. Dit gebeurt zowel online, via onze websites en e-zines, als op papier. Het afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van de ontwikkeling van een nieuw online kennisplein.be. Deze nieuwe website wordt ontwikkeld samen met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Expertise Netwerken en wordt dé plek waar welzijnswerkers en hulpverleners terecht kunnen voor actuele informatie over de meest uiteenlopende thema s. Daarnaast behoudt Steunpunt Jeugdhulp haar eigen websites, voor meer specifieke jeugdhulpthema s en juridische informatie. De lancering van al dat moois is gepland voor het voorjaar Aantal bezoekers Aantal bezoeken Aantal bezoekers Terugkerende bezoekers (41%) Nieuwe bezoekers (59%) Tabel 6 - aantal bezoekers Google Analytics maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Tabel 7 - aantal bezoekers per maand - Google Analytics 31 Steunpunt Jeugdhulp

34 Het aantal bezoeken neemt verder af. Gebruikers willen snel de meest relevante info en de opbouw van onze huidige website liet dat niet altijd toe. Bezoekers moeten vaak net teveel doorklikken om aan de juiste info te geraken. Tijd dus voor onze nieuwe websites Verkeersbronnen Bezoekers komen voornamelijk op onze website via zoekmachines (Google en Bing). Daarnaast ofwel rechtstreeks ofwel via andere websites (jeugdrecht.be, Facebook, ). 1. zoekmotor 61% 2. direct 19,5% 3. verwijzing (be.indeed.com, jeugdrecht.be, werkmetmensen.be) 18,7% 4. sociaal (Facebook, LinkedIn) 0,7% Zoektermen De top 4 van de meest gebruikte zoektermen blijft ongewijzigd. Nieuwkomer in de lijst: integrale jeugdhulp en de toegangspoort. 1. osbj 2. steunpunt jeugdhulp 3. vacatures 4. bijzondere jeugdzorg 5. integrale toegangspoort 6. hig superdiversiteit 7. jeugdhulp 8. mof / pos 9. cultuurgevoelige jeugdhulp 10. integrale jeugdhulp 11. colloquium pleeggezinnen zetten hun schoen 12. binc 13. beroepsgeheim 14. herstelgericht werken 15. comité bijzondere jeugdzorg Inhoud (bezochte pagina s) De meest bezochte pagina s het afgelopen jaar waren de vacatures, Over de Bijzondere Jeugdzorg en Over de jeugdhulp (Integrale jeugdhulp). Juridische FAQ, onze thema s en kalender vullen het lijstje verder aan. Bezoekers bekijken gemiddeld 2,72 pagina s per bezoek. In 2014 werden 143 vacatures (door 55 organisaties), eveneens 143 kalenderitems en 24 nieuwsberichten op onze site geplaatst. Facebook Onze Facebook-pagina telde op 1 januari fans. Dat zijn er weer een honderdtal meer dan vorig jaar. Steunpunt Jeugdhulp 32

35 Langs deze weg delen we regelmatig nieuws van andere organisaties of uit de pers en belichten we natuurlijk ook onze eigen acties. In 2014 werden 10 e-zines verstuurd. We bereikten hiermee 2909 personen (december 2014). Het bereik van onze nieuwsbrief blijft dus groeien (2824 december 2013). In deze e-zines geven we een overzicht van de initiatieven binnen de jeugdhulp en van de projecten van Steunpunt Jeugdhulp. We besteden ook regelmatig aandacht aan interessante publicaties en websites. We experimenteerden vorig jaar ook door twee thema e-zines te versturen (participatie en vakantieliteratuur). Dit willen we volgend jaar zeker herhalen. De e-zines zijn na te lezen op onze website. Naast deze maandelijkse nieuwsbrief werd onze mailinglijst ook gebruikt voor projectmailings (vorming jeugdhulp, opleiding veiligheidsconsulent). Daarnaast waren er ook 2 Binc Nieuwsflashes (zie hoofdstuk 1) en 8 e-zines TJK (zie hoofdstuk 2). De website van Steunpunt Jeugdhulp is aan vervanging toe. We zijn dan ook blij dat we samen met twee andere steunpunten mogen bouwen aan een concept van een kennisplein. Dit is nieuw in Vlaanderen en is volgens ons een enorme stimulans voor de kennisdeling en -vergaring van praktijkwerkers. Steunpunt Jeugdhulp zal naast het kennisplein ook een eigen (vernieuwde) website behouden met zeer jeugdhulp specifieke info (onder andere Binc). Alle juridische informatie (FAQ, helpdesk, artikels) zal verzameld worden op de eveneens vernieuwde website jeugdrecht.be wordt dus een top informatief jaar. Ook vanuit het kennisplein.be zullen we blijven inzetten op het kort en bondig up-to-date houden van jeugdhulpverleners. Onze e-zines en onze Facebook-pagina bereiken elk jaar meer mensen en blijven dus de belangrijkste middelen hiervoor. Naast alle informatie die we online ter beschikking stellen, kruipen de stafmedewerkers ook regelmatig in de pen. Het afgelopen jaar schreven we artikels of bijdragen voor verschillende tijdschriften: Datum Titel Auteur Medium Januari TJK: Noot Crisisjeugdhulp in het oude en nieuwe hulpverleningslandschap: kritisch bekeken. M. Berghmans, L. Huizinga Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten (Larcier) Februari Commentaar bij decreet Pleegzorg M. Berghmans Wet en duiding KIDS-Codex Boek I (Larcier) Februari Commentaar bij decreet Bijzondere Jeugdbijstand G. Decock, M. Berghmans, S. Van Rumst Wet en duiding KIDS-Codex Boek I (Larcier) 33 Steunpunt Jeugdhulp

36 Maart Mei TJK: Noot: Verontrusting in het nieuwe jeugdhulplandschap. Een leidraad voor het politioneel verhoor van minderjarigen in het kader van de Salduz-wet (3 28) Juni Van tevredenheidsmeting naar cliëntenfeedback Juni Horen, zien en schrijven. Schrijfboek voor welzijnswerkers A. Van Looveren Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten (Larcier) L. Balcaen, N. Desmet, C. Melkebeek, M. Rom D. Callens, W. De Meersman Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten (Larcier) Agora (jaargang 30, nr 2 ) L. Huizinga Juni Verwerking van persoonsgegevens L. Huizinga Agora (jaargang 30, nr 2) Juliseptember September Overkoepelende reflectie. Het project bekeken door de ogen van de projectcoördinatoren STEUNPUNT JEUGDHULP en SAW Aan de slag met cultuurgevoeligheid: voorstelling van lokale netwerken in Antwerpen en Brussel L. Huizinga BWR, dossier Project Cultuurgevoelige Jeugdhulp, nr 206 L. Huizinga Agora (jaargang 30, nr 3) Daarnaast zitten enkele stafmedewerkers in de redactieraden van Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten, Alert, Panopticon en Agora. Praktijkboeken Jeugdhulp De Praktijkboeken Jeugdhulp belichten concrete, actuele thema s die leven binnen het brede werkveld van Integrale Jeugdhulp. Naar aanleiding van de publicatie van het derde praktijkboek over Bemiddeling en herstelgericht werken, organiseerden Steunpunt Jeugdhulp en Informant, i.s.m. uitgeverij Politeia een studievoormiddag op 27 maart. Het werd een dag voor en door praktijkwerkers. Naast een algemeen kader kwamen in de workshops concrete praktijkverhalen en ervaringen uit de jeugdhulp aan bod. De studiedag was zeer snel volzet en resulteerde in positieve reacties. We organiseerden daarom op 4 december 2014 een tweede studievoormiddag rond het thema vraagverheldering (thema van het eerste praktijkboek). Het belang van dit thema was, met de opstart van de intersectorale toegangspoort, alleen nog maar meer toegenomen. De dag ving aan met een toelichting over de plaats en invulling van vraagverheldering in het vernieuwde jeugdhulplandschap door Sofie De Smet (Departement WVG) en Nele Van Nevel (Integrale Jeugdhulp). Hierna volgden twee rondes met praktijkgerichte workshops waar de deelnemers konden kiezen uit de volgende workshops: 1. De methodiek van de drie kolommen. Jan Tibo, vzw Sporen. 2. Handelingsgerichte diagnostiek. Nathalie Schouteet, OOOC De Zandberg. 3. Het Project Crossover. Eveline Dobbelaere, PC Sleidinge. 4. Situatieplaatjes als methodiek. David Van Steenbergen, CKG het Open Poortje. De studievoormiddag werd positief geëvalueerd. Uit de evaluatie van Jongerenbegeleiding Informant blijkt dat bijna 70% van de deelnemers de studiedag beoordeelden met een 6 of hoger (op een schaal van 1 tot 10). Steunpunt Jeugdhulp 34

37 Steunpunt jeugdhulp was in 2013/2014 opdrachthouder voor een projectsubsidie voor het uitwerken en aanbieden van een vormingsprogramma aan jeugdhulpverleners uit de sectoren Integrale Jeugdhulp over het nieuwe jeugdhulplandschap ten gevolge van het decreet Integrale Jeugdhulp, dat in heel Vlaanderen op 1 maart 2014 van kracht werd. Het eerste luik van dit programma betrof een vormings- en trainingsprogramma dat uitgewerkt en ondersteund werd door Steunpunt Jeugdhulp in samenwerking met Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW). In juli 2013 werd beslist een tweede luik hiervan af te splitsen. Het betrof een vormingstraject met het oog op het informeren, sensibiliseren en vormen van CLB-medewerkers over het vernieuwde jeugdhulplandschap dat werd uitgewerkt en ondersteund door de permanente ondersteuningscel van de CLB s. Gelet op de late voltooiing van de regelgeving in het najaar van 2013 in plaats van voorjaar 2013, kwam de planning en uitvoering van deze vormingsreeks tot stand onder hoge tijdsdruk. Dit belette niet dat met inschakeling van medewerking uit diverse hoek, een programma kon worden aangeboden van hoge kwaliteit dat leidde tot grote tevredenheid bij de deelnemers. De vraag werd gesteld naar verderzetting van deze vorming. Onmiddellijk aansluitend op het eerste traject werd daarom aan Steunpunt Jeugdhulp een projectsubsidie toegekend om een vervolgtraject uit te werken. Meer bepaald werd gevraagd een intersectoraal vormings- en trainingsprogramma aan te passen en uit te bouwen dat jeugdhulpverleners uit de sectoren Integrale Jeugdhulp en actief in de zes regio s van Integrale Jeugdhulp in staat stelt om in de toekomst hun opdrachten op te nemen in een hervormd jeugdhulplandschap. Ter ondersteuning van de vormingstrajecten (aankondiging, inschrijvingsbeheer, verspreiden documentatie) werd een nieuwe website gelanceerd: De vormingstrajecten richten zich op praktijkwerkers binnen de sectoren van de Integrale Jeugdhulp personen waren ingeschreven voor vormingstraject 1, 1710 personen schreven zich in voor vormingstraject 2. Het programma bestond uit verschillende elementen met telkens een inleidend dagdeel gevolgd door verdiepende workshops. Enkel in de regio Oost Vlaanderen werd het inleidend dagdeel niet aangeboden. In elke regio werd het programma telkens 2 maal verzorgd. 35 Steunpunt Jeugdhulp

38 Het inleidend dagdeel werd verzorgd door sprekers van de steunpunten (Annemie Van Looveren - Steunpunt Jeugdhulp, Itte Van Hecke - SAW, Joris Claes - SEN). Voor de verdiepende workshops werd ook beroep gedaan op externe docenten: Kristin Nuyts - SAW, Mia Claes - Katholieke hogeschool Leuven, Annelies Mincke - Informant, Hans Flamey - Informant, Johan Moreels - Informant, Wederik De Meersman - Steunpunt Jeugdhulp, Lieve Balcaen - Steunpunt Jeugdhulp, Lydwine Huizinga - Steunpunt Jeugdhulp, wachtlijstbeheerders - Jeugdhulpregie ITP, regionale OCJ-medewerkers, VK Oost Vlaanderen. Steunpunt Jeugdhulp 36

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2013

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2013 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2013 Steunpunt Jeugdhulp werkt samen met heel wat mensen en organisaties. Naast de vertrouwde opdrachten van het Agentschap Jongerenwelzijn, voerden we het voorbije

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2011

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2011 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2011 Voorwoord Sinds het vorige jaarverslag heeft Steunpunt Jeugdhulp niet stil gezeten. Onze voornaamste opdracht blijft de ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2012

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2012 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2012 2012 presenteerde zich als een jaar van groei. Steunpunt Jeugdhulp kon, naast de uitbouw van het registratiesysteem BINC, de maandelijkse e-zines en de antwoorden

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen

nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen In 2016 organiseerde

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

rapport Jeugdrecht.be Annelies Peeters 9 maart 2009

rapport Jeugdrecht.be Annelies Peeters 9 maart 2009 rapport 9 maart 2009 Jeugdrecht.be Annelies Peeters Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Fiche Doelstelling 26 (convenant 2008) Het informeren van jeugdhulpverleners

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Omgaan met het dossier Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Recht op dossier Tussen hamer en aambeeld? Doel van papierwinkel? Externe harde schijf hulpverlener

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Kinderrechtswinkel vormingssessies om vragen uit de praktijk duidelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Welkom Programma Duiding traject jeugdrecht en rol agentschap Jongerenwelzijn Stefaan Van Mulders Voorstelling resultaten omgevingsanalyse- Consortium VUB-RUG-KUL-KEKI

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2016

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2016 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2016 VOORWOORD 2016 Met fierheid leggen we u het jaarverslag van Steunpunt Jeugdhulp voor 2016 voor. Het voorbije jaar werd veel gerealiseerd dat rechtstreeks vruchten

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Juni 2014 Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Ter afsluiting van het project Cultuurgevoelige Jeugdhulp formuleren de initiatiefnemers een aantal beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten, opgesomd

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 1 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD KINDERRECHTSWINKEL NAJAAR 2015

VORMINGSAANBOD KINDERRECHTSWINKEL NAJAAR 2015 t Zitemzo Jeugdrecht tzitemzo Jeugdrecht omvat publicaties, een website en een helpdesk waar professionelen zoals hulpverleners, directies van scholen, politiemensen, etc. terecht kunnen voor juridische

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie.

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Artikel 75.1. Decreet IJH ( ook genoemd artikel 75.1. Mozaïekdecreet) Er beweegt heel wat rond het beroepsgeheim. Deze

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Visietekst rond scheiding in AWW door SAW. Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk

Visietekst rond scheiding in AWW door SAW. Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk Uitgangspunten Visietekst rond scheiding in AWW door SAW Recent wetenschappelijk onderzoek: IPOS en Scheiding in Vlaanderen (SIV) Signalen uit de praktijk Wetenschappelijk onderzoek De grootste groep van

Nadere informatie

SNELLE STARTERGIDS INSISTO

SNELLE STARTERGIDS INSISTO Nota Snelle startergids INSISTO nota aan datum februari 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Hoe starten met INSISTO SNELLE STARTERGIDS INSISTO 1. Situering

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015 Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 05 19 MAART 2015 De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen en van INSISTO. De vernieuwde processen treden vanaf nu in werking.

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Tussen enerzijds de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, waarvoor

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Werkingsverslag januari 2009 december 2009

Werkingsverslag januari 2009 december 2009 Werkingsverslag januari 2009 december 2009 VOORWOORD 2009 is een jaar dat de OSBJ niet snel zal vergeten. Na 10 jaar werking en na 10 jaar geknokt te hebben om voor de private voorzieningen BJB een volwaardig

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

VN-klachtenprocedure voor kinderrechten

VN-klachtenprocedure voor kinderrechten VN-klachtenprocedure voor kinderrechten Ontwikkelingen op internationaal en Vlaams niveau Sara Lembrechts Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) Antwerpen 2 februari 2016 Overzicht Wat houdt de nieuwe

Nadere informatie

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 Beroepsgeheim Opgenomen in 1867 in het Strafwetboek (art. 458 Sw.) => Omwille van maatschappelijk belang Beroepsgeheim dekt

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen 2.0 aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Gebruik maken van aangepaste hodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Toelichting werking: Eligo Gent Verschillende

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Jongeren Advies Centra (JAC) Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader voor het

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team 1 / 6 Gebruikte afkortingen: MDT OBC MDV VAPH BVR Multidisciplinair team Observatie en Behandelingscentrum Multidisciplinair verslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Sinds half maart 2007 hebben de OSBJ en het IVA Jongerenwelzijn de handen in elkaar geslagen om deze opdracht aan te vatten.

Sinds half maart 2007 hebben de OSBJ en het IVA Jongerenwelzijn de handen in elkaar geslagen om deze opdracht aan te vatten. Registratie in de private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Aanleiding De vraag naar objectieve en betrouwbare cijfers over de Bijzondere Jeugdzorg, leeft al een hele tijd, zowel in het veld als bij het

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.3.-versie 1 1/6 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikel 46 1 en 2, bijlage 3,4 c DEELNAME AAN EXTERNE OVERLEGORGANEN

Nadere informatie

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Nele Desmet (Kinderrechtswinkel vzw) Studiedag 6 maart 2015 De rechten van de minderjarige cliënt in de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN Kattenstraat 65 8800 Roeselare www.clbroeselare.be tel 051 259 700 info@clbroeselare.be Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Soort document Definitieve tekst Gebruikt voor Klachtenbehandelding Datum

Nadere informatie

Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth

Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth De voorbije tien jaren is hard gewerkt om de JeugdHulp in Vlaanderen vlotter te laten verlopen. Eén van de grote uitdagingen is het onderscheid

Nadere informatie