Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart Mia Claes UCLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL"

Transcriptie

1 Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL

2 Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Wat: Cliënten naadloze hulp bieden Breuken tegengaan Hefbomen: Vermaatschappelij king van de jeugdhulp Verantwoordelijkheid van elke hulpverlener Cliëntoverleg inschakelen Bemiddeling inschakelen Vertrouwenspersoon betrekken Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

3 Cliëntoverleg Bemiddeling Vertrouwenspersoon Klachtenprocedure: Jo-lijn

4 zijn belang centraal te stellen in de jeugdhulp hulp (binnen beschikbaar aanbod) duidelijke en zo volledig mogelijke info respect voor gezinsleven inspraak en participatie zorgvuldig en veilig bewaard dossier bijstand om klacht in te dienen op privacy, zakgeld, menswaardige behandeling

5

6 Het Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp is een instrument waar cliënten, het sociaal netwerk van cliënten en hulpverleners in onderling overleg en onder het voorzitterschap van een externe voorzitter, in complexe situaties, de hulp rond een cliëntsysteem coördineren, afstemmen en de continuïteit ervan bewaken.

7 Hulp rond het cliëntsysteem coördineren, Hulp afstemmen en de continuïteit ervan bewaken, Komen tot een gedeelde visie over de te verlenen hulp Resultaat =werkplan op maat van de vragen, verwachtingen en noden van het cliëntsysteem Met hulpcoördinator

8 Minderjarige, Ouders en of opvoedingsverantwoordelijke Vertrouwenspersoon van mj Hulpverlener Jeugdhulpregisseur Mits expliciet akkoord cliënt!

9 Is meerzijdig partijdig in functie Is onafhankelijk van de jeugdhulpaanbieders Modereert het overleg Bewaakt de positie van de cliënt Is eveneens neutraal in de perceptie van de betrokken partijen. Co-voorzitter mogelijk (complex, grootte groep)

10 maximaal twee onafhankelijke deskundigen per cliëntoverleg. De aanmelder formuleert vraag voor deskundige in samenspraak met het cliëntsysteem. Afkomstig uit sectoren IJH (AWW, K&G, GGZ, BJB, VAPH, CLB), K&J psych, drughulpverlening, Volwassenenwerking VAPH,

11 Mandaat van cliënt en betrokken hulpverleners. Is verantwoordelijk voor opvolging en evaluatie van het werkplan Kan vervolgoverleg aanvragen

12 Afspraken over gegevensuitwisseling Gedeeld beroepsgeheim of (gezamenlijke) geheimhoudingsplicht Voorbereiding mét de cliënt (agenda, doel) Omgang met de cliënt tijdens het overleg (respect, belang van cliëntperspectief) Werkplan is gezamenlijke plan: transparant, vertrouwelijkheid, verstaanbaar.

13 Op vraag van cliënt of akkoord van cliënt Complexe situaties Combi van problemen Verschillende levensdomeinen > 2 dienst of hulpverlenende organisaties!!! Verplicht bij eenzijdige stopzetting door hv

14 In elke fase van het hulpverleningsproces in RTJH, bij de toegangspoort (niet om louter aanbod te creëren) in NRTJH (mits afstemming werkplan op indicatiestelling) In de buitengerechtelijke jeugdhulp als in de gerechtelijke jeugdhulp In situaties van verontrusting en Mano

15 Als aanvrager- aanmelder: voorbereiden van CO met cliënt Nagaan wie aan tafel: vertrouwenspersoon, andere mensen uit sociaal netwerk, deskundigen, Als betrokken hulpverlener: samen spreken met cliënt, werken aan gedeeld werkplan Als hulpcoördinator: opvolgen

16 Regionaal loket

17

18 = een communicatieproces tussen minderjarigen, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners in functie van het oplossen van conflicten, ter waarborging van de continuïteit van de hulpverlening met een neutrale onafhankelijke derde.

19 Minderjarige, ouders, opvoedingsverantwoordelijken in conflict met elkaar omtrent hulpverlening Minderjarige, ouders, opvoedingsverantwoordelijken in conflict met de hulpverlening

20 Niet voor hulpverleners in conflict Niet voor conflicten tussen cliënt en Gemandateerde voorziening Sociale dienst van de rechtbank Intersectorale toegangspoort

21 Door één van de partijen in conflict Cliëntsysteem of hulpverlener Setting = beperkt! Conflicterende partijen met vertrouwens- of steunfiguur.

22 Onafhankelijke Onpartijdige Neutrale derde Werkingsprincipes Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid Transparantie, Meerzijdig partijdig

23 Verplicht bij eenzijdige stopzetting van de hulpverlening door de hulpverlening zonder toestemming cliënt. Kan: Wanneer hulpverlening in het gedrang komt- continuïteit van de hulp Als voorwaarde wanneer cliënt zelf naar de toegangspoort stapt voor aanvraag NRTJH

24 In elke fase van het hulpverleningsproces In RTJH en in NRTJH Bemiddeling schorst het proces bij ITP, SDJ en GV niet op!

25 Conflicthantering/oplossing Overeenkomst (mondeling/schriftelijk) Eigendom van de partijen Bemiddelaar rapporteert niet

26 Als partij: Jij hebt een conflict met mj/ouder/opvoedingsverantwoordelijke. Jullie zitten niet op één lijn. Als adviseur: je adviseert de mj/ouder/opvoedingsverantwoordelijke of collega hulpverlener om een aanvraag te doen voor bemiddeling

27 Regionaal loket

28

29 Vertrouwenspersoon staat minderjarige bij in alle contacten met de jeugdhulpaanbieder, de toegangspoort en in de uitoefening van zijn rechten opgesomd in DRM

30 = vast aanspreekpunt voor de minderjarige gedurende hele traject = verbindingsfiguur tussen jeugdhulp en minderjarige/ouders/opvoedingsverantw. Mandaat om jeugdhulpaanbieders aan te spreken, bemiddeling en overleg te initiëren en de situatie te volgen Toegang tot dossier

31 Cumulatief Iedereen die meerderjarig is beschikt over uittreksel strafregister model 2 Niet rechtstreeks betrokken bij hulpverlening Aangewezen door minderjarige

32 mj niemand kan aanwijzen of igv tegenstrijdige belangen tussen ouders en mj of wanneer niemand het ouderlijk gezag uitoefent dan kan de jeugdhulpvoorziening (directie) of toegangspoort een vertrouwenspersoon aanwijzen

33 Eerste hulpverlener gaat na wie vertrouwenspersoon is, checkt de voorwaarden en zet dit in dossier. Niet gelijk aan betrekken van de context of sociaal netwerk rond de jongere!

34 In elke fase van het hulpverleningsproces dus VP ook in gerechtelijke hulpverlening!

35

36 Klachten omtrent De hulp dus ook klachten mbt cliëntoverleg en bemiddeling. De leefomstandigheden in een instelling De niet naleving van de rechten van de minderjarige

37 Praten met hulpverlener/collega/overste Via interne klachtenregeling van de voorziening zelf Cliëntoverleg Bemiddeling Via externe klachtenregeling Kind en gezin, CGG, VAPH, AWW, CLB en Jo-lijn : 1 e lijnsklachtbehandeling Kinderrechtencommissariaat-ombudsdienst Vlaamse ombudsdienst : 2 e lijns

38 Minderjarige Ouders/opvoedingsverantwoordelijke Betrokken hulpverleners (bv t.a.v. voorzitter of bemiddelaar, )

39 = centraal aanspreekpunt voor gebruikers (jongeren, ouders of betrokken hulpverleners) Voor klachten mbt voorzieningen (jongerenwelzijn),toegangspoort, mbt sociale dienst JRB,mbt OCJ Voor klachten mbt CLIËNTOVERLEG EN BEMIDDELING

40 Info en advies Klachtenprocedure Onafhankelijk onderzoek (ontvankelijk of niet) Bespreking beklaagde, aanklager Eindbevinding (gegrond, ongegrond, terechte opmerking) JO-lijn beveelt bemiddeling in de jeugdhulp aan indien gegrond (uitzondering: klacht mbt bemiddeling) Jaarlijkse rapportering en formulering van aanbevelingen

41 Jo- lijn verkent altijd de klacht Klachten mbt regionaal loket : verwijzing naar provincie of Vgc Klachten mbt bemiddeling zelf of clientoverleg afhandeling door jo-lijn

42 Wat is je gebruikelijk weg wanneer onenigheid, geen afstemming, conflict? Wat spreekt je aan in deze tools? Meerwaarde? Wat schrikt je eerder af? Wat zou jou helpen om volgende gelegenheid gebruik te maken van

Coördinatie van de hulp. Workshop 4

Coördinatie van de hulp. Workshop 4 Coördinatie van de hulp Workshop 4 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen Wie is

Nadere informatie

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT Gemand.

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Nele Desmet (Kinderrechtswinkel vzw) Studiedag 6 maart 2015 De rechten van de minderjarige cliënt in de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

Wat is Mano? Dialoogdag

Wat is Mano? Dialoogdag Wat is Mano? Dialoogdag 14.12.18 Inleiding Eric Berx Regioverantwoordelijke OSD Limburg Gepast omgaan met verontrusting Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Wat: Verontrusting

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOTA Visie ivm vertrouwenspersoon/steunfiguur

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

Voorstelling Gemandateerde voorziening. Welkom

Voorstelling Gemandateerde voorziening. Welkom Voorstelling Gemandateerde voorziening Welkom Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en VK - Situering - 4 taken - Vragen Situering gemandateerde voorziening De comités voor Bijzondere Jeugdzorg worden vervangen

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? 1 Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding van Izegem.

Nadere informatie

Gemandateerde voorzieningen

Gemandateerde voorzieningen Gemandateerde voorzieningen Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen de grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp Nele Desmet, Juriste Kinderrechtswinkel vzw

Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp Nele Desmet, Juriste Kinderrechtswinkel vzw Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp Nele Desmet, Juriste Kinderrechtswinkel vzw Veerle, 14 jaar, houdt het door de vele ruzies thuis niet meer uit. Ze raapt haar moed

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen 2.0 aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Gebruik maken van aangepaste hodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap

Nadere informatie

REGIOPLAN JEUGDHULP

REGIOPLAN JEUGDHULP 1. TOEGANG IROJ IROJ 1.1. Feb-dec 2017 1. Positioneren en profileren aanbod begeleiding: voorzieningen vullen sjabloon begeleidingsaanbod in; intersectorale bijeenkomst ter afstemming op 16/05/2017; afsluitende

Nadere informatie

vzw Steunpunt Jeugdhulp februari 2011 Het Decreet Rechtspositie minderjarigen in de VAPH-praktijk

vzw Steunpunt Jeugdhulp februari 2011 Het Decreet Rechtspositie minderjarigen in de VAPH-praktijk vzw Steunpunt Jeugdhulp februari 2011 Het Decreet Rechtspositie minderjarigen in de VAPH-praktijk Wat staat er op het menu? DRM in vogelvlucht Focus op bekwaamheid en participatie Focus op belang van het

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Draaiboek cliëntoverleg integrale jeugdhulp

Draaiboek cliëntoverleg integrale jeugdhulp Draaiboek cliëntoverleg integrale jeugdhulp Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Nood aan continuïteit en coördinatie 1 1.2 Waarover gaat dit draaiboek? 1 1.3 Voor wie is dit draaiboek bestemd? 1 2 Het concept cliëntoverleg

Nadere informatie

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Centra voor Leerlingenbegeleiding Centra voor Leerlingenbegeleiding Regelgeving: 1. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 1/12/1998 B.S. 10/04/1999 2. Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair

Nadere informatie

CLIËNTOVERLEG IJH MET EXTERNE VOORZITTER

CLIËNTOVERLEG IJH MET EXTERNE VOORZITTER CLIËNTOVERLEG IJH MET EXTERNE VOORZITTER INHOUDSTAFEL SITUERING 2 CLIËNTOVERLEG IJH MET EXTERNE VOORZITTER 3 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 POSITIES EN OPDRACHTEN 4 DEONTOLOGISCHE CODE 8 DRAAIBOEK STAP VOOR STAP

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Bemiddeling wordt opgenomen door een onafhankelijke derde.

Bemiddeling wordt opgenomen door een onafhankelijke derde. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be April 2015 Op basis van het informatief aanbod in de regionale werkgroepen te Beveren en Gent. Met dank

Nadere informatie

t Zitemzo met het recht op instemming in de integrale jeugdhulp Nele Desmet Juriste tzitemzo

t Zitemzo met het recht op instemming in de integrale jeugdhulp Nele Desmet Juriste tzitemzo t Zitemzo met het recht op instemming in de integrale jeugdhulp Nele Desmet Juriste tzitemzo 01.12.2017 Minderjarigen in moeilijkheden Buitengerechtelijke hulpverlening 1. Sectoren/diensten IJH (CAW, CLB,

Nadere informatie

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 21 april 2015 Een tussentijdse terug- en vooruitblik Vernieuwing op basis van ervaring Uitgangspositie: 1 maart 2014 geconsolideerde start cf. externe

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting. In de intersectorale toegangspoort Maart 2014 AnLaureyn CGG Kempen

Omgaan met verontrusting. In de intersectorale toegangspoort Maart 2014 AnLaureyn CGG Kempen Omgaan met verontrusting In de intersectorale toegangspoort Maart 2014 AnLaureyn CGG Kempen Structuur: Verontrusting Maatschappelijke noodzaak Gemandateerde voorzieningen Motivatiedocument Gerechtelijke

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT 2 JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT/ 3 INLEI DING Samen met een hulpverlener diende je bij de intersectorale toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening.

Nadere informatie

1. SITUERING 2. UITGANGSPUNTEN

1. SITUERING 2. UITGANGSPUNTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOTA Richtinggevend kader over het recht

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten, opgesomd

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief. Onthaalbrochure voor jongeren

Contextbegeleiding laagintensief. Onthaalbrochure voor jongeren Contextbegeleiding laagintensief Onthaalbrochure voor jongeren 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT.

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT. JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT www.jongerenwelzijn.be Moeilijk woord gezien? Zoek het op in de woordenlijst op pagina 18 INHOUD Wat is de intersectorale toegangspoort? Schema: van aanmelding tot

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 1 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort

Nadere informatie

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Inhoud Inleiding 1 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening 2 2 Concept en plaats van bemiddeling 2 2.1 Wat is bemiddeling? 2 2.2 Wat is de plaats van

Nadere informatie

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Omgaan met het dossier Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Recht op dossier Tussen hamer en aambeeld? Doel van papierwinkel? Externe harde schijf hulpverlener

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Datum 07/05/2004 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. 1.

Nadere informatie

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd De

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding laagintensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding laagintensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Nieuwe jeugdhulp vanaf 01 maart 2014 http://www.youtube.c om/watch?v=ktowmbk Neok Het nieuwe jeugdlandschap in vogelvlucht Hans Vandenbroucke Directeur CLB

Nadere informatie

Dialoogdag op 21 april 2015

Dialoogdag op 21 april 2015 Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw Auwersstraat 48 2600 Berchem www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be Dialoogdag op 21 april 2015 Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen VZW organiseert jaarlijks

Nadere informatie

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Inhoud Inleiding 1 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening 2 2 Concept en plaats van bemiddeling 2 2.1 Wat is bemiddeling? 2 2.2 Wat is de plaats van

Nadere informatie

DAIDALOS vzw. Project IKAROS. ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis

DAIDALOS vzw. Project IKAROS. ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis DAIDALOS vzw Project IKAROS ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis Inhoudsopgave Situering... 4 Opdracht... 5 Ondersteunende vrijwilligerswerking... 6 Waar hebben

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor jongeren 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (B.S. 04.10.2004) HOOFDSTUK I. -Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? VCLB Deinze VCLB regio Gent VCLB Meetjesland VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan 4 centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Infodagen IJH najaar 2004

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Infodagen IJH najaar 2004 Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Infodagen IJH najaar 2004 Overzicht Situering achtergronden en motieven decreet rechtspositie complementariteit t.o.v.

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp

Nadere informatie

DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN

DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN Omgaan met verontrusting: e gedeelde verantwoordelijkheid E gedeelde verantwoordelijkheid: Gemandateerde voorziing Werk in met verontrustde situaties is e gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Kinderrechtswinkel vormingssessies om vragen uit de praktijk duidelijk

Nadere informatie

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Richtinggevend kader voor het omgaan met instemming van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp

Richtinggevend kader voor het omgaan met instemming van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel T 02 553 31 24 F 02 553 31 40 www.departementwvg.be ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp

met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp Inhoud 3 Inleiding 4 Het decreet betreffende de rechtspositie van de

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Integrale jeugdhulp, verandert de zaak

Integrale jeugdhulp, verandert de zaak Integrale jeugdhulp, verandert de zaak JEAN-PIERRE VANHEE, ALGEMEEN DIRECTEUR AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN PROF. DR. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Integrale jeugdhulp als dispositief Heterogeen performant geheel

Nadere informatie

Een vorming van : Steunpunt Jeugdhulp Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Steunpunt Expertise Netwerken I.s.m. Informant/Jongerenbegeleiding en Agentschap Jongerenwelzijn ( ITP en OCJ) In opdracht van Integrale

Nadere informatie

Informatie voor jongeren

Informatie voor jongeren Informatie voor jongeren Als cliënt bij Jeugdbescherming Brabant heb je rechten en plichten. Wat dat voor jou betekent lees je in deze folder. We vertellen je hierin beknopt over privacy, je dossier, hoe

Nadere informatie

Workshop 3 Schooluitval en psychische kwetsbaarheid

Workshop 3 Schooluitval en psychische kwetsbaarheid Workshop 3 Schooluitval en psychische kwetsbaarheid Synthese van de feedback van de deelnemers De deelnemers kregen enkele vragen voorgeschoteld m.b.t. het werken met de doelgroep NEET-jongeren (Not in

Nadere informatie

MET HET RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. De t Zitemzo Jeugdrecht fiches

MET HET RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. De t Zitemzo Jeugdrecht fiches De t Zitemzo Jeugdrecht fiches Deze fiche maakt deel uit van de t Zitemzo Jeugdrecht-reeks van de Kinderrechtswinkel voor praktijkwerkers. Deze fiches willen wetgeving en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp Bemiddeling in de jeugdhulp

Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp Bemiddeling in de jeugdhulp Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp Bemiddeling in de jeugdhulp Handleiding INSISTO voor hulpverleners met toegang tot INSISTO versie juli 2018 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1. PRINCIPE ACTIEPLAN JONGVOLWASSENEN

1. PRINCIPE ACTIEPLAN JONGVOLWASSENEN PROCEDUREFLOW VOOR AANVRAGEN VOORTGEZETTE JEUGDHULP TOT 25 JAAR. Dit document schetst het kader waarin voortgezette jeugdhulp mogelijk is en licht de procedure toe die gevolgd moet worden bij een aanvraag

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie.

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Artikel 75.1. Decreet IJH ( ook genoemd artikel 75.1. Mozaïekdecreet) Er beweegt heel wat rond het beroepsgeheim. Deze

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Als cliënt bij Jeugdbescherming Brabant hebt u rechten en plichten. Wat dat voor u betekent staat in deze folder. We vertellen hierin beknopt over privacy, het dossier van uw kind,

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Kind & Gezin. 1. Decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin (B.S.22.VIII.1984)

Kind & Gezin. 1. Decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin (B.S.22.VIII.1984) Kind & Gezin Regelgeving: 1. Decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin (B.S.22.VIII.1984) 2. Decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Intersectorale vorming DRP. Inspraak en participatie Vrij besteedbaar bedrag Menswaardige behandeling Klachtrecht

Intersectorale vorming DRP. Inspraak en participatie Vrij besteedbaar bedrag Menswaardige behandeling Klachtrecht Intersectorale vorming DRP Inspraak en participatie Vrij besteedbaar bedrag Menswaardige behandeling Klachtrecht Inspraak en participatie Inleiding Participatie en inspraak zijn in Vb. opname in verschillende

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Klachtenregeling De Berkenschutse

Klachtenregeling De Berkenschutse Klachtenregeling De Berkenschutse Het bevoegd gezag van de Stichting Kempenhaeghe (inz. De Berkenschutse) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de

Nadere informatie

Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp DE WETTELIJKE IJKPUNTEN 10 OKTOBER 2006

Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp DE WETTELIJKE IJKPUNTEN 10 OKTOBER 2006 Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp DE WETTELIJKE IJKPUNTEN 10 OKTOBER 2006 1 Inhoud voorstelling Toelichting bij de artikelen van het decreet Hoe aan

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

IRPC DE INTERSECTORALE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE IN DE WERKING VAN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT

IRPC DE INTERSECTORALE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE IN DE WERKING VAN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT Hoofdstuk 6 IRPC DE INTERSECTORALE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE IN DE WERKING VAN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie