Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Een vorming van : Steunpunt Jeugdhulp Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Steunpunt Expertise Netwerken I.s.m. Informant/Jongerenbegeleiding en Agentschap Jongerenwelzijn ( ITP en OCJ) In opdracht van Integrale Jeugdhulp 1

2 Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen

3 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen 19/11/2013 Dominick Vosters Integrale Jeugdhulp

4 Integrale 2.0

5 Vermaatschappelijking van de hulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Vermaatschappelij king van de Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin Wat: Maximale aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Hefbomen: Gebruik maken van aangepaste methodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap naar toegangspoort of naar gemandateerde voorzieningen

6 Hulpcontinuïteit waarborgen Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Wat: Cliënten naadloze hulp bieden Hefbomen: Expertise delen om verwijzingen te vermijden Goede verwijsafspraken maken en opvolgen Cliëntoverleg inschakelen Bemiddeling inschakelen Vertrouwenspersoon betrekken Vermaatschappelij king van de Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

7 Voorzien in een aanbod crisis Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Wat: Elke minderjarige in crisis de gepaste hulp bieden Hefbomen: Snel inzetbaar aanbod voor elke minderjarige in een crisis Permanent bereikbaar (24/24; 7/7) Vermaatschappelij king van de Vraagverheldering, dispatching en regierol door meldpunt, ook verlener van consult Inzetbaar aanbod interventie, begeleiding en opvang voor crisishulp Belangrijke rol voor aanmelder (hulp- en dienstverleners en jeugdmagistraten) Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

8 Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Vermaatschappelij king van de Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin Wat: Participatie als uitgangspunt in de casus, in de voorziening, in het beleid Hefbomen: Decreet rechtspositie en cliëntrechten uit decreet IJH toepassen Participatieve basishouding Vertrouwenspersoon betrekken Cliëntvertegenwoordiging realiseren

9 Toegankelijke : rechtstreeks Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Vermaatschappelij king van de Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin Wat: Bruikbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid, betaalbaarheid Hefbomen: De brede instap bekend maken Specifieke aandacht voor bijzondere doelgroepen Intersectorale kwaliteitseisen Kwantitatieve versterking van de rechtstreeks toegankelijke hulp

10 Toegankelijke : en niet rechtstreeks Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Vermaatschappelij king van de Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin Wat: Vraaggerichte hulp over de sectoren heen Hefbomen: De intersectorale toegangspoort Wat is de wenselijke hulp? Waar is de beschikbare hulp?

11 Gepast omgaan met verontrusting Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Wat: Verontrusting als gedeelde verantwoordelijkheid Gericht handelen Dubbel perspectief Maatschappelijke noodzaak als verantwoordelijkheid van de GV Hefbomen: Verontrusting bespreken met cliënt en team Ondersteuning met vorming en procedures Samenwerking en verwijzing in de regio Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Tijdige toegang tot de Vermaatschappelij king van de Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Doelstellingen Integrale Jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn gezin

12 Het nieuwe landschap in vogelvlucht. Itte Van Hecke, SAW Annemie Van Looveren, SJH

13 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 13

14 Deel 1: van RTJ naar NRTJ via de ITP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp Brede instap Probleemgebonden hulp Multidisciplinaire teams Jeugdhulpverleners buiten het toepassingsgebied Intersectorale Toegangspoort Niet-rechtstreeks toegankelijke Bemiddeling, cliëntoverleg en crisis 14

15 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 15

16 Rechtstreeks toegankelijke Hulpverlening waarbij de cliënt terecht kan zonder voorafgaandelijke beslissing van de toegangspoort die daar toegang toe geeft = de hulpverlening voor de poort Brede instap/ Probleemgebonden hulp/ 16

17 Brede instap Cliënt kan er terecht met alle hulpvragen, los van enige probleemkenmerken Modules uit min. CLB, AWW en K&G Voorbeelden : JAC, CLB, Preventieve zorg K&G, Inloopteam ( K&G) Drie kernopdrachten : Vraagverheldering Informatieverstrekking Kortdurende hulp 17

18 Werkingsprincipes Brede instap Optimale toegankelijkheid: bruikbaar-bereikbaarbeschikbaar-begrijpbaar- betaalbaar Bekend en betrouwbaar Maximale aandacht voor de eigen krachten van de cliënt ( inzet van aangepaste methodieken) Participatie aan de hulp stimuleren Gepast omgaan met verontrusting / Crisis Continuïteit van de hulp realiseren : Gepast doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening optreden als contactpersoon-aanmelder naar de ITP, OCJ en VK indien nodig 18

19 Probleemgebonden hulp Voor probleemgebonden hulpvragen Rechtstreeks toegankelijk : Cliënt kan zelf aankloppen Cliënt kan aankloppen op doorverwijzing van uit de brede instap of andere betrokken hulpverleners ( NRTJ, ITP, GV, ) Heel uiteenlopende modules Voorbeelden : therapeutische begeleiding bij een CGZ, Kortdurende opvang in een CKG, Mobiele contextbegeleiding, Autonoom wonen, ondersteunende pleegzorg,. 19

20 Werkingsprincipes probleemgebonden hulp Optimale toegankelijkheid ( 5 B s) Maximale aandacht voor de eigen krachten van de cliënt ( ondersteuningsplan, methodieken inzetten) Participatie aan de hulp stimuleren (binnen het hulptraject maar ook op voorzieningenniveau/ bijstandspersoon betrekken) Gepast omgaan met verontrusting 20

21 Werkingsprincipes probleemgebonden hulp Continuïteit van de hulp realiseren Op gepaste wijze doorverwijzen Zorg voor het traject Coördinatie in complexe dossiers ( bv. inzet cliëntoverleg) Contactpersoon-aanmelder voor ITP/OCJ/VK Naadloze overgang naar andere vormen van hulp realiseren Bijstandspersoon betrekken bij de besluitvorming Beroep doen op en meewerken aan bemiddeling Crisis inroepen 21

22 Multidisciplinaire teams - Gespecialiseerde teams voor diagnostiek Onderworpen aan bepaalde kwaliteitseisen voor erkenning diverse teams qua expertise en specialisatie multidisciplinair in hun werking Doelgroep: ruime doelgroep van de verlening en /of doelgroep met bijzondere hulpvragen Erkende s staan in voor aanmelding bij de ITP en moeten daarbij een IS-voorstel doen. 22

23 Erkende s erkende diensten binnen of buiten het toepassingsgebied van IJH RTJ: CLB, COS, CAW, CGZ NRTJ: OOOC-OBC enkel toegankelijk via de ITP met een versnelde procedure (VIST) Buiten IJH: kinderpsychiatrische dienst, revalidatiecentra,. georganiseerd door de overheid: gemandateerde voorzieningen sociale diensten voor gerechtelijke 23

24 Werkingsprincipes Verzamelen diagnostische informatie voor verdere hulpverlening in RTJ of NRTJ Zorgintensiteit bepalen Neemt de rol op van contactpersoon-aanmelder bij de ITP en kan zelf het diagnostisch proces voor het A-doc uitvoeren De besluitvorming m.b.t. het diagnostisch proces gebeurt in een multi-disciplinair teamverband De cliënt wordt maximaal betrokken 24

25 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 25

26 Jeugdhulpaanbieders buiten IJH Huisartsen, arts-specialist ( neuroloog, kinderpsychiater, ), kinderpsychiatrische dienst, drughulpverlening, zelfstandig paramedicus ( logopedist, kinesist, psycholoog, ), privaat paramedisch team ( bv. logopedist + kinesist+ psycholoog + ) 26

27 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 27

28 De intersectorale toegangspoort 28

29 Aanmelden bij de Toegangspoort Iedere aanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde : registratie in e-healthkadaster 3 types van aanmelders : Jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ Jeugdhulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van IJH Diensten erkend als 29

30 Uitzondering: de cliënt als aanmelder Cliënten kunnen zelf aanmelden als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Een hulpvraag gesteld werd bij een hulpverlener Deze vraag niet beantwoord werd om andere redenen dan plaatsgebrek. Er geen procedure lopende is bij de GV Er bemiddeling heeft plaatsgevonden 30

31 Aanmelden bij de ITP : hoe? Het A-document : een digitaal, elektronisch instrument dat ingevuld wordt door de hulpverlener samen met de cliënt Enkel die gegevens noodzakelijk en relevant voor het motiveren van de NRTJ-vraag Uitgebalanceerde visie op belastende en beschermende factoren Interactioneel perspectief IS voorstel kan ( verplicht voor erkende ) 31

32 Contactpersoon-aanmelder Basisidee? De aanspreekpersoon voor iedereen tijdens de behandeling van de aanvraag door de ITP Wie? De hulpverlener die aanmeldt bij de ITP en wiens naam op het A-doc staat Als een erkend betrokken is bij de aanvraag, neemt het steeds de rol op van contactpersoon-aanmelder 32

33 Contactpersoon-aanmelder Coördinatie en opmaak van het A-document Best geïnformeerde figuur voor cliënt en ITP Wordt als eerste geïnformeerd door ITP ( ) Houdt contact met de cliënt tijdens de periode van behandeling aanvraag Antwoordt op bijkomende vragen van cliënt en ITP Staat de cliënt bij in de rechtstreekse contacten met team IS of JHR Blijft betrokken op de hulpverlening aan de cliënt : Concrete inhoud afhankelijk van cliënt tot cliënt: niet noodzakelijk zelf hulp verlenen, wel coördineren van de hulp tijdens de procedure (variatie van zelf hulp organiseren, tot doorverwijzen, cliëntoverleg, crisismeldpunt contacteren, GV consulteren of aanmelden bij GV, bij noodsituaties contact met politie en parket). 33

34 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 34

35 Indicatiestelling - IS Team werkt op basis van het A-document Vereenvoudigde werkwijze als A-document ingediend door erkend Consensus- en besprekingsdossiers Einddoel: Indicatiestellingsverslag meest wenselijke hulp Combinatie van één of meer typemodules NRTJ Verwijzing naar RTJ Verwijzing naar hulpverlening buiten IJH 35

36 Basisprincipes modulering Brede Instap Info & Advies Diagnostiek Begeleiding Behandeling Bemiddeling Training Hulpcontinuïteit Verblijf Dagopvang Typemodule Inhoudelijke eenheid FID (onderscheid) Leeftijd AmbulantMobiel Probleemgebied Acties (Contra)Indicaties Combinatieregels Gerechtelijk? Randvoorw. Module Praktische eenheid + acties + indicaties + contra-indic + leeftijd Vrije infofiches Locaties Waar? Instroommogelijkheden 36

37 Voorbeelden uit de modulering: VAPH Functie: Typemodule: Module Locaties Verblijf Acties - Toezicht houden - (ortho)pedagogische begeleiding in groep - Bed bad brood - Lichamelijke basisbehoeften Verblijf voor minderjarigen met een handicap [langdurig] FID volledige week buiten de schooluren voor langer dan 2 jaar Leeftijd 0 tot 21 Residentieel Probleemgebied Altijd handicap Gerechtelijk is mogelijk Randvoorwaarde: - Kwestbare jongvolwassenen tot 25j Altijd met mobiele of ambulante begeleiding O.C. St-Jozef + Indicaties - Algemene ontwikkelingssto ornis van de intellectuele functies (licht, matig, ernstig, diep) - Stropkaai 38, Gent - Ebergiste De Deynestraat 1, Gent - Laurierstraat 36-52, Gent - Rerum Novarumplein 184, Gent Website St Jozef ( /index.html) Inspraakorganen 37

38 Indicatiestelling - IS Procedure IS: max. 30 dagen, opvragen bijkomende informatie + 10 dagen ( 2x). Versnelde procedure indicatiestelling en toewijzing - VIST: Een urgente situatie met dringende noodzaak aan diagnostiek en de diagnostiek is achter de ITP Een urgente situatie met vraag naar Time Out Een situatie van noodzakelijke snelle hulp geïndiceerd vanuit crisis Vist specifieke actie : de preventieve sociale actie als taak van de ITP. Versterking van de draagkracht van de minderjarige en zijn ouders. VIST kan enkel mét akkoord van de cliënt! 7 dagen Second opinion indien niet akkoord met ISV ( 5 dagen) Herindicatiestelling Als indicatiestellingsverslag verlopen is ( termijnen) Als andere hulp dan vermeld in verslag noodzakelijk wordt 38

39 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 39

40 Jeugdhulpregie - JHR Taak ( 15 dagen + wachttijd) Registreren van de aanvraag tot hulp Zoeken naar een effectief mogelijk hulpaanbod omzetten van typemodule naar module ( long list /short list) Prioriteren Hulp toewijzen Prioriteren: Is er een vraag naar urgentie? Toepassen prioriteitscriteria Vraag naar typemodule handicap : voorbereiding door team JHR, beslissing door intersectorale regionale prioriteitencommissie ( IRPC) 40

41 Jeugdhulpregie - JHR 1. Matching van vraag en aanbod -De cliënt kiest maximum 2 voorkeurvoorzieningen per module -De voorziening geeft bereidheid tot opstarten hulp door -Van zodra er plaats is: opstart van de hulp 2. Hulpregiebespreking -geen voorzieningen akkoord met matching -ronde tafel met relevante voorzieningen, aanmelder, cliënt, JHR, ) -voorzieningen akkoord tot opstart hulp (evt. later) 3. Intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvraag. -bij bijzondere complexe hulpvragen waarbij geen voorziening bereid tot matching gevonden wordt -toewijzingsmandaat van de regisseur -bijkomend individueel budget 41

42 Opstart van de hulp Intakegesprek voorziening ( enkel nog weigeren om situationele redenen) Opstart van de hulp ( melden binnen 24u) JHR stelt beslissing op Eventueel behoud op de registratielijst als niet voorkeurvoorziening Duur beslissing : max. duur ISV maar kan korter Doorgeven aan ITP: wijziging contactpersoonaanmelder 42

43 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 43

44 Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp - NRTJ Voor hulpvragen met een ingrijpende ondersteuningsnood Enkel inzetbaar na tussenkomst van de toegangspoort Voorbeelden : perspectiefbiedende pleegzorg, opvang en begeleiding in residentiele setting, langdurig verblijf in CKG, combinaties van verschillende modules,. 44

45 Werkingsprincipes Continuïteit in de hulp realiseren : Gepast verwijzen indien nodig Zorg voor het traject Coördinatie in complexe dossiers bv. cliëntoverleg Contactpersoon-aanmelder bij de ITP/ OCJ/VK Naadloze overgang naar andere vormen van hulp realiseren Bijstandspersoon betrekken bij besluitvorming Beroep doen op/meewerken aan bemiddeling Crisishulp 45

46 Werkingsprincipes Optimale toegankelijkheid realiseren : Vrije plaatsen doorgeven aan team JHR Motiveren van niet opstarten hulp Stopzetten hulpverlening zonder wederzijdse instemming : bemiddeling Fase 3 JHR: weigeren kan niet Maximale aandacht voor krachten van de cliënt Participatie van de hulp stimuleren ( op eigen hulptraject, in de voorziening, betrekken bijstandspersoon) Gepast omgaan met verontrusting 46

47 Speciale procedures bij de ITP Second opinion Herindicatiestelling Vernieuwde regie Versnelde indicatiestelling en toewijzing = VIST 47

48 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 48

49 Deel 2 : Verontrusting in het nieuwe landschap - Elke hulpverlener moet met verontrusting kunnen omgaan = gedeelde verantwoordelijkheid - 2 deskundigen : - Ondersteuningscentrum Jeugdzorg - Vertrouwenscentra Kindermishandeling - Gerechtelijke 49

50 Verontrusting Van problematische opvoedingssituaties naar problematische leefsituaties Integriteit: psychisch, fysiek, seksueel Ontwikkelingskansen: affectief, moreel, intellectueel, sociaal Gevoel - subjectief en interactionistisch gegeven 50

51 Hulpverlener en verontrusting Elke hulpverlener moet gepast omgaan met verontrusting : Signalen zien en ermee aan de slag Objectiveren en inschatten Oog houden voor de eigen krachten van de cliënt Verontrusting bespreken met cliënt Verontrusting bespreken met het team Verontrusting bespreken met andere betrokken hulpverleners of deskundigen ( consult) Vorming Integrale Jeugdhulp: omgaan met verontrustende situaties 51

52 Gedeelde verantwoordelijkheid Consult bij de gemandateerde voorziening Zelf opnemen van de hulpverlening Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp RTJ Aanmelden bij de ITP voor hulp in NRTJ Bij crisis eventueel naar meldpunt crisis Werken aan vrijwilligheid via bemiddeling Werken aan hulpverlening via cliëntoverleg Bij blijvende ongerustheid en geen vrijwilligheid : aanmelden bij een gemandateerde voorziening Bij ernstig/gewichtig en reëel gevaar: gebruik maken van het spreekrecht ( art. 458Bis SW en noodtoestand) melden bij het parket 52

53 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 53

54 De gemandateerde voorziening 2 voorzieningen met specifieke expertise bij verontrusting : Ondersteuningscentrum Jeugdzorg ( OCJ) Vertrouwenscentra Kindermishandeling Taak : Consultmogelijkheid bij verontrusting Expliciet mandaat in situaties van maatschappelijke noodzaak waar hulpverlener tegen grenzen aanloopt Aanmelden bij parket indien de kansen van de jongere niet meer gegarandeerd kunnen worden in de vrijwillige hulpverlening Nog steeds in de vrijwilligheid 54

55 Van verontrusting naar maatschappelijke noodzaak verontrustende situaties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle verleners Inschatten of hulp maatschappelijk noodzakelijk is en desgevallend opvolgen is de verantwoordelijkheid van de gemandateerde voorziening 55

56 CINDY JAC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Rechtstreeks toegankelijke Probleem gebonden hulp CGG spoor 1 consult aanmelding Toegangspoort Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK spoor 2 P A R K E T Politie IRPC Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP TCK Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg

57 KENNY K&G BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Rechtstreeks toegankelijke CKG Probleem gebonden hulp Toegangspoort Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie IRPC Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP pleegzorg Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg

58 Procesvoering bij de gemandateerde voorziening Parket Geen vrijwilligheid mogelijk kennisgeving parket/cliënt onderzoek case management aanmelding Motivatiedocument: Wat zijn de krachten/lasten Wat heb je zelf al gedaan Waarom meld je aan Teambeslissing Cliënt geïnformeerd consult Advies Handvatten aanreiken Uitnodigen cliënt en aanmelder Inschatten maatschappelijke noodzaak Teambeslissing over hulpvoorstel en maatschappelijke noodzaak triade Interveniërend Observerend

59 Consult bij de gemandateerde voorziening Enkel voor professionele hulpvragers Anoniem voor de cliënt Registratie op naam hulpverlener Vooral telefonisch Kan individueel ( niet ndzk teambeslissing) 59

60 Aanmelden bij de GV Met M-document Teambeslissing Cliënt geïnformeerd Centrale vragen Wat zijn de eigen krachten van de cliënt? Wat zijn de lasten? Waarom meld je aan? Start onderzoek door de GV hulpverlener blijft verantwoordelijk voor hulpcontinuïteit 60

61 Casemanagement Observerend casemanagement - Observerend casemanagement: GV volgt op afstand op, observeert - Observatie-overeenkomst - Gedeelde verantwoordelijkheid ( client, hulpverlener/aanmelder, GV) - Informatieplicht bij aanbieder en cliënt Interveniërend casemanagement - Verantwoordelijkheid ligt bij GV *GV neemt over en organiseert zelf de hulpverlening *GV maakt hulpverleningsprogramma op Minstens om de 6 maanden evaluatie van de maatschappelijke noodzaak en de lopende hulpverlening 61

62 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 62

63 Gerechtelijke Parket kan de jeugdrechter vorderen na melding : Burger Politie Hulpverlener ( 458biss SW/ noodtoestand) Gemandateerde voorziening als Er is Maatschappelijke noodzaak ( besproken met de cliënt) De minimale veiligheid niet gegarandeerd kan worden of de ontplooiingskansen in gevaar zijn en er is geen toestemming voor gepaste hulpverlening Of er is geen medewerking voor onderzoek maatschappelijke noodzaak 63

64 De jeugdrechter Betrokken op minderjarigen in verontrustende situaties op verschillende manieren : Vordering van het parket na doorverwijzing vanuit gemandateerde voorziening Procedure hoogdringendheid Minderjarigen die als misdrijf omschreven feit pleegden. 64

65 Sociale dienst Jeugdrechtbank Blijft wel bestaan Taak: - Navorsingsopdrachten - Opdrachten van sociale aard - Opmaak van een hulpverleningsprogramma ( IS-voorstel) - Bewaking van gerechtelijke maatregelen - Onderzoeken van mogelijkheid van vrijwillige hulpverlening bij hoogdringende maatregelen Uitvoering van de hulpverlening via de ITP maar autonome beslissing van de Jeugdrechter (bij hoogdringende situaties: prioritair toe te wijzen hulpvraag) 65

66 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 66

67 Bemiddeling/cliëntoverleg/crisishulp Inzetbaar op alle momenten Met oog op continuïteit van de hulpverlening in vrijwilligheid Rechtstreeks toegankelijk voor de cliënt ( onder bepaalde voorwaarden) Bemiddeling verplicht : Als hulpverlening wordt stopgezet zonder wederzijdse toestemming Voor dat cliënt zelf naar de ITP kan stappen 67

68 Bemiddeling en cliëntoverleg Organisatie: Gratis Loketfunctie Doel: bemiddeling heeft tot doel oplossen van een conflict door tussenkomst van een neutraal bemiddelaar waardoor hulpverlening terug op gang kan komen cliëntoverleg heeft afstemming tussen hulpverleners tot doel onder leiding van een onafhankelijk voorzitter

69 Netwerken Crisis Iedereen die professioneel in contact komt met minderjarigen / uitz. Ook de client rechtstreeks wanneer de cliënt in crisis niet in de mogelijkheid is om zich te wenden tot hulp- of dienstverlener (bv. Weekends) kan in crisissituaties beroep doen op een crisishulpprogramma. Hulp wordt gevraagd via het meldpunt van de netwerkregio waar de crisis plaatsvindt. Ook tijdens de crisishulp van het hulpprogramma blijf je betrokken. Crisishulp situeert zich in de vrijwilligheid! Eerst moeten andere mogelijkheden geëxploreerd zijn

70 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Gemand. voorz. OCJ VK P A R K E T Politie Jeugd hulpregie Gerecht. SDJ Jeugd rechter CAP Niet rechtstreeks toegankelijke Gemeenschapsinstelling Crisis Bemiddeling Cliëntoverleg 70

71 Afkortingen A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort AWW: algemeen welzijnswerk CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding CO: cliëntoverleg COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen EMK: experimenteel modulair kader FID: frequentie intensiteit duur GV: gemandateerde voorziening IJH: integrale IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie IS: indicatiestelling ISV: indicatiestellingsverslag ITP: intersectorale toegangspoort JHB: beslissing JHR: regie IMB: individuele materiële bijstand JRB: jeugdrechtbank MN: maatschappelijke noodzaak MDD: multidisciplinaire dossier : multidisciplinair team MFC: multifunctioneel centrum NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke OBC: observatie en behandelingscentrum OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg OOOC: onthaal, oriëntatie en observatiecentrum PAB: persoonlijk assistentie budget PVF: persoonsvolgende financiering RTJ: rechtstreeks toegankelijke SDJ: sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand TM: typemodule VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling

72 DANK JE WEL Itte Van Hecke - Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Annemie Van Looveren -Steunpunt Jeugdhulp Alles over de vormingen : 72

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 1 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen 2.0 aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Gebruik maken van aangepaste hodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT Gemand.

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Nieuwe jeugdhulp vanaf 01 maart 2014 http://www.youtube.c om/watch?v=ktowmbk Neok Het nieuwe jeugdlandschap in vogelvlucht Hans Vandenbroucke Directeur CLB

Nadere informatie

Het hulpaanbod in modules

Het hulpaanbod in modules Het hulpaanbod in modules Anno 1998: Werkvormen PRO Erkenning en subsidiering per type voorziening Eenvoudig: de voorziening bepaalt het aanbod CONTRA De ingang tot de jeugdhulp bepaalt het hulptraject

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Coördinatie van de hulp. Workshop 4

Coördinatie van de hulp. Workshop 4 Coördinatie van de hulp Workshop 4 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen Wie is

Nadere informatie

Intersectorale toegangspoort

Intersectorale toegangspoort Intersectorale toegangspoort Indicatiestelling Op 1 maart 2014 gaat in heel de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost- op 16 september 2013). Deze regelt voor

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 21 april 2015 Een tussentijdse terug- en vooruitblik Vernieuwing op basis van ervaring Uitgangspositie: 1 maart 2014 geconsolideerde start cf. externe

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT 2 JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT/ 3 INLEI DING Samen met een hulpverlener diende je bij de intersectorale toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening.

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

betreffende de integrale jeugdhulp

betreffende de integrale jeugdhulp stuk ingediend op 1952 (2012-2013) Nr. 10 3 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1952 (2012-2013)

Nadere informatie

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015 Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 05 19 MAART 2015 De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen en van INSISTO. De vernieuwde processen treden vanaf nu in werking.

Nadere informatie

DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN

DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN DE GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN Omgaan met verontrusting: e gedeelde verantwoordelijkheid E gedeelde verantwoordelijkheid: Gemandateerde voorziing Werk in met verontrustde situaties is e gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Crisisjeugdhulp. Crisisnetwerken

Crisisjeugdhulp. Crisisnetwerken Crisisjeugdhulp Crisisnetwerken De crisisnetwerken in Vlaanderen zijn het referentiepunt voor eenieder die worstelt met een crisissituatie waarin hij ondersteuning nodig heeft. De crisismeldpunten beluisteren

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

12 JULI Decreet betreffende de <integrale> <jeugdhulp>

12 JULI Decreet betreffende de <integrale> <jeugdhulp> 12 JULI 2013. - Decreet betreffende de Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 13-09-2013 nummer : 2013035791 bladzijde : 65154 BEELD Dossiernummer : 2013-07-12/43 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

Jeugdhulp.

Jeugdhulp. Jeugdhulp samenvatting JAARVERSLAG 2015 2 De Jeugdhulp in vlaanderen in 2015: een samenvatting Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Op 6 juni 2016 wordt een uniek jaarverslag

Nadere informatie

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag nota nota aan MC IJH datum 11 maart 2014 uw kenmerk MC 20140317_07 naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Johan Van der Auweraert & Eva Nouwen onderwerp Kinderbijslag 1. Situering Met de opstart

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING (VGV) HANDLEIDING MET GOEDE PRAKTIJKEN JEUGDHULP

VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING (VGV) HANDLEIDING MET GOEDE PRAKTIJKEN JEUGDHULP VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING (VGV) HANDLEIDING MET GOEDE PRAKTIJKEN JEUGDHULP Een risico op VGV is een verontrustende situatie in de zin van het Decreet Integrale Jeugdhulp 1. Een verontrustende situatie

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Veerle Germeijs Op 1 maart 2014 is het zover. In heel Vlaanderen treedt dan het nieuwe decreet integrale jeugdhulp (IJH) in werking. De CLB s zijn belangrijke

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3 Integrale Jeugdhulp De intersectorale toegangspoort in een notendop INHOUD 1. INLEIDING 2 Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2 Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2 Een grondige

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Jaarverslag Jeugdhulp. Samenvatting

Jaarverslag Jeugdhulp. Samenvatting Jaarverslag Jeugdhulp Samenvatting 2016 www.jaarverslagjeugdhulp.be De jeugdhulp in Vlaanderen in 2016: Een samenvatting Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Dat leidde

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

Inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT voor een aanmeldingen bij de Toegangspoort vanaf 1/1/2016

Inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT voor een aanmeldingen bij de Toegangspoort vanaf 1/1/2016 Inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT voor een aanmeldingen bij de Toegangspoort vanaf 1/1/2016 datum 01/03/2016 naam auteur Caroline Vrijens 1 Algemeen 1.1 Erkenning van MDT s in de integrale

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING VLAAMS-BRABANT

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING VLAAMS-BRABANT VERTROUWENSCENTRU KINDERISHANDELING VLAAS-BRABANT Overzicht Inleiding Situering Kerntaken VK ositionering in het brede landschap ositieve evolutie Uitdagingen en dillema s Casus Tot slot 1 Situering Vertrouwenscentra

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Zorgregierapport VAPH minderjarigen

Zorgregierapport VAPH minderjarigen Zorgregierapport VAPH minderjarigen Intersectorale toegangspoort 1 maart 2014 31 december 2014 Inhoudsopgave Tabeloverzicht... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Situering... 4 1.2. De Intersectorale Toegangspoort...

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Toelichting werking: Eligo Gent Verschillende

Nadere informatie

Crisisjeugdhulp. Crisisnetwerken

Crisisjeugdhulp. Crisisnetwerken Crisisjeugdhulp Crisisnetwerken De crisisnetwerken in Vlaanderen zijn het referentiepunt voor eenieder die worstelt met een crisissituatie waarin hij/zij ondersteuning nodig heeft. De crisismeldpunten

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? VCLB Deinze VCLB regio Gent VCLB Meetjesland VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan 4 centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 65154 MONITEUR BELGE 13.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. L article 60 du même arrêté, remplacé par l arrêté royal du 9 avril 1975, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Les vacances

Nadere informatie

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp

Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Juridisch kader van de rechten van minderjarigen en ouders in de integrale jeugdhulp Nele Desmet (Kinderrechtswinkel vzw) Studiedag 6 maart 2015 De rechten van de minderjarige cliënt in de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 Hoofdstuk 5 VIST Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 1.1 VIST in een situatie waarin er tekort is aan diagnostiek...3 a) De noodzakelijke diagnostiek behoort tot

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING -positieve heroriëntering van context, organisaties en samenleving- Van crisis tot kracht Van complexiteit tot essentie Van slachtofferschap tot engagement

Nadere informatie

EEN NIEUW DECREET... NIEUWE UITDAGINGEN IN DE JEUGDHULPVERLENING

EEN NIEUW DECREET... NIEUWE UITDAGINGEN IN DE JEUGDHULPVERLENING EEN NIEUW DECREET... NIEUWE UITDAGINGEN IN DE JEUGDHULPVERLENING Hendrik Van den Bussche, Stafmedewerker Beleidsontwikkeling/Team Integrale Jeugdhulp Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp (IJH) trad op

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? 1 Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding van Izegem.

Nadere informatie

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Crisisjeugdhulp in Brussel HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Wat is een crisis? Acuut beleefde noodsituaties Niet vooraf inschatbaar Onmiddellijk hulp is noodzakelijk Doel van

Nadere informatie

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD INHOUDSOPGAVE INLEIDING & DOEL 1 BONDGENOOTSCHAP MET OUDERS 2 HET LANDSCHAP VAN DE HULPVERLENING 7 SAMENWERKEN MET PARTNERS 24 INLEIDING EN DOEL INCLUSIE In onze organisatie

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie.

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Artikel 75.1. Decreet IJH ( ook genoemd artikel 75.1. Mozaïekdecreet) Er beweegt heel wat rond het beroepsgeheim. Deze

Nadere informatie

De opgenomen bepalingen in het decreet werden niet allemaal uitgevoerd en schoten op heel wat punten tekort.

De opgenomen bepalingen in het decreet werden niet allemaal uitgevoerd en schoten op heel wat punten tekort. 1 Het decreet integrale jeugdhulp van 7 mei 2004 had als doel om aan minderjarigen, ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving, zorg op maat te bieden door sector

Nadere informatie

Werkingsprocessen in de Intersectorale Toegangspoort

Werkingsprocessen in de Intersectorale Toegangspoort Werkingsprocessen in de Intersectorale Toegangspoort Versie 19 juni 2014 Wat doen de teams Indicatiestelling en Jeugdhulpregie? Inhoud 1 Situering van de nota... 5 2 Aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort...

Nadere informatie

Crisisjeugdhulp Brussel/Vlaams-Brabant

Crisisjeugdhulp Brussel/Vlaams-Brabant Crisisjeugdhulp Brussel/Vlaams-Brabant Soms loopt alles plots mis. Wie in een crisis belandt, geraakt overstuur, in de war, in paniek, in shock Dan is er meestal dringend nood aan hulp. Hulpverleners zijn

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks.

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks. 1 Het Decreet Integrale Jeugdhulp van 7 mei 2004 had als doel om aan minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving, zorg op maat te bieden door sector

Nadere informatie

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking STATUUT van deze tekst: De voorbije maanden vonden per thema drie vergaderingen plaats waarbij verschillende experten

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen Deelschema 1: een jongere spijbelt herhaaldelijk Wanneer een jongere spijbelt, past de school haar

Nadere informatie

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd De

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Infomoment MDT. 16 november 2015

Infomoment MDT. 16 november 2015 Infomoment MDT 16 november 2015 Overzicht Inleiding Actieplan Jeugdhulp en resolutie Vlaams arlement Repercussies voor de toegangspoort Wijziging rol team Indicatiestelling IT roces indicatiestelling IT

Nadere informatie

Inhoud 1 Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van de Intersectorale Toegangspoort De structuur van

Inhoud 1 Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van de Intersectorale Toegangspoort De structuur van Hoofdstuk 8 MDT Inhoud 1 Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van de Intersectorale Toegangspoort... 3 2 De structuur van het erkennings- en subsidiëringsbesluit

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN Els Dupon netwerk STS Voorstelling Arr.Turnhout 28 november 2017 Spijbelen een zorg? SO VLAANDEREN (leerplichtig) Schooljaar 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 #lln

Nadere informatie

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp Wat is een CAW? Subtitel Crisisteam De Schelp 2 1 Crisisteam De Schelp 1. Doelgroep 2. 3. Principes 4. Doelstellingen 5. Spanningsvelden 6. Contact 3 Doelgroep Voor iedereen die zich in een crisissituatie

Nadere informatie

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 Beroepsgeheim Opgenomen in 1867 in het Strafwetboek (art. 458 Sw.) => Omwille van maatschappelijk belang Beroepsgeheim dekt

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie