studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen"

Transcriptie

1 studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

2 Inhoud 03 Voorwoord 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiefacilteiten 09 Faculteit Managementwetenschappen (MW) 12 Wetenschappelijke staf 14 Bacheloropleiding Bedrijfskunde (BSc) 18 Focusopleidingen 20 Open Bachelorprogramma 21 Masteropleiding Management (MSc) 25 Masteropleiding Business Process Management and IT (MSc) 27 Tentamen 28 Inschrijven en kosten 30 Cursusbeschrijvingen 30 Cursusbeschrijvingen Bedrijfskunde (BSc) 53 Cursusbeschrijvingen Management (MSc) 61 Cursusbeschrijvingen Business Process Management and IT (MSc) 66 Procedures en regelgeving 68 Service en informatie Open Universiteit

3

4 Voorwoord De toekomst is uitdagender dan ooit Voor velen van ons geldt momenteel dat heden en toekomst meer dan ooit omgeven zijn met tal van uitdagingen en onzekerheden. Onder invloed van het economisch klimaat en belangrijke sociale hervormingen is de arbeidsmarkt in rap tempo aan het veranderen. De Nederlandse economie wordt steeds meer een op kennis gebaseerde economie. Juist in deze tijd is het van cruciaal belang om uw kennis te actualiseren en/of te verdiepen en daarmee een goede basis te creëren voor een succesvol vervolg van uw loopbaan. Omdat wij als geen ander de uitdagingen kennen waar u voor staat bied ik u met gepaste trots ons opleidingsaanbod aan dat u optimaal ondersteunt bij de volgende stap in uw professionele loopbaan. U wilt de laatste wetenschappelijke inzichten op het terrein van managementwetenschappen verwerven en deze kunnen toepassen in uw eigen organisatie. Onze faculteit Managementwetenschappen biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan, bestaande uit programma s die op flexibele wijze kunnen worden gecombineerd om aan deze behoefte te voldoen. Als Open Universiteit richten wij onze primaire aandacht op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Niet voor niets zijn wij opnieuw verkozen tot de beste Universiteit van Nederland. De genoemde veranderingen in onze samenleving maken dat organisaties steeds sneller veranderen en moeten opereren in een wereld die steeds complexer wordt. Of het nu gaat over managementvraagstukken in de zorg, industrie, financiële sector of de overheid, elke organisatie wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en toenemende eisen die zowel intern als extern worden opgelegd. Denk daarbij aan vraagstukken die samenhangen met toenemende risico s en economische onzekerheden, globalisering, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Zij allen eisen van organisaties, hun directeuren, managers, professionals en adviseurs steeds verder gaande kennis van alsmaar complexer wordende managementvraagstukken. Onze faculteit ontwikkelt state of the art onderwijs en verricht onderzoek, in samenwerking met andere faculteiten en universiteiten in binnen- en buitenland, en stelt daarbij de hieraan gekoppelde managementvraagstukken centraal. Onze bachelor- en masteropleidingen zijn NVAO-geaccrediteerd en worden keer op keer hoog gewaardeerd door onze studenten. De inhoud van onze programma s is toegesneden op de geschetste ontwikkelingen in de maatschappij en de uitdagingen waar organisaties en hun medewerkers zich voor gesteld zien. Ons aanbod is gevarieerd en vraaggericht, van korte programma s tot volledige wetenschappelijke opleidingen. De filosofie van ons onderwijs is er op gericht te begrijpen wat de specifieke vragen zijn vanuit de samenleving en het management van organisaties. De verbinding tussen theorie en praktijk is een van onze belangrijkste uitgangspunten. Onze ervaren en gemotiveerde docenten staan voor u klaar om deze nieuwe intellectuele uitdaging tot een succes te maken. Ik nodig u van harte uit om onze programma s in meer detail te bestuderen. Ik ben ervan overtuigd dat wij u verder kunnen helpen met de volgende stap in uw professionele en/of maatschappelijke carrière. Welkom bij onze faculteit! Prof. dr. Gerard Mertens Decaan faculteit Managementwetenschappen 3

5 Nieuw en anders in Voor u ligt de nieuw vormgegeven studiegids voor het academisch jaar De studiegids is vooral gericht op studenten die een opleiding volgen en biedt vooral informatie die daarvoor van belang is. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van cursussen voor het komende jaar, het kiezen van de best bij u en bij uw studiesituatie passende begeleidingsvorm of het vinden van hulp bij studieproblemen. Minder opvallend maar minstens zo belangrijk is de voortgaande onderwijsinnovatie op het gebied van de OU-Extra (OUX). Aan de hand van onze eerste ervaringen vorig jaar bieden we nu in onze bacheloropleiding Bedrijfskunde twee geïntegreerde OUX-semesters, van drie modulen per semester. Inhoud en begeleiding zijn zodanig op elkaar afgestemd dat u met een studiebelasting van 10 à 15 uur per week een tempo van 6 modulen per jaar kunt behalen. Onze tutoren en de medestudenten in uw studiegroep helpen u om discipline en ritme in uw studie te houden. In de bacheloropleiding Bedrijfskunde wordt de cursus Management competenties gereviseerd en zal aan het begin van het academisch jaar beschikbaar zijn. Met een jaar uitstel zal in februari 2014 ook de nieuwe cursus Organisatiekunde beschikbaar zijn. Deze cursus zal onze inmiddels optisch wat verouderde topcursus Organisatie en management gaan vervangen. Ook op masterniveau is groot nieuws: de Premaster is geheel vernieuwd. De Premaster is nu geheel afgestemd op het kunnen bestuderen van de stof van de beide aansluitende masters, en op het bieden van voldoende handvatten voor het opzetten van het afstudeeronderzoek. Deelname aan een aantal werkcolleges vormt een verplicht onderdeel van de Premaster. Door deze nieuwe opzet is het mogelijk om met een studiebelasting van circa 15 uur per week in een half jaar de Premaster te doorlopen. U start dus in september met de Premaster en kan vervolgens al in februari aan de eigenlijke masteropleiding beginnen! Studenten met een verwante afgeronde volledige hbo-opleiding die na 1 september 2013 toelating tot de masteropleiding Business Process Management & IT (BPMIT) aanvragen, moeten behalve de Premaster ook de cursus Wiskunde voor BPMIT behalen. Via de Blackboard-App zijn onze cursussen nu ook op mobiele apparaten te bestuderen. 4

6 Studeren aan de Open Universiteit Wanneer u studeert aan de Open Universiteit betekent dat, dat u de regie van uw studieverloop grotendeels zelf in handen heeft. Het is mogelijk om op elk gewenst moment te starten met studeren en het tempo van uw studie bepaalt u zelf. U kunt daarbij gebruik maken van vaste jaartrajecten met tutorbegeleiding, maar u bent vrij om uw eigen studieweg te kiezen. Voor de meeste modulen op bachelorniveau gelden geen vooropleidingseisen, maar voor studeren op masterniveau moet toelating worden aangevraagd. Bij de Open Universiteit is de minimum toelatingsleeftijd 18 jaar. Startpakket Om te beginnen aan een bachelorstudie is het zogenoemde startpakket de beste keuze. Het startpakket bestaat uit de twee eerste modulen van de bacheloropleiding met uitgebreide begeleiding om in een goed studieritme te komen. U neemt (zonder reistijd) deel aan bijeenkomsten via de virtuele klas en daar komen naast inhoud ook zaken als een effectieve studieaanpak, planning en tentaminering aan bod. Het bestuderen van het startpakket geeft een goed beeld van wat u voor uw verdere studie mag verwachten en welke capaciteiten u daarvoor nodig heeft. Wanneer u al een hbo- of wo-bacheloropleiding hebt afgerond, kunt u direct toelating aanvragen tot een masteropleiding. Open of gestructureerd via OU-Extra Studeren bij de Open Universiteit kan op twee manieren. Nadat u een start heeft gemaakt met de eerste twee modulen van de bacheloropleiding (startpakket), kunt u kiezen op welke manier u graag verder wilt studeren. Heeft u tijdens uw kennismaking met studeren ervaren dat u behoefte heeft aan een gestructureerde planning en vindt u zelfstandig studeren met contact met andere studenten prettig, dan is deelnemen aan OU-Extra (OUX) een effectieve studieaanpak voor u. Zie verderop in de gids voor meer uitleg over OU-Extra in de bachelor of de diverse extra begeleidingsmogelijkheden in de masteropleiding. U kunt er ook voor kiezen om in eigen tempo en volgorde cursussen te bestuderen. U kunt dan nog altijd een OUXsemester gaan volgen als dat inhoudelijk in uw studiepad past. Het gestructureerde OUX-traject kan gestart worden op 1 september of 1 februari. Zie elders in deze gids de invulling van komend jaar. De faculteit Managementwetenschappen kent per opleiding een ervaren opleidingsadviseur die fungeert als vast en persoonlijk aanspreekpunt voor zaken als inhoudelijke planning, aanpak en voortgang van de studie. Studieaanbod Het adres van de openbare website van de Open Universiteit is Het totale onderwijsaanbod wordt op deze website gepubliceerd bij Studieaanbod. Elke cursus wordt inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid en getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. Studie-informatie Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op de website bij Studeren. Met vragen kunt u daar ook terecht bij Vraag en Antwoord. In de meeste gevallen kunt u zelf direct het antwoord vinden. Is dit niet het geval dan kunt u bij Vraag en Antwoord persoonlijk uw vraag stellen aan een van onze medewerkers. of Eigen adres Iedereen die aan de Open Universiteit studeert, kan indien gewenst een eigen adres krijgen, bestaande uit uw naam en de Dit adres gebruikt de universiteit vervolgens wanneer zij met u in contact wil treden. U kunt desgewenst instellen dat deze berichten automatisch worden doorgestuurd naar een door uzelf op te geven adres, bijvoorbeeld van uw werk. Studiecentra U kunt in een studiecentrum begeleidingsbijeenkomsten volgen, tentamens afleggen, praten met andere studenten, werken aan een computer en het studiemateriaal inzien. Er worden workshops en lezingen georganiseerd en er vinden diploma-uitreikingen plaats. Een studiecentrum is dan ook dé ontmoetingsplaats voor studenten. De Open Universiteit beschikt over zestien studiecentra in Nederland en zes in Vlaanderen. Cursussen en opleidingen Cursussen vormen de bouwstenen van het onderwijs aan de Open Universiteit. Een pakket van tekstboeken, werkboeken (al of niet elektronisch aangeboden), cd-roms, dvd s, een cursuswebsite en soms nog andersoortige informatiedragers vormen het studiemateriaal van een cursus. Elke cursus die u koopt, is afzonderlijk te bestuderen en wordt afgesloten met een tentamen. U krijgt standaard veertien maanden om de drie tentamenkansen te benutten. Als u slaagt, ontvangt u een cursuscertificaat. Vele cursussen samen vormen een wetenschappelijke opleiding. De cursusbeschrijvingen elders in deze studiegids geven een indruk van de inhoud van elke cursus die in een opleiding van de faculteit Managementwetenschappen voorkomt. Bij elke cursusbeschrijving staat het webadres van de cursus vermeld. Daar vindt u uitgebreidere informatie en kunt u online de betreffende cursus bestellen. 5

7 Modulen, studiepunten en studie-uren Een cursus van de Open Universiteit bestaat uit één of meer modulen, waarbij 1 module gelijk staat aan 4,3 studiepunten (stp). De cursusomvang in deze studiegids wordt uitgedrukt in modulen. Voor het bestuderen van 1 module staat een studieduur van 100 tot 120 studie-uren. De bacheloropleiding heeft een omvang van 42 modulen (180 stp) en de masteropleiding heeft een omvang van 14 modulen (60 stp). Studienet en cursuswebsites Alle cursussen hebben een eigen site in de elektronische leeromgeving van de Open Universiteit, Studienet. Om op de hoogte te blijven van alle extra en actuele informatie die rond een cursus wordt aangeboden, is een geregeld bezoek aan deze cursuswebsite noodzakelijk. Zodra u zich heeft ingeschreven voor een cursus, krijgt u toegang tot de cursussite. Daar vindt u uitgebreide informatie over de begeleiding en het tentamen. Op Studienet heeft de faculteit Managementwetenschappen een eigen omgeving voor het doorgeven van belangrijke informatie aan haar studenten. Studienet mobiel Studienet is ook toegankelijk vanaf een smartphone of een tablet computer. Als student dient u daarvoor wel zelf de app Blackboard Mobile te installeren. Nadere uitleg en instructies vindt u op het tabblad Help in Studienet. Nederlands en Engels in de opleidingen Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige teksten. Ook de tentamens worden in de Nederlandse taal afgenomen. Maar in toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig cursusmateriaal. Dit omdat bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn of omdat het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. In de masteropleiding kan het aandeel Engels beduidend groter zijn dan in de bacheloropleiding. Op deze manier ontwikkelen studenten zich tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Contact Voor al uw vragen kunt u terecht bij E of T Veel algemene vragen kan betreffende medewerker direct beantwoorden. Voor opleidingspecifieke vragen wordt u doorverbonden met de onderwijsadviseur. Als u behoefte hebt om inhoudelijk wat dieper door te praten over een opleiding, kan de onderwijsadviseur een afspraak maken bij de opleidingsadviseur. De opleidingsadviseur is een zeer ervaren docent met een goed overzicht over de gehele inhoud van de desbetreffende opleiding. 6

8 Studiefaciliteiten Naast het (digitale) studiemateriaal, inhoudelijke studiebegeleiding en bijeenkomsten door de faculteit heeft de Open Universiteit allerlei faciliteiten ontwikkeld om een zelfstandige afstandstudie te ondersteunen. Wanneer u bent ingeschreven als student krijgt u online toegang tot alle digitale voorzieningen. Als u bent ingelogd kunt u bij MijnOU uw persoonlijke gegevens en studievoortgang bekijken en beheren. Daarnaast zijn er veel voorzieningen die uw studie tot een effectieve en succesvolle studie kunnen maken. Deze zijn bereikbaar via Studieplaza. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwsfeiten en het ontmoeten van medestudenten is mogelijk in een studiecentrum. MijnOU Via mijnou heeft u toegang tot de voor u beschikbare diensten. U kunt digitaal aanmelden voor tentamens, uw studiepad bekijken, de studieplanner raadplegen en inschrijven voor cursussen. Ook heeft u toegang tot Studienet, OpenU, de digitale bibliotheek en de ict-winkel SURFspot. U logt in met uw studentnummer als gebruikersnaam en het wachtwoord dat u zelf heeft bedacht bij uw registratie voor MijnOU. Studienet Als student heeft u toegang tot de online leeromgeving Studienet. Op Studienet heeft u contact met docenten en medestudenten. U kunt uw eigen werkplek inrichten en kunt er deelnemen aan discussiegroepen, online begeleidingsbijeenkomsten volgen en opdrachten uitvoeren. Elektronische werkboeken worden ook aangeboden via Studienet. Studienet is een directe verbinding met de faculteit, hier worden alle mededelingen betreffende uw specifieke studie gepubliceerd. Studiepad Naast een goede studieplanning is het ook prettig uw studievoortgang in te kunnen zien. Elke student heeft de beschikking over een online Studiepad. Daarin is te zien welke cursussen u hebt afgerond, hoeveel studiepunten u heeft behaald en welke cursussen u nog in het verschiet heeft liggen om uw opleiding af te ronden. Bibliotheken De bibliotheekfaciliteiten van de Open Universiteit bestaan uit een digitale bibliotheek, toegang tot de catalogus Picarta, toegang tot universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Deze faciliteiten zijn bereikbaar via Studienet. U heeft rechtstreeks toegang tot de digitale bibliotheek met belangrijke informatiebestanden en/of zoeksystemen voor wetenschappelijke tijdschriften en artikelen. Academia en SURFspot De Open Universiteit is aangesloten op de SURFfederatie, waardoor u als student gebruik kunt maken van de mediabibliotheek Academia en ook producten kunt bestellen via SURFspot. Het Academia-materiaal bevat een enorme collectie aan beeld- en geluidmateriaal over de Nederlandse geschiedenis, de medische wereld, mediageschiedenis, politiek en recht, natuur en milieu en zelfs over entertainment en curiosa. Er zijn polygoonjournaals, amateurfilms, programma s van de publieke omroep, radiofragmenten, foto s en artikelen te vinden. SURFspot is de ict-webwinkel voor het onderwijs waar officiële software en andere ict-producten tegen voordelige prijzen aangeschaft kunnen worden. Endnote en Reference manager Studenten van de Open Universiteit kunnen gratis het bibliografisch programma Endnote of Reference manager downloaden. Dit zijn beide softwarepakketten voor het opslaan van bibliografische gegevens. Hiermee downloadt u eenvoudig literatuurverwijzingen van websites van uitgeverijen en bibliotheken uit binnen- en buitenland. Daarnaast kunt u met deze programma s zoeken in bibliotheekdatabases. Zo kunt u zelf een database aanmaken van literatuurverwijzigen om die te gebruiken in uw afstudeeronderzoek, tijdschriftartikelen, boeken en andere publicaties. U kunt beide programma s één maand nadat u bent ingeschreven downloaden. Op Studieplaza staat een instructiefilm over Endnote. 7

9 Studieplaza Studieplaza is de website van de Open Universiteit waar u thema s, items, tips en suggesties vindt om uw studie-vaardigheden te verbeteren. Daar vindt u de Studiecoach en de workshops die de Open Universiteit voor studenten organiseert. De opzet van Studieplaza is dynamisch en eigentijds. Via video s, tekst, animaties, zelftests, tools en workshops wordt u virtueel geholpen bij het studeren. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een avondje gezellig naar het studiecentrum te komen om aan een workshop deel te nemen. Studieplaza is onderverdeeld in vier hoofditems: Studiecoach, Workshops, Marktplein en Drempels weg. Studiecoach Op Studiecoach vindt u tips en suggesties om uw kwaliteiten en vaardigheden te verbeteren. Experts vertellen via video hoe u bepaalde problemen of studieobstakels kunt overwinnen. Ze geven advies over onderwerpen, zoals timemanagement, mindmappen, academisch schrijven, presenteren, en het zoeken naar wetenschappelijke informatie. Ook vindt u er meditatie- en ontspanningsoefeningen die leren hoe u zich kunt ontspannen. Workshops Er worden workshops aangeboden over allerlei studiethema s die het studeren gemakkelijker moeten maken. Zo kunt u workshops bijwonen over timemanagement, mindmappen, presenteren, schrijven, en nog veel meer. Alle workshops worden gegeven in één van de studiecentra. Ook worden er excursies georganiseerd naar musea, tentoonstellingen, steden en andere bezienswaardigheden. Marktplein Nieuw op Studieplaza is het Marktplein. Dit is een vraag en aanbodsite voor studenten van de Open Universiteit. Op het Marktplein worden studieboeken, samenvattingen, reizen, excursies, stages en andere studiezaken aangeboden. Wilt u uw medestudenten ontmoeten en samen studeren? Of organiseert u een rondleiding waar u ook andere OU-studenten voor wilt uitnodigen? Plaats dit op het Marktplein van de Open Universiteit! Drempels weg Iedere student is anders. Drempels weg is het domein voor studenten met een functiebeperking, dyslexie of autisme en voor iedereen die wel eens moeite heeft met structureren of met het vasthouden van de motivatie. We bieden handreikingen die het studeren kunnen vergemakkelijken. Met een functiebeperking wordt u precies hetzelfde beoordeeld als iedere andere student, maar de weg naar het felbegeerde diploma kan iets anders verlopen. De Open Universiteit komt u tegemoet met speciale voorzieningen. Hier vindt u welke en hoe u zaken voor uzelf kunt regelen. Studenten Nieuwsbrief: Nieuwsplaza Iedere week krijgt u als student van de Open Universiteit een Nieuwsbrief in uw box. Via deze Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in het programma of begeleidingsbijeenkomsten van de opleidingen. U krijgt ook datawijzigingen van tentamenbijeenkomsten via de Nieuwsbrief door. Verder wordt u geïnformeerd over allerlei ander studienieuws binnen en buiten de Open Universiteit en wordt u geattendeerd op bijeenkomsten en workshops in de studiecentra. Alle nieuwsartikelen zijn uitgebreid na te lezen op de website Nieuwsplaza. Studiecentrum Er zijn 22 locaties in Nederland en België waar u het studiecentrum kunt bezoeken. U kunt hier terecht voor begeleidingsbijeenkomsten, landelijke dagen en andere activiteiten ten behoeve van uw academische vorming. Het afleggen van een tentamen gebeurt ook in het studiecentrum. 8

10 Faculteit Managementwetenschappen (MW) Onze faculteit profileert zich steeds duidelijker als een expertisecentrum voor management. We blijven daarbij dicht bij onze universitaire wortels: we geven managers en bestuurders een intellectuele boost bij het denken over de ontwikkeling van hun bedrijf en organisatie en hun eigen plaats daarin. Daarbij gaan we uit van een realistische managementvisie. We verzorgen een wetenschappelijke bacheloropleiding Bedrijfskunde, een wetenschappelijke masteropleiding Management en samen met de faculteit Informatica een wetenschappelijke masteropleiding Business Process Management & IT. Dankzij onze Premasters en schakelprogramma s kan iedereen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding toegelaten worden tot deze masteropleidingen. Daarnaast is het voor de ervaren professional mogelijk zijn of haar beroepscompetenties op universitair masterniveau te brengen middels onze van de master afgeleide Certified Professional Programs (CPP), onze opleiding Financial Controller of ons MBA. Studiemogelijkheden Er zijn diverse manieren om de cursussen van de faculteit Managementwetenschappen te volgen: als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding, als onderdeel van een kort studieprogramma of als losse cursus. De manier die u kiest zal afhangen van uw doelstelling en de tijd die u beschikbaar heeft. De formele, wettelijke ingangseisen kunnen per mogelijkheid verschillen. De cursussen zijn echter identiek, de begeleiding kan variëren. Bij elke cursusinschrijving zijn drie tentamenkansen inbegrepen. Na het succesvol afronden van een cursus, ontvangt u een certificaat. Wilt u later toch een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in betreffende opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen. Studiebegeleiding Begeleide zelfstudie U studeert in eigen tempo op momenten die u zelf uitkomen. Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de docent. Deze manier van studeren biedt optimale vrijheid maar vereist veel discipline. Onderwijsadviseur en opleidingsadviseur U kunt al uw vragen stellen via T of via E Als uw vragen wat meer specifiek voor Managementwetenschappen zijn, zal u meestal worden doorverbonden met de onderwijsadviseur voor Managementwetenschappen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen over regelgeving, zoals vrijstellingsmogelijkheden en toelatingen, bijzondere omstandigheden, etc. Voor meer inhoudelijke vragen over de opleiding, bijvoorbeeld een voor u geschikte volgorde van te bestuderen cursussen, zal u in contact worden gebracht met de opleidingsadviseur van de betreffende opleiding. Deze opleidingsadviseur kan ook zelf contact met u opnemen als we het idee hebben dat u misschien hulp nodig hebt bij uw studie. OU-Extra (OUX) In de bachelor of science-opleiding Bedrijfskunde kunt u na afronding van het startpakket kiezen voor een semester van drie modulen in een vast tempo, samen met studiegenoten en onder extra begeleiding. Zie voor uitgebreide informatie p. 17 van deze gids en Tutor Bij de eerste cursus in de master of science-opleiding Management is tutorbegeleiding voorzien. U start de bestudering van de cursus samen met een groepje medestudenten onder leiding van een tutor. Deze tutor kan uw vragen beantwoorden, en helpt u met het houden van voortgang in uw studie. Begeleidingspakket Combineert u uw studie met een veeleisende werkkring en een druk sociaal-/gezinsleven dan biedt een begeleidingspakket een steuntje in de rug. Een begeleidingspakket bestaat uit een reeks inhoudelijke bijeenkomsten, die op diverse locaties verspreid over het land worden aangeboden met de bedoeling u optimaal voor te bereiden op het schrijven van de werkstukken waarop u wordt beoordeeld. De faculteit Managementwetenschappen heeft de afgelopen jaren uitstekende ervaringen opgedaan met deze aanvullende begeleiding door docenten tijdens bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de belangrijkste opdrachten voorbesproken. en geven dan eveneens korte verdiepende colleges die u helpen bij het begrijpen van de samenhang in de bestudeerde literatuur. Ook worden studietips gegeven en feedback op gemaakte opdrachten. De groep medestudenten zorgt voor extra motivatie. Begeleidingspakketten zijn verkrijgbaar bij de meeste cursussen in de master of science-opleiding Management. Bij de Premaster, Instapmaster en Overstapmaster is de begeleiding inclusief. U hoeft in dat geval geen begeleidingspakket aan te schaffen. De bijeenkomstenreeksen worden op diverse locaties verspreid over het land aangeboden, zie de website voor actuele informatie hierover. 9

11 Blended Learning Nog meer begeleiding is mogelijk in onze blended learning-variant. U volgt wekelijks of tweewekelijks colleges op de locatie van een hogeschool bij u in de regio, waarin de stof wordt besproken, en feedback wordt gegeven op gemaakte opdrachten. Hierdoor ontstaat een stok achter de deur die u helpt het tempo in uw studie te handhaven. U hoeft zich geen zorgen te maken over studieplanning, administratie, enzovoort. U kunt zich volledig concentreren op de vakinhoud, en u versterkt tegelijk uw netwerk. Modulair studeren via Certified Professional Programs (CPP) Maar misschien wilt u niet (meteen) een hele masteropleiding volgen. Misschien heeft u de MSc-titel al, en wilt u uw kennis van een vakgebied op masterniveau verdiepen. Of misschien is uw werkgever bereid u een relatief korte opleiding aan te bieden om u te bekwamen in een nieuwe functie. U kunt dan een Certified Professional Program (CPP) volgen. Dit zijn programma s die in 8 tot 12 maanden te volgen zijn, en die één van de blokken van de wetenschappelijke masteropleiding als basis hebben. U studeert dus op basis van door de NVAO geaccrediteerd wo-master-cursusmateriaal, maar volgt daarbij werkcolleges samen met ervaren managers uit andere bedrijven, waarin u leert de opgedane academische kennis in de praktijk toe te passen. Omdat het cursusmateriaal onderdeel is van de geaccrediteerde wo-masteropleiding is de wetenschappelijke kwaliteit gegarandeerd, en ontvangt u naast het diploma voor het CPP het cursuscertificaat van het desbetreffende masterblok. Indien u op een later moment zou besluiten toch de gehele masteropleiding te willen volgen, hebt u reeds een flink deel van de master afgerond: u hebt dan immers al het certificaat van één van de grote blokken van de master in uw bezit. Individuele begeleiding bij de afstudeeropdracht Bij de afstudeeropdracht krijgt u individueel begeleiding. In de master of science-opleiding Management neemt u daarnaast ook deel aan het onderzoek van een van de onderzoekskringen. Daar kunt u medestudenten en onderzoekers ontmoeten die bezig zijn met onderzoek op hetzelfde gebied. Internetportal faculteit Managementwetenschappen Op vindt u veel informatie over de diverse activiteiten binnen de faculteit. U vind er blogs van docenten en hoogleraren, aankondigingen van webinars, nieuws over onderzoek en links naar sociale media. Studenten- en allumnivereniging Emergo-VFC Emergo betekent zoiets als er bovenop komen en heeft alles te maken met een lange worsteling om je (studie)doel te bereiken. Sommigen ervaren de studie op den duur als een wat eenzame en veeleisende aangelegenheid. Studenten hebben vaak behoefte aan contact en informatie-uitwisseling met medestudenten en met docenten van hun faculteit. Om in deze behoefte te voorzien hebben studenten en medewerkers van de faculteit een vereniging opgericht met als doel het verbeteren van het contact en de informatie-uitwisseling tussen studenten, medewerkers en alumni. Daarnaast willen we uiteraard de wetenschappelijke belangstelling voor onze vakgebieden koesteren en uitdragen. De vereniging organiseert enkele keren per jaar een excursie of lezing in het land. Zesmaal per jaar ontvangen leden via Kluwer naar keuze het wetenschappelijk vakblad Management en Organisatie of het vakblad Finance & Control. Studeert u bij de faculteit Managementwetenschappen dan kunt u direct lid worden van Emergo. Probeer het eens voor een jaartje. Het lidmaatschap bedraagt slechts 39,- per kalenderjaar. Voor meer informatie of directe aanmelding kunt u mailen naar E of surf naar 10

12 (Bijna) alumnus? Promoveren? Als u de eindstreep van uw studie (bijna) hebt bereikt, betekent dat niet dat het contact met de faculteit Managementwetenschappen en de Open Universiteit komt te vervallen. Als alumnus bent u graag gezien, u bent tenslotte ambassadeur van onze faculteit/universiteit. Wederzijds contact vinden wij belangrijk, omdat we iets voor elkaar kunnen betekenen. U bent voor ons een belangrijke ervaringsdeskundige als het gaat over de relevantie van de opleiding voor de samenleving. Daarom bent u van harte welkom op onze studiedagen, webinars, symposia en academische zittingen. Alumnus zijn betekent ook dat u in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de algemene OU-Alumnivereniging. Deze vereniging is zelfstandig en voert haar eigen beleid. De alumnivereniging faciliteert het contact met andere afgestudeerden en het onderhouden van een netwerk. U kunt OU-cursussen bestellen (zonder tentamenrechten) tegen een gereduceerd tarief. De vereniging organiseert geregeld lezingen, excursies en bedrijfsbezoeken. Voor degenen die wel eens nadenken over een promotie, is het PhD-programma Managementwetenschappen mogelijk een optie. Opleidingscommissies Binnen de faculteit Managementwetenschappen is per bachelor- of masteropleiding een (wettelijk verplichte) opleidingscommissie (OC) actief. Deze commissie bestaat uit minimaal drie studenten en drie stafleden. De commissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de desbetreffende opleiding, beoordeelt jaarlijks de uitvoering van die regeling en geeft verder gevraagd en ongevraagd advies over de betreffende opleiding. De samenstelling van de commissies en verslagen van de vergaderingen kunt u vinden via de rubriek Opleidingscommissies onder de tab Managementwetenschappen op uw werkplek in Studienet. Studentenraad De belangen van alle studenten worden behartigd door de Studentenraad. De Studentenraad is een wettelijk inspraakorgaan en gesprekspartner van het College van bestuur. De raad ziet er op toe dat de student centraal blijft staan en het studietraject optimaal kan doorlopen. Bovendien heeft de raad de wettelijke taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Hierdoor kan gevraagd en ongevraagd advies aan het College van bestuur worden uitgebracht. De Studentenraad kan voor overleg vertegenwoordigers van bestuurlijke organen uitnodigen en zich laten bijstaan door inhoudelijk deskundigen. De Studentenraad bestaat uit maximaal negen leden die bij geheime stemming worden gekozen door en uit studenten. De zittingstermijn is twee jaar. De Studentenraad vergadert doorgaans één keer per maand en overlegt eens per kwartaal met het College van bestuur; de vergaderingen zijn openbaar. Wilt u eens een bijeenkomst bijwonen? Meldt u zich dan aan via E Informatie over de agendapunten, notulen, reglement en andere berichten van de Studentenraad staan op Studienet. 11

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen 2013 2014 Open Universiteit www.openuniversiteit.be Inhoud 3 Voorwoord 4 Open afstandsonderwijs in Vlaanderen 5 Studiefaciliteiten

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

JA, ik meld me aan als lid van de faculteitsvereniging EMERGO

JA, ik meld me aan als lid van de faculteitsvereniging EMERGO JA, ik meld me aan als lid van de faculteitsvereniging EMERGO Naam: Adres: PC en Woonplaats: Telefoon: E-mail: Studentnummer: Studiecentrum: Handtekening: S.p.v. sturen naar: Open Universiteit Nederland

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie