MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl"

Transcriptie

1 MANAGEMENT WETENSCHAPPEN B AC H E LO R M A S T E R studiegids ltijd e e d e Best eit t i s r e univ Open Universiteit

2 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit 05 Studiemogelijkheden Losse cursussen Korte studieprogramma s Focusopleidingen 12 wo-opleidingen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Open Bachelorprogramma Masteropleidingen Managementwetenschappen 21 Studiebegeleiding en Managementwetenschappen 24 Tentamen 25 Toelating en vrijstelling Toelating tot een van de masteropleidingen Vrijstelling in de bacheloropleiding Vrijstelling op grond van verworven competenties 28 Inschrijven en kosten 30 Cursusbeschrijvingen 74 Voor studenten, door studenten Studiecentra Facultaire opleidingscommissies Studentenverenigingen Faculteitsvereninging Emergo Studentenraad Bibliotheekvoorzieningen Academia en SURFspot (Bijna) alumnus? 76 Procedures en regelgeving 77 Service en informatie Open Universiteit

3 Voorwoord Studeren verrijkt het leven. Prikkelt de nieuwsgierigheid. Immers, achter elk antwoord schuilt weer een nieuwe vraag. Dit geldt in het bijzonder voor de wereld van Bedrijfskunde. Bedrijven en instellingen hebben meer dan ooit medewerkers nodig met een lerende houding. Zij zijn bij de Open Universiteit aan het juiste adres. De Open Universiteit stelt zich niet voor niets voor als de Leven Lang Leren Universiteit. De Open Universiteit maakt het bij uitstek mogelijk studeren te combineren met een baan of met andere bezigheden. U studeert in uw eigen tempo, waar en wanneer u maar wilt. Indien u meer structuur wilt, bieden wij daarvoor eveneens de mogelijkheid. Waarom managementwetenschappen? Management gaat over leiding geven, besturen, organiseren en verande ren van bedrijven en instellingen. De Open Universiteit biedt actuele kennis en bruikbare vaardigheden op het gebied van marketing, organisatieverandering, financiering, accounting en bedrijfsprocessen. Of u nu bij een bedrijf of een (overheids)instelling werkt, u kunt veel baat hebben bij een cursus of een korte of langere opleiding. Bacheloropleiding Bedrijfskunde Tijdens de opleiding Bachelor of Science Bedrijfskunde bestudeert u nagenoeg alle facetten van management, zowel afzonderlijk als in samenhang. U leert kleinschalig onder zoek uitvoeren en strategische keuzen maken. Het programma begint met het startpakket Ondernemen en managen. Masteropleidingen De opleiding Master of Science in Management (Nederlandstalig) is gericht op het verwerven van verdiepende kennis van managementvraagstukken en de oplossing daarvan. Daartoe bestaat deze uit een kernprogramma dat u naar eigen voorkeur kunt verdiepen middels een keuze uit diverse specialistische cursussen. De faculteit biedt samen met de faculteit Informatica de opleiding Master of Science in Business Process Management and IT (Nederlandstalig) aan. Beide masteropleidingen hebben afstands- en begeleide varianten. Studeren kan ook beginnen met één cursus Studeren betekent niet alleen het volgen van een hele opleiding. Veel studenten hebben genoeg aan één of enkele cursussen. Uniek is de flexibele opbouw die het mogelijk maakt losse cursussen te combineren tot korte programma s en korte programma s te stapelen tot een volledige universitaire bachelor- of masteropleiding. De laatste jaren hebben we enige reputatie opgebouwd met onze certified professional programs. Dit zijn korte opleidingen (6 tot 12 maanden, studiebelasting 10 uur per week) waarmee u geheel up to date raakt op terreinen als verandermanagement, human resource management of business processes. Ons aanbod bestaat uit meer dan 15 van dergelijke programma s. Studie-informatie De faculteit Managementwetenschappen heeft drie (regionale) opleidingsconsulenten. U kunt zich tot een van hen wenden voor een gesprek over de studievoortgang. Onze kwaliteit Alle opleidingen zijn door onafhankelijke commissies gevisiteerd en in alle gevallen bestaat grote waardering voor de kwaliteit van onze cursussen. Onze wetenschappelijke opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Ook in de Choice-enquetes komen onze opleidingen bij de besten uit de bus. Veel studieplezier! Professor dr. Herman van den Bosch Decaan Faculteit Managementwetenschappen

4 Studeren aan de Open Universiteit Studeren aan de Open Universiteit doet u waar u maar wilt en op een tijdstip dat u schikt. Ook het studietempo bepaalt u zelf. Starten met studeren kan op elk moment. Vooropleidings- of toelatingseisen voor het bestuderen van cursussen of het volgen van de bacheloropleiding worden niet gesteld. Voor het volgen van de masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. De minimum toelatingsleeftijd bij de Open Universiteit is 18 jaar. Het opleidingsschema van de masteropleiding vindt u op pag. 16. Studiemateriaal Het studiemateriaal van een cursus bestaat uit studieopdrachten en informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u in het elektronisch werkboek. De informatiebronnen kunnen bestaan uit gedrukte cursusboeken eventueel aangevuld met digitale informatiebronnen, cd-roms en multimediale programmatuur, maar ook uit informatie die u zelf verzamelt. Alle cursussen worden elektronisch begeleid via internet. Daarom is het niet mogelijk om aan de Open Universiteit te studeren zonder computer met internetaansluiting. Die heeft u nodig om op de hoogte te kunnen blijven van cursusgebonden informatie, de studieopdrachten te lezen, uw uitwerkingen te uploaden en om contact te onderhouden met andere studenten en met docenten via en discussieforums. Startpakket Als u niet eerder onderwijs op hbo- of wo-niveau heeft gevolgd en een weten schappelijke opleiding ambieert, kunt u het beste starten met de tweemoduuls cursus Ondernemen en managen, het zogeheten startpakket van de opleiding Bedrijfskunde. Wenst u extra begeleiding bij deze cursus, dan kunt u deelnemen aan een virtual classroom. Nadat u zich heeft aangemeld voor de cursus Ondernemen en managen, neemt een van onze opleidingsconsulenten contact met u op om u te informeren over de begeleiding die u van ons kunt verwachten. Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor-masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door de Raad van decanen vastgesteld na advies gehoord te hebben van de opleidingscommissies en Studentenraad. In deze regeling staat het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel zijn de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijsen examenregeling en Uitvoeringsregelingen kunt u downloaden van de website. Vrijheid of structuur De wo-opleidingen van de Open Universiteit bestaan uit een vastgesteld programma waarbij een bepaalde volgorde van cursussen een volledige bachelor- of masteropleiding vormt. Het programma geeft een gedeelte vrij voor eigen invulling om een accent te kunnen leggen op de persoonlijke interesse van de student. Gemeenschappelijk deel: een groot aantal verplicht te volgen cursussen. Gebonden-keuze deel: uit een vastgestelde groep cursussen kan een persoonlijke selectie gemaakt worden. Vrije ruimte: uit het totale aanbod van cursussen kan een cursus worden ingebracht, dus niet specifiek uit het eigen opleidingsprogramma. Uitgesloten is hierbij de mogelijkheid van het inbrengen van een cursus uit een masteropleiding in een bacheloropleiding. Aanschuifonderwijs: cursussen uit het aanbod van andere universiteiten kunnen worden ingebracht in de vrije ruimte van de bacheloropleiding nadat de Facultaire toetsingscommissie hiervoor toestemming heeft gegeven. Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen, waarbij 1 module gelijk staat aan 4,3 studiepunten. De cursusomvang in deze studiegids wordt uitgedrukt in modulen. Het bestuderen van 1 module kost u 100 à 120 studie-uren. Bacheloropleiding 42 modulen = 180 studiepunten Propedeuse (14 modulen) Postpropedeuse (28 modulen) Masteropleiding 14 modulen = 60 studiepunten Studienet Als student krijgt u toegang tot Studienet, de besloten elektronische leeromgeving van de Open Universiteit. Op Studienet vindt u aanvullende informatie over uw faculteit, studietaken, discussiegroepen en nieuws forums. Het is ook mogelijk documenten te plaatsen en naar wens te delen met anderen. Studienet is tevens een uitstekende omgeving om met medestudenten of docenten online informatie uit te wisselen of te discussiëren over de studiestof. 3

5 Studieaanbod Het totale onderwijsaanbod wordt op onze website gepubliceerd bij Studieaanbod. Elke cursus wordt inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid en getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. Studie-informatie Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op de website bij Studeren. Met vragen kunt u daar ook terecht bij Vraag en Antwoord. In de meeste gevallen kunt u zelf direct het antwoord vinden. Is dit niet het geval dan kunt u bij Vraag en Antwoord persoonlijk uw vraag stellen aan een van onze medewerkers. of Opleidingsconsulenten van de faculteit Managementwetenschappen Hoewel studeren in een elektronische leeromgeving efficiënt is, zullen er momenten zijn dat u behoefte hebt aan een persoonlijk (advies)gesprek. Als u behoefte hebt aan een diepgaander gesprek over uw studievoortgang, of als u overweegt bij ons te gaan studeren maar eerst een gesprek wilt over wat u met uw studie wilt bereiken en hoe zich dit verhoudt tot de inhoud en doelstellingen van de door u beoogde opleiding(en), kunt u via een afspraak maken met één van onze regionale opleidingsconsulenten. U kunt daarbij kiezen uit een telefoongesprek, een gesprek via Skype, of een persoonlijke ontmoeting in een studiecentrum in de regio. Het kan ook gebeuren dat een opleidingsconsulent u benadert tijdens uw studie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u start met uw studie met het startpakket of de Premaster, maar ook als we de indruk hebben dat de voortgang van uw studie stagneert. Opleidingsconsulenten Drs. Wim Jurg Noordelijk Nederland Mw. drs. M. van der Zande Randstad ou.nl Drs. Johan van den Boomen Zuidelijk Nederland en Vlaanderen Studieplanner Om een goed studieresultaat te behalen en zo veel mogelijk gebruik te maken van uw beschikbare studietijd is het plannen van uw studie raadzaam. De Studieplanner geeft een aantal gegevens weer waardoor het indelen van uw studie overzichtelijk wordt. Nadat u invoert hoeveel uren per week u beschikbaar heeft voor de studie, ziet u meteen wanneer u klaar bent voor het afleggen van een tentamen. Andersom kan ook, als u op een bepaalde datum uw cursus wilt afronden, berekent de studieplanner hoeveel studie-uren u per week nodig heeft. U kunt ook meerdere cursussen plannen en rekening houden met vakanties. Studiepad online Naast het plannen van het bestuderen van een cursus, kunt u ook uw studievorderingen raadplegen in het Studieresultatensysteem (SRS). Als u een opleiding volgt geeft SRS een overzicht weer van het afgelegde, lopende en resterende studiepad van de opleiding waarmee u bezig bent. Studiecoach en workshops Veel studenten merken dat een studie aan een afstandsuniversiteit een nieuwe aanpak van studeren vergt. Sommige studenten zijn misschien al een tijdje uit het studieritme en moeten er weer even inkomen. Een goed timemanagement is dan geen overbodige luxe! Maar ook een goede motivatie en studieplanning is dan belangrijk. Er zijn verschillende methoden om informatie op te nemen en te onthouden en er zijn ook veel manieren om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De Studiecoach geeft u tips en suggesties om u actief te leren studeren. Daarnaast worden in de studiecentra regelmatig workshops georganiseerd waar u samen met andere studenten kunt werken aan het verbeteren van uw kwaliteiten en studievaardigheden.

6 Studiemogelijkheden Er zijn diverse manieren om de cursussen van de faculteit Managementwetenschappen te volgen: als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding, als onderdeel van een kort studieprogramma of als losse cursus. De manier die u kiest zal afhangen van uw doelstelling en de tijd die u beschikbaar heeft. De formele, wettelijke ingangseisen verschillen per mogelijkheid. De cursussen zijn echter identiek, de begeleiding kan variëren. Bij elke cursusinschrijving zijn drie tentamenkansen inbegrepen. Na het succesvol afronden van een cursus, ontvangt u een certificaat. Wilt u later toch een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in betreffende opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen 1. Losse cursussen Het onderstaand overzicht toont alle cursussen van de faculteit Managementwetenschappen die u afzonderlijk kunt bestuderen. Cursussen, die ingangseisen hebben of die uitsluitend bestemd zijn voor bachelor- en masterstudenten staan niet op deze lijst. Meer informatie over de inhoud en aard van de cursussen vindt u verderop in deze gids bij de cursusbeschrijvingen. Let daarbij op eventuele voorkenniseisen. code titel modulen blz. Algemeen management B02112 Ondernemen en managen 2 31 B04111 Managementcompetenties 1 36 B13121 Organisatie en management 1 34 Economie E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 34 Finance and Accounting B09111 Managementaccounting 1 33 B34111 Administratieve organisatie 1 37 B35111 Financieel management 1 43 B38111 Administratieve processen en accounting 1 35 B39111 Financial accounting 1 41 E18311 Voortgezette administratieve organisatie* 1 71 E19321 Accounting for management control* 1 71 E33211 Financieel management 2* 1 72 E34322 Advanced financial accounting* 2 73 E35312 Advanced management accounting* 2 73 Marketing en Supply chain management B05132 Basiscursus marketing 2 35 B05321 Business marketing* 1 63 B06321 Inkoopmanagement* 1 63 B17231 Klantgerichte logistiek* 1 64 B32211 Supply chain management* 1 65 B48111 Ketenmanagement

7 code titel modulen blz. Ict- en productiemanagement B08111 Procesmanagement 1 32 B12131 Management en ict: een introductie 1 37 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 43 B26121 Productiemanagement 1 36 B46311 Enterprise modelling* 1 67 B47311 Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen 1 57 B48111 Projectmanagement: inrichten van projecten 1 42 Human resource en veranderingsmanagement B01111 Human resource management 1 32 B04111 Managementcompetenties 1 36 B08211 Inleiding strategie 1 39 B18231 Organisatiecultuur 1 64 B13121 Organisatie en management 1 34 Public management en policy B29111 Inleiding in de politicologie 1 38 B25331 Management bij de overheid* 1 65 B42311 Bestuurskundige klassieken* 1 66 B51311 Regie van beleidsprocessen* 1 67 B52311 Theorieën over beleid* 1 68 B53321 Beleidsadvisering* 1 68 B54311 Beleidsonderzoek* 1 69 B55311 Politiek en overheid* 69 B56311 Public management and policy* 1 70 B57211 Overheid en bedrijf 1 33 *De cursus is los (van de opleiding) te bestellen mits u niet van plan bent deze in een opleiding in te brengen. Het inbrengen van de cursus in een opleiding kan slechts onder bepaalde voorwaarden, zie pag. 62 van deze studiegids of raadpleeg onze onderwijsadviseur. 6

8 2. Korte studieprogramma s De faculteit Managementwetenschappen biedt naast een bachelor- en twee masteropleidingen ook compacte studieprogramma s aan, elk met een ander uitgangspunt. A. Focusopleidingen Een focusopleiding bevat een aantal aan elkaar gerelateerde cursussen die een studiebelasting vragen van ongeveer één jaar. Deze cursussen zijn op bachelorniveau en na afronding ontvangt u een diploma. Door focusopleidingen te stapelen kunt u een groot deel van de bacheloropleiding Bedrijfskunde behalen. Meer informatie over de inhoud van de focusopleidingen vindt u op de volgende pagina s. B. Certified Professional Programs De Certified Professional Programs bieden een aantrekkelijke mix van academisch cursusmateriaal en praktijkgerichte opdrachten. U verwerft snel en efficiënt competenties door een combinatie van zelfstudie en maandelijkse bijeenkomsten. Uitermate geschikt als professionaliseringstraject. Overzicht Certified Professional Programs Controlling Financial Decision Making Strategisch Human Resource Management Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen Beleidsadvisering in de praktijk Overheid in de praktijk Implementation and Change Management Basics van het management Managementcompetenties Marketing and Supply Chain Management Advanced Studies in Management Enterprise Resource Planning ICT-management Audit Maatschappelijk verantwoord ondernemen Procesmanagement in de gezondheidszorg Innovatief ondernemen Uitgebreide en actuele informatie over onze Certified Professional Programs vindt u op de website Op de website kunt u een brochure aanvragen of een inschrijfformulier downloaden. Daarnaast zijn we telefonisch te bereiken ( ) en via C. Post-hbo-opleidingen De Post-hbo-opleidingen besteden niet alleen aandacht aan de noodzakelijke theoretische basis, maar ook aan de toepassing van deze theoretische kennis in de beroepsomgeving. Dit stelt u in staat om in de praktijk zelfstandig beslissingen te nemen, voor te bereiden of te adviseren binnen de eigen onderneming of daarbuiten. De duur van de opleidingen varieert tussen 1 en 2 jaar. De Post-hbo opleidingen worden samen met andere onderwijsinstellingen verzorgd. Overzicht Post-hbo-opleidingen Financial Controller Assistent Controller Op de website kunt u een brochure bestellen. Daarnaast zijn we telefonisch te bereiken via en via 7

9 Focusopleidingen Een focusopleiding bevat een aantal inhoudelijk aan elkaar gerelateerde cursussen die een studiebelasting vragen van ongeveer één jaar als u uur per week studeert. Deze cursussen zijn allemaal op bachelorniveau en na afronding ontvangt u een diploma. Door focusopleidingen te stapelen kunt u een groot deel van de bacheloropleiding Bedrijfskunde behalen. Er zijn zeven focusopleidingen op managementgebied bij de Open Universiteit. De volgorde mag u zelf bepalen. Focusopleiding Inleiding management De focusopleiding Inleiding management behandelt een aantal basisbegrippen ten aanzien van het verschijnsel organisatie en het werk van managers: taakverdeling en coördinatie, bevoegdheden regelen, informatiestromen bepalen en procedures van besluitvorming bedenken. U krijgt een inleiding op de competenties die nodig worden geacht voor het managen van en binnen organisaties en achterliggende theorieën hieromtrent. De opleiding maakt u ook vertrouwd met belangrijke zaken als kostenberekeningen, kostenbeheersing met het oogmerk deze te gebruiken voor kostenopstellingen en het beheersen van bedrijfsprocessen en beslissingscalculaties. Daarnaast leert u een aantal methoden en technieken voor het beheersen en controleren van bedrijfsprocessen. Bij kwaliteitsmanagement staan de behoeften van de klant centraal. Als de hele organisatie gericht is op het voldoen aan wensen van interne en externe klanten, door het voorkomen van fouten en doorvoeren van verbeteringen, spreken we van Total Quality Management. Voordelen van een dergelijke benadering zijn verbetering van de concurrentiepositie, effectiviteit en flexibiliteit van een organisatie, bij uitstek een taak voor managers. Projectmanagement is voor de meeste managers niet weg te denken en behandelt de basisprincipes van leidinggeven van alle soorten publieke projecten, informatiesystemen, etc. evenals de specifieke technieken en inzichten die hiervoor vereist zijn. code titel modulen blz. B13121 Organisatie en management 1 34 of B04111 Managementcompetenties 1 36 B09111 Managementaccounting 1 33 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 43 B48111 Projectmanagement: inrichten van projecten 1 42 Focusopleiding Marketing De belangrijkste thema s en onderwerpen in de focusopleiding Marketing sluiten in grote lijnen aan bij het werk van marketingmanagers: klantgerichtheid ontwikkelen, marketingstrategie, marktsegmentatie, doelgroepkeuze, positionering, marktonderzoek, consumentengedrag, marketingmix (product-, prijs-, promotie- en distributiebeleid) en marketingplanning. De opleiding behandelt ook de analyse van de marketingomgeving alsmede ook de organisatie en het management van de marketingfunctie. Ketenmanagement oftewel Supply Chain Management (SCM) staat voor het ontwerp, de planning en de integrale beheersing van bedrijfsketens. SCM richt zich op afstemming van interne processen, waarbij het met name gaat om inkoop, logistiek en marketing. In het verlengde hiervan vraagt Supply Chain Management om samenwerking en coördinatie tussen externe partijen, zoals met name leveranciers, distributeurs en (eind)klanten. Succesvol SCM veronderstelt een sterke customer focus, het is belangrijk dat de wensen van klanten adequaat worden geïnterpreteerd ( market sensing ) en vertaald in commercieel en logistiek passende oplossingen ( fulfillment ). Bij het vraagstuk strategie gaat het om het richten van de organisatie. Strategie kan daarbij ook gezien worden als het uitzetten van een koers om bepaalde doelen te bereiken. Externe en interne analyse zijn van belang. Er wordt ingegaan op de strategieformulering, waarbij onderwerpen als Business-level strategy en competitive rivalry aan de orde komen. 8

10 code titel modulen blz. B05132 Basiscursus marketing 2 35 B37111 Ketenmanagement 1 41 B08211 Inleiding strategie 1 39 Focusopleiding Bedrijfsprocessen en ICT In deze opleiding komen de belangrijkste aspecten aan bod waarmee het management van elke organisatie in aanraking komt bij het nemen van beslissingen over productiemanagement en de inzet van specifieke informatiesystemen en informatietechnologie. Bedrijfsprocessen worden belicht aan de hand van het Work Centered Analysis-raamwerk. De optiek is die van de (productie- of IT-) manager: hij/zij geeft sturing aan de bedrijfsprocessen. Verder is er ook in de cursus Productiemanagement aandacht voor o.a. voorraadbeheer, onderhoud, scheduling, capaciteitsmanagement, taakontwerp en supply chain management, evenals stuk- en serieproductie, projectproductie, procesproductie, massaproductie en dienstverlening. Voor elk van deze productiesituaties wordt ingegaan op accenten in de invulling van productiemanagement en worden een aantal gangbare technieken en methoden voor productiemanagement behandeld. code titel modulen blz. B26121 Productiemanagement 1 36 B12131 Management en ict: een introductie 1 37 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 43 B08111 Procesmanagement 1 32 Focusopleiding Financiële verslaggeving Om een onderneming te kunnen besturen en om beslissingen te nemen heeft een ondernemer financiële informatie nodig. Bovendien verlangt de moderne maatschappij van ondernemingen dat ze verantwoording afleggen over hun doen en laten. De financiële informatie die nodig is voor de besturing van de onderneming (intern) en voor het publiceren van financiële overzichten (extern) komt tot stand via administratieve processen. De opleiding geeft o.a. inzicht in de betekenis en functie van de balans en de winst- en verliesrekening voor de extern geïnteresseerden (Financial accounting) en belicht veel aspecten van de interne verslaggeving (management accounting). Het vakgebied administratieve organisatie wordt in een breder kader geplaatst, te weten binnen de managementcycli van controlling, informatiemanagement en administratieve organisatie. code titel modulen blz. B38111 Administratieve processen en accounting 1 35 B09111 Managementaccounting 1 33 B39111 Financial accounting 1 41 B34111 Administratieve organisatie

11 Focusopleiding Strategie en organisatie De focusopleiding Strategie en organisatie biedt inzicht in organisaties en in mogelijkheden deze te veranderen. We behandelen een aantal basisbegrippen ten aanzien van het verschijnsel organisatie, zoals taakverdeling en coördinatie, bevoegdheden, besluitvorming, individu en organisatie, management en managers. Bij het vraagstuk strategie gaat het om het richten van de organisatie. Strategie kan daarbij ook gezien worden als het uitzetten van een koers om bepaalde doelen te bereiken. Externe en interne analyse zijn van belang. Er wordt ingegaan op de strategieformulering, waarbij onderwerpen als Business-level strategy en competitive rivalry aan de orde komen. Vervolgens staat de implementatie van de strategie in de organisatie centraal. Immers staat of valt het nastreven van een bepaalde strategie met de inzet van mensen en middelen. Dan is een goed personeelsbeleid van belang en de mogelijkheid om interventies te plegen. code titel modulen blz. B13121 Organisatie en management 1 34 B08211 Inleiding strategie 1 39 B01111 Human resource management 1 32 S63321 Interventies bij organisatieverandering 1 44 Focusopleiding Financieel economisch management De opleiding bestudeert de maatschappij vanuit de invalshoek dat elk goed maar ook geld slechts één keer kan worden gebruikt terwijl er meer mogelijkheden zijn om het geld of goed te gebruiken. Een belangrijke functie in onze maatschappij wordt vervuld door ondernemingen. Om een onderneming te kunnen besturen heeft een ondernemer finan ciële informatie nodig. Bovendien verlangt de moderne maatschappij van ondernemingen dat ze verantwoording afleggen over hun doen en laten. Daarom publiceren ondernemingen financiële overzichten. Deze overzichten zijn een belangrijke bron van informatie voor degenen die een financieel belang hebben bij een onderneming zoals aandeelhouders en banken. code titel modulen blz. E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 34 B38111 Administratieve processen en accounting 1 35 B35111 Financieel management 1 43 B39111 Financial accounting

12 Focusopleiding Overheid en management Deze focusopleiding is interessant voor u als u een managementfunctie bij de overheid hebt of ambieert, of als u een managementfunctie in het bedrijfsleven hebt waar u veel met overheidsinstellingen te maken hebt. Aan de orde komen zaken als wederzijdse beïnvloeding, lobby, publiekprivate samenwerking, wederzijdse beeldvorming e.d. Dit inzicht stelt u in staat om beide werelden, de publieke en private, beter te begrijpen en met elkaar in verband te brengen. Overheden en bedrijven hebben veel met elkaar te maken en kunnen niet zonder elkaar. Dit kan betrekking hebben op concrete projecten, maar is ook breder te trekken. Het bedrijfsleven heeft in algemene zin te maken met sturingsvraagstukken van de overheid (marktwerking bijvoorbeeld); anderzijds zal de overheid, ook in de rol als dienaar van de samenleving, rekening moeten houden met de kenmerken van de private sector. In aanvulling op kennis en inzicht op de relaties tussen overheid en bedrijfsleven binnen het kader van de Nederlandse economie en economische orde, wordt ingegaan op politicologische inzichten. In deze context worden de belangrijkste stromingen in het denken over politiek en samenleving behandeld. code titel modulen blz. B57211 Overheid en bedrijf 1 33 E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 34 B04111 Managementcompetenties 1 36 B29111 Inleiding in de politicologie 1 38 Indien u bent ingeschreven voor een cursus voordat deze in de focusopleiding is vervangen, dan mag u deze cursus toch inbrengen in de betreffende focusopleiding. 11

13 wo-opleidingen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Bedrijfskunde De bacheloropleiding Bedrijfskunde leidt op tot een wetenschappelijke professional die een zelf standige bijdrage kan leveren aan het besturen van bedrijven en instellingen. Een bacheloropleiding is volgens internationaal gebruik een brede opleiding. Dit in tegenstelling tot masteropleidingen die overwegend specialistisch van aard zijn. De faculteit Managementwetenschappen biedt één bacheloropleiding aan: Bedrijfskunde (Business administration) en een tweetal masteropleidingen. In de bacheloropleiding is veel plaats ingeruimd voor managementvraagstukken (marketing, productiemanagement, personeelszorg, accountancy, financiering en informatietechnologie). Daarnaast is er aandacht voor de omgeving waarin bedrijven en organisaties opereren. Vandaar enkele cursussen op het gebied van politicologie, recht en economie. Tijdens de opleiding komen ook algemene academische vaardigheden aan bod zoals wetenschappelijk onderzoek doen, logisch denken en redeneren, rapporteren, presenteren en een werkstuk maken. De bacheloropleiding heeft een omvang van 42 modulen. Het eerste deel van de bacheloropleiding bestaat uit de propedeuse (14 modulen). U volgt de opleiding in uw eigen tempo. De cursussen selecteert u voor een deel zelf en de volgorde bepaalt u eveneens grotendeels zelf. Bij een studietempo van 6 modulen per jaar heeft u de propedeuse binnen twee en een half jaar afgerond. Als u in datzelfde tempo doorstudeert, duurt het nog eens vier en een half jaar voordat u het bachelordiploma ontvangt. U bezit dan de internationaal gangbare titel van Bachelor of Science in Business Administration (BSc). Programma bacheloropleiding Startpakket De bacheloropleiding start met de cursus Ondernemen en managen, het zogeheten startpakket. Nadat u zich heeft aangemeld voor de cursus Ondernemen en managen, neemt een van onze opleidingsconsulenten contact met u op om u te informeren over de begeleiding die u van ons kunt verwachten. Het vervolg van de opleiding bestaat uit drie groepen van cursussen: Aspecten van bedrijfskunde U kiest een vastgesteld aantal modulen uit een groep cursussen. U bestudeert deze in uw eigen tempo en in de volgorde die u het meest aantrekkelijk vindt. U kunt bijvoorbeeld eerst de cursussen kiezen die dicht aansluiten bij uw werk, of u kunt kiezen focusopleidingen te stapelen (zie blz. 8). Ook kunt u juist voor veel variatie in uw studie kiezen. Als u hulp bij de keuze nodig heeft, kunt u op op de pagina van de bacheloropleiding Bedrijfskunde een voorbeeld ter inspiratie vinden, of u kunt contact opnemen met één van onze opleidingsconsulenten (zie p. 4). Cluster Academische vaardigheden en Managementthema s Het cluster Academische vaardigheden besteedt aandacht aan de vraag wat wetenschap is, hoe onderzoek wordt opgezet, welke methoden daarbij worden gebruikt en waarin een wetenschappelijke argumentatie zich onderscheidt van een niet-wetenschappelijke. De Managementhema s stellen u in staat een specifieke methode van onderzoek te oefenen in de context van een breed thema met grote relevantie voor management. U neemt soms deel aan bijeenkomsten in een van de studiecentra. Toelating tot de bijeenkomsten van het programma Academische vaardigheden en Managementthema s is beperkt tot degenen die minimaal vier modulen van de bacheloropleiding Bedrijfskunde hebben behaald. Van de drie eerstgenoemde managementthema s dient u de cursus B10212 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en literatuuronderzoek als eerste te volgen. 12

14 code titel modulen blz. Academische vaardigheden B16111 Observeren en rapporteren (AV 3) 1 46 B18111 Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) 1 46 B20111 Faseren en probleemstellen (AV 6) 1 47 B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) 1 47 Managementthema s B10212 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 2 48 literatuuronderzoek B03212 Organisatiediagnose met variantie en correlatieanalyse 2 48 B07212 Omgevingsdiagnose met regressie en tijdreeksanalyse 2 49 B11212 Innovatie en casestudy-onderzoek 2 49 Vrije ruimte Voor de opvulling van de vrije ruimte kunt u kiezen uit alle cursussen van de Open Universiteit. Uitgesloten is hierbij de mogelijkheid van het inbrengen van een cursus uit een masteropleiding in de bacheloropleiding. U kunt ook cursussen inbrengen van een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit, via het zogeheten aanschuifonderwijs. Hiertoe dient u wel vooraf toestemming te vragen. Propedeuse Het propedeusegetuigschrift van de wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde (omvang 60 studiepunten) kan worden aangevraagd als 60 studiepunten zijn behaald, opgebouwd uit: de cursus B02112 Ondernemen en managen (8,6 studiepunten) minimaal 21,5 studiepunten uit de gebonden-keuzecursussen minimaal 12,9 studiepunten uit het cluster Academische vaardigheden en Managementthema s. Studenten die vóór 1 juli 2008 met een cursus uit de bacheloropleiding zijn begonnen, hoeven de cursus B02112 Ondernemen en managen NIET te doen. Zij moeten 2 modulen extra kiezen in de gebonden-keuze. Deze studenten kunnen het propedeusegetuigschrift aanvragen als 60 studiepunten zijn behaald, opgebouwd uit: minimaal 30,1 studiepunten uit de gebonden-keuze en minimaal 12,9 studiepunten uit het cluster Academische vaardigheden en Managementthema s. In plaats van minimaal 21,9 studiepunten (3 modulen) uit het cluster Academische vaardigheden en Managementthema s, is het inbrengen van drie voormalige cursussen, zoals Statistiek, ook mogelijk ter verkrijging van het propedeusegetuigschrift. Zie hiervoor de Uitvoeringsregelingen op het web, of vraag advies aan de onderwijsadviseur Managementwetenschappen, via of telefoon: BACHELOropleiding

15 Opleidingsschema Bachelor of Science Bedrijfskunde code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz Startpakket B02112 Ondernemen en managen* 2 elektronisch opdracht volgens afspraak 31 * Verplicht voor studenten die na 1 juli 2008 met de bacheloropleiding zijn gestart. Gebonden-keuzecursussen (eis: 20 modulen) B01111 Human resrource management 1 standaard opdracht volgens afspraak 32 B08111 Procesmanagement 1 standaard schriftelijk (mc) 26-1, 6-4, B09111 Managementaccounting 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 33 B57211 Overheid en bedrijf 1 standaard mondeling 24-11, B13121 Organisatie en management 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 34 E01131 Inleiding in de Nederlandse economie 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 34 B38111 Administratieve processen en accounting 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 35 B05132 Basiscursus marketing 2 standaard opdracht volgens afspraak 35 B26121 Productiemanagement 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 36 B04111 Managementcompetenties 1 standaard opdracht volgens afspraak 36 B12131 Management en ict: een introductie 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 37 B34111 Administratieve organisatie 1 standaard CBI volgens afspraak 37 B36111 Managementcommunity 1 nvt opdracht open module 38 B29111 Inleiding in de politicologie 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 38 B08211 Inleiding strategie 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 39 S11131 Inleiding in de arbeids- en organisatie- 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 39 psychologie R08191 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten CBG (mc) 25-1, 4-4, B18231 Organisatiecultuur 1 standaard opdracht volgens afspraak 40 B39111 Financial accounting 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 41 B37111 Ketenmanagement 1 standaard sys (ov) volgens afspraak 41 S09241 Sociale psychologie 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 42 B48111 Projectmanagement: inrichten van projecten 1 standaard sys (mc) volgens afspraak 42 B35111 Financieel management 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 43 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 standaard sys (ov) volgens afspraak 43 N01211 Duurzaam ondernemen 1 opdracht volgens afspraak 44 S63321 Interventies bij organisatieverandering 1 standaard opdracht volgens afspraak 44 R21281 Ondernemingsrecht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 45 14

16 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz Academische vaardigheden en Managementthema s Academische vaardigheden B16111 Observeren en rapporteren (AV3) 1 groepsbijeenkomsten opdracht volgens afspraak 46 per regio (v) B18111 Onderzoek: genre en cyclus (AV 5) 1 standaard opdracht volgens afspraak 46 B20111 Faseren en probleemstellen (AV 6) 1 standaard opdracht volgens afspraak 47 B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) 1 standaard opdracht volgens afspraak 47 Managementthema s B10212 Verantwoord ondernemen en 2 standaard opdracht volgens afspraak 48 literatuuronderzoek B03212 Organisatiediagnose met variantie en 2 4 groepsbijeenkomsten in opdracht volgens afspraak 48 correlatieanalyse septembersemester (v) B07212 Omgevingsdiagnose met regressie en 2 4 groepsbijeenkomsten in opdracht volgens afspraak 49 tijdreeksanalyse februarisemester (v) B11212 Innovatie en casestudy-onderzoek 2 standaard opdracht volgens afspraak 49 B87323 Bachelorwerkstuk 3 individueel opdracht volgens afspraak 50 Vrije ruimte 5 Nota bene Studenten, die reeds in voorgaande jaren zijn begonnen aan eerder verschenen vaardigheidscursussen, zoals Statistiek, Literatuurpracticum, Argumentatie, etc. kunnen deze cursussen ook voor diplomering van hetzij propedeuse hetzij bachelor inbrengen. Laatste tentamendata van cursussen die uit het aanbod zijn genomen Code Cursus tentamenvorm tentamendata B10111 Onderzoek en presentatie (AV1) opdracht B10121 Scientific Literature Review opdracht B11311 Argumentatie en openbaar bestuur schriftelijk (ov) , B16321 Projectmanagement sys (mc) B25212 Marketing management sys (mc) + opdracht B30311 Groepsbesluitvorming schriftelijk (ov) , B9231B Afstudeertraject Business processes and ict scriptie E04232 Economie v.d. collectieve sector sys (mc) E10131 Introductie financial accounting sys (mc) juni 2012 E19111 Basiscursus administratieve organisatie sys (mc) E34112 Economie voor niet-economen sys (mc) BACHELOropleiding

17 Open Bachelorprogramma Het is bij de Open Universiteit mogelijk een Open Bachelorprogramma te volgen. Een Open Bachelorprogramma heeft als kenmerk dat zij de leerstof van tenminste twee faculteiten combineert. Zo kunt u cursussen van bijvoorbeeld de faculteiten Informatica en Managementwetenschappen inbrengen in de Open Bachelor. Hetzelfde geldt uiteraard voor combinaties zoals Milieuwetenschappen en Rechtswetenschappen, Cultuurwetenschappen en Psychologie, etc. De Open Bachelorsprogramma s hebben een identieke structuur: Facultair programma Managementwetenschappen 116,1 studiepunten Verbredingpakket Cursussen van een of meer andere faculteiten 43 studiepunten Vrije ruimte 21,5 studiepunten Totaal 180,6 studiepunten Naast nieuwe studenten die op deze wijze een eigen breed bachelorprogramma kunnen samenstellen is de Open Bachelor ook bedoeld voor studenten die al een (gedeeltelijke) academische opleiding hebben gevolgd. Deze studenten kunnen in het verbredingspakket en/of de vrije ruimte eerder behaalde studiepunten inbrengen. Voorwaarde hiervoor is dat de behaalde vakken een eenheid vormen en dat het om onderwijs van academisch niveau gaat. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op 16

18 Masteropleidingen Managementwetenschappen De masteropleidingen van de faculteit Managementwetenschappen hebben een omvang van 60 studiepunten (14 modulen). De Master of Science in Management kenmerkt zich door reflectie op managementvraagstukken, wetenschappelijk onderzoek en integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. Er wordt daarbij verder gekeken dan de vaak mechanisch aandoende ondernemings- en sturingsmodellen. De Master of Science in Business Process Management and IT richt zich op het snijvlak van bedrijfsprocessen en IT-management. Begeleidingsvormen U kunt de MSc-opleiding met drie begeleidingsvormen doorlopen: a) zelfstandig (afstandsvariant) b) zelfstandig met enkele groepsbijeenkomsten (afstandsvariant met begeleidingspakket; alleen MSc in Management) c) groepsgewijs bij u in de regio (blended variant i.s.m. hogescholen). Bovengenoemde begeleidingsvormen hebben de volgende kenmerken: a) De meest individuele vorm is de standaard afstandsbegeleiding. U volgt de cursussen in uw eigen tempo. Bij vragen kunt u contact opnemen ( , telefoon) met uw begeleider. U ontvangt elektronische feedback op door u gemaakte opdrachten. Deze onderwijsvorm kent maximale vrijheid, maar vraagt ook veel zelfdiscipline om tot een goed einde te komen. (Prijsindicatie inclusief Premaster: ca 8.000,-) b) Als u behoefte aan een steuntje in de rug hebt, kunt u een begeleidingspakket kopen bij een cursus. U kunt dan deelnemen aan (afhankelijk van de cursus) 4 tot 8 begeleidingsbijeenkomsten waardoor u in een vast tempo in acht maanden door de stof gaat. In veel gevallen krijgt u tijdens de eerste bijeenkomst een studiemaatje, en mag u de opdrachten samen met dat studiemaatje maken. Vooral het samen over de stof praten en daarbij samen relaties naar de wederzijdse beroepspraktijk leggen is vaak erg leerzaam. Daarbij motiveert het samenwerken, en kan nog tijd besparen ook. (Prijsindicatie inclusief Premaster: vanaf ca ,-, afhankelijk van de variant die u kiest). c) Voor diegenen die baat hebben bij meer begeleiding, is er blended learning. Blended learning is een mengvorm van afstandsonderwijs en contactonderwijs. In deze vorm is het beste van deze twee werelden samengevoegd, zodat u de voordelen van beide vormen kunt plukken zonder de respectievelijke nadelen. Het gemak van het leren op afstand, wat goed te combineren is met een volle werkweek omdat het materiaal door de Open Universiteit is ontworpen om zelfstandig bestudeerd te worden, en één- of tweewekelijkse bijeenkomsten op een hogeschool bij u in de regio, waar u begeleid en gecoached wordt door ervaren docenten, en u een netwerk in uw regio opbouwt bestaande uit jaargenoten en docenten. (Prijs inclusief Premaster: ,-) Voor informatie over een begeleidingspakket (b) kunt u terecht bij dhr. Rob Wijnands, T ; Voor informatie over de begeleide variant van de Master of Science in Management (c) kunt u op vijf locaties terecht: Fontys Hogescholen (Eindhoven) mw. Monique Engelen, T , Haagse Hogeschool (Den Haag) mw. Marion van der Tas, T , Noordelijke Hogeschool (Leeuwarden) dhr. Johan Huitema, T , Hanzehogeschool Groningen dhr. Harold van Emst, T , Voor informatie over de begeleide variant van de Master of Science in Business Process Management and IT kunt u op drie locaties terecht: Fontys Hogescholen (Eindhoven) mw. Ineke Heil, T , Haagse Hogeschool (Den Haag) dhr. Matthieu Karel, T , Noordelijke Hogeschool (Leeuwarden) dhr. Johan Huitema, T , 17 masteropleiding

19 Master of Science in Management Kenmerkend voor deze wo-masteropleiding in Management is dat vèrder wordt gekeken dan de vaak mechanisch aandoende ondernemings- en sturingsmodellen, en vooral ingegaan wordt op het menselijk aspect in de onderneming. Mensen zijn niet onbeperkt rationeel, en mensen zijn niet als robots aanstuurbaar. De manager is niet de schaker die met absolute controle de stukken over het bord beweegt, maar een meespelende teamcaptain die in het steeds wisselende spel beïnvloed wordt door anderen en anderen beïnvloedt, en dus op basis van beperkte informatie snelle beslissingen moet nemen. Opleggen van hiërarchieke dwang kan schijnbare resultaten opleveren terwijl de onderneming niet fundamenteel van koers verandert en de mensen gewoon blijven doen wat ze altijd al deden. Deze dilemma s vormen gezamenlijk de rode draad door deze opleiding. De cursussen zijn gemaakt door vooraanstaande specialisten op het vakgebied. Het bijzondere is dat deze specialisten opereren vanuit een gemeenschappelijke visie op management. Daarom hebben ze gezamenlijk de basis van de opleiding ontworpen: de cursus Advanced studies in management (ASM). Door deze gezamenlijke visie vormt de opleiding met al zijn keuzemogelijkheden toch steeds een eenheid. Na bestudering van de cursus ASM, kunt u kiezen uit zes varianten. Opleidingsschema Master of Science in Management code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz Gemeenschappelijk blok B40317 Advanced studies in management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 52 Een van de onderstaande 6 varianten kiezen B65317 Controlling 4 standaard* schriftelijk (ov) info volgt op onze site 53 mondeling volgens afspraak opdracht volgens afspraak B69317 Financial decision making 4 standaard* CBI volgens afspraak 53 schriftelijk info volgt op onze site opdracht volgens afspraak B63317 Public management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 54 B59317 Strategic human resource management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 54 B60317 Implementation and change management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 55 B61317 Marketing and supply chain management 4 standaard* opdracht volgens afspraak 55 Afstuderen B9431B Afstudeertraject managementwetenschappen 6 individueel opdracht volgens afspraak 56 * voor deze cursus kunt u een extra begeleidingspakket kopen. Zie Studenten, die vóór 1 september 2007 met een voorganger van deze masteropleiding zijn gestart, kunnen onder bepaalde voorwaarden cursussen inbrengen, die onderdeel waren van de voorgaande masteropleiding. Zie voor meer informatie pag. 62 van deze studiegids. 18

20 Zo kunt u in de variant Implementation and change management leren hoe een strategie in de onderneming succesvol geïmplementeerd kan worden. We weten immers dat de implementatie, de overgang van plan naar actie, de moeilijkste stap is in elk project en in elke onderneming. We weten ook dat dat niet lukt middels formele memo s uit de directiekamer. Maar hoe dan wel? De financiële aansturing van en in de onderneming kan en moet ook richting geven bij de implementatie van de strategie. In de variant Controlling leert u dat het naïeve thermostaatmodel van financiële sturing in de praktijk nauwelijks werkt. Strategie en sturing hebben vaak een wisselwerking op elkaar, onder invloed van een steeds veranderende omgeving. Daarbij is voor de meeste mensen niet alleen geld belangrijk, maar ook het gevoel gerespecteerd te worden, inspraak te hebben, kansen tot opleiding te hebben, etc. Ook hier komt de rode draad weer in beeld. In de variant Financial decision making leert u hoe (corporate) governance en gedragsaspecten interacteren met elkaar en met de vakgebieden externe verslaggeving en financieel management. Passend in de visie van de opleiding Management, staan niet kennis en technieken voorop, maar het menselijke gedrag. Geheel in lijn hiermee maakt deze variant gebruik van een probleemgerichte benadering, waarbij het signaleren, identificeren en oplossen van problemen geaccentueerd worden. In de variant Marketing and supply chain management kunt u leren hoe de omgeving van de onderneming verweven kan worden met de eigen (productie)processen van de onderneming. Zo worden zowel de toeleverancier van grondstoffen als de afnemer/klant steeds verder in het productieproces betrokken, en vindt steeds meer menselijke interactie plaats. De S in de variant SHRM: Strategisch human resource management, is veelbetekenend. Aangezien in veel ondernemingen het menselijk kapitaal veel belangrijker is dan de aanwezige tastbare activa zoals machines en gebouwen, krijgt de HRM een strategische betekenis. Ook hier is de rode draad dus weer duidelijk zichtbaar. In de variant Public management ziet u dat deze problematiek ook onverkort voor de overheid geldt. Een extra complicerend aspect is dat de overheidsorganisatie niet alleen een organieke leiding heeft maar ook een politieke. De opleiding is niet voor niets een Master of Science-opleiding. In de hele opleiding staat de wetenschappelijke kennis en de wetenschappelijke methode centraal. Deze kennis, die aan de wetenschappelijke eisen voldoet, wordt verzameld in de toonaangevende wetenschappelijke journals. De leerstof in de cursussen is science driven, hetgeen wil zeggen dat de stof rechtstreeks op artikelen uit deze journals is gebaseerd. Daarnaast leert u denken en argumenteren op een logische en sluitende wijze zoals in de wetenschap noodzakelijk is. U ontwikkelt een kritische houding door het vergelijken van verschillende wetenschappelijke teksten bij het vormen van uw oordeel. Door het schrijven van de scriptie toont u aan dat u de vaardigheid meester bent geworden van het op basis van bestaande wetenschappelijke kennis en nieuwe waarnemingen kunnen opzetten van een logische argumentatie, om tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen. Na deze laatste proeve van bekwaamheid mag u zich dan met recht Master of Science noemen. Overigens, ook in het bedrijfsleven is een sluitende argumentatie vaak het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. 19 MASTEropleiding

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie