BSc bedrijfskunde. Open Universiteit studiegids. bachelor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015"

Transcriptie

1 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit

2 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiefaciliteiten 10 Bacheloropleiding Bedrijfskunde Focusopleidingen Open Bachelorprogramma 19 Studiebegeleiding 22 Onderzoek 24 Tentamen 26 Inschrijven en kosten 28 Cursusbeschrijvingen 51 Procedures en regelgeving 52 Service en informatie

3

4 Voorwoord De toekomst is uitdagender dan ooit Voor velen van ons geldt momenteel dat heden en toekomst meer dan ooit omgeven zijn met tal van uitdagingen en onzekerheden. Onder invloed van het economisch klimaat en belangrijke sociale hervormingen is de arbeidsmarkt in rap tempo aan het veranderen. De Nederlandse economie wordt steeds meer een op kennis gebaseerde economie. Juist in deze tijd is het van cruciaal belang om uw kennis te actualiseren en/of te verdiepen en daarmee een goede basis te creëren voor een succesvol vervolg van uw loopbaan. Omdat wij als geen ander de uitdagingen kennen waar u voor staat, bied ik u met gepaste trots ons opleidingsaanbod aan dat u optimaal ondersteunt bij de volgende stap in uw professionele loopbaan. U wilt de laatste wetenschappelijke inzichten verwerven en deze kunnen toepassen in uw eigen organisatie. Onze faculteit biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan, bestaande uit programma s die op flexibele wijze kunnen worden gecombineerd om aan deze behoefte te voldoen. Als Open Universiteit richten wij onze primaire aandacht op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Niet voor niets zijn wij opnieuw verkozen tot de beste universiteit van Nederland. De genoemde veranderingen in onze samenleving maken dat organisaties steeds sneller veranderen en moeten opereren in een wereld die steeds complexer wordt. Vraagstukken rond duurzaamheid, ict en management raken steeds meer verweven met elkaar. Vanuit verschillende wetenschapsgebieden worden vanuit verschillende perspectieven in toenemende mate dezelfde complexe problemen bestudeerd. Of het nu gaat over vraagstukken in de zorg, industrie, financiële sector of de overheid, elke organisatie wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en toenemende eisen die zowel intern als extern worden opgelegd. Denk daarbij aan vraagstukken die samenhangen met toenemende risico s en economische onzekerheden, globalisering, gezondheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Zij allen eisen van organisaties, hun directeuren, managers, professionals en adviseurs steeds verder gaande kennis van alsmaar complexer wordende vraagstukken. Onze faculteit ontwikkelt state of the art onderwijs en verricht onderzoek, in samenwerking met andere faculteiten en universiteiten in binnenen buitenland, en stelt daarbij de hieraan gekoppelde vraagstukken centraal. Onze bachelor- en masteropleidingen zijn NVAO-geaccrediteerd en worden keer op keer hoog gewaardeerd door onze studenten. De inhoud van onze programma s is toegesneden op de geschetste ontwikkelingen in de maatschappij en de uitdagingen waar organisaties en hun medewerkers zich voor gesteld zien. Ons aanbod is gevarieerd en vraaggericht, van korte programma s tot volledige wetenschappelijke opleidingen. De filosofie van ons onderwijs is er op gericht te begrijpen wat de specifieke vragen zijn vanuit de samenleving. De verbinding tussen theorie en praktijk is een van onze belangrijkste uitgangspunten. Onze ervaren en gemotiveerde docenten staan voor u klaar om deze nieuwe intellectuele uitdaging tot een succes te maken. Ik nodig u van harte uit om onze programma s in meer detail te bestuderen. Ik ben ervan overtuigd dat wij u verder kunnen helpen met de volgende stap in uw professionele en/of maatschappelijke carrière. Welkom bij onze faculteit! Prof. dr. Gerard Mertens Decaan Faculteit Management, Science & Technology 3

5 Studeren aan de Open Universiteit Wanneer u studeert aan de Open Universiteit betekent dat, dat u de regie van uw studieverloop grotendeels zelf in handen heeft. Het is mogelijk om op elk gewenst moment te starten met studeren en het tempo van uw studie bepaalt u zelf. U kunt daarbij gebruik maken van vaste trajecten met tutorbegeleiding (OUX), maar u bent vrij om uw eigen studieweg te kiezen. Voor de meeste cursussen op bachelorniveau gelden geen vooropleidingseisen. Bij de Open Universiteit is de minimum toelatingsleeftijd 18 jaar. Startcursus Om te beginnen aan een bachelorstudie is de zogenoemde startcursus de beste keuze. De startcursus bestaat uit de eerste 8,6 EC (European Credits) van de bacheloropleiding, bij Bedrijfskunde is dit de cursus Ondernemen en managen. Bij deze cursus ontvangt u uitgebreide begeleiding om in een goed studieritme te komen. U neemt (zonder reistijd) deel aan bijeenkomsten via de virtuele klas en daar komen naast inhoud ook zaken als een effectieve studieaanpak, planning en tentaminering aan bod. Het bestuderen van de startcursus geeft een goed beeld van wat u voor uw verdere studie mag verwachten en welke capaciteiten u daarvoor nodig heeft. Vrijstelling in de bacheloropleiding Indien u eerder hoger onderwijs heeft genoten dat qua inhoud, niveau en omvang overeenkomt met een of meer van onze bachelorcursussen komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling. Ook is onder voorwaarden vrijstelling in de bacheloropleiding mogelijk op grond van praktijkervaring. Wanneer u al een hbo- of wo-bacheloropleiding hebt afgerond, kunt u eventueel toelating aanvragen voor een schakelprogramma tot de masteropleiding Management of de masteropleiding Business Process Management and IT. Na afronding van het schakelprogramma wordt u toegelaten tot de masteropleiding. Open of gestructureerd Nadat u een start hebt gemaakt met de eerste cursus van de bacheloropleiding, Ondernemen en managen (8,6 EC), kunt u kiezen op welke manier u graag verder wilt studeren. Heeft u tijdens uw kennismaking met studeren ervaren dat u behoefte heeft aan een gestructureerde planning en vindt u zelfstandig studeren met contact met andere studenten prettig, dan is deelnemen aan Open Universiteit Extra (OUX) een effectieve studieaanpak voor u. Zie verderop in de gids voor meer uitleg over OUX. U kunt er ook voor kiezen om in eigen tempo en volgorde cursussen te bestuderen. U kunt dan nog altijd een OUX-semester gaan volgen als dat inhoudelijk in uw studiepad past. Het gestructureerde OUX-traject gaat van start op 1 september of 1 februari. Zie elders in deze gids de invulling van komend jaar. Studieaanbod Het adres van de openbare website van de Open Universiteit is Het totale onderwijsaanbod wordt op deze website gepubliceerd bij Studieaanbod. Elke cursus wordt inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid en getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. Studie-informatie Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op de website bij Studeren. Met vragen kunt u daar ook terecht bij Vraag en Antwoord. In de meeste gevallen kunt u zelf direct het antwoord vinden. Is dit niet het geval dan kunt u bij Vraag en Antwoord persoonlijk uw vraag stellen aan een van onze medewerkers. of Eigen adres Iedereen die aan de Open Universiteit studeert, kan indien gewenst een eigen adres krijgen, bestaande uit uw naam en de Dit adres gebruikt de universiteit vervolgens wanneer zij met u in contact wil treden. U kunt desgewenst instellen dat deze berichten automatisch worden doorgestuurd naar een door uzelf op te geven adres, bijvoorbeeld van uw werk. 4

6 Cursussen en opleidingen Cursussen vormen de bouwstenen van het onderwijs aan de Open Universiteit. Een pakket van tekstboeken, werkboeken (al of niet elektronisch aangeboden), cd-roms, dvd s, een cursuswebsite en soms nog andersoortige informatiedragers vormen het studiemateriaal van een cursus. Elke cursus die u koopt, is afzonderlijk te bestuderen en wordt afgesloten met een tentamen. U krijgt standaard twaalf maanden om de drie tentamenkansen te benutten. Als u slaagt, ontvangt u een cursuscertificaat. Vele cursussen samen vormen de wetenschappelijke bacheloropleiding. De cursusbeschrijvingen elders in deze studiegids geven een indruk van de inhoud van elke cursus die in onze bacheloropleiding voorkomt. Bij elke cursusbeschrijving staat het webadres van de cursus vermeld. Daar vindt u uitgebreidere informatie en kunt u online de betreffende cursus bestellen. European Credits (EC) en studie-uren Een afgeronde bachelorcursus van de Open Universiteit levert u 4,3 EC (European Credits) of een veel-voud hiervan. Voor het bestuderen van 4,3 EC staat een studieduur van 100 tot 120 studie-uren. De bacheloropleiding heeft een omvang van 180 EC). Nederlands en Engels in de opleidingen Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige teksten. Ook de tentamens worden in de Nederlandse taal afgenomen. Maar in toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig cursusmateriaal. Dit omdat bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn of omdat het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. Op deze manier ontwikkelen studenten zich tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Contact Voor al uw vragen kunt u terecht bij E of T Veel algemene vragen kan betreffende medewerker direct beantwoorden. Voor opleidingspecifieke vragen wordt u doorverbonden met de onderwijsadviseur. 5

7 Studiefaciliteiten Naast het (digitale) studiemateriaal, inhoudelijke studiebegeleiding en begeleidingsbijeenkomsten heeft de Open Universiteit allerlei faciliteiten ontwikkeld om een zelfstandige afstandstudie te ondersteunen. Wanneer u bent ingeschreven als student krijgt u online toegang tot alle digitale voorzieningen. Als u bent ingelogd kunt u bij mijnou uw persoonlijke gegevens en studievoortgang bekijken en beheren. Daarnaast zijn er veel voorzieningen die uw studie effectief en succesvol kunnen maken. Deze zijn bereikbaar via Studieplaza. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwsfeiten. Medestudenten kunt u ontmoeten in een studiecentrum. MijnOU Via mijnou heeft u toegang tot een groot aantal diensten. U krijgt toegang tot uw digitale leeromgeving, u kunt digitaal aanmelden voor tentamens, uw studiepad bekijken, de studieplanner raadplegen en inschrijven voor cursussen. Ook heeft u toegang tot Studienet, de digitale bibliotheek en de ict-winkel SURFspot. U logt in met uw studentnummer als gebruikersnaam en het wachtwoord dat u zelf heeft bedacht bij uw registratie voor mijnou. Studienet Studienet is de elektronische leeromgeving van de Open Universiteit, tot welke u als student toegang krijgt. Op Studienet vindt u onder andere uw cursus(sen), communities, studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie over en vanuit uw faculteit(en). Het is ook mogelijk om bestanden te plaatsen op uw eigen persoonlijke virtuele harde schijf en die vervolgens te delen met anderen. Studienet is tevens een uitstekende omgeving om in contact te komen met medestudenten en docenten, om zo online informatie uit te wisselen of te discussiëren over lesstof. Studienet mobiel Studienet is ook toegankelijk via uw smartphone of tablet. Als u beschikt over een ios of Android apparaat, dan kunt u zelf de Blackboard Mobile app downloaden en installeren. Via deze app heeft u toegang tot al uw cursussen en communities. Ook is het mogelijk om mededelingen te bekijken, opdrachten te maken en in contact te komen met medestudenten en docenten in discussiegroepen. Nadere uitleg en instructies vindt u op het tabblad Help in Studienet. Studieplanner Studeert u aan de Open Universiteit, dan kunt u de online Studieplanner gebruiken bij het indelen van uw tijd. Per cursus kunt u aangeven wanneer u wilt starten, wanneer u de cursus wilt afronden, óf hoeveel uur per week u wilt studeren. Daarnaast kunt u ook de studielast aanpassen aan uw eigen situatie of onderbrekingen, zoals vakanties, instellen. U kunt eigen planningen maken en opslaan, maar u kunt ook kiezen voor voorbeeldplanningen van de faculteit en deze aanpassen. Zo kunt u uw tijd efficiënt indelen op basis van bijvoorbeeld een bepaalde periode, een vast studietempo of begeleidingsbijeenkomsten. U opent de Studieplanner via mijnou. Studiepad Als u bezig bent met een bachelor- of masteropleiding worden uw studievorderingen bijgehouden in het Studieresultatensysteem (SRS). U kunt uw eigen studiepad volgen en een overzicht zien van het afgelegde, het lopende en het resterende studiepad. Wilt u graag een volgende cursus starten? Dan kunt u via uw studiepad hiervoor inschrijven, uw persoonlijke gegevens zijn dan al ingevuld. Bibliotheken Als OU-student heeft u rechtstreeks toegang tot een digitale bibliotheek met belangrijke informatiebestanden en/of zoeksystemen voor wetenschappelijke tijdschriften en artikelen. Handig zijn Google wetenschap, Worldcat en Picarta. Verder kunt u kosteloos lid worden van een universiteitsbibliotheek of betalend lid van de Koninklijke Bibliotheek wanneer u boeken wilt lenen of artikelen wilt bestellen die niet in de eigen digitale bibliotheek te downloaden zijn. Informatie over de toegang tot de bibliotheken vindt u op Studienet. Academia en SURFspot De Open Universiteit is aangesloten op de SURFconext, waardoor u als student gebruik kunt maken van de mediabibliotheek Academia en ook producten kunt bestellen via SURFspot. Het Academia-materiaal bevat een enorme collectie aan beeld- en geluidmateriaal over de Nederlandse geschiedenis, de medische wereld, mediageschiedenis, politiek en recht, natuur en milieu en zelfs over entertainment en curiosa. Er zijn polygoonjournaals, amateurfilms, programma s van de publieke omroep, radiofragmenten, foto s en artikelen te vinden. SURFspot is de ict-webwinkel voor het onderwijs waar officiële software en andere ictproducten tegen voordelige prijzen aangeschaft kunnen worden. 6

8 Endnote en Reference manager Studenten van de Open Universiteit kunnen gratis het bibliografisch programma Endnote of Reference manager downloaden. Dit zijn beide softwarepakketten voor het opslaan van bibliografische gegevens. Hiermee downloadt u eenvoudig literatuurverwijzingen van websites van uitgeverijen en bibliotheken uit buiten en binnenland. Daarnaast kunt u met deze programma s zoeken in bibliotheekdatabases. Zo kunt u zelf een database aanmaken van literatuurverwijzingen om die te gebruiken in uw afstudeeronderzoek, tijdschriftartikelen, boeken en andere publicaties. Deze database kunt u ook via de cloud delen met andere studenten. Ook kunt u databases van anderen importeren en daarna uitbouwen met door u gevonden referenties of uw eigen referentie(s). U kunt beide programma s één maand nadat u bent ingeschreven downloaden. Op Studieplaza staat een instructiefilm over Endnote. Studieplaza Studieplaza is de website van de Open Universiteit waar u thema s, items, tips en suggesties vindt om uw studievaardigheden te verbeteren. Daar vindt u de Studiecoach en de workshops die de Open Universiteit voor studenten organiseert. De opzet van Studieplaza is dynamisch en eigentijds. Via video s, tekst, animaties, zelftests, tools en workshops wordt u virtueel geholpen bij het studeren. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een avondje gezellig naar het studiecentrum te komen om aan een workshop deel te nemen. Studieplaza is onderverdeeld in vier hoofditems: Studiecoach, Workshops, Marktplein en Drempels weg. Studiecoach Op Studiecoach vindt u tips en suggesties om uw kwaliteiten en vaardigheden te verbeteren. Experts vertellen via video hoe u bepaalde problemen of studieobstakels kunt overwinnen. Ze geven advies over onderwerpen, zoals timemanagement, mindmappen, academisch schrijven, presenteren, en het zoeken naar wetenschappelijke informatie. Workshops Er worden workshops aangeboden over allerlei studiethema s die het studeren gemakkelijker moeten maken. Zo kunt u workshops bijwonen over timemanagement, mindmappen, presenteren, schrijven, mindfulness en nog veel meer. Alle workshops worden gegeven in één van de studiecentra. Ook worden er excursies georganiseerd naar musea, tentoonstellingen, steden en andere bezienswaardigheden. Marktplein Marktplein is een vraag- en aanbodsite voor studenten van de Open Universiteit. Op het Marktplein worden studieboeken, samenvattingen, reizen, excursies, stages en andere studiezaken aangeboden. Wilt u uw medestudenten ontmoeten en samen studeren? Of organiseert u een rondleiding waar u ook andere OU-studenten voor wilt uitnodigen? Plaats dit op het Marktplein van de Open Universiteit! Drempels weg Iedere student is anders. Drempels weg is het domein voor studenten met een functiebeperking, dyslexie of autisme en voor iedereen die wel eens moeite heeft met structureren of met het vasthouden van de motivatie. We bieden handreikingen die het studeren kunnen vergemakkelijken. Met een functiebeperking wordt u precies hetzelfde beoordeeld als iedere andere student, maar de weg naar het felbegeerde diploma kan iets anders verlopen. De Open Universiteit komt u tegemoet met speciale voorzieningen. Hier vindt u welke en hoe u zaken voor uzelf kunt regelen. 7

9 Studenten Nieuwsbrief: Nieuwsplaza Iedere week krijgt u als student van de Open Universiteit een Nieuwsbrief in uw box. Via deze Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in het programma of de begeleidingsbijeenkomsten van de opleidingen. U krijgt ook datawijzigingen van tentamenbijeenkomsten via de Nieuwsbrief door. Verder wordt u geïnformeerd over allerlei ander studienieuws binnen en buiten de Open Universiteit en wordt u geattendeerd op bijeenkomsten en workshops in de studiecentra. Alle nieuwsartikelen zijn uitgebreid na te lezen op de website Nieuwsplaza. Studiecentra Slagingspercentage Leeftijdsopbouw Studiecentra in Nederland en Vlaanderen De Open Universiteit studentenpopulatie heeft 22 studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. 100 U ontmoet hier medestudenten en docenten en u kunt hier terecht voor studiebegeleiding en -advies en voor activiteiten ten behoeve van de academische vorming. 80 Leeuwarden 74% Verder kunt u er ook tentamens afleggen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Alkmaar % Opleidingscommissie >75 9% 31% De opleidingscommissie van de BSc Bedrijfskunde bestaat uit minimaal drie studenten en drie stafleden. De commissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), beoordeelt jaarlijks de uitvoering van die regeling en geeft verder gevraagd en ongevraagd advies over de opleiding. De samenstelling van de commissie en verslagen van de vergaderingen kunt u vinden via de rubriek Opleidingscommissies onder de tab Managementwetenschappen op uw werkplek in Studienet % Gent Kortrijk Den Haag Vlissingen Antwerpen Amsterdam Utrecht Rotterdam Leuven Brussel Breda Almere Hasselt Eindhoven Emmen Zwolle Enschede Nijmegen Heerlen Groningen Studentenraad De Studentenraad (SR) is de officiële vertegenwoordiging van alle studenten waar het gaat om de medezeggenschap. De SR bestaat uit negen studentleden en kent een zittingsperiode van twee jaar. De formele gesprekspartner van de SR is het College van bestuur, doorgaans de rector magnificus. Maar de SR praat ook, informerend of toetsend, met decanen en de Raad van toezicht. De formele inspraak van de SR is wettelijk vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zo heeft de SR adviesrecht over alle aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen. Meer concreet houdt dit in het uitbrengen van advies over onderwerpen zoals het collegegeld, maar ook (ongevraagd) over de elektronische leeromgeving, het onderwijsmodel of de naamsbekendheid. Een zwaardere bevoegdheid is het instemmingsrecht dat de SR, binnen de zogeheten Gezamenlijke Vergadering (GV), deelt met de Ondernemingsraad: het instellingsplan, de kwaliteitszorg Slagingspercentage en het bestuurs- en beheersreglement. Waar de zogeheten Facultaire opleidingscommissies adviesrecht hebben inzake de Onderwijs- en examenregeling (OER), heeft de GV instemmingsrecht inzake de meer overkoepelende onderdelen van die OER denk aan tentaminering, studievoortgang en begeleiding. De 100 SR vertegenwoordigt zowel Nederlandse als Vlaamse studentenbelangen. De maandelijkse vergaderingen van de Studentenraad kunnen, in principe, door studenten als toehoorder worden bijgewoond. Anderszins 80 houdt de SR zijn achterban op de hoogte via de eigen website op Studienet daar staan alle verslagen van 74% de vergaderingen via de OU-studentennieuwsbrief of via Modulair

10 Studenten- en alumnivereniging Emergo-VFC Emergo betekent zoiets als er bovenop komen en heeft alles te maken met een lange worsteling om je (studie)doel te bereiken. Sommigen ervaren de studie op den duur als een wat eenzame en veeleisende aangelegenheid. Studenten hebben vaak behoefte aan contact en informatie-uitwisseling met medestudenten en met docenten. Om in deze behoefte te voorzien hebben studenten en medewerkers van Managementwetenschappen een vereniging opgericht met als doel het verbeteren van het contact en de informatie-uitwisseling tussen studenten, medewerkers en alumni. Daarnaast willen we uiteraard de wetenschappelijke belangstelling voor onze vakgebieden koesteren en uitdragen. De vereniging organiseert enkele keren per jaar een excursie of lezing in het land. Zesmaal per jaar ontvangen leden via Kluwer naar keuze het wetenschappelijk vakblad Management en Organisatie of het vakblad Finance & Control. Als student Bedrijfskunde kunt u direct lid worden van Emergo. Probeer het eens voor een jaartje. Het lidmaatschap bedraagt slechts 45,- per kalenderjaar. Voor meer informatie of directe aanmelding kunt u mailen naar of surf naar Internetportal Managementwetenschappen Op vindt u informatie over de diverse activiteiten binnen de faculteit. U vind er blogs van docenten en hoogleraren, aankondigingen van webinars, nieuws over onderzoek en links naar sociale media. (Bijna) alumnus? Als u de eindstreep van uw studie (bijna) hebt bereikt, betekent dat niet dat het contact met de faculteit en de Open Universiteit komt te vervallen. Mogelijk overweegt u om door te stromen naar een van onze masteropleidingen. Maar ook in het andere geval, bent u als alumnus graag gezien, u bent tenslotte ambassadeur van onze faculteit/universiteit. Wederzijds contact vinden wij belangrijk, omdat we iets voor elkaar kunnen betekenen. U bent voor ons een belangrijke ervaringsdeskundige als het gaat over de relevantie van de opleiding voor de samenleving. Daarom bent u van harte welkom op onze studiedagen, webinars, symposia en academische zittingen. Alumnus zijn betekent ook dat u in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de algemene OU-Alumnivereniging. Deze vereniging is zelfstandig en voert haar eigen beleid. De alumnivereniging faciliteert het contact met andere afgestudeerden en het onderhouden van een netwerk. U kunt OU-cursussen bestellen (zonder tentamenrechten) tegen een gereduceerd tarief. De vereniging organiseert geregeld lezingen, excursies en bedrijfsbezoeken. 9

11 Bacheloropleiding Bedrijfskunde (BSc) De bacheloropleiding Bedrijfskunde leidt op tot een wetenschappelijke professional die een zelfstandige bijdrage kan leveren aan het besturen van bedrijven en instellingen. In de bacheloropleiding is veel plaats ingeruimd voor managementvraagstukken (marketing, productiemanagement, human resource management, accountancy en financiering). Daarnaast is er aandacht voor de omgeving waarin bedrijven en organisaties opereren. Vandaar enkele cursussen op het gebied van politicologie, recht en economie. Tijdens de opleiding komen ook algemene academische vaardigheden aan bod zoals wetenschappelijk onderzoek doen, logisch denken en redeneren, rapporteren, presenteren en een werkstuk maken. Studeren in de bacheloropleiding Bedrijfskunde De bacheloropleiding heeft een omvang van 180 EC (European Credits). De opleiding start met de cursus Ondernemen en managen. Daarna kunt u kiezen voor studeren volgens een studiepad met een bepaalde volgorde en ritme, maar u kunt ook zelf accenten leggen en zelf de volgorde en het tempo kiezen waarin u de cursussen bestudeert. Bij afronding van de bacheloropleiding bezit u de internationaal gangbare titel van Bachelor of Science in Business Administration (BSc). Programma bacheloropleiding Startcursus De bacheloropleiding start met de cursus Ondernemen en managen. Nadat u zich heeft aangemeld voor de cursus Ondernemen en managen, neemt de docent contact met u op om u te informeren over de begeleiding die u van ons kunt verwachten. Aspecten van bedrijfskunde Na de cursus Ondernemen en managen kunt u beginnen met een studiepad waarin een breed scala van aspecten van bedrijfskunde aan bod komt. Het studiepad zorgt voor een balans tussen zelfstudie en begeleid studeren door middel van bijeenkomsten op de studiecentra of virtuele colleges. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een studietempo van 30 EC per jaar. U hebt dan de propedeuse binnen twee jaar afgerond. Als u in datzelfde tempo doorstudeert, kunt u na het behalen van de propedeuse binnen vier jaar het bachelordiploma ontvangen. In tabel 1 op de pagina hiernaast staat als voorbeeld een overzichtvan een studiepad bij een studietempo van 30 EC per jaar. U studeert dan gemiddel ongeveer 12 tot 15 uur per week. U kunt de cursussen ook in uw eigen tempo bestuderen en in de volgorde die u het meest aantrekkelijk vindt. In tabel 2 op pagina 12 staat een overzicht van de cursussen, die in de opleiding zijn opgenomen. U kunt bijvoorbeeld eerst de cursussen kiezen die dicht aansluiten bij uw werk, of u kunt kiezen focusopleidingen te stapelen (zie elders in deze gids). Ook kunt u juist voor veel variatie in uw studie kiezen. Academische vaardigheden Een belangrijk onderdeel van de bacheloropleiding Bedrijfskunde bestaat uit Academische vaardigheden. De cursussen over Academische vaardigheden (AV-cursussen) besteden aandacht aan de vraag wat wetenschap is, hoe onderzoek wordt opgezet, welke methoden daarbij worden gebruikt en waarin een wetenschappelijke argumentatie zich onderscheidt van een niet-wetenschappelijke. Bij een aantal van deze cursussen zijn bijeenkomsten in een van de studiecentra voorzien. Toelating tot de bijeenkomsten van het programma Academische vaardigheden is beperkt tot degenen die minimaal vier bedrijfskundemodulen (17,2 EC) van de bacheloropleiding hebben behaald. Om te kunnen starten met de AV-cursussen B07212 Regressie- en tijdreeksanalyse en B03212 Variantie- en correlatieanalyse moet bovendien de AV-cursus B10212 Wetenschappelijk literatuuronderzoek zijn afgerond.. Vrije ruimte Voor de opvulling van de vrije ruimte kunt u kiezen uit alle cursussen van de Open Universiteit. Uitgesloten is hierbij de mogelijkheid van het inbrengen van een cursus uit de masteropleiding. U kunt ook cursussen inbrengen van een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit, via het zogeheten aanschuifonderwijs. Hiertoe dient u wel vooraf toestemming te vragen. 10

12 Scriptie U rondt uw opleiding af met een scriptie die in de aanzet alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk rapporteren bevat. Propedeusegetuigschrift Het propedeusegetuigschrift van de wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde (omvang 60 EC) wordt u toegestuurd als 60 EC, waaronder de cursus Ondernemen en Managen, zijn behaald. Studenten die vóór 1 juli 2008 met een cursus uit de bacheloropleiding zijn begonnen, hoeven de cursus Ondernemen en managen NIET te doen. Zij ontvangen het propedeusegetuigschrift zodra ze 60 EC hebben behaald uit de gebonden keuzeruimte en/of het cluster Academische vaardigheden. Tabel 1: voorbeeldstudiepad van 30 EC per jaar a) Instroom in september S semester 1 semester 2 Zomer Jaar 1 Ondernemen en managen OUX: Administratieve processen en financial accounting Jaar 2 OUX: Strategie en algemene economie OUX: Management competenties en HRM voor management Jaar 3 OUX: Productie- en ketenmanagement Management accounting Marketing AV1 AV6 AV5 AV3 Jaar 4 Organisatiekunde Kwaliteitsmanagement Vrije Keuzeruimte AV4 AV2 Jaar 5 Corporate Organisatiecultuur Vrije Keuzeruimte Procesmanagement Vrije Keuzeruimte responsibility Financieel management AV7 Jaar 6 Vrije keuzeruimte Vrije Keuzeruimte Bachelorthesis AV8 b) Instroom in februari S semester 1 semester 2 Zomer Jaar 1 Ondernemen en managen OUX: Strategie en algemene economie voor management Jaar 2 OUX: Administratieve processen en OUX: Productie- en ketenmanagement financial accounting Jaar 3 OUX: Management competenties en HRM Management accounting Marketing AV1 AV6 AV5 AV3 Jaar 4 Kwaliteits management Organisatiekunde Vrije Keuzeruimte AV2 AV4 Jaar 5 Vrije Keuzeruimte Procesmanagement Corporate Organisatiecultuur Vrije Keuzeruimte responsibility AV7 Financieel management Jaar 6 Vrije Keuzeruimte Vrije Keuzeruimte Bachelorthesis AV8 11

13 Tabel 2: opleidingsschema Bachelor of Science Bedrijfskunde (180 EC) Code titel EC tentamenvorm tentamendata Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC) B01111 Human resource management 4,3 opdracht volgens afspraak B08111 Procesmanagement 4,3 schriftelijk (mc) 28-1, 15-4, 26-8 B09111 Management accounting 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B57211 Overheid en bedrijf 4,3 mondeling volgens afspraak B13131 Organisatiekunde 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B02111 Algemene economie voor management 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B38111 Administratieve processen en accounting 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B05111 Marketing 4,3 casus (ov) volgens afspraak B26121 Productiemanagement 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B04121 Management competenties 4,3 opdracht volgens afspraak B34111 Administratieve organisatie 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B29121 Politicologie 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B08211 Inleiding strategie 4,3 CBI (mc) volgens afspraak S11141 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie 4,3 CBI (mc) volgens afspraak R07111 Inleiding bestuursrecht 4,3 CBI (mc) 27-1, 13-4, 24-8 B18231 Organisatiecultuur 4,3 opdracht volgens afspraak B39111 Financial accounting 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B37111 Ketenmanagement 4,3 casus (ov) volgens afspraak S09241 Sociale psychologie 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B23211 Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen 4,3 CBI (ov) volgens afspraak B48121 Projectmanagement: inrichten van projecten 4,3 opdracht volgens afspraak B49111 Projectmanagement: beheersen van projecten 4,3 CBI (ov) volgens afspraak B35111 Financieel management 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B22321 Kwaliteitsmanagement 4,3 CBI (ov) volgens afspraak N22211 Corporate Responsibility for Sustainable Development 4,3 opdracht volgens afspraak S63321 Interventies bij organisatieverandering 4,3 opdracht volgens afspraak R21291 Ondernemingsrecht 4,3 CBI (mc) volgens afspraak B06113 OUX: Productie- en ketenmanagement 12,9 opdracht september-semester volgens OUX-rooster B07113 OUX: Management competenties en HRM 12,9 opdracht februari-semester volgens OUX-rooster B08113 OUX: Strategie en algemene economie voor management 12,9 opdracht september-semester volgens OUX-rooster B09113 OUX: Administratieve processen en accounting en financial accounting 12,9 opdracht februari-semester volgens OUX-rooster 12

14 Code titel EC tentamenvorm tentamendata Cluster academische vaardigheden (51,6 EC) B10212 Wetenschappelijk literatuuronderzoek (AV 1) 8,6 opdracht volgens afspraak B07212 Regressie- en tijdreeksanalyse (AV 2) 8,6 opdracht volgens afspraak B16111 Observeren en rapporteren (AV 3) 4,3 opdracht volgens afspraak B03212 Variantie- en correlatieanalyse (AV 4) 8,6 opdracht volgens afspraak B18111 Onderzoek als genre en empirische cyclus (AV 5) 4,3 opdracht volgens afspraak B20111 Faseren en probleemstellen (AV 6) 4,3 opdracht volgens afspraak B21111 Reflectie en argumentatie (AV 7) 4,3 opdracht volgens afspraak B11212 Innovatie en casestudy-onderzoek (AV 8) 8,6 opdracht volgens afspraak Vrije ruimte (21,5 EC) 21,5 EC te kiezen uit alle bachelorcursussen van de Open Universiteit Scriptie (12,9 EC) B87333 Bachelorscriptie 12,9 opdracht (scriptie) volgens afspraak Student aan het woord Sander van Aken, student bacheloropleiding Bedrijfskunde De Open Universiteit biedt mij de flexibiliteit die ik nodig heb. Na het afronden van het vwo wilde ik graag verder studeren. Aangezien ik bij FC Twente voetbalde, was studeren aan een reguliere universiteit niet mogelijk, gelukkig bood de OU mij de mogelijkheid om profvoetbal en studie te combineren. De vrijheid om gedurende een universitaire studie je eigen studietempo én studiemomenten te bepalen, is uniek. Als topsporter pas je je leven aan om het maximale uit je sportcarrière te halen, maar met behulp van de OU kan ik ook studeren. Nadat ik door een blessure noodgedwongen gestopt ben met profvoetbal, heb ik het studietempo opgevoerd. Nu combineer ik het studeren met het opstarten van een maatschappelijke carrière. Het direct kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk vind ik interessant. Op dit moment zit ik in de afrondende fase van de bachelor Bedrijfskunde. 13

15 Student aan het woord Ingrid Kroes vindt studeren via OUX ideaal Een paar jaar terug wilde ik graag weer gaan studeren. Ik zat toen al bijna 25 jaar in het secretaressevak en vond het tijd om mij verder te ontwikkelen. Gezien mijn brede interesse heb ik gekozen voor de wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde. Jammer genoeg wilde het mij, na de starterscursus, maar niet lukken om door te pakken. OUX is voor mij dan ook een echte uitkomst geweest. Ik studeer nu alweer 1,5 jaar via OUX en dat bevalt mij prima. Je wordt begeleid door vakdocenten en start met een aantal medestudenten tegelijk aan dezelfde modules. Had nooit gedacht dat ik nog eens een universitaire studie zou doen, maar binnenkort heb ik mijn eerste doel, de wo-propedeuse, gehaald. Mijn volgende doel is nu om mijn bachelordiploma Bedrijfskunde te halen en zo mijn kansen op de arbeidsmarkt verder te vergroten. Open Universiteit Extra (OUX) De Open Universiteit is twee jaar geleden gestart met Open Universiteit Extra (OUX). De kernaspecten van dat aanbod zijn minder vrijblijvendheid en meer binding. Het wordt naast het onderwijs met vrijheid van tijd, plaats en tempo aangeboden. Dus is het mogelijk te kiezen tussen vrij studeren en studeren in een vast tempo onder begeleiding van een tutor. Als u studeert via de OUX dan start u tegelijkertijd met andere studenten met het blok en maakt u op dezelfde momenten de opdrachten. Een tutor volgt u actief gedurende uw vorderingen binnen het blok en er worden (meestal virtueel) events georganiseerd, zoals een introductiebijeenkomst, een extra oefening voor een tentamenopdracht of een nabespreking van een opdracht. Ook worden er binnen het blok deadlines vastgelegd. Als blijkt dat u een bepaalde deadline niet haalt, neemt de tutor contact op om tot een oplossing te komen wat betreft uw studievoortgang. Op de website wordt een rooster gepubliceerd waarop alle deadlines en bijeenkomsten zijn vermeld. De omvang van een OUX-blok is steeds 12,9 EC. Het bestaat uit de kennis- en inzichtcomponenten van twee bestaande cursussen, en een set van oefeningen en praktijkopdrachten waardoor u leert hoe u de stof uit de verschillende vakgebieden kunt gebruiken om vanuit verschillende perspectieven naar één praktijkprobleem te kijken, en zo tot een weloverwogen oplossing kunt komen. Door de extra begeleiding en pacing is het goed mogelijk om drie modulen in één semester af te ronden. Via de OUX kunt u dus 25,8 EC per jaar halen. Voor het komende academisch jaar, dat start in september 2014, hebben wij twee nieuwe OUX-blokken ontwikkeld, OUX: Strategie en algemene economie voor management en OUX: Administratieve processen en accounting en financial accounting. Hiermee komt het aantal OUX-blokken dat wij in het academisch jaar voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde aanbieden op vier. In september 2014 starten twee OUX-blokken: OUX: Productie- en ketenmanagement en OUX: Strategie en algemene economie voor management. Zie voor een inhoudsbeschrijving de cursusbeschrijvingen verderop in deze gids. In februari 2015 starten de volgende twee OUX-blokken: OUX: Management competenties en HRM en OUX: Administratieve processen en accounting en financial accounting. Zie voor een inhoudsbeschrijving de cursusbeschrijvingen verderop in deze gids. 14

16 Als u een OUX-blok met succes hebt afgerond kunt u de cursus voor 12,9 EC opnemen in de gebondenkeuzeruimte van de opleiding BSc Bedrijfskunde. Omdat de inhoud van elke OUX-cursus een grote overlapping heeft met twee bestaande cursussen van 4,3 EC uit de gebondenkeuzeruimte, mag u een OUX-cursus niet gezamenlijk met betreffende corresponderende cursussen inbrengen. Deze cursussen zijn wederzijds uitsluitend, zie voor de wederzijdse uitsluitingen onderstaand schema OUX-blok B06113 OUX: Productie- en ketenmanagement wederzijds uitsluitend met B26121 Productiemanagement B37111 Ketenmanagement B07113 OUX: Management competenties en HRM B01111 Human resource management B04111/B04121 Management competenties B08113 OUX: Strategie en algemene economie voor management B09113 OUX: Administratieve processen en accounting en financial accounting B08211 Inleiding strategie B02111 Algemene economie voor management B38111 Administratieve processen en accounting B39111 Financial accounting Open University of Hong Kong (OUHK) The OUHK started out as a provider of distance education in 1989, and has since evolved from offering high quality and flexible higher education opportunities to adults to providing a broad spectrum of programmes from undergraduate to doctoral level for the wider community. In order to increase opportunities for the large number of school leavers and associate degree holders to attain a bachelor s degree, it added in full-time face-to-face programmes in 2001, and it has started admitting students from the mainland China soon afterward. Education is the most important driver for the progress of society. The OUHK consists of four Schools and one Institute. It currently offers more than 190 programmes and over 600 courses to nearly 20,000 students each year. Add OUHK courses to your Business Adminstration Bachelor The OUHK and the OUNL reached an agreement that makes it possible for students in the bachelor program Business Administration (Bedrijfskunde) to choose up to two courses of the law program of the OUHK out of the courses presented here after. Selected cources: 1. Principles and Practice of Chinese Civil Law 2. Chinese Laws on Enterprises 3. Chinese Finance Law 4. Comparative Study of Business Law 5. Chinese Contract Law 6. Chinese Intellectual Property Protection Law 7. International Business Law and China Exams will take place at the venue of the OUNL in Den Haag. Price is indicative, please check the website for the exact price. There is a one time registration fee for new students. For further information please contact Mrs Ina van Marwijk, E 15

17 Focusopleidingen Een focusopleiding (omvang 4 cursussen) bestaat uit een aantal inhoudelijk aan elkaar gerelateerde cursussen die een studiebelasting vragen van ongeveer één jaar als u gemiddeld 10 uur per week studeert. Deze cursussen zijn op bachelorniveau en in de meeste gevallen zonder specifieke voorkennis te volgen. Na afronding van elke cursus ontvangt u een certificaat. Als u alle cursussen van een focusopleiding hebt afgerond, vraagt u het diploma aan. Door focusopleidingen te stapelen kunt u een groot deel van de bacheloropleiding Bedrijfskunde behalen. Wij bieden zes focusopleidingen aan met cursussen uit de bacheloropleiding Bedrijfskunde. De volgorde mag u zelf bepalen. Focusopleiding Inleiding management Deze focusopleiding behandelt een aantal basisbegrippen ten aanzien van het verschijnsel organisatie en het werk van managers: taakverdeling en coördinatie, bevoegdheden regelen, informatiestromen bepalen en procedures van besluitvorming bedenken. U maakt kennis met de competenties die nodig zijn voor het managen van een organisatie en verdiept zich in de achterliggende theorieën. U raakt vertrouwd met belangrijke zaken als kostenberekeningen, kostenbeheersing met het oogmerk deze te gebruiken voor kostenopstellingen en het beheersen van bedrijfsprocessen en beslissingscalculaties. Daarnaast leert u een aantal methoden en technieken voor het beheersen en controleren van bedrijfsprocessen. Bij kwaliteitsmanagement staan de behoeften van de klant centraal. Als de hele organisatie gericht is op het voldoen aan wensen van interne en externe klanten spreken we van Total Quality Management. Voordelen hiervan zijn verbetering van de concurrentiepositie, effectiviteit en flexibiliteit van een organisatie, bij uitstek een taak voor managers. Verandering en de daarmee samenhangende behoefte aan veranderingsmanagement door projecten kan iedereen in de alledaagse praktijk waarnemen. In de cursus Projectmanagement vergaart u kennis en vaardigheden die te maken hebben met het inrichten van projecten. code titel EC Focusopleiding Processen in organisaties In deze focusopleiding komen de belangrijkste aspecten aan bod waarmee het management van elke organisatie te maken krijgt bij de inrichting en beheersing van bedrijfsprocessen. In de cursus Procesmanagement wordt een introductie van het begrip bedrijfsproces gegeven en van de wijze waarop deze worden ingezet om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. De cursus Productiemanagement behandelt onder meer voorraadbeheer, onderhoud, scheduling, capaciteitsmanagement, taakontwerp en supply chain management, evenals stuken serieproductie, projectproductie, procesproductie, massaproductie en dienstverlening. Voor elk van deze productiesituaties wordt ingegaan op accenten in de invulling van productiemanagement en wordt een aantal gangbare technieken en methoden voor productiemanagement behandeld. Een belangrijk aspect bij het inrichten en beheersen van processen is kwaliteit, waarbij zowel de kwaliteit van de processen als de kwaliteit van de resulterende producten wordt bedoeld. In de cursus Kwaliteitsmanagement wordt nader op dit aspect ingegaan. Bij het beschouwen van processen zullen vaak voorstellen tot wijziging ontstaan. Om die te realiseren is een projectmatige werkwijze gewenst. Deze wordt in de cursus Projectmanagement; inrichten van projecten nader toegelicht. code titel EC B13131 Organisatiekunde 4,3 of B04121 Management competenties 4,3 B09111 Management accounting 4,3 B08111 Procesmanagement 4,3 B26121 Productiemanagement 4,3 B22321 Kwaliteitsmanagement 4,3 B48121 Projectmanagement: inrichten van projecten 4,3 B22321 Kwaliteitsmanagement 4,3 B48121 Projectmanagement: inrichten van projecten 4,3 16

18 Focusopleiding Financiële verslaggeving Om een onderneming te besturen en beslissingen te nemen is financiële informatie nodig. Bovendien verlangt de moderne maatschappij van ondernemingen dat ze verantwoording afleggen over hun doen en laten. De financiële informatie die nodig is voor de besturing van de onderneming (intern) en voor het publiceren van financiële overzichten (extern) komt tot stand via administratieve processen. De opleiding geeft onder meer inzicht in de betekenis en functie van de balans en de winst- en verliesrekening voor de extern geïnteresseerden (financial accounting) en belicht veel aspecten van de interne verslaggeving (management accounting). Het vakgebied administratieve organisatie wordt in een breder kader geplaatst, te weten binnen de managementcycli van controlling, informatiemanagement en administratieve organisatie. Focusopleiding Financieel economisch management Deze opleiding bestudeert de maatschappij vanuit de invalshoek dat elk goed maar ook geld slechts één keer kan worden gebruikt terwijl er meer mogelijkheden zijn om het geld of goed te gebruiken. Ondernemingen vervullen een belangrijke functie in onze maatschappij. Om een onderneming te besturen heeft een ondernemer financiële informatie nodig. Bovendien verlangt de moderne maatschappij van ondernemingen dat ze verantwoording afleggen over hun doen en laten. Daarom publiceren ondernemingen financiële overzichten. Deze overzichten zijn een belangrijke bron van informatie voor degenen die een financieel belang hebben bij een onderneming zoals aandeelhouders en banken. Code titel EC Code titel EC B38111 Administratieve processen en accounting 4,3 B09111 Management accounting 4,3 B39111 Financial accounting 4,3 B34111 Administratieve organisatie 4,3 Focusopleiding Strategie en organisatie De focusopleiding Strategie en organisatie biedt inzicht in organisaties en in mogelijkheden deze te veranderen. Welke factoren zijn dan zoal van belang? We behandelen een aantal basisbegrippen ten aanzien van het verschijnsel organisatie, zoals taakverdeling en coördinatie, bevoegdheden, besluitvorming, individu en organisatie, management en managers. Bij het vraagstuk strategie gaat het en interne analysen dienen uitgevoerd te worden; hoe gaat dat in zijn werk? We gaan in op de strategieformulering, waarbij onderwerpen als Business-level strategy en competitive rivalry aan de orde komen. Vervolgens staat de implementatie van de strategie in de organisatie centraal. In de praktijk blijkt dat het nastreven van een bepaalde strategie staat of valt met de inzet van mensen en middelen. Hoe kun je dat aanpakken? Een goed personeelsbeleid en de mogelijkheid om interventies te plegen, zijn hierbij van groot belang. Code titel EC B02111 Algemene economie voor management 4,3 B38111 Administratieve processen en accounting 4,3 B35111 Financieel management 4,3 B39111 Financial accounting 4,3 Focusopleiding Overheid en management Heeft of ambieert u een managementfunctie bij de overheid of bekleedt u een managementfunctie in het bedrijfsleven waar u veel met overheidsinstellingen te maken hebt? Dan is deze focusopleiding interessant voor u. Aan de orde komen zaken als wederzijdse beïnvloeding, lobby, publiekprivate samenwerking en wederzijdse beeldvorming. Met dit inzicht krijgt u meer begrip voor beide werelden - de publieke en private - en kunt u deze beter met elkaar in verband brengen. Overheden en bedrijven hebben veel met elkaar te maken en kunnen niet zonder elkaar. Dit kan betrekking hebben op concrete projecten, maar is ook breder te trekken. Het bedrijfsleven heeft in algemene zin te maken met sturingsvraagstukken van de overheid, zoals marktwerking. Aan de andere kant moet de overheid, ook in haar rol als dienaar van de samenleving, rekening houden met de kenmerken van de private sector. U gaat in op politicologische inzichten en maakt kennis met de belangrijkste stromingen in het denken over politiek en samenleving. B13131 Organisatiekunde 4,3 B08211 Inleiding strategie 4,3 B01111 Human resource management 4,3 S63321 Interventies bij organisatieverandering 4,3 Code titel EC B57211 Overheid en bedrijf 4,3 B02111 Algemene economie voor management 4,3 B04121 Management competenties 4,3 B29121 Politicologie 4,3 17

19 Open Bachelorprogramma Het is bij de Open Universiteit mogelijk een Open Bachelorprogramma te volgen. Een Open Bachelorprogramma heeft als kenmerk dat zij de leerstof van tenminste twee wo-bacheloropleidingen combineert. Zo kunt u cursussen van bijvoorbeeld de wo-bacheloropleidingen Informatica en Bedrijfskunde inbrengen in de Open Bachelor. Hetzelfde geldt uiteraard voor combinaties zoals Milieuwetenschappen en Rechtswetenschappen, Cultuurwetenschappen en Psychologie, enzovoort. De Open Bachelorprogramma s hebben een identieke structuur Programma Bedrijfskunde 116,1 EC Verbredingpakket: cursussen van één of meer andere opleidingen 43 EC Vrije ruimte 21,5 EC Totaal 180,6 EC Naast nieuwe studenten die op deze wijze een eigen breed bachelorprogramma kunnen samenstellen is de Open Bachelor ook bedoeld voor studenten die al een (gedeeltelijke) academische opleiding (elders) hebben gevolgd. Deze studenten kunnen in het verbredingpakket en/of de vrije ruimte eerder behaalde studiepunten inbrengen. Voorwaarde hiervoor is dat de behaalde vakken een eenheid vormen en dat het om onderwijs van academisch niveau gaat. 18

20 Studiebegeleiding Begeleide zelfstudie U studeert in eigen tempo op momenten die u zelf uitkomen. U kunt al uw vragen stellen via T of via E Als uw vragen wat meer specifiek voor Managementwetenschappen zijn, zal u meestal worden doorverbonden met de onderwijsadviseur voor Managementwetenschappen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen over regelgeving en bijzondere omstandigheden. Met inhoudelijke vragen kunt u direct terecht bij de docent. Deze manier van studeren biedt optimale vrijheid maar vereist veel discipline. Virtuele klas Bij de startcursus Ondernemen en managen kunt u deelnemen aan de virtuele klas. Deze wordt twee keer per jaar aangeboden. De bijeenkomsten kunnen thuis worden gevolgd via de eigen computer en vinden om de twee weken plaats. Ook kunt u reeds eerder opgenomen bijeenkomsten beluisteren. Open Universiteit Extra (OUX) U kunt na afronding van de startcursus kiezen voor een semester van drie modulen (12,9 EC) in een vast tempo, samen met studiegenoten en onder extra begeleiding. Groepsbijeenkomsten Bij een aantal cursussen academische vaardigheden worden verplichte groepsbijeenkomsten gegeven. Kijk op de cursussite voor informatie over aanmelding, semester en de studiecentra waarin de bijeenkomsten worden gegeven. Individuele begeleiding Bij de bachelorscriptie krijgt u individueel begeleiding. Bereikbaarheid voor studenten Wij streven ernaar om uw binnen 24 uur na ontvangst te beantwoorden, maar niet later dan drie werkdagen, vakantieperioden uitgezonderd. Indien een docent niet dagelijks de mail kan raadplegen of tijdelijk afwezig is, maakt hij/zij via een afwezigheidbericht of langs andere weg bekend wanneer hij/zij wel op s kan reageren of bij wie u tijdens de afwezigheid terecht kunt met uw vraag. Bij ingestuurd werk is ons streven om binnen vijf werkdagen een reactie te geven, maar niet later dan drie weken, vakantieperioden uitgezonderd. Indien een docent niet in staat is om binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie te geven ontvangt u per omgaande een afwezigheidbericht of uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het door u ingeleverd werk een ontvangstbevestiging. Het afwezigheidbericht of de ontvangstbevestiging geeft een indicatie wanneer u binnen de termijn van drie weken - een reactie kunt verwachten. Meer informatie over het gedragsprotocol responsiviteit vindt u op Studienet onder het tabblad Managementwetenschappen. Op de pagina hierna treft u de docenten en andere medewerkers aan, met wie u tijdens de opleiding mogelijk contact heeft. 19

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie