FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB"

Transcriptie

1 FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? 4. Welke bedrijven worden ingevoerd? Alleen met dieren? 5. Is er een ondergrens voor het aantal dieren dat moet worden ingevoerd? 6. Om gegevens van Overijssel of Limburg in te zien, heb ik een wachtwoord nodig. Hoe kom ik daaraan? Inloggen 7. Hoe logt een gemeente in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een gemeente? 8. Hoe logt een derde in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een derde? 9. Welke gegevens staan in Web-BVB? Bedrijfsgegevens: 10. Waarom ontbreekt de straatnaam en de plaatsnaam? 11. Na wijziging van het huisnummer, is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen. Hoe komt dat? 12. Hoe voer je huisnummer nabij nr 130 in? 13. Wat is het referentienummer? 14. Ik kan een bepaald bedrijf niet vinden. Hoe komt dat? 15. Hoe kun je bedrijven verwijderen uit het BVB? Emissiepunten: 16. Wat is het emissiepunt bedrijf? 17. Moet ik verplicht emissiepunten aanmaken? 18. Er worden in de rapportages waarden genoemd voor gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, etc. terwijl ik geen waarden heb ingevuld. Welke waarden zijn dit dan? Actuele situatie: 19. Wat is de actuele situatie? Wat wordt hier weergegeven? 20. Mijn laatst ingevoerde beschikking verschijnt niet bij actuele situatie. 21. De actuele situatie van mijn bedrijf klopt niet. Kunt u die aanpassen? 22. Wat zijn NGE s? 23. Wat zijn MVE s? Beschikkingsgegevens: 24. Welke datum moet ik bij beschikkingsdatum invullen? 25. Welke RAV-tabel moet ik kiezen? 26. Waarom moet ik verplicht stalgroepen invullen? 27. Hoe voer ik een vervallen beschikking in? 28. Een bedrijf doet mee aan het Actieplan Ammoniak en komt van rechtswege te vervallen. Hoe moet dit in Web-BVB worden ingevoerd? 29. Hoe voer ik een intrekking in? 30. Beschikkingsssoort komt niet voor in de keuzelijst. Hoe kan ik deze toevoegen? 31. Het lukt niet om een nieuwe beschikking in te voeren. Wat doe ik fout? 32. De emissiefactoren van grupstallen verschillen tussen de RAV-tabel van 2000 en later dan Klopt dat? - 1 -

2 Details beschikkingen: stalgroepen 33. Ik kan de stalgroep niet vinden. Er worden maar 5 stalgroepen getoond. 34. Hoe kan ik dieraantallen invullen? 35. Hoe kan ik zien waar ik dieraantallen aan het invullen ben? 36. Indien het aantal dieren niet bekend is (Besluit Landbouw), wat moet ik dan invullen? 37. Het lukt niet om de dieraantallen op 0 te zetten. 38. Wat moet er worden ingevuld bij de 2 de RAV-code? 39. Het lukt niet om een nieuwe situatie in te voeren. De huidige situatie wordt niet uit de oude situatie gekopieerd. Hoe komt dat? 40. Het lukt niet om een nageschakelde techniek in te voeren. 41. Hoe voer ik een proefstal in? Rapportages 42. Welke rapportages kan een gebruiker uit Web-BVB halen? 43. Hoe kan een gebruiker deze rapportages uit Web-BVB te maken? 44. ik kan de Excel rapportage niet opslaan, de Excel rapportage wordt meteen geopend na het drukken op de knop toon. Geografisch 45. De stip van mijn bedrijf ligt op de verkeerd plaats. Kun je dit aanpassen? 46. Is er een handleiding voor de Web-Map? Technische vragen: 47. Ik krijg de melding dat de pagina is verlopen. Wat moet ik doen? 48. Ik kan niet in het systeem

3 Algemeen 1. Wat is web-bvb? Web-BVB is een database waarin via een internetapplicatie agrarische milieuvergunningen staan geregistreerd. Het streven is de meest actueel vergunde situatie van veehouderijbedrijven in beeld te brengen. Gemeenten actualiseren minimaal 2 x per jaar de data in het BVB. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens. Er kunnen geen rechten aan de individuele vergunningen worden ontleend. Daarvoor moet het dossier bij de gemeente worden geraadpleegd. 2. Waar vind ik Web-BVB? Web-BVB is bereikbaar via: Noord-Brabant: Gelderland: of - Gld.links Web-BVB Gelderland Limburg: Utrecht: Overijssel: 3. Wat is belang van Web-BVB voor: Gemeenten openbaarheid van gegevens Het maken van nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied formuleren van gemeentelijk geurbeleid (Wgv) op basis van relevante informatie de mogelijkheden voor individuele woningbuw kunnen beter worden bekeken Ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden; De LOG s moeten in kaart worden gebracht. Mede vanuit het reconstructieplan van belang om de milieu-contouren in kaart te brengen. inzichtelijk maken van gewenste groei en vestiging van veehouderijbedrijven Vergunningsverlening IPPC-plichtige bedrijven; Voor veehouderijen (zeer grote) die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen moet een aanvullende omgevingstoets gedaan worden. Daarnaast moeten de belangrijkste verontreinigende stoffen emissiegrenswaarden in de vergunning worden opgenomen. rapportages genereren van relevante milieugegevens, zoals stalsystemen en emissiegegevens digitale kaart. Provincie Natura 2000 beheersplannen lokaliseren fijnstof overschrijdingen en treffen van maatregelen uitwerken van de Wet Ammoniak Veehouderij voldoen aan WABO verplichtingen (Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht) in kaart brengen ontwikkelingsruimte veehouderijbedrijven monitoring van milieubeleid Burgers Zicht op veehouderijbedrijven in leefomgeving 4. Welke bedrijven worden ingevoerd? Alleen met dieren? Alleen bedrijven waar dieren worden gehouden dienen te worden ingevoerd - 3 -

4 5. Is er een ondergrens voor het aantal dieren dat moet worden ingevoerd? De ondergrens zijn inrichtingen die niet bestemd zijn voor uitsluitend of in hoofdzaak houden van landbouwhuisdieren: o 10 schapen o 5 paarden o 10 geiten o 25 st pluimvee o 25 konijnen, of o 10 overige landbouwhuisdieren 6. Om gegevens van Overijssel of Limburg in te zien, heb ik een wachtwoord nodig. Hoe kom ik daaraan? De gegevens zijn nog niet openbaar en daarom nog niet toegankelijk. Inloggen 7. Hoe logt een gemeente in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een gemeente? Inloggen als gebruiker Een gemeente kan ingelogd zijn als één van de volgende typen gebruikers: o DAP: decentraal applicatiebeheerder; verantwoordelijk voor applicatie binnen betreffende gemeente. (zie pag 4 handleiding). Naast raadplegen, kan deze persoon ook muteren en actualiseren. o Gebruiker: Deze persoon kan naast raadplegen ook gegevens muteren en actualiseren. o Naast definitieve beschikkingen, zijn ook concepten en aanvragen zichtbaar voor deze twee typen gebruikers. 8. Hoe logt een derde in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een derde? Inloggen als gast Geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer dit wel wordt gevraagd door het systeem, is er een fout in de applicatie opgetreden. Een gast kan alleen raadplegen. Alleen de definitieve beschikkingen zijn zichtbaar 9. Welke gegevens staan in Web-BVB? In Web-BVB staan milieuvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven in Gelderland. De actueel vergunde situatie wordt getoond. Naast de adresgegevens en de xy-coordinaat, zijn gegevens over emissiepunten (optioneel) en beschikkingsdetails opgenomen. Per beschikking zijn algemene gegevens (beschikkingstype, datum. RAV-tabel, etc) en de diergevens (dieraantallen per stalsysteem) opgenomen. (RAV: Richtlijn Ammoniak en Veehouderij) - 4 -

5 Bedrijfsgegevens 10. Waarom ontbreekt de straatnaam van mijn bedrijf? Het Web-BVB koppelt de postcode en het huisnummer van een bedrijf aan een straatnaam en een plaatsnaam uit een postcodetabel. Wanneer de combinatie van postcode en huisnummer niet in de postcodetabel voorkomt, blijft het veld straatnaam en plaatsnaam leeg. Hoe kan dit komen: o Verkeerde postcode / huisnummer? o Gemeentelijke herindeling waardoor postcode is gewijzigd postcode aanpassen. (Selecteer bedrijf wijzigen verhuizen bedrijf/aanpassen postcode) o Gemeentelijke herindeling, postcodetabel is echter nog niet hierop aangepast postcodetabel wordt regelmatig vervangen. Wordt dus automatisch opgelost o Postcode en huisnummer zijn van bedrijfslocatie zonder woonadres. Komt dan niet in postcodetabel voor zorg dat referentienr overeenkomt met gemeentelijk dossier zodat het bedrijf wel te traceren is. o Nieuwvestiging: heeft vaak nog geen huisnummer en is daardoor niet in de postcodetabel te traceren. 11. Na wijziging van het huisnummer, is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen. Hoe komt dat? Het nieuwe huisnummer is niet bekend in de postcode tabel en wordt daardoor niet weergegeven. Na update postcodetabel zal deze automatisch zichtbaar worden. Het verdwenen lijken van het bedrijf komt door een ingevulde straatnaam in het zoekveld. Wanneer Web-BVB de straatnaam niet kent, kan dit bedrijf ook niet worden getoond bij de zoekopdracht, welke ingevuld was bij het zoeken van het bedrijf, vóór het wijzigen van de straatnaam. 12. Hoe voer je huisnummer nabij nr 130 in? "nabij" in toevoeging huisnummer invoeren 13. Wat is het referentienummer: Afhankelijk van de manier van gegevens invoer tijdens de inventarisatie is dit het gemeentelijk dossiernr of een automatisch gegenereerd nummer (volgnummer 1t/m 100 bv) 14. Ik kan een bepaald bedrijf niet vinden. Hoe kan dat? Burger: vraag doorsturen naar betreffende gemeente. Gemeente: dossier is niet ingevoerd tijdens inventarisatie. Graag alsnog invoeren 15. Hoe kun je bedrijven verwijderen uit het BVB? Alleen de provinciale beheerder kan bedrijven verwijderen, door het toevoegen van een verwijderingsreden aan het bedrijf. Fysiek verwijderen is niet wenselijk voor het vergelijken van bestanden. Met een verwijderingsreden wordt aangegeven waarom een bedrijf (ten onrechte) in Web-BVB was opgenomen

6 Emissiepunten 16. Wat is het emissiepunt bedrijf? Bedrijf is het middelpunt van het bedrijf en wordt automatisch aangemaakt. 17. Moet ik verplicht emissiepunten aanmaken? Nee, dit is optioneel. De emissiepunten per stal invoeren is een tool om bijvoorbeeld rapportages voor V-stacks te kunnen maken of de dieraantallen per stalgroep over verschillende stallen en dus emissiepunten te kunnen verdelen. 18. Er worden in de rapportages waarden genoemd voor gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, etc. terwijl ik geen waarden heb ingevuld. Welke waarden zijn dit dan? Dit zijn de defaultwaarden uit de handleiding V-stacks (door VROM bepaald) Actuele situatie: 19. Wat is de actuele situatie? Wat wordt hier weergegeven. Dit is de vergunde situatie op de beschikkingsdatum. Naast de RAV-code (huisvestingssyteemcode) worden de dieraantallen en de emissies weergegeven. 20. Mijn laatst ingevoerde beschikking verschijnt niet bij actuele situatie Controleer of de laatste beschikking een defintieve beschikking is. Is dit een aanvraag of concept, dan verschijnt de laatste definitieve vergunning bij actuele situatie. Is het wel een definitieve beschiiking, log dan opnieuw in. Helpt dit ook niet, leg dit probleem dan voor aan de helpdesk. Dit kan duiden op een technisch probleem 21. De actuele situatie van mijn bedrijf klopt niet. Kunt u die aanpassen? Nee, de fout in het BVB doorsturen naar de betreffende gemeente. Zij kunnen de data wijzigen. 22. Wat zijn NGE s? NGE: Nederlandse Grootte Eenheid; maatstaaf om verschillende bedrijfstypen met elkaar te kunnen vergelijken. (economisch) 23. Wat zijn MVE s? MVE: Mest Varkens Eenheid; maatstaaf waarbij andere diercategorien worden omgerekend naar Mestvarkens. Dit om bedrijven te kunnen vergelijken qua Geuruitstoot. (uit oude Stankwet) Beschikkingsgegevens: 24. Welke datum moet ik bij beschikkingsdatum invullen? De datum waarop de beschikking onherroepelijk is geworden (in geval van definitieve beschikking) of de datum van de melding. 25. Welke RAV-tabel moet ik kiezen? Bij een vergunning of melding de tabel die van kracht was op de beschikkingsdatum

7 Bij een intrekking wordt automatisch de tabel gekozen die in de laatste beschikking is gebruikt. 26. Waarom moet ik verplicht stalgroepen invullen? Zonder stalgroepen heeft een bedrijf geen dieraantallen en zou per ongeluk een bedrijf leeg kunnen worden. 27. Hoe voer ik een vervallen vergunning in? Beschreven methode geldt voor provincie Gelderland Het Web-BVB is in 2008 gevuld. De op dat moment vergunde situatie is de nul - situatie van dit bedrijf. Er is dus geen verleden van een bedrijf in het Web-BVB aanwezig. Wanneer een bestaande vergunning nu vervalt, moet de vergunning waar men op terug valt als een nieuwe beschikking invoeren. Kies voor een van onderstaande beschikkingssoorten: o Vervallen melding o Herbepaalde rechten o Van rechtswege vervallen o (mochten bovenstaande omschrijvingen de lading niet voldoende dekken, dan kan door de CAP en DAP bij Beheer - Codebeheer Beschikkingssoorten een passende beschikkingssoort woren aangevuld) Je kunt geen datum invoeren die voor de laatste beschikking in het BVB ligt, daarom moet hier een fictieve datum worden ingevuld, bijvoorbeeld de datum waarop dit bedrijf is teruggevallen op de onderliggende vergunning Bij opmerking kan eventueel nog worden vermeld dat het een vervallen vergunning betreft en kan de datum van de voorliggende vergunning worden vermeld. 28. Een bedrijf doet mee aan het Actieplan Ammoniak en komt van rechtswege te vervallen. Hoe moet dit in Web-BVB worden ingevoerd? Invoeren als vervallen melding of van rechtswege vervallen vergunning 29. Hoe voer ik een intrekking in? Invoeren als nieuwe beschikking met type Intrekking en soort Intrekking gehele veestapel zodat dieraantallen op 0 komen 30. Beschikkingsssoort komt niet voor in de keuzelijst. Hoe kan ik deze toevoegen? Doorgeven aan de provinciale beheerder. De beschikkingssoorten worden landelijk aangevuld 31. Het lukt niet om een nieuwe beschikking in te voeren. Wat doe ik fout? Let op dat niet in een bestaande beschikking wordt gewijzigd. Kies voor nieuw in het overzicht van beschikkingen. 32. De emissiefactoren van grupstallen verschillen tussen de RAV-tabel van 2000 en later dan Klopt dat? In tabel zijn de emissiefactoren van rundvee bijgesteld naar nieuwe onderzoeksresultaten. Dus het klopt dat de grupstal vanaf dan een hogere emissiefactor heeft. (ook de andere diercat zijn bijgesteld.) - 7 -

8 Details beschikkingen: stalgroepen 33. Ik kan de stalgroep niet vinden. Er worden maar 5 stalgroepen getoond. Klik op volgende om door te de stalgroepen te bladeren 34. Hoe kan ik dieraantallen invullen? Klik in de rij van de betreffende stalgroepen. (bij dieraantal) Onder in het scherm verschijnt bij emissiepunten een veld waar je de dieraantallen, desgewenst per emissiepunt kunt invullen. 35. Hoe kan ik zien waar ik dieraantallen aan het invullen ben? Dit wordt zsm aangepast. Dit is nu inderdaad niet duidelijk. Ter controle kun je helemaal onderin het scherm de totale omschrijving van een stalgroep zien zodat je weet in welke rij je hebt geklikt. 36. Indien het aantal dieren niet bekend is (Besluit Landbouw), wat moet ik dan invullen? Dieraantallen zijn wel verplicht, ook bij besluit landbouw. De gemeente is namelijk nog steeds verplicht te toetsen op geur, ammoniak en fijnstof. En dat kan niet zonder dieraantallen. 37. Het lukt niet om de dieraantallen op 0 te zetten. Wanneer gekozen wordt voor Type Intrekking en Soort Intrekking gehele veestand, komen de dieraantallen automatisch op Wat moet er worden ingevuld bij de 2 de RAV-code? De eerst RAVcode is het stalsysteem, de 2de RAVcode is de luchtwasser of additionele techniek. (emissiereducerende maatregel) Web-BVB berekend de emissie met de formule uit voetnoot 3. Bij de 2de Rav code kan alleen gekozen worden voor deze systemen. E6 is een nageschakelede techniek en levert extra emissie ipv reductie van emissie. Wanneer een nageschakelde techniek is opgenomen in een vergunning, moeten de dieraantallen 2x worden ingevuld. 1x bij het stalsysteem en 1x bij de nageschakelde techniek. 39. Het lukt niet om een nieuwe situatie in te voeren. De huidige situatie wordt niet uit de oude situatie gekopieerd. Hoe komt dat? Bij het vullen van het bestand van (in dit geval ) Utrecht is alle data met RAV-tabel ingevoerd. Daardoor is het niet mogelijk vergunningen in te voeren met een RAV-tabel van voor deze versie. De in te voeren beschikking kan dus alleen met tabel of later worden ingevoerd. Anders kan er geen vertaling van de oude naar de nieuwe situatie plaatsvinden 40. Het lukt niet om een nageschakelde techniek in te voeren. een nageschakelde techniek moet als aparte stalgroep worden ingevoerd. Let goed op de omschrijving welke techniek en emissiefactor er bij het stalsysteem hoort 41. Hoe voer ik een proefstal in? Omdat de proefstallen nog niet in de RAV staan kunnen je deze niet correct in Web- BVB invoeren. Om deze toch zo goed mogelijk in te kunnen voeren, kan een emissiefactor worden gekozen die de factor van de proefstal het best benaderd. In de opmerking bij de beschikking kan dan worden ingevoerd, dat het een proefstal betreft en de emissie bij benadering is ingevoerd

9 Rapportages 42. Welke rapportages kan ik uit het BVB halen? De Excel rapportages (rapportage-actuele situatie bedrijfstotalen/ stalgroepen/ diercategorieën) zijn hiervoor goed te gebruiken. Er kan zo een overzicht gemaakt worden van bedrijven met hun stalsystemen, nieuwe vergunningen in een bepaald jaar, ingetrokken vergunningen, etc. Ook kan een overzicht gemaakt worden met alle vergunningen, hun stalgroepen, emissiefactoren, etc. 43. Hoe kan ik rapportages maken? Voor beide vragen geldt: zie handleiding pag Ik kan de Excel rapportage niet opslaan, de Excel rapportage wordt meteen geopend na het drukken op de knop toon. ( nadat op de knop "toon" gedrukt wordt opent de rapportage direct, in plaats van dat de gebruiker eerst de mogelijkheid krijgt om het bestand op te slaan op de pc. Dit vooraf opslaan is handig, omdat je dan het bestand in Excel beter kunt analyseren, en bewaren!) Oplossing: Start Windows verkenner op. (het ligt namelijk niet aan uw internet programma) Ga naar Extra Mapopties... Selecteer het tabblad Bestandstypen Selecteer in de lijst het betreffende bestandstype ( XLS voor Excel en.doc voor Word ) en klik op Geavanceerd Hier kan de optie "Openen na downloaden bevestigen" aan gezet worden. Als u nu weer de rapportage functie van Web-bvb gebruikt, krijgt u eerst de vraag of het document opgeslagen moet worden, of meteen geopend. U slaat het bestand op, en kunt het vervolgens makkelijk in EXCEL openen (of de WORD-rapportage in WORD). Figuur 1 In Windows verkenner onder Extra, mapopties: openen na downloaden bevestigen aankruisen voor XLS en DOC bestanden (Excel en word) - 9 -

10 Geografisch: 45. De stip van mijn bedrijf ligt op de verkeerde plaats. Kun je dit aanpassen? Vraag van burger: doorsturen naar betreffende gemeente Vraag van gemeente: pas de coordinaten aan. (Selecteer bedrijf wijzigen x en y coordinaat aanpassen opslaan) 46. Is er handleiding voor de Web-Map? Web-Map is nog in ontwerp. Zodra de defintieve versie er is, volgt een handleiding Technisch: 47. Ik krijg de melding dat de pagina is verlopen, wat moet ik nu doen? Er is waarschijnlijk een probleem met de instellingen van uw browser. Controleer of deze goed werkt. 48. Ik kan niet in het systeem: Klopt de inlognaam en het wachtwoord? Er wordt technisch onderhoud aan het systeem verricht waardoor de gebruikers worden geblokkeerd (dit is van te voren gecommuniceerd met de gebruikers)

Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden?

Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? Inloggen 4. Hoe logt een

Nadere informatie

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB 1. Bij sommige combinaties van postcode en huisnummer is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB

GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB Inhoudsopgave STROOMSCHEMA 3 algemeen 4 Wat is Web-BVB? 4 Systeemeisen 4 Bereikbaarheid Web-BVB 4 Gebruikersrollen 5 nieuw in versie 4 6 stapsgewijze instructie 7 Inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding web-bvb Gelderland (web-bvb versie 3.4)

Gebruikershandleiding web-bvb Gelderland (web-bvb versie 3.4) Handleiding Web-BVB versie 3.4 blz. 1 van 30 Gebruikershandleiding web-bvb Gelderland (web-bvb versie 3.4) Dit is de gebruikershandleiding behorend bij de applicatie web-bvb van de Provincie Gelderland.

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Inhoud Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.... 1 Inleiding.... 2 Verbindingsscherm.... 3 Inloggen.... 3 Ik heb nog geen account.... 3 Wachtwoord vergeten....

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

1 Over Scouts Online. In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Inschrijven voor een activiteit. Aanmaken van een inlogaccount

1 Over Scouts Online. In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Inschrijven voor een activiteit. Aanmaken van een inlogaccount 1 Over Scouts Online Scouts Online (SOL) is het ledenadministratiesysteem voor alle scoutinggroepen in Nederland. Dus ook de Shawano s maken hier gebruik van om de ledenadministratie in bij te houden.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding registratie kandidaten

Handleiding registratie kandidaten Handleiding registratie kandidaten Registreren van kandidaten : Bij problemen met het gebruik van de kandidaten applicatie neem contact op met de HELPDESK tel. 06-12318076 of via vkz2008@midex.nl De belangengroepering

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Vooraf 5 1.2 Wat is Mijn.PvdA.nl? 5 1.3 Inloggen op Mijn.PvdA.nl 5

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool

Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool De online versie van de TAF Rekentool vindt u op www.tafrekentool.nl. Hier logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u ook voor het TAF

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

HRIS Hallmark Retail Internet Services

HRIS Hallmark Retail Internet Services HRIS Hallmark Retail Internet Services Handleiding voor retailer Hallmark Retail Internet Services Re- ordering handleiding (versie - September 2012) Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding WBS. Enserve Industrieweg Oost 13 h-k 6662 NE Elst (Gld)

Handleiding WBS. Enserve Industrieweg Oost 13 h-k 6662 NE Elst (Gld) Handleiding WBS Enserve Industrieweg Oost 13 h-k 6662 NE Elst (Gld) 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 De bediening van WBS en algemene informatie... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Autorisatie... 3 1.3 Vastleggen van

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Handleiding Elektronisch werkurenbriefje E-WUB. Voor de flexmedewerker

Handleiding Elektronisch werkurenbriefje E-WUB. Voor de flexmedewerker Handleiding Elektronisch werkurenbriefje E-WUB Voor de flexmedewerker Inleiding Je bent via Start People aan het werk bij één van onze opdrachtgevers. Daarbij hoort het wekelijks invullen van je werkurenbriefje.

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Massabalans Autodemontagebedrijven

Massabalans Autodemontagebedrijven Massabalans Autodemontagebedrijven Een handleiding voor het importeren van de meldgegevens uit AMICE, het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Versie 1.4 Februari 2016 Inleiding Dit

Nadere informatie

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1 HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE 28-2-2011 13:26:45 Holland Combinatie BV 1 INHOUDSOPGAVE INLOGGEN... 3 TABBLAD UITVOER... 4 EDITIES... 5 OBJECTEN TOEVOEGEN... 6 EXTRA VELDEN... 9 OBJECTEN PLAATSEN...

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Scenario Advies HANDLEIDING WOONPAKKET VOOR DE ADVISEUR

Scenario Advies HANDLEIDING WOONPAKKET VOOR DE ADVISEUR Scenario Advies HANDLEIDING WOONPAKKET VOOR DE ADVISEUR Juli 2016 Hoofdstuk 1, Woonpakket.nl 1 WOONPAKKET.NL Met de introductie van update 2.0.3 van Scenario Advies is ook een nieuwe versie van Woonpakket.nl

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Plato gebruikershandleiding

Plato gebruikershandleiding Plato gebruikershandleiding Deze handleiding is voor zowel nieuwe installaties van Plato als voor installaties die niet meer werken. Deze handleiding bestaat uit meerdere instructies voor zowel Microsoft

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

FAQ: myadlib gebruiken

FAQ: myadlib gebruiken FAQ: myadlib gebruiken Adlib Information Systems Copyright 2011 Adlib Information Systems B.V. Alle rechten voorbehouden. Adlib is een product van Adlib Information Systems B.V. De informatie in dit document

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Wat kan ik als cultuuraanbieder met?

Wat kan ik als cultuuraanbieder met? Wat kan ik als cultuuraanbieder met? AlicesMoves is dé community op het gebied van cultuureductie in het primair- en voortgezetonderwijs. Het is een ontmoetingsplaats voor scholen en aanbieders van cultuureducatie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie