FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB"

Transcriptie

1 FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? 4. Welke bedrijven worden ingevoerd? Alleen met dieren? 5. Is er een ondergrens voor het aantal dieren dat moet worden ingevoerd? 6. Om gegevens van Overijssel of Limburg in te zien, heb ik een wachtwoord nodig. Hoe kom ik daaraan? Inloggen 7. Hoe logt een gemeente in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een gemeente? 8. Hoe logt een derde in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een derde? 9. Welke gegevens staan in Web-BVB? Bedrijfsgegevens: 10. Waarom ontbreekt de straatnaam en de plaatsnaam? 11. Na wijziging van het huisnummer, is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen. Hoe komt dat? 12. Hoe voer je huisnummer nabij nr 130 in? 13. Wat is het referentienummer? 14. Ik kan een bepaald bedrijf niet vinden. Hoe komt dat? 15. Hoe kun je bedrijven verwijderen uit het BVB? Emissiepunten: 16. Wat is het emissiepunt bedrijf? 17. Moet ik verplicht emissiepunten aanmaken? 18. Er worden in de rapportages waarden genoemd voor gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, etc. terwijl ik geen waarden heb ingevuld. Welke waarden zijn dit dan? Actuele situatie: 19. Wat is de actuele situatie? Wat wordt hier weergegeven? 20. Mijn laatst ingevoerde beschikking verschijnt niet bij actuele situatie. 21. De actuele situatie van mijn bedrijf klopt niet. Kunt u die aanpassen? 22. Wat zijn NGE s? 23. Wat zijn MVE s? Beschikkingsgegevens: 24. Welke datum moet ik bij beschikkingsdatum invullen? 25. Welke RAV-tabel moet ik kiezen? 26. Waarom moet ik verplicht stalgroepen invullen? 27. Hoe voer ik een vervallen beschikking in? 28. Een bedrijf doet mee aan het Actieplan Ammoniak en komt van rechtswege te vervallen. Hoe moet dit in Web-BVB worden ingevoerd? 29. Hoe voer ik een intrekking in? 30. Beschikkingsssoort komt niet voor in de keuzelijst. Hoe kan ik deze toevoegen? 31. Het lukt niet om een nieuwe beschikking in te voeren. Wat doe ik fout? 32. De emissiefactoren van grupstallen verschillen tussen de RAV-tabel van 2000 en later dan Klopt dat? - 1 -

2 Details beschikkingen: stalgroepen 33. Ik kan de stalgroep niet vinden. Er worden maar 5 stalgroepen getoond. 34. Hoe kan ik dieraantallen invullen? 35. Hoe kan ik zien waar ik dieraantallen aan het invullen ben? 36. Indien het aantal dieren niet bekend is (Besluit Landbouw), wat moet ik dan invullen? 37. Het lukt niet om de dieraantallen op 0 te zetten. 38. Wat moet er worden ingevuld bij de 2 de RAV-code? 39. Het lukt niet om een nieuwe situatie in te voeren. De huidige situatie wordt niet uit de oude situatie gekopieerd. Hoe komt dat? 40. Het lukt niet om een nageschakelde techniek in te voeren. 41. Hoe voer ik een proefstal in? Rapportages 42. Welke rapportages kan een gebruiker uit Web-BVB halen? 43. Hoe kan een gebruiker deze rapportages uit Web-BVB te maken? 44. ik kan de Excel rapportage niet opslaan, de Excel rapportage wordt meteen geopend na het drukken op de knop toon. Geografisch 45. De stip van mijn bedrijf ligt op de verkeerd plaats. Kun je dit aanpassen? 46. Is er een handleiding voor de Web-Map? Technische vragen: 47. Ik krijg de melding dat de pagina is verlopen. Wat moet ik doen? 48. Ik kan niet in het systeem

3 Algemeen 1. Wat is web-bvb? Web-BVB is een database waarin via een internetapplicatie agrarische milieuvergunningen staan geregistreerd. Het streven is de meest actueel vergunde situatie van veehouderijbedrijven in beeld te brengen. Gemeenten actualiseren minimaal 2 x per jaar de data in het BVB. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens. Er kunnen geen rechten aan de individuele vergunningen worden ontleend. Daarvoor moet het dossier bij de gemeente worden geraadpleegd. 2. Waar vind ik Web-BVB? Web-BVB is bereikbaar via: Noord-Brabant: Gelderland: of - Gld.links Web-BVB Gelderland Limburg: Utrecht: Overijssel: 3. Wat is belang van Web-BVB voor: Gemeenten openbaarheid van gegevens Het maken van nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied formuleren van gemeentelijk geurbeleid (Wgv) op basis van relevante informatie de mogelijkheden voor individuele woningbuw kunnen beter worden bekeken Ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden; De LOG s moeten in kaart worden gebracht. Mede vanuit het reconstructieplan van belang om de milieu-contouren in kaart te brengen. inzichtelijk maken van gewenste groei en vestiging van veehouderijbedrijven Vergunningsverlening IPPC-plichtige bedrijven; Voor veehouderijen (zeer grote) die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen moet een aanvullende omgevingstoets gedaan worden. Daarnaast moeten de belangrijkste verontreinigende stoffen emissiegrenswaarden in de vergunning worden opgenomen. rapportages genereren van relevante milieugegevens, zoals stalsystemen en emissiegegevens digitale kaart. Provincie Natura 2000 beheersplannen lokaliseren fijnstof overschrijdingen en treffen van maatregelen uitwerken van de Wet Ammoniak Veehouderij voldoen aan WABO verplichtingen (Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht) in kaart brengen ontwikkelingsruimte veehouderijbedrijven monitoring van milieubeleid Burgers Zicht op veehouderijbedrijven in leefomgeving 4. Welke bedrijven worden ingevoerd? Alleen met dieren? Alleen bedrijven waar dieren worden gehouden dienen te worden ingevoerd - 3 -

4 5. Is er een ondergrens voor het aantal dieren dat moet worden ingevoerd? De ondergrens zijn inrichtingen die niet bestemd zijn voor uitsluitend of in hoofdzaak houden van landbouwhuisdieren: o 10 schapen o 5 paarden o 10 geiten o 25 st pluimvee o 25 konijnen, of o 10 overige landbouwhuisdieren 6. Om gegevens van Overijssel of Limburg in te zien, heb ik een wachtwoord nodig. Hoe kom ik daaraan? De gegevens zijn nog niet openbaar en daarom nog niet toegankelijk. Inloggen 7. Hoe logt een gemeente in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een gemeente? Inloggen als gebruiker Een gemeente kan ingelogd zijn als één van de volgende typen gebruikers: o DAP: decentraal applicatiebeheerder; verantwoordelijk voor applicatie binnen betreffende gemeente. (zie pag 4 handleiding). Naast raadplegen, kan deze persoon ook muteren en actualiseren. o Gebruiker: Deze persoon kan naast raadplegen ook gegevens muteren en actualiseren. o Naast definitieve beschikkingen, zijn ook concepten en aanvragen zichtbaar voor deze twee typen gebruikers. 8. Hoe logt een derde in in Web-BVB? Wat zijn de rechten voor een derde? Inloggen als gast Geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer dit wel wordt gevraagd door het systeem, is er een fout in de applicatie opgetreden. Een gast kan alleen raadplegen. Alleen de definitieve beschikkingen zijn zichtbaar 9. Welke gegevens staan in Web-BVB? In Web-BVB staan milieuvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven in Gelderland. De actueel vergunde situatie wordt getoond. Naast de adresgegevens en de xy-coordinaat, zijn gegevens over emissiepunten (optioneel) en beschikkingsdetails opgenomen. Per beschikking zijn algemene gegevens (beschikkingstype, datum. RAV-tabel, etc) en de diergevens (dieraantallen per stalsysteem) opgenomen. (RAV: Richtlijn Ammoniak en Veehouderij) - 4 -

5 Bedrijfsgegevens 10. Waarom ontbreekt de straatnaam van mijn bedrijf? Het Web-BVB koppelt de postcode en het huisnummer van een bedrijf aan een straatnaam en een plaatsnaam uit een postcodetabel. Wanneer de combinatie van postcode en huisnummer niet in de postcodetabel voorkomt, blijft het veld straatnaam en plaatsnaam leeg. Hoe kan dit komen: o Verkeerde postcode / huisnummer? o Gemeentelijke herindeling waardoor postcode is gewijzigd postcode aanpassen. (Selecteer bedrijf wijzigen verhuizen bedrijf/aanpassen postcode) o Gemeentelijke herindeling, postcodetabel is echter nog niet hierop aangepast postcodetabel wordt regelmatig vervangen. Wordt dus automatisch opgelost o Postcode en huisnummer zijn van bedrijfslocatie zonder woonadres. Komt dan niet in postcodetabel voor zorg dat referentienr overeenkomt met gemeentelijk dossier zodat het bedrijf wel te traceren is. o Nieuwvestiging: heeft vaak nog geen huisnummer en is daardoor niet in de postcodetabel te traceren. 11. Na wijziging van het huisnummer, is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen. Hoe komt dat? Het nieuwe huisnummer is niet bekend in de postcode tabel en wordt daardoor niet weergegeven. Na update postcodetabel zal deze automatisch zichtbaar worden. Het verdwenen lijken van het bedrijf komt door een ingevulde straatnaam in het zoekveld. Wanneer Web-BVB de straatnaam niet kent, kan dit bedrijf ook niet worden getoond bij de zoekopdracht, welke ingevuld was bij het zoeken van het bedrijf, vóór het wijzigen van de straatnaam. 12. Hoe voer je huisnummer nabij nr 130 in? "nabij" in toevoeging huisnummer invoeren 13. Wat is het referentienummer: Afhankelijk van de manier van gegevens invoer tijdens de inventarisatie is dit het gemeentelijk dossiernr of een automatisch gegenereerd nummer (volgnummer 1t/m 100 bv) 14. Ik kan een bepaald bedrijf niet vinden. Hoe kan dat? Burger: vraag doorsturen naar betreffende gemeente. Gemeente: dossier is niet ingevoerd tijdens inventarisatie. Graag alsnog invoeren 15. Hoe kun je bedrijven verwijderen uit het BVB? Alleen de provinciale beheerder kan bedrijven verwijderen, door het toevoegen van een verwijderingsreden aan het bedrijf. Fysiek verwijderen is niet wenselijk voor het vergelijken van bestanden. Met een verwijderingsreden wordt aangegeven waarom een bedrijf (ten onrechte) in Web-BVB was opgenomen

6 Emissiepunten 16. Wat is het emissiepunt bedrijf? Bedrijf is het middelpunt van het bedrijf en wordt automatisch aangemaakt. 17. Moet ik verplicht emissiepunten aanmaken? Nee, dit is optioneel. De emissiepunten per stal invoeren is een tool om bijvoorbeeld rapportages voor V-stacks te kunnen maken of de dieraantallen per stalgroep over verschillende stallen en dus emissiepunten te kunnen verdelen. 18. Er worden in de rapportages waarden genoemd voor gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, etc. terwijl ik geen waarden heb ingevuld. Welke waarden zijn dit dan? Dit zijn de defaultwaarden uit de handleiding V-stacks (door VROM bepaald) Actuele situatie: 19. Wat is de actuele situatie? Wat wordt hier weergegeven. Dit is de vergunde situatie op de beschikkingsdatum. Naast de RAV-code (huisvestingssyteemcode) worden de dieraantallen en de emissies weergegeven. 20. Mijn laatst ingevoerde beschikking verschijnt niet bij actuele situatie Controleer of de laatste beschikking een defintieve beschikking is. Is dit een aanvraag of concept, dan verschijnt de laatste definitieve vergunning bij actuele situatie. Is het wel een definitieve beschiiking, log dan opnieuw in. Helpt dit ook niet, leg dit probleem dan voor aan de helpdesk. Dit kan duiden op een technisch probleem 21. De actuele situatie van mijn bedrijf klopt niet. Kunt u die aanpassen? Nee, de fout in het BVB doorsturen naar de betreffende gemeente. Zij kunnen de data wijzigen. 22. Wat zijn NGE s? NGE: Nederlandse Grootte Eenheid; maatstaaf om verschillende bedrijfstypen met elkaar te kunnen vergelijken. (economisch) 23. Wat zijn MVE s? MVE: Mest Varkens Eenheid; maatstaaf waarbij andere diercategorien worden omgerekend naar Mestvarkens. Dit om bedrijven te kunnen vergelijken qua Geuruitstoot. (uit oude Stankwet) Beschikkingsgegevens: 24. Welke datum moet ik bij beschikkingsdatum invullen? De datum waarop de beschikking onherroepelijk is geworden (in geval van definitieve beschikking) of de datum van de melding. 25. Welke RAV-tabel moet ik kiezen? Bij een vergunning of melding de tabel die van kracht was op de beschikkingsdatum

7 Bij een intrekking wordt automatisch de tabel gekozen die in de laatste beschikking is gebruikt. 26. Waarom moet ik verplicht stalgroepen invullen? Zonder stalgroepen heeft een bedrijf geen dieraantallen en zou per ongeluk een bedrijf leeg kunnen worden. 27. Hoe voer ik een vervallen vergunning in? Beschreven methode geldt voor provincie Gelderland Het Web-BVB is in 2008 gevuld. De op dat moment vergunde situatie is de nul - situatie van dit bedrijf. Er is dus geen verleden van een bedrijf in het Web-BVB aanwezig. Wanneer een bestaande vergunning nu vervalt, moet de vergunning waar men op terug valt als een nieuwe beschikking invoeren. Kies voor een van onderstaande beschikkingssoorten: o Vervallen melding o Herbepaalde rechten o Van rechtswege vervallen o (mochten bovenstaande omschrijvingen de lading niet voldoende dekken, dan kan door de CAP en DAP bij Beheer - Codebeheer Beschikkingssoorten een passende beschikkingssoort woren aangevuld) Je kunt geen datum invoeren die voor de laatste beschikking in het BVB ligt, daarom moet hier een fictieve datum worden ingevuld, bijvoorbeeld de datum waarop dit bedrijf is teruggevallen op de onderliggende vergunning Bij opmerking kan eventueel nog worden vermeld dat het een vervallen vergunning betreft en kan de datum van de voorliggende vergunning worden vermeld. 28. Een bedrijf doet mee aan het Actieplan Ammoniak en komt van rechtswege te vervallen. Hoe moet dit in Web-BVB worden ingevoerd? Invoeren als vervallen melding of van rechtswege vervallen vergunning 29. Hoe voer ik een intrekking in? Invoeren als nieuwe beschikking met type Intrekking en soort Intrekking gehele veestapel zodat dieraantallen op 0 komen 30. Beschikkingsssoort komt niet voor in de keuzelijst. Hoe kan ik deze toevoegen? Doorgeven aan de provinciale beheerder. De beschikkingssoorten worden landelijk aangevuld 31. Het lukt niet om een nieuwe beschikking in te voeren. Wat doe ik fout? Let op dat niet in een bestaande beschikking wordt gewijzigd. Kies voor nieuw in het overzicht van beschikkingen. 32. De emissiefactoren van grupstallen verschillen tussen de RAV-tabel van 2000 en later dan Klopt dat? In tabel zijn de emissiefactoren van rundvee bijgesteld naar nieuwe onderzoeksresultaten. Dus het klopt dat de grupstal vanaf dan een hogere emissiefactor heeft. (ook de andere diercat zijn bijgesteld.) - 7 -

8 Details beschikkingen: stalgroepen 33. Ik kan de stalgroep niet vinden. Er worden maar 5 stalgroepen getoond. Klik op volgende om door te de stalgroepen te bladeren 34. Hoe kan ik dieraantallen invullen? Klik in de rij van de betreffende stalgroepen. (bij dieraantal) Onder in het scherm verschijnt bij emissiepunten een veld waar je de dieraantallen, desgewenst per emissiepunt kunt invullen. 35. Hoe kan ik zien waar ik dieraantallen aan het invullen ben? Dit wordt zsm aangepast. Dit is nu inderdaad niet duidelijk. Ter controle kun je helemaal onderin het scherm de totale omschrijving van een stalgroep zien zodat je weet in welke rij je hebt geklikt. 36. Indien het aantal dieren niet bekend is (Besluit Landbouw), wat moet ik dan invullen? Dieraantallen zijn wel verplicht, ook bij besluit landbouw. De gemeente is namelijk nog steeds verplicht te toetsen op geur, ammoniak en fijnstof. En dat kan niet zonder dieraantallen. 37. Het lukt niet om de dieraantallen op 0 te zetten. Wanneer gekozen wordt voor Type Intrekking en Soort Intrekking gehele veestand, komen de dieraantallen automatisch op Wat moet er worden ingevuld bij de 2 de RAV-code? De eerst RAVcode is het stalsysteem, de 2de RAVcode is de luchtwasser of additionele techniek. (emissiereducerende maatregel) Web-BVB berekend de emissie met de formule uit voetnoot 3. Bij de 2de Rav code kan alleen gekozen worden voor deze systemen. E6 is een nageschakelede techniek en levert extra emissie ipv reductie van emissie. Wanneer een nageschakelde techniek is opgenomen in een vergunning, moeten de dieraantallen 2x worden ingevuld. 1x bij het stalsysteem en 1x bij de nageschakelde techniek. 39. Het lukt niet om een nieuwe situatie in te voeren. De huidige situatie wordt niet uit de oude situatie gekopieerd. Hoe komt dat? Bij het vullen van het bestand van (in dit geval ) Utrecht is alle data met RAV-tabel ingevoerd. Daardoor is het niet mogelijk vergunningen in te voeren met een RAV-tabel van voor deze versie. De in te voeren beschikking kan dus alleen met tabel of later worden ingevoerd. Anders kan er geen vertaling van de oude naar de nieuwe situatie plaatsvinden 40. Het lukt niet om een nageschakelde techniek in te voeren. een nageschakelde techniek moet als aparte stalgroep worden ingevoerd. Let goed op de omschrijving welke techniek en emissiefactor er bij het stalsysteem hoort 41. Hoe voer ik een proefstal in? Omdat de proefstallen nog niet in de RAV staan kunnen je deze niet correct in Web- BVB invoeren. Om deze toch zo goed mogelijk in te kunnen voeren, kan een emissiefactor worden gekozen die de factor van de proefstal het best benaderd. In de opmerking bij de beschikking kan dan worden ingevoerd, dat het een proefstal betreft en de emissie bij benadering is ingevoerd

9 Rapportages 42. Welke rapportages kan ik uit het BVB halen? De Excel rapportages (rapportage-actuele situatie bedrijfstotalen/ stalgroepen/ diercategorieën) zijn hiervoor goed te gebruiken. Er kan zo een overzicht gemaakt worden van bedrijven met hun stalsystemen, nieuwe vergunningen in een bepaald jaar, ingetrokken vergunningen, etc. Ook kan een overzicht gemaakt worden met alle vergunningen, hun stalgroepen, emissiefactoren, etc. 43. Hoe kan ik rapportages maken? Voor beide vragen geldt: zie handleiding pag Ik kan de Excel rapportage niet opslaan, de Excel rapportage wordt meteen geopend na het drukken op de knop toon. ( nadat op de knop "toon" gedrukt wordt opent de rapportage direct, in plaats van dat de gebruiker eerst de mogelijkheid krijgt om het bestand op te slaan op de pc. Dit vooraf opslaan is handig, omdat je dan het bestand in Excel beter kunt analyseren, en bewaren!) Oplossing: Start Windows verkenner op. (het ligt namelijk niet aan uw internet programma) Ga naar Extra Mapopties... Selecteer het tabblad Bestandstypen Selecteer in de lijst het betreffende bestandstype ( XLS voor Excel en.doc voor Word ) en klik op Geavanceerd Hier kan de optie "Openen na downloaden bevestigen" aan gezet worden. Als u nu weer de rapportage functie van Web-bvb gebruikt, krijgt u eerst de vraag of het document opgeslagen moet worden, of meteen geopend. U slaat het bestand op, en kunt het vervolgens makkelijk in EXCEL openen (of de WORD-rapportage in WORD). Figuur 1 In Windows verkenner onder Extra, mapopties: openen na downloaden bevestigen aankruisen voor XLS en DOC bestanden (Excel en word) - 9 -

10 Geografisch: 45. De stip van mijn bedrijf ligt op de verkeerde plaats. Kun je dit aanpassen? Vraag van burger: doorsturen naar betreffende gemeente Vraag van gemeente: pas de coordinaten aan. (Selecteer bedrijf wijzigen x en y coordinaat aanpassen opslaan) 46. Is er handleiding voor de Web-Map? Web-Map is nog in ontwerp. Zodra de defintieve versie er is, volgt een handleiding Technisch: 47. Ik krijg de melding dat de pagina is verlopen, wat moet ik nu doen? Er is waarschijnlijk een probleem met de instellingen van uw browser. Controleer of deze goed werkt. 48. Ik kan niet in het systeem: Klopt de inlognaam en het wachtwoord? Er wordt technisch onderhoud aan het systeem verricht waardoor de gebruikers worden geblokkeerd (dit is van te voren gecommuniceerd met de gebruikers)

Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden?

Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? Inloggen 4. Hoe logt een

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Handleiding Database Risico-Inventarisatie. gevaarlijke stoffen. (DRIGS) versie 2.1. Uitleg over het pakket ter

Handleiding Database Risico-Inventarisatie. gevaarlijke stoffen. (DRIGS) versie 2.1. Uitleg over het pakket ter Handleiding Database Risico-Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (DRIGS) versie 2.1 November 2005 VERSIE 2.1 Uitleg over het pakket ter ondersteuning van de risicoinventarisatie gevaarlijke stoffen Onderdeel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van SMART 2.0. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie