studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?"

Transcriptie

1 studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? WEET IK ALLES OVER VERDER STUDEREN? WELKE OPLEIDINGEN LIGGEN MIJ? Werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij? WEET IK ALLES OVER WERKEN? studeren werken WELKE BEROEPEN LIGGEN MIJ?

2 studeren werken

3 WEET IK ALLES OVER VERDER STUDEREN? HET BELANG VAN EEN GOEDE VOORBEREIDING Hoewel je met een diploma van hoger secundair onderwijs in theorie alle richtingen uit kan in het hoger onderwijs, wordt in de praktijk voor heel wat opleidingen een specifieke voorkennis verondersteld. Zo is een stevige basis wiskunde meer dan wenselijk als je een exact-wetenschappelijke opleiding wil volgen. En wie klassieke talen wil studeren, moet minstens Latijn kennen. In enkele gevallen, bijvoorbeeld als je arts of tandarts wil worden, moet je ook nog slagen voor een toelatingsexamen. Het is dan ook belangrijk in het secundair onderwijs, en vooral in de derde graad, een richting te volgen die aansluit bij je verdere studieplannen. Dat maakt alles een stuk makkelijker. Goed om weten: verscheidene universiteiten en hogescholen bieden je de mogelijkheid om via brochures en ander materiaal voor jezelf na te gaan of je de nodige voorkennis bezit. Binnen het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Etterbeek vind je onder meer een zelfevaluatiepakket wiskunde. Het laat je toe voor een aantal opleidingen je wiskundige voorkennis te toetsen en mogelijke lacunes op te sporen. Die lacunes kan je dan eventueel wegwerken door een brugcursus te volgen. Neem voor meer inlichtingen contact op met het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel, telefoon: +32 (0) Verder organiseert de Vrije Universiteit Brussel tal van voorbereidende activiteiten, waaronder brug- en introductiecursussen in september. Een greep uit het aanbod: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, geschiedenis. Een volledig overzicht vind je in de folder voorbereidingsactiviteiten te verkrijgen bij het Infopunt Studenten, telefoon: +32 (0) Tijdens de brugcursussen of in het begin van het academiejaar worden voor sommige opleidingen voorkennistoetsen afgenomen. De resultaten ervan tellen niet mee voor de examencijfers, maar geven je een indruk van de mate waarin je de vereiste voorkennis beheerst. Heb je nog vragen over voorkennis en voorbereiding? De Dienst Studieadvies kan je wellicht verder helpen. Meer informatie? Geef hen een seintje op +32 (0) STUDEREN 53

4 SOMS MOET JE VOORAL AAN JEZELF DENKEN AAN JOU DE KEUZE Bij het kiezen van een opleiding, bijvoorbeeld. Tegen je zin rechten of logopedie studeren alleen maar omdat je omgeving dat absoluut iets voor jou vindt? Met een beetje pech heb je daar je leven lang spijt van... Je keuze voor een opleiding helemaal afstemmen op de situatie op de arbeidsmarkt houdt ook risico s in. Best mogelijk dat die situatie op het moment dat je afstudeert drastisch is veranderd... Natuurlijk doe je er goed aan bij je studiekeuze rekening te houden met praktische overwegingen en de mening van anderen. Maar uiteindelijk hoort wat jij wil doorslaggevend te zijn. Vertrek in de eerste plaats van je eigen voorkeuren en kwaliteiten. Over kwaliteiten gesproken: bij het kiezen van een opleiding is de factor haalbaarheid belangrijk. Denk je de opleiding van je dromen aan te kunnen? Grijp je misschien te hoog of juist te laag? Praat hierover met een CLB-medewerker, je leraren, je ouders... Luister aandachtig naar ze, maar laat je niet te vlug afschrikken. En vooral: kies altijd een opleiding die bij je past. DRIE SOORTEN HOGER ONDERWIJS ACADEMISCH ONDERWIJS Universiteiten houden zich bezig met wetenschap en dat in de ruimste zin. Ze doen aan wetenschappelijk onderzoek, ze verzorgen wetenschappelijke opleidingen en ze passen wetenschappelijke kennis toe in dienst van de maatschappij. Een academische opleiding # bestaat uit drie bachelorjaren en afhankelijk van de studierichting één tot vier masterjaren. Na zo n opleiding is het nog mogelijk te doctoreren, opleidingen te volgen in het kader van permanente vorming of opleidingen te volgen die leiden tot een postgraduaat getuigschrift. Bachelor 3 jaar of 180 studiepunten Master 1 tot 4 jaar of min. 60 studiepunten Studeren kan ook veel meer zijn dan een middel om een diploma te halen. Waarom zou je het niet als een volwaardige periode van je leven opvatten? Vormend. Verrijkend. Verrukkelijk. Zo maak je van de tijd waarin je student bent in één klap de tijd van je leven. Doctoraat Master na Master Permanente vorming Postgraduaat getuigschrift Een academische opleiding brengt je heel wat bruikbaars bij: - een wetenschappelijke houding, gekenmerkt door een gezonde kritische ingesteldheid; - een degelijke kennis van het gekozen vakgebied; - een brede achtergrondkennis; - het vermogen om op een persoonlijke en zelfstandige manier verantwoordelijkheid te nemen in je werkdomein. #De opleidingen georganiseerd door universiteiten worden academische opleidingen genoemd. 54 STUDEREN

5 DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL De Vrije Universiteit Brussel is een jonge, eigentijdse en onafhankelijke universiteit. Alle studenten, ongeacht hun levensopvatting, zijn er welkom. Momenteel telt de Vrije Universiteit Brussel ongeveer studenten, gespreid over beide campussen, Jette en Etterbeek. De meeste studenten lopen college op de Campus Etterbeek. Er zijn maar enkele uitzonderingen. De studenten in de medische richtingen studeren op de campus Jette, waar ook het Universitair Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel staat. Als de grootste Vlaamse universiteit van Brussel heeft de Vrije Universiteit Brussel veel te bieden. Hier een kort overzicht, op sommige punten ervan wordt elders in de KiesWijzer dieper ingegaan. Onderwijs De Vrije Universiteit Brussel benadert het ideaal van een complete universiteit. Er zijn maar een paar academische opleidingen die je er niet kan volgen. (Voor een opsomming van al haar opleidingen, zie p.60.) Veel aandacht gaat naar de begeleiding van eerstejaarsstudenten, die onder meer gebruik kunnen maken van speciale Centra voor Studie en Begeleiding om de leerstof te verwerken. Voortdurend wordt onderzoek verricht om tot een betere begeleiding te komen en zo de slaagkansen van de studenten te vergroten. Belangrijk is verder de psycho-sociale hulp en de individuele studiebegeleiding waar elke Vrije Universiteit Brussel-student een beroep op kan doen. De kwaliteit van het onderwijs wordt nauwgezet in het oog gehouden. Met de rechtstreekse medewerking van alle studenten worden de colleges en practica regelmatig beoordeeld. De resultaten worden doorgespeeld aan de docenten, zodat deze er rekening mee kunnen houden. Veel colleges en alle practica vinden plaats in kleine groepen, wat de drempel tussen student en docent verlaagt en het onderwijs een persoonlijke toets geeft. Onderzoek De Vrije Universiteit Brussel wordt dikwijls een researchuniversiteit genoemd. Wetenschappelijk onderzoek bekleedt er inderdaad een vooraanstaande plaats. Enkele van de vele speerpunten: - De Faculteit Wetenschappen is rechtstreeks betrokken bij verscheidene experimenten in verband met elementaire deeltjes en werkt hiervoor onder andere samen met de ULB, de UIA en CERN in Zwitserland. - De groep menswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel bestudeert de Brusselse taaltoestanden vanuit verschillende invalshoeken: taalkundig, sociaal-historisch... - De Faculteit Ingenieurswetenschappen verkent de concrete mogelijkheden van elektrisch transport. - Op de campus Jette wordt gesleuteld aan een revolutionaire techniek om suikerziekte te genezen. Ook mogelijke toekomstige studenten zoals jij worden enthousiast begeleid. De Vrije Universiteit Brussel verstrekt aan iedereen die dat vraagt informatie over haar academische opleidingen en organiseert ook tal van onthaalactiviteiten (infodagen, brugcursussen...). Interesse? Neem dan contact op met de Dienst Studieadvies, telefoon: +32 (0) , of met het Infopunt Studenten, telefoon: +32 (0) STUDEREN 55

6 Infrastructuur Meer dan een school wil een universiteit een leefgemeenschap zijn. De Vrije Universiteit Brussel heeft een veelzijdige infrastructuur, die ook toegankelijk is voor mensen met een handicap. Restaurants. Cafetaria s. Een moderne centrale bibliotheek. Meer dan duizend comfortabel ingerichte studentenkamers en -flats. Drie centra voor medische en psychologische hulp. Een polyvalente feestzaal. Uitgebreide sportvoorzieningen met onder andere een atletiekpiste en een overdekt zwembad. Je vindt het er allemaal. Naast het academisch onderwijs aan de universiteiten heb je ook opleidingen binnen het hoger onderwijs buiten de universiteit met daarin twee types: het hoger professioneel onderwijs en het hoger onderwijs, dat binnen het kader van een associatie academische opleidingen aanbiedt. Filosofie Trouw aan haar onafhankelijke positie kiest de Vrije Universiteit Brussel consequent voor vrij onderzoek, onderzoek dat zich alleen aan de feiten onderwerpt. Belangrijk is verder dat voor de Vrije Universiteit Brussel de mens op de eerste plaats komt. Iedereen, en zeker ook de student, wordt er ernstig genomen. Dat laatste blijkt onder andere uit de actieve rol die de studenten spelen in alle beleidsorganen van de Vrije Universiteit Brussel. Zo wordt het beheer van de studentenvoorzieningen waargenomen door de Sociale Raad, waarvan de voorzitter altijd een student is en waarin minstens de helft van de zetels door studenten wordt bezet. ACADEMISCHE OPLEIDINGEN IN HET KADER VAN EEN ASSOCIATIE Een associatie bestaat uit een universiteit die de bevoegdheid heeft tot het autonoom aanbieden van bachelors en masters enerzijds en één hogeschool anderzijds. Een associatie betreft een vorm van een samenwerking op het vlak van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. HOGER PROFESSIONEEL ONDERWIJS De klemtoon bij deze opleidingen ligt op het bijbrengen van praktische beroepsvaardigheden. Vandaar dat stages en/of practica al vroeg in deze opleidingen een belangrijke plaats krijgen naast algemeen vormende en theoretische cursussen. Mensen met een diploma behaald buiten de universiteit en die verder willen studeren aan de universiteit, kunnen voor sommige opleidingen een verkort programma of schakelprogramma volgen. 56 STUDEREN

7 INFORMATIE VERZAMELEN OVER OPLEIDINGEN Van pagina 60 tot 65 vind je een waaier van opleidingen die je in het verlengde van je middelbare studie kan volgen. Bekijk het aanbod aandachtig, zelfs als je al vrij goed weet wat je gaat studeren. Ongetwijfeld zijn verscheidene opleidingen nieuw voor je. Het is dus altijd mogelijk dat je ontdekkingen doet. Als de benaming van een opleiding niet duidelijk is, raadpleeg dan je vrienden, website, je leraren vul zelf maar in. Met een kleine inspanning verdwijnt de mist wel. Wie weet schuilt uitgerekend achter een vreemde benaming zoals topografie, nautische wetenschappen, podologie of agogische wetenschappen de geknipte opleiding voor jou. Noteer de opleidingen die je interesseren en zoek er meer informatie over. Stap bijvoorbeeld naar het Centrum voor leerlingenbegeleiding dat bij jouw school hoort. De overzichtelijke informatheek van dat centrum bevat een schat van gegevens over alle opleidingen van het hoger onderwijs. Je kan er ongehinderd opzoekingen doen, gebruik makend van onder andere computerprogramma s, folders, tijdschriften en naslagwerken. Ook over de infobeurzen voor toekomstige studenten die verspreid over Vlaanderen worden georganiseerd en de info- en opendeurdagen van universiteiten en hogescholen kan je in het Centrum voor leerlingenbegeleiding meer inlichtingen verkrijgen. Je hebt nog vragen over opleidingen? Een deskundige medewerker zal je graag helpen. Een vertrouwelijk gesprek over je studiekeuze is ook mogelijk, want het Centrum voor leerlingenbegeleiding legt zich toe op studieadvies in de ruimste zin. Voor een overzicht van alle opleidingen in Vlaanderen kan je terecht op de volgende websites: Voor informatie over academische opleidingen kan je je ook richten tot de diensten voor studieadvies van de Vlaamse universiteiten. Dit zijn de adressen en telefoonnummers: NIEUW Recent werden de academische opleidingen ingrijpend gewijzigd. Meer dan vroeger kan het programma van een zelfde opleiding van universiteit tot universiteit verschillen. Ook wat het aansluiten van de ene opleiding op de andere betreft, werden veranderingen doorgevoerd. Een extra reden om je grondig te informeren. Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan Brussel Tel. +32 (0) Katholieke Universiteit Brussel (KUB) Vrijheidslaan Brussel Tel. +32 (0) Universiteit Antwerpen UFSIA Prinsstraat Antwerpen Tel. +32 (0) RUCA Groenenborgerlaan Antwerpen Tel. +32 (0) UIA Universiteitsplein Antwerpen Tel. +32 (0) Universiteit Gent (UG) Sint-Pietersplein Gent Tel. +32 (0) Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Naamsestraat Leuven Tel. +32 (0) Universiteit Hasselt Universitaire Campus 3590 Diepenbeek Tel. +32 (0) http: // STUDEREN 57

8 WAAR GEBEURD! HET VERHAAL VAN WERNER Je weet niet waaraan je begint, hadden zijn ouders en zijn beste vrienden hem gewaarschuwd. En inderdaad, bio-ingenieur was een zware studie en op de middelbare school had hij nooit uitgeblonken in exacte vakken. Maar toch wilde Werner het erop wagen. Dagelijks hoorde je van milieuvervuiling en hongersnood, en voor die problemen kon hij als bioingenieur misschien mee oplossingen bedenken... Al vanaf de eerste maand liep het fout. Het tempo van de professoren lag veels te hoog en de berg wis-, natuur- en scheikunde was veels te steil. Maar kon hij nog terug? Eerst je eigen zin doorzetten, en dan na enkele weken al opgeven? Nee, hij zou zich niet belachelijk maken. Zijn moeder wist tactvol een ramp te voorkomen. Dat slechte humeur van Werner, zijn ongewone nervositeit en zijn ontwijkende Mmmm als ze vroeg hoe het met zijn studie ging, wekten haar argwaan. En dus sprak ze met hem. Ze vertelde dat toen ze twintig jaar eerder Werners vader had leren kennen, ze op het punt had gestaan te huwen met een andere man. Alles was al geregeld. Toch heb ik die vaste relatie toen verbroken en voor je pa gekozen. Ik schaamde me dood, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik voelde dat ik de juiste beslissing nam. Na nog twee dagen piekeren en moed verzamelen trok Werner naar de dienst voor studieadvies van de universiteit en een week later werd hij student in de politieke en sociale wetenschappen. Dat hij met anderhalve maand achterstand aan zijn nieuwe opleiding begon, was vervelend maar gelukkig niet onoverkomelijk. Werner slaagde in eerste zit en de drie volgende jaren zelfs met onderscheiding. Vandaag doet hij als socioloog onderzoek naar kansarmoede. Dit werk bevalt mij en zo bouw ik toch nog mee aan een betere maatschappij... Of hij zijn eerste studiekeuze betreurt? Ach, ik heb geen jaar verloren en ik kan mij niets verwijten. Je weet nooit helemaal waaraan je begint. 58 STUDEREN

9 EEN GEWAARSCHUWD MENS... Waarschijnlijk ben je er reeds van overtuigd dat het verkrijgen van informatie een belangrijk deel is binnen je keuzeproces. Het is dan ook interessant om goed voorbereid naar deze informatiemomenten (SID-in beurzen, infodagen...) te gaan. We geven je alvast de kans om enkele vragen te noteren. Hoe dichter je bij je keuze komt, hoe specifieker je vragen zullen zijn. OPLEIDING: Welke vragen mag ik zeker niet vergeten stellen? OPLEIDING: Welke vragen mag ik zeker niet vergeten stellen? STUDEREN 59

10 OPLEIDINGEN VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Het opleidingenpakket van de Vrije Universiteit Brussel is breed en gevarieerd. Toch omvat het Vrije Universiteit Brussel-aanbod niet alles. Voor dierenarts en nog enkele opleidingen moet je aan een andere universiteit zijn. De Vrije Universiteit Brussel biedt de volgende bachelor en initiële masteropleidingen aan: Economische en toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen: handelingenieur Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master in de economische wetenschappen Master in bedrijfskunde Master in Management Science Master of Management Medische en paramedische wetenschappen Bachelor en master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Bachelor en master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor en master in de geneeskunde Bachelor in de farmaceutische wetenschappen Master in de farmaceutische zorg Master in de geneesmiddelenontwikkeling Bachelor en master in de biomedische wetenschappen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Human Ecology Politieke en sociale wetenschappen Bachelor en master in de communicatiewetenschappen Bachelor en master in de sociologie Bachelor en master in de politieke wetenschappen Psychologie en educatiewetenschappen Bachelor en master in de agogische wetenschappen Bachelor en master in de psychologie Master in onderwijskunde Rechten, criminologische wetenschappen Bachelor en master in de rechten Bachelor en master in de criminologische wetenschappen 60 STUDEREN

11 Taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen Bachelor in de taal- en letterkunde: 2 talen (Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Engels, Duits, Latijn) Master in de taal- en letterkunde: ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor en master in de geschiedenis Bachelor en master in de kunstwetenschappen en de archeologie Toegepaste biologische wetenschappen Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel-en genbiotechologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie Toegepaste wetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen Bachelor en master in de ingenieurswetenschappen: architectuur Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkinde-elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen Master in de veiligheidstechniek Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Master of applied sciences and engineering: computer science Master of applied sciences and engineering: applied computer science Wetenschappen Bachelor en master in de biologie Bachelor en master in de geografie Bachelor in de computerwetenschappen Master in de toegepaste informatica Bachelor en master in de chemie Bachelor en master in de fysica Bachelor en master in de wiskunde Master of ecological marine management Master of biomolecular sciences Master of molecular biology Master in de biomoleculaire wetenschappen Master of geography Wijsbegeerte en moraal Bachelor en master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen STUDEREN 61

12 OPLEIDINGEN HOGER ONDERWIJS IN HET KADER VAN EEN ASSOCIATIE In het kader van een associatie kunnen de hogescholen in het academisch onderwijs opleidingen aanbieden en de volgende graden van bachelor en master verlenen: Studiegebied architectuur Bachelor en master in de architectuur Bachelor en master in de interieurarchitectuur Studiegebied audiovisuele en beeldende kunst Bachelor en master in de audiovisuele kunsten Bachelor en master in de beeldende kunsten Bachelor en master in de conservatie en de restauratie Bachelor en master in het productdesign Studiegebied biotechniek Bachelor en master in de biowetenschappen Studiegebied gezondheidszorg Bachelor en master in de kinesitherapie Bachelor en master in de arbeidsorganisatie en de gezondheid Bachelor en master in het milieu- en preventiemanagement Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor en master handelsingenieur Bachelor en master in de handelswetenschappen Bachelor en master in de bestuurskunde en het publiek management 62 STUDEREN

13 Studiegebied industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen Bachelor in industriële wetenschappen Bachelor en master in industriële wetenschappen: chemie Bachelor en master in industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor en master in industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor en master in de nautische wetenschappen Bachelor en master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor en master in industriële wetenschappen: textieltechnologie Bachelor en master in industriële wetenschappen: informatica Bachelor en master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie Bachelor en master in industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie Bachelor en master in industriële wetenschappen: milieukunde Bachelor en master in industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen Bachelor en master in industriële wetenschappen: kunststofverwerking Bachelor en master in de nautische wetenschappen Studiegebied muziek en podiumkunsten Bachelor en master in het drama Bachelor en master in de muziek Studiegebied productontwikkeling Bachelor en master in de productontwikkeling Studiegebied toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in het vertalen Master in het tolken Master in de journalistiek Master in de meertalige communicatie STUDEREN 63

14 HOGER PROFESSIONEEL ONDERWIJS De hogescholen kunnen in het hoger professioneel onderwijs opleidingen organiseren en de volgende graden verlenen: Studiegebied architectuur Bachelor in de architectuur-assistentie Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Studiegebied audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende vormgeving Studiegebied biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Studiegebied gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie Bachelor in de medische beeldvorming Bachelor in de optiek en de optometrie Bachelor in de orthopedie Bachelor in de podologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in de journalistiek Bachelor in de netwerkeconomie Bachelor in het office management Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in het informatiemanagement en informatiesystemen 64 STUDEREN

15 Studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen Bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie Bachelor in de audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage Bachelor in de audiovisuele technieken: fotografie Bachelor in de audiovisuele technieken: film, TV en video Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in het facilitair management Bachelor in de grafische en digitale media Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de logistiek Bachelor in de luchtvaart Bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie Bachelor in de milieuzorg Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in de scheepswerktuigkunde Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed Studiegebied muziek en podiumkunsten Bachelor in de dans Bachelor in de musical Bachelor in de pop- en rockmuziek Studiegebied onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studiegebied sociaal-agogisch werk Bachelor in de maatschappelijke veiligheid Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de toegepaste psychologie STUDEREN 65

16 66 STUDEREN

17 IS HET WAAR DAT PROFESSOREN MET EXCELLENTIE WORDEN AANGESPROKEN? Over het hoger onderwijs doen talloze hardnekkige onwaarheden de ronde. Hiernaast werden er enkele bijeengebracht. Bedoeling is dat je ze samen met mensen uit je omgeving kritisch bespreekt. Thuis, op school, waar je maar wil. Trommel ook één of meer studenten of oudstudenten van het hoger onderwijs op. Kom openlijk voor je mening uit, maar luister ook aandachtig naar wat anderen te zeggen hebben. Alleen zo kan je iets van de woordenwisseling opsteken. De lijst is zeker niet compleet. Het staat jou en de overige deelnemers aan het gesprek vrij hem uit te breiden. Een prima kans om ook eens enkele van jullie eigen vooroordelen te ontkrachten. - Het hoger onderwijs buiten de universiteit is bedoeld voor studenten die niet verstandig genoeg zijn voor de universiteit. - Sommige opleidingen zoals verpleging zijn alleen geschikt voor meisjes, andere zoals elektromechanica alleen voor jongens. - Diploma s in de menswetenschappen zijn minder waard dan diploma s in de exacte wetenschappen. - Wie op de middelbare school zwak presteert, maakt geen enkele kans in het hoger onderwijs. - Als je niet goed weet wat je wil studeren, kies je best een opleiding waar je veel richtingen mee uitkan, zoals rechten of economie. - Als eerstejaarsstudent ben je verplicht je te laten dopen. - Het aantal studenten dat mag slagen, ligt al op voorhand vast. - Het is belachelijk je in te schrijven voor een opleiding die weinig vooruitzichten biedt op werk. - Aan de universiteit wordt slecht lesgegeven. - Je ouders moeten honderd procent achter je studiekeuze staan. - Studeren in het hoger onderwijs buiten de universiteit is minder duur dan studeren aan de universiteit. - Wie vanaf het begin van het jaar regelmatig naar de les gaat en studeert, is een saai blokbeest. - De meeste professoren stellen onmogelijke eisen. - Slechte studieresultaten zijn altijd te wijten aan niet hard genoeg werken. - De eerste weken van het jaar zijn niet zo belangrijk. - Om aanvaard te worden door je medestudenten, moet je vooral veel kunnen drinken. - Wat studeren aangaat, word je in het hoger onderwijs compleet aan je lot overgelaten. ONWAARHEDEN STUDEREN 67

18 WAAR GEBEURD! HET VERHAAL VAN VERONIQUE Al sinds haar kinderjaren is Veronique gek op alles wat Amerikaans is. Amerikaanse tv-series, Amerikaanse zangers, Amerikaanse auto s, Amerikaanse wolkenkrabbers... Met haar ouders had ze afgesproken dat ze na de middelbare school niet onmiddellijk verder zou studeren, maar eerst een jaar in de States zou doorbrengen. Ze kon er part-time werken én fulltime wonen in een middelgroot hotel. De Amerikaanse droom van Veronique werd werkelijkheid. Ze trok naar Atlanta, dompelde zich onder in the American way of life, deed nuttige ervaring op als kamermeisje en leerde vlot Engels spreken. In Atlanta heeft ze naar eigen zeggen de universiteit van het leven bezocht. Back home besloot ze informatica te studeren. Haar vertrouwdheid met het Engels was alvast mooi meegenomen. Het eerste jaar van haar opleiding heeft Veronique moeten bissen. Haar studiemethode was niet aangepast aan de grote hoeveelheid leerstof: ze wilde alles perfect doen, maakte thuis gemiddeld twee netversies van haar collegenotities en verloor zich ook tijdens het blokken eindeloos in details. Pas toen ze zich meer op de hoofdzaken leerde concentreren, begon het met haar studie te vlotten. Inmiddels is Veronique vier jaar afgestudeerd. Ze werkt in de Belgische vestiging van een Amerikaans computerbedrijf. A wonderful job, die ze zowel aan haar diploma als aan haar Atlanta-achtergrond dankt. Leuk detail: Veronique is de assistente van Jane, een Amerikaanse. Telkens Jane voor overleg naar Boston, Dallas of Los Angeles wordt geroepen, gaat ze mee. 68 STUDEREN

19 OOK STUDEREN KAN JE LEREN Het hoger onderwijs zet veel van je oude studiegewoonten op de helling. Plots is het afgelopen met de dagelijkse huistaken en overhoringen. Als je geen zin hebt, hoef je niet eens meer naar de les te gaan. Heerlijk die vrijheid, maar ze zadelt je ook op met een grote verantwoordelijkheid. PROBLEMEN MET DE STUDIEVAARDIGHEDEN In het hoger onderwijs moet je uit eigen beweging tot regelmatig studeren zien te komen. Belangrijk is ook hoe je studeert. Met die studiemethode wil wel eens het een en ander mislopen. Misschien kan je je slecht concentreren, of schiet je niet snel genoeg op, of laat je planning te wensen over, of valt het je moeilijk hoofd- van bijzaken te onderscheiden, of weet je gewoon niet hoe je al die leerstof in dat arme brein van je moet krijgen. Stuk voor stuk problemen waar veel nieuwe studenten mee worstelen en waar je best meteen een oplossing voor zoekt. Let wel: er wordt niet verwacht dat je studieaanpak al helemaal op punt staat op het moment dat je aan je opleiding in het hoger onderwijs begint. Het komt er alleen op aan snel een goede aanpak te ontwikkelen. Individueel, of met deskundige hulp van buitenaf. DE DIENST STUDIEADVIES VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Elke universiteit heeft een dienst voor studieadvies waar je al je vragen over efficiënt studeren aan kan voorleggen. Wat de Dienst Studieadvies van de Vrije Universiteit Brussel betreft, die biedt je graag deskundige hulp bij het ontwikkelen van een geschikte studiemethode. Hoewel succes nooit verzekerd is en je uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijft voor je studieprestaties, zijn de resultaten vaak opmerkelijk. Noteer ook dat de Dienst Studieadvies van de Vrije Universiteit Brussel ieder jaar in september speciale werkgroepen rond studievaardigheden opzet. Voor studenten met examenvrees of faalangst organiseert de Dienst Studieadvies kortdurende trainingen. In kleine groepen wordt het probleem in al zijn facetten besproken en toegelicht. Er staan ook oefeningen op het programma (relaxatietraining, rollenspel). DE CENTRA VOOR STUDIE EN BEGE- LEIDING VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL `Zo veel mogelijk studenten zo goed mogelijk laten presteren, dat is de ambitie van de professoren, hun assistenten en iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Om dit waar te maken, heeft de Vrije Universiteit Brussel sinds jaren de Centra voor Studie en Begeleiding uitgebouwd. Ze bieden je de mogelijkheid om: - op een zelfstandige manier de gedoceerde leerstof in te studeren; - de kennis van de leerstof te toetsen; - aan taken te werken en informatie op te zoeken; - samen met medestudenten, professoren en assistenten te discussiëren over de leerstof. De nadruk ligt hierbij op het aanleren van zelfstandigheid, aangepast aan het eigen ritme en de mogelijkheden van iedere student. De Centra voor Studie en Begeleiding zijn vrij toegankelijk. Ze zijn bovendien een ideale ontmoetingsplaats. Je krijgt er de gelegenheid om samen te werken, oefeningen op te lossen, na te denken over een moeilijk stuk theorie... Al doende leer je er studeren. Je ontdekt bijvoorbeeld hoe je de grote hoeveelheid leerstof sneller en grondiger kan verwerken, je leert verbanden leggen en je inzicht wordt verdiept. Op deze manier verwerf je een grote zelfstandigheid. Aan de Vrije Universiteit Brussel bestaan er twee Centra voor Studie en Begeleiding: - het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Etterbeek - het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Jette STUDEREN 69

20 Begeleiding Zowel voor de start van je studies als bij de aanvang, en tijdens het academiejaar voorzien de medewerkers van de Centra voor Studie en Begeleiding algemene en/of specifieke studiebegeleiding. - Voor de start verlenen zij hun medewerking aan brugcursussen zoals wiskunde, fysica, geschiedenis... - In het begin van het academiejaar worden allerlei activiteiten georganiseerd die je toelaten een beter inzicht te verkrijgen in je voorkennis en studieaanpak. - Soms merk je pas in de loop van het jaar dat je een aantal tekorten hebt. Je kan je dan steeds wenden tot de medewerkers van de Centra voor Studie en Begeleiding. - Het begin van het tweede semester is een belangrijk scharniermoment. Na de evaluatieperiode van het eerste semester is zelfreflectie aangewezen. Een zwakkere prestatie kan te wijten zijn aan een onaangepaste studiemethode of een onvolledige voorkennis. Dit kan verholpen worden met aangepaste begeleiding en de nodige persoonlijke inspanningen. Hiervoor worden er verschillende bijsturingsactiviteiten georganiseerd door de Centra voor Studie en Begeleiding. Door gebruik te maken van het Centrum voor Studie en Begeleiding dat bij jouw opleiding hoort, ontwikkel je als nieuwe Vrije Universiteit Brussel student ook een betere studieaanpak. Je leert er tot op zekere hoogte studeren. Faciliteiten Studieruimtes In de studieruimtes vind je het didactisch materiaal dat door je professoren wordt aanbevolen. Je vindt er boeken, syllabi, transparanten, oefeningenbundels, voorbeelden van examenvragen... Verder wordt er educatief materiaal aangeboden zoals microscopen, preparaten, modellen, beeldmateriaal (dvd- en videocollectie)... Computerzalen Op de Campus Etterbeek en Campus Jette stellen de Centra voor Studie en Begeleiding computers ter beschikking met de nodige tekstverwerkingsprogramma s, zelfevaluatiepaketten, bepaalde databases en internet. 70 STUDEREN

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? INHOUD WEGWIJS IN DE KIESWIJZER PLANNEN KEN JEZELF Inleiding 21 Miniportret van jezelf 22 De kunst van het studeren 32 Studieresultaten 33 Studiemethode en studiehouding

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze 3 VWO. 29 januari 2015

Voorlichting Profielkeuze 3 VWO. 29 januari 2015 2014 2015 Voorlichting Profielkeuze 3 VWO 29 januari 2015 1 Programma Welke profielen zijn er? Karakteristieken per profiel? Welke keuzes zijn er? Scheikunde & Wiskunde Hoe gaan de leerlingen kiezen? Belangrijke

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Verkeerskunde 2011-2012

Verkeerskunde 2011-2012 Verkeerskunde 2011-2012 Bachelor en master in de verkeerskunde Bachelor en master in de verkeerskunde BACHELOROPLEIDING MASTEROPLEIDING VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING WERKMETHODEN EXAMENSPREIDING

Nadere informatie

Onderzoek. Stappenplan

Onderzoek. Stappenplan tudiekeuze Als het einde van het secundair onderwijs dichtbij komt, moet je een belangrijke keuze maken. Ga je verder studeren of zoek je een job? Beide keuzes kosten veel energie en hebben een redelijk

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Beroepenlijst Rijksregister

Beroepenlijst Rijksregister Beroepenlijst Rijksregister ISCO Opmerking: Omschrijving NIS91 BK BB RR-code RR-omschrijving cursief = toelichting beroepsgroep of opsomming van de (belangrijkste) beroepen binnen de beroepsgroep Bijlage1_Beroepenlijst.xls

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Inspiratietips om jezelf te ontplooien. Ontwikkelingsmogelijkheden Werkomgeving

Inspiratietips om jezelf te ontplooien. Ontwikkelingsmogelijkheden Werkomgeving Inspiratietips om jezelf te ontplooien Ontwikkelingsmogelijkheden Werkomgeving Ontwikkelingsmogelijkheden Volgens Pieter Somberg, auteur van het boek Hoe ontwikkel ik mijn competenties zijn er vijf mogelijkheden

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen?

STUDIES EN BEROEPEN. Wat moet je doen? STUDIES EN BEROEPEN Welke opleiding moet je doen om dokter te worden? Wat doet een ingenieur? Waar werkt een secretaresse? Welk beroep wil jij doen? Wat moet jij studeren? Wat moet je doen? 1. Verbind

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012)

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) Vra(a)g(en): A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

zet je vlot de stap naar de universiteit

zet je vlot de stap naar de universiteit Zo zet je vlot de stap naar de universiteit brugcursussen Brugcursussen spitsen zich toe op specifieke leerdomeinen zoals wiskunde, chemie, of op algemene startcompetenties voor universitair onderwijs

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode 2012 ACS B.V. Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 1/9 Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Beste Erwin Metselaar Je hebt

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven Infodagen 2008 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, DIENST COMMUNICATIE - ONDERWIJSCOMMUNICATIE Oude Markt 13, 3000 Leuven T 016 32 40 10, F 016 32 40 14, E onderwijscommunicatie@kuleuven.be, http://www.kuleuven.ac.be

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze. Het kiezen van een profiel na 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze. Het kiezen van een profiel na 3 VWO Ouderavond Profielkeuze Het kiezen van een profiel na 3 VWO Programma Welkom Informatie LOB-lessen Overgangsnormering Profielkeuze VWO (lokaal 11) Afsluiting LOB-lessen Wat voor profielen kun je kiezen?

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Onderzoek. Stappenplan

Onderzoek. Stappenplan Als het einde van het secundair onderwijs dichtbij komt, moet je weer een belangrijke keuze maken. Ga je verder studeren of zoek je een job. Beide keuzes kosten veel energie en hebben een redelijk grote

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Infodagen 2009. zaterdag 7 maart: infodag faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee

Infodagen 2009. zaterdag 7 maart: infodag faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee Infodagen 2009 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL) Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be, http://www.hubrussel.be Campus Koningsstraat,

Nadere informatie

ASO TSO BSO KSO. De snelste weg naar jouw diploma middelbaar onderwijs! Thuis studeren op je eigen tempo!

ASO TSO BSO KSO. De snelste weg naar jouw diploma middelbaar onderwijs! Thuis studeren op je eigen tempo! De snelste weg naar jouw diploma middelbaar onderwijs! Thuis studeren op je eigen tempo! Examencommissie Centrum voor Afstandsonderwijs ASO TSO BSO KSO Examencommissie secundair onderwijs Het Centrum Voor

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Tweede en derde graad TSO

Tweede en derde graad TSO Tweede en derde graad TSO Farmaceutisch-technisch assistent (3de graad) Eigenheid: is een praktisch-technische richting wijdt je in in de wereld van geneesmiddelen, ziekten, voedingsstoffen is minder zwaar

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? WICO Campus Sint- Hubertus 15 oktober 2013 Inleiding Ø Verder studeren: een noodzaak na ASO. Een diploma Hoger Onderwijs verhoogt je kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie