studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? studeren werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij?"

Transcriptie

1 studeren Weet ik alles over verder studeren? Welke opleidingen liggen mij? WEET IK ALLES OVER VERDER STUDEREN? WELKE OPLEIDINGEN LIGGEN MIJ? Werken Weet ik alles over werken? Welke beroepen liggen mij? WEET IK ALLES OVER WERKEN? studeren werken WELKE BEROEPEN LIGGEN MIJ?

2 studeren werken

3 WEET IK ALLES OVER VERDER STUDEREN? HET BELANG VAN EEN GOEDE VOORBEREIDING Hoewel je met een diploma van hoger secundair onderwijs in theorie alle richtingen uit kan in het hoger onderwijs, wordt in de praktijk voor heel wat opleidingen een specifieke voorkennis verondersteld. Zo is een stevige basis wiskunde meer dan wenselijk als je een exact-wetenschappelijke opleiding wil volgen. En wie klassieke talen wil studeren, moet minstens Latijn kennen. In enkele gevallen, bijvoorbeeld als je arts of tandarts wil worden, moet je ook nog slagen voor een toelatingsexamen. Het is dan ook belangrijk in het secundair onderwijs, en vooral in de derde graad, een richting te volgen die aansluit bij je verdere studieplannen. Dat maakt alles een stuk makkelijker. Goed om weten: verscheidene universiteiten en hogescholen bieden je de mogelijkheid om via brochures en ander materiaal voor jezelf na te gaan of je de nodige voorkennis bezit. Binnen het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Etterbeek vind je onder meer een zelfevaluatiepakket wiskunde. Het laat je toe voor een aantal opleidingen je wiskundige voorkennis te toetsen en mogelijke lacunes op te sporen. Die lacunes kan je dan eventueel wegwerken door een brugcursus te volgen. Neem voor meer inlichtingen contact op met het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel, telefoon: +32 (0) Verder organiseert de Vrije Universiteit Brussel tal van voorbereidende activiteiten, waaronder brug- en introductiecursussen in september. Een greep uit het aanbod: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, geschiedenis. Een volledig overzicht vind je in de folder voorbereidingsactiviteiten te verkrijgen bij het Infopunt Studenten, telefoon: +32 (0) Tijdens de brugcursussen of in het begin van het academiejaar worden voor sommige opleidingen voorkennistoetsen afgenomen. De resultaten ervan tellen niet mee voor de examencijfers, maar geven je een indruk van de mate waarin je de vereiste voorkennis beheerst. Heb je nog vragen over voorkennis en voorbereiding? De Dienst Studieadvies kan je wellicht verder helpen. Meer informatie? Geef hen een seintje op +32 (0) STUDEREN 53

4 SOMS MOET JE VOORAL AAN JEZELF DENKEN AAN JOU DE KEUZE Bij het kiezen van een opleiding, bijvoorbeeld. Tegen je zin rechten of logopedie studeren alleen maar omdat je omgeving dat absoluut iets voor jou vindt? Met een beetje pech heb je daar je leven lang spijt van... Je keuze voor een opleiding helemaal afstemmen op de situatie op de arbeidsmarkt houdt ook risico s in. Best mogelijk dat die situatie op het moment dat je afstudeert drastisch is veranderd... Natuurlijk doe je er goed aan bij je studiekeuze rekening te houden met praktische overwegingen en de mening van anderen. Maar uiteindelijk hoort wat jij wil doorslaggevend te zijn. Vertrek in de eerste plaats van je eigen voorkeuren en kwaliteiten. Over kwaliteiten gesproken: bij het kiezen van een opleiding is de factor haalbaarheid belangrijk. Denk je de opleiding van je dromen aan te kunnen? Grijp je misschien te hoog of juist te laag? Praat hierover met een CLB-medewerker, je leraren, je ouders... Luister aandachtig naar ze, maar laat je niet te vlug afschrikken. En vooral: kies altijd een opleiding die bij je past. DRIE SOORTEN HOGER ONDERWIJS ACADEMISCH ONDERWIJS Universiteiten houden zich bezig met wetenschap en dat in de ruimste zin. Ze doen aan wetenschappelijk onderzoek, ze verzorgen wetenschappelijke opleidingen en ze passen wetenschappelijke kennis toe in dienst van de maatschappij. Een academische opleiding # bestaat uit drie bachelorjaren en afhankelijk van de studierichting één tot vier masterjaren. Na zo n opleiding is het nog mogelijk te doctoreren, opleidingen te volgen in het kader van permanente vorming of opleidingen te volgen die leiden tot een postgraduaat getuigschrift. Bachelor 3 jaar of 180 studiepunten Master 1 tot 4 jaar of min. 60 studiepunten Studeren kan ook veel meer zijn dan een middel om een diploma te halen. Waarom zou je het niet als een volwaardige periode van je leven opvatten? Vormend. Verrijkend. Verrukkelijk. Zo maak je van de tijd waarin je student bent in één klap de tijd van je leven. Doctoraat Master na Master Permanente vorming Postgraduaat getuigschrift Een academische opleiding brengt je heel wat bruikbaars bij: - een wetenschappelijke houding, gekenmerkt door een gezonde kritische ingesteldheid; - een degelijke kennis van het gekozen vakgebied; - een brede achtergrondkennis; - het vermogen om op een persoonlijke en zelfstandige manier verantwoordelijkheid te nemen in je werkdomein. #De opleidingen georganiseerd door universiteiten worden academische opleidingen genoemd. 54 STUDEREN

5 DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL De Vrije Universiteit Brussel is een jonge, eigentijdse en onafhankelijke universiteit. Alle studenten, ongeacht hun levensopvatting, zijn er welkom. Momenteel telt de Vrije Universiteit Brussel ongeveer studenten, gespreid over beide campussen, Jette en Etterbeek. De meeste studenten lopen college op de Campus Etterbeek. Er zijn maar enkele uitzonderingen. De studenten in de medische richtingen studeren op de campus Jette, waar ook het Universitair Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel staat. Als de grootste Vlaamse universiteit van Brussel heeft de Vrije Universiteit Brussel veel te bieden. Hier een kort overzicht, op sommige punten ervan wordt elders in de KiesWijzer dieper ingegaan. Onderwijs De Vrije Universiteit Brussel benadert het ideaal van een complete universiteit. Er zijn maar een paar academische opleidingen die je er niet kan volgen. (Voor een opsomming van al haar opleidingen, zie p.60.) Veel aandacht gaat naar de begeleiding van eerstejaarsstudenten, die onder meer gebruik kunnen maken van speciale Centra voor Studie en Begeleiding om de leerstof te verwerken. Voortdurend wordt onderzoek verricht om tot een betere begeleiding te komen en zo de slaagkansen van de studenten te vergroten. Belangrijk is verder de psycho-sociale hulp en de individuele studiebegeleiding waar elke Vrije Universiteit Brussel-student een beroep op kan doen. De kwaliteit van het onderwijs wordt nauwgezet in het oog gehouden. Met de rechtstreekse medewerking van alle studenten worden de colleges en practica regelmatig beoordeeld. De resultaten worden doorgespeeld aan de docenten, zodat deze er rekening mee kunnen houden. Veel colleges en alle practica vinden plaats in kleine groepen, wat de drempel tussen student en docent verlaagt en het onderwijs een persoonlijke toets geeft. Onderzoek De Vrije Universiteit Brussel wordt dikwijls een researchuniversiteit genoemd. Wetenschappelijk onderzoek bekleedt er inderdaad een vooraanstaande plaats. Enkele van de vele speerpunten: - De Faculteit Wetenschappen is rechtstreeks betrokken bij verscheidene experimenten in verband met elementaire deeltjes en werkt hiervoor onder andere samen met de ULB, de UIA en CERN in Zwitserland. - De groep menswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel bestudeert de Brusselse taaltoestanden vanuit verschillende invalshoeken: taalkundig, sociaal-historisch... - De Faculteit Ingenieurswetenschappen verkent de concrete mogelijkheden van elektrisch transport. - Op de campus Jette wordt gesleuteld aan een revolutionaire techniek om suikerziekte te genezen. Ook mogelijke toekomstige studenten zoals jij worden enthousiast begeleid. De Vrije Universiteit Brussel verstrekt aan iedereen die dat vraagt informatie over haar academische opleidingen en organiseert ook tal van onthaalactiviteiten (infodagen, brugcursussen...). Interesse? Neem dan contact op met de Dienst Studieadvies, telefoon: +32 (0) , of met het Infopunt Studenten, telefoon: +32 (0) STUDEREN 55

6 Infrastructuur Meer dan een school wil een universiteit een leefgemeenschap zijn. De Vrije Universiteit Brussel heeft een veelzijdige infrastructuur, die ook toegankelijk is voor mensen met een handicap. Restaurants. Cafetaria s. Een moderne centrale bibliotheek. Meer dan duizend comfortabel ingerichte studentenkamers en -flats. Drie centra voor medische en psychologische hulp. Een polyvalente feestzaal. Uitgebreide sportvoorzieningen met onder andere een atletiekpiste en een overdekt zwembad. Je vindt het er allemaal. Naast het academisch onderwijs aan de universiteiten heb je ook opleidingen binnen het hoger onderwijs buiten de universiteit met daarin twee types: het hoger professioneel onderwijs en het hoger onderwijs, dat binnen het kader van een associatie academische opleidingen aanbiedt. Filosofie Trouw aan haar onafhankelijke positie kiest de Vrije Universiteit Brussel consequent voor vrij onderzoek, onderzoek dat zich alleen aan de feiten onderwerpt. Belangrijk is verder dat voor de Vrije Universiteit Brussel de mens op de eerste plaats komt. Iedereen, en zeker ook de student, wordt er ernstig genomen. Dat laatste blijkt onder andere uit de actieve rol die de studenten spelen in alle beleidsorganen van de Vrije Universiteit Brussel. Zo wordt het beheer van de studentenvoorzieningen waargenomen door de Sociale Raad, waarvan de voorzitter altijd een student is en waarin minstens de helft van de zetels door studenten wordt bezet. ACADEMISCHE OPLEIDINGEN IN HET KADER VAN EEN ASSOCIATIE Een associatie bestaat uit een universiteit die de bevoegdheid heeft tot het autonoom aanbieden van bachelors en masters enerzijds en één hogeschool anderzijds. Een associatie betreft een vorm van een samenwerking op het vlak van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. HOGER PROFESSIONEEL ONDERWIJS De klemtoon bij deze opleidingen ligt op het bijbrengen van praktische beroepsvaardigheden. Vandaar dat stages en/of practica al vroeg in deze opleidingen een belangrijke plaats krijgen naast algemeen vormende en theoretische cursussen. Mensen met een diploma behaald buiten de universiteit en die verder willen studeren aan de universiteit, kunnen voor sommige opleidingen een verkort programma of schakelprogramma volgen. 56 STUDEREN

7 INFORMATIE VERZAMELEN OVER OPLEIDINGEN Van pagina 60 tot 65 vind je een waaier van opleidingen die je in het verlengde van je middelbare studie kan volgen. Bekijk het aanbod aandachtig, zelfs als je al vrij goed weet wat je gaat studeren. Ongetwijfeld zijn verscheidene opleidingen nieuw voor je. Het is dus altijd mogelijk dat je ontdekkingen doet. Als de benaming van een opleiding niet duidelijk is, raadpleeg dan je vrienden, website, je leraren vul zelf maar in. Met een kleine inspanning verdwijnt de mist wel. Wie weet schuilt uitgerekend achter een vreemde benaming zoals topografie, nautische wetenschappen, podologie of agogische wetenschappen de geknipte opleiding voor jou. Noteer de opleidingen die je interesseren en zoek er meer informatie over. Stap bijvoorbeeld naar het Centrum voor leerlingenbegeleiding dat bij jouw school hoort. De overzichtelijke informatheek van dat centrum bevat een schat van gegevens over alle opleidingen van het hoger onderwijs. Je kan er ongehinderd opzoekingen doen, gebruik makend van onder andere computerprogramma s, folders, tijdschriften en naslagwerken. Ook over de infobeurzen voor toekomstige studenten die verspreid over Vlaanderen worden georganiseerd en de info- en opendeurdagen van universiteiten en hogescholen kan je in het Centrum voor leerlingenbegeleiding meer inlichtingen verkrijgen. Je hebt nog vragen over opleidingen? Een deskundige medewerker zal je graag helpen. Een vertrouwelijk gesprek over je studiekeuze is ook mogelijk, want het Centrum voor leerlingenbegeleiding legt zich toe op studieadvies in de ruimste zin. Voor een overzicht van alle opleidingen in Vlaanderen kan je terecht op de volgende websites: Voor informatie over academische opleidingen kan je je ook richten tot de diensten voor studieadvies van de Vlaamse universiteiten. Dit zijn de adressen en telefoonnummers: NIEUW Recent werden de academische opleidingen ingrijpend gewijzigd. Meer dan vroeger kan het programma van een zelfde opleiding van universiteit tot universiteit verschillen. Ook wat het aansluiten van de ene opleiding op de andere betreft, werden veranderingen doorgevoerd. Een extra reden om je grondig te informeren. Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan Brussel Tel. +32 (0) Katholieke Universiteit Brussel (KUB) Vrijheidslaan Brussel Tel. +32 (0) Universiteit Antwerpen UFSIA Prinsstraat Antwerpen Tel. +32 (0) RUCA Groenenborgerlaan Antwerpen Tel. +32 (0) UIA Universiteitsplein Antwerpen Tel. +32 (0) Universiteit Gent (UG) Sint-Pietersplein Gent Tel. +32 (0) Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Naamsestraat Leuven Tel. +32 (0) Universiteit Hasselt Universitaire Campus 3590 Diepenbeek Tel. +32 (0) http: //www.uhasselt.be STUDEREN 57

8 WAAR GEBEURD! HET VERHAAL VAN WERNER Je weet niet waaraan je begint, hadden zijn ouders en zijn beste vrienden hem gewaarschuwd. En inderdaad, bio-ingenieur was een zware studie en op de middelbare school had hij nooit uitgeblonken in exacte vakken. Maar toch wilde Werner het erop wagen. Dagelijks hoorde je van milieuvervuiling en hongersnood, en voor die problemen kon hij als bioingenieur misschien mee oplossingen bedenken... Al vanaf de eerste maand liep het fout. Het tempo van de professoren lag veels te hoog en de berg wis-, natuur- en scheikunde was veels te steil. Maar kon hij nog terug? Eerst je eigen zin doorzetten, en dan na enkele weken al opgeven? Nee, hij zou zich niet belachelijk maken. Zijn moeder wist tactvol een ramp te voorkomen. Dat slechte humeur van Werner, zijn ongewone nervositeit en zijn ontwijkende Mmmm als ze vroeg hoe het met zijn studie ging, wekten haar argwaan. En dus sprak ze met hem. Ze vertelde dat toen ze twintig jaar eerder Werners vader had leren kennen, ze op het punt had gestaan te huwen met een andere man. Alles was al geregeld. Toch heb ik die vaste relatie toen verbroken en voor je pa gekozen. Ik schaamde me dood, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik voelde dat ik de juiste beslissing nam. Na nog twee dagen piekeren en moed verzamelen trok Werner naar de dienst voor studieadvies van de universiteit en een week later werd hij student in de politieke en sociale wetenschappen. Dat hij met anderhalve maand achterstand aan zijn nieuwe opleiding begon, was vervelend maar gelukkig niet onoverkomelijk. Werner slaagde in eerste zit en de drie volgende jaren zelfs met onderscheiding. Vandaag doet hij als socioloog onderzoek naar kansarmoede. Dit werk bevalt mij en zo bouw ik toch nog mee aan een betere maatschappij... Of hij zijn eerste studiekeuze betreurt? Ach, ik heb geen jaar verloren en ik kan mij niets verwijten. Je weet nooit helemaal waaraan je begint. 58 STUDEREN

9 EEN GEWAARSCHUWD MENS... Waarschijnlijk ben je er reeds van overtuigd dat het verkrijgen van informatie een belangrijk deel is binnen je keuzeproces. Het is dan ook interessant om goed voorbereid naar deze informatiemomenten (SID-in beurzen, infodagen...) te gaan. We geven je alvast de kans om enkele vragen te noteren. Hoe dichter je bij je keuze komt, hoe specifieker je vragen zullen zijn. OPLEIDING: Welke vragen mag ik zeker niet vergeten stellen? OPLEIDING: Welke vragen mag ik zeker niet vergeten stellen? STUDEREN 59

10 OPLEIDINGEN VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Het opleidingenpakket van de Vrije Universiteit Brussel is breed en gevarieerd. Toch omvat het Vrije Universiteit Brussel-aanbod niet alles. Voor dierenarts en nog enkele opleidingen moet je aan een andere universiteit zijn. De Vrije Universiteit Brussel biedt de volgende bachelor en initiële masteropleidingen aan: Economische en toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen: handelingenieur Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master in de economische wetenschappen Master in bedrijfskunde Master in Management Science Master of Management Medische en paramedische wetenschappen Bachelor en master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Bachelor en master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor en master in de geneeskunde Bachelor in de farmaceutische wetenschappen Master in de farmaceutische zorg Master in de geneesmiddelenontwikkeling Bachelor en master in de biomedische wetenschappen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Human Ecology Politieke en sociale wetenschappen Bachelor en master in de communicatiewetenschappen Bachelor en master in de sociologie Bachelor en master in de politieke wetenschappen Psychologie en educatiewetenschappen Bachelor en master in de agogische wetenschappen Bachelor en master in de psychologie Master in onderwijskunde Rechten, criminologische wetenschappen Bachelor en master in de rechten Bachelor en master in de criminologische wetenschappen 60 STUDEREN

11 Taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen Bachelor in de taal- en letterkunde: 2 talen (Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Engels, Duits, Latijn) Master in de taal- en letterkunde: ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor en master in de geschiedenis Bachelor en master in de kunstwetenschappen en de archeologie Toegepaste biologische wetenschappen Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel-en genbiotechologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie Toegepaste wetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen Bachelor en master in de ingenieurswetenschappen: architectuur Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkinde-elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken Master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen Master in de veiligheidstechniek Master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Master of applied sciences and engineering: computer science Master of applied sciences and engineering: applied computer science Wetenschappen Bachelor en master in de biologie Bachelor en master in de geografie Bachelor in de computerwetenschappen Master in de toegepaste informatica Bachelor en master in de chemie Bachelor en master in de fysica Bachelor en master in de wiskunde Master of ecological marine management Master of biomolecular sciences Master of molecular biology Master in de biomoleculaire wetenschappen Master of geography Wijsbegeerte en moraal Bachelor en master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen STUDEREN 61

12 OPLEIDINGEN HOGER ONDERWIJS IN HET KADER VAN EEN ASSOCIATIE In het kader van een associatie kunnen de hogescholen in het academisch onderwijs opleidingen aanbieden en de volgende graden van bachelor en master verlenen: Studiegebied architectuur Bachelor en master in de architectuur Bachelor en master in de interieurarchitectuur Studiegebied audiovisuele en beeldende kunst Bachelor en master in de audiovisuele kunsten Bachelor en master in de beeldende kunsten Bachelor en master in de conservatie en de restauratie Bachelor en master in het productdesign Studiegebied biotechniek Bachelor en master in de biowetenschappen Studiegebied gezondheidszorg Bachelor en master in de kinesitherapie Bachelor en master in de arbeidsorganisatie en de gezondheid Bachelor en master in het milieu- en preventiemanagement Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor en master handelsingenieur Bachelor en master in de handelswetenschappen Bachelor en master in de bestuurskunde en het publiek management 62 STUDEREN

13 Studiegebied industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen Bachelor in industriële wetenschappen Bachelor en master in industriële wetenschappen: chemie Bachelor en master in industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor en master in industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor en master in de nautische wetenschappen Bachelor en master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor en master in industriële wetenschappen: textieltechnologie Bachelor en master in industriële wetenschappen: informatica Bachelor en master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie Bachelor en master in industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie Bachelor en master in industriële wetenschappen: milieukunde Bachelor en master in industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen Bachelor en master in industriële wetenschappen: kunststofverwerking Bachelor en master in de nautische wetenschappen Studiegebied muziek en podiumkunsten Bachelor en master in het drama Bachelor en master in de muziek Studiegebied productontwikkeling Bachelor en master in de productontwikkeling Studiegebied toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in het vertalen Master in het tolken Master in de journalistiek Master in de meertalige communicatie STUDEREN 63

14 HOGER PROFESSIONEEL ONDERWIJS De hogescholen kunnen in het hoger professioneel onderwijs opleidingen organiseren en de volgende graden verlenen: Studiegebied architectuur Bachelor in de architectuur-assistentie Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Studiegebied audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende vormgeving Studiegebied biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Studiegebied gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie Bachelor in de medische beeldvorming Bachelor in de optiek en de optometrie Bachelor in de orthopedie Bachelor in de podologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in de journalistiek Bachelor in de netwerkeconomie Bachelor in het office management Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in het informatiemanagement en informatiesystemen 64 STUDEREN

15 Studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen Bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie Bachelor in de audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage Bachelor in de audiovisuele technieken: fotografie Bachelor in de audiovisuele technieken: film, TV en video Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in het facilitair management Bachelor in de grafische en digitale media Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de logistiek Bachelor in de luchtvaart Bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie Bachelor in de milieuzorg Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in de scheepswerktuigkunde Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed Studiegebied muziek en podiumkunsten Bachelor in de dans Bachelor in de musical Bachelor in de pop- en rockmuziek Studiegebied onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studiegebied sociaal-agogisch werk Bachelor in de maatschappelijke veiligheid Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de toegepaste psychologie STUDEREN 65

16 66 STUDEREN

17 IS HET WAAR DAT PROFESSOREN MET EXCELLENTIE WORDEN AANGESPROKEN? Over het hoger onderwijs doen talloze hardnekkige onwaarheden de ronde. Hiernaast werden er enkele bijeengebracht. Bedoeling is dat je ze samen met mensen uit je omgeving kritisch bespreekt. Thuis, op school, waar je maar wil. Trommel ook één of meer studenten of oudstudenten van het hoger onderwijs op. Kom openlijk voor je mening uit, maar luister ook aandachtig naar wat anderen te zeggen hebben. Alleen zo kan je iets van de woordenwisseling opsteken. De lijst is zeker niet compleet. Het staat jou en de overige deelnemers aan het gesprek vrij hem uit te breiden. Een prima kans om ook eens enkele van jullie eigen vooroordelen te ontkrachten. - Het hoger onderwijs buiten de universiteit is bedoeld voor studenten die niet verstandig genoeg zijn voor de universiteit. - Sommige opleidingen zoals verpleging zijn alleen geschikt voor meisjes, andere zoals elektromechanica alleen voor jongens. - Diploma s in de menswetenschappen zijn minder waard dan diploma s in de exacte wetenschappen. - Wie op de middelbare school zwak presteert, maakt geen enkele kans in het hoger onderwijs. - Als je niet goed weet wat je wil studeren, kies je best een opleiding waar je veel richtingen mee uitkan, zoals rechten of economie. - Als eerstejaarsstudent ben je verplicht je te laten dopen. - Het aantal studenten dat mag slagen, ligt al op voorhand vast. - Het is belachelijk je in te schrijven voor een opleiding die weinig vooruitzichten biedt op werk. - Aan de universiteit wordt slecht lesgegeven. - Je ouders moeten honderd procent achter je studiekeuze staan. - Studeren in het hoger onderwijs buiten de universiteit is minder duur dan studeren aan de universiteit. - Wie vanaf het begin van het jaar regelmatig naar de les gaat en studeert, is een saai blokbeest. - De meeste professoren stellen onmogelijke eisen. - Slechte studieresultaten zijn altijd te wijten aan niet hard genoeg werken. - De eerste weken van het jaar zijn niet zo belangrijk. - Om aanvaard te worden door je medestudenten, moet je vooral veel kunnen drinken. - Wat studeren aangaat, word je in het hoger onderwijs compleet aan je lot overgelaten. ONWAARHEDEN STUDEREN 67

18 WAAR GEBEURD! HET VERHAAL VAN VERONIQUE Al sinds haar kinderjaren is Veronique gek op alles wat Amerikaans is. Amerikaanse tv-series, Amerikaanse zangers, Amerikaanse auto s, Amerikaanse wolkenkrabbers... Met haar ouders had ze afgesproken dat ze na de middelbare school niet onmiddellijk verder zou studeren, maar eerst een jaar in de States zou doorbrengen. Ze kon er part-time werken én fulltime wonen in een middelgroot hotel. De Amerikaanse droom van Veronique werd werkelijkheid. Ze trok naar Atlanta, dompelde zich onder in the American way of life, deed nuttige ervaring op als kamermeisje en leerde vlot Engels spreken. In Atlanta heeft ze naar eigen zeggen de universiteit van het leven bezocht. Back home besloot ze informatica te studeren. Haar vertrouwdheid met het Engels was alvast mooi meegenomen. Het eerste jaar van haar opleiding heeft Veronique moeten bissen. Haar studiemethode was niet aangepast aan de grote hoeveelheid leerstof: ze wilde alles perfect doen, maakte thuis gemiddeld twee netversies van haar collegenotities en verloor zich ook tijdens het blokken eindeloos in details. Pas toen ze zich meer op de hoofdzaken leerde concentreren, begon het met haar studie te vlotten. Inmiddels is Veronique vier jaar afgestudeerd. Ze werkt in de Belgische vestiging van een Amerikaans computerbedrijf. A wonderful job, die ze zowel aan haar diploma als aan haar Atlanta-achtergrond dankt. Leuk detail: Veronique is de assistente van Jane, een Amerikaanse. Telkens Jane voor overleg naar Boston, Dallas of Los Angeles wordt geroepen, gaat ze mee. 68 STUDEREN

19 OOK STUDEREN KAN JE LEREN Het hoger onderwijs zet veel van je oude studiegewoonten op de helling. Plots is het afgelopen met de dagelijkse huistaken en overhoringen. Als je geen zin hebt, hoef je niet eens meer naar de les te gaan. Heerlijk die vrijheid, maar ze zadelt je ook op met een grote verantwoordelijkheid. PROBLEMEN MET DE STUDIEVAARDIGHEDEN In het hoger onderwijs moet je uit eigen beweging tot regelmatig studeren zien te komen. Belangrijk is ook hoe je studeert. Met die studiemethode wil wel eens het een en ander mislopen. Misschien kan je je slecht concentreren, of schiet je niet snel genoeg op, of laat je planning te wensen over, of valt het je moeilijk hoofd- van bijzaken te onderscheiden, of weet je gewoon niet hoe je al die leerstof in dat arme brein van je moet krijgen. Stuk voor stuk problemen waar veel nieuwe studenten mee worstelen en waar je best meteen een oplossing voor zoekt. Let wel: er wordt niet verwacht dat je studieaanpak al helemaal op punt staat op het moment dat je aan je opleiding in het hoger onderwijs begint. Het komt er alleen op aan snel een goede aanpak te ontwikkelen. Individueel, of met deskundige hulp van buitenaf. DE DIENST STUDIEADVIES VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Elke universiteit heeft een dienst voor studieadvies waar je al je vragen over efficiënt studeren aan kan voorleggen. Wat de Dienst Studieadvies van de Vrije Universiteit Brussel betreft, die biedt je graag deskundige hulp bij het ontwikkelen van een geschikte studiemethode. Hoewel succes nooit verzekerd is en je uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijft voor je studieprestaties, zijn de resultaten vaak opmerkelijk. Noteer ook dat de Dienst Studieadvies van de Vrije Universiteit Brussel ieder jaar in september speciale werkgroepen rond studievaardigheden opzet. Voor studenten met examenvrees of faalangst organiseert de Dienst Studieadvies kortdurende trainingen. In kleine groepen wordt het probleem in al zijn facetten besproken en toegelicht. Er staan ook oefeningen op het programma (relaxatietraining, rollenspel). DE CENTRA VOOR STUDIE EN BEGE- LEIDING VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL `Zo veel mogelijk studenten zo goed mogelijk laten presteren, dat is de ambitie van de professoren, hun assistenten en iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Om dit waar te maken, heeft de Vrije Universiteit Brussel sinds jaren de Centra voor Studie en Begeleiding uitgebouwd. Ze bieden je de mogelijkheid om: - op een zelfstandige manier de gedoceerde leerstof in te studeren; - de kennis van de leerstof te toetsen; - aan taken te werken en informatie op te zoeken; - samen met medestudenten, professoren en assistenten te discussiëren over de leerstof. De nadruk ligt hierbij op het aanleren van zelfstandigheid, aangepast aan het eigen ritme en de mogelijkheden van iedere student. De Centra voor Studie en Begeleiding zijn vrij toegankelijk. Ze zijn bovendien een ideale ontmoetingsplaats. Je krijgt er de gelegenheid om samen te werken, oefeningen op te lossen, na te denken over een moeilijk stuk theorie... Al doende leer je er studeren. Je ontdekt bijvoorbeeld hoe je de grote hoeveelheid leerstof sneller en grondiger kan verwerken, je leert verbanden leggen en je inzicht wordt verdiept. Op deze manier verwerf je een grote zelfstandigheid. Aan de Vrije Universiteit Brussel bestaan er twee Centra voor Studie en Begeleiding: - het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Etterbeek - het Centrum voor Studie en Begeleiding Campus Jette STUDEREN 69

20 Begeleiding Zowel voor de start van je studies als bij de aanvang, en tijdens het academiejaar voorzien de medewerkers van de Centra voor Studie en Begeleiding algemene en/of specifieke studiebegeleiding. - Voor de start verlenen zij hun medewerking aan brugcursussen zoals wiskunde, fysica, geschiedenis... - In het begin van het academiejaar worden allerlei activiteiten georganiseerd die je toelaten een beter inzicht te verkrijgen in je voorkennis en studieaanpak. - Soms merk je pas in de loop van het jaar dat je een aantal tekorten hebt. Je kan je dan steeds wenden tot de medewerkers van de Centra voor Studie en Begeleiding. - Het begin van het tweede semester is een belangrijk scharniermoment. Na de evaluatieperiode van het eerste semester is zelfreflectie aangewezen. Een zwakkere prestatie kan te wijten zijn aan een onaangepaste studiemethode of een onvolledige voorkennis. Dit kan verholpen worden met aangepaste begeleiding en de nodige persoonlijke inspanningen. Hiervoor worden er verschillende bijsturingsactiviteiten georganiseerd door de Centra voor Studie en Begeleiding. Door gebruik te maken van het Centrum voor Studie en Begeleiding dat bij jouw opleiding hoort, ontwikkel je als nieuwe Vrije Universiteit Brussel student ook een betere studieaanpak. Je leert er tot op zekere hoogte studeren. Faciliteiten Studieruimtes In de studieruimtes vind je het didactisch materiaal dat door je professoren wordt aanbevolen. Je vindt er boeken, syllabi, transparanten, oefeningenbundels, voorbeelden van examenvragen... Verder wordt er educatief materiaal aangeboden zoals microscopen, preparaten, modellen, beeldmateriaal (dvd- en videocollectie)... Computerzalen Op de Campus Etterbeek en Campus Jette stellen de Centra voor Studie en Begeleiding computers ter beschikking met de nodige tekstverwerkingsprogramma s, zelfevaluatiepaketten, bepaalde databases en internet. 70 STUDEREN

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT. Xchange Xperience

PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT. Xchange Xperience PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFKSUNDE WWW.XIOS.BE Xchange Xperience 1 2 xios hogeschool

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Toegepaste Taalkunde www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Academiejaar 2015-2016 Vrije Universiteit Brussel campus Etterbeek Pleinlaan 2 1050 Brussel campus Jette Laarbeeklaan 103 1090 Brussel campus Kaai

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Wat na de universiteit?

Wat na de universiteit? Wat na de universiteit? INhoudstafel 1. VOORWOORD...2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN...3 2. PROCEDURES OVER WERKEN...4 2.1. THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN... 4 2.1.1. Jezelf inschrijven als werkzoekende...4 2.1.2.

Nadere informatie

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be

partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Infoblad 2010 www.erasmushogeschool.be 2 Inhoud Bruisend Brussel 3 Campus Dansaert 4 ba Communicatiemanagement 4 ba Journalistiek 5 ba Sociaal Werk 6 ba Office

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Bachelor in de geneeskunde BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) studieduur VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING ONDERWIJSMODEL

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS Voorbereiding is alles! Dankzij deze tips ben je volledig klaar voor ieder sollicitatiegesprek Het nieuwe werken Op wereldreis en toch aan het werk Op zoek naar het gat in de markt? Wij hadden een babbel

Nadere informatie

Arbeids- en beroepenoriëntatie. t.b.v. AV 1. Cursistenmap

Arbeids- en beroepenoriëntatie. t.b.v. AV 1. Cursistenmap Arbeids- en beroepenoriëntatie t.b.v. AV 1 Cursistenmap De Creatieve Onderneming De Studio Onderneming Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF EQUAL en Stadsdeel Amsterdam-Noord

Nadere informatie

Universiteit Hasselt MAGAZINE

Universiteit Hasselt MAGAZINE Universiteit Hasselt MAGAZINE België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 UHasselt heet nieuwe opleidingen welkom Nummer 1 maart 2013 jaargang 8 Verschijnt

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

KIEZEN met je hoofd of met je hart? Hoe coach je je kind? HBO of WO? STUDEREN, Hoe ga je om met (examen) stress? WAT KOST DAT ALLEMAAL?

KIEZEN met je hoofd of met je hart? Hoe coach je je kind? HBO of WO? STUDEREN, Hoe ga je om met (examen) stress? WAT KOST DAT ALLEMAAL? voor ouders van studiekiezers en examenleerlingen Jaargang 1, augustus 2014 KIEZEN met je hoofd of met je hart? HBO of WO? Hoe ga je om met (examen) stress? Hoe coach je je kind? STUDEREN, WAT KOST DAT

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf

Word de beste versie van jezelf Word de beste versie van jezelf Accountancy Bedrijfstolk Bedrijfsvertaler Financie- en verzekeringswezen Fiscaliteit HRM Innovatief Marketing Management KMO Logistiek Management Assistant Marketing Media

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie