Colofon. Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in 2008."

Transcriptie

1 jaar 2008

2 Colofon Dank aan alle medewerkers van het Directie-generaal Personen met een handicap voor hun inzet en medewerking in FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Contact: 02/ Eindredactie, grafisch concept en realisatie communicatie op maat van de publieke sector Het jaarverslag is uitgegeven in het Nederlands en in het Frans en is eveneens beschikbaar op onze website

3 Interview met de directeur-generaal 2 1 Onze organisatie Missie, visie en waarden Bouwstenen van onze strategie Implementatie van een klantgerichte organisatiestructuur Resultaten 2008 per prestatie De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Andere tegemoetkomingen Andere prestaties Expertises Bijkomende Kinderbijslag (BKB) Attesten Parkeerkaarten en nationale verminderingskaarten op het openbaar vervoer Geschillen Terugvorderingen en Commissie voor sociaal hulpbetoon Klanten De Klantendienst Streven naar een goede dienstverlening Klachtenbehandeling Tevredenheidsenquête meet klantvriendelijkheid Het callcenter Sociale permanenties Enquête bij professionele partners Professionals op opendeurdag Informatiesessies voor externe professionals Website en digitale nieuwsbrief Human resources 20 5 Interne organisatie Vernieuwde software voor dossierbeheer Scannen en coderen van papieren documenten Elektronische gegevensuitwisseling met andere actoren Digitalisering van de archieven Kerncijfers 28 Bijlagen 32

4 Interview met de directeur-generaal Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2008? Ontegensprekelijk het afronden van de verregaande veranderingen die enkele jaren geleden werden ingezet. Nu staat de klant, de persoon met een handicap, centraal in het functioneren van onze organisatie. Alle processen, zoals aanvragen voor tegemoetkomingen, zijn gericht op het efficiënt en effectief helpen van die klant. Dat betekent dat we intern onze organisatie volledig hebben hertekend om de behandelingstermijnen van de dossiers te verkorten en het behandelingsproces te verbeteren. De organisatie is niet meer gestructureerd op basis van taken en functies, maar op basis van kernprocessen. De bouwstenen van onze organisatie volgen die processen. U kijkt met voldoening terug op de realisaties van Toch tonen de cijfers een productiviteitsvermindering. Een woordje uitleg graag. Wat zich in 2008 heeft afgespeeld, mag met recht en reden een revolutie worden genoemd. We hebben werk gemaakt van het oplossen van de achterstanden in de dossierbehandeling en het behandelingsproces sterk verbeterd. Deze problemen sleepten al twintig jaar aan was een overgangsjaar: de productiviteitsdaling was 2 zeer beperkt in tijd en volledig toe te schrijven aan de veranderingen. De overgang is bovendien een aantoonbaar succes. Welke cijfers verwacht u in de toekomst op het gebied van productiviteit? Op het einde van dit overgangsjaar ging de productiviteit alweer omhoog. Wat betreft de behandelingstermijnen van dossiers, een cruciale indicator voor onze werking, voorzien we een gemiddelde behandelingstermijn van maximaal vijf maanden tegen het einde van Dat is ongeveer dubbel zo snel als vroeger. We gaan er dan van uit dat onze middelen niet verminderen, het aantal aanvragen ongeveer stabiel blijft en de wetgeving niet verandert. Binnen drie tot vijf jaar verwachten we dat onze organisatiecultuur nog klantgerichter zal zijn en dat we zeer mooie resultaten zullen kunnen voorleggen. Een dergelijke ommekeer vergt veel van het personeel. Werden daarvoor speciale acties ondernomen? Onze medewerkers moesten zich aanpassen, competenties aanscherpen en nieuwe dingen leren. Ze hebben dat schitterend gedaan en verdienen daarvoor de grootste

5 waardering. We hebben een modelorganisatie opgebouwd waarin de processen worden ondersteund door geavanceerde informaticatools. Iedereen werd daarbij betrokken, van uitvoerend tot managementniveau. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we onder andere opleidingen en coaching op maat van onze mensen voorzien, gestuurd vanuit een personeelsontwikkelingsplan. Typisch voor de Directie-generaal is het belang van de externe partners in de behandeling van dossiers en aanvragen. Welke wijzigingen kunnen we daar optekenen? Ook hier is de informatisering doorslaggevend. Vroeger hadden we een papieren administratie. Aanvragen liepen binnen via gemeentebesturen. De belastingadministratie onderzocht de inkomsten van onze klanten. En artsen brachten verslag uit over de aard van een handicap. Al die stappen, en ook andere, zijn of worden in de nabije toekomst gedigitaliseerd. Een klant krijgt één digitaal administratief dossier toegewezen, waarin alle input van deze actoren wordt geïntegreerd. Daardoor zal alles sneller kunnen, maar zullen ook minder fouten voorkomen. Welke verbeterpunten ziet u voor de toekomst? Laten we daarvoor naar de tevredenheidsenquête kijken. Over het algemeen is die score behoorlijk tot goed, met een globale tevredenheid van ongeveer 6,5 op 10. Positieve punten zijn de vriendelijkheid van onze medewerkers en het feit dat we duidelijke en heldere informatie verschaffen aan de klanten. Waar we nog aan kunnen werken, zijn de wachttijden voor beslissingen over dossiers. Daarin verwachten we vrij snel verbetering. Bovendien hebben we uit deze verbeterpunten een actieplan afgeleid. Klantgerichtheid wordt een criterium bij aanwervingen en evaluatie. We voorzien ook een vervolgenquête zodat we de resultaten van onze acties kunnen toetsen. 3

6 1 4

7 5

8 1 Onze organisatie Missie, visie en waarden Bouwstenen van onze strategie De Directie-generaal Personen met een handicap is een dienst die personen met een handicap en hun naasten helpt door het toekennen van tegemoetkomingen en attesten die recht geven op sociale of fiscale maatregelen. Daarnaast kunnen alle burgers bij ons informatie krijgen over die rechten en voordelen. Om beter in te spelen op de wensen van onze klanten passen we eenvoudige, efficiënte methodes toe en benutten we de inzet van onze medewerkers ten volle. In stelde de Directie-generaal volgende doelstellingen voorop: We willen immers een reputatie opbouwen van een luisterbereide instelling die zich richt tot personen met een handicap en hun omgeving, maar ook tot alle burgers. Onze organisatie streeft naar een optimale toegankelijkheid, een snelle respons op alle vragen van klanten en belanghebbenden en een een snelle, correcte toekenning en aflevering aan de juiste rechthebbenden. Goed geïnformeerde burgers We willen initiatieven op touw zetten om burgers beter te informeren over de wettelijke bepalingen rond de geleverde prestaties van de Directie-generaal en zo zelfstandigheid aan te moedigen. Om onze missie te vervullen en onze visie te verwezenlijken vertrekken wij van onze waarden, die ook de waarden van de FOD Sociale Zekerheid zijn: vertrouwen; solidariteit; respect; resultaatgerichtheid; zelfontplooiing. Een toegankelijke organisatie Als openbare dienst staan wij in nauw contact met de burger: wij willen onze klanten nog meer in het centrum van onze organisatie en haar modernisering plaatsen door ons aan te passen aan hun noden en niet omgekeerd. Een degelijke dienstverlening We willen het prestatievermogen van de Directie-generaal met betrekking tot haar dienstverlening aan de burger verhogen, zowel wat betreft de snelheid van dienstverlening, als wat betreft nauwkeurigheid en coherentie van onze beslissingen. Efficiënte werkprocessen Het gaat erom ons personeel en onze financiële, technologische en materiële middelen zo rationeel mogelijk in te zetten bij het vervullen van onze opdracht. Competent en gemotiveerd personeel Aangezien het personeel van onze Directie-generaal de belangrijkste uitvoerder van onze modernisering wordt, is het van essentieel belang dat we een niveau en een werkkader creëren die een kwalitatieve, continue dienstverlening garanderen aan onze klanten. 6

9 Implementatie van een klantgerichte organisatiestructuur In 2008 werd de verregaande reorganisatie van de Directiegeneraal Personen met een handicap, begonnen in 2006, afgerond. Concreet betekent dit dat de organisatiestructuur is hertekend volgens de behandelingsprocessen van de dossiers: de vraag van de klanten stuurt de workflow. Met andere woorden: de reorganisatie heeft de noden van onze gebruikers of klanten als uitgangspunt genomen. Het digitaal administratief dossier is daarbij een essentieel instrument, met name omdat externe actoren als gemeentebesturen, artsen en belastingcontroleurs in de processen betrokken zijn. Dit bracht een ingewikkelde papieren administratie met zich mee. De digitalisering van de workflow maakt een veel vlottere dossierbehandeling mogelijk, zowel intern tussen onze diensten, als met de externe partners. Om gebruikers centraal te stellen heeft de Directie-generaal het frontoffice-backofficemodel ingevoerd. Het frontoffice behandelt in zijn Contact Center alle vragen van klanten, hetzij telefonisch, per , enzovoort. Wanneer nodig verwijst het frontoffice door naar de dossierbeheerders van het backoffice die de klant dan verder kunnen helpen. Dit principe favoriseert de ontwikkeling van een klantgerichte organisatiestructuur. Goede communicatie met onze gebruikers voorkomt onnodige aanvragen en versnelt de behandelingsprocessen. Organogram van onze organisatie Sinds 1 april 2008 bestaat de Directie-generaal uit een managementteam met ondersteuningscellen. Daarnaast zijn er vijf verantwoordelijkheidscentra: het Contact Center, met vier belangrijke entiteiten: - Callcenter; - Klantendienst; - Sociale dienst; - Sorteercentrum en Documentenbeheer; het Afhandelingscentrum; het Centrum voor Medische Expertise; de dienst Betalingen; de dienst Geschillen. Adviesorganen De Directie-generaal staat verder ook in voor het secretariaat van de adviesorganen: De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, belast met het onderzoek van alle algemene problemen betreffende personen met een handicap waarvoor de federale staat bevoegd is. De Commissie voor sociaal hulpbetoon, die advies geeft over individuele gevallen, die haar worden voorgelegd door de bevoegde minister. De nieuwe organisatie van de Directie-generaal streeft met zijn vlakke hiërarchische structuur naar de grootst mogelijke flexibiliteit om op uitdagingen van de toekomst te antwoorden. De teams of werkstations zijn samengesteld uit competente medewerkers die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Transparantie, efficiëntie en effectiviteit gaan hand in hand: daarom zijn de verantwoordelijkheden van alle entiteiten en diensten helder gedefinieerd en op elkaar afgestemd. 7

10 2 8

11 2008 9

12 2 Resultaten 2008 per prestatie De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT) itgevoerd of 31 % van het geheel aan expertises. De gemidu delde jaarlijkse onderzoekstermijn, uitgedrukt in maanden, bedraagt hiervoor 3,6 maanden. Doelgroep In principe kunnen de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming vanaf de leeftijd van 21 jaar tot 64 jaar worden aangevraagd bij het gemeentebestuur. De personen die deze tegemoetkomingen ontvangen behoren tot het stelsel Niet-bejaarden en blijven in dit stelsel, zelfs nadat ze de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Aantal rechthebbenden Het aantal rechthebbenden op een inkomensvervangende en/ of integratietegemoetkoming is in 2008 gestegen tot (+ 4,2 % tegenover 2007). Momenteel heeft 67,8 % van hen recht op zowel een inkomensvervangende tegemoetkoming als een integratietegemoetkoming, 22,7 % van hen heeft enkel recht op een integratietegemoetkoming en 9,5 % heeft enkel recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Terwijl de laatste categorie nagenoeg constant is gebleven, is de groep rechthebbenden op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming de laatste 3 jaar met meer dan 1/3 gestegen ten nadele van de groep rechthebbenden op enkel een integratietegemoetkoming. Aantal dossiers Het aantal inkomende dossiers voor de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming bedraagt voor 2008, de vijfjaarlijkse herzieningen niet meegeteld, dossiers, waarvan 45 % aanvragen, 29 % nieuwe aanvragen (hiermee wordt bedoeld: de aanvragen tot herziening) en 26 % ambtshalve herzieningen. Ten opzichte van 2007 is dit een stijging van 7 %. Het aantal uitgaande dossiers (de vijfjaarlijkse herzieningen niet meegerekend) bedraagt voor dossiers, waarvan 46 % een gunstige beoordeling hebben gekregen. Ten opzichte van 2007 zijn er 15,7 % dossiers minder afgehandeld. Uiteindelijk waren er eind 2008 nog dossiers in behandeling of 23,9 % meer dan eind Gemiddelde onderzoekstermijn De gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn, uitgedrukt in maanden, bedraagt 10,7 maanden. Vanaf 2007 worden enkel nog de gemiddelde onderzoekstermijnen voor de eerste en de nieuwe aanvragen vermeld omdat dit relevanter wordt geacht. Medische expertises Voor de toekenning van de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming zijn medische expertises 10 De regelmatige betalingen van inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen (zonder achterstallen) bedroegen voor ,5 miljoen euro of 8,5 % meer dan in Inflatiegezuiverd betekent dit nog altijd een stijging met 3,8 %. 2008: IVT/IT in cijfers Variatie met inkomende dossiers +7 % uitgaande dossiers -15,7 % rechthebbenden +4,2 % 1013,5 mio euro betalingen +8,5 %* (*)Inflatiegezuiverd: 3,8 %

13 De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Doelgroep Alleen personen met een gebrek aan zelfredzaamheid kunnen nog vanaf 65 jaar de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen. Aantal dossiers Het aantal inkomende dossiers voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bedroeg voor dossiers, waarvan 65 % aanvragen, 25 % nieuwe aanvragen (hiermee wordt bedoeld: de aanvragen tot herziening) en 9 % ambtshalve herzieningen. Ten opzichte van 2007 is dit een stijging van 4,3 %. Voor 2008 waren er uitgaande dossiers Tegemoet koming voor hulp aan bejaarden, waarvan 56 % een gunstige beoordeling hebben gekregen. Ten opzichte van 2007 zijn er 7,6 % dossiers minder afgehandeld. Uiteindelijk waren er eind 2008 nog dossiers in behandeling of 19,2 % meer dan eind Gemiddelde onderzoekstermijn De gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn, uitgedrukt in maanden, bedraagt 8,7 maanden. Zoals voor inkomensvervangende tegemoetkomingen en integratietegemoetkomingen worden vanaf 2007 enkel nog de gemiddelde onderzoekstermijnen voor de eerste en de nieuwe aanvragen vermeld. Medische Expertises Voor de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn medische expertises uitgevoerd of 39 % van het geheel aan expertises. Uitgedrukt in maanden bedraagt de gemiddelde jaarlijkse onderzoektermijn voor de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2,5 maanden. Aantal rechthebbenden Het aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is in 2008 gestegen tot (+ 1,8 % ten overstaan van 2007). De regelmatige uitbetalingen van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (zonder achterstallen) bedroegen voor ,4 miljoen euro of 5,9 % meer dan in Inflatiegezuiverd betekent dit een stijging van 1,4 %. 2008: THAB in cijfers Variatie met inkomende dossiers +4,3 % uitgaande dossiers -7,6 % rechthebbenden +1,8 % 414,4 mio euro betalingen +5,9 %* (*)Inflatiegezuiverd: 1,4 % Andere tegemoetkomingen De andere tegemoetkomingen hebben betrekking op oude tegemoetkomingen, waarvan de rechten in principe verworven blijven en die uitdovend zijn. Het gaat om: de gewone en de bijzondere tegemoetkoming (GT/ BT): nog rechthebbenden voor een bedrag van 14,1 miljoen euro; de aanvullende tegemoetkoming (AT): nog rechthebbenden voor een bedrag van 10,9 miljoen euro; de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen (TAGI): rechthebbenden voor een bedrag van 1,9 miljoen euro; de tegemoetkoming voor hulp van derden (THVD): 284 rechthebbenden voor een bedrag van 3,6 miljoen euro. 11

14 Hun totaal aantal bedraagt nog 2,4 % van het totaal aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming, en de uitbetaalde sommen bedragen 2 % van de regelmatige uitgaven van tegemoetkomingen. Eind december 2008 waren er personen met een erkenning van hun handicap: zij kregen een medisch attest om van de tegemoetkomingen en eventuele fiscale voordelen te genieten. Andere prestaties Attesten sociaal tarief gas en elektriciteit In april 2008 is ambtshalve aan ongeveer personen met een handicap die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit het jaarlijkse attest toegestuurd. Expertises Bijkomende Kinderbijslag (BKB) Hoewel de Directie-generaal geen tegemoetkomingen aan kinderen toekent, bestaat op federaal niveau een bijkomende bijslag voor zieke kinderen en kinderen met een handicap, uitbetaald door de kinderbijslagfondsen. Op vraag van de kinderbijslagfondsen voeren onze regionale centra voor medische expertise hiervoor de expertises uit en leveren ze de nodige attesten af. In 2008 zijn aldus expertises afgehandeld, of 3 % minder dan vorig jaar. De gemiddelde jaarlijkse onderzoekstermijn voor deze expertises is 3,1 maanden. Attesten Algemeen attest Het resultaat van een medische expertise wordt aan de persoon met een handicap bekendgemaakt in een algemeen attest. Dit algemeen attest maakt duidelijk of de persoon met een handicap al dan niet voldoet aan de medische voorwaarden voor het verkrijgen van sociale en/of fiscale maatregelen. Het attest wordt automatisch afgeleverd na een aanvraag voor een tegemoetkoming of een erkenning, of na aanvraag voor de toeslag bij de kinderbijslag voor kinderen met een handicap (Bijkomende kinderbijslag). 12 Ontheffingen saneringsbijdrage Ook aan de gerechtigden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap, aan wie niet automatisch de vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage in Vlaanderen kan worden toegekend, is ambtshalve een document en attest bezorgd. Indien deze personen in aanmerking komen, kunnen ze met dit attest een vrijstelling van de saneringsbijdrage aanvragen. In 2008 betrof deze maatregel rechthebbenden, waarvan er automatisch vrijgesteld konden worden. Deze automatische, klantvriendelijke afhandeling was mogelijk doordat de watermaatschappijen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Directie-generaal Personen met een handicap gegevens konden uitwisselen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Parkeerkaarten en nationale verminderingskaarten op het openbaar vervoer Maatregel Een van de maatregelen waarvan personen met een handicap onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten betreft de parkeerkaarten en de nationale verminderingskaarten op het openbaar vervoer. De Directie-generaal levert deze parkeer- en verminderingskaarten af op basis van een geldig medisch attest of na een

15 gunstige medische expertise door een van onze regionale centra voor medische expertise. Deze parkeerkaarten en verminderingskaarten zijn vanaf de toekenningsdatum onbeperkt of in duur beperkt geldig. Sinds 1 juli 2007 kunnen de aanvragers van een parkeerkaart ook gebruikmaken van het elektronische loket Communit-e. Aantal kaarten Er zijn in parkeerkaarten en verminderingskaarten voor het openbaar vervoer aangevraagd en parkeerkaarten en verminderingskaarten afgeleverd. Voor de uitgereikte parkeerkaarten is dat meer dan het dubbele van tien jaar geleden, voor de verminderingskaarten minder dan de helft. Geschillen Tegen alle beslissingen genomen door de Directie-generaal kan men een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank. De statistieken van de geschillen voor het jaar 2008 bevestigen de tendens van het voorafgaande jaar 2007, namelijk: Het aantal verzoekschriften, dat eerder sterk toegenomen was, is nu gestabiliseerd. Het aantal verzoekschriften op medische gronden ligt procentueel zeer hoog: er wordt vaak reeds een beroep aangetekend zodra het geneeskundig attest ontvangen wordt en nog voordat de administratieve beslissing is genomen. De verhouding tussen gegronde en ongegronde vonnissen blijft stabiel (+ 50 % gegrond % ongegrond). Het aantal hogere beroepen blijft beperkt, zeker wat de door het departement ingestelde hogere beroepen betreft. Terugvorderingen en Commissie voor sociaal hulpbetoon De Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap omvat een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling. Elke afdeling is samengesteld uit een voorzitter en zeven leden met een bijzondere expertise in de gehandicaptenzorg. De commissie brengt op verzoek van de minister advies uit over individuele dossiers. De bevoegde minister kan immers in behartenswaardige gevallen en na advies van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap geheel of gedeeltelijk afzien van de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen. De commissie verstrekt haar advies na kennis te hebben genomen van een maatschappelijk onderzoek naar de sociale en financiële toestand van de betrokkene. Nederlandstalige dossiers terugvorderingen In 2008 onderzocht de Nederlandstalige afdeling dossiers. In 18 % van de gevallen bleef de schuldvordering behouden, in 16 % bleef ze gedeeltelijk behouden. In 65 % van de gevallen werd aan de schuldvordering verzaakt. De Directie-generaal vordert voor deze dossiers een totaalbedrag van ,29 euro terug en verzaakt aan een bedrag van ,13 euro. Franstalige dossiers terugvorderingen De Franstalige afdeling onderzocht dossiers in In 8 % van de gevallen bleef de schuldvordering behouden, in 13 % bleef ze gedeeltelijk behouden. In 79 % van de gevallen werd aan de schuldvordering verzaakt. De Directie-generaal vordert voor deze dossiers een totaalbedrag van ,67 euro terug en verzaakt aan een bedrag van ,14 euro. 13

16 3 14

17 rces 15

18 3 Klanten De Klantendienst Streven naar een goede dienstverlening De Klantendienst streeft ernaar zo snel als mogelijk een adequaat schriftelijk antwoord te geven aan mensen die contact opnemen om informatie, vooruitgang van de dossiers, interpretatie en toepassing van de reglementering en de procedures, enzovoort te kennen. Klachtenbehandeling Sinds 1 juli 2008 is de Directie-generaal Personen met een handicap gestart met een project rond klachtenbehandeling. We beschouwen een goede afhandeling van klachten als een belangrijke hefboom om de klantentevredenheid te vergroten. Bovendien is elke klacht een gelegenheid tot kwaliteitsverbetering. Wanneer de klachten goed worden verwerkt en de oorzaken worden aangepakt, kan de Directie-generaal aanzienlijke verbeteringen boeken. Ongeveer 50 % van de klachten werd via internet ingediend. Sommige klachten liepen binnen per fax. Van alle binnengekomen klachten was 45 % ontvankelijk. Het hoge aantal nietontvankelijke klachten is onder andere te wijten aan: het onvolledig invullen van het webformulier (45 %); klachten die buiten de bevoegdheid van de Directiegeneraal vallen (14 %); betwistingen over gerechtelijke beslissingen (11 %); louter vragen naar informatie (30 %). De houding van de medewerkers tijdens het klantencontact maakt 18 % van de ontvankelijke klachten uit. Ongeveer 45 % van de ontvankelijke klachten gaat over de termijnen 16 (beslissingen of verkrijgen van informatie). Een terugkerende categorie van klachten (24 %) betreft fouten of slordigheden inzake de behandeling van de aanvragen. 12 % van de grieven betreft willekeur in beslissingen en gebrek aan objectiviteit. De meeste klachten (85 %) betreffen het Afhandelingscentrum en het Centrum voor Medische Expertise: zij onderzoeken de aanvragen en hun oordeel kan beslissend zijn voor het krijgen of behouden van tegemoetkomingen of rechten. De oorzaak van de klachten verschilt echter tussen deze diensten. Bij het Afhandelingscentrum is de termijn de voornaamste oorzaak van klacht (66 %). Bij het Centrum voor Medische Expertise is de houding (72 %) de voornaamste oorzaak van de klacht. 91 % van de ontvankelijke klachten kon de Directie-generaal afhandelen binnen de voorziene termijn: 15 werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht tot de communicatie van de resultaten van het onderzoek aan de klager. 9 % van de klachten kon worden behandeld binnen de 30 werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht. De medewerkers van de klachtenbehandeling registreren en volgen alleen klachten op over de dienstverlening. Klachten gericht aan het FOD die buiten onze bevoegdheid vallen, sturen we door en we brengen hiervan de klager op de hoogte. Tevredenheidsenquête meet klantvriendelijkheid In 2006 heeft de federale overheid een charter opgesteld voor een klantvriendelijke overheid. De FOD Sociale Zekerheid sloot zich daarbij aan door de ondertekening van een protocol. De tevredenheidsenquête van de Directie-generaal Personen met een handicap, die werd uitgevoerd eind 2007 en waarvan de resultaten nu beschikbaar zijn, kadert in dit opzet.

19 Grote steekproef De tevredenheidsenquête werd uitgevoerd tussen half oktober en half november personen ontvingen per post een vragenlijst. Deze groep werd willekeurig gekozen uit een totaal van circa mensen die een beslissing over hun aanvraag hadden ontvangen tussen januari en september personen (41 %) beantwoordden de vragenlijst. De enquête had betrekking op alle diensten en peilde naar de tevredenheidsgraad op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid, snelheid, vriendelijkheid, efficiëntie en klantgerichtheid. Enquêteresultaten Personen met een handicap zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Ongeveer twee derde is tevreden tot zeer tevreden: - 51 % is zeer tevreden (8 tot 10/10); - 65 % is tevreden tot zeer tevreden (7 tot 10/10); - 14 % is niet tevreden (1 tot 4/10). Personen ouder dan 65 zijn het meest tevreden. Duitstaligen zijn het meest tevreden. Nederlandstaligen zijn gemiddeld tevreden. Franstaligen zijn het minst tevreden. Positieve punten: vriendelijkheid, duidelijke informatie, leesvriendelijke documenten. Verbeterpunten: wachttijd aan telefoon, wachttijd voor de beslissing en de doorverwijzing naar de DG Personen met een handicap. Prioriteiten Verbeterpunten: behandelingstermijn van aanvragen en responstermijn bij informatievragen. Aandachtspunten: doorverwijzing. Te behouden: openingsuren en leesbaarheid van de documenten. Optimaal te benutten: luisterbereidheid en vriendelijkheid. Het callcenter Het callcenter van de Directie-generaal Personen met een handicap is uitgegroeid tot een gewaardeerd aanspreekpunt voor personen met een handicap. Via telefoon, fax en krijgen zij informatie over reglementeringen en toepassingen alsook inlichtingen over hun dossier. Het callcenter werkt in twee stappen. In een eerste stap treedt het callcenter op als frontoffice : de eerste lijn die antwoordt op algemene vragen of vragen die geen grondige dossierkennis vergen. Voor antwoorden die meer diepgang vereisen, volgt een tweede stap waarin het frontoffice contact legt met de dossierbeheerders in het backoffice. Servicefactor stijgt De ongeveer 33 medewerkers van het callcenter beantwoordden in oproepen, een stijging met 10,8 % tegenover Het aantal telefonische contacten daalde met De servicefactor, het percentage oproepen waarbij een persoonlijk gesprek is begonnen binnen de 30 seconden, is daarentegen gestegen van 17,5 % tot 27,6 %. Sociale permanenties Om een vlotte communicatie te verzekeren tussen onze administratie en burgers, externe professionals en gemeentelijke administraties, heeft de Directie-generaal 21 maatschappelijk assistenten. Zij houden dagelijks zitdagen in Brussel en één keer per maand in een honderdtal gemeenten verspreid over het land. Ze leggen indien nodig huisbezoeken af. De maatschappelijk assistenten hebben als voornaamste taak hun klanten te informeren over hun rechten op gebied van tegemoetkomingen en afgeleide voordelen. Daarnaast 17

20 i nformeren ze klanten over de stand van zaken van hun dossier en wijzen ze mensen de weg naar de meest aangewezen diensten, ook buiten de FOD Sociale Zekerheid. De maatschappelijk assistenten onderhouden op regelmatige basis contacten met lokale welzijnsdiensten. Zij zijn tevens belast met het sociaal onderzoek naar de inkomsten en uitgaven die verband houden met de handicap, opdat de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de minister een gefundeerd voorstel zou kunnen doen over het al dan niet terugvorderen van uitbetaalde sommen. Enquête bij professionele partners De Directie-generaal organiseerde in 2007 een enquête bij haar professionele partners - sociale werkers en eerstelijnsmedewerkers van ziekenfondsen en belangenverenigingen - om te onderzoeken welke informatie zij verwachten van de Directie-generaal. De resultaten van de enquête leidden tot twee initiatieven in 2008: een opendeurdag en de inrichting van informatiesessies voor deze doelgroep. Professionals op opendeurdag Uit de enquête bleek dat sociale werkers geïnteresseerd waren om diepgaander kennis te maken met onze Directie-generaal: een mooie en ook laatste gelegenheid om een opendeurdag te organiseren in de kantoren in de Zwarte Lievevrouwestraat, nog vóór de grote verhuisoperatie naar de Finance Tower zou aanvatten. Tijdens deze opendeurdag werd dieper ingegaan op de werking van het Contact Center van de Sociale dienst. Externe professionals konden achter de schermen kijken in een werkstation, de plek waar een team dossiers behandelt. Daarnaast konden ze vaststellen hoe de dienst Documentbeheer 18 uizenden pagina s per dag inscant voor gebruik in het kader d van het digitale dossier, een hoeksteen in de vernieuwde werking van de Directie-generaal. Ze kregen ook een rondleiding in het Centrum voor Medische Expertise. Met 147 bezoekers kunnen we spreken van een succes. Informatiesessies voor externe professionals Uit de enquête is een grote behoefte aan informatie naar voren gekomen. Daarom heeft de Directie-generaal een groep van specialisten samengesteld die met name informeert over medische en administratieve zaken. De infosessies zijn gestart in september 2008 in onze lokalen. Ondertussen werden al meer dan dertig sessies gegeven aan externe professionals. Website en digitale nieuwsbrief De website van onze Directie-generaal, handicap.fgov.be, en de digitale nieuwsbrief HandiFlash zijn voor de Directie-generaal belangrijke communicatiemiddelen. De website handicap.fgov.be De website wordt vooral bezocht door professionele gebruikers: 41 % zijn collega s van overheidsdiensten, 31 % komt uit de zorgsector. De professionelen beschouwen de site als een referentiepunt waar ze betrouwbare informatie krijgen en op de hoogte blijven van nieuws uit de sector. De meest bezochte onderwerpen zijn de sociale en fiscale voordelen en de wetswijzigingen in de tegemoetkomingen, zoals de procedures voor het indienen van aanvragen en de parkeerkaarten. Maandelijks ontvangt de website bezoekers.

1 DG Personen met een handicap

1 DG Personen met een handicap DG Personen met een handicap 1 DG Personen met een handicap 2 1 VOORSTELLING A. Doelstellingen en opdrachten Directie Generaal B. Organogram De Directie-generaal (DG) Personen met een handicap helpt personen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

1 Personen met een handicap

1 Personen met een handicap 1 Personen met een handicap 1.1 Uitbetaling van tegemoetkomingen 2010 Détails 1.1.1. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Inkomensvervangende tegemoetkoming De inkomensvervangende tegemoetkoming

Nadere informatie

Op weg naar verandering

Op weg naar verandering Op weg naar verandering JAARVERSLAG 2007 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Verantwoordelijke uitgever André Gubbels Zwarte Lievevrouwstraat 3c 1000 Brussel Bronnen Diensten DG Personen met een

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSONEN MET EEN HANDICAP O1 PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.1. Uitbetaling van tegemoetkomingen 1.1.1. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Inkomensvervangende tegemoetkoming: De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap De tegemoetkomingen aan Personen

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

jaarverslag 2009 Keerpunt

jaarverslag 2009 Keerpunt jaarverslag 2009 Keerpunt Inhoud Voorwoord 1 Tot uw dienst 5 Toegankelijke organisatie 7 Callcenter 7 De Sociale dienst 10 Klantendienst 15 Het Sorteercentrum en Documentatiebeheer 20 Het Afhandelingscentrum

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Charter voor een klantvriendelijke overheid Charter voor een klantvriendelijke overheid 1. Dienstverlening aan de klant De RSZPPO richt zich in de eerste en voornaamste plaats tot vier types van cliënteel: - Gezinnen die kinderbijslag genieten,

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?...

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd.

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd. Bijlage 5 In het Jaarverslag 2007 hebben wij het charter voor een klantvriendelijke overheid gepubliceerd. Dit charter is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de openbare

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers 1 Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Rijksregister? Na een eerste onderzoek naar de graad van tevredenheid van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat werd uitgevoerd begin

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/090 BERAADSLAGING NR 09/050 VAN 1 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OPGENOMEN

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor professionals

Handleiding My Handicap voor professionals Handleiding My Handicap voor professionals Inhoud Hoe krijg ik toegang tot MyHandicap voor professionals?... 1 Hoe gebruik je My Handicap?... 2 Inloggen... 2 Screening... 3 Een nieuwe aanvraag indienen...

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Betreft: Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid en Federale Overheid

Betreft: Protocol klantgerichtheid FOD Sociale Zekerheid en Federale Overheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Victor Hortaplein 40 bus 20 1060 Brussel Contactpersoon: Machteld Ory 02/528.63.18 machteld.ory@minsoc.fed.be Betreft:

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

parkeerkaart voor personen met een handicap

parkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger parkeerkaart voor personen met een handicap Inhoudstafel 1. Wat?... 2 2. Waarvoor dient de parkeerkaart?... 2 In België:... 2 In de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan, 50 bus 150 B 1000 BRUSSEL Directie-generaal Personen met een Handicap Sociale Dienst Personen met een Handicap De tegemoetkomingen aan Personen

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service.

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Implementatie van VisaCare, een expertsysteem dat voldoet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap

FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1702 DEVRESSE DUGENOU MAXIMILIEN JEAN-CLAUDE RUE ZWARTEWITTESTRAAT DU MONT 13 330c 1000 BRUSSEL 5640 METTET DOOR MIJ, DEVRESSE JEAN-CLAUDE,

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MET BETREKKING TOT DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN

OVEREENKOMST TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MET BETREKKING TOT DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN OVEREENKOMST TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MET BETREKKING TOT DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN Samenwerking en verantwoordelijkheden 1. De FOD Sociale Zekerheid en het

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor burgers

Handleiding My Handicap voor burgers Handleiding My Handicap voor burgers Inhoud 1. Hoe gebruik je My Handicap?... 2 A. Algemene informatie... 2 B. Hoe inloggen?... 2 C. Hoe een screening uitvoeren?... 5 C. Hoe raadpleeg ik mijn dossier?...

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor ziekenfondsen

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor ziekenfondsen Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor ziekenfondsen Inhoud Inhoud... 1 Interne processen binnen het ziekenfonds... 4 Kan de aanvraag aan een loket gebeuren of moeten we aparte

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid

FOD Sociale Zekerheid FOD Sociale Zekerheid Prestatiemeting, Begroting en Boekhouding Studiedag Overheidsboekhouding 9-12-2004 1 De federale boekhouding Een nieuwe beheersoptiek: het management van de FOD is verantwoordelijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OUDENAARDE/RMIB-SCP-/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van WEMMEL de Limburg Stirumlaan 116 1780 WEMMEL Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI WEMMEL/W65B-STOF/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/194 BERAADSLAGING NR. 15/070 VAN 3 NOVEMBER 2015 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 Rapport Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam (UWV) tot het moment dat hij zich tot de Nationale

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/270 BERAADSLAGING NR. 12/072 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie