Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Gelderland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Gelderland."

Transcriptie

1 Werkbezoek Raad voor Cultuur aan provincie Gelderland. De Raad voor Cultuur bezocht tijdens een werkbezoek een groot aantal culturele instellingen in de provincie Gelderland en stelde met plezier vast dat Gelderland een provincie is waar de cultuur leeft en werkt. Waar experimenten plaatsvinden, waar nieuw publiek voor kunst en cultuur gezocht wordt en waar de Cultuurverkenning van de raad gelezen is en wordt bediscussieerd, zoals bleek op een debatavond in de Rozet in Arnhem, waar meer dan 160 in cultuur geïnteresseerden op afkwamen. Hieronder korte verslagen van de bezoeken aan de individuele instellingen in Gelderland, opgetekend door Monique de Louwere en Joop Daalmeijer.

2 Gelders Orkest - George Wiegel (algemeen directeur) en Maartje Broekhans (zakelijk manager) Steden zijn strikt noodzakelijk om een orkest voldoende publiekscapaciteit te bieden. Werken in een verstedelijkt, wat groter gebied, is ook van belang. Een orkest laten reizen kost namelijk veel geld. Het Gelders Orkest beperkt zich tot regulier symfonisch aanbod in de vier grote steden (ca inwoners) met af en toe een optreden in Utrecht of Amsterdam of Duitsland. In Doetinchem wonen minder mensen, maar daar is het achterland weer groot. Er zijn in de regio grote zalen waar minimaal 800 mensen in kunnen en het orkest heeft er een groot podium. De publieksfaciliteiten daar geven mensen ook een uitgaansbeleving. De strijkers van het orkest gaan ook naar Zutphen en Ede, kleinere plaatsen, waar ze in klein verband optreden zonder dirigent. Zo wordt een groot deel van de provincie bespeeld. Het GO heeft onderzoek gedaan waarin werd vastgesteld dat de reisbereidheid van het publiek 37 minuten is. Dat betekent dat iedereen dus gemakkelijk in een van de grotere steden een concert kan bijwonen. Maar er is helaas wel een witte vlek: Tiel. Daar zijn geen faciliteiten om op te treden. Het GO betreurt dat zeer. Met heeft er wel gespeeld in de tuin van een baron, maar de subsidieregelingen van de provincie zijn voor zulke incidentele dingen nauwelijks aanwezig. Een particulier kan het niet opbrengen de technische faciliteiten aan te bieden (podium, licht, versterking), zodat dergelijke tuinconcerten helaas zeldzaam zijn. GO zoekt uit of men in de zomer helemaal in eigen beheer kan optreden op andersoortige plekken. Techniek, bijvoorbeeld geluidstechnici, moet dan worden ingehuurd. Een plek waar je toegang kan heffen voor zulke concerten, is bijvoorbeeld het openluchttheater in Nijmegen. Er is slechts capaciteit voor 1100 bezoekers, net te weinig om het optreden kostendekkend te maken.

3 Het is voor het GO niet altijd noodzakelijk om quitte te spelen of iets te verdienen. Het zou wel wenselijk zijn, want met extra financiële middelen zijn grote, kostbare producties zoals het War Requiem van Britten (uitgevoerd tijdens de herdenking van Market Garden) nog net mogelijk. Het GO hecht er aan mee te doen aan zulke manifestaties, omdat het daarmee een rol speelt in de Gelderse samenleving. Er is nu gelukkig een groeiende abonnementsverkoop, vorig jaar een stijging van 10% en nu wordt 20% meer verkocht. Er is in de regio wel concurrerend aanbod, waardoor het vaste publiek in plaats van 10 keer, nu nog maar 6 keer naar het GO gaat. Er is dus eigenlijk sprake van overaanbod: teveel van hetzelfde (klassieke muziek, kamermuziek). En er is te weinig pop of jazz. De raad vraagt zich af of het wenselijk is meer profilering aan te brengen tussen de symfonische orkesten onderling. Dus niet overal hetzelfde doen maar elk orkest laten kiezen voor een artistiek profiel of rolprofiel (educatie). George Wiegel heeft er voor gekozen om een groot symfonie orkest te blijven met nadruk op laat-romantisch repertoire. Het Symfonieorkest uit Enschede, waar GO mee samenwerkt, heeft met dirigent Jan Willem de Vriend gekozen voor vroeg-klassiek repertoire. Daarmee is duidelijk sprake van afstemming. Natuurlijk kunnen de beide orkesten optreden in elkaars zalen, maar het bezwaar is en blijft dat reizen met een orkest duur is. (Musici en instrumenten.) Het GO vindt dat men wat breder repertoire moet aanbieden en dat een paar maal achter elkaar moet uitvoeren, om zo de kosten van de repetitietijd beter te verdelen. Uit onderzoek blijkt dat een achtste deel van het vaste publiek van het GO de kenners - op donderdagavond naar Amsterdam gaat naar concerten van het KCO. De bredere groep zijn de vijftigers, cultureel geïnteresseerd, maar zij reizen niet. De groei van het aanhang voor het GO moet van deze groep

4 komen. Het GO verwacht dat de huidige dertigers zich op oudere leeftijd niet zomaar bekeren tot de klassieke muziek, zoals vroeger wel het geval was. Dat automatisme is wel weg, zoals ook in de Cultuurverkenning van de raad voor cultuur wordt beschreven. Wiegel stelt zich ten doel om met het orkest aansluiting te zoeken bij een jongere groep, zoals bij concerten met Wende. Het GO heeft ervoor gekozen om zich met klassiek-moderne muziek bij Wende aan te sluiten. In een concertzaal zou het traditionele publiek weglopen. Maar bij het concert zaten de Wende-fans ademloos te luisteren. Wiegel ziet ook een andere ontwikkeling, waarmee hij publiek kan bereiken, ook kan de muziekcanon worden uitgebreid. Concluderend: profilering ja, in de zin van publieksbinding. Als je gaat naar profilering op inhoud, dan ga je naar de makerskant. Het model dat de programmeur van een orkest en schouwburg wel weet wat goed is voor de mensen, werkt niet meer. Vast staat volgens Wiegel dat het publiek minder behoefte heeft aan profilering. Men wil wel afwisseling. De afdeling marketing moet daarom voortdurend in gesprek zijn met het publiek. Het publiek geeft een beleving aan, het orkest zoekt een antwoord. Topmusici in Nederland kunnen volgens Wiegel in 4 repetities een werk instuderen. Hij zou het stuk dan vier tot zeven maal achtereen willen spelen. Maar managers van dirigenten en solisten hebben een andere optiek: iedere avond willen ze optreden in een ander land met weer een ander orkest. Ze zijn dus niet geïnteresseerd in vier dagen repeteren en dan aansluitend vier tot zeven avonden het werk op wisselende plaatsen spelen. Orkesten zijn soms helaas gedwongen het verdienmodel van dirigenten en solisten te volgen. Maar als een paal boven water blijft staan: het is rendabeler om vaker op te treden. De CAO van het GO is vernieuwd en het aantal uren van veel vaste aanstellingen is na de bezuinigingen soms sterk verlaagd. In een documentaire van Omroep Gelderland zie je de pijn van het veranderen. Musici willen musiceren, dat is de drijfveer. Maar de aanstellingen zijn fors veranderd. Orkestleden moeten gaan functioneren als kleine ondernemers. Naast hun werk in het orkest als musicus moeten ze lesgeven, in ensembles spelen, of in andere sectoren werken. Het GO heeft inmiddels een naam opgebouwd op het gebied van filmbegeleiding. Het GO wil wegblijven van musicologische verdiepingen, maar wel en vooral aanraakbaarheid creëren en dan gaandeweg meer verdieping aanbieden. Via youtube kun je nieuwe generaties bereiken. Daarmee actief een community bouwen werkt goed. Het gaat daarbij om actieve inspanning, smaak meten, communiceren. Mensen moeten erbij willen horen. Sponsoring bestaat steeds minder of gaat moeizamer, maar nieuwe vormen blijken mogelijk. VGZ sponsort veel ondernemingen en heeft het GO gevraagd om iets aan eenzaamheidsbestrijding te doen. Het GO heeft die vraag opgepakt en onmiddellijk aangeboden dat mensen kunnen kijken bij repetities van het orkest. Zo worden moeilijke uren overdag voor eenzamen dragelijk en komen ze in contact met anderen. Het is weer een manier van waardecreatie die het orkest kan aanbieden. Zie ook:

5 Introdans in Arnhem - Ton Wiggers (algemeen directeur), Roel Voorintholt (artistiek directeur) en Jan Houwert (bestuurslid) Introdans bestaat 43 jaar, gevestigd in Arnhem, maar is ook een reizend dansgezelschap voor de rest van Nederland, net als de Nederlandse Reisopera. Introdans is blij met de BIS. Maar de bezuiniging was wel erg ingrijpend. Men is van 24 vaste dansers naar 14 teruggegaan. Introdans heeft het daardoor zwaar. Er zijn twee gezelschappen onder de noemer van Introdans: Introdans en Introdans Ensemble voor de Jeugd. Artistiek zijn er geen problemen. Introdans Ensemble voor de Jeugd bestaat 25 jaar. Het is een uniek dansgezelschap, dat werk van choreografen van naam aangepast of speciaal gecreëerd voor kinderen brengt: volwassen dans voor een jong publiek. Een andere belangrijke activiteit is Introdans Interactie, dat een groot bereik heeft. Men laat heel diverse groepen van bejaarden tot mensen met een beperking dansen. Ook op het podium. Met klinkende resultaten, zo stelt de directie vast. Twee jaar geleden wilde men de jeugdgroep laten vallen, omdat daar na de bezuiniging geen geld meer voor was. De Provincie heeft vervolgens een eenmalige injectie gegeven. Introdans hoopt dat er meer geld komt in het nieuwe kunstenplan. Introdans wil de interactie taken vasthouden. Zo worden ouderen in de wijken bediend, evenals mensen met beperking. En wat blijkt steeds weer: kunst werkt helend en verzorgend.

6 Introdans zegt heel goedkoop te produceren. De provincie hamert nu op ondernemerschap. Maar de rek is er uit. Er wordt daarom veel met stagiaires gewerkt, maar daarmee komen de verhoudingen in het dansgezelschap onder druk te staan. Op 14 dansers zijn er 10 stagiaires. Er is ook een gevecht om goede stagiaires door de verschillende dansgezelschappen in Nederland. Het eigen inkomstenpercentage is 37,5 procent. Private sponsoring en bijdragen van het bedrijfsleven komen moeilijk of niet van de grond. Daarnaast heeft Introdans ook geen invloed op theaters om entreeprijzen te verhogen. Er moet onder druk van gemeentelijke bezuinigingen daarnaast veel onderhandeld worden met theaters over uitkoop voor soms heel kleine bedragen. Introdans reist ook regelmatig naar het buitenland. Er is een vraag uit China, maar het lukt nu bijvoorbeeld niet om reiskosten voor dit optreden gefinancierd te krijgen. Sommige buitenlanden betalen goed, zoals Zwitserland, Duitsland, België. Maar voor Azië ligt het moeilijk. Het Jeugdgezelschap is internationaal bekend. Tournees van het jeugdgezelschap zijn vaak een combinatie van voorstellingen, masterclasses en uitwisseling. In Zuid-Afrika waren er workshops in de townships. Zie ook:

7 Generale Oost - Eve Hopkins (Generale Oost), Frank Tazelaar (Wintertuin), Rob Kramer (Productiehuis ON) Onze gesprekspartners zijn de vertegenwoordigers van drie productiehuizen (dans, popcultuur en literatuur) die zich hebben verenigd in het platform De Nieuwe Oost, waarin gezamenlijk interdisciplinaire talentontwikkelingsprojectenworden geïnitieerd. Aanleiding voor de oprichting van De Nieuwe Oost was het wegvallen van de subsidie voor productiehuizen. Men was bang dat alle afgestudeerden van bijvoorbeeld Artez meteen zouden wegtrekken richting Randstad. Talentontwikkeling moet blijven, ook in de regio, zo is de gedachte! Generale Oost is eigenaar geworden van hun theaterpand aan de Rijnstraat. Ze gaan de publieksingang aan de andere kant maken, bij het plein, vlakbij Rozet en het filmhuis. Men wil een ontmoetingsplek zijn en connecties maken via communities. Er ontstaat zo een lokale binding en als het kwaliteit heeft maakt men ook de stap naar het buitenland.

8 Frank Tazelaar is artistiek directeur van het productiehuis voor literatuur, Wintertuin, en daarnaast hoofd schrijfopleiding bij Artez. Dit jaar zijn er voor het eerst afstudeerders. Artez wil in het kader van talentontwikkeling een langlopende lijn ontwikkelen tot en met 80-jarigen in verzorgingstehuizen, met artists in residence.de Nieuwe Oost is genoemd in de brief van de minister over talentontwikkeling als best practice. Talentontwikkeling hoeft niet binnen de signatuur van een gezelschap te blijven. In pop en literatuur bestaan geen gezelschappen en dat geldt ook voor interdisciplinaire vormen van werken. Bij de Nieuwe Oost is het beeld dat kunstenaars zelfstandige beroepspraktijken hebben, die via netwerken met elkaar zijn verbonden. Een maker kan zich hierdoor snel bewegen. Er zijn natuurlijk nog wel regelingen bij fondsen. Maar de fondsen zijn nog erg disciplinair georganiseerd. Interdisciplinariteit vind je niet terug in de bestaande regelingen, terwijl deze manier van werken wel van deze tijd is en juist interessante dingen oplevert. De regionale overheid financiert De Nieuwe Oost nu nog wel. Het platform streeft naar een partnerschap tussen de regionale visie op talentontwikkeling en wat er landelijk gebeurt. Regionaal wordt rondom academies en andere instellingen het idee van een platform uitgewerkt. Daar ontstaan communities waar makers zich aan verbinden. Als voorbeeld van het succes van een dergelijke aanpak noemt Tazelaar de regionale boekhandels: regionale boekhandels zetten veel meer om dan de grote ketens, die te veel een monocultuur laten zien. In een community-aanpak werken schrijvers samen met vormgevers. Er is volgens Tazelaar sprake van een papieren Renaissance. Het schrijverschap omvat veel meer dan voorheen.

9 In de popcultuur vindt ook verbreding plaats, vertelt Rob Kramer van ON (Productiehuis Oost-Nederland, voor popmuziek). Er was binnen die sector altijd al een do it yourself mentaliteit. Men leert van de theater- en literatuurhoek manieren van presenteren. Optredens in de pop leveren, zeker voor beginners, erg weinig geld op. Omgerekend verdient een artiest niet meer dan 100 euro per show, waarin alle reiskosten en repetitietijd en apparatuur zijn opgenomen. Kosten van marketing en cd moeten dan ook nog van de opbrengst worden afgetrokken. Kortom: geen vetpot. Voor het landsdeel Oost geldt dat talentontwikkeling een economische component heeft. Er moet breeding ground zijn voor onder andere de afgestudeerden van Artez. En talent dat blijft, trekt weer nieuwe talenten aan. En, de voormalige studenten geven hun kennis weer door aan de opleidingen, door les te geven. Er zijn meerdere communities rond schrijvers die de taalgrens over gaan. De deelstaat Nordrhein Westfalen telt 9 miljoen inwoners op een half uur rijden afstand. Het taalprobleem speelt niet echt een rol. Zo is er het Independant Publishing Festival. De Kulturstiftung NRW in Düsseldorf beheert het geld van de deelstaat, maar de contacten verlopen niet altijd soepel. De Raad voor Cultuur zou hierover moeten spreken met de Kulturstiftung. Voor dans is de taal aan de andere kant van de grens geen probleem. Maar, het publiek voor moderne dans is wat teruggelopen. Nieuwe generatie dansmakers werken multidisciplinair, ze staan heel erg open, werken samen met anderen, zoals met koren, dichters, orkesten en met wetenschappers. Moet je je meer richten op verstedelijkte gebieden, zoals in de Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur wordt gesteld? Innovatieve kracht, zo vindt Generale Oost, zit in de regio inderdaad rondom een paar kernen: Zwolle, Nijmegen, Enschede, Arnhem. Welke rol kan cultureel kapitaal spelen, als steden steeds belangrijker worden? Het profiel is overal anders. Dat maakt een instelling bijzonder. Maar hoe kan de overheid inspelen op initiatieven die ontstaan? Als je kiest voor een structuur moet je dan kijken naar regio? Structuur heeft zijn basis in de regio en is overal anders gericht, maar het platform is internationaal gericht. (40 procent van de Artez populatie is internationaal.) Partnerschap met overheid en regio is belangrijk: bestuurlijke verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling moet niet alleen regionaal zijn, maar ook landelijk. Steden moeten wel aantrekkelijk worden gemaakt voor jonge makers, vindt Generale Oost. Leegstand moet worden aangepakt, door bijvoorbeeld ook te investeren in jongeren die zich dan kunnen vestigen. Via de deelnemers binnen Generale Oost is een ontwikkeling op gang gekomen. Ze noemen het Agentschap nieuwe stijl. Afgestudeerden krijgen steun bij het maken van contracten, het onderhandelen over werk e.d. Er zijn namelijk steeds minder Agents en jonge mensen komen bij de bestaande grote Agents al helemaal niet aan de bak. Uit die nood is dit initiatief ontstaan. Daarnaast kan het Agentschap nieuwe stijl ook behulpzaam zijn bij beeldend kunstenaars, schrijvers en musici die al een aantal jaren werken aan de uitbouw van hun carrière. Zie ook:

10 Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen - Janine Perryck, Peter van den Tweel, Ton Roozen en Rian Haarhuis in kasteel Cannenburch. De stichting Het Geldersch Landschap & Kasteelen werd in 1929 opgericht door Baron van Heemstra en mr. P.G Tienhoven. De stichting bestaat 85 jaar. In 2004 was er een fusie met de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (in 1940 opgericht door dezelfde baron). Er is nu één organisatie met een raad van toezichtmodel. De stichtingen bestaan nog apart vanwege risicospreiding. Aanleiding voor de oprichting was de dreigende onteigening van landgoed Warnsborn. Doel werd om ensembles van gebouwen, landschappen en collecties in stand te houden. Erfgoed, economie en ecologie horen bij elkaar. En ook beheerjacht en roofvogelshows. Beide aspecten zijn onderdeel van het cultureel erfgoed. Dit jaar kwamen 500 begunstigers van de Stichting naar de jaarvergadering, met aansluitend excursies naar Rosendael en Warnsborn. De stichting heeft 80% eigen inkomsten, bijeengebracht uit pachten en huren, openstellingen, bijdragen van donateurs, legaten en giften. De stichting houdt de entreeprijzen bewust laag, om een zo groot mogelijke toegankelijkheid te stimuleren. Het bestuur overweegt deelname aan de Museumjaarkaart. Binnen de organisatie zijn erfgoed & collectie en bouwkunde twee afdelingen. De uitvoering van onderhoud en restauratiewerk wordt deels gedaan door de organisatie volgens de leerling-meester formule om kennisoverdracht te garanderen. Het bezit bestaat uit 150 terreinen met 650 gebouwen en groeit nog aan. De organisatie telt 100 medewerkers: de beheerders, waarvan 25 aan kastelen zijn verbonden en 75 aan groenvoorzieningen. Daarbij komen nog

11 ruim 700 vrijwilligers. Contact met de omgeving is belangrijk. Daarom investeert de stichting in deze opzet. De stichting is de grootste landschap en kastelen stichting van Nederland. Men houdt het idee van cultuurlandschappen aan en zoekt naar planten en dieren die er bij horen. Men heeft ook de POM-status. De beschrijving van interieuronderdelen is volledig gedigitaliseerd. Familieportretten worden in bruikleen gegeven op de oorspronkelijke plek. Rosendael, zo vindt het bestuur, zou eigenlijk in de canon van Nederland moeten komen. De stichting probeert zoveel mogelijk op eigen benen te staan en heeft donateurs, meer dan 60 bedrijfsrelaties, ruim 700 vrijwilligers. De positionering van de organisatie is goed. Er wordt inmiddels ook gewerkt met social media. Het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden is belangrijk. Een nieuwe trend is natuurbegraven De stichting is benaderd of zij plekken beschikbaar heeft. Vakantiewoningen kan ook een nieuwe trend worden. Een zeker mate van afhankelijkheid van de overheid is goed. Een ondersteuningsbijdrage voor openstelling van de kastelen is daarbij wenselijk. Er is nog geen bijdrage van de Bankgiroloterij, de reden is onduidelijk. De overheidondersteuning gaat steeds meer richting projectondersteuning, waarmee de overheid zich ontwikkelt als een fonds. Dat zou op den duur een bedreiging kunnen zijn voor de continuïteit, waar het bij erfgoed toch vooral om draait. Immers, als je een jaar lang niets doet aan tuinen en parken gaan ze verwilderen. Particulieren komen niet voor Pomstatus in aanmerking. Het zou interessant zijn als particulieren een samenwerking met de stichting zouden aangaan, waardoor ze de Pom-status zouden kunnen krijgen. Maar dat kan nu nog niet. Er zijn mooie ensembles bij particulieren, die in de problemen komen als ze ook de Brim-subsidie niet zouden kunnen krijgen. Middachten wordt bijvoorbeeld bedreigd. Er is een uitgebreide uitleg over de restauratie van de vijvers, tuin en interieur van Cannenburch. Restauratie van het buitenterrein borduurt voort op de

12 formele aanleg (begin 18 de eeuw) aangepast met een 19 de eeuwse landschappelijke aanleg. Er zijn drie tot vier waterniveaus. Cannenburch is genaast. In de 18 de eeuw heeft het kasteel een luxe uitstraling gekregen. De stichting probeert zoveel mogelijk aan te haken bij de bewonersgeschiedenis door middel van familieportretten (van de 17 de eeuw tot later), gedekte tafels en interieurstukken. Er wordt soms weer aangekocht met steun van de vereniging Rembrandt. Binnen in het kasteel is ook een schuilkapel. Er is een interessante audio-visuele presentatie om de geschiedenis tot leven te brengen! Zie ook: Nederlands Openluchtmuseum Gesprek met Willem Bijleveld, directeur en Edwin Karten, hoofd presentatie. Het museum heeft plannen om samen met het Rijksmuseum en het RCE een gezamenlijk collectiecentrum te betrekken, om de werkomstandigheden in de depots en het bruikleenverkeer te verbeteren. De collectie ( objecten) is nu over verschillende locaties verspreid. Er zijn 100 verschillende objecten/attracties in het park in Arnhem en er zijn omvangrijke collecties van huisinrichting. Die vertellen veel over het dagelijks leven in het verleden. Het museum (de conservator wooncultuur) kan antwoord geven op vragen over de wooncultuur in de verschillende decennia van de twintigste eeuw. Ook bij dit museum zijn de bezuinigingen voelbaar. Enerzijds moet het museum sterk snijden in de kosten, maar anderzijds moet men hard werken aan de opzet van de Canon van Nederland en de samenwerking met het VIE. De Canonpresentatie wordt langs drie lijnen gepresenteerd. Het masterplan hiervoor is afgerond en het museum gaat nu de ontwerpfase in.

13 Canonvensters worden als het ware verbonden met het dagelijks leven van toen. Er komt een presentatie in het entreegebouw, met de uitgangspunten voor de canon. De opsteller is Frits van Oostrom. Er komen ook accenten over Gelderland. Daarnaast wil men de canon thematisch koppelen aan de gebouwen in het park. Onderwerpen zijn de Statenbijbel, kinderarbeid, slavernij, energie uit eigen bodem. Er wordt in het park als het nodig is ook bijgebouwd. Zo is er een noodgebouw uit Noorwegen geplaatst, waarvan er 100 aan Nederland geschonken zijn naar aanleiding van de Watersnoodramp. Derde poot is digitale ontwikkeling van de canon. Het onderwijs heeft al de site ontwikkeld en die wordt verder uitgewerkt. Directeur Willem Bijleveld wil bovendien dat ongeveer 20 Nederlandse instellingen/ musea aanhaken bij de Canon van Nederland, bijvoorbeeld het Hunebedcentrum, Planetarium in Franeker en de buitenplaatsen aan de

14 Vecht. Zo ontstaat een overzicht van de Nederlandse geschiedenis langs verschillende vestigingen, waardoor het publiek een samenhangend beeld krijgt van de Nederlandse geschiedenis. Stichting Anno had op dit terrein al veel voorwerk gedaan. Het Rijksmuseum dat partner is bij project de Canon van Nederland, levert veel expertise en objecten. Een ander project wordt opgezet met het Catharijneconvent, dat plannen heeft om aandacht te geven aan alle christelijke feestdagen. Het NOM kan aansluiten en wordt een van de partners en gaat in dit verband het idee van kleurrijk Nederland verder invullen. Er is al aandacht voor Indiërs, Chinezen, Molukkers, Turken. Met de Surinaamse gemeenschap is ook contact gelegd. Men wil meer stadscultuur binnenbrengen ipv landelijk erfgoed. Integratie van immaterieel erfgoed is een andere ontwikkeling. Het NOM werkt samen met VIE. Sinterklaas, misschien zelfs wel met Zwarte Piet, komt op de Nationale Inventarislijst. Men geeft binnenkort een circusgemeenschap de ruimte om een zaal in te richten. Integratie komt pas echt tot stand als het museum verantwoordelijkheid gaat nemen voor de collecties immaterieel erfgoed. Het gaat het NOM een nieuwe museumformule opleveren: integratie van de gebruiken met de objecten. Het NOM denkt na over een nieuwe positionering en uitstraling, maar zal de naam Openluchtmuseum handhaven. Vormgevers gaan eerdaags aan de slag met de geformuleerde uitgangspunten. Slogan wordt In het Openluchtmuseum kom je dichter bij de geschiedenis dan ooit. Bezoekers Het NOM rekent over 2014 op bezoekers en is daarmee buiten de randstad het best bezochte museum. Helaas loopt het schoolbezoek terug, vooral uit het voortgezet onderwijs. Dat is een landelijke trend. 55 procent is herhaalbezoeker. Het NOM wil de bestaande doelgroepen nog beter bereiken. Een vehikel daarvoor zijn de vrienden, waarvan er nu al geregistreerd staan. Zie ook:

15 NJO in Apeldoorn - Miranda van Drie, directeur en Wim Vos, artistiek leider. Het gaat goed met het NJO. Er zijn veel aanmeldingen van musici, het bezoekersaantal loopt verder op en er is veel aandacht van de pers. Het NJO krijgt heel veel opdrachten op productieniveau: plannen over muziektheater, kindervoorstellingen en de organisatie staat nu voor de vraag hoe ze de aanwas moeten verwerken en de vragen moeten structureren. Vroeger was het simpel: er was een wintertournee en één festival in de zomer. Het ligt voor de hand meer te doen met het voortraject, de JON leeftijd (musici tot maximaal 18 jaar). Het NJO heeft ook een goede relatie met conservatoria en haalt daar de studenten vandaan, maar ook steeds meer van buitenlandse conservatoria.

16 Het is de wens van de directie en de artistiek leider om een grotere focus op Nederlandse conservatoria te leggen. In het kader van de opleiding van nieuwe musici wordt dan gewezen op een lange, doorlopende leerlijn: JON, NJO, Conservatoria en alumni. JON en NJO krijgen financiering uit fonds cultuurparticipatie, steeds voor twee jaar. Het is de vraag of er niet gewerkt moet worden aan één organisatie, met twee gespecialiseerde managers, maar een gezamenlijke backoffice. Dat levert geen grote besparingen op, omdat de kosten voor de ondersteuning erg laag zijn. Maar het geeft wel kansen talentvolle musici door te laten groeien. Het NJO heeft een jaarbegroting van 1,3 miljoen en het JON van twee a drie ton. Vestiging in Apeldoorn zou dan wellicht voor de hand liggen, omdat zowel de gemeente als de provincie Gelderland ruim meefinancieren bij het NJO. Suggesties voor de Agenda Cultuurbeleid. De directie van het NJO vindt een mogelijke opname van de combinatie JON/NJO in de BIS een logische ontwikkeling. De onderwijsinvalshoek kan daarbij een argument zijn. Het JON is vertakt naar alle regionale jeugdorkesten en muziekscholen en het NJO naar de conservatoria. Dat geeft een duidelijke piramideopbouw, zeker als alumni ook opgenomen worden en er zo een lange leerlijn waargemaakt kan worden. Het Fonds Cultuurparticipatie worstelt een beetje met de positie van het NJO: de Internationale kant (veel buitenlanders) en de leeftijd van NJO-deelnemers liggen lastig voor Fonds Cultuurparticipatie. Zij rekenen namelijk tot de leeftijd van 23 jaar. Het NJO zou die grens naar boven willen oprekken. Internationalisering is in de optiek van NJO een must, al zou het NJO graag wat meer Nederlanders willen aantrekken. De zorg voor Nederlandse talent is groot. De aanmeldingen bij conservatoria lopen terug: men wil een zekerder carrière of men gaat naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland, omdat de opleiding daar goedkoper is en er méér mogelijkheden zijn om aan het werk te komen als musicus. Bij internationaal vocalistenconcours komen steeds opnieuw namen terug van jonge musici die aan het NJO verbonden waren. Eigenlijk is het NJO door de veelheid aan activiteiten een soort productiehuis voor jonge muzikanten. Zie ook:

17 Omroep Gelderland - Guus van Kleef (directeur/bestuurder). Omroep Gelderland is gehuisvest in een voormalig parochiehuis uit 1928 dat verschillende aanpassingen heeft ondergaan. Er werken 160 fte voor radio, televisie en nieuwe media. De omroep werkt met het Raad van Toezicht model. Het budget voor de zender is 17 miljoen, exclusief reclame-inkomsten. Hier gaat vanaf 2017 een bedrag van 2,5 miljoen euro af, als gevolg van de bezuinigingen. De provincie Gelderland draagt 1,1 miljoen euro bij om daarmee de regionale identiteit te versterken. Door de budgetkorting zal een kleine reorganisatie noodzakelijk zijn. Omroep Gelderland gaat met zijn tijd mee. De omroep onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking met andere regionale omroepen (RTV Oost, Utrecht, Brabant), maar ook de geschreven pers, zoals dagblad de Gelderlander en de Stentor. Dat is binnen de grenzen van de huidige mediawet niet eenvoudig. Immers, omroepen worden publiek bekostigd en dagbladen privaat. Mogelijk zou zijn een regionaal mediacentrum of coöperatie, waarbinnen de journalistieke kracht de waakhondfunctie is ondergebracht met daaromheen de omroepen en de kranten. Omroep Gelderland kijkt daarbij naar het advies dat de raad voor cultuur over de publieke omroep heeft geschreven. Er zijn

18 samenwerkingsmodellen binnen de huidige wetgeving mogelijk. De omroep kijkt uit naar een aanvullende advies van de raad voor cultuur over de regionale journalistiek. Men heeft wel de indruk dat de politiek openstaat voor publiek-private samenwerking in de regio. Recent is over Market Garden een gezamenlijk project geproduceerd: een programmaserie op tv en radio en een grote bijlage in de Gelderlander. Omroep Brabant en de Wegenerkranten in Brabant en Gelderland waren betrokken. Met steun van het V-fonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is een heel bijzondere website - Weg naar de bevrijding - gemaakt. Het fonds ondersteunt overigens ook de plannen voor het WO2 museum in Nijmegen. Omroep Gelderland gaat in de provincie allerlei partnerships aan die via verschillende platforms contact opleveren met het publiek. Voorbeeld daarvan is een documentaire over het Gelders Orkest. Omroep Gelderland wil onderzoeken of de documentaire bij de landelijke omroep kan worden uitgezonden. Er komt na dit geslaagde project nog meer samenwerking met het orkest. Samen met Gelders Erfgoed en historische verenigingen is het project Een wagen vol verhalen gestart. Verhalen over tradities uit Gelderland zijn en komen online beschikbaar via oa oral history. In de tweede fase komt er een televisieprogramma. Ook is er samenwerking met het NOM en het Vie ten aanzien van de Canon van Gelderland

19 In 2016 bestaat de vierdaagse 100 jaar. Ook daar start Omroep Gelderland samenwerking die moet leiden tot programma s op radio, tv en online. Het uitzendmodel van de BBC is een zuiver model: de landelijke tv biedt vensters in het programmaschema op TV aan regionale omroepen. Dan is een groot bereik gegarandeerd. Omroep Gelderland is een voorstander van dit Britse model. De regionale omroep heeft in de regel een ouder publiek, zeker bij de radio. Online worden wel nieuwe groepen bereikt, maar het gaat langzaam. Er is samenwerking met de lokale omroepen, die over het algemeen met vrijwilligers werken. Staatssecretaris Dekker wil deze lokale omroepen professionaliseren. Guus van Kleef ziet een model voor zich waarbij er verbinding komt met regionale omroepen, de Gelderlander en lokale omroepen. De content van de lokale omroepen is zeer interessant, evenals de mogelijkheid tot fijnmazigheid. Op deze wijze kunnen, krant, regionale en lokale omroep tot in de kleinste haarvaten van de provincie opereren en daarmee voor alle inwoners nog relevanter worden. Zie ook:

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure NJO, facts and figures 6-7 concerten in NJO Wintertournee 60-70 concerten in NJO Muziekzomer 25-30 activiteiten door

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2015 2016 Zwolle 20 december 2016 Folke Meijer HP Herwig

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 INHOUD: 1 Oorsprong 2 Uitgangspunten 3 Huidige Situatie 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016

Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016 Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016 Inhoudsopgave Doel en focus Instrumenten strategie aanschaf barokke setup onderhoud en taxatie aankoopplan Musici gewenst resultaat talenten 2011

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 650 gebouwen 35 kastelen, landhuizen, kasteelruïnes ruim 150 terreinen 24.000 museumstukken ruim

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Scapino satellietstad programma 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal 15.30 16.15 u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Praktijkverhaal Ontstaansgeschiedenis Waar staan we nu? Waarom

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl Middachten landgoed in bedrijf Middachten cultureel erfgoed 2 Continuïteit al 800 jaar Middachten circa 1730 meer dan 800 jaar oud vererfd, nooit verkocht familiegeneraties verbonden aan Middachten (Van

Nadere informatie

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Immaterieel Erfgoed Een inspiratiebijeenkomst voor mensen die er over denken om hun traditie voor te dragen voor de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Aan de Gemeenteraad. Op

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen INLEIDING We hebben een nieuwe cultuurvisie. Deze visie moet concreet vertaald worden, daarvoor is een aantal acties uitgezet. Voor en na het zomerreces is een aantal

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent 2012 Den Haag 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave jaarverslag 2012 1. Bestuursverslag blz. 3 a. Aanleiding voor de Stichting blz. 3 b. Doelstelling

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

Toetsingskader kunst en cultuur

Toetsingskader kunst en cultuur Toetsingskader kunst en cultuur 2.2.1 Instrumentale muziekverenigingen - de beoefening van instrumentale muziek vindt wekelijks plaats in verenigingsverband, minimaal 40 maal per jaar; - de HaFaBra-vereniging

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Talentontwikkeling volgens het Kameroperahuis

Talentontwikkeling volgens het Kameroperahuis Talentontwikkeling volgens het Kameroperahuis Talentontwikkeling hoort thuis in de basis van een gezond cultureel landschap. Zonder voeding aan de basis bloedt de top dood. Het Kameroperahuis is van mening

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Missie, visie en doelstellingen Missie van VTN De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www. MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1 MCO Educatie Voortgezet Onderwijs Muziek moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.mco/educatie MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 2 Muziek moet je

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen MUSEUMWEBSHOPS.NL E-commerce integreert met de hele organisatie MUSEUM WINKEL MUSEUM WEBWINKEL IDENTITEIT SPIRITUALITEIT TENTOONSTELLING

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

Reglement Cultuur Netwerk Arnhem (CNA)

Reglement Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) Reglement Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) Artikel 1. Samenstelling 1. CNA is opgericht door 21 leden, te weten ArtEZ, Bibliotheek Arnhem, Focus Filmtheater, Netwerk Beeldende Kunst, Gelders Archief, Gelders

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag Prins Willem Alexanderhof 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer S. Dekker Postbus 16375 2500 BD Den Haag De wethouder

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

In dit document leggen wij onze Kiek op Meziek voor jongeren uit en vertellen we over de ambitieuze plannen van Music Home.

In dit document leggen wij onze Kiek op Meziek voor jongeren uit en vertellen we over de ambitieuze plannen van Music Home. Neer, 1 oktober 2010 Visie & Beleid Inleiding Een nieuwe tijd dient zich aan en daarmee een nieuwe tijdgeest. Veranderingen gaan immers snel en hebben een grote invloed op onze tradities en onze cultuur;

Nadere informatie

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis Beleidsplan 1. Introductie en korte geschiedenis Stichting Tasty Fingers is opgericht op 1 februari 2010 door accordeoniste Marieke Grotenhuis, tevens directeur van de stichting. Marieke Grotenhuis startte

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten BELANGRIJK: Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar

Nadere informatie

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één Niels Aalberts Doorbraak! Zero Budget Marketing op internet Een spannend jongens- en marketingboek in één Zesendertig man, zes shows en dan blazen we de hele boel op. Sorry?! Hoe bedoel je? vraag ik in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

Slachtoffers maken van hun leed geen show.

Slachtoffers maken van hun leed geen show. Slachtoffers maken van hun leed geen show. UITNODIGING UNIEKE DINNERSHOW TEN BATE VAN FONDS SLACHTOFFERHULP Het Twentse bedrijfsleven beleeft de Top in culinair en muzikaal genieten! Maar de opbrengst

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Factsheet cultuur 2014

Factsheet cultuur 2014 ONDERWERP Factsheet cultuur 214 Factsheet cultuur 214 Versie Factsheet cultuur Voor u ligt de Factsheet Cultuur 214. Deze factsheet geeft de huidige situatie en de ontwikkelingen weer in de culturele sector

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie