Programma van Eisen BZM-systeem (bijlage)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen BZM-systeem (bijlage)"

Transcriptie

1 Programma van Eisen BZM-systeem (bijlage) M&I/Argitek Postbus AA Rotterdam T: F: Auteur: Michael Roovers Versie: 0.99 (concept), d.d. 11 maart 2013

2 12 BIJLAGE 12.1 Leeswijzer Naast deze inleidende leeswijzer (bijlage 12.1) bevat dit bijlagedocument achtereenvolgens: Een index van de eisen en wensen die zijn opgenomen in het hoofddocument (bijlage 12.2). Een (illustratieve, niet-uitputtende) opsomming van relevante wet- en regelgeving m.b.t. het Burgerzakendomein (bijlage 12.3). Een voorbeeld m.b.t. slim zoeken waarnaar verwezen wordt in G4.11 op blz. 33 van dit bijlagedocument (bijlage 12.4) De (huidige versie van de) inhoudsopgave van het NVVB-modellenboek (bijlage 12.5). De algemene en specifieke details (van de wensen en eisen) m.b.t. het BZM-systeem waarnaar verwezen wordt in hoofdstuk 5 van het PvE (bijlage 12.6). De specificaties m.b.t. het BZM-systeem die thans beschikbaar zijn op Modernodam, de daartoe bestemde website van het Programma mgba, waarnaar verwezen wordt in o.a. hoofdstuk 5 van het PvE (bijlage 12.7). De algemene en specifieke details m.b.t. het BZM-systeem in bijlage 12.6 hebben enerzijds betrekking op bedrijfs- en meldingregels (zie bijvoorbeeld bijlage en bijlage ) en anderzijds op de algemene en specifieke functionaliteiten van het BZM-systeem (zie bijvoorbeeld bijlage en bijlage ). De bedrijfs- en meldingregels in bijlage 12.6 komen goeddeels overeen met de dienovereenkomstige specificaties op Modernodam (www.modernodam.nl/bzm-specificaties), met dien verstande dat e.e.a. in bijlage 12.6 gegroepeerd is per BZM en aldus eenvoudiger toegankelijk is dan via het analysemodel aldaar (www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/model/index.html). De bedrijfs- en meldingregels in bijlage 12.6 zijn in samenspraak met de werkgroep (zie hoofdstuk 1) echter op onderdelen geactualiseerd t.o.v. Modernodam. Uiteindelijk zal via Modernodam een bijgewerkte versie van deze bedrijfs- en meldingregels beschikbaar gesteld worden, die dan leidend is t.o.v. de betreffende specificaties zoals opgenomen in bijlage De algemene en specifieke functionaliteiten zoals opgenomen in bijlage 12.6 zijn grotendeels ontleend aan de zogeheten functionele eisen die op Modernodam beschikbaar zijn (onder algemene documenten ), met dien verstande dat e.e.a. in bijlage 12.6 gegroepeerd is per BZM en aldus eenvoudiger toegankelijk is dan via het Excel-bestand op Modernodam. In samenspraak met de werkgroep (zie hoofdstuk 1) zijn deze oorspronkelijke functionele eisen, die dateren uit september 2011, echter eveneens zoveel mogelijk geactualiseerd en aangevuld. Ook wanneer hiervan via Modernodam een bijgewerkte versie beschikbaar gesteld wordt, wat niet in de lijn der verwachting ligt, blijven de betreffende specificatie zoals opgenomen in bijlage 12.6 leidend. De specificaties in bijlage 12.7,, waar o.a. naar verwezen wordt in hoofdstuk 5 van het PvE, komen exact overeen met de betreffende specificaties die thans beschikbaar zijn op Modernodam. Dit zijn echter niet noodzakelijkerwijs altijd de meest actuele specificaties, omdat sommige onderdelen nog geüpdatet worden. Dit kan zowel betrekking hebben op de toelichtende documenten (zie bijlage ) als de daarin benoemde onderdelen (zoals use cases, test cases, business object model, etc.). Uiteindelijk zullen, via Modernodam, actuele versies van alle onderdelen van de betreffende specificaties beschikbaar gesteld worden., die dan leidend is t.o.v. de betreffende specificaties zoals opgenomen in bijlage Pagina: 1 van 187

3 12.2 Index (eisen en wensen) E1 Algemeen: match prijsopgave en functionaliteit 17 E2 Gegevensbeheer en -opslag: basisfunctionaliteit 19 O1 Gegevensbeheer en -opslag: BRP- en aangehaakte gegevens 19 O2 Gegevensbeheer en -opslag: overige objectregistraties 20 O3 Gegevensbeheer en -opslag: zaak- en aanverwante gegevens 21 E3 Gegevensbeheer en -opslag: toegankelijkheid (basisfunctionaliteit) 21 O4 Gegevensbeheer en -opslag: toegankelijkheid (algemeen) 22 O5 Gegevensbeheer en -opslag: beveiliging 22 O6 Gegevensbeheer en -opslag: overige functionaliteiten 23 E4 Gegevensregistratie: basisfunctionaliteit 23 O7 Gegevensregistratie: [klant- en] medewerkerintake [(algemeen)] 24 O8 [Gegevensregistratie: klant- en medewerkerintake (integratie)] 24 O9 Gegevensregistratie: gegevensregistratieschermen / -formulieren (algemeen) 25 O10 Gegevensregistratie: gegevensregistratieschermen / -formulieren (beheer) 26 O11 Gegevensregistratie: logica en intelligentie (algemeen) 26 O12 Gegevensregistratie: logica en intelligentie (beheer) 27 O13 Gegevensregistratie: overige functionaliteiten 28 E5 Zaakgericht werken: basisfunctionaliteit 29 O14 Zaakregistratie 29 O15 Zaakbeheer: werklijst 30 O16 Zaakbeheer: werkverdeling 30 O17 Zaakbehandeling: processturing (algemeen) 31 O18 Zaakbehandeling: processturing (beheer) 32 O19 Zaakbehandeling: voortgangs- en termijnbewaking 32 O20 Zaakbehandeling: hoofd, deel en gerelateerde zaken 33 O21 Zaakgericht werken: overige functionaliteiten 34 E6 Documenten: basisfunctionaliteit 35 O22 Documentcreatie (algemeen) 35 O23 [Documentcreatie (beheer)] 36 O24 Dossiervorming (algemeen) 36 O25 Dossiervorming (beheer) 37 O26 Archivering 37 O27 Documenten: overige functionaliteiten 38 O28 Zoeken (algemeen) 39 O29 Zoeken (geavanceerd) 39 O30 Zoeken (zoekresultaten) 40 O31 Filteren en sorteren 40 S1 Functioneel beheer (algemeen) 41 O32 Functioneel beheer (integratie) 41 E7 Overige generieke functionaliteit: basisfunctionaliteit 42 E8 (Management)rapportage (toegankelijkheid) 42 O33 (Management)rapportage (algemeen) 42 O34 Beslisbomen 43 O35 Checklists 43 O36 Informatie- / kennisbronnen 44 O37 Generieke functionaliteit: overige functionaliteiten 45 E9 Algemene BZM-functionaliteit: wet- en regelgeving 46 E10 Algemene BZM-functionaliteit: KUC200 behandelen zaak 47 E11 Algemene BZM-functionaliteit: KUC201 raadplegen persoonsgegevens 47 E12 Algemene BZM-functionaliteit: KUC202 uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand 47 E13 Algemene BZM-functionaliteit: KUC203 melden gerede twijfel 48 E14 Algemene BZM-functionaliteit: KUC204 afhandelen betaling 48 E15 Algemene BZM-functionaliteit: KUC205 afhandelen akte 48 S2 Algemene BZM-functionaliteit: bedrijfs- en meldingregels 48 O38 Algemene BZM-functionaliteit: uitvoering 49 Pagina: 2 van 187

4 G1 Algemene BZM-functionaliteit: gegevens 49 G2 Algemene BZM-functionaliteit: zaakgericht werken 49 G3 Algemene BZM-functionaliteit: documenten 49 G4 Algemene BZM-functionaliteit: zoeken, filteren en sorteren 49 G5 Algemene BZM-functionaliteit: functioneel beheer 50 G6 Algemene BZM-functionaliteit: overig 50 E16 BZM afstamming: basisfunctionaliteit (keten use cases) 50 S3 BZM afstamming: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 50 G7 BZM afstamming: specifieke functionaliteit 51 O39 BZM afstamming: uitvoering 51 O40 BZM afstamming: overige functionaliteiten 51 E17 BZM naam en geslacht: basisfunctionaliteit (keten use cases) 52 S4 BZM naam en geslacht: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 52 G8 BZM naam en geslacht: specifieke functionaliteit 52 O41 BZM naam en geslacht: uitvoering 53 O42 BZM naam en geslacht: overige functionaliteiten 53 E18 BZM documenten en verzoeken: basisfunctionaliteit (keten use cases) 53 S5 BZM documenten en verzoeken: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 53 G9 BZM documenten en verzoeken: specifieke functionaliteit 54 O43 BZM documenten en verzoeken: uitvoering 54 O44 BZM documenten en verzoeken: overige functionaliteiten 54 E19 BZM huwelijk en partnerschap: basisfunctionaliteit (keten use cases) 54 S6 BZM huwelijk en partnerschap: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 55 G10 BZM huwelijk en partnerschap: specifieke functionaliteit 55 O45 BZM huwelijk en partnerschap: uitvoering 56 O46 BZM huwelijk en partnerschap: overige functionaliteiten 56 E20 BZM migratie: basisfunctionaliteit (keten use cases) 56 S7 BZM migratie: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 56 G11 BZM migratie: specifieke functionaliteit 57 O47 BZM migratie: uitvoering 57 O48 BZM migratie: overige functionaliteiten 57 E21 BZM nationaliteit: basisfunctionaliteit (keten use cases) 58 S8 BZM nationaliteit: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 58 G12 BZM nationaliteit: specifieke functionaliteit 59 O49 BZM nationaliteit: uitvoering 59 O50 BZM nationaliteit: overige functionaliteiten 59 E22 BZM reisdocumenten: basisfunctionaliteit (keten use cases) 59 S9 BZM reisdocumenten: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 59 G13 BZM reisdocumenten: specifieke functionaliteit 60 O51 BZM reisdocumenten: uitvoering 60 O52 BZM reisdocumenten: overige functionaliteiten 60 E23 BZM rijbewijzen: basisfunctionaliteit (keten use cases) 61 S10 BZM rijbewijzen: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 61 G14 BZM rijbewijzen: specifieke functionaliteit 61 O53 BZM rijbewijzen: uitvoering 62 O54 BZM rijbewijzen: overige functionaliteiten 62 E24 BZM overlijden: basisfunctionaliteit (keten use cases) 62 S11 BZM overlijden: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 62 G15 BZM overlijden: specifieke functionaliteit 63 O55 BZM overlijden: uitvoering 63 O56 BZM overlijden: overige functionaliteiten 63 E25 BZM verkiezingen: basisfunctionaliteit (keten use cases) 64 S12 [BZM verkiezingen: additionele functionaliteit (keten use cases)] 64 S13 BZM verkiezingen: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 64 G16 BZM verkiezingen: specifieke functionaliteit 65 O57 BZM verkiezingen: uitvoering 65 O58 BZM verkiezingen: overige functionaliteiten 65 Pagina: 3 van 187

5 E26 BZM onderzoek: basisfunctionaliteit (keten use cases) 65 S14 BZM onderzoek: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 66 G17 BZM onderzoek: specifieke functionaliteit 66 O59 BZM onderzoek: uitvoering 67 O60 BZM onderzoek: overige functionaliteiten 67 E27 BZM overig: basisfunctionaliteit (keten use cases) 67 S15 BZM overig: basisfunctionaliteit (bedrijfs- en meldingregels) 67 G18 BZM overig: specifieke functionaliteit 68 O61 BZM overig: uitvoering 68 O62 BZM overig: overige functionaliteiten 68 S16 Koppeling met COVOG / JUSTIS 70 S17 Koppeling met CRB 70 S18 Koppeling met DigiMelding 70 S19 Koppeling met ORRA 70 O63 Complexere (berichten)koppelingen met landelijke voorzieningen (algemeen) 71 S20 Koppeling met BVV 71 S21 Koppeling met DISCS / EDISON 72 S22 Koppeling met HccH 72 S23 Koppeling met DUO 72 S24 Koppeling met ISI 72 S25 Koppeling met NHR 73 S26 Koppeling met VIS 73 O64 Eenvoudige (URL-)koppelingen met landelijke voorzieningen (algemeen) 73 S27 Koppeling met [zaaksysteem/dms]: documentenkoppeling (basisfunctionaliteit) 76 O65 Koppeling met [zaaksysteem/dms]: documentenkoppeling (beheer) 76 S28 Koppeling met zaaksysteem (incl. KCS): transactie-/statuskoppeling (basisfunctionaliteit) 76 S29 Koppeling met sjabloontoepassing (basisfunctionaliteit) 77 S30 Koppeling met agenda- / afsprakensysteem (basisfunctionaliteit) 77 S31 Koppeling met gegevensdistributiesysteem (basisfunctionaliteit) 77 S32 Koppeling met BAG-systeem (basisfunctionaliteit) 77 S33 Koppeling met kassasysteem (basisfunctionaliteit) 78 S34 Koppeling met financieel systeem (basisfunctionaliteit) 78 S35 Koppeling met (management)rapportage- / BI-tooling (basisfunctionaliteit) 78 S36 Koppeling met directory server (basisfunctionaliteit) 78 S37 Koppeling met paspoortlezer (basisfunctionaliteit) 79 S38 Koppeling met RAAS (basisfunctionaliteit) 79 S39 Koppeling met OSV (basisfunctionaliteit) 79 O66 Koppelingen met gemeentelijke voorzieningen (algemeen) 80 O67 Overige koppelingen (landelijke en gemeentelijke voorzieningen) 81 O68 Koppelingen: overige functionaliteiten 81 E28 Beveiliging: wet- en regelgeving 82 E29 Beveiliging: basisfunctionaliteit 82 S40 Authenticatie en SSO 83 S41 Autorisatiestructuur 83 O69 Autorisatiemodel 83 O70 Auditing / logging 84 O71 Protocollering 84 O72 Technische beveiliging en integriteit 85 O73 Beveiliging: overige functionaliteiten 86 E30 Gebruiksvriendelijkheid: Nederlandstalig 87 E31 [Gebruiksvriendelijkheid: Webrichtlijnen] 87 O74 gebruiksvriendelijkheid: detailscherm 87 O75 Gebruiksvriendelijkheid: eindgebruikers 88 O76 Gebruiksvriendelijkheid: functioneel beheerders 89 O77 Gebruiksvriendelijkheid: technisch beheerders 89 O78 Gebruiksvriendelijkheid: personalisatie en lokalisatie 90 O79 Gebruiksvriendelijkheid: overige functionaliteiten 90 Pagina: 4 van 187

6 O80 Functionele architectuur: algemeen 92 E32 Functionele architectuur: (configuratie)tools 92 O81 Functionele architectuur: samenwerking / uitbesteding 92 O82 Softwarearchitectuur: algemeen 94 E33 Clientside architectuur: webbased 94 E34 Clientside architectuur: communicatie o.b.v. HTTPS 94 O83 Clientside architectuur: algemeen 94 O84 Serverside architectuur: algemeen 95 E35 Technische architectuur: compatibiliteit 96 O85 Technische architectuur: schaalbaarheid 96 O86 Technische architectuur: algemeen 96 O87 Technische architectuur: technisch beheer 97 O88 Technische architectuur: ASP / SaaS 97 E36 Beschikbaarheid (minimum) 97 S42 Beschikbaarheid (additioneel) 97 E37 Performance (minimum) 98 S43 Performance (additioneel) 98 O89 Performance: overig 98 E38 Beleid: open source software 99 E39 Beleid: open standaarden (conformiteit) 99 S44 Beleid: open standaarden (leveranciersmanifest) 99 E40 (Open) standaarden: Logisch Ontwerp (LO) BRP 99 S45 (Open) standaarden: RGBZ 99 S46 (Open) standaarden: GEMMA ZTC S47 (Open) standaarden: StUF-ZKN 100 O90 (Open) standaarden: overig 100 E41 Training: algemeen 101 O91 Training: eindgebruikers en beheerders 101 E42 Documentatie: taal en bestandsformaat 102 E43 Documentatie: duplicatie 102 E44 Documentatie: eventuele toekomstige aanbesteding / migratie 102 E45 Documentatie: datamodel(len) 102 E46 Documentatie: API s (levering) 102 O92 Documentatie: algemeen 102 E47 Onderhoud: algemeen 103 E48 [Onderhoud: NVVB-modellen] 103 O93 Onderhoud: releasebeleid en toekomstvisie 103 O94 Ondersteuning: concept SNO 104 E49 Ondersteuning: helpdesk (minimum) 104 S48 Ondersteuning: helpdesk (additioneel) 105 E50 Ondersteuning: incidentbeheer (minimum) 105 S49 Ondersteuning: incidentbeheer (additioneel) 105 E51 Ondersteuning: probleembeheer (minimum) 106 S50 Ondersteuning: probleembeheer (additioneel) 106 E52 Ondersteuning: wijzigingen- en releasebeheer (minimum) 106 S51 Ondersteuning: wijzigingen- en releasebeheer (additioneel) 106 S52 Ondersteuning: kennisbank 107 O95 Gebruikersgroepen en communities 107 E53 Escrow (minimum) 107 O96 Escrow (additioneel) 108 E54 Implementatie: acceptatie 109 E55 Implementatie: Nederlandstalig 109 E56 Implementatie: vervanging van personeel 109 E57 Implementatie: continuïteit maatwerk 109 O97 Implementatie: basisinrichting 110 O98 Concept Plan van Aanpak 110 Pagina: 5 van 187

7 12.3 Toelichting wet- en regelgeving Een gemiddelde gemeentelijke afdeling Burgerzaken vervult grofweg de volgende taken: Burgerlijke Stand. Persoonsregistratie. Nationaliteitsrecht. Reisdocumenten. Rijbewijzen. Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Verkiezingen en referenda. Afgifte van diverse documenten (zoals gewaarmerkte afschriften). Naamswijzigingen. CRIB (regionaal). NB: In sommige gemeenten is de taakstelling van de afdeling Burgerzaken echter beperkter (bijvoorbeeld geen straatnaamgeving / huisnummering of organisatie van verkiezingen) of juist uitgebreider (bijvoorbeeld ook leerlingen- en/of begraafplaatsadministratie, belastingen, vergunningen, etc.). Aan al deze taken ligt een wettelijke basis ten grondslag. In grote lijnen zijn de huidige betreffende bepalingen en voorschriften (welke dus gedeeltelijk zullen worden vervangen door de nog aan te nemen Wet BRP) te vinden in: Burgerlijke Stand Burgerlijk Wetboek Boek I. Burgerlijk Wetboek Boek X (conflictenrecht). Wet op de lijkbezorging. Besluit Burgerlijke Stand. Besluit geslachtsnaamswijziging. Besluit op de lijkbezorging. Internationale verdragen (o.a. legalisatieverdragen). Diverse regelingen, zoals de Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand Persoonsregistratie Wet GBA. Besluit GBA. Regeling GBA. Logisch Ontwerp GBA. Landelijke tabellen. Handleiding uitvoeringsprocedures (HUP). Handleiding operationele procedures (HOP). Regeling periodieke audit GBA. Regeling bewaring GBA-bescheiden. NB: De Wet GBA en de bijbehorende besluiten, regelingen en uitvoeringsvoorschriften zijn in werking getreden op 1 oktober Tot die tijd waren o.a. van kracht: Wet bevolkings- en verblijfregisters. Besluit bevolkingsboekhouding. Handleiding bevolkingsboekhouding. Leidraad bevolkingsstatistiek. Pagina: 6 van 187

8 Het merendeel van deze wet- en regelgeving is inmiddels geheel of gedeeltelijk ingetrokken. Een aantal van de bepalingen is echter nog wel van belang om oude persoonskaarten te kunnen lezen en interpreteren. Nationaliteitsrecht Rijkswet op het Nederlanderschap. Toescheidingsovereenkomsten (met Indonesië en Suriname). Nationaliteitswetgeving andere landen. Wet inburgering. Besluit inburgering. Vreemdelingenwet. Reisdocumenten Paspoortwet. Diverse uitvoeringsregelingen (o.a. paspoort uitvoeringsregeling Nederland). Besluit paspoortgelden. Rijbewijzen Wegenverkeerswet. Reglement rijbewijzen. Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Wet justitiële gegevens. Verkiezingen en referenda Kieswet. Kiesbesluit. Overig Algemene wet bestuursrecht. Wet bescherming persoonsgegeven. Diverse aanvullende regelgeving (zoals gemeentelijke verordeningen/reglementen), bijvoorbeeld: Gemeentelijke legesverordening. Gemeentelijke GBA-verordening. Gemeentelijke GBA-beheerregeling. Pagina: 7 van 187

9 12.4 Voorbeeld slim zoeken Als onderstaande gegevensset wordt doorzocht met onderstaande zoektermen, levert dat de onderstaande zoekresultaten op. Gegevensset # Geslachtsnaam Voorna(a)m(en) 1 Janse Hèlen 2 Janse Hendrik 3 Janse Hendrik-Jan 4 Janse Hendrik-jan 5 Janse Hèndrik 6 Jansen Hèlen 7 Jansen Hendrik 8 Jansen Hendrik-Jan 9 Jansen Hendrik-jan 10 Jansen Hèndrik 11 Janson Hèlen 12 Janson Hendrik 13 Janson Hendrik-Jan 14 Janson Hendrik-jan 15 Janson Hèndrik 16 Janssen Hèlen 17 Janssen Hendrik 18 Janssen Hendrik-Jan 19 Janssen Hendrik-jan 20 Janssen Hèndrik 21 Janssen H?ndrik Zoekwaarden en bijbehorende zoekresultaten Zoekwaarde Zoekwaarde Bijbehorende geslachtsnaam voorna(a)m(en) zoekresultaten Janse He* 1-5 Janse* He* 1-10 Jan* Hendrik 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20,21 jans* he* 1-21 jans* Hè* 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21 Jan* Hendrik-jan 4, 9, 14, 19 Jan* hendrik-jan 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Jan* \hendrik-jan Geen Pagina: 8 van 187

10 12.5 Inhoudsopgave NVVB-modellenboek Geboorte I: geboorteakten Akte van geboorte, met naamskeuze (blanco) I-1 Akte van geboorte, zonder naamskeuze (blanco) I-2 Aanvulling, rechterlijke uitspraak I-3 Adellijke titel, naamskeuze bij geboorteaangifte I-4 Adoptie ongeboren vrucht I-5 Adoptie ongeboren vrucht (lv) I-6 Adoptie, verzoek ingediend voor geboorte I-7 Adoptie, verzoek ingediend voor geboorte (lv) I-8 Erkenning ongeboren vrucht, naamskeuze I-9 Erkenning ongeboren vrucht, naamskeuze (lv) I-10 Erkenning op dag aangifte I-11 Fries (blanco) I-12 Geboortetijd, middernacht I-13 Gescheiden moeder, wel afstamming vader I-14 Geslacht onbekend, algemene termijnenwet (verbeterd model) I-15 Geslacht vastgesteld (verbeterd model) I-16 Na scheiding, geen vader, weigering ondertekening I-17 Naamsketen, niet-nederlands kind I-18 Naamskeuze, geregistreerde partner moeder I-19 Naamskeuze, geregistreerde partner moeder (lv) I-20 Naamskeuze, voor geboorte I-21 Naamskeuze, voor geboorte (lv) I-22 Nederlands kind, geen geslachtsnaam I-23 Portugese ouders, staatloos kind I-24 Spaans-Nederlands kind, geen naamskeuze I-25 Spaans-Nederlands kind, naam naar Spaans recht (lv) I-26 Staatloos kind, geen geslachtsnaam I-27 Vondeling I-28 Vondeling, vaststelling namen (lv) I-29 Wijziging geslachtsnaam, registratie Port. Cons. (lv) I-30 Zomertijd, midden Europees I-31 II: latere vermeldingen bij geboorteakten Algemene toelichting (lv) Adoptie door 1 persoon Adoptie door 1 persoon met relatie tot ouder, geen naamskeuze Adoptie, naamskeuze en voornaamswijziging Adoptiefouders van gelijk geslacht, naamskeuze Doorhaling geboorteakte Erkenning door gehuwde man Erkenning, bij een notaris Erkenning, buitenland, met naamskeuze, zonder toestemming en zonder toegepast recht Erkenning, door moeder Erkenning, geen naamskeuze Erkenning, met naamskeuze, staatloos kind jonger dan 7 jaar Erkenning, toestemming en naamskeuze 16-jarig kind Erkenning, toestemming moeder vervangen, geen naamskeuze Erkenning vervangende toestemming kind, met naamskeuze Gerechtelijke vaststelling vaderschap Herroeping adoptie Inlijving in de Nederlandse adel Naamskeuze door kind II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9 II-10 II-11 II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19 Pagina: 9 van 187

11 Naamskeuze, bij optie na erkenning Ontkenning vaderschap, Ontkenning vaderschap door moeder/weduwe, hertrouwd Schema geslachtsnaam bij adoptie Vaststelling namen, bij optie Vaststelling namen, bij optie ouder Vaststelling namen, Koninklijk Besluit Vernietiging erkenning Wettiging na erkenning Wettiging zonder erkenning Wijziging geslacht Wijziging geslacht en voornamen Wijziging geslachtsnaam bij rechterlijke uitspraak Wijziging geslachtsnaam door erkenning van ouder Wijziging geslachtsnaam door wijziging geslachtsnaam ouder Wijziging geslachtsnaam keuze na huwelijk voor toepasselijk naamrecht 1 Wijziging geslachtsnaam keuze na huwelijk voor toepasselijk naamrecht 2 Wijziging geslachtsnaam vaststelling na huwelijk in buitenland 1 Wijziging geslachtsnaam vaststelling na huwelijk in buitenland 2 Wijziging geslachtsnaam, Koninklijk Besluit Wijziging voornamen Wijziging geslachtsnaam na echtscheiding Wijziging geslachtsnaam, na huwelijk ouder III: akten van naamskeuze Naamskeuze door ouders (blanco) Naamskeuze door ouder en niet-ouder (blanco) Naamskeuze door kind (blanco) Naamskeuze door kind Naamskeuze door ouders, voor een tweede of volgend kind Naamskeuze, geregistreerde partner moeder Ouders, naam moeder IV: akten van erkenning Door moeder (blanco) Door moeder Naamskeuze, met (blanco) Naamskeuze, zonder (blanco) Erkenner, moeder en kind hebben een namenreeks Gehuwde man Naamskeuze, namen van namenreeks worden voornamen Naamskeuze, zonder schriftelijke toestemming Schriftelijke toestemming erkenning Staatloos kind, geslachtsnaam na erkenning Toestemming en naamskeuze 16-jarig kind Toestemming moeder en kind Toestemming moeder vervangen Volmacht, naamskeuze moeder Vreemd recht kent geen erkenning Vreemd recht toegepast II-20 II-21 II-22 II-23 II-24 II-25 II-26 II-27 II-28 II-29 II-30 II-31 II-32 II-33 II-34 II-35 II-36 II-37 II-38 II-39 II-40 II-41 II-42 III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 IV-8 IV-9 IV-10 IV-11 IV-12 IV-13 IV-14 IV-15 IV-16 V: akten van erkenning ongeboren vrucht Naamskeuze, met (blanco) V-1 Naamskeuze, zonder (blanco) V-2 Erkenner, moeder en kind hebben een namenreeks V-3 Naamskeuze, erkenner heeft namenreeks V-4 Naamskeuze, naam afhankelijk van geslacht V-5 Volmacht, naamskeuze door moeder (2) V-6 Pagina: 10 van 187

12 Zonder naamskeuze, vreemd recht toegepast V-7 Erkenning ongeboren vrucht, naamskeuze V-8 VI: akten van ontkenning vaderschap door moeder Door moeder (weduwe) blanco Door moeder (weduwe), hertrouwd blanco VI-1 VI Huwelijk VII: huwelijkstoestemming Akte van huwelijkstoestemming (blanco) Akte van huwelijkstoestemming door ouder Akte van huwelijkstoestemming door rechtspersoon VIII: huwelijksaangifte Akte van huwelijksaangifte (blanco) Aangifte in persoon, geen keuzegemeente huwelijk Schriftelijke aangifte, keuzegemeente, met eerdere huwelijken/partnerschappen Schriftelijke huwelijksaangifte, modelformulier IX: huwelijksakten Huwelijksakte (blanco) Bijzonder huis, renvooi, niet kunnen ondertekenen Echtgenoten minderjarig, toestemming ouders voor huwelijk Echtgenoten van gelijk geslacht Eed/bevestiging Naamswijziging na het huwelijk Naamswijziging van rechtswege door huwelijk Omzetting partnerschapsregistratie in huwelijk (blanco) Omzetting partnerschapsregistratie in huwelijk VII-1 VII-2 VII-3 VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII-4 IX-1 IX-2 IX-3 IX-4 IX-5 IX-6 IX-7 IX-8 IX-9 X: latere vermeldingen bij huwelijksakten Doorhaling huwelijksakte X-1 Doorhaling latere vermelding echtscheiding X-2 Echtscheiding X-3 Echtscheiding, buitenland X-4 Echtscheiding, buitenland, naamswijziging X-5 Echtscheiding, Hoge Raad X-6 Echtscheiding, in hoger beroep bekrachtigd X-7 Echtscheiding, in hoger beroep toegewezen X-8 Huwelijksontbinding na scheiding van tafel en bed X-9 Nietigverklaring huwelijk X-10 Omzetting in partnerschapsregistratie X-11 Stuiting X-12 Stuiting, akte van opheffing X-13 Stuiting, kennisgeving van opheffing X-14 Stuiting, opheffing bij beschikking X-15 Verklaring voor recht buitenlandse echtscheiding X-16 Vernietiging echtscheiding X-17 Wijziging geslachtsnaam keuze na huwelijk voor toepasselijk naamrecht 1 X-18 Wijziging geslachtsnaam keuze na huwelijk voor toepasselijk naamrecht 2 X-19 Naamswijziging, huwelijksregistratie X Partnerschapsregistratie XI: akten van toestemming tot partnerschapsregistratie Akte van toestemming tot registratie van het partnerschap (blanco) Akte van toestemming tot registratie van het partnerschap door een curator Akte van toestemming tot registratie van het partnerschap door een rechtspersoon XI-1 XI-2 XI-3 Pagina: 11 van 187

13 XII: akten van aangifte partnerschapsregistratie Akte van aangifte van partnerschapsregistratie (blanco) Aangifte in persoon, keuzegemeente XIII: akten van partnerschapsregistratie Akte van partnerschapsregistratie (blanco) Partner van vreemde nationaliteit Akte van omzetting van een huwelijk in een partnerschapsregistratie XIV: latere vermeldingen bij akten van partnerschapsregistratie Beëindiging partnerschapsregistratie met wederzijds goedvinden Beëindiging partnerschapsregistratie, modelverklaring Nietigverklaring partnerschapsregistratie Omzetting in huwelijk Ontbinding partnerschapsregistratie door rechter Vernietiging ontbinding partnerschapsregistratie Beëindiging partnerschapsregistratie met wederzijds goedvinden bij kandidaat notaris XII-1 XII-2 XIII-1 XIII-2 XIII-3 XIV-1 XIV-2 XIV-3 XIV-4 XIV-5 XIV-6 XIV Overlijden XV: overlijdensakten Overlijdensakte (blanco) Aanvulling, rechterlijke uitspraak (blanco) Levenloos geboren kind (blanco) Levenloos geboren kind, met naamskeuze Overledene gehuwd Overledene bigaam gehuwd Overledene geregistreerde partner Lijkvinding Uur van overlijden onbekend Rechtsvermoeden van overlijden Levenloos geboren kind Levenloos geboren kind, zonder vermelding geslachtsnaam en voornamen XVI: latere vermeldingen bij overlijdensakten Doorhaling overlijdensakte XV-1 XV-2 XV-3 XV-4 XV-5 XV-6 XV-7 XV-8 XV-9 XV-10 XV-11 XV-12 XVI Afschriften, uittreksels, etc. XVII: uittreksels, verbeteringen en overig Afschriften Afsluiting van een register Aktenummer ongebruikt Stempels burgerlijke stand Uittreksel geboorteakte in relaasvorm Uittreksel geboorteakte in staatvorm Uittreksel huwelijksakte in staatvorm Uittreksel omzetting huwelijk in partnerschapsregistratie Uittreksel omzetting partnerschapsregistratie in huwelijk Uittreksel overlijdensakte in staatvorm Uittreksel partnerschapsregistratie Verbetering, ambtshalve, aktenummer Verklaring vernietiging documenten Verwijzing supplementregister XVIII: latere vermeldingen Verbetering, ambtshalve Verbetering, officier van justitie Verbetering, rechtbank XVII-1 XVII-2 XVII-3 XVII-4 XVII-5 XVII-6 XVII-7 XVII-8 XVII-9 XVII-10 XVII-11 XVII-12 XVII-13 XVII-14 XVIII-1 XVIII-2 XVIII-3 Pagina: 12 van 187

14 12.6 Burgerzakenmodules Nota bene De algemene en specifieke details m.b.t. het BZM-systeem in bijlage 12.6 hebben enerzijds betrekking op bedrijfs- en meldingregels (zie bijvoorbeeld bijlage en bijlage ) en anderzijds op de algemene en specifieke functionaliteiten van het BZM-systeem (zie resp. bijlage en bijvoorbeeld bijlage ). De bedrijfs- en meldingregels in bijlage 12.6 komen goeddeels overeen met de dienovereenkomstige specificaties op Modernodam (www.modernodam.nl/bzm-specificaties), met dien verstande dat e.e.a. in bijlage 12.6 gegroepeerd is per BZM en aldus eenvoudiger toegankelijk is dan via het analysemodel aldaar (www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/model/index.html). De bedrijfs- en meldingregels in bijlage 12.6 zijn in samenspraak met de werkgroep (zie hoofdstuk 1) echter op onderdelen geactualiseerd t.o.v. Modernodam. Uiteindelijk zal via Modernodam een bijgewerkte versie van deze bedrijfs- en meldingregels beschikbaar gesteld worden, die dan leidend is t.o.v. de betreffende specificaties zoals opgenomen in bijlage De algemene en specifieke functionaliteiten zoals opgenomen in bijlage 12.6 zijn grotendeels ontleend aan de zogeheten functionele eisen die op Modernodam beschikbaar zijn (onder algemene documenten ), met dien verstande dat e.e.a. in bijlage 12.6 gegroepeerd is per BZM en aldus eenvoudiger toegankelijk is dan via het Excel-bestand op Modernodam. In samenspraak met de werkgroep (zie hoofdstuk 1) zijn deze oorspronkelijke functionele eisen, die dateren uit september 2011, echter eveneens zoveel mogelijk geactualiseerd en aangevuld. Ook wanneer hiervan via Modernodam een bijgewerkte versie beschikbaar gesteld wordt, wat niet in de lijn der verwachting ligt, blijven de betreffende specificatie zoals opgenomen in bijlage 12.6 leidend Algemene BZM-functionaliteit Algemeen Bedrijfsregels (algemeen) KUC200 behandelen zaak KUC200 behandelen zaak kent geen bijbehorende bedrijfsregels. KUC201 raadplegen persoonsgegevens BR bepalen (ouderlijk) gezag Gezagsverhouding kan bepaald worden met het activity diagram dat is gekoppeld aan deze regel. 16 KUC202 uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand BRG uittrekselafschrift burgerlijke stand BR uittreksel in feitgemeente Aanvraag voor uittreksel uit de burgerlijke stand mag alleen worden afgehandeld in de feitgemeente waar akte opgemaakt zijn. KUC203 melden gerede twijfel KUC203 melden gerede twijfel kent geen bijbehorende bedrijfsregels. 16 Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/model/index.htm?goto=1:2:1:78. Pagina: 13 van 187

15 KUC204 afhandelen betaling KUC204 kent geen bijbehorende bedrijfsregels. KUC205 afhandelen akte BRG akten regels BR akte nummer uniek binnen register Een aktenummer is uniek binnen een register. BR akte nummer uniek binnen gemeente (met meerdere registers) Indien Aanbestedende Dienst meerdere registers heeft, is het akte nummer naast uniek binnen het register (zie BR-00-06) ook uniek binnen Aanbestedende Dienst. BR akte nummers opvolgend De reeks van aktenummers is opvolgend en bevat derhalve geen gaten binnen een register. BR formaat aktenummer Het formaat van het aktenummer voldoet aan de regelgeving vermelding nummer op akten burgerlijke stand (zoals vermeld in de Staatscourant) Meldingregels (algemeen) KUC200 behandelen zaak KUC200 behandelen zaak kent geen bijbehorende meldingregels. KUC201 raadplegen persoonsgegevens MRG raadpleeg persoon regels MR maximaal aantal gevonden personen Het BZM-systeem signaleert wanneer bij zoeken in de BRP het aantal personen dat aan de zoekcriteria voldoet het aantal personen zoals dit als maximumaantal zoekresultaten door de BRP wordt ondersteund, overstijgt. KUC202 uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand KUC202 uitgeven uittreksel/afschrift burgerlijke stand kent geen bijbehorende meldingregels. KUC203 melden gerede twijfel MRG gerede twijfel regels MR gelijke waarden Het BZM-systeem signaleert wanneer de geregistreerde afwijkende waarden overeenkomen met de bestaande waarden. KUC204 afhandelen betaling KUC204 afhandelen betaling kent geen bijbehorende meldingregels. KUC205 afhandelen akte KUC205 afhandelen akte kent geen bijbehorende meldingregels. Pagina: 14 van 187

16 Gegevens Geef op elke gesloten wens (G1.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Terugmelding G1.1 FNC.25.1 terugmelding afwijkende BAG-gegevens Het BZM-systeem ondersteunt dat, als bij gegevensregistratie moet worden afgeweken van de actuele gegevens zoals deze voorkomen in het BAG-systeem van Aanbestedende Dienst, volledig geautomatiseerd een terugmeldingen gedaan wordt aan het BAG-systeem van Aanbestedende Dienst (zie S32 op blz. 77). NB: Indien er (bijvoorbeeld bij een verhuizing) een afwijkend adres moet worden opgevoerd in het BZM-systeem, kan dit uitsluitend door een daartoe geautoriseerde medewerker en is er altijd een terugkoppeling naar de BAG. G1.2 FNC.25.2 terugmelding afwijkende BRP-gegevens; FNC.25.4 starten terugmeldprocedure na afwijken van persoonsgegevens Het BZM-systeem ondersteunt dat, indien bij het opmaken van een akte wordt afgeweken van de gegevens zoals die op dat moment bekend zijn in de BRP, volledig geautomatiseerd de terugmeldprocedure gestart wordt, zodat de gebruiker een terugmelding kan doen. Daarbij worden afwijkende gegevens volledig geautomatiseerd overgenomen in de betreffende schermen. De terugmeldingen worden volledig geautomatiseerd verzonden via DigiMelding (zie S18 op blz. 70) dan wel verzameld t.b.v. latere (batch)verzending; dit is door de functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen. Of de terugmeldprocedure altijd volledig geautomatiseerd gestart wordt indien bij het opmaken van een akte wordt afgeweken van de gegevens zoals die op dat moment bekend zijn in de BRP, dan wel of signalen worden verzameld om later afgehandeld te worden, is ook door de functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen. NB: Op de akte worden in dat geval andere gegevens gebruikt dan de gegevens zoals op dat moment bekend in de BRP; als de terugmelding niet wordt geaccepteerd en de BRP gegevens dus toch correct bleken, dient de akte via het reguliere proces verbeterd te worden (zie FNC 26.3 verbeteren van akten). G1.3 FNC.25.5 terugmeldingen kunnen corrigeren / verwijderen Het BZM-systeem ondersteunt het opstellen en verzenden van zogeheten correctiemeldingen ( correctie of verwijderen ) m.b.t. eerdere gedane terugmeldingen aan het BAG-systeem van Aanbestedende Dienst en de BRP. Deze meldingen worden volledig geautomatiseerd verzonden of verzameld t.b.v. latere (batch)verzending; dit is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen. G1.4 FNC.25.6 start terugmelding bij toevoegen ouder Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer er een ouder aan een geboorteakte wordt toegevoegd terwijl geen sprake is van een huwelijk of partnerschap noch van een erkenning ongeboren vrucht, volledig geautomatiseerd de terugmeldprocedure gestart wordt, zodat de gebruiker een terugmelding Pagina: 15 van 187

17 kan doen. De terugmeldingen worden volledig geautomatiseerd verzonden dan wel verzameld t.b.v. latere (batch)verzending; dit is door de functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen. G1.5 FNC.25.7 terugmelden afwijkende NHR-gegevens Het BZM-systeem ondersteunt dat, als bij gegevensregistratie moet worden afgeweken van gegevens zoals deze voorkomen in NHR, volledig geautomatiseerd de terugmeldprocedure gestart wordt, zodat de gebruiker een terugmelding aan NHR kan doen. De terugmeldingen worden volledig geautomatiseerd verzonden dan wel verzameld t.b.v. latere (batch)verzending; dit is door de functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen. Overig G1.6 Indicatie geheim bij adres Het BZM-systeem ondersteunt dat (tabellen behorende bij) adressen kunnen worden voorzien van een indicatie geheim (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijf huizen). Personen die op een adres zijn worden ingeschreven, krijgen volledig geautomatiseerd de indicatie verstrekkingsbeperking (geheim adres). G1.7 Tonen bewoning op een adres incl. historie Het BZM-systeem ondersteunt dat, nadat gezocht is op adres, bij de betreffende resultaten de algemene gegevens van het adres getoond worden (straatnaam, huisnummer, etc.), alsmede gegevens m.b.t. de bewoning (keuze gebruiker: actuele bewoning, historische bewoning, beide). Bovendien wordt van elke (actuele en/of historische) bewoner ten minste de volgende informatie getoond: geslachtsnaam, voornaam, voorletters, geboortedatum, aanvangsdatum bewoning, gezinsrelatie en reden beëindiging bewoning (bij historische bewoning). Van hieruit kunnen gebruikers op eenvoudige wijze (één muisklik / toets(combinatie)) doorgespringen naar de detailgegevens van elk van deze personen ( zoekpersoon in BRP). G1.8 FNC.1.9 keuze geslachtsnaam of voorvoegsel Het BZM-systeem ondersteunt dat afgedwongen wordt dat gebruikers bij gegevensregistratie indien van toepassing (bij handmatige opvoer, dus als de persoon niet overgenomen wordt uit de BRP) expliciet aangeven welke gegevens de geslachtsnaam vormen en welke een eventueel voorvoegsel. G1.9 FNC tonen was-wordt BRP-mutatie Het BZM-systeem ondersteunt dat voorafgaand aan iedere BRP-mutatie de zogeheten was-wordt situatie getoond wordt aan de gebruiker (d.w.z. de gegevens van de betreffende persoon vóór resp. ná de beoogde BRP-mutatie). Het tonen van deze was-wordt situatie is door de functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst aan- en uit te zetten, ten minste per mutatie, per product en per module (zoals deze worden onderscheiden in ). G1.10 FNC.3.13 aan kunnen geven dat product verzonden is Het BZM-systeem ondersteunt dat het verstrekken / versturen van aangevraagde producten (dat het product verstrekt / verzonden is, voor zover van toepassing) geregistreerd kan worden, incl. op welke wijze, wanneer en aan wie. G1.11 FNC.5.22 kunnen afleiden en tonen gezinsrelaties Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het tonen van personen altijd afgeleid en getoond wordt of een persoon tot een gezin behoort en zo ja wie de overige leden van het betreffende gezin zijn. NB: Aan de BRP wordt dan gevraagd om alle personen met een eerstelijns bloedverwantschap wonend op hetzelfde adres (gezin). G1.12 FNC.5.41 toevoegen nieuw ID Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van nieuwe identiteitsdocumenten wanneer geen identiteitsdocumenten gevonden worden (bijvoorbeeld als GemNet eruit ligt). Pagina: 16 van 187

18 NB: Gevonden legitimatiegegevens mogen niet overschreven worden. G1.13 FNC.5.42 tonen alle geldige ID-bewijzen Het BZM-systeem ondersteunt dat, nadat gezocht is op een persoon, bij de betreffende resultaten alle actuele identiteitsdocumenten van de betreffende persoon getoond worden; als er geen actuele identiteitsdocumenten gevonden worden, worden alle eventuele verlopen identiteitsdocumenten getoond. NB: Van de gezochte personen moeten alle voorhanden zijnde (geldige) identiteitsdocumenten opgehaald worden bij ORRA (reisdocumenten, zie S18 op blz. 70), CRB (rijbewijzen, zie S17 op blz. 70) en BVV (vreemdelingendocumenten, zie S20 op blz. 71). G1.14 FNC.5.44 tonen relaties op een adres Het BZM-systeem ondersteunt dat, nadat gezocht is op persoon en/of adres, bij de betreffende resultaten tevens alle relaties van de betreffende persoon getoond worden, incl. - wanneer tevens gezocht is op adres - of deze wel of niet woonachtig zijn op dat adres (zie SUP401 tonen gezinsvormen). Van uit dit overzicht kunnen gebruikers op eenvoudige wijze (één muisklik / toets(combinatie)) doorspringen naar de detailgegevens van elk van deze relaties ( zoekpersoon in BRP). G1.15 FNC.5.45 tonen statusinformatie uit BAG (1) Het BZM-systeem ondersteunt dat, bij het tonen van een adres (bijvoorbeeld bij zoekresultaten), ook de status van het betreffende adres in het BAG-systeem van Aanbestedende Dienst wordt getoond. Dit betreft ten minste de volgende mogelijkheden: Het adres komt voor en heeft een woonbestemming. Het adres komt voor en heeft (nog) geen woonbestemming. Het adres komt niet voor. G1.16 FNC.5.45 tonen statusinformatie uit BAG (2) Het BZM-systeem signaleert wanneer een opgevoerd adres niet voorkomt in de BAG en/of (nog) geen woonbestemming heeft. Indien er een afwijkend (d.w.z. niet voorkomend in de BAG) adres wordt opgevoerd, kan dit alleen door daartoe geautoriseerde gebruikers en dwingt het BZM-systeem af dat een terugmelding naar de BAG plaatsvindt (zie FNC.25.1 terugmelding afwijkende BAG-gegevens). NB: Ook wanneer het adres niet voorkomt in de BAG, wordt het opgenomen in de BRP. G1.17 FNC.5.46 tonen functie adres Het BZM-systeem ondersteunt dat, bij het tonen van een adres (bijvoorbeeld bij zoekresultaten), duidelijk getoond wordt wat de functie van het betreffende adres is. Dit betreft ten minste de functies woonadres en briefadres. G1.18 FNC.5.49 veel bewoners in pand, alles tonen gesorteerd Het BZM-systeem ondersteunt dat, nadat gezocht is op (een persoon woonachtig op) een adres, bij de betreffende resultaten van elk adres tevens alle bewoners van het betreffende adres getoond worden (gesorteerd op familierelatie). G1.19 FNC vastleggen passeren akte Het BZM-systeem ondersteunt dat het passeren van akten wordt vastgelegd in de betreffende zaken. Daarbij wordt per akte ten minste geregistreerd: het betrefaktenummer, datum en tijdstip van het passeren van de akte en de betreffende behandelend ambtenaar. G1.20 FNC plaatsomschrijving via BAG-koppeling Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer binnen het BZM-systeem adres- en/of andere BAG-gegevens worden geregistreerd, indien mogelijk (de koppeling met) het BAG-systeem van Aanbestedende Dienst als bron gebruikt wordt (zie 6.3.5). Aldus worden in het BZM-systeem geregistreerde BAGgegevens, als deze voorkomen in het BAG-systeem van Aanbestedende Dienst, ontleend aan de op het Pagina: 17 van 187

19 betreffende moment actuele BAG-gegevens in het BAG-systeem van Aanbestedende Dienst. Indien in het BZM-systeem te registreren BAG-gegevens daarin (nog) niet of niet correct voorkomen, wordt dit teruggemeld (zie FNC.25.1 terugmelding afwijkende BAG-gegevens). NB: Zoals beschreven in wordt hier bewust in het midden gelaten of - en zo ja hoe - BAG-gegevens al dan niet naar (het GM+ van) het BZM-systeem gerepliceerd worden dan wel op het moment dat ze nodig zijn uit het BAG-systeem worden opgehaald, bijvoorbeeld via een rechtstreekse koppeling, via het gegevensdistributiesysteem (zie 6.3.4), etc. G1.21 FNC bij bepalen van de plaats gebruikmaken van geo-informatie Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van plaatsomschrijvingen m.b.v. geo-informatie, waarbij gebruik kan worden gemaakt van [hetzij eigen (1P) functionaliteit van het BZM-systeem (zie ook O37 op blz. 45), hetzij de koppeling met het geo-informatiesysteem van Aanbestedende Dienst (zie [XX])]. G1.22 FNC rechtbank keuze Het BZM-systeem ondersteunt het uit een lijst selecteren van rechtbanken / gerechtshoven / kantongerechten bij gegevensregistratie (zie OND.12 beheer rechtbanken). NB: Dit is o.a. van toepassing bij het opmaken van akten en kennisgevingen, maar soms ook bij het identificeren van aangevers. G1.23 FNC toevoegen contactpersoon Het BZM-systeem ondersteunt de optionele registratie van één of meer contactpersonen bij zaken, die niet noodzakelijkerwijs hoeven voor te komen in de BRP. G1.24 FNC kunnen kiezen tekenbevoegde ambtenaar; BRU.8 eigen naam invullen bij opmaken akte; BRU.4.1 alleen tonen waartoe bevoegd (voor ondertekening akte); BRU.3 standaardwaarde selecteren gebruiker (indien bevoegd) Het BZM-systeem ondersteunt het selecteren van een tekenbevoegde ambtenaar bij het afdrukken van akten (wiens naam dus als zodanig op de akte komt). De registratie van een tekenbevoegde ambtenaar op akten is verplicht en wordt door het BZM-systeem afgedwongen. Hiertoe neem het BZM-systeem default de op dat moment ingelogde gebruiker (mits deze een tekenbevoegde ambtenaar is) doch dit kan door de gebruiker overschreven worden (middels het selecteren van een andere tekenbevoegde ambtenaar). G1.25 FNC medeaangevers toevoegen Het BZM-systeem ondersteunt de optionele registratie van één of meer zogeheten medeaangevers bij zaken. NB: Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien beide ouders als aangever geregistreerd willen worden bij de aangifte van een levenloos geboren kind. De mogelijkheid tot registratie van medeaangevers is (nog) geen wettelijke verplichting maar er is reeds jurisprudentie waarin dit naar voren is gekomen. G1.26 FNC.19.1 wijze van identificatie vastleggen Het BZM-systeem ondersteunt dat kan worden geregistreerd dat een identiteitsbewijs is gezien en akkoord bevonden door de gebruiker, dan wel dat de identiteit door de gebruiker is geverifieerd aan de hand van identificerende vragen. G1.27 FNC kunnen aangeven bezwaar / beroep Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een zaak (afgehandeld of niet) kan worden geregistreerd dat er een bezwaar / beroep en eventueel een hoger beroep m.b.t. de betreffende zaak aanwezig is (geweest), incl. het resultaat van de betreffende procedure(s). NB: De afhandeling van bezwaar / (hoger) beroep geschiedt weliswaar niet in het BZM-systeem maar de aanwezigheid van dergelijke procedures moet wel geregistreerd kunnen worden. Pagina: 18 van 187

20 G1.28 FNC tonen bezwaar / beroep Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het tonen van de zaken van een persoon (indien van toepassing) bij elke zaak tevens getoond wordt of er bij de betreffende zaak sprake is (geweest) van een bezwaar / beroep en eventueel hoger beroep, en met welk resultaat (zie FNC kunnen aangeven bezwaar/beroep). G1.29 FNC (pas)foto kunnen toevoegen Het BZM-systeem ondersteunt de registratie en opslag van (pas)foto s van zowel de aangever(s) als van eventuele andere betrokkenen bij zaken. NB: Deze (pas)foto s worden opgeslagen in de zaak voor herkenningsdoeleinden in latere processen, voor gebruik bij bijvoorbeeld de akte van staat, etc. G1.30 FNC zaak vastleggen (basis) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij zaakregistratie (zie ook 4.3.3) ten minste de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd bij de zaak: Standaardgegevens van de zaak (zoals ontvangstdatum, verzoek of beschikking, datum versturen ontvangstbevestiging, etc.) Gegevens van de aanvrager/verzoeker en eventuele andere betrokkenen. Zaaktype (conform GEMMA ZTC 2.0) op basis van gewenst product / dienst. Brondocumenten en ondersteunende documenten gerelateerd aan het/de product / dienst. Koppeling met andere producten / diensten (zaaktypen), bijvoorbeeld indien als gevolg van het registreren van een adoptie ook de voornaam moet worden gewijzigd. Via welk kanaal aangeleverd. G1.31 FNC.23.1 aantekening kunnen maken bij adres Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van aantekeningen bij adressen. NB: Dit betreft aantekeningen die iets zeggen over de hoedanigheid of bestemming van het adres, zoals een aantekening over de bestemming (zoals: het adres heeft geen woonbestemming maar bewoning wordt tijdelijk toegestaan i.v.m. anti-kraak), de hoedanigheid (zoals: er mogen geen personen worden ingeschreven op dit adres, het adres is geen bekend BAG-adres, geheim adres, etc.) en dergelijke. G1.32 FNC bij bijzonder adres informatie over afspraken zien Het BM-systeem ondersteunt dat bij het tonen van adressen (bijvoorbeeld bij zoekresultaten) die als bijzonder adres zijn aangemerkt ook de bijbehorende afspraken over de bijzonderheid van het betreffende adres getoond worden (zie FNC registreren van afspraken behorend bij bijzonder adres). NB: Een adres is als bijzonder adres aangemerkt indien er aantekeningen bij zijn gemaakt (zie FNC.23.1 aantekening kunnen maken bij adres). G1.33 FNC registreren van afspraken behorend bij bijzonder adres Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van afspraken bij adressen die als bijzonder adres zijn aangemerkt, afhankelijk van het type bijzonderheid van dergelijke adressen. NB: Een adres is als bijzonder adres aangemerkt indien er aantekeningen bij zijn gemaakt (zie FNC.23.1 aantekening kunnen maken bij adres). G1.34 FNC.26.7 expliciet tonen onder curatele Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het tonen van (gegevens van) een persoon altijd expliciet de curatelegegevens getoond worden (indien van toepassing), incl. de reden van curatele. NB: Een persoon onder curatele mag wel als aangever optreden, maar wellicht dat dan op een aantal additionele aspecten gecontroleerd wordt. Een persoon onder curatele mag bijvoorbeeld niet zelfstandig verhuizen. Een persoon onder curatele mag wel kinderen (laten) registreren, doch daarbij dient kennisgeving aan Jeugdzorg plaats te vinden. Als een persoon onder curatele overlijdt, dient er een kennisgeving aan het curateleregister te worden verstuurd. Pagina: 19 van 187

21 NB: Momenteel is in de BRP uitsluitend een indicatie (J/N) van curatele voorzien. Via de website van het curateleregister (http://curateleregister.rechtspraak.nl/default.aspx) kunnen de bijbehorende curatelegegevens van een gezochte persoon verkregen worden (zoeken op geslachtsnaam met geboortedatum). G1.35 FNC toevoegen aangever Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer de aangever niet wordt gevonden in de BRP, deze toegevoegd kan worden aan de BRP (via handmatig registreren bij de zaak door de gebruiker). G1.36 FNC toevoegen personen Het BZM-systeem ondersteunt, wanneer een persoon niet wordt gevonden in de BRP, de mogelijkheid om: Als van de persoon een relatie moet worden vastgelegd: de persoon toe te voegen aan de BRP (via handmatig registreren bij de zaak door de gebruiker). Als van de persoon geen relatie hoeft te worden vastgelegd of registratie in de BRP is niet mogelijk: de persoon op te nemen in de zaak. G1.37 FNC vastleggen gegevens n.a.v. weigering voortgang Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van alle benodigde gegevens voor formele besluiten naar aanleiding van weigering van de procesvoortgang (weigeringsbeschikking). Daartoe kunnen ten minste de volgende gegevens geregistreerd worden: Datum weigeringsbeschikking (systeemdatum). Behandelend ambtenaar. Reden/motivering (vrije tekst). Wetsartikel(en) dat/die relevant is/zijn voor de weigering. Bezwaarclausule (procedure t.a.v. bezwaar: hoe, wanneer, etc.). Op basis van deze gegevens kan vervolgens een weigeringsbeschikking gecreëerd en afgedrukt worden (zie FNC.16.7 bericht buiten behandeling gesteld). G1.38 FNC vastlegging gegevens buitenlands brondocument Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van gegevens van buitenlands brondocumenten indien er (anders) een weigering van de procesvoortgang plaatsvindt. G1.39 FNC verstrekkingsbeperkingen Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het tonen van persoonsgegevens altijd wordt weergegeven of en zo ja welke beperkingen er gelden voor de verstrekking van de betreffende gegevens. Bijvoorbeeld: Verstrekkingsbeperking adres (niet aanwezig in BRP, geheim, etc.), verstrekkingsbeperking persoon, etc. G1.40 FNC er is maar één aangever Het BZM-systeem ondersteunt dat afgedwongen kan worden dat er bij producten / diensten maar één aangever geregistreerd kan worden (zie ook FNC medeaangevers toevoegen). Of zulks bij bepaalde producten / diensten het geval is kan door de functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / dienst ingesteld worden. G1.41 FNC vastleggen identificatie brondocument Het BZM-systeem ondersteunt dat bij brondocumenten (Koninklijk Besluit, rechterlijke uitspraak, beschikking, etc.) geregistreerd kan worden dat deze akkoord zijn bevonden. G1.42 FNC toegepast recht Het BZM-systeem ondersteunt dat bij zaken het toegepaste recht kan worden geregistreerd. Pagina: 20 van 187

22 G1.43 SUP401 tonen gezinsvormen Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer personen getoond worden die op hetzelfde adres woonachtig zijn, daarbij tevens de gezinsvorm getoond wordt (zie FNC.5.44 tonen relaties op een adres). Hiervoor geldt dat sprake is van een gezin indien personen ingeschreven zijn op hetzelfde adres waarbij ten minste één van de volgende uitgangspunten geldt: De betreffende personen zijn met elkaar getrouwd of geregistreerde partner van elkaar: man + vrouw, man + man, vrouw + vrouw. Er bestaat een juridische afstammingsrelatie of familierechtelijke betrekking tussen de betreffende personen: ouder(s) + kind(eren). Een combinatie daarvan: echtgenoten / geregistreerde partners + één of meer (gezamenlijke en/of respectievelijke) kinderen. Bijvoorbeeld: moeder + kind(eren), vader + kind(eren), man + vrouw gehuwd / gepartnerd, man + man gehuwd / gepartnerd, vrouw + vrouw gehuwd / gepartnerd, man + vrouw gehuwd / gepartnerd + gezamenlijk(e) kind(eren), man + vrouw gehuwd / gepartnerd + kind(eren) van de man / vrouw, man + man gehuwd / gepartnerd + kind(eren) van één van beide mannen, man + man gehuwd / gepartnerd + kind(eren) van beide mannen, vrouw + vrouw gehuwd / gepartnerd + kind(eren) van één van beide de vrouwen, vrouw + vrouw gehuwd / gepartnerd + kind(eren) van beide vrouwen. G1.44 SUP205 relaties vóór de geboorteaangifte Het BZM-systeem ondersteunt dat relatievormen - die ontstaan met de toekomstige ouder(s) van kinderen maar niet in de BRP vastgelegd kunnen worden - wél in het BZM-systeem (lokaal) vastgelegd kunnen worden en in voorkomende gevallen tevens getoond worden binnen het BZM-systeem (naast de binnen de BRP bekende relaties, zie ook SUP401 tonen gezinsvormen en FNC.5.44 tonen relaties op een adres). NB: Het betreft derhalve een relatie met de beoogde ouder(s); die relatie is in principe persoonsgebonden en heeft derhalve ook bestaansrecht boven individuele zaken (vgl ). Bij het lokaal vastleggen van dergelijke relatievormen worden de volgende controles uitgevoerd: BR-GeboorteaangifteRelatie-01 vader bij erkenning ongeboren vrucht Een erkenner van een ongeboren vrucht moet altijd worden aangemerkt als vader van de nieuwgeborene(n). BR-GeboorteaangifteRelatie-02 ontkenning vaderschap Regels BR-01-01, BR en BR-GeboorteaangifteRelatie-01 moeten niet worden uitgevoerd als er een actuele ontkenning is van een ongeboren vrucht of van een nieuwgeborene. BR-GeboorteaangifteRelatie-03 moeder gehuwd na erkenning Regel BR-GeboorteaangifteRelatie-01 moet niet worden uitgevoerd als de moeder na een erkenning ongeboren vrucht en vóór de geboorte van de nieuwgeborene is gehuwd met een andere man dan de erkenner. BR-GeboorteaangifteRelatie-04 erkenningsrelatie is te oud Regel BR-GeboorteaangifteRelatie-01 moet niet worden uitgevoerd worden als de erkenning 306 dagen vóór de geboortedatum van de nieuwgeborene ligt. BR-GeboorteaangifteRelatie-05 maximaal één erkenningsrelatie Een moeder mag maximaal één actuele erkenningsrelatie ongeboren vrucht hebben. BR- GeboorteaangifteRelatie-06 beëindiging erkenning ongeboren vrucht Beëindiging erkenning ongeboren vrucht mag alleen worden uitgevoerd na de registratie van een gerechtelijke uitspraak of 307 dagen na de erkenning. Toelichting: Binnen een aantal keten use cases dienen in principe gegevens vastgelegd te worden over personen die nog niet daadwerkelijk bestaan, ten behoeve een toekomstige geboorteaangifte. Hierbij moet gedacht worden aan erkenning ongeboren vrucht door de vader, ontkenning vaderschap vóór de geboorte, naamskeuze vóór de geboorte, etc. Aangezien de personen waarop de gegevens van toepassing zijn nog niet daadwerkelijk bestaan, is ervoor gekozen om deze gegevens middels een relatie met de vader en/of de moeder vast te leggen. Deze gegevens zouden dan gebruikt kunnen worden als er daadwerkelijk aangifte van geboorte wordt gedaan. Dergelijke Pagina: 21 van 187

23 relatievormen worden echter niet ondersteund in de BRP; deze requirement beschrijft dan ook de mogelijkheden om dergelijke relaties lokaal vast te leggen. G1.45 OND.4 kunnen omgaan met centrale veranderingen Het BZM-systeem ondersteunt dat - wanneer er in de BRP wijzigingen plaatsvinden t.a.v. de uitvraag van gegevens (te registreren gegevens), het tonen van gegevens en/of het toepassen van de validiteits-, plausibiliteits- en integriteitsregels m.b.t. producten / processen - dit geen consequenties heeft voor het BZM-systeem. Toelichting: De BRP bepaalt in hoge mate welke gegevens uitgevraagd en getoond moeten worden en welke validiteits-, plausibiliteits- en integriteitsregels gelden m.b.t. producten / processen. Dit betreft met name de vereiste rubrieken t.b.v. gegevensregistratie; indien hierin wijzigingen plaatsvinden, dient het BZM-systeem deze wijziging eenvoudig (zonder dat daarvoor een nieuwe versie van het BZM-systeem nodig is) te kunnen verwerken. G1.46 OND.13 koppeling BAG-adressen en gemeentelijke wijken Het BZM-systeem ondersteunt dat er, t.b.v. binnengemeentelijke processen, BAG-adressen (zie S32 op blz. 77) gekoppeld zijn (worden) aan wijken, buurten en/of andere indelingen die beheerd worden in het BZM-systeem, zoals stemdistricten (zie FNC indelingen kunnen maken). G1.47 BRU.4.7 tonen geregistreerde gegevens Het BZM-systeem ondersteunt dat gedurende het opbouwen van zaken op overzichtelijke wijze aan gebruikers wordt gepresenteerd welke gegevens er tot dan toe door hen zijn ingevoerd. G1.48 BRU.6 manieren van datuminvoer Het BZM-systeem ondersteunt dat, indien bij de registratie van datums de maand en/of dag onbekend zijn, de betreffende standaardwaarde(n) volledig geautomatiseerd ingevuld worden o.b.v. het Logisch Ontwerp (zie E40 op blz. 99) Processen: zaakgericht werken Geef op elke gesloten wens (G2.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Wachtkamer G2.1 FNC gemeentelijke wachtkamer Het BZM-systeem ondersteunt een wachtkamerfunctie; in deze wachtkamer worden zaken / processen geplaatst waarvan het rechtsfeit in de toekomst plaatsvindt (zoals een verhuizing). Gedurende de periode tussen de aangifte en de verwerking in de BRP zijn zaken in deze wachtkamer gewoon benaderbaar (incl. raadplegen, muteren, verwijderen, correspondentie genereren vanuit de zaak, etc. zie ook FNC.22.2 zaken tonen). De maximale termijn van de wachtkamerfunctie kan per product / proces worden ingesteld door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst. Pagina: 22 van 187

24 G2.2 FNC (VRW) wachtkamer zaken niet door naar BRP Het BZM-systeem ondersteunt dat mutaties die zich bevinden in de wachtkamer (zie FNC gemeentelijke wachtkamer) nog niet doorgegeven worden aan de BRP; daarbij is steeds duidelijk zichtbaar dat de mutaties nog niet aan de BRP zijn doorgegeven. G2.3 FNC van wachtkamer naar BRP Het BZM-systeem ondersteunt dat mutaties die zich bevinden in de wachtkamer (zie FNC gemeentelijke wachtkamer) na het verstrijken van de ingestelde termijn aan een daartoe geautoriseerde gebruiker worden voorgelegd om te worden doorgezet naar de BRP, dan wel dat dit volledig geautomatiseerd geschiedt (dit is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces in te stellen). G2.4 FNC verstrijken wachtkamer termijn: burger krijgt melding Het BZM-systeem ondersteunt het versturen van kennisgevingen aan de aanvrager(s) bij het verstrijken van de wachtkamertermijn (zie FNC gemeentelijke wachtkamer). Door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst is per product / proces in te stellen hoe lang vóór het verstrijken van deze termijn kennisgevingen verzonden dienen te worden (signalering aan gebruiker). In het geval van migratie zal, indien de burger niet reageert, de verhuizing worden doorgevoerd in de BRP. Overig G2.5 FNC.22.2 zaken tonen Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het tonen van de gegevens van personen alle openstaande en afgesloten zaken (incl. zaken waarvan de verschoningstermijn is verstreken) van de betreffende persoon m.b.t. het burgerzakendomein getoond worden (ongeacht of die persoon wel of niet is opgehaald uit de BRP). Daarbij zien gebruikers uitsluitend die zaken waarvoor zij geautoriseerd zijn. Door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst is per product / proces in te stellen of er afgeweken wordt van deze standaard (er wordt in dat geval pas een overzicht van alle zaken getoond als gebruikers daar expliciet om vragen). Vanuit dit overzicht met lopende zaken kunnen gebruikers zaken selecteren voor verdere behandeling en/of om de details van de betreffende zaken in te zien (voor zover zij daartoe geautoriseerd zijn). De sortering van dit overzicht is zodanig dat zaken chronologisch gesorteerd zijn per groep (openstaand, afgesloten, verschoningstermijn verstreken), waarbij afhankelijk van de burgerzakenmodule waar de gebruikers zich bevindt de aan die module gerelateerde zaken als eerste getoond. G2.6 FNC.22.4 kunnen instellen verschoningstermijn Het BZM-systeem ondersteunt de vastlegging van de zogeheten verschoningstermijn, die per product / proces kan verschillen en door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst dus per product / proces is in te stellen. Het BZM-systeem ondersteunt echter ook dat gebruikers ad hoc kunnen afwijken van deze termijn. G2.7 FNC.22.8 zaken verwijderen Het BZM-systeem ondersteunt (onder voorwaarden) de mogelijkheid tot het verwijderen van zaken, rekening houdend met het feit dat er nog geen wijziging in de BRP doorgevoerd mag zijn, dat er nog geen definitief aktenummer gegenereerd mag zijn en dat er in sommige situaties volgens de AWB een formele afwijzing moet volgen zodat de zaak niet zomaar afgesloten mag worden. G2.8 FNC tonen (openstaande) toekomstige mutaties Het BZM-systeem ondersteunt het inzien en bewerken van alle (openstaande) toekomstige mutaties in de wachtkamer (zie FNC gemeentelijke wachtkamer). Pagina: 23 van 187

25 Toelichting: Toekomstige mutatie hebben betrekking op zaken waarvan de noodzakelijke handelingen zijn verricht maar de verwerkingsdatum van de betreffende mutatie (rechtsfeit) nog niet aangebroken is; zulks in tegenstelling tot openstaande ( lopende ) zaken, waarvan het proces is nog niet (volledig) is afgerond. G2.9 FNC versturen en overdragen zaken Het BZM-systeem ondersteunt het overdragen van zaken aan andere gemeenten, waarbij bij elke zaak die aldus is overgedragen voor beide partijen zichtbaar is dat de zaak is overgedragen aan een andere gemeente. G2.10 FNC doorzendplicht Het BZM-systeem ondersteunt dat aanvragen welke ingediend zijn bij de verkeerde gemeente, doorgezonden kunnen worden aan de juiste gemeente. G2.11 FNC.29.2 bewaken termijn betalen leges Het BZM-systeem ondersteunt (de bewaking van) termijnen waarbinnen leges betaald moet zijn; deze termijnen zijn door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product/proces in te stellen. Het BZM-systeem signaleert wanneer bij het verstrijken van deze termijn de leges nog niet zijn betaald en zet in dat geval de betreffende zaak door naar een medewerker die de zaak buiten behandeling kan stellen. Tevens ondersteunt het BZM-systeem het genereren en raadplegen van overzichten van leges die nog niet betaald zijn, met daarbij ten minste mogelijkheid tot filteren en sorteren op vervaldatum, producttype, klantnaam en zaaknummer. G2.12 FNC.29.3 bewaken termijn klanten Het BZM-systeem ondersteunt (de bewaking van) termijnen waarbinnen klanten de aan hen gevraagde aanvullende gegevens dienen aan te leveren. Bij het versturen van dergelijke verzoeken, maar ook daarna, kan de bijbehorende termijn worden aangeven door gebruikers, tot een zeker maximum. Dit maximum is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces in te stellen. Het BZM-systeem signaleert wanneer er bij het verstrijken van de ingestelde termijn nog geen aanvullende gegevens zijn ontvangen. Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem het genereren en raadplegen van overzichten van uitstaande verzoeken tot aanvullende gegevens, met daarbij ten minste de mogelijkheid tot filteren en sorteren op vervaldatum, klantnaam en zaaknummer. G2.13 FNC.29.4 bewaken termijn ketenpartners Het BZM-systeem ondersteunt (de bewaking van) termijnen waarbinnen ketenpartners de aan hen gevraagde aanvullende gegevens dienen aan te leveren. Bij het versturen van dergelijke verzoeken, maar ook daarna, kan de bijbehorende termijn worden aangeven door gebruikers, tot een zeker maximum. Dit maximum is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces in te stellen. Het BZM-systeem signaleert wanneer er bij het verstrijken van de ingestelde termijn nog geen aanvullende gegevens zijn ontvangen. Tevens ondersteunt het BZM-systeem het genereren en raadplegen van overzichten van uitstaande verzoeken tot aanvullende gegevens, met daarbij ten minste de mogelijkheid tot filteren en sorteren op vervaldatum, ketenpartner en zaaknummer. G2.14 FNC.29.5 signaal / rappelleren afhalen producten Het BZM-systeem ondersteunt (de bewaking van) termijnen waarna de klant gemeld / gerappelleerd moet worden wanneer een aangevraagd product (nog) niet is opgehaald. Die termijnen zijn door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces in te stellen, incl. de wijze waarop er gemeld / gerappelleerd wordt. Daarbij kan ten minste ingesteld worden: hoe vaak er gerappelleerd wordt en binnen welke termijn(en), via welk(e) kana(a)l(en) - ten minste post, en sms - en met welk bericht (m.b.v. zogeheten samenvoegvelden zoals %adres%). Het BZM-systeem signaleert wanneer bij het verstrijken van de ingestelde termijn een aangevraagd product nog niet is opgehaald en genereert (post, , sms) en verstuurt ( , sms) vervolgens volledig geautomatiseerd het betreffende bericht. Tevens ondersteunt het BZM-systeem het genereren en raadplegen van overzichten van de Pagina: 24 van 187

26 producten die nog niet zijn opgehaald, met daarbij ten minste de mogelijkheid tot filteren en sorteren op vervaldatum, producttype, klantnaam en zaaknummer. G2.15 SUP402 vooruitwerken met akten moet mogelijk zijn Het BZM-systeem ondersteunt voor elke use case (zie bijlage 12.7) dat, indien er in een keten use cases na het printen van een akte een wachtmoment optreedt, het volgende procesverloop gevolgd wordt: > Indien de akte getekend wordt dan: > De use case vervolgt met het normale verloop (alsof er niet vooruit gewerkt is). > Anders > Als de akte fouten bevat: > De use case vervolgt vanaf het moment waarop dat de gebruiker de gegevens accordeert en complementeert. > De nieuw te creëren akte krijgt hetzelfde aktenummer als de oorspronkelijke (foute) akte. > Anders > Als het rechtsfeit niet heeft plaatsgevonden dan: > Het BZM-systeem creëert een blanco akte met het hetzelfde aktenummer als de oorspronkelijke akte. > De use case vervolgt met het normale verloop waarbij de zaak moet worden geannuleerd. > Anders > Einde > Einde > Einde Toelichting: Binnen gemeenten is het gebruikelijk om met akten vooruit te werken, bijvoorbeeld rondom huwelijk en overlijden. Dat betekent dat akten en andere bescheiden afgedrukt worden terwijl ze pas later daadwerkelijk al dan niet getekend worden. Binnen de betreffende use cases kan na het printen van akten en/of andere bescheiden dus een wachtmoment optreden. G2.16 BRU.4.3 keuze product/dienst bepaalt vervolg Het BZM-systeem ondersteunt dat de keuze van gebruikers voor producten / diensten (processen) bepaalt welke burgerzakenmodule (BZM), en daarbinnen welk specifieke onderdeel wordt gestart, zodat aldus de bijbehorende gegevens worden gevraagd / getoond. NB: Dit heeft bovendien een relatie met OND.4 kunnen omgaan met centrale veranderingen. G2.17 BRU.4.6 terug in processtap zonder gevolgen Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers kunnen terugstappen in process(tapp)en, zonder gevolgen voor het proces: reeds geregistreerde gegevens gaan niet verloren en hoeven niet opnieuw geregistreerd te worden en zolang er nog geen wijzigingen in de BRP zijn doorgevoerd, kunnen er correcties worden aangebracht. G2.18 BRU.4.9 zien waar in het proces de gebruiker zich bevindt Het BZM-systeem ondersteunt dat voor gebruikers in één oogopslag inzichtelijk is met welk proces zij op dat moment bezig zijn en waar zij zich in het proces bevinden, alsmede welke handeling(en) zij op dat moment aan het uitvoeren zijn. G2.19 BRU.4.10 zien welke stappen nog te nemen Het BZM-systeem ondersteunt dat voor de gebruikers in één oogopslag inzichtelijk is welke processtappen zij op dat moment reeds doorlopen hebben en nog te maken hebben. Pagina: 25 van 187

27 Documenten Geef op elke gesloten wens (G3.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Documentcreatie G3.1 Documenten creëren en afdrukken Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van alle betreffende akten, latere vermeldingen en andersoortige documenten, conform de betreffende NVVB-modellen (indien van toepassing, zie bijlage 12.5) en/of andere documentsjablonen (bijv. van de IND), incl. het registreren van alle daartoe benodigde gegevens en indien van toepassing incl. het registreren van het verzenden/verstrekken, alsook het creëren en afdrukken van printversies van alle betreffende (aanvraag)formulieren (zowel leeg als ingevuld, zie O13 op blz. 28 resp. O7 op blz. 24). G3.2 FNC.15.2 aanvullende tekst Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het creëren van akten, latere vermeldingen en andersoortige documenten gebruik kan worden gemaakt van variabele teksten (bijvoorbeeld dat de aangever de akte niet wil of kan ondertekenen). G3.3 FNC.15.6 meertalige uittreksels Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van meertalige uittreksels volgens de zogeheten CIEC-overeenkomst (zie OND.7 beheer van de CIEC-tabel) conform de betreffende documentsjablonen, incl. het registreren van alle hiertoe benodigde gegevens (indien van toepassing incl. het registreren van het verzenden / verstrekken). G3.4 FNC.16.6 verzoek aanvullende gegevens / hergebruik bestaande informatie Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van brieven die aan klanten worden verzonden indien zij aanvullende gegevens dienen te verstekken (verzoek tot verstrekking van aanvullende gegevens). Hierbij worden de klant- en zaakgegevens volledig geautomatiseerd overgenomen uit de zaak, incl. een overzicht van de ontbrekende vereisten en bescheiden (zie FNC.19.2 Checklist vereisten en bescheiden en vgl. FNC.19.3 afdrukken ontbrekende vereisten en bescheiden). G3.5 FNC.16.7 bericht buiten behandeling gesteld Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van brieven die aan klanten worden verzonden indien zij niet binnen de gestelde termijn aanvullende gegevens hebben verstrekt (naar aanleiding van een eerder verzoek dienaangaande). Hierin wordt gemeld dat de aangifte / het verzoek buiten behandeling wordt gesteld. Hierbij worden klant- en zaakgegevens volledig geautomatiseerd overgenomen uit de zaak, incl. de reden waarom de aangifte / het verzoek niet meer in behandeling wordt genomen (zie FNC vastleggen gegevens n.a.v. weigering voortgang). Pagina: 26 van 187

28 G3.6 FNC.19.3 afdrukken ontbrekende vereisten en bescheiden Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van een van een overzicht van de ontbrekende vereisten en bescheiden (zie FNC.19.2 checklist vereisten en bescheiden). NB: Bij de intake van ieder product / proces kan middels een checklist worden aangegeven aan welke betreffende vereisten al dan niet is voldaan en welke benodigde bescheiden al dan niet aanwezig zijn. Indien de aangever niet aan alle vereisten voldoet en/of niet alle noodzakelijke bescheiden bij zich heeft, kan een overzicht van ontbrekende vereisten en bescheiden worden afgedrukt en meegegeven. Akten G3.7 Vernietigen niet-registerakten Het BZM-systeem ondersteunt het optioneel vernietigen van niet-registerakten (keuze gebruiker). G3.8 FNC opschonen / beheer akten Het BZM-systeem signaleert wanneer de volgende akten niet zijn opgevolgd door een registratie in de BRP en/of vernietigd kunnen worden: Akte van naamskeuze (zie FNC overzicht termijn akte naamskeuze). Akte van ondertrouw (dient binnen een jaar te worden opgevolgd door een huwelijk). Akte van erkenning/ erkenning ongeboren vrucht (kan na een door - functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst instelbare - periode worden vernietigd). Akte van toestemming. Het BZM-systeem ondersteunt daarbij tevens ten minste: Het tonen van overzichten van de betreffende akten, incl. per akte in welk(e) za(a)ken ze gebruikt worden. Het controleren (door gebruiker) of een akte inderdaad overbodig is. Het vernietigen van een akte. G3.9 FNC.15.1 aangeven bij akte dat er een latere vermelding is Het BZM-systeem signaleert, bij het tonen van akten aan gebruikers, wanneer er naast de oorspronkelijke akte nog sprake is van ten minste één doorhaling en/of latere vermelding. G3.10 FNC.15.4 akte getekend kunnen terugdraaien Het BZM-systeem ondersteunt dat - zolang (de referentie aan) een akte nog niet definitief gemaakt is en de bijbehorende mutatie nog niet aan de BRP is verzonden - er correcties gemaakt kunnen worden op een akte, ook al is deze reeds getekend. G3.11 FNC.15.8 afwijken van persoonsgegevens in akte Het BZM-systeem ondersteunt dat er bij het opmaken van akten kan worden afgeweken van de persoonsgegevens zoals op dat moment vastgelegd in de BRP. Daarbij dwingt het BZM-systeem af dit alleen mogelijk is indien er terugmelding heeft plaatsgevonden (zie ook FNC.25.2 terugmelding afwijkende BRP-gegevens), alsmede dat dit afwijken alleen kan worden gedaan door daartoe geautoriseerde gebruikers. Toelichting: Dit is bijvoorbeeld mogelijk als blijkt dat een actualisering van de gegevens noodzakelijk is en op de akte de meest recente gegevens moeten worden gebruikt. G3.12 FNC bij afwijken van persoonsgegevens zien wat afwijkt Het BZM-systeem ondersteunt dat, als bij het opmaken van akten wordt afgeweken van de persoonsgegevens zoals op dat moment vastgelegd in de BRP, aan gebruikers getoond wordt (signalering) welke gegevens afwijkend zijn (zie FNC.15.8 afwijken van persoonsgegevens in akte). G3.13 FNC verplicht aangeven waarom wordt afgeweken Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van een reden waarom bij het opmaken van akten wordt afgeweken van de op dat moment in de BRP vastgelegde persoonsgegevens (zie FNC.15.8 afwijken van Pagina: 27 van 187

29 persoonsgegevens in akte). Daarbij dwingt het BZM-systeem af dat, indien bij het opmaken van akten wordt afgeweken van de op dat moment in de BRP vastgelegde persoonsgegevens, gebruikers hiertoe een reden opgeven (op basis waarvan wordt afgeweken). Toelichting: Een dergelijke afwijking zou een duidelijke (en te verantwoorden) aanleiding moeten hebben, welke aldus dient te worden vastgelegd. G3.14 FNC.15.9 tonen benodigde gegevens in akte Het BZM-systeem ondersteunt dat steeds duidelijk wordt aangegeven welke gegevens in akten opgenomen moeten worden. G3.15 FNC welke vervolgacties Het BZM-systeem signaleert wanneer er - door het opmaken van een akte / latere vermelding - één of meer vervolgacties nodig zijn en toont in dat geval per gegeven op de akte / latere vermelding welke vervolgactie(s) daardoor geïnitieerd dienen te worden (zoals het versturen van kennisgevingen). G3.16 FNC opeenvolgende nummering (binnen eigen register) Het BZM-systeem ondersteunt dat akten binnen de eigen gemeente altijd een opeenvolgende nummering hebben (er mogen dus geen gaten in de nummering van akten zitten). Daarbij ondersteunt het BZM-systeem tevens dat binnen een gemeente meerdere registerdelen kunnen worden onderhouden (zie FNC codering (uniek) aktenummer). Bijvoorbeeld: In de gemeente Utrecht is sprake van meerdere registers (Utrecht, Vleuten, etc.) G3.17 FNC codering (uniek) aktenummer Het BZM-systeem ondersteunt dat aktenummers altijd uniek zijn en een zodanig vorm hebben dat het betreffende register en de betreffende gemeente erin te herkennen zijn, volgens onderstaande methodiek (zie het HUP): Het eerste teken (cijfer) geeft het register aan (in het geval van een overlijden bijvoorbeeld een 2). Het tweede teken geeft de gemeente aan (door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te beheren codes, bijvoorbeeld U voor Utrecht). NB: Binnen gemeente zijn meerdere registerdelen binnen één register mogelijk, bijvoorbeeld U voor Utrecht, V voor Vleuten, etc. (zie FNC opeenvolgende nummering (binnen eigen register)). De daaropvolgende tekens vormen de (opeenvolgende) nummering van de akten (zie FNC opeenvolgende nummering (binnen eigen register)). G3.18 FNC klapper Het BZM-systeem ondersteunt een elektronische zogeheten klapper met een overzicht van alle akten van de Burgerlijke Stand binnen Aanbestedende Dienst. In dit overzicht is van iedere akte ten minste opgenomen: De geslachtsnaam van degene(n) op wie de akte betrekking heeft. De eerste voornaam (volledig) en overige voornamen of -letters van degene(n) op wie de akte betrekking heeft. Na de naam van de gehuwde / geregistreerde partner (indoen van toepassing): de geslachtsnaam van degene met wie het huwelijk / geregistreerde partnerschap is gesloten. Het betreffende aktenummer (zie FNC codering (uniek) aktenummer). Bij een geboorte- of overlijdensakte: de datum van de geboorte of het overlijden. De dagtekening van de betreffende akte (datum van het rechtsfeit). Toelichting: Volgens art. 11 van het Besluit Burgerlijke Stand moet een gemeente een (tien)jaarlijkse registerindex (zogeheten klapper ) van akten van de Burgerlijke Stand bijhouden. G3.19 FNC akte passeren en bewaken Het BZM-systeem ondersteunt het passeren van akten en dwingt daarbij af dat aktenummers opeenvolgend zijn. Dit belet niet dat akten met een hogere nummers afgedrukt en gepasseerd kunnen wor- Pagina: 28 van 187

30 den; wel signaleert het BZM-systeem wanneer eerdere (jongere) akten met lagere aktenummers nog niet gepasseerd zijn. G3.20 FNC signaal bij gaten in de aktenummering Het BZM-systeem signaleert wanneer aktenummers niet meer opvolgend zijn (dan zijn er waarschijnlijk latere akten gepasseerd terwijl eerdere akten nog in concept aanwezig zijn en nog niet gepasseerd zijn). G3.21 FNC.26.3 verbeteren van akten Het BZM-systeem ondersteunt het verbeteren van akten van de Burgerlijke Stand. Dit verbeteren betreft het herstellen van fouten op akten van de Burgerlijke Stand middels het plaatsen van latere vermeldingen op die akten. Zo nodig worden de verbeteringen doorgevoerd in de BRP. Het BZM-systeem dwingt af dat bij het verbeteren van akten ten minste geregistreerd wordt: het referentienummer van de oorspronkelijk aktenummer, de nieuwe / verbeterde gegevens, alsmede de reden van de verbetering: een beschikking (in dat geval dienen tevens de rechtbankgegevens vastgelegd te worden) of een ambtshalve verbetering (via de Officier van Justitie of door de ambtenaar). NB: Bij het verbeteren van akten en het wijzigen van de BRP n.a.v. van die verbeteringen gelden dezelfde regels (validiteit, plausibiliteit, integriteit) als wanneer de akte voor het eerst wordt opgemaakt of de wijziging voor de eerste keer wordt doorgegeven; dit geldt ook voor de signaleringen en te versturen kennisgevingen. Het verbeteren van akten kan uitsluitend plaatsvinden door de gemeente waar de oorspronkelijke akte is opgemaakt; indien deze gemeente inmiddels is opgeheven, vindt verbetering plaats in de nieuwe gemeente. G3.22 FNC.26.5 doorhalen van akten Het BZM-systeem ondersteunt het doorhalen van akten van de Burgerlijke Stand. Dit doorhalen betreft het herstellen van foutieve akten van de Burgerlijke Stand middels het plaatsen van latere vermeldingen op die akten. Indien na het doorhalen een nieuwe akte wordt opgemaakt, wordt door het BZM-systeem volledig geautomatiseerd een relatie gelegd tussen de betreffende oude (doorgehaalde) akte en die nieuwe akte. Het BZM-systeem dwingt af dat bij het doorhalen van akten ten minste geregistreerd wordt wat de reden daarvan is: een beschikking (in dat geval dienen tevens de rechtbankgegevens vastgelegd te worden) of een ambtshalve verbetering (via de Officier van Justitie of door de ambtenaar). NB: Het doorhalen van akten kan uitsluitend plaatsvinden door de gemeente waar de oorspronkelijke akte is opgemaakt; indien deze gemeente inmiddels is opgeheven, vindt doorhaling plaats in de nieuwe gemeente. G3.23 FNC persoon of instantie aangever?; FNC ondersteuning wie moet tekenen voor de akte Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers kunnen aangeven wie een akte moet tekenen. De aangever kan een persoon of een instantie zijn. In geval van een persoon dient deze de akte te tekenen (en dient derhalve als zodanig geregistreerd nadat hij/zij in de BRP is opgezocht); in geval van een instantie, zoals een rechtbank of notaris (notariële akte) zal deze de akte niet ondertekenen (zie FNC.15.5 akte wordt opgemaakt volgens het NVVB modellenboek). G3.24 OND.11 inzicht in volgorde van nummering akten Het BZM-systeem ondersteunt dat te allen tijde inzicht kan worden verkregen t.a.v. de nummering en volgorde van opvolging daarvan bij het opmaken van akten. NB: Concreet zou dit kunnen betekenen dat er overzichten opgevraagd kunnen worden over een bepaalde periode op opeenvolgende aktenummers. G3.25 BTR.1 geen selectie van onbevoegden Het BZM-systeem dwingt af dat ambtenaren, die daartoe niet bevoegd zijn, niet geselecteerd kunnen worden voor akten (voor het opmaken noch het ondertekenen ervan). Pagina: 29 van 187

31 Brondocumenten G3.26 FNC beheer brondocumenten (1) Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst kunnen instellen of en zo ja hoe lang (bron)documenten in de BRP opgeslagen worden. Daarbij kan er per product / proces ten minste de termijn van opslag ingesteld worden. Het BZM-systeem signaleer wanneer deze termijn dreigt te worden overschreden, waarbij functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces in kunnen stellen hoe lang van tevoren deze signalering plaatsvindt. G3.27 FNC beheer brondocumenten (2) Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers in de BRP kunnen aangeven welke (bron)documenten moeten worden verwijderd. G3.28 FNC sterker brondocument Het BZM-systeem ondersteunt dat sterkere/andere brondocumenten kunnen worden toegevoegd aan de BRP. Daarbij wordt in dat geval ten minste geregistreerd: Het betreffende sterkere/andere brondocument. De code van het betreffende sterkere/andere brondocument. Het BSN waar het betreffende sterkere/andere brondocument bij behoort. NB: Bedoeling is dat het eerdere brondocument wordt overschreven door het sterkere/andere, zonder aanpassing van andere gegevens. G3.29 FNC.16.2 brondocumenten koppelen aan persoon (1) Het BZM-systeem ondersteunt dat brondocumenten gekoppeld kunnen worden aan personen in de BRP doordat gebruikers bij zaken kunnen aangeven dat de betreffende brondocumenten (via de BRPkoppeling, zie 6.2.1) bij de betreffende personen in de BRP moeten worden opgeslagen. In het BZMsysteem worden brondocumenten primair aan zaken gekoppeld maar het BZM-systeem ondersteunt tevens dat gebruikers brondocumenten rechtsreeks (als zelfstandige functie, dus los van een specifiek product / proces) kunnen opslaan bij personen in de BRP. G3.30 FNC.16.2 brondocumenten koppelen aan persoon (2) Het BZM-systeem signaleert wanneer aan zaken nog ten minste één brondocument toegevoegd moet worden. G3.31 FNC.16.4 periodiek overzicht openstaande nog toe te voegen brondocumenten Het BZM-systeem ondersteunt het genereren en raadplegen van periodieke overzichten (hetzij vanuit de BRP, hetzij vanuit de eigen zaakbijhouding) met alle nog te digitaliseren en aan de BRP en/of zaak toe te voegen brondocumenten. G3.32 FNC.16.8 overzicht brondocumenten Het BZM-systeem ondersteunt het genereren en raadplegen van overzichten van alle reeds aanwezige (digitale c.q. gedigitaliseerde of al aangemaakte) en nog ontbrekende (wel verplichte maar nog niet gedigitaliseerde of aangemaakte) brondocumenten bij zaken. Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem dat gebruikers brondocumenten kunnen toevoegen aan en verwijderen uit zaken. In aanvulling op de lijst met brondocument(typ)en afhankelijk van het onderhavige product / proces (zie FNC beheer brondocumentcodes) kunnen tevens vrije brondocument(typ)en worden toegevoegd; brondocumenten zoals genoemd in de wet BRP kunnen niet verwijderd worden. Daarbij kunnen gebruikers bovendien aangeven welke brondocumenten aan de BRP moeten worden verzonden (zie ook FNC koppelen ingescande brondocumenten). [Het BZM-systeem dwingt af dat brondocumenten zoals genoemd in de wet BRP altijd verstuurd worden naar de BRP.] Ten slotte ondersteunt het BZM-systeem dat brondocumenten op een later moment gedigitaliseerd kunnen worden en indien als zodanig gemarkeerd vol- Pagina: 30 van 187

32 ledig geautomatiseerd verzonden worden naar de BRP. Het feit dat een brondocument is gedigitaliseerd, verstuurd naar resp. ontvangen door de BRP wordt in de zaak vastgelegd. G3.33 FNC.16.9 bewaking termijn inscannen brondocumenten Het BZM-systeem ondersteunt het bewaken van de termijn waarop brondocumenten gedigitaliseerd moeten worden. Hiertoe kunnen functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per brondocument(type) (zie FNC beheer brondocumentcodes) een termijn instellen. Bovendien signaleert het BZM-systeem wanneer deze termijn overschreden wordt. G3.34 FNC koppelen ingescande brondocumenten Het BZM-systeem ondersteunt dat digitale c.q. gedigitaliseerde brondocumenten volledig geautomatiseerd aan zaken gekoppeld worden. Dat wil zeggen dat, wanneer er een digitaal c.q. gedigitaliseerd brondocument nog niet aan een zaak is gekoppeld (zie FNC.16.8 overzicht brondocumenten), dit alsnog volledig geautomatiseerd geschiedt. Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem dat gebruikers bij ieder digitaal c.q. gedigitaliseerd brondocument dat gekoppeld is aan een zaak kan aangeven of dit brondocument naar de BRP moet worden verstuurd (zie FNC.16.9 bewaking termijn inscannen brondocumenten). G3.35 BRU.18 ondersteuning hergebruik brondocument Het BZM-systeem ondersteunt het hergebruik van brondocumenten voor meerdere producten / processen. Toelichting: Aan verschillende mutaties kan hetzelfde brondocument ten grondslag liggen; in dat geval hoeft voor deze mutaties niet telkens (hetzelfde) brondocument te worden toegevoegd. Overig G3.36 FNC beheer gemeentelijk opgeslagen documenten Het BZM-systeem ondersteunt dat lokaal opgeslagen documenten kunnen worden verwijderd. Daarbij is per product / proces (zaaktype) per documenttype door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst ten minste in te stellen: De bewaartermijn. Het signaal bij overschrijden van deze bewaartermijn. Of verwijdering volledig geautomatiseerd dient te geschieden (zonder tussenkomst gebruikers). Bij handmatige verwijdering worden, na bevestiging van een gebruiker, de geselecteerde documenten verwijderd en wordt in plaats daarvan de naam van document en de datum van verwijdering geregistreerd. Ook bij volledig geautomatiseerde verwijdering wordt in plaats daarvan de naam van document en de datum van verwijdering geregistreerd. G3.37 FNC plaatsen documentindicatie Het BZM-systeem ondersteunt dat, als er een mutatie plaatsvindt bij een niet-ingezeten persoon of als er een relatie (bijvoorbeeld een echtscheiding) gemuteerd dient te worden bij personen die allebei nietingezetene zijn, er een documentindicatie wordt geplaatst per BSN. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: BSN. Onverwerkt document aanwezig: JA (documentindicatie). Het betreffende document. Datum mutatie. G3.38 FNC documentindicatie verwijderen Het BZM-systeem ondersteunt dat, als een niet-ingezeten persoon zich komt (her)vestigen en er een documentindicatie aanwezig is bij die persoon, de gebeurtenissen die horen bij de betreffende documentindicatie verwerkt worden (signalering in module migratie, zie FNC.5.43 tonen documentindicaties). Daarbij wordt ten minste geregistreerd: BSN. Pagina: 31 van 187

33 Datum mutatie. Na verwerking van de gebeurtenissen worden de documentindicatie (onverwerkt document aanwezig: JA NEE) en het betreffende document volledig geautomatiseerd verwijderd Zoeken, filteren en sorteren Geef op elke gesloten wens (G4.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. G4.1 FNC.24.1 aangever verplicht zoeken Het BZM-systeem dwingt af dat, bij het registreren van persoonsgegevens (zoals de aangever en andere betrokkenen), altijd eerst gezocht wordt in de BRP om te voorkomen dat er gegevens worden opgevoerd (bijvoorbeeld op de akte) die wellicht uit de BRP gehaald hadden kunnen (moeten) worden. NB: Bij webformulieren wordt verondersteld dat de identiteit gecontroleerd is d.m.v. DigiD. G4.2 FNC.24.2 adres zoeken op postcode en huisnummer Het BZM-systeem ondersteunt dat adressen o.b.v. postcode en huisnummer gezocht kunnen worden. Wanneer er een adres geselecteerd is, toont het BZM-systeem ten minste alle adresgegevens (straatnaam, huisnummer, evt. toevoeging, etc.) en alle betreffende bewoners (zie FNC.5.49 veel bewoners in pand, alles tonen gesorteerd) van het betreffende adres. G4.3 FNC.24.3 doorspringen naar andere personen Het BZM-systeem ondersteunt dat, vanuit de zoekresultaten / getoonde relaties van een persoon (zie FNC.5.44 tonen relaties op een adres), gebruikers op eenvoudige wijze (één muisklik / toets(combinatie)) de volledige persoonsgegevens van elk van deze relaties kunnen oproepen (de BRP-service dient voor elke getoonde relatie te kunnen worden aangeroepen). G4.4 FNC.24.4 manier van zoeken Het BZM-systeem ondersteunt meerdere ingangen m.b.t. zoeken. Dit omvat ten minste: Start / ingang vanuit een product / proces (context) en vervolgens persoon zoeken en selecteren. Start / ingang vanuit zoeken persoon en vervolgens product / proces (context) selecteren. Start / ingang vanuit adres en vervolgens bewoner(s) selecteren. G4.5 FNC.24.6 tonen resultaat uit eigen of andere gemeente Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de resultaten van zoekacties in de BRP bij elk resultaat getoond wordt of het betrekking heeft op een persoon uit de eigen gemeente of op een persoon uit een andere gemeente. G4.6 FNC.24.8 zoeken actueel of historisch Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer er een persoon gezocht wordt in de BRP, gebruikers ten minste kunnen aangeven: Dat alleen actuele personen als zoekresultaat getoond moeten worden. Pagina: 32 van 187

34 Dat alleen historische personen (persoon is overleden of zit in het RNI) als zoekresultaat getoond moeten worden. Dat zowel actuele als historische personen als zoekresultaat getoond moeten worden. G4.7 FNC parameteriseerbaar maximaal aantal resultaten Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers bij zoekopdrachten in de BRP kunnen ingeven wat het maximale aantal te tonen resultaten is, met als maximum het aantal personen dat als maximumaantal zoekresultaten door de BRP wordt ondersteund (zie MR maximaal aantal gevonden personen). G4.8 FNC validiteitgegevens Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het tonen van zoekresultaten uit de BRP de betreffende zogeheten validiteitsgegevens (zie Logisch Ontwerp) weliswaar niet (direct) getoond maar door gebruikers op eenvoudige wijze (één muisklik / toets(combinatie)) getoond kunnen worden. G4.9 FNC zoeken vader of moeder Het BZM-systeem ondersteunt - bij zoekopdrachten in de BRP - dat wanneer gezocht wordt op vaders of erkenners (ongeboren vrucht) er slechts mannen als zoekresultaten worden getoond en wanneer gezocht wordt op moeders er slechts vrouwen als zoekresultaten worden getoond. G4.10 SUP201 persoonzoekcriteria Het BZM-systeem ondersteunt bij het zoeken naar personen ten minste het gebruik van onderstaande variabelen en bijbehorende functionele gedrag van het BZM-systeem: Persoonsgegevens BSN (indien gevuld is dit het enige waarop gezocht wordt). A-nummer (indien gevuld is dit het enige waarop gezocht wordt). Reisdocumentnummer (indien gevuld is dit het enige waarop gezocht wordt. Geboortedatum (van/tot). Voorletters. Voornamen. Geslachtsnaam (bij zoeken met naamgebruik = ja, zie hierna, wordt er tevens rekening gehouden met het naamgebruik). Geslacht. Adresgegevens Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Huisletter. Postcode. Woonplaats. Indicatie aanduiding locatie (alleen i.c.m. woonplaats; default = nee). Peildatum (van/tot; default = leeg). Zoekparameters Zoek in historie (verplichte keuze; default = nee). Zoek ook in opgeschorte gegevens (verplichte keuze; default = ja). Zoek naar ingezetene of niet-ingezetene (verplichte keuze; default = ingezetene). Alleen in eigen gemeente zoeken (verplichte keuze; default = ja). Historische relatie met eigen gemeente (verplichte keuze; default = ja). Zoek met naamgebruik (verplichte keuze; default = ja). G4.11 SUP202 zoekalgoritme Het BZM-systeem ondersteunt bij zoeken ten minste onderstaande functionaliteiten: Plaatsnaam synoniemen Pagina: 33 van 187

35 Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer op een plaatsnaam wordt gezocht, rekening gehouden wordt met andere schrijfwijzen van die plaatsnaam. Bijvoorbeeld: s-hertogenbosch en Den Bosch. Slim zoeken Het BZM-systeem ondersteunt dat bij zoekargumenten van het type tekst zogeheten slim zoeken van toepassing is (dezelfde functionaliteit als van LRDPLUS van GBA 3.5). Dergelijk slim zoeken is ten minste op de volgende manieren mogelijk: Wildcards Als de zoekwaarde eindigt met een sterretje (* of wildcard ), doen alleen de tekens tot aan deze wildcard mee in het zoekproces. Hierbij geldt bovendien dat een sterretje alleen als wildcard functioneert als het aan het einde van de zoekwaarde staat; in alle andere gevallen functioneert het sterretje als een normaal teken. Case sensitivity Als de zoekwaarde geen hoofdletters bevat, wordt er onafhankelijk van hoofd- en kleine letters gezocht. Als de zoekwaarde wel één of meer hoofdletters bevat, wordt er op een exacte match daarvan gezocht. Diakrieten Als de zoekwaarde geen diakrieten bevat, wordt onafhankelijk van diakrieten gezocht. Als de zoekwaarde wel één of meer diakrieten bevat, wordt op een exacte match daarvan gezocht. Daarbij geldt bovendien dat als het zoekargument een vraagteken (?) bevat, dit vraagteken matcht met ieder karakter in het zoekargument. Slim zoeken kan worden uitgeschakeld door de zoekwaarde in de betreffende rubriek in de zoekvraag vooraf te laten gaan door een backslash (\). NB: Ter verduidelijking is een voorbeeld van slim zoeken opgenomen in bijlage Functioneel beheer Geef op elke gesloten wens (G5.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. G5.1 FNC koppelen voorwaarden aan producten (afschriften) Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst bij ieder(e) product / dienst voorwaarden op attribuutniveau kunnen beheren (CRUD) zodanig dat het BZM-systeem signaleert wanneer een betreffend attribuut een specifieke waarde heeft (zie FNC signaal indien niet aan de attribuutvoorwaarden wordt voldaan). Daarbij is ten minste in te stellen voor welke waarde(n) van welk(e) attribu(u)t(en) er een melding getoond wordt als er niet aan de betreffende voorwaarde wordt voldaan, of de melding al dan niet blokkerend is, alsmede de precieze tekst van de betreffende melding. G15.1 FNC.9.6 lijst personen bij begrafenisondernemer / uitvaartverzorger (beheer) Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst een lijst met (de gegevens van) personen werkzaam bij begrafenisondernemers / uitvaartverzorgers kunnen beheren (CRUD) waarbij (de gegevens van) deze personen indien mogelijk uit de BRP worden gehaald. Pagina: 34 van 187

36 G5.2 FNC indelingen kunnen maken Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst indelingen van de gemeente kunnen beheren (CRUD) voor o.a. selecties en verkiezingen. Hierbij kan ten minste worden aangegeven: Soort indeling: stemdistrict, gemeentedeel, wijkdeel, (sub)buurt, etc. (door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te beheren lijst). Naam en code indeling: bijvoorbeeld stemdistrict 1. Selectie van het betreffende gebied; dit is ten minste op de volgende manieren mogelijk: Het kunnen selecteren van een geografisch gebied [hetzij middels eigen (1P) functionaliteit van het BZM-systeem (zie ook O37 op blz. 45), hetzij middels de koppeling met het geo-informatiesysteem van Aanbestedende Dienst (zie [XX])]: naar keuze cirkel, rechthoek of polygoon rond een gekozen punt op de kaart (of via postcode). Het tonen van adressen / postcodes binnen het gekozen gebied en vervolgens kunnen selecteren van adressen / postcodes (of delen daarvan) die wel of niet binnen het gebied vallen. NB: Bij de selectie van een gebied dienen ook de teruggemelde BAG-adressen opgenomen te worden (die nog geen deel van de BAG zijn geworden). G5.3 FNC beheer brondocumentcodes Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst een lijst brondocument(typ)en kunnen beheren (CRUD), waarbij per brondocument(type) ten minste geregistreerd / beheerd kan worden: Een omschrijving van het betreffende brondocument(type). Een code voor het betreffende brondocument(type). Het bijbehorend product / proces. De bijbehorende gegevens. G5.4 FNC beheer (flexibel) inregelen Het BZM-systeem ondersteunt dat het functioneel beheer van het BZM-systeem c.q. de verschillende modules daarbinnen flexibel ingeregeld kan worden. Dit heeft ten minste betrekking op het beheer van gemeentespecifieke tabellen (zie bijvoorbeeld FNC indelingen kunnen maken) en kalenderbeheer (zoals specifieke feestdagen). G5.5 FNC wachtwoordbeheer / certificaatbeheer Het BZM-systeem ondersteunt functionaliteit m.b.t. wachtwoordbeheer voor situaties waarin niet van de inloggegevens van de gebruikers gebruik wordt gemaakt (zie BRU.2 single sign-on), waaronder ten minste: Het ingeven van (nieuwe) wachtwoorden door gebruikers. Het door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst instellen hoe frequent gebruikers hun wachtwoord moeten vernieuwen. Het door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst instellen van de wachtwoordcriteria conform de HOP (Handleiding Operationele Procedures; bijvoorbeeld: 8 tekens inclusief 3 cijfers). Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst PKIcertificaten kunnen beheren, waaronder ten minste de geldigheidstermijn, welk proces, functionaliteit, etc. G5.6 FNC A-nummer en BSN voorraadbeheer Het BZM-systeem ondersteunt het (voorraad)beheer van A-nummers en BSN s. Voor wat betreft A- nummers betreft dit ten minst: Het inlezen van de CD met A-nummers en het overnemen van A-nummers. Het in voorraad plaatsen van A-nummers. Het instellen van de drempel waaronder de A-nummervoorraad niet mag komen Het BZM-systeem signaleert wanneer de A-nummervoorraad onder deze drempel komt. Pagina: 35 van 187

37 G5.7 FNC beheer tabellen / aangehaakte gegevens Het BZM-systeem ondersteunt het beheer van gemeentelijke tabellen (zoals verdragslanden) en zogeheten aangehaakte gegevens. Toelichting: T.b.v. het verzenden van AVIS kaarten naar buitenlandse autoriteiten kan bij een bepaalde nationaliteit een verdrag van toepassing zijn. G5.8 FNC kunnen aangeven voor welke gegevens een dienst of afnemer geautoriseerd is Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst kunnen instellen (CRUD) voor welke gegevens (op veldniveau) diensten en afnemer geautoriseerd zijn. G5.9 FNC instelbare melding afhankelijk van autorisatie Het BZM-systeem ondersteunt door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst instelbare signalering, afhankelijk van de autorisatie van gebruikers. D.w.z. dat gebruikers welke geautoriseerd zijn om bijvoorbeeld aantekeningen m.b.t. personen te zien de daarbij ingestelde signalering ook daadwerkelijk te zien krijgen, terwijl daartoe niet geautoriseerde gebruikers slechts te zien krijgen dát er sprake is van een aantekening (zij krijgen dus niet de betreffende inhoud te zien). G5.10 FNC beheer modellenset en modellenboek Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst bij alle documenten zoals deze voorkomen in het NVVB-modellenboek of de aanvullende modellenset kunnen instellen (CRUD): Of aanvraag en behandeling middels een e-formulier mogelijk is. Of betrokkenen wel of niet in persoon moet verschijnen. Of betrokkenen wel of niet moeten voorkomen in de BRP en/of de RNI. G5.11 FNC.23.2 instellen drempelwaarden; FNC.23.3 koppelen drempelwaarde aan proces (en/of module) Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst voor elke categorie van de persoonslijst zogeheten drempelwaarden (zie FNC.23.8 tonen indien drempelwaarde wordt overschreven) en bijbehorende meldingen kunnen instellen (CRUD) en deze kunnen koppelen aan één of meer producten / processen en/of modules. Het instellen van dergelijke drempelwaarden geschiedt door achtereenvolgens: Een categorie van de persoonslijst (vrije keuze element) te selecteren; en De waarde voor invulling het betreffende element aan te geven (optioneel); en/of Het aantal keren dat het element voorkomt aan te geven; en/of Het tijdsbestek waarbinnen het element voorkomt aan te geven; en De tekst in te voeren die als melding getoond wordt wanneer de drempelwaarde overschreden wordt. Bijvoorbeeld: Er zou een drempelwaarde ingesteld kunnen worden dat bij een (historisch) adres binnen een tijdsbestek van één jaar drie of meer keer een onbekend adres (vroeger: zogeheten puntadres ) is geregistreerd. Ander voorbeeld is het instellen van een drempelwaarde m.b.t. de aangifte van een geboorte binnen negen maanden na de aangifte van een andere geboorte binnen dezelfde relatie. G5.12 FNC.23.4 ondersteuning behandelingsprofielen; FNC.23.5 koppeling behandelingsprofiel aan proces Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst behandelingsprofielen kunnen instellen (CRUD) en deze kunnen koppelen aan één of meer producten / processen en/of modules. Het instellen van dergelijke behandelingsprofielen geschiedt door achtereenvolgens: de naam van het profiel op te geven, de tekst van melding (instructies) bij het betreffende profiel (zie Pagina: 36 van 187

38 FNC.23.7 tonen persoon komt voor in behandelingsprofiel) op te geven en de bijbehorende personen te selecteren (zoekpersoon in BRP). G5.13 FNC instelbaar signaal afhankelijk van autorisatie Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst de verschillende typen meldingen kunnen instellen (CRUD) die worden getoond bij een adres dat als bijzonder adres is aangemerkt (zie FNC.23.9 signaal bij bijzonder adres), waarbij tevens kan worden ingesteld bij welk type autorisatie van de gebruiker welke melding wordt getoond. Toelichting: Gebruikers die geautoriseerd zijn om deze informatie te zien, krijgen een andere (uitgebreidere) melding te zien dan gebruikers die niet geautoriseerd is om deze te zien (deze gebruikers krijgen een beperktere, meer algemene melding te zien). G5.14 FNC instellen leeftijdsgroep; FNC koppelen van een ingestelde leeftijdsgroep aan proces Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst leeftijdscategorieën in combinatie met de mogelijke aanwezigheid van specifieke gegevens bij personen kunnen instellen (CRUD) en deze combinaties kunnen koppelen aan één of meer producten / processen en/of modules. Daarbij kan per combinatie ten minste worden ingesteld: leeftijd van (optioneel), leeftijd tot (optioneel), de gegeven(s) van de persoonslijst die aanwezig moeten zijn en de tekst van de bijbehorende melding. Bijvoorbeeld: Adreswijziging van een studerend persoon van 18 jaar of ouder naar een derde (zoals oma of tante) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is afnemer. Toelichting: Dit dient onder meer om te kunnen signaleren (zie FNC signaal indien persoon voorkomt in leeftijdsgroep) of een persoon binnen een bepaalde leeftijdscategorie in combinatie met een bepaald gegeven (in dit geval dat DUO afnemer is en gekoppeld aan een proces (in dit geval het proces verhuizing) voorkomt. G5.15 FNC zoekcriteria zijn instelbaar Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces ( context ) kunnen instellen (CRUD) of bij zoekopdrachten vanuit de betreffende context : Standaard ( default ) al dan niet alleen in de eigen gemeente gezocht wordt. Standaard ( default) al dan niet incl. historie (overleden, logboek, RNI) gezocht wordt. G5.16 FNC beheer legestabel Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst een legestabel kunnen beheren (CRUD), incl. het koppelen van leges aan de verschillende producten en diensten. Daarbij kan per product / dienst worden ingesteld: Legesbedrag (gemeentelijk), incl. begin- en einddatum geldigheid. Legesbedrag (rijk), incl. begin- en einddatum geldigheid. G5.17 FNC.28.1 bepalen wijze van identificatie Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces ( zaaktype ) kunnen instellen (CRUD) of: Identificatie verplicht is voor het betreffende product / proces. Daartoe de pasfoto opgehaald mag worden uit ORRA (zie S18 op blz. 70). De wijze van identificatie geregistreerd dient te worden. De gegevens m.b.t. de identificatie (documentgegevens) vastgelegd dienen te worden. G5.18 FNC.28.3 instellen termijn meerderjarig worden Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst de termijn kunnen instellen (CRUD) waarbinnen een signaal wordt gegeven dat een minderjarig kind, dat meegaat in een naturalisatieverzoek, meerderjarig wordt. Pagina: 37 van 187

39 G5.19 OND.7 beheer van de CIEC-tabel Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst een CIEC-tabel kunnen beheren (CRUD) t.b.v. bijvoorbeeld AVIS kaarten en meertalige / internationale uittreksels. Toelichting: CIEC staat voor Commission Internationale de l État Civil, de overeenkomst van de internationale commissie voor de Burgerlijke Stand. G5.20 OND.8 beheer gezinsrelaties Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst een lijst van mogelijke gezinsrelaties kunnen beheren (CRUD), waarbij initieel ten minste de volgende gezinsrelaties voorgedefinieerd zijn: vader, moeder, kind en woonachtig op één adres. G5.21 OND.9 code beheer voor akten Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst een lijst van locaties en bijbehorende (deel)codes voor het bepalen van aktenummers kunnen beheren (CRUD). Toelichting: Indien er meerder locaties zijn binnen een gemeente, zijn er ook meerder deelcodes waaruit het aktenummer kan worden opgebouwd (zie ook FNC codering (uniek) aktenummer). G5.22 OND.10 beheer terugkoppeling wel/niet uit eigen gemeente Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst de signalering dat er ten minste één persoon is gevonden die niet uit de eigen gemeente komt terwijl gezocht is binnen de eigen gemeente aan en uit kunnen zetten (zie ook FNC.24.6 tonen resultaat uit eigen of andere gemeente). G5.23 OND.12 beheer rechtbanken Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst een lijst van gerechtshoven, rechtbanken, kantongerechten, etc. (alle rechtsprekende instanties) van Nederland kunnen beheren (CRUD) Overig (algemene BZM-functionaliteit) Geef op elke gesloten wens (G6.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Signaleringen G6.1 FNC signaal indien persoon niet gezag heeft Het BZM-systeem signaleert wanneer aanvragers (personen die producten / diensten aanvragen) niet zelfstandig bevoegd zijn (d.w.z. dat een andere persoon het gezag heeft) en/of onder curatele staan, en toont daarbij bovendien wie er dan wel bevoegd is (zie FNC keuze voor: bepalen gezag (minderjarigen)). Deze signalering is ten minste van toepassing op de BZM s documenten en verzoeken (zie 5.5), reisdocumenten (zie 5.9) en rijbewijzen (zie 5.10). Pagina: 38 van 187

40 G6.2 FNC signaal indien (voorgestelde) BRP-mutatie niet leidt tot wijzigingen Het BZM-systeem signaleert wanneer BRP-mutaties die aangeboden worden aan de BRP gelijk zijn aan de gegevens zoals deze reeds in de BRP geregistreerd zijn bij de betreffende betrokkene(n). G6.3 FNC suggestie voor gerelateerde relaties Het BZM-systeem signaleert, voorafgaand aan het verzenden van BRP-mutaties aan de BRP, wanneer BRP-mutaties leiden tot (aanpassing van) ten minste één gerelateerde mutatie, onder vermelding van suggesties dienaangaande. G6.4 FNC signaal indien niet aan de attribuutvoorwaarden wordt voldaan Het BZM-systeem signaleert wanneer niet aan alle voorwaarden wordt voldaan zoals ingesteld bij de betreffende aanvraag / verzoek van een specifiek product (zie FNC koppelen voorwaarden aan producten (afschriften)). G6.5 FNC.8.26 afwijken van functiescheiding Het BZM-systeem signaleert wanneer wordt afgeweken van de functiescheidingsregels en dwingt vervolgens af dat gebruikers een reden registreren waarom daarvan wordt afgeweken. G6.6 FNC bewaking en signaal (blokkade) indien onderzoek loopt Het BZM-systeem signaleert (blokkerend) wanneer zaken afgesloten worden waarbij nog ten minste één onderzoekszaak loopt die gestart is vanuit de betreffende zaak en dwingt in dat geval af dat zaken niet afgesloten kunnen worden vóór alle van daaruit gestarte onderzoekszaken zijn afgesloten. Toelichting: Indien er is teruggemeld aan een register over een gegeven uit een zaak wordt er automatisch een onderzoekszaak aangemaakt. De uitkomst van die onderzoekszaak is mogelijk van belang voor (de gegevens in) de betreffende zaak. Bij een afwijzing van de terugmelding (omdat het gegeven correct blijkt) zal er immers mogelijk een correctie plaats moeten vinden in de betreffende zaak. Pas als de onderzoekszaak, die vanuit de betreffende zaak gestart is, is afgesloten, kan de zaak die heeft geleid tot dat onderzoek dus worden afgesloten. G6.7 FNC.21.1 bestuurlijke boete Het BZM-systeem signaleert wanneer er een bestuurlijke boete van toepassing zou kunnen zijn (zie FNC bestuurlijke boete) en ondersteunt dat zaken, indien er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete, kunnen worden overdragen. Daarbij ondersteunt het BZMsysteem het gebruik van een gemeentelijke beslisboom / beslissingstabel m.b.t. wanneer daadwerkelijk overgegaan dient te worden tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Toelichting: Een gemeente mag een bestuurlijke boete opleggen aan een burger als deze zich niet aan zijn wettelijke verplichtingen in het kader van de bijhouding van de BRP houdt. G6.8 FNC.21.4 signaal na mutatie Het BZM-systeem signaleert wanneer er vanuit de BRP een signaal ontvangen wordt van een (bijhoudings)mutatie, opdat beoordeeld kan worden of er gemeentelijke processen zijn die beïnvloed worden door deze mutatie. Toelichting: Van elke (bijhoudings)mutatie, door elke gemeente - incl. de eigen gemeente - op persoonsgegevens van de bijhoudingsgemeente zal de BRP een dergelijk signaal versturen; dit is (vooral) van belang i.h.k.v. plaatsonafhankelijke bijhouding. G6.9 FNC.21.8 signaal datum rechtskracht Het BZM-systeem signaleert wanneer de ingevoerde datum rechtskracht niet ten minste drie maanden en één dag na de datum van de betreffende uitspraak ligt. G6.10 FNC.23.7 tonen persoon komt voor in behandelingsprofiel Het BZM-systeem signaleert wanneer personen getoond worden die voorkomen in een behandelingsprofiel (zie FNC.23.4 ondersteuning behandelingsprofielen). D.w.z. dat zodra binnen een module of proces Pagina: 39 van 187

41 één of meer personen getoond worden die in een behandelingsprofiel voorkomen dat aan de betreffende module of proces is gekoppeld, de bijbehorende melding (instructies) getoond wordt. G6.11 FNC.23.8 tonen indien drempelwaarde wordt overschreven Het BZM-systeem signaleert wanneer een ingestelde drempelwaarde (zie FNC.23.2 instellen drempelwaarden en FNC.23.3 koppelen drempelwaarde aan proces (en/of module)) wordt overschreden / van toepassing is. G6.12 FNC.23.9 signaal bij bijzonder adres Het BZM-systeem signaleert wanneer adressen getoond worden die als bijzonder adres zijn aangemerkt. Afhankelijk van de autorisaties van de betreffende gebruiker wordt een bepaalde melding getoond (zie FNC instelbaar signaal afhankelijk van autorisatie). Toelichting: Een adres is als bijzonder adres aangemerkt indien er aantekeningen bij zijn gemaakt (zie FNC.23.1 aantekening kunnen maken bij adres). G6.13 FNC waarschuwing indien op nieuw adres al een gezin woont Het BZM-systeem signaleert wanneer er al een gezin op het nieuwe adres woont. Toelichting: Bij het registreren van verhuisgegevens kan het BZM-systeem deduceren wat de situatie wordt na de verhuizing, incl. of er na de verhuizing meerdere gezinnen woonachtig zouden zijn op één adres (de gezinsrelaties zijn bekend in het BZM-systeem en BRP c.q. kan de BRP afleiden) G6.14 FNC signaal bij relaties na verhuizing op andere adressen woonachtig Het BZM-systeem signaleert wanneer relaties op verschillende adressen woonachting (zouden) zijn na de verhuizing. Toelichting: Bij het registreren van verhuisgegevens kan het BZM-systeem deduceren wat de situatie wordt na de verhuizing, incl. of relaties na de verhuizing op verschillende adressen zouden komen te wonen (de gezinsrelaties zijn bekend in het BZM-systeem en BRP c.q. kan de BRP afleiden). G6.15 FNC signaal indien persoon voorkomt in leeftijdsgroep Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een proces waarvoor een leeftijdsgroep is ingesteld personen geselecteerd worden die aan de betreffende criteria (zie FNC instellen leeftijdsgroep). G6.16 FNC zoeken gerelateerde akten / mutaties Het BZM-systeem signaleert wanneer er door de verwerking van gegevens in de BRP één of meer gerelateerde akten en/of latere vermeldingen aangepast dienen te worden en toont in dat geval alle betreffende gerelateerde akten en/of latere vermeldingen waarop vervolgens actie op zal moeten worden ondernomen. Toelichting: Verwerking in de BRP van bijvoorbeeld een geslachtsnaamswijziging, een voornaamswijziging, een geslachtswijziging, de vernietiging van een huwelijk / geregistreerde partnerschap, etc. kunnen ertoe leiden dat één of meer andere akten en/of later vermeldingen aangepast moeten worden (latere vermelding toevoegen). G6.17 FNC.25.3 signaleren van afwijkende persoonsgegevens Het BZM-systeem signaleert wanneer gebruikers bij het opmaken van akten afwijken van de gegevens zoals die op dat moment bekend zijn in de BRP; in dat geval vraagt het BZM-systeem expliciet aan de gebruiker of deze door wil gaan met het opmaken van de akte, ondanks de gesignaleerde afwijkingen. G6.18 FNC signalering mutatie BRP Het BZM-systeem ondersteunt wanneer, indien er een correctie op de BRP (waaronder ook begrepen wordt het ongedaan maken van een mutatie) plaatsvindt, eerder verzonden kennisgevingen dienaangaande herzien of herroepen kunnen worden. Hiertoe dient een overzicht van alle eerder verzonden kennisgevingen dienaangaande opgeroepen te kunnen worden door de gebruiker. Tevens signaleert Pagina: 40 van 187

42 het BZM-systeem wanneer er een correctie op de BRP (waaronder ook begrepen wordt het ongedaan maken van een mutatie) niet doorgevoerd kan worden, onder vermelding van de reden. G6.19 FNC signalering indien proces gevolgen voor documenten heeft Het BZM-systeem signaleert wanneer een proces gevolgen heeft voor ten minste één reeds bestaand document (zoals een reisdocument of rijbewijs). Dit is ten minste het geval bij wijzigingen van naam (geslachtsnaam, titels, voornamen), nationaliteit (door verlies Nederlanderschap), geboortegegevens, geslacht en BSN, waarbij bestaande reisdocumenten en rijbewijzen omgewisseld dienen te worden. Toelichting: Door dit signaal kan de noodzaak tot omwisselen aan de klant worden gemeld en indien mogelijk gelijk worden geregistreerd. Doordat de gegevens van bestaande reisdocumenten uit de BRP of (op termijn) de ORRA te verkrijgen zijn en de gegevens van rijbewijzen via de RDW, is het mogelijk om de gegevens van deze documenten direct op te nemen in brieven aan burgers. G6.20 SUP204 afhandelen vastleggen mislukt Het BZM-systeem signaleert wanneer het vastleggen van gegevens in de BRP is mislukt door een conflict met één of meer bedrijfs-/meldingregels en toont in dat geval alle binnen de betreffende use case relevante gegevens en het resultaat van de validatie daarvan tegen de bedrijfs-/meldingregels van de BRP. Indien de gebruiker besluit geen nieuwe akte op te maken (bijvoorbeeld omdat die al gemaakt is) dan complementeert en accordeert de gebruiker de gegevens, waarna de keten use case vervolgt op het punt waarop de gegevens worden vastgelegd in de BRP (het opmaken van een akte wordt in dat geval overgeslagen). Indien de gebruiker wel besluit een nieuwe akte op te maken (of opmaken van een akte is in de betreffende keten use case niet van toepassing) dan complementeert en accordeert de gebruiker de gegevens, waarna de keten use case vervolgt op het punt waarop de gegevens worden vastgelegd in de BRP. G6.21 SUP403 detecteren lopende zaken tijdens intake Het BZM-systeem signaleert, bij het identificeren van personen (bijvoorbeeld aanvragers),wanneer van de betreffende personen nog één of meer lopende zaken zijn en toont in dat geval alle betreffende andere lopende zaken. Toelichting: Meer algemeen is dergelijke functionaliteit reeds onderdeel van KUC201 (raadplegen persoonsgegevens) en KUC200 (behandelen zaak, namelijk bij het aanmaken van de zaak waar gecontroleerd wordt op samenloop van zaken). Vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid is dit echter nogal laat en zou een signaal tijdens de intake beter zijn. In de ideale situatie zou het mogelijk zijn om, middels configuratie van gerelateerde zaaktypen, aan te kunnen geven wanneer dit signaal zou moeten optreden. G6.22 SUP404 actie ondernemen naar aanleiding van binnenkomende berichten Het BZM-systeem signaleert wanneer berichten ontvangen worden over ingezetenen, die van invloed kunnen zijn op één of meer lopende zaken waarbij de ingezetene betrokken is. NB: In de huidige specificaties is naast MUC115 raadplegen ontvangen BRP berichten geen use case of andersoortige specificatie die expliciet beschrijft hoe berichten ontvangen kunnen worden; hier zal het Logisch Ontwerp van de BRP t.z.t. duidelijkheid in verschaffen. Kennisgevingen G6.23 FNC.5.18 kennisgevingen via kanaal naar keuze Het BZM-systeem ondersteunt dat kennisgevingen, tenzij in de PvE uitdrukkelijk anders aangegeven, ten minste per post en per verstuurd kunnen worden (keuze gebruiker). Tenzij in dit PvE uitdrukkelijk anders aangegeven, is het versturen van een kennisgeving optioneel (keuze gebruiker). G6.24 FNC.18.3 kennisgeving rechtbank Het BZM-systeem ondersteunt het volledig geautomatiseerd versturen van kennisgevingen aan rechtbanken, ten minste in onderstaande gevallen: Pagina: 41 van 187

43 Bij het overlijden van eenieder die minderjarige kinderen achterlaat. Bij de geboorteaangifte of erkenning van elk kind waar de moeder en/of de vader niet van rechtswege het gezag over uitoefent. Bij naamswijzigingen van elk minderjarig kind. G6.25 FNC.18.4 controle vooraf bij versturen van kennisgevingen Het BZM-systeem ondersteunt de controle van af te drukken c.q. te versturen (concept)kennisgevingen door gebruikers voorafgaand aan het afdrukken c.q. versturen daarvan (zie FNC.18.9 tonen te versturen kennisgevingen). G6.26 FNC.18.5 kennisgeving rijbewijzen Het BZM-systeem ondersteunt dat, indien mutaties in de BRP (bijvoorbeeld naamswijzigingen) van invloed zijn op een uitgegeven rijbewijs, de betrokken persoon hiervan bericht. De BRP signaleert of er sprake is van een van rechtswege ongeldig rijbewijs; het BZM-systeem ontvangt deze signalering en ondersteunt (hergebruik gegevens) dat aan betrokken persoon een kennisgeving verstuurd wordt. G6.27 FNC.18.6 kennisgeving reisdocumenten Het BZM-systeem ondersteunt dat, indien mutaties in de BRP (bijvoorbeeld naamswijzigingen) van invloed is op een uitgegeven reisdocument, de betrokken persoon hiervan bericht ontvangt. De BRP signaleert of er sprake is van een van rechtswege ongeldig reisdocument; het BZM-systeem ontvangt deze signalering en ondersteunt (hergebruik gegevens) dat aan betrokken persoon een kennisgeving verstuurd wordt. G6.28 FNC.18.7 reproductie kennisgevingen Het BZM-systeem ondersteunt de reproductie van verstuurde kennisgevingen; hiertoe dienen de (gegevens van) verstuurde kennisgevingen dus bewaard te worden in de zaak. G6.29 FNC.18.8 aanpassen kennisgevingen voordat deze verstuurd worden Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers kennisgevingen kunnen aanpassen (CRUD) voordat ze afgedrukt c.q. verstuurd worden. Dit betreft zowel de tekst (inhoud) van de kennisgevingen als gegevens zoals ontvanger, betrokkene(n), etc. G6.30 FNC.18.9 tonen te versturen kennisgevingen Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers kunnen aangeven welke kennisgevingen afgedrukt c.q. verstuurd zullen worden. Hiertoe genereert het BZM-systeem een overzicht met van toepassing zijnde kennisgevingen waarin gebruikers de mogelijkheid hebben om de (concept)kennisgevingen in te zien en desgewenst aan te passen, alsmede om aan te geven welke van de kennisgevingen al dan niet verstuurd dienen te worden (zie FNC.18.4 controle vooraf bij versturen van kennisgevingen en FNC.18.8 kunnen aanpassen kennisgevingen voordat deze verstuurd worden). In dit overzicht is per kennisgeving tevens zichtbaar of daarbij verstrekkingsbeperking van toepassing is (zie FNC geen geheimhouding versturen en FNC verstrekkingsbeperkingen). G6.31 FNC geen geheimhouding versturen Het BZM-systeem ondersteunt dat uitsluitend na akkoord van gebruikers kennisgevingen worden afgedrukt c.q. verstuurd indien verstrekkingsbeperking van gegevens van toepassing is (zie FNC verstrekkingsbeperkingen). Aan gebruikers wordt getoond (voorafgaand aan het afdrukken c.q. versturen van kennisgevingen) op welke kennisgevingen verstrekkingsbeperking van toepassing is. G6.32 FNC.26.9 kennisgeving Hoge Raad van de Adel Het BZM-systeem ondersteunt dat -wanneer bij een geboorteaangifte een adellijke titel of predicaat is gebruikt - afgedwongen wordt dat een afschrift van de geboorteakte naar de Hoge Raad van de Adel Pagina: 42 van 187

44 verstuurd. Door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst is in te stellen of dit versturen volledig geautomatiseerd geschiedt dan wel handmatig. G6.33 FNC kennisgeving gezagregister Het BZM-systeem ondersteunt het versturen van kennisgevingen aan de rechtbank (kanton) van het arrondissement waartoe de geboortegemeente van een minderjarige behoort indien er sprake is van een wijziging van een geslachtsnaam van een minderjarige die voorkomt in het gezagregister. G6.34 FNC kennisgevingen gemeente Het BZM-systeem dwingt af dat elk rechtsfeit dat tot een mutatie in de BRP leidt en op basis waarvan er één of meer andere gemeenten één of meer handelingen moeten verrichten, aan de betreffende gemeente(n) wordt doorgegeven middels een kennisgeving. G6.35 FNC kennisgevingen n.a.v. mutaties BRP Het BZM-systeem ondersteunt dat afgedwongen kan worden dat mutaties op de BRP aan de betrokken perso(o)n(en) bevestigd wordt middels een kennisgeving. Daarbij kunnen kennisgevingen op diverse manieren gedaan worden, zoals schriftelijk (brief), digitaal (mijnoverheid.nl, ) of een combinatie daarvan (zie FNC.5.18 kennisgevingen via kanaal naar keuze). Of dit bij bepaalde producten / processen wordt afgedwongen, is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst per product / proces in te stellen. Overig G6.36 FNC.3.6 registratie van betalingen; FNC registratie van betalingen; FNC registratie van betalingen Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van betalingen van leges en eventuele andere kosten. Het te betalen bedrag wordt bepaald aan de hand van het product / de dienst dat/die van toepassing is en de legestabel (in geval van legeskosten, zie FNC beheer legestabel). Als direct betaald wordt (zie 6.3.6), wordt de betaling direct bij de zaak geregistreerd. Als er betaald wordt middels een overschrijving of acceptgiro, koppelt de financiële afdeling (zie 6.3.7) de betaling aan de zaak via het betreffende zaaknummer. G6.37 FNC.3.9 afdrukken (uittreksel) digitale akte Het BZM-systeem ondersteunt het afdrukken van (afschriften van) digitale akten en uittreksels daarvan, incl. alle latere vermeldingen, conform de betreffende NVVB-modellen (zie bijlage 12.5). Daarbij wordt, indien internationaal is aangegeven, rekening houdend met CIEC (zie OND.7 beheer van de CIEC-tabel). G6.38 FNC.4.3 koppeling naar gezagregister Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers rechtstreeks vanuit het BZM-systeem op eenvoudige wijze (één muisklik / toets(combinatie)) het Centraal Gezagregister kunnen raadplegen. G6.39 FNC.5.20 koppeling(en) met een kennissysteem Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers door aan te geven aan welke eisen identiteitsdocumenten dienen te voldoen. G6.40 FNC.5.30 beslisboom voor briefadres Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers middels een beslisboom briefadres zodat zij kunnen controleren of alle voorwaarden van een briefadres wordt voldaan. Pagina: 43 van 187

45 G6.41 FNC.10.4 overzicht IND t.b.v. afdracht premies Het BZM-systeem ondersteunt het maandelijks genereren van een overzicht van alle naturalisatie- en optieverzoeken met per verzoek de ontvangen leges en de af te dragen leges. De betreffende gegevens komen uit de lopende zaken en de legestabel (zie FNC beheer legestabel). Zodra er een lege is afgedragen, verschijnt deze niet meer op het overzicht. G6.42 FNC managementrapportages Het BZM-systeem ondersteunt het vervaardigen van (management)rapportages, waarbij per rapportage door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst ten minste is in te stellen: De naam van de betreffende rapportage. De periode van herhaling (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, etc.) van de betreffende rapportage. De periode waarop de betreffende rapportage betrekking heeft (de periode waarover gerapporteerd wordt). De gegevens waarop de betreffende rapportage betrekking heeft (de gegevens waarover gerapporteerd wordt). Of de betreffende rapportage afgedrukt en/of opgeslagen dient te worden (als bestand). De presentatiewijze van de betreffende rapportage (zoals taartdiagrammen, staafdiagram, tabellen, etc.) De met het BZM-systeem meegeleverde standaardrapportages omvatten ten minste het aantal aanvragen per module binnen een bepaald tijdsbestek en het aantal gemigreerde burgers binnen een bepaald tijdsbestek. G6.43 FNC.15.3 afdrukken documenten Het BZM-systeem ondersteunt dat van akten, latere vermeldingen en alle andersoortige documenten meerdere exemplaren afgedrukt worden, waarbij gebruikers (bij het geven van afdrukopdrachten) aan kunnen geven hoeveel exemplaren er moeten worden afgedrukt. Daarbij is de standaardwaarde (welke dus door gebruiker kan worden aangepast) voor het afdrukken twee exemplaren. G6.44 FNC.19.2 checklist vereisten en bescheiden Het BZM-systeem ondersteunt voor ieder product / proces een checklist waarin door gebruikers aangegeven kan worden of er aan alle vereisten van het betreffende product / proces is voldaan, incl. welke noodzakelijke bescheiden er wel / niet aanwezig zijn. Deze checklist wordt opgebouwd a.d.h.v. het betreffende product / proces en de betreffende processtap; d.w.z. dat de checklist per processtap andere items kan bevatten (bij het controleren van een aangifte, bij het daadwerkelijk behandelen, etc.). Functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst kunnen per product / proces voor elke processtap beheren welk(e) item(s) de checklist bevat, alsmede per item of het afvinken daarvan verplicht of optioneel is. G6.45 FNC.21.3 overzichtelijke lijst van mutaties Het BZM-systeem ondersteunt het genereren en raadplegen van overzichten voor de bijhoudingsgemeente van alle (bijhoudings)mutaties op persoonsgegevens die zijn ontvangen (en dus wellicht binnengemeentelijke processen triggeren ). G6.46 FNC.26.1 corrigeren mutaties BRP Het BZM-systeem ondersteunt het corrigeren van reeds aan de BRP aangeboden wijzigingen (los van de wijzigingen naar aanleiding van het corrigeren van akten). Dit corrigeren betreft het vervangen van de inhoud van één of meer groepen, die naar het logboek wordt verplaatst. Daarbij ondersteunt het BZM-systeem tevens dat een overzicht van alle wijzigingen, die hebben plaatsgevonden na de wijziging die gecorrigeerd wordt, ingezien kan worden, alsmede dat deze wijzigingen vanuit dat overzicht indien noodzakelijk gecorrigeerd of ongedaan gemaakt kunnen worden. Pagina: 44 van 187

46 G6.47 FNC.26.4 ongedaan maken mutaties BRP Het BZM-systeem ondersteunt het ongedaan maken van reeds aan de BRP aangeboden wijzigingen (los van de wijzigingen naar aanleiding van het doorhalen van akten). Dit ongedaan maken betreft het wegnemen van een eerder uitgevoerde wijziging, welke naar het logboek wordt verplaatst. Daarbij ondersteunt het BZM-systeem tevens dat een overzicht van alle wijzigingen, die hebben plaatsgevonden na de wijziging die ongedaan wordt gemaakt, gegenereerd en ingezien kan worden, alsmede dat deze wijzigingen vanuit dat overzicht indien noodzakelijk gecorrigeerd of ongedaan gemaakt kunnen worden. G6.48 FNC persoonslijst (PL) foutief opgevoerd Het BZM-systeem ondersteunt dat persoonslijsten (PL s) opgeschort kunnen worden met opgave van de reden F (foutief opgevoerd). Toelichting: De trigger hiertoe is meestal (het resultaat van) een onderzoek. G6.49 FNC uitgangspunt is Nederlands recht Het BZM-systeem is gebaseerd op de toepassing van Nederlands recht. Wel ondersteunt het BZM-systeem dat gegevens geregistreerd / overschreven kunnen worden naar vreemd recht (zie FNC toegepast recht). G6.50 FNC massale verwerking BRP-mutaties Het BZM-systeem ondersteunt de massale verwerking van BRP-mutaties voor ten minste de volgende gevallen: Mutaties Nederlandse nationaliteit (na het verschijnen op de ceremonie). Mutaties registratie als kiesgerechtigde voor EU-verkiezing van EU-onderdaan (na aanschrijving verkiezingen). Mutaties na infrastructurele wijzigingen van binnen-/intergemeentelijke aanpassingen. Mutaties n.a.v. huwelijken. Mutaties verlopen reisdocument (tenzij de BRP dit geautomatiseerd gaat verwerken). Mutaties van rechtswege beëindigen gezag (tenzij de BRP dit geautomatiseerd gaat verwerken). G6.51 FNC.27.1 publicatie toestaan of niet Het BZM-systeem ondersteunt dat aktegegevens afgeschermd worden voor gebruik in andere binnengemeentelijke processen. Gebruiker kunnen bij zaken wel aangeven of de gegevens van de betreffende zaak gebruikt mogen worden in andere binnengemeentelijke processen ( publicatie toegestaan ). G6.52 SUP203 ambtshalve correcties Het BZM-systeem ondersteunt dat - naast wijzigingen o.b.v. bijvoorbeeld het besluit van een onderzoekszaak, een gerechtelijke uitspraak, een ander (nieuw) brondocument, etc. - zogeheten ambtshalve correcties doorgevoerd kunnen worden op de beschikbare gegevens binnen zaken ná het afsluiten ervan. Toelichting: Bij ambtshalve correcties is niet direct een andere aanleiding dan een door de ambtenaar geconstateerde omissie o.b.v. een beschikbaar document. Bij het doorvoeren van dergelijke ambtshalve correcties geldt dezelfde werkwijze als bij een correctie o.b.v. (het besluit van) een onderzoekszaak, met dien verstande dat er voor de betreffende correctie dus geen onderzoekszaak plaatsvindt. De ambtenaar heeft echter wel onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een omissie. G6.53 OND.1.3 zichtbaarheid bevoegdheden Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer gebruikers kunnen worden geselecteerd om handelingen (in de breedste zin van het woord) aan toe te kennen - bijvoorbeeld het uitvoeren van een vervolgstap (zoals het ondertekenen van een akte) - uitsluitend gebruikers getoond worden die daartoe ook daadwerkelijk geautoriseerd zijn (zie ook 7.3). Pagina: 45 van 187

47 G6.54 OND.14 modules zijn inter-operabel; BRU.12 eenvoudig andere processen kunnen aanroepen en gegevens meenemen Het BZM-systeem ondersteunt dat de afzonderlijke modules (zoals deze worden onderscheiden in ) elkaar kunnen aanroepen, waarbij onderling lopende gegevens (reeds opgevraagde en/of reeds ingevulde) kunnen worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld: In het geval van een zogeheten eerste inschrijving wegens vestiging vanuit het buitenland zullen er vanuit de module migratie (zie 5.7) in voorkomende gevallen één of meer andere modules worden aangeroepen, zoals huwelijk en partnerschap (zie 5.6), nationaliteit (zie 5.8), etc. waarbij verschillende lopende gegevens kunnen worden meegenomen. G6.55 OND.15 kanaal toevoegen zonder consequenties voor BZM-systeem Het BZM-systeem ondersteunt dat nieuwe dienstverleningskanalen kunnen worden toegevoegd zonder dat dit consequenties heeft voor het BZM-systeem (zonder dat daarvoor een nieuwe versie van het BZM-systeem nodig is). G6.56 BRU.4.2 eenvoudige mogelijkheid om persoonslijst op te halen Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers op eenvoudige wijze (één muisklik / toets(combinatie)) de persoonslijst (PL) van een persoon kunnen ophalen uit de BRP; deze functionaliteit is in alle modules op alle relevante schermen beschikbaar. G6.57 BRU.4.8 zichtbaar met welke persoon de gebruiker bezig is Het BZM-systeem ondersteunt dat voor de gebruiker te allen tijde in één oogopslag inzichtelijk is met welke persoon hij/zij op dat moment bezig is. G6.58 BRU.14 barcode printen Het BZM-systeem ondersteunt het printen van barcodes met het betreffende zaaknummer op alle documenten behorende bij zaken. G6.59 BRU.15 barcode lezen Het BZM-systeem ondersteunt het uitlezen van barcodes; door het uitlezen van de barcode op documenten die voorzien zijn van een barcode met het zaaknummer wordt de bijbehorende zaak getoond in het BZM-systeem. G6.60 NFR.8 BRP-berichten (bevestiging van afhandeling) Het BZM-systeem ondersteunt dat de zogeheten bijhoudingsberichten (berichten ter bevestiging van het doorvoeren van aanpassingen - in de breedste zin van het woord - in de BRP) welke vanuit de BRP worden verstuurd naar het BZM-systeem vervolgens ontvangen worden door het BZM-systeem en in het BZM-systeem beschikbaar zijn voor raadpleging door gebruikers, alsmede voor eventueel gebruik in het proces BZM afstamming Bedrijfsregels (BZM afstamming) KUC001 registreren geboorte BR ontbrekend geslacht Binnen 3 maanden na de geboortedatum van de nieuwgeborene moet de gemeente die de geboorteakte van de nieuwgeborene heeft opgemaakt, een nieuwe geboorteakte opmaken indien het geslacht van de nieuwgeborene de waarde o(nbekend) heeft. BR geslacht moeder Alleen personen van het vrouwelijk geslacht mogen worden aangemerkt als moeder. Pagina: 46 van 187

48 BRG erkenning regels BR bepalen verwantschap Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn of tweedegraads zijlijn, te weten: Kind en ouder of grootouder. (Half)broer en (half)zuster. Vader en zijn erkende dochter. Adoptiefvader en adoptiefdochter. Oorspronkelijke vader en zijn door een ander echtpaar geadopteerde dochter. BR geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van eerdere kinderen uit dezelfde relatie als de kinderen geboren zijn tijdens: Een huwelijk van personen van gelijk geslacht. Een partnerschap van personen van gelijk geslacht. Een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). Een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). BR geen verwantschap bij erkenning Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als tussen erkenner en moeder een verwantschap (zie BR-00-01) bestaat op datum erkenning. BR erkenner overleden Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als de erkenner is overleden op datum erkenning. BR erkenner mag niet gehuwd zijn Registeren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het te erkennen kind op datum erkenning. BR gegronde reden uitzondering De regels BR-01-34, BR-01-39, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bijv. rechterlijke uitspraak). BR minimum leeftijd erkenner Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner jonger dan 16 jaar is op de datum erkenning. BR geslacht erkenner Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner niet van het geslacht man is op datum erkenning. BR moeder niet gehuwd Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als de moeder gehuwd is op datum erkenning bij een verzoek tot erkenning ongeboren vrucht. BR kind heeft al ouders Registratie vaststellen vaderschap na geboorteaangifte mag niet uitgevoerd worden als het kind al een vader heeft. Pagina: 47 van 187

49 BR benodigde toestemming erkenning na geboorteaangifte Bij een erkenningsverzoek (na geboorteaangifte) moet toestemming worden geregistreerd van: Alleen de moeder als het te erkennen kind jonger is dan 12 jaar. Alleen het te erkennen kind als het te erkennen kind 16 jaar of ouder is. Zowel de moeder als het te erkennen kind als het te erkennen kind tussen 12 en 16 jaar is. BR verklaring ongehuwd zijn Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner woonachtig is in het buitenland en een verklaring van ongehuwd zijn ontbreekt. BR naamskeuze verplicht Bij een erkenning na geboorte is naamskeuze door het kind zelf verplicht als het kind 16 jaar of ouder is. BR vernietiging eerdere erkenning De familierechterlijke betrekking (afstamming) tussen erkenner en kind mag alleen beëindigd worden: na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak. BRG geslachtsnaam regels BR geslachtsnaam kind staande huwelijk De eerste nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de vader als vader en moeder van de nieuwgeborene een actuele huwelijksrelatie met elkaar hebben. BR geslachtsnaam kind bij naamskeuze Een nieuwgeborene dient altijd de geslachtsnaam te krijgen van de naamgever bij een actuele naamskeuzerelatie. BR geslachtsnaam kind bij moeder De nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de moeder (Nederlandse moeder) als er enkel een moeder is. BR naamskeuze gaat boven geslachtsnaam staand huwelijk Regel BR mag niet worden uitgevoerd als regel BR van toepassing is. BR geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van eerdere kinderen uit dezelfde relatie als de kinderen geboren zijn tijdens: Een huwelijk van personen van gelijk geslacht. Een partnerschap van personen van gelijk geslacht. Een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). Een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). BR afwijking als kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit Regels BR-01-08, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als de nieuwgeborene niet de Nederlandse nationaliteit bezit. BR geen adellijke titel bij naamskeuze Een nieuwgeborene mag niet de adellijke titels en/of predicaten verkrijgen van de vader als de vrouw de naamgever is. Pagina: 48 van 187

50 BRG nationaliteit regels BR-01-14: toekennen Nederlandse nationaliteit Iedere nieuwgeborene krijgt de Nederlandse nationaliteit als tenminste een van de beide ouders de Nederlandse nationaliteit bezit. BRG vaderschap regels BR vader bij huwelijk De mannelijke huwelijkspartner is de vader van de nieuwgeborene als: Het een huwelijk is tussen personen van een ongelijk geslacht; en De nieuwgeborene geboren is tijdens het huwelijk (startdatum huwelijk > geboortedatum < einddatum huwelijk). BR vader bij overlijden Een overleden mannelijke huwelijkspartner is de vader van de nieuwgeborene als: Het een huwelijk was dat ontbonden is i.v.m. overlijden; en Het een huwelijk was tussen personen van een ongelijk geslacht; en De nieuwgeborene is geboren binnen 306 dagen na het overlijden van de mannelijke huwelijkspartner (geboortedatum dagen > overlijdensdatum mannelijke huwelijkspartner). BR vader bij hertrouw moeder BR is niet van toepassing als: De moeder eerder gehuwd is geweest; en Dit huwelijk is ontbonden i.v.m. overlijden van de mannelijke huwelijkspartner; en De nieuwgeborene is geboren binnen 306 dagen na het overlijden van de mannelijke huwelijkspartner (geboortedatum dagen > overlijdensdatum mannelijke huwelijkspartner). BR kandidaat vader geen Nederlandse nationaliteit Regels BR-01-01, BR-01-03, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als de kandidaat vader niet de Nederlandse nationaliteit bezit. BR vader bij gelijktijdige erkenning Een erkenner bij de geboorteaangifte moet worden aangemerkt als vader van de nieuwgeborene, geldend vanaf datum erkenning. BRG adres regels BR inschrijving kind op adres moeder Een nieuwgeborene moet worden ingeschreven op hetzelfde adres als de moeder wanneer de moeder een ingezetene is. Als de moeder geen ingezetene is, moet aangifte van verblijf en adres worden gedaan. Hiertoe wordt het proces eerste inschrijving (module migratie, zie 5.7) gevolgd. BRG moederschap regels BR vondeling heeft onbekende moeder Een vondeling mag alleen een afstammingsrelatie hebben met een onbekende moeder. BR geboortedatum nieuwgeborene na geboortedatum moeder De geboortedatum van nieuwgeborene mag niet voor de geboortedatum van moeder liggen. BR geslacht moeder Alleen personen van het vrouwelijk geslacht mogen worden aangemerkt als moeder. Pagina: 49 van 187

51 BRG registratie regels BR geen dubbele inschrijving in BRP Een persoon (nieuwgeborene/kind) mag niet worden ingeschreven indien bij de ouder(s) van de persoon (nieuwgeborene/kind) een kind vastgelegd is waarvan de voorna(a)m(en), de geslachtsnaam, het geslacht en de geboortedatum identiek zijn met die van de persoon (nieuwgeborene/kind). BR beëindigen relatie erkenning ongeboren vrucht bij geboorteaangifte Bij registratie geboorteaangifte moet de relatie erkenning ongeboren vrucht van moeder van nieuwgeborene en vader van nieuwgeborene worden beëindigd per datum geboorte. KUC002 registreren erkenning en vaststelling vaderschap BR geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van eerdere kinderen uit dezelfde relatie als de kinderen geboren zijn tijdens: Een huwelijk van personen van gelijk geslacht. Een partnerschap van personen van gelijk geslacht. Een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). Een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). BR kind heeft al ouders Registratie vaststellen vaderschap na geboorteaangifte mag niet uitgevoerd worden als het kind al een vader heeft. BR benodigde toestemming erkenning na geboorteaangifte Bij een erkenningsverzoek (na geboorteaangifte) moet toestemming worden geregistreerd van: Alleen de moeder als het te erkennen kind jonger is dan 12 jaar. Alleen het te erkennen kind als het te erkennen kind 16 jaar of ouder is zowel de moeder als het te erkennen kind als het te erkennen kind tussen 12 en 16 jaar is. BRG erkenning regels BR bepalen verwantschap Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn of tweedegraads zijlijn, te weten: Kind en ouder of grootouder. (Half)broer en (half)zuster. Vader en zijn erkende dochter. Adoptiefvader en adoptiefdochter. Oorspronkelijke vader en zijn door een ander echtpaar geadopteerde dochter. BR geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van eerdere kinderen uit dezelfde relatie als de kinderen geboren zijn tijdens: Een huwelijk van personen van gelijk geslacht. Een partnerschap van personen van gelijk geslacht. Een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). Een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). Pagina: 50 van 187

52 BR geen verwantschap bij erkenning Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als tussen erkenner en moeder een verwantschap (zie BR-00-01) bestaat op datum erkenning. BR erkenner overleden Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als de erkenner is overleden op datum erkenning. BR erkenner mag niet gehuwd zijn Registeren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het te erkennen kind op datum erkenning. BR gegronde reden uitzondering De regels BR-01-34, BR-01-39, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bijv. rechterlijke uitspraak). BR minimum leeftijd erkenner Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner jonger dan 16 jaar is op de datum erkenning. BR geslacht erkenner Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner niet van het geslacht man is op datum erkenning. BR moeder niet gehuwd Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als de moeder gehuwd is op datum erkenning bij een verzoek tot erkenning ongeboren vrucht. BR kind heeft al ouders Registratie vaststellen vaderschap na geboorteaangifte mag niet uitgevoerd worden als het kind al een vader heeft. BR benodigde toestemming erkenning na geboorteaangifte Bij een erkenningsverzoek (na geboorteaangifte) moet toestemming worden geregistreerd van: Alleen de moeder als het te erkennen kind jonger is dan 12 jaar Alleen het te erkennen kind als het te erkennen kind 16 jaar of ouder is Zowel de moeder als het te erkennen kind als het te erkennen kind tussen 12 en 16 jaar is. BR verklaring ongehuwd zijn Registreren erkenning mag niet worden uitgevoerd als een erkenner woonachtig is in het buitenland en een verklaring van ongehuwd zijn ontbreekt. BR naamskeuze verplicht Bij een erkenning na geboorte is naamskeuze door het kind zelf verplicht als het kind 16 jaar of ouder is. BR vernietiging eerdere erkenning De familierechterlijke betrekking (afstamming) tussen erkenner en kind mag alleen beëindigd worden: na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak. Pagina: 51 van 187

53 KUC003 registreren ontbrekende geboorteakte BR geen dubbele inschrijving in BRP Een persoon (nieuwgeborene/kind) mag niet worden ingeschreven indien bij de ouder(s) van de persoon (nieuwgeborene/kind) een kind vastgelegd is waarvan de voorna(a)m(en), de geslachtsnaam, het geslacht en de geboortedatum identiek zijn met die van de persoon (nieuwgeborene/kind). KUC004 registreren ontkenning van het vaderschap BRG ontkenningsregels BR ontkenning binnen 1 jaar Registratie ontkenning van het vaderschap door de moeder moet binnen één jaar na de geboortedatum van het kind plaatsvinden. BR naamskeuze bij ontkenning Registratie naamskeuze mag niet uitgevoerd worden bij ontkenning van het vaderschap door de moeder na de geboorte van het kind. BR ontkenning overleden vader Registratie ontkenning vaderschap op basis van verklaring van de (toekomstige) moeder mag alleen: Bij een overleden echtgenoot; en Binnen 306 dagen na overlijdensdatum echtgenoot. KUC005 registreren vernietiging erkenning BR vernietiging eerdere erkenning De familierechterlijke betrekking (afstamming) tussen erkenner en kind mag alleen beëindigd worden: na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak. BR ontkenning overleden vader Registratie ontkenning vaderschap op basis van verklaring van de (toekomstige) moeder mag alleen: Bij een overleden echtgenoot; en Binnen 306 dagen na overlijdensdatum echtgenoot. KUC006 registreren adoptie BRG registratie regels BR geen dubbele inschrijving in BRP Een persoon (nieuwgeborene/kind) mag niet worden ingeschreven indien bij de ouder(s) van de persoon (nieuwgeborene/kind) een kind vastgelegd is waarvan de voorna(a)m(en), de geslachtsnaam, het geslacht en de geboortedatum identiek zijn met die van de persoon (nieuwgeborene/kind). BR beëindigen relatie erkenning ongeboren vrucht bij geboorteaangifte Bij registratie geboorteaangifte moet de relatie erkenning ongeboren vrucht van moeder van nieuwgeborene en vader van nieuwgeborene worden beëindigd per datum geboorte. Pagina: 52 van 187

54 BRG-01-11: adoptieregels BR niet meer dan vier ouders Een kind mag op een moment in de tijd niet meer dan vier actuele ouders hebben, waarbij er in dat geval altijd sprake is van een zwakke adoptie. BR toestemming bij niet verdragsland Registratie adoptie uit een niet verdragsland mag alleen op basis van een Nederlands brondocument (verklaring van recht middels gerechtelijke uitspraak). BR zwakke adoptie alleen bij buitenlands brondocument Bij registratie van zwakke adoptie moet een buitenlands brondocument vastgelegd worden. KUC007 registreren herroepen adoptie KUC007 registreren herroepen adoptie kent geen bijbehorende bedrijfsregels. KUC008 verbeteren geboorteakte BRG geslachtsnaam regels BR geslachtsnaam kind staande huwelijk De eerste nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de vader als vader en moeder van de nieuwgeborene een actuele huwelijksrelatie met elkaar hebben. BR geslachtsnaam kind bij naamskeuze Een nieuwgeborene dient altijd de geslachtsnaam te krijgen van de naamgever bij een actuele naamskeuzerelatie. BR geslachtsnaam kind bij moeder De nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de moeder (Nederlandse moeder) als er enkel een moeder is. BR naamskeuze gaat boven geslachtsnaam staand huwelijk Regel BR mag niet worden uitgevoerd als regel BR van toepassing is. BR geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van eerdere kinderen uit dezelfde relatie als de kinderen geboren zijn tijdens: Een huwelijk van personen van gelijk geslacht. Een partnerschap van personen van gelijk geslacht. Een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). Een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). BR afwijking als kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit Regels BR-01-08, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als de nieuwgeborene niet de Nederlandse nationaliteit bezit. BR geen adellijke titel bij naamskeuze Een nieuwgeborene mag niet de adellijke titels en/of predicaten verkrijgen van de vader als de vrouw de naamgever is. Pagina: 53 van 187

55 BRG nationaliteit regels BR-01-14: toekennen Nederlandse nationaliteit Iedere nieuwgeborene krijgt de Nederlandse nationaliteit als tenminste een van de beide ouders de Nederlandse nationaliteit bezit. BRG vaderschap regels BR vader bij huwelijk De mannelijke huwelijkspartner is de vader van de nieuwgeborene als: Het een huwelijk is tussen personen van een ongelijk geslacht; en De nieuwgeborene geboren is tijdens het huwelijk (startdatum huwelijk > geboortedatum < einddatum huwelijk). BR vader bij overlijden Een overleden mannelijke huwelijkspartner is de vader van de nieuwgeborene als: Het een huwelijk was dat ontbonden is i.v.m. overlijden; en Het een huwelijk was tussen personen van een ongelijk geslacht; en De nieuwgeborene is geboren binnen 306 dagen na het overlijden van de mannelijke huwelijkspartner(geboortedatum dagen > overlijdensdatum mannelijke huwelijkspartner). BR vader bij hertrouw moeder BR is niet van toepassing als: De moeder eerder gehuwd is geweest; en Dit huwelijk is ontbonden i.v.m. overlijden van de mannelijke huwelijkspartner; en De nieuwgeborene is geboren binnen 306 dagen na het overlijden van de mannelijke huwelijkspartner(geboortedatum dagen > overlijdensdatum mannelijke huwelijkspartner). BR kandidaat vader geen Nederlandse nationaliteit Regels BR-01-01, BR-01-03, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als de kandidaat vader niet de Nederlandse nationaliteit bezit. BR vader bij gelijktijdige erkenning Een erkenner bij de geboorteaangifte moet worden aangemerkt als vader van de nieuwgeborene, geldend vanaf datum erkenning. BRG adres regels BR inschrijving kind op adres moeder Een nieuwgeborene moet worden ingeschreven op hetzelfde adres als de moeder wanneer de moeder een ingezetene is. Als de moeder geen ingezetenen is, moet er aangifte van verblijf en adres worden gedaan. Hiertoe wordt het proces eerste inschrijving (module migratie, zie 5.7) gevolgd. BRG moederschap regels BR vondeling heeft onbekende moeder Een vondeling mag alleen een afstammingsrelatie hebben met een onbekende moeder. BR geboortedatum nieuwgeborene na geboortedatum moeder De geboortedatum van nieuwgeborene mag niet voor de geboortedatum van moeder liggen. BR geslacht moeder Alleen personen van het vrouwelijk geslacht mogen worden aangemerkt als moeder. Pagina: 54 van 187

56 BRG-01-13: verbeteren geboorteakte BR geen dubbele inschrijving in BRP Een persoon (nieuwgeborene/kind) mag niet worden ingeschreven indien bij de ouder(s) van de persoon (nieuwgeborene/kind) een kind vastgelegd is waarvan de voorna(a)m(en), de geslachtsnaam, het geslacht en de geboortedatum identiek zijn met die van de persoon (nieuwgeborene/kind). BR geboortedatum nieuwgeborene na geboortedatum moeder De geboortedatum van nieuwgeborene mag niet voor de geboortedatum van moeder liggen. BR geslacht moeder Alleen personen van het vrouwelijk geslacht mogen worden aangemerkt als moeder. BR nationaliteit is uniek Een persoon mag nooit meer dan één keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. BR staatloos uniek Een persoon mag niet de nationaliteit staatloos en een andere nationaliteit bezitten op een zeker moment. KUC009 registreren inroeping van staat BR nationaliteit is uniek Een persoon mag nooit meer dan één keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. KUC010 registreren betwisting van staat BR nationaliteit is uniek Een persoon mag nooit meer dan één keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment Meldingregels (BZM afstamming) KUC001 registreren geboorte MR erkenner onder curatele Het BZM-systeem signaleert wanneer de erkenner onder curatele staat. MRG geboorteaangifte regels MR voornaam komt als geslachtsnaam voor Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één (nieuwe) voornaam van een nieuwgeborene voorkomt als geslachtsnaam. MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR woonadres is een briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een nieuwgeborene een briefadres is vastgelegd. MR een van ouders heeft verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert wanneer bij ten minste één van de ouders een verstrekkingsbeperking geregistreerd is en bij de nieuwgeborene niet. Pagina: 55 van 187

57 MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. MR voornaam ontbreekt bij de ouders Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders niet-ingezetene is en de voornaam van de betreffende ouder ontbreekt. MRG erkenning regels MR erkenner onder curatele Het BZM-systeem signaleert wanneer de erkenner onder curatele staat. MR leeftijdsverschil met erkenner te klein Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een erkenning na geboorteaangifte de erkenner minder dan twaalf jaar ouder is dan het te erkennen kind. MR erkend kind heeft zelf kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer het te erkennen kind zelf ook ten minste één kind heeft. KUC002 registreren erkenning en vaststelling vaderschap MRG geboorteaangifte regels MR voornaam komt als geslachtsnaam voor Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één (nieuwe) voornaam van een nieuwgeborene voorkomt als geslachtsnaam. MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR woonadres is een briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een nieuwgeborene een briefadres is vastgelegd. MR een van ouders heeft verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert wanneer bij ten minste één van de ouders een verstrekkingsbeperking geregistreerd is en bij de nieuwgeborene niet. MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. MR voornaam ontbreekt bij de ouders Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders niet-ingezetene is en de voornaam van de betreffende ouder ontbreekt. MRG erkenning regels MR erkenner onder curatele Het BZM-systeem signaleert wanneer de erkenner onder curatele staat. MR leeftijdsverschil met erkenner te klein Het BZM-systeem signaleert wanneer de erkenner minder dan twaalf jaar ouder is dan het te erkennen kind bij erkenning na geboorteaangifte. Pagina: 56 van 187

58 MR erkend kind heeft zelf kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer het te erkennen kind zelf ook ten minste één kind heeft. KUC003 registreren ontbrekende geboorteakte MRG geboorteaangifte regels MR voornaam komt als geslachtsnaam voor Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één (nieuwe) voornaam van een nieuwgeborene voorkomt als geslachtsnaam. MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR woonadres is een briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een nieuwgeborene een briefadres is vastgelegd. MR een van ouders heeft verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert wanneer bij ten minste één van de ouders een verstrekkingsbeperking geregistreerd is en bij de nieuwgeborene niet. MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. MR voornaam ontbreekt bij de ouders Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders niet-ingezetene is en de voornaam van de betreffende ouder ontbreekt. KUC004 registreren ontkenning van het vaderschap MRG geboorteaangifte regels MR voornaam komt als geslachtsnaam voor Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één (nieuwe) voornaam van een nieuwgeborene voorkomt als geslachtsnaam. MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR woonadres is een briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een nieuwgeborene een briefadres is vastgelegd. MR een van ouders heeft verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert wanneer bij ten minste één van de ouders een verstrekkingsbeperking geregistreerd is en bij de nieuwgeborene niet. MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Pagina: 57 van 187

59 MR voornaam ontbreekt bij de ouders Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders niet-ingezetene is en de voornaam van de betreffende ouder ontbreekt. KUC005 registreren vernietiging erkenning MR erkend kind heeft zelf kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer het te erkennen kind zelf ook ten minste één kind heeft. KUC006 registreren adoptie MR-01-12* adoptiefkind op afwijkend adres Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer het adoptiefkind op een ander adres woonachtig is dan de adoptiefouder(s). MRG adoptie regels MR adoptiefkind op afwijkend adres Het BZM-systeem signaleert wanneer het adoptiefkind op een ander adres woonachtig is dan de adoptiefouder(s). MR (adoptief)kind heeft zelf kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer het (adoptief)kind zelf ook ten minste één kind heeft. KUC007 registreren herroepen adoptie MRG adoptie regels MR adoptiefkind op afwijkend adres Het BZM-systeem signaleert wanneer het adoptiefkind op een ander adres woonachtig is dan de adoptiefouder(s). MR (adoptief)kind heeft zelf kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer het (adoptief)kind zelf ook ten minste één kind heeft. KUC008 verbeteren geboorteakte MRG geboorteaangifte regels MR voornaam komt als geslachtsnaam voor Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één (nieuwe) voornaam van een nieuwgeborene voorkomt als geslachtsnaam. MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR woonadres is een briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een nieuwgeborene een briefadres is vastgelegd. MR een van ouders heeft verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert wanneer bij ten minste één van de ouders een verstrekkingsbeperking geregistreerd is en bij de nieuwgeborene niet. Pagina: 58 van 187

60 MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. MR voornaam ontbreekt bij de ouders Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders niet-ingezetene is en de voornaam van de betreffende ouder ontbreekt. KUC009 registreren inroeping van staat MRG inroeping/betwisting van staat regels MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. MR (adoptief)kind heeft zelf kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer het (adoptief)kind zelf ook ten minste één kind heeft. KUC010 registreren betwisting van staat MRG inroeping/betwisting van staat regels MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. MR (adoptief)kind heeft zelf kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer het (adoptief)kind zelf ook ten minste één kind heeft Specifieke functionaliteit (BZM afstamming) Geef op elke gesloten wens (G7.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Pagina: 59 van 187

61 Geboorte G7.1 FNC meenemen erkenning ongeboren vrucht Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers bij geboorteaangiften kunnen aangegeven dat sprake is van een eerdere erkenning ongeboren vrucht. De gegevens van die erkenning ongeboren vrucht worden in dat geval volledig geautomatiseerd hergebruikt bij de geboorteaangifte (vgl. prefill); bovendien wordt de erkenning ongeboren vrucht dan volledig geautomatiseerd als een latere vermelding op de geboorteakte toegevoegd. G7.2 FNC signalering overleden partners Het BZM-systeem signaleert wanneer er bij geboorteaangiften tot een periode van 306 dagen vóór de geboorte van het kind een overleden partner aanwezig is; in dat geval wordt deze overleden partner volledig geautomatiseerd als de vader van het betreffende kind geregistreerd, tenzij er een ontkenning aanwezig is. G7.3 FNC signalering ontkenning vaderschap Het BZM-systeem signaleert wanneer de registratie van een ontkenning vaderschap (door de moeder) binnen één jaar na de geboorte plaatsvindt. NB: Vóór de geboorte is ook mogelijk. G7.4 FNC signalering toevallige geboorte Het BZM-systeem signaleert wanneer bij geboorteaangiften de ouders niet in de gemeente woonachtig zijn (het adres waar het kind wordt ingeschreven, is dus in een andere gemeente). NB: Dit signaal is o.a. van belang om te weten welke kennisgevingen er verstuurd moeten worden (aangenomen dat de gemeente van inschrijving de kennisgevingen verstuurt). G7.5 FNC kunnen aangeven: aangever is een ouder Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers bij geboorteaangiften kunnen aangeven dat de aangever de vader of de moeder is; in dat geval worden de gegevens van de aangever volledig geautomatiseerd bij de oudergegevens overgenomen (vgl. prefill). G7.6 FNC bewaking geslacht onbekend (1) Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers een overzicht kunnen raadplegen van alle geboorteaangiften met een onbekend geslacht, waarvan - binnen een door de gebruiker instelbare termijn (de betreffende wettelijke termijn is drie maanden) - nog geen doktersverklaring is overlegd (zie FNC.9.7 geslacht onbekend en FNC medische verklaring geslacht). G7.7 FNC bij geboorteaangifte: naamskeuze prefill Het BZM-systeem ondersteunt: Dat gebruikers bij geboorteaangiften kunnen aangeven dat tegelijk met de geboorteaangifte ook naamskeuze wordt gedaan. Dat in dat geval volledig geautomatiseerd gecontroleerd wordt of naamskeuze nog mogelijk is (zie FNC controle naamskeuze); het BZM-systeem signaleert wanneer dit niet het geval is. Dat - als aangegeven is dat tegelijk met een geboorteaangifte tevens naamskeuze wordt gedaan én dit nog mogelijk is - de naamskeuze als volgt wordt vooringevuld (vgl. prefill), waarna de vooringevulde waarde kan worden overschreven door de gebruiker (zie FNC tonen standaardwaarde naamskeuze): Als het gaat om het eerste kind en de ouders zijn getrouwd: prefill is de geslachtsnaam van de vader. Als het niet het eerste kind is: prefill is de betreffende eerder gekozen geslachtsnaam. Als er (juridisch) alleen een moeder is: prefill is de geslachtsnaam van de moeder. Als er een erkenning ongeboren vrucht is: prefill is de betreffende gekozen geslachtsnaam. Pagina: 60 van 187

62 G7.8 FNC controle voornaam komt voor als gangbare geslachtsnaam Het BZM-systeem signaleert wanneer er bij de registratie van voornaamgegevens tenminste één voornaam tevens als geslachtsnaam voorkomt en die voornaam niet bekendstaan als gangbare voornaam. Indien op basis van die signalering de voornaam geweigerd wordt, wordt de betreffende melding (als reden) meegenomen in het betreffende weigeringsbesluit. G7.9 FNC kennisgeving bij tardieve aangifte Het BZM-systeem ondersteunt het volledig geautomatiseerd creëren - conform het betreffende documentsjabloon - en (indien van toepassing) afdrukken en/of verzenden van zogeheten kennisgevingen tardieve geboorteaangifte aan de Officier van Justitie, incl. het registreren van alle daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. G7.10 FNC kennisgeving naar briefadresverlener Het BZM-systeem ondersteunt het versturen van kennisgevingen aan briefadresverleners in het geval van een geboorte waarbij het kind ingeschreven wordt op een briefadres (in het geval van een schriftelijke kennisgeving incl. creëren en afdrukken conform het betreffende documentsjabloon), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden (zie FNC signalering briefadreshouder). G7.11 FNC keuze voor: aangifte van een vondeling Het BZM-systeem ondersteunt dat bij aangiften van vondelingen de gegevens van de ouders kunnen ontbreken. Toelichting: Bij aangiften van vondelingen geldt het volgende: De burgemeester van de gemeente waar het kind gevonden is wordt geregistreerd als aangever. De gemeente die de geboorteaangifte verwerkt, maakt de geboorteakte op (hierin worden geen ouders opgenomen). De vondeling krijgt in de BRP een onbekende moeder en heeft juridisch geen vader. De gemeente waar de vondeling adres heeft, schrijft het kind in de BRP in (via eerste inschrijving). De BRP zorgt ervoor dat de gemeente die de eerste inschrijving (op basis van verblijf en adres) moet doen op de hoogte wordt gebracht. G7.12 FNC keuze voor: erkenning bij aangifte geboorte Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers - bij de keuze voor erkenning bij een geboorteaangifte - bij het registreren van de geboorte aan kunnen geven dat tevens erkenning plaatsvindt. Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem dat in dat geval volledig geautomatiseerd ook een erkenningsakte opgemaakt wordt, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), waarbij de betreffende gegevens van de geboorteakte hergebruikt worden bij de erkenningsakte (vgl. prefill). Van de erkenningsakte wordt in dat geval bovendien volledig geautomatiseerd een latere vermelding opgemaakt, welke automatisch aan de betreffende geboorteakte wordt toegevoegd. G7.13 FNC keuze voor: ontbrekende geboorteakte Het BZM-systeem ondersteunt dat, bij de keuze voor een ontbrekende geboorteakte, volledig geautomatiseerd gecontroleerd wordt of er met de wel bekende gegevens niet toch een registratie of een geboorteakte gevonden kan worden: Als er nog geen geboorteakte is en ook geen inschrijving in de BRP, wordt het standaard geboorteproces gevolgd. Als er nog geen geboorteakte is maar wel een inschrijving in de BRP, wordt de geboorteakte opgemaakt (standaard geboorteproces); als de gegevens in de BRP afwijken dan wordt de BRP geactualiseerd. Als er al een geboorteakte is maar nog geen inschrijving in de BRP moet er aangifte van verblijf en adres worden gedaan; hiertoe wordt in dat geval volledig geautomatiseerd het betreffende proces eerste inschrijving (BZM migratie, zie 5.7) opgestart. Pagina: 61 van 187

63 Als er al een geboorteakte én een inschrijving in de BRP zijn, wordt de oude geboorteakte doorgehaald en wordt een nieuwe opgemaakt (inclusief actualisatie van de BRP) conform het standaard geboorteproces of het proces verbeteren geboorteakte. In geval van een akte van inschrijving ontbrekende geboorteakte ondersteunt het BZM-systeem dat geen aangever opgegeven hoeft te worden in (en dus ook niet gecontroleerd te worden tegen) de BRP. G7.14 FNC kunnen ingeven reden tardief Het BZM-systeem ondersteunt dat bij tardieve geboorteaangiften (zie FNC signaal indien aangifte tardief) afgedwongen wordt dat gebruikers een reden registreren. Die reden wordt ook opgenomen in de kennisgeving aan de Officier van Justitie (zie FNC kennisgeving bij tardieve aangifte). G7.15 FNC medische verklaring geslacht Het BZM-systeem ondersteunt dat, als een medische verklaring geslacht wordt aangeleverd: De geboorteakte kan worden doorgehaald. Er een nieuwe geboorteakte opgemaakt kan worden. Optioneel: naamskeuze mogelijk is. Optioneel: voornaamskeuze mogelijk is. De betreffende termijnbewaking (zie FNC bewaking geslacht onbekend) volledig geautomatiseerd wordt opgeheven. Als binnen de gestelde termijn geen medische verklaring is overlegd, wordt een nieuwe geboorteakte opgemaakt waarin vermeld is dat het geslacht niet is vast te stellen (zie FNC bewaking geslacht onbekend). G7.16 FNC ondersteuning meerlingen Het BZM-systeem ondersteunt geboorteaangiften van meerlingen, waarbij ten minste: De aangifte van een meerling door gebruikers als één procedure/handeling wordt ervaren. Hergebruik (vgl. prefill) van eerder geregistreerde gegevens (zoals van de ouders) plaatsvindt. Afgedwongen wordt dat de naamskeuze van het eerste kind ook geldt voor elk volgend kind van de betreffende meerling. Alle betreffende akten gelijktijdig kunnen worden afgedrukt en na controle door de ambtenaar gelijktijdig kunnen worden gepasseerd. G7.17 FNC signaal bij ontbreken tijdstip geboorte Het BZM-systeem signaleert wanneer bij geboorteaangiften het geboortetijdstip niet is ingevuld; gebruikers kunnen er echter voor kiezen desondanks het geboortetijdstip leeg te laten. G7.18 FNC signaal indien aangifte tardief Het BZM-systeem signaleert wanneer geboorteaangiften tardief zijn (een geboorteaangifte is, rekening houdend met de algemene termijnenwet, na drie werkdagen na de geboorte tardief) en dat er dus een kennisgeving aan de Officier van Justitie verstuurd moet worden (zie FNC kennisgeving bij tardieve aangifte en FNC kunnen ingeven reden tardief). G7.19 FNC signalering briefadreshouder Het BZM-systeem signaleert wanneer bij geboorteaangiften de moeder of, indien het kind wordt ingeschreven op het adres van de vader, de vader een briefadreshouder is (zie FNC kennisgeving naar briefadresverlener). G7.20 FNC vragen om geheimhouding Het BZM-systeem ondersteunt dat, als er bij geboorteaangifte bij ten minste één ouder geheimhouding is geregistreerd, het BZM-systeem aan de gebruiker vraagt of ook voor het kind geheimhouding moet worden geregistreerd. Indien gebruikers daarop ja selecteren, wordt automatisch het proces geheim- Pagina: 62 van 187

64 houding gestart (BZM documenten en verzoeken, zie 5.5) en wordt er aan de betreffende geboorteaangiftezaak een extra proces (bijv. deel- of gerelateerde zaak) toegevoegd m.b.t. de geheimhouding. G7.21 FNC (signaal) toevallige geboorte Het BZM-systeem ondersteunt dat, wanneer er een signaal van de BRP wordt ontvangen van een toevallige geboorte, binnen de daarvoor geldende termijn een leesbare persoonslijst moet worden verstuurd. Het BZM-systeem registreert hiertoe de ontvangst van het signaal en creëert vervolgens automatisch een zaak voor het (binnen een door Aanbestedende Dienst in te stellen periode) toesturen van een leesbare persoonslijst aan de betrokkene. In die zaak worden ten minste het BSN van de betrokken persoon, alsmede de datum van de ontvangst van het signaal geregistreerd. G7.22 FNC.18.2 kennisgeving Ministerie van Justitie Het BZM-systeem ondersteunt het volledig geautomatiseerd verzenden van de betreffende kennisgevingen aan de Minister van Justitie bij geboorteaangiften die betrekking hebben op vondelingen, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. Erkenning G7.23 FNC beslisboom erkenning Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers - als er een erkenning moet worden geregistreerd - middels een beslisboom erkenning (o.b.v. BW boek 10 titel 5 en de regels rondom nationaliteit en naamskeuze) bij het maken van de juiste keuze dienaangaande. G7.24 FNC controle voorwaarden erkenning Het BZM-systeem ondersteunt: ~ Bij aangifte geboorte: Als er bij een aangifte van een geboorte tevens sprake is van een erkenning ongeboren vrucht, controleert het BZM-systeem of die relatie daadwerkelijk aanwezig is en toont deze wanneer dit het geval blijkt. Indien de relatie niet gevonden wordt, krijgt de gebruiker automatisch de mogelijkheid om alsnog de noodzakelijke erkenningsgegevens te registreren. Indien de relatie wel gevonden wordt maar de erkenner wijkt af van de echtgenoot van de moeder, signaleert het BZM-systeem dit. ~ Bij aangifte erkenning ongeboren vrucht: Indien een erkenning ongeboren vrucht wordt aangevraagd, controleert het BZM-systeem of er al een erkenning ongeboren vrucht aanwezig is; indien dit het geval blijkt, signaleert het BZMsysteem dit. ~ Bij aangifte erkenning bij geboorte: Als sprake is van een erkenning bij geboorte, controleert het BZM-systeem of er niet al sprake is van een erkenning ongeboren vrucht; indien dit het geval blijkt, signaleert het BZM-systeem dit. ~ In alle bovenstaande gevallen: Het BZM-systeem controleert of er niet al sprake is van een huwelijk; indien dit het geval blijkt, signaleert het BZM-systeem dit. Indien er een immigratiedatum aanwezig is, signaleert het BZM-systeem dit en wordt deze getoond. G7.25 FNC kennisgeving vaderschap bij erkenning Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen, conform het betreffende documentsjabloon, die bij erkenning vaderschap naar de ouders dienen te worden verstuurd, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. Pagina: 63 van 187

65 G7.26 FNC keuze voor: erkenning na geboorteaangifte Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor erkenning na geboorteaangifte ten minste: ~ Hergebruik van de oudergegevens (vgl. prefill). ~ Hergebruik van de kindgegevens (vgl. prefill). ~ Controle toestemming van de moeder: signalering door BZM-systeem. Indien toestemming van de moeder nodig is, dient de moeder fysiek aanwezig te zijn (bij erkenning van een kind jonger dan 16 jaar), tenzij dit niet het eerste kind betreft (onderhandse akte). Schriftelijke toestemming van de moeder is echter ook toegestaan. ~ Controle toestemming van kind (indien kind 12 jaar of ouder): signalering door BZM-systeem. Indien er toestemming van het kind nodig is, dient het kind fysiek aanwezig te zijn (bij erkenning van een kind van 12 jaar of ouder). Schriftelijke toestemming van het kind is echter ook toegestaan. ~ Controle erkenner is ouder dan 16 jaar: signalering door BZM-systeem. De erkenner dient 16 jaar of ouder te zijn. ~ Controle aanwezigheid rechtsgeldig document: signalering door BZM-systeem. De erkenning kan uitsluitend geschieden o.b.v. een rechtsgeldig document (een notariële akte, een rechtsgeldige buitenlandse erkenning of vervangende toestemming van de rechtbank). Als de ouders niet getrouwd zijn en erkenning heeft nog niet plaats gevonden, kan na de geboorteaangifte alsnog een erkenningsakte worden opgemaakt. De erkenning wordt in dat geval tevens een latere vermelding op de geboorteakte. Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem - indien van toepassing - een uitstap naar naamskeuze (module naam en geslacht, zie 5.4) en nationaliteit (module nationaliteit, zie 5.8). Daarbij dwingt het BZM-systeem bovendien af dat gebruikers het toegepast recht vastleggen. G7.27 FNC keuze voor: erkenning ongeboren vrucht Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor erkenning ongeboren vrucht ten minste : ~ Indien een erkenning ongeboren vrucht wordt gedaan, dwingt het BZM-systeem af dat de gebruiker een relatie legt tussen de moeder en de erkenner. ~ Bovendien dwingt het BZM-systeem af dat alle betreffende brondocumenten worden opgeslagen (erkenningsakte), zodat bijvoorbeeld de toegepaste nationaliteit geregistreerd en opgevraagd kan worden. G7.28 FNC keuze voor: vernietiging erkenning (ongeboren vrucht) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor vernietiging erkenning (ongeboren vrucht) ten minste: ~ De relatie erkenning ongeboren vrucht wordt door het BZM-systeem getoond en kan door gebruikers vernietigd worden (de relatie wordt verwijderd / ongedaan gemaakt). ~ Alle andere relaties die als gevolg hiervan gemuteerd dienen te worden, worden door het BZMsysteem getoond en kunnen door gebruikers vernietigd worden (de relatie wordt verwijderd / ongedaan gemaakt). ~ Optioneel: de naamskeuze (relatie) kan worden verwijderd. ~ Optioneel: de naam kan worden aangepast (het BZM-systeem geeft in dat geval een voorstel o.b.v. de oorspronkelijke waarde). ~ Optioneel: de nationaliteit kan worden aangepast (het BZM-systeem geeft in dat geval een voorstel o.b.v. de oorspronkelijke waarde). ~ Controle aanwezigheid rechtsgeldig document: signalering door BZM-systeem. Een eerdere erkenning ongeboren vrucht kan o.b.v. een rechterlijke uitspraak vernietigd worden; indien gebruikers aangeven dat het geval is, signaleert het BZM-systeem wanneer het betreffende verplichte rechtsgeldige document niet is bijgevoegd door de gebruiker. Pagina: 64 van 187

66 G7.29 FNC verklaring (en vastlegging) ongehuwd Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers expliciet kunnen registreren dat de erkenner ongehuwd is ten tijde van de erkenning. Toelichting: Indien er sprake is van een erkenning en de vader woont in het buitenland, dient deze een verklaring ongehuwd zijn te kunnen overleggen. Dit hoeft echter niet als de erkenning wordt vastgelegd op basis van een rechterlijke uitspraak. Indien de vader geen verklaring ongehuwd zijn kan overleggen, kan ter plekke een verklaring worden opgemaakt die door de vader wordt ondertekend (verklaring onder ede, zie module documenten en verzoeken in 5.5). Adoptie G7.30 FNC keuze voor: adoptie Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor adoptie ten minste: ~ Een adoptie wordt geregistreerd op basis van op basis van een rechterlijke uitspraak (die vastgelegd wordt in een akte van de Burgerlijke Stand) of een buitenlands brondocument. ~ Op basis van de kindgegevens wordt / worden de oorspronkelijke ouder(s) opgehaald (de betreffende relatie wordt verbroken, tenzij er sprake is van zwakke adoptie) en kan / kunnen de nieuwe ouder(s) worden opgegeven. ~ De geslachtsnaam en de voornamen kunnen aangepast worden conform de wet- en regelgeving (zie module naam en geslacht in 5.4). ~ De nationaliteit kan aangepast worden (zie module nationaliteit in 5.8). G7.31 FNC kennisgevingen adoptie Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van een adoptie of herroeping van een adoptie additioneel (dus naast de betreffende standaardkennisgevingen) ten minste onderstaande kennisgevingen kunnen worden gecreëerd en afgedrukt, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden: ~ Kennisgeving aan de griffier van de rechtsbank die de oorspronkelijke uitspraak heeft gedaan. ~ Optioneel: kennisgeving gezagregister bij beëindiging gezag (zie FNC kennisgeving gezagregister). G7.32 FNC keuze voor: herroeping adoptie Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor herroeping adoptie ten minste: ~ De situatie zoals deze bestond voor de adoptie dient in oorspronkelijke staat te worden gebracht (het BZM-systeem geeft voorstel o.b.v. de oorspronkelijke waarden). ~ Het BZM-systeem geeft aan welke andere processen er zijn aangeroepen ten tijde van het registreren van de adoptie, incl. hergebruik van de gegevens voor de aan te roepen processen (vgl. prefill). Dit kan betrekking hebben op één of meer van de volgende processen: naamskeuze, nationaliteit, gezag, reisdocumenten en voornaam wijziging. ~ Controle aanwezigheid rechtsgeldig document: signalering door BZM-systeem. Een eerder doorgevoerde adoptie kan ongedaan gemaakt worden op basis van een gerechtelijke uitspraak. G7.33 FNC ondersteuning sterke of zwakke adoptie Het BZM-systeem ondersteunt dat er aangegeven kan worden dat de adoptie sterk of zwak is. Op basis van onderstaande regels wordt bepaald of er sprake is van een sterke of zwakke adoptie: ~ Het te adopteren kind is in Nederland geboren. Adoptie vindt plaats op basis van een uitspraak van de rechtbank. Sterke adoptie. ~ Het te adopteren kind is in het buitenland geboren en er is een verdrag met het betreffende land. Op basis van een buitenlands brondocument wordt het kind ingeschreven (via de gemeente Den Haag). Op basis van die inschrijving kan de adoptie worden vastgelegd. Als dit een zwakke adop- Pagina: 65 van 187

67 tie is dan kan op basis van een uitspraak van de rechtbank kan de zwakke adoptie omgezet worden in een sterke adoptie. ~ Het te adopteren kind is in het buitenland geboren en er is geen verdrag met het betreffende land. Op basis van een buitenlands brondocument wordt het kind ingeschreven (zonder ouders). Na een uitspraak van de rechtbank (een verklaring van recht of nieuwe adoptie) wordt de adoptie vastgelegd (via de gemeente Den Haag). Toelichting: Sterke adoptie: familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders worden verbroken en er worden familierechtelijke betrekkingen opgevoerd met de nieuwe ouders. Tevens heeft dit gevolgen voor de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit indien één van de ouders de Nederlandse nationaliteit bezit. Zwakke adoptie: de familierechtelijke betrekkingen met een of beide oorspronkelijke ouders blijven bestaan en er komen nieuwe familierechtelijke betrekkingen met de adoptiefouders bij. G7.34 FNC inzicht in verdragslanden Het BZM-systeem ondersteunt dat kan worden aangegeven dat het ingevoerde land van adoptie al dan niet een verdragsland is. G7.35 FNC beslisboom adoptie Het BZM-systeem ondersteunt de gebruikers middels een beslisboom, zodat gebruikers middels een aantal JA/NEE-vragen kunnen controleren of aan de voorwaarden van een adoptie wordt voldaan. Ontkenning G7.36 FNC controle voorwaarden ontkenning vaderschap door moeder Het BZM-signaleert wanneer een ontkenning vaderschap door de moeder buiten de wettelijke termijn (bij het overlijden van de echtgenoot binnen 306 dagen voor de geboorte, bij aangifte binnen één jaar na de geboorte) wordt aangevraagd. G7.37 FNC keuze voor: ontkenning vaderschap (door moeder) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor ontkenning vaderschap (door de moeder) ten minste: ~ Verwijdering van de relatie met de vader (in sommige gevallen tevens het registreren van een relatie met de nieuwe vader). ~ Optioneel: nationaliteit kan worden aangepast. ~ Optioneel: naamskeuze kan worden aangepast. ~ Optioneel: naam kan worden aangepast. ~ Mogelijkheid tot antedateren (de ontkenning vaderschap werkt terug tot aan het moment van de geboorte). G7.38 FNC keuze voor: ontkenning vaderschap Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor ontkenning vaderschap (niet door moeder) ten minste: ~ Verwijdering van de relatie met de vader. ~ Optioneel: nationaliteit kan worden aangepast. ~ Optioneel: naamskeuze kan worden aangepast. ~ Optioneel: naam kan worden aangepast. ~ Mogelijkheid tot antedateren (de ontkenning vaderschap werkt terug tot aan het moment van de geboorte); ontkenning vaderschap (niet door de moeder) vóór de geboorte is ook mogelijk. ~ Opmaken latere vermelding. Pagina: 66 van 187

68 Algemeen / overig G7.39 FNC.1.6 keuze voor: gegrondverklaring betwisting van staat Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor gegrondverklaring betwisting van staat ten minste: ~ De gehele gegrondverklaring betwisting (of inroeping) van staat kan uitgevoerd worden met het opmaken van een vrije akte en de processen rondom het wijzigen van persoonsgegevens. ~ Controle aanwezigheid rechtsgeldig document: signalering door BZM-systeem. Een gegrondverklaring betwisting (of inroeping) van staat kan worden opgemaakt op basis van een rechterlijke uitspraak. G7.40 FNC.1.7 keuze voor: gerechtelijke vaststelling vaderschap Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor gerechtelijke vaststelling vaderschap ten minste: ~ Registreren van de relatie met de vader. ~ Optioneel: geslachtsnaam kan worden aangepast. ~ Optioneel: nationaliteit kan worden aangepast. G7.41 FNC.1.8 keuze voor product / dienst (afstamming) Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers het betreffende product / proces (het type afstamming) kunnen selecteren. Al naar gelang het geselecteerde worden de te tonen c.q. te registreren gegevens en andere relevante aspecten aangepast conform het betreffende zaaktype. G7.42 FNC.1.10 leesbare persoonslijst Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van leesbare persoonslijsten (PL s), conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van alle daartoe benodigde gegevens (incl. het registreren van het verzenden van deze persoonslijst naar de ouder waar het kind staat ingeschreven en termijnbewaking dienaangaande (binnen 4 weken na registratie)) BZM naam en geslacht Bedrijfsregels (BZM naam en geslacht) KUC021 wijzigen naam en/of geslacht BRG geslachtsnaam regels BR alleen minderjarige kinderen Alleen van minderjarige kinderen mag de geslachtsnaam worden gewijzigd op basis van een geslachtsnaamswijziging van een ouder. BR alleen van eigen kinderen Een geslachtsnaamswijziging mag alleen voor kinderen worden doorgevoerd als het kinderen van de ouder zelf zijn (dus geen partner). KUC022 behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen KUC022 kent geen bijbehorende bedrijfsregels. KUC023 registeren akte van naamskeuze BRG naamskeuze regels BR één naamskeuze Binnen een relatie tussen twee personen mag maximaal één naamskeuze bestaan. Pagina: 67 van 187

69 BR geen naamskeuze bij onbekende vader Registreren naamskeuze mag niet als de vader onbekend is (wel een afstammingsrelatie tussen vader en kind, maar vader heeft waarde onbekend ). BR gegronde reden uitzondering Regels BR-02-05, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BR geen naamskeuze bij ontkenning Naamgever mag niet bij ontkende vader vastgelegd worden. BR geen naamskeuze bij andere kinderen De geslachtsnaam van een kind mag niet afwijken van de geslachtsnaam van eerdere kinderen van dezelfde ouders. BR naamskeuze bij huwelijk/partnerschap Registreren naamskeuze kan alleen tussen personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een partnerschap zijn aangegaan, tenzij het kind erkend is door een andere man. BR ontbreken toestemming Alleen bij een overleden huwelijkspartner mag de toestemming voor naamskeuze ontbreken. BRG naamskeuze buitenland regels BR naamskeuze maximaal twee jaar na geboorte Voor het registreren van naamskeuze na geboorte moet gelden dat: Naamskeuze binnen twee jaar na geboorte plaats vindt; en De persoon buiten Nederland is geboren Meldingregels (BZM naam en geslacht) KUC021 wijzigen naam en/of geslacht MRG geslachtsnaamswijziging meldingen MR signaal geslachtsnaamswijziging Het BZM-systeem signaleert wanneer tussen de datum aanvraag geslachtsnaamswijziging en de huidige datum (na ontvangst Koninklijk Besluit) nog kinderen zijn geboren. MR signaal minderjarige niet ingeschrevenen Het BZM-systeem signaleert wanneer er sprake is van minderjarige niet ingeschreven kinderen bij een geslachtsnaamswijziging. MRG wijzingen naam en/of geslacht meldingen MR signaal adellijke titel of predicaat Het BZM-systeem signaleert wanneer bij het uitvoeren van een geslachtswijziging, geslachtsnaamswijziging en/of voornaamswijziging er sprake is van ten minste één adellijke titel of predicaat. KUC022 behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen KUC022 kent geen bijbehorende meldingregels. Pagina: 68 van 187

70 KUC023 registeren akte van naamskeuze MRG naamskeuze meldingen MR ouder(s) onder curatele Het BZM-systeem signaleert wanneer de naamgever en/of de instemmer onder curatele staan Specifieke functionaliteit (BZM naam en geslacht) Geef op elke gesloten wens (G8.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Voornaamswijziging G8.1 FNC keuze voor voornaamswijziging Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor voornaamswijziging ten minste : ~ Het registreren / verwerken van voornaamswijzigingen op basis van een rechterlijke uitspraak (de wijziging wordt dan toegevoegd als latere vermelding op de geboorteakte). Toelichting: Allereerst wordt het rechtsfeit verwerkt in de Burgerlijke Stand (de uitspraak leidt tot een latere vermelding in de Burgerlijke Stand); vervolgens wordt - o.b.v. die latere vermelding - de registratie (BRP) bijgewerkt. De voornaamswijziging gaat eerst werken op het moment dat van de beschikking een latere vermelding aan de geboorteakte is toegevoegd. Deze inschrijving d.m.v. het opmaken van een latere vermelding is constitutief (d.w.z. dat daardoor de nieuwe rechtsverhouding van kracht wordt). ~ Het registreren / verwerken van voornaamswijzigingen als onderdeel van een ander product / proces (adoptie, geslachtswijziging). Ook in dat geval worden wijzigingen als latere vermelding op de geboorteakte toegevoegd en zijn de wijzigingen gebaseerd op een rechterlijke uitspraak. In het geval van het registreren / verwerken van voornaamswijzigingen gekoppeld aan geslachtsnaamswijzigingen bij naturalisatie wordt e.e.a. als latere vermelding op de geboorteakte toegevoegd of is - indien de persoon niet in Nederland is geboren en er geen akte in Den Haag is ingeschreven - het resultaat een Koninklijk Besluit. ~ Het registreren / verwerken van voornaamswijzigingen o.b.v. buitenlandse brondocumenten. G8.2 FNC zaak (voornaamswijziging) Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van voornaamswijzigingen in het BZM-systeem ten minste geregistreerd wordt: ~ De datum rechtskracht. ~ De rechtbank die de uitspraak heeft gedaan. ~ De gekozen voornaam/voornamen. ~ De datum opmaak latere vermelding. In het BZM-systeem is bovendien herkenbaar of een voornaamswijziging los is verwerkt of als onderdeel van een ander product en/of dienst (adoptie, geslachtswijziging). Pagina: 69 van 187

71 Geslachtsnaamswijziging (verzoek) G8.3 FNC keuze voor geslachtsnaamswijziging (verzoek) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor verzoek tot geslachtsnaamswijziging ten minste: ~ Het registreren / verwerken van het verzoek tot geslachtsnaamswijziging (ingevuld formulier verzoeker, staat van inlichtingen JUSTIS). ~ Het indien gewenst meenemen van de naamsvaststelling in het verzoek. ~ Het op basis van de gegevens van de verzoeker, JUSTIS en de door Aanbestedende Dienst verzamelde en samengestelde gegevens genereren van de staat van inlichtingen. ~ Het volgen van de zaak rond de geslachtsnaamswijziging. G8.4 FNC beslisboom bepalen belanghebbenden Het BZM-systeem ondersteunt het, op basis van de geregistreerde gegevens en het type verzoek, genereren van een beslisboom t.b.v. de selectie van belanghebbenden (voor geslachtsnaamswijziging en/of naamsvaststelling) die gehoord moeten worden. G8.5 FNC uitnodiging belanghebbenden Het BZM-systeem ondersteunt het, op basis van de aangeleverde en aangevulde gegevens, genereren van de uitnodigingen voor belanghebbenden. Dit kan zijn voor: ~ De belanghebbende zelf, als deze in dezelfde gemeente woont (uitnodiging om gehoord te worden). ~ De gemeente van een belanghebbende, als deze in een andere gemeente woont (met het verzoek om de belanghebbende te horen). ~ Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als een belanghebbende in het buitenland woont (met het verzoek om de belanghebbende te horen). G8.6 FNC bewaken horen belanghebbenden Het BZM-systeem ondersteunt de bewaking van de termijn waarbinnen belanghebbenden gehoord moeten worden. ~ Ook een uitnodiging of verzoek tot het horen van belanghebbenden aan een andere gemeente of het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan van een termijn worden voorzien. ~ De betreffende termijn kan aangepast worden. ~ Er kan een overzicht gegenereerd worden van openstaande / uitstaande uitnodigingen en verzoeken tot het horen van belanghebbenden. G8.7 FNC signaal termijn horen belanghebbenden Het BZM-systeem signaleert wanneer de termijn om een belanghebbende te horen, verstreken is. G8.8 FNC aanmaken staat van inlichtingen Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van de door JUSTIS (zie ) aangeleverde gegevens. Het gaat hier om het BSN of geslachtsnaam, voorletters, adres en geboortedatum van: ~ De betrokkene (één). ~ Optioneel: minderjarige kinderen van de betrokkene. ~ De belanghebbenden (meerdere). G8.9 FNC aanvullen staat van inlichtingen Het BZM-systeem ondersteunt het op basis van de door JUSTIS (zie ) aangeleverde gegevens (BSN of geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum) aanvullen van de staat van inlichtingen. Hiertoe wordt de betreffende BRP-service aangeroepen. Pagina: 70 van 187

72 G8.10 FNC invullen staat van inlichtingen Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van de door de gemeente verzamelde en opgestelde gegevens (zoals te horen belanghebbenden, het wel/niet horen van belanghebbenden, de datum van het horen van belanghebbenden, het betreffende resultaat en het advies). G8.11 FNC genereren staat van inlichtingen Het BZM-systeem ondersteunt het op basis van de door de gemeente geregistreerde, verzamelde en aangevulde gegevens genereren (conform de lay-out van JUSTIS), afdrukken en digitaal versturen van de staat van inlichtingen. G8.12 FNC signaal geslachtsnaamswijzigingen Het BZM-systeem signaleert, op basis van de signalering van de BRP, wanneer tussen de datum aanvraag geslachtsnaamswijziging en de huidige datum (na ontvangst Koninklijk Besluit) nog kinderen zijn geboren. G8.13 FNC signaal minderjarige kinderen Het BZM-systeem signaleert, op basis van de signalering van de BRP, wanneer binnen de gestelde termijn nog niet alle geslachtsnaamswijzigingen bij de minderjarige kinderen doorgevoerd zijn. G8.14 FNC signaal minderjarige niet ingeschrevenen Het BZM-systeem signaleert wanneer er sprake is van minderjarige niet ingeschreven kinderen bij een geslachtsnaamswijziging. G8.15 FNC zaak (verzoek geslachtsnaamswijziging) Het BZM-systeem ondersteunt dat in het geval van een geslachtsnaamswijziging ten minste wordt geregistreerd: ~ Datum ontvangst dossier van JUSTIS. ~ Belanghebbende(n): de personen die gehoord zijn (wanneer, resultaat). ~ Minderjarige kinderen (relatie van betrokkene). ~ Type naamswijziging (zie folder JUSTIS). ~ Gewenste geslachtsnaam. ~ Optioneel: gewenste voorna(a)m(en). ~ Advies Aanbestedende Dienst (document). ~ Datum advies. ~ Datum dossier verstuurd aan JUSTIS. ~ Optioneel: reden weigering verzoek/dossier JUSTIS. Geslachtsnaamswijziging (aangifte) G8.16 FNC keuze voor geslachtsnaamswijziging (aangifte) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor aangifte geslachtsnaamswijziging ten minste: ~ Het registreren/verwerken van geslachtsnaamswijzigingen op basis van een Koninklijk Besluit. De geslachtsnaamswijziging krijgt rechtskracht op de datum van het Koninklijk Besluit. ~ Het registreren/verwerken van geslachtsnaamswijzigingen op last van de rechtbank. De geslachtsnaamswijziging is geldig op het moment dat de uitspraak rechtskracht krijgt (na drie maanden en één dag of na één dag indien het vonnis bij voorraad uitvoerbaar is). ~ Indien in het Koninklijk Besluit of de rechterlijke uitspraak ook sprake is van voornaamswijziging dan kan dit meegenomen worden. ~ Het registreren/verwerken van geslachtsnaamswijzigingen op basis van buitenlands brondocumenten. Pagina: 71 van 187

73 ~ Het registreren/verwerken van geslachtsnaamswijzigingen naar aanleiding van ander producten en/of diensten (naamskeuze, erkenning en nietigverklaring van erkenning, wettiging zonder erkenning, ontkenning vaderschap, adoptie en herroeping van adoptie en inroeping, betwisting van staat, optie en naturalisatie). De geslachtsnaamswijziging wordt als een latere vermelding toegevoegd aan de geboorteakte. Indien er geen geboorteakte aanwezig is wordt het Koninklijk Besluit, de rechterlijke uitspraak, het buitenlands brondocument of de erkenningsakte gebruikt voor verwerking in de BRP. G8.17 FNC zaak (aangifte geslachtsnaamswijziging) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij geslachtsnaamswijzigingen ten minste wordt geregistreerd: ~ Nieuwe geslachtsnaam. ~ Optioneel: de nieuwe voorna(a)m(en) (naamsvaststelling). ~ Datum opmaak latere vermelding. ~ Optioneel: verwijzing naar de zaak (verzoek geslachtsnaamswijziging). Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat bij geslachtsnaamswijzigingen op basis van een Koninklijk Besluit tevens wordt geregistreerd: ~ Datum Koninklijk Besluit. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat bij geslachtsnaamswijzigingen op basis van een rechterlijke uitspraak tevens wordt geregistreerd: ~ Datum rechtskracht. ~ Rechtbank die de uitspraak heeft gedaan. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat bij geslachtsnaamswijzigingen op basis van buitenlandse brondocumenten tevens wordt geregistreerd: ~ Brondocument. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat bij geslachtsnaamswijzigingen op basis van ander(e) producten en/of diensten naast de nieuwe geslachtsnaam en optioneel de nieuwe voorna(a)m(en) ook de relatie met het betreffende product en/of de betreffende dienst wordt geregistreerd. Geslachtswijziging G8.18 FNC keuze voor geslachtswijziging Het BZM-systeem ondersteunt het registreren / verwerken van geslachtswijzigingen bij de keuze voor geslachtswijziging. De geslachtswijziging wordt daarbij toegevoegd als latere vermelding op de geboorteakte, behalve als het een geslachtswijziging op basis van een buitenlands brondocument betreft (in dat geval volgt er geen latere vermelding maar alleen een verwerking in de BRP). G8.19 FNC zaak (geslachtswijziging) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een geslachtswijzigingen ten minste wordt geregistreerd: ~ Rechtbank die uitspraak heeft gedaan. ~ Datum beschikking. ~ Nieuwe geslacht. ~ Datum rechtskracht. ~ Mogelijke betrokkenen (partner, ouders en kinderen). En, indien ook de voorna(a)m(en) worden aangepast: ~ Nieuwe voorna(a)m(en). ~ Datum opmaak latere vermelding. Naamskeuze G8.20 FNC keuze voor naamskeuze Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor naamskeuze ten minste: Pagina: 72 van 187

74 ~ Naamskeuze wordt los aangevraagd (voor geboorte, tot uiterlijk twee jaar na geboorte of ter gelegenheid van het huwelijk of geregistreerd partnerschap na een eerdere naamskeuze). Er wordt dan een akte van naamskeuze opgemaakt. Als betrokkene een Nederlandse geboorteakte heeft, wordt de naamskeuze als latere vermelding toegevoegd aan de geboorteakte. ~ Naamskeuze is onderdeel van een ander product en/of dienst (geboorte, adoptie, etc.). In dat geval wordt de naamskeuze toegevoegd als latere vermelding op de geboorteakte. ~ Naamskeuze wordt gelijk gedaan met een erkenning. In dat geval wordt de naamskeuze met de erkenning als latere vermelding toegevoegd aan de geboorteakte. G8.21 FNC tonen standaardwaarde naamskeuze Het BZM-systeem ondersteunt dat, als een naamskeuze opgevoerd moet worden, de meest logische geslachtsnaam getoond wordt (bijvoorbeeld bij gehuwde ouders de naam van de vader en bij ongehuwde ouders de geslachtsnaam van de moeder). G8.22 FNC controle naamskeuze Het BZM-systeem controleert of naamskeuze mogelijk is. Indien reeds een naamskeuze is gedaan of naamskeuze is niet dan wel beperkt mogelijk, signaleert het BZM-systeem dit. Hierbij controleert het BZM-systeem of: ~ Er niet al een eerder kind aanwezig is; indien het niet het eerste kind betreft (van dezelfde ouders), is een naamskeuze niet meer mogelijk tenzij het kind in het buitenland geboren is (naamskeuze conform vreemd recht). ~ Er niet eerder een naamskeuze is gedaan (als onderdeel van een erkenning of los); er kan dan geen nieuwe naamskeuze gedaan worden. ~ Er sprake is van een ontkenning vaderschap; de geslachtsnaam van de (voormalige) vader kan dan niet gekozen worden bij de naamskeuze. ~ Er geen vadergegevens (onbekende vader, geen vader) bekend zijn; naamskeuze is dan niet mogelijk. G8.23 FNC signaal bij afwijkende naamskeuze Het BZM-systeem signaleert wanneer naamskeuze wordt gedaan die afwijkt van de op basis van de geregistreerde gegevens opgehaalde (conform wet- en regelgeving) en/of eerder bepaalde naamskeuze. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat afgeweken kan worden; gebruikers moeten in dat geval de reden registreren waarom afgeweken wordt. G8.24 FNC overzicht termijn akte naamskeuze Het BZM-systeem ondersteunt het genereren van een overzicht van alle akten van naamskeuze die mogen worden vernietigd (deze mogen worden vernietigd vanaf 18 maanden na het moment dat aan geboorteakte een latere vermelding van naamskeuze is toegevoegd én de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die die akte van naamskeuze heeft opgemaakt daarvan bericht heeft ontvangen van zijn collega). Ook de zaak (waarvan de akte vernietigd wordt) moet hierop aangepast worden. G8.25 FNC zaak (naamskeuze) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij naamskeuze ten minste geregistreerd wordt: ~ Gekozen geslachtsnaam. ~ Gegevens van de belanghebbende(n): ouders. ~ Datum ingang naamskeuze. ~ Indien een latere vermelding is toegevoegd aan de geboorteakte: een verwijzing naar de geboorteakte. Pagina: 73 van 187

75 Latere vermelding verscheidenheid van familienamen G8.26 FNC keuze voor latere vermelding verscheidenheid van familienamen Het BZM-systeem ondersteunt dat bij aangifte verklaring verscheidenheid van familienamen ten minste de geslachtsnamen, waaronder de betrokkene in het buitenland bekend is, worden geregistreerd. De verklaring wordt als latere vermelding toegevoegd aan de geboorteakte. G8.27 FNC zaak (latere vermelding verklaring verscheidenheid van familienamen) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verklaring verscheidenheid van familienamen ten minste geregistreerd wordt: ~ Datum opmaak latere vermelding. ~ Verwijzing naar de zaak: verzoek verklaring verscheidenheid van familienamen. Naamsvaststelling (verzoek) G8.28 FNC keuze voor naamsvaststelling (verzoek) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor verzoek tot naamsvaststelling ten minste: ~ Het registreren / verwerken van het verzoek tot naamsvaststelling (ingevuld formulier verzoeker, staat van inlichtingen JUSTIS). ~ Het op basis van de gegevens van de verzoeker, JUSTIS en de door Aanbestedende Dienst verzamelde en samengestelde gegevens genereren van de staat van inlichtingen. ~ Het volgen van de zaak rond de geslachtsnaamswijziging. ~ Het registreren / verwerken van de naamsvaststelling als onderdeel van een verzoek naturalisatie of optie Nederlanderschap. G8.29 FNC zaak (verzoek naamsvaststelling) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij naamsvaststelling ten minste wordt geregistreerd: ~ Datum ontvangst dossier van JUSTIS. ~ Belanghebbende(n): de personen die gehoord zijn (wanneer, resultaat). ~ Minderjarige kinderen (relatie van betrokkene). ~ Type naamswijziging (zie folder JUSTIS). ~ Gewenste geslachtsnaam. ~ Optioneel: gewenste voorna(a)m(en). ~ Advies Aanbestedende Dienst (document). ~ Datum advies. ~ Datum dossier verstuurd aan JUSTIS. ~ Optioneel: reden weigering verzoek/dossier JUSTIS. Naamsvaststelling (aangifte) G8.30 FNC keuze voor naamsvaststelling (aangifte) Het BZM-systeem ondersteunt bij aangifte van een naamsvaststelling ten minste het verwerken van de naamsvaststelling op basis van een Koninklijk Besluit. De naamsvaststelling wordt toegevoegd als latere vermelding aan geboorteakte (indien aanwezig) of het Koninklijk Besluit wordt als brondocument gebruikt voor verwerking in de BRP. G8.31 FNC zaak (aangifte naamsvaststelling) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij naamsvaststelling ten minste wordt geregistreerd: ~ Nieuwe geslachtsnaam. ~ Optioneel: nieuwe voorna(a)m(en) (naamsvaststelling). ~ Datum opmaak latere vermelding. ~ Optioneel: verwijzing naar de zaak (verzoek naamsvaststelling). Pagina: 74 van 187

76 Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat bij naamsvaststelling op basis van een Koninklijk Besluit tevens wordt geregistreerd: ~ Datum Koninklijk Besluit. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat bij naamsvaststelling op basis van een rechterlijke uitspraak tevens wordt geregistreerd: ~ Datum rechtskracht. ~ Rechtbank die de uitspraak heeft gedaan. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat bij naamsvaststelling op basis van andere producten / diensten tevens de relatie met het/de betreffende product en/of dienst wordt geregistreerd. Algemeen / overig G8.32 FNC.2.1 keuze voor product en/of dienst (naam en geslacht) Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers het betreffende product / proces (d.w.z. de situatie die van toepassing is) te selecteren; een combinatie van producten / processen wordt ook ondersteund. Al naar gelang het geselecteerde, worden de te tonen c.q. te registreren gegevens en andere relevante aspecten aangepast conform het betreffende zaaktype. G8.33 FNC.2.10 kennisgeving diplomabeheerder Het BZM-systeem ondersteunt het volledig geautomatiseerd creëren - conform het betreffende documentsjabloon - en (indien van toepassing) afdrukken en/of verzenden van kennisgevingen die n.a.v. voor- en geslachtsnaamswijzigingen naar DUO moeten worden verstuurd, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. G8.34 FNC.2.11 signaal adellijke titel of predicaat Het BZM-systeem signaleert wanneer bij het registreren / verwerken van voor- en geslachtswijzigingen sprake is van ten minste één adellijke titel of predicaat. Toelichting: Dit omdat ook een adellijke titels en predicaten mogelijk aangepast dienen te worden n.a.v. voor- en geslachtswijzigingen BZM documenten en verzoeken Bedrijfsregels (BZM documenten en verzoeken) KUC031 uitgeven document BRG uittreksel BRP regels BR uittreksel bewijs van in leven zijn Uittreksel bewijs van in leven zijn mag alleen worden afgegeven als de persoon voorkomt in de BRP en niet overleden is en de persoon ingeschreven staat in de basisregistratie personen. BR uittreksel attestatie de vita Attestatie de vita verklaring mag alleen worden afgegeven als de persoon niet overleden is. BR verklaring bewijs van Nederlanderschap Verklaring bewijs van Nederlanderschap mag alleen worden afgegeven als de persoon de Nederlandse nationaliteit bezit of heeft bezeten. BRG aanvraag VOG regels BR persoon is ingezetene bij aanvragen VOG Aanvraag VOG mag alleen worden uitgevoerd als persoon ingezetene is in de feitgemeente. Pagina: 75 van 187

77 BR persoon is niet ouder dan 80 jaar Aanvraag VOG mag niet worden uitgevoerd als persoon ouder is dan 80 jaar op datum van aanvraag. KUC032 behandelen verzoek verstrekkingsbeperking BRG verwijdering historie regels BR verwijdering historie Verzoek verwijderen historie mag alleen bij: Actueel ingezeten persoon waarvan de geslachtsaanduiding is gewijzigd. Actueel ingezeten persoon waarbij de afstammingsrelatie met ouder(s) is gewijzigd door adoptie. BR minimum leeftijd verzoek verwijdering Registeren verzoek verwijderen historie bij adoptie mag niet door een adoptiefkind worden uitgevoerd als hij jonger is dan 16 jaar. KUC033 registreren gezagsverhouding BR bepalen meerderjarigheid Een persoon mag niet worden getypeerd als minderjarige: Als een persoon 18 jaar of ouder is; of Een persoon jonger dan 18 jaar is maar gehuwd is of is geweest. BR bepalen (ouderlijk) gezag Gezagsverhouding kan bepaald worden met het activity diagram dat is gekoppeld aan deze regel. 17 BRG registreren gezagsverhouding regels BR meerderjarig persoon geen gezag derden Bij een meerderjarig persoon (zie BR-00-03) mag geen gezag geregistreerd zijn. BR geen gezag derde bij gezag twee ouders Bij een minderjarig persoon (zie BR-00-03) met twee ouders die het gezag hebben, mag geen gezag bij derde geregistreerd zijn. BR vastleggen gezag(h)ouder Vastleggen gezag(h)ouder(s) mag niet plaatsvinden als bij persoon reeds dezelfde waarde bij gezag geregistreerd is. BRG curatele regels BR geen curatele bij minderjarige Bij een minderjarig persoon (zie BR-00-03) mag geen onder curatele stelling geregistreerd zijn. BR vastleggen gezag(h)ouder Vastleggen gezag(h)ouder(s) mag niet plaatsvinden als bij persoon reeds dezelfde waarde bij gezag geregistreerd is. 17 Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/model/index.htm?goto=1:2:1:78. Pagina: 76 van 187

78 Meldingregels (BZM documenten en verzoeken) KUC031 uitgeven document KUC031 uitgeven document kent geen bijbehorende meldingregels. KUC032 behandelen verzoek verstrekkingsbeperking MRG verstrekkingsbeperking regels MR afwijkende status verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert wanneer bij ten minste één gerelateerde woonachtig op hetzelfde adres een andere status verstrekkingsbeperking geregistreerd is dan bij de aanvrager zelf. KUC033 registreren gezagsverhouding MRG registreren gezagsverhouding regels MR gezagouder onder curatele Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één gezagouder onder curatele staat. MR gezag van rechtswege het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één gezagouder al van rechtswege (zie BR-00-04) het gezag heeft. MR gezagouders huwelijk Het BZM-systeem signaleert wanneer bij registreren gezagsverhouding de ouders een huwelijk met elkaar hebben. MRG curatele regels MR gezagouder onder curatele Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één gezagouder onder curatele staat Specifieke functionaliteit (BZM documenten en verzoeken) Geef op elke gesloten wens (G9.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Afschrift / uittreksel Burgerlijke Stand G9.1 FNC keuze voor: afschrift / uittreksel Burgerlijke Stand Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de keuze voor een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand: ~ Een afschrift van de Burgerlijke Stand geproduceerd kan worden. ~ Een uittreksel van de Burgerlijke Stand geproduceerd kan worden. ~ Aangegeven kan worden dat een internationaal uittreksel afgegeven dient te worden. Pagina: 77 van 187

79 ~ De gebruiker middels een beslisboom ondersteund wordt bij het bepalen welk document met welke inhoud noodzakelijk is. ~ De zaak rond het verzoek voor een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand gevolgd kan worden (vervolgstappen, gemaakte afspraken, welke gegevens nog aangevuld moeten worden, etc.), onder andere bij een schriftelijk of digitaal verzoek. G9.2 FNC zaak (afschrift / uittreksel Burgerlijke Stand) Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand ten minste wordt geregistreerd: ~ Wat: welke akte het betreft en of het een afschrift of een uittreksel betreft. ~ Wie: betrokkene en optioneel gemachtigde of derde (belanghebbende). ~ Wanneer: welk rechtsfeit. ~ Waar: gemeente. ~ Waarvoor: doel waarvoor het afschrift/uittreksel noodzakelijk is. ~ Waarom: gerechtvaardigd belang. ~ Optioneel: internationaal. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.3 FNC beslisboom afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand Het BZM-systeem ondersteunt de gebruiker middels een beslisboom bij het bepalen of een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand mogelijk is, welk afschrijft / uittreksel afgegeven dient te worden en welke informatie het afschrift / uittreksel moet bevatten. Dit is mede afhankelijk van het doel en het type verzoek: ~ Huwelijksakte voor : afschrift kan altijd afgegeven worden, uittreksel kan altijd afgegeven worden. ~ Huwelijksakte na : voor een afschrift moet het gerechtvaardigd belang aangetoond worden, uittreksel kan altijd afgegeven worden. ~ Overlijdensakte voor : afschrift kan altijd afgegeven worden, uittreksel kan altijd afgegeven worden. ~ Overlijdensakte na : voor een afschrift moet het gerechtvaardigd belang aangetoond worden, uittreksel kan altijd afgegeven worden. ~ Akte van partnerschap na : voor een afschrift moet het gerechtvaardigd belang aangetoond worden, uittreksel kan altijd afgegeven worden. ~ Geboorteakte: voor een afschrift moet het gerechtvaardigd belang aangetoond worden, uittreksel kan altijd afgegeven worden. ~ Erkenningsakte: voor een afschrift moet het gerechtvaardigd belang aangetoond worden, uittreksel is niet mogelijk. ~ Akte ontkenning vaderschap: voor een afschrift moet het gerechtvaardigd belang aangetoond worden, uittreksel is niet mogelijk. ~ Overige akten (bijv. akte van huwelijksaangifte): afschrift kan altijd worden afgegeven, uittreksel is niet mogelijk. De beslisboom leidt tot een weigeringsbesluit of afschrift / uittreksel conform het betreffende NVVBmodel (zie bijlage 12.5) of de aanvullende modellenset. De beslisboom is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te beheren (CRUD) en aan- en uit te zetten. G9.4 FNC controle aanwezigheid akte / latere vermelding (juiste gemeente) Het BZM-systeem signaleert wanneer de gemeente waar de aanvraag wordt gedaan de beschikking heeft over de akte en/of latere vermelding waarvan een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand is aangevraagd. Pagina: 78 van 187

80 ~ Is dit niet het geval, dan wordt dit aan gebruikers gesignaleerd en kan het verzoek niet in behandeling worden genomen (er is geen zaak). ~ Is dit wel het geval (als de akte is opgemaakt in dezelfde gemeente als waar het verzoek wordt gedaan of als de akte landelijk digitaal beschikbaar is), dan kan het verzoek in behandeling worden genomen (zaakregistratie). Uittreksel BRP G9.5 FNC keuze voor: uittreksel BRP Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de keuze voor een verzoek tot uittreksel BRP ten minste: ~ Een uittreksel uit de BRP (verstrekking aan een burger of derde) geproduceerd kan worden. ~ Aangegeven kan worden dat een internationaal uittreksel afgegeven dient te worden, inclusief de keuze voor de ta(a)l(en). ~ De gebruiker middels een beslisboom ondersteund wordt bij het bepalen welk uittreksel met welke gegevens geproduceerd moet worden. ~ De zaak rond het verzoek voor een uittreksel BRP gevolgd kan worden (vervolgstappen, gemaakte afspraken, welke gegevens nog aangevuld moeten worden, etc.). G9.6 FNC zaak (uittreksel BRP) Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van een uittreksel BRP ten minste wordt geregistreerd: ~ Wat: welk uittreksel. Als hieruit blijkt welke gegevens het betreft is dit voldoende; anders dient er bovendien geregistreerd te worden welke gegevens het betreft (nodig voor de protocollering). ~ Wie: betrokkene en optioneel gemachtigde of derde (belanghebbende). ~ Waarvoor: doel waarvoor het afschrift/uittreksel noodzakelijk is. ~ Optioneel internationaal (en welke taal). ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.7 FNC beslisboom uittreksel BRP (aan ingeschrevene zelf) Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers middels een beslisboom bij het bepalen welk uittreksel uit de BRP noodzakelijk is en welke informatie het moet bevatten. Dit is afhankelijk van het doel en het type verzoek. De beslisboom leidt tot een uittreksel BRP. De beslisboom is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te beheren (CRUD) en aan- en uit te zetten. G9.8 FNC beslisboom uittreksel BRP (aan derden) Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers middels een beslisboom bij het bepalen of verstrekking aan de aanvrager is toegestaan en welke informatie het uittreksel mag bevatten. Dit is afhankelijk van het doel van het verzoek en het type verzoek (zie het betreffende verstrekkingenschema van de NVVB en art Wet BRP): ~ Wie vraagt het uittreksel aan? ~ Wat is de rol van aanvrager? ~ Voor welk doel is de aanvraag? De beslisboom leidt tot een weigeringsbesluit of tot een uittreksel uit de BRP. De beslisboom is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te beheren (CRUD) en aan- en uit te zetten. G9.9 FNC meerdere nationaliteiten (keuze) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor uittreksel BRP - wanneer de persoon meerdere nationaliteiten (naast de Nederlandse) bezit - dat, indien de persoon daar om vraagt, gekozen kan worden voor vermelding op het uittreksel van alleen de Nederlandse nationaliteit. In dat geval dient op het uittreksel de volgende extra tekst te worden opgenomen: "over betrokkene zijn in de BRP nog andere gegevens over de burgerlijke staat of nationaliteit opgenomen dan in dit afschrift zijn vermeld. Pagina: 79 van 187

81 G9.10 FNC signaal bij verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert - voorafgaand aan het afdrukken van uittreksels - wanneer daarbij een verstrekkingsbeperking van toepassing is. Door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst is in te stellen of deze melding blokkerend is of niet. Verzoeken (BRP-mutatie) G9.11 FNC keuze voor: aanduiding naamgebruik Het BZM-systeem ondersteunt dat bij aanvragen aanduiding naamgebruik de verschillende mogelijkheden (volledige aanschrijfopties) worden getoond en de betreffende keuze wordt geregistreerd. Het verzoek kan alleen worden geregistreerd wanneer de betrokkene voorkomt in de BRP. G9.12 FNC zaak (aanduiding naamgebruik) Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van een uittreksel BRP ten minste wordt geregistreerd: ~ BSN van aanvrager. ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtiging. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.13 FNC naamgebruik keuzes Het BZM-systeem ondersteunt dat op basis van de geregistreerde (huwelijks)partners van de betrokkene alle combinatiemogelijkheden worden getoond m.b.t. deze geregistreerde (huwelijks)partners. Standaard wordt eerst de huidige partner of laatste ex-partner getoond en het huidige naamgebruik. De gebruiker kan echter een andere ex-partner kiezen. Naamgebruik bestaat uit de eigennaam van de betrokkene en/of de naam van de huidige (huwelijks)partner of de naam van één van de (ex-) partners. Er zijn dus vier mogelijkheden: 1) alleen de eigennaam, 2) alleen de naam van de huidige (huwelijks)partner, 3) alleen de naam van één van de (ex-)partners of 4) een combinatie van de eigennaam en de naam van de huidige (huwelijks)partner of één van de (ex-)partners. G9.14 FNC bevestiging (verwerking) naamgebruik Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen (bevestigingen van verwerking) van naamgebruik, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. G9.15 FNC keuze voor: aanduiding aanschrijfopties Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van aanschrijfopties, met ten minste de volgende mogelijkheden: ~ Registreren BSN van betrokkene. ~ Indicatie adellijke titel / predicaat J/N (inclusief tonen huidige waarde). ~ Gebruik geslachtsnaam partner J/N (inclusief tonen huidige waarde); indien ja: verwijzing naar partner (BSN). ~ Afwijkende aanschrijfopties J/N (inclusief tonen huidige waarde); indien ja: voorletters, voornamen (met of zonder adellijke titel / predicaat), geslachtsnaam (met of zonder adellijke titel / predicaat). G9.16 FNC zaak (aanduiding aanschrijfopties) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij aanduiding aanschrijfopties ten minste wordt geregistreerd: ~ BSN van aanvrager. ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtiging. Pagina: 80 van 187

82 ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.17 FNC keuze voor: verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de keuze voor verstrekkingsbeperking ten minste: ~ Het betrokken BSN geregistreerd kan worden. ~ De huidige status verstrekkingsbeperking getoond wordt. ~ De mogelijkheid geboden wordt om de verstrekkingsbeperking te wijzigen (J/N). ~ De afnemerindicaties van derden als bedoeld in de Wet BRP bij de BRP kunnen worden opgevraagd. G9.18 FNC zaak (verstrekkingsbeperking) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verstrekkingsbeperkingen ten minste wordt geregistreerd: ~ BSN van aanvrager. ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtiging. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.19 FNC bevestiging (verwerking) verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen (bevestigingen van verwerking) van verstrekkingsbeperking, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. Indien van toepassing wordt op deze kennisgeving opgenomen dat afnemerindicaties van één of meer derden als bedoeld in de Wet BRP zijn beëindigd. Toelichting: Op grond van art Wet BRP kan een verzoek tot zogeheten verstrekkingsbeperking worden ingediend; binnen vier weken moet het College hierop beslissen, waarna een bevestiging aan de betreffende burger verzonden wordt. G9.20 FNC keuze voor: (intrekking) registratie niet-nederlandse kiesgerechtigde EUonderdanen Het BZM-systeem ondersteunt dat bij (intrekking van) het registreren van niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdanen ten minste wordt geregistreerd: ~ BSN van aanvrager. ~ Dat aanvrager geregistreerd wil worden als kiesgerechtigde EU-onderdaan dan wel de intrekking daarvan. ~ Indien aanwezig: keuze voor welke verkiezing de aanvrager geregistreerd wil worden. ~ Selectie van het EU-land van de onderdaan (waarnaar de kennisgeving wordt verstuurd). Aanvraag hiervan geschiedt aan de balie (formulier Y32), schriftelijk (formulier Y32) of via e-formulier. De keuze voor intrekking kan ook ambtshalve van rechtswege plaatsvinden als de persoon emigreert. G9.21 FNC zaak (registratie niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdanen) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het registreren van niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdanen ten minste wordt geregistreerd: ~ BSN van aanvrager. ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtiging. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). Pagina: 81 van 187

83 G9.22 FNC signaal indien uitgesloten van het kiesrecht Het BZM-systeem signaleert wanneer de persoon, die de aanvraag om als kiesgerechtigde EU-onderdanen geregistreerd te worden doet, is uitgesloten van EU-kiesrecht en/of Nederlands kiesrecht. G9.23 FNC signaal indien niet > 42 dagen voor geselecteerde verkiezingen Het BZM-systeem signaleert wanneer de persoon, die de aanvraag om als kiesgerechtigde EU-onderdaan geregistreerd te worden doet, het verzoek tot registratie minder dan 42 dagen (de dag van de kandidaatstelling) vóór de geselecteerde verkiezingen heeft verricht. G9.24 FNC signaal indien niet EU-onderdaan Het BZM-systeem signaleert wanneer de nationaliteit van de persoon, die de aanvraag om als kiesgerechtigde EU-onderdaan geregistreerd te worden doet, niet tot één van de EU-lidstaten behoort. G9.25 FNC bevestiging (verwerking) registratie niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdanen Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen (bevestigingen van verwerking) van registratie niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdanen, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. G9.26 FNC kennisgeving naar het EU-land van de EU-onderdaan Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen naar het EU-land van de onderdaan die zich in Nederland heeft geregistreerd als niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdaan, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. Indien de persoon het verzoek tot registratie minder dan 42 dagen (de dag van de kandidaatstelling) vóór de eerstvolgende verkiezingen heeft verricht, wordt op de kennisgeving vermeld dat deze persoon niet kiesgerechtigd is voor de eerstvolgende verkiezingen. G9.27 FNC keuze voor: gezagsverhouding wijzigen Het BZM-systeem ondersteunt dat door de ontvangst van een kennisgeving van het gezagregister, de ontvangst van een kennisgeving van het curateleregister of het signaal van het meerderjarig worden van een inwoner van de gemeente de gezagsverhouding aangepast of beëindigd kan worden. Het BZM-systeem ondersteunt dat daarbij ten minste wordt geregistreerd: ~ (BSN) betrokkene, (BSN) gezaghouder(s), ingangsdatum geldigheid of datum einde registratie. ~ Als gezaghouder een ouder is: relatie leggen/verbreken met betrokkene. ~ Als gezaghouder een derde is: indicatie toevoegen of verwijderen. ~ Bij kennisgeving van curateleregister: indicatie curatele toevoegen of verwijderen. Door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst is in te stellen of de mutatie van rechtswege vervallen van gezag volledig automatisch plaatsvindt dan wel dat deze door een gebruiker moet worden doorgevoerd (na signalering dienaangaande). G9.28 FNC zaak (gezagsverhouding wijzigen) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij wijziging gezagsverhouding ten minste wordt geregistreerd: ~ BSN van betrokkene(n). ~ Aangeven: door kennisgeving (zo ja kennisgeving toevoegen) of meerderjarigheid. ~ Datum ontvangst kennisgeving, datum afgifte, besluit en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). Pagina: 82 van 187

84 G9.29 FNC controleren gezagsverhouding Het BZM-systeem ondersteunt dat periodiek (waarbij de betreffende periode door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen is) gecontroleerd wordt of er gezagsverhoudingen gewijzigd dienen te worden doordat een inwoner van de gemeente meerderjarig is geworden. G9.30 FNC keuze voor: corrigeren / aanvullen / verwijderen BRP-gegevens (verzoek van de burger) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het corrigeren / aanvullen / verwijderen BRP-gegevens (al dan niet op verzoek van de burger): ~ Aangegeven kan worden welk gegeven gemuteerd dient te worden. ~ Aangeven kan worden wat de reden van de mutatie is. ~ Het ondersteunend document opgeslagen kan worden. ~ Het BSN van de betrokkene en eventuele gezaghouder(s) opgenomen kan worden. ~ Aangegeven kan worden dat het om een verzoek van de burger gaat (bij een verzoek van de burger moet - in tegenstelling tot bij ambtshalve - wél een kennisgeving gecreëerd en afgedrukt worden). G9.31 FNC zaak (corrigeren / verwijderen BRP-gegevens) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het corrigeren / verwijderen BRP-gegevens ten minste: ~ BSN van betrokkene kan worden geregistreerd. ~ De reden van de correctie kan worden geregistreerd. ~ Het ondersteunend document opgeslagen kan worden. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar) kunnen worden geregistreerd. G9.32 FNC keuze voor: bepalen gezag (minderjarigen) Het BZM-systeem ondersteunt bij het bepalen van het gezag van een persoon (ook minderjarige) ten minste: ~ Dat het BSN van de persoon waarvan het gezag bepaald moet worden, wordt geregistreerd. ~ Registratie van de ouders, gerelateerden en gezagsverhoudingen (via bevraging van de BRP). ~ Een beslisboom om het gezag van een persoon te kunnen bepalen. Resultaat van de afleiding uit BRP is dat er getoond wordt wie het gezag heeft over de persoon; indien dit niet te bepalen is, wordt dit ook getoond. G9.33 FNC zaak (bepalen gezag (minderjarigen)) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij bepalen van het gezag van een persoon (ook minderjarige) ten minste kan worden geregistreerd: ~ BSN van aanvrager. ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtiging. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.34 FNC beslisboom gezag minderjarige (bij de keuze voor: bepalen gezag minderjarigen) Het BZM-systeem ondersteunt een beslisboom om het gezag van minderjarigen te bepalen (conform art. 245 tot en met art. 377 (titel 14) BW). Het resultaat van deze ondersteunende functionaliteit wordt getoond bij de keuze voor bepalen gezag minderjarige. Pagina: 83 van 187

85 G9.35 FNC bevestiging (verwerking) aanschrijfopties Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen (bevestigingen van verwerking) aanschrijfopties, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. G9.36 FNC bevestiging (verwerking) van gezagsverhouding Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen (bevestigingen van verwerking) gezagsverhouding, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. G9.37 FNC bevestiging (verwerking) van BRP-correctie / -verwijdering / -aanvulling Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen (bevestigingen van verwerking) BRP-mutaties (conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden). Indien niet binnen de termijn aan het verzoek gehoor kan worden gegeven, ondersteunt het BZM-systeem verlenging van de daarvoor geldende termijn. G9.38 FNC bevestiging (verwerking) verwijdering historie Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen (bevestigingen van verwerking) verwijdering van historie, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. G9.39 FNC keuze: verzoek tot verwijderen historie Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken om historische gegevens aan te passen kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minst wordt geregistreerd: ~ BSN van verzoeker. ~ Ondertekend schriftelijk verzoek. ~ Optioneel: toestemming bij minderjarigheid van (adoptie)ouders. ~ Optioneel: rechterlijke beschikking. ~ Of het adoptie of geslachtswijziging betreft. ~ Welke gegevens verwijderd dienen te worden. Na adoptie worden de volgende vóór de adoptie geldende gegevens verwijderd (overgezet naar de formele historie; in de materiele historie zijn deze niet meer te raadplegen): ~ Naam. ~ Ouders. ~ Nationaliteit. ~ Adresgegevens. ~ Kindgegevens als relatie naar de ouders. ~ Eventuele emigratie- en immigratiegegevens van vóór de adoptie. Na geslachstwijzigingen worden de volgende vóór de uitspraak geldende gegevens verwijderd (overgezet naar de formele historie; in de materiele historie zijn deze niet meer te raadplegen). NB: deze wijziging werkt in eerste aanleg niet door naar gerelateerden, tenzij die daarom verzocht hebben: ~ Naamgegevens (alleen de voornamen en eventuele adellijke titel(s) en/of predika(a)t(en)) ~ Geslacht. ~ Gegevens over gebruik van naam (naamgebruik). Verzoeken (geen BRP-mutatie) G9.40 FNC keuze voor: verklaring van huwelijksbevoegdheid Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken verklaring van huwelijksbevoegdheid kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minst wordt geregistreerd: Pagina: 84 van 187

86 ~ BSN van de partners (indien partners niet aanwezig zijn in de BRP: naam en geslachtsnaam partners, (laatste) gemeente van inschrijving, nationaliteit en laatste ontbonden verbintenis). ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Aanwezige brondocumenten. ~ Taal van het internationale uittreksel. ~ Check identiteit van te huwen partners. Het BZM-systeem signaleert wanneer een persoon al gehuwd/ gepartnerd is; in dat geval kan de verklaring (in principe) niet afgegeven worden. G9.41 FNC zaak (verklaring van huwelijksbevoegdheid) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoeken verklaring van huwelijksbevoegdheid ten minst geregistreerd wordt: ~ BSN van betrokkene(n). ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtigingsbewijs. ~ Taal van het internationale uittreksel. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.42 FNC keuze voor: verklaring omtrent gedrag (VOG) Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minst wordt geregistreerd: ~ BSN van betrokkene. ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtigingsbewijs. ~ Doel, functiegroep, screeningsprofiel (conform model COVOG en gegevens BRP) NB: Indien de betrokkene niet voorkomt in de BRP dient het verzoek schriftelijk bij Justitie te worden gedaan. G9.43 FNC afdrukken aanvraag VOG Het BZM-systeem ondersteunt het afdrukken van aanvragen VOG t.b.v. ondertekening door aanvragers. G9.44 FNC uitdraai van VOG s t.b.v. afdracht Het BZM-systeem ondersteunt het genereren en afdrukken van overzichten van afgegeven VOG s t.b.v. afdracht aan Justitie. Daarbij kunnen gebruikers de periode waarover gerapporteerd wordt, instellen. G9.45 FNC zaak (verklaring omtrent gedrag) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoeken VOG ten minst geregistreerd wordt: ~ BSN van betrokkene. ~ Optioneel: BSN gemachtigde. ~ Optioneel: machtigingsbewijs. ~ Doel en functie VOG. ~ Ondertekende aanvraag (zie FNC afdrukken aanvraag VOG). ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). Toelichting: Maximaal vier weken na ontvangst van een aanvraag wordt een beslissing op de aanvraag genomen door het COVOG; de gemeente ontvangt van COVOG statusinformatie m.b.t. de afhandeling hiervan (zie S16 op blz. 70). Pagina: 85 van 187

87 G9.46 FNC keuze: inzage op verzoek Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken inzage op verzoek kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minst het BSN van de aanvrager kan worden gezocht en vervolgens (alle) gegevens van de ingeschrevene zelf getoond worden. Toelichting: Een verzoek kan zowel in persoon plaatsvinden als digitaal of schriftelijk. O. b. v. art Wet BRP deelt het gemeentebestuur de verzoeker uiterlijk na vier weken kosteloos mede of hem/haar betreffende persoonsgegevens in de basisregistratie worden verwerkt. Vervolgens kan er tot de daadwerkelijk inzage worden overgegaan, bijvoorbeeld op het scherm maar ook door toezending van een volledig afschrift van de PL. G9.47 FNC keuze voor: attestatie de vita Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken attestatie de vita kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minst wordt geregistreerd: ~ BSN van de aanvrager. ~ Dat de aanvrager in persoon is verschenen. ~ Indien de aanvrager niet voorkomt in de BRP: de persoonsgegevens van de aanvrager. NB: Indien de persoon niet in leven blijkt te zijn of er een overlijdensaangifte loopt, kan deze verklaring niet afgegeven worden. Toelichting: De verklaring van in leven zijn en de attestatie de vita zijn documenten waarin staat vermeld dat een bepaalde persoon in leven is. De attestatie de vita is een internationaal document (vastgesteld internationaal model) en wordt afgegeven door de ambtenaar Burgerlijke Stand; hiervoor geldt een verschijningsplicht. De attestatie de vita is bedoeld voor gebruik in het buitenland en kan ook afgegeven worden aan personen die niet in de BRP geregistreerd zijn. Deze bewijzen soms nodig voor bijvoorbeeld een pensioen- of verzekeringsuitkering. Voor deze doeleinden is het bewijs meestal gratis; in overige gevallen worden hiervoor leges geheven. G9.48 FNC zaak (attestatie de vita) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoeken attestatie de vita ten minst geregistreerd wordt: ~ BSN van de aanvrager. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.49 FNC keuze voor: mededeling gedane verstrekkingen Het BZM-systeem ondersteunt dat mededelingen gedane verstrekkingen kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minst wordt geregistreerd: ~ BSN van de aanvrager (In persoon, schriftelijk, digitaal). ~ Dat de betrokkene geïdentificeerd is. ~ Optioneel: betaling van het verzoek. Bovendien ondersteunt het BZM-systeem dat kan worden aangegeven over welke periode gerapporteerd wordt (maximaal 20 jaar). G9.50 FNC afdrukken verstrekkingen Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van overzichten van alle verstrekkingen van personen, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. Dit betreft zowel de BRP-V verstrekkingen als de verstrekkingen die de gemeente heeft verricht (moet apart worden opgevraagd bij de BRP). De gebruiker kan op eenvoudige wijze sorteren op datum en gegevens. G9.51 FNC zaak (mededeling gedane verstrekkingen) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij mededelingen gedane verstrekkingen ten minst wordt geregistreerd: ~ BSN van de aanvrager. ~ Termijn van rapportage. Pagina: 86 van 187

88 ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.52 FNC keuze voor: verlof opgraven / herbegraven / cremeren Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van verloven (beschikkingen) en processenverbaal opgraven / herbegraven / cremeren, conform de betreffende documentsjablonen, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens (en het registreren van het verstrekken / verzenden): ~ BSN aanvrager, rechthebbende (indien bekend in de BRP, anders persoonsgegevens). ~ BSN betrokkene, overledene (indien bekend in de BRP, anders persoonsgegevens). ~ Gegevens over het oude graf. ~ Gegevens over het nieuwe graf (bij herbegraven) of crematorium (bij crematie). ~ Optioneel: openbare orde aspecten. ~ Optioneel: instemming bloedverwanten. ~ Optioneel: bedrijf dat opgraving / herbegraving verricht. ~ Optioneel: politie wel/niet aanwezig. ~ Optioneel: datum en tijdstip opgraving / herbegraving / crematie. G9.53 FNC zaak (verlof opgraven / herbegraven / cremeren) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoeken verlof opgraven / herbegraven / cremeren ten minst geregistreerd wordt: ~ BSN betrokkene, belanghebbende. ~ BSN overledene. ~ Gegevens over het nieuwe graf (bij herbegraven) of crematorium (bij crematie). ~ Datum overleden. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.54 FNC keuze voor: verklaring verscheidenheid van familienamen Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken verklaring verscheidenheid van familienamen kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij de geslachtsnamen waaronder de betrokkene naar niet-nederlands recht bekendstaat worden vastgelegd. De betrokkene ontvangt een kennisgeving (verklaring). Daarbij wordt ten minst geregistreerd: ~ BSN betrokkene(n). ~ Keuze geslachtsnamen. G9.55 FNC opstellen verklaring verscheidenheid van familienamen Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van verklaringen verscheidenheid van familienamen, conform de betreffende documentsjablonen, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens (en het registreren van het verstrekken / verzenden). G9.56 FNC zaak (verzoek verklaring verscheidenheid van familienamen) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoeken verklaringen verscheidenheid van familienamen ten minst geregistreerd wordt: ~ BSN betrokkene. ~ Onder welke geslachtsna(a)m(en) de betrokkene naar vreemd recht bekend staat. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). Pagina: 87 van 187

89 G9.57 FNC keuze voor: bewijs van in leven zijn Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken bewijs van in leven zijn kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minst het BSN van de aanvrager wordt geregistreerd. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien het creëren en afdrukken van bewijs van in leven zijn, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens (en het registreren van het verstrekken / verzenden). Door de keuze met het bijbehorende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5) zal er ter ondertekening staan: ondertekend door of namens B&W. NB: De aanvrager moet voorkomen in de BRP (actueel, dus niet in het RNI). Als een persoon niet meer in leven blijkt te zijn of er een overlijdensaangifte loopt, kan deze verklaring niet afgegeven worden. Toelichting: De verklaring van in leven zijn en de attestatie de vita zijn documenten waarin staat vermeld dat een bepaalde persoon in leven is. De verklaring van in leven zijn is een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie (gemeentelijk model) en wordt afgegeven door of namens het college van B&W; hiervoor geldt geen verschijningsplicht (kan dus ook per post of digitaal worden aangevraagd, in het laatste geval mits i.c.m. DigiD). Deze bewijzen soms nodig voor bijvoorbeeld een pensioen- of verzekeringsuitkering. Voor deze doeleinden is het bewijs meestal gratis; in overige gevallen worden hiervoor leges geheven. G9.58 FNC zaak (bewijs van in leven zijn) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoeken bewijs in leven zijn ten minst geregistreerd wordt: ~ BSN van de aanvrager. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.59 FNC keuze voor: bewijs van Nederlanderschap Het BZM-systeem ondersteunt dat verzoeken bewijs van Nederlanderschap kunnen worden uitgevoerd en dat daarbij ten minste het van de BSN aanvrager wordt geregistreerd. Hierbij geldt geen verschijningsplicht (kan dus ook digitaal worden aangevraagd) maar de aanvrager moet voorkomen in de BRP (actueel, dus niet in RNI). Het BZM-systeem ondersteunt bovendien het creëren en afdrukken van bewijs van Nederlanderschap, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens (en het registreren van het verstrekken / verzenden). Door de keuze met het bijbehorende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5) zal er ter ondertekening staan: ~ Per wanneer Nederlander en op basis waarvan ~ Ondertekend door of namens B&W. NB: Indien de persoon geen Nederlander is dan zal deze verklaring niet afgegeven kunnen worden (zie art. 61 besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap: als verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap geldt a) een rechterlijke beschikking; b) een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt dat betrokkene als Nederlander is aangemerkt). G9.60 FNC zaak (bewijs van Nederlanderschap) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoek bewijs van Nederlanderschap ten minste geregistreerd wordt: ~ BSN betrokkene. ~ Datum en tijd (van aanvraag, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.61 FNC keuze: verklaring onder ede of belofte Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor verklaring onder ede of belofte ten minste: ~ Het opmaken van verklaring onder ede of belofte conform het betreffende model (zie FNC verklaring onder ede en belofte conform model). ~ Het registeren van wat er is gedaan is om brondocumenten te verkrijgen. ~ Het registeren van de aanleiding van de verklaring onder ede of belofte. Pagina: 88 van 187

90 ~ Het registeren van de keuze: eed, belofte of bevestiging. ~ Het registeren van eventueel overlegde bewijsdocumenten. ~ Het kunnen maken van aantekening bij persoon (zie FNC Aantekening kunnen maken bij persoon), bijvoorbeeld dat de persoon nog bewijsstukken op een later tijdstip dient aan te leveren. Toelichting: Een verklaring onder ede of belofte kan bijvoorbeeld worden afgelegd bij een eerste inschrijving in de BRP, maar ook op andere momenten (bij het vastleggen van andere rechtsfeiten). G9.62 FNC zaak (verklaring onder ede of belofte) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verklaring onder ede of belofte ten minste geregistreerd wordt: ~ BSN betrokkene. ~ Reden verklaring onder ede of belofte (eerste inschrijving of anders). ~ Datum en tijd (van afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). G9.63 FNC meeleesversie verklaring onder ede of belofte Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van een concept van de verklaring onder ede of belofte. Deze meeleesversie wordt opgesteld in de eigen taal (beperking op de talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Turks, Grieks, Arabisch, Somalisch en Chinees). G9.64 FNC verklaring onder ede of belofte conform model Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van verklaringen onder ede of belofte, conform de betreffende documentsjablonen, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. De verklaring kan de volgende gegevens bevatten (niet alle onderstaande gegevens zijn in alle gevallen verplicht): ~ Na(a)m(en) aangewezen ambten(a)ar(en). ~ Optioneel: gegevens waaronder betrokkene tot dusver is opgenomen in de BRP (incl. ingangsdatum geldigheid van het gegeven). ~ Gegevens getoonde identiteitsbewijs. ~ Nationaliteit conform verklaring betrokkene. ~ In welke taal de verklaring is afgenomen. ~ Optioneel (indien aanwezig): naam van de tolk. ~ Datum opname verklaring. ~ De verklaring dat betrokkene zich geen officiële bewijsstukken kan verschaffen. ~ Strafbaarheid van verstrekking onjuiste gegevens. ~ Plicht tot het inleveren van sterkere brondocumenten blijft bestaan. ~ De op de persoonslijst op te nemen gegevens van de burgerlijke staat. ~ Een recente pasfoto van betrokkene. Algemeen / overig G9.65 FNC.3.1 keuze voor product en/of dienst (documenten en verzoeken) Het BZM-systeem ondersteunt de mogelijkheid om het betreffende product / proces (het type document / verzoek) te selecteren. Al naar gelang het geselecteerde, worden te tonen c.q. te registreren gegevens en andere relevante aspecten aangepast conform het betreffende zaaktype. G9.66 FNC.3.7 snel naar meest gebruikte Burgerlijke Stand en BRP-modellen Het BZM-systeem geeft gebruikers de beschikking over de meest voorkomende uittreksels (waarvoor een documentsjabloon aanwezig is) en de meest voorkomende afschriften Burgerlijke Stand. Voor de uittreksels uit de BRP is een verstrekkingsschema beschikbaar. Pagina: 89 van 187

91 G9.67 FNC.3.8 vrije tekst bij uittreksel Het BZM-systeem ondersteunt het aan uittreksels uit de BRP toevoegen van vrije tekstvelden. G9.68 FNC.3.11 beheer producten en diensten Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst ten minste per product / proces ( soort uittreksel) kunnen instellen (CRUD): ~ Of men wel of niet in persoon moet verschijnen. ~ Of het wel of niet digitaal kan worden aangevraagd m.b.v. DigiD. ~ Of jet wel of niet met machtiging kan worden aangevraagd. ~ Of met wel of niet moet voorkomen in de BRP (inclusief RNI). En, indien digitaal aangeleverd, tevens: ~ Fiattering: J/N. ~ Bulkprint: J/N. ~ Gemeentelijke wachtkamer of direct behandelen. ~ Kennisgeving versturen: J/N. De modellenset is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te onderhouden (CRUD) en elk model kan worden gekoppeld aan de beslisboom afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand dan wel aan de beslisboom verstrekkingen BRP. G9.69 FNC.3.12 vrij uittreksel Het BZM-systeem ondersteunt het opmaken ven vrije uittreksels conform het betreffende documentsjabloon, waarbij gekozen en opgevoerde attributen opgenomen kunnen worden. G9.70 FNC.3.15 zaak (signaal toevallige geboorte) Het BZM-systeem registreert na ontvangst van een signaal van toevallige geboorte een zaak waarin ten minste wordt geregistreerd: ~ BSN van de betrokken persoon. ~ Datum en tijd (van ontvangst, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). Daarbij ondersteunt het BZM-systeem dat binnen een door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen (CRUD) periode een leesbare persoonslijst aan de betrokkene moet wordt gestuurd (incl. termijnbewaking met signalering indien deze termijn wordt overschreden). G9.71 FNC.3.16 onderzoeksgegevens meenemen op uittreksel Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één attribuut op een uittreksel / afschrift BRP vermeld zal worden dat in onderzoek staat. In dat geval wordt in principe geen uittreksel / afschrift BRP afgegeven, tenzij hiertoe een akkoord gegeven wordt door een specialist (backoffice) en daarvan een notitie in het betreffende onderzoekdossier is gemaakt. Als er één of meer attributen op het uittreksel / afschrift BRP vermeld worden die a) in onderzoek staan, b) in strijd zijn met de openbare orde en/of c) onjuist zijn, dan moet dit worden vermeld op het uittreksel / afschrift BRP. G9.72 FNC.3.17 vermelden geen verblijfstitel Het BZM-systeem ondersteunt dat als van een vreemdeling geen geldige verblijfstitel (meer) geregistreerd is, dit expliciet wordt vermeld op het uittreksel / afschrift BRP. G9.73 FNC.3.18 zaak (verwijderen historie) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij verzoeken verwijderen historie ten minst geregistreerd wordt: ~ BSN verzoeker. ~ Datum en tijd (van verzoek, afgifte, besluit, etc.) en andere relevante procesgegevens (o.a. behandelend ambtenaar). ~ Optioneel: machtiging. Pagina: 90 van 187

92 ~ Optioneel: rechterlijke beschikking. ~ Schriftelijk verzoek. ~ Adoptie of geslachtswijziging. ~ Welke gegevens verwijderd worden (dit moet weer verwijderd worden als de mutatie succesvol is doorgevoerd in de BRP) BZM huwelijk en partnerschap Bedrijfsregels (BZM huwelijk en partnerschap) KUC041 registreren huwelijk of partnerschap voorbereiding BRG partner persoonregels BR bepalen verwantschap Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn of tweedegraads zijlijn, te weten kind en ouder of grootouder (half)broer en (half)zuster vader en zijn erkende dochter adoptiefvader en adoptiefdochter oorspronkelijke vader en zijn door een ander echtpaar geadopteerde dochter BR minimumleeftijd huwelijkspartner Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij ten minste 18 jaar is op de datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. BR minimumleeftijd geregistreerde partner Een persoon mag alleen een geregistreerde partnerschap aangaan of aangifte doen als hij of zij ten minste 18 jaar is op de datum van de partnerschapsaangifte en geregistreerde partnerschap. BR huwelijkspartner onder curatele Een persoon mag niet trouwen als hij of zij onder curatele staat. BR geregistreerde partner onder curatele Een persoon mag niet een geregistreerde partnerschap aangaan als hij of zij onder curatele staat. BR huwelijkspartner is ingezetene bij huwelijksaangifte Huwelijksaangifte mag alleen worden uitgevoerd als ten minste één beoogd huwelijkspartner ingezetene is in de feitgemeente. Toelichting: Wanneer twee personen, die beide in het buitenland wonen (dus geen ingezetene zijn), in Nederland willen trouwen en, dient huwelijksaangifte gedaan te worden in Den Haag en kan men trouwen in de keuzegemeente. Voorwaarde is echter wel dat ten minste één van beide personen de Nederlandse nationaliteit bezit (zie BR-04-15). BR geregistreerde partner is ingezetene bij aangifte geregistreerde partnerschap Aangifte geregistreerde partnerschap mag alleen worden uitgevoerd als ten minste één beoogd geregistreerde partner ingezetene is in de feitgemeente. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij huwelijksaangifte Huwelijksaangifte mag niet worden uitgevoerd als ten minste één beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft. Pagina: 91 van 187

93 BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij aangifte geregistreerde partnerschap Aangifte geregistreerde partnerschap mag niet worden uitgevoerd als ten minste één beoogd geregistreerde partner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft. BR controle verwantschap bij trouwen Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners. BR controle verwantschap bij registratie partnerschap Registratie partnerschap mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde geregistreerde partners. BR gegronde reden uitzondering Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR of BR-04-24, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BR Nederlandse nationaliteitsregel Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit heeft. BRG aangifte regels BR gegronde reden uitzondering Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR of BR-04-24, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BR geldigheid huwelijksaangifte Huwelijksdatum moet kleiner zijn dan aangiftedatum + 1 jaar + 1 dag. BR geldigheid aangifte geregistreerde partnerschap Datum geregistreerde partnerschap moet kleiner zijn dan aangiftedatum + 1 jaar + 1 dag. BR veertien dagen wachttijd na huwelijksaangifte Huwelijksdatum moet groter zijn dan aangiftedatum + 13 dagen. BR veertien dagen wachttijd na aangifte geregistreerde partnerschap Datum geregistreerde partnerschap moet groter zijn dan aangiftedatum + 13 dagen. BR voltrekken huwelijk in een Nederlandse gemeente Voltrekken huwelijk moet worden uitgevoerd in een Nederlandse gemeente. BR registratie partnerschap in een Nederlandse gemeente Registratie partnerschap moet worden uitgevoerd in een Nederlandse gemeente. BRG voorbereiding regels BR : Gegronde reden uitzondering Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR of BR-04-24, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. Pagina: 92 van 187

94 BR getuigen bij de huwelijk Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd als er meer dan één en minder dan vijf getuigen zijn. BR getuigen bij de geregistreerde partnerschap Registratie partnerschap mag alleen worden uitgevoerd als er meer dan één en minder dan vijf getuigen zijn. BR uitzondering getuigen bijzondere trouwlocatie Regels BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als de trouwlocatie een bijzondere trouwlocatie is (zie BR-04-34). BR bijzondere trouwlocatie Een locatie is een bijzonder trouwlocatie wanneer deze locatie een andere dan een door Aanbestedende Dienst aangewezen trouwlocatie is. BR getuigen bij de voltrekking huwelijk op bijzondere trouwlocatie Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd op een bijzondere trouwlocatie (zie BR-04-34) als er zes getuigen aanwezig zijn. BR getuigen bij de registratie partnerschap op bijzondere trouwlocatie Registratie partnerschap mag alleen worden uitgevoerd op een bijzonder trouwlocatie (zie BR ) als er zes getuigen aanwezig zijn. BR geslachtsnaam wijzigen n.a.v. huwelijk Van een persoon met de Nederlandse nationaliteit mag de geslachtsnaam niet wijzigen n.a.v. een huwelijk. BR geslachtsnaam wijzigen n.a.v. geregistreerde partnerschap Van een persoon met de Nederlandse nationaliteit mag de geslachtsnaam niet wijzigen n.a.v. een geregistreerde partnerschap. KUC042 registreren huwelijk of partnerschap BRG opmaken huwelijk / partnerschap akte regels BR bepalen verwantschap Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn of tweedegraads zijlijn, te weten kind en ouder of grootouder (half)broer en (half)zuster vader en zijn erkende dochter adoptiefvader en adoptiefdochter oorspronkelijke vader en zijn door een ander echtpaar geadopteerde dochter BR minimumleeftijd huwelijkspartner Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van de huwelijksaangifte resp. de datum van het voltrekken van het huwelijk. BR minimumleeftijd geregistreerde partner Een persoon mag alleen een geregistreerde partnerschap aangaan of partnerschapsaangifte doen als hij of zij ten minste 18 jaar is op de datum van de partnerschapsaangifte resp. de datum van het aangaan van het geregistreerde partnerschap. Pagina: 93 van 187

95 BR huwelijkspartner onder curatele Een persoon mag niet trouwen als hij of zij onder curatele staat. BR geregistreerde partner onder curatele Een persoon mag niet een geregistreerde partnerschap aangaan als hij of zij onder curatele staat. BR controle verwantschap bij trouwen Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners. BR controle verwantschap bij registratie partnerschap Registratie partnerschap mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde geregistreerde partners. BR gegronde reden uitzondering Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR of BR-04-24, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BR Nederlandse nationaliteitsregel Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit heeft. BR huwelijkspartner is ingezetene bij trouwen Huwelijk mag alleen worden voltrokken als ten minste één beoogd huwelijkspartner de Nederlandse nationaliteit bezit op de huwelijksdatum. BR geregistreerde partner is ingezetene bij registratie partnerschap Registratie partnerschap mag alleen worden uitgevoerd als ten minste één beoogd geregistreerde partner ingezetene is op de geregistreerde partnerschapsdatum. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij trouwen Huwelijk mag niet worden voltrokken als ten minste één beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de huwelijksdatum. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij registratie partnerschap Registratie partnerschap mag niet worden uitgevoerd als ten minste één beoogd geregistreerde partner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de geregistreerde partnerschapsdatum. BR geldigheid huwelijksaangifte Huwelijksdatum moet kleiner zijn dan aangiftedatum + 1 jaar + 1 dag. BR : Geldigheid aangifte geregistreerde partnerschap Datum geregistreerde partnerschap moet kleiner zijn dan aangiftedatum + 1 jaar + 1 dag. BR veertien dagen wachttijd na huwelijksaangifte Huwelijksdatum moet groter zijn dan aangiftedatum + 13 dagen. BR veertien dagen wachttijd na aangifte geregistreerde partnerschap Datum geregistreerde partnerschap moet groter zijn dan aangiftedatum + 13 dagen. Pagina: 94 van 187

96 BR getuigen bij de huwelijk Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd als er meer dan één en minder dan vijf getuigen zijn. BR getuigen bij de geregistreerde partnerschap Registratie partnerschap mag alleen worden uitgevoerd als er meer dan één en minder dan vijf getuigen zijn. BR uitzondering getuigen bijzondere trouwlocatie Regels BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als trouwlocatie een bijzondere trouwlocatie is (zie BR-04-34). BR bijzondere trouwlocatie Een locatie is een bijzonder trouwlocatie wanneer deze locatie een andere dan een door een gemeente aangewezen trouwlocatie is. BR getuigen bij de voltrekking huwelijk op bijzondere trouwlocatie Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd op een bijzondere trouwlocatie (zie BR-04-34) als er zes getuigen aanwezig zijn. BR getuigen bij de registratie partnerschap op bijzondere trouwlocatie Registratie partnerschap mag alleen worden uitgevoerd op een bijzonder trouwlocatie (zie BR ) als er zes getuigen aanwezig zijn. BRG registreren huwelijk / partnerschap regels (op basis van buitenlandse documenten) BR bepalen verwantschap Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn of tweedegraads zijlijn, te weten kind en ouder of grootouder (half)broer en (half)zuster vader en zijn erkende dochter adoptiefvader en adoptiefdochter oorspronkelijke vader en zijn door een ander echtpaar geadopteerde dochter BR minimumleeftijd huwelijkspartner Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. BR minimumleeftijd geregistreerde partner Een persoon mag alleen een geregistreerde partnerschap aangaan of aangifte doen als hij of zij ten minste 18 jaar is op de datum van de partnerschapsaangifte en geregistreerde partnerschap. BR huwelijkspartner onder curatele Een persoon mag niet trouwen als hij of zij onder curatele staat. BR geregistreerde partner onder curatele Een persoon mag niet een geregistreerde partnerschap aangaan als hij of zij onder curatele staat. BR controle verwantschap bij trouwen Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners. Pagina: 95 van 187

97 BR controle verwantschap bij registratie partnerschap Registratie partnerschap mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde geregistreerde partners. BR gegronde reden uitzondering Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR of BR BR-04-37, BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BR Nederlandse nationaliteitsregel Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit heeft. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij trouwen Huwelijk mag niet worden voltrokken als ten minste één beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de huwelijksdatum. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij registratie partnerschap Registratie partnerschap mag niet worden uitgevoerd als ten minste één beoogd geregistreerde partner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de geregistreerde partnerschapsdatum. KUC043 ontbinden huwelijk of partnerschap BRG echtscheidingsaangifte regels BR datum uitspraak kleiner dan datum van verzoek tot inschrijving Datum uitspraak echtscheiding moet kleiner zijn dan datum van verzoek tot inschrijving echtscheiding. BR één geldige huwelijk of geregistreerde partnerschap Verzoek tot inschrijving van echtscheiding mag alleen gedaan worden als er één geldige huwelijks- of geregistreerde partnerschapsrelatie aanwezig is op moment van verzoek. BR verzoek tot inschrijving echtscheiding in gemeente van huwelijksvoltrekking Verzoek tot inschrijving echtscheiding moet gedaan worden in de gemeente van huwelijksvoltrekking. BR inschrijving echtscheiding binnen zes maanden nadat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden Datum inschrijving van uitspraak mag niet later zijn dan datum waarop de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden plus zes maanden. BR gegronde reden uitzondering inschrijving ontbinding Regels BR en BR mogen niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BRG registreren ontbinding geregistreerde partnerschap regels BR beëindigen geregistreerde partnerschap met wederzijds goedvinden mag niet als partners gezamenlijk kind(eren) hebben Geregistreerde partnerschap mag niet met wederzijds goedvinden worden beëindigd als de partners al gezamenlijk het gezag uitoefenen over één of meer kinderen. Pagina: 96 van 187

98 BR inschrijving beëindigen van geregistreerde partnerschap binnen drie maanden na verklaring beëindigen met wederzijds goedvindingen Datum inschrijving van ontbinding geregistreerde partnerschap mag niet later zijn dan datum rechtsgeldig verklaring van wederzijds goedvinden plus drie maanden. BR inschrijving ontbinding geregistreerde partnerschap binnen zes maanden nadat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden Datum inschrijving van ontbinding geregistreerde partnerschap mag niet later zijn dan datum waarop de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden plus zes 6 maanden. BR gegronde reden uitzondering inschrijving ontbinding Regels BR en BR mogen niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BRG verwerking bij registreren ontbinden huwelijk of partnerschap regels BR beëindigen huwelijk (of geregistreerde partnerschap) Bij registratie ontbinding moet de relatie huwelijk (of geregistreerde partnerschap ) van partners worden beëindigd per datum waarop de uitspraak van de rechtbank ingeschreven is in de registers van de burgerlijke stand. KUC044 omzetten partnerschap naar huwelijk BRG omzetten partnerschap BR bepalen verwantschap Een relatie moet worden getypeerd als verwantschap als twee personen een relatie hebben in rechte lijn of tweedegraads zijlijn, te weten kind en ouder of grootouder (half)broer en (half)zuster vader en zijn erkende dochter adoptiefvader en adoptiefdochter oorspronkelijke vader en zijn door een ander echtpaar geadopteerde dochter BR minimumleeftijd huwelijkspartner Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. BR huwelijkspartner onder curatele Een persoon mag niet trouwen als hij of zij onder curatele staat. BR controle verwantschap bij trouwen Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners. BR gegronde reden uitzondering Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR of BR BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BR Nederlandse nationaliteitsregel Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit heeft. Pagina: 97 van 187

99 BR huwelijkspartner is ingezetene bij trouwen Huwelijk mag alleen worden voltrokken als ten minste één beoogd huwelijkspartner de Nederlandse nationaliteit bezit op de huwelijksdatum. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij trouwen Huwelijk mag niet worden voltrokken als ten minste één beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft op de huwelijksdatum. BR getuigen bij de huwelijk Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd als er meer dan één en minder dan vijf getuigen zijn. BR uitzondering getuigen bijzondere trouwlocatie Regels BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als trouwlocatie een bijzondere trouwlocatie is (zie BR-04-34). BR bijzondere trouwlocatie Een locatie is een bijzonder trouwlocatie wanneer deze locatie een andere dan een door een gemeente aangewezen trouwlocatie is. BR getuigen bij de voltrekking huwelijk op bijzondere trouwlocatie Voltrekken huwelijk mag alleen worden uitgevoerd op een bijzondere trouwlocatie (zie BR-04-34) als er zes getuigen aanwezig zijn. BR beëindigen partnerschapsrelatie Bij het omzetten geregistreerde partnerschap naar huwelijk moet de geregistreerde partnerschapsrelatie per die datum worden beëindigd. KUC045 verbeteren huwelijk of partnerschap BRG verbetering huwelijk / partnerschap regels BR rechtsgeldig verbetering huwelijksgegevens vanaf oorspronkelijke huwelijksdatum Verbeterde huwelijksgegevens zijn rechtsgeldig vanaf de oorspronkelijke huwelijksdatum. BR rechtsgeldig verbetering geregistreerde partnerschapsgegevens vanaf oorspronkelijke geregistreerde partnerschapsdatum Verbeterde geregistreerde partnerschapsgegevens zijn rechtsgeldig vanaf de oorspronkelijke geregistreerde partnerschapsdatum. BR gerechtelijke uitspraak is nodig voor het doorhalen van huwelijksakte Doorhalen van huwelijksakte mag alleen uitgevoerd worden na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak (er wordt hierbij een latere vermelding toegevoegd aan de akte). BR gerechtelijke uitspraak is nodig voor het doorhalen van geregistreerde partnerschap Doorhalen van geregistreerde partnerschap mag alleen uitgevoerd worden na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak (er wordt hierbij een latere vermelding toegevoegd aan de akte). Pagina: 98 van 187

100 BR naamswijziging na huwelijk alleen voor niet-nederlandse nationaliteit Geslachtsnaam wijziging na huwelijk mag alleen doorgevoerd worden als persoon een niet- Nederlandse nationaliteit heeft. BR naamswijziging na geregistreerde partnerschap alleen voor niet-nederlandse nationaliteit Geslachtsnaam wijziging na geregistreerde partnerschap mag alleen doorgevoerd worden als persoon een niet-nederlandse nationaliteit heeft. BR uitzondering rechtsgeldig verbetering huwelijk als oorspronkelijke huwelijksdatum wordt verbeterd Regel BR moet niet worden uitgevoerd als de verbetering van huwelijk betrekking heeft op oorspronkelijke huwelijksdatum. BR uitzondering rechtsgeldig verbetering geregistreerde partnerschap Regel BR mag niet worden uitgevoerd als de verbetering van geregistreerde partnerschap betrekking heeft op oorspronkelijke geregistreerde partnerschapsdatum. KUC046 ongedaan maken nietig verklaring BRG ongedaan maken nietig verklaring regels BR rechtsgeldig huwelijksgegevens vanaf oorspronkelijke huwelijksdatum bij het ongedaan maken nietig verklaring Bij het ongedaan maken nietig verklaring van huwelijk moeten huwelijksgegevens rechtsgeldig worden vanaf de oorspronkelijke huwelijksdatum. BR rechtsgeldig geregistreerde partnerschapsgegevens vanaf oorspronkelijke geregistreerde partnerschapsdatum bij het ongedaan maken nietig verklaring Bij het ongedaan maken nietig verklaring van geregistreerde partnerschapsgegevens moeten geregistreerde partnerschapsgegevens rechtsgeldig worden vanaf de oorspronkelijke geregistreerde partnerschapsdatum. KUC047 behandelen verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid BRG huwelijksbevoegdheid regels BR minimumleeftijd huwelijkspartner Een persoon mag alleen trouwen of huwelijksaangifte doen als hij of zij minstens 18 jaar is op de datum van de huwelijksaangifte en huwelijk. BR huwelijkspartner onder curatele Een persoon mag niet trouwen als hij of zij onder curatele staat. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie bij huwelijksaangifte Huwelijksaangifte mag niet worden uitgevoerd als ten minste één beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft. BR controle verwantschap bij trouwen Trouwen mag niet worden uitgevoerd als er verwantschap (zie BR-00-01) is tussen beoogde huwelijkspartners. BR gegronde reden uitzondering Regels BR-04-01, BR-04-02BR-04-03, BR-04-04BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, Pagina: 99 van 187

101 BR-04-10, BR of BR-04-24, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BR Nederlandse nationaliteitsregel Regels BR-04-01, BR-04-02, BR-04-03, BR-04-04, BR-04-05, BR-04-06, BR-04-07, BR-04-08, BR-04-09, BR-04-10, BR-04-15, BR-04-16, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd als persoon geen Nederlands nationaliteit heeft. BR geen huwelijk of geregistreerde partnerschapsrelatie relatie bij verklaring huwelijksbevoegdheid Verklaring huwelijksbevoegdheid mag niet worden uitgegeven als een beoogd huwelijkspartner een huwelijksrelatie of geregistreerde partnerschapsrelatie heeft Meldingregels (BZM huwelijk en partnerschap) De module huwelijk en partnerschap kent geen bijbehorende meldingregels Specifieke functionaliteit (BZM huwelijk en partnerschap) Geef op elke gesloten wens (G10.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Huwelijk en partnerschap G10.1 Ondersteuning controle bijzonderheden Het BZM-systeem ondersteunt het genereren en tonen van overzichten van te voltrekken huwelijken in een door gebruikers in te stellen periode (bijvoorbeeld de aankomende week) en signaleert eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld: Als er geen (B)ABS is toegekend en of er conflicten zijn m.b.t. de beschikbaarheid daarvan. Als er geen trouwlocatie is gekoppeld en of er conflicten zijn m.b.t. de beschikbaarheid daarvan. Als er niet betaald is. Als niet alle getuigen nog in leven zijn. Etc. Door het aanvinken van de huwelijken in dit overzicht worden de betreffende huwelijksakten (en evt. andere documenten) geprint. G10.2 FNC keuze voor: (aangifte van) huwelijk Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de keuze voor (aangifte van) huwelijk ten minste geregistreerd wordt ~ Check identiteit van de te huwen partners. ~ BSN te huwen partners (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.). ~ Woonsituatie (woonachtig in gemeente van aangifte). ~ Contactgegevens: telefoonnummer, adresgegevens, . ~ Eerdere ontbindingen huwelijk. Pagina: 100 van 187

102 ~ Publicatie ondertrouw: J/N. ~ Gewenste huwelijksgemeente. NB: Het is ook mogelijk dat één van de aangevers schriftelijk aangifte doet (zie FNC schriftelijke (digitale) aangifte ondertrouw). In dat geval dient deze gecombineerd te worden met de balie-aangifte. Voor huwelijksgegevens is verder noodzakelijk: ~ Publicatie huwelijk: J/N. ~ Gewenst naamgebruik. ~ Keuze trouwlocatie. ~ Keuze voorzieningen. ~ Keuze trouwambtenaar (ABS/BABS). ~ BSN getuigen (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.). ~ BSN ouders (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.). ~ BSN kinderen (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.). ~ Nationaliteit te huwen partners. ~ Etc. G10.3 FNC controle op beletselen Het BZM-systeem signaleert wanneer er sprake is van bloedverwantschap tussen de te huwen partners. D.w.z. dat gecontroleerd wordt of de personen die gaan trouwen: ~ Geen broer of zus van de ander is (zijlijn) ~ Geen moeder of vader van de ander is (rechte lijn). Daarnaast signaleert het BZM-systeem wanneer er sprake is van ondercuratelestelling (zie art. 38 BW boek 1: hij die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter). G10.4 FNC controle minimumleeftijd huwelijk Het BZM-systeem controleert de minimumleeftijd voor het huwelijk: ~ 18 jaar of ouder: conform wetgeving. ~ Signaal 16/17 (wanneer 16 of 17 jaar). ~ Signaal <16 (jonger dan 16 jaar). Indien nodig ondersteunt het BZM-systeem de registratie van: ~ Toestemming ouders/voogd of vervangende toestemming kantonrechter (als de ouders geen toestemming willen geven of kunnen geven), ook als ouders geen gezag meer hebben; en ~ Ministeriele ontheffing bij gewichtige redenen; of ~ Verklaring van arts (zwanger, bij 16 of 17 jaar) of geboorteakte (van eerder kind). G10.5 FNC controle aanwezig huwelijk / partnerschap Het BZM-systeem signaleert wanneer er reeds ten minst één huwelijk of partnerschap aanwezig is (in dat geval is ondertrouw niet toegestaan). G10.6 FNC keuze trouwlocatie; FNC ondersteuning bijzondere locatie / zes getuigen Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de keuze voor de trouwlocatie ten minste geregistreerd kan worden: ~ Trouwlocatie (niet noodzakelijk in de eigen gemeente). ~ Mogelijkheden m.b.t. de trouwlocatie. ~ Datum en tijdstip trouwen, incl. afstemming van agenda's tussen trouwlocatie en huwelijksdatum. ~ Trouwambtenaar. ~ Eventuele aantekeningen (vrij veld). Pagina: 101 van 187

103 Het BZM-systeem module signaleert wanneer de geregistreerde locatie als bijzondere locatie bekend is (bijv. gevangenis of ziekenhuis); in dat geval zijn 6 getuigen noodzakelijk (en moeten dus eventueel getuigen toegevoegd worden). Ook zonder signalering kunnen gebruikers aangeven dat de trouwlocatie een bijzondere locatie is. Ook in dat geval zijn 6 getuigen noodzakelijk (en moeten dus eventueel getuigen toegevoegd worden). G10.7 FNC vastlegging huwelijksgegevens; Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de huwelijksgegevens ten minste geregistreerd kan worden: ~ Datum huwelijk. ~ Optioneel: locatie huwelijk. ~ Optioneel: tijdstip huwelijk. ~ Optioneel: aantekening bij huwelijk (vrij veld). ~ Trouwambtenaar. ~ BSN ouders (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.). ~ BSN getuigen (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.) en legitimatie. ~ Woongemeente getuigen. ~ Relatie van getuigen tot bruidspaar. ~ Optioneel: is bruidspaar/ getuige in staat om te tekenen. NB: Gegevens van personen worden primair via BRP gezocht. Het BZM-systeem ondersteunt ook de mogelijkheid om personen toe te voegen indien niet aanwezig in de BRP. G10.8 FNC controle op aantal getuigen Het BZM-systeem signaleert wanneer niet het benodigd aantal getuigen is geregistreerd (in een normale situatie zijn er minimaal twee getuigen en maximaal vier, in het geval dat aangegeven is dat de trouwlocatie een bijzondere locatie is zijn zes getuigen noodzakelijk). G10.9 FNC vastlegging voorzieningen Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van de voorzieningen die gewenst zijn bij het huwelijk, zoals: ~ Trouwboekje: J/N. ~ Uittreksel: J/N (en/of internationaal). ~ Muziek. ~ Rijst. ~ Bloemen. ~ Loper. ~ Uitwisseling ringen. ~ Eventuele andere door de gemeente te bepalen (en toe te voegen) voorzieningen. Het BZM-systeem ondersteunt dat functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst dergelijke voorzieningen kunnen beheren (CRUD), waarbij bovendien de betreffende prijzen kunnen worden aangegeven. G10.10 FNC naamgebruik Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van het naamgebruik (bij ondertrouw kan worden geregistreerd welke naam na het huwelijk wordt gebruikt). Het BZM-systeem registreert het verzochte naamgebruik in de zaak en geeft na / bij het registreren van het huwelijk in de BRP aan dat er een verzoek naamgebruik is dat tevens moet worden verwerkt in de BRP. G10.11 FNC geslachtsnaam aanpassing Het BZM-systeem ondersteunt het aanpassen van de geslachtsnaam indien de persoon niet de Nederlandse nationaliteit heeft (bij ondertrouw kan worden geregistreerd welke geslachtsnaam na het hu- Pagina: 102 van 187

104 welijk geldt). Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van de naamswijziging als gevolg van het huwelijk in de zaak en geeft na / bij het registreren van het huwelijk in de BRP aan dat er een naamswijziging moet worden verwerkt in de BRP. G10.12 FNC ondertrouwakte Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van ondertrouwakten, conform het betreffende NVVB-model, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. In ondertrouwakten wordt ook de huwelijksgemeente vermeld indien deze afwijkt van de ondertrouwgemeente. Indien de huwelijksgemeente niet de gemeente van het opmaken van de ondertrouwakte is, wordt de zaak incl. de ondertrouwakte overgedragen aan de huwelijksgemeente. NB: De ondertrouwakte wordt bij de gemeente bewaard en is twaalf maanden geldig. Er vindt geen registratie in de BRP plaats. G10.13 FNC afstemming agenda's Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van afspraken, waarbij ook opmerkingen (vrije tekst) gemaakt kunnen worden; afspraken worden gekoppeld aan dossiers en geregistreerd in de zaak. Het BBZM-systeem ondersteunt tevens dat voor planning van de huwelijksdatum inzicht wordt verschaft in de volgende agenda s (oproepbaar binnen het BZM-systeem): ~ De (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand ~ De trouwlocatie ~ De huwelijksdatum + beschikbare tijdstippen G10.14 FNC bewaking geldigheid ondertrouwakte Het BZM-systeem ondersteunt termijnbewaking van de ondertrouwakte, waarbij de betreffende termijn dor functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst is in te stellen (CRUD) tot een maximum van twaalf maanden. G10.15 FNC bewaking periode ondertrouw / huwelijk Het BZM-systeem signaleert wanneer: ~ De huwelijksdatum niet ten minste veertien dagen na de ondertrouw datum ligt (mogelijkheid om hiervan af te wijken met ontheffing). ~ De huwelijksdatum langer dan een jaar na ondertrouwdatum ligt. G10.16 FNC ondersteuning tijdige opmaak en controle huwelijksakte Het BZM-systeem ondersteunt dat huwelijksakten tijdig worden opgemaakt voor de voltrekking van huwelijken. Daarbij is door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen (CRUD) hoe lang van tevoren de akten gemaakt moeten worden. Het BZM-systeem signaleert wanneer het aldus aangegeven tijdstip is aangebroken. G10.17 FNC vergelijking akte en BRP-gegevens Het BZM-systeem signaleert bij het afdrukken van akten wanneer de gegevens op akten afwijken van de betreffende BRP-gegevens. Toelichting: Door het tijdsverschil (mogelijk enkele dagen) tussen het opmaken van de akte en de verwerking in de BRP kunnen verschillen zijn ontstaan tussen de BRP-gegevens en de gegevens op de akte. G10.18 FNC opmaken huwelijksakte Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van huwelijksakten, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. G10.19 FNC bewaking huwelijksdatum Het BZM-systeem ondersteunt de bewaking van de huwelijksdatum van zaken waarbij nog geen BRPactualisering heeft plaatsgevonden. Het BZM-systeem signaleert wanneer die actualisering nog plaats Pagina: 103 van 187

105 moet vinden (d.w.z. dat de geregistreerde huwelijksdatum is verstreken en de bijwerking van de BRP nog niet heeft plaatsgevonden). G10.20 FNC kennisgeving gezagregister Het BZM-systeem ondersteunt bovendien het creëren en afdrukken van kennisgevingen aan het gezagsregister, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden. Toelichting: Bij de uitzondering dat een minderjarige trouwt, vervalt gezag en moet er een kennisgeving naar het gezagregister verstuurd worden. G10.21 FNC schriftelijke (digitale) aangifte ondertrouw Het BZM-systeem ondersteunt dat schriftelijke aangiften van ondertrouw geregistreerd kunnen worden waarbij ten minste kan worden geregistreerd: ~ Check identiteit van de te huwen partners. ~ BSN te huwen partners (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.). ~ Woonsituatie (woonachtig in gemeente van aangifte). ~ Contactgegevens: telefoonnummer, adresgegevens, . ~ Eerdere ontbindingen huwelijk. ~ Publicatie ondertrouw: J/N. ~ Gewenste huwelijksgemeente. ~ Schriftelijke aangifte met handtekening: gegevens opnemen in zaak. NB: Kopie legitimatiebewijs is nodig om handtekening te legaliseren (aangeven in de zaak dat handtekening gelegaliseerd is). ~ Schriftelijke aangifte: toevoegen aan dossier (handtekening dan op schriftelijke aangifte en niet op akte). G10.22 FNC trouwen met handschoen Het BZM-systeem ondersteunt dat er geregistreerd kan worden dat een aanstaande partner niet bij de huwelijksvoltrekking aanwezig kan zijn (trouwen met handschoen / trouwen bij volmacht). G10.23 FNC signaal indien geen woongemeente Het BZM-systeem signaleert wanneer de aangever niet uit de woongemeente komt (het adres van ten minste één van de aangever(s) moet in de aangiftegemeente liggen). G10.24 FNC signaal indien geen Nederlander Het BZM-systeem signaleert wanneer tenminste één van beide te huwen partners niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Indien een huwelijkspartner geen Nederlander is, moet de nationaliteit van die persoon worden geregistreerd (komt op de akte). G10.25 FNC mogelijkheid registratie nationaliteit Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van de nationaliteit van te huwen partners, alsmede het registreren van een M46 formulier. Toelichting: Indien één van de te huwen personen geen Nederlander is,moet de nationaliteit van die persoon worden geregistreerd (komt op de akte) of geselecteerd (indien de persoon is geregistreerd in de BRP); indien hij/zij meerdere nationaliteiten heeft, dient één van deze nationaliteiten te worden gekozen ( effectieve nationaliteit). NB: Dit leidt mogelijk ook tot een andere geslachtsnaam na het huwelijk. G10.26 FNC registratie van aanvullende documenten Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van de eventuele aanvullende benodigde documenten, waaronder ten minste: ~ Rechterlijke genoegzaamverklaring van stukken (indien de ambtenaar burgerlijke stand in eerdere instantie heeft aangegeven dat de aangeleverde stukken niet voldoen aan de criteria kan iemand naar de rechter om deze via de rechter genoegzaam te laten verklaren). Pagina: 104 van 187

106 ~ Toestemmingsverklaring huwelijk (minderjarig kind): wie heeft toestemming gegeven en wat is de relatie tot de te huwen persoon. Indien ouder overleden: vervangende toestemming kantonrechter. ~ Akte van toestemming ouders opmaken bij toestemming ouders/voogden/curatoren (zij zijn er niet bij) OF toestemming opnemen op huwelijksakte. ~ Vastleggen toestemming curator of kantonrechter. In geval van curatele of geestelijke stoornis is er altijd toestemming van de kantonrechter nodig. ~ Ministeriële ontheffing. ~ Verklaring arts (bij zwangerschap). ~ Echtscheidingsakte of overlijdensakte van elke partner die eerder gescheiden is of wiens partner is overleden (tenzij dit blijkt uit de BRP). Dit gegeven, alsmede de naam en voornamen van de eventuele ex-partner, wordt opgenomen in de ondertrouwakte. G10.27 FNC keuze voor: omzetting van een geregistreerde partnerschap in een huwelijk Het BZM-system ondersteunt bij de keuze voor omzetting van een geregistreerde partnerschap in een huwelijk ten minste: ~ Signalering wanneer ten minste één te huwen partners niet woonachtig is in de gemeente waar de omzetting wordt aangegeven ~ Het opmaken van omzettingsakten en latere vermeldingen ( verkorte omzettingsakte ) op de eerdere verbintenis. ~ Het gebruikmaken van de functionaliteit t.b.v. voorzieningen (zie FNC vastlegging voorzieningen). ~ De optionele registratie van getuigen (getuigen zijn hierbij niet verplicht maar wel mogelijk). In de betreffende zaak kan ten minste geregistreerd worden: ~ BSN te huwen partners (indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.). ~ Optioneel: toestemming Ministerie van Justitie. ~ Optioneel: volmacht. G10.28 FNC kennisgeving bij omzetting van een geregistreerde partnerschap in een huwelijk Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen omzetting geregistreerde partnerschap in huwelijk, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden naar ten minste: ~ De gemeente waar de partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden. ~ De beheerder van de Centrale Bewaarplaats. G10.29 FNC keuze voor: buitenlands brondocument (voor huwelijksakte of partnerschapsregistratie) Het BZM-systeem ondersteunt, bij de keuze voor buitenlands brondocumenten voor huwelijksakte of partnerschapsregistratie, het registreren van ten minste: ~ De betreffende brondocumenten (akte, M46, etc.). ~ De huwelijksdatum. ~ Het soort verbintenis (ook indien een van beiden niet in de BRP voorkomt). ~ De huwelijksplaats. ~ Het naamgebruik. ~ Naamswijziging (geldt alleen voor niet-nederlanders). Toelichting: Indien brondocumenten niet compleet volgt een weigeringsbeschikking en de mogelijkheid om gegevens, of persoon zelf, in onderzoek plaatsen. Pagina: 105 van 187

107 Echtscheiding G10.30 FNC keuze voor: echtscheiding (uitgesproken in Nederland) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor echtscheiding ten minste: ~ Het creëren en afdrukken van latere vermeldingen die toegevoegd worden aan de huwelijksakten, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. ~ Hergebruik van de beschikbare gegevens uit de BRP m.b.t. het huwelijk (zoals datum huwelijk, aktenummer huwelijk, gemeente voltrekking, land van huwelijk, etc.) ~ Het registreren van ontvangstdatum beschikking, rechtbank, geslachtsnaam na echtscheiding (conform de beschikking), gegevens van beide partners (BSN, of indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.), plaats en land ontbinding, behandelend ambtenaar en de datum rechtskracht van de beschikking. ~ Het registeren van de datum echtscheiding (echtscheidingsdatum is datum van ontvangst van de beschikking bij de gemeente), incl. controle dat datum echtscheiding niet in de toekomst ligt. ~ Het registreren van de datum waarop de rechterlijke uitspraak m.b.t. echtscheiding onherroepelijk geworden is. Toelichting: Hiermee moet flexibel mee omgaan kunnen worden; formeel juridisch is de datum van echtscheiding de dag dat de beschikking ingeschreven wordt in het register van de Burgerlijke Stand. Het komt echter voor dat de inschrijving niet plaatsvindt op de dag van de ontvangst van de beschikking; het moet dus mogelijk zijn om de dag van ontvangst te registreren. In de betreffende zaak kan ten minste geregistreerd worden: ~ Indiener van het verzoek (BSN, of indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.) voor kennisgeving en akte. ~ De beschikking en getekende verzoeken tot inschrijving. ~ Ontvangstdatum beschikking, de rechtbank, geslachtsnaam na echtscheiding (conform de beschikking), gegevens van beide partners (BSN, of indien niet aanwezig in de BRP: naam, geslachtsnaam, etc.), plaats en land ontbinding, behandelend ambtenaar, datum rechtskracht van de beschikking. G10.31 FNC beslisboom datum rechtskracht van beschikking Het BZM-systeem ondersteunt de berekening van de datum van de rechtskracht middels een beslisboom die leidt tot een datum rechtskracht van de beschikking; dit is de startdatum voor de berekening van de zes maanden termijn (zie FNC bewaking van de termijn voor verzoek tot inschrijving). G10.32 FNC bewaking van de termijn voor verzoek tot inschrijving Het BZM-systeem signaleert wanneer getracht wordt een inschrijving van een echtscheidingen langer dan zes maanden na de datum rechtskracht van de beschikking te doen (dit is nl. niet mogelijk). Toelichting: Het verzoek tot inschrijving in het huwelijksregister dient binnen 6 maanden na de datum rechtskracht van de beschikking plaats te vinden (deze datum kan nl. veel later zijn dan de beschikkingsdatum, door o.a. beroep). G10.33 FNC keuze van de registergemeente Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van de registergemeente van het gerelateerde huwelijk in geval van echtscheidingen, ook al bestaat de naam van deze gemeente door bijvoorbeeld een herindeling niet meer. Toelichting: De huwelijksgemeente blijft de registergemeente, ook van de echtscheiding. Het register wordt wel afgesloten bij gemeentelijke herindeling maar de latere vermelding moet daar wel aan worden toegevoegd. G10.34 FNC kennisgeving naamgebruik Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen, conform het betreffende documentsjabloon, aan betrokkene(n) dat naamgebruik aangepast moet worden, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. Pagina: 106 van 187

108 G10.35 FNC aanpassing naamgebruik Het BZM-systeem ondersteunt de aanpassing van het naamgebruik in de BRP, alsmede het creëren en afdrukken van brieven over naamgebruik, conform het betreffende documentsjabloon, die meegegeven (of opgestuurd) kunnen worden aan betrokkene(n), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. Toelichting: Bij de ontvangst van een echtscheiding kan (indien naamgebruik is gekozen bij het gerelateerde huwelijk) opnieuw naamgebruik worden gekozen. Deze registratie kan direct plaatsvinden of een brief met de mogelijkheden van naamgebruik kan opgestuurd worden aan de betrokkenen. G10.36 FNC signaal indien gemeente niet trouwgemeente is Het BZM-systeem signaleert wanneer de gemeente waar het verzoek tot inschrijving van de echtscheiding wordt gedaan niet de gemeente is waar het gerelateerde huwelijk heeft plaatsgevonden. G10.37 FNC keuze echtscheiding (uitgesproken in het buitenland) Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van de ontbinding van het huwelijk in ten minste de volgende situaties: Huwelijk gesloten in het buitenland, betrokkenen wonen in Nederland, ontbinding vond plaats in het buitenland. Geen latere vermelding opmaken maar alleen de beschikking als brondocument opnemen. Toelichting: Deze wordt gecontroleerd op legalisatie (indien nodig) en of de ontbinding niet in strijd is met de openbare orde. Vervolg: huwelijk wordt ontbonden. Huwelijk gesloten in Nederland, betrokkenen wonen wel/ niet in Nederland, ontbinding vond plaats in het buitenland: Als hier alleen een huwelijksakte is en betrokkenen wonen niet meer in Nederland: alleen latere vermelding op akte (o.b.v. beschikking buitenlandse rechtbank) en documentindicatie toevoegen bij RNI. Als ten minste één van beide betrokkenen nog in Nederland woont: daarna ook BRP bijwerken. Datum rechtsgeldigheid conform buitenlandse wetgeving (beschikking). Kennisgeving: latere vermelding doorsturen naar BRP (indien één van de betrokkenen in Nederland woont dan versturen naar woongemeente of indien plaatsonafhankelijk: verwerken in BRP). G10.38 FNC aanpassing geslachtsnaam bij echtscheiding Het BZM-systeem ondersteunt bij echtscheiding ten minste: De mogelijkheid tot aanpassing van de geslachtsnaam als betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit heeft; geslachtsnaamswijziging staat op beschikking (conform buitenlands recht). Signalering (blokkerend) op aanpassing geslachtsnaam indien ten minste één van de nationaliteiten van betrokkene de Nederlandse is. Algemeen / overig G10.39 FNC.4.4 keuze voor: ontbinding of beëindiging geregistreerde partnerschap Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor ontbinding of beëindiging geregistreerde partnerschap ten minste: De controle dat er geen kinderen uit de relatie aanwezig zijn (anders is ontbinding met wederzijds goedvinden niet mogelijk) De controle dat de inschrijving van de verklaring binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst van wederzijds goedvinden plaats vindt. Registratie (incl. controle door gebruiker) van de aangeleverde verklaring (door notaris of advocaat opgesteld) van wederzijds goedvinden. Pagina: 107 van 187

109 De controle dat het registreren van deze ontbinding plaatsvindt bij de gemeente waar de partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden. Indien kinderen aanwezig: de controle op gezag van deze kinderen (via rechterlijke beschikking, indien wederzijds goedvinden niet aanwezig is). Creëren en afdrukken van latere vermelding, conform het betreffende documentsjabloon (NVVBmodel, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. Aanpassing van naamgebruik ( uitstap naar module documenten en verzoeken, zie 5.5). In de betreffende zaak kan ten minste geregistreerd worden: De verklaring wederzijds goedvinden (en de gegevens van die overeenkomt). Optioneel: rechterlijke beschikking (en de gegevens van die beschikking). Reden ontbinding of beëindiging. G10.40 FNC.4.5 keuze voor: akte van inschrijving van een ontbrekende huwelijksakte of ontbrekende akte in het partnerschapsregister Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor akte van inschrijving van een ontbrekende huwelijksakte of ontbrekende akte in het partnerschapsregister ten minste: In geval van een akte van inschrijving ontbrekende akte hoeft geen aangever opgegeven te worden (noch opgehaald/gecontroleerd) uit de BRP. Er moet wel gecontroleerd worden of er al een (vergelijkbare) akte is en of het rechtsfeit al geregistreerd in de BRP. Indien er geen akte is noch een inschrijving in de BRP is, volgt het normale proces (registreren huwelijk of geregistreerde partnerschap). Creëren en afdrukken akte, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens (akte wordt opgemaakt met een andere tekst dan bij een normaal huwelijk). G10.41 FNC.4.6 keuze voor: doorhalen van een huwelijksakte of partnerschapsakte Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor doorhalen van een huwelijksakte of partnerschapsakte ten minste : Het corrigeren van de relatie n.a.v. een rechterlijke uitspraak. Creëren en afdrukken van een latere vermelding die toegevoegd wordt aan de oorspronkelijke akte, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens Hergebruik van de gegevens van de oorspronkelijke akte. Optioneel: het plaatsen van een documentindicatie indien persoon voorkomt in de RNI. G10.42 FNC.4.7 keuze voor: verbetering van een huwelijksakte of partnerschapsakte Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor verbetering van een huwelijksakte of partnerschapsakte ten minste: Creëren en afdrukken van een latere vermelding die toegevoegd wordt aan de oorspronkelijke akte, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens Hergebruik van de gegevens van de oorspronkelijke akte. Aanpassing van de betreffende gegevens in de BRP. Optioneel: het plaatsen van een documentindicatie indien persoon voorkomt in de RNI. Toelichting: Verbetering van een huwelijksakte of partnerschapsakte kan gestart worden na de ontvangst van een rechterlijke beschikking, via de Officier van Justitie of ambtshalve. G10.43 FNC.4.8 keuze voor: (opheffing van) stuiting van een huwelijk / geregistreerde partnerschap Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor (opheffing van) stuiting van huwelijk / geregistreerde partnerschap ten minste: Pagina: 108 van 187

110 Controle of de aangifte wordt verricht door een persoon die in de rechte lijn bloedverwant is (conform wetgeving): signaal indien dit niet het geval is; of Registratie van exploot betekend door deurwaarder bij de ambtenaar burgerlijke stand (controle door gebruiker). Creëren en afdrukken van een latere vermelding die toegevoegd wordt aan de ondertrouwakte, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. Indien geen ondertrouwakte aanwezig is (aangifte heeft nog niet plaatsgevonden): na het opmaken van de akte het gegeven in onderzoek kunnen plaatsen. Hergebruik van de oorspronkelijke gegevens (deze zijn opgeslagen in de zaak die nog open staat). G10.44 FNC.4.9 keuze voor: nietigverklaring huwelijk / geregistreerde partnerschap Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor nietigverklaring huwelijk / geregistreerde partnerschap ten minste: Registratie dat de nietigverklaring voldoet aan het Nederlands recht (geldt ook voor nietigverklaring vanuit het buitenland): controle door gebruiker. Terugdraaien van de relatie n.a.v. een rechterlijke uitspraak (alsof de relatie nooit heeft bestaan). Creëren en afdrukken van een latere vermelding die toegevoegd wordt aan de oorspronkelijke akte, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. Kunnen aangeven of de nietigverklaring leidt tot correctie met terugwerkende kracht of tot nietigverklaring m.i.v. de datum geldigheid waarop beschikking onherroepelijk werd (persoon te goeder trouw of te kwader trouw, dit heeft consequenties voor de verwerking in de BRP). NB: Er is verschil tussen nietigverklaring (verklaring van de rechtsbank voor nodig) en nietigheid (van rechtswege, bijv. bij bigaam huwelijk); het laatste wordt behandeld als een correctie op de ten onrechte opgenomen relatie. Bovendien wordt voor een persoon die te kwader trouw is geacht het huwelijk nooit te hebben bestaan (werkt terug tot tijdstip huwelijk); bij persoon te goeder trouw wordt nietigverklaring verwerkt als echtscheiding (werkt terug tot tijdstip inschrijving beschikking in de burgerlijke stand). G10.45 FNC.4.10 keuze voor: vernietiging van de nietigverklaring van een huwelijk Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor vernietiging van de nietigverklaring van een huwelijkten minste: Het kunnen herstellen van de relatie n.a.v. een rechterlijke uitspraak (alsof de relatie altijd bestaan). Creëren en afdrukken van een latere vermelding die toegevoegd wordt aan de akte (gelijk voor vernietiging van een nietigverklaring partnerschap of vernietiging ontbinding partnerschap), conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. G10.46 FNC.4.11 keuze voor: akte van toestemming Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor akte van toestemming ten minste (indien een minderjarig persoon of een persoon onder curatele wil trouwen is een akte van toestemming nodig): Zoeken en registreren toestemminggever (geslachtsnaam, voornamen, geboorteplaats en -datum). Registratie hoedanigheid van de toestemminggever (vader, moeder, voogd, curator). Zoeken en registreren aanstaande partner (geslachtsnamen, geboorteplaats, geboortedatum). Creëren en afdrukken van een akte van toestemming (tot het huwelijk/ geregistreerde partnerschap), conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. Pagina: 109 van 187

111 BZM migratie Bedrijfsregels (BZM migratie) KUC051 registeren verhuizing binnen Nederland BRG aangever regels BR aangever handelingsonbekwaam Aangever mag op datum aangifte niet handelingsonbekwaam zijn (onder curatele staan en niet gemachtigd, of jonger dan 16 jaar). BR bepalen bevoegdheid aangever Aangifte voor andere personen is alleen mogelijk als: Aangever en andere persoon op hetzelfde adres gaan wonen; EN Aangever en andere persoon een actuele afstammingsrelatie (zie BR-00-02) hebben; of Aangever en andere persoon een actuele huwelijk / partnerschap relatie hebben. BR aangever 16 of 17 jaar BR moet niet worden uitgevoerd als de aangever 16 of 17 jaar is op datum aangifte. BR gegronde reden aangever regels Regel BR mag niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bijv. minderjarige moeder gaat verhuizen). BRG verhuizing binnen Nederland regels BR bepalen afstammingsrelatie Een relatie moet worden getypeerd als afstamming als twee personen een relatie hebben in eerstegraads rechte lijn, te weten: Kind en ouder. Adoptiefouder en adoptiefkind. BR geen gelijk gegevens Het totaal aan huidige en nieuwe gegevens mogen niet volledig aan elkaar gelijk zijn. (bijv. functieadres is nu briefadres i.p.v. woonadres of omgekeerd). BR één actueel adres (Verhuizend) persoon mag maximaal één actueel adres hebben. BR verhuisdatum te ver in toekomst Verhuisdatum mag niet meer dan een door de wetgever te bepalen aantal dagen na de verhuisaangiftedatum liggen. Toelichting: Conform art lid 2 Wet BRP: mag aangifte verhuizing niet eerder dan vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging gedaan worden. BRG adres regels BR adres in bijhoudingsgemeente Nieuw adres moet in bijhoudingsgemeente liggen. BR toestemming briefadresgever vereist Als een adres een briefadres is of wordt dan moet sprake zijn van geregistreerde toestemming van de briefadresgever. Pagina: 110 van 187

112 BR reden bij briefadres Als de briefadresgever een andere is dan de briefadreshouder dan moet er een reden (schriftelijke machtiging) bekend zijn. KUC052 registreren verhuizing naar Nederland BRG verhuizing naar Nederland regels BR bepalen bevoegdheid aangever Aangifte voor andere personen is alleen mogelijk als: Aangever en andere persoon op hetzelfde adres gaan wonen; EN Aangever en andere persoon een actuele afstammingsrelatie (zie BR-00-02) hebben; of Aangever en andere persoon een actuele huwelijk / partnerschap relatie hebben. BR immigratieland niet Nederland Land van waarvandaan mag niet Nederland zijn. BR rechtmatig verblijf vereist bij eerste inschrijving Zonder rechtmatig verblijf (zie BR-05-15) mag een immigrant niet ingeschreven worden. BR persoon heeft ten minste voornaam of geslachtsnaam Een immigrant of niet-ingeschrevene krijgt ten minste één voornaam of één geslachtsnaam (evt. met indicatie namenreeks). BR verplichte kennisgeving van BES-eilanden Voor een immigrant afkomstig uit de BES-eilanden (plus de landen: St. Maarten, Aruba, Curaçao) moet altijd een bewijs van uitschrijving geregistreerd zijn. BR geboortedatum bevat ten minste een jaartal De geboortedatum van een immigrant of niet-ingeschrevene bevat ten minste een geldig jaartal na BR bepalen rechtmatigheid Een immigrant heeft rechtmatig verblijf als de immigrant 1) een nationaliteit bezit van een land behorend tot de EU of 2) de Nederlandse nationaliteit bezit of 3) een door de IND toegekende verblijfstitel heeft. BR immigrant al ingeschreven Een immigrant mag niet nieuw ingeschreven worden als hij als ingezetene of niet ingezetene in het systeem bekend is. BR geen bewijs van bekendmaking Bij rechtmatig verblijf (zie BR-05-15) van een EU onderdaan of Nederlander is geen bewijs van bekendmaking nodig. BRG adres regels BR adres in bijhoudingsgemeente Nieuw adres moet in bijhoudingsgemeente liggen. BR toestemming briefadresgever vereist Als een adres een briefadres is of wordt dan moet sprake zijn van geregistreerde toestemming van de briefadresgever. Pagina: 111 van 187

113 BR reden bij briefadres Als de briefadresgever een andere is dan de briefadreshouder dan moet er een reden (schriftelijke machtiging) bekend zijn. BRG niet ingeschreven persoon regels BR persoon heeft ten minste voornaam of geslachtsnaam Een immigrant of niet-ingeschrevene krijgt ten minste één voornaam of één geslachtsnaam (evt. met indicatie namenreeks). BR geboortedatum bevat ten minste een jaartal De geboortedatum van een immigrant of niet-ingeschrevene bevat ten minste een geldig jaartal na BR niet ingeschrevene mag geen ingezetene zijn Registreren niet-ingeschrevene mag alleen worden uitgevoerd als niet-ingeschrevene niet als ingezetene of als niet-ingezetene geregistreerd is. BRG brondocument regels BR aanpassen brondocument Bij registreren brondocument mag alleen de omschrijving van het brondocument wijzigen (waaronder het nummer en/of omschrijving van het document). BR status persoon bij registratie sterker brondocument De bijhoudingsgemeente mag alleen ander/sterker brondocument registreren van 1) een actueel ingezetene of 2) een niet-actueel ingezetene, waarbij de bijhouding is opgeschort door overlijden. KUC053 registreren verhuizing vanuit Nederland BRG aangever regels BR aangever handelingsonbekwaam Aangever mag op datum aangifte niet handelingsonbekwaam zijn (onder curatele staan en niet gemachtigd, of jonger dan 16 jaar). BR bepalen bevoegdheid aangever Aangifte voor andere personen is alleen mogelijk als: Aangever en andere persoon op hetzelfde oorspronkelijk adres woonachtig zijn; of Aangever en andere persoon op hetzelfde adres gaan wonen; EN Aangever en andere persoon een actuele afstammingsrelatie (zie BR-00-02) hebben; of Aangever en andere persoon een actuele huwelijk / partnerschap relatie hebben. BR aangever 16 of 17 jaar BR moet niet worden uitgevoerd als de aangever 16 of 17 jaar is op datum aangifte. BR gegronde reden aangever regels Regel BR mag niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd (bijv. minderjarige moeder gaat verhuizen). Pagina: 112 van 187

114 BRG verhuizing naar het buitenland regels BR emigratie datum te ver in de toekomst Emigratiedatum mag niet meer dan bepaald aantal dagen in de toekomst liggen. Toelichting: Het maximum aantal dagen dat de aangifte van te voren kan worden gedaan is door de gemeente in te stellen. BRG weergave regels BR te veel bewoners Wanneer er te veel bewoners op één adres worden gevonden, mogen er maximaal [XX] bewoners worden opgehaald. (bijv. verzorgingshuis, asielzoekerscentrum). KUC054 opschorten ingezetene KUC054 opschorten ingezetene kent geen bijbehorende bedrijfsregels. KUC055 corrigeren adres BRG correctie adres regels BR geen gelijk gegevens Het totaal aan huidige en nieuwe gegevens mogen niet volledig aan elkaar gelijk zijn. (bijv. functieadres is nu briefadres i.p.v. woonadres of omgekeerd). BR één actueel adres (Verhuizend) persoon mag maximaal één actueel adres hebben. BR adres in bijhoudingsgemeente Nieuw adres moet in bijhoudingsgemeente liggen. BR wijziging historische adresgegevens Regel BR is niet van toepassing als een historisch adresgegevens worden gecorrigeerd. BR ingangsdatum adreshouding Ingangsdatum adreshouding (bij correctie) mag niet groter zijn dan actuele datum. BR ingangsdatum niet voor datum inschrijving gemeente Ingangsdatum adreshouding mag niet liggen voor datum inschrijving gemeente. BR ingangsdatum niet voor eerste inschrijving Ingangsdatum adreshouding mag niet liggen voor datum eerste inschrijving BRP Meldingregels (BZM migratie) KUC051 registeren verhuizing binnen Nederland MRG verhuizing binnen Nederland regels MR relaties verhuizen niet mee Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één relatie (partner, kind, ouder) woonachtig op hetzelfde woonadres als verhuizend persoon achterblijft op dit adres. MR reeds gezin woonachtig Het BZM-systeem signaleert wanneer op nieuw adres al ten minste één persoon woonachtig is. Pagina: 113 van 187

115 MR verhuisdatum in het verleden Het BZM-systeem signaleert wanneer ingevoerde verhuisdatum vóór datum verhuisaangifte ligt. MR bijzonder adres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij nieuw adres een aantekening is geplaatst of het adres in onderzoek staat. MR adres is briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer het nieuwe adres de functie briefadres heeft en ten minst één briefadres heeft. KUC052 registreren verhuizing naar Nederland MRG geboorteaangifte regels MR voornaam komt als geslachtsnaam voor Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één (nieuwe) voornaam van een nieuwgeborene voorkomt als geslachtsnaam. MR geslachtsnaam is een namenreeks Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van een nieuwgeborene een namenreeksindicatie heeft. MR-01-03* woonadres is een briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een nieuwgeborene een briefadres is vastgelegd. MR-01-04* een van ouders heeft verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem signaleert wanneer bij ten minste één van de ouders een verstrekkingsbeperking geregistreerd is en bij de nieuwgeborene niet. MR oma/opa artikel (nationaliteit kind) Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders van het kind / de nieuwgeborene in Nederland is geboren en die ouder zelf niet de Nederlandse nationaliteit bezit. MR voornaam ontbreekt bij de ouders Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de ouders niet-ingezetene is en de voornaam van de betreffende ouder ontbreekt. KUC053 registreren verhuizing vanuit Nederland MRG verhuizing vanuit Nederland regels MR relaties verhuizen niet mee Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één relatie (partner, kind, ouder) woonachtig op hetzelfde woonadres als verhuizend persoon achterblijft op dit adres. KUC054 opschorten ingezetene MRG opschorten ingezetene regels MR niet opgeschort gezinslid Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één gezinslid (partner, kind, ouder) niet geselecteerd is om te worden opgeschort ( achterblijver ). Pagina: 114 van 187

116 KUC055 corrigeren adres MRG correctie adres regels MR relaties verhuizen niet mee Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één relatie (partner, kind, ouder) woonachtig op hetzelfde woonadres als verhuizend persoon achterblijft op dit adres. MR reeds gezin woonachtig Het BZM-systeem signaleert wanneer op nieuw adres al ten minste één persoon woonachtig is. MR bijzonder adres Het BZM-systeem signaleert wanneer bij nieuw adres een aantekening is geplaatst of het adres in onderzoek staat. MR adres is briefadres Het BZM-systeem signaleert wanneer het nieuwe adres de functie briefadres heeft en ten minst één briefadres heeft Specifieke functionaliteit (BZM migratie) Geef op elke gesloten wens (G11.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. G11.1 FNC.5.4 automatisch afsluiten zaak en versturen kennisgevingen Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het aflopen van een termijn van een toekomstige verhuizing de betreffende mutatie automatisch wordt verwerkt in de BRP, de bijbehorende kennisgevingen automatisch worden verstuurd en de betreffende zaak automatisch wordt afgesloten. G11.2 FNC.5.5 bevraging BVV Het BZM-systeem ondersteunt het kunnen bevragen van de BVV (zie ook S20 op blz. 71) en het overnemen uit de BVV van de gevonden gegevens voor de eerste inschrijving. G11.3 FNC.5.6 bij twijfel over resultaten deze gegevens meenemen naar onderzoek Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het selecteren van adressen alle betreffende ingeschrevenen getoond worden (zie FNC.5.44 tonen relaties op een adres), waarbij gebruikers één of meer ingeschrevenen in onderzoek kunnen zetten (zie FNC.5.56 adres in onderzoek kunnen zetten). G11.4 FNC.5.7 binnen een maand na hervestiging PL Het BZM-systeem ondersteunt termijnbewaking dat binnen een maand na hervestiging een leesbare persoonslijst aan de betrokken persoon gezonden is. Pagina: 115 van 187

117 G11.5 FNC.5.12 hergebruik gezinsgegevens Het BZM-systeem ondersteunt het hergebruik van gegevens bij een eerste inschrijving of verhuizing van gezinnen, zodat gebruikers niet bij elke persoon de gegevens, welke ook voor één of meer andere personen van het gezin gelden, opnieuw in hoeven te voeren. G11.6 FNC.5.13 adres alleen in eigen gemeente Het BZM-systeem ondersteunt de controle op het feit dat bij (her)vestigingen en verhuizingen uitsluitend een (nieuw) adres uit de eigen gemeente kan worden gekozen. G11.7 FNC.5.16 kennisgeving aan de hoofdbewoner Het BZM-systeem ondersteunt het creëren, afdrukken en/of verzenden van kennisgevingen aan de hoofdbewoner, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van alle hiertoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden / verstrekken. G11.8 FNC.5.17 kennisgeving voor de BES-eilanden De module ondersteunt het creëren, afdrukken en/of verzenden van bewijzen van uitschrijving voor de BES-eilanden, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van alle hiertoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden / verstrekken. G11.9 FNC.5.21 kunnen aangeven dat er een machtiging is Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van machtigingen voor verhuizingen. Dat wil zeggen dat, als er een machtiging aanwezig is, dit moet kunnen worden aangevinkt zodat voor deze persoon ook de verhuizing kan worden aangegeven door de aangever. G11.10 FNC.5.24 kunnen aangeven via welke route aangifte ontvangen) Het BZM-systeem ondersteunt de mogelijkheid om aan te geven via welke route (bijvoorbeeld: binnengekomen via de universiteit, verpleegtehuis, etc.) een aangifte verhuizing is ontvangen. G11.11 FNC.5.25 lopende onderzoeken kunnen stoppen Het BZM-systeem ondersteunt dat lopende onderzoeken m.b.t. de oude en nieuwe bewoners van een adres kunnen worden afgesloten. Bijvoorbeeld: Er loopt een onderzoek naar een persoon en deze komt een verhuizing doorgeven. in dat geval zou eenvoudig het onderzoek afgesloten moeten kunnen worden (omdat er duidelijkheid in het onderzoek is). G11.12 FNC.5.27 ondersteuning al eerder in Nederland? Het BZM-systeem ondersteunt dat kan worden aangegeven dat een persoon al vóór in een gemeente in Nederland ingeschreven heeft gestaan. Toelichting: In dat geval is er eerder een persoonskaart gemaakt van die persoon en zal de gemeente die kaart moeten opsturen om bij te voegen bij de zaak. G11.13 FNC.5.28 ondersteuning keuze voor indicatie verstrekkingsbeperking Het BZM-systeem dwingt af dat gebruikers de burger wijzen op de mogelijkheid tot verstrekkingsbeperking. Indien de burger daar voor kiest, start het proces verstrekkingsbeperking ( uitstap naar de module documenten en verzoeken, zie 5.5). Toelichting: Dat is een BRP proces waarbij verstrekkingsbeperking wordt gemuteerd (zie FNC vragen om geheimhouding). G11.14 FNC.5.29 ondersteuning route door eerste inschrijving / hervestiging Het BZM-systeem ondersteunt (de verschillende onderdelen van) het proces eerste inschrijving / hervestiging. De mogelijke onderdelen kunnen bestaan uit het invullen van: ~ Algemene gegevens. ~ Adresgegevens. Pagina: 116 van 187

118 ~ Herkomstgegevens. ~ Identiteitsgegevens. ~ Nationaliteitsgegevens. ~ (Ex-)partnergegevens. ~ Een eventuele verstrekkingsbeperking. ~ Ouder- en kindgegevens. ~ Reisdocumenten. ~ Eventuele andere relaties. NB: Bovengenoemde processen zijn in andere modules opgenomen; de manier van registratie van de processen moet nog steeds volgens dezelfde controles plaatsvinden zoals beschreven in die module. G11.15 FNC.5.31 opschorting n.a.v. ministerieel besluit Het BZM-systeem ondersteunt het opschorten van persoonslijsten (PL s) n.a.v. ministeriële besluiten en/of van NAVO-militairen, waarbij uitsluitend de reden van opschorting moet worden geregistreerd (er hoeft dus geen nieuw adres geregistreerd te worden). G11.16 FNC.5.33 personen toe kunnen voegen Het BZM-systeem ondersteunt het toevoegen van personen aan de lijst van de te verhuizen personen (deze personen staan dus initieel niet op de gevonden resultaten maar gaan wel mee). G11.17 FNC.5.34 persoon onder curatele mag niet zelfstandig verhuizen Het BZM-systeem dwingt af dat iemand die onder curatele staat niet zelfstandig een aangifte verhuizing mag doen. G11.18 FNC.5.36 registratie van hoofdbewoner Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van een hoofdbewoner (bijvoorbeeld relevant voor de aanschrijving). G11.19 FNC.5.37 melding bij achterblijven gezinsleden Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een verhuizing gezinsleden achterblijven op het oude adres (dit kan correct zijn, dus geen blokkerende melding). G11.20 FNC.5.40 toe kunnen voegen vrije tekst Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van vrije tekst bij de aangifte van een verhuizing. G11.21 FNC.5.43 tonen documentindicaties Het BZM-systeem signaleert ondersteunt dat, wanneer bij hervestiging een persoonslijst opgeroepen wordt met een documentindicatie of waarvan gegevens in onderzoek staan, dit als eerste getoond wordt. Toelichting: Er zijn na opschorting dus nog gebeurtenissen geweest die geregistreerd moeten worden. G11.22 FNC.5.47 tonen bevoegdheid verhuizing Het BZM-systeem toont bij het oude adres voor welke medebewoner(s) de aangever bevoegd is een verhuizing aan te geven. Toelichting: Dit gebeurt o.b.v. relaties die vanuit BRP zijn verkregen (bijvoorbeeld: een echtgenoot kan ook voor zijn echtgenote en eventuele kinderen een verhuizing doorgeven). G11.23 FNC.5.51 verhuizing te ver doorgegeven in de toekomst Het BZM-systeem ondersteunt de controle op de bedrijfsregel dat een verhuizing niet te ver in de toekomst wordt geregistreerd. Een verhuizing die te ver in de toekomst ligt wordt door de BRP niet verwerkt. De geldende termijn wordt bepaald door de (ontwerp)wet BRP. In geval van een toekomstige verhuizing voor de wettelijke termijn kan de mutatie in de wachtkamer van de gemeente worden opgeslagen. Toelichting: Conform art lid 2 Wet BRP mag aangifte verhuizing niet eerder dan vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging gedaan worden. Pagina: 117 van 187

119 G11.24 FNC.5.54 weglaten van immigratiegegevens Het BZM-systeem signaleert wanneer het mogen weglaten van immigratiegegevens (zie de Wet GBA art. 55 b lid 2) van toepassing is, waarna de gebruiker kan kiezen om de immigratiegegevens wel of niet op te nemen. Bijvoorbeeld: Een kind dat geboren wordt in Nederland en ingeschreven wordt op basis van verblijf en adres (in dat geval zouden er geen immigratiegegevens opgenomen moeten worden). G11.25 FNC.5.55 uitschrijfbewijs tonen Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers met een beslisboom bij de controle of aan alle voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld door de vraag: hoe lang is het verblijf in het buitenland (bij overzeese verhuizingen moet nl. een uitschrijfbewijs getoond worden). G11.26 FNC.5.56 adres in onderzoek kunnen zetten Het BZM-systeem ondersteunt dat adressen (en/of personen op adressen) in onderzoek kunnen worden gezet. Bij adressen en personen buiten de eigen gemeente wordt een terugmelding geplaatst (zie FNC keuze: adresonderzoek). G11.27 FNC.5.57 kunnen aangeven: rol aangever Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van de rol van de aangever. Als de rol van de aangever is af te leiden dan wordt die rol automatisch ingevuld; indien rol van de aangever niet is af te leiden, geeft het BZM-systeem een suggestie voor een rol op basis van beschikbare BRP-gegevens en relaties. Toelichting: Denk aan gezaghouder, hoofd instelling, ingeschrevene, meerderjarig inwonend kind voor ouder, meerderjarige gemachtigde, inwonende ouder voor meerderjarig kind, echtgenoot / geregistreerd partner, etc. G11.28 FNC.5.58 verzending kiesgerechtigdenformulier Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één van de nationaliteiten een EU / EER nationaliteit is dat artikel Y32 van toepassing is en er een kiesgerechtigdenformulier aan de aanvrager moet worden verstuurd. Toelichting: O.a. bij eerste inschrijving of hervestiging dient de aanvrager een formulier te ontvangen waarmee hij/zij het verzoek kan doen om als kiesgerechtigde geregistreerd te worden voor de EU-verkiezingen. G11.29 FNC.5.59 afdrukken bewijs van bekendmaking Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van bewijzen van bekendmakingen, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. Toelichting: In geval een persoon (nog) geen rechtmatig verblijf heeft kan deze persoon nog niet worden ingeschreven in de BRP. Wel moet een bewijs van bekendmaking worden afgedrukt uit de beschikbare (zaak)gegevens van de persoon. De persoon wordt geplaatst in de gemeentelijke wachtmaker. G11.30 FNC.22.9 kunnen muteren tot aan datum actualisering Het BZM-systeem ondersteunt termijnen zodanig dat afgedwongen wordt dat verhuis- resp. emigratiedata niet meer dan de betreffende termijnen na de aangiftedatum mogen liggen (zie BR verhuisdatum te ver in toekomst resp. BR emigratie datum te ver in de toekomst). Deze termijnen ( parameters ) zijn door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen (CRUD). Ook ondersteunt het BZM-systeem termijnen van maximaal vier weken (voor verhuisaangiften) resp. vijf dagen (voor emigratieaangiften) zodanig dat afgedwongen wordt dat verhuis- resp. emigratieaangiften niet eerder dan de betreffende termijn vóór de opgegeven verhuis- resp. emigratiedatum aan de BRP verzonden worden (zie BR verhuisdatum te ver in toekomst resp. BR emigratie datum te ver in de toekomst). Ook deze termijnen ( parameters ) zijn door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te beheren (CRUD, zie FNC gemeentelijke wachtkamer). Gedurende de periode tussen aangifte en verzending naar de BRP worden de betreffende verhuis- en emigratieaangiften in het BZM-systeem bewaard, waarbij deze gewoon benaderbaar blijven (inzien, muteren, correspondentie genereren uit de zaak, etc.). Pagina: 118 van 187

120 Zodra aangiften naar de BRP verzonden kunnen worden, zal het BZM-systeem dit volledig geautomatiseerd doen. In het geval er nog een correctie op een aangifte plaatsvindt nadat deze al naar de BRP is verzonden (doch voordat deze daarin is verwerkt), kan deze correctie in het BZM-systeem uitgevoerd worden en volgt een dienovereenkomstig berichtgeving aan de BRP (t.b.v. correctie van de betreffende aanvraag die bij de BRP in de wacht staat). G11.31 BRU.7 signaal bij datum verhuizing in verleden Het BZM-systeem dwingt af dat de verhuisdatum door een gebruiker, niet zijnde de ambtenaar Burgerlijke Stand, geregistreerd wordt. Vervolgens bepaalt/berekent het BZM-systeem de datum aanvang adreshouding en signaleert ( deblokkerend, zie O11 op blz. 26) wanneer deze datum in het verleden ligt BZM nationaliteit Bedrijfsregels (BZM nationaliteit) KUC061 registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationaliteit BRG naturalisatie regels BR geslachtsnaam verplicht (niet leeg) Het Nederlanderschap mag niet worden toegekend aan een persoon zonder geslachtsnaam. BR nationaliteit is uniek Een persoon mag nooit meer dan één keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. BR persoon is ingezetene bij aanvragen naturalisatie Naturalisatieverzoek mag alleen worden uitgevoerd als persoon ingezetene is in de feitgemeente. BR minimumleeftijd persoon bij naturalisatie Een persoon mag alleen naturalisatieverzoek doen als hij of zij ten minste 18 jaar is op de datum van de naturalisatieverzoek. BR persoon woont ten minste vijf jaar in Nederland of is ten minste drie jaar met Nederlander getrouwd Een persoon mag alleen naturalisatieverzoek doen als hij of zij Ten minste vijf jaar onafgebroken in Nederland woont op de datum van het naturalisatieverzoek en heeft hierbij ten minste de vijf jaar direct voorafgaand aan de datum van het naturalisatieverzoek onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Ten minste drie jaar onafgebroken met een Nederlander getrouwd is en samenwoont op de datum van het naturalisatieverzoek en heeft hierbij ten minste de drie jaar direct voorafgaand aan de datum van het naturalisatieverzoek onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Ten minste drie jaar onafgebroken een geregistreerde partnerschap heeft en samenwoont met een Nederlander op de datum van de naturalisatieverzoek en heeft hierbij ten minste de drie jaar direct voorafgaand aan de datum van het naturalisatieverzoek onafgebroken rechtmatig verblijf gehad. BR niet meer dan een huwelijk op datum aanvraag naturalisatie Een persoon mag geen naturalisatieverzoek doen als hij of zij met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd is op de datum van de naturalisatieverzoek. BR geldigheid naturalisatiebesluit Ceremoniedatum naturalisatie moet kleiner zijn dan naturalisatiebesluit datum + 1 jaar + 1 dag. Pagina: 119 van 187

121 BR gegronde reden uitzondering bij naturalisatie Regels BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BRG verkrijging van het Nederlanderschap door optie regels BR geslachtsnaam verplicht (niet leeg) Het Nederlanderschap mag niet worden toegekend aan een persoon zonder geslachtsnaam. BR nationaliteit is uniek Een persoon mag nooit meer dan één keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. BR persoon is ingezetene bij aanvragen verkrijging van het Nederlanderschap door optie Een persoon verkrijgt alleen de Nederlandse nationaliteit door optie als hij/zij ingezetene is in de feitgemeente. BR niet meer dan een huwelijk op datum aanvraag optie Een persoon verkrijgt niet het Nederlanderschap door optie als hij/zij met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd is op de datum van het verzoek. BR minimumleeftijd persoon bij optie Een persoon mag alleen verzoek verkrijging van het Nederlanderschap door optie doen als hij of zij ten minste 18 jaar is op de datum van de verzoek. BR persoon leeftijd en relatie regels met betrekking tot optie Een persoon mag alleen een verzoek verkrijging van het Nederlanderschap door optie doen als hij of zij een van volgende voorwaarde voldoet: Persoon woont sinds zijn/haar geboorte in Nederland en heeft vanaf zijn/haar geboortedatum tot het moment van de aanvraag onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Persoon is in Nederland (incl. de zes eilanden) geboren, heeft ten minste drie jaar onafgebroken in Nederland gewoond, heeft vanaf zijn/haar geboorte geen nationaliteit (staatloos) en heeft hierbij ten minste de drie jaar direct voorafgaand aan de datum van het verzoek onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Persoon is door een Nederlander erkend toen hij/zij minderjarig was (ouder dan 7 jaar en jonger dan 18 jaar); of Persoon woont sinds het bereiken van de leeftijd van vier jaar in Nederland en heeft hierbij vanaf het bereiken van de leeftijd van vier jaar tot het moment van de aanvraag onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Persoon is ten minste drie jaar getrouwd en woont samen met een Nederlander, woont ten minste 15 jaar onafgebroken in Nederland en heeft hierbij ten minste de 15 jaar direct voorafgaand aan de datum van het verzoek onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Persoon is 65 jaar of ouder, woont ten minste 15 jaar onafgebroken in Nederland en heeft hierbij ten minste de 15 jaar direct voorafgaand aan de datum van het verzoek onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Persoon heeft (ooit) de Nederlandse nationaliteit bezeten, heeft ten minste één jaar direct voorafgaand aan de datum van het verzoek onafgebroken hoofdverblijf in Nederland (= ingezetene in Nederland) en heeft hierbij ten minste één jaar direct voorafgaand aan de datum van het verzoek onafgebroken rechtmatig verblijf gehad; of Persoon is geboren vóór , waarbij ten tijde van de geboorte de moeder wel en de vader niet de Nederlandse nationaliteit bezat. Pagina: 120 van 187

122 BR gegronde reden uitzondering bij optie Regels BR en BR mogen niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. KUC062 registreren nationaliteit persoon BRG nationaliteit regels BR verklaring van verbondenheid verplicht is voor naturalisant die 16 jaar of ouder is De verklaring van verbondenheid is verplicht voor een naturalisant waarvoor geldt dat geboortedatum + 16 jaar < datum aanvraag naturalisatie. BR overleden persoon mag niet genaturaliseerd worden Een persoon waarvoor geldt dat overlijdensdatum > datum Koninklijk besluit mag niet de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. BR geslachtsnaam verplicht (niet leeg) Het Nederlanderschap mag niet worden toegekend aan een persoon zonder geslachtsnaam. BR nationaliteit is uniek Een persoon mag nooit meer dan één keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. BR staatloos uniek Een persoon mag niet de nationaliteit staatloos en een andere nationaliteit bezitten op een zeker moment. BRG-06-04: Nederlanderschap regels BR nationaliteit is uniek Een persoon mag nooit meer dan één keer dezelfde nationaliteit bezitten op een zeker moment. BR persoon is ingezetene bij aanvragen verkrijging van het Nederlanderschap Verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap van een persoon mag alleen worden uitgevoerd als persoon ingezetene is in de feitgemeente, tenzij persoon een kind is dat deelt in het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap. Toelichting: Een kind dat deelt in het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap kan in een andere gemeente woonachtig zijn; wanneer een dergelijk kind uitdrukkelijk vermeld wordt in het verzoek, krijgt het ook de Nederlandse nationaliteit. BR verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning Een kind krijgt onvoorwaardelijk de Nederlandse nationaliteit door erkenning als de Nederlandse vader het kind erkent (vóór of na de geboorte) voordat het kind zeven jaar is geworden. Vindt de erkenning later plaats dan dient er aanvullend bewijs van biologische relatie geleverd te worden. KUC063 registreren beëindiging nationaliteit BRG beëindigen nationaliteit regels BR persoon is ingezetene bij aanvragen verlies nationaliteit door afstandsverklaring Aanvragen verlies nationaliteit door afstandsverklaring mag alleen worden uitgevoerd als persoon ingezetene is in de feitgemeente. BR persoon mag niet staatloos worden na verlies nationaliteit door afstandsverklaring Aanvragen verlies Nederlands nationaliteit door afstandsverklaring mag alleen worden uitge- Pagina: 121 van 187

123 voerd als persoon naast Nederlands nog een andere nationaliteit heeft op datum van aanvraag afstandsverklaring. BR minimumleeftijd bij aanvragen verlies nationaliteit door afstandsverklaring Een persoon mag alleen aanvraag verlies nationaliteit door afstandsverklaring doen als hij of zij minstens 16 jaar is op de datum van de aanvraag afstandsverklaring Meldingregels (BZM nationaliteit) KUC061 registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationaliteit KUC061 registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationaliteit kent geen bijbehorende meldingregels. KUC062 registreren nationaliteit persoon MRG nationaliteit regels MR bijzonder Nederlanderschap of staatloosheid Het BZM-systeem signaleert wanneer bij het registreren of verwijderen van een nationaliteit sprake is van bijzonder Nederlanderschap of staatloosheid. KUC063 registreren beëindiging nationaliteit MRG verlies nationaliteit regels MR minderjarige kind(eren) bij aanvragen verlies nationaliteit door afstandsverklaring Het BZM-systeem signaleert wanneer bij het registreren van een verzoek verlies nationaliteit door afstandsverklaring persoon ten minste één minderjarig (zie BR-00-03) kind heeft Specifieke functionaliteit (BZM nationaliteit) Geef op elke gesloten wens (G12.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Naturalisatie en optie G12.1 FNC keuze voor: naturalisatie of optie Het BZM-systeem ondersteunt bij keuze voor een verzoek tot naturalisatie of optie ten minste: ~ Het kunnen verwerken van het verzoek tot naturalisatie of optie (voorblad optie of naturalisatie, ingevuld formulier verzoeker, adviesblad IND etc.). ~ Het kunnen bepalen of optie mogelijk is. ~ Het meenemen van partner en minderjarige kinderen in het verzoek (gezamenlijk verzoek). ~ Het (indien gewenst) meenemen van naamsvaststelling of naamswijziging in het verzoek (zowel bij naturalisatie als bij optie). Pagina: 122 van 187

124 ~ Het genereren van het adviesblad en het voorblad op basis van gegevens verzoeker, IND en de door de gemeente verzamelde en samengestelde gegevens i.g.v. een verzoek tot naturalisatie. ~ Het genereren van het optieverzoek en het voorblad op basis van gegevens verzoeker, IND en de door de gemeente verzamelde en samengestelde gegevens i.g.v. een optieverzoek. ~ Het volgen van zaken rond naturalisatie of optie (vervolgstappen, gemaakte afspraken, welke gegevens nog aangevuld moeten worden etc.). G12.2 FNC zaak (naturalisatie of optie) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een verzoek tot naturalisatie of optie ten kan worden wordt geregistreerd: Voor naturalisatie en optie: ~ Optioneel: resultaat gesprek(ken) met verzoeker. ~ Optioneel: gemaakte afspraken of te nemen vervolgstappen (waaronder nog aan- en/of in te leveren documenten/formulieren/gegevens). ~ Bedrag leges (legestabel), inclusief eventuele verminderingen. ~ Wijze van betalen. ~ Betaaltermijn (indien niet direct is betaald). ~ Betaalde leges inclusief (referentie naar) onderliggende documenten. ~ Gegevens partner (ook indien ongehuwd). ~ Gegevens eventuele minderjarige kinderen. ~ Inhoud checklist (welke documenten zijn onder andere toegevoegd). ~ Optioneel (indien van toepassing): gegevens weigeringsbesluit (niet op komen dagen voor ceremonie binnen gestelde termijn). Voor naturalisatie: ~ Gegevens adviesblad (zie IND). ~ Advies gemeente (positief/negatief en datum advies). ~ Kennisgevingen IND (status, datum, kenmerk, ambtenaar). ~ Besluit IND. ~ Datum ontvangst koninklijk besluit. ~ Gegevens kennisgeving (melding) aan de IND (resultaat ceremonie). Voor optie: ~ Gegevens optieverklaring. ~ Datum (kopie) dossier verstuurd naar de IND. Indien het gaat om een onvolledig verzoek: ~ Datum vervolgafspraak. ~ Type verzoek. ~ Meegegeven formulieren. G12.3 FNC onvolledig verzoek Het BZM-systeem maakt het mogelijk om, indien nog niet alle gegevens kunnen worden overlegd om een verzoek tot naturalisatie of optie in voorbehandeling te nemen, om op basis van de identificerende gegevens van de verzoeker: ~ De formulieren/modellen noodzakelijk voor naturalisatie- of optieverzoek te vullen met de al bekende gegevens. ~ Deze formulieren/modellen te printen. ~ Een afspraak te maken voor een vervolggesprek (indien geen vervolgafspraak is gemaakt, wordt er geen zaak vastgelegd). Pagina: 123 van 187

125 G12.4 FNC verblijfsduur en -titel berekenen Het BZM-systeem ondersteunt het berekenen van de verblijfsduur en verblijfstitel van de hoofdverzoeker en (indien van toepassing) de medenaturaliserende partner en (minderjarige) kinderen. Bij het berekenen van de verblijfsduur en verblijfstitel wordt rekening gehouden met de reden verkrijging (zie FNC beslisboom optie of naturalisatie), alsook met mogelijke infrastructurele wijzigingen. Indien er sprake is van ongehuwd samenwonen wordt op basis van de bekende gegevens in de BRP en de BAG de samenwoonperiode gecontroleerd/meegenomen. G12.5 FNC beslisboom inburgering Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers bij het bepalen van de inburgeringvereisten middels een beslisboom inburgering (opgebouwd aan de hand van het adviesblad van de IND). G12.6 FNC beslisboom afstandsverklaring Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers bij het vastleggen van de bereidheid tot het doen van afstand middels een beslisboom (zie het adviesblad van de IND en de door Justitie beheerde landentabel: art. 9 lid 1b RWN), incl. prefill van de beslisboom op basis van de landentabel (categorie A-E). Het BZM-systeem signaleert wanneer de keuze afwijkt van de keuze conform de landentabel. G12.7 FNC opbouw checklist documenten en vereisten Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers middels een checklist documenten en vereisten die v.w.b. verzoeken m.b.t. naturalisatie of optie mede wordt opgebouwd en bijgehouden aan de hand van: ~ Type verzoek (optie of naturalisatie, versneld art. 10 of 11). ~ De antwoorden op het adviesblad of optieverzoek. ~ De leeftijd van de verzoekers. ~ Adresgegevens van de partner. ~ Afstandsverplichting. ~ Verblijfstitel. G12.8 FNC genereren modellen Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van alle benodigde modellen (conform de eisen van de IND) voor naturalisatie- en optieverzoeken, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens (zie o.a. FNC opbouw checklist documenten en vereisten en FNC uitvragen gegevens adviesblad die bepalen welke modellen benodigd zijn). Zo nodig kunnen deze meteen verstuurd worden, waarbij reeds ingevulde / bekende informatie meegenomen wordt. G12.9 FNC voorblad optie en naturalisatie het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van een voorblad behorende bij een dossier naturalisatie of optie, conform de betreffende documentsjablonen (IND-modellen), waarbij reeds ingevulde / bekende informatie meegenomen wordt. G12.10 FNC uitvragen gegevens adviesblad Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van ten minste de volgende gegevens t.b.v. het genereren van het adviesblad en de juiste modellen (zie FNC genereren modellenen), alsmede t.b.v. het bijhouden van de checklist naturalisatie: ~ De reden verkrijging Nederlanderschap (keuzelijst opgebouwd aan de hand van de RWN) of met behulp van een beslisboom. ~ Bewijs van identiteit inclusief (referentie naar) onderliggend brondocument. ~ Bewijs van nationaliteit inclusief (referentie naar) onderliggend(e) brondocument(en). ~ Meerderjarigheid: prefill op basis van gegevens uit de BRP (afwijken mag). ~ Geen bedenkingen. Prefill op basis van gegevens uit de BRP (afwijken mag). Pagina: 124 van 187

126 ~ Termijn van toelating en hoofdverblijf: prefill op basis van gegevens uit de BRP en reden verkrijging (afwijken mag; indien wordt afgeweken moet de reden waarom wordt afgeweken vastgelegd worden). ~ Bereidheidverklaring (voor afstand). ~ Inburgeringvereisten met behulp van een beslisboom (de inburgeringvereisten worden getoetst bij DUO). ~ Bereidheid afstandsverklaring op basis van beslisboom incl. (referentie naar) onderliggende documenten en bijbehorend model. ~ Naamsvaststelling: gewenste geslachtsnaam incl. (referenties) naar onderliggende brondocumenten. ~ Evt. naamswijziging bij naturalisatie. ~ Vrijstelling betaling (deel) leges inclusief (referentie naar) onderliggende documenten. ~ Bereidverklaring (voor de verklaring van verbondenheid). Op basis van de antwoorden is helder welke (bron)documenten ingeleverd, gekopieerd en/of gescand moeten worden en welke formulieren/modellen gegenereerd, ingevuld en/of gescand moeten worden. Vastlegging geschiedt conform de door de IND beschikbare modellen. G12.11 FNC aanvullen gegevens adviesblad Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van ten minste de volgende gegevens t.b.v. het genereren van het adviesblad, het genereren van de juiste modellen en het bijhouden van de checklist naturalisatie: ~ Resultaten antecedentenonderzoek incl. (referentie naar) onderliggende documenten; de noodzakelijke documenten worden op basis van al bekende gegevens gegenereerd. ~ Betaalde leges incl. (referentie naar) onderliggende documenten. ~ Advies: prefill op basis van eerdere antwoorden (afwijken mag). Op basis van de antwoorden is helder welke (bron)documenten ingeleverd, gekopieerd en/of gescand moeten worden en welke formulieren/modellen gegenereerd, ingevuld en/of gescand moeten worden. Vastlegging geschiedt conform de door de IND beschikbare modellen. G12.12 FNC adviesblad naturalisatie Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van adviesbladen behorende bij dossiers naturalisatie, conform het betreffende documentsjabloon (IND-model), waarbij reeds verzamelde gegevens meegenomen worden. De adviesbladen worden geprint met de naam en digitale handtekening van de behandelend ambtenaar. G12.13 FNC controle reden verkrijging Het BZM-systeem controleert op basis van de gegevens uit de BRP of de opgegeven reden verkrijging een logische/juiste keuze is (op basis van de RWN). Het BZM-systeem signaleert wanneer dit niet het geval is. Gebruiker kunnen dan een andere keuze maken of vasthouden aan de gemaakte keuze. In het laatste geval dwingt het BZM-systeem af dat de reden waarom er is afgeweken wordt vastgelegd. Het BZM-systeem ondersteunt de gebruikers middels een beslisboom om reden verkrijging Nederlanderschap te bepalen (zie FNC beslisboom optie of naturalisatie). G12.14 FNC controle verblijfsduur en -titel Het BZM-systeem controleert op basis van de gegevens uit de BRP of de opgegeven verblijfsduur en - titel de meest logische/juiste keuze is (op basis van de RWN). Het BZM-systeem signaleert wanneer dit niet het geval is. Gebruikers kunnen kan dan een andere keuze maken of vasthouden aan de gemaakte keuze. In het laatste geval dwingt het BZM-systeem af dat de reden waarom er is afgeweken wordt vastgelegd, incl. het toevoegen van een bericht om toelating. Pagina: 125 van 187

127 G12.15 FNC genereren bericht om toelating Het BZM-systeem ondersteunt het genereren van berichten om toelating (BOT), waarbij alle reeds bekende gegevens meegenomen worden; de mogelijkheid tot het genereren van een BOT wordt automatisch aangeboden wanneer de berekende verblijfsduur en verblijfstitel in combinatie met de reden verkrijging niet voldoende is. Door gebruikers kan de functionaliteit bovendien te allen tijde handmatig worden geactiveerd. G12.16 FNC signaal bijna meerderjarige kinderen Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één minderjarig kind dat meegenomen is in een naturalisatieverzoek binnen de gestelde termijn meerderjarig worden. Bij het opmaken van het voorblad (zie FNC voorblad optie en naturalisatie) wordt in dat geval automatisch een aantekening met die strekking toegevoegd t.b.v. de IND. G12.17 FNC versturen melding verzoeker Het BZM-systeem ondersteunt het versturen van meldingen aan verzoekers wanneer het dossier aan de IND wordt verstuurd. G12.18 FNC beslisboom optie of naturalisatie Het BZM-systeem ondersteunt gebruikers middels een beslisboom bij het bepalen of de verzoeker in aanmerking komt voor optie ( beslisboom optie of naturalisatie ); deze beslisboom is opgebouwd aan de hand van de RWN. Afhankelijk van de uitkomst wordt ofwel een adviesblad gecreëerd (naturalisatie, zie FNC adviesblad naturalisatie) of een optieverzoek en is bovendien de reden verkrijging bekend. G12.19 FNC beëindigen staatloosheid, bijzonder Nederlanderschap of vreemde nationaliteit Het BZM-systeem ondersteunt dat bij personen, het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, afgedwongen wordt dat: ~ Een eventuele nationaliteit staatloos beëindigd wordt. ~ Een eventueel bijzonder Nederlanderschap beëindigd wordt. ~ Een eventuele categorie A nationaliteit (van een land met de categorie A) beëindigd wordt. Ceremonie G12.20 FNC keuze voor: ceremonie Het BZM-systeem ondersteunt dat bij keuze voor ceremonie ten minste: ~ Ceremonies ingepland en beheerd kunnen worden (CRUD). ~ Personen voor ceremonies ingepland kunnen worden. ~ Personen voor ceremonies opgeroepen kunnen worden. ~ Termijnbewaking m.b.t. de periode waarbinnen ceremonies moeten worden afgelegd. ~ Het doorgeven van de resultaten van ceremonies aan de IND, inclusief het opstellen van een eventuele weigeringsbesluit (in geval van optie). G12.21 FNC zaak (ceremonie) Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een ceremonie ten kan worden wordt geregistreerd: ~ Datum (eerste) ceremonie. ~ Datum uitnodiging ceremonie. ~ Datum bevestiging ceremonie. ~ Datum verschenen voor ceremonie. ~ Datum annulering of verplaatsing ceremonie. ~ Verklaring verbondenheid afgelegd. Pagina: 126 van 187

128 ~ Aantal rappelleringen. G12.22 FNC ceremonies inplannen Het BZM-systeem ondersteunt het inplannen van ceremonies, waarbij ten minste inzicht is in: ~ Het werkaanbod (aantal binnengekomen en nog te verwerken Koninklijke Besluiten en het aantal nog te verwerken optieverzoeken). ~ Beschikbaarheid ceremonieruimte(s). ~ De genodigden. ~ Beschikbaarheid medewerker(s) die ceremonie begeleiden. G12.23 FNC ceremonies beheren Het BZM-systeem ondersteunt het beheren (CRUD) van ceremonies, met daarbij te minste de mogelijkheid om: ~ Personen die voor ceremonie in aanmerking komen in te plannen en op te roepen (oproepbrief). ~ Bevestigingen van oproep te bevestigen. ~ Annuleringen van oproep te bevestigen. ~ Personen te verplaatsen naar een andere ceremoniedatum (blijft eerste oproep). ~ Het niet verschijnen van personen op ceremonies te registreren en verwerken. ~ Resultaten van ceremonies te verwerken in de betreffende formulieren (modellen). ~ Van elke ceremonie een lijst met personen te genereren uitgesplitst naar: opgeroepen, bevestigd, geannuleerd, verplaatst, verschenen, niet verschenen. Indien een oproep is geannuleerd of als een persoon niet is op komen dagen, wordt voor die persoon een nieuwe oproep aangemaakt. G12.24 FNC.29.1 bewaken termijn ceremonie (1) Het BZM-systeem ondersteunt de bewaking van de termijn waarbinnen personen op een ceremonie moeten zijn verschenen, alsmede dat deze personen binnen de betreffende termijn ten minste een instelbaar aantal keer opgeroepen zijn voor de betreffende ceremonie (waarvan de laatste keer aangetekend). De betreffende termijn en het minimale aantal oproepen (incl. de bijbehorende termijnen) zijn door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen. Bovendien ondersteunt het BZMsysteem het genereren en raadplegen van overzichten van personen die nog niet op een ceremonie zijn verschenen, met daarbij ten minste mogelijkheid tot filteren en sorteren op vervaldatum, aantal oproepen, klantnaam en zaaknummer. G12.25 FNC.29.1 bewaken termijn ceremonie (2) Het BZM-systeem signaleert wanneer de termijn is verstreken zonder dat een persoon op de ceremonie is verschenen en zet de betreffende zaak in dat geval door naar een gebruiker die de weigering verwerkt conform het juiste IND-model (zie FNC genereren modellen). Het besluit vervalt in dat geval van rechtswege en hiervan wordt een melding gestuurd aan de betreffende persoon. Bovendien signaleert het BZM-systeem wanneer het minimale aantal oproepen niet gehaald dreigt te worden in de betreffende termijn (bijvoorbeeld: de persoon is nog niet ingepland voor een andere ceremonie of de eerstvolgende ceremonie valt buiten de termijn; zie ook FNC.29.1 bewaken termijn ceremonie (1)). Nederlandse nationaliteit G12.26 FNC keuze voor: Nederlandse nationaliteit Het BZM-systeem ondersteunt dat bij keuze voor Nederlandse nationaliteit bij personen ten minste: ~ Het toevoegen (verkrijging) of corrigeren van de Nederlandse nationaliteit. ~ Het beëindigen (verlies) van de Nederlandse nationaliteit. ~ Het toevoegen, corrigeren en beëindigen van bijzonder Nederlanderschap (vastgesteld: niet-nederlander of behandeld als Nederlander ). Pagina: 127 van 187

129 G12.27 FNC reden verkrijging nationaliteit wordt bepaald afhankelijk van proces Het BZM-systeem ondersteunt dat de reden voor de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit procesafhankelijk (afhankelijk van onderhavig product / dienst) wordt bepaald; deze wordt standaard getoond maar gebruiker mogen daarvan afwijken (in een landelijke tabel staat vermeldt welke redenen bij welk proces van toepassing zijn). G12.28 FNC zaak (Nederlandse nationaliteit) Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van het verkrijgen of verlies van een Nederlandse nationaliteit ten minste kan worden geregistreerd: ~ (Referentie naar) onderliggend brondocument. ~ Datum ingang (verkrijging). ~ Datum beëindiging (verlies). ~ Reden verkrijging of reden verlies. ~ Reden beëindiging. ~ Code bijzonder Nederlanderschap (B of V). Daarbij is bovendien steeds herkenbaar naar aanleiding van welk(e) product / dienst de Nederlandse nationaliteit of het bijzonder Nederlanderschap is toegekend dan wel beëindigd. Overige nationaliteit G12.29 FNC keuze voor: overige nationaliteit Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de keuze voor overige nationaliteit tenminste: ~ Het toevoegen (verkrijging), corrigeren en beëindigen (verlies) van vreemde nationaliteit. ~ Het toevoegen (verkrijging), corrigeren en beëindigen (verlies) van onbekende nationaliteit. ~ Het toevoegen (verkrijging), corrigeren en beëindigen (verlies) van staatloosheid. G12.30 FNC zaak (overige nationaliteit) Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van het verkrijgen of verlies van een vreemde nationaliteit, onbekende nationaliteit of staatloosheid ten minste kan worden geregistreerd: ~ (Referentie naar) onderliggend brondocument. ~ Datum ingang (verkrijging). ~ Datum beëindiging (verlies). ~ Toegevoegde of beëindigde nationaliteit (inclusief onbekend of staatloos). Daarbij is bovendien steeds herkenbaar naar aanleiding van welk(e) product / dienst de vreemde nationaliteit onbekende nationaliteit of staatloosheid is toegekend dan wel beëindigd. Nationaliteitscode G12.31 FNC keuze voor: nationaliteitscode Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor nationaliteitscode o.b.v. gewijzigde nationaliteitscode: ~ Het maken van selecties van (mogelijk) betrokken personen. ~ Het in onderzoek zetten van de nationaliteit van die personen. ~ Het voor een gesprek uitnodigen van personen. NB: De nationaliteitscodetabel is een landelijke tabel. G12.32 FNC zaak (nationaliteitscode) Het BZM-systeem ondersteunt dat in geval van een gewijzigde nationaliteitscode ten minste kan worden geregistreerd: ~ Datum melding wijziging nationaliteitscode. ~ Oude nationaliteitscode. Pagina: 128 van 187

130 ~ Nieuwe nationaliteitscode (kan ook onbekend zijn). G12.33 FNC overzicht betrokkenen nationaliteitscode Het BZM-systeem ondersteunt dat o.b.v. signalen van de BRP selecties gemaakt kunnen worden van alle betrokken personen: ~ BSN, naam, geboortedatum, geslacht. ~ Nationaliteitscode die komt te vervallen. ~ Nieuwe nationaliteitscode(s) of indicatie onbekend als er geen nieuwe nationaliteitscode is. G12.34 FNC aanschrijven betrokken burger Het BZM-systeem ondersteunt dat o.b.v. selecties (zie FNC overzicht betrokkenen nationaliteitscode) alle betrokken kunnen personen worden aangeschreven: ~ Indien er een nieuwe nationaliteit bekend is ontvangt de persoon een bericht (voornemen) dat de nationaliteit ambtshalve aangepast zal worden. ~ Indien de nieuwe nationaliteit niet bekend is ontvangt de persoon een uitnodiging om de nieuwe nationaliteit te bepalen; in dat geval wordt bovendien automatisch de oude nationaliteit in onderzoek gezet. Algemeen / overig G12.35 Verantwoorden betalingen IND Het BZM-systeem ondersteunt middels standaardbrieven periodiek verantwoording afleggen aan de IND, waarin de geregistreerde betalingen vermeld worden (zie FNC registratie van betalingen). G12.36 FNC.6.1 keuze voor product en/of dienst (nationaliteit) Het BZM-systeem ondersteunt de mogelijkheid om het betreffende product / proces (de situatie die van toepassing is) te selecteren. Al naar gelang het geselecteerde, worden te tonen c.q. te registreren gegevens en andere relevante aspecten aangepast conform het betreffende zaaktype. G12.37 FNC.6.7 registratie nationaliteit Het BZM-systeem ondersteunt bij geboorteaangiften ten minste: ~ Het o.b.v. de uit BRP opgehaalde gegevens tonen van de mogelijke nationaliteiten (nationaliteiten van de ouders). ~ Het toevoegen en/of verwijderen van nationaliteiten. ~ Dat afgedwongen wordt dat, indien ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft, het kind die ook krijgt (verplicht). Bij het bepalen van de (mogelijke) nationaliteit wordt rekening gehouden met de 3e generatie nationaliteit berekening. De gebruiker moet bewust kiezen voor de nationaliteiten (bijvoorbeeld door expliciet aan te geven welke nationaliteit wel/niet van toepassing zijn m.u.v. de Nederlandse nationaliteit). G12.38 FNC.6.8 berekening nationaliteit Het BZM-signaleert wanneer kinderen aan de voorwaarden voldoen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: ~ Indien de moeder/vader in Nederland is geboren en de moeder/vader van de moeder/vader in Nederland woonachtig was op het moment van de geboorte van de moeder/vader, dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit. ~ Indien de geboorte van het kind plaats heeft gevonden op of na 1 april 2003 (voor die tijd speelt de grootvader geen rol, alleen de grootmoeder). Pagina: 129 van 187

131 G12.39 FNC.6.9 signaal bij andere nationaliteit Het BZM-systeem signaleert wanneer er een andere nationaliteit wordt gekozen voor een kind dan de nationaliteit van de ouders (en vice versa). G12.40 FNC.6.11 in onderzoek zetten nationaliteit het BZM-systeem dwingt af dat: ~ Van alle betrokken personen waar de nieuwe nationaliteit niet direct bepaald kan worden (bij wijziging nationaliteitscode) de oude (vervallen) nationaliteit in onderzoek wordt gezet. ~ Van die personen die de nationaliteit onbekend krijgen de nationaliteit in onderzoek gezet. G12.41 FNC.6.12 signalering staatloosheid of bijzonder Nederlanderschap Het BZM-systeem signaleert wanneer er bij het registreren van nationaliteiten sprake is van bijzonder Nederlanderschap of staatloosheid (deze kan dan beëindigd of gecorrigeerd worden). G12.42 FNC.6.13 kennisgeving IND Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en versturen van kennisgevingen aan de IND, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van alle daartoe benodigde gegevens (en het registreren van het verzenden) wanneer: ~ Het van de IND ontvangen Koninklijk Besluit is verwerkt in de BRP (en dus het Nederlanderschap is verkregen). ~ Een persoon meerdere keren, binnen een bepaalde periode, niet is op komen dagen voor een ceremonie (weigering) BZM reisdocumenten Bedrijfsregels (BZM reisdocumenten) KUC071 uitgifte reisdocumenten BRG-07-01: Reisdocument regels BR geldigheidsduur vijf jaar De maximale geldigheidsduur van een reisdocument gerekend vanaf datum uitgifte is vijf jaar voor de volgende reisdocumentsoorten: Nationaal paspoort. Nederlandse identiteitskaart. Zakenpaspoort. Faciliteitenpaspoort. Reisdocument vreemdeling (bij persoon met verblijfstitel vergunning voor onbepaalde tijd ). Reisdocument vluchteling (bij persoon met verblijfstitel vergunning voor onbepaalde tijd ). BR geldigheidsduur reisdocument vreemdeling (bepaalde tijd) De geldigheidsduur van een reisdocument vreemdeling van een persoon met verblijfstitel vergunning voor bepaalde tijd is gelijk aan de geldigheidsduur van deze verblijfstitel met een minimum van één jaar en een maximum van vijf jaar. BR geldigheidsduur reisdocument vluchteling (bepaalde tijd) De geldigheidsduur van een reisdocument vluchteling van een persoon met verblijfstitel vergunning voor bepaalde tijd is gelijk aan de geldigheidsduur van deze verblijfstitel met een minimum van één jaar en een maximum van drie jaar. Pagina: 130 van 187

132 BR geldigheidsduur twee jaar De maximale geldigheidsduur van voor de reisdocumentsoorten tweede paspoort en tweede zakenpaspoort is twee jaar berekend vanaf datum uitgifte. BR geldigheidsduur één jaar Iedere reisdocumentsoort waarbij is aangegeven dat er door beperkingen geen vingerafdrukken zijn afgenomen is, indien sprake is van een tijdelijke verhindering, één jaar geldig gerekend vanaf datum uitgifte. BR Nederlanderschap bij reisdocument Aanvraag reisdocument voor de reisdocumentsoorten nationaal paspoort, Nederlandse identiteitskaart, zakenpaspoort en tweede (zaken)paspoort mag alleen worden uitgevoerd indien aanvrager ten minste de Nederlandse nationaliteit bezit. BR beperking landen Bij aanvraag van een reisdocument vreemdeling of een reisdocument vluchteling moet de clausule van beperking geregistreerd worden (beperking geldt voor land waarvan de houder de nationaliteit bezit). BR reisdocument Molukkers Verstrekken faciliteitenpaspoort mag alleen worden uitgevoerd voor personen die behandeld worden als Nederlander (indicatie behandeld als Nederlander). BR bezit meerdere typen reisdocumenten Aanvraag reisdocument mag niet worden uitgevoerd als de aanvrager: Een faciliteitenpaspoort aanvraagt i.c.m. ieder ander reisdocumentsoort. Een reisdocument vreemdeling aanvraagt i.c.m. ieder ander reisdocumentsoort. Een reisdocument vluchteling aanvraagt i.c.m. met ieder ander reisdocumentsoort. Een Nederlandse identiteitskaart aanvraagt i.c.m. een vreemdelingen-, vluchtelingen- of faciliteitenpaspoort. BRG aanvrager regels BR leeftijd aanvrager reisdocument Aanvraag reisdocument mag alleen worden uitgevoerd als de aanvrager op datum aanvraag de volgende minimale leeftijd heeft: 18 jaar of ouder voor Nationaal paspoort. Zakenpaspoort. Tweede zakenpaspoort. Tweede nationaal paspoort. Faciliteitenpaspoort. Reisdocument vreemdeling. Reisdocument vluchteling. 12 jaar of ouder voor Nederlandse identiteitskaart. BR toestemming ouders of gezaghouders Aanvraag reisdocument mag niet worden uitgevoerd als een aanvrager handelingsonbekwaam is (zie BR-07-11) en er geen toestemming geregistreerd is van alle (gezagh)ouder(s). Pagina: 131 van 187

133 BR aanvrager handelingsonbekwaam Aanvraag reisdocument mag niet worden uitgevoerd indien aanvrager handelingsonbekwaam is (onder curatele of niet voldoen aan aanvraagleeftijd (zie BR-07-09)). BR aanvraag in woonplaats Aanvraag reisdocument mag alleen uitgevoerd worden in de bijhoudingsgemeente van de aanvrager. KUC072 inname reisdocument BRG-07-04: Inname regels BR reisdocument al ingenomen Registeren inname reisdocument mag niet uitgevoerd worden als een reisdocument: Al als ingenomen geregistreerd is; of Al als vermist geregistreerd is. KUC073 registreren vermissing reisdocument BRG vermissing regels BR reisdocument al uit verkeer Registreren vermissing mag niet uitgevoerd worden als een reisdocument Al als vermist geregistreerd is; of Al als ingenomen geregistreerd is Meldingregels (BZM reisdocumenten) KUC071 uitgifte reisdocumenten MRG reisdocument regels MR op signaleringslijst Het BZM-systeem signaleert wanneer een aanvrager voorkomt op de signaleringslijst. MR aanvrager is staatloos Het BZM-systeem signaleert wanneer een aanvrager van een reisdocument staatloos is. MR aanvraag tweede reisdocument Het BZM-systeem signaleert wanneer een aanvrager van een reisdocument een tweede reisdocument van hetzelfde soort aanvraagt. MR lopende naturalisatieverzoek Het BZM-systeem signaleert wanneer een aanvraag reisdocument samenloopt met een aanvraag naturalisatie. MR reisdocument niet meer geldig Het BZM-systeem signaleert wanneer bij een houder een reisdocument geregistreerd is waarvan de datum geldigheid is verstreken. MR reisdocument ingenomen Het BZM-systeem signaleert wanneer van een reisdocument geregistreerd is dat deze is ingenomen. Pagina: 132 van 187

134 KUC072 inname reisdocument MRG inname regels MR geldigheidsdatum niet verstreken Het BZM-systeem signaleert wanneer bij registreren inname reisdocument de geldigheidsdatum niet verstreken is. MR reisdocument vermist Het BZM-systeem signaleert wanneer reisdocument al als vermist is geregistreerd. KUC073 registreren vermissing reisdocument KUC073 registreren vermissing reisdocument kent geen bijbehorende meldingregels Specifieke functionaliteit (BZM reisdocumenten) Geef op elke gesloten wens (G13.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. G13.1 FNC.7.1 keuze: nationaal paspoort Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor nationaal paspoort kan worden aangegeven welke gegevens, buiten de door de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) aangegeven persoonsgegevens, nog meer in het nationaal paspoort kunnen worden opgenomen. D.w.z. dat ten minste geregistreerd kan worden: ~ Optioneel: vermelding naam partner op reisdocument. ~ Optioneel: bijzondere opmaak (keuze voor opnemen land en geboorteplaats en mogelijk andere spelling plaats en/ of registreren titel/predicaat). ~ Optioneel: pseudoniemvermelding. ~ Lengte van verzoeker. ~ Geldigheid reisdocument (maximaal 5 jaar). ~ Registratie van foto, vingerafdrukken en handtekening. ~ Optioneel: nummer vervangend paspoort (indien bijvoorbeeld een visum in het oude paspoort nog geldig is). ~ Optioneel: reden waarom niet aanwezig bij aanvraag. Toelichting: Conform art. 28 lid 3 van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, tenzij zulks om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden gevergd en de betreffende autoriteit van oordeel is dat op andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen over de identiteit, de nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager ; in de praktijk wordt dit vaak opgelost met een mobiel aanvraagstation. ~ Het betreffende proces-verbaal (in het geval van vermissing van het oude reisdocument). ~ Het nummer van het identificerend document. ~ Of de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). Pagina: 133 van 187

135 G13.2 FNC.7.2 keuze: Nederlands identiteitskaart Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor Nederlandse identiteitskaart kan worden aangegeven welke gegevens, buiten de door de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) aangegeven persoonsgegevens, nog meer op de Nederlandse identiteitskaart kunnen worden opgenomen. D.w.z. dat ten minste geregistreerd kan worden: ~ Optioneel: vermelding naam partner op reisdocument. ~ Optioneel: bijzondere opmaak (keuze voor opnemen land en geboorteplaats en mogelijk andere spelling plaats en/ of registreren titel/predicaat). ~ Lengte van verzoeker. ~ Geldigheid reisdocument (maximaal 5 jaar). ~ Registratie van foto, vingerafdrukken en handtekening. ~ Optioneel: reden waarom niet aanwezig bij aanvraag. Toelichting: Conform art. 28 lid 3 van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, tenzij zulks om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden gevergd en de betreffende autoriteit van oordeel is dat op andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen over de identiteit, de nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager ; in de praktijk wordt dit vaak opgelost met een mobiel aanvraagstation. ~ Het betreffende proces-verbaal (in het geval van vermissing van het oude reisdocument). ~ Het nummer van het identificerend document. ~ Of de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). NB: Pseudoniemvermelding is niet mogelijk. G13.3 FNC.7.3 keuze: zakenpaspoort Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor zakenpaspoort kan worden aangegeven welke gegevens, buiten de door de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) aangegeven persoonsgegevens, nog meer op het zakenpaspoort kunnen worden opgenomen. D.w.z. dat er ten minste geregistreerd kan worden: ~ Optioneel: vermelding naam partner op reisdocument. ~ Optioneel: bijzondere opmaak (keuze voor opnemen land en geboorteplaats en mogelijk andere spelling plaats en/ of registreren titel/predicaat). ~ Optioneel: pseudoniemvermelding. ~ Lengte van verzoeker. ~ Geldigheid reisdocument (maximaal 5 jaar). ~ Registratie van foto, vingerafdrukken en handtekening. ~ Optioneel: nummer vervangend paspoort (indien bijvoorbeeld een visum in het oude paspoort nog geldig is). ~ Optioneel: reden waarom niet aanwezig bij aanvraag. Toelichting: Conform art. 28 lid 3 van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, tenzij zulks om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden gevergd en de betreffende autoriteit van oordeel is dat op andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen over de identiteit, de nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager ; in de praktijk wordt dit vaak opgelost met een mobiel aanvraagstation. ~ Het betreffende proces-verbaal (in het geval van vermissing van het oude reisdocument). ~ Het nummer van het identificerend document. ~ Of de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). G13.4 FNC.7.4 keuze: tweede paspoort Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor tweede paspoort kan worden aangegeven welke gegevens, buiten de door de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) aangegeven persoonsgegevens, nog meer op het tweede paspoort kunnen worden opgenomen. D.w.z. dat er ten minste geregistreerd kan worden: ~ Optioneel: vermelding naam partner op reisdocument. Pagina: 134 van 187

136 ~ Optioneel: bijzondere opmaak (keuze voor opnemen land en geboorteplaats en mogelijk andere spelling plaats en/ of registreren titel/predicaat). ~ Optioneel: pseudoniemvermelding. ~ Lengte van verzoeker. ~ Geldigheid reisdocument (maximaal 2 jaar). ~ Registratie van foto, vingerafdrukken en handtekening. ~ Optioneel: nummer vervangend paspoort (indien bijvoorbeeld een visum in het oude paspoort nog geldig is). ~ Optioneel: reden waarom niet aanwezig bij aanvraag. Toelichting: Conform art. 28 lid 3 van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, tenzij zulks om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden gevergd en de betreffende autoriteit van oordeel is dat op andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen over de identiteit, de nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager ; in de praktijk wordt dit vaak opgelost met een mobiel aanvraagstation. ~ Het betreffende proces-verbaal (in het geval van vermissing van het oude reisdocument). ~ Het nummer van het identificerend document. ~ Of de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Reden aanvraag tweede paspoort (zakelijke of beroepsmatige reden aantonen: brief werkgever die staaft dat persoon moet reizen naar zogeheten conflicterende landen of regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat het paspoort zich in verband met een visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt). Het BZM-systeem signaleert bovendien wanneer de aanvrager niet in bezit is van een nationaal paspoort dat nog ten minste zes maanden geldig is (wanneer dit niet het geval is, kan men geen tweede paspoort aanvragen). G13.5 FNC.7.5 keuze: faciliteitenpaspoort Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor faciliteitenpaspoort kan worden aangegeven welke gegevens, buiten de door de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) aangegeven persoonsgegevens, nog meer op het faciliteitenpaspoort kunnen worden opgenomen. D.w.z. dat er ten minste geregistreerd kan worden: ~ Optioneel: vermelding naam partner op reisdocument. ~ Optioneel: bijzondere opmaak (keuze voor opnemen land en geboorteplaats en mogelijk andere spelling plaats en/ of registreren titel/predicaat). ~ Optioneel: pseudoniemvermelding. ~ Lengte van verzoeker. ~ Geldigheid reisdocument (maximaal 5 jaar). ~ Registratie van foto, vingerafdrukken en handtekening. ~ Optioneel: nummer vervangend paspoort (indien bijvoorbeeld een visum in het oude paspoort nog geldig is). ~ Optioneel: reden waarom niet aanwezig bij aanvraag. Toelichting: Conform art. 28 lid 3 van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, tenzij zulks om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden gevergd en de betreffende autoriteit van oordeel is dat op andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen over de identiteit, de nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager ; in de praktijk wordt dit vaak opgelost met een mobiel aanvraagstation. ~ Het betreffende proces-verbaal (in het geval van vermissing van het oude reisdocument). ~ Het nummer van het identificerend document. ~ Of de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Reden aanvraag tweede paspoort (zakelijke of beroepsmatige reden aantonen: brief werkgever die staaft dat persoon moet reizen naar zogeheten conflicterende landen of regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat het paspoort zich in verband met een visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt). Pagina: 135 van 187

137 Het BZM-systeem signaleert bovendien wanneer de aanvrager niet de status heeft behandeld als Nederlander. G13.6 FNC.7.6 keuze: reisdocument vreemdeling Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor reisdocument vreemdeling kan worden aangegeven welke gegevens, buiten de door de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) aangegeven persoonsgegevens, nog meer op het reisdocument vreemdeling kunnen worden opgenomen. D.w.z. dat er ten minste geregistreerd kan worden: ~ Optioneel: vermelding naam partner op reisdocument. ~ Optioneel: bijzondere opmaak (keuze voor opnemen land en geboorteplaats en mogelijk andere spelling plaats en/ of registreren titel/predicaat). ~ Lengte van verzoeker. ~ Geldigheid reisdocument (maximaal de geldigheid van de verblijfsvergunning (max. 5 jaar)). ~ Registratie van foto, vingerafdrukken en handtekening. ~ Optioneel: nummer vervangend paspoort (indien bijvoorbeeld een visum in het oude paspoort nog geldig is). ~ Optioneel: reden waarom niet aanwezig bij aanvraag. Toelichting: Conform art. 28 lid 3 van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, tenzij zulks om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden gevergd en de betreffende autoriteit van oordeel is dat op andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen over de identiteit, de nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager ; in de praktijk wordt dit vaak opgelost met een mobiel aanvraagstation. ~ Het betreffende proces-verbaal (in het geval van vermissing van het oude reisdocument). ~ Of de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Reden aanvraag tweede paspoort (zakelijke of beroepsmatige reden aantonen: brief werkgever die staaft dat persoon moet reizen naar zogeheten conflicterende landen of regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat het paspoort zich in verband met een visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt). Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem bij de keuze voor reisdocument vreemdeling ten minste: ~ Automatische registratie van het nummer van het identificerend document. ~ Automatische registratie clausule van beperking (beperking geldt voor land waar de vreemdeling vandaan komt). ~ Registratie dat het toestemmingsformulier is ingevuld en verstuurd. ~ Registratie dat toestemming is gevraagd door aanvrager bij de eigen autoriteit (inclusief eventuele weigering). G13.7 FNC.7.7 keuze: reisdocument vluchteling Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor reisdocument vluchteling kan worden aangegeven welke gegevens, buiten de door de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) aangegeven persoonsgegevens, nog meer op het reisdocument vluchteling kunnen worden opgenomen. D.w.z. dat er ten minste geregistreerd kan worden: ~ Optioneel: vermelding naam partner op reisdocument. ~ Optioneel: bijzondere opmaak (keuze voor opnemen land en geboorteplaats en mogelijk andere spelling plaats en/ of registreren titel/predicaat). ~ Lengte van verzoeker. ~ Geldigheid reisdocument (maximaal de geldigheid van de verblijfsvergunning (max. 5 jaar)). ~ Registratie van foto, vingerafdrukken en handtekening. ~ Optioneel: nummer vervangend paspoort (indien bijvoorbeeld een visum in het oude paspoort nog geldig is). ~ Optioneel: reden waarom niet aanwezig bij aanvraag. Pagina: 136 van 187

138 Toelichting: Conform art. 28 lid 3 van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, tenzij zulks om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden gevergd en de betreffende autoriteit van oordeel is dat op andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen over de identiteit, de nationaliteit en de verblijfstitel van de aanvrager ; in de praktijk wordt dit vaak opgelost met een mobiel aanvraagstation. ~ Het betreffende proces-verbaal (in het geval van vermissing van het oude reisdocument). ~ Of de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Reden aanvraag tweede paspoort (zakelijke of beroepsmatige reden aantonen: brief werkgever die staaft dat persoon moet reizen naar zogeheten conflicterende landen of regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat het paspoort zich in verband met een visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt). Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem bij de keuze voor reisdocument vreemdeling ten minste: ~ Automatische registratie van het nummer van het identificerend document. ~ Automatische registratie clausule van beperking (beperking geldt voor land waar de vreemdeling vandaan komt). ~ Registratie dat het toestemmingsformulier is ingevuld en verstuurd. G13.8 FNC.7.9 koppeling met aanvraagstation Het BZM-systeem ondersteunt een koppeling met het RAAS (zie ook ) voor het registreren van ten minste: ~ De foto. ~ De handtekening (of indicatie niet in staat te tekenen). ~ De vingerafdrukken (of indicatie van beperking of door leeftijd geen vingerafdrukken nodig). NB: Het aanvraagstation (RAAS) is een (web)applicatie (met eigen autorisatie) die thans apart ingevuld wordt. Het is de wens om vanuit het BZM-systeem volledig geïntegreerd over de mogelijkheden te beschikken welke het RAAS biedt. De gebruiker hoeft dan m.a.w. niet te wisselen tussen schermen om de volledige functionaliteit ten aanzien van reisdocumenten uit te voeren. G13.9 FNC.7.10 controle leeftijdsgrenzen Het BZM-systeem signaleert wanneer, als gevolg van de leeftijd van de verzoeker, toestemming nodig is van gezaghouder(s). Voor een identiteitskaart is tot 12 jaar toestemming en handtekening nodig van de gezaghouder(s), voor alle overige documenten geldt de leeftijd van 18 jaar. G13.10 FNC.7.11 controle en signaal indien reisdocument ingenomen moet worden Et BZM-systeem signaleert wanneer de aanwezige Nederlandse reisdocumenten ingenomen moeten worden. Als een Nederlands reisdocument op het moment van de aanvraag is verlopen, dient het direct te worden ingenomen. G13.11 FNC.7.12 controle en signaal combinatie van reisdocument Het BZM-systeem signaleert wanneer een aangevraagd reisdocument niet aangevraagd mag worden omdat de combinatie van een aanwezig (en geldig) reisdocument dit niet toelaat. Niet toegestane combinaties (van geldige reisdocumenten) zijn: ~ Twee gelijke reisdocumenten (nationale paspoorten, zakenpaspoorten, faciliteitenpaspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, reisdocumenten vreemdeling/vluchteling) ~ Faciliteitenpaspoort en een ander soort reisdocument. ~ Reisdocument vreemdeling/vluchteling en een ander soort reisdocument. G13.12 FNC.7.14 spoedaanvraag aangevraagd door burger of gemeente Het BZM-systeem ondersteunt dat aangegeven kan worden of de spoedaanvraag door de persoon is aangevraagd of door de gebruiker (dit heeft gevolgen voor de prijs van het product). Pagina: 137 van 187

139 G13.13 FNC.7.15 controle geldigheid aangevraagd reisdocument Het BZM-systeem signaleert wanneer de ingevoerde geldigheid van het aangevraagde reisdocument niet akkoord is. De voorwaarden t.a.v. geldigheid zijn: ~ Maximaal 5 jaar Nationaal paspoort. Nederlands identiteitskaart. Zakenpaspoort. Faciliteitenpaspoort. Reisdocument vreemdeling (verblijfsvergunning onbepaalde tijd). Reisdocument vluchteling (verblijfsvergunning onbepaalde tijd). ~ Maximaal 2 jaar Tweede paspoort. Tweede zakenpaspoort. ~ Maximaal 1 jaar: Indien in het aanvraagstation (RAAS) is aangegeven dat door beperkingen geen vingerafdrukken kunnen worden afgenomen. ~ Maximaal de geldigheid van de verblijfsvergunning/verblijfstitel (max. van 5 jaar): Reisdocument vreemdeling (verblijfsvergunning bepaalde tijd). ~ Maximaal de geldigheid van de verblijfsvergunning/verblijfstitel (max. van 3 jaar): Reisdocument vluchteling (verblijfsvergunning bepaalde tijd). G13.14 FNC.7.16 vaststelling aanspraak formulier (C1) Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van de vaststelling aanspraakformulier C1 (toestemming IND bij aanvraag reisdocument vreemdeling); dit geldt ook voor staatloze vreemdelingen. G13.15 FNC.7.17 verblijfsdocumenten opvragen bij BVV Het BZM-systeem ondersteunt het bevragen van de BVV (zie ) om gegevens van verblijfsdocumenten van vreemdelingen en vluchtelingen op te vragen: de nummers en geldigheid van de verblijfsdocumenten worden automatisch vanuit de BVV gehaald o.b.v. de V-nummer van vreemdelingen. G13.16 FNC.7.18 registratie inlevering / inname Het BZM-systeem ondersteunt dat geregistreerd kan worden dat reisdocumenten zijn ingeleverd / ingenomen en eventueel ongeldig gemaakt teruggeven. Daarbij kan ten minste geregistreerd worden: ~ Datum. ~ Reisdocumentnummer. ~ Houder reisdocument (BSN). ~ Betrokken ambtenaar. ~ Gemeente van ingeleverd / ingenomen en eventueel ongeldig gemaakt teruggeven reisdocumenten (via C3 formulier). G13.17 FNC.7.19 afdrukken bewijs van inlevering Het BZM-systeem ondersteunt het afdrukken van bewijzen van inlevering (of inname) van oude reisdocumenten (C3 formulier). G13.18 FNC.7.20 controle op signaleringslijst Het BZM-systeem signaleert wanneer de aanvrager voorkomt op de signaleringslijst; deze signalering is niet van toepassing bij aanvragen van Nederlandse identiteitskaarten. Pagina: 138 van 187

140 G13.19 FNC.7.21 kunnen aanhouden aanvraag Het BZM-systeem ondersteunt dat aanvragen van reisdocumenten aangehouden kunnen worden. Het registreren van de aanvraag vindt in dat geval volledig plaats maar wacht (bijvoorbeeld) op antwoord van de IND of BZ. Zodra antwoord is ontvangen worden aangehouden aanvragen doorgezet. G13.20 FNC.7.22 bewaking aangehouden verzoeken Het BZM-systeem signaleert wanneer een aangehouden aanvraag langer dan de daarvoor ingestelde termijn aangehouden is. De termijn is per product / proces (zaaktype) door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst instelbaar (CRUD). G13.21 FNC.7.23 aanschrijven indien reisdocument verloopt Het BZM-systeem signaleert wanneer reisdocumenten verlopen, incl. de vervaardiging van aanschrijvingsberichten aan personen. De aanschrijvingstermijn is per product / proces (zaaktype) door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst instelbaar (CRUD). Het BZM-systeem ondersteunt tevens aanschrijving van personen die over zes maanden 14 jaar worden dat ze tot hun verjaardag een identiteitskaart tegen gereduceerd tarief kunnen aanschaffen. G13.22 FNC.7.24 kennisgeving aan NSIS bij vermissing Het BZM-systeem ondersteunt de (automatische) verzending van kennisgevingen aan de NSIS (KLPD / Centrale Recherche Informatiedienst) na het registreren van de vermissing van een reisdocument. G13.23 FNC.7.25 bijwerking van negatief reisdocumentenregister Het BZM-systeem ondersteunt de (automatische) bijwerking van het negatieve reisdocumentenregister indien een reisdocument als vermist wordt geregistreerd. G13.24 FNC.7.27 ontvangst reisdocument aanvraag uit andere gemeente Het BZM-systeem ondersteunt dat een reisdocument dat in een andere gemeente is aangevraagd en ter uitreiking is toegestuurd aan de nieuwe gemeente (waar de persoon ondertussen heen is verhuisd) kan worden geregistreerd ter uitreiking, waarbij ten minste kan worden geregistreerd: ~ Reisdocumentgegevens (nummer en soort en geldigheid). ~ Termijn waarbinnen het reisdocument moet worden uitgereikt. ~ In te leveren oude reisdocumenten. ~ Gemeente van aanvraag. ~ Persoonsgegevens van aanvrager (BSN). ~ Wanneer op welke wijze de persoon is aangeschreven. Na uitreiking wordt een kennisgeving aan de aanvraaggemeente gestuurd. G13.25 FNC.7.28 vermissing Het BZM-systeem ondersteunt dat vermissingen kunnen worden geregistreerd (kan ook digitaal worden ontvangen van de politie). Het BZM-systeem ondersteunt dat het juiste formulier (C2) ingevuld kan worden met de bekende gegevens; het formulier wordt opgeslagen bij de zaak en kan worden afgedrukt om mee te geven aan de klant. Daarbij kan ten minste geregistreerd worden: ~ BSN. ~ Gegevens reisdocument (nummer, geldigheid, type). ~ Gegevens vermissing (wanneer, waar, hoe), incl. reden van vermissing (i.v.m. opname signaleringslijst). ~ Proces-verbaal gegevens (datum, naam, nummer, plaats opmaak). ~ Handtekeningen. Na het registreren van de vermissing worden kennisgevingen verstuurd. Pagina: 139 van 187

141 G13.26 FNC.7.30 registratie elders uitgereikt reisdocument Het BZM-systeem ondersteunt dat geregistreerd kan worden dat een reisdocument op een andere locatie is uitgereikt en dat, indien noodzakelijk, een documentindicatie geplaatst kan worden. Indien de persoon niet woonachtig is in Nederland maar wel in de RNI bekend is, moet een documentindicatie worden geplaatst. G13.27 FNC.7.31 opmaak conform besluit Het BZM-systeem ondersteunt dat de gegevens worden verzameld ten behoeve van de juiste opmaak van reisdocumenten op basis van de PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland). G13.28 FNC.7.32 toestemmingsformulier ouders / gezaghouder Het BZM-systeem ondersteunt de invulling van toestemmingsformulieren van de ouders / gezaghouder(s)/curator. G13.29 FNC.7.33 controle Nederlandse nationaliteit Het BZM-signaleert wanneer verzoeker niet de Nederlandse nationaliteit heeft in het geval van: ~ Nationaal paspoort. ~ Nederlands identiteitskaart. ~ Zakenpaspoort. ~ Tweede (zaken)paspoort. G13.30 FNC.7.34 signaal en formulier aan BRP Het BZM-systeem ondersteunt het invullen en verzenden van het modelformulier verzoek tot signalering op grond van artikel 24b van de Paspoortwet aan de BPR dat een persoon binnen een bepaalde (instelbare) termijn tijd meer dan een bepaald (instelbaar) aantal keer een aanvraag heeft gedaan voor een reisdocument. De betreffende termijn en het maximale aantal keer ( parameters ) zijn door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst in te stellen (CRUD). Het BZM-systeem signaleert wanneer iemand binnen deze ingestelde termijn meer dan het ingestelde aantal keer een nieuw reisdocument aanvraagt. G13.31 FNC.7.35 document is uitgereikt Het BZM-systeem ondersteunt dat bij het aanvraagstation (RAAS, zie ook ) ) geadministreerd wordt dat een reisdocument is uitgereikt. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ BSN. ~ Reisdocumentnummer. ~ Datum uitreiking. NB: Dit is alleen van toepassing als de gemeente die het reisdocument heeft uitgereikt ook de gemeente is waar de aanvraag is gedaan. Als een andere gemeente de uitreiking doet, verzend deze aan de gemeente waar de aanvraag is gedaan een kennisgeving dienaangaande (zie FNC.7.39 kennisgeving aan aanvraaggemeente). G13.32 FNC.7.36 melding gevonden reisdocument Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van gevonden reisdocumenten. Indien een teruggevonden reisdocument als vermist is geregistreerd (in de BRP), genereert de module een modelformulier C4. G13.33 FNC.7.37 actualiseren signalering Het BZM-systeem signaleert wanneer belemmering verstrekking reisdocumenten bij een persoon kan c.q. moet worden geplaatst of verwijderd. G13.34 FNC.7.38 registreren in bezit zijnde reisdocumenten Het BZM-systeem ondersteunt dat nog niet eerder bekende reisdocumenten kunnen worden geregistreerd. Pagina: 140 van 187

142 G13.35 FNC.7.39 kennisgeving aan aanvraaggemeente Het BZM-systeem ondersteunt dat, indien de uitreikgemeente niet de aanvraaggemeente is van het reisdocument, een kennisgeving aan de aanvraaggemeente wordt verstuurd dat het reisdocument is uitgereikt. De aanvraaggemeente zal bij het RAAS (van de aanvraaggemeente) moeten administreren dat het reisdocument is uitgereikt. G13.36 FNC.7.40 registratie dat reisdocument uitgereikt wordt bij andere gemeente Het BZM-systeem ondersteunt dat geregistreerd kan worden dat reisdocumenten bij een andere gemeente uitgereikt worden. Daarbij kan ten minste geregistreerd worden: ~ Reisdocumentnummer. ~ BSN. ~ Uitreikgemeente. ~ Datum verstuurd (overgedragen) aan gemeente. G13.37 FNC.7.41 toestemming curator Het BZM-systeem ondersteunt het invullen en afdrukken van toestemmingsformulieren voor de curator t.b.v. personen onder curatele bij de aanvraag van een nationaal paspoort. G13.38 FNC.7.42 reden niet verschijnen vastleggen Het BZM-systeem ondersteunt dat als de aanvrager niet persoonlijk bij het indienen van de aanvraag is verschenen, de reden wordt uitgevraagd/vastgelegd en in de aanvraag vermeld. G13.39 FNC.7.43 berekenen geldigheidsdatum reisdocument Het BZM-systeem ondersteunt dat op basis van de bekende gegevens de geldigheidsdatum van reisdocumenten wordt berekend; deze datum is overschrijfbaar door gebruikers. G13.40 FNC.7.44 toestemmingsformulier verwerken Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van binnengekomen toestemmingsformulieren. Daarbij kan ten minste geregistreerd worden: ~ Datum ontvangst. ~ BSN kind. ~ BSN gezaghouder / curator die toestemming verleent. ~ Type document. G13.41 FNC.7.45 controle aanwezigheid toestemmingsformulier Het BZM-systeem ondersteunt de controle of er n.a.v. een verzoek of een aanvraag al toestemmingsformulieren zijn geregistreerd. De gegevens van het toestemmingsformulier worden gebruikt bij de aanvraag of het verzoek. Als het toestemmingsformulier ouder is dan een bepaalde termijn (deze is door functioneel beheerders van Aanbestedende dienst in te stellen) kan het toestemmingsformulier niet gebruikt worden. G13.42 FNC reisdocument >11 jaar geleden afgegeven Het BZM-systeem ondersteunt dat reisdocumenten die langer dan 11 jaar geleden zijn afgegeven en geregistreerd in de BRP uit de BRP verwijderd worden. Het BZM-systeem toont hiertoe periodiek (de periodiciteit is door de functioneel beheerders van Aanbestedende dienst in te stellen) welke reisdocumenten in aanmerking komen om geschoond te worden van de BRP (deze functionaliteit is echter ook te allen tijde handmatig op te roepen). Daarbij wordt ten minste getoond: ~ BSN. ~ Reisdocumentnummer. ~ Geldigheid reisdocument. Pagina: 141 van 187

143 Vanuit dit overzicht kunnen gebruikers op eenvoudige wijze de te schonen reisdocumenten selecteren om geschoond te worden van de BRP. Door functioneel beheerders van Aanbestedende dienst is ook in te stellen dat dit automatisch plaatsvindt) BZM rijbewijzen Bedrijfsregels (BZM rijbewijzen) KUC081 uitgifte rijbewijs BRG rijbewijs aanvraag regels BR minimumleeftijd voor rijbewijs Een persoon mag alleen aanvraag voor rijbewijs doen: Bromfietsrijbewijs: indien persoon op de aanvraagdatum ten minste 16 jaar is; Rijbewijs personenauto: indien persoon op de aanvraagdatum a) ten minste 18 jaar is of b) ten minste 17 jaar is en in het bezit is van een begeleiderspas; Alle overige rijbewijzen: indien persoon op de aanvraagdatum ten minste 18 jaar is. BR aanvrager is ingezetene Aanvraag voor rijbewijs mag alleen worden uitgevoerd als persoon ingezetene is in de feitgemeente. BR aanvrager woont in Nederland minstens 185 dagen Aanvraag voor rijbewijs mag alleen worden uitgevoerd als aanvrager minstens 185 dagen in Nederland woont in een periode van één jaar onmiddellijk voorafgaand aan aanvraagdatum. BR Nederlandse of EU nationaliteit of geldige verblijfsvergunning Aanvraag voor rijbewijs mag alleen worden uitgevoerd als persoon: De Nederlandse nationaliteit bezit; of Een EG / EER / Zwitserse nationaliteit bezit; of Rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met d en l van de Vreemdelingenwet. BR gegronde reden uitzondering aanvraag rijbewijs Regels BR-08-02, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. KUC082 onderhouden rijbewijs BRG-08-02: Rijbewijs vernieuwen regels BR minimumleeftijd voor rijbewijs Een persoon mag alleen aanvraag voor rijbewijs doen: Bromfietsrijbewijs: indien persoon op de aanvraagdatum ten minste 16 jaar is (); Rijbewijs personenauto: indien persoon op de aanvraagdatum a) ten minste 18 jaar is of b) ten minste 17 jaar is en in het bezit is van een begeleiderspas; Alle overige rijbewijzen: indien persoon op de aanvraagdatum ten minste 18 jaar is. BR aanvrager is ingezetene Aanvraag voor rijbewijs mag alleen worden uitgevoerd als persoon ingezetene is in de feitgemeente. BR Nederlandse of EU nationaliteit of geldige verblijfsvergunning Aanvraag voor rijbewijs mag alleen worden uitgevoerd als persoon: Pagina: 142 van 187

144 De Nederlandse nationaliteit bezit; of Een EG / EER / Zwitserse nationaliteit bezit; of Rechtmatig in Nederland verblijft als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met d en l van de Vreemdelingenwet. BR gegronde reden uitzondering aanvraag rijbewijs Regels BR-08-02, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. KUC084 registreren vermissing rijbewijs BRG rijbewijs vermist regels BR proces-verbaalnummer bekend Een vermissing mag alleen worden geregistreerd, als het proces-verbaalnummer bekend is Meldingregels (BZM rijbewijzen) KUC081 uitgifte rijbewijs MRG rijbewijs aanvraag meldingen MR signaal bij leeftijd meer dan 65 Het BZM-systeem signaleert wanneer aanvrager 65 jaar of ouder is op de datum van de aanvraag van rijbewijs. Toelichting: Voor deze personen is de maximale geldigheid van het rijbewijs vijf jaar. KUC082 onderhouden rijbewijs MRG rijbewijs aanvraag meldingen MR signaal bij leeftijd meer dan 65 Het BZM-systeem signaleert wanneer aanvrager 65 jaar of ouder is op de datum van de aanvraag van rijbewijs. Toelichting: Voor deze personen is de maximale geldigheid van het rijbewijs vijf jaar. KUC084 registreren vermissing rijbewijs KUC084 registreren vermissing rijbewijs kent geen bijbehorende meldingregels Specifieke functionaliteit (BZM rijbewijzen) Geef op elke gesloten wens (G14.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Pagina: 143 van 187

145 Eerste afgifte rijbewijs G14.1 FNC keuze voor: eerste afgifte rijbewijs Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor eerste afgifte rijbewijs ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren correspondentieadres (bij indicatie VOW e.d.). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. G14.2 FNC zaak (eerste afgifte rijbewijs) Het BZM-systeem ondersteunt bij eerste afgifte rijbewijs ten minste geregistreerd wordt: ~ Correspondentie adres (bij indicatie VOW e.d.). ~ Optioneel: titel/predicaat (indien gewenst op rijbewijs). ~ Optioneel: naam partner (indien gewenst op rijbewijs). ~ Spoedaanvraag J/N. ~ Datum afgifte. ~ [Optioneel:] telefoonnummer en/of adres. Vernieuwing rijbewijs G14.3 FNC keuze voor: vernieuwing rijbewijs (door einde geldigheid) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor vernieuwing rijbewijs (door einde geldigheid) ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Registreren van oude (in te leveren) rijbewijs en controle dat het nummer overeenkomt met het bij de RDW bekende nummer voor dat rijbewijs. ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. NB: Een aanvraag voor vernieuwing is alleen mogelijk als het vorige rijbewijs na 30 juni 1985 is afgegeven. G14.4 FNC keuze voor: categorie uitbreiding van het rijbewijs Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor categorie uitbreiding van het rijbewijs ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. G14.5 FNC keuze voor: vernieuwing door diefstal / verlies Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor vernieuwing door diefstal / verlies ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Keuze kunnen aangeven vernieuwing door diefstal of verlies. ~ Proces-verbaal en proces-verbaal nummer en -datum. Pagina: 144 van 187

146 ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. ~ Optioneel: verklaring van geschiktheid. NB: Bij vermissing/diefstal kan men kiezen voor aanvraag van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan het verloren gegane document (verklaring van geschiktheid niet nodig) of aanvraag van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur opnieuw ingaat (veelal 10 jaar); in dat laatste geval is doorgaans wel een verklaring van geschiktheid nodig. G14.6 FNC keuze voor: (afgifte na) partiële ongeldigheidverklaring Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor (afgifte na) partiële ongeldigheidverklaring ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Registratie van oude (in te leveren) rijbewijs en controle dat het nummer overeenkomt met het bij de RDW bekende nummer voor dat rijbewijs. ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. G14.7 FNC keuze voor: herafgifte (na opheffing ongeldig verklaring) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor herafgifte (na opheffing ongeldig verklaring) ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Registratie van oude (in te leveren) rijbewijs en controle dat het nummer overeenkomt met het bij de RDW bekende nummer voor dat rijbewijs (indien rijbewijs niet eerder was ingenomen). ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. Als het rijbewijs volledig ongeldig is en er is geen geldige VVG en/of VVR geregistreerd, dan is herafgifte niet mogelijk (m.u.v. rijbewijs AM). G14.8 FNC zaak (vernieuwing rijbewijs) Het BZM-systeem ondersteunt bij vernieuwing rijbewijs ten minste geregistreerd wordt: ~ Optioneel: titel/predicaat (indien gewenst op rijbewijs). ~ Optioneel: naam partner (indien gewenst op rijbewijs). ~ Spoedaanvraag J/N. ~ Reden vernieuwing (einde geldigheid, verlies/diefstal, herafgifte, partiële ongeldigheid). ~ Oud rijbewijsnummer. ~ Datum inlevering oud rijbewijs. ~ [Optioneel:] telefoonnummer en/of adres. Vervanging rijbewijs G14.9 FNC keuze voor: vervanging rijbewijs (beschadiging / onleesbaarheid) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor vervanging rijbewijs (beschadiging / onleesbaarheid) ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). Pagina: 145 van 187

147 ~ Kunnen aangeven vervanging door beschadiging of onleesbaarheid. ~ Registratie van oude (in te leveren) rijbewijs en controle dat het nummer overeenkomt met het bij de RDW bekende nummer voor dat rijbewijs. ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. G14.10 FNC keuze voor: vervanging rijbewijs (verlies / diefstal) Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor vervanging rijbewijs (beschadiging / onleesbaarheid) ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Kunnen aangeven dat de aanvraag een spoedaanvraag betreft (standaard: geen spoed). ~ Kunnen aangeven vervanging door verlies of diefstal. ~ Registratie van proces-verbaal nummer en proces-verbaal en -datum. ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. G14.11 FNC zaak (vervanging rijbewijs) Het BZM-systeem ondersteunt bij vervanging rijbewijs ten minste geregistreerd wordt: ~ Optioneel: titel/predicaat (indien gewenst op rijbewijs). ~ Optioneel: naam partner (indien gewenst op rijbewijs). ~ Spoedaanvraag J/N. ~ Reden vervanging (verlies/diefstal, onleesbaar/beschadigd). ~ Oud rijbewijsnummer. ~ Datum inlevering oud rijbewijs. ~ [Optioneel:] telefoonnummer en/of adres. Omwisselen rijbewijs G14.12 FNC keuze voor: omwisselen (buitenlands / oud-linnen / militair) rijbewijs Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor omwisselen (buitenlands / oud-linnen / militair) rijbewijs ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermelding naam partner op rijbewijs. ~ Registratie van oude (in te leveren) rijbewijs en controle of het nummer van het in te leveren oudlinnen rijbewijs datgene is wat bij de RDW bekend is. ~ Registratie en controle van de militaire rijvaardigheidsverklaring. ~ Registratie en controle van een medische verklaring van geschiktheid (niet ouder dan één jaar). ~ Bij buitenlands rijbewijs: vertaling (door een beëdigd vertaler) van het rijbewijs of verklaring van de buitenlandse ambassade of consulaat als dit vreemde lettertekens bevat, bijvoorbeeld Griekse of Japanse. ~ Bij buitenlands rijbewijs (bij een rijbewijs dat is vermist of gestolen of waarvan de datum van geldigheid is verlopen): registratie van een verklaring van geen bezwaar tot omwisseling van het rijbewijs van de afgevende autoriteit. ~ Registratie dat de omwisseling van het rijbewijs gebaseerd is op de 30% regeling. ~ Registratie dat de omwisseling van een geprivilegieerde is. ~ [Optioneel:] registreren telefoonnummer en/of adres. NB: spoedaanvraag is niet mogelijk Pagina: 146 van 187

148 G14.13 FNC zaak (omwisselen rijbewijs) Het BZM-systeem ondersteunt bij omwisselen rijbewijs ten minste geregistreerd wordt: ~ Optioneel: titel/predicaat (indien gewenst op rijbewijs). ~ Optioneel: naam partner (indien gewenst op rijbewijs). ~ Oud rijbewijsnummer. ~ Datum inlevering oud rijbewijs. ~ Rijvaardigheidsverklaring(en) (buitenlands rijbewijs). ~ Bij buitenlands rijbewijs: medische verklaring van geschiktheid (niet ouder dan één jaar). ~ Bij buitenlands rijbewijs: vertaling (door een beëdigd vertaler) van het rijbewijs of verklaring van de buitenlandse ambassade of consulaat als dit vreemde lettertekens bevat, bijvoorbeeld Griekse of Japanse. ~ Bij buitenlands rijbewijs: vrklaring van geen bezwaar tot omwisseling van het rijbewijs van de afgevende autoriteit (indien het in te wisselen rijbewijs vermist, gestolen of verlopen is). ~ Verklaring dat de omwisseling van het rijbewijs gebaseerd is op de 30% regeling. ~ [Optioneel:] telefoonnummer en/of adres. Logistieke handelingen rijbewijs G14.14 FNC keuze voor: registreren vermissing Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor registreren vermissing ten minste: ~ Zoeken verzoeker (in BRP en CRB). ~ Registreren titel/predicaat. ~ Registreren vermissing. ~ Registreren proces-verbaal nummer en -datum en vastleggen van het proces-verbaal in de zaak. Na het vastleggen van de vermissing kan voor het proces nog de volgende stappen plaatsvinden: registreren verzoek als zaak. G14.15 FNC keuze voor: registreren ontvangst / teruggave / doorzending Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor registreren ontvangst / teruggave / doorzending (rijbewijs hoeft niet eerst als vermist te zijn geregistreerd) afhankelijk van de situatie de registratie van ten minste: ~ Datum ontvangst. ~ Datum teruggave. ~ Datum doorzending. ~ Ontvangende partij. ~ Vindplaats. ~ Naam ambtenaar. ~ Rijbewijsnummer. Het gevonden rijbewijs wordt gesignaleerd bij het CRB of afgemeld bij het CRB (teruggave). Van ontvangen rijbewijzen los van vernieuwing of vervanging wordt een eigen zaak gemaakt. Deze rijbewijzen worden of doorgezonden, teruggegeven of vernietigd. G14.16 FNC keuze voor: registreren ongeldigverklaring Het BZM-systeem ondersteunt bij de keuze voor registreren ongeldigverklaring de registratie van ten minste: ~ Datum ongeldigverklaring. ~ Soort ongeldigverklaring. ~ Naam ambtenaar. ~ Instantie die ongeldig verklaart. ~ Betreffende categorie(en). Pagina: 147 van 187

149 ~ Vrijwillige afstand (J/N). Het CRB wordt vervolgens bijgewerkt met de ongeldig verklaarde gegevens. Het BZM-systeem ondersteunt bovendien dat een beschikking van de ongeldig verklaring kan worden vervaardigd en afgedrukt. G14.17 FNC zaak (logistieke handelingen rijbewijs) Het BZM-systeem ondersteunt bij logistieke handelingen rondom rijbewijzen ten minste geregistreerd wordt: ~ In geval van vermissing: Indicatie dat het rijbewijs vermist/gestolen is. Rijbewijsnummer. Proces-verbaal en proces-verbaal nummer en -datum. Datum melding vermissing/diefstal. ~ In geval van ontvangen/doorsturen/teruggeven: Datum ontvangst (indien ontvangen). Datum teruggave (indien teruggegeven). Datum doorzending (indien doorgezonden). Ontvangende partij (indien doorgezonden of teruggegeven). Vindplaats (indien ontvangen). Naam ambtenaar. Rijbewijsnummer. ~ In geval van ongeldig verklaren: Datum ongeldigverklaring. Periode ongeldigverklaring. Naam ambtenaar. Instantie die ongeldig verklaart. Betreffende categorie(en). Datum melding CRB. Datum beschikking. Beschikking. Algemeen / overig G14.18 FNC.8.1 keuze voor product en/of dienst (rijbewijzen) Het BZM-systeem ondersteunt de mogelijkheid om het betreffende product / proces (de situatie die van toepassing is) te selecteren een combinatie van producten / processen wordt ook ondersteund. Al naar gelang het geselecteerde, worden te tonen c.q. te registreren gegevens en andere relevante aspecten aangepast conform het betreffende zaaktype. G14.19 FNC.8.7 zoeken in het CRB Het BZM-systeem ondersteunt het zoeken naar rijbewijsinformatie in het CRB (zie ook ) o.b.v. geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, rijbewijsnummer, A-nummer en BSN. Dit is zowel zelfstandig aan te roepen als te gebruiken direct na het registreren van de verzoeker. In dat geval wordt de verzoeker eerst gezocht in de BRP (identificatie van de verzoeker), waarna met dezelfde gegevens direct hierna automatisch gezocht wordt in het CRB. G14.20 FNC.8.8 signaal (mogelijke blokkering) indien belemmeringen gemeld vanuit het CRB Het BZM-systeem signaleert wanneer vanuit het CRB (zie ook ) belemmeringen worden gegeven bij de keuze voor een bepaald product en/of dienst. Bij blokkerende CRB meldingen kan het aanvraagformulier niet verder ingevuld worden. Pagina: 148 van 187

150 G14.21 FNC.8.9 signaal (en blokkade) indien geen rechtmatig / bestendig verblijf Het BZM-systeem signaleert wanneer verzoekers geen rechtmatig of bestendig verblijf hebben. Het bestendig verblijf signaal is niet van toepassing bij vervanging en vernieuwing van het rijbewijs en omwisseling van een rijbewijs van een EU/EVA burger. Het rechtmatig verblijf signaal is niet van toepassing bij vervanging van het rijbewijs en omwisseling van een rijbewijs van een EU/EVA burger. In de beide gevallen is de melding signalerend (verzoek kan niet verder afgehandeld worden) tenzij de gebruiker besluit het verzoek toch in behandeling te nemen). Hiertoe moet de gebruiker aan kunnen geven het verzoek toch in behandeling te nemen (dit wordt dan geregistreerd) en is deze verplicht de reden op te geven waarom het verzoek toch in behandeling wordt genomen. G14.22 FNC.8.10 signaal bij leeftijd > 70 Het BZM-systeem signaleert wanneer verzoekers 70 jaar of ouder zijn en het rijbewijs verloopt op of na de 70ste verjaardag. NB: Bij de eerste afgifte moet ongeacht de leeftijd altijd een VVG worden aangevraagd. G14.23 FNC.8.11 gebruik maken van aanvraagformulier CRB Het BZM-systeem ondersteunt dat het aanvraagformulier van het CRB gebruikt en ingevuld kan worden (conform het model van het CRB). Via het BZM-systeem worden de in te vullen velden op het betreffende aanvraagformulier gevuld. De in te vullen gegevens zijn afkomstig van zowel de BRP als het CRB, alsmede in het BZM-systeem aangevulde gegevens. NB.: Indien de RDW een blokkerende melding heeft afgegeven (via het CRB), zal geen aanvraagnummer worden verstrekt en kan het verzoek niet ingewilligd worden. G14.24 FNC.8.12 afdrukken aanvraagformulier CRB Het BZM-systeem ondersteunt het afdrukken van het ingevulde CRB aanvraagformulier. G14.25 FNC.8.13 afdrukken verklaring afstand categorie Het BZM-systeem ondersteunt de vervaardiging van afstandsverklaringen categorieën van een rijbewijs conform de betreffende standaardmodellen van de RDW: standaardmodel RDW 3 E 0398b (afstandsverklaring cat. Nederlands rijbewijs) en standaardmodel RDW 3 E 0399b (afstandsverklaring cat. buitenlands rijbewijs) 18. NB: Dit is niet van toepassing bij eerste afgifte. G14.26 FNC.8.14 vastleggen dat verzoeker persisteert Het BZM-systeem ondersteunt dat vastgelegd kan worden dat de verzoeker persisteert in het verzoek. In dat geval moet ook het verzoek doorgezet kunnen worden. G14.27 FNC.8.15 registratie van uitreiking Het BZM-systeem ondersteunt dat geregistreerd kan worden dat een rijbewijs is uitgereikt. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ Datum. ~ Rijbewijsnummer. ~ Houder van rijbewijs. ~ Betrokken ambtenaar. G14.28 FNC.8.16 afdrukken van een bewijs van ontvangst Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van bewijzen van ontvangst van nieuwe rijbewijzen, conform het betreffende documentsjabloon. NB: Het document als bedoeld in FNC.8.16 (afdrukken van een bewijs van ontvangst) is in de praktijk hetzelfde als het document als bedoeld in FNC.8.18 (bewijs van inlevering / inname). 18 Zie Pagina: 149 van 187

151 G14.29 FNC.8.17 registratie van inlevering / inname Het BZM-systeem ondersteunt dat geregistreerd kan worden dat een rijbewijs is ingeleverd / ingenomen. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ Datum. ~ Rijbewijsnummer. ~ Houder van het rijbewijs. ~ Betrokken ambtenaar. ~ De verblijfplaats van het ingeleverde of ingenomen rijbewijs (NRD). G14.30 FNC.8.18 bewijs van inlevering / inname Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van bewijzen van inlevering (of inname) van rijbewijzen, conform het betreffende documentsjabloon. NB: Het document als bedoeld in FNC.8.16 (afdrukken van een bewijs van ontvangst) is in de praktijk hetzelfde als het document als bedoeld in FNC.8.18 (bewijs van inlevering / inname). G14.31 FNC.8.19 proces-verbaal vernietiging Het BZM-systeem ondersteunt het opstellen, creëren en afdrukken van processen-verbaal van vernietiging, conform het betreffende documentsjabloon. NB: Dit is een proces-verbaal opgemaakt om het aantal vernietigde documenten vast te leggen. Daarnaast wordt ook vastgelegd op welke wijze de documenten zijn vernietigd (inclusief datum, naam bevoegde ambtenaar etc.). Het proces-verbaal wordt gebruikt voor de jaarlijkse accountantscontrole voor verantwoording van de werking van de vernietigingsprocedure rijbewijzen. Het proces-verbaal en de accountantscontrole samen vormen de basis voor de verantwoording richting RDW. G14.32 FNC.8.20 kennisgeving aan het CBR Het BZM-systeem ondersteunt dat kennisgevingen (statusbijwerking) worden verstuurd aan het CBR (conform berichtenboek, zie ook ) na de uitreiking van rijbewijzen. Die kennisgevingen bevatten ten minste: ~ Datum uitreiking. ~ Rijbewijsnummer. ~ Houder rijbewijs. ~ Betrokken ambtenaar. G14.33 FNC.8.22 terugkoppeling statusinformatie van het CRB Het BZM-systeem ondersteunt de ontvangst van statusinformatie van het CRB (zie ook ). NB: Zodra het CRB het verzoek (digitaal) heeft ontvangen, geeft het informatie over de status van de aanvraag. Deze informatie wordt aan de module doorgegeven (of opgehaald door de module) zodat bijvoorbeeld aan klant doorgegeven kan worden wat de status van het verzoek is. Statussen: aanvraag nog niet gescand, aanvraag ontvangen, aanvraag ingeklaard, etc. G14.34 FNC.8.23 ondersteuning papieren procedure Het BZM-systeem ondersteunt het volgen van de papieren procedure. Van de papieren procedure wordt nog steeds een (te bewaken) zaak gemaakt. Het aanvraagformulier wordt met het BZM-systeem ingevuld. NB: Indien de betrokkene (verzoeker) niet in de BRP is opgenomen omdat hij of zij geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft of buitenlandse student is, wordt een papieren procedure gevolgd waarbij de RDW beslist over afgifte. Uitreiking vindt plaats bij gemeente van aanvraag. G14.35 FNC.8.24 termijnbewaking van uit te reiken rijbewijzen Het BZM-systeem ondersteunt de termijnbewaking van de uit te reiken rijbewijzen. Indien na een in te stellen periode nog rijbewijzen aanwezig zijn die nog uitgereikt moeten worden, signaleert het BZMsysteem dit opdat de klant benaderd kan worden dit alsnog te doen middels het RDW standaardmodel 3 E 0674a (http://www.rdw.nl/nrd/nl/nrd/handleidingenenformulieren/pages/default.aspx). Pagina: 150 van 187

152 G14.36 FNC.8.25 aanschrijving burger Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van aanschrijving aan burgers, conform het betreffende documentsjabloon, dat deze het rijbewijs dienen in te leveren (ten bate van de invordering van het rijbewijs of de (partiële) ongeldigverklaring). Het BZM-systeem kan persoons- en rijbewijs gegevens eenvoudig overnemen op dit aanschrijfbewijs. G14.37 FNC.8.27 signaal bij omwisseling rijbewijs (niet juiste landen) Het BZM-systeem signaleert wanneer bij de omwisseling van een rijbewijs dit rijbewijs niet afkomstig is uit: ~ EU/EVA landen ~ Aangewezen landen ~ Nederlandse Antillen of Aruba NB: Het rijbewijs kan ook onder de 30% regeling vallen of voor een geprivilegieerde die is ingeschreven in de BRP. Dit zal de aanvrager moeten aantonen BZM overlijden Bedrijfsregels (BZM overlijden) KUC091 registreren overlijden BRG overlijdensaangifte regels BR overlijden al geregistreerd Het overlijden van de overledene mag niet al geregistreerd zijn op moment van overlijdensaangifte. BR begraven of cremeren uiterlijk op de zesde werkdag Datum begraven of cremeren mag niet later zijn dan datum van overlijden + zes werkdagen. BR begraven of cremeren niet eerder dan 36 uur na overlijden Tijdstip van begraven of cremeren moet ten minste 36 uur zijn na tijdstip van overlijden. BR gegronde reden uitzondering Regels BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker een reden voor afwijking heeft vastgelegd. BRG registreren overlijden regels BR beëindigen relaties van overledene Bij het verbeteren van overlijdensgegevens moeten verbeterde gegevens rechtsgeldig zijn vanaf de oorspronkelijke overlijdensdatum. BRG overlijdensdocumenten regels BR creëren laissez-passer Een laissez-passer moet worden gemaakt als het land van lijkbezorging niet Nederland is. BR creëren AVIS kaart (of meertalige uittreksel) Een AVIS kaart (of meertalige uittreksel) moet worden gemaakt als overledene niet- Nederlander is. Pagina: 151 van 187

153 KUC092 verbeteren overlijden BRG-09-04: Verbetering overlijden regels BR rechtsgeldigheid verbetering overlijdensgegevens vanaf oorspronkelijke overlijdensdatum Bij het verbeteren van overlijdensgegevens moeten verbeterde gegevens rechtsgeldig zijn vanaf de oorspronkelijke overlijdensdatum. BR gerechtelijke uitspraak is nodig voor het doorhalen van overlijden Doorhalen van overlijden mag alleen uitgevoerd worden na vastlegging van een geregistreerde gerechtelijke uitspraak. BR uitzondering rechtsgeldigheid verbetering als oorspronkelijke datum wordt verbeterd Regel BR moet niet worden uitgevoerd als de verbetering betrekking heeft op oorspronkelijke datum. KUC093 registreren levenloos geboren kind BRG geslachtsnaam regels levenloos geboren kind BR geslachtsnaam kind staande huwelijk De eerste nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de vader als vader en moeder van de nieuwgeborene een actuele huwelijksrelatie met elkaar hebben. BR geslachtsnaam kind bij naamskeuze Een nieuwgeborene dient altijd de geslachtsnaam te krijgen van de naamgever bij een actuele naamskeuzerelatie. BR geslachtsnaam kind bij moeder De nieuwgeborene krijgt de geslachtsnaam van de moeder (Nederlandse moeder) als er enkel een moeder is. BR naamskeuze gaat boven geslachtsnaam staand huwelijk Geslachtsnaamregel BR mag niet worden uitgevoerd als regel BR van toepassing is. BR geslachtsnaam kind bij eerdere kinderen De geslachtsnaam van een nieuwgeborene/kind moet altijd gelijk zijn aan de geslachtsnaam van eerdere kinderen uit dezelfde relatie als de kinderen geboren zijn tijdens: Een huwelijk van personen van gelijk geslacht. Een partnerschap van personen van gelijk geslacht. Een huwelijk van personen van ongelijk geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). Een partnerschap van personen van gelijke geslacht waar beiden gezaghouder van rechtswege zijn (zie BR-00-03). BR geslachtsnaam levenloos geboren kind is niet verplicht Regels BR-01-06, BR-01-07, BR-01-08, BR en BR moeten niet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker kiest voor geen geslachtsnaam voor levenloos geboren kind. KUC094 behandelen verzoek opgravingsverlof KUC094 behandelen verzoek opgravingsverlof kent geen bijbehorende bedrijfsregels. Pagina: 152 van 187

154 Meldingregels (BZM overlijden) KUC091 registreren overlijden MRG registreren overlijden regels MR minderjarige kinderen overledene Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één kind van overledene minder dan 18 jaar oud is op de datum van het overlijden. KUC092 verbeteren overlijden KUC092 verbeteren overlijden kent geen bijbehorende meldingregels. KUC093 registreren levenloos geboren kind KUC093 registreren levenloos geboren kind kent geen bijbehorende meldingregels. KUC094 behandelen verzoek opgravingsverlof KUC094 behandelen verzoek opgravingsverlof kent geen bijbehorende meldingregels Specifieke functionaliteit (BZM overlijden) Geef op elke gesloten wens (G15.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. G15.2 FNC bewaking geslacht onbekend (2) Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers een overzicht kunnen raadplegen van overlijdensaangiften met een onbekend geslacht, waarvan - binnen een door de gebruiker instelbare termijn (de betreffende wettelijke termijn is drie maanden) - nog geen doktersverklaring is overlegd. G15.3 FNC.9.1 aangever of overledene Het BZM-systeem ondersteunt dat gebruikers kunnen aangeven of - na het zoeken van een persoon - de geselecteerde persoon als overledene of als aangever geregistreerd moet worden. G15.4 FNC.9.2 afdrukken afschrift overlijdensakte Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van overlijdensakten, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens. G15.5 FNC.9.3 automatisch laissez-passer maken, FNC.9.12 registratie laissez-passer Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van laissez-passers, conform het betreffende documentsjabloon (NVVB-model, zie bijlage 12.5), incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. NB: Als het land van begraven niet Nederland is, moet een zogeheten laissez-passer worden opgemaakt. Pagina: 153 van 187

155 G15.6 FNC.9.4 automatisch telkaart invullen voor CBS Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van telkaarten, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verzenden (naar het CBS). G15.7 FNC.9.5 automatisch verlof aanmaken Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van verloven m.b.t. lijkbezorging, conform het betreffende documentsjabloon, incl. het registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden. G15.8 FNC.9.7 geslacht onbekend Het BZM-systeem signaleert wanneer bij de registratie van een overlijden de gegevens m.b.t. het geslacht ontbreken en ondersteunt het bewaken van de termijn (drie maanden) waarbinnen een doktersverklaring overlegd dient te worden indien het geslacht aanvankelijk niet is geregistreerd. G15.9 FNC.9.8 keuze voor product en/of dienst Het BZM-systeem ondersteunt de mogelijkheid om het betreffende product / proces (het type overlijden) te selecteren. Al naar gelang het geselecteerde, worden te tonen c.q. te registreren gegevens en andere relevante aspecten aangepast conform het betreffende zaaktype. G15.10 FNC.9.10 kunnen aangeven: aangever is ouder Het BZM-systeem ondersteunt het - bij een aangifte levenloos geboren kind - kunnen registeren dat de aangever ook de vader of moeder is, zodat de betreffende gegevens van de aangever automatisch overgenomen worden bij de oudergegevens. G15.11 FNC.9.11 lijst personen bij begrafenisondernemer / uitvaartverzorger (gebruik) Het BZM-systeem ondersteunt een alfabetisch gesorteerde snelkeuzelijst (bij registratie van de aangever van een overlijden) van personen werkzaam bij een begrafenisondernemer / uitvaartverzorger welke gemachtigd zijn tot dergelijke aangiften (zie ook FNC.9.6 lijst personen bij begrafenisondernemer / uitvaartverzorger (beheer)). G15.12 FNC.9.13 selectie van AVIS kaart (of meertalige uittreksel) Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van AVIS kaarten en meertalige uittreksels conform de betreffende documentsjablonen (NVVB-modellen, zie bijlage 12.5), incl. registreren van de daartoe benodigde gegevens en het registreren van het verstrekken / verzenden (indien van toepassing). NB: Het al dan niet afdrukken en verzenden is afhankelijk van het betreffende land (of Nederland daar al dan niet een verdrag mee gesloten heeft). G15.13 FNC.9.14 tellingen naar CBS (B-envelop) Het BZM-systeem ondersteunt het bij zaken registreren dat de zogeheten B-envelop van het betreffende overlijden naar het CBS is doorgezonden. G15.14 FNC bewaking datum lijkbezorging Het BZM-systeem signaleert wanneer zaken nog niet zijn afgehandeld vóór de datum van de lijkbezorging (en er dus uitstel nodig is). Pagina: 154 van 187

156 BZM verkiezingen Bedrijfsregels (BZM verkiezingen) KUC131 registreren kiesrecht BRG registratie kiesrecht regels BR EU onderdaan Registeren deelname EU kiesrecht mag alleen uitgevoerd worden als de kiesgerechtigde persoon: Een (actueel) ingezetene is; en Een EU onderdaan is; en Niet de Nederlandse nationaliteit bezit. BR uitsluiting kiesrecht EU n.a.v. uitsluiting Nederlands kiesrecht Registreren uitsluiting van Nederlands kiesrecht leidt tevens tot uitsluiting voor EU kiesrecht. BR geen uitsluiting/deelname bij minderjarige Registeren deelname EU kiesrecht of uitsluiting Nederlands/EU kiesrecht mag niet vastgelegd worden bij minderjarige (zie BR-00-03) personen. BR briefstemmen Als er sprake is van een registratieverzoek briefstemmen moet het verzoek zes maanden tot en met vier weken voorafgaande aan de verkiezingen worden ingediend. KUC132 onderhouden kiesdistricten en -bureaus BRG onderhouden kieskring en stembureau regels BR kieskring gelijk aan gemeente Bij registeren kieskring in geval van gemeenteraadsverkiezing mag alleen de eigen gemeente als kieskring geregistreerd worden. BR één centraal en één hoofdstembureau per gemeente bij gemeenteraadsverkiezingen Bij gemeenteraadsverkiezingen mag er maximaal één centraal stembureau en één hoofdstembureau per gemeente zijn. KUC133 registreren nieuwe verkiezing BRG onderhouden stempas regels BR bepalen kiesgerechtigheid gemeenteraad Kiesgerechtigheid kan bepaald worden met het activity diagram dat is gekoppeld aan deze regel. 19 BRG kandidaat regels BR kandidaat niet uitgesloten van kiesrecht Registreren kandidaat mag niet worden uitgevoerd wanneer de kandidaat uitgesloten is van het Nederlands of EU kiesrecht. 19 Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/model/index.htm?goto=1:2:13:780. Pagina: 155 van 187

157 Meldingregels (BZM verkiezingen) KUC131 registreren kiesrecht MRG registratie kiesrecht regels MR melding uitsluiting kiesrecht Het BZM-systeem signaleert wanneer persoon uitgesloten is voor EU kiesrecht en/of Nederlands kiesrecht. MR melding registratie deelname dag kandidaatstelling Het BZM-systeem signaleert wanneer registratie deelname Europees kiesrecht plaatsvindt na datum van de kandidaatstelling verkiezing EP (42 dagen voor verkiezingsdatum). KUC132 onderhouden kiesdistricten en -bureaus MRG stembureaus regels MR maximaal aantal kiesgerechtigden per stembureau Het BZM-systeem signaleert wanneer bij de indeling van stembureaus meer dan het ingestelde maximumaantal kiesgerechtigden is toegewezen aan een stembureau. Dit maximumaantal ( parameter ) is per stembureau door functioneel beheerders van Aanbestedende Dienst te beheren. KUC133 registreren nieuwe verkiezing MRG kandidaat regels MR kandidaat geen ingezetene Het BZM-systeem signaleert wanneer ten minste één kandidaat geen ingezetene is van de verkiezingsgemeente Specifieke functionaliteit (BZM verkiezingen) Geef op elke gesloten wens (G16.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. G16.1 Beheer aanvullende informatie Het BZM-systeem ondersteunt het beheren van aanvullende gegevens rondom verkiezing, waaronder ten minste stemdistricten (het moet mogelijk zijn om een indeling van de gemeente in stemdistricten te maken, incl. koppelen van adressen aan stemdistrict), naam van verkiezing, aantal partijen, historisch vergelijk van partijen. Verder ondersteunt het BZM-systeem het presenteren van verkiezingsuitslagen (partijen, per district, tussentijds, opkomstgegevens, percentages, absolute aantallen, zetels, restzetels, etc.). Pagina: 156 van 187

158 G16.2 Beheer leden hoofd- en centraal stembureau Het BZM-systeem ondersteunt het beheer van de leden van het hoofd- en centraal stembureau bij gemeenteraadsverkiezing, incl. planning van de werkzaamheden van hoofd- en centraal stembureau. G16.3 Beheren agenda hoofd- en centraal stembureau Het BZM-systeem ondersteunt bij gemeenteraadsverkiezingen om de agenda van hoofd- en centraal stembureau te beheren, waarin ten minste datum, locatie en onderwerp geregistreerd kunnen worden. G16.4 FNC.13.1 registreren stembureaus Het BZM-systeem ondersteunt het registreren en beheren van stembureaus, incl. een (onderhoudbare) lijst van (mogelijke) stembureaus met informatie over: ~ Beschikbaarheid. ~ Grootte. ~ Bereikbaarheid en adres(sen). ~ Type locatie. ~ Capaciteit (o.a. kiesgerechtigden). ~ Geschiktheid voor mindervaliden. ~ Aantal benodigde stemhokjes (incl. verlichting, rode potloden, etc.). ~ Aanwijzing bijzonder of mobiel stembureau. ~ Aanwezige voorzieningen. ~ Catering (wat is mogelijk/geregeld). ~ Contactpersonen en hoe deze personen bereikt kunnen worden. ~ Hoofdstembureau of niet (default = niet). ~ Per verkiezing bijhouden hoeveel stemmen uitgebracht waren bij dat bureau. Het BZM-systeem signaleert bovendien wanneer meer dan één hoofdstembureau wordt geregistreerd (er kan slechts één stembureau aangemerkt worden als hoofdstembureau, zie BR één centraal en één hoofdstembureau per gemeente bij gemeenteraadsverkiezingen). G16.5 FNC.13.2 beheer van (mogelijke) stembureauleden Het BZM-systeem ondersteunt een (onderhoudbare) lijst van (mogelijke) stembureauleden en tellers met het BSN en informatie over hoe deze bereikt kunnen worden (adres, adres en telefoonnummer), rekeninginformatie (voor betaling van aanwezigheid) en een vrij tekstveld. Als gebruikgemaakt wordt van deze gegevens, moeten de gegevens voor zover mogelijk opgehaald worden uit de BRP of (dus zowel bij een spontane raadpleging als bijvoorbeeld mailings). Ook wordt getoond (en kan geadministreerd worden) wanneer het lid benoemd is (en voor welke verkiezing dat was en bij welk stembureau de persoon toen was ingedeeld) en of het lid de instructie gevolgd heeft, alsmede een eventuele beoordeling (bijvoorbeeld geschiktheid als voorzitter). G16.6 FNC.13.3 stembureauleden koppelen aan stembureaus Het BZM-systeem ondersteunt dat stembureauleden kunnen worden geselecteerd (zie FNC.13.2 beheer van (mogelijke) stembureauleden) en gekoppeld aan de stembureaus (zie FNC.13.1 registreren stembureaus). Per stembureau moeten ten minste drie leden en ten hoogste zeven leden worden benoemd. G16.7 Beheer shifts Het BZM-systeem ondersteunt het beheren van (ochtend- en avond)shifts m.b.t. stembureaus, incl. het toewijzen van leden, tellers en voorzitters. G16.8 FNC.13.4 afdrukken stembureauleden en stembureaus Het BZM-systeem ondersteunt het afdrukken van een lijst van geselecteerde en beschikbare stembureauleden, incl. aan welk stembureau deze zijn toebedeeld. In het BZM-systeem is de mogelijkheid om aan te geven of onderstaande lijsten afgedrukt worden: Pagina: 157 van 187

159 ~ Onafhankelijk van een gekozen verkiezing (complete lijst, ongeacht of er leden zijn gekoppeld of niet). ~ Nadat een verkiezing is geregistreerd en stembureaus zijn gekozen (lijst benodigde stembureaus voor die specifieke verkiezingen). ~ Historische koppelingen (wie was wanneer gekoppeld aan een stembureau). ~ Betaalde / te betalen presentiegelden. G16.9 FNC.13.5 registratie (einde) uitsluiting van kiesrecht Het BZM-systeem ondersteunt dat na ontvangst van een kennisgeving van uitsluiting (of einde uitsluiting) ten minste geregistreerd kan worden dat: ~ Controle en registratie van de kennisgeving (is kennisgeving afkomstig van de juiste afzender). ~ Controle BRP gegevens. ~ Per wanneer persoon uitgesloten wordt van kiesrecht. ~ Wanneer uitsluiting eindigt. Voor uitsluiting van EU-onderdanen: zie FNC keuze voor: (intrekking) registratie niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdanen. G16.10 FNC.13.6 kennisgeving na (einde) uitsluiting kiesrecht Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van kennisgevingen, conform het betreffende documentsjabloon, om aan de betrokken persoon te sturen zodra (het einde van) de uitsluiting van het kiesrecht of is gemuteerd in de BRP G16.11 FNC.13.7 registratie van partijen Het BZM-systeem ondersteunt het registreren van politieke partijen, waarbij ten minste wordt geregistreerd: ~ Naam of aanduiding van de partij (niet verplicht); wettelijk criterium is dat naam niet meer dan 35 tekens mag bevatten. NB: De opgegeven naam komt boven de lijst te staan; wanneer er geen naam geregistreerd wordt, kan de partij toch aan een verkiezing deelnemen (zonder naamsvermelding boven de lijst). Het centraal stembureau beoordeelt of een naam (aanduiding), indien aanwezig, die een politieke groepering wil registreren aanvaardbaar is: niet in strijd met openbare orde, niet verwarrend of misleidend is, niet teveel overeenkomt met een bestaande naam. ~ Adres secretariaat (voor o.a. communicatie over lijstnummer). ~ De statuten zoals vastgelegd in een notariële akte. ~ Gemachtigde, namens die partij en plaatsvervangend gemachtigde. ~ Dat er een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is. ~ Dat er een waarborgsom betaald is. Het BZM-systeem signaleert wanneer de registratie van een politieke partij binnen 43 dagen van de dag van kandidaatstelling plaatsvindt; zie FNC Signaal indien niet 42 dagen voor dag van kandidaatstelling (de partij kan in dat geval niet meedoen aan die verkiezingen onder die naam, zie FNC.13.9 inlezen OSV gegevens tbv politieke partij). G16.12 FNC.13.8 beheren politieke partijen Het BZM-systeem ondersteunt dat per politieke partij ten minste geregistreerd kan worden: ~ Heeft de partij eerder meegedaan met verkiezingen: J/N. ~ Welke verkiezing(en) heeft de partij meegedaan (zie FNC registeren verkiezing/ dag van kandidaatstelling). ~ Hoeveel stemmen heeft de partij gehaald bij de geregistreerde verkiezing(en). ~ Lijstnummer bij de geregistreerde verkiezing(en). En voor de kandidaten: ~ Welke kandidaten zijn wanneer benoemd. Pagina: 158 van 187

160 ~ Welke kandidaten toegelaten zijn. ~ Voor welke periode de kandidaat is benoemd. ~ Tijdelijke vervanging: J/N en per wanneer. ~ Tussentijdse benoeming: J/N en per wanneer. ~ Wil benoemd kunnen worden: J/N. NB: Eerder registraties en uitslagen van verkiezingen (uit ondersteunende verkiezingsapplicaties) moeten ingelezen kunnen worden. G16.13 FNC beheren soorten verkiezing Het BZM-systeem ondersteunt dat ten minste geregistreerd en beheerd kan worden: ~ Soorten verkiezingen (Europees Parlement/ Tweede kamer/ Provinciale Staten (Eerste Kamer) / Gemeenteraad / Deelraad/ Nationaal Referendum / Lokaal Referendum). ~ Het aantal zetels dat te verdelen is (afhankelijk van soort verkiezing). ~ Voorkeursdrempel per soort verkiezing (Europees Parlement: 10% / Tweede Kamer: 25% / Provinciale Staten (Eerste Kamer) en Gemeenteraad: 50% 19 zetels, 25% 19 zetels / Deelraad / Nationaal Referendum en Lokaal Referendum: in te stellen hoeveel ondersteuners er benodigd zijn voor de start van een referendum). ~ Benodigd aantal ondersteuningsverklaringen (Europees Parlement 30 / Tweede kamer en Provinciale Staten 30 per kieskring / Gemeenteraad, bij 39 zetels 30, tussen 39 en 19 zetels 20, minder dan 19 zetels 10). G16.14 FNC registeren verkiezing / dag van kandidaatstelling Het BZM-systeem ondersteunt dat ten minste geregistreerd kan worden: ~ Datum verkiezingsdag. ~ Soort verkiezing (Europees Parlement / Tweede Kamer / Provinciale Staten / Gemeenteraad / Deelraad / Nationaal Referendum / Lokaal Referendum), zie FNC beheren soorten verkiezing. ~ Dag van kandidaatstelling. NB: De dag van kandidaatstelling is de peildatum waarop het kiezersbestand wordt berekend. G16.15 FNC controle voldoende ondersteuningsverklaringen Het BZM-systeem signaleert wanneer niet het vereiste aantal ondersteuningsverklaringen aanwezig is (zie FNC registreren ondersteuningsverklaringen). In een tweetal gevallen is controle van het aantal ondersteuningsverklaringen nodig: ~ Start van een referendum (zie FNC beheren soort verkiezing). ~ Registratie van een nieuwe partij (of partij heeft bij vorige verkiezing geen zetels behaald). Indien bij de registratie van de soort verkiezing een referendum is gekozen is er een ingesteld aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Bij de registratie van een nieuwe partij (of een partij die de vorige verkiezing van hetzelfde type geen zetels heeft behaald) is het aantal ondersteuningsverklaringen afhankelijk van de te verdelen zetels (zie FNC Beheren soort verkiezing). G16.16 FNC tonen geregistreerde stembureaus binnen geselecteerd stemdistrict Het BZM-systeem ondersteunt het binnen een geselecteerd stemdistrict (zie FNC indelingen kunnen maken) op grafische wijze weergeven welke stembureaus zich waar bevinden. Bovendien wordt grafisch weergeven hoeveel inwoners zich binnen een (instelbare) straal rond het stembureau bevinden en wat het historisch stemgedrag is bij dat bureau. Ingegeven kan worden: ~ De omtrek rond een stembureau (rond, vierkant of polygoon). ~ Het aantal inwoners in directe nabijheid rond het stembureau. Pagina: 159 van 187

161 G16.17 FNC suggestie voor en selectie van stembureaus Het BZM-systeem ondersteunt dat op basis van een instelbaar aantal kiesgerechtigden per stembureau het BZM-systeem een suggestie doet voor de benodigde stembureaus. Op eenvoudige wijze kunnen alle voorgestelde stembureaus worden geselecteerd waarna een rapport kan worden afgedrukt van de stembureaus en informatie over de contactpersonen en bereikbaarheid. NB: Het idee is dat het BZM-systeem berekent hoeveel kiesgerechtigde inwoners in een straal rond een stembureau wonen op basis van informatie uit de BRP van het aantal inwoners rond een bepaald adres (van het stembureau). Ook wordt rekening gehouden met het historische stemgedrag bij dat bureau (zie FNC registreren stembureaus). G16.18 FNC benoemen van stembureauleden T.b.v. het benoemen van geselecteerde stembureauleden (na selectie van stembureaus, zie FNC suggestie voor en selectie van stembureaus) ondersteunt het BZM-systeem het creëren en afdrukken van benoemingsdocumenten (voor de bij het stembureau betrokken stembureauleden, zie FNC.13.4 afdrukken stembureauleden en stembureaus), conform het betreffende documentsjabloon, waarbij gebruikers in het BZM-systeem kunnen aangeven per welke datum stembureauleden benoemd zijn. G16.19 FNC samenstellen kiezersbestand Het BZM-systeem ondersteunt dat met als peildatum de dag van kandidaatstelling (zie FNC registeren verkiezing/ dag van kandidaatstelling) het kiezersbestand kan worden samengesteld. Vervaardigd wordt een kiezersbestand uit (afhankelijk van soort verkiezing): ~ De inwoners van de gemeente en overzicht maken van diegenen die kiesgerechtigd zijn (op de datum van de verkiezingen), hieronder vallen ook de EU-onderdanen waarbij is geregistreerd dat zij kiesgerechtigd willen zijn (registratie 42 dagen voor verkiezingen). ~ Vreemdelingen met een geldige verblijfstitel en 5 jaar aaneengesloten verblijf (informatie afkomstige van de IND). ~ Minus de personen die uitgesloten zijn van kiesrecht. In het BZM-systeem kan aangegeven worden welke groepen mensen betrokken moeten worden voor de samenstelling van het kiezersbestand. NB: Voor personen die buiten dit kiezersbestand vallen maar er wel horen in te zitten (bijv. aanvraag verhuizing doorgeven voor de peildatum, datum verwerking BRP na de peildatum) kan handmatig een stempas worden vervaardigd (zie FNC stempas na peildatum). G16.20 FNC kiezersbestand verdelen over geselecteerde stembureaus Het BZM-systeem ondersteunt het verdelen van het kiezersbestand over de beschikbare stembureaus (zie FNC suggestie voor en selectie van stembureaus). Kiezers worden door het BZM-systeem toebedeeld aan de stembureaus en het BZM-systeem past selecties aan zodat er niet teveel kiesgerechtigden zijn per stembureau (instelbaar, default = 1250). NB: Deze verdeling kan in een vroegtijdig stadium plaatsvinden om een goede stembureau-indeling te kunnen maken. G16.21 FNC vervaardigen stempassen Het BZM-systeem ondersteunt het vervaardigen van de stempassen o.b.v. het geselecteerde kiezersbestand. In het BZM-systeem moet kunnen worden aangegeven dat het gehele bestand kan worden afgedrukt (massaal) of dat de gegevens kunnen worden afgedrukt / opgeslagen in een bestand om uit te besteden aan een drukker. De stempassen worden geregistreerd en gekoppeld in een stempasregister bij de gemeente (zie FNC bijhouden stempasregister). Elke kiezer krijgt een uniek stempasnummer. Ingetrokken en ongeldige verklaarde stempassen komen in een eigen register (Zie FNC bijhouden register ongeldige stempassen (ROS)). G16.22 FNC kiezerspas Burger hebben de mogelijkheid om een kiezerspas aan te vragen indien zij bij de verkiezingen niet in staat zijn om te gaan stemmen bij de daarvoor aangewezen locatie (afhankelijk van het soort verkiezing). Het BZM-systeem ondersteunt dat ten minste geregistreerd kan worden: Pagina: 160 van 187

162 ~ Inname van stempas van de kiezer. ~ Voor welke verkiezing de kiezerspas wordt aangevraagd (zie FNC registreren verkiezing/ dag van kandidaatstelling). ~ Registratie in register ongeldige stempassen (ROS) van ingenomen stempas (Zie FNC bijhouden register ongeldige stempassen (ROS)). ~ BSN van kiezer. ~ Datum inname. Het BZM-systeem signaleert wanneer de datum van aanvraag 5 dagen door de dag van de verkiezingen is, de inname- / aanvraaggemeente niet de woongemeente is van de aanvrager en/of een kiezer geen kiesgerechtigde is van de gemeente waar de aanvraag voor de omzetting wordt gedaan. G16.23 FNC schriftelijk verzoek: stemmen bij volmacht Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een (schriftelijk) verzoek tot stemmen bij volmacht ten minste kan worden geregistreerd: ~ Dat de oude stempas wordt ingeleverd (of opgestuurd is). ~ Dat het register ongeldige stempassen (ROS) wordt bijgewerkt (Zie FNC bijhouden register ongeldige stempassen (ROS)). ~ Dat zowel de volmachtgever als de gevolmachtigde getekend hebben voor het verzoek. ~ Dat de gevolmachtigde een volmachtsbewijs heeft gekregen (volmachtsbewijs wordt meegegeven of opgestuurd bij schriftelijk verzoek). ~ Dat indien de gevolmachtigde niet in dezelfde gemeente woont als de volmachtgever er gecontroleerd is of de gevolmachtigde kiesgerechtigd is (zie FNC controle kiesgerechtigdheid). Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van volmachtsbewijzen, conform het betreffende documentsjabloon. Het BZM-systeem signaleert (en blokkeert de registratie) wanneer de gevolmachtigde reeds twee volmachtsbewijzen heeft en/of de (schriftelijke) aanvraag korter dan 14 dagen voor de dag van de verkiezing wordt ingediend. G16.24 FNC vervangende stempas Het BZM-systeem het vervaardigen van vervangende stempassen. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ BSN burger die de aanvraag doet. ~ Verzoek aan de balie of schriftelijk. ~ Datum verzoek Het BZM-systeem ondersteunt daarbij bovendien ten minste: ~ Het BZM-systeem signaleert of het verzoek tijdig heeft plaatsgevonden (signaal indien datum verzoek 2 dagen voor de dag van de verkiezingen). ~ In het stempasregister wordt het BSN van de persoon opgezocht en de bijbehorende stempas ongeldig verklaard (Zie FNC bijhouden register ongeldige stempassen (ROS)). ~ Het vervangende stempasnummer wordt in het stempasregister geregistreerd (zie FNC bijhouden stempasregister). ~ De vervangende stempas kan worden afgedrukt en meegegeven of verzonden aan de burger. Het BZM-systeem signaleert wanneer de kiezer geen kiesgerechtigde is van de gemeente waar de aanvraag voor de omzetting wordt gedaan, wanneer de oorspronkelijke stempas omgezet is in een kiezerspas, wanneer de oorspronkelijke stempas omgezet is in een volmacht (na schriftelijke procedure) en/of wanneer in plaats van de stempas een briefstembewijs is uitgereikt. G16.25 FNC kiezen vanuit het buitenland Bij een schriftelijk verzoek om te stemmen van een Nederlandse kiezer die duurzaam verblijft in het buitenland zal deze dat verzoek schriftelijk moeten melden bij B&W van Den Haag (of via de consu- Pagina: 161 van 187

163 laire post). In het BZM-systeem wordt de ontvangst van het verzoek geregistreerd. Het BZM-systeem signaleert wanneer het insturen van het verzoek niet tijdig is (insturen vanaf 6md tot 6 weken voor de verkiezing). In het BZM-systeem wordt geregistreerd hoe de persoon wil stemmen: ~ Per brief. ~ Per volmacht. ~ Stembureau naar keuze. Bij het registratieverzoek dient de kiezer aan te geven of hij per brief (Den Haag stuurt briefstembewijs, stembiljet, retourenvelop en handleiding), bij volmacht of in persoon in Nederland in een stembureau naar keuze wil stemmen. Deze keuze geldt ook voor defensiepersoneel. Van toepassing voor: Tweede Kamer en Europees Parlement. G16.26 FNC tijdelijk verblijf in buitenland Het BZM-systeem ondersteunt de registratie van schriftelijke verzoeken van inwoners van de eigen gemeente die tijdelijk in het buitenland verblijven. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ BSN van inwoner. ~ Datum aanvraag. ~ Wil per brief stemmen: J/N (alleen mogelijk bij Tweede Kamer en Europees Parlement). ~ Wil persoon machtigen: J/N (dan BSN van gemachtigde opgeven). Het BZM-systeem signaleert wanneer het verzoek binnen een termijn van 4 weken tot de dag van verkiezingen wordt ontvangen. Na ontvangst en registratie stuurt de gemeente een briefstembewijs, stembiljet, retourenvelop en een handleiding aan de aanvrager. Het ingehouden stempasregister wordt bijgewerkt (zie FNC Bijhouden register ongeldige stempassen(ros)). G16.27 FNC kandidatenlijst Op de dag van kandidaatstelling moeten de kandidatenlijsten (in persoon) worden ingeleverd bij de gemeente (bij de hoofdstembureaus van de kieskring) conform de juiste modellen. Voor kandidaatstelling wordt in het BZM-systeem ten minste geregistreerd (verplicht): ~ Aantal kandidaten (maximaal 50 voor nieuwe partij of indien deze bij de vorige verkiezing minder dan 15 zetels heeft behaald, anders maximaal 80 kandidaten). ~ Gegevens van de inleveraar van de kandidatenlijst, contactpersoon (voor communicatie). ~ BSN van kandidaten. ~ Namen kandidaten conform de richtlijnen van de Kieswet (conform naamgeving als geregistreerd in de BRP, incl. registratie van een roepnaam en het gebruik van voorletters i.p.v. voornamen). ~ Volgorde van de kandidaten op de lijst. ~ Instemmingverklaring van kandidaat (per kandidaat). ~ Verklaring dat bij (eventuele) benoeming de persoon in de gemeente gaat wonen. ~ Kopie legitimatie (per kandidaat, geldt niet voor zittende raadsleden). ~ Adresgegevens kandidaten (niet verplicht en niet openbaar maken). ~ Evt. verklaring gemachtigde voor plaatsing boven aan de lijst van aanduiding. ~ Bij nieuwe partij of geen zetels bij vorige verkiezing: ondersteuningsverklaringen (zie FNC registreren ondersteuningsverklaringen). ~ Een bewijs van betaling waarborg (nieuwe partijen); waarborgsom wordt terugbetaald als de partij 75 % van de kiesdeler haalt. (2x ook als registratie als politieke partij, krijgen ze terug als ze geldige kandidatenlijst inleveren). ~ Of een lijstcombinatie wordt aangegaan (aangeven met welke partij dat gebeurt via juiste model). NB1: het inleveren van een verklaring van kiesgerechtigdheid van de woongemeente van een kandidaat is met de BRP achterhaald, er is immers te bevragen aan de BRP of de persoon kiesgerechtigd is (zie FNC controle kiesgerechtigdheid). NB2: Een voorinlevering van de kandidatenlijst is ook mogelijk; op de dag van kandidaatstelling dient alsnog de (definitieve) kandidatenlijst te worden ingeleverd. Pagina: 162 van 187

164 Het BZM-systeem signaleert wanneer teveel kandidaten worden geregistreerd, een kandidaat niet kiesgerechtigd is (zie FNC controle kiesgerechtigdheid), niet het aantal vereiste ondersteuningsverklaringen is ingeleverd en geregistreerd (zie FNC registeren ondersteuningsverklaringen) en/of ontbrekende verplichte gegevens. G16.28 FNC instructies en regels afdrukken en meegeven Na de inlevering en registratie van de kandidatenlijst (ook bij voorinlevering) geeft de gemeente een brief met instructies en regels voor aanplakbiljetten. Met het BZM-systeem kan deze brief worden afgedrukt. In het BZM-systeem kan geregistreerd worden dat de brief is afgedrukt en meegegeven (zie FNC registreren verkiezingsborden). G16.29 FNC controle kiesgerechtigdheid Na ingeving van het BSN nummer van een kandidaat (zie FNC kandidatenlijst) wordt bij de BRP gecontroleerd of de persoon kiesgerechtigd is. Het BZM-systeem signaleert wanneer de persoon niet kiesgerechtigd is. Het BZM-systeem kan bovendien een verklaring van kiesgerechtigdheid afdrukken. G16.30 FNC verzuim kandidatenlijst In het BZM-systeem kan een periode van verzuim (3 dagen) worden ingesteld indien bij de inlevering van de kandidatenlijst ontbrekende stukken of gegevens zijn geconstateerd (zie FNC kandidatenlijst). Expliciet registreren van welke persoon wat gemist wordt. G16.31 FNC registreren ondersteuningsverklaringen In het BZM-systeem kunnen de ondersteuningsverklaringen worden geregistreerd (en opgeslagen in de zaak). Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ BSN ondersteuner. ~ De te ondersteunen partij. ~ Datum registratie. ~ De getekende ondersteuningsverklaring wordt opgeslagen in de zaak. Het aantal te registreren ondersteuningsverklaringen is afhankelijk van het soort verkiezing en het aantal te verdelen zetels (zie FNC beheren soort verkiezing). G16.32 FNC controle meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon Het BZM-systeem signaleert wanneer van een persoon meerdere ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd en geregistreerd (zie FNC registreren ondersteuningsverklaringen). G16.33 FNC toekennen en communiceren lijstnummer Het centraal stembureau kent o.a. op basis van het aantal behaalde stemmen van de vorige verkiezingen (zie FNC 13.8 beheren politieke partijen) een lijstnummer toe aan de politieke partij en registreert deze bij de partij. Mogelijkheden in het BZM-systeem: ~ Registratie lijstnummer. ~ Afdrukken brief met lijstnummer (om te versturen aan secretariaat of contactpersoon van de partij). G16.34 FNC bijhouden register ongeldige stempassen (ROS) In het BZM-systeem kan worden geregistreerd welke stempassen van welke personen ingetrokken of ongeldig zijn verklaard. Met het BZM-systeem kan de lijst van ingetrokken stempassen worden afgedrukt (naar papier of naar bestand). Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ BSN kiezer. ~ Stempasnummer. ~ Datum verstrekking stempas. ~ Datum inname of ongeldigverklaring stempas. Pagina: 163 van 187

165 ~ Of de stempas is ingewisseld voor een kiezerspas. ~ Of de stempas is ingetrokken door een nieuwe stempas (vermelding van nieuw stempasnummer meegeven). ~ Of de stempas is ingewisseld voor een volmacht. ~ Andere reden. Registratie van ingetrokken of ingehouden stempassen wordt automatisch bijgewerkt n.a.v. bijvoorbeeld bijhoudingsmeldingen van overlijden of migratie. Andere bijhoudingsmeldingen (zoals naamswijzigingen etc.) leiden tot een signaal (zie FNC.21.4 signaal na mutatie) waarvan bezien moet worden door gebruikers wat de consequenties zijn voor de stempassen en het register ongeldige stempassen. G16.35 FNC bijhouden stempasregister In het BZM-systeem wordt geregistreerd welke kiezer welk stempasnummer heeft. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ BSN kiezer. ~ Stempasnummer. Het nummer op de stempas bestaat uit: gemeentecode 4 posities stemdistrict 3 posities volgnummer 4 posities. G16.36 FNC afdrukken kandidatenlijsten Het BZM-systeem ondersteunt het creëren en afdrukken van alle kandidatenlijsten om te verspreiden aan de burgers (alternatief; als bestand naar drukker verzenden) en alle andere vastgestelde modellen (Kieswet), alle openbare kennisgevingen en alle gemeentespecifieke sjablonen. G16.37 FNC inlezen OSV gegevens t.b.v. uitslag verkiezingen Het BZM-systeem ondersteunt het, o.b.v. de gegevens die vanuit OSV zijn ingelezen in het BZM-systeem (zie S39 op blz. 79), presenteren van de volgende gegevens: ~ Hoeveel zetels elke partij heeft gekregen. ~ Welke partij de restzetel(s) krijgt. ~ Welke kandidaten gekozen zijn (bij voorkeurstemmen en/of volgorde op de kandidaatslijst). Vervolgens worden de resultaten van elke politieke partij bijgewerkt (zie FNC.13.8 beheren politieke partijen). Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem het presenteren van: ~ Historische vergelijking tussen geselecteerde verkiezing(en). ~ Winst- en verliesaantallen en -percentages per partij t.o.v. geselecteerde verkiezing(en). Ten slotte ondersteunt het BZM-systeem het afdrukken van de processen-verbaal van de verkiezingen. G16.38 FNC benoeming Het BZM-systeem ondersteunt dat geregistreerd kan worden welke kandidaat benoemd gaat worden, op basis van de gegevens die vanuit OSV zijn ingelezen in het BZM-systeem (zie FNC inlezen OSV gegevens t.b.v. uitslag verkiezingen). Vervolgens worden de benoeming van de kandidaten van de politieke partij bijgewerkt (zie FNC.13.8 beheren politieke partijen). G16.39 FNC geloofsbrieven Het BZM-systeem vervaardigt het benoemingsbesluit en het verzoek om geloofsbrieven in te leveren aan de gekozen kandidaten. Daarbij wordt ten minste geregistreerd de datum vervaardiging en verzending benoemingsbesluit. Geloofsbrieven bestaan uit de benoemingsbesluit, vermelding van nevenfuncties, bewijs van goed gedrag, etc. G16.40 FNC registratie resultaat onderzoek geloofsbrieven In het BZM-systeem wordt geregistreerd de antwoorden op het verzoek tot overleggen van geloofsbrieven. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Pagina: 164 van 187

166 ~ Wil benoemd worden: J/N. ~ Geen onverenigbare functies: J/N. Afhankelijk van wat er gevraagd is, worden de gegevens over de personen en de overlegde stukken opgeslagen in de zaak (zie FNC kandidatenlijst). G16.41 FNC tussentijdse benoemingen Het BZM-systeem ondersteunt dat een tussentijdse benoeming kan worden geregistreerd. Indien de benoemde kandidaat voortijdig (binnen 4 jaar) vertrekt, benoemt de voorzitter van het centraal stembureau de volgende op lijst van kandidaten (en slaat over wie al gekozen is of aangegeven heeft niet meer te willen). Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ Datum ontvangst opzegging benoeming. ~ BSN benoemde kandidaat. ~ BSN opvolger. ~ Wanneer de opvolger aangeschreven is om geloofsbrieven te overleggen (zie FNC geloofsbrieven) Het BZM-systeem signaleert wanneer niet binnen 14 dagen een opvolger benoemd is en/of de opvolger van de benoemde niet binnen 28 dagen na benoeming zijn/ haar beslissing kenbaar heeft gemaakt. Vervolgens wordt de kandidatenlijst van de politieke partij bijgewerkt (zie FNC 13.8 beheren politieke partijen). G16.42 FNC tijdelijke vervanging Het BZM-systeem ondersteunt dat een tijdelijke vervanging kan worden geregistreerd. Indien de benoemde kandidaat tijdelijk niet de mogelijkheid bezit om zijn/ haar taak uit te voeren (zwangerschap, langdurige ziekte), benoemt de voorzitter van het centraal stembureau de volgende op lijst van kandidaten (en slaat over wie al gekozen is of aangegeven heeft niet meer te willen). Daarbij wordt ten minste geregistreerd: ~ Datum ontvangst opschorting benoeming. ~ BSN benoemde kandidaat. ~ BSN tijdelijke vervanger. ~ Wanneer de tijdelijke vervanger aangeschreven is om geloofsbrieven te overleggen (zie FNC geloofsbrieven). ~ Periode van vervanging, niet korter noch langer dan 16 weken. ~ Automatisch: hoeveelste keer dit is dat de persoon zich laat vervangen (beperkt op 3x). Het BZM-systeem signaleert wanneer niet binnen 14 dagen een tijdelijke vervanger aangewezen is, de tijdelijke vervanger van de benoemde niet binnen 10 dagen na aanwijzing zijn/haar beslissing kenbaar heeft gemaakt en/of een vierde vervanging binnen de benoemingsperiode wordt geregistreerd (een persoon maximaal 3 x gebruik maken van dit vervangingsrecht). Vervolgens wordt de kandidatenlijst van de politieke partij bijgewerkt (zie FNC 13.8 beheren politieke partijen). G16.43 FNC wel / geen benoeming mogelijk Een kandidaat die nog niet benoemd is kan te kennen geven dat hij/ zij niet meer benoemd wil worden (tussentijds of tijdelijk). In het BZM-systeem kan dit verzoek van de kandidaat geregistreerd worden; daarbij wordt ten minste geregistreerd ~ BSN kandidaat. ~ Datum melding. ~ Wil wel/ niet benoemd kunnen worden. Vervolgens wordt de kandidatenlijst van de politieke partij wordt (zie FNC 13.8 beheren politieke partijen). Vice versa is het ook mogelijk om aan te geven dat een persoon juist weer wel benoemd wil kunnen worden. Pagina: 165 van 187

167 G16.44 FNC registratie en beheer kieskring In het BZM-systeem kan geregistreerd worden tot welke kieskring de gemeente behoort. De kieskring komt op de stempas te staan. Toelichting: Europees Parlement: één kieskring, Tweede Kamer: twintig kieskringen, Provinciale Staten: kan een eigen indeling volgen, Gemeenteraad: elke gemeente is één kieskring G16.45 FNC verkiezingskalender Het BZM-systeem kan een verkiezingskalender vervaardigen: Door de opgave van één datum (de dag van verkiezing) kan de verkiezingskalender worden vervaardigd en afgedrukt. De volgende data dienen op de verkiezingskalender getoond en ingesteld te worden: ~ Dag van kandidaatstelling. ~ Dag van stemming (die wordt ingegeven). ~ Alle data van bekendmakingen. ~ Alle data waarop verzoeken moeten worden ingediend en op besloten moet worden. ~ Alle publicatie data. ~ Etc. Ingesteld kan worden (zoals beschreven in de Kieswet / Kiesbesluit) in het BZM-systeem hoeveel dagen na en voor de ingegeven datum (keuze aan gebruiker of dit verkiezingsdatum of dag van kandidaatstelling is) een ingestelde gebeurtenis moet plaatsvinden. G16.46 FNC kunnen aanschrijven EU-onderdanen Bij de verkiezingen van het Europees Parlement moet het BZM-systeem alle EU-onderdanen kunnen aanschrijven die zich nog niet hebben geregistreerd als kiesgerechtigde. Zie FNC keuze voor: (intrekking) registratie niet-nederlandse kiesgerechtigde EU-onderdanen en FNC maken selecties. G16.47 FNC signaal indien niet > 42 dagen voor dag van kandidaatstelling Het BZM-systeem signaleert wanneer het verzoek tot registratie van een politieke partij minder dan 42 dagen voor de dag van de kandidaatstelling van een geselecteerde verkiezing is verricht. Dit is van toepassing op de registratie van een politieke partij (zie FNC.13.7 registratie van partijen). G16.48 FNC registreren verkiezingsborden In Het BZM-systeem kunnen verkiezingsborden geregistreerd en beheerd worden. Het BZM-systeem beschikt over een (onderhoudbare) lijst van (mogelijke) verkiezingsborden met informatie over: ~ Plaats. ~ Grootte. ~ Locatie. ~ Per wanneer beschikbaar. ~ Voor welke periode beschikbaar. ~ Evt. speciale regels die van toepassing zijn. G16.49 FNC afdrukken stembiljetten Het BZM-systeem ondersteunt het afdrukken van stembiljetten van alle kandidaten en partijen om te distribueren aan de stembureaus (alternatief: als bestand naar drukker verzenden) BZM onderzoek Bedrijfsregels (BZM onderzoek) KUC111 behandelen onderzoek KUC111 behandelen onderzoek kent geen bijbehorende bedrijfsregels. Pagina: 166 van 187

168 Meldingregels (BZM onderzoek) KUC111 behandelen onderzoek MRG onderzoek regels MR signalering meerdere personen Het BZM-systeem signaleert wanneer de gegevensgroep adres in onderzoek wordt gezet en andere personen dan de onderzoekspersoon op hetzelfde adres woonachtig zijn. MR gegevens wijzigen tijdens onderzoek Het BZM-systeem signaleert wanneer de gegevens(groep) betrokken in het onderzoek wijzigen. MR gelijke waarden Het BZM-systeem signaleert als de ingevoerde afwijkende waarden overeenkomen met de bestaande waarden Specifieke functionaliteit (BZM onderzoek) Geef op elke gesloten wens (G17.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. G17.1 FNC.11.1 keuze: ontvangst melding burger of instantie Het BZM-systeem ondersteunt dat bij de ontvangst van een melding van een burger of instantie ten minste wordt geregistreerd: Datum ontvangst. BSN betrokkene(n). Via welk kanaal de melding is ontvangen. Welke gegeven de melding betreft. De melding zelf (correctie of ontbreken van) zo volledig mogelijk omschreven, ook de aanleiding van de melding en wat wel de correcte gegevens zouden moeten zijn. Ondersteunende documenten door de burger aangeleverd. Contactgegevens van melder en betrokkene(n). Te verwachten behandeltijd. G17.2 FNC.11.2 zaak: melding burger of instantie Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een melding van een burger of instantie ten minste wordt geregistreerd: Datum ontvangst. BSN betrokkene(n). Via welk kanaal de melding is ontvangen. Welke gegeven de melding betreft. De melding zelf (correctie of ontbreken van) zo volledig mogelijk omschreven, ook de aanleiding van de melding en wat wel de correcte gegevens zouden moeten zijn. Pagina: 167 van 187

169 Ondersteunende documenten door de burger aangeleverd. Contactgegevens van melder en betrokkene(n), [eventueel] incl. adres. Te verwachten behandeltijd. Daarnaast ondersteunt het BZM-systeem de bewaking van de termijn t.a.v. de wettelijke verplichting om binnen vijf dagen na ontvangst van een terugmelding terug te kooppelen of er al dan niet een onderzoek is gestart. G17.3 FNC.11.3 keuze ontvangst terugmelding van instantie of gemeente Een door de binnengemeentelijke levering doorgestuurde terugmelding (zie FNC keuze: ontvangst binnengemeentelijke terugmeldingen / beheer terugmeldingen) - dit kunnen er één of meer zijn - worden door het BZM-systeem opgepakt om er een onderzoekdossier van te maken. Daarbij wordt ten minste geregistreerd Datum ontvangst terugmelding BSN betrokkene(n) Gegevens van elke terugmelding (wie heeft wanneer over welk gegeven wat geroepen) Verwachte behandeltermijn G17.4 FNC.11.4 zaak: terugmelding instantie of gemeente Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een terugmelding ten minste wordt geregistreerd: BSN betrokkene(n). Gegevens van elke terugmelding (wie heeft wanneer over welk gegeven wat geroepen). Verwachte behandeltermijn. G17.5 FNC.11.5 terugkoppeling besluit geen onderzoek Na een besluit om gegevens niet in onderzoek te zetten geeft het BZM-systeem een signaal aan de gebruiker die de melding heeft geïnitieerd dat de gegevens niet in onderzoek zijn gezet. Daarbij wordt ten minste gestuurd: BSN betrokkene. Ambtenaar die de melding heeft geïnitieerd. Betreffende proces en module waaruit de afwijking is geconstateerd. Datum melding. Datum beslissing niet in onderzoek plaatsen gegevens. Reden niet in onderzoek plaatsen gegevens. Als in de akte afgeweken is van de BRP gegevens (zie FNC.15.8 afwijken van persoonsgegevens in akte en FNC.25.4 starten terugmeldprocedure na afwijken van persoonsgegevens) zal er een correctie moeten plaatsvinden op die afwijking. G17.6 FNC.11.6 terugkoppeling einde gegevens in onderzoek (indien niet aangesloten op BRPterugmelding) Na uitvoering van het onderzoek geeft het BZM-systeem de mogelijkheid om een signaal aan de persoon of instantie die de melding heeft geïnitieerd te sturen dat besloten is over de gegevens in onderzoek. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Referentie aan de oorspronkelijke melding. Gegevens betrokkene. Persoon of instantie die de melding heeft geïnitieerd. Datum melding. Datum beslissing in onderzoek plaatsen gegevens. Reden in onderzoek plaatsen gegevens. Besluit over de onderzochte gegevens. NB: Deze melding is alleen van toepassing op instanties die niet aangesloten zijn op BRP-terugmelding. Pagina: 168 van 187

170 G17.7 FNC.11.7 terugkoppeling start gegevens in onderzoek (indien niet aangesloten op BRP- Terugmelding) Na een besluit om gegevens in onderzoek te zetten geeft het BZM-systeem de mogelijkheid om een signaal aan de persoon of instantie die de melding heeft geïnitieerd te sturen dat de gegevens in onderzoek zijn gezet te leveren. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Referentie aan de oorspronkelijke melding. Gegevens betrokkene. Persoon of instantie die de melding heeft geïnitieerd. Datum melding. Datum beslissing in onderzoek plaatsen gegevens. Reden in onderzoek plaatsen gegevens. Verwachte afhandeldatum. NB: Deze melding is alleen van toepassing op instanties die niet aangesloten zijn op BRP-terugmelding. G17.8 FNC.11.8 terugkoppeling resultaat onderzoek (BRP-terugmelding) Na de behandeling van het onderzoek geeft het BZM-systeem een signaal aan de ambtenaar die de melding heeft geïnitieerd dat het onderzoek is afgerond (via BRP-Terugmelding). Daarbij wordt ten minste geregistreerd: BSN betrokkene. Ambtenaar die de melding heeft geïnitieerd. Betreffende proces en module waaruit de afwijking is geconstateerd. Datum melding. Datum beslissing in onderzoek plaatsen gegevens. Datum afronding onderzoek. Resultaat van het onderzoek. G17.9 FNC.11.9 terugkoppeling resultaat onderzoek n.a.v. melding burger Na de behandeling van het onderzoek geeft het BZM-systeem een signaal aan de burger die de melding heeft verricht dat het onderzoek is afgerond (en met welk resultaat). Daarbij wordt ten minste geregistreerd: BSN betrokkene (alleen als de melder de betrokkene zelf is). Betreffende gegevens van de melding. Datum melding. Datum beslissing in onderzoek plaatsen gegevens. Datum afronding onderzoek. Resultaat van het onderzoek (alleen indien melder betrokkene is). (Eventuele) vervolgstappen; indien een correctie of aanvulling noodzakelijk is zal dat vermeldt worden. Het BM-systeem koppelt deze melding terug via het kanaal waarop de melding is ontvangen: Afdruk versturen indien in persoon verschenen. Per indien digitaal gestuurd. G17.10 FNC afdrukken/ versturen uitstel bericht (Op het moment dat de verwachte afhandeltermijn bereikt wordt, in te stellen hoeveel dagen vooraf aan het verstrijken van de termijn) Het BZM-systeem ondersteunt dat tijdens de behandeling van een onderzoek (automatisch) een uitstel bericht kan worden gemaakt. Af te drukken/ te versturen: BSN betrokken. Gegevens in onderzoek. Datum start onderzoek. Oorspronkelijke afhandeldatum. Verwachte (nieuwe) afhandeldatum (standaard door de gebruiker in te stellen termijn). Pagina: 169 van 187

171 Status onderzoek. Eventuele toelichting. Het uitstel wordt afgedrukt (om te versturen) indien de melding per post of de persoon aan de balie is verschenen, tenzij er een adres bekend is van de persoon die de melding heeft gedaan; in dat geval wordt het uitstel (ook) per verstuurd. Indien de melding via BRP-Terugmelding is ontvangen: de melding wordt via BRP-Terugmelding verstuurd aan juiste instantie of afnemer. G17.11 FNC bewaking van de verwerking van het resultaat van het onderzoek Indien blijkt dat aan het einde van een onderzoek daadwerkelijk een mutatie, aanvulling of correctie van de gegevens noodzakelijk is dan bewaakt het BZM-systeem dat deze taak wordt uitgevoerd alvorens het onderzoek gesloten kan worden. G17.12 FNC gerelateerde (terug)meldingen ophalen (Na de ontvangst van een melding over een persoon of gerelateerd aan een persoon) Het BZM-systeem toont alle gerelateerde meldingen (open en afgehandelde meldingen) die een relatie hebben met die persoon. NB: Dit wordt uit een centraal punt gehaald of verkregen. Bij BRP-Terugmelding worden terugmelddossiers aangemaakt indien er terugmeldingen worden verkregen. Een terugmelddossiers wordt gesloten zodra een onderzoek wordt afgesloten en de instanties die meldingen hebben geleverd worden met de reden van afsluiten onderzoekdossier teruggekoppeld. G17.13 FNC koppelen eerdere onderzoekdossiers Indien n.a.v. eerdere meldingen (zie FNC gerelateerde (terug)meldingen ophalen) reeds een onderzoek aanwezig is (afgerond of niet) wordt er een koppeling gelegd tussen dit onderzoek en het vorige. G17.14 FNC terugkoppeling besluit om gegevens niet in onderzoek te zetten (afnemers) Na een besluit om gegevens niet in onderzoek te zetten geeft het BZM-systeem een signaal aan de afnemer die de melding heeft geïnitieerd dat de gegevens niet in onderzoek zijn gezet. Daarbij wordt ten minste gestuurd (via BRP-Terugmelding): BSN betrokkene. Afnemer die de melding heeft geïnitieerd. Betreffende proces en module waaruit de afwijking is geconstateerd. Datum melding. Datum beslissing niet in onderzoek plaatsen gegevens. Reden niet in onderzoek plaatsen gegevens. G17.15 FNC voornemen kunnen versturen Het BZM-systeem ondersteunt dat een voornemen gemaakt, afgedrukt en/of verstuurd kan worden (afhankelijk van de manier waarop de aanlevering van de melding is verricht wordt het voornemen per post of per verstuurd); daarnaast ondersteunt het BZM-systeem dat geregistreerd kan worden dat een voornemen is verstuurd. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Gegevens betrokkene (BSN). Het voornemen tot ambtshalve wijziging/ correctie/aanvulling. Termijn waarop zienswijze kan worden ingeleverd. Vrije tekst met reden waarom (onderbouwing van het voornemen). Toelichting (zie art MvT Wet BRP): omdat bij het voornemen om gegevens ambtshalve op te nemen onzeker is of de betrokkene inderdaad niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zal hij hierover worden geïnformeerd. Dit geeft hem de mogelijkheid om zijn zienswijze naar voren te brengen, die vervolgens ten goede kan komen aan een juiste bijhouding van de gegevens. Daarnaast is er de noodzaak tot een voornemenprocedure omdat bij adreswijzigingen (vestiging / vertrek) de gevolgen voor de burger als het gaat om zijn adresgegevens groot zijn. De hiervoor bedoelde datum van aanvang van het verblijf en vestiging van het adres in de gemeente wordt in dit geval bepaald door de dag waarop het voornemen aan de betrokkene is medegedeeld. Pagina: 170 van 187

172 G17.16 FNC besluit onderzoek Het BZM-systeem ondersteunt dat een besluit op het onderzoek kan worden gemaakt. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Gegevens betrokkene Het besluit (correctie, aanvulling, verwijdering van gegevens) inclusief bezwaar/beroep mogelijkheid Onderbouwing van het besluit G17.17 FNC automatisch onderzoek aanmaken na migratie / bericht naar onderzoekgemeente Het BZM-systeem creëert een onderzoekszaak op het moment dat een persoon ingeschreven wordt (na migratie) in de eigen gemeente, waarop na het onderzoek wordt voortgezet en afgerond. Er kunnen zich twee situaties voordoen: ~ Situatie 1 Voor elke groep gegevens die in onderzoek staan wordt een eigen onderzoekdossier aangemaakt die vervolgens beoordeeld moet worden door een ambtenaar. Bovendien verstuurt het BZM-systeem een bericht aan de gemeente waar de gegevens in onderzoek waren met het verzoek om het dossier op te sturen. ~ Situatie 2 Er wordt een adresonderzoek (zie FNC keuze adresonderzoek) aangemaakt indien de volgende gegevens in onderzoek zijn gezet: Naam openbare ruimte (indien deze bekend is) Straatnaam Gemeentedeel (als deze bekend is) Huisnummer Plaatsnaam Postcode Gemeente Dit adresonderzoek wordt direct beëindigd in de BRP en het onderzoekdossier wordt afgesloten. G17.18 FNC keuze: adresonderzoek Het BZM-systeem ondersteunt dat op eenvoudige wijze adresonderzoeken gestart kunnen worden. Adresonderzoek houdt in dat de volgende gegevens in onderzoek gezet worden: Naam openbare ruimte (indien deze bekend is) Straatnaam Gemeentedeel (als deze bekend is) Huisnummer Plaatsnaam Postcode Gemeente Aangevuld dient te worden: Datum ontvangst BSN betrokkene(n) Via welk kanaal de melding is ontvangen Ondersteunende documenten door de burger aangeleverd Contactgegevens van melder en betrokkene(n) Te verwachten behandeltijd Reden van onderzoek Pagina: 171 van 187

173 G17.19 FNC Groepen gegevens in onderzoek kunnen zetten Het BZM-systeem ondersteunt dat gehele groepen van gegevens op eenvoudige wijze in onderzoek gezet kunnen worden. Voorbeeld: onder de geboortegegevens vallen nu: Datum geboorte Gemeente geboorte Plaats geboorte Etc. De gebruiker moet op eenvoudige wijze een groep gegevens in onderzoek kunnen zetten waarmee alle attributen in die groep in onderzoek worden gezet. G17.20 FNC prioriteit kunnen instellen Van een onderzoek is aan te geven met welke prioriteit deze afgehandeld dient te worden. De gebruiker kan een keuze maken uit hoog (1), normaal (2) en laag (3). Bij geen selectie wordt normaal geselecteerd. G17.21 FNC automatisch onderzoek aanmaken na versturen terugmelding Het BZM-systeem creëert een onderzoekszaak op het moment dat een terugmelding vanuit een module wordt gestart. Daarbij wordt ten minste automatisch geregistreerd: Datum verzending terugmelding. BSN betrokkene(n). Gegevens van elke terugmelding (wie heeft wanneer over welk gegeven wat geroepen). Koppeling met de zaak van waaruit de melding is verstuurd. De gebruiker moet de volgende gegevens aanvullen: Te rappelleren datum (bij geen keuze: vier weken). Prioriteit van het onderzoek (bij geen keuze: normaal, zie FNC prioriteit kunnen instellen). G17.22 FNC aantekening kunnen maken bij persoon Het is mogelijk om een aantekening te maken bij een persoon. Het BZM-systeem creëert een zaak in de module onderzoek indien een aantekening wordt gemaakt. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: BSN. Wie heeft wat wanneer geregistreerd. Optioneel: welke actie dient ondernomen te worden. Optioneel: binnen welke termijn moet de actie afgerond zijn. Te tonen melding (indien persoon gezocht wordt). Melding afgeschermd of niet (zie FNC instelbare melding afhankelijk van autorisatie). Deze aantekening wordt niet in de BRP gemuteerd maar wordt wel een termijn aan gebonden zodat actie ondernomen kan worden. Voorbeeld: indien een rijbewijs gevonden wordt van een persoon zal de persoon deze binnen een termijn moeten ophalen. G17.23 FNC zaak: aantekening bij persoon In de zaak wordt ten minste geregistreerd: BSN. Wie heeft wat wanneer geregistreerd. Optioneel: welke actie dient ondernomen te worden. Optioneel: binnen welke termijn moet de actie afgerond zijn. Te tonen melding (indien persoon gezocht wordt). Melding afgeschermd of niet (zie: FNC instelbare melding afhankelijk van autorisatie). Pagina: 172 van 187

174 BZM overig Bedrijfsregels (BZM overig) KUC101 verbeteren overige persoonsgegevens BRG verbeteren overige persoonsgegevens regels BR status persoon bij dubbele registratie De bijhoudingsgemeente mag alleen foutief-zijn van een ingezetene registreren van: Een actueel ingezetene; of Een niet-actueel ingezetene, waarbij de bijhouding is opgeschort door overlijden. KUC102 registreren brondocument BRG brondocument regels BR aanpassen brondocument Bij registreren brondocument mag alleen de omschrijving van het brondocument wijzigen (waaronder het nummer en/of omschrijving van het document). BR status persoon bij registratie sterker brondocument De bijhoudingsgemeente mag alleen ander/sterker brondocument registreren van: Een actueel ingezetene; of Een niet-actueel ingezetene, waarbij de bijhouding is opgeschort door overlijden Meldingregels (BZM overig) KUC101 verbeteren overige persoonsgegevens KUC101 verbeteren overige persoonsgegevens kent geen bijbehorende meldingregels. KUC102 registreren brondocument KUC102 registreren brondocument kent geen bijbehorende meldingregels Specifieke functionaliteit (BZM overig) Geef op elke gesloten wens (G18.X) in deze bijlage een drietal antwoorden (a, b, c). Vraag a: Biedt het BZM-systeem alle beschreven functionaliteit, voor zover van toepassing in alle betreffende keten use cases? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag b: Wordt alle betreffende functionaliteit gerealiseerd middels generieke functionaliteiten zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Vraag c: Is alle betreffende functionaliteit volledig middels zero coding (zonder dat daar geavanceerde programmeerkennis zoals van programmeertalen, scripting, SQL, etc. voor nodig is) configureerbaar zoals door Aanbestedende Dienst beschreven in (met name hoofdstuk 4 van) dit PvE? Indien dit volledig het geval is, antwoord Ja., anders Nee.. Correctie G18.1 FNC corrigeren dubbele inschrijving De melding dubbele inschrijving kan door iedere gebruiker van de BRP worden gedaan. In het BZMsysteem kan het volgende: Ambtenaar selecteert de beide personen waarvan gemeld is dat deze dubbel voorkomen. Pagina: 173 van 187

175 Het BZM-systeem toont op overzichtelijke wijze de verschillen en overeenkomsten in beide persoonslijsten. De ambtenaar maakt een keuze welke de juiste persoonslijst is. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Datum. Ambtenaar. Onderbouwing voor de keuze (brondocument). Datum samenvoegingsopdracht aan de BRP. De BRP handelt na de samenvoeging de berichten aan de afnemers af. De gemeente zal op gebruikelijke wijze de kennisgeving versturen aan de burger. NB: Na de correctie dubbele inschrijving kunnen correcties worden gedaan via FNC keuze voor: corrigeren/aanvullen/ verwijderen BRP-gegevens (verzoek van de burger) indien er gegevens missen of foutief staan geregistreerd. G18.2 FNC afvoeren persoonslijst In het BZM-systeem kan worden aangegeven dat de persoonslijst kan worden afgevoerd. Aan de BRP wordt de mutatie afvoeren met reden F doorgegeven. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Betrokken BSN. Ingezeten of niet-ingezeten (afgeleid). Datum ingang status (standaard systeemdatum). Reden opschorting. Onderbouwing voor afvoeren (bijvoorbeeld: onderzoeksresultaat) (brondocument). G18.3 FNC A-nummers wijzigen Te registreren: Betrokken BSN. Vorig A-nummer. (Kiezen) volgend A-nummer. Het volgende A-nummer wordt uit de lijst van beschikbare A-nummers gekozen (zie FNC A-nummer voorraad beheer). NB: Het moet ook mogelijk zijn om een vrij A-nummer te kiezen dat niet uit de beschikbare lijst van A-nummers komt. Dit is nodig in geval een A-nummer van een PIVA-persoonslijst moet worden overgenomen. G18.4 FNC BSN wijzigen Er zijn twee mogelijkheden: Het juiste BSN is bekend, in dat geval kan het correcte BSN worden ingegeven. Het juiste BSN is onbekend, bekend is wel dat het huidige BSN niet correct is. In dat geval wordt een nieuw BSN gevraagd. Te registreren: Betrokken BSN. Vorig BSN. Volgende BSN (of, door registratie of door opvraging, verzoek om volgend BSN). G18.5 FNC voornemen kunnen versturen Het BZM-systeem ondersteunt dat een voornemen gemaakt, alsmede afgedrukt en/of verstuurd kan worden (afhankelijk van de manier waarop de aanlevering van de melding is verricht wordt het voornemen per post of per verstuurd); daarnaast ondersteunt het BZM-systeem dat geregistreerd kan worden dat een voornemen is verstuurd. Te registreren in het voornemen: Gegevens betrokkene (BSN). Het voornemen tot ambtshalve wijziging / correctie / aanvulling. Termijn waarop zienswijze kan worden ingeleverd. Vrije tekst met reden waarom. Pagina: 174 van 187

176 Toelichting (zie art MvT Wet BRP): omdat bij het voornemen om gegevens ambtshalve op te nemen onzeker is of de betrokkene inderdaad niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zal hij hierover worden geïnformeerd. Dit geeft hem de mogelijkheid om zijn zienswijze naar voren te brengen, die vervolgens ten goede kan komen aan een juiste bijhouding van de gegevens. Daarnaast is er de noodzaak tot een voornemenprocedure omdat bij adreswijzigingen (vestiging / vertrek) de gevolgen voor de burger als het gaat om zijn adresgegevens groot zijn. Een voornemenprocedure overslaan en het laten aankomen op een bezwaarprocedure dienen deze belangen niet. De hiervoor bedoelde datum van aanvang van het verblijf en vestiging van het adres in de gemeente wordt in dit geval bepaald door de dag waarop het voornemen aan de betrokkene is medegedeeld. Onderhoud G18.6 FNC creëren samenwerkingsverband Aannamen: De gemeenten die een samenwerkingsverband hebben aangegaan hebben met elkaar afgesproken en vastgelegd welke bijhoudingsfuncties de ene gemeente bij de andere mag uitvoeren. Door bij beide gemeenten aan te geven (en te registreren) welke bijhoudingsfuncties de gemeenten voor elkaar mogen bijhouden kan een akkoord op het samenwerkingsverband worden geregistreerd in de BRP. De lijst van bijhoudingsfuncties is beschikbaar vanuit de BRP om te selecteren (niet te beheren door een gemeente). De lijst van gemeenten is beschikbaar vanuit de BRP om te selecteren (niet te beheren door een gemeente. Functionaliteit: Benoem het samenwerkingsverband. Kies (uit lijst) de gemeente waarmee het samenwerkingsverband wordt aangegaan. Selecteer de bijhoudingsfuncties die de andere gemeente mag uitvoeren voor de eigen gemeente. Selecteer de bijhoudingsfuncties die deze gemeente wil uitvoeren voor de andere gemeente. Stuur aan BRP verzoek tot registratie. (deze handeling dient aan beide kanten exact gelijk te worden uitgevoerd). Gemeente krijgt bevestiging van ontvangst en registratie van het samenwerkingsverband. G18.7 FNC beheren samenwerkingsverbanden Functionaliteit: Tonen met welke andere gemeente(n) de eigen gemeente een samenwerkingsverband heeft. Kiezen gemeenten om samenwerkingsverband te beheren. Kunnen kiezen om samenwerkingsverband te beëindigen. Kunnen kiezen om bijhoudingsmutaties te beheren (nieuwe selecteren, bestaande deselecteren). Handhaving / monitoring G18.8 Woningregister Het BZM-systeem ondersteunt een woningregister, waarmee het mogelijk is om de actuele bewoning van adressen te tonen. Op het scherm worden de algemene gegevens van adressen getoond, op een aantal manieren (actuele bewoning, historische bewoning of beiden). Daaronder volgt van iedere persoon een regel met de volgende gegevens: geslachtsnaam, voornaam, verdere voorletters, geboortedatum, datum waarop die persoon op het adres is komen te wonen, gezinsrelatie en bij historische bewoning ook de reden van beëindiging zoals vertrek naar andere gemeente of buitenland of overlijden. Vanuit dit scherm moet het mogelijk zijn om de detailgegevens van de persoon te bevragen (via zoekpersoon in de BRP). Pagina: 175 van 187

177 G18.9 FNC maken selecties Het BZM-systeem ondersteunt bij het veervaardigen van selecties ten minste de volgende mogelijkheden (keuze of combinatie): Keuze uit selectie of aselecte steekproef (bijvoorbeeld elke 10e persoon uit de selectie van 50 personen). Keuze uit te tonen BRP gegevens die meegenomen moeten worden in de selectie. Keuze uit één of meer kerngegevens (gemeentelijke gegevens) die gecombineerd moet worden met de opgevraagde persoon uit de BRP. Kunnen instellen van een bereik, ondergrens of bovengrens of tussenliggende waarden voor BRP gegevens en/of kerngegevens. Kunnen instellen van peildatum. Kunnen afdrukken van selectie. Kunnen opslaan van selectie naar bestand. Kunnen inplannen van de vervaardiging van selecties (zodat deze in daluren plaats kan vinden). Kunnen opslaan van de instellingen van een selectie om hergebruikt te worden. Bovendien dwingt het BZM-systeem af dat elke aldus vervaardigde selectie wordt opgeslagen ter protocollering. G18.10 FNC manen burger Het BZM-systeem ondersteunt dat t.b.v. een bestuurlijke boete een burger kan worden gemaand om aan een bepaalde verplichting te voldoen. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Datum maning. Rechtsgrond. Aanleiding (aan welke verplichting is niet voldaan). Datum en tijd melder / melding. BSN. Boete indien niet aan verplichting wordt voldaan. Termijn. G18.11 FNC bestuurlijke boete Het BZM-systeem ondersteunt dat bij een persoon een bestuurlijke boete kan worden geregistreerd. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Datum maning (zie FNC manen burger). Rechtsgrond. Aanleiding. Datum tijd/ melder/ melding. BSN. Boete. Termijn. Bezwaarmiddelen / -procedure. G18.12 FNC zaak: bestuurlijke boete Van de (maning van) de bestuurlijke boete wordt een zaak geregistreerd. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Datum maning (zie FNC manen burger). Datum bestuurlijke boete. Rechtsgrond. Aanleiding (aan welke verplichting is niet voldaan). Datum tijd/ melder/ melding. BSN. Boete indien niet aan verplichting wordt voldaan. Pagina: 176 van 187

178 Termijn. (Na inning) datum inning. De zaakgegevens worden overgedragen aan de financiële afdeling. Na inning van de boete wordt de zaak afgesloten. G18.13 FNC beheren leegstandregister In het BZM-systeem is een leegstandregister te beheren. Dit register betreft panden die administratief leeg staan maar die wellicht bewoond zijn. Periodiek (in te stellen Aanbestedende Dienst) wordt door de module een vergelijking gemaakt met gegevens uit de BAG: panden die leegstaan en woonbestemming hebben en gegevens uit de BRP: wonen er personen op een bepaald adres. (zie vergelijkbaar: FNC keuze: bestandsaanvulling/ vergelijking). Gebruiker kan er ook voor kiezen op eigen initiatief een adres toe te voegen aan het leegstandregister. NB: Indien door migratie de leegstand van een adres wordt opgelost zal dit adres automatisch uit het leegstandsregister gehaald worden. G18.14 FNC muteren leegstandregister Het BZM-systeem biedt de volgende mogelijkheden: Tonen welke adressen in het leegstandsregister staan. Kunnen aanschrijven van adressen in leegstandsregister: Registreren datum aanschrijving. Registreren rappeltermijn. Registreren opmerkingen/ resultaten aanschrijving. Muteren van (een te beheren tabel) leegstandscode (onverkoopbare panden, 2e woning etc.) deze worden niet meer aangeschreven. Kunnen aangeven wel/ niet aanschrijven o.b.v. in te stellen criteria (bv niet aanschrijven indien pand slechts 1 dag leeg staat). Berichtenverkeer G18.15 FNC keuze: ontvangst terugmelding via DigiLevering Bij de ontvangst van een terugmelding van een andere gemeente via DigiLevering kan in het BZMsysteem ten minste worden geregistreerd: Datum ontvangst. wie de melding heeft verstuurd (welke gemeente of afnemer). BSN betrokkene. Over welke gegevens de terugmelding is. Wat de melding is (incorrect, ontbrekend). G18.16 FNC keuze: ontvangst binnengemeentelijke terugmeldingen / beheer terugmeldingen In het BZM-systeem is het mogelijk om terugmeldingen op te vangen, te registreren en door te zetten naar de juiste behandelaar/ register. Het BZM-systeem ontvangt de meldingen die betrekking hebben op de bronhouder BRP. Daarbij wordt ten minste geregistreerd: Datum registratie. Vanuit welk proces de registratie is ontvangen. Ambtenaar die de registratie heeft verricht. BSN betrokkene. Melding zelf (correctie of aanvulling). Betreffende bronhouder (registers zoals BRP/ BAG/ ORRA/ NHR etc.). Pagina: 177 van 187

179 G18.17 FNC zaak: ontvangst binnengemeentelijke terugmeldingen Te registreren: Datum registratie. Vanuit welk proces de registratie is ontvangen. Ambtenaar die de registratie heeft verricht. BSN betrokkene. Melding zelf (correctie of aanvulling). Betreffende register (BAG / ORRA / NHR). G18.18 FNC bewaken terugmeldingen In het BZM-systeem kunnen terugmeldingen gemonitord worden en doorgezet naar de juiste binnengemeentelijke afdeling (om verwerkt te worden). Het BZM-systeem signaleert indien na een in te stellen periode nog geen antwoord is verkregen op de melding. G18.19 FNC monitoren BRP-berichtenverkeer Het BZM-systeem rapporteert over de ontvangen, verzonden en verwerkte BRP-berichten en signaleert indien berichten niet verwerkt zijn of indien er geen bevestiging van ontvangen is. Geautomatiseerd verstuurt het BZM-systeem een in te stellen aantal keren een niet-bevestigd bericht binnen een in te stellen tijdsperiode. Het BZM-systeem geeft een signaal indien na het ingesteld aantal keren herzenden nog steeds geen bevestiging van de BRP is ontvangen. G18.20 FNC foutberichten afhandelen Mogelijkheden: Herstel van een corrupt bericht. Opnieuw verzenden van een niet-ontvangen bericht (volledig automatisch, zie FNC monitoren BRP berichtenverkeer). Overig beheer G18.21 FNC beheer printers Met het BZM-systeem is in te stellen welke printer wordt toegewezen aan welk proces/ module. Het BZM-systeem: Toont lijst met beschikbare printers. Biedt mogelijkheden om een printer toe te wijzen aan producten en/of diensten. Kan een voorkeursprinter selecteren bij een product / proces. NB: Bij het geven van een printopdracht van de gebruiker vanuit een bepaalde module wordt de printopdracht afgehandeld door de toegewezen printer. Indien er meerdere printers beschikbaar zijn kan de gebruiker een keuze maken uit beschikbare printers. G18.22 FNC bij afdrukken tonen welke printer Indien een gebruiker een afdruk maakt vanuit het BZM-systeem (voor alle afdrukmogelijkheden; akte, ontvangstbevestiging etc.) wordt getoond op welke printer de opdracht wordt afgedrukt. G18.23 FNC printers koppelen aan werkplekken In het BZM-systeem zijn printers te koppelen aan werkplekken. NB: Een printer in de front-office moet gekoppeld kunnen worden aan werkplekken in de front-office zodat afdrukken niet op andere plekken worden afgedrukt. Pagina: 178 van 187

180 G18.24 FNC producten en diensten koppelen aan werkplekken In het BZM-systeem kunnen producten en diensten gekoppeld worden aan werkplekken. Bijv. kassafunctionaliteit, buizenpostsysteem en andere hardware (bijv. RAAS) moet gekoppeld worden aan een specifieke werkplek (zodat de handelingen alleen daar uitgevoerd worden). G18.25 FNC medewerkers kunnen gekoppeld worden aan werkplekken Medewerkers kunnen gekoppeld worden aan werkplekken. G18.26 FNC beheer werkplekken Beheer werkplekken moet ingericht kunnen worden: Welke werkplekken zijn er. Waar bevinden zich deze werkplekken. Welke faciliteiten zijn aanwezig. G18.27 FNC wachtwoordbeheer / certificaatbeheer Het wachtwoordbeheer van het BZM-systeem moet te beheren zijn: Ingeven (nieuw) wachtwoord. Instellen hoe vaak gebruiker per periode wachtwoord moet vernieuwen. Wachtwoordcriteria kunnen instellen conform HOP (Handleiding Operationele Procedures (bijvoorbeeld: 8 tekens inclusief 3 cijfers). Daar waar niet van de inloggegevens van de gebruiker gebruik wordt gemaakt (zie ook: BRU.2 Single Sign-on) moet wachtwoordbeheer in te regelen zijn. NB: Met name moet geregeld kunnen worden wachtwoorden tbv RDW, BPR en PKI-certificaten. Tevens moeten certificaten beheerd kunnen worden (geldigheidstermijn, welk proces, functionaliteit, etc.). G18.28 FNC A-nummer voorraad beheer Met het BZM-systeem kan de A-nummer voorraad beheerd worden: Inlezen van de cd met A-nummers en overnemen van A-nummers. In voorraad plaatsen van A-nummers. Drempel aangeven waaronder de voorraad niet mag komen. Het BZM-systeem signaleert wanneer de voorraad onder een de in te stellen drempel komt. NB: A- nummers zijn nog ter beschikking en worden nog gebruikt t/m 2015 G18.29 FNC beheer tabellen / aangehaakte gegevens In het BZM-systeem kunnen gemeentelijke tabellen beheerd worden en kunnen aangehaakte gegevens beheerd worden. G18.30 FNC kunnen aangeven voor welke gegevens een dienst of afnemer geautoriseerd is T.b.v. het verzenden van AVIS kaarten naar buitenlandse autoriteiten kan bij een bepaalde nationaliteit een verdrag van toepassing zijn. Dat moet als aangehaakt gegeven geregistreerd kunnen worden. G18.31 FNC kunnen plaatsen afnemersindicatie voor binnengemeentelijke levering N.a.v. de initiële vulling of vergelijking van de persoonsgegevens moet het BZM-systeem ook de mogelijkheid bieden om, voor de dienst of binnengemeentelijke afnemer, een indicatie te plaatsen zodat de dienst of afnemer binnengemeentelijk op de hoogte kan worden gehouden van mutaties op die personen. Pagina: 179 van 187

181 12.7 BZM-specificaties Nota bene De specificaties in bijlage 12.7,, waar o.a. naar verwezen wordt in hoofdstuk 5 van het PvE, komen exact overeen met de betreffende specificaties die thans beschikbaar zijn op de website Modernodam (zie https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzm-specificaties). Dit zijn echter niet noodzakelijkerwijs altijd de meest actuele specificaties, omdat sommige onderdelen nog geüpdatet worden. Dit kan zowel betrekking hebben op de toelichtende documenten (zie bijlage ) als de daarin benoemde onderdelen (zoals use cases, test cases, business object model, etc.). Uiteindelijk zullen, via Modernodam, actuele versies van alle onderdelen van de betreffende specificaties beschikbaar gesteld worden., die dan leidend is t.o.v. de betreffende specificaties zoals opgenomen in bijlage Toelichtende documenten Inleiding specificaties burgerzakenmodules Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullendedocumenten/inleiding_specificaties_burgerzakenmodules.pdf Het document Inleiding specificaties burgerzakenmodules - inhoudelijke achtergronden bij - en ontwerpkeuzes in - de specificaties (V1.0.0, september 2011) heeft tot doel om een globale, inhoudelijke toelichting te geven op de verschillende onderdelen van de BZM-specificaties. Het beschrijft zowel de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het opstellen van de specificaties als achterliggende ontwerpbeslissingen. Zoals in dit document beschreven, bestaan de specificaties burgerzakenmodules (of BZM-specificaties) uit twee hoofdbestanddelen: Een beschrijving van de functionaliteit die het geheel moet bieden voor de ondersteuning van dienstverlenings- en bijhoudingsprocessen. Dit geheel is daarbij de keten van BZM-systeem en centrale voorzieningen (BRP). Deze functionaliteit is vastgelegd in de vorm van keten use cases (KUC s); deze beschrijven derhalve de functionaliteit van het geheel van BZM-systeem en centrale voorzieningen sámen. Deze KUC s zijn opgenomen in en tevens te vinden op Modernodam, zowel als afzonderlijke PDF s (onder keten use cases ) als in het analysemodel aldaar (zie Een beschrijving van de wijze waarop het BZM-systeem en de centrale voorzieningen (BRP) moeten samenwerken om deze functionaliteit te realiseren. Die beschrijving is vastgelegd in de vorm van keten use case realisations; deze beschrijven derhalve de (verdeling van) verantwoordelijkheden over de onderdelen van de keten: het BZM-systeem en centrale voorzieningen. De keten use case realisations zijn echter uitsluitend te raadplegen middels het analysemodel op Modernodam (zie Een complete beschrijving van deze en andere specificatieonderdelen is te vinden in de productencatalogus ketenspecificaties (zie hierna). Productencatalogus ketenspecificaties Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullendedocumenten/producten_catalogus_keten_specificaties_bzm.pdf Het document Productencatalogus ketenspecificaties (V1.0.0, september 2011) bevat een beschrijving van de verschillende onderdelen die opgeleverd zijn c.q. worden i.h.k.v. de (BZM-)specificaties. Dit betreft onder meer: Pagina: 180 van 187

182 Keten use case model: zie het analysemodel op Modernodam. Keten use cases (KUC s): zie Modernodam en bijlage Keten use case realisations: zie het analysemodel op Modernodam. Keten test cases (KTC s): zie Modernodam en bijlage Use case modules: zie hierna. Bedrijfs- en meldingregels: zie het analysemodel op Modernodam en bijlage Business object model: zie het analysemodel op Modernodam. Functionele beschrijving componenten: zie het analysemodel op Modernodam. Procesbeschrijvingen: zie Modernodam (onder procesbeschrijvingen ) en bijlage Inleiding specificaties burgerzakenmodules: zie hiervoor. Aanvullende eisen: verwerkt in het PvE. Termenlijst: zie hierna. BRP-BZM backlog keten (use case modules) Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullende-documenten/brpbzm_backlog_keten.xls De use case modules beschrijven (de clustering tussen) de specificaties van de diverse onderdelen binnen specifieke keten use cases (KUC s), zoals (een cluster van) alternatieve verlopen die als één handeling opgepakt kunnen worden. Termenlijst mgba Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullendedocumenten/termenlijst_mgba.xls De termenlijst bevat een overzicht incl. toelichting van de verschillende termen / concepten die gebruikt worden om de keten van BZM-systeem en centrale voorzieningen (BRP) te beschrijven. Guidelines Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzm-specificaties?id=15 De guidelines bieden ondersteuning bij het doorgronden van (de betreffende onderdelen van) de specificaties. Dit betreft: BRP-BZM business rules guidelines BRP-BZM logische test case guidelines BRP-BZM use case flow guidelines BRP-BZM use case realisations guidelines 20 De keten use cases (KUC s) zijn zowel beschikbaar op Modernodam (onder keten use cases ) als in het analysemodel aldaar (zie en zijn tevens opgenomen in bijlage De keten test cases (KTC s) zijn beschikbaar op Modernodam (onder keten test cases ) en zijn tevens opgenomen in bijlage De verschillende bedrijfs- en meldingregels per BZM zijn beschikbaar in het analysemodel op Modernodam (zie en zijn tevens opgenomen in bijlage 12.6 (zie ook de toelichting aldaar). 23 De procesbeschrijvingen zijn beschikbaar op Modernodam (onder procesbeschrijvingen ) en zijn tevens opgenomen in bijlage NB: Deze procesbeschrijvingen dienen in dit PvE uitsluitend als illustratie van / achtergrondinformatie bij de overige specificaties, zoals de keten use cases. Pagina: 181 van 187

183 Leeswijzer BRP-BZM De leeswijzer biedt ondersteuning bij het doorgronden van de specificaties, waarbij tevens (de verbanden tussen) de verschillende onderdelen die opgeleverd zijn c.q. worden i.h.k.v. de (BZM-)specificaties worden toegelicht. Deze leeswijzer is opgenomen in bijlage Pagina: 182 van 187

184 Keten use cases (KUC s) Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzm-specificaties?id=17 Algemene BZM-functionaliteit KUC200 behandelen zaak KUC201 raadplegen persoonsgegevens KUC202 uitgeven uittreksel-afschrift burgerlijke stand KUC203 melden gerede twijfel KUC204 afhandelen betaling KUC205 afhandelen akte BZM afstamming KUC001 registreren geboorte KUC002 registreren erkenning en vaststelling vaderschap KUC003 registreren ontbrekende geboorteakte KUC004 registreren ontkenning van het vaderschap KUC005 registreren vernietiging erkenning KUC006 registreren adoptie KUC007 registreren herroepen adoptie KUC008 verbeteren geboorteakte KUC009 registreren inroeping van staat KUC010 registreren betwisting van staat BZM naam en geslacht KUC021 wijzigen naam en-of geslacht KUC022 behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen KUC023 registeren akte van naamskeuze BZM documenten en verzoeken KUC031 uitgeven document KUC032 behandelen verzoek verstrekkingsbeperking KUC033 registreren gezagsverhouding BZM huwelijk en partnerschap KUC041 registreren huwelijk of partnerschap voorbereiding KUC042 registreren huwelijk of partnerschap KUC043 ontbinden huwelijk of partnerschap KUC044 omzetten partnerschap naar huwelijk KUC045 verbeteren huwelijk of partnerschap KUC046 ongedaan maken nietigverklaring KUC047 behandelen verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid BZM migratie KUC051 registeren verhuizing binnen Nederland KUC052 registreren verhuizing naar Nederland KUC053 registreren verhuizing vanuit Nederland KUC054 opschorten ingezetene KUC055 corrigeren adres Pagina: 183 van 187

185 BZM nationaliteit KUC061 registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationaliteit KUC062 registreren nationaliteit persoon KUC063 registreren beëindiging nationaliteit BZM reisdocumenten KUC071 uitgifte reisdocumenten KUC072 inname reisdocument KUC073 registreren vermissing reisdocument BZM rijbewijzen KUC081 uitgifte rijbewijs KUC082 onderhouden rijbewijs KUC083 inname rijbewijs KUC084 registreren vermissing rijbewijs BZM overlijden KUC091 registreren overlijden KUC092 verbeteren overlijden KUC093 registreren levenloos geboren kind KUC094 behandelen verzoek opgravingsverlof BZM verkiezingen KUC131 registreren kiesrecht KUC132 onderhouden kiesdistricten en -bureaus KUC133 registreren nieuwe verkiezing KUC134 verwerken verkiezingsuitslag BZM onderzoek KUC111 behandelen onderzoek MUC115 raadplegen ontvangen BRP-berichten 24 BZM overig KUC101 verbeteren overige persoonsgegevens KUC102 registreren brondocument 24 In tegenstelling tot de andere keten use cases op https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzmspecificaties?id=17 vindt u MUC115 op Pagina: 184 van 187

186 Keten test cases (KTC s) Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzm-specificaties?id=18 Algemene BZM-functionaliteit KTC200 behandeling zaak KTC201 raadplegen persoonsgegevens KTC202 uitgeven uittreksel-afschrift burgerlijke stand KTC203 melden gerede twijfel KTC204 afhandelen betaling KTC205 afhandelen akte BZM afstamming KTC001 registreren geboorte KTC002 registreren erkenning KTC003 registreren ontbrekende geboorteakte KTC004 registreren ontkenning van het vaderschap KTC005 registreren vernietiging erkenning KTC006 registreren adoptie KTC007 registreren herroepen adoptie KTC008 verbeteren geboorteakte KTC009 registreren inroeping van staat KTC010 registreren betwisting van staat BZM naam en geslacht KTC021 wijzigen naam en-of geslacht KTC022 behandelen verzoek verklaring van verscheidenheid van familienamen KTC023 registeren akte van naamskeuze BZM documenten en verzoeken KTC031 uitgeven document KTC032 behandelen verzoek verstrekkingsbeperking KTC033 registreren gezagsverhouding BZM huwelijk en partnerschap KTC041 registreren huwelijk of partnerschap voorbereiding KTC042 registreren huwelijk en-of partnerschap KTC043 ontbinden huwelijk en-of partnerschap KTC044 omzetten partnerschap naar huwelijk KTC045 verbeteren huwelijk of partnerschap KTC046 ongedaan maken nietigverklaring KTC047 behandelen verzoek verklaring huwelijksbevoegdheid BZM migratie KTC051 registeren verhuizing binnen Nederland KTC052 registreren verhuizing naar Nederland KTC053 registreren verhuizing vanuit Nederland KTC054 opschorten ingezetene KTC055 corrigeren adres Pagina: 185 van 187

187 BZM nationaliteit KTC061 registreren verzoek verkrijgen Nederlandse nationaliteit KTC062 registreren nationaliteit persoon KTC063 registreren beëindiging nationaliteit BZM reisdocumenten KTC071 uitgifte reisdocument KTC072 inname reisdocument KTC073 registreren vermissing reisdocument BZM rijbewijzen KTC081 uitgifte rijbewijs KTC082 onderhouden rijbewijs KTC083 inname rijbewijs KTC084 registratie vermissing rijbewijs BZM overlijden KTC091 registreren overlijden KTC092 verbeteren overlijden KTC093 registreren levenloos geboren kind KTC094 behandelen verzoek opgravingsverlof BZM verkiezingen KTC131 registreren kiesrecht KTC132 onderhouden kiesdistricten en -bureaus KTC133 registreren nieuwe verkiezing KTC134 verwerken verkiezingsuitslag BZM onderzoek KTC111 behandelen onderzoek MTC115 raadplegen ontvangen BRP-berichten 25 BZM overig KTC101 corrigeren overige persoonsgegevens KTC102 registreren brondocument 25 In tegenstelling tot de andere keten test cases op https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzmspecificaties?id=18 vindt u MTC115 op Pagina: 186 van 187

188 Procesbeschrijvingen Zie https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzm-specificaties?id=16 Algemene BZM-functionaliteit Procesbeschrijving generiek BZM afstamming Procesbeschrijving afstamming (module 01) BZM naam en geslacht Procesbeschrijving naam en geslacht (module 02) BZM documenten en verzoeken Procesbeschrijving documenten en verzoeken (module 03) BZM huwelijk en partnerschap Procesbeschrijving huwelijk en partnerschap (module 04) BZM migratie Procesbeschrijving migratie (module 05) BZM nationaliteit Procesbeschrijving nationaliteit (module 06) BZM reisdocumenten Procesbeschrijving reisdocumenten (module 07) BZM rijbewijzen Procesbeschrijving rijbewijzen (module 08) BZM overlijden Procesbeschrijving overlijden (module 09) BZM verkiezingen Procesbeschrijving verkiezingen (module 13) BZM onderzoek Procesbeschrijving onderzoek (module 11) BZM overig Procesbeschrijving overig (module 10) Leeswijzer BRP-BZM Dit document is hierachter bijgevoegd. Pagina: 187 van 187

189 BRP-BZM LEESWIJZER Aanbesteding BZM gemeenten Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 1 van 16

190 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen Inleiding Referenties Overzicht van documenten Uitwerking aan de hand van een voorbeeld Procesbeschrijving Use case model Keten Use Case Termenlijst Identificeer getraceerde eisen Bestudeer aanvullende eisen Bestudeer bedrijfsregels Bestudeer Business object model Lees Keten Test Case Lees Keten Use Case Realisatie Lees het LO BRP...16 Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 2 van 16

191 Documenteigenschappen Documentinformatie Documenttitel Use cases Functioneel Beheer Documentdatum 24 april 2012 Versienummer Versiestatus Documentlocatie V0.0.1 Concept Documenthistorie Versiehistorie Versienr Datum Auteur Aanpassingen april 2012 KING Initiële versie Reviewhistorie Versienr Datum Namen Goedkeuring Versienr Datum Rol Akkoord 1.0 Distributie Versienr Naam Rol Expertgroep Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 3 van 16

192 1. Inleiding Dit document dient ter ondersteuning bij het doorgronden van de specificaties en een niet geoefende lezer binnen dit vakgebied een helpende hand te bieden. Het doel van het document is om de verbanden tussen de verschillende opgestelde producten toe te lichten. In hoofdstuk 3 wordt een stappenplan gepresenteerd welke gebruikt kan worden om een willekeurige use case te implementeren. In hoofdstuk 4 zal als concreet voorbeeld het stappenplan gehanteerd worden om het reguliere verloop van de use case KUC052 Registreren verhuizing naar Nederland te implementeren. Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 4 van 16

193 2. Referenties ID Product Versie/datum 1 Proces beschrijvingen BZM (set) https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzmspecificaties/proces-beschrijvingen 2 BRP-BZM Aanvullende eisen.doc https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzmspecificaties/algemene-documenten 3 Keten use cases BZM (set) https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzmspecificaties/keten-use-cases 4 Keten test cases BZM (set) https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzmspecificaties/keten-test-cases 5 BZM Analyse model 1 https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/model/ind ex.html 6 Guidelines (set) https://www.modernodam.nl/modernodam/index.php/bzmspecificaties/guidelines 7 Traceability matrix mgba https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullend e-documenten/termenlijst_mgba.xls 8 Termenlijst mgba https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullend e-documenten/termenlijst_mgba.xls 9 Inleiding specificaties burgerzakenmodules https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullend e-documenten/inleiding_specificaties_burgerzakenmodules.pdf 10 Producten catalogus keten specificaties BZM https://www.modernodam.nl/modernodam/images/publicaties/aanvullend e-documenten/producten_catalogus_keten_specificaties_bzm.pdf V1.0.0, 05 sep 2011 V1.0.0, 01 sep 2011 V1.0.0, 02 sep 2011 V1.0.0, 05 sep 2011 V1.0.0, 09 sep 2011 V2.0.0, 02 Sep 2011 Sep 2011 Sep 2011 V Sep 2011 V sep Toelichting koppelvlakken V april 2012 Alle door het programma mgba opgeleverde producten zijn op de site te benaderen. 1 Het analysemodel is beschikbaar in XMI formaat. Dit formaat kan door verschillende software producten geimporteerd worden, waarna een browseable model overblijft. Op de site wordt het model ook als volledig navigeerbaar HTML model aangeboden. Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 5 van 16

194 3. Overzicht van documenten Onderstaand overzicht, oorspronkelijk opgenomen in de Product catalogus mgba [10], identificeert de verschillende producten die tot stand zijn gekomen in het programma mgba, en hun onderlinge verband(en). Figuur 1: overzicht van documenten Voordat de inhoudelijke stukken gelezen worden, verdient het aanbeveling om kennis te nemen van de volgende documenten: a. Neem van te voren kennis de inleiding specificaties burgerzakenmodules [9]. Dit document heeft tot doel om een globale, inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen van de specificaties te geven. Het beschrijft de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het opstellen van de specificaties en achterliggende ontwerpbeslissingen. b. Neem van te voren kennis van de notatiewijze die gebruikt wordt in de Keten Use Case documenten door de BRP-BZM Use Case Flow Guidelines [6] te lezen. c. Neem van te voren kennis van de notatiewijze die gebruikt wordt in de Use Case Realisation documenten door de BRP-BZM Use Case Realisation Guidelines [6] te lezen. d. Neem van te voren kennis van de notatiewijze die gebruikt wordt in de Keten Test Case documenten door de BRP-BZM Logische Test Case Guidelines [6] te lezen. Wanneer een use case (flow) geïmplementeerd moet worden, biedt deze figuur de leidraad en vormt de basis voor het stappenplan getoond in Figuur 2. Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 6 van 16

195 Figuur 2: stappenplan realisatie 1. Lees eerst de betreffende procesbeschrijving [1] door om een goed algeheel begrip van het proces te krijgen en de use case (flow) in context te kunnen plaatsen. 2. Bestudeer het Keten Use Case model (onderdeel van het BZM analyse model [5]) om begrip te krijgen hoe verschillende use cases geïdentificeerd zijn en zich verhouden tot de procesbeschrijving. 3. Lees vervolgens de Keten Use Case [3] door. Deze geeft een beschrijving van hoe actoren het systeem gebruiken om een bepaald doel te behalen en wat het systeem daarvoor moet doen. a. De Termenlijst mgba [8] verduidelijkt begrippen die in de Keten Use Case genoemd worden. Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 7 van 16

196 4. Na het lezen van het bedrijfsproces [1] en de Keten Use Case [3] dient, eventueel met gebruikmaking van de Traceability matrix mgba [7] nagezien te worden welke kandidaat systeemeisen uit het bedrijfsproces aan een use case gekoppeld zijn. Het is aannemelijk dat zijn door de use case gerealiseerd moeten worden. a. In set van kandidaat systeemeisen zijn diverse eisen ten aanzien van koppelvlakken opgenomen. Deze koppelvlakken zijn nader omschreven in het document Toelichting koppelvlakken [11]. 5. In de Aanvullende eisen [2] zijn algemene eisen ten aanzien van bijvoorbeeld gebruikersvriendelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, etc. opgenomen. Deze zijn niet in de tekst van de use case vermeld, maar zijn in de Traceability matrix mgba [7] naar de use cases getraceerd. 6. In de Bedrijfsregels (onderdeel van het BZM analyse model [5]) zijn op de Keten Use Case (flow) van toepassing zijnde bedrijfsregels opgenomen. Bedrijfsregels beschrijven ter voorkoming van ongewenste effecten of het vastleggen van kennis vanuit wetgeving of operatie noodzakelijke beperkingen, algoritmen, triggers en meldingen. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de Traceability matrix mgba [7] om vast te stellen met welke bedrijfsregels bij een use case rekening gehouden dient te worden. 7. Het Business Object model [onderdeel van BZM analyse model [5]) is een modelmatige weergave van de concepten die zijn gebruikt om het business domein te begrijpen en legt hun onderlinge samenhang vast. Het vormt tevens een verdieping van de Termenlijst mgba [8] en de basis voor het vastleggen van Bedrijfsregels [5]. 8. Lees de testscenario s die zijn opgenomen de set Keten Test Cases [4]. De reeds beschreven testscenario s vormen een basis voor een formele testset, en kunnen (moeten?) aangevuld worden met aanvullende testscenario s. 9. Bestudeer de Keten Use Case Realisation (onderdeel van BZM Analyse model [5]) voor de use case die geïmplementeerd gaat worden. Deze beschrijft hoe een keten use-case kan worden gerealiseerd in termen van interactie tussen implementatie-elementen (bijvoorbeeld een Burgerzakenmodule en een bijhoudingsvoorziening van de BRP). Deze interactie wordt beschreven in UML sequence diagrammen. 10. Indien het LO BRP gereed komt, kan deze bestudeerd worden om het koppelvlak naar de BRP voor deze use case (flow) te bekijken. Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 8 van 16

197 4. Uitwerking aan de hand van een voorbeeld Elke BZM module die onderkend is, heeft een uniek nummer gekregen. Dit nummer komt terug in de aanduiding van de Keten Use Cases en Keten Test Cases. Module 5 betreft de Migratie module. Keten Use Cases die voor dit proces zijn opgesteld, zullen de naam KUC05x <titel> dragen. Analoog is de naam voor een Keten Test Case gedefinieerd als KTC05x <titel>. In principe is voor elke Keten Use Case en Keten Test Case opgesteld, die bovendien gelijkluidende titel dragen. Willen we nu KUC052 Registreren verhuizing naar Nederland bestuderen en realiseren, kunnen we dus aan de hand van de titel van de use case afleiden welke procesbeschrijving deze onder valt in dit geval dus die van Module 5. De procesbeschrijvingen zijn als set van documenten gepubliceerd op Modernodam [1]. Als eerst stap tot het realiseren van de use case dient dus het document Burgerzaken modules - Module 05 (Migratie) gelezen te worden, gevolgd door het document KUC052 Registreren verhuizing naar Nederland uit de set Keten Use Cases [3]. 4.1 Procesbeschrijving Begin met het lezen van het document Burgerzaken modules - Module 05 (Migratie) uit [1]. Hoofdstuk 1.1 geeft een uitgebreide beschrijving van het proces. 4.2 Use case model Het use case model is terug te vinden in het Analyse model BZM [5], en wel op de locatie Keten > Use Case Model > Use Cases > [module], in dit geval dus Keten > Use Case Model > Use Cases > 05 Migratie. Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 9 van 16

198 Use case diagram 05 Migratie KUC200 Behandelen zaak Behandelaar KUC051 Registeren v erhuizing binnen Nederland KUC052 Registreren v erhuizing naar Nederland KUC053 Registreren v erhuizing v anuit Nederland KUC054 Opschorten ingezetene KUC055 Corrigeren adres Afnemer Associaties met use cases zijn in het kader van leesbaarheid hier niet getoond maar wel geadministeerd voor alle use case BAG (Lokaal) Figuur 3: Use case model 05 Migratie Figuur 3 toont het deel van het use case model dat betrekking heeft op module 5 Migratie. Hieruit valt te leren dat de use case gedrag overneemt van KUC200 Behandelen zaak. Dit is een overkoepelende use case die het zaakgericht werken beschrijft. Het document Inleiding specificaties burgerzakenmodules [9] licht toe hoe de Keten Use Cases in relatie tot het zaakgericht werken behandeld moeten worden. Verder zien we ook dat de actor BAG betrokken is bij de use case. 4.3 Keten Use Case Om de Keten Use Case goed te begrijpen, verdient het aanbeveling om eerst kennis te hebben genomen van het document BRP-BZM Use Case Flow Guidelines [6], welke de specifieke wijze van notatie in de use case flow toelicht. Het document KUC052 Registreren verhuizing naar Nederland beschrijft het regulieren verloop en alle alternatieve verlopen van de use case. Voor het doel van deze leeswijzer gaat het wat ver om het hele verloop van de use case aan te halen, maar aan de hand van een paar aanhalingen zal deze wel toegelicht worden. Het reguliere verloop van de use case begint als volgt: Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 10 van 16

199 De use case start als op {start} [1] de Behandelaar een verhuizing naar Nederland wil registreren voor één persoon. {identificeren aangever} 1. Behandelaar voert persoonsidentificerende kenmerken van immigrant in. {zoeken persoon} 2. Systeem valideert dat immigrant niet in het systeem bekend is. (zie Special Requirement 7.1) Hier zijn direct al een aantal interessante zaken te zien: [1] is een verwijzing naar het document KUC200 Behandelen zaak een overkoepelende use case die het zaakgericht werken beschrijft. Het document Inleiding specificaties burgerzakenmodules [9] licht toe hoe de Keten Use Cases in relatie tot het zaakgericht werken behandeld moeten worden. Labels worden gebruikt om referentiepunten tussen flows te duiden. De vetgedrukte termen in stappen 1 en 2 zijn begrippen die opgenomen zijn in de Termenlijst mgba [8]. Zie verder hoofdstuk Systeem valideert verhuizing naar Nederland en valideert géén rechtmatig verblijf (zie BRG-05-03, BRG-05-04, BR-06-04, BR-06-05). Deze use case stap verwijst naar Bedrijfsregel groepen (BRG-xx-yy) en Bedrijfsregels (BR-xx-yy). Zie voor verdere uitleg hoofdstuk Termenlijst Door in deze lijst te filteren op KUC052 worden alle termen getoond die voor deze use case relevant zijn (zie Figuur 4). Actie : Open het tabblad Termenlijst use cases. Klik op de pull-down van de kolom Oorsp en type in het zoekfilter KUC052 in. Resultaat : Op deze wijze worden alle termen getoond die voor deze use case relevant zijn (zie Figuur 4). Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 11 van 16

200 Figuur 4: begrippen voor KUC Identificeer getraceerde eisen In de procesbeschrijving zijn voor elke beschreven processtap kandidaat-systeemeisen en gebruikerswensen benoemd. Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, wordt in de Traceability matrix mgba [7] de relatie gelegd tussen de kandidaat-systeemeisen en gebruikerswensen (gezamenlijk ook wel Features genoemd) enerzijds en de keten use cases anderzijds (tabblad Features en Aanv Eisen vs KUCs). Actie : Filter op dit tabblad de kolom van de betreffende use case op X (wat aanduidt dat een trace naar een feature gerealiseerd wordt in de use case beschrijving). Resultaat : Het overzicht wordt verkregen (zie Figuur 5) waarin alle gebruikerswensen en kandidaat-systeemeisen, wanneer de use case gerealiseerd zou worden zoals gespecificeerd, door de use case afgedekt zullen zijn, getoond worden Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 12 van 16

201 Figuur 5: KUC052 getraceerde eisen Deze view zoals die in de traceability matrix getoond wordt, is een afspiegeling van wat in het BZM Analyse model [5] gedefinieerd is. In het model zijn de eisen gespecificeerd en de relaties naar de use cases gelegd en onderhoudbaar. 4.5 Bestudeer aanvullende eisen De aanvullende eisen voor deze use case zijn met het filter zoals beschreven in 4.4 geidentificeerd, zie Figuur 5. Deze kunnen nageslagen worden in het document BRP-BZM Aanvullende Eisen [2]. Actie : Filter op dit tabblad de kolom van de betreffende use case op X (wat aanduidt dat een trace naar een feature gerealiseerd wordt in de use case beschrijving). Resultaat : Het overzicht wordt verkregen (zie Figuur 5) waarin alle gebruikerswensen en kandidaat-systeemeisen, wanneer de use case gerealiseerd zou worden zoals gespecificeerd, door de use case afgedekt zullen zijn, getoond worden. Aanvullende eisen zijn die eisen waarvan de naam begint met SUP. 4.6 Bestudeer bedrijfsregels Bedrijfsregels zijn gedefinieerd in het BZM Analyse Model [5]. De relatie tussen Keten Use Cases en Bedrijfsregels is ook in de Traceability matrix mgba [7] terug te vinden. Actie : Zoek in de Traceability Matrix [7] op het tabblad BRG vs KUCs de kolom KUC052 Registreren verhuizing naar Nederland op en filter op X. Resultaat : Op deze wijze worden alle gekoppelde business rules gefilterd. Figuur 6 geeft het resultaat. Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 13 van 16

202 Figuur 6: Bedrijfsregels (groepen) voor KUC052 Business rules worden soms in groepen verzameld. Ook de relatie tussen business rule groepen en business rules ligt vast in de traceability matrix, en wel op het tabblad BR vs BRG. Actie : Zoek in de Traceability Matrix [7] op het tabblad BR vs BRG de gewenste BRG- of MRG-kolom op en filter op X. Resultaat : Op deze wijze worden alle gekoppelde business rules gefilterd. Figuur 7 geeft het resultaat. Figuur 7: Bedrijfsregels in BRG-05-03: Verhuizing naar NL regels Aanbesteding BZM BRP-BZM Leeswijzer pagina 14 van 16

Burgerzaken modules - Naam en geslacht

Burgerzaken modules - Naam en geslacht Burgerzaken modules - Naam en geslacht Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module Naam en geslacht Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4 1.2

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

KUC200 Behandelen zaak

KUC200 Behandelen zaak KUC200 Behandelen zaak Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 11-03-2011 0.0.1 Initiele versie op basis van omschreven versie D. Geluk KUC223 van E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB 22.01. 2.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. 2 2.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand, en de Basisadministratie

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte

Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 13-03-2011 0.0.1 Initiele versie D. Geluk 01-09-2011 1.0.0 Aangeboden

Nadere informatie

Productmodule PM1

Productmodule PM1 Productmodule 1 15. PM1 15. AKTEN Thema geboorte en afstamming Let op! Het is een voorwaarde dat de kandidaat de benodigde informatie kan verzamelen, ordenen en toepassen om de taken die genoemd zijn in

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Afstamming

Burgerzaken modules - Afstamming Burgerzaken modules - Afstamming Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 3 1 Burgerzaken module Afstamming Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte

Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte Versie 4.0.0 Datum 4-7-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 22-10-2010 0.1 Initiële versie obv nieuwe template D. Geluk 02-09-2011

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken

Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Burgerzaken modules - Toelichting koppelvlakken Versie 4.1.0 Datum 13-07-2017 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 29-03-2012 0.0.1 Initiële versie KING 30-01-2013 0.1.1 Document

Nadere informatie

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Handleiding Cipers iseries Workarounds per 1 april 2014 Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Versie Status Datum Omschrijving 1.0 Definitief 28 maart 2014 Eerste versie 1.1 Definitief 16 mei

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

Toelichting koppelvlakken

Toelichting koppelvlakken Toelichting koppelvlakken Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 29-03-2012 0.0.1 Initiële versie KING 23-04-2012 0.1.0 Review expertgroep KING 30-01-2013 0.1.1

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Huwelijk en partnerschap

Burgerzaken modules - Huwelijk en partnerschap Burgerzaken modules - Huwelijk en partnerschap Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 4 1 Burgerzaken module Huwelijk en geregistreerd partnerschap Algemeen 6 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Overlijden

Burgerzaken modules - Overlijden Burgerzaken modules - Overlijden Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 3 1 Burgerzaken module Overlijden 4 1.1 Beschrijving van het proces 4 1.2 Gebruikte

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC091 Registreren overlijden

Burgerzaken modules - KUC091 Registreren overlijden Burgerzaken modules - KUC091 Registreren overlijden Versie 4.0.0 Datum 4-7-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 01-11-2010 0.0.1 Initiële versie Z. Kovacevic 02-09-2011 1.0.0

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres

Burgerzaken modules - KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres Burgerzaken modules - KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 05-11-2010 0.0.1 Initiële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV6082 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2011 Datum publicatie 16-02-2012 Zaaknummer 200.089.788-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 05-11-2010 0.0.1 Initiële versie S. Jansen 16-11-2010

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 13-07-2017 Zaaknummer C/09/520036 / FA RK 16-7841 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht

KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 27-10-2010 0.1 Initiële versie Z. Kovacevic 01-11-2010 0.2 Bijgewerkt review opmerkingen

Nadere informatie

14 Nederlands nationaliteitsrecht

14 Nederlands nationaliteitsrecht MONOGRAFIEËN PRIVAATRECHT Prof. mr. G.R. de Groot Prof. mr. M. Tratnik 14 Nederlands nationaliteitsrecht Vierde druk p. Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer - Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Lijst van

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Algemene doelstelling: De GBA is een essentieel onderdeel van het stelsel van basisregistraties en de

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Generiek

Burgerzaken modules - Generiek Burgerzaken modules - Generiek Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 1 Module overkoepelende eisen 6 1.1 Module overkoepelende eisen 6 2 Proces generieke eisen 28 2.1 Informeren en intake

Nadere informatie

Programma van Eisen BZM-systeem

Programma van Eisen BZM-systeem Programma van Eisen BZM-systeem M&I/Argitek Postbus 8047 3009AA Rotterdam T: 010-2237452 F: 010-2261692 info@argitek.nl www.argitek.nl Auteur: Michael Roovers Versie: 0.99 (concept), d.d. 11 maart 2013

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17072017 Datum publicatie 03082017 Zaaknummer C/09/522456 / FA RK 168986 Rechtsgebieden Personen en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

KUC091 Registreren overlijden Definitief

KUC091 Registreren overlijden Definitief Use case Actuele status KUC091 Registreren overlijden Definitief Versiehistorie Datum KTC Versie KUC Versie Omschrijving Auteur 3--011 0.0.1 0.3.0 Initiele versie P. Adams 11--011 0.0. 0.3.0 Aangepast

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-03-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer C/08/142520 / FA RK 13-1576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Titel 1. Algemene bepalingen.

Burgerlijk Wetboek. Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Titel 1. Algemene bepalingen. Burgerlijk Wetboek Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Artikel 1:1 Titel 1. Algemene bepalingen 1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Migratie

Burgerzaken modules - Migratie Burgerzaken modules - Migratie Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 4 1 Burgerzaken module Migratie Algemeen 5 1.1 Beschrijving van het proces 5 (Verwerken

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9821 22 april 2016 Autorisatiebesluit Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Documenten & Verzoeken 09. D&V

Documenten & Verzoeken 09. D&V Documenten & Verzoeken 09. D&V 09.01. Nederlandse reisdocumenten en identiteitsdocumenten Eindterm 09.01. De kandidaat kan burgers uitleg geven over de Nederlandse reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Reisdocumenten

Burgerzaken modules - Reisdocumenten Burgerzaken modules - Reisdocumenten Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 4 1 Burgerzaken module Reisdocumenten Algemeen 6 1.1 Beschrijving van het proces 6 1.2 Gebruikte

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC004 Registreren ontkenning mede-ouderschap

Burgerzaken modules - KUC004 Registreren ontkenning mede-ouderschap Burgerzaken modules - KUC004 Registreren ontkenning mede-ouderschap Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 27-10-2010 0.1 Intiele versie M. Schnetz 01-09-2011

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland Definitief

KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland Definitief Use case Actuele status KUC051 Registreren verhuizing binnen Nederland Definitief Versiehistorie Datum KTC Versie KUC Versie Omschrijving Auteur 9--011 0.0.1 0..0 Initiele versie P. Adams 1-3-011 0.1.0

Nadere informatie

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182774 22 december 2016 Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding

KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 8-11-2010 0.0.1 Initiële versie Z. Kovacevic 15-11-2010 0.0.2

Nadere informatie

BRP-BZM Aanvullende Eisen

BRP-BZM Aanvullende Eisen BRP-BZM Aanvullende Eisen Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 23-3-2011 0.0.1 Eerste opzet (SUPs overgenomen uit KUC201) E. Lopes Cardozo 03-5-2011 0.0.2

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 147 Besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de uitvoering van de Wet conflictenrecht afstamming,

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

Achtergronden en begrippen

Achtergronden en begrippen Hoofdstuk 2 Achtergronden en begrippen Inhoudsopgave Hoofdstuk 2 Achtergronden en begrippen 1 2.1 Het GBA-stelsel 3 2.2 Bijhouden en verstrekken van gegevens 3 2.3 Welke procedures worden in deze handleiding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

KTC201 Raadpleeg persoonsgegevens Definitief

KTC201 Raadpleeg persoonsgegevens Definitief Use case Actuele status KTC201 Raadpleeg persoonsgegevens Definitief Versiehistorie KTC Datum KTC Versie KUC Versie Omschrijving Auteur 4-4-2011 0.0.1 0.2.1 Initiele versie met basic flow P. Adams 21-4-2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd!

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Betreft: echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap Bekendmaking aan personen die geen

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht

Burgerzaken modules - KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht Burgerzaken modules - KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 27-10-2010 0.1 Initiële versie Z. Kovacevic 02-09-2011

Nadere informatie

BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 1 Personen- en familierecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1

BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 1 Personen- en familierecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Diese Datei wurde im Juli 2014 von folgender Adresse heruntergeladen: http://www.gov.sr/media/59670/boek_1._tekst_dna.pdf BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 1 Personen- en familierecht Titel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Privacy functionaris gemeente. mr Corrie Ebbers NvvB april 2017

Privacy functionaris gemeente. mr Corrie Ebbers NvvB april 2017 Privacy functionaris gemeente mr Corrie Ebbers NvvB april 2017 gemeente heeft regie (accountability) Gegevensstromen in beeld Verantwoordelijkheden juist belegd Kennisniveau en bewustzijnsniveau verhoogd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Taak Landelijke wettelijke taak Het behandelen van het verzoek van een persoon met een beperking die een woonvervoersvoorziening en/of rolstoel bij de gemeente

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap

KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap KUC043 Ontbinden huwelijk of partnerschap Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 10-11-2010 0.0.1 Initiële versie 19-11-2010 0.1.0 Versie vastgesteld met Kernteam

Nadere informatie

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene Reglement BRP Algemeen De Raad heeft de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. P.B. 2001, no.

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. P.B. 2001, no. Zoek regelingen op overheinl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter uitvoering

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12889 28 juni 2012 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. WBN 2012/3,

Nadere informatie

Mattie Blauw, Marike Geerdink, Gerard Boon, Jeanot Bijpost, Aart Koenhein, Hans Lapidaire, Vincent van Toledo, Gideon Zegwaard en Theo Meester

Mattie Blauw, Marike Geerdink, Gerard Boon, Jeanot Bijpost, Aart Koenhein, Hans Lapidaire, Vincent van Toledo, Gideon Zegwaard en Theo Meester Ontwerpaspecten dl 3 Mattie Blauw, Marike Geerdink, Gerard Boon, Jeanot Bijpost, Aart Koenhein, Hans Lapidaire, Vincent van Toledo, Gideon Zegwaard en Theo Meester 9. Bijzondere aspecten van de bijhouding

Nadere informatie

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, Stb. 1994, 494, zoals laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000541806 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 891 (R 1609) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Resultaat BRP 2016 Totaal resultaat Goed Voldoende Onvoldoende 98 57 52 186 204 200 109 132 137 2014 2015 2016 60 % vragen BRP naar ENSIA Alle vragen over (fysieke)

Nadere informatie