Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand"

Transcriptie

1 Handleiding Cipers iseries Workarounds per 1 april 2014 Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Versie Status Datum Omschrijving 1.0 Definitief 28 maart 2014 Eerste versie 1.1 Definitief 16 mei 2014 Aangifte geboorte partnerschap aangevuld 1 / 25

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Duomoeder: Wanneer ontstaat er automatisch juridisch ouderschap? Veranderingen in het afstammingsrecht bij huwelijk en partnerschap Veranderingen in de akten en latere vermeldingen Wat is er veranderd bij de verwerking van een geboorte of erkenning Wat is er veranderd in Cipers Aangifte van geboorte, kind wordt geboren uit een lesbisch (echt)paar Inleiding Opmaken van de akte en latere vermelding Uitvoeren van de actualisering in Cipers: inschrijving in de eigen gemeente Uitvoeren van de actualisering in Cipers: kind wordt elders ingeschreven Aangifte van geboorte, kind wordt geboren uit een partnerschap (man en vrouw) Inleiding Opmaken van de akte en eventueel de latere vermelding Opmaken van een akte van erkenning als het kind twee moeders heeft Inleiding Opmaken van de akte en latere vermelding Uitvoeren van de actualisering in Cipers Opmaken van een akte van erkenning van elk kind waarvan een vrouw thans zwanger is als het kind twee moeders heeft Inleiding Opmaken van de akte en latere vermelding Uitvoeren van de actualisering in Cipers Opmaken van een akte van naamskeuze als het twee moeders betreft Inleiding Opmaken van de akte en latere vermelding Uitvoeren van de actualisering in Cipers Opmaken van een latere vermelding van naamskeuze als het twee moeders betreft Inleiding Opmaken van de akte en latere vermelding Uitvoeren van de actualisering in Cipers / 25

3 1 Inleiding In versie 3.9 van het Logisch Ontwerp worden wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving rondom het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder. Een aantal van deze wijzigingen treedt al op 1 april 2014 in werking. Vanaf dat moment maakt de wet onderscheid tussen de moeder uit wie het kind is geboren en de andere moeder (meemoeder). Waar nodig wordt in de wet (en in bijvoorbeeld akten en latere vermeldingen) vermeld moeder uit wie het kind is geboren. In andere bepalingen is het woord vader vervangen door persoon om duidelijk te maken dat de andere ouder zowel een man als een vrouw kan zijn. Het geregistreerd partnerschap wordt, eveneens per 1 april 2014, wat betreft het afstammingsrecht gelijkgesteld met het huwelijk. De gevolgen van deze wijzigingen voor de GBA zijn nog niet in detail bekend, naar verwachting zal LO 3.9 ingaan per 1 oktober Ook in het GBA berichtenverkeer zullen aanpassingen worden doorgevoerd. De aanpassingen die naar aanleiding van deze wetwijzigingen in Cipers moeten worden uitgevoerd zijn daarom nog niet bekend. Dat betekent dat het vanaf 1 april 2014 in Cipers nog niet mogelijk is om voor de aangepaste processen volledig automatisch een geboorteakte op te maken en de geboorte door te laten verwerken in de GBA. In september 2014 wordt een release van Cipers uitgeleverd waarin deze wijzigingen wel zijn opgenomen. Om gemeenten tot die tijd toch te ondersteunen bij het opmaken van de aangepaste akten en latere vermeldingen en bij het doorvoeren van de aangepaste actualiseringen worden in dit document de nieuwe en aangepaste procedures behandeld. In dit document worden de situaties in Cipers behandeld die te maken hebben met de procedures rondom geboorte en erkenning, waarbij de partner van de moeder uit wie het kind is geboren ook een vrouw is. De procedures in Cipers voor alle andere situaties blijven onveranderd, alleen zal de vaste tekst op akten en latere vermeldingen hier en daar zijn aangepast. 1.1 Duomoeder: Wanneer ontstaat er automatisch juridisch ouderschap? Op de website van de Rijksoverheid ( is informatie over dit onderwerp te vinden. Het volgende is rechtstreeks van die website overgenomen: Vanaf 1 april 2014 kan een duomoeder eenvoudiger het ouderschap krijgen over het kind van haar vrouwelijke partner. Tot die tijd kan dit alleen door het kind te adopteren. Dit vereist een gerechtelijke procedure. Vanaf 1 april kan de duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind of door erkenning. Erkenning gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 3 / 25

4 Is voor de zwangerschap gebruik gemaakt van een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan is het mogelijk dat de duomoeder het juridisch ouderschap automatisch verkrijgt bij de geboorte van het kind. In dit geval is namelijk duidelijk dat de biologische vader van het kind geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind. Het ouderschap ontstaat automatisch bij de geboorte, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Bij de aangifte van de geboorte van het kind wordt een verklaring overgelegd van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit deze verklaring blijkt dat er sprake is van kunstmatige donorbevruchting in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en dat de identiteit van de donor aan de vrouw bij wie de kunstmatige donorbevruchting heeft plaatsgevonden onbekend is. 2. De moeder en de duomoeder zijn met elkaar gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap. De duomoeder kan het juridisch ouderschap niet automatisch verkrijgen over een kind dat vóór 1 april 2014 is geboren. Zij kan dit kind wel erkennen of adopteren. Hebben de moeder en haar vrouwelijke partner voor de zwangerschap geen gebruik gemaakt een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, maar van een andere donor, bijvoorbeeld een vriend, bekende of familielid? Dan kan de duomoeder juridisch ouder worden door erkenning. Erkenning geschiedt bij de burgerlijke stand of bij notariële akte. De erkenning kan ook al worden verricht vóór de geboorte van het kind. Is dat gebeurd, dan ontstaat het ouderschap van de duomoeder vanaf de geboorte van het kind. Wordt het kind vóór 1 april 2014 geboren? Dan kan de duomoeder het kind vanaf 1 april alsnog erkennen. Dit betekent wel dat zij tot die tijd nog geen juridisch ouder is. Om dit te voorkomen, kan zij er ook voor kiezen om nu nog te adopteren. Zij kan al tijdens de zwangerschap een verzoek hiervoor indienen. 1.2 Veranderingen in het afstammingsrecht bij huwelijk en partnerschap. In hoofdlijnen zijn er de volgende veranderingen in het afstammingsrecht bij huwelijk en geregistreerd partnerschap: Bij een geregistreerd partnerschap (vrouw-man) is geen erkenning meer nodig om er voor te zorgen dat de mannelijke geregistreerde partner het juridisch ouderschap van een uit de relatie geboren kind verkrijgt. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap (vrouw-vrouw) is ook, onder de voorwaarde dat er een verklaring onbekende donor is, geen erkenning meer nodig om er voor te zorgen dat de duomoeder het juridisch ouderschap van een uit het geregistreerde partnerschap geboren kind verkrijgt. Het belang van en de hoeveelheid aktes van erkenning zal naar verwachting afnemen. Daarentegen zal het belang van en de hoeveelheid aktes van naamkeuze zal toenemen: vóór 1 april werd de naamskeuze gelijktijdig met de erkenning vóór de geboorte gedaan. Zoals bij huwelijkspartners is het ook bij geregistreerde partners voortaan verstandig om al vóór de geboorte de keuze voor de geslachtsnaam te maken. 4 / 25

5 1.3 Veranderingen in de akten en latere vermeldingen. In de akten en later vermeldingen van registersoort 1 (Geboorte) worden per 1 april in algemene zin de volgende wijzigingen doorgevoerd: - Als de partner van de moeder (bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap) een vrouw is: o Vaste tekst bij OUDERS: geslachtsnaam moeder en voornamen moeder o Vaste tekst bij GEBOORTEGEGEVENS OUDERS: Plaats van geboorte moeder en Dag van geboorte moeder - In alle gevallen wordt de vaste tekst op de akte: o OUDERS: Geslachtsnaam moeder uit wie het kind is geboren en Voornamen moeder uit wie het kind is geboren o GEBOORTEGEGEVENS: Plaats van geboorte moeder uit wie het kind is geboren en Dag van geboorte moeder uit wie het kind is geboren - Als er sprake is van een erkenning bij geboorte en de erkenner is een vrouw: Zie voor latere vermelding betreffende erkenning door de moeder vervolgblad 1. - Bij een akte van naamskeuze vóór de geboorte: VROUW UIT WIE HET KIND GEBOREN ZAL WORDEN - Bij een akte van erkenning ongeboren vrucht: AKTE VAN ERKENNING VAN ELK KIND WAARVAN EEN VROUW THANS ZWANGER IS en bij de aanhef van de gegevens van de moeder : VROUW DIE THANS ZWANGER IS Ook in de kennisgevingen en andere documenten die door Cipers worden ondersteund zijn gelijksoortige aanpassingen doorgevoerd. 1.4 Wat is er veranderd bij de verwerking van een geboorte of erkenning Het grootste verschil met de bekende geboorteaangifte is dat de partner van de moeder uit wie het kind is geboren ook een vrouw kan zijn. Voor deze vrouw gaan dezelfde regels gelden als voor een man. Zo kan de meemoeder of duomoeder het kind bij of voor de geboorte erkennen en kan er naamskeuze worden gedaan bij of voor de geboorte. Hetzelfde geldt bij de ontkenning van het vaderschap (dan wordt het een ontkenning van het moederschap) en ontkenning vaderschap door moeder (dan wordt het een ontkenning moederschap door moeder). 5 / 25

6 1.5 Wat is er veranderd in Cipers De programmatuur van Cipers is op 1 april 2014 nog niet voor deze wijzigingen aangepast omdat de voorschriften hiervoor (LO 3.9) nog niet bekend zijn. Wel is de vaste tekst van de akten, latere vermeldingen en kennisgevingen van de registersoort Geboorte die kunnen worden afgedrukt vanuit de Burgerlijke stand aangepast. Als de aanpassingen van LO versie 3.9 in detail bekend zijn zal ook de programmatuur van Cipers hierop worden aangepast. Naar verwachting zal LO 3.9 op 1 oktober 2014 ingaan en worden de aangepaste programma s van Cipers in september uitgeleverd. Vanaf 1 april 2014 verandert er in Cipers voor het merendeel van de geboorteaangiften, behalve de vaste teksten op de akte en de latere vermeldingen, niets. U kunt voor deze geboorten de normale procedures blijven gebruiken. De verwerking van een geboorteaangifte in Cipers verandert wel als er sprake is van een lesbisch ouderschap. Omdat de programmatuur nog niet is aangepast dienen in Cipers het opmaken van de akte (en latere vermelding) en de actualisering als twee losse processen te worden uitgevoerd. In dit document worden alleen die gewijzigde situaties behandeld. 6 / 25

7 2 Aangifte van geboorte, kind wordt geboren uit een lesbisch (echt)paar 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de aangifte van een geboorte besproken waarbij het kind wordt geboren uit een lesbisch (echt)paar. Als er een verklaring onbekende donor is, dan is er automatisch juridisch ouderschap voor de duomoeder. Als er een erkenning ongeboren vrucht heeft plaatsgehad, dan is er ook juridisch ouderschap direct vanaf de geboorte. Deze situatie kan nog niet op de bekende manier in Cipers worden verwerkt en is daarom opgesplitst in twee delen. Besproken wordt de manier waarop in deze situatie de documenten (akten, latere vermeldingen en kennisgevingen) kunnen worden opgemaakt, en daarna de manier waarop de actualisering in Cipers kan worden uitgevoerd. Als het kind wordt geboren uit een lesbisch (echt)paar kan er sprake zijn van - een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen - erkenning vóór of bij geboorte door de vrouwelijke partner - een naamskeuze vóór of bij geboorte - een rechterlijke uitspraak Opmaken akte, latere vermelding en documenten Er is voor gekozen om voor deze afwijkende situatie dezelfde procedure te volgen als voor een toevallige geboorte, namelijk het handmatig invoeren van de gegevens van de geboorteakte. Hierdoor wordt geborgd dat de aktenummering doorloopt, dat de juiste klapper wordt aangemaakt en dat de juiste akten en documenten worden afgedrukt. Actualiseren persoonslijsten De verwerking van de akte (de actualiseringen in de GBA of het versturen van Tb01 of Tb02 berichten) kunnen in de hier besproken gevallen niet automatisch worden uitgevoerd. De actualisering wordt daarom handmatig uitgevoerd met de daarvoor beschikbare functies van Cipers. 2.2 Opmaken van de akte en latere vermelding Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen: 1. Start binnen SAS de functie FNC CPAGEB 2. Voeg een nieuwe geboorte toe. 3. Vul op het eerste scherm handmatig de gegevens in van de moeder uit wie het kind is geboren. Haal de gegevens van de moeder niet met F4 over uit de GBA. 4. Vul op het tweede scherm handmatig de gegevens in van de andere moeder (meemoeder of duomoeder). Haal de gegevens niet met F4 over uit de GBA. 5. Vul op de derde scherm de geboortegegevens in. a. Staat: Als er sprake is van een lesbisch huwelijk of geregistreerd partnerschap: kies Vader en moeder zijn gehuwd b. Indicatie aangever: Als de meemoeder de aangifte doet: kies Vader heeft de geboorte aangegeven c. A-nummer en BS-nummer: 7 / 25

8 Vul hier geen A-nummer en BS-nummer in (haal ze niet met F4 uit de voorraad. Deze nummers worden pas toegekend bij de actualisering. d. Tijdstip van erkenning: Vul als dat van toepassing is hier de gegevens in van de erkenning vóór of bij de geboorte e. Keuze geslachtsnaam / eerste kind: Als er sprake is van naamskeuze: Als er is gekozen voor de naam van de moeder uit wie het kind is geboren: kies Moeder Als er is gekozen voor de naam van de meemoeder: kies Vader 6. Vul de gegevens van de geborene en de verloskundige in zoals gebruikelijk 7. Vul als dat het geval is de gegevens van de rechterlijke uitspraak in 8. Laat de geboorteakte opmaken in Word. De volgende aanpassingen dient u handmatig in het document door te voeren: a. Er is hier sprake van een meemoeder, verander de tekst onder de kop OUDERS: Geslachtsnaam vader wordt Geslachtsnaam moeder Voornamen vader wordt Voornamen moeder b. Verander de tekst onder de kop GEBOORTEGEGEVENS OUDERS: Plaats van geboorte vader wordt Plaats van geboorte moeder Dag van geboorte vader wordt Dag van geboorte moeder 9. Laat indien van toepassing de akte van erkenning opmaken in Word. De volgende aanpassingen dient u handmatig in het document door te voeren: a. Er is hier sprake van een meemoeder, verander de tekst onder de kop ERKENNER: Geslachtsnaam vader wordt Geslachtsnaam moeder Voornamen vader wordt Voornamen moeder 10. Laat indien van toepassing de latere vermelding betreffende erkenning opmaken in Word. De volgende aanpassingen dient u handmatig in het document door te voeren: a. Er is hier sprake van een meemoeder, verander de tekst onder de kop ERKENNER: Geslachtsnaam vader wordt Geslachtsnaam moeder Voornamen vader wordt Voornamen moeder 11. Laat indien van toepassing de latere vermelding betreffende naamskeuze opmaken in Word. In deze latere vermelding hoeft u niets aan te passen. 12. Bevestig de akte. Hierdoor wordt er een klapper aangemaakt. 13. Let op: in deze situatie mag de akte niet worden verwerkt. De actualisering, evenals het eventueel aanmaken van een Tb01 bericht, gebeurt in deze situatie niet automatisch. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe u dit wel dient uit te voeren. 14. Als u gebruik wilt maken van de documenten (kennisgevingen) van deze geboorteakte dient u er zelf zorg voor te dragen dat de tekst zoals die wordt afgedrukt correct is. De wijzigingen die in alle gevallen wijzigen in de akten en latere vermeldingen (zoals moeder uit wie het kind is geboren ) zijn in de nieuwe documenten aangepast. De wijzigingen in de tekst die afhankelijk zijn van het geslacht van de 2 e partner (de meemoeder) dienen handmatig te worden doorgevoerd. 2.3 Uitvoeren van de actualisering in Cipers: inschrijving in de eigen gemeente In deze paragraaf worden de stappen beschreven die dienen te worden uitgevoerd als de geboorte van een kind wordt geregistreerd uit een lesbische (echt)paar waarbij de moeder uit wie het kind is geboren in de eigen gemeente woonachtig is. Per 1 april 2014 mag het kind alleen worden ingeschreven in de gemeente waar de moeder uit wie het kind is geboren is ingeschreven. 8 / 25

9 Deze actualisering wordt als volgt uitgevoerd: 1. Selecteer in de IZRM de moeder uit wie het kind is geboren. 2. Kies Functies (Nederlandse) akte Geboorte Actualiseren. 3. Vul op het eerste scherm de gegevens in uit de net opgemaakte akte. Denk bij een erkenning bij geboorte (op of ná de geboortedatum) of als er een naamskeuze is gedaan aan de juiste naamgeving. Gebruik F2 om het A-nummer en het BS-nummer van het kind uit de voorraad op te halen. 4. Vul op het tweede scherm de aktegegevens in (van de net opgemaakte akte). 5. Vul op het derde scherm de gegevens in van de Nationaliteiten van het kind. Na de nationaliteiten wordt het volgende scherm getoond (Relaties): 9 / 25

10 6. Kies voor muteren oudergegevens (optie 1). Het volgende scherm wordt getoond (Oudergegevens): Als de moeder uit wie het kind is geboren gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met een vrouw zullen de gegevens van de meemoeder hier in eerste instantie zijn opgenomen als stiefmoeder. Dat is niet correct. 7. Kies voor lijnkeuze 1. Het volgende scherm wordt getoond. Haal, als de partner ook in de eigen gemeente woont, de gegevens met F7 op. 10 / 25

11 8. Vul ook hier weer de aktegegevens in van de net opgemaakte akte. 9. Op het volgende scherm wordt eerst de tweede ouder ook nog getoond als Stiefouder: U kunt hier kiezen voor OK, dan wordt dit gecorrigeerd. Kies op het getoonde scherm (Relaties) weer optie 1 ter controle. De gegevens bij de stiefmoeder zijn nu verdwenen. 11 / 25

12 Het volgende scherm wordt getoond. 10. U kunt nu met OK deze actualisering afsluiten. Het kind is nu ingeschreven en de persoonslijsten van beide ouders zijn geactualiseerd. Mogelijke vervolgacties kunnen zijn dat de persoonslijst van het kind en van beide ouders nog moet worden geactualiseerd omdat: o er sprake is van een erkenning bij de geboorte waarbij de aangiftedatum ligt ná de geboortedatum o er is sprake van een naamskeuze bij de geboorte waarbij de aangiftedatum ligt ná de geboortedatum 2.4 Uitvoeren van de actualisering in Cipers: kind wordt elders ingeschreven In deze paragraaf worden de stappen beschreven die dienen te worden uitgevoerd als de geboorte van een kind wordt geregistreerd uit een lesbische (echt)paar waarbij de moeder uit wie het kind is geboren niet in de eigen gemeente woonachtig is. Per 1 april 2014 mag het kind alleen worden ingeschreven in de gemeente waar de moeder uit wie het kind is geboren is ingeschreven. Deze actualisering wordt als volgt uitgevoerd: 1. Verstuur een vrij bericht (Vb01) aan de gemeente waar het kind wordt ingeschreven (waar de moeder waaruit het kind is geboren is ingeschreven). In dit bericht worden naast de gegevens van de geboorte ook gevraagd om na inschrijving de verwijsgegevens met een Iv11 bericht terug te zenden. 2. Bij het verwerken van het Iv11 bericht volgt u de normale procedure. 12 / 25

13 3 Aangifte van geboorte, kind wordt geboren uit een partnerschap (man en vrouw) 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de aangifte van een geboorte besproken waarbij het kind wordt geboren uit een geregistreerd partnerschap. In de oude situatie moesten de ouders, als de vader van het kind het kind wilde erkennen, dat vóór de geboorte van het kind regelen door een Akte van erkenning van elk kind waarvan een vrouw thans zwanger is te laten opmaken, eventueel samen met een naamskeuze. Als gevolg van de gelijkstelling van het geregistreerd partnerschap aan het huwelijk is dat niet meer nodig. Huwelijk en geregistreerd partnerschap worden aan elkaar gelijk gesteld in die zin dat de geregistreerd partner van de moeder van rechtswege de juridische ouder is van het kind. Ook deze situatie kan nog niet helemaal op de bekende manier in Cipers worden verwerkt, hoewel de verwerking vrijwel hetzelfde is als de aangifte waarbij een Akte van erkenning van elke kind waarvan een vrouw thans zwanger is wordt overlegd. Hierdoor kan de verwerking in de basisadministratie op de normale manier worden uitgevoerd. Besproken wordt de manier waarop in deze situatie de documenten (akten, latere vermeldingen en kennisgevingen) kunnen worden opgemaakt, en daarna de manier waarop de actualisering in Cipers kan worden uitgevoerd. Als het kind wordt geboren uit een geregistreerd partnerschap kan er sprake zijn van - een naamskeuze vóór of bij geboorte - een rechterlijke uitspraak Opmaken akte, latere vermelding en documenten Er is voor gekozen om voor deze situatie dezelfde procedure te volgen als voor een geboorteaangifte waarbij een erkenning voor de geboorte heeft plaatsgehad. Hierdoor wordt geborgd dat de aktenummering doorloopt, dat de juiste klapper wordt aangemaakt en dat de juiste akten en documenten worden afgedrukt. Actualiseren persoonslijsten De verwerking van de akte (de actualiseringen in de GBA of het versturen van Tb01 of Tb02 berichten) kunnen in het hier besproken geval met de bestaande functionaliteiten en automatisch worden uitgevoerd. 3.2 Opmaken van de akte en eventueel de latere vermelding Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen: 1. Indien de moeder is ingeschreven in de eigen gemeente: selecteer in de IZRM de moeder en start de functie Functies (Nederlandse) akte Geboorte Burgerlijke stand Ga nu naar stap / 25

14 2. Indien er sprake is van een toevallige geboorte: start binnen SAS de functie FNC CPAGEB. 3. Voeg een nieuwe geboorte toe. 4. Vul op het eerste scherm handmatig de gegevens in van de moeder uit wie het kind is geboren. 5. Als de moeder is ingeschreven in de eigen gemeente zijn de gegevens van de partner niet meegenomen (omdat het een geregistreerd partnerschap betreft). Vul op het tweede scherm de gegevens in van de vader. Als deze is ingeschreven in de eigen gemeente kunnen de gegevens met F4 worden overgehaald. 6. Vul op de derde scherm de geboortegegevens in. Staat: Er is sprake van een geregistreerd partnerschap, dus kies Moeder is geregistreerd partner. Indicatie aangever: Kies de optie die van toepassing is. A-nummer en BS-nummer: Als het kind wordt ingeschreven in de eigen gemeente vul het A-nummer en BS-nummer in of haal ze met F4 uit de voorraad. Gegevens erkenningsakte. Ook indien er geen erkenning voor de geboorte heeft plaatsgevonden worden deze gegevens nu wel ingevuld. i. Tijdstip van erkenning: Vul hier in dat het kind vóór de geboorte is erkend. ii. Aktedatum: Vul hier een willekeurige datum in, bijvoorbeeld een maand vóór de geboortedatum. iii. Aktevolgnummer: Vul een willekeurig nummer in, bijvoorbeeld 1. iv. Gemeente: Vul een willekeurige gemeente in, bijvoorbeeld de eigen gemeente. Keuze geslachtsnaam / eerste kind. Als er geen sprake is van een naamskeuze krijgt het kind de geslachtsnaam van de moeder. Als er wel sprake is van naamskeuze vult u dat hier in. 14 / 25

15 7. Vul de gegevens van de geborene en de verloskundige in zoals gebruikelijk 8. Vul als dat het geval is de gegevens van de rechterlijke uitspraak in 9. Laat de geboorteakte opmaken in Word. Er wordt een geboorteakte opgemaakt als ware het een geboorte waarbij het kind vóór de geboorte is erkend. De volgende aanpassingen dient u handmatig in het document door te voeren: o Er is geen sprake van een erkenning geweest, dus u dient de regel Zie voor latere vermelding betreffende erkenning: vervolgblad 1. te verwijderen. o Als er sprake is van naamskeuze én het betreft het eerste kind, dan dient u onderaan de akte de regel Zie voor latere vermelding betreffende naamskeuze: vervolgblad 1. toe te voegen. 10. Laat geen latere vermelding betreffende erkenning opmaken in Word. 11. Laat indien van toepassing een latere vermelding betreffende naamskeuze opmaken. Deze latere vermelding dient u apart op te maken (wordt niet ondersteund vanuit de geboorteakte). 12. Bevestig de akte. Hierdoor wordt er een klapper aangemaakt. 13. Verwerk de akte. De verwerking vindt plaats als was er sprake van erkenning van het kind vóór de geboorte. Indien de moeder in de eigen gemeente is ingeschreven wordt ook het kind ingeschreven. De PL van de moeder wordt geactualiseerd en er wordt een PL voor het kind aangelegd. Het kind krijgt bij geboorte de geslachtsnaam van de moeder of (als er sprake is van naamskeuze) direct de geslachtsnaam van de vader. Indien de vader in de eigen gemeente is ingeschreven wordt ook zijn PL geactualiseerd. Indien de moeder niet in de eigen gemeente is ingeschreven wordt automatisch een Tb01 bericht aangemaakt voor de andere gemeente. 14. Als u gebruik wilt maken van de documenten (kennisgevingen) van deze geboorteakte dient u er zelf zorg voor te dragen dat de tekst correct is. De wijzigingen die in alle gevallen wijzigen in de akten en latere vermeldingen zijn in de nieuwe documenten aangepast. 15 / 25

16 4 Opmaken van een akte van erkenning als het kind twee moeders heeft 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt besproken hoe een erkenningsakte kan worden opgemaakt van een kind dat wordt geboren binnen een relatie van twee vrouwen. Deze situatie kan nog niet op de bekende manier in Cipers worden verwerkt. Besproken wordt de manier waarop in deze situatie de documenten (akte, latere vermeldingen en kennisgevingen) kunnen worden opgemaakt. Voor deze akte kan geen automatische verwerking plaatsvinden in de GBA, dus dienen de actualisering in Cipers handmatig te worden uitgevoerd. In dit geval is er sprake van een erkenning ná de geboorte. Opmaken akte, latere vermelding en documenten Er is voor gekozen om voor deze afwijkende situatie dezelfde procedure te volgen als voor een erkenning waarbij beide partners niet in de eigen gemeente wonen, namelijk het handmatig invoeren van de gegevens van de erkenningsakte. Hierdoor wordt geborgd dat de aktenummering doorloopt, dat de juiste klapper wordt aangemaakt en dat de juiste akten en documenten worden afgedrukt. Actualiseren persoonslijsten De verwerking van de akte (de actualiseringen in de GBA) kan niet automatisch worden uitgevoerd. Eventuele actualiseringen wordt daarom net als anders handmatig uitgevoerd met de daarvoor beschikbare functies van Cipers. 4.2 Opmaken van de akte en latere vermelding Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen: 1. Start binnen SAS de functie FNC CPAAKVGEB en kies voor het aanmaken van een 1C-akte Vul de gegevens op dit scherm in zoals u gewend bent. 16 / 25

17 Let op Als er tevens sprake is van keuze van een geslachtsnaam vul dan de betreffende gegevens in. Als de meemoeder het kind erkent en het tevens de naam krijgt van deze meemoeder, kies dan in dit geval bij Keuze geslachtsnaam voor vader. 2. Selecteer op het tweede scherm (Kind) met F4 een persoon uit Cipers of GBA-V of vul de gegevens handmatig in. 3. Vul op het derde scherm de gegevens van de moeder uit wie het kind is geboren in als deze niet samen met de gegevens van het kind zijn overgehaald uit Cipers of GBA-V. 4. Vul op het vierde scherm de gegevens van de erkenner (in dit geval een vrouw) altijd handmatig in. Haal de gegevens van de vrouw niet met F4 over uit de GBA. Dat gaat overigens niet omdat u alleen personen van het mannelijk geslacht kunt selecteren. De geslachtsaanduiding op het scherm (man) kunt u niet aanpassen. 5. Op het markerenscherm kiest u voor het afdrukken van de erkenningsakte. Laat de akte van erkenning opmaken in Word. De wijzigingen in de meeste vaste teksten ( moeder waaruit het kind is geboren ) zijn al opgenomen. De volgende aanpassingen dient u handmatig in het document door te voeren: a. De erkenner is in dit geval een vrouw, verander de tekst onder de kop OUDERS: Geslachtsnaam vader wordt Geslachtsnaam moeder Voornamen vader wordt Voornamen moeder 17 / 25

18 6. Laat indien van toepassing de latere vermelding betreffende erkenning opmaken in Word. De volgende aanpassingen dient u handmatig in het document door te voeren: a. Er is hier sprake van een meemoeder, verander de tekst onder de kop ERKENNER: Geslachtsnaam vader wordt Geslachtsnaam moeder Voornamen vader wordt Voornamen moeder 7. Bevestig de akte. Hierdoor wordt er een klapper aangemaakt. 8. Let op: in deze situatie mag de akte niet worden verwerkt. De actualisering gebeurt in deze situatie niet automatisch. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe u dit wel dient uit te voeren. 9. Als u gebruik wilt maken van de documenten (kennisgevingen) van deze akte dient u er zelf zorg voor te dragen dat de tekst zoals die wordt afgedrukt correct is. De wijzigingen die in alle gevallen wijzigen in de akten en latere vermeldingen (zoals moeder uit wie het kind is geboren ) zijn in de nieuwe documenten aangepast. De wijzigingen in de tekst die afhankelijk zijn van het geslacht van de 2 e partner (de meemoeder) dienen handmatig te worden doorgevoerd. 4.3 Uitvoeren van de actualisering in Cipers In deze paragraaf worden in het kort aangegeven welke actualiseringen dienen te worden uitgevoerd als de erkenning van een kind in kracht van gewijsde is gegaan en als het kind en/of de vrouw die het kind heeft erkend in de eigen gemeente woonachtig is. Deze actualiseringen wijken niet af van de normale actualiseringen bij een erkenning. De actualiseringen die handmatig moeten worden uitgevoerd zijn: - Actualiseren van categorie 03 van het kind met de gegevens van de erkenner. - Actualiseren van categorie 01 van het kind als er sprake is van naamskeuze waarbij de geslachtsnaam van het kind wijzigt. - Actualiseren van categorie 09 van de moeder uit wie het kind is geboren als er sprake is van naamskeuze waarbij de geslachtsnaam van het kind wijzigt. - Actualiseren van categorie 09 van de vrouw die het kind heeft erkend. Daarnaast dient u er natuurlijk zorg voor te dragen dat de gemeente waar de geboorteakte is opgemaakt (als dat niet uw eigen gemeente is) op de hoogte wordt gesteld zodat een latere vermelding bij de akte kan worden geplaatst. Tevens dienen gemeenten waar een van de betrokkenen is ingeschreven op de hoogte te worden gesteld. 18 / 25

19 5 Opmaken van een akte van erkenning van elk kind waarvan een vrouw thans zwanger is als het kind twee moeders heeft 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt besproken hoe een erkenningsakte kan worden opgemaakt van een kind dat zal worden geboren binnen een relatie van twee vrouwen. Deze situatie kan nog niet op de bekende manier in Cipers worden verwerkt. Besproken wordt de manier waarop in deze situatie de documenten (akte, latere vermelding en kennisgevingen) kunnen worden opgemaakt. Voor deze akte kan geen automatische verwerking plaatsvinden in de GBA, dus dienen de actualisering in Cipers handmatig te worden uitgevoerd. In dit geval is er sprake van een erkenning vóór de geboorte. Opmaken akte, latere vermelding en documenten Er is voor gekozen om voor deze afwijkende situatie dezelfde procedure te volgen als voor een erkenning waarbij beide partners niet in de eigen gemeente wonen, namelijk het handmatig invoeren van de gegevens van de erkenningsakte. Hierdoor wordt geborgd dat de aktenummering doorloopt, dat de juiste klapper wordt aangemaakt en dat de juiste akten en documenten worden afgedrukt. Actualiseren persoonslijsten De verwerking van de akte (de actualiseringen in de GBA) kan niet automatisch worden uitgevoerd. Eventuele actualiseringen wordt daarom net als anders handmatig uitgevoerd met de daarvoor beschikbare functies van Cipers. 5.2 Opmaken van de akte en latere vermelding Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen: 1. Start binnen SAS de functie FNC CPAAKVGEB en kies voor het aanmaken van een 1D-akte 19 / 25

20 Vul de gegevens op dit scherm in zoals u gewend bent. Let op Als er tevens sprake is van keuze van een geslachtsnaam vul dan de betreffende gegevens in. Als de meemoeder het kind erkent en het tevens de naam krijgt van deze meemoeder, kies dan in dit geval bij Keuze geslachtsnaam voor vader. 2. Vul op het tweede scherm de gegevens van de erkenner (in dit geval een vrouw) altijd handmatig in. Haal de gegevens van de vrouw niet met F4 over uit de GBA. Dat gaat overigens niet omdat u alleen personen van het mannelijk geslacht kunt selecteren. De geslachtsaanduiding op het scherm (man) kunt u niet aanpassen. 3. Vul op het tweede scherm de gegevens van de moeder die thans zwanger is. U kunt indien gewenst de gegevens van deze persoon overhalen uit de GBA (Cipers of GBA-V). 4. Op het markerenscherm kiest u voor het afdrukken van de erkenningsakte. Laat de akte van erkenning opmaken in Word. De wijzigingen in de meeste vaste teksten ( moeder waaruit het kind is geboren ) zijn al opgenomen. De volgende aanpassingen dient u handmatig in het document door te voeren: a. De erkenner is in dit geval een vrouw, verander de tekst onder de kop OUDERS: Geslachtsnaam vader wordt Geslachtsnaam moeder Voornamen vader wordt Voornamen moeder 5. Bevestig de akte. Hierdoor wordt in dit geval geen klapper aangemaakt. 20 / 25

21 6. Als u gebruik wilt maken van de documenten (kennisgevingen) van deze akte dient u er zelf zorg voor te dragen dat de tekst zoals die wordt afgedrukt correct is. De wijzigingen die in alle gevallen wijzigen in de akten en latere vermeldingen (zoals moeder uit wie het kind is geboren ) zijn in de nieuwe documenten aangepast. De wijzigingen in de tekst die afhankelijk zijn van het geslacht van de 2 e partner (de meemoeder) dienen handmatig te worden doorgevoerd. 5.3 Uitvoeren van de actualisering in Cipers Voor deze akte hoeven er geen actualiseringen te worden uitgevoerd in de GBA. 21 / 25

22 6 Opmaken van een akte van naamskeuze als het twee moeders betreft 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt besproken hoe een akte van naamskeuze kan worden opgemaakt voor of na de geboorte van een kind dat is geboren binnen een relatie van twee vrouwen. In dit geval kan worden gekozen voor de geslachtsnaam van de meemoeder. Deze situatie kan nog niet op de bekende manier in Cipers worden verwerkt. Besproken wordt de manier waarop in deze situatie de documenten (akte, latere vermelding en kennisgevingen) kunnen worden opgemaakt. Voor deze akte kan geen automatische verwerking plaatsvinden in de GBA, dus dienen de actualisering in Cipers handmatig te worden uitgevoerd. Opmaken akte, latere vermelding en documenten Er is voor gekozen om voor deze afwijkende situatie dezelfde procedure te volgen als voor een akte van naamskeuze waarbij beide partners niet in de eigen gemeente wonen, namelijk het handmatig invoeren van de gegevens van de akte. Hierdoor wordt geborgd dat de aktenummering doorloopt, dat de juiste klapper wordt aangemaakt en dat de juiste akten en documenten worden afgedrukt. Actualiseren persoonslijsten De verwerking van de akte (de actualiseringen in de GBA) kan niet automatisch worden uitgevoerd. Eventuele actualiseringen wordt daarom net als anders handmatig uitgevoerd met de daarvoor beschikbare functies van Cipers. 6.2 Opmaken van de akte en latere vermelding Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen: 1. Start binnen SAS de functie FNC CPAAKVGEB en kies voor het aanmaken van een 1W-akte 22 / 25

23 Vul de gegevens op dit scherm in zoals u gewend bent. In dit geval is sprake van de naamskeuze voor een kind waarvan de moeder zwanger is. 2. Vul op het tweede scherm de gegevens van de meemoeder altijd handmatig in. Haal de gegevens niet met F4 over uit de GBA. 3. Vul op het derde scherm de gegevens van de moeder die zwanger is. Haal de gegevens niet met F4 over uit de GBA. 4. Op het markerenscherm kiest u voor het afdrukken van de akte. Laat deze opmaken in Word. In dit document hoeven waarschijnlijk geen handmatige aanpassingen te worden doorgevoerd. 5. Bevestig de akte. Deze akte kan niet automatisch worden verwerkt. 6. Als u gebruik wilt maken van de documenten (kennisgevingen) van deze akte dient u er zelf zorg voor te dragen dat de tekst zoals die wordt afgedrukt correct is. De wijzigingen die in alle gevallen wijzigen in de akten en latere vermeldingen (zoals moeder uit wie het kind is geboren ) zijn in de nieuwe documenten aangepast. De wijzigingen in de tekst die afhankelijk zijn van het geslacht van de 2 e partner (de meemoeder) dienen handmatig te worden doorgevoerd. 6.3 Uitvoeren van de actualisering in Cipers Voor deze akte (naamskeuze voor de geboorte) hoeven geen actualiseringen in de GBA te worden uitgevoerd. 23 / 25

24 7 Opmaken van een latere vermelding van naamskeuze als het twee moeders betreft 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt besproken hoe een latere vermelding van naamskeuze kan worden opgemaakt na de geboorte van een kind dat is geboren binnen een relatie van twee vrouwen. In dit geval is er elders een akte van naamskeuze opgemaakt en moet er een latere vermelding van naamskeuze worden gemaakt die wordt toegevoegd aan de geboorteakte. Er wordt gekozen voor de naam van de meemoeder. Deze situatie kan nog niet op de bekende manier in Cipers worden verwerkt. Besproken wordt de manier waarop in deze situatie de documenten (akte, latere vermelding en kennisgevingen) kunnen worden opgemaakt. Voor deze akte kan geen automatische verwerking plaatsvinden in de GBA, dus dienen de actualisering in Cipers handmatig te worden uitgevoerd. Opmaken akte, latere vermelding en documenten Er is voor gekozen om voor deze afwijkende situatie dezelfde procedure te volgen als voor een latere vermelding van naamskeuze waarbij beide partners niet in de eigen gemeente wonen, namelijk het handmatig invoeren van de gegevens van de akte. Hierdoor wordt geborgd dat de juiste akten en documenten kunnen worden afgedrukt. Actualiseren persoonslijsten De eventuele verwerking van deze latere vermelding (de actualiseringen in de GBA) kan niet automatisch worden uitgevoerd. Eventuele actualiseringen wordt daarom net als anders handmatig uitgevoerd met de daarvoor beschikbare functies van Cipers. 7.2 Opmaken van de akte en latere vermelding Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen: 1. Start binnen SAS de functie FNC CPAAKVGEB en kies voor het aanmaken van een 1W-akte 24 / 25

25 Vul de gegevens op dit scherm in zoals u gewend bent. In dit geval is sprake van een elders opgemaakt akte van naamskeuze. 2. Vul op het tweede scherm de gegevens van het kind altijd handmatig in. Haal de gegevens niet met F4 over uit de GBA. 3. Vul op het derde scherm de gegevens van de moeder uit wie het kind is geboren in. Haal de gegevens niet met F4 over uit de GBA. 4. Vul op het vierde scherm de gegevens van de meemoeder in. Haal de gegevens niet met F4 over uit de GBA. 5. Op het markerenscherm kiest u voor het afdrukken van de latere vermelding. Laat deze opmaken in Word. In dit document hoeven waarschijnlijk geen handmatige aanpassingen te worden doorgevoerd. 6. Bevestig de latere vermelding. Deze kan niet automatisch worden verwerkt. 7. Als u gebruik wilt maken van de documenten (kennisgevingen) van deze akte dient u er zelf zorg voor te dragen dat de tekst zoals die wordt afgedrukt correct is. De wijzigingen die in alle gevallen wijzigen in de akten en latere vermeldingen (zoals moeder uit wie het kind is geboren ) zijn in de nieuwe documenten aangepast. De wijzigingen in de tekst die afhankelijk zijn van het geslacht van de 2 e partner (de meemoeder) dienen handmatig te worden doorgevoerd. 7.3 Uitvoeren van de actualisering in Cipers Voor deze akte voert u handmatig de benodigde actualiseringen in de GBA uit. 25 / 25

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte

Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte Versie 4.0.0 Datum 4-7-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 22-10-2010 0.1 Initiële versie obv nieuwe template D. Geluk 02-09-2011

Nadere informatie

Productmodule PM1

Productmodule PM1 Productmodule 1 15. PM1 15. AKTEN Thema geboorte en afstamming Let op! Het is een voorwaarde dat de kandidaat de benodigde informatie kan verzamelen, ordenen en toepassen om de taken die genoemd zijn in

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte

Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte Burgerzaken modules - KUC205 Afhandelen Akte Versie 4.0.0 Datum 04-07-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 13-03-2011 0.0.1 Initiele versie D. Geluk 01-09-2011 1.0.0 Aangeboden

Nadere informatie

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Machteld Vonk Inleiding Eindelijk is het zover: de regering is gekomen met een conceptwetsvoorstel om het ouderschap van lesbische paren te regelen.

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614

ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 ECLI:NL:RBDHA:2017:6614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 13-07-2017 Zaaknummer C/09/520036 / FA RK 16-7841 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Afstamming

Burgerzaken modules - Afstamming Burgerzaken modules - Afstamming Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 3 1 Burgerzaken module Afstamming Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het ontstaan van het moederschap van rechtswege van en de mogelijkheid van erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder MEMORIE VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 132 Besluit van 20 maart 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 november 2013 tot wijziging van

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

aangifte van de burger

aangifte van de burger Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Procedures op basis van de schriftelijke aangifte van de burger Inhoudsopgave procedure 4.1 Eerste inschrijving: voornamelijk vestiging vanuit het buitenland 3 procedure 4.2 Vervolginschrijving:

Nadere informatie

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk?

Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde ongeregistreerde ouders mogelijk? Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? A.J.M. Nuytinck Published

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

Reactie op concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap

Reactie op concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap Reactie op concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap ten behoeve van de internetconsultatie van het Ministerie van Justitie www.internetconsultatie.nl/ouderschapduomoeder door Kees Waaldijk universiteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Naam en geslacht

Burgerzaken modules - Naam en geslacht Burgerzaken modules - Naam en geslacht Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module Naam en geslacht Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4 1.2

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22956 8 augustus 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 augustus 2014, nummer WBN 2014/5,

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Afstamming ongeacht gerichtheid of geslacht 1

Afstamming ongeacht gerichtheid of geslacht 1 Afstamming ongeacht gerichtheid of geslacht 1 door Kees Waaldijk 2 versie 7 januari 2015 verschenen in: Ernee Loeb, Caroline Martens, Nora van Oostrom, Leo Vollebregt (red.), Alle kleuren Jaap! Liber Amicorum

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB 22.01. 2.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. 2 2.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand, en de Basisadministratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 147 Besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de uitvoering van de Wet conflictenrecht afstamming,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2600 5 februari 2013 Advies Raad van State betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het

Nadere informatie

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nadere informatie

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader Naam van een kind Regels voor juni 04 - oud artikel 335 burgerlijk wetboek Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk /

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

Concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap: meemoeder wordt juridisch moeder van rechtswege of door erkenning.

Concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap: meemoeder wordt juridisch moeder van rechtswege of door erkenning. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap: meemoeder wordt juridisch moeder van rechtswege of door erkenning. A.J.M. Nuytinck Published in WPNR 2010,

Nadere informatie

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1 De Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag Correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag datum 2 maart 2010 doorkiesnummer

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Achtergronden en begrippen

Achtergronden en begrippen Hoofdstuk 2 Achtergronden en begrippen Inhoudsopgave Hoofdstuk 2 Achtergronden en begrippen 1 2.1 Het GBA-stelsel 3 2.2 Bijhouden en verstrekken van gegevens 3 2.3 Welke procedures worden in deze handleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 551 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse

Nadere informatie

Beoordelingsleidraad

Beoordelingsleidraad Beoordelingsleidraad BA-BZ BZ / MLO-BZ BESTUURSAMBTENAAR AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN / MEDEWERKER LOKALE OVERHEID AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN Productmodule 1 EXAMEN Cyclus 2 CURSUSJAAR 2012/20 /2013

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV6082 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2011 Datum publicatie 16-02-2012 Zaaknummer 200.089.788-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

239. Duomoederschap anno 2014

239. Duomoederschap anno 2014 239. Duoschap anno 2014 Mr. dr. M.J. Vonk Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om via het afstammingsrecht twee juridische s te hebben. Op de geboorteakte staan dan een en een uit wie het kind is geboren.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12889 28 juni 2012 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. WBN 2012/3,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 Instantie Datum uitspraak 16-01-2013 Datum publicatie 12-11-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 187067 / FA RK 11-3921 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon WINABS V2.7.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Algemeen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1 3.1.2

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten Algemene informatie Vanaf 1811 werden de geboortes van kinderen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-03-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer C/08/142520 / FA RK 13-1576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

KUC200 Behandelen zaak

KUC200 Behandelen zaak KUC200 Behandelen zaak Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 11-03-2011 0.0.1 Initiele versie op basis van omschreven versie D. Geluk KUC223 van E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

Overzicht van roze ouderschapsvormen Gezag en juridisch ouderschap

Overzicht van roze ouderschapsvormen Gezag en juridisch ouderschap Versie 1.4, 20 juni 2015 Overzicht van roze ouderschapsvormen ezag en juridisch ouderschap uni 2015 Dit werk valt onder een Crea>ve Commons Naamsvermelding- NietCommercieel- elijkdelen 4.0 Interna>onaal-

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4075 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4075 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4075 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 11102016 Datum publicatie 29122016 Zaaknummer 200.172.593/01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels 1 PROBLEEM 1.1 Omschrijving Na de invoering van BSN op 26 november 2007 is een aantal zaken geconstateerd die in het LO-GBA niet scherp genoeg gedefinieerd zijn. Daarnaast

Nadere informatie

In deze presentatie worden de consequenties van de invoering van LO3.9 toegelicht voor Gemeenten. Hier en daar zal ook worden ingegaan op de gevolgen

In deze presentatie worden de consequenties van de invoering van LO3.9 toegelicht voor Gemeenten. Hier en daar zal ook worden ingegaan op de gevolgen In deze presentatie worden de consequenties van de invoering van LO3.9 toegelicht voor Gemeenten. Hier en daar zal ook worden ingegaan op de gevolgen voor de Gaba, omdat gemeenten ook afnemer zijn. LO3.9

Nadere informatie

CP1. wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven

CP1. wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven CP1 wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven In Nederland moet iedereen de gegevens over een verhuizing, over geboorte en overlijden, en over huwelijk en scheiding doorgeven aan de gemeente. In deze

Nadere informatie

VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg

VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg Op 12 februari 2009 verscheen het Koninklijk Besluit van 6 februari 2009. Dat KB regelt de inwerkingtreding van onder meer de Wet van 9 oktober 2008

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19499 1 november 2011 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85130

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

ref.nr.: 6.60/10.107 Amsterdam, 25 februari 2010 betreft: reactie op het concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap

ref.nr.: 6.60/10.107 Amsterdam, 25 februari 2010 betreft: reactie op het concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap Aan de Minister van Justitie ref.nr.: 6.60/10.107 Amsterdam, 25 februari 2010 betreft: reactie op het concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap Excellentie, Graag levert COC Nederland een reactie op het

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

ref.nr.: 12.099/6.30.1 Amsterdam, 18 oktober 2012 betreft: COC-inbreng t.b.v. plenaire behandeling wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap (33 032)

ref.nr.: 12.099/6.30.1 Amsterdam, 18 oktober 2012 betreft: COC-inbreng t.b.v. plenaire behandeling wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap (33 032) Woordvoerders Justitie en LHBT-emancipatie Tweede Kamer der Staten-Generaal ref.nr.: 12.099/6.30.1 Amsterdam, 18 oktober 2012 betreft: COC-inbreng t.b.v. plenaire behandeling wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap

Nadere informatie

der Nederlanden Keuzerecht dit moment is onduidelijk of met de aanbevelingen van de werkgroep iets wordt gedaan.

der Nederlanden Keuzerecht dit moment is onduidelijk of met de aanbevelingen van de werkgroep iets wordt gedaan. Naamrecht in de landen van der Nederlanden De naam is een element van onze identiteit die ons plaatst in een familie, groep of plaatselijk samenlevingsverband. De naam onderscheidt ons van anderen. Het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:449

ECLI:NL:RBMNE:2017:449 ECLI:NL:RBMNE:2017:449 Instantie Datum uitspraak 02-02-2017 Datum publicatie 06-02-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/418623 / FA RK 16-4448 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/245613 / FA RK 16-4085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53794

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

HOMOSEKSUEEL OUDERSCHAP - De juridische aspecten -

HOMOSEKSUEEL OUDERSCHAP - De juridische aspecten - HOMOSEKSUEEL OUDERSCHAP - De juridische aspecten - BROCHURE - 1 - Met dank aan; Brusselsestraat 51 6211 PB Maastricht Tel.: 0031 (0)43-325 96 79 Fax: 0031 (0)43-325 04 31 www.leliveldadvocaten.nl Email:

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 26-01-2011 Datum publicatie 07-02-2011 Zaaknummer 82435 FA RK 10-2820 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, Stb. 1994, 494, zoals laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders

Nadere informatie

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters )

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK 12-7108; 96507/FA RK 12-71111; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) [Verzoekster] te [adres verzoekster], verzoekster, advocaat: mr. M. Huisman

Nadere informatie

Maart 2012 N. Leeuwrik

Maart 2012 N. Leeuwrik Lesbisch ouderschap: instemmen met het wetsvoorstel lesbisch ouderschap of vasthouden aan de vereenvoudigde adoptieprocedure? In hoeverre worden de belangen van het kind gewaarborgd in het wetsvoorstel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17072017 Datum publicatie 03082017 Zaaknummer C/09/522456 / FA RK 168986 Rechtsgebieden Personen en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2011/36 Rechtbank 's-gravenhage 14 september 2009, 327692/FA RK 08-10420; LJN BK1197. ( mr. De Wit mr. Don mr.

» Samenvatting. JPF 2011/36 Rechtbank 's-gravenhage 14 september 2009, 327692/FA RK 08-10420; LJN BK1197. ( mr. De Wit mr. Don mr. JPF 2011/36 Rechtbank 's-gravenhage 14 september 2009, 327692/FA RK 08-10420; LJN BK1197. ( mr. De Wit mr. Don mr. Zonneveld ) Mr. A.R.M. van Kempen, advocaat, kantoorhoudende te Amsterdam, in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Eerstgenoemde partner op in de gemeente TROUW. Laatstgenoemde partner op in de gemeente. Kinderen. op in de gemeente.

Eerstgenoemde partner op in de gemeente TROUW. Laatstgenoemde partner op in de gemeente. Kinderen. op in de gemeente. Eerstgenoemde partner op in de gemeen Laatstgenoemde partner op in de gemeen AANTEKENINGEN OVERLIJDEN TROUW Kinderen op in de gemeen op in de gemeen 16 Sdu Uitgevers - nadruk verboden - beslnummer 402681

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:2826

ECLI:NL:RBDHA:2015:2826 ECLI:NL:RBDHA:2015:2826 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-03-2015 Datum publicatie 17-03-2015 Zaaknummer C-09-468114 - FA RK 14-4655 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Nederlanderschap door erkenning of wettiging per 1.3.2009

Nederlanderschap door erkenning of wettiging per 1.3.2009 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.2.44 Nederlanderschap door erkenning of wettiging per 1.3.2009 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2008, nr. 233, d.d. 1.12.2008, TBN 2008/8 Met dit Tussentijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 891 (R 1609) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

Nadere informatie

Beoordelingsleidraad

Beoordelingsleidraad Beoordelingsleidraad EXAMEN BA-BZ BZ / MLO-BZ BESTUURSAMBTENAAR AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN / MEDEWERKER LOKALE OVERHEID AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN Productmodule 2 CURSUSJAAR 2013/2014 DATUM: 11 februari

Nadere informatie

W02 Vergroten voorraad A-nummers

W02 Vergroten voorraad A-nummers W02 Vergroten voorraad A-nummers Versie 1.0 Datum 12 juli 2012 Status Definitief 1 Probleem 1.1 Omschrijving In 2007 is vastgesteld dat de voorraad A-nummers nog voldoende is tot eind 2013. Daarbij was

Nadere informatie

LESBISCH OUDERSCHAP EN HET AFSTAMMINGSRECHT: EEN, TWEE OF TOCH DRIE OUDERS?

LESBISCH OUDERSCHAP EN HET AFSTAMMINGSRECHT: EEN, TWEE OF TOCH DRIE OUDERS? LESBISCH OUDERSCHAP EN HET AFSTAMMINGSRECHT: EEN, TWEE OF TOCH DRIE OUDERS? Machteld Vonk Inleiding De aandacht voor de juridische positie van kinderen die binnen een lesbische relatie worden geboren,

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Lesbisch ouderschap. Bespreking van het rapport van de Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie (commissie-kalsbeek)

Lesbisch ouderschap. Bespreking van het rapport van de Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie (commissie-kalsbeek) Lesbisch ouderschap. Bespreking van het rapport van de Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie (commissie-kalsbeek) Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder

Nadere informatie

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen Programma: 13.45 u Inloop 14.00 u Opening Catelijne van der Hoeven, stafarts Jeugd en Gezin 14.05 Juridisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek. Wetgeving

Inhoudsopgave. Prof. mr. P. Vlaardingerbroek. Wetgeving Inhoudsopgave Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Wetgeving Stb. 2013, 72: Wet van 6 december 2012 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Publiekszaken/Cluster Burgerzaken Postbus 5 5480 AA Schijndel Aangifte ondertrouw Voorwaarden voor het doen van schriftelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14290 2 augustus 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Geboren met twee moeders

Geboren met twee moeders Geboren met twee moeders Een onderzoek naar het belang van het kind dat is geboren binnen een lesbische relatie Masterscriptie Jeugdrecht Emma Merkx Naam: E.T.P. Merkx Studentnummer: 0910104 Masteropleiding:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie