Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:"

Transcriptie

1 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Belgisch Staatsblad 26 mei 2014) Inwerkingtreding 1 juni 2014 (Koninklijk Besluit van 28 mei 2014 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, Belgisch Staatsblad 30 mei 2014) Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: - heeft een koppel reeds gemeenschappelijke kinderen? - zo ja, zijn deze kinderen geboren voor of na de inwerkingtreding van de wet (1 juni 2014)? Er zijn geen gemeenschappelijke kinderen: voor het eerste gemeenschappelijk kind van een koppel dat geboren is na 1 juni 2014 kunnen de ouders de naam kiezen volgens de regels van het nieuwe recht -> 1.1. Er zijn gemeenschappelijke kinderen én deze zijn allen geboren na 1 juni 2014: de ouders kunnen niet meer kiezen, een volgend kind krijgt steeds de naam van het eerste kind -> 1.2. Er zijn gemeenschappelijke kinderen én die zijn geboren voor 1 juni 2014: - sowieso krijgen alle ouders één jaar de tijd om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om een naam te kiezen volgens de regels van het nieuwe recht voor al hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren op 1 juni > bij een nieuwe geboorte na 1 juni 2014 geldt voor de vaststelling van de naam het oude recht. De ouders krijgen echter drie maanden vanaf de geboorte van het volgend kind de tijd om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om een naam kiezen volgens de regels van het nieuwe recht voor al hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren op 1 juni > Alle kinderen zijn geboren na inwerkingtreding 1.1. Voor een eerste kind (geen andere gemeenschappelijke kinderen) geboren na de inwerkingtreding van de wet hebben de ouders voortaan een keuze: - de naam van moeder - de naam van de vader - een naam samengesteld uit hun twee namen (dus een dubbele naam) in de door de ouders gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

2 2 Voorbeeld 1: Vader: Durand; moeder: Peeters. De ouders hebben dan vier keuzemogelijkheden: Durand, Peeters, Durand Peeters of Peeters Durand. Met de keuze van Durand Peeters of Peeters Durand als naam voor het kind, creëren de ouders een dubbele naam. Wanneer je een dubbele naam hebt, kan je als ouder maar één naam van de twee doorgeven. Voorbeeld 2: Eerste generatie: vader: Durand; moeder: Peeters Tweede generatie: de ouders kiezen voor hun zoon de dubbele naam Durand Peeters Derde generatie: vader: Durand Peeters; moeder Dupont Janssen. De ouders kunnen dan de volgende namen voor hun kind kiezen: Durand Peeters, Dupont Janssen, Durand Dupont, Dupont Durand, Durand Janssen, Janssen Durand, Peeters Dupont, Dupont Peeters, Peeters Janssen, Janssen Peeters De keuzemogelijkheid bestaat voor: - kinderen van wie de afstamming van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan (ouderlijke afstamming, erkenning voor de geboorte of erkenning in de geboorteakte): keuze in de geboorteakte (nieuw art BW). Bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van een keuze draagt het kind de naam van de vader - kinderen van wie de afstamming van vaderszijde en van moederszijde niet gelijktijdig komen vast te staan (bv. vaderlijke erkenning na de opmaak van de geboorteakte, een vonnis of arrest dat de afstamming vaststelt): naam blijft in eerste instantie onveranderd, wel is er een keuze volgens de regels van het nieuwe recht mogelijk (nieuw art BW): o o in de erkenningsakte of in het vonnis/arrest dat de afstamming vaststelt in een verklaring door de ouders samen (of één ouder na overlijden van de andere ouder) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen het jaar (maar steeds voor de meerderjarigheid of ontvoogding) na de dag van de erkenning of kracht van gewijsde van het vonnis/arrest dat de afstamming vaststelt. Opmerking (zoals voorheen): kinderen waarvan de afstamming alleen langs moeders- of vaderszijde vaststaat, dragen respectievelijk de naam van de moeder of de naam van de vader (art BW).

3 Elk volgend kind met dezelfde vader en moeder geboren na de inwerkingtreding van de wet krijgt de naam van het eerste kind geboren na de inwerkingtreding (nieuw art. 335bis BW: eenheid van naamrecht). De naam vastgesteld voor het eerste gemeenschappelijk kind geboren na de inwerkingtreding, geldt dus voor alle volgende kinderen. 2. Er zijn kinderen geboren vóór inwerkingtreding 2.1. Het nieuwe recht geldt enkel voor kinderen geboren na inwerkingtreding (art e lid Wet 8 mei 2014). Voor kinderen geboren voor de inwerkingtreding van de wet geldt het oude recht (oud art. 335 BW) bv. een kind geboren voor de inwerkingtreding en de geboorteakte wordt opgemaakt na de inwerkingtreding. Voor alle minderjarige kinderen van dezelfde ouders geboren voor de inwerkingtreding op voorwaarde dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn bij de inwerkingtreding, is een verklaring van naamskeuze volgens de regels van het nieuw recht mogelijk door de ouders bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters (art. 12 Wet 8 mei 2014). Deze verklaring moet afgelegd worden binnen het jaar na inwerkingtreding (dus tot uiterlijk 31 mei 2015) Voor een volgend kind dat geboren wordt na de inwerkingtreding, waarvan dezelfde ouders reeds minstens één kind hebben waarvan de afstamming vaststaat op moment van de inwerkingtreding, geldt het oude art. 335 BW voor de vaststelling van de naam (art e lid Wet 8 mei 2014). Dit is dus een uitzondering op de algemene regel dat kinderen geboren na de inwerkingtreding onder het nieuwe recht vallen. De ouders kunnen echter binnen de drie maanden na de dag van de bevalling van het kind geboren na de inwerkingtreding een verklaring verklaring van naamskeuze volgens de regels van het nieuw recht afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters (art. 12 Wet 8 mei 2014). Deze verklaring geldt voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen van een zelfde ouderpaar, maar kan enkel afgelegd worden op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren bij de inwerkingtreding. Opgelet: in de geboorte- of erkenningsakte van het kind geboren na 1 juni 2104 kan de naamskeuze volgens de regels van het nieuw recht dus niet opgenomen worden, wel kunnen de ouders binnen de drie maanden na de geboorte een verklaring afleggen van naamskeuze volgens de regels van het nieuwe recht voor al hun gemeenschappelijke kinderen op voorwaarde dat er geen enkel kind meerderjarig was op 1 juni Adoptie Voor gewone en volle adoptie werden gelijkaardige regels uitgewerkt (art Wet van 8 mei 2014). De naam wordt toegekend door de rechtbank (binnenlandse adoptie) of door de centrale autoriteit adoptie bij de FOD Justitie (buitenlandse adoptie). Art. 12 van de Wet van 8 mei 2014 is ook van toepassing bij adoptie. In deze bijdrage gaan we niet verder in op adoptie.

4 4 II. Belangrijkste toepassingsmodaliteiten Omzendbrief van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Belgisch Staatsblad 30 mei 2014) 1. De dubbele naam De twee delen van de dubbele naam moeten duidelijk onderscheiden opgenomen worden in de akte van de burgerlijke stand waarin deze wordt vastgesteld (geboorteakte, erkenningsakte, naamgevingsakte, overschrijving adoptiebeslissing). Dit om een correcte overdracht van één van de twee namen die de dubbele naam uitmaken in de volgende generaties mogelijk te maken. Tussen de twee namen die een dubbele naam uitmaken wordt een enkele spatie voorzien, geen koppelteken. De omzendbrief hanteert een protocollair model voor de vermelding van de naam: Durand Peeters op grond van de gemeenschappelijke verklaring van de ouders (eerste deel: Durand; tweede deel: Peeters). VLAVABBS stelt als documentair model deze oplossing voor (hier als voorbeeld in de geboorteakte): Kind Naam na keuze ouders: Durand Peeters Deel 1: Durand Deel 2: Peeters Bestaande samengestelde namen worden als één naam beschouwd vanaf inwerkingtreding en worden in hun geheel overgedragen en zijn niet deelbaar. Voorbeeld 1: Vader: Dupont; moeder: de Beer de Laer. De ouders hebben dan vier keuzemogelijkheden: Dupont, de Beer de Laer, Dupont de Beer de Laer of de Beer de Laer Dupont. Voorbeeld 2: Vader: André-Dumont; moeder: Peeters. De ouders hebben dan vier keuzemogelijkheden: André-Dumont, Peeters, André-Dumont Peeters of Peeters André-Dumont.

5 5 Voorbeeld 3: Eerste generatie: vader: Dupont; moeder: de Beer de Laer Tweede generatie: de ouders kiezen voor hun dochter de dubbele naam de Beer de Laer Dupont Derde generatie: vader: Durand Peeters; moeder de Beer de Laer Dupont. De ouders kunnen dan de volgende namen voor hun kind kiezen: Durand Peeters, de Beer de Laer Dupont, Durand de Beer de Laer, de Beer de Laer Durand, Durand Dupont, Dupont Durand, Peeters de Beer de Laer, de Beer de Laer Peeters, Peeters Dupont, Dupont Peeters Voor een vreemde ouder met een Belgisch kind geldt in principe ook de ondeelbaarheid van de samengestelde naam tenzij de buitenlandse wetgeving anders bepaalt (mogelijkheid tot doorgeven één deel van een vreemde samengestelde naam conform het vreemd naamrecht). Voorbeeld 1: De vader heeft de Chileense nationaliteit, de moeder is Belgische en het kind is Belgisch. - Beginsel: vermoeden van ondeelbaarheid van de naam van de buitenlandse ouder Vader: García Marquez; moeder: Dubois. De ouders hebben dan vier keuzemogelijkheden: García Marquez, Dubois, García Marquez Dubois of Dubois García Marquez. - Uitzondering : de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft kennis van de buitenlandse wetgeving, of de ouders overhandigen hem op zijn verzoek een wetscertificaat waaruit blijkt dat de naam van de buitenlandse ouder deelbaar is krachtens de buitenlandse wetgeving waarvan die ouder de nationaliteit heeft. In ons voorbeeld is er, krachtens de Chileense wet, Garcia enerzijds en Marquez anderzijds. Vader: García Marquez; moeder: Dubois. De ouders kunnen dan de volgende namen voor hun kind kiezen: García Marquez, Dubois, García Dubois, Dubois García, Marquez Dubois of Dubois Marquez. Voorbeeld 2: De vader heeft de dubbele Belgisch-Chileense nationaliteit, de moeder is Belgische en het kind is Belgisch. Krachtens artikel 3 2 van het Wetboek IPR, wordt de vader beschouwd als Belg. Bijgevolg moet de naam van de vader als een samengestelde, ondeelbare naam worden beschouwd. Vader: García Marquez; moeder: Dubois. De ouders hebben dan vier keuzemogelijkheden: García Marquez, Dubois, García Marquez Dubois of Dubois García Marquez.

6 6 2. De naamkeuze Er kan slechts één maal van het keuzerecht gebruik gemaakt worden: - voor een eerste kind van dezelfde ouders geboren na inwerkingtreding (op voorwaarde dat zij geen gemeenschappelijke kinderen hebben geboren voor de inwerkingtreding): keuze wordt geacteerd in de geboorteakte (nieuw art BW), de erkenningsakte (nieuw art BW) of in een naamgevingsakte (eveneens nieuw art BW: gemeenschappelijke verklaring binnen het jaar na de erkenning of kracht van gewijsde van de rechterlijke beslissing die de afstamming vaststelt) - voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen geboren voor de inwerkingtreding op voorwaarde dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn bij de inwerkingtreding: keuze wordt geacteerd in een naamgevingsakte (art. 12 Wet 8 mei 2014: gemeenschappelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters uiterlijk binnen het jaar na inwerkingtreding) - bij geboorte van een eerstvolgend kind na inwerkingtreding voor dit kind en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen geboren voor de inwerkingtreding op voorwaarde dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn bij de inwerkingtreding: keuze wordt geacteerd in een naamgevingsakte (art. 12 Wet 8 mei 2014: gemeenschappelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters uiterlijk binnen de drie maanden na de dag van bevalling. Nadat éénmaal de keuze is gebeurd, geldt deze voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Wanneer voor een eerste kind geboren na inwerkingtreding geen keuze werd gemaakt of er was onenigheid tussen de ouders (en dat kind dus de naam van de vader heeft gekregen), geldt dit ook als een eenmalige en definitieve keuze voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert de wettelijkheid van de keuze: bij een foute keuze weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand deze op te nemen. Bij de aangifte geboorte van hun eerste kind gemeenschappelijke kind samen (geen vorige kinderen) waarvan de dubbele afstammingsband gelijktijdig is vastgesteld en dat geboren is na de inwerkingtreding kunnen de ouders de keuze laten acteren door: - samen de aangifte van geboorte te doen - of een gemeenschappelijke verklaring op te stellen die de keuze bevat en door beiden ondertekend werd. Het is de verantwoordelijkheid van de aangever van de geboorte (vader, moeder, of een derde persoon) om deze gemeenschappelijke verklaring te overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of van een ander identiteitsdocument ter verificatie van de handtekeningen.

7 7 MODEL VAN VERKLARING VAN NAAMKEUZE Wij ondergetekenden, NAAM van de vader: Voorna(a)m(en) van de vader: geboren op:. te:... woonplaats: NAAM van de moeder: Voorna(a)m(en) van de moeder: geboren op:.. te:... woonplaats: verklaren op erewoord dat het kind :: Voorna(a)m(en): geboren te: op:... ons eerste gemeenschappelijke kind is, en wij verklaren voor dat kind de volgende NAAM te kiezen:... (in voorkomend geval: eerste deel:..; tweede deel:....) Opgemaakt te.. op / / In een erkenningsakte of naamkeuzeakte zijn beide ouders steeds samen aanwezig (tenzij één van hen overleden is) en wordt de keuze in de akte geacteerd. De akte wordt door beide ouders gehandtekend.

8 8 III. VLAVABBS-modellen documentaire akten en randmeldingen 1. Geboorteakte (nieuw art BW) Eerste kind (geen andere gemeenschappelijke kinderen) geboren na de inwerkingtreding (1 juni 2014): Geboorte: 0001 Kind Naam op verklaring ouders: Deel 1: Deel 2: Geslacht: Geboortedatum: Hufkens De Corte Hufkens De Corte Marc Jozef mannelijk Ieper 02/06/2014 om uur Moeder Hufkens Danielle Gabrielle Borsbeek Geboortedatum: 13/9/1984 Vader De Corte Renatus Maria Wilrijk Geboortedatum: 13/01/1976 Aangifte Plaats: Ieper Datum: 06/06/2014 Door: de moeder Voor: Vanhout Dirk, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien de aangifte gebeurt door beide ouders, valt op verklaring ouders weg. Indien enkel de naam van vader of de naam van de moeder wordt doorgegeven, vallen de lijnen Deel 1 en Deel 2 weg. Indien een volgend kind met dezelfde vader en moeder wordt geboren na de inwerkingtreding, krijgt het de naam van het eerste kind geboren na de inwerkingtreding (eenheid van naamrecht, nieuw art. 335bis BW): op verklaring ouders wordt niet meer vermeld.

9 9 2. Erkenningsakte na de geboorte (nieuw art BW) Eerste kind (geen andere gemeenschappelijke kinderen) geboren na de inwerkingtreding (1 juni 2014): Erkenning: 0001 Kind Peter Gent Geboortedatum: 02/06/2014 Moeder Danielle Gabrielle Geboortedatum: 30/03/1976 Erkenner Marc Jozef Geboortedatum: 31/08/1976 Erkenning Plaats: Gent Datum: 06/06/2014 Toestemming: de moeder stemt toe Naam op verklaring ouders: Deel 1: Deel 2: Voor: Vanbelle Hilde, schepen, ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien de naam van vader wordt doorgegeven, vallen de lijnen Deel 1 en Deel 2 weg. Indien het kind de naam van de moeder behoudt, vallen de lijnen Naam op verklaring ouders, Deel 1 en Deel 2 weg.

10 10 3. Akte van naamgeving (nieuw art BW) Indien het kind bij de erkenning de naam van de moeder behoudt, kan een akte van naamgeving worden opgemaakt binnen het jaar na de erkenning. Deze akte kan ook worden opgemaakt binnen het jaar na de kracht van gewijsde van een vonnis/arrest dat de afstamming vaststelt. Naamgeving: 0001 Kind Peter Gent Geboortedatum: 02/06/2014 Moeder Danielle Gabrielle Geboortedatum: 30/03/1976 Vader Marc Jozef Geboortedatum: 31/08/1976 Naamgeving Plaats: Ieper Datum: 06/10/2014 Naam op verklaring ouders: Deel 1: Deel 2: Voor: Vanhout Dirk, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien de naam van vader wordt doorgegeven, vallen de lijnen Deel 1 en Deel 2 weg.

11 11 4. Overgangsrecht (art. 12 Wet 8 mei 2014) voor minderjarige kinderen geboren voor inwerkingtreding 4.1. Verklaring binnen het jaar na inwerkingtreding (uiterlijk 31 mei 2015) Voor de minderjarige kinderen van dezelfde ouders allen geboren voor de inwerkingtreding op voorwaarde dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn bij de inwerkingtreding (bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand inschrijving bevolkingsregister kind). Naamgeving: 0001 Kinderen Peter Gent Geboortedatum: 01/05/2010 Petra Gent Geboortedatum: 06/09/2013 Moeder Danielle Gabrielle Geboortedatum: 30/03/1976 Vader Marc Jozef Geboortedatum: 31/08/1976 Naamgeving Plaats: Datum: 25/05/2015 Naam op verklaring ouders: Deel 1: Deel 2: Voor: Vanhout Dirk, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand. Kind of Kinderen naargelang het aantal. Indien de naam van vader of moeder wordt doorgegeven, vallen de lijnen Deel 1 en Deel 2 weg.

12 Verklaring binnen de drie maanden na een eerste bevalling na inwerkingtreding Voor de minderjarige kinderen van dezelfde ouders geboren voor de inwerkingtreding op voorwaarde dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn bij de inwerkingtreding én een kind geboren wordt na inwerkingtreding (bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand inschrijving bevolkingsregister kind). Naamgeving: 0001 Kinderen Peter Gent Geboortedatum: 01/05/2010 Petra Gent Geboortedatum: 06/06/2015 Moeder Danielle Gabrielle Geboortedatum: 30/03/1976 Vader Marc Jozef Geboortedatum: 31/08/1976 Naamgeving Plaats: Datum: 06/08/2015 Naam op verklaring ouders: Deel 1: Deel 2: Voor: Vanhout Dirk, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien de naam van vader of moeder wordt doorgegeven, vallen de lijnen Deel 1 en Deel 2 weg.

13 13 5. Randmeldingen bij de geboorte- en erkenningsakte 5.1. Erkenningsakte met naamswijziging Erkenning door : geboren te op. Inschrijving : (datum en plaats) *Nieuwe naam op verklaring ouders:.. * Deel 1: * Deel 2:.. * ongewijzigd 15/06/2014, de ambtenaar van de burgerlijke stand, (handtekening) *De nieuwe naam wordt vermeld indien erkenning met naamswijziging. * Bij een dubbele naam ingevolge het nieuwe recht worden Deel 1 en Deel 2 ingevuld. * ongewijzigd wordt vermeld indien erkenning zonder naamswijziging Akte van naamgeving op verklaring ouders Naamswijziging Verklaring ouders/moeder/ vader : (datum en plaats) Nieuwe naam: * Deel 1: * Deel 2:.. 15/06/2014, de ambtenaar van de burgerlijke stand, (handtekening) * Bij een dubbele naam ingevolge het nieuwe recht worden Deel 1 en Deel 2 ingevuld.

14 14 IV. Relevante wetsbepalingen (uitgezonderd de artikelen die specifiek handelen over adoptie) Nieuw art. 335 BW: 1. Het kind wiens afstamming van vaderszijde en afstamming van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan draagt ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. De ouders kiezen de naam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van deze keuze. In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, draagt het kind de naam van de vader. 2. Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van zijn moeder. Het kind wiens afstamming alleen van vaderszijde vaststaat, draagt de naam van zijn vader. 3. Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, blijft de naam van het kind onveranderd. Hetzelfde geldt indien de afstamming van moederszijde komt vast te staan na de afstamming van vaderszijde. Evenwel kunnen de ouders samen, of kan een van hen indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind ofwel de naam van de persoon ten aanzien van wie de afstamming als tweede komt vast te staan zal dragen, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Deze verklaring wordt afgelegd binnen een termijn van één jaar te rekenen van de dag van de erkenning of van de dag waarop een beslissing die de afstamming van vaderszijde of van moederszijde vaststelt in kracht van gewijsde is gegaan, en voor de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind. De termijn van één jaar begint te lopen op de dag die volgt op de in artikel 319bis, tweede lid, bedoelde kennisgeving of betekening. Bij wijziging van de afstamming van vaderszijde of van moederszijde tijdens de minderjarigheid van het kind als gevolg van een vordering tot betwisting van de afstamming op grond van de artikelen 318 en 330, neemt de rechter akte van de nieuwe naam van het kind die in voorkomend geval is gekozen door de vader en de moeder met inachtneming van de in 1 vervatte regels. Van de in het tweede lid bedoelde verklaring of van het beschikkend gedeelte van het in het vierde lid bedoelde vonnis wordt melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende het kind. 4. Indien de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, wordt er zonder zijn instemming geen verandering aan zijn naam aangebracht. Nieuw art. 335bis BW: De overeenkomstig artikel 335, 1 en 3, bepaalde naam geldt ook voor de andere kinderen wier afstamming later ten aanzien van dezelfde vader en moeder komt vast te staan. Overgangsbepalingen Wet 8 mei 2014: Art. 11. Deze wet is van toepassing op kinderen die geboren of geadopteerd zijn na haar inwerkingtreding. Wanneer er echter reeds ten minste één kind is van wie de afstamming ten aanzien van dezelfde ouders vaststaat op de dag waarop deze wet in werking treedt, blijven de vroegere artikelen 335,

15 tot en van het Burgerlijk Wetboek, naar gelang van het geval, van toepassing op de vaststelling van de naam van het kind of het adoptief kind dat is geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan en wiens afstamming ten aanzien van dezelfde ouders vaststaat. Art. 12. In afwijking van artikel 11 kunnen de ouders of de adoptanten, bij een gemeenschappelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, ten gunste van hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onder voorbehoud dat zij geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen hebben op de dag waarop deze wet in werking treedt, vragen hen een andere naam toe te kennen die gekozen is in overeenstemming met de bepalingen van deze wet. De gekozen naam wordt toegekend aan alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen. De gemeenschappelijke verklaring wordt afgelegd binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze wet of, in geval van geboorte of adoptie van een kind na de inwerkingtreding van deze wet, binnen drie maanden na de dag van de bevalling of van de adoptie, indien deze in België plaatsvond, of van de registratie van de adoptie door de in artikel van het Burgerlijk Wetboek bedoelde federale centrale autoriteit, indien deze in het buitenland werd uitgesproken. Deze verklaring wordt afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters. De toegekende naam wordt vermeld in de rand van de akte van geboorte van het desbetreffende kind.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader Naam van een kind Regels voor juni 04 - oud artikel 335 burgerlijk wetboek Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk /

Nadere informatie

IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN

IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN IT 010 FAMILIENAAM EN VOORNAMEN De familienaam en de voornamen behoren tot dezelfde informatie ; zij worden opgenomen in het I.T. 010. Voor het invoeren in de computer wordt elke familienaam en voornaam,

Nadere informatie

Meemoederschap, afstamming en naam

Meemoederschap, afstamming en naam Meemoederschap, afstamming en naam Maurice Goffart maurice.goffart@stad.antwerpen.be maurice@vlavabbs.be 03 338 98 51 0474 96 98 79 www.vlavabbs.be/meemoeder Afstamming van de meemoeder Aanpassingen burgerlijk

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte?

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte? De geboorteaangifte Wie doet de aangifte? Beste ouder De stad Antwerpen wenst u van harte proficiat met de geboorte van uw kindje. Het is belangrijk dat u de geboorte van deze nieuwe wereldburger op de

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 239 Besluit van 25 mei 2004 tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

der Nederlanden Keuzerecht dit moment is onduidelijk of met de aanbevelingen van de werkgroep iets wordt gedaan.

der Nederlanden Keuzerecht dit moment is onduidelijk of met de aanbevelingen van de werkgroep iets wordt gedaan. Naamrecht in de landen van der Nederlanden De naam is een element van onze identiteit die ons plaatst in een familie, groep of plaatselijk samenlevingsverband. De naam onderscheidt ons van anderen. Het

Nadere informatie

Rolnummer 618. Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T

Rolnummer 618. Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T Rolnummer 618 Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders

Nadere informatie

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI-

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. Veranderen van naam of voornaam Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Veranderen van naam of voornaam VERANDEREN VAN NAAM OF VOORNAAM Een persoon mag van naam en/of voornaam

Nadere informatie

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Handleiding Cipers iseries Workarounds per 1 april 2014 Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Versie Status Datum Omschrijving 1.0 Definitief 28 maart 2014 Eerste versie 1.1 Definitief 16 mei

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

Advies Betreffende de aanpassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek aangaande de overdracht van de naam aan het kind

Advies Betreffende de aanpassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek aangaande de overdracht van de naam aan het kind Advies Betreffende de aanpassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek aangaande de overdracht van de naam aan het kind 13.06.2012 1. Huidige regeling van de overdracht van de familienaam aan het kind

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T Rolnummer 4836 Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 772 Wet van 24 december 1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/115 BERAADSLAGING NR 09/059 VAN 6 OKTOBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 153 Wet van 14 maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet

Nadere informatie

(B.S. 17 december 1932) laatst gecoördineerde versie. Van toepassing tot en met 31 december 1984

(B.S. 17 december 1932) laatst gecoördineerde versie. Van toepassing tot en met 31 december 1984 Koninklijk Besluit van 14 december 1932 houdende coördinatie van de wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de Belgische nationaliteit 1 (B.S. 17 december 1932) laatst gecoördineerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de adoptie Nr. 8 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 21 oktober 1996 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Omzendbrief van 24 augustus 2005 betreffende de tenuitvoerlegging van de hervorming van de adoptie

Omzendbrief van 24 augustus 2005 betreffende de tenuitvoerlegging van de hervorming van de adoptie Omzendbrief van 24 augustus 2005 betreffende de tenuitvoerlegging van de hervorming van de adoptie Aan de Dames en Heren Procureurs-generaal bij de Hoven van beroep; Aan de Dames en Heren ambtenaren van

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 675 Regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet conflictenrecht afstamming) Nr.

Nadere informatie

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING

I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING I.T. 123 WETTELIJKE SAMENWONING Algemeenheden De wet van 23 november 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de invoering van de wettelijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Aanvraag om een adoptiepremie

Aanvraag om een adoptiepremie Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg

VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg Op 12 februari 2009 verscheen het Koninklijk Besluit van 6 februari 2009. Dat KB regelt de inwerkingtreding van onder meer de Wet van 9 oktober 2008

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon WINABS V2.7.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Algemeen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1 3.1.2

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5.

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5. Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 november 2006 tot vaststelling van het model van het aangifteformulier voor kind ten laste ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5).

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5). ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen, is het voor u van groot belang het formulier nauwkeurig en volledig in te vullen en het/de bewijsstuk(ken)

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Afstamming

Burgerzaken modules - Afstamming Burgerzaken modules - Afstamming Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie en leeswijzer 3 1 Burgerzaken module Afstamming Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12889 28 juni 2012 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. WBN 2012/3,

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (Tekst geldend op: 30-03-2014) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (authentiek: nl) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Ingevoerd bij Wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Geboorte en afstamming

Geboorte en afstamming Geboorte en afstamming De geboorte van een kind brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Wanneer moet ik de aangifte doen? Hoe zal het kindje heten? Wat als u een kind wenst te erkennen?

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

Veranderen van naam of voornaam

Veranderen van naam of voornaam Veranderen van naam of voornaam Inleiding Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden. De procedure voor de verandering van voornaam verschilt lichtjes van die voor de

Nadere informatie

Veranderen van naam of voornaam

Veranderen van naam of voornaam Veranderen van naam of voornaam 1 Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden. De procedure voor de verandering van voornaam verschilt lichtjes van die voor de verandering

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd!

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Betreft: echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap Bekendmaking aan personen die geen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen.

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. ZEER BELANGRIJK : Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbitragehof Onderwerp Prejudiciële vraag betreffende artikel 361, 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel Datum 28 november 2001 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN

I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN Inhoud I.T. 150 PLAATS EN DATUM VAN OVERLIJDEN... 1 Algemeenheden... 1 HET OVERLIJDEN... 2 Samenstelling... 2 Structuren... 3 Afdruk in de dossiers... 4 Met NIS-code...

Nadere informatie

Circulaire van 6 augustus 1984 betreffende het Wetboek. van de Belgische nationaliteit (B.S. 14 augustus 1984)

Circulaire van 6 augustus 1984 betreffende het Wetboek. van de Belgische nationaliteit (B.S. 14 augustus 1984) Circulaire van 6 augustus 1984 betreffende het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 14 augustus 1984) Aan de heren Provinciegouverneurs; Aan de heren Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep;

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Titel 1. Algemene bepalingen.

Burgerlijk Wetboek. Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Titel 1. Algemene bepalingen. Burgerlijk Wetboek Boek 1 Personen- en familierecht (tekst geldend op 12-01-2007, bron: wetten.overheid.nl) Artikel 1:1 Titel 1. Algemene bepalingen 1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23029(R1461) Wijzigïng van de Rijkswet op het Nederlanderschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Burgerzaken modules - Naam en geslacht

Burgerzaken modules - Naam en geslacht Burgerzaken modules - Naam en geslacht Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module Naam en geslacht Algemeen 4 1.1 Beschrijving van het proces 4 1.2

Nadere informatie

BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 1 Personen- en familierecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1

BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 1 Personen- en familierecht. Titel 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Diese Datei wurde im Juli 2014 von folgender Adresse heruntergeladen: http://www.gov.sr/media/59670/boek_1._tekst_dna.pdf BOEK 1 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 1 Personen- en familierecht Titel

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie