ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: E:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband."

Transcriptie

1 ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: E:

2 Zorgverband: Virtueel Verzorgingshuis 2 Cliënt staat centraal: toepassing is van de cliënt cliënt en mantelzorger hebben inzicht en inbreng Web- based ondersteuning voor het netwerk rond de cliënt overal beschikbaar en automa4sche updates open source zorg inhoud Brengt structuur aan in het netwerk wie heej welke rol? welke verantwoordelijkheden horen daarbij Ac4eve informa4e deling informa4e wordt verzameld aan de hand van nauwkeurig gedefinieerde vragen met instruc4es informa4e doorsturen wanneer dat nodig is proces- en kwaliteitsindicatoren

3 Opgave in de ouderenzorg & welzijn 3 Regie over eigen leven: meer zelfstandigheid en betere zelfredzaamheid InzeSen op preven4e in de thuissitua4e Monitoren van het proces kwetsbaarheid + redzaamheid Vroeg4jdige signalering en interven4es plegen Mul4disciplinaire samenwerking (inclusief cliënt en mantelzorg)

4 onderhoud woning/tuin audicien fysiotherapeut WMO loket pedicure klussendienst CAK tafeltje dekje ergotherapeut medicijnen familie op afstand huishouden buren geestelijke zorg huisarts specialist ouderenzorg vrienden zonnebloem bibliotheek op4cien woning aanpassingen cliënt thuiszorg mantelzorger vervoer ouderenadviseur alarmering trajectbegeleider geriater verenigingen apotheek wijkverpleging

5 5 Het Virtueel Verzorgingshuis is een vernieuwende manier van (samen)werken Integrale zorg en welzijn lokaal ingericht: netwerk Dat betekent afspraken maken over: samenwerken strategisch en opera4oneel samen bepalen van de doelstellingen Domeinovers4jgend casemanagement

6 Netwerkzorg en - welzijn 6 samenwerking (wijk)netwerk samenwerking gemeente samenwerking Keten(zorg) HOED/GOED

7 Huidige informa4esystemen 7 thuiszorg ketens & gemeente informa4e schrijelijk 50% eigen informa4e digitaal geen informa4e te delen 100% eigen informa4e huisartsinforma9esysteem apothekerinforma9esysteem 0% info toegankelijk 100% medische informa4e gedeelde informa4e 100% eigen informa4e

8 Ontstaan van Virtueel Verzorgingshuis 8 Gestart als digitale huisarts Nu toepassing voor netwerkzorg / mobiele ambulante zorg Met (zorg)inhoud voor vragen en aanbieder Uitgebreid naar demen4e (ketenzorg ondersteuning) Communica4e op probleemniveau Opera4oneel in: Nederweert, Thorn, Boxtel, Den Bosch, Wormerveer, St. Michielsgestel, Den Dungen, LuSenberg/ Raalte en Vlissingen.

9 gedeeld webbased informa4esysteem 9 thuiszorg 70% informa4e beschikbaar in ZV 30% administra4ef ketens & gemeente 60% informa4e beschikbaar in ZV gestructureerde informa4e beschikbaar voor iedereen huisartsinforma9esysteem 15% informa4e beschikbaar in ZV 85% veelal klinische informa4e apothekerinforma9esysteem 85% info beschikbaar in ZV allergie en oude gegevens

10 structuur dankzij ICT 10 voorbeeld van een probleemtraject: informa4e informa4e waarneming verwach4ngspatroon signaal voorbeeld: behandeling bijstellen signaal Cliënt/mantelzorg/thuiszorg/vrijwilliger eventueel meerdere zorgpaden per cliënt gestructureerde waarnemingen aan de hand van vragen en instruc4es - > eigen bijdrage aan de zorg Wijkverpleegkundige/poh/zorgcoördinator/casemanager/thuiszorg eigen waarnemingen, behandeling bijstellen binnen vastgestelde kaders escala4e naar huisarts indien nodig - > filtering Huisarts/geriater/sog eindverantwoordelijk krijgt hoogwaardige, geaggregeerde informa4e eigen waarnemingen

11 Uitgangspunten 11 1 cliënt 1 plan Zorgleefplan / behandelplan Alle domeinen Zorg & Welzijn Specifieke domeinen: verslaving, schuld, GGZ Integrale zorg lokaal ingericht: Wie signaleert? Wie coördineert? Inrichten samenwerking op alle niveaus Wat zijn de kruispunten? Bepalen gewenst schaal Aanvullen met gewenst instrumentarium Zelfredzaamheidsmonitor (GGZ)

12 De structuur 12 fysiek overleg (MDO) profiel instrumenten achtergrond signalen berichten virtueel overleg (MDO) Zorgleefplan probeembeschrijving anamnese - beleid/interven4e/plan - voortgangsrapportage - evalua4e

13 Voorbeeldproces: screening kwetsbaarheid 13 Wie doet wat Wijkverpleging Cliënten thuiszorg WMO Consulent Kwetsbare burgers POH Kwetsbaren 75+ NAW gegevens, (medische voorgeschiedenis) & SMN GFI / Trazag, RSZ / zelfredzaamheidsmonitor Invoeren en screenen Kwetsbaar Niet kwetsbaar Informeren & instemmen cliënt

14 Volgende stap: geen kwetsbaarheid 14 Wijkverpleging / POH / WMO Afstemmen wie monitort cliënt / mantelzorger Vrijwilliger POH/ Wijkverpleging

15 Volgende stap: bij kwetsbaarheid uitdiepen problemen 15 Wijkverpleging/POH/WMO consulent Instrumentarium MDO (fysiek?) ZorgLeefPlan Problemen aanmaken, beleid voorstellen, evt consult, vervolgens vaststellen.

16 16 ZorgLeefPlan De Domeinen hebben per thuiszorgorganisa4e andere accenten, en een andere plaats in het netwerk Woon en leefomstandigheden Par4cipa4e Geestelijk welbevinden Lichamelijk Welbevinden Interven4e(s) Interven4e(s) Interven4e(s) Interven4e(s) Risicosignalering Evalua4es van interven4es QoL Monitor Risicosignalering Evalua4es van interven4es QoL Monitor Risicosignalering Evalua4es van interven4es QoL Monitor Risicosignalering Evalua4es van interven4es QoL Monitor

17 continu asynchroon digitaal overleg = individueel Zorgleefplan Uitwisseling resultaten middels systeem Signalering en evalua4e MDO Cliënt(systeem), huisarts, coördinerend/ organisatorisch verantwoordelijke. Bijstellen ZorgLeefPlan

18 Hoe ziet het er uit? 18

19 In LuSenberg/Raalte 19

20 In Nederweert 20 website userid / password met link naar registra4escherm

21 Home page 21 mijn profiel Tekst en helpdesk menu aangepast aan het autorisa4eprofiel van de gebruiker hier: coördinator

22 Alleen de cliënten van de coördinator 22

23 Vragenlijst 23

24 Signaal aanmaken (door cliënt) 24

25 probleem in zorgleefplan (1) 25 nieuw probleem

26 probleem in zorgleefplan (2) 26

27 probleem in zorgleefplan (4) 27

28 resultaten 28 Autonoom handelen Door informa4e en instruc4e vindt er verschuiving plaats van 2 e 1 e 0 e lijn en van specialist naar generalist Lerend netwerk & samenwerking Instrumenten zijn voorzien van advies; waardoor er kennisoverdracht plaatsvindt van specialist naar generalist: huisarts naar thuiszorg Cliënt voelt zich ac4ef onderdeel van zijn eigen zorg (leven) Verantwoordelijk voor actueel medica4eoverzicht Bewustwording van de onderdelen waarop ze zelf kunnen monitoren

29 ondersteunt het netwerk rond de cliënt Dank u. een product van BS Concept Realiza4on W: E:

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Casemanagement: van idee naar model

Casemanagement: van idee naar model Casemanagement: van idee naar model Wat doet Frieslab? Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg,

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Dienstenboek Gemeente Druten 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning... 5 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers... 8 3. Vrijwilligersdiensten... 15 4. Samenlevingsopbouw dicht

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ 8.8.2.4 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Op eigen wijze wonen... WoonZorgcentra Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Korte terugblik op 2013 2.2. Visie op cliënt en kwaliteit 2.3. Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Achmea CZ VGZ Menzis

Achmea CZ VGZ Menzis Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Speerpunten Visie Achmea CZ VGZ Menzis Algemeen: het belang van de klant prevaleert boven de inkoop per zorgaanbieder. Waarden daarbij zijn: kwaliteit van leven,

Nadere informatie