Thematafel Regiefunctie in de wijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thematafel Regiefunctie in de wijk"

Transcriptie

1 Thematafel Regiefunctie in de wijk 1. Presentatie samenwerking en regie rondom huisartspraktijk : Model voor samenwerking en regie Thema s van belang voor afstemming regie Presentatie Gemeente Den Haag: Samenwerken in het sociale domein 10 uitgangspunten voor een sociaal wijkteam ( dia 12 en 13) Verslag van de discussies: Efficiënte vorm Vraagstukken die verder uitgewerkt moeten worden adviezen

2 Als het accent ligt op... Samenwerking en regie rondom huisartspraktijk Huisartsvoorziening Onder huisartsvoorziening wordt Casemanager dementie verstaan: huisarts, POH & verpleegkundige (huisverpleegkundige of wijkverpleegkundige zichtbare schakel) Ouderenconsulent Inzet diagnostiek Cliënt blijft bij huisartsvoorziening onder behandeling Ja Dementie Nee Casemanager dementie Als het accent ligt op dementieproblem en coördinatie van de zorg Cliënt blijft bij huisartsvoorziening onder behandeling Ouderenconsulent..sociale en maatschappelijke POH ouderenzorg..somatische problem problem GGZ psychiatrie (indien geen POH GGZ aanwezig) POH GGZ..complexe- en/of gedragsproblem.. psychiatrische problem Thuiszorg aanbieder (wijkverpleegkundige)..thuiszorgproblem Specialist Ouderengeneeskunde Verpleegkundige (huisverpleegkundige of wijkverpleegkundige zichtbare schakel)..somatische en sociale problem..complexe problem

3 Regievoering Thema s: Elkaar kennen Weten wat de andere professional te bieden heeft Vertrouwen en loslaten Over de grenzen van eigen professie heen kijken Heldere afspraken (algemeen) met aandacht voor zorg op maat

4 Samenwerken in het Sociaal Domein Gemeente Den Haag 10 december 13 Symposium Haaglanden Op één lijn Niek van der Drift Gemeente Den Haag

5 80 20 Casusregie: Zelfregie: de klant coördineert zelf coördinatie op benodigde ondersteuning/ in te zetten hulp is nodig

6 80 20 Intramuraal

7 80 20 Intramuraal Extramuraal

8 80 20 Intramuraal Extramuraal

9 80 20 Welzijn Zorg Gemeen te Intramuraal Extramuraal

10 80 20 Welzijn Zorg Gemeen te Intramuraal Extramuraal

11 80 20 Welzijn Zorg Gemeen te

12 80 20 Welzijn Zorg Gemeen te Integraal gebiedsgebonden in Sociaal Wijkteam

13 Voorlop ers: Uitgangspunten (wat) Proces (hoe) s- en Integraal probleemgebonden gebiedsgebonden

14 Regierol van de gemeente (faciliteren) Proces Klantroutering Toerusting

15 10 uitgangspunten voor een sociaal wijkteam 1/2 Onderstaande uitgangspunten zijn gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan in eerdere projecten en pilots in Den Haag, en in andere steden. De grote gemene deler is hierbij het verbeteren van samenwerking tussen professionals, voor kwetsbare burgers die beperkt in staat zijn de eigen ondersteuning te organiseren. De projecten en pilots zijn uitgevoerd met professionals uit de sectoren/domeinen zorg, welzijn, jeugd en gemeentelijke dienstverlening. 1. Het sociaal wijkteam is voor kwetsbare burgers die beperkt in staat zijn de eigen ondersteuning te organiseren (20). 2. Het sociale wijkteam bestaat uit de driehoek; zorg, welzijn en gemeente. 3. Het sociale wijkteam wordt opgezet en werkt onder gemeentelijke regie: de gemeente schept kaders en voorwaarden en faciliteert het proces, de toeleiding en toerusting van de teams. 4. De wijkteamleden zijn allen specialisten, die in dienst blijven bij de eigen organisatie. (zie volgende slide voor uitgangspunt 6 t/m 10)

16 10 uitgangspunten voor een sociaal wijkteam 2/2 5. De teams ontwikkelen methodisch één uniforme werkwijze, op basis van gedeelde Wmo uitgangspunten. 6. Het casemanagement krijgt vorm op basis van integrale vraagverkenning (1+1+1). 7. Elk sociaal wijkteam heeft een teamleider, die geen caseload heeft en verantwoordelijk is voor de integrale aanpak en prioritering. 8. De teamleden van het sociaal wijkteam krijgen van hun moederorganisaties voldoende tijd, mandaat en regelruimte. 9. De huidige meldpunten worden gebundeld tot één stedelijke ingang waar melding kan worden gemaakt van alle probleemsituaties. 10. Het instellen van sociale wijkteams is een groeimodel: in 2014 starten we met 10 sociale wijkteams, in de jaren daarna breiden we dit aantal uit.

17 Discussie 1: Vorm samenwerking en regie Netwerk rondom patiënt/cliënt/burger formeren Kernteam: huisarts, wijkverpleegkundige schakel, ouderenwerk: vindplaats Aansluiting van professionals uit andere domeinen op kernteam Virtueel netwerk Gebiedsgebonden, niet leeftijd/probleem gebonden Uitgaan van wat al beschikbaar is aan samenwerkingsverbanden

18 Discussie 2: vraagstukken voor verdere uitwerking Weinig financiële middelen: Groot volume: hoe is duurzame ondersteuning te regelen? Wat zijn kosten en baten van een sociaal wijkteam Cultuuromslag: bij professionals: samenwerken: loslaten en elkaar wat gunnen breed leren kijken over de domeinen heen verantwoordelijkheid nemen ( geen gaten laten vallen/ afschuiven) burgers: van recht op ondersteuning naar participatie Professionals hebben meer ruimte en eigen regie nodig (versus controle systemen) Inzet vrijwilligers: Waar mogelijk en waar blijft professionele ondersteuning nodig Zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar Continuïteit in ondersteuning ICT ondersteuning (EGPO)? Wijkteam: gemeenschappelijk moreel kompas, normen en waarden voor intervisie Verbinding werken in een keten met gebiedsgebonden werken

19 Discussie 3: adviezen Samenwerken is de enige oplossing voor duurzame gebiedsgebonden zorg: we hebben elkaar nodig Maatwerk per gebied: niet één blauwdruk voor alle gebieden Meer inzet op preventie om multi problem te voorkomen/verminderen Opleidingen voor professionals betrekken