achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd."

Transcriptie

1 3 Verplichte oogmeting voor Huisartsendag: dag van ontmoeting 8 Twintig jaar onderzoek naar kinderkanker 28 maart 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L A D V A N V U M E D I S C H C E N T R U M U I T G A V E : D I E N S T C O M M U N I C A T I E N U M M E R 7 Lente?! Alhoewel het weer niet bepaald voorjaarsachtig aandoet, is het officieel lente. Gelukkig doet de natuur wel haar best: rondom de kliniek en polikliniek ontluiken voorzichtig de eerste bloesempjes aan bomen en struiken. Dat zorgt zelfs voor heuse Japans aandoende tafereeltjes. CA Artsen dicteren op tijd Proef met medische correspondentie succesvol Onderhandelingsakkoord CAO UMC Alle artsen krijgen aan het begin van hun spreekuur een uitdraai, met daarop de patienten over wie de spreekuurhoudende-arts een brief moet dicteren. Dit blijkt een simpel, maar doeltreffend middel om de medische brieven voor verwijzers op tijd te schrijven. Aan het woord is Ans van Manen, senior zorgadministrateur bij BIZA. Zij ontwikkelde met hulp van ICT een tool om de medische correspondentie op orde te brengen. Mark Kramer, hoogleraar inwendige geneeskunde, nam het initiatief om zijn afdeling hiervan gebruik te laten maken. Edith Krab Op het gebied van medische correspondentie heeft VU medisch centrum nog wel een inhaalslag te maken. Zo blijkt o.a. uit een tevredenheidsonderzoek onder verwijzers. Een terechte klacht, meent Kramer. Hij herkende dit probleem ook binnen zijn eigen afdeling inwendige geneeskunde. Verwijzers worden te weinig of te laat op de hoogte gebracht van het wel en wee van hun patiënten. Gemakzucht of geen tijd geldt vaak als argument om de brieven niet te schrijven. De insteek van het project was om artsen actief te herinneren aan het moment van schrijven. Van Manen: Volgens landelijke richtlijnen zijn er tenminste drie momenten waarop een brief geschreven moet worden: na het eerste polibezoek, aan het einde van een behandeling, of een keer per jaar in geval van een chronische patiënt. Al deze momenten zijn goed te herkennen in ons afspraaksysteem. En daarmee werd het mogelijk om dagelijks een overzichtje te printen welke brieven geschreven moeten worden. Service Volgens Kramer is deze werkwijze een groot succes: We moeten onze patiënten en verwijzers meer service bieden. Ik beschouw het als een plicht om in ieder geval aan het minimale te voldoen. Wat scheelt is dat het verbeteren van de medische correspondentie op onze afdeling een breed gedragen doelstelling is. Zichtbaarheid helpt om die te realiseren Met deze manier van werken wordt de inspanning van een ieder zichtbaar. Het wordt zichtbaar als een arts door zijn inspanningen de achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat niet doet. En diegene wordt er op aangesproken. Het project draait nu acht maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd. Overspoeld Wordt deze tool nu ook op andere afdelingen ingevoerd? Van Manen reageert voorzichtig: Dit systeem is wel toepasbaar op andere afdelingen, maar daar is nog wel wat afstemming voor nodig. Maar een aantal afdelingen heeft al interesse getoond. Bovendien zijn er ook organisatorisch aanpassingen nodig. De typekamer bijvoorbeeld werd overspoeld met dictaten. Maar ook zij hebben heel hard gewerkt om de brieven snel verzendklaar te krijgen. Afgelopen 13 maart is een akkoord bereikt tussen de bonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra over de CAO UMC (1 januari 2008 tot 1 maart 2011). Opvallende punten daarin zijn: de ingangsdata van de loonsverhogingen worden met vier maanden vervroegd, in 2010 gaat een opbouwsysteem voor de eindejaarsuitkering van start en de introductie van een persoonlijk ontwikkelbudget. Het onderhandelingsakkoord is met een positief advies aan de achterbannen voorgelegd. De salarissen zijn met ingang van 1 maart van dit jaar verhoogd met 2,1%. Op 1 maart 2009 en op 1 maart 2010 zal de verhoging 1,95% zijn. Naast deze loonsverhogingen worden de eindejaarsuitkeringen in drie jaar verhoogd met in totaal Het Center for Translational Moleculair Medicine heeft vier grote subsidieaanvragen van VU medisch centrum goedgekeurd met budgetten van 15 tot 20 miljoen euro. Het gaat om onderzoek naar darmkanker, longkanker, hoofd- en halskanker, Alzheimer en leukemie. Het ctmm is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en universitair medische centra in Nederland. De overheid 4,05% van het salaris. De totale salarisverhoging komt daarmee op 10,05%. In 2010 gaat een opbouwsysteem voor de eindejaarsuitkering in werking, zodat umc-werknemers die vóór het einde van het jaar vertrekken, toch aanspraak kunnen maken op een deel van de eindejaarsuitkering. Nieuw is ook dat alle umc-medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget van 1,75 % ontvangen. Het is te gebruiken voor bijvoorbeeld opleidingen en boeken, alles met als doel om langer aan het werk te kunnen blijven. Na 2010 wordt dit budget verder uitgebouwd, zodat het ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt zoals verlof of arbeidsduurvermindering. Uitgebreide informatie over dit onderhandelingsakkoord is te vinden op de afdelingssite van p&o op intranet. Vier subsidieaanvragen goedgekeurd draagt 150 miljoen euro bij aan onderzoek naar kanker, harten vaatziekten, neurodegeneratieve ziekten en infectieziekten. Doel is het ontwikkelen van moleculaire hulpmiddelen voor vroegdiagnostiek en op de patiënt gepersonifieerde behandelmethoden, de zogenaamde therapie op maat. MK

2 Het kan! Wat hebben de term world café en tijd met elkaar gemeen? Beide stonden centraal op een middag, georganiseerd door de stafdienst p&o en de Amstel Academie. Als vervolg op een zeer goed bezochte bijeenkomst in oktober, was er op 11 maart in De Veranda nogmaals de gelegenheid om met collega s over het thema tijd van gedachten te wisselen. Van die gelegenheid hebben 32 collega s gebruik gemaakt. Ellen Jonkeren De bedoeling was niet om tot een top tien van doelijstjes te komen, maar om bij onszelf te rade te gaan waarom we tijd, en dan met name het gebrek er aan, beleven zoals we dat doen. Dat daarbij de barrières en problemen aan de orde komen zoals we die dagelijks ervaren, is logisch. Maar wat doen we dan, en waarom doen we het, of waarom denken we er zo over? Omdat dergelijke vragen even een aanloop nodig hebben om tot inzicht te leiden, werden de deelnemers geplaatst aan ronde tafels met papieren tafelkleden, bedoeld om dat wat gezegd en gedacht werd op te kunnen schrijven en te tekenen. Bovendien werd om de tien minuten de bel geluid om van tafel te wisselen. Deze methode heet world café. Dat leidde tot zeer levendige dialogen. Het benoemen van dilemma s was vaak eenvoudiger dan de oplossing. code De mail blijkt een zegen en een vloek tegelijk te zijn, een code kan daarin behulpzaam zijn. Vraag je bijvoorbeeld af of de telefoon of een korte afspraak ook mogelijk is, of mail eens een dag niet. Sommigen kiezen er voor om alle mails die zij als cc ontvangen, ongemoeid te laten. Wie over wat beslist, blijkt nogal eens onduidelijk te zijn, waardoor soms (te)veel mensen betrokken zijn bij projecten. Effectiever vergaderen is vaker mogelijk dan je denkt. Doe dit bijvoorbeeld elke dag aan het begin, een half uur, of vergader eens staand. Een tracer is géén telefoon, maak met respect gebruik van elkaars tijd. En, in het licht van de gebruikte methode wellicht een voor de hand liggend voorstel: zorg voor een ontmoetingsplek in VUmc waar mensen elkaar geregeld informeel kunnen ontmoeten. Dit biedt de gelegenheid om te ontspannen en te relativeren, bijvoorbeeld door een maandelijkse borrel in personeelsrestaurant Het Plein. Wie spreekt er Kiswahili? 7e jaargang, nummer 7 28 maart 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s vantracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger,Tom Stoof, Riekie devet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Dave Doves, Ronald Gabel, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Ann van Putten, Maybritt Stal en, Esther van t Riet Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatievu medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren intracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement optracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgendetracer verschijnt op donderdag 10 april. Deadline voor kopij is 2 april om uur. Priority board maakt einde aan verstopping ICT-projecten Monique Krinkels Op de kop af 220 projecten telde directeur ICT Hadi Jassim, toen hij een inventarisatie van de lopende zaken maakte. Met het huidige aantal medewerkers kan de afdeling ICT zo n tien projecten tegelijkertijd uitvoeren, die een gemiddelde looptijd hebben van een half jaar. Er was dus maar één conclusie mogelijk: de komende elf jaar is iedereen volgeboekt. Onzin natuurlijk, maar het geeft wel aan dat de situatie onmogelijk en frustrerend was. Als onze afdeling met een project start, is de opdrachtgever niet alleen een collega, maar ook een klant. En de klant, die is koning, stelt Jassim. Die hoort een perfecte ict-oplossing te krijgen. Maar om dat te kunnen managen moeten we ook nee tegen projecten kunnen zeggen, anders werken we onszelf over de kop en stellen we onze klanten teleur. Nee zeggen is lastig, want hoe kunnen ict-ers de urgentie van projecten beoordelen. En iedereen die onze hulp inroept is er natuurlijk van overtuigd dat zijn of haar project het allerbelangrijkste is. Het resultaat was een verstopping van ict-projecten. Vandaar dat we nu met de priority board (itpb) werken, die de selectie maakt. De groep bestaat uit zeven leden, plus een voorzitter en deskundigen van de afdeling ict. Zij komen elke week bij elkaar. We hebben mensen gevraagd die over de muren van hun eigen afdeling of dienst heen kunnen kijken. Echt mensen met een VUmc-hart, die de overstijgende belangen in het oog houden. Ze moeten stevig in hun schoenen staan, want ze komen niet op voor de belangen van hun afdeling, maar voor de hele organisatie. En last but not least ze moeten over voldoende inhoudelijke kennis beschikken. Verbazing Theo Heitkamp, stafadviseur divisie III, reageert lichtelijk verontwaardigd op de vraag hoeveel projecten hij voor zijn divisie heeft binnengehaald. Dat is nu precies wat we niet doen in de priority board. We hebben criteria vastgesteld en de projecten in de top tien sprongen er in feite onmiddellijk uit. Dat zijn allemaal projecten die met veiligheid en regelgeving te maken hebben, dus die moeten gewoon zo snel mogelijk worden geïmplementeerd. Dat daar een project van divisie III tussen zit, is gewoon toeval. Iedereen ging open de discussie in, dus we kwamen redelijk gemakkelijk tot overeenstemming. Ik ervaar mijn deelname aan de itpb als leerzaam en nuttig, stelt Bart Bemelmans, hoofd afdeling urologie. Hij vertegenwoordigt divisie IV. Het werk van de itpb raakt alle geledingen van het huis en is daarmee bijzonder complex. Voor de collega s van de afdeling ict is het goed om feedback te krijgen van spelers uit het veld. Betere communicatie over nut, noodzaak en haalbaarheid van ictprojecten bevordert een beter resultaat voor alle partijen. Bemelmans wist tevoren niet dat het om zoveel projecten draaide. Ik had werkelijk geen idee over de complexiteit en de omvang van alle activiteiten. Alles heeft met alles te maken, terwijl de softwarematige afstemming en overeenkomst van alle onderdelen ver te zoeken is. Het is nog het best te vergelijken met een gedwongen fusie van honderd ict-bedrijfjes die allemaal hun eigen (computer)taal, gewoontes en apparatuur hebben. Constructief Ook Cedric van der Meulen, manager bedrijfsvoering divisie V, bevalt de samenwerking in de priority board goed. Het overleg is constructief en kritisch. De itpb selecteert op basis van de prioritering die de divisies en afdelingen zelf hebben aangegeven, haar gezonde verstand en een aantal criteria. Die criteria zijn op de eerste plaats regelgeving en veiligheid, gevolgd door klantgerichtheid, op de derde plaats de kerntaken onderwijs/opleiding, onderzoek en patiëntenzorg en op de vierde kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie. Van der Meulen wist dat er veel projectaanvragen liepen, maar niet dat het er zoveel waren. Anderzijds moeten we ons realiseren dat het aantal projectaanvragen de afgelopen jaren ook is opgelopen, doordat veel oude projecten niet of slechts ten dele zijn afgemaakt. Inmiddels heeft de priority board de koers voor de nabije toekomst uitgestippeld. De top tien van meest urgente en meest veelbelovende projecten is geselecteerd. Daarmee kan de afdeling ict de komende maanden aan de slag. Afgelopen dinsdag 25 maart startte de tolkenpool van VU medisch centrum: bijna zeventig deelnemende collega s spreken gezamenlijk dertig talen, van Zweeds tot Kiswahili. Zij kunnen worden ingeschakeld om te tolken als er zich plotseling taalproblemen voordoen in de kliniek op of de poli, en de tolkentelefoon geen uitkomst biedt. Het voordeel van de tolken uit de tolkenpool anders dan familieleden van patiënten die nu dikwijls vertalen is dat zij vaak medisch geschoold zijn en niet persoonlijk betrokken zijn bij de patiënt. Natuurlijk is het niet altijd te voorspellen wanneer er een tolk nodig is. Daarom zijn de werkroosters van de tolken in het planningssysteem Harmony opgenomen. Renée Mulder en Wim van der Poel van dienst p&o beheren het programma. Mulder: In Harmony is heel gemakkelijk te zien welke tolken er in huis zijn. Elke week krijgen receptie en beveiliging en de spoedeisende hulp een overzichtsprint van het rooster van de tolken. Is er bijvoorbeeld onverwacht behoefte aan iemand die Montenegrijns spreekt, dan kun je in één oogopslag de afdeling vinden waar op dat moment een Montenegrijnse tolk aan het werk is. CA Opvallend Eus van Someren heeft een Vici-subsidie ontvangen voor zijn onderzoek naar slaapstoornissen. Met een bedrag van 1,25 miljoen euro moet hij binnen vijf jaar een eigen onderzoeksgroep opbouwen rond slaap en cognitie. Tien procent van de mensen slaapt chronisch slecht. De een kan niet in slaap komen, een ander wordt vroeg wakker. Zijn onderzoek moet vragen beantwoorden als: hoe veel soorten slechte slapers zijn er? Hoe verschilt hun hersenactiviteit van die van goede slapers? Is hierbij sprake van erfelijke aanleg? Van Someren is een van de dertig onderzoekers aan wie de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) heeft toegekend. In totaal waren er 221 aanvragen ingediend, waarvan 85 onderzoekers werden uitgenodigd om hun aanvraag verder uit te werken. Benoemingen De heer drs. C.P.M. Hoskens is benoemd tot manager bedrijfsvoering divisie I. Gerard Hoskens start per 15 mei. 2 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

3 Zorg dat je bereikbaar bent voor je collega s! De telefoongids op intranet wordt steeds beter gevuld. Inmiddels hebben 3544 medewerkers hun gegevens ingevoerd. Ook het aantal algemene telefoonnummers die door wisselende personen worden beantwoord zoals de nummers van secretariaten, balies, zorgeenheden en dienstdoende artsen neemt gestaag toe. Toch is nog niet iedereen in de telefoongids te vinden, terwijl het vanzelfsprekend wél belangrijk is dat je bereikbaar bent voor collega s. We hebben een hele campagne achter de rug, zegt Marcel Licher, communicatie adviseur. Alle medewerkers met een mailadres hebben bericht gehad met het verzoek de eigen persoonsgegevens in de telefoongids in te vullen via het eigen profiel op intranet. De webredacteuren van de afdelingen zijn herhaaldelijk via een mail en op een instructiedag geïnformeerd over hoe algemene gegevens voor de gids aangemaakt kunnen worden. Ook zijn alle afdeling- en diensthoofden benaderd over het belang van actuele en complete telefoongegevens van de afdelingen en diensten. Ga naar en vul snel je gegevens in. Het kost nog geen vijf minuten! Als je het zelf doet, zie je binnen een paar minuten je eigen gegevens in de gids en kun je ze controleren. Bovendien bepalen de webredacteuren van afdelingen en diensten nu zélf welke nummers relevant zijn voor de telefoongids. Een telefoonnummer vermelden van een archiefkamer waar nooit iemand zit, zal dan niet zo snel gebeuren. Actueler kan dus niet. Het aantal medewerkers dat in de telefoongids op intranet is te vinden, is inmiddels gestegen tot Twee weken geleden waren dat er nog maar Het invullen moet door de medewerker zelf gebeuren, op intranet bij wijzig profiel. MK Verplichte oogmeting voor 40+ medewerkers Edith Krab Ben je veertig plus? Dan neemt de kans op slechter zicht en leesproblemen per jaar toe. Dit kan van invloed zijn op de uitvoering van je werk, zo blijkt uit de ervaring van hoofd amd Marten van Til. De patiëntveiligheid kan in het geding zijn omdat bijvoorbeeld medicatievoorschriften niet goed worden gelezen. Om die reden wordt voor VUmc-medewerkers van 40 jaar en ouder een verplichte oogkeuring ingesteld. Als dan blijkt dat het zicht is afgenomen, kunnen medewerkers voor het symbolische bedrag van 1 euro een blauw-gele VUmc-leesbril aanschaffen. Afwijking Het begon met de resultaten van onderzoek in Maastricht waaruit bleek dat ongeveer een kwart van de scholieren geen optimale score boekt bij de cito toets vanwege een kleine oogafwijking. Een oogafwijking die met een leesbril prima te verhelpen is. Hoofd amd Van Til constateerde al een tijd dat het aantal, met name oudere, medewerkers met hoofdpijn- en oogklachten op zijn spreekuur sterk toenam. Van Til koppelde het een en het ander aan elkaar en startte een project om een verplichte oogkeuring in te voeren. Medewerkers hebben vaak helemaal niet in de gaten dat hun ogen achteruit gaan. Sommigen hebben hoofdpijn of brandende ogen, maar denken dat dat door de airconditioning komt, of omdat ze dagelijks vele uren achter een beeldscherm zitten. Er zijn maar weinig medewerkers die op het idee komen om hun ogen te laten testen. Als ze dat op ons advies alsnog laten doen, blijken ze vaak een leesbril nodig te hebben. VUmc-bril Optometrist Gabriëlle Janssen, herkent het signaal van Van Til. De amd stuurde medewerkers naar ons toe voor een oogmeting. De meesten dachten geen bril nodig te hebben, dat bleek anders. Om medewerkers te stimuleren ten behoeve van hun eigen gezondheid een leesbril te gaan dragen, hebben we samen met een grote brillenfirma bedacht om een speciale VUmc-bril te maken in de kleuren blauw en geel. Deze brillenfirma vond dit zo n goed idee dat ze een duit in het zakje deed en deze bril tegen een mimimale prijs aanbiedt. De verplichte oogkeuring gaat volgende week dinsdag van start. Medewerkers worden per afdeling opgeroepen door de amd. Het onderzoek duurt tien minuten. Van Til wil eind juni alle 40+ medewerkers getest hebben. Hij sluit niet uit dat het onderzoek ook voor jongere medewerkers gaat gelden. Bel voor meer informatie over de oogtest en de VUmc-leesbril met Wil je via een zelftest alvast je ogen controleren, kijk dan op Nog geen vijf minuten! Toch heeft een flink aantal medewerkers nog steeds het eigen profiel niet ingevuld. Bijzonder jammer, stelt Licher. Ik hoor wel eens het excuus dat medewerkers geen tijd zouden hebben. Dat is onzin. Het kost nog geen vijf minuten om je profiel op intranet in te vullen! De niet-invullers realiseren zich misschien niet dat ze hiermee collega s binnen VUmc benadelen. Je bent als medewerker gewoonweg onbereikbaar voor je collega s. Zij moeten dan alle mogelijke moeite doen om in contact met je te komen. Kunnen de gegevens uit de oude gids niet in één keer worden overgezet naar de nieuwe gids? Licher reageert: Dat is geen optie. De oude gids was verre van volledig. Er stonden een heleboel nummers in die niet meer correct waren. Kunnen alle gegevens niet beter vanuit één centraal punt in de nieuwe gids geplaatst worden? Licher: Ook dat is niet handig. Dan moeten alle gegevens eerst aangeleverd worden bij de telecombeheerder, die ze vervolgens moet invoeren. VUmc door de ogen van patiënten en bezoekers Zou u VUmc aanbevelen bij familie en vrienden? Dit is slechts een van de vragen uit het reputatieonderzoek dat tns/nipo uitvoerde. De onderzoeksresultaten geven een helder beeld van de reputatie van VUmc, afgezet tegen de reputatie van vier concurrerende ziekenhuizen. Wil jij weten hoe patiënten, bezoekers en omwonenden over ons denken? Kom dan naar het Care-oké-café! Wat? Marcia Sanderse van de dienst communicatie, opdrachtgever van dit uitgebreide reputatieonderzoek, vertelt over de uitkomsten. Wanneer? Op dinsdag 8 april om uur Waar? In de Waver Wie? Iedereen is welkom Extra Voor een lunch is gezorgd Alleen voor onderzoekers en docenten! Univertaal Het wetenschappelijk vertaalbureau voor onderwijs en onderzoek. Vertalingen, correcties en redactie - voor specialisten door specialisten. Uniek ( A D V E R T E N T I E ) Column Goed voorbeeld doet goed volgen? Piet Hoogland Tot voor kort had ik een heel negatief beeld van Zimbabwe. Een land geregeerd door een tiran en een volk dat haar eigen voedselproducenten het land uitknikkert en daardoor chronisch aan de rand van een hongersnood verkeert. Bankbiljetten zijn er goedkoper dan toiletpapier en de economie is volkomen ingestort. Steeds maar weer krijgen we dat beeld voorgeschoteld: dat land deugt niet! Nu had ik me onlangs even losgerukt van mijn werk in Zuid- Afrika en was even zelf in Zimbabwe gaan kijken en ik ben helemaal om. De media houden ons behoorlijk voor de gek. Natuurlijk is Mugabe een tiran en is zijn regering een bedenkelijke kliek, maar De mensen in Zimbabwe zijn buitengewoon vriendelijk en behulpzaam en het land is fantastisch mooi. Een paradijs op aarde. Een safari door de wildernis daar is een boeiend avontuur. Uren kan je door de nationale parken dwalen en iedere minuut is boeiend. Na mijn ontmoetingen met leeuwen, olifanten, krokodillen en nijlpaarden heb ik wel eens gedacht: die Mugabe deugt dan misschien niet, maar wat kan Jan Peter Balkenende hier tegenover zetten? Artis, Circus Renz en Avifauna bij elkaar zouden op de gemiddelde inwoner van Zimbabwe geen overdonderende indruk maken, zelfs niet als we daar de Hoge Veluwe nog bij doen met de ondeugende wilde zwijntjes die moeten worden afgeschoten omdat ze wel eens een truttig burgertuintje omwoelen. Wel eens gezien wat een paar duizend olifanten doen als ze door je tuintje lopen? Maar een olifant afschieten getuigt nu eenmaal niet van enige beschaving. Ook voor het feit dat we in Holland de vruchtbaarste akkers volbouwen met fantasieloos beton en het eten goedkoop importeren uit de lagelonenlanden waarvan de bevolking zelf nauwelijks te eten heeft, krijg je in Zimbabwe de handen waarschijnlijk niet op elkaar. En dan heb ik het nog niet over het eten zelf gehad. Wrattenzwijn is voor mij nummer één en een Kudu steak is ronduit onweerstaanbaar. Maar ook een vegetarische schotel is een traktatie. Let dus even niet op me als ik terug ben in het vaderland. Ik moet eerst even op dieet en ik hoop dan ook niet dat de voltallige crew van het VUmcrestaurant in de leer gaat bij hun collega s in zuidelijk Afrika. Overgewicht zou het voltallige VUmc-personeel gaan verlammen. OK, die Mugabe blijft dus een boef, maar ik houd mijn hart vast als ze in Zimbabwe en al die andere onwaarschijnlijk mooie landen het goede voorbeeld gaan volgen van onze westerse beschaving. Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 3

4 Over ouderdom in de Shaffyzaal Het was vol in het Amsterdamse Felix Meritus. Het symposium Ouderen in beeld en werkelijkheid was eigenlijk geboekt voor de veel kleinere Teekenzaal, maar vanwege de grote belangstelling werd het verplaatst naar de Shaffyzaal. Het symposium dat aansloot op het boekenweekthema Van oude menschen was een samenwerking tussen VU podium, de afdeling metamedica van VUmc en het Centrum voor Ouderenonderzoek van de Vrije Universiteit. s Ochtends kwamen vertegenwoordigers uit wetenschap en praktijk aan het woord. Zo sprak Henriëtte Tien vrouwen en acht plaatsen voor de vrouwenacht roeien tijdens de Olympische Spelen Anesthesiemedewerkster Nienke Dekkers doet verslag van haar strijd om een ticket naar Beijing. Topsport en medische begeleiding De eerste grote internationale wedstrijd, die we dit jaar gaan varen is de wereldbekerwedstrijd in München van 7 tot 12 mei. Tijdens ons trainingskamp in Sevilla werd bekend wie deze wedstrijd in de vrouwen acht vaart en wie in de vrouwen twee. Ik heb een plekje in de acht gekregen, waar ik uiteraard erg blij mee ben. Dit is nog niet de definitieve opstelling voor de boot, deze wordt pas na de eerste wereldbekerwedstrijd bekend gemaakt. Dus het blijft nog even spannend! Begin april vertrekken we naar Varese (Italië) voor ons derde trainingskamp. Daar zal onze coach ook een aantal opstellingen uitproberen om te kijken hoe hard het vaart. Naast het vele trainen worden wij als roeisters intensief begeleid door een medisch team. Dit team bestaat uit een fysiotherapeut (ook manueel therapeut), een diëtist, een sportpsycholoog, een masseur en een sportarts. Tijdens onze trainingskampen zijn er altijd een masseur en een fysiotherapeut aanwezig. Een enorme luxe om na een zware (kracht)training uitgebreid gemasseerd te worden! De sportpsycholoog begeleidt de groep als geheel, maar ook individuele roeisters. van der Horst, hoofd van huisartsgeneeskunde VUmc over de langzaam veranderende terughoudendheid van huisartsen om ouderen nog medische behandelingen aan te bieden omdat het toch niet meer de moeite waard zou zijn. In het middagprogramma onder voorzitterschap van Arko Oderwald van de afdeling metamedica vertelden schrijvers over het beeld van ouderen in de media, politiek, literatuur, reclame en (beeldende) kunst. Sprekers van VUmc waren Cees Hertogh (emgo) en Aafke de Groot, verpleeghuisarts. CA VU podium is een samenwerking tussenvumc, devrije Universiteit, HogeschoolWindesheim en deverenigingvu-windesheim en organiseert publieksactiviteiten op het snijvlak van wetenschap, samenleving en levensbeschouwing. Kijk ook op Met hem wordt er onder andere gesproken over wedstrijdspanning (en hoe daarmee om te gaan), teamspirit en het omgaan met overwinningen of tegenslagen. Ongeveer één keer per maand meet de diëtist ons vetpercentage en spieromvang, goede voeding is van groot belang. Hierin kunnen we ook begeleid worden, door middel van eetschema s. De sportarts is er voor al onze vragen bij blessures en andere medische zaken, hij overlegt met onze fysiotherapeut. Daarnaast wordt er ook regelmatig bloed bij ons afgenomen om te zien of de bloedwaarden in orde zijn. Omdat we zo veel trainingsuren maken is het voor sommige roeiers noodzakelijk om extra vitamine- en mineralenpillen in te nemen. Kortom, naast de vaste trainingen zijn we veel tijd kwijt om lichamelijk in topvorm te blijven. Maar voor een gouden plak, want daar gaan we voor, is het het zeker waard! Meer informatie over de roeisters is te vinden op: Huisartsendag: ontmoeten en nascholen Mariet Buddingh Met de organisatie van de vierde huisartsendag op 18 april a.s. streeft VUmc, volgens hoogleraar en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, twee doelen na: We investeren in de relatie met onze verwijzers, in dit geval de huisartsen. En we nemen onze academische onderwijstaak serieus. Deelnemers aan de huisartsendag maken nader kennis met VUmc en sommige van zijn specialisten, maar verdienen ook accreditatiepunten. Terecht, vindt Van der Horst, we bieden een goed inhoudelijk programma aan georganiseerd rond het thema buikklachten bij jong en oud. Warmrood linoleum op de vloer, fris wit geschilderde wanden, een nieuw plafond en een tweetal opvallende foto s aan de wanden; de kamer van Albert Pater, hoofd patiëntenadministratie, ziet er weer piekfijn uit. Aan de ruimte waar binnenkort zijn medewerkers zullen terugkeren wordt nog flink gewerkt. Het was hard nodig, legt Pater uit. De laatste keer dat er aan onze kamers wat gebeurde, is tien jaar geleden. De vloer had een onbestemde kleur gekregen en het plafond zat vol met bruine vlekken omdat er indertijd nog mocht worden gerookt. Het zag er gewoon niet uit allemaal. Ook de pantry is klaar. Het nieuwe Ook uit haar eigen professionele ervaring weet Van der Horst dat buikklachten veel voorkomen in de huisartsenpraktijk. De diagnostiek van buikklachten is ingewikkeld. Bij kinderen moet je die heel anders benaderen dan bij volwassenenen en ouderen. De oorzaak kan liggen in het maagdarmstelsel, in de urinewegen, maar bij vrouwen zijn klachten mogelijk ook gynaecologisch van aard. Vaak ook wordt er geen specifieke oorzaak gevonden. Ik ben ervan overtuigd dat deze nascholing huisartsen een aantal handvatten biedt voor de omgang met Patiëntenadministratie krijgt flinke opknapbeurt Monique Krinkels Thema: buikklachten witte keukenblok gaat nu nog schuil achter kasten en dozen die hier tijdelijk onderdak hebben gevonden. In de werkruimte van de medewerkers ligt het plafond er nog uit. Er worden acht werkplekken gecreëerd. Ook hier een warmrode vloer, maar dan nu gecombineerd met een zwarte baan in het midden. De kleuren van de stad Amsterdam, geeft Pater aan. Dat is een bewuste keuze geweest. Omdat de enorme vensterbanken zijn weggehaald oogt de ruimte flink groter. Voordeel is bovendien dat we de ramen nu zonder klimpartij open en dicht kunnen doen. Privacy Niet alleen de medewerkers profiteren van een betere werkomgeving. Naar patiënten toe was opknappen van deze ruimte een absolute noodzaak. Er komen vaak patiënten langs. Soms willen ze weten hoe het met de wachtlijst staat. Anderen dit ingewikkelde onderwerp. De huisartsendag kent een programma waarin van de deelnemers een actieve houding wordt gevraagd. Van der Horst: Er is een keuze uit vier verschillende workshops. Iedere workshop wordt voorgezeten door een huisarts die is verbonden aan onze afdeling én door een specialist. Gezamenlijk streven zij zoveel mogelijk interactie met de deelnemers na. Specialisten uitgenodigd Van der Horst hoopt dat de huisartsendag ook een dag van ontmoeting is. Ontmoeting tussen huisartsen enerzijds en VUmc-specialisten anderzijds. Ze doet dan ook een oproep aan alle specialisten van VUmc om de afsluitende borrel te bezoeken. Onze specialisten krijgen zo de kans om een aantal huisartsen het merendeel komt uit de basisregio te leren kennen. Dat willen huisartsen graag, zo blijkt. Wie weet volgt daaruit de mogelijkheid om nadere afspraken te maken, of om op een andere wijze samen te werken. Het gezamenlijk drinken van een borrel kan maar zo leiden tot ideeën voor gezamenlijke projecten. geven de gegevens van hun verzekering door of zoeken met ons naar een oplossing omdat ze niet verzekerd zijn. In de oude situatie stond de patiënt gewoon in de kantoorruimte te overleggen met een van de medewerkers. Totaal geen privacy dus. We krijgen nu een aparte ruimte met balie. Voordeel is ook dat de lawaaiige ponsplaatmachine afgescheiden komt te staan. Tot de ruimte gereed is, zitten de collega s van Pater verspreid door ziekenhuis en poli. Er zit iemand bij de spoedeisende hulp, we konden verderop in de gang een bureau gebruiken bij de Stichting Consument en Veiligheid en de rest is verdeeld over verschillende biza-kantoren. Best lastig, want we moeten regelmatig overleggen. Gelukkig is de verbouwing eind maart achter de rug. Alleen de balieruimte zal pas eind april af zijn. 4 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

5 Servicepagina s Vacatures VU medisch centrum De volledige vacatures zijn te lezen op intranet onder P&O, direct naar, vacaturesvumc, en af te halen bij het loopbaancentrum in de polikliniek. Vacatures van 11 maart t/m 18 maart. Uiterlijke reactie datum 31 maart Onderzoeker in opleiding D afdeling/dienst afdeling KNO/audiologie (EMGO ), divisie II salarisschaal OIO inlichtingen Prof.dr.ir. J.M. Festen, tst Analist/kernanalist medische microbiologie D afdeling/dienst medische microbiologie & infectiepreventie, divisie V salarisschaal 6 inlichtingen H.Bevelander, senior-hfd.analist bacteriologie, tst Wetenschappelijk docent a D afdeling/dienst huisartsgeneeskunde, divisie VI werktijd 18 uur per week salarisschaal 10 inlichtingen dr. H. de Vries, tst Wetenschappelijk docent b D afdeling/dienst huisartsgeneeskunde, divisie VI werktijd 14,4-18 uur per week salarisschaal 11 inlichtingen dr. H. de Vries, e- tst Financieel medewerker D afdeling/dienst moleculaire celbiologie&immunologie, divisie V werktijd uur per week salarisschaal 7 inlichtingen Mw. F.H. Willemse-Vente, manager afd.moleculaire celbiologie & immunologie, tst.48072, Vrijwilliger geheugenpolikliniek D Hoofdlaborant klinische neurofysiologie D afdeling/dienst klinische neurofysiologie/meg, divisie II werktijd uur per week salarisschaal 9 inlichtingen prof.dr. C.J. Stam, tst Vrijwilliger patientenvervoer D Vrijwilliger patientenvervoer D afdeling/dienst cardiologie/chirurgie 5b, divisie III Vrijwilliger afd. neurologie D Vrijwilliger radiovumc D Vrijwilliger gastvrouw/gastheer kinderpolikliniek D Vrijwilliger stiltecentrum D Vacatures van 18 maart t/m 25 maart. Uiterlijke reactiedatum 7 april 2008 Klinisch fysicus audioloog D afdeling/dienst KNO-audiologisch centrum, divisie II werktijd uur per week inlichtingen dr.s.t. Goverts, tst Research analist D afdeling/dienst fysiologie, divisie IV salarisschaal 7 inlichtingen dr.j. v/d Velden, projectleider, tst Intensive care verpleegkundige D afdeling/dienst intensive care, divisie IV werktijd uur per week salarisschaal 9A inlichtingen R.L.J.Koster, tst Kernanalist neurologie D afdeling/dienst pathologie, divisie v, divisie V salarisschaal 7 inlichtingen dr.e. Barbé, klinisch psycholoog, tst Onderzoeker in opleiding D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde&pet research, divisie I salarisschaal OIO inlichtingen dr.r. Boellaard, tst Onderzoeker in opleiding D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde&pet research, divisie I salarisschaal OIO inlichtingen dr.a.d. Windhorst, tst Anesthesioloog D afdeling/dienst anesthesiologie, divisie IV werktijd 40 uur per week salarisschaal UMS inlichtingen Prof.dr.S.A. Loer, tst Verpleegkundige D afdeling/dienst zorgeenheid hematologie, divisie I werktijd uur per week inlichtingen mw.i. Kampman, hfd zorgeenheid, tst Medisch administratief medewerker D afdeling/dienst pk zorgeenheid klinische genetica, divisie III werktijd 32 uur per week salarisschaal 5 inlichtingen dr.e.m. Leter, medisch werkplekmanager, tst Research analist D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde& PETresearch, divisie I salarisschaal 7 inlichtingen dr.r. Boelaard, tst Arts-assistent n.i.o. klinische genetica D afdeling/dienst klinische genetica, divisie III werktijd 46 uur per week salarisschaal AA inlichtingen dr.e.m. Leter, medisch werkplekmanager, tst Researchanalist D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde & PET research, divisie I salarisschaal 7 inlichtingen dr.r. Boellaard, tst Coördinator/projectmedewerker D afdeling/dienst KNO, divisie II werktijd 18 uur per week salarisschaal 9 inlichtingen dr.s.t Goverts, tst Medisch maatschappelijk werker D afdeling/dienst medisch maatschappelijk werk, divisie III werktijd 32 uur per week salarisschaal 8 inlichtingen dr.s.t. Goverts, audioloog, hfd audiologisch centrum, tst In memoriam Piet de Goede Op 23 maart is, na een langdurige en slopende ziekte, onze oudcollega Piet de Goede overleden. Piet werkte meer dan 33 jaar als (hoofd)analist op het laboratorium van de apotheek. In die periode hebben wij hem leren kennen als een toegewijde collega die zowel binnen als buiten VUmc veel werk heeft verricht op het gebied van klinisch farmaceutisch en toxicologisch onderzoek. Hij was jarenlang redacteur van het vakblad Extract en actief binnen de beroepsvereniging. Piet straalde vriendelijkheid uit, was eerlijk en toegankelijk. Dit maakte hem binnen en buiten de apotheek een geliefd persoon. Vanwege het verslechteren van zijn gezondheid was Piet genoodzaakt eind 2006 zijn werkzaamheden bij VUmc te beëindigen. Daarna combineerde Piet zijn medische behandeling op de afdeling hematologie vaak met een bezoekje aan onze afdeling, waardoor wij regelmatig contact met elkaar hielden. Helaas hebben wij moeten toezien dat zijn gezondheid steeds verder achteruitging. Piet is 61 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw Carla, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. De medewerkers van de afdeling klinische farmacologie en apotheek Personeel & Organisatie Informatie over activiteiten Tip van Boots, ruimte -1 A 14.2, tst , website: U kunt detip van Boots ook bezoeken op intranet: homepage/direct naar/tip van Boots. Forse premieverlaging autoverzekering via VUmc De premies van onze collectieve autoverzekering bij AON gaan per 1 april 2008 fors omlaag. Dat hebben de onderhandelingen opgeleverd die Jan van Diest en Maarten Soetendal van de stafdienst personeel&organisatie hebben gevoerd met AON. De premies voor de Caso-verzekering gaan 10% omlaag. Premies voor de beperkt casco verzekering gaan ook 10% omlaag en de premies voor de WA-verzekering gaan 2,5% omlaag! Daarbij is de nieuwwaarderegeling verhoogd van verzekerd bedrag naar , is de dagvergoeding bij diefstal omhoog gegaan van 12 naar 15 en is het verzekerd bedrag bij schade aan of diefstal van audio/visuele apparatuur verhoogd van 500 naar 1.000! Voor aansprakelijkheid bij materiële schade geldt een wettelijk minimum verzekerd bedrag van (één miljoen). AON heeft dit zelf verhoogd naar (2,5 miljoen). Verder biedt AON een GRATIS Noclaimgarantie aan. Hierdoor bestaat de mogelijkheid een schade te claimen zonder dat dit ten koste gaat van de bonuskorting. Deze gratis No-claimgarantie vertegenwoordigt een waarde van 45. De gratis No-claimgarantie is afgesproken voor vooralsnog één jaar. In de nieuwe polispapieren, die binnenkort weer thuisgestuurd worden, vindt u alle details terug. Door al deze wijzigingen is onze collectieve autoverzekering nóg aantrekkelijker geworden dan de andere aanbieders, zelfs als je daar een gratis navigatiesysteem bij krijgt! Bent u nog niet bij AON verzekerd? Kijk dan eens snel op de speciaal voor VUmc gemaakte website van AON om uw premie eens te berekenen (de link staat ook op de startpagina van de Intranetsite van P&O). De gebruikersnaam is: VUMC375, het wachtwoord is: autoverzekering1. Peoplesoft versie 8.9 live! Vanaf september 2007 heeft VUmc samen met LUMC (Leiden) en UMCG (Groningen), voorbereidingen getroffen voor de upgrade van het personeelsinformatiesysteem PeopleSoft. De planning is dat VUmc per 17 maart 2008 met PeopleSoft 8.9 gaat werken. De medewerkers personeelsadministratie en de raadplegers van dit systeem kunnen bijeenkomsten bezoeken waar de verschillen met de vorige versie worden uitgelegd. P&O documenten op KwaliteitsNet Vanaf 14 februari is het nieuwe KwaliteitsNet voor alle medewerkers in VUmc toegankelijk. In de eerste fase van dit project wordt de documentmanager ingericht. Voor personeel en organisatie betekent dit dat alle P&O documenten overgezet worden naar de documentmanager. Meer informatie over de overgang, het zoeken van en in documenten etc. kunt u vinden op het P&O intranet onder Documenten en Projecten. Verhuizingen Afdeling inwendige geneeskunde en endocrinologie Op 27 maart a.s. verhuist de research afdeling inwendige geneeskunde en endocrinologie naar de nieuwe locatie op 4A-Oost. Deze afdeling veranderde vanaf 1 maart j.l van naam en heet tegenwoordig de Clinical Research Unit-Interne Geneeskunde. Ofwel de CRU-Interne Geneeskunde. Tra ce r 28 maar t 2008

6 Menu Oproepen en advertenties Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service vrijdag 28 maart kalfsvink, groenteloempia, jus, tuinbonen, gekookte aardappelen gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarisch gebonden Franse mosterdsoep, vegetarische heldere groentesoep zaterdag 29 maart gehaktbal, gevulde paprika, jus + vegetarische jus, lof a la crème, gekookte aardappelen gebonden kipkerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaatvermicelli zondag 30 maart visburger IJmuiden, groenteburger, kerriemayonaise, worteltjes, frites gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicellisoep maandag 31 maart gewokte kip teriyaki, sucadelapje, surinaamse bami, jus en vegetarische jus, gekookte aardappelen, bloemkool, groentestrudel, gebonden champignonsoep heldere mulligatawnysoep, gebonden vegetarische champignonsoep, heldere vegetarische kerriesoep dinsdag 1 april hamburger, gegrilde kalfslever, visburger, spek en uien, gebakken uienringen, tuinbonen a la crème, steak, frites, gebakken krielaardappelen, gemengde salade, hamburgersaus gebonden kippensoep, heldere madrileense soep, gebonden vegetarische edelpreisoep, heldere vegetarische madrileense soep woensdag 2 april Hollandse hachee, bretonse gehaktbal, vegetarische hachee, romanobonen, gekookte aardappelen, aardappelpuree, rode kool, jus & vegetarische jus gebonden tomatensoep, heldere aspergesoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische aspergesoep donderdag 3 april spareribs, gepaneerde kipfilet, knoflook & pikante saus, mexicomix, Amerikaanse salade, rösti, aardappelen, wedges, kerriesaus gebonden aspergesoep, heldere Chinese kippensoep, gebonden vegetarische aspergesoep, heldere vegetarische Chinese soep vrijdag 4 april nasi, kalfsvink, vegetarische nasi, doperwten, kipsaté, gekookte aardappelen, satésaus, jus & vegetarische jus, omelet naturel, atjar & kroepoek gebonden kipkerriesoep, heldere groentesoep, gebonden vegetarische kerriesoep, heldere vegetarische groentesoep zaterdag 5 april gebonden goulashsoep, heldere tomaatvermicellisoep, gebonden vegetarische paprikasoep, heldere vegetarische tomaatvermicellisoep zondag 6 april gebonden tomatensoep, heldere vermicellisoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische vermicellisoep maandag 7 april gepaneerde karbonade, kibbeling, omelet champignons, steak frites, gekookte aardappelen, gemengde salade, bietjes, remouladesaus, jus en veg. jus, bruine bonensoep, held. kerriesoep, veg. bruine bonensoep, veg held. kerriesoep, dinsdag 8 april kip-corden bleu, Engelse vegetarische pie, groente strüdel, gefrituurde wedges, stoofprei, gemengde salade, gekookte aardappelen, ketchup, jus en veg. jus, geb. champignonsoep, held. Madrileense soep, veg. geb. champignonsoep, veg. held. Madrileense soep woensdag 9 april gestoofde zalmfilet, 2 Stokjes kipsaté, veg. schnitzel, satésaus, wortelen, Indische boontjes, aardappelpuree, witte rijst, Hollandaise saus, seroedeng, geb. kippensoep, held. aspergesoep, veg. geb. crèmesoep, veg. held. aspergesoep Wijzigingen voorbehouden. Maaltijden zijn verkrijgbaar van uur tot uur en van uur tot 19.00uur. In weekenden en op feestdagen van uur tot uur. In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. De prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via Bedankt Iedereen die heeft meegewerkt aan mijn afscheid bij VUmc, meegewerkt aan de Carla-krant en de film, de organisatoren van de sfeervolle receptie en de collega s die hebben bijgedragen aan de aanschaf van mijn fiets! Enorm bedankt! Een zee van bloemen en wijn en alle andere blijken van waardering het was in één woord geweldig. Ik heb er enorm van genoten en zal het nooit vergeten! Carla van Haaften Last Minute Kandidaatstellings Borrel OR Wanneer: Donderdag 24 april 2008 van tot Waar: Het Plein - Lounge Personeelsrestaurant. Wie: Iedere werknemer. Komt allen. Stel je nu kandidaat voor de ondernemingsraad! (zie verder de intranetsite van de OR onder nieuws) Amstel Academie Het aanbod bedrijfsopleidingen voorjaar 2008 van de Amstel Academie staat op internet. link Bedrijfsopleidingen De Amstel Academie biedt inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen?! Kijk snel hieronder en schrijf nu in! Computertrainingen - Outlook 2003 agendabeheer: afspraken en vergaderingen op 3 april Na de training bent u in staat in Outlook afspraken te registreren, te veranderen en te verwijderen. U kunt vergaderingen beleggen en zo nodig wijzigingen aanbrengen én u kunt reageren op uitnodigingen. - Word 2003: werken met grotere documenten en samenwerken aan documenten op 8 april. Vraagt u zich af hoe u verschillende hoofdstukken, verschillende voetteksten en een inhoudsopgave of een index maakt? Deze en veel meer vragen worden tijdens deze training beantwoord! - Excel 2003 basis op 17 april U wilt kunnen lezen en schrijven met Excel. U wilt bijvoorbeeld overzichten maken en berekeningen uitvoeren. Dan is dit DE training voor u! - Morello van Mediasurface t.b.v. inter- en intranet op 24 april U beheert een site op VUmc inter- of intranet of u gaat dat doen. Na de training kunt u uw oude site omzetten of een nieuwe site maken. Aan de ORde; onderwerpen waar de OR zich mee bezighoudt: Algemeen Marktwerking in de zorg (DBC s & maatstafconcurrentie) Voorbereiding OR verkiezing 2008 LIFT Adviesaanvragen reorganisatie inwendige geneeskunde/endocrinologie shared services notitie onderzoeksbeleid beleidskader hooglerarenbeleid Instemmingsaanvragen Onderwijs en examenreglementvu-compas, C Opstarten dienstenvmdvirologische en moleculaire diagnostiek. Advies geven over: reorganisatie van de financiële administratie PBH Plan bureau Huisvesting en FB; Facilitair Bedrijf. De OR heeft positief advies gegeven in dezen. Pilot mediation. De ondernemingsraad vindt het een goed initiatief, maar is wel benieuwd naar de kosten op jaarbasis. Voorgenomen benoeming manager bedrijfsvoering divisie I. De ondernemingsraad vindt de voorgedragen kandidaat zeer geschikt en geeft positief advies over deze voorgenomen benoeming. Reorganisatie BMZ; Bureau Medische Zaken. De ondernemingsraad staat achter het idee om de patiëntenzorg te ondersteunen vanuit een horizontale invulling door het op richten van het Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg (IOP). Vooral het verbeteren van de communicatie met de ziektekostenverzekeraars, het creëren van een betere samenhang en coördinatie tussen kwaliteitsprojecten/zorgpaden en het ontwikkelen van een centraal samenhangend patiëntenzorgbeleid wordt door de ondernemingsraad als een goede ontwikkeling gezien. De OR vraagt aandacht voor de aansturing van de zorgmanagers en integratie van werkplek om samenhang te bevorderen tussen de activiteiten van het huidige BMZ en het kwaliteitsbureau. De nieuwe positionering is een goede ontwikkeling maar vraagt zich wel af of kwaliteit niet te ver van het bed af komt te staan. De ondernemingsraad heeft positieve advies gegeven onder de voorwaarde dat er op basis van deze reorganisatie geen gedwongen ontslagen plaats zullen vinden. Instemming geven aan: Jong volwassenen polikliniek van de afdeling Revalidatie. De raad heeft zijn instemming gegeven aan het verschuiven van werktijden, alleen voor de activiteiten die vallen onder de jong volwassenenpolikliniek en alleen voor een beperkt aantal medewerkers die voor deze activiteit worden ingezet. Voornemen wijziging diensten Centrale Sterilisatie Afdeling; CSA. De OR heeft instemming gegeven voor de uitbreiding van de voorgenomen diensten waarbij tevens toestemming wordt gegeven voor een uitloop van de late diensten tot uur, indien dat later nodig blijkt te zijn. Het gaat hierbij om een periode van vier jaar of zoveel eerder, afhankelijk van de oplevering van de OK op de tweede en de zesde verdieping. Verloskundeacademie De ondernemingsraad geeft positief advies over de voorgenomen samenwerkingvumc, Hogeschool InHolland en de kweekschool voor vroedvrouwen Amsterdam en Groningen. Dagelijks bestuur OR; Inge Schadee-Eestermans (voorzitter), Andy Higgs, Willy Arjaans, Benno vantol (vicevoorzitter), René van Andel (ambtelijk secretaris) Inlichtingen Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43878, Gezelschap SeniorenVU Wij - oud-collega svu envumc stellen het bijzonder op prijs u te ontmoeten op 1 april 2008, om uur. Lezing over Veiligheid ziekenhuis en universiteitsgebouwen door de heer J. Klous in A-311 in faculteitsgebouw, op 6 mei 2008 om uur Viering 25 jarig jubileum van ons Gezelschap in het Auditorium, hoofdgebouw. Informatie over ons Gezelschap: (020) Amstel Academie De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam telefoon (020) Bedrijfsopleidingen Shabnam Ramsaroep telefoon (020) Bij- en nascholingen Shabnam Ramsaroep telefoon (020) Verpleegkundige vervolgopleidingen telefoon (020) Paramedische opleidingen telefoon (020) Excel 2003: vragen staat vrij 15 mei U werkt regelmatig met Excel en u hebt een aantal specifieke vragen. Schrijf u in en u krijgt alle antwoorden! Open aanbodvumc In goed overleg met de Unit Human Resource Management van de stafdienst P&O is een aantal trainingen ontwikkeld dat direct aansluit bij het beleid vanvumc, vanuit de visie dat de werkgever faciliterend is in de ontwikkeling van goed medewerkerschap en goed leiderschap. Deze trainingen worden door P&O betaald. Medewerkerschap - Collegiale opvang na een schokkende gebeurtenis op 9 april Voor medewerkers die in het kader van het programma collegiale opvang de rol van collegiale opvanger voor de afdeling op zich nemen. - Assertief optreden op 6 mei Na de training voelt u zich minder afhankelijk van anderen. U leert om te gaan met problemen en tegenslagen en patronen te herkennen in de dingen die u doet of juist nalaat. U kunt beter bepalen waar u iets aan kunt doen en wat buiten uw invloedsfeer ligt. VUmc-Huisartsendag Twee handen op één buik Op vrijdag 18 april is devumc-huisartsendag in de Amstelzaal van tot uur. Dit jaar staat deze dag in het teken van buikklachten. Bijna elke dag ziet een huisarts wel een patiënt, jong of oud, met buikklachten die acuut ontstaan zijn of, vaker, chronisch verlopend. De diagnostiek is vaak puzzelwerk. Daarom besteden de sprekers daar veel aandacht aan. De docenten zijn experts van de afdeling huisartsgeneeskunde en van vier andere grote afdelingen vanvumc. In het kader van de dagelijkse patiëntenzorg of rond het onderwijs aan medisch studenten en huisartsen in opleiding of het wetenschappelijk onderzoek heeft u hen wellicht al eerder ontmoet. Deelname aan de Huisartsendag biedt u ook de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe collega s en anderen weer eens te ontmoeten. Om de intercollegiale ontmoeting tussen huisartsen en specialisten te stimuleren, nodigt de raad van bestuur van VU medisch centrum u van harte uit voor het aansluitende buffet. Het inschrijfgeld voor huisartsen bedraagt 125,-. Voor HAIO s bedraagt het inschrijfgeld 50,-. Dit is inclusief administratiekosten en restauratieve voorzieningen. U kunt zich online inschrijven door op via agenda door te clicken naarvumc-huisartsendag. Betaling is mogelijk met ideal, eenmalige incasso, Mastercard envisa. Desgewenst kunt u een factuur of een betalingsbewijs opvragen bij U kunt via dit adres ook een digitaal inschrijfformulier aanvragen. Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, Jitta Reddingius & Ingrid van devegte, telefoon: (020) , website: Vrijwilliger Special Olympics gezocht Op 6,7 en 8 juni 2008 vinden in Amsterdam voor de zesde keer in Nederland het nationaal Special Olympics evenement plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een groots sportfeest te worden voor 1700 mensen met een verstandelijke handicap. Voor dit evenement zijn wij opzoek naar een aantal vrijwillige verpleegkundige die ons willen assisteren op verschillende sportlocaties in Amsterdam. De werkzaamheden zullen primair gericht zijn op het eerste hulp verlenen bij letsel. Er zal op elke locatie een EHBO post worden bemand door ervaren medewerkers. En als uitbreiding hierop zoeken wij nog een aantal verpleegkundige die hierbij willen assisteren. Het gehele evenement zal onder supervisie staan van evenementenarts die specifiek bekend is met de doelgroep Voor meer informatie kunt u kijken op of contact opnemen met HansWessels, coördinator hulpverlening, of telefoon: Plastic hoezen 23-rings plastic hoezen zijn af te halen bij het CMA voor gebruik op het werk. Meer informatie: (020) Inhoudingen NS abonnementen Als gevolg van grote interne problemen bij de NS, is het de NS nog niet gelukt om de tariefswijziging per abonnementhouder/5-retourkaartgebruiker aanvu medisch centrum te melden. Hierdoor is het voorvu medisch centrum niet mogelijk om het maandelijkse in te houden bedrag gebaseerd op het nieuwe tarief in te houden op het maandsalaris van maart. De Nederlandse Spoorwegen heeft laten weten hoogstwaarschijnlijk eind maart de per 1 maart 2008 ingaande nieuwe tarieven per abonnementhouder/5-retourkaartgebruiker aanvu medisch centrum door te kunnen geven. Om foutieve inhoudingen en latere correcties te voorkomen is besloten om in de maand maart helemaal geen NS inhouding op het maandsalaris te doen plaatsvinden. Dit heeft overigens wel tot gevolg dat er in de maand april een dubbele inhouding van het maandbedrag volgens het nieuwe tarief plaatsvindt. Leiderschap - Coachen op competentieontwikkeling op 20 mei Voor leidinggevenden die op hun afdeling gestart zijn met de implementatie van Werken met competenties en die de coachingsvaardigheden die zij daarbij nodig hebben, willen ontwikkelen. Persoonlijke effectiviteit - Workshops voor medewerkers: Persoonlijk leiderschap Elke workshop is een intensieve verdieping van de competentie en bevat oefeningen en opdrachten gericht op bewustwording, vaardigheden en verdere ontwikkeling in de praktijk. De workshops duren één ochtend en worden afgesloten met een gezamenlijke lunch. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Luisteren 6 juni 2. Empathie 20 mei 3. Helend vermogen 10 juni 4. Commitment aan groei van medewerkers 26 mei 5. Bouwen aan gemeenschap 19 juni 6. Bewustzijn1 4 mei 7. Overtuigingskracht 17 juni 8. Conceptualiseren 13 juni 9. Vooruitzien 22 mei 10. Rentmeesterschap 20 juni Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shabnam Ramsaroep, Wisia Schaefer en Marjolein van Nieuwenhoven. Zij staan u graag te woord! Tel Tra ce r 28 maar t 2008

7 Eerste promovendus NWO-Mozaïekbeurs uit VUmc Mariet Buddingh Zelf maakt promovendus Tji Joong Gan altijd de vergelijking met slagerijen om aan buitenstaanders uit te leggen welke waarde een NWObeurs heeft in de wetenschappelijke wereld. Je kunt vlees kopen bij de kiloknaller, of bij een keurslager. Mijn proefschrift is voorzien van het keurslagerstempel. NWO staat dus voor kwaliteit. Op 27 maart promoveert Gan op zijn onderzoek naar de hartfunctie bij patiënten met pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen). Gan is de eerste onderzoeker die promoveert met een nwo-beurs Mozaïek. Deze beurs werd in 2004 in het leven geroepen om de doorstroom van talentvolle promovendi uit minderheidsgroepen te bevorderen. 21 afgestudeerde onderzoekers in spe, van verschillende studierichtingen, ontvingen indertijd de beurs uit handen van Maria van der Hoeven, de toenmalige minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Om eerlijk te zijn is mijn aanmelding voor een Mozaïekbeurs begonnen als een grapje. Gan vertelt hoe hij, als geboren Amsterdammer met Indonesische ouders, zichzelf nooit als lid van een minderheidsgroepering heeft beschouwd. Ik was al van plan Behandelkamers longgeneeskunde verbouwd Tji Joong Gan: De Mozaïekbeurs betekent niet alleen dat het onderzoek is verricht door een allochtoon, maar ook dat het van hoogwaardige kwaliteit is. om onderzoek te gaan doen op de afdeling longziekten. Toen professor Postmus hoorde van de mogelijkheid die nwo bood, bedachten we dat ik, gezien het geboorteland van mijn ouders, aan de criteria voldeed. Voor mij en de afdeling maakte het geld dat ter beschikking werd gesteld, de hele heisa die komt kijken bij het opzetten en uitvoeren van een promotieonderzoek makkelijker. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet denk dat de dingen anders waren gelopen zonder deze beurs. Zelf voorstel schrijven Gan wil echter niet de indruk wekken dat de beurs geen waarde voor hem heeft gehad. Hij refereert aan het eerder genoemde keurmerk. Sowieso werden er door nwo strengere eisen gesteld aan het onderzoek. De Mozaïekbeurs betekent dus niet alleen dat het onderzoek is verricht door een allochtoon, maar ook dat het van hoogwaardige kwaliteit is. Zo moesten wij met enige begeleiding in de vorm van workshops ons onderzoeksvoorstel zelf schrijven. Van de 191 aanmeldingen kregen 41 toekomstige onderzoekers een uitnodiging voor een serie van drie workshops. Uiteindelijk bleef Gan met twintig anderen over. Ieder van hen kreeg euro om te besteden aan het promotieonderzoek. Naast de financiële impuls bood nwo ook het een en ander aan extra begeleiding. In de fase vóór het toekennen van de beurzen was die begeleiding erg intensief. Daarna werd er jaarlijks een evaluatieve terugkomdag georganiseerd. We ontmoetten elkaar, en er was bijvoorbeeld iedere keer een interessante presentatie van een écht goede spreker. Ook kon je, als er problemen waren, altijd bij een begeleider van nwo terecht. Gan is zoals het nwo met Mozaïek nastreeft gewonnen voor het wetenschappelijk onderzoek. Aan het einde van dit jaar rond ik mijn co-schappen af, ik promoveer volgende week en hoop in 2009 aan de opleiding tot longarts te beginnen. Ik hoop op een gegeven moment zelf promovendi te kunnen begeleiden, om langzaamaan meer in het onderzoek te kunnen doen. Nadenkend over de toekomst zie ik mijzelf werken in een academische omgeving. In de wereld van de longziekten is voor mij nog zoveel interessants te ontdekken. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Na tien jaar waren we ook wel toe aan een renovatie. Onze ruimtes waren echt uitgewoond. Omdat de naastliggende PET-afdeling werd uitgebreid is onze afdeling nu ook meegenomen. Aan het woord is Anco Boonstra, longarts. Het functieonderzoek en de behandelkamer (waar bronchoscopiën worden gedaan, red) lagen altijd al bij elkaar, maar nu doen we hier ook het longfunctieonderzoek bij kinderen in plaats van op de polikliniek. Dat werkt veel efficiënter, want nu is voor iedereen duidelijk waar de testen plaatsvinden omdat de gehele longfunctie afdeling zich op één locatie bevindt. Onze werkruimtes zijn verbeterd waardoor er extra onderzoek zoals een hart-echo kan worden verricht tijdens inspanning. Hierdoor zijn onze onderzoeksmogelijkheden uitgebreid. Voorheen keek alleen de cardioloog naar de hartfunctie tijdens inspanning. Wij kunnen nu geïntegreerd de hart- en longfunctie tijdens inspanning bekijken. Ook de behandelkamer is er enorm op vooruitgegaan. Hoofd longfunctie Herman Groepenhoff is het ermee eens: De afdeling is veel patiëntvriendelijker geworden. De behandelkamers zijn groter geworden, we hebben een mooie uitslaapkamer, de toiletten zijn aangepast aan rolstoelgebruikers en we hebben een balie. Van te voren bedenk je alles, maar het is maar de vraag of het in de praktijk ook werkt, en dat blijkt zo te zijn. We hebben voorlopig niets meer te wensen. Zelfs de ellende van stofoverlast zijn we al lang weer vergeten. Helaas heeft de afdeling nog wel te maken met wateroverlast als gevolg van de verbouwing van de ok s op de zesde etage. We nemen het voor lief. Maar we hebben de officiële opening van onze afdeling om die reden wel uitgesteld tot september. FOTO : RONALD VAN WIEREN De afdeling is veel patiëntvriendelijker geworden. Scholieren lopen mee met specialisten Dinsdag 18 maart was een spannende dag voor 35 VWO-scholieren. Met Meet the doctor! maakten zij in VU medisch centrum kennis met de dagelijkse werkzaamheden van artsen, verpleegkundigen en geneeskundestudenten. Erik Herdes, gespecialiseerd senior MDL-verpleegkundige, kreeg vier dames onder zijn hoede: Ik heb ze onder andere de apparatuur gedemonstreerd die we gebruiken om een scopie uit te voeren. Ze waren reuze enthousiast. Dat ze ook nog een patiënt mochten interviewen, vonden ze helemaal prachtig. Op 1 april komen er nog eens 35 VWO ers langs. CA Inzendtermijn sluit op 11 april Vrouwen VU hulp verpleegkundeprijs Verpleegkundigen van VUmc kunnen tot 11 april voorstellen indienen om mee te dingen naar de Vrouwen VU Hulp Verpleegkunde Prijs De organisatie hoopt het succes van vorig jaar te overtreffen. Niet alleen was in 2007 het aantal inzendingen groot, maar het winnende voorstel van vorig jaar, Kleur Bekennen van Gerdiene van Rinsum, heeft zowel intern als extern volop in de belangstelling gestaan. De prijs wordt op 13 mei tijdens de jaarvergadering van de var uitgereikt en wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrouwen VU Hulp. De Verpleegkunde Prijs is dé gelegenheid om te pronken met een (zorg)vernieuwend project van de afdeling, dat gericht is op zowel de verpleegkundige als de patiënt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van euro, naar eigen inzicht van de zorgeenheid te verdelen Criteria projectvoorstel De doelstelling van het project is gericht op verpleegkundige zorg, gekoppeld aan patiëntgerichtheid. Het project loopt nog of kan gestart worden binnen twee maanden. Het project is afgebakend en neemt maximaal twaalf maanden in beslag. Het project wordt in samenwerking met het werkplekmanagement ingediend. Het project is overdraagbaar aan andere zorgeenheden, in vorm of inhoud. Er is een communicatieplan. De begroting wordt vermeld. De tijdsplanning wordt vermeld. Enig vereist meetmoment: hoe wordt de patiënttevredenheid over de voorgestelde verbetering gemeten? over een patiëntgericht doel, én een attentie voor de deelnemers aan het project, én 0,1 fte gedurende een heel jaar. Ook dit jaar moet het om een op de patiënt gericht onderwerp gaan. Elke zorgeenheid mag meer dan één project(voorstel) indienen. Om de drempel voor indienen zo laag mogelijk te maken is een format beschikbaar waarop het voorstel ingevuld kan worden. Voorbeelden van ingediende projecten uit vorige jaren zijn onder andere een voorlichtingsfilm voor patiënten op de ic, een triage-instrument voor hematologiepatiënten, digitale decubitus registratie en diabeteszorg op de verloskunde. Lever het project uiterlijk op vrijdag 11 april 2008 in! Voor een format kunt u terecht bij het hoofd van de zorgeenheid of bij Hannie Verkaik-Porton, secretaresse clusterbureau IV, tst , Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 7

8 Agenda De rubriek agenda staat ook op de startpagina van intranet. De eerste plaatsing intracer wordt gemarkeerd met een *. Promoties vrijdag 28 maart aula, uur, N. Laurens Angiogenesis in a fibrinous matrix promotor: prof.dr. V.W.M. van Hinsbergh copromotor: dr. P. Koolwijk vrijdag 28 maart aula, uur, E.J.M. Bierman Anxiety, Depression and Cognition in Later Life promotoren: prof.dr. A.T.F. Beekman, prof.dr. C. Jonker copromotor: dr. H.C. Comijs *vrijdag 11 april aula, uur, A.S. Singh Effectiveness of a School-Based Weight Gain Prevention Programme: DOiT promotoren: prof.dr. W. van Mechelen, prof.dr.ir. J. Brug copromotor: dr. M.J.M. Chin A Paw *vrijdag 11 april aula, uur, R.L.C. Vogels Cognitive Impairment in Heart Failure. Cardiovascular Correlates of the Cognitive Profile in Relation to Brain Magnetic Resonance Imaginging Abnormalities in Patients with Heart Failure promotor: prof.dr. Ph. Scheltens copromotor: dr. H.C. Weinstein *vrijdag 11 april aula, Over de Huisartsengeneeskunde door: pr.dr. H.E. van der Horst *woensdag 16 april auditorium, uur, B.B.J. Hermsen Risk Profile of Women at Hereditary High Risk for Breast and Ovarian Cancer. Predictive Markers and Preventive Measures promotoren: prof.dr. R.H.M. Verheijen, prof.dr. P. Kenemans, copromotor: dr. S.C.T. von Mensdorff-Pouilly *vrijdag 18 april auditorium, uur, H.L. Van Exploring Predictive Factors in Depression Treatment. The Role of Patient Characteristics and Psychodynamics Diagnosis promotor: prof.dr. J.J.M. Dekker, copromotor: dr. R.A. Schroevers *vrijdag 18 april aula, uur, P.C.A.M. Bakker The Quality of Cardiotocography in Obstetric Practice promotor: prof.dr. H.P. van Heijn *vrijdag 18 april aula, uur, E. Licht- Strunk The Prognosis of Late-Life Depression in General Practice promotoren: prof.dr. M.de Haan, prof.dr. A.T.F. Beekman, copromotor: dr. H.W.J. van Marwijk Symposia en cursussen dinsdag 1 april Amstelzaal, tot uur, studentenforum eerstejaars geneeskunde Tijdens dit forum zullen verschillende zaken betreffende onderwijs besproken worden. Dit geeft een overzicht van zaken die onder eerstejaars studenten leven. Daarnaast krijgen opleiders en beleidsmakers de gelegenheid om direct en adequaat te reageren op zaken die door studenten aangekaart worden. Mensen kunnen mij mailen met vragen: Tel: *vrijdag 4 april Symposium Actualiteiten JGZ Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. M. Rutten, vrijdag 11 april medische faculteit, collegezaal FG uur De weerbarstige relatie tussen theorie en praktijk van Henriëtte van der Horst. Deelname is gratis, aanmeldingen via Verdere informatie: VUmc, secretariaat huisartsgeneeskunde, BS7 D-534, telefoon (020) *zondag 13 - woensdag 16 april Congres ICPAPH Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, dhr. R. van Veen, *donderdag 17 - vrijdag 18 april Teach the teacher Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, vrijdag 18 april Amstelzaal, tot uur, VUmc-Huisartsendag Twee handen op één buik Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, Jitta Reddingius & Ingrid van devegte, telefoon: (020) , e- mail: website: Onderzoek naar kinderkanker: Veel bereikt, maar nog altijd hard nodig VONK VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker bestaat dit jaar twintig jaar; de afdeling kinderoncologie zelfs veertig jaar. Gert-Jan Kaspers, hoogleraar kinderoncologie, geeft leiding aan VONK. Zelf is hij al sinds 1981 aan VUmc verbonden. Toen nog als student en sinds 1989 als artsonderzoeker. Ellen Kleverlaan vonk staat eigenlijk voor twee zaken, vertelt Kaspers. Het is de verzamelnaam voor al ons onderzoek op het gebied van kinderkanker. Het is daarnaast de merknaam die we hanteren om fondsen voor ons onderzoek te werven. Onderzoek dat nog altijd hard nodig is, vertelt Kaspers. Door onderzoek is er de laatste veertig jaar al veel in de kinderoncologie bereikt. In 1968 was de kans op genezing van kinderen met kanker minder dan tien procent. Nu is dat meer dan zeventig procent. Die vooruitgang is geboekt door een combinatie van verschillende ontwikkelingen. We hebben geleerd nauwgezet te werken volgens een bepaald protocol. We weten daardoor nu goed hoe verschillende medicijnen werken, welke doses nodig zijn en hoe zij het beste in combinatie kunnen worden gebruikt. En we hebben uitstekende ondersteunende zorg. Er is nu ook veel beter bekend VONK doet onderzoek naar leukemie, hersentumoren en tumoren van het netvlies bij kinderen. Een van de uitdagingen is het ontwikkelen van behandelingen die kankercellen aanpakken, terwijl de gezonde cellen intact worden gelaten. S a m e nwe rk i n g V U m c S B G VUmc en fusiepartner Stichting Buitenamstel Geestgronden (SBG) werken hard aan de oprichting van een centrum voor geïntegreerde ouderenzorg, het COGA (Centrum voor OuderenGeneeskunde Amsterdam). Het centrum moet op 1 september dit jaar van start gaan. Huisartsen popelen om hun patiënten te kunnen doorsturen, vertelt internist Sven Danner, samen met internist-geriater Oscar de Vries één van de initiatiefnemers van het centrum. De noodzaak is ook groot, want bij heel veel ouderen is sprake van zogenoemde co-morbiditeit. Ze hebben verschillende aandoeningen tegelijk, vaak zowel op lichamelijk als op psychisch gebied. Voor de huisarts is het in zulke gevallen heel moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is en zijn patiënten goed te verwijzen. Het coga gaat multispecialistisch werken. Specialisten op het gebied van ouderengeneeskunde (vanuit interne geneeskunde), ouderenpsychiatrie (vanuit psychiatrie sbg) en Alzheimer/dementie (vanuit neurologie) bieden geïntegreerde zorg. Die integratie moet ook tot uiting komen in de organisatie FOTO S: PETER S. HAGEMAN Dominique, één van de patiëntjes van de afdeling kinderoncologie, bezoekt het vingerpriklab met haar moeder. wat juist niet goed werkt. Vroeger werd veel van bepaalde medicijnen voorgeschreven omdat we wisten dat ze effectief waren, maar vervolgens bleek die grote hoeveelheid veel ernstige bijwerkingen op latere leeftijd te geven, zoals hartschade. Gert-Jan Kaspers: Door onderzoek is er de laatste veertig jaar al veel vooruitgang geboekt in de kinderoncologie. In 1968 was de kans op genezing van kinderen met kanker minder dan tien procent. Nu is dat meer dan zeventig procent. van het coga. Het is de bedoeling dat patiënten binnen één dag worden gezien en onderzocht ( s ochtends), door alle drie specialisten worden besproken (tussen de middag), waarna s middags eventueel nog aanvullend onderzoek kan plaatsvinden. coga kan dan nog dezelfde dag een voorlopige multidisciplinaire diagnose aan de huisarts terugrapporteren. Na de eventuele medische en/of psychiatrische behandeling in VUmc, kan de patiënt zonodig een indicatie krijgen voor een somatisch of geriatrisch verpleeghuis. Kleine wereld vonk doet onderzoek op drie terreinen: Leukemie, hersentumoren en tumoren van het netvlies (retinoblastoom), in samenwerking met veel andere afdelingen. Onderzoek dat gemakkelijk is te vertalen naar de patiënt, ofwel translationeel onderzoek, heeft de voorkeur van professor Kaspers en zijn collega s. Een van de uitdagingen waar zij voor staan is het ontwikkelen van behandelingen die kankercellen aanpakken, terwijl de gezonde cellen intact worden gelaten. Kinderkanker is een relatief kleine wereld, zegt hij. Er zijn daarom al lang geleden sterke samenwerkingsverbanden ontstaan. Wereldwijd, maar ook in Nederland. Zowel nationaal als internationaal worden successen geboekt door goed onderzoek. vonk wil daarom meer onderzoek mogelijk maken door aanschaf van apparatuur en dure materialen, maar ook door het financieren van nieuw onderzoek naar de karakterisatie van kankercellen. Kaspers: Daardoor is beter te voorspellen welke medicijnen helpen, en komen we dichter bij ons doel: meer kinderen van kanker genezen met minder bijwerkingen. Nieuwe opzet ouderenzorg gewenst Marianne Meijerink 600 patiënten Het coga is het eerste concrete uitvloeisel van de voorgenomen fusie tussen VUmc en sbg. De gezondheidsproblematiek van ouderen toont aan hoe belangrijk het is dat de psychiatrie weer een vaste plek krijgt binnen de geneeskunde. Juist onder ouderen komt co-morbiditeit veel voor. En als gevolg van de vergrijzing wordt die groep steeds groter. Reden voor vws om de umc s via Zonmw de middelen te verstrekken om regionale geriatrische netwerken te ontwikkelen en ondersteunend onderzoek uit te voeren. Danner: Onze initiatieven vallen daar heel mooi mee samen, dus dat komt goed uit. We zijn nog op zoek naar ruimte, altijd een lastig punt binnen VUmc, maar we zouden bij wijze van spreken zo aan de slag kunnen. Bovendien hebben we een grote doelgroep, want de stadsdelen in de omgeving van VUmc, met name Amstelveen en Zuideramstel, zijn verhoudingsgewijs veel grijzer dan andere delen van de stad. Ik verwacht dan ook dat we zeker zo n 600 patiënten per jaar zullen gaan zien. 8 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

9 Baukelien van Triest naar AVL Als de melding terechtkomt waar het fout ging, wordt daar de oplossing gezocht VUmc-ers in het nieuws Baukelien van Triest maakt per 1 mei de overstap naar het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Als radiotherapeut heeft zij daar meer mogelijkheden. Bij VUmc was Van Triest voorzitter van de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg commissie (MIP). Een belangrijke taak. Ellen Kleverlaan Onderzoek is heel belangrijk bij kanker, vertelt Van Triest. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt vooral meer uitdaging in de vroeg-klinische studies. Door het toevoegen van bepaalde medicijnen aan de radiotherapie willen we het effect van de therapie verbeteren. Ook hopen we te kunnen voorspellen bij welke patiënten zo n therapie aanslaat, maar ook bij welke niet, wat zeker zo belangrijk is. Mijn onderzoek richt zich op patiënten met prostaatkanker. Omdat het Antoni van Leeuwenhoek meer van zulke patiënten heeft, kunnen we op relatief korte termijn resultaten boeken. Van Triest heeft er zin in, maar kijkt ook terug op een heel vruchtbare tijd bij VUmc. Van Triest deed haar studie aan de VU, maakte een uitstapje naar Nijmegen voor de opleiding tot radiotherapeut en werkte vervolgens vijf jaar in VUmc. Ver van mijn bed-show Een belangrijke taak had Van Triest als voorzitter van de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg commissie (mip). Binnen VUmc opgestart voor alle mogelijke meldingen in de patiëntenzorg omdat het een wettelijke verplichting is. In eerste instantie betrof het alle medische meldingen, daardoor bleef het voor veel mensen allemaal een beetje een ver van mijn bed-show, vertelt Van Triest. We zijn toen het melden van incidenten decentraler op de afdelingen gaan beleggen. Als er nu een incident is, dan is er op de meeste afdelingen een commissie waar dat gemeld kan worden. Dat is effectiever omdat de situatie op de afdeling bekend is. Of het nou met een patiënt tijdens het behandelproces niet goed is gegaan, of dat er iets organisatorisch niet goed is gelopen zoals een afspraak die niet doorging; omdat de melding terecht komt waar het fout ging, wordt ook daar de oplossing gezocht. Iedere afdeling bepaalt zelf hoe dat in zijn werk gaat, maar er zijn wel voorwaarden, zoals het multidisciplinaire karakter van de meldingencommissie. Van Triest: Een incident dient door verpleegkundigen, artsen, arts-assistenten en administratief medewerkers te worden bekeken. Breder kijken Een belangrijke taak blijft evenwel weggelegd voor een centrale meldingencommissie, de mip-cie dus. Want de vraag blijft natuurlijk of een op een afdeling gesignaleerde melding gaat over een breder, in de basis van het systeem gelegen probleem, dat afdelingsoverstijgend is. Met andere woorden: hoe kunnen de decentrale meldingen ook op een centraal niveau verzameld en geanalyseerd worden opdat ook andere afdelingen ervan kunnen profiteren? Van Triest: Het analyseren van de meldingen is inderdaad een taak die we nog gestructureerder kunnen inbedden. Daarnaast is het belangrijk om breder te kijken dan die ene afdeling. Incidenten met patiëntenidentificatie of incidenten door algemene ict-problemen zijn van belang voor het hele ziekenhuis en moeten door de mip worden aangepakt. Van Triest ziet dit als een belangrijk aandachtpunt in het veiligheidsmanagementsysteem. Naast deze retrospectieve manier van incidenten melden, gaat dit systeem ook uit van een prospectieve noodzaak om de meldingen te verzamelen. Dus voorafgaand aan het in gebruik nemen van apparatuur en dergelijke. Alle afspraken, protocollen, gebruiksaanwijzingen; zij dienen allemaal aan een prospectieve analyse op mogelijke incidenten te worden onderworpen. Op orde De Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) wil geen wet die de melder van een incident beschermd. Van Triest vindt dat jammer: Het geeft een onplezierig gevoel. Het kan ertoe Baukelien van Triest: Een centrále meldingencommissie blijft van belang leiden dat het aantal meldingen omlaag gaat, omdat melders zich niet veilig genoeg voelen om een incident te melden. Van Triest verhaalt van twee casussen waarover zowel de igz als de rechtbank zich bogen: In beide gevallen bleek het patiëntendossier niet op orde, dat was de grondslag voor nader onderzoek door de rechter. Je dient je patiëntendossiers op orde te hebben en dat kun je op de eigen afdeling prima met een steekproef nagaan. Gevaar voor openbaarmaking is er eigenlijk niet als je volgens de professionele standaard hebt gehandeld. Want dan heeft de igz geen reden om de melding op te vragen. Voorlichtingscentrum voor patiënten met kanker bijna klaar Op de eerste etage van de polikliniek verrijst momenteel een voorlichtingscentrum voor alle poliklinische en klinische oncologische patiënten binnen VUmc. De wanden staan er al, de vloer moet nog gelegd worden. Naar verwachting zal het in april zijn deuren openen. Het voorlichtingscentrum is een krachtenbundeling op het gebied van informatievoorziening en psychosociale begeleiding van de kankerpatiënten van VUmc. En het gaat om veel mensen: niet minder dan 28 afdelingen zijn betrokken bij oncologische zorg en onderzoek. Bijna een kwart van alle opnamen betreft oncologische patiënten. Vanuit het centrum vangen gastvrouwen patiënten op die voor de eerste keer een bezoek brengen aan de polikliniek. Ook kunnen patiënten en hun naasten er terecht met vragen over de ziekte en de behandelmogelijkheden. Bovendien kunnen ze informatie krijgen over zaken als hulpmiddelen, psychosociale begeleiding, vakantiemogelijkheden en patiëntenverenigingen. CA Stress speelt een hoofdrol bij het ontstaan van een depressie. Vaak ontstaat die daarom na een ingrijpende gebeurtenis als een sterfgeval of scheiding. Opmerkelijk genoeg is nog ontzettend weinig over de precieze mechanismen bekend. Zeker als je nagaat wat de kosten voor de maatschappij zijn. Brenda Penninx, hoogleraar epidemiologie van psychiatrische aandoeningen en wetenschappelijk directeur van het nesdaonderzoek (Nederlandse Studie naar Depressie en Angst). Intermediair 12 maart. Met behulp van een bepaalde techniek leren zij lucht in te slikken, deze in hun mond te houden en omhoog te persen. Aroma van koffie wordt hier bijvoorbeeld voor gebruikt. Zolang de geur maar hoog boven bij het neusslijmvlies, tussen de ogen, terechtkomt. Rico Rinkel, kno-arts over een nieuwe behandeling voor patiënten die niet door hun neus kunnen ademen, bewijst dat ook bij uitademing geroken kan worden. 18 maart nrc handelsblad. De overheid wil beweging bij kinderen stimuleren omdat er allerlei gezondheidsproblemen zijn. Daarom is het gek de gymnastieklessen de deur uit te doen. Dat snap ik niet. Willem van Mechelen, hoogleraar sociale geneeskunde, over het uitvallen van lessen lichamelijke oefening in het basisonderwijs. Netwerk, 19 maart. In principe geven we een pasgeborene van 23 weken geen intensieve ondersteuning als onmiddellijk blijkt dat de longen nog niet ontwikkeld zijn. Maar soms wordt zo n kleintje toch roze en gaat het na enkele minuten huilen - een goed teken. Dat duidt er op dat de longetjes rijper zijn dan gedacht en gaan we proberen dat kindje zo goed mogelijke zorg te geven. Neonatoloog Harry Lafeber naar aanleiding van het debat in de tweede kamer over de termijn voor abortussen. nrc.next 19 maart. Mensen denken steeds meer dat je een kind kiest en neemt. Dat alles maakbaar is. Maar heb je wel over de consequenties nagedacht? Emotioneel, maar ook sociaal en juridisch. Daarom doen wij in VUmc alleen hoogtechnologisch draagmoederschap, waarbij het kindje genetisch van de wensouders is. Psycholoog Anne Breways, over de vraag of draagmoederschap eigenlijk wel kan. Hof van Joosten, vara, 23 maart. Je kunt veel uit bloed meten, het is een prachtige vloeistof. Maar je kunt niet in bloed meten wat er in je vetweefsel gebeurt. Net als je niet je intelligentie in je bloed kunt meten en ook niet wat er zich in je vetweefsel aan oxidatieve stress bevindt. Hematoloog Peter Huijgens in reactie op een filmpje over een medische cosmetische praktijk die pretendeert oxidatieve stress in bloed te meten en hiervoor voedingssuplementen voorschrijft. Radar, Tros, 24 maart. Als blijkt dat magnetische stimulering van de voorhoofdskwab, dus van het denkvermogen, inderdaad leidt tot afremming van activiteit in het hersengebied voor emotie, kan dat op termijn bijdragen aan nieuwe behandelvormen van dwangneurosen en andere psychiatrische stoornissen. Psychiater Odile van den Heuvel over haar onderzoek naar dwangneurosen in vpro Noorderlicht, radio I, 25 maart. Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 9

10 jubileren Koffiepauze, een overleg, een afscheidsborrel of een verjaardagsfeestje. Er zijn veel momenten om als collega s ff bij elkaar te komen. Tracer legt ze vast. Aan de muur Wat hebben VUmc medewerkers op hun werkplek aan de muur hangen? Waarom hebben zij voor dat schilderij of die foto gekozen? En heeft het een speciale betekenis? datum en tijdstip foto donderdag 13 maart, uur afdeling pathologie waar vergaderzaal pathologie adres ZH -1 C 11 uitzicht een lange tafel met overheerlijke gebakjes gelegenheid 25-jarig jubileum Chris Meijer FOTO : JAAP VAN VELDHUISEN, FOTODIENST PATHOLOGIE Wat hangt er aan de muur bij Marco Meijer, teamleider en administratief specialist allround huisdrukkerij? Veel posters en een staatsieportret van Beatrix en Claus Op 1 maart 2008 was Chris Meijer 25 jaar werkzaam als afdelingshoofd en hoogleraar op de afdeling pathologie. Zelf wilde hij niet zo veel aandacht schenken aan deze dag, maar zijn collega s konden dit heugelijke feit niet zomaar voorbij laten gaan. Op donderdag 13 maart werd Chris daarom in het zonnetje gezet. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een heerlijk gebakje gaven Rik Scheper en Gerrit Meijer een korte speech over de tijd dat zij met Chris hebben gewerkt. Chris heeft de prettige bijkomstigheden van zijn studententijd meegenomen naar de afdeling, vertelt Gerrit, hij grijpt alle gelegenheden aan voor borrels, uitjes en feestjes. Rick huldigt vervolgens de publicatiedrift van Chris en zijn onnavolgbare taalgebruik dat hem aan Cruijff doet denken. Een opmerking als We gaan door of we kappen ermee, en dan is het klaar geeft de gesprekspartner het gevoel van diep inzicht, maar lijkt toch volkomen logisch? Het koffie-uurtje werd besloten met een cadeau voor Chris, aangeboden door de afdeling. Het is een fantastische plek om te werken, aldus Chris. Op 5 juni 2008 wordt ter ere van zijn 25-jarig jubileum een symposium georganiseerd met als afsluiting hoe kan het ook anders? een groot feest voor alle medewerkers van de afdeling. DvdP In de aanloop naar de verkiezingen geven OR-leden aan wat de ondernemingsraad voorvumc betekent. De bijdrage van Ria Poort-Keesom Ik ga voor de inhoud Gisteren heb ik als lid van de deskundigheidscommissie onderwijs en opleiding van de or over het onderwijs en examenreglement (oer) vergaderd. Een grote groep mensen die zich met het onderwijs bezig houdt, was daarbij. De or heeft een aantal wijzigingen kunnen doorvoeren, die zowel voor studenten als docenten verbeteringen zijn. We hebben goede dingen kunnen doen en dat illustreert precies waar het voor mij om gaat bij de or. Oorspronkelijk was ik voorzitter van de onderdeelcommissie van wat toen nog cluster iii heette. Ik ben er eigenlijk bij toeval ingerold. Er lagen flyers in het restaurant, toen ik samen met een paar collega s ging lunchen. Ze vonden het echt iets voor mij omdat ik me graag overal mee bemoei, zeiden ze. Geintje natuurlijk, maar wel met een serieuze ondertoon. Ik vond het fijn dat ik wat voor mijn achterban kon doen bij divisie iii. Zeker tijdens Gerichte groei hadden de mensen daar een luisterend oor nodig. Ook ik werd getroffen door Gerichte groei, want ons hele researchlaboratorium werd opgeheven. Gelukkig vond iedereen een andere baan; ik ging naar het onderwijsinstituut als senior management assistent. Daar heb ik de ontwikkeling van het nieuwe curriculum van nabij kunnen volgen, zowel in mijn werk als door mijn lidmaatschap van de deskundigheidscommissie. Tegenwoordig ben ik beleidsmedewerker bij huisartsgeneeskunde en zie het onderwijs van de andere kant. De stap om in de or te gaan, heeft voor mij erg goed uitgepakt. Ik ben supernieuwsgierig en je hoort als or-lid van alles. Daarnaast ben ik gefocust op inhoud, meer dan op regels en procedures. Ik heb het gevoel dat ik op deze manier echt iets voor mijn collega s kan doen en dat mijn bijdrage er toe doet. MK Lorenzo Ursula Wopereis Het is vol, maar gezellig in het kantoor dat Marco Meijer deelt met George van Hecke, op de begane grond in gebouw Meander. Veel posters aan de muur, een draaibare kaartenstandaard vol originele freecards en, keurig op een rij, stapeltjes drukwerk, wachtend op hun bestemming. Volgens het bordje op de deur is het géén portiersloge, maar de oorspronkelijke functie van de ruimte laat zich moeilijk loochenen. Negentig procent van al het drukwerk van VUmc passeert de bescheiden loge. Dit is een heerlijke locatie, vindt Marco Meijer, met een waarderende blik om zich heen. Lekker buiten. De Meander dateert uit de jaren 60, dus het is bijna weer hip. Maar het gebouw is helemaal op en wordt gesloopt. In mei verhuizen we met de ontwerpstudie naar het facilitair serviceplein op 1 in de kliniek. De nieuwe locatie wordt moderner en strakker ingericht. Of er plaats is voor de posters van David Bowie, Keane en Depeche Mode is nog even de vraag, maar het staatsieportret van Beatrix en Claus krijgt wat Marco betreft in ieder geval een prominente plaats. Ik heb het gekregen van de vrouw van George. Ach ja, ik ben wel van het koningshuis, misschien omdat ik op 30 april jarig ben. George en zijn vrouw hebben er ook wel wat mee. Vorig jaar heb ik zelfs met George een rondleiding op Soestdijk gedaan. Ze hebben thuis een vergelijkbaar portret van Juliana en Bernhard, maar daar kunnen ze geen afstand van doen. Mijn favoriete vorstin was Juliana, al vind ik Beatrix en Maxima ook wel leuk. Het onbereikbare en de symbolische functie van het koningshuis spreken me aan, ook in de contacten met het buitenland. Dat is toch veel leuker dan zo n president in een pak? 1 0 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van

familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van 4 Eddy Boots 40 jaar bij VUmc 8 Aapje helpt patiëntjes 9 Fietsen tijdens dialyse 31 januari 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L A D V A N V U M E D I S C H

Nadere informatie

Borstkankermaand goed van start

Borstkankermaand goed van start 4 Nieuwe directeur IPO 7 VUmc agressievrij 9 Hand Clinic geopend 11 oktober 2007 T r a c e r i s h e T T w e e w e k e l i j k s e m e d e w e r k e r s B l a d v a N v U m e d i s c h c e N T r U m U

Nadere informatie

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs 4 Rugtasje vol mogelijkheden 4 Kwaliteit in VUmc 8 Doctor 2 doctor ziekenhuis bezocht 9 oktober 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer

Nadere informatie

Sterftecijfer in VUmc zeer laag

Sterftecijfer in VUmc zeer laag 4 Patiëntveiligheid in VUmc 7 Radiologie verkort wachttijd 9 Desmond Tutu luistert naar kinderarts 4 december 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

Kinderen genieten van SNOOZZ

Kinderen genieten van SNOOZZ donderdag 22 oktober nummer 22 VUmc moet zich profileren als beste werkgever Proefaudit veiligheid managementsysteem Training geeft onder zoekers vat op toekomst Blinde vlekken als bron van informatie

Nadere informatie

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7 3 Vital@Work zoekt deelnemers 7 De kracht van Saskia Peerdeman 9 Affiliatiedag versterkt banden 26 maart 2009 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

Wormen ingezet tegen chronische darmontsteking

Wormen ingezet tegen chronische darmontsteking 3 Lift poli hersteld 6 Fearfighters overwinnen naaldenangst 7 Oudgedienden delen bijzondere herinneringen 14 augustus 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst

Nadere informatie

Brug weer helemaal spic & span

Brug weer helemaal spic & span donderdag 2 december nummer 24 En nu maar wachten op de uitslag Samenwerking GGZ ingeest en VUmc Kerstversiering MMT-ers houden het hoofd koel Ik werk graag met hapklare brokken Foto:Jean-Pierre Jans Een

Nadere informatie

Cruijff heeft hart voor VUmc

Cruijff heeft hart voor VUmc 30 juni 2011 nummer 13 Foto Jean Pierre Jans Jouw innovatie goud waard Het Technology Transfer Office ondersteunt wetenschappers van VU en VUmc pagina 2 Revalidatiegeneeskunde weer een eenheid Bij revalidatiegeneeskunde

Nadere informatie

Het was een roerig jaar

Het was een roerig jaar Speciale editie van Tracer en indrukken Kerstkrant 13 december 2012 De redacties van Tracer en indrukken wensen u en de uwen prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2013 Het was een

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25 4 Parelsnoer van start 5 Stalman stelt zich voor 6 Worstelen met kansberekening 7 december 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

Nadere informatie

Parkeerdokters blijken publiekstrekkers

Parkeerdokters blijken publiekstrekkers donderdag 29 juli nummer 15 Ramadan 2010 11 augustus begint de maand ramadan: jaarlijkse spirituele beleving voor de moslims pagina 2 Inventarisatie parkeerpassen Inmiddels zijn er iets meer dan duizend

Nadere informatie

Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil

Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil 28 juli 2011 nummer 15 Ramadan 2011 De Islamitische vastentijd, een maand van verzoening en bezinning, begint dit jaar op 1 augustus pagina 2 Buitenconcert uitverkocht Met een optreden van het Orkest van

Nadere informatie

Nieuw zorgpad metastasen

Nieuw zorgpad metastasen 22 september 2011 nummer 19 Ambitieus IOO wacht visitatie Docent van het Jaar Nieuw zorgpad metastasen Je moet zelf de slingers ophangen Mag ik van jou... Zelfverwerkelijking? Op 1 december hoopt de opleiding

Nadere informatie

Helideck in één keer de lucht in

Helideck in één keer de lucht in 6 Care-oké-café 7 een succes Grootmeesters binden strijd aan 17 februari 2005 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 4 Helideck in één

Nadere informatie

Kan geneesmiddel delier voorkomen. Oudere patiënten krijgen soms preventief een middel tegen delier, de effectiviteit is nog nooit onderzocht pagina 4

Kan geneesmiddel delier voorkomen. Oudere patiënten krijgen soms preventief een middel tegen delier, de effectiviteit is nog nooit onderzocht pagina 4 4 oktober 2012 nummer 20 Wervelend optreden Karin Bloemen Doctor2Doctor drie jaar verlengd Kan geneesmiddel delier voorkomen De honger naar kennis moet je niet kwijtraken Dipje of depri in de lucht Cardiologie

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

Transferafdeling verhoogt welzijn. Al tien jaar beschikt VUmc over een transferafdeling voor patiënten die nog niet naar huis kunnen pagina 4

Transferafdeling verhoogt welzijn. Al tien jaar beschikt VUmc over een transferafdeling voor patiënten die nog niet naar huis kunnen pagina 4 22 augustus 2013 nummer 17 Een goed begin voor Wouter Bos De voorzitter van de raad van bestuur Wouter Bos begon zijn eerste werkdag met het schrijven van een column pagina 2 Workshop kijken in het hart

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20 29 september 2005, nummer 5 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van het VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie Naast het bed van de patiënt hangt een briefje met daarop de datum

Nadere informatie

Twee prijzen. Theo Doreleijers en Jorim Tielbeek zijn Docent en Student van het jaar en verbonden aan hetzelfde academisch centrum pagina 4

Twee prijzen. Theo Doreleijers en Jorim Tielbeek zijn Docent en Student van het jaar en verbonden aan hetzelfde academisch centrum pagina 4 20 september 2012 nummer 19 Ab Klink wil innovatie Toponderzoekers Twee prijzen Esther Middelkoop: Volg je ambities Nieuwe overeenkomst UMC s moeten onderzoek doen naar innovaties die leiden tot een betere

Nadere informatie

VUmc-band legt de lat hoog

VUmc-band legt de lat hoog 01-12_612800 26-04-2006 09:22 Pagina 1 3 Aftrap VU Kinderstad 5 Nieuwe 7 donatiefunctionaris aangesteld Onderzoek naar vallen ouderen 27 april 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril 01-12_717047 09/12/2003 18:48 Pagina 1 11 december 2003 3 Polikliniek de lucht in 5 Geslachtoffers titel oratie Peggy Cohen- Kettenis 7 Onderzoek is net als puzzelen TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD

Nadere informatie

Cijfers schetsen groei in productie

Cijfers schetsen groei in productie 27 april 2005, nummer 4 Het KwaliteitsKatern geeft inzicht in de continue kwaliteitsontwikkeling binnen het VU medisch centrum Ilse van Wijk Waarom kiest een universitair medisch centrum voor deelname

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN

MENTALE BALANS MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG. AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN MENTAAL MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARGANG 5 NR 4 AUGUSTUS 2009 MENTALE BALANS AFDELING NEUROPSYCHIATRIE HEEFT TOPGGz ERKEND KEURMERK ONTVANGEN OOSTENRIJKEXPEDITIE VOOR JONGEREN VAN 15

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Oncologie Boxmeer in 2011 open

Oncologie Boxmeer in 2011 open VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 36 NUMMER 11 2 juli 2010 Oncologie Boxmeer in 2011 open In april 2011 opent het Radboud Universitair Oncologisch Centrum

Nadere informatie

Mentaal. Vooral het herhalen van de informatie over drugs heeft mij enorm geholpen om nee te zeggen.

Mentaal. Vooral het herhalen van de informatie over drugs heeft mij enorm geholpen om nee te zeggen. Mentaal MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 4 Nummer 11 december 2008 Vooral het herhalen van de informatie over drugs heeft mij enorm geholpen om nee te zeggen. Sjoerd van den Dam, sociaal

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Van goud naar geld. De geneeskrachtige werking van werk. Tweede carrière topsporters. Modernisering ziektewet

Van goud naar geld. De geneeskrachtige werking van werk. Tweede carrière topsporters. Modernisering ziektewet VAKBLAD OVER MENS, WERK EN INKOMEN 34 e JAARGANG december 2012 NUMMER 6 De geneeskrachtige werking van werk Tweede carrière topsporters NVVA CONGRES VERSLAG! pagina 22 Van goud naar geld Op zoek naar 500

Nadere informatie