achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd."

Transcriptie

1 3 Verplichte oogmeting voor Huisartsendag: dag van ontmoeting 8 Twintig jaar onderzoek naar kinderkanker 28 maart 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L A D V A N V U M E D I S C H C E N T R U M U I T G A V E : D I E N S T C O M M U N I C A T I E N U M M E R 7 Lente?! Alhoewel het weer niet bepaald voorjaarsachtig aandoet, is het officieel lente. Gelukkig doet de natuur wel haar best: rondom de kliniek en polikliniek ontluiken voorzichtig de eerste bloesempjes aan bomen en struiken. Dat zorgt zelfs voor heuse Japans aandoende tafereeltjes. CA Artsen dicteren op tijd Proef met medische correspondentie succesvol Onderhandelingsakkoord CAO UMC Alle artsen krijgen aan het begin van hun spreekuur een uitdraai, met daarop de patienten over wie de spreekuurhoudende-arts een brief moet dicteren. Dit blijkt een simpel, maar doeltreffend middel om de medische brieven voor verwijzers op tijd te schrijven. Aan het woord is Ans van Manen, senior zorgadministrateur bij BIZA. Zij ontwikkelde met hulp van ICT een tool om de medische correspondentie op orde te brengen. Mark Kramer, hoogleraar inwendige geneeskunde, nam het initiatief om zijn afdeling hiervan gebruik te laten maken. Edith Krab Op het gebied van medische correspondentie heeft VU medisch centrum nog wel een inhaalslag te maken. Zo blijkt o.a. uit een tevredenheidsonderzoek onder verwijzers. Een terechte klacht, meent Kramer. Hij herkende dit probleem ook binnen zijn eigen afdeling inwendige geneeskunde. Verwijzers worden te weinig of te laat op de hoogte gebracht van het wel en wee van hun patiënten. Gemakzucht of geen tijd geldt vaak als argument om de brieven niet te schrijven. De insteek van het project was om artsen actief te herinneren aan het moment van schrijven. Van Manen: Volgens landelijke richtlijnen zijn er tenminste drie momenten waarop een brief geschreven moet worden: na het eerste polibezoek, aan het einde van een behandeling, of een keer per jaar in geval van een chronische patiënt. Al deze momenten zijn goed te herkennen in ons afspraaksysteem. En daarmee werd het mogelijk om dagelijks een overzichtje te printen welke brieven geschreven moeten worden. Service Volgens Kramer is deze werkwijze een groot succes: We moeten onze patiënten en verwijzers meer service bieden. Ik beschouw het als een plicht om in ieder geval aan het minimale te voldoen. Wat scheelt is dat het verbeteren van de medische correspondentie op onze afdeling een breed gedragen doelstelling is. Zichtbaarheid helpt om die te realiseren Met deze manier van werken wordt de inspanning van een ieder zichtbaar. Het wordt zichtbaar als een arts door zijn inspanningen de achterstand ziet teruglopen. Anderzijds wordt het ook zichtbaar als je dat niet doet. En diegene wordt er op aangesproken. Het project draait nu acht maanden en het aantal nog te dicteren brieven is inmiddels gehalveerd. Overspoeld Wordt deze tool nu ook op andere afdelingen ingevoerd? Van Manen reageert voorzichtig: Dit systeem is wel toepasbaar op andere afdelingen, maar daar is nog wel wat afstemming voor nodig. Maar een aantal afdelingen heeft al interesse getoond. Bovendien zijn er ook organisatorisch aanpassingen nodig. De typekamer bijvoorbeeld werd overspoeld met dictaten. Maar ook zij hebben heel hard gewerkt om de brieven snel verzendklaar te krijgen. Afgelopen 13 maart is een akkoord bereikt tussen de bonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra over de CAO UMC (1 januari 2008 tot 1 maart 2011). Opvallende punten daarin zijn: de ingangsdata van de loonsverhogingen worden met vier maanden vervroegd, in 2010 gaat een opbouwsysteem voor de eindejaarsuitkering van start en de introductie van een persoonlijk ontwikkelbudget. Het onderhandelingsakkoord is met een positief advies aan de achterbannen voorgelegd. De salarissen zijn met ingang van 1 maart van dit jaar verhoogd met 2,1%. Op 1 maart 2009 en op 1 maart 2010 zal de verhoging 1,95% zijn. Naast deze loonsverhogingen worden de eindejaarsuitkeringen in drie jaar verhoogd met in totaal Het Center for Translational Moleculair Medicine heeft vier grote subsidieaanvragen van VU medisch centrum goedgekeurd met budgetten van 15 tot 20 miljoen euro. Het gaat om onderzoek naar darmkanker, longkanker, hoofd- en halskanker, Alzheimer en leukemie. Het ctmm is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en universitair medische centra in Nederland. De overheid 4,05% van het salaris. De totale salarisverhoging komt daarmee op 10,05%. In 2010 gaat een opbouwsysteem voor de eindejaarsuitkering in werking, zodat umc-werknemers die vóór het einde van het jaar vertrekken, toch aanspraak kunnen maken op een deel van de eindejaarsuitkering. Nieuw is ook dat alle umc-medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget van 1,75 % ontvangen. Het is te gebruiken voor bijvoorbeeld opleidingen en boeken, alles met als doel om langer aan het werk te kunnen blijven. Na 2010 wordt dit budget verder uitgebouwd, zodat het ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt zoals verlof of arbeidsduurvermindering. Uitgebreide informatie over dit onderhandelingsakkoord is te vinden op de afdelingssite van p&o op intranet. Vier subsidieaanvragen goedgekeurd draagt 150 miljoen euro bij aan onderzoek naar kanker, harten vaatziekten, neurodegeneratieve ziekten en infectieziekten. Doel is het ontwikkelen van moleculaire hulpmiddelen voor vroegdiagnostiek en op de patiënt gepersonifieerde behandelmethoden, de zogenaamde therapie op maat. MK

2 Het kan! Wat hebben de term world café en tijd met elkaar gemeen? Beide stonden centraal op een middag, georganiseerd door de stafdienst p&o en de Amstel Academie. Als vervolg op een zeer goed bezochte bijeenkomst in oktober, was er op 11 maart in De Veranda nogmaals de gelegenheid om met collega s over het thema tijd van gedachten te wisselen. Van die gelegenheid hebben 32 collega s gebruik gemaakt. Ellen Jonkeren De bedoeling was niet om tot een top tien van doelijstjes te komen, maar om bij onszelf te rade te gaan waarom we tijd, en dan met name het gebrek er aan, beleven zoals we dat doen. Dat daarbij de barrières en problemen aan de orde komen zoals we die dagelijks ervaren, is logisch. Maar wat doen we dan, en waarom doen we het, of waarom denken we er zo over? Omdat dergelijke vragen even een aanloop nodig hebben om tot inzicht te leiden, werden de deelnemers geplaatst aan ronde tafels met papieren tafelkleden, bedoeld om dat wat gezegd en gedacht werd op te kunnen schrijven en te tekenen. Bovendien werd om de tien minuten de bel geluid om van tafel te wisselen. Deze methode heet world café. Dat leidde tot zeer levendige dialogen. Het benoemen van dilemma s was vaak eenvoudiger dan de oplossing. code De mail blijkt een zegen en een vloek tegelijk te zijn, een code kan daarin behulpzaam zijn. Vraag je bijvoorbeeld af of de telefoon of een korte afspraak ook mogelijk is, of mail eens een dag niet. Sommigen kiezen er voor om alle mails die zij als cc ontvangen, ongemoeid te laten. Wie over wat beslist, blijkt nogal eens onduidelijk te zijn, waardoor soms (te)veel mensen betrokken zijn bij projecten. Effectiever vergaderen is vaker mogelijk dan je denkt. Doe dit bijvoorbeeld elke dag aan het begin, een half uur, of vergader eens staand. Een tracer is géén telefoon, maak met respect gebruik van elkaars tijd. En, in het licht van de gebruikte methode wellicht een voor de hand liggend voorstel: zorg voor een ontmoetingsplek in VUmc waar mensen elkaar geregeld informeel kunnen ontmoeten. Dit biedt de gelegenheid om te ontspannen en te relativeren, bijvoorbeeld door een maandelijkse borrel in personeelsrestaurant Het Plein. Wie spreekt er Kiswahili? 7e jaargang, nummer 7 28 maart 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s vantracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger,Tom Stoof, Riekie devet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Dave Doves, Ronald Gabel, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Ann van Putten, Maybritt Stal en, Esther van t Riet Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatievu medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren intracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement optracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgendetracer verschijnt op donderdag 10 april. Deadline voor kopij is 2 april om uur. Priority board maakt einde aan verstopping ICT-projecten Monique Krinkels Op de kop af 220 projecten telde directeur ICT Hadi Jassim, toen hij een inventarisatie van de lopende zaken maakte. Met het huidige aantal medewerkers kan de afdeling ICT zo n tien projecten tegelijkertijd uitvoeren, die een gemiddelde looptijd hebben van een half jaar. Er was dus maar één conclusie mogelijk: de komende elf jaar is iedereen volgeboekt. Onzin natuurlijk, maar het geeft wel aan dat de situatie onmogelijk en frustrerend was. Als onze afdeling met een project start, is de opdrachtgever niet alleen een collega, maar ook een klant. En de klant, die is koning, stelt Jassim. Die hoort een perfecte ict-oplossing te krijgen. Maar om dat te kunnen managen moeten we ook nee tegen projecten kunnen zeggen, anders werken we onszelf over de kop en stellen we onze klanten teleur. Nee zeggen is lastig, want hoe kunnen ict-ers de urgentie van projecten beoordelen. En iedereen die onze hulp inroept is er natuurlijk van overtuigd dat zijn of haar project het allerbelangrijkste is. Het resultaat was een verstopping van ict-projecten. Vandaar dat we nu met de priority board (itpb) werken, die de selectie maakt. De groep bestaat uit zeven leden, plus een voorzitter en deskundigen van de afdeling ict. Zij komen elke week bij elkaar. We hebben mensen gevraagd die over de muren van hun eigen afdeling of dienst heen kunnen kijken. Echt mensen met een VUmc-hart, die de overstijgende belangen in het oog houden. Ze moeten stevig in hun schoenen staan, want ze komen niet op voor de belangen van hun afdeling, maar voor de hele organisatie. En last but not least ze moeten over voldoende inhoudelijke kennis beschikken. Verbazing Theo Heitkamp, stafadviseur divisie III, reageert lichtelijk verontwaardigd op de vraag hoeveel projecten hij voor zijn divisie heeft binnengehaald. Dat is nu precies wat we niet doen in de priority board. We hebben criteria vastgesteld en de projecten in de top tien sprongen er in feite onmiddellijk uit. Dat zijn allemaal projecten die met veiligheid en regelgeving te maken hebben, dus die moeten gewoon zo snel mogelijk worden geïmplementeerd. Dat daar een project van divisie III tussen zit, is gewoon toeval. Iedereen ging open de discussie in, dus we kwamen redelijk gemakkelijk tot overeenstemming. Ik ervaar mijn deelname aan de itpb als leerzaam en nuttig, stelt Bart Bemelmans, hoofd afdeling urologie. Hij vertegenwoordigt divisie IV. Het werk van de itpb raakt alle geledingen van het huis en is daarmee bijzonder complex. Voor de collega s van de afdeling ict is het goed om feedback te krijgen van spelers uit het veld. Betere communicatie over nut, noodzaak en haalbaarheid van ictprojecten bevordert een beter resultaat voor alle partijen. Bemelmans wist tevoren niet dat het om zoveel projecten draaide. Ik had werkelijk geen idee over de complexiteit en de omvang van alle activiteiten. Alles heeft met alles te maken, terwijl de softwarematige afstemming en overeenkomst van alle onderdelen ver te zoeken is. Het is nog het best te vergelijken met een gedwongen fusie van honderd ict-bedrijfjes die allemaal hun eigen (computer)taal, gewoontes en apparatuur hebben. Constructief Ook Cedric van der Meulen, manager bedrijfsvoering divisie V, bevalt de samenwerking in de priority board goed. Het overleg is constructief en kritisch. De itpb selecteert op basis van de prioritering die de divisies en afdelingen zelf hebben aangegeven, haar gezonde verstand en een aantal criteria. Die criteria zijn op de eerste plaats regelgeving en veiligheid, gevolgd door klantgerichtheid, op de derde plaats de kerntaken onderwijs/opleiding, onderzoek en patiëntenzorg en op de vierde kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie. Van der Meulen wist dat er veel projectaanvragen liepen, maar niet dat het er zoveel waren. Anderzijds moeten we ons realiseren dat het aantal projectaanvragen de afgelopen jaren ook is opgelopen, doordat veel oude projecten niet of slechts ten dele zijn afgemaakt. Inmiddels heeft de priority board de koers voor de nabije toekomst uitgestippeld. De top tien van meest urgente en meest veelbelovende projecten is geselecteerd. Daarmee kan de afdeling ict de komende maanden aan de slag. Afgelopen dinsdag 25 maart startte de tolkenpool van VU medisch centrum: bijna zeventig deelnemende collega s spreken gezamenlijk dertig talen, van Zweeds tot Kiswahili. Zij kunnen worden ingeschakeld om te tolken als er zich plotseling taalproblemen voordoen in de kliniek op of de poli, en de tolkentelefoon geen uitkomst biedt. Het voordeel van de tolken uit de tolkenpool anders dan familieleden van patiënten die nu dikwijls vertalen is dat zij vaak medisch geschoold zijn en niet persoonlijk betrokken zijn bij de patiënt. Natuurlijk is het niet altijd te voorspellen wanneer er een tolk nodig is. Daarom zijn de werkroosters van de tolken in het planningssysteem Harmony opgenomen. Renée Mulder en Wim van der Poel van dienst p&o beheren het programma. Mulder: In Harmony is heel gemakkelijk te zien welke tolken er in huis zijn. Elke week krijgen receptie en beveiliging en de spoedeisende hulp een overzichtsprint van het rooster van de tolken. Is er bijvoorbeeld onverwacht behoefte aan iemand die Montenegrijns spreekt, dan kun je in één oogopslag de afdeling vinden waar op dat moment een Montenegrijnse tolk aan het werk is. CA Opvallend Eus van Someren heeft een Vici-subsidie ontvangen voor zijn onderzoek naar slaapstoornissen. Met een bedrag van 1,25 miljoen euro moet hij binnen vijf jaar een eigen onderzoeksgroep opbouwen rond slaap en cognitie. Tien procent van de mensen slaapt chronisch slecht. De een kan niet in slaap komen, een ander wordt vroeg wakker. Zijn onderzoek moet vragen beantwoorden als: hoe veel soorten slechte slapers zijn er? Hoe verschilt hun hersenactiviteit van die van goede slapers? Is hierbij sprake van erfelijke aanleg? Van Someren is een van de dertig onderzoekers aan wie de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) heeft toegekend. In totaal waren er 221 aanvragen ingediend, waarvan 85 onderzoekers werden uitgenodigd om hun aanvraag verder uit te werken. Benoemingen De heer drs. C.P.M. Hoskens is benoemd tot manager bedrijfsvoering divisie I. Gerard Hoskens start per 15 mei. 2 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

3 Zorg dat je bereikbaar bent voor je collega s! De telefoongids op intranet wordt steeds beter gevuld. Inmiddels hebben 3544 medewerkers hun gegevens ingevoerd. Ook het aantal algemene telefoonnummers die door wisselende personen worden beantwoord zoals de nummers van secretariaten, balies, zorgeenheden en dienstdoende artsen neemt gestaag toe. Toch is nog niet iedereen in de telefoongids te vinden, terwijl het vanzelfsprekend wél belangrijk is dat je bereikbaar bent voor collega s. We hebben een hele campagne achter de rug, zegt Marcel Licher, communicatie adviseur. Alle medewerkers met een mailadres hebben bericht gehad met het verzoek de eigen persoonsgegevens in de telefoongids in te vullen via het eigen profiel op intranet. De webredacteuren van de afdelingen zijn herhaaldelijk via een mail en op een instructiedag geïnformeerd over hoe algemene gegevens voor de gids aangemaakt kunnen worden. Ook zijn alle afdeling- en diensthoofden benaderd over het belang van actuele en complete telefoongegevens van de afdelingen en diensten. Ga naar en vul snel je gegevens in. Het kost nog geen vijf minuten! Als je het zelf doet, zie je binnen een paar minuten je eigen gegevens in de gids en kun je ze controleren. Bovendien bepalen de webredacteuren van afdelingen en diensten nu zélf welke nummers relevant zijn voor de telefoongids. Een telefoonnummer vermelden van een archiefkamer waar nooit iemand zit, zal dan niet zo snel gebeuren. Actueler kan dus niet. Het aantal medewerkers dat in de telefoongids op intranet is te vinden, is inmiddels gestegen tot Twee weken geleden waren dat er nog maar Het invullen moet door de medewerker zelf gebeuren, op intranet bij wijzig profiel. MK Verplichte oogmeting voor 40+ medewerkers Edith Krab Ben je veertig plus? Dan neemt de kans op slechter zicht en leesproblemen per jaar toe. Dit kan van invloed zijn op de uitvoering van je werk, zo blijkt uit de ervaring van hoofd amd Marten van Til. De patiëntveiligheid kan in het geding zijn omdat bijvoorbeeld medicatievoorschriften niet goed worden gelezen. Om die reden wordt voor VUmc-medewerkers van 40 jaar en ouder een verplichte oogkeuring ingesteld. Als dan blijkt dat het zicht is afgenomen, kunnen medewerkers voor het symbolische bedrag van 1 euro een blauw-gele VUmc-leesbril aanschaffen. Afwijking Het begon met de resultaten van onderzoek in Maastricht waaruit bleek dat ongeveer een kwart van de scholieren geen optimale score boekt bij de cito toets vanwege een kleine oogafwijking. Een oogafwijking die met een leesbril prima te verhelpen is. Hoofd amd Van Til constateerde al een tijd dat het aantal, met name oudere, medewerkers met hoofdpijn- en oogklachten op zijn spreekuur sterk toenam. Van Til koppelde het een en het ander aan elkaar en startte een project om een verplichte oogkeuring in te voeren. Medewerkers hebben vaak helemaal niet in de gaten dat hun ogen achteruit gaan. Sommigen hebben hoofdpijn of brandende ogen, maar denken dat dat door de airconditioning komt, of omdat ze dagelijks vele uren achter een beeldscherm zitten. Er zijn maar weinig medewerkers die op het idee komen om hun ogen te laten testen. Als ze dat op ons advies alsnog laten doen, blijken ze vaak een leesbril nodig te hebben. VUmc-bril Optometrist Gabriëlle Janssen, herkent het signaal van Van Til. De amd stuurde medewerkers naar ons toe voor een oogmeting. De meesten dachten geen bril nodig te hebben, dat bleek anders. Om medewerkers te stimuleren ten behoeve van hun eigen gezondheid een leesbril te gaan dragen, hebben we samen met een grote brillenfirma bedacht om een speciale VUmc-bril te maken in de kleuren blauw en geel. Deze brillenfirma vond dit zo n goed idee dat ze een duit in het zakje deed en deze bril tegen een mimimale prijs aanbiedt. De verplichte oogkeuring gaat volgende week dinsdag van start. Medewerkers worden per afdeling opgeroepen door de amd. Het onderzoek duurt tien minuten. Van Til wil eind juni alle 40+ medewerkers getest hebben. Hij sluit niet uit dat het onderzoek ook voor jongere medewerkers gaat gelden. Bel voor meer informatie over de oogtest en de VUmc-leesbril met Wil je via een zelftest alvast je ogen controleren, kijk dan op Nog geen vijf minuten! Toch heeft een flink aantal medewerkers nog steeds het eigen profiel niet ingevuld. Bijzonder jammer, stelt Licher. Ik hoor wel eens het excuus dat medewerkers geen tijd zouden hebben. Dat is onzin. Het kost nog geen vijf minuten om je profiel op intranet in te vullen! De niet-invullers realiseren zich misschien niet dat ze hiermee collega s binnen VUmc benadelen. Je bent als medewerker gewoonweg onbereikbaar voor je collega s. Zij moeten dan alle mogelijke moeite doen om in contact met je te komen. Kunnen de gegevens uit de oude gids niet in één keer worden overgezet naar de nieuwe gids? Licher reageert: Dat is geen optie. De oude gids was verre van volledig. Er stonden een heleboel nummers in die niet meer correct waren. Kunnen alle gegevens niet beter vanuit één centraal punt in de nieuwe gids geplaatst worden? Licher: Ook dat is niet handig. Dan moeten alle gegevens eerst aangeleverd worden bij de telecombeheerder, die ze vervolgens moet invoeren. VUmc door de ogen van patiënten en bezoekers Zou u VUmc aanbevelen bij familie en vrienden? Dit is slechts een van de vragen uit het reputatieonderzoek dat tns/nipo uitvoerde. De onderzoeksresultaten geven een helder beeld van de reputatie van VUmc, afgezet tegen de reputatie van vier concurrerende ziekenhuizen. Wil jij weten hoe patiënten, bezoekers en omwonenden over ons denken? Kom dan naar het Care-oké-café! Wat? Marcia Sanderse van de dienst communicatie, opdrachtgever van dit uitgebreide reputatieonderzoek, vertelt over de uitkomsten. Wanneer? Op dinsdag 8 april om uur Waar? In de Waver Wie? Iedereen is welkom Extra Voor een lunch is gezorgd Alleen voor onderzoekers en docenten! Univertaal Het wetenschappelijk vertaalbureau voor onderwijs en onderzoek. Vertalingen, correcties en redactie - voor specialisten door specialisten. Uniek ( A D V E R T E N T I E ) Column Goed voorbeeld doet goed volgen? Piet Hoogland Tot voor kort had ik een heel negatief beeld van Zimbabwe. Een land geregeerd door een tiran en een volk dat haar eigen voedselproducenten het land uitknikkert en daardoor chronisch aan de rand van een hongersnood verkeert. Bankbiljetten zijn er goedkoper dan toiletpapier en de economie is volkomen ingestort. Steeds maar weer krijgen we dat beeld voorgeschoteld: dat land deugt niet! Nu had ik me onlangs even losgerukt van mijn werk in Zuid- Afrika en was even zelf in Zimbabwe gaan kijken en ik ben helemaal om. De media houden ons behoorlijk voor de gek. Natuurlijk is Mugabe een tiran en is zijn regering een bedenkelijke kliek, maar De mensen in Zimbabwe zijn buitengewoon vriendelijk en behulpzaam en het land is fantastisch mooi. Een paradijs op aarde. Een safari door de wildernis daar is een boeiend avontuur. Uren kan je door de nationale parken dwalen en iedere minuut is boeiend. Na mijn ontmoetingen met leeuwen, olifanten, krokodillen en nijlpaarden heb ik wel eens gedacht: die Mugabe deugt dan misschien niet, maar wat kan Jan Peter Balkenende hier tegenover zetten? Artis, Circus Renz en Avifauna bij elkaar zouden op de gemiddelde inwoner van Zimbabwe geen overdonderende indruk maken, zelfs niet als we daar de Hoge Veluwe nog bij doen met de ondeugende wilde zwijntjes die moeten worden afgeschoten omdat ze wel eens een truttig burgertuintje omwoelen. Wel eens gezien wat een paar duizend olifanten doen als ze door je tuintje lopen? Maar een olifant afschieten getuigt nu eenmaal niet van enige beschaving. Ook voor het feit dat we in Holland de vruchtbaarste akkers volbouwen met fantasieloos beton en het eten goedkoop importeren uit de lagelonenlanden waarvan de bevolking zelf nauwelijks te eten heeft, krijg je in Zimbabwe de handen waarschijnlijk niet op elkaar. En dan heb ik het nog niet over het eten zelf gehad. Wrattenzwijn is voor mij nummer één en een Kudu steak is ronduit onweerstaanbaar. Maar ook een vegetarische schotel is een traktatie. Let dus even niet op me als ik terug ben in het vaderland. Ik moet eerst even op dieet en ik hoop dan ook niet dat de voltallige crew van het VUmcrestaurant in de leer gaat bij hun collega s in zuidelijk Afrika. Overgewicht zou het voltallige VUmc-personeel gaan verlammen. OK, die Mugabe blijft dus een boef, maar ik houd mijn hart vast als ze in Zimbabwe en al die andere onwaarschijnlijk mooie landen het goede voorbeeld gaan volgen van onze westerse beschaving. Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 3

4 Over ouderdom in de Shaffyzaal Het was vol in het Amsterdamse Felix Meritus. Het symposium Ouderen in beeld en werkelijkheid was eigenlijk geboekt voor de veel kleinere Teekenzaal, maar vanwege de grote belangstelling werd het verplaatst naar de Shaffyzaal. Het symposium dat aansloot op het boekenweekthema Van oude menschen was een samenwerking tussen VU podium, de afdeling metamedica van VUmc en het Centrum voor Ouderenonderzoek van de Vrije Universiteit. s Ochtends kwamen vertegenwoordigers uit wetenschap en praktijk aan het woord. Zo sprak Henriëtte Tien vrouwen en acht plaatsen voor de vrouwenacht roeien tijdens de Olympische Spelen Anesthesiemedewerkster Nienke Dekkers doet verslag van haar strijd om een ticket naar Beijing. Topsport en medische begeleiding De eerste grote internationale wedstrijd, die we dit jaar gaan varen is de wereldbekerwedstrijd in München van 7 tot 12 mei. Tijdens ons trainingskamp in Sevilla werd bekend wie deze wedstrijd in de vrouwen acht vaart en wie in de vrouwen twee. Ik heb een plekje in de acht gekregen, waar ik uiteraard erg blij mee ben. Dit is nog niet de definitieve opstelling voor de boot, deze wordt pas na de eerste wereldbekerwedstrijd bekend gemaakt. Dus het blijft nog even spannend! Begin april vertrekken we naar Varese (Italië) voor ons derde trainingskamp. Daar zal onze coach ook een aantal opstellingen uitproberen om te kijken hoe hard het vaart. Naast het vele trainen worden wij als roeisters intensief begeleid door een medisch team. Dit team bestaat uit een fysiotherapeut (ook manueel therapeut), een diëtist, een sportpsycholoog, een masseur en een sportarts. Tijdens onze trainingskampen zijn er altijd een masseur en een fysiotherapeut aanwezig. Een enorme luxe om na een zware (kracht)training uitgebreid gemasseerd te worden! De sportpsycholoog begeleidt de groep als geheel, maar ook individuele roeisters. van der Horst, hoofd van huisartsgeneeskunde VUmc over de langzaam veranderende terughoudendheid van huisartsen om ouderen nog medische behandelingen aan te bieden omdat het toch niet meer de moeite waard zou zijn. In het middagprogramma onder voorzitterschap van Arko Oderwald van de afdeling metamedica vertelden schrijvers over het beeld van ouderen in de media, politiek, literatuur, reclame en (beeldende) kunst. Sprekers van VUmc waren Cees Hertogh (emgo) en Aafke de Groot, verpleeghuisarts. CA VU podium is een samenwerking tussenvumc, devrije Universiteit, HogeschoolWindesheim en deverenigingvu-windesheim en organiseert publieksactiviteiten op het snijvlak van wetenschap, samenleving en levensbeschouwing. Kijk ook op Met hem wordt er onder andere gesproken over wedstrijdspanning (en hoe daarmee om te gaan), teamspirit en het omgaan met overwinningen of tegenslagen. Ongeveer één keer per maand meet de diëtist ons vetpercentage en spieromvang, goede voeding is van groot belang. Hierin kunnen we ook begeleid worden, door middel van eetschema s. De sportarts is er voor al onze vragen bij blessures en andere medische zaken, hij overlegt met onze fysiotherapeut. Daarnaast wordt er ook regelmatig bloed bij ons afgenomen om te zien of de bloedwaarden in orde zijn. Omdat we zo veel trainingsuren maken is het voor sommige roeiers noodzakelijk om extra vitamine- en mineralenpillen in te nemen. Kortom, naast de vaste trainingen zijn we veel tijd kwijt om lichamelijk in topvorm te blijven. Maar voor een gouden plak, want daar gaan we voor, is het het zeker waard! Meer informatie over de roeisters is te vinden op: Huisartsendag: ontmoeten en nascholen Mariet Buddingh Met de organisatie van de vierde huisartsendag op 18 april a.s. streeft VUmc, volgens hoogleraar en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, twee doelen na: We investeren in de relatie met onze verwijzers, in dit geval de huisartsen. En we nemen onze academische onderwijstaak serieus. Deelnemers aan de huisartsendag maken nader kennis met VUmc en sommige van zijn specialisten, maar verdienen ook accreditatiepunten. Terecht, vindt Van der Horst, we bieden een goed inhoudelijk programma aan georganiseerd rond het thema buikklachten bij jong en oud. Warmrood linoleum op de vloer, fris wit geschilderde wanden, een nieuw plafond en een tweetal opvallende foto s aan de wanden; de kamer van Albert Pater, hoofd patiëntenadministratie, ziet er weer piekfijn uit. Aan de ruimte waar binnenkort zijn medewerkers zullen terugkeren wordt nog flink gewerkt. Het was hard nodig, legt Pater uit. De laatste keer dat er aan onze kamers wat gebeurde, is tien jaar geleden. De vloer had een onbestemde kleur gekregen en het plafond zat vol met bruine vlekken omdat er indertijd nog mocht worden gerookt. Het zag er gewoon niet uit allemaal. Ook de pantry is klaar. Het nieuwe Ook uit haar eigen professionele ervaring weet Van der Horst dat buikklachten veel voorkomen in de huisartsenpraktijk. De diagnostiek van buikklachten is ingewikkeld. Bij kinderen moet je die heel anders benaderen dan bij volwassenenen en ouderen. De oorzaak kan liggen in het maagdarmstelsel, in de urinewegen, maar bij vrouwen zijn klachten mogelijk ook gynaecologisch van aard. Vaak ook wordt er geen specifieke oorzaak gevonden. Ik ben ervan overtuigd dat deze nascholing huisartsen een aantal handvatten biedt voor de omgang met Patiëntenadministratie krijgt flinke opknapbeurt Monique Krinkels Thema: buikklachten witte keukenblok gaat nu nog schuil achter kasten en dozen die hier tijdelijk onderdak hebben gevonden. In de werkruimte van de medewerkers ligt het plafond er nog uit. Er worden acht werkplekken gecreëerd. Ook hier een warmrode vloer, maar dan nu gecombineerd met een zwarte baan in het midden. De kleuren van de stad Amsterdam, geeft Pater aan. Dat is een bewuste keuze geweest. Omdat de enorme vensterbanken zijn weggehaald oogt de ruimte flink groter. Voordeel is bovendien dat we de ramen nu zonder klimpartij open en dicht kunnen doen. Privacy Niet alleen de medewerkers profiteren van een betere werkomgeving. Naar patiënten toe was opknappen van deze ruimte een absolute noodzaak. Er komen vaak patiënten langs. Soms willen ze weten hoe het met de wachtlijst staat. Anderen dit ingewikkelde onderwerp. De huisartsendag kent een programma waarin van de deelnemers een actieve houding wordt gevraagd. Van der Horst: Er is een keuze uit vier verschillende workshops. Iedere workshop wordt voorgezeten door een huisarts die is verbonden aan onze afdeling én door een specialist. Gezamenlijk streven zij zoveel mogelijk interactie met de deelnemers na. Specialisten uitgenodigd Van der Horst hoopt dat de huisartsendag ook een dag van ontmoeting is. Ontmoeting tussen huisartsen enerzijds en VUmc-specialisten anderzijds. Ze doet dan ook een oproep aan alle specialisten van VUmc om de afsluitende borrel te bezoeken. Onze specialisten krijgen zo de kans om een aantal huisartsen het merendeel komt uit de basisregio te leren kennen. Dat willen huisartsen graag, zo blijkt. Wie weet volgt daaruit de mogelijkheid om nadere afspraken te maken, of om op een andere wijze samen te werken. Het gezamenlijk drinken van een borrel kan maar zo leiden tot ideeën voor gezamenlijke projecten. geven de gegevens van hun verzekering door of zoeken met ons naar een oplossing omdat ze niet verzekerd zijn. In de oude situatie stond de patiënt gewoon in de kantoorruimte te overleggen met een van de medewerkers. Totaal geen privacy dus. We krijgen nu een aparte ruimte met balie. Voordeel is ook dat de lawaaiige ponsplaatmachine afgescheiden komt te staan. Tot de ruimte gereed is, zitten de collega s van Pater verspreid door ziekenhuis en poli. Er zit iemand bij de spoedeisende hulp, we konden verderop in de gang een bureau gebruiken bij de Stichting Consument en Veiligheid en de rest is verdeeld over verschillende biza-kantoren. Best lastig, want we moeten regelmatig overleggen. Gelukkig is de verbouwing eind maart achter de rug. Alleen de balieruimte zal pas eind april af zijn. 4 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

5 Servicepagina s Vacatures VU medisch centrum De volledige vacatures zijn te lezen op intranet onder P&O, direct naar, vacaturesvumc, en af te halen bij het loopbaancentrum in de polikliniek. Vacatures van 11 maart t/m 18 maart. Uiterlijke reactie datum 31 maart Onderzoeker in opleiding D afdeling/dienst afdeling KNO/audiologie (EMGO ), divisie II salarisschaal OIO inlichtingen Prof.dr.ir. J.M. Festen, tst Analist/kernanalist medische microbiologie D afdeling/dienst medische microbiologie & infectiepreventie, divisie V salarisschaal 6 inlichtingen H.Bevelander, senior-hfd.analist bacteriologie, tst Wetenschappelijk docent a D afdeling/dienst huisartsgeneeskunde, divisie VI werktijd 18 uur per week salarisschaal 10 inlichtingen dr. H. de Vries, tst Wetenschappelijk docent b D afdeling/dienst huisartsgeneeskunde, divisie VI werktijd 14,4-18 uur per week salarisschaal 11 inlichtingen dr. H. de Vries, e- tst Financieel medewerker D afdeling/dienst moleculaire celbiologie&immunologie, divisie V werktijd uur per week salarisschaal 7 inlichtingen Mw. F.H. Willemse-Vente, manager afd.moleculaire celbiologie & immunologie, tst.48072, Vrijwilliger geheugenpolikliniek D Hoofdlaborant klinische neurofysiologie D afdeling/dienst klinische neurofysiologie/meg, divisie II werktijd uur per week salarisschaal 9 inlichtingen prof.dr. C.J. Stam, tst Vrijwilliger patientenvervoer D Vrijwilliger patientenvervoer D afdeling/dienst cardiologie/chirurgie 5b, divisie III Vrijwilliger afd. neurologie D Vrijwilliger radiovumc D Vrijwilliger gastvrouw/gastheer kinderpolikliniek D Vrijwilliger stiltecentrum D Vacatures van 18 maart t/m 25 maart. Uiterlijke reactiedatum 7 april 2008 Klinisch fysicus audioloog D afdeling/dienst KNO-audiologisch centrum, divisie II werktijd uur per week inlichtingen dr.s.t. Goverts, tst Research analist D afdeling/dienst fysiologie, divisie IV salarisschaal 7 inlichtingen dr.j. v/d Velden, projectleider, tst Intensive care verpleegkundige D afdeling/dienst intensive care, divisie IV werktijd uur per week salarisschaal 9A inlichtingen R.L.J.Koster, tst Kernanalist neurologie D afdeling/dienst pathologie, divisie v, divisie V salarisschaal 7 inlichtingen dr.e. Barbé, klinisch psycholoog, tst Onderzoeker in opleiding D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde&pet research, divisie I salarisschaal OIO inlichtingen dr.r. Boellaard, tst Onderzoeker in opleiding D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde&pet research, divisie I salarisschaal OIO inlichtingen dr.a.d. Windhorst, tst Anesthesioloog D afdeling/dienst anesthesiologie, divisie IV werktijd 40 uur per week salarisschaal UMS inlichtingen Prof.dr.S.A. Loer, tst Verpleegkundige D afdeling/dienst zorgeenheid hematologie, divisie I werktijd uur per week inlichtingen mw.i. Kampman, hfd zorgeenheid, tst Medisch administratief medewerker D afdeling/dienst pk zorgeenheid klinische genetica, divisie III werktijd 32 uur per week salarisschaal 5 inlichtingen dr.e.m. Leter, medisch werkplekmanager, tst Research analist D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde& PETresearch, divisie I salarisschaal 7 inlichtingen dr.r. Boelaard, tst Arts-assistent n.i.o. klinische genetica D afdeling/dienst klinische genetica, divisie III werktijd 46 uur per week salarisschaal AA inlichtingen dr.e.m. Leter, medisch werkplekmanager, tst Researchanalist D afdeling/dienst nucleaire geneeskunde & PET research, divisie I salarisschaal 7 inlichtingen dr.r. Boellaard, tst Coördinator/projectmedewerker D afdeling/dienst KNO, divisie II werktijd 18 uur per week salarisschaal 9 inlichtingen dr.s.t Goverts, tst Medisch maatschappelijk werker D afdeling/dienst medisch maatschappelijk werk, divisie III werktijd 32 uur per week salarisschaal 8 inlichtingen dr.s.t. Goverts, audioloog, hfd audiologisch centrum, tst In memoriam Piet de Goede Op 23 maart is, na een langdurige en slopende ziekte, onze oudcollega Piet de Goede overleden. Piet werkte meer dan 33 jaar als (hoofd)analist op het laboratorium van de apotheek. In die periode hebben wij hem leren kennen als een toegewijde collega die zowel binnen als buiten VUmc veel werk heeft verricht op het gebied van klinisch farmaceutisch en toxicologisch onderzoek. Hij was jarenlang redacteur van het vakblad Extract en actief binnen de beroepsvereniging. Piet straalde vriendelijkheid uit, was eerlijk en toegankelijk. Dit maakte hem binnen en buiten de apotheek een geliefd persoon. Vanwege het verslechteren van zijn gezondheid was Piet genoodzaakt eind 2006 zijn werkzaamheden bij VUmc te beëindigen. Daarna combineerde Piet zijn medische behandeling op de afdeling hematologie vaak met een bezoekje aan onze afdeling, waardoor wij regelmatig contact met elkaar hielden. Helaas hebben wij moeten toezien dat zijn gezondheid steeds verder achteruitging. Piet is 61 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw Carla, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. De medewerkers van de afdeling klinische farmacologie en apotheek Personeel & Organisatie Informatie over activiteiten Tip van Boots, ruimte -1 A 14.2, tst , website: U kunt detip van Boots ook bezoeken op intranet: homepage/direct naar/tip van Boots. Forse premieverlaging autoverzekering via VUmc De premies van onze collectieve autoverzekering bij AON gaan per 1 april 2008 fors omlaag. Dat hebben de onderhandelingen opgeleverd die Jan van Diest en Maarten Soetendal van de stafdienst personeel&organisatie hebben gevoerd met AON. De premies voor de Caso-verzekering gaan 10% omlaag. Premies voor de beperkt casco verzekering gaan ook 10% omlaag en de premies voor de WA-verzekering gaan 2,5% omlaag! Daarbij is de nieuwwaarderegeling verhoogd van verzekerd bedrag naar , is de dagvergoeding bij diefstal omhoog gegaan van 12 naar 15 en is het verzekerd bedrag bij schade aan of diefstal van audio/visuele apparatuur verhoogd van 500 naar 1.000! Voor aansprakelijkheid bij materiële schade geldt een wettelijk minimum verzekerd bedrag van (één miljoen). AON heeft dit zelf verhoogd naar (2,5 miljoen). Verder biedt AON een GRATIS Noclaimgarantie aan. Hierdoor bestaat de mogelijkheid een schade te claimen zonder dat dit ten koste gaat van de bonuskorting. Deze gratis No-claimgarantie vertegenwoordigt een waarde van 45. De gratis No-claimgarantie is afgesproken voor vooralsnog één jaar. In de nieuwe polispapieren, die binnenkort weer thuisgestuurd worden, vindt u alle details terug. Door al deze wijzigingen is onze collectieve autoverzekering nóg aantrekkelijker geworden dan de andere aanbieders, zelfs als je daar een gratis navigatiesysteem bij krijgt! Bent u nog niet bij AON verzekerd? Kijk dan eens snel op de speciaal voor VUmc gemaakte website van AON om uw premie eens te berekenen (de link staat ook op de startpagina van de Intranetsite van P&O). De gebruikersnaam is: VUMC375, het wachtwoord is: autoverzekering1. Peoplesoft versie 8.9 live! Vanaf september 2007 heeft VUmc samen met LUMC (Leiden) en UMCG (Groningen), voorbereidingen getroffen voor de upgrade van het personeelsinformatiesysteem PeopleSoft. De planning is dat VUmc per 17 maart 2008 met PeopleSoft 8.9 gaat werken. De medewerkers personeelsadministratie en de raadplegers van dit systeem kunnen bijeenkomsten bezoeken waar de verschillen met de vorige versie worden uitgelegd. P&O documenten op KwaliteitsNet Vanaf 14 februari is het nieuwe KwaliteitsNet voor alle medewerkers in VUmc toegankelijk. In de eerste fase van dit project wordt de documentmanager ingericht. Voor personeel en organisatie betekent dit dat alle P&O documenten overgezet worden naar de documentmanager. Meer informatie over de overgang, het zoeken van en in documenten etc. kunt u vinden op het P&O intranet onder Documenten en Projecten. Verhuizingen Afdeling inwendige geneeskunde en endocrinologie Op 27 maart a.s. verhuist de research afdeling inwendige geneeskunde en endocrinologie naar de nieuwe locatie op 4A-Oost. Deze afdeling veranderde vanaf 1 maart j.l van naam en heet tegenwoordig de Clinical Research Unit-Interne Geneeskunde. Ofwel de CRU-Interne Geneeskunde. Tra ce r 28 maar t 2008

6 Menu Oproepen en advertenties Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service vrijdag 28 maart kalfsvink, groenteloempia, jus, tuinbonen, gekookte aardappelen gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarisch gebonden Franse mosterdsoep, vegetarische heldere groentesoep zaterdag 29 maart gehaktbal, gevulde paprika, jus + vegetarische jus, lof a la crème, gekookte aardappelen gebonden kipkerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaatvermicelli zondag 30 maart visburger IJmuiden, groenteburger, kerriemayonaise, worteltjes, frites gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicellisoep maandag 31 maart gewokte kip teriyaki, sucadelapje, surinaamse bami, jus en vegetarische jus, gekookte aardappelen, bloemkool, groentestrudel, gebonden champignonsoep heldere mulligatawnysoep, gebonden vegetarische champignonsoep, heldere vegetarische kerriesoep dinsdag 1 april hamburger, gegrilde kalfslever, visburger, spek en uien, gebakken uienringen, tuinbonen a la crème, steak, frites, gebakken krielaardappelen, gemengde salade, hamburgersaus gebonden kippensoep, heldere madrileense soep, gebonden vegetarische edelpreisoep, heldere vegetarische madrileense soep woensdag 2 april Hollandse hachee, bretonse gehaktbal, vegetarische hachee, romanobonen, gekookte aardappelen, aardappelpuree, rode kool, jus & vegetarische jus gebonden tomatensoep, heldere aspergesoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische aspergesoep donderdag 3 april spareribs, gepaneerde kipfilet, knoflook & pikante saus, mexicomix, Amerikaanse salade, rösti, aardappelen, wedges, kerriesaus gebonden aspergesoep, heldere Chinese kippensoep, gebonden vegetarische aspergesoep, heldere vegetarische Chinese soep vrijdag 4 april nasi, kalfsvink, vegetarische nasi, doperwten, kipsaté, gekookte aardappelen, satésaus, jus & vegetarische jus, omelet naturel, atjar & kroepoek gebonden kipkerriesoep, heldere groentesoep, gebonden vegetarische kerriesoep, heldere vegetarische groentesoep zaterdag 5 april gebonden goulashsoep, heldere tomaatvermicellisoep, gebonden vegetarische paprikasoep, heldere vegetarische tomaatvermicellisoep zondag 6 april gebonden tomatensoep, heldere vermicellisoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische vermicellisoep maandag 7 april gepaneerde karbonade, kibbeling, omelet champignons, steak frites, gekookte aardappelen, gemengde salade, bietjes, remouladesaus, jus en veg. jus, bruine bonensoep, held. kerriesoep, veg. bruine bonensoep, veg held. kerriesoep, dinsdag 8 april kip-corden bleu, Engelse vegetarische pie, groente strüdel, gefrituurde wedges, stoofprei, gemengde salade, gekookte aardappelen, ketchup, jus en veg. jus, geb. champignonsoep, held. Madrileense soep, veg. geb. champignonsoep, veg. held. Madrileense soep woensdag 9 april gestoofde zalmfilet, 2 Stokjes kipsaté, veg. schnitzel, satésaus, wortelen, Indische boontjes, aardappelpuree, witte rijst, Hollandaise saus, seroedeng, geb. kippensoep, held. aspergesoep, veg. geb. crèmesoep, veg. held. aspergesoep Wijzigingen voorbehouden. Maaltijden zijn verkrijgbaar van uur tot uur en van uur tot 19.00uur. In weekenden en op feestdagen van uur tot uur. In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. De prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via Bedankt Iedereen die heeft meegewerkt aan mijn afscheid bij VUmc, meegewerkt aan de Carla-krant en de film, de organisatoren van de sfeervolle receptie en de collega s die hebben bijgedragen aan de aanschaf van mijn fiets! Enorm bedankt! Een zee van bloemen en wijn en alle andere blijken van waardering het was in één woord geweldig. Ik heb er enorm van genoten en zal het nooit vergeten! Carla van Haaften Last Minute Kandidaatstellings Borrel OR Wanneer: Donderdag 24 april 2008 van tot Waar: Het Plein - Lounge Personeelsrestaurant. Wie: Iedere werknemer. Komt allen. Stel je nu kandidaat voor de ondernemingsraad! (zie verder de intranetsite van de OR onder nieuws) Amstel Academie Het aanbod bedrijfsopleidingen voorjaar 2008 van de Amstel Academie staat op internet. link Bedrijfsopleidingen De Amstel Academie biedt inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen?! Kijk snel hieronder en schrijf nu in! Computertrainingen - Outlook 2003 agendabeheer: afspraken en vergaderingen op 3 april Na de training bent u in staat in Outlook afspraken te registreren, te veranderen en te verwijderen. U kunt vergaderingen beleggen en zo nodig wijzigingen aanbrengen én u kunt reageren op uitnodigingen. - Word 2003: werken met grotere documenten en samenwerken aan documenten op 8 april. Vraagt u zich af hoe u verschillende hoofdstukken, verschillende voetteksten en een inhoudsopgave of een index maakt? Deze en veel meer vragen worden tijdens deze training beantwoord! - Excel 2003 basis op 17 april U wilt kunnen lezen en schrijven met Excel. U wilt bijvoorbeeld overzichten maken en berekeningen uitvoeren. Dan is dit DE training voor u! - Morello van Mediasurface t.b.v. inter- en intranet op 24 april U beheert een site op VUmc inter- of intranet of u gaat dat doen. Na de training kunt u uw oude site omzetten of een nieuwe site maken. Aan de ORde; onderwerpen waar de OR zich mee bezighoudt: Algemeen Marktwerking in de zorg (DBC s & maatstafconcurrentie) Voorbereiding OR verkiezing 2008 LIFT Adviesaanvragen reorganisatie inwendige geneeskunde/endocrinologie shared services notitie onderzoeksbeleid beleidskader hooglerarenbeleid Instemmingsaanvragen Onderwijs en examenreglementvu-compas, C Opstarten dienstenvmdvirologische en moleculaire diagnostiek. Advies geven over: reorganisatie van de financiële administratie PBH Plan bureau Huisvesting en FB; Facilitair Bedrijf. De OR heeft positief advies gegeven in dezen. Pilot mediation. De ondernemingsraad vindt het een goed initiatief, maar is wel benieuwd naar de kosten op jaarbasis. Voorgenomen benoeming manager bedrijfsvoering divisie I. De ondernemingsraad vindt de voorgedragen kandidaat zeer geschikt en geeft positief advies over deze voorgenomen benoeming. Reorganisatie BMZ; Bureau Medische Zaken. De ondernemingsraad staat achter het idee om de patiëntenzorg te ondersteunen vanuit een horizontale invulling door het op richten van het Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg (IOP). Vooral het verbeteren van de communicatie met de ziektekostenverzekeraars, het creëren van een betere samenhang en coördinatie tussen kwaliteitsprojecten/zorgpaden en het ontwikkelen van een centraal samenhangend patiëntenzorgbeleid wordt door de ondernemingsraad als een goede ontwikkeling gezien. De OR vraagt aandacht voor de aansturing van de zorgmanagers en integratie van werkplek om samenhang te bevorderen tussen de activiteiten van het huidige BMZ en het kwaliteitsbureau. De nieuwe positionering is een goede ontwikkeling maar vraagt zich wel af of kwaliteit niet te ver van het bed af komt te staan. De ondernemingsraad heeft positieve advies gegeven onder de voorwaarde dat er op basis van deze reorganisatie geen gedwongen ontslagen plaats zullen vinden. Instemming geven aan: Jong volwassenen polikliniek van de afdeling Revalidatie. De raad heeft zijn instemming gegeven aan het verschuiven van werktijden, alleen voor de activiteiten die vallen onder de jong volwassenenpolikliniek en alleen voor een beperkt aantal medewerkers die voor deze activiteit worden ingezet. Voornemen wijziging diensten Centrale Sterilisatie Afdeling; CSA. De OR heeft instemming gegeven voor de uitbreiding van de voorgenomen diensten waarbij tevens toestemming wordt gegeven voor een uitloop van de late diensten tot uur, indien dat later nodig blijkt te zijn. Het gaat hierbij om een periode van vier jaar of zoveel eerder, afhankelijk van de oplevering van de OK op de tweede en de zesde verdieping. Verloskundeacademie De ondernemingsraad geeft positief advies over de voorgenomen samenwerkingvumc, Hogeschool InHolland en de kweekschool voor vroedvrouwen Amsterdam en Groningen. Dagelijks bestuur OR; Inge Schadee-Eestermans (voorzitter), Andy Higgs, Willy Arjaans, Benno vantol (vicevoorzitter), René van Andel (ambtelijk secretaris) Inlichtingen Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43878, Gezelschap SeniorenVU Wij - oud-collega svu envumc stellen het bijzonder op prijs u te ontmoeten op 1 april 2008, om uur. Lezing over Veiligheid ziekenhuis en universiteitsgebouwen door de heer J. Klous in A-311 in faculteitsgebouw, op 6 mei 2008 om uur Viering 25 jarig jubileum van ons Gezelschap in het Auditorium, hoofdgebouw. Informatie over ons Gezelschap: (020) Amstel Academie De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam telefoon (020) Bedrijfsopleidingen Shabnam Ramsaroep telefoon (020) Bij- en nascholingen Shabnam Ramsaroep telefoon (020) Verpleegkundige vervolgopleidingen telefoon (020) Paramedische opleidingen telefoon (020) Excel 2003: vragen staat vrij 15 mei U werkt regelmatig met Excel en u hebt een aantal specifieke vragen. Schrijf u in en u krijgt alle antwoorden! Open aanbodvumc In goed overleg met de Unit Human Resource Management van de stafdienst P&O is een aantal trainingen ontwikkeld dat direct aansluit bij het beleid vanvumc, vanuit de visie dat de werkgever faciliterend is in de ontwikkeling van goed medewerkerschap en goed leiderschap. Deze trainingen worden door P&O betaald. Medewerkerschap - Collegiale opvang na een schokkende gebeurtenis op 9 april Voor medewerkers die in het kader van het programma collegiale opvang de rol van collegiale opvanger voor de afdeling op zich nemen. - Assertief optreden op 6 mei Na de training voelt u zich minder afhankelijk van anderen. U leert om te gaan met problemen en tegenslagen en patronen te herkennen in de dingen die u doet of juist nalaat. U kunt beter bepalen waar u iets aan kunt doen en wat buiten uw invloedsfeer ligt. VUmc-Huisartsendag Twee handen op één buik Op vrijdag 18 april is devumc-huisartsendag in de Amstelzaal van tot uur. Dit jaar staat deze dag in het teken van buikklachten. Bijna elke dag ziet een huisarts wel een patiënt, jong of oud, met buikklachten die acuut ontstaan zijn of, vaker, chronisch verlopend. De diagnostiek is vaak puzzelwerk. Daarom besteden de sprekers daar veel aandacht aan. De docenten zijn experts van de afdeling huisartsgeneeskunde en van vier andere grote afdelingen vanvumc. In het kader van de dagelijkse patiëntenzorg of rond het onderwijs aan medisch studenten en huisartsen in opleiding of het wetenschappelijk onderzoek heeft u hen wellicht al eerder ontmoet. Deelname aan de Huisartsendag biedt u ook de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe collega s en anderen weer eens te ontmoeten. Om de intercollegiale ontmoeting tussen huisartsen en specialisten te stimuleren, nodigt de raad van bestuur van VU medisch centrum u van harte uit voor het aansluitende buffet. Het inschrijfgeld voor huisartsen bedraagt 125,-. Voor HAIO s bedraagt het inschrijfgeld 50,-. Dit is inclusief administratiekosten en restauratieve voorzieningen. U kunt zich online inschrijven door op via agenda door te clicken naarvumc-huisartsendag. Betaling is mogelijk met ideal, eenmalige incasso, Mastercard envisa. Desgewenst kunt u een factuur of een betalingsbewijs opvragen bij U kunt via dit adres ook een digitaal inschrijfformulier aanvragen. Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, Jitta Reddingius & Ingrid van devegte, telefoon: (020) , website: Vrijwilliger Special Olympics gezocht Op 6,7 en 8 juni 2008 vinden in Amsterdam voor de zesde keer in Nederland het nationaal Special Olympics evenement plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een groots sportfeest te worden voor 1700 mensen met een verstandelijke handicap. Voor dit evenement zijn wij opzoek naar een aantal vrijwillige verpleegkundige die ons willen assisteren op verschillende sportlocaties in Amsterdam. De werkzaamheden zullen primair gericht zijn op het eerste hulp verlenen bij letsel. Er zal op elke locatie een EHBO post worden bemand door ervaren medewerkers. En als uitbreiding hierop zoeken wij nog een aantal verpleegkundige die hierbij willen assisteren. Het gehele evenement zal onder supervisie staan van evenementenarts die specifiek bekend is met de doelgroep Voor meer informatie kunt u kijken op of contact opnemen met HansWessels, coördinator hulpverlening, of telefoon: Plastic hoezen 23-rings plastic hoezen zijn af te halen bij het CMA voor gebruik op het werk. Meer informatie: (020) Inhoudingen NS abonnementen Als gevolg van grote interne problemen bij de NS, is het de NS nog niet gelukt om de tariefswijziging per abonnementhouder/5-retourkaartgebruiker aanvu medisch centrum te melden. Hierdoor is het voorvu medisch centrum niet mogelijk om het maandelijkse in te houden bedrag gebaseerd op het nieuwe tarief in te houden op het maandsalaris van maart. De Nederlandse Spoorwegen heeft laten weten hoogstwaarschijnlijk eind maart de per 1 maart 2008 ingaande nieuwe tarieven per abonnementhouder/5-retourkaartgebruiker aanvu medisch centrum door te kunnen geven. Om foutieve inhoudingen en latere correcties te voorkomen is besloten om in de maand maart helemaal geen NS inhouding op het maandsalaris te doen plaatsvinden. Dit heeft overigens wel tot gevolg dat er in de maand april een dubbele inhouding van het maandbedrag volgens het nieuwe tarief plaatsvindt. Leiderschap - Coachen op competentieontwikkeling op 20 mei Voor leidinggevenden die op hun afdeling gestart zijn met de implementatie van Werken met competenties en die de coachingsvaardigheden die zij daarbij nodig hebben, willen ontwikkelen. Persoonlijke effectiviteit - Workshops voor medewerkers: Persoonlijk leiderschap Elke workshop is een intensieve verdieping van de competentie en bevat oefeningen en opdrachten gericht op bewustwording, vaardigheden en verdere ontwikkeling in de praktijk. De workshops duren één ochtend en worden afgesloten met een gezamenlijke lunch. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Luisteren 6 juni 2. Empathie 20 mei 3. Helend vermogen 10 juni 4. Commitment aan groei van medewerkers 26 mei 5. Bouwen aan gemeenschap 19 juni 6. Bewustzijn1 4 mei 7. Overtuigingskracht 17 juni 8. Conceptualiseren 13 juni 9. Vooruitzien 22 mei 10. Rentmeesterschap 20 juni Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shabnam Ramsaroep, Wisia Schaefer en Marjolein van Nieuwenhoven. Zij staan u graag te woord! Tel Tra ce r 28 maar t 2008

7 Eerste promovendus NWO-Mozaïekbeurs uit VUmc Mariet Buddingh Zelf maakt promovendus Tji Joong Gan altijd de vergelijking met slagerijen om aan buitenstaanders uit te leggen welke waarde een NWObeurs heeft in de wetenschappelijke wereld. Je kunt vlees kopen bij de kiloknaller, of bij een keurslager. Mijn proefschrift is voorzien van het keurslagerstempel. NWO staat dus voor kwaliteit. Op 27 maart promoveert Gan op zijn onderzoek naar de hartfunctie bij patiënten met pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen). Gan is de eerste onderzoeker die promoveert met een nwo-beurs Mozaïek. Deze beurs werd in 2004 in het leven geroepen om de doorstroom van talentvolle promovendi uit minderheidsgroepen te bevorderen. 21 afgestudeerde onderzoekers in spe, van verschillende studierichtingen, ontvingen indertijd de beurs uit handen van Maria van der Hoeven, de toenmalige minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Om eerlijk te zijn is mijn aanmelding voor een Mozaïekbeurs begonnen als een grapje. Gan vertelt hoe hij, als geboren Amsterdammer met Indonesische ouders, zichzelf nooit als lid van een minderheidsgroepering heeft beschouwd. Ik was al van plan Behandelkamers longgeneeskunde verbouwd Tji Joong Gan: De Mozaïekbeurs betekent niet alleen dat het onderzoek is verricht door een allochtoon, maar ook dat het van hoogwaardige kwaliteit is. om onderzoek te gaan doen op de afdeling longziekten. Toen professor Postmus hoorde van de mogelijkheid die nwo bood, bedachten we dat ik, gezien het geboorteland van mijn ouders, aan de criteria voldeed. Voor mij en de afdeling maakte het geld dat ter beschikking werd gesteld, de hele heisa die komt kijken bij het opzetten en uitvoeren van een promotieonderzoek makkelijker. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet denk dat de dingen anders waren gelopen zonder deze beurs. Zelf voorstel schrijven Gan wil echter niet de indruk wekken dat de beurs geen waarde voor hem heeft gehad. Hij refereert aan het eerder genoemde keurmerk. Sowieso werden er door nwo strengere eisen gesteld aan het onderzoek. De Mozaïekbeurs betekent dus niet alleen dat het onderzoek is verricht door een allochtoon, maar ook dat het van hoogwaardige kwaliteit is. Zo moesten wij met enige begeleiding in de vorm van workshops ons onderzoeksvoorstel zelf schrijven. Van de 191 aanmeldingen kregen 41 toekomstige onderzoekers een uitnodiging voor een serie van drie workshops. Uiteindelijk bleef Gan met twintig anderen over. Ieder van hen kreeg euro om te besteden aan het promotieonderzoek. Naast de financiële impuls bood nwo ook het een en ander aan extra begeleiding. In de fase vóór het toekennen van de beurzen was die begeleiding erg intensief. Daarna werd er jaarlijks een evaluatieve terugkomdag georganiseerd. We ontmoetten elkaar, en er was bijvoorbeeld iedere keer een interessante presentatie van een écht goede spreker. Ook kon je, als er problemen waren, altijd bij een begeleider van nwo terecht. Gan is zoals het nwo met Mozaïek nastreeft gewonnen voor het wetenschappelijk onderzoek. Aan het einde van dit jaar rond ik mijn co-schappen af, ik promoveer volgende week en hoop in 2009 aan de opleiding tot longarts te beginnen. Ik hoop op een gegeven moment zelf promovendi te kunnen begeleiden, om langzaamaan meer in het onderzoek te kunnen doen. Nadenkend over de toekomst zie ik mijzelf werken in een academische omgeving. In de wereld van de longziekten is voor mij nog zoveel interessants te ontdekken. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Na tien jaar waren we ook wel toe aan een renovatie. Onze ruimtes waren echt uitgewoond. Omdat de naastliggende PET-afdeling werd uitgebreid is onze afdeling nu ook meegenomen. Aan het woord is Anco Boonstra, longarts. Het functieonderzoek en de behandelkamer (waar bronchoscopiën worden gedaan, red) lagen altijd al bij elkaar, maar nu doen we hier ook het longfunctieonderzoek bij kinderen in plaats van op de polikliniek. Dat werkt veel efficiënter, want nu is voor iedereen duidelijk waar de testen plaatsvinden omdat de gehele longfunctie afdeling zich op één locatie bevindt. Onze werkruimtes zijn verbeterd waardoor er extra onderzoek zoals een hart-echo kan worden verricht tijdens inspanning. Hierdoor zijn onze onderzoeksmogelijkheden uitgebreid. Voorheen keek alleen de cardioloog naar de hartfunctie tijdens inspanning. Wij kunnen nu geïntegreerd de hart- en longfunctie tijdens inspanning bekijken. Ook de behandelkamer is er enorm op vooruitgegaan. Hoofd longfunctie Herman Groepenhoff is het ermee eens: De afdeling is veel patiëntvriendelijker geworden. De behandelkamers zijn groter geworden, we hebben een mooie uitslaapkamer, de toiletten zijn aangepast aan rolstoelgebruikers en we hebben een balie. Van te voren bedenk je alles, maar het is maar de vraag of het in de praktijk ook werkt, en dat blijkt zo te zijn. We hebben voorlopig niets meer te wensen. Zelfs de ellende van stofoverlast zijn we al lang weer vergeten. Helaas heeft de afdeling nog wel te maken met wateroverlast als gevolg van de verbouwing van de ok s op de zesde etage. We nemen het voor lief. Maar we hebben de officiële opening van onze afdeling om die reden wel uitgesteld tot september. FOTO : RONALD VAN WIEREN De afdeling is veel patiëntvriendelijker geworden. Scholieren lopen mee met specialisten Dinsdag 18 maart was een spannende dag voor 35 VWO-scholieren. Met Meet the doctor! maakten zij in VU medisch centrum kennis met de dagelijkse werkzaamheden van artsen, verpleegkundigen en geneeskundestudenten. Erik Herdes, gespecialiseerd senior MDL-verpleegkundige, kreeg vier dames onder zijn hoede: Ik heb ze onder andere de apparatuur gedemonstreerd die we gebruiken om een scopie uit te voeren. Ze waren reuze enthousiast. Dat ze ook nog een patiënt mochten interviewen, vonden ze helemaal prachtig. Op 1 april komen er nog eens 35 VWO ers langs. CA Inzendtermijn sluit op 11 april Vrouwen VU hulp verpleegkundeprijs Verpleegkundigen van VUmc kunnen tot 11 april voorstellen indienen om mee te dingen naar de Vrouwen VU Hulp Verpleegkunde Prijs De organisatie hoopt het succes van vorig jaar te overtreffen. Niet alleen was in 2007 het aantal inzendingen groot, maar het winnende voorstel van vorig jaar, Kleur Bekennen van Gerdiene van Rinsum, heeft zowel intern als extern volop in de belangstelling gestaan. De prijs wordt op 13 mei tijdens de jaarvergadering van de var uitgereikt en wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrouwen VU Hulp. De Verpleegkunde Prijs is dé gelegenheid om te pronken met een (zorg)vernieuwend project van de afdeling, dat gericht is op zowel de verpleegkundige als de patiënt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van euro, naar eigen inzicht van de zorgeenheid te verdelen Criteria projectvoorstel De doelstelling van het project is gericht op verpleegkundige zorg, gekoppeld aan patiëntgerichtheid. Het project loopt nog of kan gestart worden binnen twee maanden. Het project is afgebakend en neemt maximaal twaalf maanden in beslag. Het project wordt in samenwerking met het werkplekmanagement ingediend. Het project is overdraagbaar aan andere zorgeenheden, in vorm of inhoud. Er is een communicatieplan. De begroting wordt vermeld. De tijdsplanning wordt vermeld. Enig vereist meetmoment: hoe wordt de patiënttevredenheid over de voorgestelde verbetering gemeten? over een patiëntgericht doel, én een attentie voor de deelnemers aan het project, én 0,1 fte gedurende een heel jaar. Ook dit jaar moet het om een op de patiënt gericht onderwerp gaan. Elke zorgeenheid mag meer dan één project(voorstel) indienen. Om de drempel voor indienen zo laag mogelijk te maken is een format beschikbaar waarop het voorstel ingevuld kan worden. Voorbeelden van ingediende projecten uit vorige jaren zijn onder andere een voorlichtingsfilm voor patiënten op de ic, een triage-instrument voor hematologiepatiënten, digitale decubitus registratie en diabeteszorg op de verloskunde. Lever het project uiterlijk op vrijdag 11 april 2008 in! Voor een format kunt u terecht bij het hoofd van de zorgeenheid of bij Hannie Verkaik-Porton, secretaresse clusterbureau IV, tst , Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 7

8 Agenda De rubriek agenda staat ook op de startpagina van intranet. De eerste plaatsing intracer wordt gemarkeerd met een *. Promoties vrijdag 28 maart aula, uur, N. Laurens Angiogenesis in a fibrinous matrix promotor: prof.dr. V.W.M. van Hinsbergh copromotor: dr. P. Koolwijk vrijdag 28 maart aula, uur, E.J.M. Bierman Anxiety, Depression and Cognition in Later Life promotoren: prof.dr. A.T.F. Beekman, prof.dr. C. Jonker copromotor: dr. H.C. Comijs *vrijdag 11 april aula, uur, A.S. Singh Effectiveness of a School-Based Weight Gain Prevention Programme: DOiT promotoren: prof.dr. W. van Mechelen, prof.dr.ir. J. Brug copromotor: dr. M.J.M. Chin A Paw *vrijdag 11 april aula, uur, R.L.C. Vogels Cognitive Impairment in Heart Failure. Cardiovascular Correlates of the Cognitive Profile in Relation to Brain Magnetic Resonance Imaginging Abnormalities in Patients with Heart Failure promotor: prof.dr. Ph. Scheltens copromotor: dr. H.C. Weinstein *vrijdag 11 april aula, Over de Huisartsengeneeskunde door: pr.dr. H.E. van der Horst *woensdag 16 april auditorium, uur, B.B.J. Hermsen Risk Profile of Women at Hereditary High Risk for Breast and Ovarian Cancer. Predictive Markers and Preventive Measures promotoren: prof.dr. R.H.M. Verheijen, prof.dr. P. Kenemans, copromotor: dr. S.C.T. von Mensdorff-Pouilly *vrijdag 18 april auditorium, uur, H.L. Van Exploring Predictive Factors in Depression Treatment. The Role of Patient Characteristics and Psychodynamics Diagnosis promotor: prof.dr. J.J.M. Dekker, copromotor: dr. R.A. Schroevers *vrijdag 18 april aula, uur, P.C.A.M. Bakker The Quality of Cardiotocography in Obstetric Practice promotor: prof.dr. H.P. van Heijn *vrijdag 18 april aula, uur, E. Licht- Strunk The Prognosis of Late-Life Depression in General Practice promotoren: prof.dr. M.de Haan, prof.dr. A.T.F. Beekman, copromotor: dr. H.W.J. van Marwijk Symposia en cursussen dinsdag 1 april Amstelzaal, tot uur, studentenforum eerstejaars geneeskunde Tijdens dit forum zullen verschillende zaken betreffende onderwijs besproken worden. Dit geeft een overzicht van zaken die onder eerstejaars studenten leven. Daarnaast krijgen opleiders en beleidsmakers de gelegenheid om direct en adequaat te reageren op zaken die door studenten aangekaart worden. Mensen kunnen mij mailen met vragen: Tel: *vrijdag 4 april Symposium Actualiteiten JGZ Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. M. Rutten, vrijdag 11 april medische faculteit, collegezaal FG uur De weerbarstige relatie tussen theorie en praktijk van Henriëtte van der Horst. Deelname is gratis, aanmeldingen via Verdere informatie: VUmc, secretariaat huisartsgeneeskunde, BS7 D-534, telefoon (020) *zondag 13 - woensdag 16 april Congres ICPAPH Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, dhr. R. van Veen, *donderdag 17 - vrijdag 18 april Teach the teacher Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, vrijdag 18 april Amstelzaal, tot uur, VUmc-Huisartsendag Twee handen op één buik Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, Jitta Reddingius & Ingrid van devegte, telefoon: (020) , e- mail: website: Onderzoek naar kinderkanker: Veel bereikt, maar nog altijd hard nodig VONK VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker bestaat dit jaar twintig jaar; de afdeling kinderoncologie zelfs veertig jaar. Gert-Jan Kaspers, hoogleraar kinderoncologie, geeft leiding aan VONK. Zelf is hij al sinds 1981 aan VUmc verbonden. Toen nog als student en sinds 1989 als artsonderzoeker. Ellen Kleverlaan vonk staat eigenlijk voor twee zaken, vertelt Kaspers. Het is de verzamelnaam voor al ons onderzoek op het gebied van kinderkanker. Het is daarnaast de merknaam die we hanteren om fondsen voor ons onderzoek te werven. Onderzoek dat nog altijd hard nodig is, vertelt Kaspers. Door onderzoek is er de laatste veertig jaar al veel in de kinderoncologie bereikt. In 1968 was de kans op genezing van kinderen met kanker minder dan tien procent. Nu is dat meer dan zeventig procent. Die vooruitgang is geboekt door een combinatie van verschillende ontwikkelingen. We hebben geleerd nauwgezet te werken volgens een bepaald protocol. We weten daardoor nu goed hoe verschillende medicijnen werken, welke doses nodig zijn en hoe zij het beste in combinatie kunnen worden gebruikt. En we hebben uitstekende ondersteunende zorg. Er is nu ook veel beter bekend VONK doet onderzoek naar leukemie, hersentumoren en tumoren van het netvlies bij kinderen. Een van de uitdagingen is het ontwikkelen van behandelingen die kankercellen aanpakken, terwijl de gezonde cellen intact worden gelaten. S a m e nwe rk i n g V U m c S B G VUmc en fusiepartner Stichting Buitenamstel Geestgronden (SBG) werken hard aan de oprichting van een centrum voor geïntegreerde ouderenzorg, het COGA (Centrum voor OuderenGeneeskunde Amsterdam). Het centrum moet op 1 september dit jaar van start gaan. Huisartsen popelen om hun patiënten te kunnen doorsturen, vertelt internist Sven Danner, samen met internist-geriater Oscar de Vries één van de initiatiefnemers van het centrum. De noodzaak is ook groot, want bij heel veel ouderen is sprake van zogenoemde co-morbiditeit. Ze hebben verschillende aandoeningen tegelijk, vaak zowel op lichamelijk als op psychisch gebied. Voor de huisarts is het in zulke gevallen heel moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is en zijn patiënten goed te verwijzen. Het coga gaat multispecialistisch werken. Specialisten op het gebied van ouderengeneeskunde (vanuit interne geneeskunde), ouderenpsychiatrie (vanuit psychiatrie sbg) en Alzheimer/dementie (vanuit neurologie) bieden geïntegreerde zorg. Die integratie moet ook tot uiting komen in de organisatie FOTO S: PETER S. HAGEMAN Dominique, één van de patiëntjes van de afdeling kinderoncologie, bezoekt het vingerpriklab met haar moeder. wat juist niet goed werkt. Vroeger werd veel van bepaalde medicijnen voorgeschreven omdat we wisten dat ze effectief waren, maar vervolgens bleek die grote hoeveelheid veel ernstige bijwerkingen op latere leeftijd te geven, zoals hartschade. Gert-Jan Kaspers: Door onderzoek is er de laatste veertig jaar al veel vooruitgang geboekt in de kinderoncologie. In 1968 was de kans op genezing van kinderen met kanker minder dan tien procent. Nu is dat meer dan zeventig procent. van het coga. Het is de bedoeling dat patiënten binnen één dag worden gezien en onderzocht ( s ochtends), door alle drie specialisten worden besproken (tussen de middag), waarna s middags eventueel nog aanvullend onderzoek kan plaatsvinden. coga kan dan nog dezelfde dag een voorlopige multidisciplinaire diagnose aan de huisarts terugrapporteren. Na de eventuele medische en/of psychiatrische behandeling in VUmc, kan de patiënt zonodig een indicatie krijgen voor een somatisch of geriatrisch verpleeghuis. Kleine wereld vonk doet onderzoek op drie terreinen: Leukemie, hersentumoren en tumoren van het netvlies (retinoblastoom), in samenwerking met veel andere afdelingen. Onderzoek dat gemakkelijk is te vertalen naar de patiënt, ofwel translationeel onderzoek, heeft de voorkeur van professor Kaspers en zijn collega s. Een van de uitdagingen waar zij voor staan is het ontwikkelen van behandelingen die kankercellen aanpakken, terwijl de gezonde cellen intact worden gelaten. Kinderkanker is een relatief kleine wereld, zegt hij. Er zijn daarom al lang geleden sterke samenwerkingsverbanden ontstaan. Wereldwijd, maar ook in Nederland. Zowel nationaal als internationaal worden successen geboekt door goed onderzoek. vonk wil daarom meer onderzoek mogelijk maken door aanschaf van apparatuur en dure materialen, maar ook door het financieren van nieuw onderzoek naar de karakterisatie van kankercellen. Kaspers: Daardoor is beter te voorspellen welke medicijnen helpen, en komen we dichter bij ons doel: meer kinderen van kanker genezen met minder bijwerkingen. Nieuwe opzet ouderenzorg gewenst Marianne Meijerink 600 patiënten Het coga is het eerste concrete uitvloeisel van de voorgenomen fusie tussen VUmc en sbg. De gezondheidsproblematiek van ouderen toont aan hoe belangrijk het is dat de psychiatrie weer een vaste plek krijgt binnen de geneeskunde. Juist onder ouderen komt co-morbiditeit veel voor. En als gevolg van de vergrijzing wordt die groep steeds groter. Reden voor vws om de umc s via Zonmw de middelen te verstrekken om regionale geriatrische netwerken te ontwikkelen en ondersteunend onderzoek uit te voeren. Danner: Onze initiatieven vallen daar heel mooi mee samen, dus dat komt goed uit. We zijn nog op zoek naar ruimte, altijd een lastig punt binnen VUmc, maar we zouden bij wijze van spreken zo aan de slag kunnen. Bovendien hebben we een grote doelgroep, want de stadsdelen in de omgeving van VUmc, met name Amstelveen en Zuideramstel, zijn verhoudingsgewijs veel grijzer dan andere delen van de stad. Ik verwacht dan ook dat we zeker zo n 600 patiënten per jaar zullen gaan zien. 8 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

9 Baukelien van Triest naar AVL Als de melding terechtkomt waar het fout ging, wordt daar de oplossing gezocht VUmc-ers in het nieuws Baukelien van Triest maakt per 1 mei de overstap naar het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Als radiotherapeut heeft zij daar meer mogelijkheden. Bij VUmc was Van Triest voorzitter van de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg commissie (MIP). Een belangrijke taak. Ellen Kleverlaan Onderzoek is heel belangrijk bij kanker, vertelt Van Triest. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt vooral meer uitdaging in de vroeg-klinische studies. Door het toevoegen van bepaalde medicijnen aan de radiotherapie willen we het effect van de therapie verbeteren. Ook hopen we te kunnen voorspellen bij welke patiënten zo n therapie aanslaat, maar ook bij welke niet, wat zeker zo belangrijk is. Mijn onderzoek richt zich op patiënten met prostaatkanker. Omdat het Antoni van Leeuwenhoek meer van zulke patiënten heeft, kunnen we op relatief korte termijn resultaten boeken. Van Triest heeft er zin in, maar kijkt ook terug op een heel vruchtbare tijd bij VUmc. Van Triest deed haar studie aan de VU, maakte een uitstapje naar Nijmegen voor de opleiding tot radiotherapeut en werkte vervolgens vijf jaar in VUmc. Ver van mijn bed-show Een belangrijke taak had Van Triest als voorzitter van de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg commissie (mip). Binnen VUmc opgestart voor alle mogelijke meldingen in de patiëntenzorg omdat het een wettelijke verplichting is. In eerste instantie betrof het alle medische meldingen, daardoor bleef het voor veel mensen allemaal een beetje een ver van mijn bed-show, vertelt Van Triest. We zijn toen het melden van incidenten decentraler op de afdelingen gaan beleggen. Als er nu een incident is, dan is er op de meeste afdelingen een commissie waar dat gemeld kan worden. Dat is effectiever omdat de situatie op de afdeling bekend is. Of het nou met een patiënt tijdens het behandelproces niet goed is gegaan, of dat er iets organisatorisch niet goed is gelopen zoals een afspraak die niet doorging; omdat de melding terecht komt waar het fout ging, wordt ook daar de oplossing gezocht. Iedere afdeling bepaalt zelf hoe dat in zijn werk gaat, maar er zijn wel voorwaarden, zoals het multidisciplinaire karakter van de meldingencommissie. Van Triest: Een incident dient door verpleegkundigen, artsen, arts-assistenten en administratief medewerkers te worden bekeken. Breder kijken Een belangrijke taak blijft evenwel weggelegd voor een centrale meldingencommissie, de mip-cie dus. Want de vraag blijft natuurlijk of een op een afdeling gesignaleerde melding gaat over een breder, in de basis van het systeem gelegen probleem, dat afdelingsoverstijgend is. Met andere woorden: hoe kunnen de decentrale meldingen ook op een centraal niveau verzameld en geanalyseerd worden opdat ook andere afdelingen ervan kunnen profiteren? Van Triest: Het analyseren van de meldingen is inderdaad een taak die we nog gestructureerder kunnen inbedden. Daarnaast is het belangrijk om breder te kijken dan die ene afdeling. Incidenten met patiëntenidentificatie of incidenten door algemene ict-problemen zijn van belang voor het hele ziekenhuis en moeten door de mip worden aangepakt. Van Triest ziet dit als een belangrijk aandachtpunt in het veiligheidsmanagementsysteem. Naast deze retrospectieve manier van incidenten melden, gaat dit systeem ook uit van een prospectieve noodzaak om de meldingen te verzamelen. Dus voorafgaand aan het in gebruik nemen van apparatuur en dergelijke. Alle afspraken, protocollen, gebruiksaanwijzingen; zij dienen allemaal aan een prospectieve analyse op mogelijke incidenten te worden onderworpen. Op orde De Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) wil geen wet die de melder van een incident beschermd. Van Triest vindt dat jammer: Het geeft een onplezierig gevoel. Het kan ertoe Baukelien van Triest: Een centrále meldingencommissie blijft van belang leiden dat het aantal meldingen omlaag gaat, omdat melders zich niet veilig genoeg voelen om een incident te melden. Van Triest verhaalt van twee casussen waarover zowel de igz als de rechtbank zich bogen: In beide gevallen bleek het patiëntendossier niet op orde, dat was de grondslag voor nader onderzoek door de rechter. Je dient je patiëntendossiers op orde te hebben en dat kun je op de eigen afdeling prima met een steekproef nagaan. Gevaar voor openbaarmaking is er eigenlijk niet als je volgens de professionele standaard hebt gehandeld. Want dan heeft de igz geen reden om de melding op te vragen. Voorlichtingscentrum voor patiënten met kanker bijna klaar Op de eerste etage van de polikliniek verrijst momenteel een voorlichtingscentrum voor alle poliklinische en klinische oncologische patiënten binnen VUmc. De wanden staan er al, de vloer moet nog gelegd worden. Naar verwachting zal het in april zijn deuren openen. Het voorlichtingscentrum is een krachtenbundeling op het gebied van informatievoorziening en psychosociale begeleiding van de kankerpatiënten van VUmc. En het gaat om veel mensen: niet minder dan 28 afdelingen zijn betrokken bij oncologische zorg en onderzoek. Bijna een kwart van alle opnamen betreft oncologische patiënten. Vanuit het centrum vangen gastvrouwen patiënten op die voor de eerste keer een bezoek brengen aan de polikliniek. Ook kunnen patiënten en hun naasten er terecht met vragen over de ziekte en de behandelmogelijkheden. Bovendien kunnen ze informatie krijgen over zaken als hulpmiddelen, psychosociale begeleiding, vakantiemogelijkheden en patiëntenverenigingen. CA Stress speelt een hoofdrol bij het ontstaan van een depressie. Vaak ontstaat die daarom na een ingrijpende gebeurtenis als een sterfgeval of scheiding. Opmerkelijk genoeg is nog ontzettend weinig over de precieze mechanismen bekend. Zeker als je nagaat wat de kosten voor de maatschappij zijn. Brenda Penninx, hoogleraar epidemiologie van psychiatrische aandoeningen en wetenschappelijk directeur van het nesdaonderzoek (Nederlandse Studie naar Depressie en Angst). Intermediair 12 maart. Met behulp van een bepaalde techniek leren zij lucht in te slikken, deze in hun mond te houden en omhoog te persen. Aroma van koffie wordt hier bijvoorbeeld voor gebruikt. Zolang de geur maar hoog boven bij het neusslijmvlies, tussen de ogen, terechtkomt. Rico Rinkel, kno-arts over een nieuwe behandeling voor patiënten die niet door hun neus kunnen ademen, bewijst dat ook bij uitademing geroken kan worden. 18 maart nrc handelsblad. De overheid wil beweging bij kinderen stimuleren omdat er allerlei gezondheidsproblemen zijn. Daarom is het gek de gymnastieklessen de deur uit te doen. Dat snap ik niet. Willem van Mechelen, hoogleraar sociale geneeskunde, over het uitvallen van lessen lichamelijke oefening in het basisonderwijs. Netwerk, 19 maart. In principe geven we een pasgeborene van 23 weken geen intensieve ondersteuning als onmiddellijk blijkt dat de longen nog niet ontwikkeld zijn. Maar soms wordt zo n kleintje toch roze en gaat het na enkele minuten huilen - een goed teken. Dat duidt er op dat de longetjes rijper zijn dan gedacht en gaan we proberen dat kindje zo goed mogelijke zorg te geven. Neonatoloog Harry Lafeber naar aanleiding van het debat in de tweede kamer over de termijn voor abortussen. nrc.next 19 maart. Mensen denken steeds meer dat je een kind kiest en neemt. Dat alles maakbaar is. Maar heb je wel over de consequenties nagedacht? Emotioneel, maar ook sociaal en juridisch. Daarom doen wij in VUmc alleen hoogtechnologisch draagmoederschap, waarbij het kindje genetisch van de wensouders is. Psycholoog Anne Breways, over de vraag of draagmoederschap eigenlijk wel kan. Hof van Joosten, vara, 23 maart. Je kunt veel uit bloed meten, het is een prachtige vloeistof. Maar je kunt niet in bloed meten wat er in je vetweefsel gebeurt. Net als je niet je intelligentie in je bloed kunt meten en ook niet wat er zich in je vetweefsel aan oxidatieve stress bevindt. Hematoloog Peter Huijgens in reactie op een filmpje over een medische cosmetische praktijk die pretendeert oxidatieve stress in bloed te meten en hiervoor voedingssuplementen voorschrijft. Radar, Tros, 24 maart. Als blijkt dat magnetische stimulering van de voorhoofdskwab, dus van het denkvermogen, inderdaad leidt tot afremming van activiteit in het hersengebied voor emotie, kan dat op termijn bijdragen aan nieuwe behandelvormen van dwangneurosen en andere psychiatrische stoornissen. Psychiater Odile van den Heuvel over haar onderzoek naar dwangneurosen in vpro Noorderlicht, radio I, 25 maart. Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 9

10 jubileren Koffiepauze, een overleg, een afscheidsborrel of een verjaardagsfeestje. Er zijn veel momenten om als collega s ff bij elkaar te komen. Tracer legt ze vast. Aan de muur Wat hebben VUmc medewerkers op hun werkplek aan de muur hangen? Waarom hebben zij voor dat schilderij of die foto gekozen? En heeft het een speciale betekenis? datum en tijdstip foto donderdag 13 maart, uur afdeling pathologie waar vergaderzaal pathologie adres ZH -1 C 11 uitzicht een lange tafel met overheerlijke gebakjes gelegenheid 25-jarig jubileum Chris Meijer FOTO : JAAP VAN VELDHUISEN, FOTODIENST PATHOLOGIE Wat hangt er aan de muur bij Marco Meijer, teamleider en administratief specialist allround huisdrukkerij? Veel posters en een staatsieportret van Beatrix en Claus Op 1 maart 2008 was Chris Meijer 25 jaar werkzaam als afdelingshoofd en hoogleraar op de afdeling pathologie. Zelf wilde hij niet zo veel aandacht schenken aan deze dag, maar zijn collega s konden dit heugelijke feit niet zomaar voorbij laten gaan. Op donderdag 13 maart werd Chris daarom in het zonnetje gezet. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een heerlijk gebakje gaven Rik Scheper en Gerrit Meijer een korte speech over de tijd dat zij met Chris hebben gewerkt. Chris heeft de prettige bijkomstigheden van zijn studententijd meegenomen naar de afdeling, vertelt Gerrit, hij grijpt alle gelegenheden aan voor borrels, uitjes en feestjes. Rick huldigt vervolgens de publicatiedrift van Chris en zijn onnavolgbare taalgebruik dat hem aan Cruijff doet denken. Een opmerking als We gaan door of we kappen ermee, en dan is het klaar geeft de gesprekspartner het gevoel van diep inzicht, maar lijkt toch volkomen logisch? Het koffie-uurtje werd besloten met een cadeau voor Chris, aangeboden door de afdeling. Het is een fantastische plek om te werken, aldus Chris. Op 5 juni 2008 wordt ter ere van zijn 25-jarig jubileum een symposium georganiseerd met als afsluiting hoe kan het ook anders? een groot feest voor alle medewerkers van de afdeling. DvdP In de aanloop naar de verkiezingen geven OR-leden aan wat de ondernemingsraad voorvumc betekent. De bijdrage van Ria Poort-Keesom Ik ga voor de inhoud Gisteren heb ik als lid van de deskundigheidscommissie onderwijs en opleiding van de or over het onderwijs en examenreglement (oer) vergaderd. Een grote groep mensen die zich met het onderwijs bezig houdt, was daarbij. De or heeft een aantal wijzigingen kunnen doorvoeren, die zowel voor studenten als docenten verbeteringen zijn. We hebben goede dingen kunnen doen en dat illustreert precies waar het voor mij om gaat bij de or. Oorspronkelijk was ik voorzitter van de onderdeelcommissie van wat toen nog cluster iii heette. Ik ben er eigenlijk bij toeval ingerold. Er lagen flyers in het restaurant, toen ik samen met een paar collega s ging lunchen. Ze vonden het echt iets voor mij omdat ik me graag overal mee bemoei, zeiden ze. Geintje natuurlijk, maar wel met een serieuze ondertoon. Ik vond het fijn dat ik wat voor mijn achterban kon doen bij divisie iii. Zeker tijdens Gerichte groei hadden de mensen daar een luisterend oor nodig. Ook ik werd getroffen door Gerichte groei, want ons hele researchlaboratorium werd opgeheven. Gelukkig vond iedereen een andere baan; ik ging naar het onderwijsinstituut als senior management assistent. Daar heb ik de ontwikkeling van het nieuwe curriculum van nabij kunnen volgen, zowel in mijn werk als door mijn lidmaatschap van de deskundigheidscommissie. Tegenwoordig ben ik beleidsmedewerker bij huisartsgeneeskunde en zie het onderwijs van de andere kant. De stap om in de or te gaan, heeft voor mij erg goed uitgepakt. Ik ben supernieuwsgierig en je hoort als or-lid van alles. Daarnaast ben ik gefocust op inhoud, meer dan op regels en procedures. Ik heb het gevoel dat ik op deze manier echt iets voor mijn collega s kan doen en dat mijn bijdrage er toe doet. MK Lorenzo Ursula Wopereis Het is vol, maar gezellig in het kantoor dat Marco Meijer deelt met George van Hecke, op de begane grond in gebouw Meander. Veel posters aan de muur, een draaibare kaartenstandaard vol originele freecards en, keurig op een rij, stapeltjes drukwerk, wachtend op hun bestemming. Volgens het bordje op de deur is het géén portiersloge, maar de oorspronkelijke functie van de ruimte laat zich moeilijk loochenen. Negentig procent van al het drukwerk van VUmc passeert de bescheiden loge. Dit is een heerlijke locatie, vindt Marco Meijer, met een waarderende blik om zich heen. Lekker buiten. De Meander dateert uit de jaren 60, dus het is bijna weer hip. Maar het gebouw is helemaal op en wordt gesloopt. In mei verhuizen we met de ontwerpstudie naar het facilitair serviceplein op 1 in de kliniek. De nieuwe locatie wordt moderner en strakker ingericht. Of er plaats is voor de posters van David Bowie, Keane en Depeche Mode is nog even de vraag, maar het staatsieportret van Beatrix en Claus krijgt wat Marco betreft in ieder geval een prominente plaats. Ik heb het gekregen van de vrouw van George. Ach ja, ik ben wel van het koningshuis, misschien omdat ik op 30 april jarig ben. George en zijn vrouw hebben er ook wel wat mee. Vorig jaar heb ik zelfs met George een rondleiding op Soestdijk gedaan. Ze hebben thuis een vergelijkbaar portret van Juliana en Bernhard, maar daar kunnen ze geen afstand van doen. Mijn favoriete vorstin was Juliana, al vind ik Beatrix en Maxima ook wel leuk. Het onbereikbare en de symbolische functie van het koningshuis spreken me aan, ook in de contacten met het buitenland. Dat is toch veel leuker dan zo n president in een pak? 1 0 Tra ce r 28 maar t 2008 N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes maandag Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade

3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes maandag Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade 3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade Gebakken bloedworst, appel Rode kool Mosterdsoep Bal gehakt Ham/preisalade Rollade, roomsaus Spruitjes Brood

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt februari 2017

Restaurant t Trefpunt februari 2017 Restaurant t Trefpunt februari 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu september 2014

Restaurant t Trefpunt Menu september 2014 Restaurant t Trefpunt Menu september 2014 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu September 2015

Restaurant t Trefpunt Menu September 2015 Restaurant t Trefpunt Menu September 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur Vanaf 7 september 2015 ook van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Nummer november t/m 09 november 2017

Nummer november t/m 09 november 2017 Nummer 45 03 november t/m 09 november 2017 COLOFON Kopij kan (uiterlijk op dinsdag, 17.00 uur) worden aangeleverd bij de afdeling PR/Communicatie via de SelfServiceDesk T 0492-504813 Wijkzorg symposium

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015

Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015 Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

Welkom bij Truckstop

Welkom bij Truckstop Welkom bij Truckstop Wij zijn geopend op; Maandag van 7.30 uur tot 24.00 uur Dinsdag tot en met Donderdag van 05.30 tot 24.00 uur Vrijdag van 05.30 uur tot 23.00 uur de keuken sluit een uur voor sluitingstijd

Nadere informatie

ZOETERMEER e.o. Nieuwsbrief 2017 nr. 6. Gezocht: deelnemers onderzoek. Misverstanden over parkinson. Oproep copy. In dit nummer:

ZOETERMEER e.o. Nieuwsbrief 2017 nr. 6. Gezocht: deelnemers onderzoek. Misverstanden over parkinson. Oproep copy. In dit nummer: Redactie: Debby de Wal en Jacques de Roos E-mail en adreswijzigingen sturen naar: peecafezoetermeer@ziggo.nl www.parkinsoncafezoetermeer.nl Nieuwsbrief 2017 nr. 6 In dit nummer: Parkinson en mantelzorg

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu oktober 2015

Restaurant t Trefpunt Menu oktober 2015 Restaurant t Trefpunt Menu oktober 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Zomer menucyclus AriënsZorgpalet dag Menu 1 Menu 2 Extra

Zomer menucyclus AriënsZorgpalet dag Menu 1 Menu 2 Extra maandag week 3 Kipburger Goulash Bloemkool béchamel Tuinerwten Gekookte aardappelen Rijst Appelmoes Bosvruchtenvla Bosvruchtenvla dinsdag Gebonden champignonsoep Gebonden champignonsoep Tomaten bouillon

Nadere informatie

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC Deze folder is gericht aan alle nieuwe patiënten van de polikliniek voor metabole ziekten in het Erasmus MC, patiënten die voor het eerst deze polikliniek in het Erasmus MC bezoeken, maar ook aan jongeren

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt januari 2017

Restaurant t Trefpunt januari 2017 Restaurant t Trefpunt januari 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u contact

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt september 2016

Restaurant t Trefpunt september 2016 Restaurant t Trefpunt september 2016 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Maandag 22 juni 2015 Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Inleiding Het gebruik van orale medicatie in de (hemato-)oncologie is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit geeft een grote verschuiving

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

Mindfulness. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Mindfulness publiekssymposium voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 31 augustus 2013 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Welkom bij Truckstop

Welkom bij Truckstop Welkom bij Truckstop Wij zijn geopend op; Maandag van 7.30 uur tot 23.30 uur Dinsdag tot en met Donderdag van 05.30 tot 23.30 uur Vrijdag van 05.30 uur tot 23.00 uur Zaterdag van 07.00 tot 12.00 uur. De

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt oktober 2016

Restaurant t Trefpunt oktober 2016 Restaurant t Trefpunt oktober 2016 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u contact

Nadere informatie

kamer neemt om ze daar samen te drinken. B. is het hier niet mee eens; hij vindt koffiedrinken tijdverspilling. Henk E. heeft beter in de gaten hoe

kamer neemt om ze daar samen te drinken. B. is het hier niet mee eens; hij vindt koffiedrinken tijdverspilling. Henk E. heeft beter in de gaten hoe De positie van directeurbeheer is vacant. Tot nu toe werd deze post als nevenfunctie door een van de wetenschappelijk medewerkers vervuld, het bracht nauwelijks werk mee. Na de huidige democratisering

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts

MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts MS-MasterclasS Exclusieve training door MS experts MS-MasterclasS Graag nodigen wij u, neuroloog of neuroloog in opleiding, uit voor een tweedaagse training die zich richt op de klinische aspecten van

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt oktober 2017

Restaurant t Trefpunt oktober 2017 Restaurant t Trefpunt oktober 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u contact

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt december 2017

Restaurant t Trefpunt december 2017 Restaurant t Trefpunt december 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

welkom op zorgeenheid

welkom op zorgeenheid welkom op zorgeenheid m e d i s c h e o n c o l o g i e, locatie 3 C U bent opgenomen op klinische zorgeenheid (KZE) medische oncologie. Hier worden mensen opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

Verzekeringen & erfelijkheid

Verzekeringen & erfelijkheid Verzekeringen & erfelijkheid U wilt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Hier vindt u de www.bpv.nl antwoorden op veelgestelde vragen over erfelijkheid en het aanvragen van een verzekering.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu augustus 2014

Restaurant t Trefpunt Menu augustus 2014 Restaurant t Trefpunt Menu augustus 2014 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

The University Hospital of Crete

The University Hospital of Crete The University Hospital of Crete In Heraklion, Griekenland Snuffel stageverslag Snuffel stageverslag November/december 2012 The University Hospital of Crete Student: Bonnie Oosterveld Nummer: 10004726

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Menu du chef *** zomer menu week 32. aardappelpuree. yoghurt. yoghurt. mandarijntjes op sap. yoghurt

Menu du chef *** zomer menu week 32. aardappelpuree. yoghurt. yoghurt. mandarijntjes op sap. yoghurt Menu du chef *** zomer menu week 32 Maandag 8 augustus heldere bloemkoolsoep vleeskroket mayonaise friet kersenvla Dinsdag 9 augustus gebonden paprika roomsoep kippenbout snijboontjes vanille vla met chocoladesaus

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Opgroeien in onderzoek Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Innovatief, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek dat bijdraagt aan het gezond opgroeien van de jeugd, daar

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

Poliklinische hartfalenrevalidatie

Poliklinische hartfalenrevalidatie Poliklinische hartfalenrevalidatie Bij elke afspraak in het ziekenhuis uw medicijnlijst meenemen! Deze brochure behoort toe aan: naam:... 2 Inleiding De cardioloog heeft u verwezen naar de poliklinische

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

MENUBOEKJE LEERLINGRESTAURANT SPEK EN BOONTJES DEEL 2 SCHOOLJAAR 2015-2016

MENUBOEKJE LEERLINGRESTAURANT SPEK EN BOONTJES DEEL 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 MENUBOEKJE LEERLINGRESTAURANT SPEK EN BOONTJES DEEL 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 0 Apeldoorn, december 2015 Geachte gasten, In ons restaurant SPEK EN BOONTJES bent u de komende periode weer van harte welkom.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt november 2016

Restaurant t Trefpunt november 2016 Restaurant t Trefpunt november 2016 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

SLIM een revolutionaire visie

SLIM een revolutionaire visie SLIM een revolutionaire visie Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw gewichtstoename niets met te veel eten of te weinig beweging te maken hoeft te hebben? Dat klinkt misschien vreemd, maar recent wetenschappelijk

Nadere informatie

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 30 augustus 2014 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie