2. Tot welke leeftijdsgroep behoort U

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Tot welke leeftijdsgroep behoort U"

Transcriptie

1 1. Wat is uw geslacht % 20% 40% 60% 80% 100% Vrouw Man 2. Tot welke leeftijdsgroep behoort U

2 Vraag 3 (waar woont u) : nog even geduld

3 4. Aan welke soort woningen is in Lembeke meer behoefte? Het is goed zoals het is 491 Woningen voor ouderen 353 Kleine gezinswoningen 263 Woningen voor alleenstaanden 204 Woningen voor gehandic apten 138 Appartementen 111 Grote gezinswoningen Geen mening 350

4 5. Waar met het woonbeleid van de gemeente meer aandacht aan besteden? Hergebruik van leegstaande panden 567 Renovatie van woningen 553 (Meer) sociale woningen 384 Het woonbeleid van de gemeente is goed Meer informatie over wooninitiatieven en woonmaatregelen Nieuwbouw van woningen 114 Nieuwbouw van appartementen 95 9 Geen mening 240

5 6. Van welke soort ruimtelijke ontwikkeling in Lembeke bent u voorstander? Meer ruimte voor natuur 522 Het is goed zoals het is Meer ruimte voor recreatie Meer ruimte voor landbouw Meer ruimte voor wonen Meer ruimte voor lichte industrie en KMO's Geen mening 249

6 7.Welk vervoersmiddel gebruikt u gewoonlijk voor de volgende activiteiten? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Naar het w erk gaan Naar school gaan Boodschappen doen Medische diensten bezoeken Vrijetijdsactiviteiten Familie of vrienden bezoeken De kinderen naar school brengen Te voet Fiets/bromfiets Auto Carpooling Openbaar vervoer Niet van toepassing

7 8. Op welke van de volgende punten zou u verbeteringen willen zien aan de busdiensten? Aantal bussen per dag Aansluiting op ander openbaar vervoer Vertrek- en aankomsttijden Informatievoorziening Stiptheid Aantal bushaltes T oegankelijkheid van de bus

8 9. Op welke van de volgende punten zou u verbeteringen willen zien van de belbusdienst? Informatievoorziening Bestemmingen Nabijheid van de bushalte Er zijn geen verbeteringen nodig Aansluiting op ander openbaar vervoer Aantal bushaltes Route Kostprijs Vertrek- en aankomsttijden Reservaties T oegankelijkheid van de belbus Eerste bus/laatste bus Stiptheid Comfort van de bushalte Comfort van de belbus Geen mening

9 10. Op welke plaatsen of bij welke gelegenheid ondervindt u parkeerproblemen in Lembeke? Geen parkeerproblemen 671 Bij begrafenissen/huwelijken in Lembeke 369 T ijdens feestelijkheden in Lembeke 245 Bij de winkels in Lembeke 182 Bij sportmanifestaties in Lembeke 111 T ijdens de zondagsmis in Lembeke Bij de woning Bij de school in Lembeke Niet van toepassing 246

10 11. Welke verkeersproblemen doen zich voor in Lembeke? Te veel vrachtverkeer Te snel verkeer Storend motorverkeer T e smalle trottoirs Er zijn geen verkeersproblemen Algemene verkeersdrukte Conflic t tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer T e weinig openbaar vervoer Conflic t met het landbouwverkeer Gebrek aan parkeerruimte Te zachte bermen Conflic t tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer Gebrek aan verkeerslic hten Geen mening 237

11 12. Welke van de volgende verkeerspunten vindt u gevaarlijk? Kruispunt Dorp/Vaartstraat 759 Kruispunt Aveschoot/Nieuw straat 451 Kruispunt Eeklostraat/d'Alcantaralaan 427 Vierw eegse 319 Kruispunt Expressw eg 314 Rond punt Aveschoot Kruispunt Eeklostraat/Gentstraat/Oosteeklostraat Kruispunt Nieuw straat/vromboutstraat 156 locatie 44 Geen 202

12 13. Welke van de volgende verkeersmaatregelen vindt U wenselijk voor Lembeke? De verkeersdrukte verminderen 483 Geen verkeersmaatregelen nodig Meer politiec ontrole Verlagen van de maximumsnelheid Verkeersremmende maatregelen (Meer) waarsc huwingsborden spelende kinderen T ijdelijke speelstraten (Meer) "zone 30" instellen Meer verkeerslic hten

13 14. Voor welke doelgroepen moeten de straten in Lembeke verbeterd worden?? Voor fietsers 947 Voor voetgangers Voor rolstoelgebruikers Voor ouderen Voor mensen met kinderwagens Voor slec htzienden 224 Voor geen enkele doelgroep Voor andere doelgroepen Geen mening 237

14 15. Wat zou u met betrekking tot de inrichting van wegen verwezenlijkt willen zien in Lembeke? Gescheiden fietspaden Meer fietspaden Een ringw eg (ter ontlasting van de dorpskern) Groenaanplanting Bredere trottoirs Meer zebrapaden Rotondes Bloembakken Verlaagde trottoirranden Verhoogde fietspaden Asverschuivingen Parkeerstroken Drempels Meer straatverlichting Geen herinrichting nodig Wegwijzers Totale herinrichting Geen mening

15 16.Hoe dikwijls hebt u het afgelopen jaar van de volgende diensten en voorzieningen in Lembeke gebruik gemaakt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Thuisverpleging Thuiszorg Bejaardenhulp Kraamhulp Huishoudhulp Oppashulp (zowel voor kinderen, zieken als bejaarden) Ziekenvervoer Uitleendienst medische apparaten Maaltijdbedeling Huisarts Apotheek Kinesist Tandarts Specialist Ziekenhuis medische dienst/voorziening Vaak Soms Nooit

16 17. Hoe vaak ondervindt u problemen om de volgende voorzieningen te bereiken? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Thuisverpleging Thuiszorg Bejaardenhulp Kraamhulp Huishoudhulp Oppashulp (zowel voor kinderen, zieken als bejaarden) Ziekenvervoer Uitleendienst medische apparaten Maaltijdbedeling Huisarts Apotheek Kinesist Tandarts Specialist Ziekenhuis Mutualiteit medische dienst/voorziening Vaak Soms Nooit Niet van toepassing

17 18. Welk aanbod mist u in Lembeke? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Postkantoor Vishandelaar(s) Kledingwinkel(s) Bakker(s) Ik mis niets Terrasjes Banketbakker(s) Praatcafé(s) Meeneemkeuken(s) Wasserij/droogkuis Slager(s) Traiteur(s) Kruidenier(s) Groentenboer Tijdschriften/krantenwinkel(s) Restaurant(s) Huis-aan-huisdiensten Tearoom(s) Geen mening 22% 19% 17% 15% 14% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 5% 42% 47%

18 19. Hoe vaak komt u volgende problemen tegen tijdens het winkelen in Lembeke? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Parkeren Obstakels op het trottoir Gebrek aan zitbanken Slechte toegankelijkheid Hoogte van de rekken Te kleine opschriften Wachttijd Producten niet beschikbaar Producten niet vers Ontoereikende openingsuren Vaak Soms Nooit

19 20. Indien de volgende diensten in Lembeke zouden ingevoerd worden, hoe vaak zou u er gebruik van maken? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wasserij/droogkuis Markt Kip aan 't spit Pizzawagen Bibliotheekbus Huis-aan-huisdiensten (kapper, pedicure...) : Wekelijks Maandelijks Zelden Nooit Weet ik niet

20 20. Indien de volgende diensten in Lembeke zouden ingevoerd worden, hoe vaak zou u er gebruik van maken? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wasserij/droogkuis Markt Kip aan 't spit Pizzaw agen Bibliotheekbus Huis-aan-huisdiensten (kapper, pedicure...) : Wekelijks Maandelijks Zelden Nooit Weet ik niet

21 22. Wat is uw mening over de kwaliteit van de volgende algemene voorzieningen in Lembeke? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Watervoorziening Gasnet Elektriciteitsnet Kabeldistributie Telefoonontvangst GSM-ontvangst Internetontvangst Vuilnisophaling Straatverlichting Schoonmaken van straten/trottoirs Schoonmaken van bermen/grachten Sneeuw ruimen/zout strooien op de rijweg Sneeuw ruimen/zout strooien op voet- en fietspaden Goed Redelijk Slecht Geen mening

22 23. Van welke van de volgende diensten zou u gebruik maken, indien deze in Lembeke aanwezig zouden zijn? Tuinonderhoud Poetsdienst Sociaal restaurant / Open tafel Strijkdienst Vervoersdienst (Warme) maaltijdbedeling Boodschappendienst

23 24. Zou u bereid zijn te helpen bij de organisatie/het functioneren van de volgende diensten? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vervoersdienst Poetsdienst Strijkdienst Boodschappendienst Tuinonderhoud Ja Nee Weet ik niet

24 25. In welke mate zijn de volgende voorzieningen belangrijk voor het dorpsleven? 0% 20% 40% 60% 80% 100% School Bibliotheek Dorpscafé(s) Winkel(s) Dorpshuis Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Geen mening

25 26. Vindt U het belangrijk dat de vergaderzalen van de gemeente ook ter beschikking worden gesteld van de plaatselijke gemeenschap? Ja Nee Geen mening 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26 27. Welke bijkomende sorteermogelijkheden zijn nodig om afval te scheiden in Lembeke? Containerpark Kringloopcentrum/Kringwinkel Kippen Wormenbak Geen mening 316

27 28. Aan welke voorzieningen voor kinderopvang heeft Lembeke volgens u meer behoefte? Onthaalmoeders Buitensc hoolse kinderopvang Kinderdagverblijf Kindercrèches Geen nieuwe voorzieningen voor kinderopvang nodig Geen mening 942

28 29. Hoe beoordeelt u het onderhoud van de volgende zaken? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Het openbaar groen De bestrating De w andelpaden Het speelplein De telefooncel(len) De parking(s) Goed Redelijk Slecht Geen mening

29 30. Aan welke van de volgende voorzieningen in open lucht heeft Lembeke (meer) behoefte? Zitbanken Picknickplaats Het is goed zoals het is Speelterrein Petanquebaan Openbare telefooncellen Geen mening

Van industriële kater tot bruisende belevingswereld en 3000 jobs creëren, moet toch kunnen.

Van industriële kater tot bruisende belevingswereld en 3000 jobs creëren, moet toch kunnen. job Ik zoek in eigen al twee streek. jaar Uplace naar een is een kans die we niet mogen laten voorbijgaan. Van industriële kater tot bruisende belevingswereld en 3000 jobs creëren, DE KANS OM ONZE REGIO

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten?

Samen werken. aan de kwaliteit. van Centrum Almere Buiten. Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014. Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Handboek openbare ruimte, publieksversie maart 2014 Waar mag ik mijn stoepbord neerzetten? Samen werken Tot hoever mag mijn uitstalling staan? aan de kwaliteit Hoe groot mag mijn terras zijn? van Centrum

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

totaal oordeel relaties binnen het gezin heel veel leerpunten 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 geen leerpunten

totaal oordeel relaties binnen het gezin heel veel leerpunten 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 geen leerpunten COMPETENTIE LIJST 12 tot 21 jaar Deze lijst dient te worden ingevuld door de mentor van een jongere. Voor elke vaardigheid geef je aan in welke mate de jongere een vaardigheid beheerst (0=niet, 1=enigszins,

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Januari 2007 Nummer 8. Wij willen kunstgras

Januari 2007 Nummer 8. Wij willen kunstgras Januari 2007 Nummer 8 Wij willen kunstgras U bent van harte welkom! Over de toekomstvisie Stroinkslanden 2015 is gedurende het afgelopen jaar al veel geschreven en gezegd. De Startconferentie waar de eerste

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN 2.1 BASISUITGANGSPUNTEN Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn.

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids COLOFON Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Cette publication est également

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie