Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013. Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager"

Transcriptie

1 Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013 Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager 1 compacte rijksinkoop)

2 Agenda 1. Welkom. 2. Compacte rijksinkoop 3. Categoriemanagement Rijk 4. Wat zijn de baten en lasten van categoriemanagement? 5. Vragen

3 Organisatie bedrijfsvoering Rijk Per 1 september 2008 is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beleidsverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Rijksdienst. Op 5 november is met het aantreden van het kabinet Rutte-Asscher een nieuwe ministerspost ingesteld: minister voor Wonen en Rijksdienst (= bedrijfsvoering Rijk). Taak belegd bij Directoraat-Generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk. De opdracht van DGOBR is het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van het Rijk. DGOBR werkt in nauwe samenwerking met alle departementen aan het realiseren van haar opdracht.

4 Programma Compacte Rijksdienst (2010) Projecten voor verbetering bedrijfsvoering Rijk 2. Geraamde opbrengst: 800 miljoen 3. Van de 17 projecten hebben 2 betrekking op de inkoop bij het Rijk, dat deelprogramma noemen we Compacte Rijksinkoop 4. Beoogde besparing op de inkoop Rijk is 180 miljoen

5 Bundeling van inkoop daar waar kracht ligt (IUC s) Professionalisering:.inkooporganisatie.digitalisering.opleidingen Geen blauwdruk Compacte Rijksinkoop Effectieve inzet categoriemanagement Heldere governance (rolverdeling CPO, CDI s)

6 Inkoop Uitvoeringsorganisaties (IUC s) 1. Defensie Materieel Organisatie 2. Commando Diensten Centra 3. Commando Zeestrijdkrachten 4. Commando Luchtstrijdkrachten 5. Commando Landstrijdkrachten 6. Veiligheid en Justitie 7. Dienst Justitiële Inrichtingen 8. Forensische Zorg 9. Vreemdelingenketen (IND, DT&V, COA) 10. Rijksgebouwendienst 11. Haagse Inkoop Samenwerking 12. Belastingdienst 13. Economische Zaken 14. Dienst Publiek en Communicatie 15. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 16. Noord (OCW en Centraal Justitieel Incasso bureau) 17. Infrastructuur en Milieu 18. Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat 19/20. Rijkswaterstaat (infrastructurele werken)

7 Sociale voorwaarden en social return Samenwerking Speelveld inkoop Rijksinkoop ca 10 miljard spend Duurzaam inkopen Innovatiegericht inkopen Aandacht voor MKB Aanbestedingswet 2012 Code goed marktgedrag Besparingen

8 Wat is categoriemanagement? Oude situatie! Beïnvloedbaarheid kosten Inzet inkopers Sourcing Identificatie Specificatie Selectie Contract Bestellen Monitoren Nazorg nadenken inkopen gebruiken

9 Wat is categoriemanagement? Nieuwe situatie! Beïnvloedbaarheid kosten Inzet inkopers Sourcing Identificatie Specificatie Selectie Contract Bestellen Monitoren Nazorg

10 Verbeterpotentieel categoriemanagement

11 Scope categoriemanagement Het Rijk koopt jaarlijks voor bijna 10 miljard euro in Categoriemanagement wordt toegepast op generieke inkoop, dat wil zeggen inkoop van producten en diensten die 2 of meer departementen gebruiken De generieke inkoop bedraagt ongeveer 50% van het totaal

12 Wat gaat het opleveren? Meer afgewogen beslissingen over zelfdoen, samen doen of uitbesteden (sourcing) Slimmer inkopen, bundeling van specialistische inkoopgerelateerde kennis, bv. over de markt Kwalitatieve verbetering contractmanagement en beheer door inzet van een contractmanager Verbetering rechtmatigheid en terugdringing maverick buying Geld (raming 2011: 180 miljoen)

13 Aanpak Voorstudie voor een potentieel nieuwe categorie Besluitvorming over de voorstudie: wel of niet een nieuwe categorie Zo ja: benoeming categoriemanager Opstelling categorieplan door de categoriemanager (concreet plan dat uitgangspunt vormt voor de deelnemers)

14 Enkele voorbeelden Post: Poststromen in binnen- en buitenland, maar ook koeriers- en transportactiviteiten Kanskaarten: van fysiek naar digitaal; fysieke post verlengde overkomstduur; innovatie uit de markt halen Deelnemers: alle departementen, diverse ZBO s, universiteiten, e.d. (dus meer dan alleen sector Rijk)

15 Enkele voorbeelden Schoonmaak: Schoonmaak, glasbewassing, sanitaire voorzieningen, ongediertebestrijding Kanskaarten: langduriger contracten; sociale aspecten; van inspanningsgericht naar resultaatgericht; van avond- naar dagschoonmaak Deelnemers: departementen Code verantwoordelijk marktgedrag 17 augustus 2011

16 Besluitvorming categoriemanagement Rijk -In 2008 besluit tot toepassing van categoriemanagement -In 2012 goedkeuring plan uitbreiding categoriemanagement naar alle generieke inkoop -Op 9 april 2013 goedkeuring voorstel toedeling 47 categorieën aan IUC s

17 Energie Papier, papierafvoer en drukwerk Kantoorartikelen Kantoorinrichting, interne verhuizingen Post, pakketdiensten Dienstauto's, wagenparkbeheer Schoonmaak Catering Beveiliging incl. BHV Ouderhoud bouwkundig, verbouwingen Onderhoud installaties Aanschaf gebouwinstallaties Representatie Bedrijfskleding Grondstoffenmanagement en afvalzorg Hotel- en vergaderaccomodatie Laboratorium supplies Waardepapieren RWS I&M Def. VenJ DJI EZ HIS VK DPC BD Noord RIVM RGD Uitzendkrachten Vervoer (woon-werk, dienstreizen) Leren en ontwikkelen Arbeid en gezondheid (arbo-dienst, BMW, ed.) Personele mobiliteit Advies P&O Inhuur interim management Inhuur juridisch advies (incl. Landsadv.) Inhuur financieel advies Inhuur auditcapaciteit Inhuur ICT-expertise Inhuur inkoop- en aanbestedingsadvies Facilitair- en huisvestingsadvies Inhuur tolken en vertalers Uitbesteding onderzoeksdiensten Uitbesteding technische onderzoeksdiensten Deurwaarders Communicatie Vakliteratuur en abonnementen Spraakverbindingen Dataverbindingen Datacenterhardware Vaste werkplek Mobiele werkplek * Pakketsoftware Standaard software/sap Standaard software/oracle Standaard software/microsoft Toepassingen/outsourcing Trekkend departement BZK RWS OCW BZK V&J V&J Belastingdienst EZ V&J Belastingdienst Opmerkingen In samenwerking met de datacenters Betreft hard- en software; beveiligde werkplek i.s.m. V&J Betreft hard- en software

18 Rekenmethoden voor raming besparingen 1. Bij aanbestedingen: PxQ vergelijken (nieuw met oud contract, waarbij de Q constant blijft) en corrigeren voor prijsontwikkeling. 2. Jaarlijkse ontwikkeling inkoopvolume generieke inkoop Rijk en corrigeren voor volume ontwikkeling personeel. 3. Een besparingspotentieel berekenen per inkooprubriek. Voor het ramen van het besparingspotentieel kijken naar de mate van samenwerking, variërend van waar nog geen samenwerking bestaat tot waar dat al belegd is met categoriemanagement. Op basis hiervan is voor de verdere toepassing van categoriemanagement bij de generieke inkoop een structurele besparing van 180 miljoen (ten volle vanaf 2018) op de inkoopuitgaven voorzien. 4. Bij de voorstudies van potentieel nieuwe categorieën een kostenbatenanalyse opstellen.

19 In totaal gaat het om een indicatief bedrag van mln per jaar dat als gevolg van de Europese aanbestedingen bij 15 categorieën (excl. Communicatie) is bespaard. Categorie Besparingen per jaar (x mln) Jaar aanbesteding Participatiegraad Rijk Post 20, rijksbreed Vervoer PM 2011 rijksbreed excl Def Energie 10, rijksbreed Kantoorinrichting 6, rijksbreed Kantoorartikelen 4, rijksbreed Drukwerk 2, % rijksbreed Papier 2, % rijksbreed Dienstvoertuigen 3, rijksbreed Schoonmaak 0, % rijksbreed Catering PM Afvalstromen PM Beveiliging PM Hotels, Vergaderaccommodaties en Evenementen PM 2009 rijksbreed excl AZ ERP-systemen PM Telecommunicatie 45,0-55,0 2006/2011 rijksbreed excl Justitie en Def Vakliteratuur & Abonnementen 3, rijksbreed Communicatie PM rijksbreed Hardware 9,0-13, rijksbreed excl Def en Bel Dienst + Uitzendkrachten 2, % rijksbreed Beleidsadvies PM ICT- Advies PM

20 VRAGEN?

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

Professioneel Inkopen door het Rijk: ambities, beginselen en praktijk

Professioneel Inkopen door het Rijk: ambities, beginselen en praktijk Professioneel Inkopen door het Rijk: ambities, beginselen en praktijk Vincent Stokman Coen Schreiner Martijn Jebbink PIANOo-NEVI Congres 5 juni 2014 Inkopen door het Rijk (1) Inkopen door het Rijk (2)

Nadere informatie

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Inspiratiedag Externe Inhuur Sociale Verzekeringsbank Jolanda Molenaar Onderwerpen Wat is categoriemanagement?; Kracht van categoriemanagement; Speelveld

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk. Rijk. Jaarrapportage. Jaarrapportage. Bedrijfsvoering R. Rijk. Jaarrapportage. Bedrijfsvoering Rijk 2011.

Bedrijfsvoering Rijk. Rijk. Jaarrapportage. Jaarrapportage. Bedrijfsvoering R. Rijk. Jaarrapportage. Bedrijfsvoering Rijk 2011. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 svoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Jaarrapportage 1 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Jaarrapportage Bedrijfsvoering

Nadere informatie

3 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

3 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst 3 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Het kabinet streeft naar een overheid die minder belastinggeld kost en die zich richt op haar kerntaken. 3.1 Krachtige, kleine en dienstverlenende overheid Een

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk 2013

Bedrijfsvoering Rijk 2013 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Inhoudsopgave 3De bedrijfsvoering van het Rijk bevindt zich middenin een Inleiding 2 samenhangend beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008)

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) De Chief Procurement Officer - met zijn staf, het Regiebureau Inkoop Rijksoverheidheeft als opdracht de professionalisering van de inkoop binnen

Nadere informatie

Jaarrapportage. Bedrijfsvoering Rijk 2012

Jaarrapportage. Bedrijfsvoering Rijk 2012 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 Inleiding Een samenhangend beeld over 2012 van de gehele bedrijfsvoering van het Rijk. Dat vindt u in deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Dit is het derde

Nadere informatie

Jaarrapportage. Bedrijfsvoering Rijk 2012

Jaarrapportage. Bedrijfsvoering Rijk 2012 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 De rijksdienst: stand van zaken 6 1.1 Organisatie van de rijksdienst anno 2012 6 1.2 Personele

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen, een stap verder

Duurzaam Inkopen, een stap verder Duurzaam Inkopen, een stap verder Frans van Beek, Programma Duurzame energievoorziening bedrijfsvoering Rijk Rob van Arnhem, Categoriemanager Bedrijfskleding Rijk Ivo Bonajo, programmamanager duurzaam

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 070-426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Motie Schinkelshoek 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Bezoekadres

Nadere informatie

De mythe van duurzaam inkopen

De mythe van duurzaam inkopen JUL I 2012 / NR. 5 ACTUELE FEITEN EN ACHTERGRONDEN OVER EUROPESE AANBESTEDINGEN N I E U W S B R I E F 5 TENDER THERMOMETER IN NEDERLAND GEPUBLICEERDE EUROPESE AANBESTEDINGEN IN DIT NUMMER: 1 De mythe van

Nadere informatie

Categoriemanagement Een hele omschakeling? Dick de Bruin en Dennis Robben 5 juni 2008

Categoriemanagement Een hele omschakeling? Dick de Bruin en Dennis Robben 5 juni 2008 Categoriemanagement Een hele omschakeling? Dick de Bruin en Dennis Robben 5 juni 2008 Inhoud 1. Inkoop bij de Rijksoverheid 2. Categoriemanagement 3. Categorie Vervoer 4. Categorie Dienstvoertuigen 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020

Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020 Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Visie op maatschappelijk verantwoord inkopen... 4 2.1. De gewenste ontwikkelrichting... 4 Effectiviteit

Nadere informatie

Inkopen en aanbesteden krijgen de

Inkopen en aanbesteden krijgen de Interdepartementale ontwikkelingen rond inkopen en aanbesteden E.A.M. Köhler* Inleiding Inkopen en aanbesteden krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.

Nadere informatie

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Datum

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

Handleiding. Contractmanagement Overeenkomst Papierverwerking t.b.v. de Staat der Nederlanden

Handleiding. Contractmanagement Overeenkomst Papierverwerking t.b.v. de Staat der Nederlanden Handleiding Contractmanagement Overeenkomst Papierverwerking t.b.v. de Staat der Nederlanden Ingangsdatum: 1 september 2014 Colofon Afzendgegevens Ministerie van Justitie Dienstencentrum / Inkoopuitvoeringscentrum

Nadere informatie

Checklist inkoopdiagnoses: in acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose

Checklist inkoopdiagnoses: in acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Titel: Checklist inkoopdiagnoses pag.: 1 van 48 code: AUT-SPEN-ebk-001-bl.doc Checklist inkoopdiagnoses: in acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Bron: PIA Professioneel Inkopen en Aanbesteden,

Nadere informatie

Universitair Inkoopbeleid Leiden

Universitair Inkoopbeleid Leiden Universitair Inkoopbeleid Leiden Europees Aanbesteden Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Inkoopbeleid Universitaire Inkoop Leiden september 2007 Namens het College van Bestuur 2 Voorwoord

Nadere informatie

Checklist. Inkoopdiagnoses. In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose

Checklist. Inkoopdiagnoses. In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Checklist Inkoopdiagnoses In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose... 9 STAP 1: BEPAAL DE

Nadere informatie

UITDAGINGEN EN KANSEN VOOR BESTUURDERS EN MANAGERS

UITDAGINGEN EN KANSEN VOOR BESTUURDERS EN MANAGERS Slim inhuren van adviesdiensten Binnen de overheid is men continu op zoek naar de juiste adviseur voor een breed scala aan vraagstukken. Het inkopen van adviesdiensten blijkt echter niet eenvoudig te zijn.

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 31 januari 2014 onderbouwingen in- en uitbestedingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 31 januari 2014 onderbouwingen in- en uitbestedingen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk lgemene Zaken Buitenlandse Zaken Veiligh n Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk nderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën efensie Infrastructuur en Milieu Economis Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 Zaken

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Inkoop. Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers

Inkoop. Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers Voorwoord Inkopen is een boeiend proces. Met wie maak ik afspraken, waarvoor en hoe lang? Maar allereerst is het slim om bestaande contracten

Nadere informatie

Innovatief inkopen in de publieke sector: Het besef van nut is er, nu de kennis nog

Innovatief inkopen in de publieke sector: Het besef van nut is er, nu de kennis nog Innovatief inkopen in de publieke sector: Het besef van nut is er, nu de kennis nog What s your drive! Onderzoek van Aeves naar innovatief inkopen in de publieke sector. Bussum, juni 2015 Wim Nieland MSc

Nadere informatie

Nota duurzaam inkopen. Helmond, april 2013

Nota duurzaam inkopen. Helmond, april 2013 Nota duurzaam inkopen Helmond, april 2013 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Kader en Begrippen... 2 2.1 Wat is inkoop?... 2 2.1.2 Wat is duurzaamheid?... 2 2.1.3 Wat is duurzaam inkopen?... 2 2.1.4

Nadere informatie

Verslag Symposium. grondstoffenmanagement. bij het Rijk. Rijksalliantie duurzame bedrijfsvoering

Verslag Symposium. grondstoffenmanagement. bij het Rijk. Rijksalliantie duurzame bedrijfsvoering Rijksalliantie duurzame bedrijfsvoering Verslag Symposium Grondstoffenmanagement bij het Rijk 21 juni 2012 Op 21 juni vond in het gebouw van het ministerie van I&M aan de Rijnstraat in Den Haag een geanimeerd

Nadere informatie