Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid"

Transcriptie

1 Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Inspiratiedag Externe Inhuur Sociale Verzekeringsbank Jolanda Molenaar

2 Onderwerpen Wat is categoriemanagement?; Kracht van categoriemanagement; Speelveld categorie; Huidige (O&P) categorieën en portfolio; Portfolio Organisatie en Personeel; Categorieplan; Aandachtspunten bij opzet categoriemanagement; Categorieplan en missie categorie Uitzendkrachten; Doelstellingen categorie Uitzendkrachten; Bijzonderheden rondom de Uitzendovereenkomst BW 7:690; Voorbeelden speerpunten en resultaten; Aanbestedingen, aandachtspunten; Aanbestedingen, de paradox 2

3 Wat is categoriemanagement? Sinds eind 2008 rijksbreed categoriemanagement, bundelen vraag en marktkennis in categorieën, verdeeld over 20 Inkoop Uitvoering Centra (IUC s); Pijlers categoriemanagement: strategisch inkopen, samenwerken en specialiseren; IUC s kopen via categoriemanagement generieke producten en diensten voor elkaar in; In % van de generieke inkoop binnen de Rijksoverheid door categoriemanagement afgedekt. 3

4 Kracht van categoriemanagement - Structureel bundelen vraag en marktkennis, draagt bij aan optimaliseren van bijvoorbeeld aanbestedingsstrategieën, genereren management rappportages; - Besparing door slim en efficiënt inkopen, professionalisering; - Uniformeren processen, inkoopinfrastructuur, tariefstelling, etc. waar het kan, maatwerk als het moet; - Centraal aanspreekpunt en (on)gevraagd adviseren, geldt zowel voor marktpartijen als ook intern (bijv. bij ontwikkelingen rondom Wwz, equal pay, afbouw payroll, digitalisering, Social Return, MKB, etc.); - Grip op kaders en voorwaarden en het handhaven daarvan; invulling geven strategisch contractmanagement; - Terugdringen externe inhuur, betrekken interne mobiliteit. 4

5 Speelveld categorie. DGOBR Marktpartijen IC s Brancheorganisaties Categoriemanager Portfolio O&P Portefeuillehouder Categorie VenJ/DJi Andere (rijks-) overheden SSO s IUC s Klant Vakbonden 3. februari 2015

6 Huidige (O&P) categorieën en portfolio s 4 portfolio s bij dgobr/fhir : - Communicatie Rachid Guernaoui - Facilitair René ten Brug - ICT Rachid Guernaoui - Organisatie en Personeel Toon Warnier Rijksbreed 34 categorieën vastgesteld, verdeeld over 20 (waarvan 7 voor specifieke inkoop) Inkoop Uitvoeringscentra (IUC s) Overzicht categorieën op Rijksportaal 58be68ae05 6

7 Portfolio Organisatie en Personeel Categorieën: Leren en ontwikkelen (IUC Belastingdienst) Personele Mobiliteit (IUC Rijkswaterstaat en Haagse Inkoopsamenwerking) Vervoer (IUC Haagse Inkoopsamenwerking) Inkoop Advies en Juridische Capaciteit (IUC I&M) Inhuur financieel advies en auditcapaciteit (IUC I&M) Inhuur Interim Management (IUC I&M) Tolk- en Vertaaldiensten (IUC Vreemdelingenketen, VenJ) Uitzendkrachten (IUC DJI, VenJ) Inhuur ICT-expertise (ook in portfolio ICT) Deurwaarders 7

8 Categorieplan Voorstudie Categorieplan Goedgekeurd categorieplan is de basis voor de verdere uitvoering van de categorie; Richtlijn opzet categorieplan 2014 beschikbaar; Uitvoering geven aan beleidsdoelstellingen (HRM, Inkoop, ICT, Social Return, goed opdrachtgeverschap, TCO, minder inhuur) 8

9 Aandachtspunten bij opzet categoriemanagement Voldoende capaciteit voor structurele opzet; Strategisch contractmanagement inrichten; Specialiseer, verkrijg alle benodigde kennis!; Ingeval van meerdere inhuurcategorieën, deze zoveel mogelijk verbinden vanwege o.a. de overlap; Doe het niet alleen, draagvlak creëren door in- en extern belanghebbenden te betrekken; Inrichten inkoopinfrastructuur, klantenraad, stuurgroep, etc. 9

10 Categoriemanagement Uitzendkrachten Sinds 2011 (BZK), portfolio Organisatie en Personeel, m.i.v geplaatst bij Dienst Justiële Inrichtingen (DJI). Categoriemanager Jolanda Molenaar, Strategisch contractmanager Nicole van der Poort; Categorieplan in 2012 vastgesteld door ICOP, ICIA en de ICBR; In 2015 raamovereenkomsten voor bijna alle rijksdiensten aanbesteed onder regie categoriemanagement Uitzendkrachten, nu 22 (straks ca. 30) raamovereenkomsten binnen Rijksoverheid onder centraal contractmanagement van de categorie; Omvang categorie Uitzendkrachten op jaarbasis excl. BTW: Uitzenden/detacheren - ca. 245 miljoen Payroll - ca. 50 miljoen (moet uiterlijk m.i.v. 1 mei 2016 geheel zijn afgebouwd) 10

11 Missie categorie Uitzendkrachten. Categoriemanagement Uitzendkrachten draagt er zorg voor dat door onderdelen van de Rijksoverheid voldoende en kwalitatief goed tijdelijk personeel, in vooral de uitvoering en bedrijfsvoering, binnen rijksbreed gestelde beleidskaders vanuit HRM en Inkoop op een eenvoudige en efficiënte manier voor een redelijke prijs kan worden ingehuurd. 11

12 Uitzendovereenkomst BW 7:690 De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst; Verschil met gewone detachering, waarbij leiding en toezicht bij een opdrachtnemer ligt; Wetgeving zoals de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs van toepassing); Doorwerking in o.a. contractuele relatie opdrachtnemer / opdrachtgever. 12

13 . Verschillen uitzendovereenkomst ten opzichte van andere inhuurovereenkomsten (bron: Randstad/Rijksleveranciersdag 2014) Opdracht gever leiding & toezicht Opdracht gever opdracht werk/ dienst werk opdracht Opdracht nemer 7:690 BW leiding & toezicht 7:610 BW werk Opdracht uitzend onderneming nemer

14 Verdeling verantwoordelijkheden opdrachtgever uitzend onderneming werving aanvraag eindselectie leiding & toezicht inwerken bedrijfsmiddelen urenregistratie werken instructies opvolgen screening voorselectie doorgeleidingsplicht arbo administratie loonbetaling belastingen & premies

15 Doelstellingen categorie Uitzendkrachten 100% afdekking rijksdiensten via categoriemanagement; Flexibiliteit: meebewegen met (arbeids)markt ontwikkelingen, aansluiting op uitzendbranche waar mogelijk; Borgen beleidsdoelstellingen (HRM, Inkoop); Informatievoorziening optimaliseren; Maximaal bijdragen aan interne mobiliteit / terugdringen externe inhuur; Centrale sturing, bewaken kaders en ondersteuning door strategisch contractmanagement. 15

16 Voorbeelden speerpunten en resultaten Model raamovereenkomst ARVODI 2014 specifiek voor Inhuur van Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst (BW 7:690); Tariefstelling in aansluiting op kostenmodel van uitzendbranche organisatie ABU (dus geen CBS indexering), inclusief verificatie waar mogelijk: Loonsomfactor X Bureaumarge = Omrekenfactor Te betalen uurtarief = Bruto uurloon inlener X Omrekenfactor; Rijksrapportage per kwartaal verzameling kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, centrale analyse bij DG OBR (Directoraat Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk / BZK). 16

17 Voorbeelden speerpunten en resultaten Inrichten structureel strategisch contractmanagement. Uitvraag externe inhuur conform Functiegebouw Rijk / bijdrage aan optimaliseren interne mobiliteit; Samenwerking in deelprojecten binnen Portfolio Organisatie en Personeel; Samenwerking met PIANOo en brancheorganisaties; 17

18 Aanbestedingen, aandachtspunten 2B regime, maar uitvoering conform 2A; Stevig programma van eisen, vangnet; Veel aandacht voor transitie latende naar nieuwe raamovereenkomst, borgen in aanbesteding, probeer 3 maanden hiervoor aan te houden; Sluit zoveel mogelijk aan bij uitzendcao s; Weging gunningcriteria prijs en kwaliteit (nadruk op kwaliteit, maar wel met ondergrens, absoluut beoordelingsmethodiek) 18

19 Aanbestedingen, de paradox Creëren onderscheidend vermogen? Toegang MKB? 19

20 20

Professioneel Inkopen door het Rijk: ambities, beginselen en praktijk

Professioneel Inkopen door het Rijk: ambities, beginselen en praktijk Professioneel Inkopen door het Rijk: ambities, beginselen en praktijk Vincent Stokman Coen Schreiner Martijn Jebbink PIANOo-NEVI Congres 5 juni 2014 Inkopen door het Rijk (1) Inkopen door het Rijk (2)

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet

4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet Aanbiedingsformulier Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (N.B. maximaal 2 A4) Agendapunt: 4d 1. Korte titel Rijksbrede ambities Tijd- Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW)

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

Professioneel. klantgericht. betrouwbaar. Jaarverslag. professioneel. P-Direkt. Jaarverslag 2013 P-Direkt 1

Professioneel. klantgericht. betrouwbaar. Jaarverslag. professioneel. P-Direkt. Jaarverslag 2013 P-Direkt 1 klantgericht Jaarverslag professioneel betrouwbaar 2013 P-Direkt Jaarverslag 2013 P-Direkt 1 Klantgericht 2013 Voorwoord Eén concern bedrijfsvoering Rijk Eén concern bedrijfsvoering Rijk, dienstverlenend,

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk 2013

Bedrijfsvoering Rijk 2013 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Inhoudsopgave 3De bedrijfsvoering van het Rijk bevindt zich middenin een Inleiding 2 samenhangend beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

White paper. Payrolling. Veel besproken, maar niet altijd begrepen. Samen de beste werkgever

White paper. Payrolling. Veel besproken, maar niet altijd begrepen. Samen de beste werkgever White paper Payrolling Veel besproken, maar niet altijd begrepen Samen de beste werkgever Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is payrolling? 4 3. De geschiedenis van payrolling 5 4. Payrollmedewerkers en ontslag

Nadere informatie

Handboek. Functiegebouw Rijk

Handboek. Functiegebouw Rijk Handboek Functiegebouw Rijk Handboek Functiegebouw Rijk Versie: 2.4 Datum: september 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 6 Context 6 Doel van het Handboek 7 1 Opbouw van het Functiegebouw Rijk 8 1.1

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept)

Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept) DGOBR/DIR Contactpersoon J. Flippo/ L.P. de Rouw T 06-15035482 Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept) Samenvatting Onderdeel van de stappen die gezet worden in

Nadere informatie

Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in

Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in 2.5 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in We moderniseren onze informatievoorzieningen

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0)

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) DGOBR Informatiseringsbeleid Rijk Contactpersoon L.P. de Rouw T 06-15 03 54 82 RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) Lijnparaaf Medeparaaf Afschrift aan Inleiding In het kader van de Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM

QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM QUICK SCAN NAAR DE INHUUR VAN EXTERNEN GEMEENTE BUSSUM REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM 1 Postbus 85203 3508 AE Utrecht [t] 030 233 44 29 [f] 030 262 34 38 [i] www.necker.nl Onderzoeker De heer R.C (Reinier)

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 Datum: 24 februari 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

(Externe) inhuur met beleid

(Externe) inhuur met beleid (Externe) inhuur met beleid een notitie met aanbevelingen gericht op een effectieve sturing op en beheersing van (externe) inhuur (Externe) inhuur met beleid Pagina 1 0. Conclusies en aanbevelingen Mede

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk lgemene Zaken Buitenlandse Zaken Veiligh n Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk nderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën efensie Infrastructuur en Milieu Economis Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 Zaken

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Den Haag, april 2013 Vastgesteld in ICCIO dd. 20-02-2013 Versie 1.0 17/05/2013 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Deel I : Toelichting op het kwaliteitsraamwerk

Nadere informatie

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop 1. Aanleiding Op 1 januari 2015 worden taken inzake AWBZ, jeugdzorg en participatie gedecentraliseerd naar gemeenten toe. Deze

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie