Goed in Zorg Zorgverzekering 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed in Zorg Zorgverzekering 2012"

Transcriptie

1 Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid

2 overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 IAK Zorgvergelijker 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4 Geen lange wachttijden 5 Klantvoordeel 5 Vergoedingen Geneeskundige zorg 6 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 8 Paramedische zorg 8 Mondzorg 10 Mondzorg / orthodontie 10 Farmaceutische zorg 10 Hulpmiddelenzorg 12 Verblijf in een instelling 12 Bevalling en kraamzorg 14 Ziekenvervoer 14 Zorgbemiddeling 14 Buitenland 16 Alternatieve geneeswijzen 16 Huid 16 Kuuroorden e.d. 16 Preventieve zorg 18 Overig 18 Deze brochure geeft een globaal overzicht van wat u vergoed krijgt. Het is echter geen vervanging van de verzekerings voorwaarden. Voor de exacte aanspraken en vergoedingen verwijzen wij u naar de verzekeringsvoorwaarden Deze kunt u vinden op of opvragen bij de klantenservice (040)

3 Met IAK perfect verzekerd Bij IAK bezuinigt u niet op uw gezondheid. U bent perfect verzekerd met goede voorwaarden en dekkingen. Daarnaast hebt u voldoende keuzevrijheid, zodat uw verzekering altijd aansluit op uw wensen en behoeften. Collectief verzekerd Maximaal voordeel Collectief verzekerd, maximaal voordeel Met een collectieve verzekering geniet u van de scherpste premies. Door de zorgverzekering in te kopen bij verschillende verzekeraars, krijgt u de meest aantrekkelijke kortingen op uw verzekering. Daarnaast kunt u met onze wachtlijstbemiddeling sneller worden geholpen en hebt u het gemak van online uw verzekeringszaken regelen. Kortom, u hebt volop voordeel bij IAK. IAK Zorgvergelijker Met deze online vergelijker krijgt u in één oogopslag een objectieve vergelijking van de voorwaarden en vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars. Vergelijk IAK pakketten onderling of vergelijk IAK aanvullende verzekeringen met andere zorgverzekeraars. De IAK Zorgvergelijker vindt u terug op nadat u bent ingelogd. In de zorgvergelijker vindt u een objectieve vergelijking van onze zorgpakketten. Het bewijs dat u goed zit bij IAK! 3

4 Gemakkelijker met Mijn IAK Online gemak met Mijn IAK Op kunt u al uw zorgverzekerings zaken zelf regelen, wanneer het u uitkomt. Online kunt u wijzigingen doorgeven, declaraties indienen, premies berekenen en verzekeringen aanvragen. Wat kunt u met Mijn IAK? Met Mijn IAK regelt u uw verzekeringszaken een stuk gemakkelijker en sneller. Minder papieren post ontvangen? Dan kiest u ervoor om een aantal verzekeringszaken digitaal te ontvangen. Nieuw! online declareren Alle voordelen op een rij: inzien van uw zorgverzekeringspakket verzekeringen aanvragen en wijzigen online declareren digitale polis een persoonlijk digitaal archief uw ingezonden declaraties inzien en de status van deze overzicht van uw eigen risico Ga snel naar en maak uw persoonlijk account aan. Ontvangt u graag interessant verzekeringsnieuws en leuke aanbiedingen, dan meldt u zich aan voor de nieuwsbrief. 4

5 Geen lange wachttijden Voor bepaalde operaties en behandelingen zijn de wachtlijsten lang. Wij weten waar u goed en snel geholpen wordt, welke klachten u ook hebt. IAK profiteert via haar risicodragers, zowel in de regio als landelijk, van goede afspraken met verschillende ziekenhuizen en instellingen. Ook is het mogelijk uit te wijken naar specialistische behandelcentra. Daar krijgt u vaak nog een beter alternatief aangeboden en wordt u sneller behandeld. Wilt u gebruikmaken van de IAK Wachtlijstbemiddeling? Neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op nadat u bent ingelogd. Klantvoordeel De Zorgverzekering is ondergebracht bij zorgverzekeraar Avéro Achmea. Hierdoor kunt u via ons meeprofiteren van de voordelen die het Achmea Health Klantvoordeel biedt. Enkele voordelen waar u gebruik van kunt maken zijn: Korting bij Achmea Health Centers Korting op brillen en lenzen Korting op sauna bezoeken Informatie en advies over zorg en gezondheid 5

6 Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronisch intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Revalidatie Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Erfelijkheidsonderzoek sterilisatie: sterilisatie en refertilisatie:, mits medisch noodzakelijk. Geen vergoeding voor behandeling: - tegen snurken - gericht op sterilisatie (man/vrouw) - ongedaan maken sterilisatie (man/vrouw) - circumcisie (besnijdenis) IVF en fertiliteitbevorderende behandelingen - in-vitrofertilisatie (IVF): 1e, 2e en 3e poging - overige fertiliteitsbevorderende behandelingen: Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat e vergoeding Plastische / reconstructieve chirurgie correctie afwijkingen, verminkingen, (aangeboren) misvormingen e.a., uitsluitend bij specifieke medische indicaties (raadpleeg de voorwaarden) bij aantoonbare, lichamelijke functiestoornis:- correctie oorstand van kinderen tot 16 jaar - correctie bovenoogleden - buikwandcorrectie - operatief vervangen van borstprothesen bij aantoonbare, lichamelijke functiestoornis:- correctie oorstand van kinderen tot 16 jaar - plastische en reconstructieve chirurgie Transplantatie weefsel / organen indien binnen EU-EER lidstaat (inclusief kosten donor) Second opinion voor zorg uit de basisverzekering door medisch specialist Ketenzorg (Zorgprogramma s) 6 7

7 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Eerstelijns psychologische zorg Hieronder wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfulness based cognitieve therpay (MBCT), behandeling lichte tot matige depressie en angststoornissen max. 5 zittingen met eigen bijdrage van 20,- per zitting volgens regeling Zorgverzekering op verwijzing arts 500,- 500, ,- Specialistische GGZ tweedelijns GGZ (psychiater, zenuwarts, GGZinstelling, klinisch psycholoog of psychotherapeut, geen behandeling voor aanpassingsstoornissen). Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage van maximaal 200 per jaar Psychiatrische ziekenhuisopname. Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage van 145 per maand vanaf de 32e opnamedag Eerstelijns psychologische zorg via internet, met een eigen bijdrage van 50 per programma Paramedische zorg Fysiotherapie en oefentherapie (kinder)fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar?Mensendieck en bekkenfysiotherapie tot 18 jaar: indien chronisch 1, acuut per diagnose 1 tot 18 behandelingen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf 21e behandeling van chronische aandoeningen 1 ; eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie max. 12 behandelingen max. 12 behandelingen max. 12 behandelingen max. 12 behandelingen Logopedie Orthopsie, chiropractie en osteopathie 500,- max ,- pp/ jaar, tezamen met sportgeneeskunde Podotherapie kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog kosten consulten, onderzoek, orthesen en ortonyxie door podotherapeut/podoloog Dyslexiezorg voor zorg in verband met ernstige dyslexie voor kinderen van 7 t/m 11 jaar die basisonderwijs volgen Ergotherapie 10 behandeluren Dieetadvisering uitsluitend vergoeding in het kader van ketenzorg (zorgprogramma s) 8 9

8 Mondzorg Tandheelkunde tot 18 jaar: genoemde behandelingen (limitatieve lijst, raadpleeg de voorwaarden 2 ) tot 22 jaar: aanvullend op Zvw Tandheelkunde en orthodontische zorg in bijzondere gevallen voor tandheelkundige zorg (incl. eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage. Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar - 75% van kosten uitneembare e gebitsprothese (incl. techniekkosten) - e uitneembare op implantaten (incl. techniek kosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Er geldt een eigen bijdrage van 125,- per boven- of onderkaak Mondzorg / orthodontie Orthodontie (gebitsregulatie) tot 18 jaar Orthodontie (gebitsregulatie) vanaf 18 jaar 1.365,- eenmalig 1.365,- eenmalig 500,- Farmaceutische zorg Geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium e vergoeding volgens Regeling zorgverzekering en het IAK-Reglement farmaceutische zorg (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) tot 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar vergoeding uitsluitend bij medische noodzaak Eigen bijdrage op geneesmiddelen (boven-gvs gedeelte) max ,- max ,- max ,-, tezamen met zelfzorgmiddelen Zelfzorgmiddelen max ,-, tezamen met boven-gvs vergoeding Dieetpreparaten volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement farmaceutische zorg (bij specifieke medische indicaties) 10 11

9 Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement hulpmiddelen (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage) Eigen bijdrage hulpmiddelen 250,- 250,- 250,- 500, ,- Mobiliteitshulpmiddelen in bruikleen of eigendom max. 100,- in bruikleen of eigendom max. 100,- in bruikleen of eigendom max. 100,- Hulpmiddelen voor anticonceptie vanaf 21 jaar Steunpessarium bij behandeling door huisarts Rolstoelen / invalidenwagens e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen e kosten van bruikleen Verpleegartikelen e huurkosten e huurkosten e huurkosten e huurkosten e huurkosten Plaswekker huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- huur tot 3 maanden eenmalig max. 85,- e huurkosten Brillenglazen/contactlenzen 150,- 300,- Steunzolen Verblijf in een instelling Ziekenhuisverpleging Verblijf in een hospice max. 3 maanden max. 25,- p.d

10 Bevalling en kraamzorg Bevalling - thuis of in kraamzorghotel: - (poli)klinisch (zonder medische noodzaak): 193,- per dag, moeder en kind tezamen ( 225,- minus 32,- eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) - (poli)klinisch (met medische noodzaak): Kraamzorg thuis of in een kraamzorghotel: ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,- per uur) aanmelding voor kraamzorg thuis via IAK Klantenservice Zorg- en Inkomensverzekering; in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak): ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 16,- dag en het meerdere van het tarief boven 112,50 per opnamedag voor zowel moeder als kind; in het ziekenhuis (met medische noodzaak): kraamzorguitkering 230,- per bevalling kraamzorguitkering 455,- per bevalling Kraampakket via IAK Bewakingsapp. wiegendood huurkosten tot 18 maanden huurkosten tot 18 maanden huurkosten tot 18 maanden huurkosten tot 18 maanden Lactatiekundige hulp Kraamzorg bij adoptie eenmalige uitkering 455,- per kind jonger dan 3 maanden Prenatale screening counseling, onderzoek en test Ziekenvervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer e taxi en openbaar vervoer in laagste klasse: eigen auto 0,30 per km: bij indicaties nierdialyse, oncologische behandeling, rolstoelgebruik, beperkt gezichtsvermogen of chronische aandoening: eigen bijdrage 93,- ; >200 km na toestemming eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km eigen bijdrage tot 0,25 per km Zorgbemiddeling Zorg- en wachtlijstbemiddeling bemiddeling bij niet aanvaardbare lange wachttijd via de afdeling Zorgadvies 14 15

11 Buitenland Spoedeisende zorg op basis van Nederlandse marktconforme tarieven max. 200% Nederlands tarief max. 200% Nederlands tarief max. 200% Nederlands tarief max. 200% Nederlands tarief aanvullend maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme tarief Niet spoedeisende (voorzienbare) zorg op basis van Nederlandse marktconforme tarieven 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens 100% Nederlands tarief in erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens Hulpverlening bij verblijf in het buitenland Hieronder valt ook: repatriering zieken / gewonden vanuit het buitenland via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International via alarmcentrale SOS International - verblijfskosten gezinslid - telefoonkosten - kosten van opsporing en redding tot ,- - vervoer stoffelijk overschot - begrafenis/crematie in het buitenland Alternatieve geneeswijzen Alternatieve en bijzondere geneeswijzen max. 20 consulten max. 27,- per consult mits arts max. 20 consulten max. 27,- per consult mits arts max. 20 consulten max. 27,- per consult mits arts max. 85,- per consult tot max. 750,- mits arts max. 85,- per consult tot max ,- mits arts, max. 65,- per consult tot max. 500,- indien altern. beh. Homeopathische en antroposofische middelen 250,- 500,- Huid Huidtherapie, camouflage, epilatie in het gelaat, peeling in geval van acne, lymfedrainage, oedeemtherapie acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.000,- acne tot 21 jaar: camouflagetherapie: lymfedrainage: epilatie: eenmalig tot 1.500,- Psoriasisdagbehandeling 500,- 500,- 500,- 500,- Pedicure voor diabetici en reumapatienten Kuuroorden / kampen e.d. Therapeutische kampen therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar therapeutisch kamp voor kinderen met astma: vergoeding eigen bijdrage max. 6,- p.d. max. 42 dagen per jaar e vergoeding eigen bijdrage Kuuroorden max. 500,- voor psoriasis- of reumapatienten 16 17

12 Preventieve zorg Preventieve onderzoeken 500,- Preventieve cursussen 250,- Beweegprogramma s 500,- 500,- Vaccinaties/middelen tbv buitenlandse reis (niet beroepsmatig) 50% tot max. 91,- 50% tot max. 91,- 50% tot max. 91,- 50% tot max. 91,- Griepvaccinatie 1x per jaar Gezondheidstest 1x per jaar door sportarts Sportmedisch advies / sportgeneeskunde e vergoeding behandelingen verricht door een sportarts e vergoeding behandelingen verricht door een sportarts max ,- tezamen met chiropractie, orthoptische hulp en osteopathie Stoppen-met-rokenprogramma uitsluitend vergoeding van erkende gedragstherapie Overig Verblijfskosten gezinslid bij levertransplantatie max. 25,- p.d. gedurende opname max. 25,- p.d. gedurende opname max. 25,- p.d. gedurende opname max. 25,- p.d. gedurende opname vollledig Stottertherapie behandeling in diverse stottercentra of bij gespecialiseerde logopedist (raadpleeg de voorwaarden) 350,- eenmalig 350,- eenmalig 350,- eenmalig 350,- eenmalig Patiëntenvereniging / cursussen 25,- eenmalig 25,- eenmalig Overgangsconsulent Reiskosten ziekenbezoek bij opname gezinslid max. 0,25 per km vanaf 8e opnamedag naar een ziekenhuis in Nederland Kinderopvang bij opname ouder max. 25,- per werkdag max. 60 aaneengesloten dagen voor kinderen tot 12 jaar Logeerfaciliteit 11,- p.d. tot max. 230,- 11,- p.d. tot max. 230,- 11,- p.d. tot max. 230,- 11,- p.d. tot max. 230,- Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Volgens Besluit zorgverzekering, chronische indicaties bijlage 1. 2 Volgens Regeling zorgverzekering. Hieronder vallen onder andere preventief onderzoek, tandsteenverwijdering, sealing, anesthesie, restauraties (vullingen), prothethische voorzieningen, chirurgische hulp, röntgenfoto s

13 Wij zijn er voor ú Ga naar Voor uitgebreide informatie, premie berekenen en aanvragen. Bel (040) Onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar. Maak een afspraak met de adviseur Bij veel organisaties houden onze adviseurs regelmatig spreekuur. Bezoek de servicebalie Op de Beukenlaan 70 en de High Tech Campus (the Strip) te Eindhoven. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. IAK Verzekeringen B.V. maakt deel uit van de Unirobe Meeùs Groep, onderdeel van AEGON. IAK Verzekeringen B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer IAK Verzekeringen B.V. is statutair gevestigd te Eindhoven en bij de KvK geregistreerd onder nummer Postadres: Postbus 90165, 5600 RV Eindhoven. ZV-VERG-GIZ VB ( )

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013 Zorgverzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst,

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekeringen 2012 Wijzigingen in uw zorgverzekering Samen voor een perfect verzekerde toekomst Iedereen perfect verzekerd Uw gezondheid is niet iets waarop u wilt bezuinigen. Een verzekering met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket iza vergoedingen 2011 1 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2015

VvAA zorgverzekering 2015 VvAA zorgverzekering 2015 Vrije keuze en uitstekende service VvAA biedt vrije keuze, ook in 2015 De keuzevrijheid in de zorg wordt steeds meer aan banden gelegd. VvAA is van mening dat u zelf moet kunnen

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief)

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) VGZ Zorgverzekering In elke levensfase optimaal verzekerd Complete vergoedingenoverzichten Nieuw: Ledenvoordeel In twee stappen alles geregeld

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2011 1 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie