VGZ Zorgverzekering 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGZ Zorgverzekering 2012"

Transcriptie

1 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid

2 overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4 IAK Zorgvergelijker 5 Geen lange wachttijden 5 Vergoedingen Geneeskundige zorg 6 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 8 Paramedische zorg 8 Mondzorg 10 Farmaceutische zorg 10 Hulpmiddelenzorg 10 Verblijf in een instelling 12 Bevalling en kraamzorg 12 Ziekenvervoer 14 Zorgbemiddeling 14 Buitenland 14 Alternatieve geneeswijzen 14 Huid 16 Kuuroorden / kampen e.d. 16 Preventieve zorg 16 Overig 18 Deze brochure geeft een globaal overzicht van wat u vergoed krijgt. Het is echter geen vervanging van de verzekerings voorwaarden. Voor de exacte aanspraken en vergoedingen verwijzen wij u naar de verzekeringsvoorwaarden Deze kunt u vinden op of opvragen bij de klantenservice (040)

3 Met IAK perfect verzekerd Bij IAK bezuinigt u niet op uw gezondheid. U bent perfect verzekerd met goede voorwaarden en dekkingen. Daarnaast hebt u voldoende keuzevrijheid, zodat uw verzekering altijd aansluit op uw wensen en behoeften. Collectief verzekerd, maximaal voordeel Met een collectieve verzekering geniet u van de scherpste premies. Door de zorgverzekering in te kopen bij verschillende verzekeraars, krijgt u de meest aantrekkelijke kortingen op uw verzekering. Daarnaast kunt u met onze wachtlijstbemiddeling sneller worden geholpen en hebt u het gemak van online uw verzekeringszaken regelen. Kortom, u hebt volop voordeel bij IAK. Collectief verzekerd Maximaal voordeel Opbouw IAK verzekering Onze aanvullende zorgverzekeringen sluiten perfect aan op de verschillende fasen in uw leven. IAK biedt u de volgende verzekeringen. Een IAK zorgverzekering is er voor iedereen Tand Basisverzekering 3

4 Gemakkelijker met Mijn IAK Online gemak met Mijn IAK Op kunt u al uw zorgverzekerings zaken zelf regelen, wanneer het u uitkomt. Online kunt u wijzigingen doorgeven, declaraties indienen, premies berekenen en verzekeringen aanvragen. Wat kunt u met Mijn IAK? Met Mijn IAK regelt u uw verzekeringszaken een stuk gemakkelijker en sneller. Minder papieren post ontvangen? Dan kiest u ervoor om een aantal verzekeringszaken digitaal te ontvangen. Nieuw! online declareren Alle voordelen op een rij: inzien van uw zorgverzekeringspakket verzekeringen aanvragen en wijzigen online declareren digitale polis een persoonlijk digitaal archief uw ingezonden declaraties inzien en de status van deze overzicht van uw eigen risico Ga snel naar en maak uw persoonlijk account aan. Ontvangt u graag interessant verzekeringsnieuws en leuke aanbiedingen, dan meldt u zich aan voor de nieuwsbrief. 4

5 IAK Zorgvergelijker Met deze online vergelijker krijgt u in één oogopslag een objectieve vergelijking van de voorwaarden en vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars. Vergelijk IAK pakketten onderling of vergelijk IAK aanvullende verzekeringen met andere zorgverzekeraars. De IAK Zorgvergelijker vindt u terug op nadat u bent ingelogd. In de zorgvergelijker vindt u een objectieve vergelijking van onze zorgpakketten. Het bewijs dat u goed zit bij IAK! Geen lange wachttijden Voor bepaalde operaties en behandelingen zijn de wachtlijsten lang. Wij weten waar u goed en snel geholpen wordt, welke klachten u ook hebt. IAK profiteert via haar risicodragers, zowel in de regio als landelijk, van goede afspraken met verschillende ziekenhuizen en instellingen. Ook is het mogelijk uit te wijken naar specialistische behandelcentra. Daar krijgt u vaak nog een beter alternatief aangeboden en wordt u sneller behandeld. Wilt u gebruikmaken van de IAK Wachtlijstbemiddeling? Neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op nadat u bent ingelogd. 5

6 Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronisch intermitterende beademing en de benodigde apparatuur, mits medisch noodzakelijk. Geen vergoeding voor behandeling: - tegen snurken - gericht op sterilisatie (man/vrouw) - ongedaan maken sterilisatie (man/vrouw) - circumcisie (besnijdenis) 600,- voor medisch noodzakelijke besnijdenis; sterilisatie man 800,-; sterilisatie vrouw 1.250,- 600,- voor medisch noodzakelijke besnijdenis; sterilisatie man 800,-; sterilisatie vrouw 1.250,- 600,- voor medisch noodzakelijke besnijdenis; sterilisatie man 800,-; sterilisatie vrouw 1.250,- 600,- voor medisch noodzakelijke besnijdenis Ooglaserbehandeling ooglaserbehandeling/ lensimplantatie: 500,- eenmalig Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan 800,- per diagnose 800,- per diagnose 1.000,- per diagnose 800,- per diagnose 800,- per diagnose 800,- per diagnose Erfelijkheidsonderzoek IVF en fertiliteitbevorderende behandelingen - in-vitrofertilisatie (IVF): 1e, 2e en 3e poging - overige fertiliteitsbevorderende behandelingen: Audiologische zorg onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Plastische / reconstructieve chirurgie correctie afwijkingen, verminkingen, (aangeboren) misvormingen e.a., uitsluitend bij specifieke medische indicaties (raadpleeg de voorwaarden) buikwandcorrectie en ooglidcorrectie, na toestemming correctie flaporen voor verzekerden tot 18 jaar: 1.500,- ooglidcorrectie (na toestemming) 950,- Transplantatie weefsel / organen indien binnen EU-EER lidstaat (inclusief kosten donor) Second opinion voor zorg uit de basisverzekering door medisch specialist Ketenzorg (Zorgprogramma s) 6 7

7 Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Eerstelijns psychologische zorg Hieronder wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfulness based cognitieve therpay (MBCT), behandeling lichte tot matige depressie en angststoornissen max. 5 zittingen pp/jaar met eigen bijdrage van 20,- per zitting volgens regeling Zorgverzekering op verwijzing arts 120,- per jaar; 360,- per jaar; 240,- per jaar; ; 240,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar 360,- per jaar; 240,- per jaar; Specialistische GGZ tweedelijns GGZ (psychiater, zenuwarts, GGZ-instelling, klinisch psycholoog of psychotherapeut, geen behandeling voor aanpassingsstoornissen). Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage van max. Psychiatrische ziekenhuisopname. Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage van 145,- per maand vanaf de 32e opnamedag Eerstelijns psychologische zorg via internet, met een eigen bijdrage van 50,- per programma Neurofeedback (bij ADHD en ADD) 1.000,- per jaar Paramedische zorg Fysiotherapie en oefentherapie (kinder)fysiotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en bekkenfysiotherapie tot 18 jaar: indien chronisch 1, acuut per diagnose 1 tot 18 behandelingen 600,- per jaar 600,- per jaar ; 600,- per jaar 1.000,- per jaar vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf 21e behandeling van chronische 1 behandelingen; eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie 600,- per jaar 600,- per jaar ; 600,- per jaar 1.000,- per jaar Logopedie Dyslexiezorg voor zorg in verband met ernstige dyslexie voor kinderen van 7 t/m 11 jaar die basisonderwijs volgen Ergotherapie 10 behandeluren pp/jaar Dieetadvisering uitsluitend vergoeding in het kader van ketenzorg (zorgprogramma s) 250,- per jaar 250,- per jaar 8 9

8 Mondzorg Tandheelkunde tot 18 jaar: genoemde behandelingen (limitatieve lijst, raadpleeg de voorwaarden 2 ) 80% tot max. 500,- per jaar, maximale vergoeding 80% tot 500,- per jaar 80% tot max. 500,- per jaar 80% tot max. 500,- per jaar Tandheelkunde en orthodontische zorg in bijzondere gevallen voor tandheelkundige zorg (incl. eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage. Kronen en bruggen tgv ongeval (na toestemming) voor verzekerden van jaar voor verzekerden van jaar voor verzekerden tot 22 jaar Prothetische voorzieningen vanaf 18 jaar - 75% van kosten uitneembare e gebitsprothese (incl. techniekkosten) - e uitneembare op implantaten (incl. techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Er geldt een eigen bijdrage van 125,- per boven- of onderkaak e vergoeding van de eigen bijdragen e vergoeding van de eigen bijdragen e vergoeding van de eigen bijdragen e vergoeding van de eigen bijdragen Orthodontie (gebitsregulatie) tot 22 jaar 80% tot 2.500,- voor de hele looptijd van de verzekering Orthodontie (gebitsregulatie) vanaf 22 jaar 350,- voor de hele looptijd van de verzekering onderdeel maximale vergoeding tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar 350,- voor de hele looptijd van de verzekering Farmaceutische zorg Geneesmiddelen e vergoeding volgens Regeling zorgverzekering en het IAK-Reglement farmaceutische zorg (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar vergoeding uitsluitend bij medische noodzaak vanaf 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar: onderdeel pakket. (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar: onderdeel pakket. (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar: onderdeel pakket. (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Dieetpreparaten volgens IAK-Reglement farmaceutische zorg (bij specifieke medische indicaties) Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen volgens Regeling zorgverzekering en IAK Reglement hulpmiddelen (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage) Eigen bijdrage hulpmiddelen Een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen bij de hulpmiddelen: - audiologische hulpmiddelen - mammaprothese - pruiken - steunpessarium 250,- per jaar 500,- per jaar 250,- per jaar 350,- per jaar 10 Brillenglazen, incl. monturen en contactlenzen 100,- per 3 jaar 150,- per 3 jaar 150,- per 3 jaar, maximale vergoeding 150,- per 3 jaar 150,- per 3 jaar, kinderen tot 18 jaar 200,- per 3 jaar 150,- per 3 jaar 11

9 Verblijf in een instelling Ziekenhuisverpleging Herstellingsoord/zorghotel (indien gecontracteerd) 100,- per dag, max ,- per jaar 100,- per dag, max ,- per jaar 100,- per dag, max ,- per jaar, maximale vergoeding 100,- per dag Verblijf in een hospice 30,- per dag 30,- per dag 30,- per dag 30,- per dag, maximale vergoeding 30,- per dag 100,- per dag, max ,- per jaar 100,- per dag, max ,- per jaar 30,- per dag 30,- per dag Ronald McDonaldhuis/familiehuis Bevalling en kraamzorg Bevalling Kraamzorg - thuis of in kraamzorghotel: - (poli)klinisch (zonder medische noodzaak): 193,- per dag, moeder en kind tezamen ( 225,- minus 32,- eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) - (poli)klinisch (met medische noodzaak): thuis of in een kraamzorghotel: ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,- per uur) aanmelding voor kraamzorg thuis via IAK Klantenservice Zorg- en Inkomensverzekering; in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak): ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 16,- dag en het meerdere van het tarief boven 112,50 per opnamedag voor zowel moeder als kind; in het ziekenhuis (met medische noodzaak): 125,- vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage Geboortetens 80,- eenmalig Kraampakket via IAK Luxe kraamzorg 15 uur Nazorg moeder en pasgeborene 6 uur verdeeld over 2 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen Lactatiekundige hulp 50,- per bevalling 75,- per bevalling 100,- per bevalling Huur elektrische borstkolf 110,- per bevalling 110,- per bevalling 110,- per bevalling Adoptievergoeding 300,- per adoptiekind Prenatale screening counseling, onderzoek en test 12 13

10 Ziekenvervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer e vergoeding taxi en openbaar vervoer in laagste klasse: eigen auto 0,30 per km: bij indicaties nierdialyse, oncologische behandeling, rolstoelgebruik, beperkt gezichtsvermogen of chronische aandoening: eigen bijdrage 93,- pp/jaar ;>200 km na toestemming taxi: taxi: taxi: taxi:, taxi: taxi: taxi: Zorgbemiddeling Zorg- en wachtlijstbemiddeling bemiddeling bij niet aanvaardbare lange wachttijd via de afdeling Zorgadvies Buitenland Spoedeisende zorg Niet spoedeisende (voorzienbare) zorg op basis van Nederlandse marktconforme tarieven op basis van Nederlandse marktconforme tarieven Hulpverlening bij verblijf in het buitenland Hieronder valt ook: repatriering zieken / gewonden vanuit het buitenland Alternatieve geneeswijzen via alarmcentrale SOS International Alternatieve geneeswijzen Hieronder vallen de volgende stromingen: acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie, natuurgeneeswijzen, psychosociale zorg en bepaalde vormen van alternatieve beweegzorg budget 300,- per jaar voor behandelingen/ consulten en geneesmiddelen tezamen budget 500,- per jaar voor behandelingen/ consulten en geneesmiddelen tezamen budget 800,- per jaar voor behandelingen/ consulten en geneesmiddelen tezamen budget voor behandelingen/ consulten en geneesmiddelen tezamen budget 300,- per jaar voor behandelingen/ consulten en geneesmiddelen tezamen budget 300,- per jaar voor behandelingen/ consulten en geneesmiddelen tezamen 14 15

11 Huid Huidbehandelingen Een budget te besteden aan de zorgsoorten: - acnebehandeling - camouflagetherapie - ontharen 300,- per jaar 500,- per jaar 700,- per jaar 300,- per jaar 500,- per jaar 500,- per jaar Psoriasisdagbehandeling Pedicure voor diabetici en reumapatienten Kuuroorden / kampen e.d. Kuuroorden en therapeutische kampen Preventieve zorg Therapeutisch vakantiekamp voor verzekerden tot 18 jaar 300,- per jaar Preventieve cursussen 500,- per jaar Vaccinaties/middelen tbv buitenlandse reis (niet beroepsmatig) 500,- per jaar Overgangsconsulent 500,- per jaar Gezondheidstest 500,- per jaar Condooms (bestellen via SOA-preventie (bij gecontracteerde zorgaanbieder) 20,- per jaar eenmaal per jaar Sportmedisch advies / sportgeneeskunde 500,- per jaar Stoppen-met-rokenprogramma uitsluitend vergoeding van erkende gedragstherapie 115,- eenmalig voor ondersteunende medicijnen 115,- eenmalig voor ondersteunende medicijnen 115,- eenmalig voor ondersteunende medicijnen, maximale vergoeding 115,- eenmalig voor ondersteunende medicijnen 115,- eenmalig voor ondersteunende medicijnen 115,- eenmalig voor ondersteunende medicijnen 16 17

12 Overig Stottertherapie shulp huishoudelijke hulp bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname (door gecontracteerde zorgaanbieder) Kinderopvang voor kinderen t/m 12 jaar (door gecontracteerde zorgaanbieder) Mantelzorg - mantelzorgmakelaar - vervangende mantelzorg Voetbehandelingen - voetbehandelingen diabetes of reuma - podotherapie - steunzolen behandeling in diverse stottercentra of bij gespecialiseerde logopedist (raadpleeg de voorwaarden) - 250,- per jaar - 4 dagen per jaar - 500,- per jaar - 9 dagen per jaar - 750,- per jaar - 14 dagen per jaar Logeerfaciliteit 300,- per jaar 600,- per jaar 10 uur per jaar 24 uur per jaar 100,- per jaar 300,- per jaar 500,- per jaar 300,- per jaar 300,- per jaar Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Volgens Besluit zorgverzekering, chronische indicaties bijlage 1. 2 Volgens Regeling zorgverzekering. Hieronder vallen onder andere preventief onderzoek, tandsteenverwijdering, sealing, anesthesie, restauraties (vullingen), prothethische voorzieningen, chirurgische hulp, röntgenfoto s

13 Wij zijn er voor ú Ga naar Voor uitgebreide informatie, premie berekenen en aanvragen. Bel (040) Onze medewerkers van de klantenservice staan voor u klaar. Maak een afspraak met de adviseur Bij veel organisaties houden onze adviseurs regelmatig spreekuur. Bezoek de servicebalie Op de Beukenlaan 70 en de High Tech Campus (the Strip) te Eindhoven. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. IAK Verzekeringen B.V. maakt deel uit van de Unirobe Meeùs Groep, onderdeel van AEGON. IAK Verzekeringen B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer IAK Verzekeringen B.V. is statutair gevestigd te Eindhoven en bij de KvK geregistreerd onder nummer Postadres: Postbus 90165, 5600 RV Eindhoven. ZV-VERG-VGZ ( )

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector 1 IZA Werkgeverspocket is een uitgave van IZA Zorgverzekeraar, bedoeld

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker

Nadere informatie

Welke collectieve verzekering past bij u?

Welke collectieve verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2013 collectief Welke collectieve past bij u? Wilt u een nieuwe collectieve zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de collectieve zorgen van CZ. Zo ziet

Nadere informatie

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Verplichte wijzigingen in de

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u?

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2014 Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het best bij u

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker voor werknemers. en 2014. Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering

Nadere informatie

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig

Nadere informatie