2010 Vergoedingenoverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 Vergoedingenoverzicht"

Transcriptie

1 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Alle aandacht voor goede zorg

2 2 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgverleners zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op of telefonisch opvragen via telefoonnummer (lokaal tarief). Bij de VGZ Zorgverzekering hebt u recht op zorg. Als u gebruik maakt van niet-gecontracteerde zorgverleners dan worden de kosten vergoed tot ten hoogste de tarieven zoals genoemd in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Als er geen inkooptarieven zijn vastgesteld, worden de kosten vergoed tot ten hoogste 80% van de wettelijke tarieven. Bij de VGZ Restitutieverzekering hebt u recht van op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. Op de basisverzekeringen is voor verzekerden van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 165,- en, als u daarvoor gekozen hebt ook een vrijwillig eigen risico van toepassing. Houdt u er rekening mee dat alle genoemde vergoedingen exclusief het eigen risico zijn. Ook bij een e vergoeding kan het zijn dat geen of een gedeeltelijke vergoeding wordt verleend, als het eigen risico van toepassing is. Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, tandheelkundige zorg tot 22 jaar, hulpmiddelen in bruikleen en bepaalde geneesmiddelen. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen. Verklaring verwijzingstekens 1) De in het overzicht opgenomen vergoeding geldt als u gebruik maakt van een door VGZ gecontracteerde of erkende zorgverlener. Verklaring gebruikte iconen VGZ wil het vergelijken van de pakketten voor u zo makkelijk mogelijk maken. Daarom zijn icoontjes geplaatst bij alle budgetten en belangrijke vergoedingen. Optie 1 Basisverzekering wettelijk verplicht aanvullend Totaalpakket (inclusief tandheelkunde) Jong Gezin Vitaal Optie 2 Basisverzekering wettelijk verplicht aanvullend Modulair Pakket Beperkt Uitgebreid Plus aanvullend Tandheelkunde Tand Goed Tand Beter Tand Best

3 VGZ TotaalPakket VGZ ZORGVERZEKERING verzekeringen Totaalpakketten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium Audiologische zorg audiologische zorg Bevalling en kraamzorg Preconceptiezorg Bevalling geboortetens thuis of in een kraamzorghotel (poli)klinisch (zonder medische noodzaak) (poli)klinisch (met medische noodzaak) Kraamzorg 190,- per dag ( 221,- minus 31,- voor de eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) thuis of in een kraamzorghotel ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 3,90 per uur) in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 15,50 per dag voor zowel moeder als kind) in het ziekenhuis (met medische noodzaak) luxe kraamzorg kraampakket van VGZ adoptievergoeding Borstvoeding lactatiekundig consult huur elektrische borstkolf bij opname zieke baby Beweegzorg zorgsoorten: Curatieve beweegzorg: fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar 200,- per jaar 300,- per jaar 300,- per jaar 80,- eenmalig e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage 15 uur 300,- per adoptiekind 100,- per bevalling 110,- per bevalling 600,- per jaar 600,- per jaar 1.000,- per jaar chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar ergotherapie vanaf de 10e behandeling 18 behandelingen per jaar 10 uur per jaar alternatieve bewegingstherapie: chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn Preventieve beweegzorg: preventieve beweegprogramma s 1 ) door voorkeurszorgverleners en therapeutisch zwemmen (specifieke chronische aandoening) 1 )

4 4 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 verzekeringen Totaalpakketten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Brillen en contactlenzen contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen Buitenland spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven 150,- per 2 jaar 150,- per 2 jaar kinderen tot 18 jaar 200,- per 2 jaar repatriëring door de VGZ hulpdienst wettelijke bijdragen in een ander EU/EER-land of verdragsland dan Nederland vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER of verdragslanden 1.000,- per jaar vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER of verdragslanden 1.000,- per jaar Besnijdenis medisch noodzakelijke besnijdenis 600,- 600,- Diabetes testmaterialen diabetes testmaterialen voor patiënten die geen insuline gebruiken een startpakket (tien teststrips, tien lancetten, prikpen, bloedglucosemeter) 1 ) eenmalig, 10,- eigen bijdrage teststrips met lancetten 1 ) eigen bijdrage 15,- per 50 teststrips Dieetadvisering eenmalig, 10,- eigen bijdrage eigen bijdrage 15,- per 50 teststrips 150,- per 2 jaar vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER of verdragslanden 1.000,- per jaar eenmalig, 10,- eigen bijdrage eigen bijdrage 15,- per 50 teststrips voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten 4 uur per jaar 250,- per jaar 250,- per jaar Dyslexiezorg zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen van 7, 8 of 9 jaar die basisonderwijs volgen Erfelijkheidsonderzoek erfelijkheidsonderzoek Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) geneesmiddelen volgens het Reglement farmaceutische zorg VGZ 2010 dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) Gezinshulp huishoudelijke hulp bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname 1 ) 10 uur per jaar Huidbehandelingen 300,- per jaar 500,- per jaar 500,- per jaar zorgsoorten: acnebehandeling camouflagetherapie epilatie Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en preconceptiezorg

5 VGZ TotaalPakket VGZ ZORGVERZEKERING verzekeringen Totaalpakketten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Hulpmiddelen functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen Een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of extra's die te maken hebben met de hieronder genoemde hulpmiddelen: audiologische hulpmiddelen mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie pruiken steunpessarium plaswekker voor kinderen van 7 tot 18 jaar In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen in-vitrofertilisatie (IVF) overige fertiliteitsbevorderende behandelingen Kinderopvang voor kinderen t/m 12 jaar 1 ) Logopedie volgens de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen VGZ e, 2e, en 3e poging 250,- per jaar 350,- per jaar 24 uur per jaar niet van toepassing Mantelzorg mantelzorgmakelaar 1 ) 500,- per jaar 750,- per jaar respijtzorg 1.250,- per jaar 1.250,- per jaar Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing, de benodigde apparatuur en begeleiding stoppen met roken Plastische en/of reconstructieve chirurgie bij een specifieke medische indicatie ooglidcorrectie (specifieke medische indicatie) 950,- correctie flaporen voor verzekerden tot 18 jaar 1.500,- Preventie 200,- per jaar 400,- per jaar 500,- per jaar zorg soorten: Gezond leven cursussen EHBO-cursus reanimatiecursus gezondheidstest gewichtsconsulent Advies en begeleiding Sport Medisch Advies incontinentiebegeleiding 1 ) overgangsconsulent Keuring medische keuring rijbewijs Vaccinaties griepvaccinatie preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing VrijZeker SOA-preventie 1 ) eenmaal per jaar Condooms (bestellen via 20,- per jaar

6 6 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 verzekeringen Totaalpakketten Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Psychologische zorg eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness based cognitive therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angst stoornissen PGB eerstelijnspsychologische zorg 8 zittingen per jaar (er geldt een eigen bijdrage van 10,- per zitting) volgens het Reglement PBG eerstelijnspsychologische zorg VGZ ,- per jaar 240,- per jaar, voor kinderen tot 18 jaar 360,- per jaar specialistische geestelijke gezondheidszorg Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Sterilisatie sterilisatie man 800,- sterilisatie vrouw 1.250,- Stottertherapie volgens de methode BOMA, Del Ferro, Hausdörfer of McGuire 1.000,- eenmalig Transplantatie van weefsels en organen als de transplantatie is verricht in een EU of EER-lidstaat (inclusief kosten donor) Verblijf herstellingsoord/zorghotel 1 ) hospice 1 ) 30,- per dag, maximaal 90 dagen 100,- per dag, max ,- per jaar 30,- per dag, maximaal 90 dagen 240,- per jaar 100,- per dag, max ,- per jaar 30,- per dag, maximaal 90 dagen (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling Ronald McDonaldhuis/familiehuis 400,- per jaar 400,- per jaar therapeutisch vakantiekamp voor verzekerden tot 18 jaar 300,- per jaar Vervoer ambulancevervoer zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties eigen auto 0,25 per km (er geldt een eigen bijdrage van 91,- per jaar) openbaar vervoer of taxi (er geldt een eigen bijdrage van 91,- per jaar) taxivervoer of eigen vervoer i.v.m. transplantatie van organen 1 ) taxi: eigen auto: 0,25 per km taxi: eigen auto: 0,25 per km taxi: eigen auto: 0,25 per km Voetbehandelingen 300,- per jaar 300,- per jaar zorgsoorten: voetverzorging diabetes of reumatische voet podotherapie steunzolen en therapiezolen Zorg voor oncologische patiënten oncologische revalidatie revalidatieprogramma Herstel & Balans 800,- per diagnose 800,- per diagnose 800,- per diagnose

7 VGZ TotaalPakket VGZ ZORGVERZEKERING verzekeringen Tandheelkundige verzekeringen Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Verzekerden tot 22 jaar de maximale vergoeding voor alle hieronder genoemde tandheelkunde in de aanvullende verzekering samen bedraagt: consulten fluorideapplicatie vanaf 6 jaar sealing tandsteen verwijderen röntgenfoto s verdoving vullingen gnathologische zorg (kaakgewrichtsproblemen) geen maximum vergoedingsbedrag kroon- en brugwerk (inclusief techniekkosten) 50% 80% kroon- en brugwerk als gevolg van een ongeval (inclusief techniekkosten) parodontologische zorg (tandvleesproblemen) verdoving met lachgas wortelkanaalbehandeling implantaten uitneembare prothetische voorzieningen (inclusief techniekkosten) chirurgische tandheelkundige zorg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen inclusief eventuele implantaten (inclusief techniekkosten) de maximale vergoeding voor orthodontie in de aanvullende verzekering bedraagt: orthodontische zorg in bijzondere gevallen (er geldt een (er geldt een 350,- voor de hele looptijd van de verzekering 500,- per jaar orthodontische zorg 2.500,- voor de hele looptijd van de verzekering

8 8 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 verzekeringen Tandheelkundige verzekeringen Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket Verzekerden vanaf 22 jaar de maximale vergoeding voor alle hieronder genoemde tandheelkunde uit de aanvullende verzekering samen bedraagt: geen maximum vergoedingsbedrag 500,- per jaar 500,- per jaar consulten (m.u.v. C90) mondhygiëne röntgenfoto s verdoving vullingen gnathologische zorg (kaakgewrichtsproblemen) 80% 80% 80% kroon- en brugwerk (inclusief techniekkosten) 50% 80% 80% parodontologische zorg (tandvleesproblemen) 80% 80% 80% verdoving met lachgas 80% 80% 80% wortelkanaalbehandeling 80% 80% 80% implantaten in de tandeloze kaak (inclusief techniekkosten) implantaten in de niet tandeloze kaak (inclusief techniekkkosten) uitneembare e prothese (inclusief techniekkosten) 75% e vergoeding overkappingsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) gedeeltelijke plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) chirurgische tandheelkundige zorg door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten chirurgisch tandheelkundige zorg door tandarts met uitzondering van het aanbrengen van implantaten tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen inclusief eventuele implantaten (inclusief techniekkosten) de maximale vergoeding voor orthodontie in de aanvullende verzekering bedraagt: orthodontische zorg in bijzondere gevallen (er geldt een (er geldt een (er geldt een e vergoeding 50% 80% 80% 350,- voor de hele looptijd van de verzekering orthodontische zorg 350,- voor de hele looptijd van de verzekering e vergoeding e vergoeding

9 VGZ MODULAIR Pakket VGZ ZORGVERZEKERING Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgverleners zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op of telefonisch opvragen via telefoonnummer (lokaal tarief). Bij de VGZ Zorgverzekering hebt u recht op zorg. Als u gebruik maakt van niet-gecontracteerde zorgverleners dan worden de kosten vergoed tot ten hoogste de tarieven zoals genoemd in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Als er geen inkooptarieven zijn vastgesteld, worden de kosten vergoed tot ten hoogste 80% van de wettelijke tarieven. Bij de VGZ Restitutieverzekering hebt u recht van op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. Op de basisverzekeringen is voor verzekerden van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 165,- en, als u daarvoor gekozen hebt ook een vrijwillig eigen risico van toepassing. Houdt u er rekening mee dat alle genoemde vergoedingen exclusief het eigen risico zijn. Ook bij een e vergoeding kan het zijn dat geen of een gedeeltelijke vergoeding wordt verleend, als het eigen risico van toepassing is. Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, tandheelkundige zorg tot 22 jaar, hulpmiddelen in bruikleen en bepaalde geneesmiddelen. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen. Verklaring verwijzingstekens 1) De in het overzicht opgenomen vergoeding geldt als u gebruik maakt van een door VGZ gecontracteerde of erkende zorgverlener. Verklaring gebruikte iconen VGZ wil het vergelijken van de pakketten voor u zo makkelijk mogelijk maken. Daarom zijn icoontjes geplaatst bij alle budgetten en belangrijke vergoedingen. Optie 1 Basisverzekering wettelijk verplicht aanvullend Totaalpakket (inclusief tandheelkunde) Jong Gezin Vitaal Optie 2 Basisverzekering wettelijk verplicht aanvullend Modulair Pakket Beperkt Uitgebreid Plus aanvullend Tandheelkunde Tand Goed Tand Beter Tand Best

10 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten homeopatische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium Audiologische zorg audiologische zorg Bevalling en kraamzorg Preconceptiezorg Bevalling thuis of in een kraamzorghotel (poli)klinisch (zonder medische noodzaak) (poli)klinisch (met medische noodzaak) Kraamzorg Basisverzekering 190,- per dag ( 221,- minus 31,- voor de eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) thuis of in een kraamzorghotel ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 3,90 per uur) in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 15,50 per dag voor zowel moeder als kind) in het ziekenhuis (met medische noodzaak) nazorg moeder en pasgeborene Beperkte verzekeringen Modulaire Pakketten Uitgebreide Plus 300,- per jaar 500,- per jaar 800,- per jaar 125,- vergoeding 125,- vergoeding 6 uur verdeeld over 2 dagen kraampakket van VGZ Borstvoeding e vergoeding e vergoeding 12 uur verdeeld over 4 dagen lactatiekundig consult 50,- per bevalling 75,- per bevalling huur elektrische borstkolf bij opname zieke baby 110,- per bevalling 110,- per bevalling Beweegzorg zorgsoorten: Curatieve beweegzorg: fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar 200,- per jaar 400,- per jaar 600,- per jaar chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar ergotherapie vanaf de 10e behandeling 18 behandelingen per jaar 10 uur per jaar alternatieve bewegingstherapie: chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn Preventieve beweegzorg: preventieve beweegprogramma s 1 ) door voorkeurszorgverleners en therapeutisch zwemmen (specifieke chronische aandoening) 1 ) Brillen en contactlenzen contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen 100,- per 2 jaar 150,- per 2 jaar

11 VGZ MODULAIR Pakket VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Buitenland spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Basisverzekering op basis van Nederlandse marktconforme tarieven Beperkte verzekeringen Modulaire Pakketten Uitgebreide repatriëring door de VGZ hulpdienst wettelijke bijdragen in een ander EU/EER-land of verdragsland dan Nederland Besnijdenis vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER of verdragslanden 1.000,- per jaar vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER of verdragslanden 1.000,- per jaar medisch noodzakelijke besnijdenis 600,- 600,- Diabetes testmaterialen diabetes testmaterialen voor patiënten die geen insuline gebruiken een startpakket (tien teststrips, tien lancetten, prikpen, bloedglucosemeter) 1 ) eenmalig, 10,- eigen bijdrage teststrips met lancetten 1 ) eigen bijdrage 15,- per 50 teststrips Dieetadvisering voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten Dyslexiezorg zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen van 7, 8 of 9 jaar die basisonderwijs volgen Erfelijkheidsonderzoek erfelijkheidsonderzoek Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) geneesmiddelen dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) Gebitsprothesen eenmalig, 10,- eigen bijdrage eigen bijdrage 15,- per 50 teststrips Plus vergoeding wettelijke bijdragen geldend in EU-/EER of verdragslanden 1.000,- per jaar eenmalig, 10,- eigen bijdrage eigen bijdrage 15,- per 50 teststrips 4 uur per jaar 250,- per jaar volgens het Reglement farmaceutische zorg VGZ 2010 uitneembare e prothese 75% e vergoeding overkappingsprothese op implantaten Huidbehandelingen zorgsoorten: acnebehandeling camouflagetherapie epilatie Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en preconceptiezorg Hulpmiddelen functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen Een budget te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of extra's die te maken hebben met de hieronder genoemde hulpmiddelen: audiologische hulpmiddelen mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borst amputatie pruiken steunpessarium (er geldt een volgens de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 e vergoeding e vergoeding e vergoeding 300,- per jaar 500,- per jaar 700,- per jaar 250,- per jaar 500,- per jaar

12 12 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen in-vitrofertilisatie (IVF) overige fertiliteitsbevorderende behandelingen Logopedie Logopedie Mantelzorg Basisverzekering 1e, 2e, en 3e poging Beperkte verzekeringen Modulaire Pakketten Uitgebreide Plus mantelzorgmakelaar 1) 250,- per jaar 500,- per jaar 750,- per jaar respijtzorg 625,- per jaar 1.250,- per jaar 1.875,- per jaar Medisch specialistische zorg hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing, de benodigde apparatuur en begeleiding stoppen met roken Ooglaserbehandeling ooglaserbehandeling/lensimplantatie Plastische en/of reconstructieve chirurgie bij een specifieke medische indicatie 500,- eenmalig buikwandcorrectie (specifieke medische indicatie) 2.500,- ooglidcorrectie (specifieke medische indicatie) 950,- Preventie zorgsoorten: Gezond leven cursussen EHBO-cursus reanimatiecursus gezondheidstest gewichtsconsulent Advies en begeleiding Sport Medisch Advies incontinentiebegeleiding 1) overgangsconsulent Vaccinaties preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie Psychologische zorg eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness based cognitive therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angst stoornissen PGB eerstelijnspsychologische zorg specialistische geestelijke gezondheidszorg 8 zittingen per jaar (er geldt een eigen bijdrage van 10,- per zitting) volgens het Reglement PBG eerstelijnspsychologische zorg VGZ ,- per jaar 400,- per jaar 500,- per jaar 120,- per jaar 360,- per jaar

13 VGZ MODULAIR Pakket VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Revalidatie hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Sterilisatie Basisverzekering Beperkte verzekeringen Modulaire Pakketten Uitgebreide sterilisatie man 800,- 800,- sterilisatie vrouw 1.250, ,- Transplantatie van weefsels en organen als de transplantatie is verricht in een EU of EER-lidstaat Verblijf herstellingsoord/zorghotel 1) hospice 1) (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling (inclusief kosten donor) 100,- per dag, max ,- per jaar 30,- per dag, max. 90 dagen 100,- per dag, max ,- per jaar 30,- per dag, max. 90 dagen Plus 100,- per dag, max ,- per jaar 30,- per dag, max. 90 dagen Ronald McDonaldhuis/familiehuis 300,- per jaar 400,- per jaar 600,- per jaar Vervoer ambulancevervoer zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties eigen auto openbaar vervoer of taxi taxivervoer of eigen vervoer i.v.m. transplantatie van organen 1) Voetbehandelingen zorgsoorten: voetverzorging diabetes of reumatische voet podotherapie steunzolen en therapiezolen Zorg voor oncologische patiënten oncologische revalidatie 0,25 per km (er geldt een eigen bijdrage van 91,- per jaar) (er geldt een eigen bijdrage van 91,- per jaar) taxi: eigen auto: 0,25 per km taxi: eigen auto: 0,25 per km taxi: eigen auto: 0,25 per km 100,- per jaar 300,- per jaar 500,- per jaar Revalidatieprogramma Herstel en Balans 800,- per diagnose 800,- per diagnose 1.000,- per diagnose

14 14 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 verzekeringen Tandheelkundige verzekeringen Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Tand Goed Tand Beter Tand Best Verzekerden tot 22 jaar de maximale vergoeding voor alle hieronder genoemde tandheelkunde in de aanvullende verzekering samen bedraagt: 250,- per jaar 500,- per jaar 1.000,- per jaar consulten fluorideapplicatie vanaf 6 jaar sealing tandsteen verwijderen röntgenfoto s verdoving vullingen gnathologische zorg (kaakgewrichtsproblemen) kroon- en brugwerk (inclusief techniekkosten) 80% 80% 80% parodontologische zorg (tandvleesproblemen) verdoving met lachgas wortelkanaalbehandeling implantaten uitneembare prothetische voorzieningen (inclusief techniekkosten) chirurgische tandheelkundige zorg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen inclusief eventuele implantaten (inclusief techniekkosten) de maximale vergoeding voor orthodontie in de aanvullende verzekering bedraagt: orthodontische zorg in bijzondere gevallen (er geldt een (er geldt een 1.500,- voor de hele looptijd van de verzekering geen maximum vergoedingsbedrag orthodontische zorg 80%

15 VGZ TANDHEELKUNDE VGZ ZORGVERZEKERING verzekeringen Tandheelkundige verzekeringen Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Tand Goed Tand Beter Tand Best Verzekerden vanaf 22 jaar de maximale vergoeding voor alle hieronder genoemde tandheelkunde uit de aanvullende verzekering samen bedraagt: 250,- per jaar 500,- per jaar 1.000,- per jaar consulten (m.u.v. C90) mondhygiëne röntgenfoto s verdoving vullingen gnathologische zorg (kaakgewrichtsproblemen) 80% 80% 80% kroon- en brugwerk (inclusief techniekkosten) 80% 80% 80% parodontologische zorg (tandvleesproblemen) 80% 80% 80% verdoving met lachgas 80% 80% 80% wortelkanaalbehandeling 80% 80% 80% implantaten in de tandeloze kaak (inclusief techniekkosten) implantaten in de niet tandeloze kaak (inclusief techniekkkosten) uitneembare e prothese (inclusief techniekkosten) 75% overkappingsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) (er geldt een gedeeltelijke plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) 80% 80% 80% chirurgische tandheelkundige zorg door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten chirurgisch tandheelkundige zorg door tandarts met uitzondering van het aanbrengen van implantaten tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen inclusief eventuele implantaten (inclusief techniekkosten) de maximale vergoeding voor orthodontie in de aanvullende verzekering bedraagt: orthodontische zorg in bijzondere gevallen (er geldt een (er geldt een 500,- voor de hele looptijd van de verzekering 1.500,- voor de hele looptijd van de verzekering orthodontische zorg 80%

16 VGZ.NL Meer weten? Onze website Ons telefoonnummer Klantenservice: (lokaal tarief) Geopend maandag tot en met vrijdag van uur uur Zaterdag van uur tot uur VGZ Hulpdienst: VGZ Kraamzorg: (0,10 per minuut) Ons adres Zorgbemiddeling Onze verzekeringswinkels U kunt met uw vragen terecht bij een van onze verzekeringswinkels. Kijk op voor een winkel bij u in de buurt. Ons postadres Univé-VGZ-IZA-Trias Postbus AK Eindhoven Ons klachtenpunt VGZ afdeling Klachtenmanagement Antwoordnummer VM Eindhoven Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. D

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Beperkte Uitgebreide Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Alle aandacht voor goede

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering MiX Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorg Samen polis Modulaire Pakketten Univé Polis Goed Univé Polis Beter Univé Polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2010

Vergoedingenoverzicht 2010 2010 Trias Zorgverzekering Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias e verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten,

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten zorg VGZ Jong Pakket VGZ Gezin

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering MiX Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best

Nadere informatie

VGZ.NL. Ons adres Zorgbemiddeling

VGZ.NL. Ons  adres Zorgbemiddeling VGZ.NL Meer weten? Onze website www.vgz.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: 0900-8490 (lokaal tarief) Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 20.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Totaalpakketten Univé Jong Pakket Univé Gezin Pakket Univé Vitaal Pakket Modulaire

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage)

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen 2011 en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering 2011 mix aanvullende modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingenoverzicht 2011 2011 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias aanvullende verzekeringen. Verzekeringsvoorwaarden Bijkomende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. modulaire verzekeringen

Vergoedingenoverzicht.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. modulaire verzekeringen 2011 modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2011

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2011 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2011 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Totaalpakketten Univé Jong Pakket Univé Fit & Vrij Pakket Univé Gezin Pakket Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. MiX Aanvullende Verzekering

Vergoedingenoverzicht.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. MiX Aanvullende Verzekering 2011 Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012

Vergoedingenoverzicht 2012 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor mensen met een betaalrekening bij de ING is er nu Plus Zorgverzekering

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Beperkte Aanvullende Verzekering

Beperkte Aanvullende Verzekering Nedasco verzekeringen Overzicht en 2016 Nedasco VGZ Zorgverzekering Beperkte Uitgebreide Plus Extra dekking Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen

Nadere informatie

maximaal 1.250,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 1.250,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2019 Aanvullende verzekeringen Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2019 Aanvullende verzekeringen Aanvullend Goed, Beter en Best 2019 Aanvullende verzekeringen Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Uitgebreid. 300 per jaar; voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45 per dag

Uitgebreid. 300 per jaar; voor behandelingen en consulten geldt een maximum van 45 per dag 2019 Aanvullende en Jong,, Gezin en Vitaal Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet e verzekeringen Slimme Keuze zijn alleen af te sluiten i.c.m. Avéro en Slimme Keuze Avéro Select Plus Alternatieve zorg Behandeling alternatieve geneeswijzen De vergoeding bedraagt maximaal 30,- per dag,

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- (waaronder

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 204 Univé Zorg Geregeld Polis en Uitgebreid Compleet Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013 zorgverzekering 2013 en Zorg Geregeld polis Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Pakketwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Slimme Keuze De vermelde vergoedingen gelden uitsluitend

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 Vergoedingenoverzicht 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 De collectieve VGZ Zorgverzekering Waarom is een collectieve zorgverzekering beter? Hoe garandeert VGZ dat u de beste zorg krijgt? In elke levensfase optimaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2019 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2019 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2019 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013 Univé GemeentePakket Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 203 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Univé GemeentePakket Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief)

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) VGZ Zorgverzekering In elke levensfase optimaal verzekerd Complete vergoedingenoverzichten Nieuw: Ledenvoordeel In twee stappen alles geregeld

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar)

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

De collectieve VGZ Zorgverzekering. Alle aandacht voor goede zorg. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

De collectieve VGZ Zorgverzekering.  Alle aandacht voor goede zorg. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 De collectieve VGZ Zorgverzekering Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Waarom is een collectieve zorgverzekering beter? Hoe garandeert VGZ dat

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Nedasco VGZ zorgverzekering Nedasco VGZ aanvullende verzekering

Vergoedingenoverzicht 2017 Nedasco VGZ zorgverzekering Nedasco VGZ aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht 2017 Nedasco VGZ zorgverzekering Nedasco VGZ aanvullende verzekering Go voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl/login Nedasco Aanvullende verzekeringen Overzicht

Nadere informatie

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017 Alles-in-1-pakketten Basis Vergoedingenoverzicht 2017 Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2007 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 De collectieve VGZ Zorgverzekering Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Waarom is een collectieve zorgverzekering beter? Hoe garandeert VGZ dat

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015

Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015 Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen (waaronder max. 30,- per Doelgroepen maximaal 350,- per kalenderjaar

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2014 Univé Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in- ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico,

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ Vergoedingenoverzicht 204 VGZ zorgverzekering via de ING Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere premie 3 Aanvullende verzekeringen 4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie