GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012"

Transcriptie

1 Vergoedingenoverzicht 0

2 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht. Daardoor ziet u heel snel welke zorg VGZ vergoedt. Elke groep behandelingen wordt tot een bepaald maximum bedrag vergoed. Dit noemen we een budget. U bepaalt zelf aan welke behandeling u uw budget besteedt. Daardoor kunt u optimaal gebruikmaken van uw vergoedingsbedrag. Vergoedingenoverzicht verzekering Beweegzorg Vergoedingenoverzicht verzekering zorgsoorten: Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck 300 per 800 per Alternatieve zorg zorgsoorten: Behandelingen en consulten (door arts of aangewezen Homeopathische en alternatieve geneesmiddelen Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Pre-conceptiezorg (hieronder wordt onder andere verstaan adviezen voor gezonde voeding, adviezen over inname van foliumzuur en adviezen over geneesmiddelengebruik) Bevalling Thuis of in een kraamzorghotel (Poli)klinisch (zonder medische noodzaak) 93 ( 5 minus 3 voor de eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) (Poli)klinisch (met medische noodzaak) 300 per 300 per e vergoeding e vergoeding Geboorte-uitkering 70 per kind 70 per kind Kraamzorg Thuis of in een kraamzorghotel Ten hoogste 0 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4 per uur) In het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) Ten hoogste 0 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 6 voor zowel moeder als kind) In het ziekenhuis (met medische noodzaak) e vergoeding e vergoeding Nazorg moeder en pasgeborene uur verdeeld over 4 dagen Kraamzorg bij adoptie uur verdeeld over 4 dagen Kraampakket Borstvoeding e vergoeding e vergoeding uur verdeeld over 4 dagen uur verdeeld over 4 dagen Chronische aandoeningen verzekerden tot 8 jaar Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 8 jaar vanaf de 0 e behandeling Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 8 jaar 8 behandelingen per Niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 8 jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 8 jaar De eerste 9 behandelingen Ergotherapie 0 uur per Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen : chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn Brillen en contactlenzen Bril of contactlenzen 60, x per 3 kalenderjaren Buitenland Niet-spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven op basis van Nederlandse marktconforme tarieven 95, x per 3 kalenderjaren Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale Besnijdenis Medisch noodzakelijke besnijdenis,, Dyslexiezorg Zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen bij wie de zorg in 0 begint op 7, 8, 9, 0 of -jarige leeftijd en die basisonderwijs volgen Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg VGZ (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) Lactatiekundig consult consult tot maximaal 65 per bevalling consult tot maximaal 65 per bevalling Huur elektrische borstkolf bij opname zieke baby 0 per bevalling 0 per bevalling Dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanaf jaar (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Bij een leverancier/zorgverlener met wie VGZ een overeenkomst heeft gesloten 3

3 Vergoedingenoverzicht verzekering Vergoedingenoverzicht verzekering Huidbehandelingen Acnebehandeling 00 per 00 per Camouflagetherapie 00 per 00 per Epilatie 300 per 300 per Psoriasisbehandeling 500 per 500 per Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering door de VGZ Gezondheidslijn en preconceptiezorg Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen VGZ (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding) Eigen bijdrage hoortoestel Maximaal 300 per hoortoestel Maximaal 300 per hoortoestel Batterijen hoortoestel 36 per maanden 36 per maanden Mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie 50 per kalenderjaren 50 per kalenderjaren pruiken 00 per pruik 300 per pruik Steunpessarium Maximaal steunpessarium Maximaal steunpessarium Confectieschoenen 50 per paar 50 per paar Verpleegartikelen bij thuiszorg Maximaal 70 per Maximaal 70 per Plaswekker Personenalarmering Inspectie/reparatie (semi-)orthopedische schoenen 30 eenmalig 30 eenmalig In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen In-vitrofertilisatie (IVF) Overige fertiliteitbevorderende behandelingen e, e en 3 e poging Kuurreizen Dode Zee te Israël 500 per 500 per Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten 500 per 500 per Kuren in Nederland 500 per 500 per Logopedie Herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen Mantelzorg Mantelzorgmakelaar (door gecontracteerde Maximaal 50 per Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Plastische en/of reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie Maximaal 500 per Preventie Gezond leven Cursussen (onder andere zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) Voedings- en dieetadvisering Maximaal uur per 50 per 50 per Maximaal uur per Gezondheidstest Eenmaal per kalenderjaren Eenmaal per kalenderjaren Advies en begeleiding Sport Medisch Advies 00 per kalenderjaren 00 per kalenderjaren Incontinentiebegeleiding (door gecontracteerde,, Zorg voor vrouwen in de overgang Maximaal 4 consulten, maximaal 40 per consult Psychologische zorg Eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen 5 zittingen per (er geldt een eigen bijdrage van 0 per zitting). Voor een internetbehandeltraject is een eigen bijdrage van 50 van toepassing Maximaal 4 consulten, maximaal 40 per consult maximum van 70 per zitting per eerstelijnspsychologische zorg 5 zittingen per Specialistische geestelijke gezondheidszorg (er is een eigen bijdrage van 00 of 00 per ) Sterilisatie Sterilisatie man,, Sterilisatie vrouw,, Stoppen met roken (medicatie) Geneesmiddelen ter ondersteuning van stoppen met roken Eenmalig tot maximaal 5 Transplantatie van weefsels en organen Als de transplantatie is verricht in een EU of EER-lidstaat Thuiszorg/huishoudelijke hulp Vergoeding huishoudelijke hulp zoals vastgelegd in de WMO. Vergoeding van de eigen bijdrage persoonlijke verzorging en verpleging zoals die is opgenomen in de AWBZ Verblijf Herstellingsoord/zorghotel (bij gecontracteerde (inclusief kosten donor) Maximaal 00 tot maximaal.500 per Maximaal 750 per Maximaal 00 tot maximaal.000 per Hospice (door erkende Maximaal 35 Maximaal 35 (Psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling Ronald McDonaldhuis/familiehuis Maximaal 5 Maximaal 5 Therapeutisch vakantiekamp tot 8 jaar 300 per 300 per Correctie oorschelpen (tot jaar),, Ooglidcorrectie (bij specifieke medische indicatie),, 4 Bij een leverancier/zorgverlener met wie VGZ een overeenkomst heeft gesloten Bij een leverancier/zorgverlener met wie VGZ een overeenkomst heeft gesloten 5

4 Vergoedingenoverzicht verzekering Vergoedingenoverzicht verzekering Vervoer Ambulancevervoer Vervoer in verband met transplantatie van organen Eigen auto: 0,30 per km Eigen auto: 0,30 per km Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties (er kan een eigen bijdrage gelden) Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties, met: Tandheelkundige zorg tot 8 jaar Eigen auto 0,30 per km (er geldt een eigen bijdrage van 93 per ) Openbaar vervoer (er geldt een eigen bijdrage van 93 per ) tot 93, daarna,50 per dag tot 93, daarna,50 per dag Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen, maximaal 7 bezoeken per week Voetbehandelingen Voetbehandelingen (diabetes of reumatische voet) of podotherapie tot 93, daarna,50 per dag tot 93, daarna,50 per dag, maximaal 7 bezoeken per week 0 per 0 per Steunzolen 80 per kalenderjaren Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontie, inclusief: Chirurgische tandheelkundige hulp met uitzondering van het aanbrengen van implantaten e gebitsprothese, plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) bij specifieke indicaties. als het ter vervanging is van een of meer blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken 00% tot maximaal 50 per 00% tot maximaal 570 per Zorg voor oncologische patiënten Tandheelkundige zorg vanaf 8 jaar Oncologische revalidatie Revalidatieprogramma Herstel en Balans 700 per diagnose 700 per diagnose Kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties e vergoeding e prothese 75% voor de uitneembare volledige prothese. Een volledige vergoeding voor een overkappingprothese op implantaten (er geldt een eigen bijdrage) 45 voor boven- of onderkaak 45 voor boven- of onderkaak Tandheelkundige zorg (inclusief techniek- en materiaalkosten) 00% tot maximaal 50 per 00% tot maximaal 570 per Orthodontische zorg Tot 8 jaar 80% tot maximaal % tot maximaal.400 Vanaf 8 jaar 80% tot maximaal % tot maximaal

5 De wijzigingen in uw VGZ Zorgverzekering voor u op een rij met ingang van januari 0 In dit overzicht ziet u alle veranderingen van uw VGZ Zorgverzekering ten opzichte van 0. Uw VGZ Zorgverzekering bestaat uit twee pakketten: de basisverzekering en een aanvullende verzekering. Elk jaar stelt de overheid opnieuw de basisverzekering vast. Deze geldt voor alle zorgverzekeraars en dekt onder andere de kosten voor huisarts, medicijnen en ziekenhuisopname. Voor de aanvullende verzekering heeft uw gemeente speciale afspraken gemaakt met uitgebreidere vergoedingen en een extra lage premie. Op uw polis ziet u welke aanvullende verzekering u hebt in 0: of. Meer weten? Kijk op voor een compleet overzicht van alle vergoedingen en de verzekeringsvoorwaarden. Of vraag deze gratis aan via (lokaal tarief). Wijzigingen in de vergoedingen 0 Vrije tarieven in de zorg Vanaf januari 0 gelden er vrije tarieven voor mondzorg en farmaceutische zorg. Dit betekent dat zorgaanbieders in deze sectoren zelf mogen bepalen welk tarief ze in rekening brengen. Ook wordt het aantal medische specialistische behandelingen waarbij de zorgverzekeraars en zorgaanbieders vrij over de tarieven mogen onderhandelen groter. VGZ maakt met zo veel mogelijk zorgaanbieders afspraken over kwaliteit, prijs en service. Uw belang staat hierbij voorop. De door ons gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dit is mogelijk. Houdt u er dan wel rekening mee dat u mogelijk een deel van de kosten zelf moet betalen. Wijzigingen in de basisverzekering Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder U hebt recht op zorg door zorgaanbieders met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Wilt u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan ontvangt u een vergoeding tot maximaal 80% van de gemiddelde tarieven die wij met de gecontracteerde zorgaan bieders hebben afgesproken. In 0 geldt voor zorg in niet-gecontracteerde GGZ-instellingen een maximale vergoeding van 60% van de wettelijke tarieven. Voor niet-gecontracteerde zelfstandige behandelcentra (ZBC s) is de maximale vergoeding 80% van het gecontracteerde tarief voor gecontracteerde ZBC s. Dit komt neer op 64% van de tarieven van de ziekenhuizen. Meer informatie vindt u in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 0. Wijzigingen van het eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen 0 0 Verplicht eigen risico 70 0 Bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak, 9 93 maximale vergoeding Kraamzorg thuis of kraamzorghotel Eigen bijdrage kraamzorg 3,90 4 Schoenen Orthopedische en allergeenvrije schoenen Eigen bijdrage als u jonger bent dan 6 jaar 68,50 69,50 Eigen bijdrage als u 6 jaar bent of ouder 36,50 39 Allergeenvrije schoenen, maximale vergoeding Verbandschoenen, maximale vergoeding 43,50 46 Hoortoestel, maximale vergoeding: Bij eerste koop/als u het hoortoestel binnen 6 jaar vervangt 50,50 509,50 Als u het hoortoestel binnen 7 jaar vervangt ,50 Als u het hoortoestel na 7 jaar vervangt Als u jonger dan 6 jaar bent Extra vergoeding voor een hoortoestel in een bril Pruik, maximale vergoeding 386, Contactlenzen (alleen in bijzondere gevallen) Eigen bijdrage als u de lenzen langer dan een jaar gebruikt 5,50 5,50 Eerstelijnspsychologische zorg U hebt recht op maximaal vijf zittingen eerstelijnspsychologische zorg. Dit was in 0 acht zittingen. De eigen bijdrage wordt verhoogd van 0 naar 0 per zitting. De eigen bijdrage voor een internetbehandeltraject bedraagt 50. Het is niet meer mogelijk een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Wel kunt u voor maximaal vijf zittingen naar de PGB-zorgaanbieders, behalve de HBO-psycholoog. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, dan is de vergoeding uit de basisverzekering gemaximeerd. De maximale vergoeding vindt u terug in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 0. De behandeling van aanpassingsstoornissen is vanaf januari 0 uitgesloten van vergoeding. Specialistische Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 8 jaar Alle leeftijden Logopedie en ergotherapie Bijzondere tandheelkunde Preventie van paniekstoornissen in de vorm van programma s op basis van cognitieve gedragstherapie behoort tot eerstelijnspsychologische zorg. In 0 geldt voor de meeste specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een wettelijke eigen bijdrage als u 8 jaar of ouder bent. Dit is 00 voor behandelingen tot 00 minuten en 00 voor langere behandelingen. U betaalt per niet meer dan 00 eigen bijdrage. Voor verblijf in verband met geneeskundige GGZ geldt vanaf 3 dagen een bijdrage van 45 per maand voor verzekerden van 8 jaar en ouder. De behandeling van aanpassingsstoornissen wordt vanaf januari 0 niet meer vergoed. Als uw aandoening voorkomt op bijlage van het Besluit zorgverzekering (chronische lijst), dan vergoeden wij fysiotherapie of oefentherapie vanaf de e behandeling uit de basisverzekering. Dit was in 0 vanaf de 3 e behandeling. Het aantal aandoeningen op de chronische lijst wordt beperkt. Locatie: behandelingen mogen alleen gegeven worden in de praktijkruimte van de zorgaanbieder, een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift mag het ook bij u thuis. U hebt in 0 geen verwijzing voor logopedie en ergotherapie nodig. Locatie: behandelingen mogen alleen gegeven worden in de praktijkruimte van de zorgaanbieder, een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op medisch voorschrift mag het ook bij u thuis. Er is een eigen bijdrage verschuldigd voor zorg die niet rechtstreeks verband houdt met de indicatie bijzondere tandheelkunde. Eigen bijdrage als u de lenzen korter dan een jaar gebruikt Eigen bijdrage per jaar als er maar één oog moet worden gecorrigeerd 5,50 5,50 Reiskosten (alleen in bijzondere gevallen) Vergoeding per kilometer 0,7 0,30 Eigen bijdrage per jaar 9 93 Deze wijzigingsoverzichten zijn een beknopte weergave van de wijzigingen in de vergoedingen voor 0. Op het moment waarop deze folder naar de drukker ging, waren nog niet alle besluiten van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit bekend. Wijzigingen die wij niet in deze overzichten konden meenemen, vindt u op onze website. Voor de exacte aanspraken verwijzen wij u naar de verzekeringsvoorwaarden. Deze kunt u vinden op U kunt ze ook telefonisch opvragen. Farmaceutische zorg (geneesmiddelen en dieetpreparaten) Dieetadvisering Stoppen-met-rokenprogramma De tarieven wijzigen. Als u een basisverzekering hebt en naar een niet-gecontracteerde apotheker of apotheekhoudende huisarts gaat, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Vanaf 0 mogen een apotheker en apotheekhoudende huisarts kosten in rekening brengen voor handelingen, die erop gericht zijn de kwaliteit van geneesmiddelengebruik te bevorderen zonder dat een geneesmiddel wordt meegegeven. De kosten hiervan worden in mindering gebracht op uw eigen risico. Maagzuurremmers vergoeden wij in 0 alleen als u deze langer dan zes maanden gebruikt. De lijst met geneesmiddelen waarvoor vooraf toestemming nodig is wijzigt. Dit geldt ook voor de lijst met voorkeursgeneesmiddelen. Voor voorkeursgeneesmiddelen bent u geen eigen risico verschuldigd. U vindt de lijsten in het Reglement farmaceutische zorg VGZ. Dieetadvisering door een diëtist vervalt. Het stoppen-met-rokenprogramma vervalt. Dit betekent dat u wel recht hebt op begeleiding bij het stoppen met roken, maar niet op ondersteunende medicatie. 8 9

6 Wijzigingenoverzicht aanvullende Beweegzorg zorgsoorten: Curatieve beweegzorg: Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Chronische aandoeningen verzekerden tot 8 jaar Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 8 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 8 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 8 jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 8 jaar 0 0 Zorg 350 per 350 per 300 per Wijzigingenoverzicht aanvullende 0 0 Zorg Kuurreizen Dode Zee te Israël 500 per Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten 500 per Kuren in Nederland 500 per Mantelzorg Mantelzorgmakelaar (door gecontracteerde Maximaal 50 per Preventie Gezond leven Cursussen en voorlichting, therapeutisch zwemmen (bij specifieke chronische aandoeningen), beweegprogramma's (obesitas, diabetes en COPD) door voorkeursaanbieders 50 per 50 per Ergotherapie Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen : chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn Preventieve beweegzorg: Therapeutisch zwemmen (bij reumatoïde artritis, Bechterew, astma of hartproblemen) Brillen en contactlenzen Brilmontuur Brillenglazen/contactlenzen Bril of contactlenzen Buitenland Niet-spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Bijzondere voedingsmiddelen Vloeibare voeding bestemd voor patiënten die terminale thuisverpleging ontvangen of thuis verpleegd worden in verband met herstel na een zware ziekte 60, x per 3 kalenderjaren 00, x per 3 kalenderjaren binnen Europa, daarbuiten maximaal 00% Nederlands tarief 70, x per 3 kalenderjaren 5, x per 3 kalenderjaren binnen Europa, daarbuiten maximaal 00% Nederlands tarief 300 per 300 per 60, x per 3 kalenderjaren Huidbehandelingen Epilatie 600 per 600 per 300 per Hulpmiddelen Steunpessarium Maximaal steunpessarium Cursussen (onder andere zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) 50 per Voedings- en dieetadvisering Maximaal uur per Psychologische zorg Eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen Groepsrevalidatie en groepstherapie voor patiënten met kanker maximum van 60 per zitting per 700 per diagnose 700 per diagnose Seksuologische zorg maximum van 60 per zitting per Stottertherapie Volgens de methode Boma, Del Ferro, Hausdörfer of McGuire Maximaal 700 Maximaal 700 Verblijf Herstellingsoord/zorghotel (bij gecontracteerde Maximaal 70 tot maximaal 4 dagen per Maximaal 70 tot maximaal 4 dagen per maximum van 70 per zitting per Maximaal 00 tot maximaal.500 per Hospice (door erkende Maximaal 35 Logieskosten Ronald McDonaldhuis/familiehuis Vervoer Vervoer in verband met transplantatie van organen Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties, met: Ten hoogste 5 nachten per Eigen auto: 0,7 per km Ten hoogste 5 nachten per Eigen auto: 0,7 per km Maximaal 5 Eigen auto: 0,30 per km Thuisbewakingsmonitor Bruikleen voor een periode van ten hoogste 4 maanden bij een gecontracteerde leverancier Bruikleen voor een periode van ten hoogste 4 maanden bij een gecontracteerde leverancier Verpleegartikelen bij thuiszorg Maximaal 70 per Eigen auto Openbaar vervoer tot 93, daarna,50 tot 93, daarna,50 Plaswekker Gecontracteerde leverancier: volledig Niet-gecontracteerde leverancier: 50 per Gecontracteerde leverancier: volledig Niet-gecontracteerde leverancier: 50 per Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen Maximaal 7 bezoeken per week Zorg voor oncologische patiënten Revalidatieprogramma Herstel en Balans 700 per diagnose Personenalarmering 0 Bij een leverancier/zorgverlener met wie VGZ een overeenkomst heeft gesloten

7 Wijzigingenoverzicht mondzorg 0 0 Tandheelkundige zorg tot 8 jaar Kronen en bruggen 80% tot maximaal 350 per Zorg 80% tot maximaal 570 per 00% tot maximaal 50 per Orthodontische zorg tot 8 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist 80% tot maximaal % tot maximaal.85 80% tot maximaal.370 Kaakchirurgie vanaf 8 jaar Tandheelkundige zorg vanaf 8 jaar Wijzigingenoverzicht aanvullende Beweegzorg zorgsoorten: Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Chronische aandoeningen verzekerden tot 8 jaar Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 8 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 8 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 8 jaar 0 0 Zorg 350 per 350 per 800 per tandheelkundige behandelingen: Consultatie en diagnostiek (behalve niet nagekomen afspraken) 350 per 350 per 00% tot maximaal 50 per 00% 00% Preventieve mondzorg 00% 00% Vullingen 00% 00% Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 8 jaar Ergotherapie Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen : chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn Wortelkanaalbehandelingen 00% 00% Brillen en contactlenzen Chirurgie door tandarts 00% 00% Kaakgewrichtsbehandelingen 00% 00% Tandvleesbehandelingen 00% 00% Brilmontuur Brillenglazen/contactlenzen 60, x per 3 kalenderjaren 00, x per 3 kalenderjaren 70, x per 3 kalenderjaren 5, x per 3 kalenderjaren Verdoving 00% 00% Kronen en bruggen 80% 80% Bril of contactlenzen 95, x per 3 kalenderjaren Gedeeltelijke plaat- of frameprothese 80% 80% Buitenland Orthodontische zorg vanaf 8 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist 80% tot maximaal % tot maximaal % tot maximaal 350 Niet-spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland binnen Europa, daarbuiten maximaal 00% Nederlands tarief binnen Europa, daarbuiten maximaal 00% Nederlands tarief Bijzondere voedingsmiddelen Vloeibare voeding bestemd voor patiënten die terminale thuisverpleging ontvangen of thuis verpleegd worden in verband met herstel na een zware ziekte 300 per 300 per Huidbehandelingen Epilatie 600 per 600 per 300 per Hulpmiddelen pruiken 00 per pruik 300 per pruik 300 per pruik Steunpessarium Maximaal steunpessarium Thuisbewakingsmonitor Bruikleen voor een periode van ten hoogste 4 maanden bij een gecontracteerde leverancier Bruikleen voor een periode van ten hoogste 4 maanden bij een gecontracteerde leverancier Verpleegartikelen bij thuiszorg Maximaal 70 per Plaswekker Gecontracteerde leverancier: volledig Niet-gecontracteerde leverancier: 50 per Gecontracteerde leverancier: volledig Niet-gecontracteerde leverancier: 50 per Personenalarmering 3

8 Wijzigingenoverzicht aanvullende 0 0 Zorg Wijzigingenoverzicht aanvullende 0 0 Zorg Kuurreizen Dode Zee te Israël 500 per Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten 500 per Kuren in Nederland 500 per Mantelzorg Mantelzorgmakelaar (door gecontracteerde Maximaal 500 per Preventie Gezond leven Cursussen en voorlichting, therapeutisch zwemmen (bij specifieke chronische aandoeningen), beweegprogramma's (obesitas, diabetes en COPD) door voorkeursaanbieders Cursussen (onder andere zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) 50 per 50 per 50 per Voedings- en dieetadvisering Maximaal uur per Vervoer Vervoer in verband met transplantatie van organen Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties, met: Eigen auto: 0,7 per km Eigen auto Openbaar vervoer Eigen auto: 0,7 per km Eigen auto: 0,30 per km tot 93, daarna,50 tot 93, daarna,50 Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen Maximaal 7 bezoeken per week Voetbehandelingen Steunzolen 80 per kalenderjaren 80 per kalenderjaren Zorg voor oncologische patiënten Revalidatieprogramma Herstel en Balans 700 per diagnose Psychologische zorg Eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen maximum van 60 per zitting per maximum van 70 per zitting per Wijzigingenoverzicht mondzorg 0 0 eerstelijnspsychologische zorg Groepsrevalidatie en groepstherapie voor patiënten met kanker 700 per diagnose 700 per diagnose Seksuologische zorg maximum van 60 per zitting per Stoppen met roken (medicatie) Geneesmiddelen ter ondersteuning van stoppen met roken Stottertherapie Volgens de methode Boma, Del Ferro, Hausdörfer of McGuire Maximaal 700 Maximaal 700 Thuiszorg/huishoudelijke hulp Vergoeding huishoudelijke hulp zoals vastgelegd in de WMO. Vergoeding van de eigen bijdrage persoonlijke verzorging en verpleging zoals die is opgenomen in de AWBZ Verblijf 5 zittingen per Eenmalig tot maximaal 5 Maximaal 750 per Tandheelkundige zorg tot 8 jaar Zorg Kronen en bruggen 80% tot maximaal % tot maximaal % tot maximaal 570 per Orthodontische zorg tot 8 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist 80% tot maximaal % tot maximaal.85 00% tot maximaal.400 Tandheelkundige zorg vanaf 8 jaar tandheelkundige behandelingen: Consultatie en diagnostiek (behalve niet nagekomen afspraken) 350 per 350 per 00% tot maximaal 570 per 00% 00% Preventieve mondzorg 00% 00% Herstellingsoord/zorghotel (bij gecontracteerde Maximaal 70 tot maximaal 4 dagen per Maximaal 70 tot maximaal 4 dagen per Maximaal 00 tot maximaal.000 per Vullingen 00% 00% Wortelkanaalbehandelingen 00% 00% Hospice (door erkende Maximaal 35 Chirurgie door tandarts 00% 00% Logieskosten Ronald McDonaldhuis/familiehuis Ten hoogste 5 nachten per Ten hoogste 5 nachten per Maximaal 5 Kaakgewrichtsbehandelingen 00% 00% Tandvleesbehandelingen 00% 00% Verdoving 00% 00% Kronen en bruggen 80% 80% Gedeeltelijke plaat- of frameprothese 80% 80% Orthodontische zorg vanaf 8 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist 80% tot maximaal % tot maximaal % tot maximaal

9 Meer weten? Onze website Ons telefoonnummer Klantenservice: (lokaal tarief) Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van uur tot 0.00 uur Zaterdag van uur tot 3.00 uur Ons postadres Zorgverzekeraar VGZ Postbus AK Eindhoven Ons klachtenpunt VGZ afdeling Klachtenmanagement Antwoordnummer VM Eindhoven D B4-00 VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ), statutair gevestigd in Nijmegen, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 204 Univé Zorg Geregeld Polis en Uitgebreid Compleet Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2013 Univé GemeentePakket Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 203 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Univé GemeentePakket Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar)

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Beperkte Uitgebreide Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Alle aandacht voor goede

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012

Vergoedingenoverzicht 2012 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor mensen met een betaalrekening bij de ING is er nu Plus Zorgverzekering

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de (basisverzekering) en de VGZ aanvullende verzekeringen GemeentePakket

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorg Samen polis Modulaire Pakketten Univé Polis Goed Univé Polis Beter Univé Polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) geboortetens 80 eenmalig. 197 per dag volledig Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen 2011 en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2010

Vergoedingenoverzicht 2010 2010 Trias Zorgverzekering Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias e verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering 2011 mix aanvullende modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus

Nadere informatie

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage)

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering MiX Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2016 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 206 Univé Zorg Geregeld polis en Compact Compleet Compleet inclusief 0,- eigen risico Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013 zorgverzekering 2013 en Zorg Geregeld polis Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingenoverzicht 2011 2011 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias aanvullende verzekeringen. Verzekeringsvoorwaarden Bijkomende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. modulaire verzekeringen

Vergoedingenoverzicht.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. modulaire verzekeringen 2011 modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

VGZ.NL. Ons adres Zorgbemiddeling

VGZ.NL. Ons  adres Zorgbemiddeling VGZ.NL Meer weten? Onze website www.vgz.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: 0900-8490 (lokaal tarief) Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 20.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten zorg VGZ Jong Pakket VGZ Gezin

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2011

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2011 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2011 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Totaalpakketten Univé Jong Pakket Univé Fit & Vrij Pakket Univé Gezin Pakket Univé

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Totaalpakketten Univé Jong Pakket Univé Gezin Pakket Univé Vitaal Pakket Modulaire

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. MiX Aanvullende Verzekering

Vergoedingenoverzicht.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) Basisverzekering. MiX Aanvullende Verzekering 2011 Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket

Nadere informatie

maximaal 1.250,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 1.250,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017

Alles-in-1-pakketten Basis. Vergoedingenoverzicht 2017 Alles-in-1-pakketten Basis Vergoedingenoverzicht 2017 Alternatieve zorg een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: - behandelingen en consulten (door aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische

Nadere informatie

Beperkte Aanvullende Verzekering

Beperkte Aanvullende Verzekering Nedasco verzekeringen Overzicht en 2016 Nedasco VGZ Zorgverzekering Beperkte Uitgebreide Plus Extra dekking Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Pakketwijzer (gecontracteerde zorg) 2015 Slimme Keuze De vermelde vergoedingen gelden uitsluitend

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet

Slimme Keuze. Aanvullend Uitgebreid. Aanvullend Compleet e verzekeringen Slimme Keuze zijn alleen af te sluiten i.c.m. Avéro en Slimme Keuze Avéro Select Plus Alternatieve zorg Behandeling alternatieve geneeswijzen De vergoeding bedraagt maximaal 30,- per dag,

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- (waaronder

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen AV-Basis, AV-Top en AV-TopExtra \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering

Nadere informatie

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 De collectieve VGZ Zorgverzekering Waarom is een collectieve zorgverzekering beter? Hoe garandeert VGZ dat u de beste zorg krijgt? In elke levensfase optimaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer en en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in- ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico,

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ

Vergoedingenoverzicht 2014 VGZ zorgverzekering via de ING. Zelf alles online regelen met. Mijn VGZ Vergoedingenoverzicht 204 VGZ zorgverzekering via de ING Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere premie 3 Aanvullende verzekeringen 4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2014 Univé Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter Pakket Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingen 2013. Vergoedingenoverzicht 2011 Vergoedingen 2013 Vergoedingenoverzicht 2011 In dit vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basis- en de aanvullende verzekeringen van IZZ. Als er in het vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016. Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016. Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen GarantVerzorgd 2016 Toelichting

Nadere informatie

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? De

Nadere informatie