Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nedasco A tot Z Doelgroepen. Nedasco A tot Z Zorgverzekering. Jong Pakket Gezin Pakket Vijfig plus Pakket. Overzicht vergoedingen 2015"

Transcriptie

1 Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen (waaronder max. 30,- per Doelgroepen maximaal 350,- per kalenderjaar (waaronder max. 40,- per maximaal 350,- per kalenderjaar (waaronder max. 40,- per Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium voor herhalingsrecepten en de anticonceptiepil sluiten wij met een select aantal zorgaanbeiders een contract tot 21 jaar (sommige middelen hebben eigen bijdrage). voor verzekerde af 21 jaar voor verzekerde af 21 jaar Audiologische zorg Audiologische zorg Besnijdenis (medische circumcisie) Medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming) (voor deze zorg hebt u vooraf toestemming nodig Nedasco) volledig; zorgaanbieder; maximaal 600 volledig; zorgaanbieder; maximaal 600 Bevalling en kraamzorg Bevalling bevalling thuis bevalling zonder medische noodzaak in een door ons gecontracteerd geboortecentrum bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum 202 per dag ( 235 minus 33 voor de eigen bijdragekraamzorg) 100% de eigen bijdrage Prenatale screening NT meting 100% marktconform tarief als u jonger bent dan 36 jaar Gezondheidscursussen rondom de bevalling Kraamzorg Kraamzorg thuis of in een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum volledig (ten hoogste 10 dagen er geld een eigen bijdrage 4,15 per uur) voor kraamzorg thuis sluiten wij met een select aantal zorgaanbieders een contract Kraamzorg in een ziekenhuis bij een bevalling met medische noodzaak volledig Kraamzorg na ziekenhuisopname Kraampakket Extra kraamzorg bij enrstige medische problemen die verband houden met de bevalling maximaal 6 uur het afgesproken aantal uren over maximaal 4 dagen bovenop de uit de basis Couveuse nazorg Lactatiekundig consult maximaal 12 uur

2 Doelgroepen Beweegzorg (zoals fysiotherapie) Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck: Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar Chronische aandoeningen verzekerden af 18 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden af 18 jaar Bekkenfysiotherapie bij urineincontinentie af 18 jaar (na toestemming) af de 21e behandeling. (na toestemming) Tot maximaal 18 behandelingen per jaar. De eerste 9 behandelingen. maximaal 250,- per kalenderjaar. maximaal 325,- per kalenderjaar. maximaal 425,- per kalenderjaar. Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen zorgaanbieder): chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie Dixhoorn. Ergotherapie af 18 jaar 10 uur per jaar. Ergotherapie tot 18 jaar 10 uur per jaar. maximaal 2 uur bovenop maximaal 2 uur bovenop maximaal 2 uur bovenop uit de basis uit de basis uit de basis Beweegzorg in bijzondere gevallen Beweegzorgprogramma's gericht op aandoeningen ; artrose in de heup en/of knie, COPD Gold 1 of 2 waarbij de FEV1/VC meer bedraagt dan 60%, Diabetes mellitus type 2, Coronairie hartziekten en Osteoporose maximaal 350,- per drie jaar maximaal 350,- per drie jaar maximaal 350,- per drie jaar Brillen en contactlenzen Contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturenen Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis Nederlandse marktconforme tarieven. maximaal 100,- per 2 Verdragslanden 100 % het Verdragslanden max. 200% het maximaal 200,- per 2 Verdragslanden 100 % het Verdragslanden max. 200% het maximaal 100,- per twee Verdragslanden 100 % het Verdragslanden max. 200% het Tandheelkundige hulp maximaal Tandheelkundige hulp maximaal Tandheelkundige hulp maximaal 275,- per kalenderjaar. 275,- per kalenderjaar. 345,- per kalenderjaar. Niet spoedeisende zorg in het buitenland (na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming nodig Nedasco) op basis Nederlandse tarieven. Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale Dieetadvisering Voorlichting met medisch doel over voeding en eetgewoonten 3 uur maximaal 120,- per kalenderjaar maximaal 80% de de maximale in de Lijst maximale en maximaal 120,- per kalenderjaar maximaal 80% de de maximale in de Lijst maximale en maximaal 120,- per kalenderjaar maximaal 80% de de maximale in de Lijst maximale en Erfelijkheidsonderzoek Erfelijkheidsonderzoek

3 Doelgroepen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 de Regeling zorg en het Reglement farmaceutische zorg VGZ (na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming nodig Nedasco) Voor herhalingsrecepten an de anticonceptiepil sluiten wij met een select aantal zorgaanbeiders een contract (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage of een preferentiebeleid). Dieetpreparaten (na toestemming) (voor drinkvoeding geldt het Reglement farmaceutische zorg) Huidbehandelingen Acnebehandeling Camouflagetherapie Ontharen UV-B Lichtapparatuur bij ernstige psoriasis en ernstige eczeem Huisartsenzorg Hieronder valt ook begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen af zorgprofiel en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorg en het Reglement hulpmiddelen (na toestemming)(in een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming nodig Nedasco) Voor stomamateriaal, verbandmiddelen, incontinentiemiddelen en materiaal voor diabetes sluiten wij met een select aantal zorgaanbieders is een contract. (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale ). maximaal 640,- per kalenderjaar Hoortoestellen, tegemoetkoming in de kosten in verband met aanschaf het hoortoestel, volgens de Regeling zorg maximaal 300,- extra per hoortoestel Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik (door ) Pruiken of mutsja maximaal 75,- per kalenderjaar. Steunpessarium volledig volledig Orthopedische schoenen en aanpassingen confectieschoenen volgens Reglement Vergoeding eigen bijdrage 50,- per paar Allergeenvrije schoenen Thuisbewakingsmonitor, zowel bij bruikleen als bij verlenging daar volgens Reglement maximaal 12 maanden (en verlenging maximaal 12 maanden) gedurende de totale looptijd de Vergoeding eigen bijdrage 50,- per paar ADL-hulpmiddelen Thuisverzorgingsartikelen, zoals latex handschoenen, ketonenstrips (voor verzekerden tot 18 jaar) en een Habermanspeen Redressiehelm voor kinderen tot 14 maanden 50% het aankoopbedrag 75% het aankoopbedrag 100% het marktconform tarief Diabetes testmaterialen voor patiënten die geen insuline gebruiken Een startpakket (tien teststrips, tien lancetten, prikpen, bloedglucosemeter) Plaswekker: Bij koop Bij huur maximaal 40,- per kalenderjaar 100% voor de gehele looptijd de maximaal 4 maanden voor de gehele looptijd de maximaal 40,- per kalenderjaar Huur hulpmiddelen, na de huurperiode uit de basis maximaal 3 maanden per hulpmiddel maximaal 3 maanden per hulpmiddel Epilepsie alarmering 100% 100%

4 Doelgroepen In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteits-bevorderende behandelingen in-vitrofertilisatie (IVF) voor vrouwen 42 jaar of jonger 1e, 2e en 3e poging. overige fertiliteitsbevorderende behandelingen tot 43 jaar. Logopedie Logopedie Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook; zorg door een trombosedienst, second opinion en dialyse (na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming nodig Nedasco) Voor knie-, heup, en staaroperaties, een aantal oncologische behandelingen en bariatrische chirurgie sluiten wij met een select contract Correctie de oorstand (flaporen) voor kinderen tot 18 jaar 100% bij een gecontracteerde en 100% marktconform tarief in Nederland bij een Stottertherapie 685,- eenmalig en 14,- pensionkosten per dag Plastische en/of reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie (na toestemming) ( voor deze zorg hebt u vooraf toestemming nodig Nedasco) Buikwandcorrectie (na toestemming)(na toestemming) ( voor deze zorg hebt u vooraf toestemming nodig Nedasco) Ooglidcorrectie (specifieke medische indicatie) 100% bij een gecontracteerde, 100% marktconform tarief in Nederland bij een nietgecontracteerde 100% bij een gecontracteerde, 100% marktconform tarief in Nederland bij een nietgecontracteerde Mondzorg Uitneembare volledige prothese (inclusief techniekkosten) 75% 75 % de eigen bijdrage vallende onder het totaal budget mondzorg tot maximaal 450 per kalenderjaar 100 % de eigen bijdrage vallende onder het budget mondzorg tot maximaal 250 per kalenderjaar Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak (er geldt een eigen bijdrage). Tandheelkundige zorg Periodieke controle Kronen, bruggen, inlays en overige mondzorg Eigen bijdrage gebitsprothese maximaal 450,- per kalenderjaar (incl. controles 100%, overige mondzorg 75% en eigen bijdrage prothese 75%) maximaal 250,- per kalenderjaar (incl. controles, overige mondzorg en eigen bijdrage prothese 75%) Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties (er geldt een eigen bijdrage). Orthodontische zorg tot 22 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist 80% tot maximaal 2.050,- Orthodontische zorg af 22 jaar Orthodontie door tandarts of orthodontist 80% tot maximaal 350,- 80% tot maximaal 2.050,- 80% tot maximaal 350,- Preventie Preventieve onderzoeken Leefstijl Check integrale medische Leefstijl Check met als doel het voorkomen of vroegtijd opsporen ziekten en aandoeningen gevolgd door een advies. maximaal 50,- per kalenderjaar maximaal 50,- per kalenderjaar maximaal 50,- per kalenderjaar - Onderzoek naar aandoeningen aan hart- en bloedvaten maximaal 50,- per kalenderjaar maximaal 50,- per kalenderjaar maximaal 50,- per kalenderjaar - Onderzoeken naar risicofactoren voor aandoeningen die de mogelijkheid tot arbeid belemmeren of beperken Preventie voor reizen naar buitenland Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie 100% het marktconform tarief 100% het marktconform tarief 100% het marktconform tarief

5 Doelgroepen Medische screening bij adoptie Preventief onderzoek bij adoptiekinderen 100%; zorgaanbieder 100% het marktconform (gebruikelijk) tarief in Nederland. Consulten voor vrouwen Consulten die te maken hebben met of gericht zijn op; jonge vrouwen, zorgeloos zwanger zijn, een kinderwens, de overgang en kankerpreventie. Sportmedisch advies sportmedische behandelingen, consulten, onderzoek, keuringen en röntgen- en labaratoriumonderzoek. maximaal 115,- per kalenderjaar maximaal 115,- per kalenderjaar maximaal 115,- per kalenderjaar Voedingsadvies Advisering en begeleiding bij gewichtscontrole maximaal 50,- per kalenderjaar maximaal 75,- per kalenderjaar Gezondheidscursussen cursussen gericht op het voorkomen ziekten en /of bevorderen uw gezondheid of waarin geleerd wordt om te gaan met de ziekte. - Algemene maximaal 50,- per kalenderjaar - Extra voor diabetespatiënten maximaal 40,- gedurende de totale looptijd de maximaal 40,- gedurende de totale looptijd de Psychologische zorg Generalistische basis GGZ Specialistische geestelijke gezondheidszorg Mindfulness bij burn-out klachten 18 jaar en ouder Maximaal 460 per kalenderjaar Maximaal 350 per kalenderjaar Maximaal 350 per kalenderjaar Seksuologische zorg Revalidatie Revalidatie hieronder valt ook quick scan en oncologische revalidatie Geriatrische revalidatie (max. 6 maanden) Sterilisatie sterilisatie man 400,- sterilisatie vrouw 1.250,- Stoppen met roken Farmacotherapeutische ondersteuning bij stoppen met roken volledig Transplantatie weefsels en organen Als de transplantatie is verricht in een EU- of EER-lidstaat (inclusief kosten donor). Verblijf Hospice (erkende zorgaanbieder) (Psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling(na toestemming) (in een aantal gevallen hebt u vooraftoestemming nodig Nedasco) Voor knie-, heup-, en staaroperaties, een aantal oncologische behandelingen en bariatrische chirurgie sluiten wij met een select contract 30,- per dag. Logeerkosten Ronald McDonaldhuis/overblijfhuis of Mappa Mondo huis Vervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties Eigen auto 0,31 per km (eigen bijdrage 97,- per jaar). Openbaar vervoer of taxi Voetbehandelingen Voetbehandelingen reumatische- en diabetische voet (met zorgprofiel1) (zie ook huisartsenzorg en ketenzorg) (eigen bijdrage 97,- per jaar). maximaal 70,- per kalenderjaar maximaal 115,- per kalenderjaar maximaal 230,- per kalenderjaar Podotherapie en podologie maximaal 70,- per kalenderjaar maximaal 115,- per kalenderjaar maximaal 115,- per kalenderjaar Steunzolen en therapiezolen maximaal 60,- per kalenderjaar maximaal 60,- per kalenderjaar maximaal 60,- per kalenderjaar Zorg voor oncologische patiënten Revalidatieprogramma Herstel en Balans behandelprogamma. behandelprogamma behandelprogamma Dit enoverzicht is een beknopte weergave de polisvoorwaarden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor een volledig overzicht de en kunt u de voorwaarden raadplegen op

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl VGZ Aanvullend Goed Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014 Extra ZEKUR Doorlopende Reis Leeswijzer Dit vergoedingenoverzicht geeft je een overzicht van de vergoedingen van en. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Den Haag

Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Den Haag Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Den Haag Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

Welke verzekering past bij u?

Welke verzekering past bij u? Pakketvergelijker 2015 Welke past bij u? Als u een nieuwe zorg gaat kiezen, is het belangrijk dat u een kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht van alle en van de

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

Welke collectieve verzekering past bij u?

Welke collectieve verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2013 collectief Welke collectieve past bij u? Wilt u een nieuwe collectieve zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de collectieve zorgen van CZ. Zo ziet

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst,

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u?

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2014 Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het best bij u

Nadere informatie