GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015"

Transcriptie

1 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

2 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht. Daardoor ziet u heel snel welke zorg VGZ vergoedt. Elke groep behandelingen wordt tot een bepaald maximumbedrag vergoed. Dit noemen we een budget. U bepaalt zelf aan welke behandeling u uw budget besteedt. Daardoor kunt u hier optimaal gebruik van maken. Verzekeringsvoorwaarden Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U vindt deze op Nieuw in 2015: 0 eigen risico Per 1 januari 2015 zijn onze aanvullende verzekeringspakket ten uitgebreid. Nieuw is het aanvullende pakket inclusief 0 eigen risico. Met dit pakket betaalt u maande lijks de zorgpremie die bij dit pakket hoort, maar hebt u geen wettelijke eigen risico van 375. Met dit pakket verzekert u het eigen risico mee. Hebt u kosten gemaakt voor zorg uit het basispakket? Dan zou u volgens het wettelijk eigen risico de eerste 375 zelf moeten betalen. De kosten voor onder andere een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder dit verplicht eigen risico. Kiest u voor het aanvullende pakket inclusief 0 eigen risico, dan betaalt u geen eigen risico en komt u dus niet voor onverwacht hoge kosten te staan. Dit pakket is zeer geschikt voor mensen die veel zorg gebruiken. Kijk ook op Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Kinderwensconsult Combinatietest Bevalling Thuis Bevalling zonder medische noodzaak in een door ons gecontracteerd geboortecentrum Bevalling en kraamzorg zonder medische noodzaak in een ziekenhuis 202 per dag ( 235 per dag minus 33 voor eigen bijdrage kraamzorg) Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum Geboorte-uitkering 70 per kind 70 per kind Kraamzorg Kraamzorg thuis of in een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,15 per uur) e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage In het ziekenhuis (met medische noodzaak) Nazorg moeder en pasgeborene 12 uur verdeeld over 4 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen Kraamzorg bij adoptie 12 uur verdeeld over 4 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen Kraampakket Borstvoeding Advies bij borstvoeding (lactatiekundig consult) 1 consult tot maximaal 65 per bevalling 1 consult tot maximaal 65 per bevalling Huur elektrische borstkolf bij opname zieke baby 110 per bevalling 110 per bevalling 2

3 Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Beweegzorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/ Mensendieck Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar (na toestemming 1 ) Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar vanaf de 21 e be handeling (na toestemming 1 ) Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar 18 behandelingen per kalenderjaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar De eerste 9 behandelingen Ergotherapie 10 uur per jaar Alternatieve bewegingstherapie Brillen en contactlenzen Contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland Niet-spoedeisende zorg in het buitenland (na toestemming 2 ) op basis van Neder landse marktconforme tarieven op basis van Neder landse marktconforme tarieven 260 eenmaal per 3 kalenderjaren e vergoeding van de eigen bijdrage Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg (na toestemming 2 ) Dieetpreparaten (na toestemming 1 ) (voor drinkvoeding geldt het Reglement farmaceutische zorg) Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot 21 jaar. Dit geldt ook voor verzekerden van 21 jaar of ouder als deze middelen worden gebruikt voor de behandeling van endometriose of menorragie (als er sprake is van bloedarmoede) Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanaf 21 jaar (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) bij een gecontracteerde zorgaanbieder (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) 295 eenmaal per 3 kalenderjaren e vergoeding van de eigen bijdrage (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Huidbehandelingen Acnebehandeling Camouflagetherapie Ontharen Psoriasisbehandelingen Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering door de VGZ Gezondheidslijn, begeleiding bij het stoppen met roken en preconceptiezorg (kinderwensconsult) Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen (na toestemming 2 ) (voor sommige hulp middelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding) Eigen bijdrage hoortoestel Maximaal 300 per hoortoestel Maximaal 300 per hoortoestel Batterijen hoortoestel Mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie 50 per 2 kalenderjaren 50 per 2 kalenderjaren 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een 2 In een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een 3

4 Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Vergoeding eigen bijdrage pruiken of mutssja s 100 per pruik of mutssja 300 per pruik of mutssja Steunpessarium e vergoeding, maximaal 1 steunpessarium tijdens de gehele looptijd van de verzekering Aangepaste confectieschoenen 50 per paar 50 per paar Inspectie/reparatie (semi-)orthopedische schoenen 30 eenmalig 30 eenmalig e vergoeding, maximaal 1 steunpessarium tijdens de gehele looptijd van de verzekering Hand- of polsspalk 2 spalken bij gecontracteerde Verpleegartikelen bij thuiszorg tot maximaal 70 Plaswekker Een plaswekker bij gecontracteerde leverancier 2 spalken bij gecontracteerde tot maximaal 70 Een plaswekker bij gecontracteerde leverancier Personenalarmering Vergoeding eigen bijdrage 2 Vergoeding eigen bijdrage 2 In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen In-vitrofertilisatie (IVF) tot 43 jaar 1 e, 2 e en 3 e poging Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen (voor vrouwen tot 43 jaar) Kuurreizen Dode Zee te Israël Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten Kuren in Nederland Ketenzorg Ketenzorg voor diabetes mellitus type 2, COPD en vasculair risico management (zogenaamde zorgprogramma s) Logopedie Herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen Mantelzorg Mantelzorgmakelaar (via Zorgadvies en bemiddeling) Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Plastische en/of reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie Besnijdenis: medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming 1 ) Sterilisatie man Sterilisatie vrouw Correctie oorschelpen (tot 12 jaar) Ooglidcorrectie (bij specifieke medische indicatie) Preventie Gezond leven Cursussen (o.a. zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) zorg aanbieders. 600 bij. 800 bij bij bij bij. 600 bij. 800 bij bij bij bij Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een 2 In een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een

5 Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Voedings- en dieetadvisering Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten Maximaal 3 uur Maximaal 2 uur Maximaal 2 uur Gezondheidstest Eenmaal per 2 kalenderjaren Eenmaal per 2 kalenderjaren Advies en begeleiding Sport Medisch Advies 100 per 2 kalenderjaren 100 per 2 kalenderjaren Zorg voor vrouwen in de overgang Maximaal 4 consulten, maximaal 40 per consult Psychologische zorg Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (ggz) gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) Seksuologische zorg Revalidatie Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Geriatrische revalidatiezorg: revalidatiezorg gericht op ouderen Stoppen met roken Stoppen-met-rokenprogramma Transplantatie van weefsels en organen Als de transplantatie is verricht in een EU of EER-lidstaat Thuiszorg/huishoudelijke hulp Vergoeding van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp zoals vastgelegd in de WMO. Verblijf Herstellingsoord/zorghotel (bij gecontracteerde zorgaanbieder) e vergoeding e vergoeding Eenmaal (exclusief kosten donor) 4 zittingen, maximaal 60 per zitting 100 per dag, maximaal Maximaal 4 consulten, maximaal 40 per consult 4 zittingen, maximaal 60 per zitting Maximaal per dag, maximaal Hospice (door erkende zorgaanbieder) Maximaal 35 per dag Maximaal 35 per dag (Psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling Ronald McDonaldhuis/familiehuis Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder) of eigen vervoer i.v.m. transplantatie van organen Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties (na toestemming 1 ), met: Eigen auto 0,31 per km (er geldt een eigen bijdrage van 97 ) Openbaar vervoer (er geldt een eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Taxi: volledig Eigen auto: 0,31 per km Vergoeding eigen bijdrage tot 97 Vergoeding eigen bijdrage tot 97 Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen, maximaal 7 bezoeken per week Voetbehandelingen Voetbehandelingen (reumatische of diabetische voet) of podotherapie Steunzolen Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zorg voor oncologische patiënten Oncologische revalidatie Taxi: volledig Eigen auto: 0,31 per km Vergoeding eigen bijdrage tot 97 Vergoeding eigen bijdrage tot 97, maximaal 7 bezoeken per week per 2 kalenderjaren Revalidatieprogramma Herstel en Balans 700 per diagnose 700 per diagnose 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een 5

6 Vergoedingenoverzicht Mondzorg Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties (er kan een eigen bijdrage gelden) Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontie, inclusief: Chirurgische tandheelkundige hulp met uitzondering van het aanbrengen van implantaten e gebitsprothese, plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) bij specifieke indicaties. als het ter vervanging is van een of meer blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar Kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties Uitneembare volledige prothese (inclusief techniekkosten 1 ) (na toestemming) Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak (na toestemming) Tandheelkundige zorg (inclusief techniek- en materiaalkosten) 75% voor de uitneembare volledige prothese (er geldt een eigen bijdrage van 125 per kaak) 100% tot maximaal voor boven- of onderkaak e vergoeding van de eigen bijdrage 100% tot maximaal 250 per kalenderjaar, voor kronen, bruggen en implantaten is de vergoeding 80% tot maximaal 250 Orthodontische zorg Tot 18 jaar 80% tot maximaal (voor de gehele looptijd van de verzekering) Vanaf 18 jaar 80% tot maximaal 350 (voor de gehele looptijd van de verzekering) 100% tot maximaal voor boven- of onderkaak e vergoeding van de eigen bijdrage 100% tot maximaal 570 per kalenderjaar, voor kronen, bruggen en implantaten is de vergoeding 80% tot maximaal % tot maximaal (voor de gehele looptijd van de verzekering) 80% tot maximaal 350 (voor de gehele looptijd van de verzekering) Declaraties en nota s Uw declaraties dient u eenvoudig online in via Declareert u liever per post? U kunt dan een declaratieformulier invullen en samen met de nota naar ons opsturen. Uw declaratie handelen wij binnen tien werkdagen af. Meer informatie leest u in de verzekeringsvoorwaarden en op onze website. 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een 6

7 7

8 Meer weten? Onze website De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld. Toch kunt u er geen rechten aan ontlenen. De exacte vergoedingen worden in de verzekeringsvoorwaarden omschreven. VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ), statutair gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer: D

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer 2015

Vergoedingenwijzer 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het, het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het en zijn in één kolom beschreven. U vindt deze vergoedingen

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van maximaal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland.

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland. Avéro Achmea Jongeren/Studenten Alternatief A. Alternatieve geneeswijzen en therapieën Door behandelaar bij door ons erkende beroepsvereniging. Bijvoorbeeld: acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie

Nadere informatie

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering)

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering) Avéro Achmea 2011 U kunt bij Averó Achmea kiezen uit twee basisverzekeringen: het Zorg Plan en het Keuze Zorg Plan. Bij het Zorg Plan moet de zorgverlener een contract met Averó Achmea hebben. Is dat niet

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Aanvulling TotaalZorg Extra 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Allergeenvrije hoezen 3.2 Alternatieve

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 Algemene svoorwaarden Univé 2015 Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 AANVULLENDE VERZEKERING ZORGZAAM STER 1, STER 2, STER 3, STER 4 EN STER 5 (ingaande 1 januari

Nadere informatie